ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Åkerbo härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 386 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : 3
Rekarne, se Åkerbo härad hd Arboga graf Saknas Åkerbo hd Hedströmmen å
Åkerbo hd /Se Arboga grav kanal   Hedströmmen å
Åkerbo hd Arboga grav kanal   Hedströmmen å
Åkerbo hd Arboga graf Saknas    
Åkerbo hd Arboga graf Saknas    
Åkerbo hd Arbogahed Saknas    
Åkerbo hd Arbogaån å    
Åkerbo hd Arbogaån å    
Åkerbo hd Arbogaån å /Se    
Åkerbo hd Eklöt förr tingsställe    
Åkerbo hd Eklöt förr tingsställe    
Åkerbo härad Eklöt förr tingsställe    
Åkerbo härad Eklöt förr tingsställe    
Åkerbo hd Eklöt f.d. tingsplats    
Åkerbo hd Eklöt förr tingsställe    
Åkerbo hd *Eklöt tingsplats /Se    
Åkerbo hd Frejs kulle Saknas    
Åkerbo hd Galten fjärd    
Åkerbo hd Galten del av insjö    
Åkerbo hd Galten fjärd /Se    
Åkerbo hd Galten fjärd    
Åkerbo hd Galten fjärd    
Åkerbo hd Galten fjärd /Se    
Åkerbo hd Galten vik /Se    
Åkerbo hd Galten fjärd /Se    
Åkerbo hd Galten fjärd /Se    
Åkerbo hd Hedensholmen Saknas    
Åkerbo hd Kakelholmen Saknas    
Åkerbo hd Kappaklint Saknas    
Åkerbo hd *Hästön Saknas    
Åkerbo hd *Köpings allmänning allmänning /Se    
Åkerbo hd Lekbacken Saknas    
Åkerbo hd Storån, se Arbogaån å /Se    
Åkerbo hd Svansholmen Saknas    
Åkerbo hd Sågsjön sjö    
Åkerbo hd *Sämskarbo allmänning allmänning /Se    
Åkerbo hd Valstaån å /Se    
Åkerbo hd Valstaån å    
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd?      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
?Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo härad      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Åkerbo hd /Se      
Kungsörs län hd /Se      
Ulvsunds län hd /Se      
Åkerbo härdads prosteri f. porsteri      
»Afflingaby» beb.      
»alseke» beb.      
*Andredhæskogh Saknas      
*Andredhæskogh Saknas /Se      
*Araby Saknas      
*Backa Saknas      
Barkarö rättaredöme f. rd      
Berga Saknas      
Berga Saknas      
*Bergh Saknas      
*Berga Saknas      
Berga by el. gd      
Berga gård      
[Bergaby] Saknas      
Björskogs rättaredöme f. rd      
*Bröö kvarn Saknas      
Bäckby Saknas      
Dalby Saknas      
*Djupvik Saknas      
*Ekeby Saknas      
*Ekhult tingsplats /Se      
Eknö rättaredöme f. rd      
Fyrreby Saknas      
*Fällaby Saknas      
*Geetsyosbakkæ Saknas      
»(in) geetsyosbakkæ» beb? /Se      
*Gimlange Saknas      
Gisletorp Saknas      
*Gistænesskogh Saknas      
Golstå Saknas      
*Grimpznäss Saknas      
Hagby plats      
Hammerfors Saknas      
*Hammerfors ström      
*Hedens holme Saknas      
Helgandshuset Saknas      
*Hiælbærghe Saknas      
Hiælbærgha Saknas      
*Hult el. Hulta Saknas      
Häggsta rättaredöme f. rd      
Jöns Bengtssons torp Saknas      
*Kalveskärs fiske Saknas      
*Kalffveskär Saknas      
Klostergatan Saknas      
Konungsgården Saknas      
*Kulabodha Saknas      
Kyrkvreten Saknas      
*Köpings län förr slottslän /Se      
*Laglösaköpings län förr län /Se      
*Laglösaköpings län län /Se      
»lædhasæther» = ?Lersäter beb.      
Medåkers rättaredöme sn?      
Melbo? Saknas      
Mædilby Saknas      
*Norrby Saknas      
*Nydrabolstad Saknas      
Nygården Saknas      
»Rydhra» beb.-namn?      
Rynkaby Saknas      
Skinnaretorp Saknas      
*Skyæræsyoskogh Saknas      
*Sundby Saknas      
*Sundkerstorp Saknas      
*Sundkerstorp Saknas      
Surby Saknas      
»sweni-sta» beb.      
[Svensta] Saknas      
Synårberg Saknas      
*Sætræ Saknas      
?Sätra Saknas      
*Sætir Saknas      
»sæter» Saknas      
*Sæter Saknas      
*Sätra el. Säter Saknas      
Sætre Saknas      
Säter Saknas      
*Taberga by el. gd      
Tibble by      
*Thomasta Saknas      
Thomasta Saknas      
*Thomasta Saknas /Se      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
*Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torp Saknas      
Torpa sn /Se      
Torpahæradhe, se Torpa sn      
»trogsastum» Saknas      
»Trogastum» beb.      
*Trogastum Saknas      
Trogastum Saknas      
Ulfvesund Saknas      
Ulvsunds län Saknas      
Ulfsunds län Saknas      
[Uppeby] Saknas      
Verby Saknas      
*Verby(?) Saknas      
Vingården Saknas      
Väsby f.d. by      
Västlanda rättaredöme f. rd      
*Vestensyobodha Saknas      
Vestra Herrgården Saknas      
*Västra skeppslaget förr skeppslag /Se      
*Västra skeppslaget förr skeppslag      
Vestra skepplaget Saknas      
*Västra skeppslaget förr skeppslag /Se      
*Ypstæskogh Saknas      
Åsby by      
Åsta rättaredöme f. rd      
Öby Saknas      
Öklitta förr tingsplats      
*Öklitta tingsst.      
Ösberga Saknas      
Österby by?      
*Östra skeppslaget förr skeppslag /Se      
Östra skepplaget Saknas      
*Östra skeppslaget förr skeppslag      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.