ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arboga socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 447 Naturnamn : 507 Bebyggelsenamn : 424 Naturnamn : 296
Arboga landsförsamling Alholmarna, se »æleholmarna» holmar Arboga socken socken Ambruskärr kärr
Arboga landsförsamling Alholmarna holmar Arboga socken sn Arbogaån å
Arboga landsförsamling Alholmarna holmar Nummerförteckning förteckning Arbogaån å
Arboga landsförsamling Alholmen holme /Se Nummerförteckning förteckning Aspbacken backe
Arboga landsförsamling Aliholm holme /Se Nummerförteckning förteckning Aspfallsbacken backe
Arboga sn Alkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bekhyttgrinden grind
Arboga lfs Alkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bensudden udde
Arboga lfs Altanbacken Saknas Nummerförteckning förteckning Bensudden udde
Arboga sn Arboga hälsobrunn hälsobrunn Nummerförteckning förteckning Berglingsbacken backe
Arboga lfs Arbogaån å Arbogahundar inbyggarbeteckning Bergshammar udde
Arboga landsförs. lfs Arbogaån å hundar imbyggarbeteckning Binken ö
Arboga sn Arbogaån å hundar inbyggarbeteckning Bjursfoten udde
Arboga sn Arbogaån å Alby Saknas Bjursfoten grund
Arboga sn Arbogaån å Ambrustorp torp Bondmanspuss mosse
Arboga sn /Se Asaängen Saknas Ambrustorp gård Bredgrund skär
Arboga sn Asphagen Saknas Andolstorp bebyggelse Bredgrund grund
Arboga lfs Asphagen terräng Andolstorp torp Brokskiten åker
Arboga landsförs. lfs Asphagen hagmark Anneberg lht Brunnshagskällan källa
Arboga sn Atliholmen, se Alholmen holme /Se Anneberg lht Brunnshagskällan källa
Arboga sn Bensudden udde Anneberg lägenhet Brunnshagskällan källa
Arboga lfs Bensudden udde Asphagen torp Brunnshagsslätten lokal
Arboga sn Björkbacken skogsbacke Asphagen lägenhet Bykällan källa
Arboga lfs Björnängen ägomark Asptäppan rivet torp Båthusudden udde
Arboga sn Björnängen ägomark Asptäppan gård Börshammaren backe
Arboga lfs Björskogsån, se Lillån å Beckhyttan torp Drettsholmen holme
Arboga lfs Blodisvollur Saknas Berget bost. Drätsholmen udde
Arboga sn Borshammarsudden udde Berget torp Dyen äng
Arboga lfs Borshammarsudde udde Berget gård Dyen äng
Arboga landsförsamling Borshammarsudde udde Berget lägehet Ekbackarna backsluttning
Arboga lfs Brattbergsbacken backe Björnnäs gård Ekbacken backe
Arboga lfs Bredgrundet holme Björnängen gård Ekbacken backsluttning
Arboga landsförsamling Bredgrundet grund Bielund lht Ekebergsmossen mosse
Arboga socken Bredgrundet grund Bondjäder Saknas Ekebergsmossen mosse
Arboga lfs Bredmossen mosse Bondjäder del av by Ekebergsmossen mosse
Arboga sn Bredmossen mosse Bromsbo gård Ekebergsviken vik
Arboga landsförsamling Brohällsberget berg Bromstorp gård Ellholmen holme
Arboga lfs Brännkärret ägomark Brunnshagen torp Ellholmsparken park
Arboga sn Brännkärret ägomark Bullerkulla gård Farmorsskär skär
Arboga landsförsamling Båthusudden udde Bäckmantorp torp Finnsloget äng
Arboga sn Båthusudden udde Charlottenberg lht Fredshammarsbacken backe
Arboga landsförsamling lfs Båthusudden udde Charlottenberg lägenhet Fredshammarsbacken backe
Arboga landsförsamling *Båtröset gränsmärke Dalkarlskärret namn på Grindbergatorp Fredshammars Ladbacke backe
Arboga sn *Båtröset gränsmärke Dalkarlskärret torp Fredshammarsviken vik
Arboga landsförsamling Bäcken bäck Dalstorp avs. Fredshammarsviken vik
Arboga landsförsamling lfs Dalkarlskärret kärr Dalstorp gård Fredshammarsudden udde
Arboga landsförsamling Dammkärr kärr Dammkärr torp Fredshammarsön halvö
Arboga sn Djekneklinten? Saknas Damkärret gård Fröshammarviken vik
Arboga sn *Djupdalsröset gränsmärke Dockhemmet torp Fylltratten holme
Arboga landsförsamling lfs *Djurmyran myr Domargården bs Fåfängsviken vik
Arboga landsförsamling lfs Domaren skogsbacke Domargården gård Fäbron bro
Arboga landsförsamling Domarsjöarna sank mark Domaregården gård Galten skär
Arboga landsförsamling lfs Domarsjöarna terräng Domarsätet torp Grandudden udde
Arboga landsförs. lfs Drättsholmen udde Domarsätet gård Gruvan fältspatsgruva
Arboga sn o. stad Drättsholmen udde Dunden gård Gröna fly slänt
Arboga sn o. stad Ekbacken Saknas Ekbacken, Lilla lägenhet Gubbsloget äng
Arboga sn /Se Ekebergsmossen mosse Ekehill lägenhet Gunnilsten skär
Sankt Nikolai kyrka Saknas Ekebergsmossen mosse Ekholmen gård Gålhammarsmossen mosse
Vpkyrcke, se Arboga sn Saknas Ekebergsmossen skogsterräng Eklund lägenhet Gålsjöbäcken bäck
*Alsne Saknas Ekebergsmossen mosse Ekorrbo torp Gålsjön sjö
Alsne Saknas Eskils vagga Saknas Ellholmen, se Älholmen gd Gåsjön sjö
Bandarstugan Saknas Farmorsskäret holme Ellholmen gd Gärdselbäcken bäck
Bondjärder Saknas Farmorsskäret skär Emaus komm.-bost. Habacken backe
Brattebergstorpet Saknas Farmorsskäret sank mark Emaus gård Hagbacken hagmark
Dalkarlskärret förr torp Findlaviken vik Eriksberg lht Hagen backe
Djupmyra by? Findlaviken vik Erikslund lht Halsen landtunga
Djupmyra gd Finnsloget skogsmark Erikslund lht Halvardsborg höjd
Djupmyra Saknas Finnsloget terräng Erikslund f.d. soldattorp Halvarsborgen fornborg
Djupmyra gd Finnsloget terräng Fagersand Saknas Halvarsborgen fornborg
Djupmyra Saknas Fredshammarsviken vik Fallet avs Halvarsborgen fornborg
Djupmyra gd /Se Fredshammarsviken vik Fallet torp Hamforsberget höjd
Dymora Saknas Fredshammarsviken vik Fallet gård Hamforsberget berg
Ellholmen, se Älholmen gd Fredshammarsviken, se Frösshammarsviken vik Forshaga lht Hamforsen fors
»elsne», se *Jälsne försv. beb. Fredshammarsön el. Frösshammarsön ö Forsnäs torp Hamforsen fors
Emaus Saknas Frösshammarsviken vik Forsnäs gård Hamrebackarna höjdsträckningar
Emaus torp /Se Fröshammarsviken, se Fredshammarsviken vik Fredriksborg lht Hamreskogen skog
Fiskebygden, se Niotorp gd /Se Frösshammarsviken vik Fredriksborg lht Hamre-Sätra ängsmark
Fiskebygden gd /Se Frösshammarsviken vik Fredshammar säteri Havregärdet åker
Fredshammar gd /Se Frösshammarsviken vik Fredshammar gård Hemviken vik
Fröshammar by Frösshammarsviken vik Fredshammar gård Himlaberg berg
Fröshammar by Frösshammarsviken vik Fridhem torp Hjortronmossen mosse
Fröshammar by Fröshammarsön ö Fridhem lht Hjälmaren Saknas
Fröshammar by Frösshammarsön terräng Fridhem gård Hultaskäret skär
Frösshammar gårdar Frösshammarsön halvö Frösshammar gård Hultaskäret skär
?Fröshammar by Fyllhatten holme Frösshammar gård Hällarna skär
Fröshammar by Fåfängsviken vik Frösshammar bebyggelse Hällskär skär
Fröshammar by Fåfängsviken vik Fågelsången torp Hällskär skär
Fröshammar by Fåfängviken vik *Fågelsången f.d. gård Hällängen äng
Fröshammar by Fårnabba ägomark Fördärvet gård Hästhagen beteshage
Fröshammar by Fårnabba ägomark Gabrielstorp gård Hästnäs udde
Fröshammar by Galgbacken Saknas Garpströmmen Saknas Högen f.d. laxfiske
Fröshammar by Galgbacken Saknas Godby by Idtorpsskogen skog
Fröshammar by Galgberget berg Godby by Ingeborgsskär grund
Fröshammar by Galghagen Saknas Godby, Södra del av by Ingeborgsskäret ö
Fröshammar by Galten grund Godby, Södra del av by Johan Pers backe backe
Fröshammar by Galten grund Godby, Norra del av by Jetelkärr ängsmark
Fröshammar säteri /Se Galten stenar? Granhult torp Jäders holme holme
Fröshammar gd /Se Garpströmmen Saknas /Se Granhult lägenhet Jädersskogen skog
Fröshammarsgården Saknas Garpström Saknas Granlund torp Kallarholmen åkerjord
Fröshammar by /Se Garpström nedlagt järnbruk /Se Granlund torp Kalvnäset udde
Gabrielstorp Saknas Glasbruksmossen mosse Granlund gård Karl Ershugget kolmila
Gabrielstorp, se Emaus torp /Se *Godhaby holma Saknas Grindatorp gård Karsnäs udde
Gallhammar Saknas Granön, se Åsön ö Grindatorp gård Karsnäset udde
Garpströmmen bruk /Se Gropstugan terräng Grindberga gård Katrinaskär stengrund
Glasäter Saknas Grundudden udde Grindberga gård Katrineskäret ö
Godby by Grundudden udde Grindberga gård *Katthavet sandtag
Godby by Grundudden udde Grindberga gård Kattkärret kärr
Godby byby Gränsstenen holme Grindberga gd Kilmilahugget hygge
Godby by Gränsstenen sten Grindbergatorp torp Kinesarbacken backe
Godby by Gunnersö holme Grindbergatorp torp Kinesarkullen kulle
Godby by Gunnilsten holme Grindstugan banvaktstuga Kinnekulle berg
Godby, Norra o. Södra byar Gunnilsten grund Grindtorp torp Klefallshagen hagmark
Godby, Norra o. Södra byar Gunnilsten sten? Grindtorp gård Klockarhagen hage
Godby by Gunön, se Åsön ö Grönberga gård Klockarhålet vik
Godby by *Gunön ö Grönbo lht Klockarhällen grund
Godby by Gålhammarsviken Saknas Grönbo gård Klubbhäll stenhäll
Godby by? Gålhammarsviken vik Gerby by Klubbhäll lokal
?Godby by Gålhammarsviken vik Guby by Kobergsäng äng
Godby by Gålhammarsviken vik Guby byn by Kolbäckssjön sjö
Godby by Gålsjön sjöar Guby, Norra Saknas Kotäppan äng
Grindberga by Gålsjön sjöar Guby, Södra del av by Kroktyggen skogsås
Grindberga by Gålsjön sjö Gubytorp torp Krokviksstenen sten
Grindberga by? Gålsjön sjö Gustavsberg lht Krokviksstenen sten
Grindberga by Gålsjön sjöar Gustafsberg gård Kråkdiket å
Grindberga by Gålsjön sjöar Gustavsborg lht Kråkdiket dike
Grindberga el. Grönberga gd Gålsjön sjö Gålhammar gård Kungshagen äng
Grindberga el. Grönberga by med kvarn Gålsjön sjö Gålhammar gård Kungsängen äng
Grindberga by Gålsjön sjö Gårdhammar gård Kungsängen äng
Grindberga kvarnen kvarn /Se *Gålsjöröset gränsmärke Gäddgården gård Kycklingbacken backe
Gropstugan förr stuga? *Gålsjöön ö Gäddgården gård Kåskärr kärr
Grönberg, se Grindberga gd Gårdsjön, se Gålsjön sjö Gärdessäter torp Käglan höjdstäckning
Gäddegårdsholm Saknas Gårdslandet udde Gärdessäter gård Källarholmen område
Gäddgården by? Gårdslandet udde Gärdessäter gård Källarholmen område
Gäddgården by Gårsjön, se Gålsjön sjö Gärdselbäcken bebyggelse Kärleksallén väg
Gäddgården by Gäddebäcken bäck Gärdselbäcken gård Ladbacken backe
Gäddgården by *Gæddeskogen skog Haga lht Langön holme
Gäddgården säteri /Se Gärdesvreten Saknas Haga lägenhet Lagnön ö
Gäddgården by /Se Gärdselbäcken bäck Hagbylund gård Laknässten sten
*Gæddowretarna okänd plats Gärdslandet strandområde Hallarö gård Larsholmen holme
Gärdselbäcken förr torp? Halleröbacken skogsbacke Hallarö gård Larsholmen holme
Hallarö by Hallarsö Saknas Hallarö, Västra avs Larsholmen holme
Hallarö by Halsen näs Halmtaket gård Lekbacken backsluttning
Halvarsbäcken gd Halsen näs Halvarsbäcken gård Lillsjön utdikad sjö
Halvarsbäcken gd Halsen landtunga Halvarsbäcken gård Lillåbron bro
Halvarstorp förr torp Halvardsborg borglämning /Se Hamforsen torp Lillåmynningen åmynning
Hamforsen förr torp Halvarsborg fornborg /Se Hammarsmedsbyggningen, Stora byggnad Lillån Saknas
?Hamre by Halvarsborgen ringmur /Se Hammarsmedsraden, Gamla lägenheter Lillån å
Hamre by? Halvarsborg terräng Hammartorp bs Lillån å
Hamre by Halvardsborg fornborg? /Se Hamre by Lillån å
Hamre by Halvarsjön sjö Hamre by Lillängen äng
Hamre by Halvarstorp terräng o. ägomark Hamre Östergård gård Limpan skär
Hamre by Hamforsen terräng Hemmet lht Lindholmen å
Hamre by *Hamforshagen hage Hemmet gård Linjen gränlinje
Hamre by *Hamra äng äng Hjälmarsvik lht Luhammarebacken backe
Hamre by Hamresätra ängsmark /Se Hjälmarsvik gård Lundbyskog skog
Hamre by Havsjön, se Kvarnsjön sjö Hjälmarsvik bebyggelse Lundbyskogen skog
Hamre by »Helge Svens kapell» grundmurar Hospitalet gård Lundsvreten äng
?Hamre by »Helge Svens kapell» grundmurar Hospitalet gård Lundsvreten område
Hamre by Helge Svens kulle? Saknas Hospitalet gård Långholmen holme
Hamre by Helge Svens källa Saknas Hult gård Långmossen mosse
Hamre by Helge Svens källa Saknas Hult gård Majstångsbacken backe
Hamre by /Se Helge Svens källa källa Husartorp torp Malön halvö
Hamre by /Se Herrgärdet Saknas Husartäppan f.d. soldattorp Manen skog
Helga löt Saknas Herrängen bergkulle Hyddan lantarb. bost Manskogen skog
Herrgården, Västra, se Porsgården säteri /Se Himlaberget berg Hyddan lht Mellanmossen mosse
Hospitalet gd Hjälmaren sjö Hällbacken torp Moharet grustag
Hospitalet Saknas Hjälmaren sjö Hällbacken gård Molön halvö
Hult by Hjälmarsviken, se Fredshammarsviken vik Hällsäter torp Molön halvö
Hällbacken torp Hjälmarsviken, se Fredshammarsviken vik Hällsäter lägenhet Mordön ö
Höjen by *Hjälsnjögärdet(?) gärde /Se Hästhagen torp Mossen mosse
Höjen by Hultaskäret holme Hästhagen gård Mossen mosse
Högen Saknas Hultaskäret skär Höjen f.d. kvarn Myrbacken höjd
Högen försvunnen gård Hultet ägomark Höjen f.d. kvarn Målamossen mosse
Höjen by o. kvarn? Hultet ägomark Höjen bebyggelse Målarmossen mosse
Höjen by o. kvarn Hällarna berg(?) Höjens kvarn riven kvarn Målaviken vik
*Høghen försv. gård Hällarna höjder? Idtorp torp Målaviken vik
Höjen by o. kvarn? Hällarna terräng Idtorpet torp Märgsprängaren sjö
Höjen by Hällarna terräng *Jeders kvarn kvarn Mörkrets backe backe
Högkenom Saknas Hällarna berghällar? Johannesberg lht Mörkrets källa källa
Högzkuarn Saknas Hällbacken ägomark Johannesberg gård Norra backen backe
Höjens kvarn riven kvarn Hällskäret udde Jäder by och gård Norra backen backe
Högzquern Saknas Hällskäret skär Jäders bruk järnbruk Norra viken vik
Hög kvarn Hällskäret udde Jäders bruk bruk Norrängen äng
Jäder bruk o. by Hässelbäcken bäck Jäders by by Norrängen äng
Jäder by Hässelbäcken bäck Jäder bruk Nybyggskogen skog
Jäder by och bruk Höjens kvarn kvarn Jäder bruk Nygårdsbacke backe
Jäder by Ingeborgsskäret skär Kallstensgården gård Nytaget åker
Jäder by o. bruk Ingeborgsskäret holme *Kambohav delvis uppodlat område Nyängen beteshage
Jäder by Ingeborgsskäret holme Kappan torp Näsbyån å
Jäder by Ingeborgsskäret holme Karlsberg lht Näsbyån å
Jäder by Jäders holmar holmar Karlsberg gård Ol-Jans kärr åker
Jäder by o. bruk Jäders holme holme Karlsdal pumpstation Pissbacken backe
Jäder by Jäders holm holme Karlsdal lantarb. bost Portgropen backe
Jäder by Jäders holme holme Kattkärret gård Prästjorden område
Jäder by m. kvarn Jäders holmar holmar Klämman lht Puttsjön göl
Jäder by Jäders holmar holmar Klämman gård Rammstigen landsväg
Jäder by Jäders holmar Saknas Koberg gård Ramstigen väg
Jäder by Jäders holmar holmar Koberg gård Rasmusberget höjd
Jäder by Jäders holmar holmar Kobetet förr benämning på Ängtorp Ringholmsskär skär
Jäder by Jäders holmar holmar Kolartorp torp Ringholmsskär ö
Jäder by Jäders holmar holmar Kolartorp gård Ringkeln holme
Jäder by Jäders holmar holmar Kolbäck gård Rinken ö
Jäder by Jäders holmar holmar Kolbäck lägenhet Rinkholmsberget berg
Jäder by Jäders holmar holmar Konradsberg lägenhet Rudsjön kärr
Jäder by Jäders holmar holmar Krokslätt torp Ryttarbacken backe
Jäder by Jäders holme holme /Se Krokvik rivet torp Ryttarfallet bete
Jäder by Jäders holmar holmar Krokvik gård Rågfallbacken backe
Jäder by Jäders holmar holmar Kråkslottet torp Rösmossbron bro
Jäder by Jäders holmar holmar Kråkslottet gård Rössmossen odlad jord
Jäder by Jäders holmar holmar Kråkslottet lägenhet Sandnäs näs
Jäder by Jäders holmar holmar Kulan gård Sandudden udde
Jäder by Jäders holmar holmar Kyrkoherdebostället lägenhet Sickelsjöskäret skär
Jäder by Jäders holmar holmar Lidesberg gård Sickelsjöskäret ö
Jäder hg, by Jäders holmar Saknas Lillgården gård Sirapskällan källa
Jäder by Jäders holmar holmar Lindesdal lht Sirapskällan källa
Jäder by Jäders holmar holmar Lindesdal gård Sirsjön sjö
Jäder by Jädersholm holme Lortbacken gård Sjölinas backe backe
Jäder by, bruk Jädersholmen Saknas Loviselund lht Sjölinskas ängen äng
Jäder by Jäders holmar holmar Lugnet lht Sjölinskas ängen äng
Jäder by Jäders holmar holmar Lundbyskog lht Sjön, Lilla sjö
Jäder by Jäders holmar, se Jäder Saknas Lundbyskog gård Skansberget förr benämning på Halvardsborg
Jäder by Jäders holme holme Lurbo bs Skarvsten sten
Jäder by Jäders holme holme Lurbo gård Skarvstensgrundet stengrund
Jäder by Jädersholm holme Lustigslätt skogv. bost. Skjutbacken backe
Jäder by Jäders holmar holmar Lustigslätt gård Skolfallet hygge
Jäder by Jäders holmar holmar Lustigslätt gård Skräddareskäret skär
Jäder by Jäders holmar holmar Lustigslätt gård Skålbacken höjd
Jäder by Jäders holmar holmar /Se Långa raden lägenheter Skålen Saknas
Jäder by Jäders holme holme Långa raden lägenheter Skålviken vik
Jäder by Jäders holme holme Långkatekesen gård Smedbacken backe
Jäder by Jäders holme holme Löttorp torp *Solbacken sluttning
Jäder by Jädersholmen Saknas Lövhagen lht *Solbacken sluttning
Jäder by Jäders holme holme Lövlund torp Sorbyån å
Jäders by Saknas Jäders holme holme Löflund gård Stenskär skär
Jäder by *Jäders kvarn kvarn Lövsäter, Stora torp Stenvadån, se Lillån å
Jäder by Kakubergen Saknas Lövsäter gård Stenvadån å
Jäder by Kalkugnsberget berg Lövsäter, Lilla torp Stjärnsten ö
Jäder by Kalkugnsberget berg Lövsäter, Lilla gård Stormbacken backe
Jäder by Kallarholmen åkerjord /Se Lövtorp torp Storån å
Jäder by Kalles lada terräng(?) Lövtorp gård Storängen beteshage
Jäder by Kalles lada förr lada? Magda lht Strömsnäsberget höjd
Jäder by Kandidatsmossen mosse Magde gård Stångholmen holme
Jäder by Karsnäs udde Mamre lht Stångholmen holme
Jäder bruk o. by Karsnäs udde Marieborg gård Suggan skär
Jäder by Karsnäs udde Mariedal torp Sundsjön vik
Jädersbruk hg Katrinaskär holme Mariedal gård Svallberget berg
Jädersbruk hg, gårdar o. bruk Katrinaskär skär Mellangården gård Svarthällen skär
Jäder by o. bruk Kattkärret kärr Mosstorp gård Sörängen beteshage
Jäder bruk o. by? Klockarhagen hagmark Museum bost. för smeder Tallbacken backe
Jäders bruk bruk Klockarhålet vik Museum lägenhet Tallbacken backe
Jäder bruk Klockarhålet vik Museum lägenhet Tallgläntsbacken backe
Jäder bruk Klockarhålet vik Måla gård Tjurlången sjö
Jäder bruk o. by Klockarhällen udde Måla gård Smedbacken backe
Jäder bruk? Klockarhällen udde Mörkret torp Tjurlången sjö
Jäder bruk /Se Klubbhäll udde Mörkret gård Tjurlången sjö
Jäder by /Se Klubbhäll udde Nils Larssons gård Tjurlångsudden udde
Jäders kvarn Saknas Krakaklacken Saknas Norrgården gård i Näsby Toftasjön sjö
*Jälsne försv. beb. Kroksjön sjö Norrgården gård Toftasjön sjö
*Jælns? Saknas Kråkdiket Saknas Norrgården gård Toftaviken vik
*Jælsne försv. gd Kungsgärdet gärde /Se Norrgården gård Toftmossen mosse
*Jälsne försv. gd Kungsängen äng /Se Norslund lht Toftsjön, Stora sjö
*Jælsnæs svingård Kvarnsjön sjö Nybacken torp Toftsjösjön sjö
Jälsnäs Saknas Kvensjön Saknas Nybacken lägenhet Torpängsbacken backe
Jälsnö Saknas Kyrkbrget Saknas Nybygget torp Torsudden udde
Jälsnö Saknas *Käringagöl göl(?) Nybygget bs Torsudden udde
[Jelfue] [Jelsne?] Saknas *Käringagöl göl(?) Nybygget torp Turevreten område
Kallstensgården gd *Käringegöl göl [?] Nybygget lht Tysktorpsskogen skog
Kallstensgården gd *Käringe göl Saknas Nybygget gård Tysktorpsskogen skog
Kallenstens tullkvarn f. kvarn Körlången, se Tjurlången sjö Nybygget gård Tärnsten sten
Kapellbacken Saknas Körlången, se Tjurlången sjö Nybygget gård Tärnstensmossen mosse
Klostret Saknas Lagnön ö Nyhem lht Vafallet hygge
Koberg gd Lagneö holme Nyhem gård Valakärret kärr
Koberg? Saknas Lagnön ö Nylund lht Vibyån å
Koberg? Saknas Lagnön ö Nylund gård Vibyån å
Koberg Saknas Lagneösund Saknas Nysäter torp Viken, Västra vik
Kohagen Saknas Lagårdsberg terräng Nysäter lägenhet Viskäret ö
Kolbäck bost. Lakstenen holme Nytorp torp Västerviken vik
Kolbäck gård Lakstenen sten Nytorp torp Västerängen äng
Korelöt Saknas Lakstenen sten? Nytorp gård Västra hagen hag
Krakaborg Saknas Landskogskärret kärr Näsby by Västra viken vik
Krakas bro »langa berghit» berg? Näsby by Yxan äng
Krokvik förr torp Larsholmen holme Näsby by Yxan äng
Landskyrkan Saknas Larsholmen holme Nästkvarn lht Åbacken sluttning
Långberget Saknas Larsholmen holme Nästkvarn f.d. kvarn Åldermansgränd gata
Mariedal förr torp Larsholmen holme Nästkvarn f.d. kvarn Ålhammarsudde udde
Maxelsmossen torp Lekplatsen Saknas Odlingsberg lht Ålsängskrogen lokal
Måla by Lillsjön sjö Odlingsberg gård Århammars udde udde
Måla by Lillsjön sank mark Olstorp lht Åsaön ö
*Mædhalby Saknas Lillsjön sankmark Olstorp gård Åsö ö
*Mälby Saknas Lillsjön sjö Porsgården gård Åsön holme
*Mälby Saknas Lillån å Rapptorp gård Åsön ö
*Mälby Saknas Lillån å Ringsborg lht Åsaön ö
*Mälby Saknas Lillån å Ringsborg lägenhet Älvhällen bergknalle
Mälby Saknas Lindholmen udde Rosendal torp Ängarna ängsmarker
*Mälby förr beb. Lindholmen udde Rosendal gård Österängen äng
*Mälby förr gd Lofallet terräng Rudmanstorp torp Österängen äng
*Mälby Saknas Lundbyskog terräng Rudmanstorp torp Östra hagen hage
Niotorp gd /Se Låcknässten Saknas Ryckbacken lht  
Nybygget förr torp Låcknässundet Saknas Ryckbacken gård  
Nygården, se Kallstensgården gd Låknäs Sten, se Stenskäret skär Rådmanstorp torp  
?Näsby by *Låknässund sund Saltpetersjudaretorp lada  
Näsby by? Långholmen skogsmark Sandvik lht  
Näsby by Långholmen ägomark Segerro lht  
Näsby by? Långholmen ägomark? Segerö lägenhet  
?Näsby by Långnasudd, se Ålhammarsudden udde *Sexarslandet Saknas  
Näsby by Långnäsudden udde Sirsjöhult gård  
Näsby by *Långö Rå gränsmärke? Skansen tegelbruk  
Näsby by Läknääs steen, se Stenskäret skär Skansen gård  
Nästekvarn kvarn Lövhagen hage(?) Skansen, Nedre lantarb. bost  
Nästkvarn kvarn /Se Lövhagen terräng Skansen, Övre lantarb. bost  
Nästekvarn kvarn Malön udde Skjulby Saknas  
Näfska gård Manen terräng Skogaholm torp  
»oppaby» by Manen terräng Skogalund torp  
*Oppeby Saknas Mariedal terräng Skogalund torp  
*Oppeby Saknas Mellanbergsvägen Saknas Skogalund gård  
*Oppeby Saknas Mickelbacken Saknas Skogsholm lägenhet  
*Oppeby Saknas Moharet udde Skogslund lägenhet  
Uppaby Saknas Moharet terräng Skogstorp gård  
*Oppeby försv. by /Se Moharet udde /Se Skogstorp lägenhet  
*Oppaby Saknas Mollöö, se Mordön f. holme Skräddartorp avs  
Oppaby Saknas Mordön halvö Skräddartorp gård  
*Oppeby förr by Mordön halvö Slottet bost.  
Oppeby gård Mordön f. holme Slottet lägenhet  
*Oppeby försv. beb. Mordön halvö Smedgården lägenhet  
*Oppeby försv. by Mordön, se Malön udde Smedsbyggningen, Stora bost. för smeder  
?Oppeby försvunnen by Mordöröset gränsmärke Smedsjäder del av by  
*Oppeby försvunnen by Myrbrickan terräng Smedsjäder del av by  
*Oppeby försv. by Myrbrickan terräng Snarhem torp  
*Oppeby försv. by Målamossen mosse Snarhem lägenhet  
*Oppaby Saknas Målamossen terräng Solbacken lht  
*Oppaby Saknas Målamossen mosse Solbacken gård  
*Oppeby försv. by Målaviken vik Solhem lht  
Oppeby Saknas Målaviken vik Spygluggen stuga  
*Oppeby försv. by /Se Målaviken vik Steneberg gård  
?*Oppeby beb. /Se Möllön, se Mordön halvö Stenbergstorp torp  
?Oppeby försv. by Nybygget terräng Stenfallet avs  
Oppeby gd Nybyskogen skog Stenfallet gård  
*Oppeby försv. by Nyckelgrundet holme o. triangelpunkt Stensborg lägenhet  
?Oppeby försvunnen by Nyckelgrundet, Södra grund Stenstorp gård  
*?Oppeby försv. by Näsbyäng äng /Se Stentorp gård  
*Vppaby Saknas Oxstensviken vik Stentorp lht  
*Oppeby försv. by Oxstensviken vik Stentorp gård  
Porsgården by Predikstolen Saknas Storgården gård  
Porsgården säteri /Se Prästgärdet gärde /Se Stormbacken skogv. bost.  
?Rosendal torp Prästtorp triangelpunkt Storängstorp torp  
Rumbo Saknas Prästtorp triangelpunkt Storängstorp gård  
Rumbodelden Saknas Puttsjön sjö Strömsborg gård  
Rumbogården Saknas Ramstigen landsväg Strömsdal lht  
Rygarn Saknas Ravaldsbacke Saknas Strömslund lht  
Snarhem Saknas /Se Ravalsberg Saknas /Se Strömslund lht  
Spetall by Refvalsborg, se Herrängen bergkulle Strömslund lägenhet  
Stentorp bost.? Revalsborg kulle /Se Strömsnäs gård  
Stentorp bost. Rinken holme Strömsnäs gård  
Storvreten Saknas Rinken holme Svärdsro lht  
Strömsnäs Saknas Rinken holme Syssletorp bebyggelse  
Tofta gd? Rinkholmsberget holme *Syssletorp gård  
Tofta gård Rinkholmsberget grund *Sången f.d. gård  
Tofta gd? Rinkholmsberget holme Sätra torp  
Tofta gd Rudsjön terräng Sätra, Lilla gård  
Tofta gd Rudsjön terräng Sätra, Stora gård  
Tofta gd /Se Rudsjön terräng Sävgården gård  
Tofta gd /Se Ryckbacken skogsbacke Södergården gård  
Tofta, Stora gd /Se *Råhällsberget höjd m. gränsmärke Sörgården gård i Näsby  
Toftsjötorp gd /Se *Råhällsröset gränsmärke Sörsäter lht  
Turevreten, se Emaus torp /Se Rönnängen ägomark Sörsäter gård  
»wppaby», se *Oppeby försvunnen by Rönnängen ägomark Tallgläntan gård  
Uppeby, se Oppaby Saknas Rönnängen ägomark Tallklämman gård  
Uppkyrkan Saknas Rönnängen ägomark Tegeltorp torp  
?Viby by Rösmossbron bro Tegeltorp lägenhet  
Viby by Sankt Olofs källa Saknas Tegelvreten lht  
Viby by Sickelsjöskäret holme Tjurlångsgård utgård  
*Viby, Dighra gård Sickelsjöskäret skär Tjurlångsgård gård  
Viby by Siolunda Wijken, Frösshammarsviken vik Tjuvbacken bs  
Viby by? Sirsjö kullar kullar Tjuvbacken gård  
Viby by Sirsjö kullar kullar Tofta lägenhet  
Viby by Siölunda wijk, se Frösshammarsviken vik Tofta, Stor- gård  
?Viby by Siölunda Wijken, se Frösshammarsviken vik Tofta, Stora lägenhet  
?Viby Saknas Sjölundaviken vik Toftabäcken torp  
?Viby by Sjölundaviken, se Fredshammarsviken vik Toftsjötorp hmd  
Viby by Sjölundaåsen höjd, triangelpunkt Toftsjötorp gård  
Viby by Sjölundaåsen triangelpunkt Torpängen torp  
Viby by *Skalgrundet grund Torpängen gård  
Viby by Skarvstenarna holme Turevreten gård  
Viby by Skarvstenarna grund Tysktorpet torp  
?Viby by Skarvstenarna holme Törneberg lht  
?Viby by Skenskäret skär Utnäs riven bs  
?Viby by Stenskäret holme Vafallsstugan gård  
Viby by Skjutbacken terräng Viby Saknas  
Viby by Skjutbacken terräng Viby by  
Viby by Skogsängen ägomark Viby by  
Viby by Skräddarskäret holme Viby bebyggelse  
Viby by Skräddarskäret skär Vibyholm bebyggelse  
?Viby by Skräddarskäret holme Vibyholm gård  
Viby by Skräpholmarna holmar Vibylund lht  
?Viby by Skräpholmarna holmar Vibylund gård  
Viby by Skålviken vik Vinbäcken lht  
Viby by Skålviken vik Vinbäcken lägenhet  
Viby by? Skålviken vik Västerby gård  
Viby by Slotteholmen Saknas Västerby by  
Viby by *Slusegraven sänka? Västerby gård  
Vreten Saknas Sonabäcken Saknas Västerby gård  
Västerby by Spetalseng Saknas Västerby bebyggelse  
Västerby gård *Stavelabäck bäck Västergården gård  
Västerby gd *Stavelabäcken bäck Åldermansgränd gata  
Västerby by Stenskäret skär Ålhammaren rivet torp  
Västerby gård Stenskäret skär Ålhammarn förr lht  
Västerby by Stenskäret holme Ålhammarn förr lht  
Vesterby gd? Stenskäret skär Ålhammars hage lht  
*Västerby by Stenskäret holme Århammar gård  
Vesterby gd Storemossen mosse Ås gård  
Ås gd? Stormossen, se Ekebergsmossen mosse Ås gård  
Ås gård Stor Måsen, se Ekebergsmossen mosse Älgens soldattorp  
Ås gd Stroppelmossen mosse Älholmen gd  
Ås gd Suggan grund Ellholmen gård  
»æleqwærnen» förr kvarn Suggan grund Ellholmen gård  
Ellholmen herrgård Suggan sten? Ällholmen gård  
Älholmen gd Sundsjön sjö Ängtorp hmd  
Älholmen gd Sundsjön sjö Ängtorp torp  
Ellholmen herrgård Svallberget berg Ängtorp gård  
Älholmen gd Söderängen Saknas Ängtorp gård  
Ellholmen hg Södra skogen Saknas Österby Saknas  
Ellholmen gd Sörsätter terräng Österby gård  
Älholmen gd *Sörängsmossen f.d. mosse Österby gård  
Ellholmen hg Tallgläntan terräng Österby by  
Ellholmen hg Tallgläntan terräng Östergården gård i Hamre  
Ellholmen herrgård Tjugholmen holme    
Ellholmen herrgård Tjugholmen holme    
Ellholmen hg Tjugholmen holme    
Ellholmen gård /Se Tjurlången sjö    
Älholmen herrgård Tjurlången sjö    
Ellholmen herrgård Tjurlången sjö    
Ellholmen herrgård Tjurlången sjö    
Ellholmen hg Tjurlången sjö    
Ellholmen herrgård Tjurlången sjö    
Ellholmen herrgård Tjurlången sjö    
Älholmen medeltida sätesgård, nu gd /Se Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö    
Österby by Tjurlången sjö /Se    
Österby by Tjurlångsbäcken bäck    
?Österby gd Toftabäcken terräng    
Österby by Toftabäcken bäck    
Österby by Toftabäcken terräng    
Österby by Toftasjön f.d. sjö    
Östra Herrgården Saknas Toftasjön sankmark    
  *Tofta åminne åmynning    
  Toftaån å    
  Toften, se Toftsjön sjö    
  Toften, Stora o. Lilla sjöar /Se    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön, Lilla sjö    
  Toftsjön, Stora sjö    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön, Lilla sjö    
  Toftsjön, Stora sjö    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön, Lilla sjö    
  Toftsjön sjö    
  Toftsjön sjö /Se    
  Thorbrohagen Saknas    
  Torrvedsmossen mosse    
  Torsudden höjd?    
  Torsudden terräng    
  Torsudden udde    
  Torsudden udde    
  Tossjön, se Toftsjön sjö    
  Torsudden udde    
  Tyringeåsen höjd    
  Tyringeåsen skogsmark    
  Tåftan, se Toftsjön sjö    
  Tärnsten gränsmärke    
  Törneberget berg /Se    
  Uddarna uddar    
  Uddarna uddar?    
  Utnäs strandområde    
  Utnäs terräng    
  Vedevågsfallet vattenfall /Se    
  Vibybäcken bäck    
  Vinbäcken Saknas    
  Wjeskiär, se Ingeborgsskäret skär    
  Västra viken vik    
  Västra viken vik    
  Västra viken vik    
  Åbergstäppan ägomark    
  Ålhammarsskäret udde    
  Ålhammarsskäret holme    
  Ålhammarsskäret del av Åsön    
  Ålhammarsudden udde    
  Ålhammarsudden udde    
  Ålhammarsudden udde    
  Ålhammarsudden udde    
  Åludden udde    
  Århammars udde udde    
  Århammars udde Saknas    
  Åsudden, se Århammars udde udde    
  Åsön ö    
  Åsön ö    
  Åsön holme    
  Åsön ö    
  Åsön ö    
  »æleholmana» holmar    
  Äspnäset ägomark    
  Österängen ägomark    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.