ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säterbo socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 110 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 47
Säterbo sn Arboga grav kanal /Se Nummerförteckning förteckning Blåskärret kärr
Säterbo sn *Arboga grav kanal /Se Nummerförteckning förteckning Blåsten holme
Säterbo sn *Arboga grav kanal /Se Nummerförteckning förteckning Brantbacksmossen mosse
Säterbo sn Bergkarls berget berg /Se Nummerförteckning förteckning Bredmossen mosse
Säterbo sn *Bergkarlsberget berg Nummerförteckning förteckning Brända fallet holme
Säterbo socken *Bidalskällan källa Säterbo socken Dammfallsmossen mosse
Säterbo sn Bidalsröset gränsmärke Säterbo socken Dränkarmossen mosse
Säterbo socken *Björnmossen mosse Säterbo sn Ekebergsmossen mosse
Säterbo sn *Dalhagen hage Sätterbo kalvar inbyggarbeteckning Finnhäll höjd
Säterbo församling *Dammkärret kärr Adolfsberg lht Finnhällsmossen, Norra mosse
Säterbo sn /Se Domaren skogsbacke Bergkarlsberget rivet torp Finnhällsmossen, Södra mosse
Säterbo sn /Se Dommare Backen, se Domaren skogsbacke Betel missionshus Glysingen udde
Säterbo Saknas *Drottning Hedvid Eleonoras Sluss sluss /Se Bidalen torp Gravallmänningen skogstrakt
Säterbo Saknas Drottning Ulrika Eleonoras sluss sluss /Se Björklund lht Gustavsholme holme
Säterbo sn Drottning Ulrika Eleonoras sluta slussport /Se Björklund lht Havssjön äldre namn på Kvarnsjön
Säterbo sn *Ekestaven gränsmärke Björkvik lht Hjälmare kanal Saknas
Säterbo sn Finnhäll höjd Björnängen lht Hjälmarsberget höjd
Säterbo sn *Finnhällsröset gränsmärke Blåsenberg torp Hjälmars hällar höjd
Säterbo sn *Gethällsstaven gränsmärke Bruket torp Hällarna höjd
Säterbo församling ?Godsberget berg Bullertorp torp Hämmingen mosse
Säterbo sn *Granstaven gränsmärke Domaren rivet torp Kroksjön sjö
Säterbo sn *Gråbergsröset gränsmärke Duvstugan torp Kvarnholmen holme
Säterbo sn *Gullgravsåsen ås Ebeneser missionshus Kvarnsjön sjö
Säterbo sn *Halledalsröset gränsmärke Ektorp lht Ladängen äng
Säterbo sn Havssjön äldre namn på Kvarnsjön /Se Eriksberg lht Laggarbacken höjd
Säterbo sn Hafssjön sjö Erikslund lht Lycksalighetens ö holme
Säterbo sn *Havsjön sjö Erikslund lht Magnäshagberget höjd
Säterbo sn /Se *Hjälmare slussverk, se Arboga grav kanal /Se Fallen torp Molön halvö
Säterbo sn /Se Hjälmarshällsstaven gränsmärke Findla by Mossen, Långa mosse
Säterbo sn /Se *Hjälmarsunds backe höjd Folinstorp torp Myren mosse
Säterbo f.d. socken /Se *Hultstaven gränsmärke Futtebo lht Onstamossen mosse
Säterbo församling /Se *Hundåsröset gränsmärke Garlingtorp torp Orrmossen mosse
Sæthermo, se Säterbo sn *Hundåsstaven gränsmärke Goddalshagen torp Prästmossen mosse
Findla by *Hällbygölen göl Granhult rivet torp Råholmen holme
Findla by Hällsjön, se Kvarnsjön sjö Gravudden, Gamla torp Rönningen åker
Findla by *Hällstaven gränsmärke Gravudden, Nya lht Sjölundaviken vik
Hällby by *Hässelbergsstaven gränsmärke Grindstugan torp Sjölundaåsen ås
Hellby gd? *Hästhäll höjd Gullgrav rivet torp Spängermossen mosse
Hellby gd *Hästhällsstaven gränsmärke Gustavsberg lht Starkenskärr kärr
?Hällby gd *Höghäll höjd Göshult lägenheter Ströppelmossen mosse
?Hällby gård *Höjhällsröset gränsmärke Haga lht Säbyberget höjd
Hällby by Igelsattersberg, se ?Godsberget berg Hagalund lht Trillkärrsmossen mosse
Igelsäter by *Klockartorpsstaven gränsmärke Hagstugan torp Tyringeåsen höjdsträckning
Igelsäter by *Klockartorpsstaven gränsmärke Hemmet torp Udden, Långa udde
Igelsäter by *Kohällsstaven gränsmärke Hjälmareborg lht Vargberget höjd
Igelsäter by *Konung Carl Gustavs sluss sluss /Se Hjälmare docka varv Vägge hällar höjd
Igelsäter by *Konung Carl XI:s Sluss sluss /Se Hult rivet torp Älgmossen mosse
Igelsäter by Konung Gustavs sluss, se Vindbroslussen sluss Hällby gård  
Igelsäter by /Se Kroksjön sjö Hälltorp rivet torp  
Igelsäter by /Se Kroksjön sjö /Se Hästfallet hmd  
Konung Karl XI:s sluta slussport /Se Kroksjön sjö Igelsäter gård  
Konung Karl Gustavs sluss slussport /Se Kroksjön sjö Janstorp rivet torp  
Magnäs gård Kvarnsjön sjö Janstorp rivet torp  
Magnäs gd Kvarnsjön sjö Jarlsberg lht  
Magnäs gd *Laghällsröset gränsmärke Johannisberg hmd  
Magnäs gd *Lobergsröset gränsmärke Johannesdal lht  
Magnäs gård *Låghäll höjd Jönsarbo torp  
Magnäs gd *Långstaven gränsmärke Karlsdal lht  
Magnäs gd *Melsbostaven gränsmärke Karlslund lht  
?Magnäs gd *Mjölnarbäcksröset gränsmärke Karlslund lht  
Magnäs gd Mordön halvö Klockargården Saknas  
Magnäs gd /Se Mordön halvö Klockartorpet, Lilla torp  
Munkeboda, se Reutersberg Saknas Märsta Kiers måsen, se ?Skräddarmossen mosse Klockartorpet, Stora gård  
Munkeboda säteri /Se *Märstakärrsstaven gränsmärke Kvisterhult torp  
Munkeboda gammalt namn på Reutersberg /Se *Nubbstaven gränsmärke Källtorp rivet torp  
Munkeboda säteri /Se *Näbbstaven gränsmärke Lagersberg lht  
(?)Oppeby by *Orklingsstaven gränsmärke Laggartorp torp  
Oppeby by *Orrhällsrösestaven gränsmärke Liljedal torp  
Oppeby by *Orrhällsstaven gränsmärke Logfallet lht  
Oppeby by Prins Carls sluss sluss Lugnet hmd  
Oppeby gård Prinsessan Hedvig Sofias Sluss sluss /Se Lunda avs.  
Oppeby by Prinsessan Hedvig Sofias sluta slussport /Se Lundalstorp torp  
?Oppeby gd *Prinsessan Ulrika Eleonoras Sluss sluss /Se Löten, Nedre torp  
Oxhällshagen torp Prins Karls sluta slussport /Se Löten, Övre torp  
Prästtorp by *Ringröset gränsmärke /Se Lövhagen rivet torp  
Reutersberg herrgård *Ringstaven gränsmärke Lövlund lägenheter  
Reutersberg säteri /Se *Ringstaven gränsmärke Lövsta lht  
Sjölunda by *Rönningsbergsröset gränsmärke Lövsäter lht  
Sjölunda by *Rönningshäll höjd Magnäs gård  
Sjölunda by *Rönningshällsröset gränsmärke Mosstorp torp  
Sjölunda by *Rönningsmossen mosse Norrtorp rivet torp  
Sjölunda Saknas /Se *Rönningsmossröset gränsmärke Nybygget torp  
?Säby by Sjölundaviken vik Nytorp rivet torp  
Säby by Sjölundaviken vik Olofsborg lht  
?Säby by Sjölundaviken vik Onstatorp torp  
?Säby by ?Skräddarmossen mosse Oppeby gård  
?Säby gårdar *Snålmossen mosse Oxkällhagen lht  
?Säby by *Stavhultstaven gränsmärke Prästgården kommin.bost.  
Säby gårdar *Stenröset, Södra gränsmärke Prästtorp, Lilla torp  
Tyringe by *Storstensstaven gränsmärke Prästtorp, Stora gård  
?Tyringe by *Styggbergsröset gränsmärke Ransäter hmd  
Tyringe by /Se *Styggbergsröset gränsmärke Reutersberg gård  
?Vallby by *Sämskarstaven gränsmärke Rosdal lht  
Vallby by *Sämskarsstaven gränsmärke Rosenlund lht  
Vedkärret torp *Tovhultavägen väg Sandstugan lht  
Åsby by *Vindbron bro /Se Sandtorp huvudgård  
Åsby by Vindbroslussen sluss Sjölunda gård  
Åsby by Vindbroslutan, se Konung Karl Gustavs Sluss slussport /Se Sjölundahultet rivet torp  
Åsby by *Väggröset gränsmärke Sjöängen lht  
?Åsby by *Västerstaven gränsmärke Sjöängen rivet torp  
Åsby by *Västmanlands sluss sluss /Se Skepparstugan lht  
Åsby by? Åsby hage hage /Se Skogshyddan torp  
?Åsby by Änkedrottningen Hedvig Eleonoras sluta slussport /Se Skogstorp skogvaktarbostad  
?Åsby by   Sliparstugan arbetarbostad  
Åsby by /Se   Slokärr, Lilla rivet torp  
?Åsby by   Slokärr, Stora hmd  
?Åsby by   Slutan torp  
Åsby by   Slätgärdet torp  
Åsby by   Sofielund backstuga  
Åsby by   Stensäter torp  
    Stentorp, Lilla torp  
    Stentorp torp  
    Struten torp  
    Säby, Gula by  
    Säby, Röda by  
    Säbylund lht  
    Säbytorp torp  
    Säterbo allmänning skogstrakt  
    Sätersberg lht  
    Sätersdal torp  
    Tallbacken lht  
    Tersilbacken lht  
    Tyringe by  
    Tärneberg lht  
    Vallby Saknas  
    Vallby Saknas  
    Vallby, Lilla arbetarbostäder  
    Vallby, Stora gård  
    Vallbytorp arbetarbostad  
    Vedkärr torp  
    Vinbergstorp torp  
    Västeråstorp torp  
    Västlunda torp  
    Västängstorp rivet torp  
    Åbergsstugan rivet torp  
    Åsby gård  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.