ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torpa socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 166 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 82
Torpa sn Arlö (resp.) Arlögrundet holme Torpa socken Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Arlö holme Torpa socken Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Aspholmarna öar /Se Torpa sn Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Aspholmen holme Getingen inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Aspholmen holme Torpa kalvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torpa sn Aspholmen holme /Se Adolfsberg lht Arlö holme
Torpa sn Asphultsstaven gränsmärke Aftonro lht Aspholmen holme
Torpa sn Björshägran sankmark Almtorp torp Björnsten sten
Torpa sn /Se Bondklinten terräng Alphyddan lht Bleka döden spång över bäck
Torpa sn *Borgstensberget berg /Se Annelund lht Bondklinten höjd
Torpa sn Brobybäcken bäck Asphäll avs Brobynäsberget höjd
?Torpa sn *Brobysten holme Asptorp lht Brobyviken vik
Torpa sn Brobyvik vik Backa lht Dalkarlsängen åker
Torpa sn Brobyviken vik Berga gård Dammkärret kärr
Torpa sn Brobyviken vik /Se Björkebo lht Dyen åker
Torpa sn Bro Wijken vik Broby gård Fargaltsbackarna höjder
Torpa sn Dammkärret kärr Brobyholm avs Flintan skär
Torpa sn Dammkärret kärr Brobynäs lht Flintan holme
Torpa sn *Djuparen skär /Se Brogatan lägenheter Forslundsbacken höjd
Torpa sn Djupgrund holme /Se Charlottenberg lht Galten fjärd
Torpa sn Ekebyborg borglämning /Se Dalen torp Galten vik
Torpa sn Ekebystaven gränsmärke Dannebrog lht Galtryggen, Lilla skär
Torpa sn *Enholmsstaven gränsmärke Dragontorp torp Galtryggen, Lilla holme
Torpa sn Espholmen holme Duvbergsstugan torp Galtryggen, Stora skär
Torpa sn Farfarsberget grund Ekbacka lht Galtryggen, Stora holme
Torpa sn *Farfarsholmen holme Ekeby, Östra gård Grantorpskärret kärr
Torpa sn Farstun skär Eriksborg lht Hackstaudde udde
Torpa sn Fierden Galten, se Brobyviken vik Eriksdal torp Hagstaholm udde
Torpa Saknas *Flintaholm holme Erikslund lht Hagstaudde udde
Torpa sn Flintan holme Eriksro lht Hackstaviken vik
Torpa sn Flintan holme Fennsta, Norra gård Hagstaviken vik
Torpa sn Flintan holme Fennsta, Södra gård Himmelsbergskäret skär
Torpa sn *Flintstaven gränsmärke Forsbacka skolhus Hungershäll skär
Torpa sn Galten sjö Forshaga lht Hungershäll holme
Torpa sn Galten fjärd Forstorp torp Hyttängen äng
Torpa sn Galtryggen, St. o. L. holmar Forsuma bebyggelse Hägran utjord
Torpa sn Galtryggen öar /Se Forsuma gård Hällmoberget höjd
Torpa sn Galtryggen, Lilla holme Fridhem ålderdomshem Hällmokärret kärr
Torpa sn Galtryggen, Stora holme Fridhem lht Höghäll höjd
Torpa sn *Gathuthegen Saknas Fridhem lht Kehälla bergsträckning
Torpa sn *Gravtorpsstaven gränsmärke Fröberga gård Klubben utjord
Torpa sn *Gravtorpsäng äng Getingtorp, Lilla torp Käringvreten åker
?Torpa sn Grönö skogsbacke Getingtorp, Stora torp Ladhagen betesmark
Torpa sn *Gubbacksstaven gränsmärke Granhult torp Liberga allmänning Saknas
Torpa sn *Gubbhägnsstaven gränsmärke Grantorp torp Lindberget höjd
Torpa sn Hackstaholm, se Hackstaudde udde Grindstugan torp Långmossen mosse
Torpa sn Hackstaudde udde Grustaget, se 6 Himmelsberga Saknas Lännesta jord
Torpa sn Hackstaudde udde Grustaget lht Löten äng
Torpa kyrkby o. sn Hagalund terräng Gråtorp avs Morfars trappa gångstig med trappsteg
Torpa sn Hagsberget berg med fornlämning /Se Grönalund lht Mossen, Långa mosse
Torpa sn Hagsta grundsten sten Haga lht Norrbyudden udde
Torpa sn Hagstaholm halvö Haga lht Nyckelgrundet skär
Torpa sn Hagstaviken vik Hagalund lht Opusen kärr
Torpa sn *Harhällsröset gränsmärke Hagalund torp Ormbacken lövdunge
Torpa sn *Himmelsbergsskär holme Hagsta by Oxkällan källa
Torpa sn Himmelsbergaskäret udde Hildeborg lht Porsan åker
Torpa sn *Hollstaven gränsmärke Himmelsberga bebyggelse Prästgårdsviken vik
Torpa sn Hungershäll skär Himmelsberga by Pukkärret kärr
Torpa sn *Hålkärrsstaven gränsmärke Himmelsberga by Saltflyet kärr
Torpa sn *Häggkärrsstaven gränsmärke Hurtigtorp torp Skarpvreten åker
Torpa sn Hägran utjord Hägerhäll avs Skogsvreten åker
Torpa sn Hällmoberget berg Hägertorp torp Skräddarkärret kärr
Torpa sn Hällmokärret kärr Hälltorp lht Skäret skär
?Torpa sn *Högevalla f.d. fästning /Se Högsta by Skärpan åker
Torpa sn Höghäll berg med triangelpunkt Högstaborg lht Slogberget höjd
Torpa sn /Se Ingemarskärret tjärn Högstagård bebyggelse Smörmossen mosse
Torpa sn /Se *Kavelbrostaven gränsmärke Högstarå lägenheter Stugmossen mosse
Torpa sn /Se Kedhällen berg Hökstaborg bebyggelse Sved åker
Torpa sn /Se Kedhällsröset gränsmärke Johannesberg lht Säbyviken vik
Torpa sn, nu del av hd /Se *Kojstaven gränsmärke Johannesdal lht Säbyviken bukt
Torpa sn /Se Kungens kärr kärr Johanneslund lht Tibbleviken vik
Torpa sn /Se *Källkärret kärr Karlberg lht Torpagrundet skär
Torpa sn /Se *Källkärrsstaven gränsmärke Karlberg lht Torpsten höjd
Thorpæhæræþ sn /Se *Kärrlaggen gränsmärke Karlsborg lht Torsmossen mosse
Torpa kyrka kyrka Lassholmen terräng Karlslund lht Trind mosse mosse
»Aasby» Saknas *Lillmossen mosse Karlslund lht Ungberget höjd
?Berga Saknas Lindberget berg Karlslund lht Uvvreten åker
?Berga by Ljusbergsstaven gränsmärke Karlsro lht Vetkärret kärr
Berga by Lockmora skans fornborg Karlsvik lht Vilabacken höjd
?Berga by *Långhällsstaven gränsmärke Konradsdal lht Äntbäcken bäck
Berga by /Se Långmossen mosse Kvarntorpet Saknas Espholmen holme
»bredhaberghum» = ?Fröberga by Långmossen mosse Kärrtorp torp Espholmen holme
Broby by Långmosstaven gränsmärke Larslund lht  
?Broby by Lövbacken ägomark Liberga gård  
Broby by Lövhult terräng Lindesborg lht  
?Broby by Lövnäs ägomark Lindhult torp  
Broby by /Se Morfars trappa skogsbacke Ludvigsro lht  
Ekeby gd *Mostaven gränsmärke Lugnet lht  
?Ekeby gd Myggan sten Lund gård  
Ekeby, Östra gd Myrstugan terräng Lundatorpet gård  
Ekeby by Nyborg terräng Lyktan lht  
Ekeby Saknas /Se Nyckelgrund holme Lådeby bebyggelse  
»Febodighia» plats? Nyckelgrundet holme Lådeby by  
Fennsta by *Nyckeln holme Lövhult torp  
Fennsta by Nyckelmossen terräng Lövhult lht  
Fennsta by Nytorp terräng Lövlund lht  
Fensta by Nyvretsängen ängsmark Lövlunda avs  
Fennsta by Opussen sankmark Lövnäs lht  
Fennsta by Porsan terräng Lövstugan torp  
Fennsta gårdar Rosenberg terräng Marbo lht  
?Fennsta by Rosendal terräng Marieborg lht  
Fennsta by *Runna ägor del av kungsladugård /Se Marieborg lht  
Fennsta by *Ruthahaghan hage Marielund lht  
Fennsta by *Ruthahagan hage Mellangården Saknas  
Norrfensta gård Rödmossen ägomark Neptunsborg lht  
Fennsta gd Sandudden udde Norrbacka lht  
Fennsta by *Sjustaven gränsmärke Norrby gård  
Fennsta, N. o. S. gårdar /Se Skogstorp terräng Norrgården bebyggelse  
Fensta, Norra Saknas /Se Skrällhagen ägomark Norrgården Saknas  
Fännsta, Södra gd Skäret holme Norrtorp torp  
Söderfensta gård *Skölby långhäll gränsmärke Nyborg rivet torp  
Forsuma, se Forshemma by *Skölby skog Saknas Nyckelmossen torp  
Forsuma by *Sköldby Långhällsstaven, se *Långhällsstaven gränsmärke Nydal lht  
Forsuma by Sköldbytorp terräng Nyhall lht  
Forsumma by Slottsberget berg Nytorp lht  
Forsuma by Slottsholmen holme /Se Nytorp torp  
Forsuma by Stavhällsröret gränsmärke /Se Nyvreten torp  
Forsuma by Stenby borglämning Saknas /Se Petterslund torp  
Forshemma by /Se *Stormossen mosse Päronbacken lht  
Fröberga hg Strömstubäcken bäck Rosenborg torp  
Fröberga by Stugmossen tjärn Rosenbäck lht  
?Fröberga by Stuphagsröset gränsmärke Rosendal rivet torp  
Fröberga by *Sundaviken vik Rosenhäll lht  
Fröberga by *Svarthällsstaven gränsmärke Rosenlund lht  
Fröberga by *Svarthällsstaven gränsmärke Ruten torp  
Fröberga by? *Svartkärrsstaven gränsmärke Ryttartorp rivet torp  
Fröberga by /Se *SVartkärrsstaven gränsmärke Rödmossen försvunnet torp  
Fröberga by /Se *Syltaholm grund Sandslätten lht  
Fröberga by /Se *Sågbäcken bäck Sandviken lht  
Fröberga gård /Se *Säbynäs udde Skenåker kyrkoherdeboställe  
Hacksta by Säbynäs, Östra halvö Skogsborg lht  
Hagsta by Säbyviken vik Skogshyddan lht  
Hagsta by Säbyviken vik Skogstorp torp  
Hagsta by Säbyviken vik Skrällhagen torp  
Hagsta by Säbyviken vik Skrälltorpet torp  
Hagsta by Tibble sten sten Sköldby by  
Hackesta hg Tibbleviken vik Sköldbytorp lht  
Hagsta by Tibbleviken vik Slätthagen lht  
?Hackesta hg *Torgelhäll höjd Sofieberg lht  
Hagsta by *Torgålshällsstaven gränsmärke Solhem lht  
Hagsta by /Se Torpa fyr, se Djupgrund holme /Se Stavhäll lht  
Hacksta by /Se Torpagrund grund Stenby by  
Himmelsberga by Torpagrundet grund Stenbyslog lht  
Himmelsberga by Torpsten fornborg /Se Stenhagen lht  
Himmelsberga by Torpsten berg Stensborg lht  
Himmelsberga by Torpsten borglämning /Se Stensborg lht  
Himmelsberga by Torpsten borgberg /Se Stensnäs lht  
Himmelsberga by Torpsten f. fäste på berg /Se Storgården bebyggelse  
Himmelsberga by Torsmossen mosse Strömtorpet torp  
Himmelsberga by Torvgårdshult ägomark Sveaborg lht  
Himmelsberga by Trestaven terräng Svenstorp torp  
Himmelsberga by *Ulvkyrkostaven gränsmärke Säby, Väster by  
Himmelsberga by Ungberget berg Säby, Öster by  
Himmelsberga by Uvberget berg Sävtorp lht  
Himmelsberga by Vekärret kärr Sörgården bebyggelse  
Himmelsberga by Vilabäcken bäck Sörgården Saknas  
Himmelsberga by Vreten, Lilla ägomark Tibble, Väster gård  
Himmelsberga by Vreten, Stora ägomark Tibble, Öster gård  
Himmelsberga by /Se Yxbergen skär Torpaslätt järnvägsstation  
Himmelsberga by /Se Åbystaven gränsmärke Torpunga säteri  
Himmelsberga by /Se Änghagsröset gränsmärke Torrgårdshult lht  
Himmelsberga by /Se Ängtorp ägomark Trestaven rivet torp  
Himmelserga Saknas Äntbäcken bäck Udden lht  
Himmelsberga by /Se Äspholmen holme Uppåker utjord  
Himmelsberga by /Se *Örningsholm udde Uvberget torp  
Himmelsberga by /Se *Östsäbyviken vik Valla lht  
*Hyninsberghom Saknas   Vallby gård  
Högsta by   Vallbylund lht  
Högsta by   Videgrenstorpet lht  
Högsta by   Vilan lht  
Högsta by   Våtdalen lht  
Högsta by   Vänhem lht  
Höksta by   Åby, Lilla gård  
Högsta by   Åby, Stora gård  
Höksta by   Åkholmen lägenheter  
?Höksta by   Åsa lht  
Höksta by   Änghagen avs  
Högsta Saknas /Se   Ängtorp torp  
*Järsta by   Örntorp torp  
Liberga allmänning och jordbrukslägenheter   Örnvreten bebyggelse  
Liberga jordar   Örnvreten lht  
Liberga Saknas   Östertibble järnvägsstation  
Liberga gd /Se      
?Lund gård      
Lund gd /Se      
*Lydebolstad Saknas      
Lådeby by      
Lådeby by      
Lådeby by /Se      
Lådeby gd /Se      
Lådeby by /Se      
Lådeby by /Se      
*Malmbærgh Saknas      
*Melberg Saknas      
Norrby by      
Norrby by      
*Oxasta gård      
Prästgården Saknas /Se      
Skiillinge Saknas      
Skillinge by /Se      
?Sköldby by      
?Sköldby by      
?Sköldby by      
Sköldby by      
Sköldby by      
?Sköldby by      
Sköldby by      
Sköldby by      
Sköldby by /Se      
Sköldby by /Se      
Sköl(d)by by /Se      
»Sköldsta», se Sköldby by      
Stenby by      
Stenby by      
?Stenby by      
?Stenby by      
Stenby by      
Stenby by /Se      
Stenby Saknas /Se      
?Säby by      
?Säby by      
?Säby (numera Västersäby o. Östersäby) byar      
Säby by      
Säby by, gd      
*Södra ladugården del av Kungsörs Kungsladugård /Se      
Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
?Torpa kyrkby      
Torpa by      
Torpa by      
Torpa by      
*Torpa Saknas      
Torpa poststation /Se      
Torpunga hg      
Torpunga gd      
Torpunga hg      
Torpunga hg      
Torpunga herrgård      
Torpunga herrgård      
Torpunga herrgård      
Torpunga hg      
?Torpunga by o säteri      
Torpunga gd      
Torpunga hg      
Torpunga hg      
Torpunga säteri /Se      
Torpunga herrgård /Se      
Torpunga by /Se      
Torpunga gd /Se      
Torpunga gårdar /Se      
Torpunga herrgård /Se      
»Tyærby» Saknas      
?Vallby gd      
?Vallby gd      
Vallby gd /Se      
Västersäby by      
?Åby, Lilla o. Stora gårdar      
?Åby, Stora gd      
?Åby, Västra by      
?Åby Saknas      
Åby, Västra gd el. by      
Åby, Västra by      
?Åby, Stora o. Lilla gårdar      
Åby by      
Åby, Västra beb.      
Åby by      
Åby, Västra beb.      
?Åby, Stora o. Lilla gårdar      
Åby by      
Åby by      
Åby, Stora gd      
Åby by      
Åby, Västra by      
Åby, Stora by /Se      
Åkerbohd Saknas      
*Åkersborg f.d. slott /Se      
Östersäby by      
?Östertibble by      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.