ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Romfartuna socken : Norrbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 868 Naturnamn : 163 Bebyggelsenamn : 331 Naturnamn : 432
Romfartuna sn Abborrviken vik Romfartuna socken socken Abborrviken vik
Romfartuna sn Asbacken skogsbacke med fornlämning /Se Romfartuna socken socken Anstabacken backe
Romfartuna socken Aspans källa källa /Se Romfartuna sn Ansta damm damm
Romfartuna sn Badelundsås ås Romfartuna sn Ansta ås ås
Romfartuna sn Bastubacken åkerbacke Romfartuna socken Asbacken bergbacke och gård
Romfartuna sn Björnkällan källa /Se Romfartuna rumphuggare inbyggarbeteckning Asberget eller Asbacken bergbacke
Romfartuna sn Blindpelle uppodlad backe /Se Romfartuna rumphuggare inbyggarbeteckning Asberget eller Asbacken bergbacke
Romfartuna sn Blåkällan källa /Se Romfartuna skånkar inbyggarbeteckning Aspans källa källa
Romfartuna sn Brantängen äng /Se Klockartorparn personnamn Aspbacken backe
Romfartuna sn Bredskiftet åker /Se Solingsvargarna inbyggarbeteckning Asphagen hage
Romfartuna sn Broberget berg Tomta kalvar inbyggarbeteckning Astmans källa källa
Romfartuna sn Brokarskärret uppodlat kärr /Se Vagersta hösen inbyggarbeteckning Avskedsjorden åker
Romfartuna sn Broskogen skogsmark Romfartuna kyrka kyrka Backspjutarna äga
Romfartuna sn Broskogen skogstrakt /Se Alhagen torp Backspjällen äga
Romfartuna sn Brunsbykällan källa /Se Anders-Jans gård Backåkrarna äga
Romfartuna sn Brännberget berg Annelund lht Badkällan källa
Romfartuna sn Brödspettet åker /Se Annylund lht Badkällskiftet skifte
Romfartuna sn Dumhagen hage /Se Ansta säteribeb. Bastubacken björkbacke
Romfartuna sn Ekskogsberget berg Ansta bebyggelse Bastubacken backe
Romfartuna sn Ersbäcken bäck Ansta gd Bastubacken backe
Romfartuna sn Fallängen ägomark Ansta hpl hållplats Badstubacken björkbacke
Romfartuna sn Filbunken äng /Se Ansta krogen krog Bastuhagen hagmark
Romfartuna sn Fiskemyran myr Ansta mejeri mejeri Bastuskiftet skiftesnamn /Se
Romfartuna sn Flyten åker /Se Ansta sågen Saknas Bengts backe backe
Romfartuna sn Frösvibäcken bäck Arvidslund hemmansdel Bergtäpparna äga
Romfartuna sn Galggriman terräng Avensbo torp Björnkilen äga
Romfartuna sn Galggriman väg o. skog /Se Axel-Jans gård Björnkällan igenlagd källa
Romfartuna sn Goddarsmossen mosse Backalund Saknas Björnkällan källa
Romfartuna sn Gränjan sankmark Backtorpet f.d. torp Björnkällan källa
Romfartuna sn Grönsinkkärret kärr Berg gård Blackbergs spjutarne äga
Romfartuna sn Hagalund ägomark Bernshill Saknas Blackbergsåkrarna äga
Romfartuna sn /Se Halvorna åker /Se Bjuggsta bebyggelse Blindpelle åkerteg
Romfartuna sn *Heda skog Saknas Bjuggsta by Blindpelle björkbacke
Romfartuna socken Heda skog Björsbo lht Blindpelle uppodlad backe
Romfartuna sn Hjortronkärret kärr Boda by Blindpellsbacken annat namn på Blindpelle
Romfartuna socken Hjortronmossen mosse Boda eller Mundebo bebyggelse Blåkällan källa
Romfartuna socken Hommantorps grustag grustag Boda by Bondmungaviken vik
Romfartuna sn Hovgårdsbäcken bäck Borgen statstuga Boängen uppodlad äng
Romfartuna socken Hällen berghäll Bostället kronodomän Brantängen hagmark
Romfartuna socken *Hälleskogen skog Bostället kronodomän Brantängen äng
Romfartuna socken Hästberget berg Bostället annat namn på Gammelgården Bredskiftet åker
Romfartuna socken Hästhagen hagmark Broarne lägenheter Brohällarna bergshöjder
Romfartuna socken Högsta backe vägbacke Broarna gårdar Brokarsbäcken bäck
Romfartuna socken Hökberget berg Broknäpporna annat namn på Broarna Brokarskärret kärr
Romfartuna socken Hönsan terräng Brunsby by Brokarskärret uppodlat kärr
Romfartuna sn Iskällarbäcken bäck Brunsby by Broskogen skogstrakt
Romfartuna sn *Jesalaåsen, Stora ås /Se Brunsby by Brunsbykällan källa
Romfartuna sn Julpamyran ägomark Brånsta by Brunnsrutan hagmark
Romfartuna sn Julpamyran ägomark Brånsta by Brännberget berg
Romfartuna sn Karl Jans hage /Se Bäckarna Lilla bebyggelse Bullerbäcken förr vattendrag
Romfartuna sn Kisslingegärdet äng /Se Bäckarna Stora bebyggelse Bullängen äng
Romfartuna sn Knektvreten åker /Se Bäckarne, se 2 Bäckarna Lilla Saknas Bullängen åker
Romfartuna sn Kohagen hagmark Bäckarne, se 1 Bäckarna Stora Saknas Buskåkerskiftet äga
Romfartuna sn Kolkärret kärr Bäckarne by Buten äng
Romfartuna sn Kompanibacken åkerbacke Bäckarne, Lilla gård Buten åkerstycke
Romfartuna sn Kullatomten område /Se Bäckarne, Stora gård Bångstöten sten
Romfartuna sn Kullerbacken backe /Se Bönhuset bönhus Dalkarlsheden skog
Romfartuna sn Kungsbacken skogsbacke med fornlämning /Se Carlsro f.d. knektorp Daltäppan åkerskifte
Romfartuna sn Kvarnbacken åkerbacke Charlottenborg gård Daludden udde
Romfartuna sn Kvarnbrobäcken bäck Dalkarlsfallet riven backstuga Dumhagen hage
Romfartuna sn Kvarnbäcken bäck Ekenslund lht Dumhagen hage
Romfartuna sn Kvarnängen sankmark Eriksbo f.d. knektorp Ekoxberget berg
Romfartuna sn Kyrkogärdet äng /Se Erikslund torp Ekskogsberget Saknas
Romfartuna sn Kyrkgärdet gärde /Se Erikslund gård Ersbäcken bäck
Romfartuna sn Kålgården åker /Se Ersbo förr torp Eskogsberget berg
Romfartuna sn Käpplinge källa källa Fallet torp Fallängen kärr
Romfartuna sn Körgärdet, se Kyrkogärdet äng /Se Fattigramsan rivna stugor Filbunken slogområde
Romfartuna sn Lillån å Fesala by Filbunken del av uppodlad äng
Romfartuna sn Listerberget berg med fornlämning Finntorpet hemmansdel Fiskemyran myr
Romfartuna sn Lundbacken åkerbacke Finntorpet torp Fjortondarsskiftet skifte
Romfartuna sn Lutan skogsmark Forsens Saknas Flyten ängsmark, sänka
Romfartuna sn Lut-Lenas källare källargrop Frideborg lht Flyten åker
Romfartuna sn Lötfallet nyodling /Se Fridhem lht Flängan slogäng
Romfartuna sn Lötfallsröset röse /Se Fridhem lht Fors backarna backar
Romfartuna sn Marieberg terräng Fridhem lht Fårhagen hage
Romfartuna sn Markus» uppodlad hage /Se Friheten stuga Fägatsspjutarna äga
Romfartuna sn Morfarskärret kärr Frändesta by Galggriman skogsväg och förr avrättningsplats
Romfartuna sn /Se Mosebacke skogsbacke Frösvi Saknas Galggrimman väg och skog
Romfartuna sn Mossen åker /Se Frösvi by Galggrimman skog
Romfartuna sn Mungamossen mosse Frösvi by Galggrimman ås
Romfartuna sn Mungasjön sjö /Se Gammalgården gård Goddagskärret kärr
Romfartuna sn Mungajsön sjö Gammellitens riven stuga Goddags mossen mosse
Romfartuna sn Mungasjön sjö Gesala by Godagsmossen mosse
Romfartuna sn Mungasjön sjö Gesala, kronodomän gård Goddagsskogen skogsområde
Romfartuna sn Mungasjön, se Munga Siön sjö Gesala, Lilla gård Goddarsmossen mosse
Romfartuna sn Mungasjön sjö Gesala, Stora gård Grindstugvägen landsväg
Romfartuna sn Mungasjön sjö Gesala, Stora by Grindängarna ängar
Romfartuna sn Mungasjön sjö Grenadjärtorpet torp Gränjan oodlad vidd, fly
Romfartuna sn Mungasjön sjö Grindstugan stuga Gråtmyren Saknas
Romfartuna sn Mälbybäcken bäck Gråbo gård Gråtmyran kärr
Romfartuna sn Normans vret terräng Gränjan fly Grönsinkkärret kärr
Romfartuna sn *Norra landit gärde Gröndal backstuga, förr torp Gubbtäppan del av uppodlad äng
Romfartuna sn Nyängen åker /Se Grönsinken stuga Hagen äga
Romfartuna sn Nyängs röse stenröse Gunsta by Hagrutan hagmark
Romfartuna sn Orrflogen sank mark Gunsta by Hagtäppan ängsmark
Romfartuna sn Rabobacken skogsbacke med fornlämning /Se Gunstaberg lht Hallstabäcken bäck
Romfartuna sn Rishagen ägomark Gästgivars gästgivargård Hallsta heden Saknas
Romfartuna sn Rishagen uppodlad hage /Se Hagalund avs Hallsta hed hed
Romfartuna sn Romfarshög kulle Hagbo backstuga Hallstakroken vägkrök och vägskäl
Romfartuna sn Romfarskällan källa /Se Hallsta by Hallsta kroken vägkrök o. vägskäl /Se
Romfartuna sn Romfarkällan Saknas Hallsta by Hallstaåsen Saknas
Romfartuna sn Romfars källa källa Hallsta by Halvorna åker
Romfartuna sn Romfars källa källa /Se Hallsta by med tingsplats Harkullarna åkrar
?Romfartuna sn Romfars källa källa /Se Hembygden samlignslokal Helenashål täppa
Romfartuna sn Rävbacken skogsbacke Herrgårdsjulpa, se Julpa Saknas Helåkersskifte skifte
Romfartuna sn »rørebrakit» naturnamn? Herrgårdsmunga herrgård Hemängen äga
Romfartuna sn »rørbrækit» naturnamn? Hjulhuset avs Herrfallet äga
Romfartuna sn Sandfatet äng /Se Hoffmanstorp ägor Hjortronkärret kärr
Romfartuna sn Sankt Romfars källa källa Häggsta lht, f.d. grenadiertorp Hjortronmossen mosse
Romfartuna socken /Se Silverbacken skogsbacke med fornlämning /Se Hällen torp Hjulhus mörkret skogsmark
Romfartuna sn /Se Skrillstenen sten Igelsta säteri Horsängen äng?
Romfartuna sn /Se Slinkia terräng? Igelsta by Holmen äga
Romfartuna sn Smedbacken skogsbacke Jan-Erik-Ols lht Holmen äng
Romfartuna sn ?Solingemyren myr Jan-Petters gård Holmtäppan Saknas
Romfartuna sn Solingemyren myr /Se Jansbo lht Hovgårdsbron bro
Romfartuna sn Solingsbäcken bäck Julpa säteri Hovgårdsbäcken bäck
Romfartuna sn /Se Solings leds åkrarna åkrar /Se Julpa by Hovgårdsbäcken bäck
Romfartuna sn /Se Solingsmyran myr Karl-Jans gård Hopkärret kärr
Romfartuna sn /Se Spakkärret kärr /Se Karlslund lht Hopkärrslotten skogslott
Romfartuna sn /Se Spjutarna ägonamn /Se Karlslund stuga Huggåkrarna åkrar
Romfartuna sn /Se Spångkärret kärr /Se Kitslinge gård Hummelstavägen väg
Romfartuna sn /Se Stora mossen mosse Kitslinge (gammal) herrgård Hällkärret äga
Romfartuna sn /Se Storstigen triangelpunkt Klockarbol lht Hällstigen stig
Romfartuna sn /Se Styggkärret kärr Klockartorpet torp Hästberget berg
Romfartuna sn /Se Surbrunnskällan källa /Se Klockartorpet gård Hästhagen odlad hage
Romfartuna sn /Se Svahagen hagmark Knäpporna lägenheter Hästhagen hage
Romfartuna sn /Se Svadhagen beteshage /Se Knäpporna annat namn på Broarna Högsta backe backe
Romfartuna sn /Se Söstakälla källa Kolsvedet f.d. torp, nu backstuga Högåkrarna äga
Romfartuna sn /Se Tjärdalsbacken åkerbacke Komministergården, f.d. bebyggelse Hökängen äng
Romfartuna sn /Se Tjärdalsbacken backe /Se Konradsberg lht Hökängen äga
Romfartuna socken /Se Tomtabäcken bäck Krogstugan stuga Iskällarberget berg
Romartuna, se Romfartuna kyrka Saknas /Se Tomta graven bäck /Se Krogängen äga Iskällarsbäcken bäck
»rumpharasokn», se Romfartuna sn Toppenberg berg Kvarnbacken kvarnområde Iskällargärdet åkergärde
Romfartuna kyrka kyrka /Se Torstigen f. väg /Se Kvarnbro bebyggelse Iskällaråkrarna äga
*Aass gårdar Torstigen väg Kvarnbo by Jerusalem höjd
Alhagen förr hus? Torstigen väg Kvarnbro gd Jerusalem åker
Ansta herrgård Trappstensberget berg Kyrkoherdebostället bebyggelse Judtäkten område med alderskog
Ansta säteri Trindberget berg Källarstugan stuga Jungfrutuna kapell
Ansta gd Trindberget berg /Se Källsvedet hemmansdel Kamlottstäppan del av åker
Ansta gd Trollbo gatan väg /Se Källtorpet torp Kamrosstäppan åker
Ansta herrgård? Trätstegen åker /Se Käpplinge by Karl-Jans hage
Ansta säteri Tvillingarna åker /Se Käpplinge by Kilarna åkrar
Ansta gd Tååsen ås Käpplinge by Kilen skifte
Ansta herrgård? Uggelstenen sten Laggars lht Kilen skifte (skiften?) /Se
Ansta herrgård Valla gärde gärde Laggars annat namn på Laggarsberg Klockarberget berg
Ansta herrgård Wallbors kärr utmark /Se Laggarsberg lht Knektvreten äga
Ansta gd Vasatallarna tallar Laggarsberg torp Knektvreten åker
Anesta Saknas Vibergsmors backe backe /Se Lillhem lht Knoppargalten åkerteg
Ansta herrgård Vitmossen mosse Listeberget lht Kokällan källa
?Ansta herrgård Väsberget berg Litsberga område Kolkärret betesmark
Ansta säteri Väsberget berg /Se Lugnet avs Kolsvedskiftet äga
Ansta herrgård Väsbergs flukor vattensamlingar /Se Lundbo torp Komossen kärr
Ansta herrgård Väsbergs klack bergshöjd /Se Lundbo hemmansdel Kompanibacken backe
Ansta herrgård Åbylundsbäcken bäck Lundtorpet f.d. torp Kompaniskiftet äga
Ansta herrgård /Se Åbylundsdammen damm Lycksta herrgård Kopparbergsvägen landsväg
Ansta gd /Se Åbylundsåsen ås o. triangelpunkt Lycksta gd Kottarbohagen hagmark, nu skog
Ansta gd /Se Ållemyrskärret kärr Lågbo by Krasbacken Saknas
*Arsta Saknas Åskällan Saknas Lönebostället kyrkoherdeboställe Krasens Saknas
*Asdtwgarden gd Ängen åker /Se Löten torp Kroggärdet gärde
Avensbo förr torp? Äsbron bro /Se Lötfallet hemmansdel Kroken åkerlapp
Axel Jans gård /Se Äskällan källa /Se Lötfallet backstuga Krokmossen mosse
[Berg] Saknas Äsåsen ås Malkuses hage Kroktomten äga
Berg gd *Östersta lanzloten åkermark Mamrelund bönhus Krokåkrarna äga
Berga Saknas /Se   Marieberg torp Kullberget berg
Bidhabo Saknas   Marielund lht Kullerbacken backe
Bidhabo, se Vibo gård   Mejeri bebyggelse Kungsbacken höjder
Bjuggsta gd /Se   Mellangården bebyggelse Kvarnbacken backe
Boda gård   Mellangården gård Kvarnbro graven bäck
Boda gd   Mellangården bebyggelse Kvarnbäcken bäck
Boda gård   Mellangården Saknas Kvarngärdet äga
Boda gd   Mellangården bebyggelse Kvarnstenen flyttblock
Boda gd   Millingby by Kvarnstensskiftet åkerskifte
Boda gård   Millingby by Kvarnåkern Saknas
Boda gd   Millingby kvarn kvarn Kyrkedelsåkrarna åkerbitar
Boda gd?   Missionshuset bönhus Kyrkerensåkrarna åkerbitar
Bostället gård /Se   Mosstugan Saknas Kyrkgärdet gärde
Broarna gårdar /Se   Moster Karin riven stuga Kålgården åker
Broarne gårdar /Se   Munga herrgård Kålgårdsgatan väg
Broknäpporna, se Broarna gårdar /Se   Munga, Västra herrgård Kålgårdsspjällen äga
»brudzby», se Brunnsby by   Väster Munga by Källtäppan äng
Brunnsby by   Munga, Östra by Källängarna ängar
Brunsby by   Öster Munga by Källängen naturnamn /Se
Brunnsby by   Munkebo Saknas Käpplinge Flyten del av Flyten
Brunnsby by   Myggsätra backstuga Käpplinge källa källa
Brunsby by   Myrby by Kölmängslottan skogslott
Brunnsby by?   Myrby by Kölnåkrarne äga
Brunnsby by   Nedåker torp Körgärdet gärde
Brunnsby by   Nilses gård Körgärdsbackarna backar
Brunnsby by?   Norrgården gård Laggarängen uppodlad äng
Brunnsby by   Norrgården bebyggelse Lillgärdet äga
Brunnsby by   Norrgården bebyggelse Lillgärdet gärde
Brunnsby by   Norrgården gård Lillängen äng
Brunnsby by   Norrängen gård Lisas äng mosse
Brunnsby by   Nortuna herrgård Lisselmossen mosse
Brunsby by   Nortuna herrgård (förr by) Lissel Smedsåkrarne äga
Brunnsby by   Nybo hemmansdel Listeberget berg
Brunnsby by   Nybo torp Listebergsgärdet åkrar
Brunnsby by   Nyborg hemmansdel Litsberga berget berg
Brunnsby by   Nybygget backstuga Ljusbackarna backe
Brunnsby by /Se   Nygård gård Lundbacken backe
Brunsby by /Se   Nytorp lht Lut-Lenas källare källargrop
Brånsta by?   Nytorp torp Luvan äng
Brånsta by   Nytorpet torp, nu stuga Långbacksspjällen äga
Brånsta by   Oppgården gård Långkärret kärr
Brånsta by   Opp-Råby by Långtomten slätmark
?Brånsta by   Opp- Råby by Långåkrarna äga
Brånsta by   Pasta akademigård Långängarna ängar
Brånsta by   Pasta gd Långängen äng
Brånsta by   Per-Lars annat namn på Källarstugan Lånstaåsen ås
Brånsta by /Se   Petersro lht Löten åkrar
Brånsta by /Se   Pettersborg Saknas Löten skifte
Brånsta by /Se   Postgårdarna gårdar Löve källa källa
Bäckarne, Lilla o. Stora gårdar /Se   Prästgården bebyggelse Lövhagen beteshage
Bäckarne, Stora o. Lilla gårdar /Se   Rackelbo backstuga Lövhagsspjellen äga
Bäckarne (Lilla o. Stora) gårdnamn /Se   Radbo hemmansdel Lövhagsåkrarna äga
Bäckarne (Stora o. Lilla) gårdnamn /Se   Rappstugan stuga Markus´ uppodlad hage
Bäcketorpet förr torp, numera gd /Se   Rosenlund lht Mattsskiftet äga
Erlandsbo torp, numera gd /Se   Rosenlund, Övr. Saknas Mattsåkrarna äga
Fallet torp /Se   Rutbo stuga Mellanberget berg
Frendesta by   Ryttartorpet hemmansdel Mellangårdsgärdet åkergärde
Frändesta by   Råby Saknas Mellanskogen backe
Frändesta by   Råbylund lht Millingbyviken vik
Frändesta by   Rödbrunns riven backstuga Mjölkvägen väg
Frendesta by   Rörbo backstuga Mosebacke höjd
Frändesta by   Sandtorpet stuga Mose backe backe
Frändesta by   Sillbo arrendeställe Mossen uppodlat område
Frändesta by   Simonsbo bebyggelse Munga mossen mosse
Frendesta by   Sjöbo torp Mungasjö sjö
Frändesta Saknas   Skogslund stuga Murhagen hagmark, nu odlad
Frändesta by   Skogtorpet torp Myran sank mark
Frändesta by   Skogtorpet hemmansdel Märgkällan källa
Frändesta by   Lilla Skogtorpet torp Märgkällan källa
Frändesta by   Store Skogtorpet torp Märgkällskiftet äga
Frendesta by   Skogvaktars lht Nedre Vettmögärdet åkerjord
Frendesta by   Skräddars stuga Nedåkersmörkret skog
Frändesta by   Skurtorpet backstuga Nedåkersvägen väg
Frändesta by   Skönborg f.d. godtemplarlokal Nilsbo hålet mark
Frändesta by   Smedsbo Saknas Nygärdet skifte
Frändesta by   Smedsbo torp Nyängar Saknas
Frändesta by /Se   Smedsbo torp Nyängen åkerområde
Frändesta by /Se   Smedsbotorp lht Norbergstäppan täppa
Frändesta by /Se   Snaret akademigård Norrgärdet gärde
Frösvi by   Snaret gård Norrhällarna berghällar
Frösvi by   Snaret torp Norrvreten äga
Frösvi by   Snartorp torp, akademigård Norrängarna ängar
Frösvi by   Snartorp, se 1 Snaret torp Norrängen äga
Frösvi by   Snickartorpet förr handelsbod Norrängen äga
Frösvi by   Sofiero lht Norrängen naturnamn /Se
Frösvi by   Solbo bostad Norrängsvägen väg
Frösvi by   Solhem lht Notbacken backe
Frösvi by   Solinge herrgård Nyckelmyren skogsmark
Frösvi by   Solinge gård Odlingen nyodling /Se
Frösvi by   Solingstorp torp Olivehäll Saknas
Frösvi by   Solvalla gård Orrflogan kärrmark, förr slogmark
Frösvi by   Spakens torp Orrängen äng
Frösvi by   Stensbo lht Oxbacken eller Oxhagen hagbacke
Frösvi by   Stensborg gård Oxbacken uppodlad backe
Frösvi by   Stenstugan backstuga Oxhagen Saknas
Frösvi by   Stormarbo hemmansdel Oxhagen hagbacke
Frösvi by   Strandbo torp Oxkärret äga
Frösvi by   Strängsbo, L. avs Oxmyrskärret kärrmark
Frösvi by   Strängsbo, St. avs Oxmyrskärret kärr
Frösvi by /Se   Strömsborg avs Plogkilen äga
Frösvi by /Se   Stuntebo lht Plogkilen äga
Frösvi by /Se   Stuntbo torp Plåtarna åkrar
Frössvi by /Se   Svartens gård Pålsärmarna åkrar
Frösvi by /Se   Svartens gård Radbobacken stenbacke
Gammelgården gård /Se   Svedet torp Rapphagen äga
Gesala by   Svedfallet riven stuga Rishagen hage
Gesala, Stora och Lilla by   Svältenborg statstuga Rishagen odlad utäga /Se
Gesala by   Sågen torp Romfars berg berg
Gesala by   Sörgården bebyggelse Romfars källa källa
Gesala by   Sörgården gård Ryttaråkrarna åkrar
Gesala by   Sörgården gård Ryttarängen äga
Gesala by   Sörgården gård Råby pinan äng
Gesala by   Sösta by Rävbacken backe
Gesala by   Sösta by Rödbrunns källa källa
Gesala by   Tegen riven stuga Rönningen äga
Gesala by   Tomta säteri Sibirien äga
Gesala by   Tomta gd, förr by Sibirien åker
Gesala, Stora och Lilla byar   Tomta gård Sibirien nyodling /Se
Gesala by   Lilla Tomta avs Sjöbo borgen fornborg /Se
Gesala by   Trollbo lht Sjöbogrottan grotta
Gesala by   Trollbo torp Sjögärdet äga
Gesala by   Trollbostan lht Sjöängen äga
Gesala by   Tullgården gård Skansberget berg
Gesala by   Tyskbo arbetarbostad Skarpen ängsmark
Gesala by   gård Skarphagen stenbunden skogsmark
Gesala by   gd (förr by) Skekarboälv bäck
Gesala by?   Tösta by Skinkan åkerlapp
Gesala by   Tösta by Skogsängen betesäng
Gesala by   Ut-Råby akademigård Skommarpinan slogäng
Gesala by   Utråby by Slåtterbrickorna vid bäcken slogmark
Gesala by   Vagersta by Skrillbacksspjällen äga
Gesala by   Vagersta by Skrillstenen sten
Gesala by   Vagersta by Skurtorpsmossen mosse
Gundastom, se Gunsta Saknas   Vagersta mosse Saknas Smedjebacken backe
Gunnsta by   Valla gård Smedjeskiftet skifte
Gunsta by   Valla gd Smedjeskiftet skiftesnamn /Se
Gunsta by   Walltorpet f.d. knekttorp Smedskiftet åker
Gunnsta by   Valltorpet torp Snedhörningen åkerlapp
Gunsta by   Vettmö bebyggelse Sme - udden udde
Gunsta by   Vibo gård Snåltäppan täppa
Gunsta by   Vibo akademigård Solingsledsåkrarna åkrar
Gunsta by   Vibo akademihemman Solings leds åkrarna åkrar
Gunsta by   Vidjebo bebyggelse Solingsmyran myr
Gunsta by   Viggby by Spakkällan källa
Gunsta by   Viggby by Spakkärret kärr
Gunsta by   Vilan lht Spaktorpet knekttorp
Gunnsta by?   Västergården bebyggelse Spjutarna åkrar
Gunsta by   Väsätergården gård Spjällen åkrar
Gunsta by   Västergården bebyggelse Spjällen åkrar
Gunsta by   Åbyholm säteri Sprängtäppan äng
Gunnsta by   Åbylund säteri Spångkärret skogsmark
Gunnsta by?   Ådylund herrgård Spångkärret kärr
Gunsta by   Åkerby akademigård Stamfatet äga
Gunsta by   Ålbo gård, förr by Stamfatet samk mark, äng
Gunsta by   Ålbo bebyggelse Stamfatsbäcken bäck
Gunnsta by   Ålbo, Lilla brukningsdel Stamfatskällan källa
Gunsta by   Ålbo, Stora brukningsdel Standfatet område på odlad äng
Gunsta by   Ångsåg Saknas Starrängen äng
Gunsta by   Åsbo backstuga Starrängen odlad äng
Gunnsta by   Åsbo torp Stenbrobacke backe
Gunsta by   Åsenlund bebyggelse Stenbron bro
Gunnsta by?   Åsenlund handelsbod Stenkullen kulle
?Gunsta by   Äs by Stentomten hagmark
Gunnsta by?   Äs by Stora mossen mosse
?Gunnsta by   Äs byn by Stora Smedsåkrarna äga
Gunnsta by   Östergården gård Storgärdet skifte
Gunsta by /Se   Östergården gård Storgärdet gärde
*Hadasta Saknas   Östergården bebyggelse Storstigen väg
Hadastom Saknas     Storstigen väg
*Hadhasta Saknas     Storstigen väg
»halastom», se Hallsta by     Storstigsvägen väg
Hallsta by     Storstigsvägen väg
?Hallsta by     Storskiftet åker
Hallsta by     Storängen äga
Hallsta by     Storängen äng
Hallsta by?     Styggkärret skogsmark
Hallsta by     Suggheden skog?
Hallsta by?     Surhenrikarna åkerbitar
Hallsta by     Svadhagen kärraktig hage
Hallsta by     Svahagen beteshage
Hallsta by     Svartmors kärr del av uppodlad äng
Hallsta by     Svartmosskärret kärr
Hallsta by     Svedet åkerskifte
Hallsta by     Svedet åkerskifte
Hallsta gård, by     Svintäppan åkertäppa
Hallsta by     Sågkärret kärr
?Hallsta by     Sågvägen byväg
Hallsta by     Sågängen äga
Hallsta by?     Söstabäcken bäcken
Hallsta by     Sösta källa källa
Hallsta by     Sösta löten väg och ägor
Hallsta by     Sörängen äga
Hallsta by?     Sörängen odlad äng
Hallsta by /Se     Tellbacksskiftet äga
?Hallæstathæ by /Se     Tistelvreten äga
Hammanstorp Saknas     Tjäderdalsbacken backe
Hjulhuset avs. /Se     Tjärdalsbacken backe
Igelsta by     Tomta graven bäck
Igelsta by     Tomta graven å
Igelsta by     Tomtavägen väg
Igelsta säteri     Tomta ås ås
Igelsta by     Tomta åsen ås
Igelsta by     Torstigen väg
Igelsta by     Torstigen väg
Igelsta by     Torstigen ås
Igelsta by     Torstigsvägen väg
Igelsta by     Torstigsåsen ås
Igelsta by     Tovan äng
Igelsta by /Se     Tovtäppan odlad äng
Igelsta by     Tovängen odlad äng
Igelsta gd /Se     Toppenberg berg
Igelsta by /Se     Tranbograven uppdikad bäck
Igelsta säteri /Se     Tranbogärdet gärde
»iwlwppa», se Julpa by     Trappstensberget berg
Julpa herrgård     Trollbogatan väg
Julpa by     Trollbo äng äga
Julpa herrgård     Trindberget berg
Julpa herrgård     Trindberget berg
Julpa herrgård     Trindputt kärr
Julpa by o. säteri     Trollbo gatan väg
Julpa by     Trätstegen åker
Julpa by     Tullvreten åkerskift
Julpa herrgård     Tvillingarna åkrar
Julpa herrgård     Tvillingarna åker
Julpa herrgård?     Tvistarna skogslotter
Julpa by     Tvärlotterna skogslotter
Julpa by     Tågholet åker
Julpa herrgård?     Tååsen triangelpunkt
Julpa säteri o. by     Täppan jordruta
Julpa herrgård     Täpp-Greta äppelträd
Julpa gd     Tättingtäppan äga
Julpa by     Tättingåkrarna äga
Julpa herrgård     Tättingåkrarna åkrar
Julpa herrgård     Uggelsten flyttblock
Julpa herrgård     Uttorpshagen hage
Julpa herrgård     Vagersta Flyten del av Flyten
Julpa herrgård     Valborgskärr äga
Julpa gd     Valborgskärr odlad äga /Se
Julpa herrgård     Valla hagen område
Julpa herrgård     Vallbors kärr delvis uppodlat kärr
Julpa herrgård     Vallrumsåsen ås
Julpa herrgård     Vasshagen åker
Julpa herrgård     Vettmögärdet, Övre åkerjord
Julpa by     Vettmö varggropen grop
Julpa herrgård     Vibergsmors backe backe
Julpa herrgård     Vibergsvret äga
Julpa gård     Vibo lutan eller Lutan plats i skog
Julpa by     Vitmossen mosse
Julpa gd     Vreten äga
Julpa gd /Se     Värmlänningarna odling
Julpa herrgård /Se     Väsberget berg
Jungfru Tuna f.d. kapell /Se     Väsberget berg
Jungfru Tuna f.d. kapell /Se     Väsbergsfluckor vattensamlingar
Kittslinge gård     Väsbergs flukor vattensamlingar
Kitslinge gd     Väsbergs klack höjd
Kyslinge Saknas     Väster gärde åkrar
Kitslinge gård     Västerängen äng
Kitslinge gd     Västerängsspjällen äga
Kitslinge gd     Åbylundsbäcken bäck
Kitslinge gd?     Åkerbyskiftena skiften
Kitzlinge gård     Åsbokärret kärr
Kittslinge gd     Älvkvarnsskiftet äga
Kitslinge gd     Älvstenarna stenar (med älvkvarnar)
Kisslinge Saknas     Ängen uppodlat område
*Klockarestugan Saknas     Äng(e)svreten äng, nu odlad
Knäpplinge by /Se     Ängsvägen gärdesväg
Knäpporna, se Broarna gårdar /Se     Äskällan källa
?Kvarnbro by     Äs åsen Saknas
Kvarnbro by     Äs åsen ås
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Qvarnbro herrgård      
Qvarnbro by      
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Kvarnbro by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by?      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by      
Käpplinge by /Se      
Käpplinge by /Se      
Laggarsberg torp /Se      
Liskesta Saknas      
Liskesta Saknas      
Listabergha, se Litsberga gård      
Litsberga gd      
Litsberga gård      
Litsberga gd?      
Litsberga gård      
Litsberga gårdar      
Litsberga gård      
Litsberga gd      
Litsberga gd      
Litsberga gd      
Litsberga gd      
Litsberga gd      
Litsberga Saknas /Se      
Lycksta herrgård      
Lycksta by      
Lycksta gård      
Lycksta by      
Lycksta gd      
Lycksta gd      
Lycksta herrgård      
Lycksta herrgård      
Lycksta herrgård      
Lycksta herrgård      
Lycksta herrgård      
Lycksta gd      
?Lycksta herrgård      
Lycksta gård      
Lycksta gd /Se      
Lycksta herrgård      
»lyskisom», se Lycksta gd      
Markusbo torp /Se      
Mellangården gård /Se      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby gd      
Millingby gårdar      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by      
Millingby by /Se      
Millingby by /Se      
Millingby by /Se      
Millingby by /Se      
Millingbykvarnen kvarn /Se      
Munga by o. herrgård      
Munga, Östra och Västra byar      
Munga by      
Munga by o. herrgård      
Munga by      
Munga by      
Munga by      
Munga by o. herrgård      
Munga by      
Munga by      
Munga, Östra och Västra by resp. herrgård      
Munga gårdar      
Munga by      
Munga by o. herrgård      
Munga by      
Munga by      
Munga gårdar      
Munga by o. herrgård      
Munga by      
Munga by      
Munga herrgård o. by      
Munga, Västra by /Se      
Munga, Östra och Munga, Västra by resp. herrgård      
Munga by /Se      
Munga by /Se      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby gårdar      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby by      
Myrby gårdar      
*Nibble Saknas      
?*Nibble försv. gd      
Nybble Saknas      
Nybile Saknas      
Norrgården gård /Se      
Nortuna gd      
Nortuna gd      
Nortuna gård      
Nortuna by      
Nortuna gd      
Nortuna by      
?Nortuna gd      
Nortuna gd      
Nortuna gd      
Nortuna by /Se      
Nortuna gård      
Nortuna gd /Se      
Nortuna gd /Se      
Nortuna gd /Se      
Nortuna by /Se      
*Nybile by      
»Nøbøla» gård      
»Nybbe?» gård      
Opp-Råby och Ut-Råby byar      
Opp-Råby el. Ut-Råby byar      
Opp-Råby by      
Oppråby och (el.) Utråby byar      
Oppråby och Utråby byar      
Oppråby, se Råby by      
Pasta by      
Pasta gård      
Pasta by?      
Pasta by      
Pasta gd      
Pasta by      
Pasta by      
Pasta by      
Pasta by      
Pasta by      
Pasta by?      
Pasta by      
Pasta by      
Pasta gd      
Pasta by /Se      
Pasta by /Se      
Pasta gd /Se      
Pasta gd /Se      
Pasta by /Se      
Pasta gd /Se      
Pasta Saknas /Se      
Raby Saknas      
»raby», se Oppråby och (el.) Utråby byar      
Råby gård      
Raby Saknas      
Raby Saknas      
Rackelbo Saknas /Se      
Romfartuna by      
Rumbygden bygd /Se      
Råby (numera Oppråby) by      
Råby, se även Opp- och Utråby byar      
Råby, se Opp-Råby och Ut-Råby Saknas      
Råby gårdar      
Råby Saknas      
Råby byar      
Råbylund förr hus?      
[Rådsäng] Saknas      
Röbrunns förr backstuga?      
Sjöbo gd      
Siöstadh Saknas      
*Skoltuna mark tingsställe /Se      
Snaret gård /Se      
Solinge by      
Solinge herrgård      
Solinge by      
Solinge gd      
Solinge herrgård      
Solinge herrgård      
Solinge herrgård      
Solinge gd      
Solinge herrgård      
Solinge herrgård      
Solinge Saknas      
Solinge gd      
Solinge gd      
Solinge herrgård      
Solinge herrgård /Se      
Solinge herrgård      
Solinge gd /Se      
Solinge by /Se      
Solinge by /Se      
Spakens torp /Se      
Stensbo lht /Se      
Svartens gård /Se      
Sæffestom, se Sösta by      
Sörgården gård /Se      
Sösta by      
Sösta by?      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by?      
Sösta by      
Sösta by?      
Sösta gårdar      
Sösta krondomän      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
[Seysthum] Saknas      
»søwista», se Sösta by      
Sösta by      
Sösta by      
Sösta Saknas /Se      
Sösta by /Se      
Söstad Saknas      
»thaam», se Tå gd      
Tomta säteri      
Tomta herrgård?      
Tomta herrgård?      
Tomta herrgård      
?Tomta herrgård      
Tomta herrgård      
Tomta herrgård      
Tomta herrgård      
Tomta herrgård /Se      
Tomta gd /Se      
Tomta gods /Se      
Tomta gd /Se      
Trollbo ödegård?      
Trollbo torp /Se      
*Tuna = ?Nortuna gd      
gd?      
?Tå gård      
?Tå gård      
by      
gd      
gd      
by      
gd?      
by      
gd      
gård      
gd      
gård      
gd      
Tåå by      
gd      
gd      
gård      
gd      
gd      
gård      
?Tå gd      
gd      
gd      
?Tå gd      
?Tå gd      
gård      
gd      
gd      
gd      
gård /Se      
Tösta by      
Tösta gård      
Tösta by      
Tösta by      
Tösta by      
Töösta by      
Tösta by      
Tösta by      
Tösta by      
Tösta by      
Tösta by      
?Tösta by      
»tøwistom», se Tösta by      
Ut-Råby och Opp-Råby byar      
Ut-Råby el. Opp-Råby byar      
Ut-Råby by      
Ut-Råby by      
Utråby och (el.) Oppråby byar      
Utråby och Oppråby byar      
Utråby, se Råby gd      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by?      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by      
Vagersta by /Se      
Vagersta by /Se      
Vagersta by /Se      
Vagersta by /Se      
Vagersta by /Se      
Valla by      
Valla gd      
Valla gd?      
Valla by      
Valla gårdar      
Valla gård      
Valla gd      
Valla by      
Valla gd      
Valla gård      
Valla gd      
Valla gård      
?Valla gd      
Valla gård      
Valltorpet torp /Se      
Vettmö gård      
Vettmö gd      
Vettmö gd      
Vettmö gd      
Vettmö f.d. gd      
Vettmö f.d. gd      
Vettmö gd      
Vettmö gd      
?Vettmö gård      
Vettmö gd /Se      
Vettmö gd /Se      
»wætheme», se Vettmö gd      
Vibo gd      
Vibo gård      
Vibo gd      
Vibo gd?      
Vibo gård      
Vibo gård      
Vibo gd /Se      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by?      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by?      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby gd      
Vibo gård      
Viggby by      
Viggby by      
Viggby gårdar      
Viggby by      
Westerby Saknas      
Vettmö gd      
Vettmö gd?      
Vettmö gård      
Vettmö gård      
Åby, se Åbylund säteri      
?Åbylund gd      
?Åbylund herrgård      
Åbylund säteri      
Åbylund herrgård      
Åbylund säteri      
Åbylund gd      
Åbylund gd      
Åbylund herrgård      
Åbylund herrgård      
Åbylund herrgård /Se      
Åbylund herrgård      
Åbylund gd /Se      
Åkerby utjord      
Akerby Saknas      
Åkerby f.d. by, nu utjd      
Ålbo gård      
Ålbo förr hus?      
Ånsta Saknas /Se      
Åsbo förr hus?      
Äs gd      
?Äs gd      
Äs gd      
Äs gd      
Äs gd      
Äs gd      
Äs gd      
Äs gd?      
Äs by      
Äs by      
Äs by      
Äs by      
Äs gd?      
Äs gård      
Äs by      
Äs gd      
?Äs by      
Äs gård      
Äs by /Se      
Äs gd /Se      
Äs gd /Se      
[Öby] Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.