ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frösthults socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 219 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 154
Frösthult sn Björngruvan gruva? Fröshult sn Alderkärret kärr
Frösthult sn Brunnbyåsen triangelpunkt Frösthult sn Aspbacken åkerbacke
Frösthult socken Brunnbyåsen triangelpunkt Frösthult sn Banskiftena åker
Frösthult sn Brännkärret kärr Frösthult sn Barkåkern åker
Frösthult sn Brännkärret sankmark Frösthult socken Bastubacken backe
Frösthult sn /Se Canisängen äng /Se Frösthult socken socken Bastubacken åkerbacke
Frösthult sn Gestån å /Se Frösthult sn Bastuskiftet åker
Frösthult sn Gästgivaretäppan äng /Se Frösthult sn Björkbacken åkerbacke
Frösthult sn Hästberget berg Anhalten hpl Björkbacken åkerbacke
Frösthult sn Hästberget höjd Anneberg lht Björkebofållan betesmark
Frösthult sn Kälkebo hus Anneberg lgt Björkgärdet åker
Frösthult sn Långkärret ägomark Anneberg lht Blåbärsmossen mosse
Frösthult sn Långkärret ägomark Backebo t. Bobacken höjd
Frösthult sn Marstallen äng /Se Bergbo lht Brasbacken skogsbacke
Frösthult sn Marstallen ängsområde /Se Bergbo lht Bredablick skogsbacke
Frösthult sn Marstallen terräng /Se Björkebo lht Bredsten sten
Frösthult sn Mälbytorpen terräng Björkebo t. Brunnbyskiftet åker
Frösthult sn Oxkärret kärr Björkgården gd Brunnbyåsen höjd, triangelpunkt
Frösthult sn Oxkärret sankmark Björkliden lht Brunnbyåsen triangelpunkt
Frösthult sn Simmingen bäck Björklunda lht Brunnsbacken backe
Frösthult sn Stormossen mosse Blåsbo gård Brännkärret kärr
Frösthult sn Storån, se Örsundaån å Blåsbo gd Brännvinskärret kärr
Frösthult socken Svartlösan skog /Se Brunnby Saknas Buten åker
Frösthult sn *Sverkilsbacken backe /Se Brunnby by Djupa kärret kärr
Fröshult sn Västerbo hus Brunnby bebyggelse Drottning Kristinas väg f.d. väg
Frösthult sn Örsundaån å Brunnby bebyggelse Dunderboberget höjd
Frösthult sn Örsundaån å Brunnby by Ekebygärdet åker
Frösthult sn Örsundaån å Brunnby torp försv. t. Enbuskbacken åkerbacke
Frösthult sn Örsundaån å Brunnsbacka lht Fattigbacken skogsbacke
Frösthult sn   Byn by Femrörsstenen sten
Frös(t)hult sn   Byn by Flygfältet åker
Frös(t)hult sn   Dunderbo by Fridhemstomten åkerbacke
Frösthult sn   Dunderbo gd Frostbackarna åkerbackar
Frösthult sn   Edlas stuga stuga Fågelsången glänta
Frösthult sn   Ekeborg Saknas Galten åker
Frösthult sn   Ekeborg by Gatan byväg
Frösthult sn   Ekeborg gd Grevens skogsomr.
Frösthult sn   Ekeby bebyggelse Gubbvreten åker
Frösthult sn   Ekeby försv. t. Gärdesbacken skogsbacke
Frösthult sn   Ekebytorpen försv. t. Gärdet åker
Frösthult sn   Ekensberg lht Hagarna skogsomr.
Frösthult sn   Eklunda lht Hagen betesmark
Frösthult sn   Eklunda lht Hagen åker
Frösthult sn   Ektorpet t. Hallabacken skogsomr.
Frösthult sn /Se   Ektorpet försv. t. Himmelsbacken höjd
Frösthult sn /Se   Eriksberg t. Hjortronkärret kärr
Frösthult sn /Se   Fredriksberg lht Hällarna höjder
Frösthult sn /Se   Fredriksborg lht Hästberget höjd
Frösthult sn /Se   Frideberg lht Hästberget höjd
Frösthult sn /Se   Fridhem lht Hästhagen betesmark
Frösthult sn /Se   Fridhem lht Hökvreten åker
Frösthult sn /Se   Fridhem missionshus Jan-Orsskiftet åker
Frösthult socken /Se   Frösthult järnvägsstation Jordbron bro
Frösthult sn /Se   Gästre Saknas Jungkällan källa
Frösthult sn /Se   Gästre by Kalvtomten åker
Frösthult sn /Se   Gästre bebyggelse Kanikerbacken åkerbacke
Frösthult sn /Se   Gästre bebyggelse Kilen åker
Frösthult sn /Se   Gästre by Kilen åker
Frösthult sn /Se   Gästre mejeri f.d. mejeri Kjusbacken skogsbacke
Frösthult sn /Se   Gästre, Övre gd Kjusen åker
Frösthult sn /Se   Hagaberg lht Klumpen åker
Frösthult sn /Se   Hovgården gd Koberget höjd
Frösthult sn /Se   Höganäs lht Kobergsklack höjd
Frösthult sn /Se   Höganäs lht Kobergsklack höjd
Frösthult sn /Se   Johannas koja försv. t Kohagen åker
Frösthult sn /Se   Johannesberg lht Kråkbursbacken skogsbacke
Frösthult sn /Se   Johannisberg lht Kråkvilan träd
Frösthult sn /Se   Jan-Ors f.d. gd Kungsbacken åkerbacke
Frösthult sn /Se   Juhléns t. Kusgårdsberget höjd
Frösthult sn /Se   Karlberg lht Kusgårdsfållan betesmark
Frösthult sn /Se   Karlberg lht Källarbacken åkerbacke
Frösthult sn /Se   Karlsborg lht Likkistkärret kärr
Frösthult sn /Se   Karlsro lht Lillån å
Frösthult sn /Se   Karlsro lht Lintäpporna åker
Frejestuna sn /Se   Kasernen t. Lundbacken skogsbacke
Fröstolft sn /Se   Knapptibble bebyggelse Lustigkulla skogsbacke
*Bergenstorp Saknas /Se   Knapptibble by Lutkärr åker
Brunnby by   Knapptibble by Långkärr (Långkärret) åker
Brunnby by   Koberget Saknas Långkärret kärr
Brunnby? by   Koberget gd Långkärret kärr
?Brunnby by   Kobergstomten lht Långkärret kärr
Brunnby by   Kusgården Saknas Långkärrsvägen väg
?Brunnby by   Kusgården gård Långtegarna åker
Brunnby by   Kusgården gd Långvargarna åker
Brunnby by   Kyrkoherdebostället gård Långåkern åker
Brunnby by   Kälkebo lht Löten åker
Brunnby by   Kälkebo t. Lövfållan betesmark
?Brunnby by   Lilleberg lht Marbyskogen skog
Brunnby by   Lugnet lgt Marstallarna åker
Brunnby by   Lugnet lht Mossen mosse
Brunnby by   Lugnet stuga Mossen åker
Brunnby by /Se   Lugnet lht Myran åker
Brunnby by /Se   Lugnet t. Norbergs backe åkerbacke
Brunby by /Se   Långbo gd Norbergs källa källa
Brunnby by /Se   Långbo t. Norr gärde åker
Brunnby gd /Se   Långbo gd Norrlund åkerbacke
?Ekeborg gård   Långtibble Saknas Norstahålet åker
Ekeborg gd   Långtibble by Nyängen åker
Ekeby gd   Långtibble by Odlingen åker
Ekeby gd   Läckabo försv. t. Oxkärret kärr
Ekeby gård   Lövs lht Prästfallet åker
Ekeby gd   Malmgåvan lht Prästgårdsmyran åker
Ekeby förr gd   Marstallen lht Prästgårdsskogen skogsomr.
Ekeby gård   Mellangården gd Raskvreten åker
?Ekeby gård   Mittgården gd Rävgrytsfållan betesmark
Ekeby gård   Molnbo t. Rörskiftet åker
Ekeby gård   Måtteby Saknas Simmingen bäck
Ekeby gd   Måtteby by Simmingsskiftet åker
Ekeby gd   Måtteby by Skalleråsen höjd
Ekeby gård   Mälby by Skjutbanefållan betesmark
Ekeby by   Mälby by Skogsgrinden grind
Ekeby gd   Mälby Saknas Skogslöten åker
Ekeby gård   Mälby by Starrängen åker
Ekeby gd   Mälbytorpen t. Skänningsbacken skogsbacke
Ekeby gd   Mälbytorpen försv. t. Sköldvreten åker
Ekeby gd   Mälströms försv. t. Smala rutan åker
?Ekeby gd   Norrbo t. Smedjebacken åkerbacke
Ekeby by   Norrhult lht Smedjebacksskiftena åker
Ekeby gd   Nybo t. Smedjegärdet åker
Ekeby gd /Se   Nybo t. Smedjeskiftet åker
Ekeby Saknas /Se   Nybygget t. Smedjetomten åkerbacke
Frösthult prästgd /Se   Olofstorp t. Smedjeåkrarna åker
»frøstwne sokn» = Frösthult? Saknas   Prästgården gård Sparken jaktpass
*Gestrekabergh, se Gästre by   Prästgården gd Starängen åker
*Gudmundbo Saknas   Prästgårdstorpet t. Stationsskiftet åker
[Gudmundebode] Saknas   Raskens försv. t. Stenbacken åkerbacke
[Gwdmwndzbode] Saknas   Rosenberg lht Stordiket dike
»Gwdmwndzbode» Saknas   Rosendal lht Stormossen mosse
Gästre by   Rosenlund lht Störtkrukan jaktpass
Gästre by   Skensta by Suggtäppan åker
Gästre by   Skensta by Svartlösan skog
Gästre by   Skensta Saknas Svartmyllorna åker
Gästre by   Skensta järnvägsstation Tallhagskärret kärr
Gästre f. kungsgård, nu by   Skensta hållplats hpl Tjusarbacken åkerbacke
Gästre by /Se   Skensta torp t. Trefaldighetskällan källa
?Gästre by   Skomakartorp försv. t. Trekanten åker
Gästre by   Slaktarns gård Udden åker
Gästre by   Slaktar(-en)s gd Vreten åker
Gästre by   Solbo lht Vreten åker
Gästre by   Solbo t. Väderkvarnsberget höjd
Gästre förr kungsgård, nu by   Solhem lht Västerhöjd åkerbacke
Gästre by /Se   Solhem lht Västerlundsbacken skogsbacke
Gästre by   Sotarens lht Västerängen åker
Gästre förr kungsgård, nu by   Strömsberg t. Yxan jaktpass
Gästre by   Utah försv. gd Åbackarna åker
Gästre by   Utterströms lht Åbacken åker
Gästre by   Västerbo lht Åskiftet åker
Gästre by   Västerbo t. Ängen åker
Gästre by   Österberg gård Ängen åker
Gästre by   Österberg gd Ängsgärdet åker
Gästre by /Se   Övragården gård Örsundaån å
Gästre Saknas /Se   Övragården gd Örsundaån å
Gästre by /Se     Österberg höjd
Gästre by /Se     Österbergsskogen skogsomr.
Gästre by /Se      
Gästre Saknas /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Gästre by /Se      
Hovgården ?gård      
*Hovgården gårdar /Se      
Hovgården gårdar /Se      
Hovgården gd /Se      
Ingbo byar      
Knapptibble by /Se      
Krogen gd /Se      
*Kusby Saknas /Se      
Kusgården gd /Se      
Långtibble by      
Långtibble by /Se      
Långtibble by /Se      
Marstallen lht /Se      
Måtteby by      
Måtteby by      
Måtteby by /Se      
Måtteby by /Se      
Måttby Saknas /Se      
Måtteby by /Se      
Måtteby by /Se      
?Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by /Se      
?Mälby by      
Mälbytorpen f.d. torp      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
?Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
?Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
?Skensta by      
Skensta by /Se      
Skensta Saknas /Se      
Skensta by /Se      
Skensta Saknas /Se      
Skinasta, se Skensta by      
Tibble f. by, nu byar      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.