ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vittinge socken : Torstuna härad : Västmanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 4 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Boksta by
Boksta) by   (stor bild
     
Ekholm gd
Ekholm gd   (stor bild)
     
Ekholm gd
Ekholm gd   (stor bild)
     
Holm gd
Holm gd       (stor bild)
     

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.