ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerfärnebo socken : Vangsbro härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 672 Naturnamn : 671 Bebyggelsenamn : 530 Naturnamn : 296
fernabro, se väster-, och Österfärnebo Saknas Acktjärnen, se Aggtjärnen tjärn Västerfärnebo socken socken Acktjärnen, se Aggtjärnen Saknas
Färnebo, se Västerfärnebo Saknas Acktjärnen tjärn Västerfärnebo sn /Se Aggtjärnen tjärn
Fernebo Saknas Aggtjärnen tjärn Västerfärnebo socken Aggtjärnsmossen mosse
Vesterfernebo sn Alderkärret terräng Västerfärnebo sn Askmyran inäga
Västerfärnebo sn Andmossen sank mark Västerfärnebo socken Barntjärnen utdikad tjärn
Västerfärnebo sn Askmyran myr Västerfärnebo sn Bastnäs åker
Västerfärnebo sn *Bamossen mosse Västerfärnebo sn Bastnäsholmen holme
Västerfärnebo sn Barntjärnsmossen sankmark Västerfärnebo sn Bastnäs udd udde
Västerfärnebo sn Bartjärnsmossen myr Västerfärnebo socken Bensjön, se Bergssjön sjö
Västerfärnebo sn Bastnäset udde Färnebo sn Bensjön sjö
Västerfärnebo sn Bastnäsholmen holme Västerfärnebo sn Bergs sjön sjö
Vesterfernebo sn *Bensmossen mosse Färnebo-gösar inbyggarbeteckning Bjurforsbäcken bäck
Västerfärnebo sn *Berga gärde åker /Se Färnbo gösarna inbyggarbeteckning Björktjärn sjö
Västerfärnebo sn Bergssjön sjö Färnbo gösar inbyggarbeteckning Björktjärnen tjärn
Västerfärnebo sn Bergströmstorpet f.d. torp(?) Färnbo gösar inbyggarbeteckning Björntjärnen, se Björktjärnen tjärn
Västerfernebo sn Bjurfors berg o. triangelpunkt Fernbo-gösar inbyggarbeteckning Blaggarnsbacken backe
Västerfärnebo sn /Se Bjurforsån å Färnbo gös inbyggarbeteckning Blaggarnskärret kärr
Västerfärnebo sn Bjurforsån å Färnebogös inbyggarbeteckning Boda heden åsen
Västerfärnebo sn Bjurforsån å /Se Färnebo gösar inbyggarbeteckning Bokargärdet åker
Vesterfernebo sn Bjurkärret kärr Gärdsbo pannkakor inbyggarbeteckning Bomossen, Lilla mosse
Vesterfernebo sn Bjurtjärn, se Björktjärn tjärn Hedbo vargar inbyggarbeteckning Bomossen, Stora mosse
Västerfärnebo sn Björken (=Björktjärn), se Björktjärn sjö Islingby svin inbyggarbeteckning Bredmossen utäga
Västerfärnebo sn Björkmossen ägomark Kull knopen inbyggarbeteckning Bredmossen mosse
Västerfärnebo sn Björktjärn sjö Prästtorp kungen inbyggarbeteckning Broberget berg
Västerfärnebo sn Björktjärn tjärn Salbo kalvarn inbyggarbeteckning Brogatan väg
Västerfärnebo sn Björktjärnen tjärn Stävre token inbyggarbeteckning Brunns mosse Saknas
Västerfärnebo sn Björktjärnsmossen myr Albo torp Bröttäppan täppa
Västerfärnebo sn Björsboäng ägomark? Albrektsbo bebyggelse Buten vik
Västerfärnebo sn Blaggarnsbacken sluttning Albrektsbo, se 1 Albrektstorp Saknas Byrtäppan slåtteräng
Västerfärnebo sn Blaggarnsmossen mosse Albrektstorp eller Muren bebyggelse Bysjön sjö
Västerfärnebo sn Bockberget berg Albrektstorp eller Muren bebyggelse Båtstaden strand
Västerfärnebo sn /Se Bomossbäcken bäck Alderkärret lht Dalkarlsheden? ås
Västerfärnebo sn Bomossen, Lilla myr Alekärret lht Dammängsmossen mosse
Västerfärnebo sn Bomossen, Stora sankmark Allmansänget lhtr Djuptjärn tjärn
Västerfärnebo sn Bredmossen myr Alviken lht Djurgården äga
Västerfärnebo sn Bredmossen odlad mark Anderses gård Däljberget berg
Västerfärnebo sn ?Bredmossen mosse /Se Anders-Hans gård Ekesberget berg
Västerfärnebo sn Brickan odlad mark Anders-Lars gård Eket vik
Västerfärnebo socken Brickberget berg Anders-Lars gård Fallänget äng
Västerfernebo sn Broberget berg o. triangelpunkt Anders-Mats gård Flimen, se Västerängsudden udde
Västerfärnebo socken Bullerberget berg Anders-Nilsbyn lht Fläcksjön sjö
Västerfärnebo sn Burängen odlad mark Anders-Ols gård Fläskeberget backe
Västerfärnebo sn Bysjön sjö Anders-Pers gård Forsviken vik
Västerfärnebo socken Bysjön sjö Aspens torp Fotmossen mosse
Västerfärnebo socken Bysjön sjö Asptorpet torp Fotmossen mosse
Västerfernebo sn Bysjön sjö Backa Saknas Fågelängsberget berg
Västerfärnebo socken Bysjön sjö Backgården gård Fåglingsberget, se Fågelängsberget Saknas
Västerfärnebo sn Bysjön sjö Barklandet lht Fäbromossen mosse
Västerfärnebo sn Bysjön sjö Begravningsplatsen, se 15 Islingby Saknas Fäbromossen mosse
Västerfärnebo sn Bysjön sjö Berg Saknas Galltjärnen, Lilla tjärn
Västerfernebo sn Bysjön sjö /Se Bergshyttan eller Lungbo bebyggelse Galltjärnen, Stora tjärn
?Västerfärnebo sn Byängsmossen mosse Bergs örtugar del av by Galten grund
Västerfärnebo sn Dammkärret myr Bjurfors bebyggelse Gammelbumuren berg och myrmark
Vesterfernebo sn? Dammossen mosse Bjurfors, Lilla lht Gavelbarken sjö
Västerfärnebo sn Dammossen myr Bjurmanstorp torp Gavelbarken sjö
Västerfärnebo sn Dansarkroken vägkrök /Se Björka gård Glasberget berg
Västerfärnebo sn Dansarkälla natn.? /Se Björkmossen lht Gloppstensmossen mosse
Västerfärnebo sn Dansarmossen natn.? /Se Björkänget lht Gorgen sjönamn
(Väster)färnebo sn Dikarmossarna mossar Björnhålet lht Gorgen sjö
Västerfärnebo sn Dragmossen sank mark Björsbo Saknas Granmurtäkten äga
Västerfärnebo sn Ekesberget skogshöjd Björsboäng torp Grillsjö kärr kärr
Västerfärnebo sn *Ekorrtjärnen f.d. tjärn Boda stuga? Grävlingsberget berg
Västerfärnebo sn Eldmyran myr Boda, se Sunnanåker Saknas Grönskan åker
(Väster)fernebo sn Ersmossen myr Boda stängslet, se Stängslen Saknas Gunnila inäga
Västerfärnebo sn Fallänget skogsmark Bostället gård Guven sjö
Västerfärnebo sn *Femstenarör gränsmärke Bostället Saknas Gångar källa källa (sjö)
?Västerfärnebo sn Finnbokärret sankmark Bostället gård Gårbarken sjö
Västerfärnebo sn Finnkärret ägomark Bostället gård Gårbarken sjö
Västerfärnebo sn Flimen vik Bostället gård Gärsjöbäcken bäck
?(Väster)färnebo sn Fluken göl Brickan torp Gärsjön sjö
?(Väster)färnebo sn Fläskeberget sluttning Bro bebyggelse Hansjön sjö
(Väster)färnebo sn /Se Forsviken vik Bro backe ångsåg Hakärret Saknas
Västerfärnebo sn Fotmossen myr Brunsala bebyggelse Haversvedet uppodlad mark
Västerfärnebo sn Fribergs mosse sank mark Bryggeriet, se 13 Norrsalbo Saknas Hedbo smäcken ställe på Svartån
Västerfärnebo sn Fågelmossen ägomark Burängen lht Hedbo ängar myr
Västerfärnebo sn Fåglingsberget skogshöjd Bysjö äng torp Hedhuvudet höjd
Vesterfernebo sn Fäbrobäcken bäck Båtfinnbo bebyggelse Hjortronmossen mosse
Vesterfernebo sn Fäbroliden skogssluttning Bäckafors lht Hogglumbacken backe
Västerfärnebo sn Fäbromossen myr Bäckänget lhtr Holmen åker
Västerfärnebo sn *Färneboröret gränsmärke? Daniels gård Holmudden udde
Västerfärnebo sn Färnebotoven sank mark Davidsbo lht Hommanslätten allmänning
Västerfärnebo sn Gallmyran ?myr /Se Domarbo bebyggelse Hundskinnsberget berg
Västerfärnebo sn Galltjärnen, Lilla tjärn Domars gård Hyttbacken backe
Västerfärnebo sn Galltjärnen, Stora tjärn Droppens gård Hyttberget berg
Västerfärnebo sn Gammelbomur ängsmark Duvmuren bebyggelse Hyttfallet äga
Västerfärnebo sn Gammelkull terräng Duvmuren gd Häggebäcken eller Gullbo äng
Västerfärnebo sn Garbäcken, se Gårbarken sjö Däljan, se Däljetorp Saknas Hälltingsmossen mosse /Se
Västerfärnebo sn Gatrönningen odlad mark Däljetorp eller Ändtorp bebyggelse Hälltjärnen tjärn
Vesterfernebo sn Gavelbarken sjö Ektorpet torp Hörnsjön sjö
Västerfärnebo sn Gavelbarken sjö /Se Elak-Erikes gård Hörnsjön sjö
Västerfärnebo sn Gavelbarken sjö /Se Eliases gård Hörsgårdsmossen, se Höskovsmossen Saknas
Västerfärnebo sn Gavelbarken sjö /Se Erik-Ers gård Höskovsmossen mosse
Västerfärnebo sn Getmossbergen berg Erik-Isaks gård Igeltjärn sjö
Västerfärnebo sn Getmossen mosse Erik-Mats gård Igeltjärn sjö
Vesterfernebo sn Getporskärret sank mark Erik-Ols gård Igeltjärnen tjärn
Vesterfernebo sn Giusen, se Storljusen sjö Erik-Ols gård Kalasen utäga
Västerfärnebo sn Glasberget berg Erikslund lht Kalludden udde
Västerfärnebo sn Glasbergsmossen myr Erikslund lht Kapellbacken backe
Vesterfernebo sn Gorgen sjö Fallänge lht Klingen sjö
?Västerfärnebo sn Gorgen sjö Fallänge Saknas Klingen sjö
Västerfärnebo sn Gorgen sjö Falnäs bebyggelse Kloberget Saknas
Västerfärnebo sn Gorgen sjö Falnäs bebyggelse Klockarhålet äga
Västerfärnebo sn Gorgen sjö /Se Fallnäs, se Falnäs Saknas Klössberget berg
Vesterfernebo sn Gorgen sjö /Se Fattasbo lhtr Klövsberget, se Klössberget berg
Vesterfernebo sn Gorgen sjö /Se Finnbo bebyggelse Knektänget änge
Vesterfernebo sn Gottrickmossen mosse Fjärdsmans gård Knipkällan källa (sjö)
Vesterfernebo sn Grankärret kärr Fors bebyggelse Knisberget berg
Västerfärnebo sn /Se Granliden skogssluttning Fors Saknas Kolfallsmossen mosse
Västerfärnebo sn /Se Gravkärret odlad mark Forsby bebyggelse Konungkällan källa
Västerfärnebo sn /Se Gruvberget berg Fredriksberg lht Korsgatan korsväg
Västerfärnebo sn /Se *Gruvbergsrör gränsmärke Fredsborg lht Korvkitteln utäga
Västerfärnebo sn /Se Gruvmossen myr Fågelmossen torp Kottbacken backe
Västerfärnebo sn /Se Gråthagen skogsmark Fågelsången lht Krissberget, se Knisberget Saknas
Västerfärnebo sn /Se Grävlingsberget berg Gammelbo lht Kråkbacken lertag
Västerfärnebo sn /Se »grönskan» äng /Se Germunds gård Kråktjärn, Stora tjärn
Västerfärnebo sn /Se Guckufallet berg o. triangelpunkt Granmuren, se 1 Gränmora Saknas Kråktjärnen, Stora tjärn
Västerfärnebo sn /Se Guldringsberget Saknas /Se Grannas gård Kråktjärnsmossen mosse
Färnebo, se Västerfärnebo sn /Se Gullerängen ägomark Gråbergstorp soldattorp Kvarnsjö mossen mosse
Färnebogösar inbyggarbeteckning /Se Gullregnsberget berg Gränmora bebyggelse Kvarnsjön sjö
Hebo vargar inbyggarbeteckning /Se Guvberget skogshöjd Gränmuren bebyggelse Kvarnsjön sjö
Islingby svin inbyggarbeteckning /Se Guven tjärn Gullbo, se 2 Häggebäcken Saknas Kyan inäga
Mälby-kalvarna inbyggarbeteckning /Se Guven sjö /Se Gullbo, se 7 Häggebäcken Saknas Kylingen sjö
Salbo kalvar inbyggarbeteckning /Se Guven sjö /Se Gångars hmd Kylingsberget berg
Sör Hörende-gettren inbyggarbeteckning /Se Guven sjö /Se Gärdsbo byar Kylingsbäcken bäck
Albrektstorp gd? Gysen, se Storljusen sjö Gärdsbo, Norr och Söder Saknas Kylingsmossen mosse
Allmansängen beb. /Se Gysen, se Storljusen sjö Gärsjötorpet torp Kyrkhagen hage
Alviken gd /Se Gyssjön, Stora, se Storljusen sjö Gästgivars gård Kyrksvedet äga
Anders Grelssons gård gd /Se Gyssjön, Stora, se Storljusen sjö Göstas gård Kårbo källa förr hälsokälla
Backa gd Gångar källa tjärn Göttorpet torp Källbergs källa, se Knipkällan källa
Backa gd, komministerbost. Gårbarken sjö Haga stugor Källbäcken bäck
Barklandet torp /Se Gårbarken sjö Haga torp Käringmuren skogsmark
Berg by Gårbarken sjö /Se Hagbo gård Käringänget åker
Berg by, kronodomän Gårbarken sjö /Se Hagbyn dal av Häggebäcken Lasjö mossen mosse
Berg by Gårbarken sjö /Se Hagslätten lht Lasjön sjö
Berg by? Gärdsjön sjö Hagtorpet torp Lass-Pers mosse mosse
Berg by Gärsjöbäcken bäck Hammarn stugor Lass-Pers ås ås
Berg by Gärsjön sjö Hammars gård Lillön, se Lisselön holme
Berg by Gärsjön sjö Hanses gård Lindsjön sjö
Berg by Gärsjön sjö Hanses gård Linsjö mossen mosse
Berg by Gärsjön sjö /Se Hanses gård Linsjön sjö
Bergshyttan förr torp /Se Gökberget berg Hanses gård Linsjön sjö
Bjurfors gd Göljemossen mosse Hanses gd Lisselön holme
Bjurfors gd Handsjön sjö Harsvedet torp Lissjön sjö
Bjurfors gård /Se Hannsjömossen mosse Heda lht Lissjön sjö
Bjurfors stångjärnshammare /Se Hannsjön sjö Hedbo bebyggelse Lissjö vret utäga
Björkmans i Lungbo gd /Se Hansmossen myr Hedbo Saknas Ljusbergen berg
Björkänget lht /Se Harsvedet odling Hedbo by Ljusen, Stora sjö
Björsbo by Havsörnsholmen myrholme Hedbo småskoleplats, se 7 Hedbo Saknas Ljusen sjö
Björsbo by? Hedhuvudet höjd Hedbo stängslet, se Stängslen Saknas Lorthagen kärrmark
?Björsbo by Hedhuvudet höjd Heden, se 1 Hedtorp Saknas Lugnet uppdämning
Björsbo by Hedhuvudet höjd /Se Heden by Lundbacken backe
Björsbo by /Se Helkeskärret sankmark Hedensberg lht Lundbacken backe
Björsbo by /Se Hjortronmossen myr Hedsvedet gård Långberget berg
Boda, se Sunnanåker by Hjortronmossen mosse Hedtorp eller Heden bebyggelse Långdäljan dalgång
*Borsaby by Hjulbergsängen odlad mark Hedtorpet Saknas Långheden hed
Bro gd? Hjultjärnen tjärn Hedåker Saknas Långheden skog
Bro gård Hjultjärnsmossen sank mark Hermans gård Långheden hedskog
Brunnsgrund torp /Se Hjärtat mossholme Herrgården Saknas Långmossen mosse
Brunsala gård Hommanslätten allmänning /Se Herrgården gård Långsjön sjö
Brunsala gd Hornsiön, se Hörendesjön sjö Herrgården Saknas Långsjön sjö
Brunsala gd Hornsjön, se Hörendesjön sjö Hjulbergsberget lht Långsjöån å
Brunsala gd? Hornsjön, se Hörendesjön sjö Hjulbergsänget lht Lämmaån, se Venån å
Burängen torp Hundskinnsberget berg Hogglumbacken lht Missgatan väg
Byrstaby Saknas Hyttbacken terräng Holmbyn, se Klingholmen Saknas Mossen, se Tappebo mossen mosse
*Byrstaby Saknas Hyttberget skogshöjd Holmen lht Murån å
*Byrstaby by Häggebäcken bäck Holstenboda bebyggelse Myggsjöänget mosse
*Clemzbodha Saknas Häggekärret terräng Holstensboda bebyggelse Myckelmossen mosse
Dahlbergs fritidshus /Se Hälltingsmossen mosse Holstensboda Saknas Myckelänget åkrar
Dansarkälla bebn.? /Se Hälltjärn sjö Holstensboda grustag, se 4 Holstenboda Saknas Myggsjö bäcken bäck
Dansarmossen bebn.? /Se Hälltjärn sjö Hommanbyn, se 1 Häggebäcken Saknas Myggsjö damm änge
Dansartorp förr torp /Se Hälltjärnen tjärn Hummels gård Myggsjön sjö
»Dantzarby» förr torp /Se Hälltjärnen tjärn Hyttbacken lht Myrorna, se Ängarna myr
Duvmyren beb. /Se *Hälltjärnsröset gränsmärke? Hyttbacken lht Narvtäppan äga
Däljan gd /Se Hästskomossen, se Höskovsmossen mosse Häggebäcken Saknas Namnlösen mosse
Erik Grelssons gård gd /Se Högmossen mosse Häggebäcken eller Homanbyn bebyggelse Notholmen udde
Erik Matssons gård gd /Se Högmossen, se Höskovsmossen mosse Häggebäcken eller Gullbo bebyggelse Nystnäsberget berg
Erik Matssons gård gd /Se Högmosshalsen mossmark Häggebäcken eller Mellangården bebyggelse Nystnäs udd udde
Erk Ols gd /Se Hökmorkärret kärr Häggebäcken eller Utgärdstorp bebyggelse Ormänget äng
Etlingaby, se Islingeby by Hörde, se Hörendesjön sjö Häggebäcken eller Norrgården bebyggelse Ornänget åker
Fallänge gd /Se Hörende Bredmosse myr Häggebäcken eller Laggarsbo bebyggelse Oxögat källa
Fallänge beb. /Se Hörende Bredmossen myr Häggekärret torp Prästhyttån, se Venån å
Falnäs gård /Se Hörendesjön sjö Hällby Saknas Ringmossberget, se Glasberget berg
Fernebokil, se Västerbykil by Hörendesjön sjö Hällbylund lhtr Ringmossen mosse
Flyn torp /Se Hörendesjön sjö Högsvedet lht Ringmossen mosse
Fors by och säteri Hörendesjön sjö Hörende, Norr och Söd Saknas Rismur äga
Fors bruk Hörendesjön sjö Hörngården, Stora gård Ryssmursberget berg
Fors by Hörendesjön sjö Hörnsjöfors bebyggelse Råmossen mosse
Fors bruk Hörendesjön sjö Hörnsjöfors, se 1-3 Fors Saknas Rävhällarna udde
Fors bruk? Hörendesjön sjö Hörnsjöfors Kvarn- och kraftstation Saknas Römossen mosse
Fors säteri /Se Hörendesjön sjö Hörnsjönäs Saknas Rösberget berg
Forsby gård Hörendesjön sjö Idelund lht Salbo hed slätt, exercisplats
Forsby by Hörendesjön sjö Isakes gård Salbo kärr kärr
Forsby gd Hörendesjön sjö /Se Islingby bebyggelse Salbo ängarna ängar
Forsby by Hörendesjön sjö /Se Islingby bebyggelse Sandsskval ström
Forsby gård Hörendesjön sjö Islingby Saknas Sansberget berg
?Forsby gård Hörendesjön sjö Jan-Ers gård Sjömossen mosse
Forsby by Hörendesjön sjö Jan-Ers gård Sjömossen mosse
Fredsborg beb. /Se Hörndesjön, se Hörendesjön sjö Jan-Ers gård Sjötegen åker
Fribergs beb. /Se Hörnsiön, se Hörendesjön sjö Jan-Jans gård Skabban äga
Fågelmossen torp /Se Hörnsjön sjö /Se Jan-Jons gård Skalleråsen ås
*Førstoby gård Hörsgårdsmossen, se Höskovsmossen mosse Jan-Lars gård Skallerås backen backe
*Fögla Saknas /Se Höskovsmossen mosse Jan-Lars gård Skeppsberget berg
Girsabo, se Gärdsbo by Höskovsmossen mosse Jan-Mats gård Skogby Väggberg, se Väggeberget berg
»girsabo», se Gärdsbo by Höskovsmossen myr Jan-Mats gård Skrabbet äga
Gullbo, se Häggebäcken Saknas Höskovsmossen mosse /Se Jan-Ols gård Skäggnäsudden udde
Gyrsabo, se Gärdsbo by Idberget berg Jan-Ols gård Skölbyttan betesmark
Gärdsbo by Igeltjärnen tjärn Jan-Ols gård Slåtterkärret kärr
Gärdsbo by *Ingelängs röse gränsmärke Jan-Pers gård Slåttermossen mosse
Gärdsbo Saknas Ingolfsrööse, se Ingolfängsröset gränsmärke Jan-Pers gård Smedbäcken bäck
Gärdsbo by Ingolfängsröset gränsmärke Jan-Pers gård Smedkärret inäga
Gärdsbo (numera Norrgärdsbo o. Sörgärdsbo) byar Ingolfängsröset gränsmärke Johannesberg lht Smäckbron bro
Gärdsbo by Islingby löt Saknas Jordbron bebyggelse Smäckbron bro
Gärdsbo by Jan-Ers äng sank mark Jägerns gård Smäcken, se Smäckbron bro
Gärdsbo by Järnberget berg Kalles gård Smäckgärdet åkergärde
Gärdsbo Saknas *Järnsjön sjö /Se Kallmora gård Spångmossen mosse
Gärdsbo Saknas Kalludden holme Kallmortorpet torp Spännarkroken krök
Gärdsbo by Kapelltallen odlad mark Karlberg lht Stenbarken sjö
Gärdsbo by Kappalsvreten vret Karlberg lhtr Stenbarken sjö
Gärdsbo byar Kappelänget ängsmark Karlsborg lht Stenbrohålet vägfyllning
Gärdsbo by Kaxänget sank mark Kilbacken torp Stenbroviken vik
Gärdsbo by Killingholmen holme Kilen, se 1-7 Västerbykil Saknas Stenbäcken bäck
Gärdsbo by Killingsjön, se Kylingen sjö Kina torp Stensjö myra myr
Gärdsbo by Kina odling Klinganstorp, se Kulltorp Saknas Stensjön sjö
Gärdsbo Saknas Klingen sjö Klingholmen bebyggelse Stobbhagen hage
Gärdsbo by Klingen sjö Klingholmen bebyggelse Storljusen sjö
Gärdsbo by Klingen, St. Klingen sjö Klingängen gård Storljusen, se Ljusen sjö
Gärdsbo by Klingen, St. sjö Klockarbo bebyggelse Stormossen mosse
Gärdsbo by Klingen, Stora sjö Klockargården bebyggelse Storsvedet åker
Gärdsbo by Klingsjön, Lilla sjö Knutshyttan bebyggelse Storäng ängsmosse
Gärdsbo by Klingängen ägomark Knutstorpet torp Storäng mosse
Gärdsbo by Klinksjön, se Klingen sjö Kråktjärnen gård Storön holme
Gärdsbo by Kloberget skogshöjd Kull, se 1 Kulltorp Saknas Ströbäcken bäck
Gärdsbo Saknas Klössberget berg Kulltorp, Persbo eller Klinganstorp bebyggelse Stuten sjö
Gärdsbo by Klössmossen sankmark Kvarfots gård Stutsjön, se Stuten Saknas
Gästgivaregården, Gamla förr gästgivargård /Se Klövsan ägomark Kvarnänget lht Stängselbäcken bäck
Haglunds beb. /Se Knektänget skogsmark Kyan lht Stävresjön sjö
Hallensberg torp Knipkällan tjärn Kyrkoherdebostället bebyggelse Sundsgärdet åker
Hammaren torp Knissberget berg Kyrkevärds gård Svartsjön, se Linsjön sjö
Hammarn stugor *Knivsmossen mosse Kårbo bebyggelse Svartsjön sjö
Hedbo by Knäppens terräng Kårbo, Väster, se 1 Svarvarbo Saknas Svartviken vik
Hedbo by Kofallet sank mark Källhagen lht Svartån å
Hedbo by? Kolningsberget berg Källkärret torp Svartån, se Långsjöån å
Hedbo by Kolsmossberget berg Källrönningen torp Sågbäcken bäck
Hedbo by Kolsmossen myr Källsvedet lht Sågdammen mosse
Hedbo by Korkmossen myr Källtorpet torp Sörsjön sjö
Hedbo by Korntäppan ängsmark Källtäppan torp Söråls skogen skogstrakt
Hedbo by Korntäppemossen myr Käringbrickan torp Tappebo mossen mosse
Hedbo by Kottbacken höjd Kölnbacken gård Tappebosjön, se Sörsjön sjö
Hedbo by Koviken torrlagd vik Laggarbo, se 6 Häggebäcken Saknas Tappebosjön, se Viggen sjö
Hedbo by Kronberget berg Laggarbyn, se 6 Häggebäcken Saknas Tjäder berget berg
?Hedbo by Kronmossen mosse Larsbo bebyggelse Tomåsberget berg
Hedbo by? Kronmossen mosse Larsbo grustag, se 5 Holstensboda Saknas Tornbacken backe
Hedbo by Kråktjärnen, Stora tjärn Larses gård Tornberget berg
Hedbo by Krångelkärret terräng Larses gård Trehörningen sjö
Hedåker by Kullern holme Lars-Jans gård Trehörningen sjö
Hedåker by Kullmossen mosse Larsjö, se Lasjö Saknas Trehörningsbäck bäck
Hedåker by Kullmossheden skogsmark Larsjövreten, se 1 Lasjövreten Saknas Trehörningsklack triangelpunkt
Hedåker by Kushagen skogsmark Lars-Olsbyn del av Häggebäcken Tvärhandsberget berg
Hedåker stångjärnshammare /Se Kusön, Lilla mossholme Lasjö eller Larsjö Saknas Tvärhandsbäcken bäck
Holmbyn, se Klingholmen gård Kusön, Stora mossholme Lasjövreten bebyggelse Tyskbackarna berg
Holstensboda hg Kvarnbäcken bäck Lasjövreten bebyggelse Vagnsbacken del av strand
Holmstensbodum Saknas Kvarnsjön sjö Lassas gård Vagnsbro bro
Holstensboda by Kvarnsjön sjö Liljerostorpet torp Vangsbro bro
Holstensboda by Kvarnänget ängsmark Lillgården lht Vagnsån annat namn på Svartån
Holstensboda by Kvartersbäcken bäck Lindsberg lhtr Vallsjöbäck bäck
Holstensboda by Kylingen sjö Lindsberg lht Vallsjön, Stora sjö
Holstensbo herrgård Kylingen sjö Lindsjö bebyggelse Vallsjön, Stora sjö
Holmstensbodha Saknas Kylingen sjö /Se Lindsjö, se Lindsjötorp Saknas Vargbacken skogsmark
Holstensboda by Källbäcken bäck Lindsjötorp Saknas Vargmossen mosse
Holstensboda hg Källhagen odlad mark Lisselgården lht Venarn ägor
Holstensboda by /Se Källkärret sank mark Lugnbo, se Bergshyttan Saknas Venbäcken, se Bjurforsbäcken bäck
Hultmans beb. /Se Källmossen, Stora mosse Lugnet torp Venån biflod
Häggebäcken by Käringbrickan terräng Lugnet lht Viggarne avrättsplats
Häggebäcken gård /Se *Käringbro bro? Lugnet lht Viggen sjö
Häggebäcken by /Se Käringmossen myr Lundbacken lht Viggsjön sjö
Hällby by Käringmuren odling Lungbo, se Bergshyttan Saknas Viggåsen, se Lars-Pers ås ås
Hällby by Käringtjärnen tjärn Lyckåskärr torp Vinkeln skog
Hällby by Kärret sankmark Lågbo bebyggelse Vintermossen mosse
Hällby by Kärret odling Lågbo bebyggelse Väggeberget berg
Hällby by Kärrgångsmossen mosse Långhågen lht Vändvarpet åker
Hällby by Lasjömossen myr Långmossen torp Västerbyån, se Venån å
Hällby by Lasjön sjö Långängen gårdar Västerhage sankmark
?Hällby by Lasjön sjö Lämma torp Västerängsudden udde
Hällby by /Se Lasjön sjö Lämma mekaniska verkstad, se 5 Fors Saknas Västgötesjön, se Viggsjön sjö
Hällby by Lasjön sjö Lövbacken lht Yxberget berg
Hällby by Lasjön sjö Lövbacken lht Åls klack berg
Högfors Saknas Lasjön sjö Lövåsen lht Åsen, se Lass-Pers ås ås
Hörende, se Norr- och Sörhörende byar Lasjön sjö /Se Magnuses rivet torp Åsen rullstensås
Hörende byar Lasjön sjö Magnuses gård Ängarna myr
Hörende by Lasjön sjö /Se Matsbo, Lilla bebyggelse Ängesbäcken bäck
Hörende, Norr och Sör byar Lasjön sjö /Se Matsbo, Stora bebyggelse Ängesbäcken bäck
Hörende, Norr by Lassklinken myr Mats-Ers gård Öbacken backe
Hörende by Liljebacken åker /Se Mats-Ers gård Örsboviken vik
Hörende byar *Lillavadsjöröret gränsmärke? Mats-Ers gård Örsviken vik
Hörende byar Lillmossen myr Mats-Hans gård Örten vik
?Hörende, N. o. S. Saknas Lilläng sankmark Mats-Jans gård Ösjön sjö
Hörende telefonstation /Se Linds plats /Se Mats-Jöns gård  
(Hörnsjö)fors bruk /Se Lindsjön sjö Mats-Jöns gård  
Islingby by Lindsjön sjö /Se Mats-Lars gård  
Islingby by Linsjön sjö Mats-Lars gård  
Islingby by Lisselängen ägomark Mats-Lats gård  
Islingby by Lisselängsberget berg Mattsbo, Lilla eller Per Mattsbo bebyggelse  
Islingby by Liselön ö Mattsbo, Stora Saknas  
Islingby by Lissjön sjö Mellangården gård  
Islingby by Lissjön tjärn Mellangården, se 3 Häggebäcken Saknas  
Islingeby by Ljusberget berg Mellangården gård  
Islingby by Lokärrsberget berg Mellangården gård  
Islingeby by Lokärrsmossen myr Mellangården gård  
Islingeby by Lorthagen skogsmark Murbacken lht  
Islingby by? Lundberget berg /Se Muren Saknas  
Islingby by Lundberget höjd /Se Murens gård  
Islingby by Lundgrens natn.? /Se Myckelänget gård  
Islingeby by Lundtäppan område /Se Myransbo lht  
Islingby by /Se Lyckåskärr terräng Myrbacken torp  
Islingeby by Lysmossen sank mark Mälby Saknas  
Islingeby by /Se Långbergen berg Möckelängen gård  
Islingby by /Se Långbergsängen förr ägomark? Narvas gård  
Islingby by /Se Långhalsen sankmark Nergården gård  
Islingaby by /Se Långheden skogsområde Nerstu gård  
Itlingaby, se Islingby by Långheden skog /Se New-York lht  
Jonses förr torp /Se Långheden hed Nilsbo, se Nilsbyn Saknas  
Jordbro by Långheden hed Nilsbyn lht  
Jordbron by /Se Långheden rullstensås o. storskog /Se Nilses gård  
Jordbron by /Se Långheden hed, åssträckning /Se Norrbo bebyggelse  
Jönsbyn gd /Se Långmossen mosse Norrbo lht  
Karlslund torp /Se Långmossen mosse Norrbo lhtr  
*Kathrinobodha gård Långmossen ängsmark Norrby, se Norrbo Saknas  
Kil byar /Se Långmossen myr Norrgården gård  
Kil, se Västerbykil by Långmossen myr Norrgården gård  
Kil, se Västerbykil? by Långmossen myr Norrgården gård  
Kilbo fjärding del av sn /Se Långmossen myr Norrgården, se 5 Häggebäcken Saknas  
Kilbo fjärding /Se Långmossen myr Norrgården gård  
Kile Saknas Långmossen odlad mark Norrgården gård  
Kilen bygd /Se Långsjön sjö Norrgärdsbo Saknas  
Klingholmen el. Holmbyn gård /Se Långsjön sjö Norrgärsbo bebyggelse  
Klockarbo, Lilla gård /Se Långsjön sjö Norrhörende (Norrhörnde) Saknas  
Knutshyttan gd /Se Långsjön sjö Norrsalbo bebyggelse  
Krakostan bebn. /Se Långsjön sjö Norrsalbo Saknas  
Kårbo Saknas Långsjön sjö Norrål Saknas  
Kårbo by Långsjön sjö Nuttes gård  
Kårbo gård /Se Långsjön sjö /Se Nybo arbetarbostäder  
Käringbrickan torp Långsjön sjö Nybons gård  
Körtjevärs gård /Se Långtbortkärret sankmark Nybyn bebyggelse  
Lagerkvistens gd /Se Långänget ägomark Nyckeltovan obebott ställe  
Landbergs stuga /Se Lämossen mosse Nykrogen bebyggelse  
Lars Pers gd /Se Lämön terräng Nystnäs lhtr  
Lasjö gård Lövbacken skogssluttning Nämndkarls gård  
Lasjö gd Lövbacken skogsbacke Nämndkarls gård  
Lasjö gd Marstrand sank mark Näs torp?  
Lasjö gd Mellanån å Nötmarken by  
Lasjö gd Meshatten skogshöjd Nöttelbacken bs  
Lasjö by Meshattsmossen myr Ol-Ers gård  
Lasjö gård Morån, se Murrån å Ol-Ers gård  
Lasjö, se Bjurfors stångjärnshammare /Se Mullsuggsbergen berg Ol-Jons gård  
Lasjö gd Mullsuggsmossen myr Ol-Lars gård  
Lasjö el. Larsjö by /Se Murbacken terräng Ol-Lars gård  
Lasjövreten gård /Se Murån å Ol-Mats gård  
Lathesio, se Lasjö gd Murån å Ol-Pers gård  
Lindtorp förr torp /Se Murån å Ornänget torp  
Ljus-Jan Eriks förr stuga /Se Myckelmossen mosse Orrnäs bebyggelse  
Lugnet torp /Se Myckelmossen mosse Paradiset statarbyggn.  
Lundgrens bebn.? /Se Myggsjömossen myr Patrons utgård  
Lungbo förr torp /Se Myggsjön sjö Pears gård  
Lågbo (Lågebo) gård Myggsjön sjö Pell-Pers gård  
Långhagen lht Myggsjöänget sankmark Per-Anders gård  
Mats Anderssons gård gd /Se Myrmossen sank mark Per-Anders gård  
Mattsbo, Lilla gård /Se Norhörndesjön, se Hörendesjön sjö Per-Anders på Gärdet gård  
Mattsbo,Stora by /Se Notholmen udde Per-Jans gård  
Melins gd /Se Nyckelmossen, se Myckelmossen mosse Per-Jans gård  
Mellangården, se Jönsbyn gd Nyckeltovan odling Per-Jöns gård  
Mellanhemmanet gd /Se Nystnäs näs /Se Per-Jöns gård  
Muren by Nystnäsudde udde /Se Per-Jöns gård  
Muren gd /Se Nödtäppan terräng Per Mattsbo, se 1 Matsbo, Lilla Saknas  
Månsbo förr torp /Se Nötbron beb. el. naturn. /Se Per-Matsbo, se Mattsbo, Lilla Saknas  
Mälbergs torp torp /Se Nötmossen beb. el. naturn. /Se Per-Olofs gård  
Mälby by Nötmyran myräng Per-Ols gård  
Mälby by Nötmyran ängsmyr /Se Persbo, se 1 Kulltorp Saknas  
Mälby by? Ormfallet skogsmark Possåker utgårdar  
Mälby by Ormänget sank mark Prostgården, se Kyrkoherdeboställe Saknas  
Mälby by Ornänget odlad mark Prästhyttan Saknas  
Mälby by Orrmossen myr Prästtorpet (Prästtorp) bebyggelse  
Mälby by Orrnäsholmen holme Robertsholm gård  
Mälby by Orrängarna terräng Rosshyttan stn  
Mälby by /Se Oxnäs udde Rosshyttan Saknas  
Mälby by /Se Pannkaksholmen mossholme Rosstorp bebyggelse  
Mälby herrgård /Se Paradiset terräng Rullsbo bebyggelse  
»Mälby kil» by /Se Pigklämman terräng Rullsbo, se Rålfsbo Saknas  
Mälby torp torp /Se Prästhytteån å Rålvsbo, se 1 Rullsbo Saknas  
Mökelängen torp Prästhytteån å Rålfsbo bebyggelse  
Nerstu gd /Se Putten tjärn Råmossen lht  
Nils Olofssons gård gd /Se Ramchelsö Saknas Räfsbo bebyggelse  
Nordvalls stuga /Se Ringmossbergen berg Römossen torp  
Norra hemmanet gd /Se Ringmossberget berg Römossen rivet torp  
Norrbo gd /Se Ringmossen, Norra mosse Rönningen lhtr  
Norrgården gd /Se Ringmossen, Norra myr Rönningen lht  
Norrgärdsbo by Ringmossen, Södra mosse Rönningstorp Saknas  
?Norrgärdsbo by *Ringrör gränsmärke? Sahlströmstorp, se 22 Sörsalbo Saknas  
Norrgärdsbo by Rismossen mosse Salbo, Norr och Sör Saknas  
Norrgärdsbo by Rismuren odlad mark Salbo byn by  
Norr-Gärdsbo by Rismyrberget berg Salbo hed f.d. exercisplats  
Norrgärdsbo by Rosodlingen odling Salänge bebyggelse  
Norrgärsbo o. Sörgärsbo byar *Rossbacken gränshöjd Salänge, Nya lht  
Norrgärdsbo by /Se Rossbeckstegar Saknas Sand bebyggelse  
Norrhörende el. Sörhörende byar Rossbäcken bäck Sand by  
Norrhörende by? Rosshytteån å Sanda lht  
Norrhörende by? Rumpänget ägomark Sands kvarn kvarn  
Norrhörende by *Råberget gränsmärke Sion lht  
Norrhörende by Råberget gränsberg Sistens gård  
Norrhörende och Sörhörende byar *Rättesten gränsmärke Sjöbo gård  
Norrhörende by Rättesten gränsmärke /Se Sjömossen torp  
Norrhörende by Rävhällarna udde? Sjövik lht  
Norrhörende el. Sörhörende byar Rödkil»n skogstrakt /Se Skogbo torp  
Norrhörende by Rödkilsmossen, Lilla sankmark Skogbyn bebyggelse  
Norrhörende och Sörhörende byar Rödkilsmossen, Lilla myr Skogbyn bebyggelse  
Norrhörende by Rödkilsmossen, Stora sankmark Skogbyn (Skogstorp) bebyggelse  
Norrhörende by /Se Römossen mosse Skoglunda lht  
Norrhörende by /Se Rönningen skogsmark Skogstorp, se Skogsbyn Saknas  
Norrmoren, se Norra hemmanet gd Rönningen odling Skolhusplatsen, se 8 Sörgärsbo Saknas  
?Norrsalbo eller Sörsalbo byar Rönningen odling Skommarbyn, se Nötmarken Saknas  
Norrsalbo eller Sörsalbo byar Röppekärret sank mark Skommars gård  
Norrsalbo eller Sörsalbo byar Rösberget berg o. triangelpunkt Skottbyn gård  
Norrsalbo o. Sörsalbo byar *Rösebacken gränshöjd Skräddars gård  
Norrsalbo by /Se Salmossen sank mark Skultens gård  
Norrål o. Sörål byar Salmossen myr Slaggvreten lht  
Norrål och Sörål byar Salsmossen odlad mark Smedbacken gård  
Norrål och Sörål byar Salänge ängsmark /Se Smedbo lht  
Norrål och Sörål byar Salängen ängsmark Smedgården gård  
Norrål by Sandviken vik Smedsbo bebyggelse  
Norrål och Sörål byar Silvbergsmossen mosse Smulsnaret lht  
Norrål by /Se Silverberget berg Snaret bebyggelse  
Nybyn beb. /Se Silverberget skogshöjd Snaret by  
Nykrogen gd Silverbergsänget myr Snickars gård  
Nykrogen gård /Se Sjöbacken terräng Snickars gård  
Nykrogen gårdar /Se Sjökärret sank mark Snällbyn lht  
*Nysätra Saknas Sjömossen mosse Solbacken lhtr  
Nötbron naturn. el. beb. /Se Sjömossen sank mark Solbacken gd  
Nötmarken by Sjömossen ägomark? Solbrinken lht  
Nötmarken gårdar /Se Skabban förr ägomark Sotarkrogen förr krog  
Nötmossen naturn. el. beb. /Se Skalleråsen ås Stallbacken, se Viggbacken Saknas  
»Olof Larsby» förr beb. /Se Skeppsberget berg o. triangelpunkt Starrkärret torp  
Olof Olofssons torp(?) f.d. torp /Se »Skiörbyttkiälla» källa /Se Stenby lhtr  
Olof Pederssons gd /Se Skogby Väggberg berg o. triangelpunkt Stutbo lht  
Ol Pers gd /Se Skojarbacken backe /Se Stängslen torp  
Osby Saknas Skovelkärret kärr Stävre Saknas  
Osby, se Ösby by Skrövelberget berg Sunnanåker bebyggelse  
Ostkaret hus /Se Skyltamossen myr Sutarbo bebyggelse  
Per Anders gd /Se Skyltaren tjärn Svarvarbo eller Västerkårbo bebyggelse  
Per Jans gd /Se Skäggnäsudd udde Svealund lht  
Per Lars gd /Se Skärsmossen, Lilla myr Svedbo bebyggelse  
Per Matssons gård gd /Se Skärsmossen, Stora myr Svångänge gårdar  
Per Matssons gård gd /Se Sköttarmossen myr Syraks gård  
Per Pers gd /Se Slarvstensmossen mosse Såghagen torp  
Per Sammils gd /Se Slaskfallet terräng Sätertorp torp  
Postmors torp /Se Slipstensmossen sankmark Sätran rå och rör  
Prästhyttan by Slåsmossen mosse Sörgården gård  
Prästhyttan by Slåtterkärret kärr Sörgården gård  
Prästhyttan by Slåtterkärret äng /Se Sörgården gård  
Prästhyttan by Slåttermossen mosse Sörgården gård  
Prästhyttan by Slåttermossen myr Sörgärsbo bebyggelse  
Presthyttan by? Smalhalsen sankmark Sörgärsbo bebyggelse  
Prästhyttan by Smedsboviken vik Sörgärdsbo Saknas  
Prästhyttan by /Se Skrövelberget berg Sörhörende Saknas  
Prästhyttan f. hytta /Se Smäcken å Sörsalbo bebyggelse  
Rosshyttan by *Smäcken lokalitet /Se Sörsalbo Saknas  
Rosshyttan by *Smäcken spång? /Se Sörål Saknas  
Rosshyttan by Smäcken spång /Se Tafflas gård  
Rosshyttan by /Se Smäckvägen gångväg /Se Tappebo Saknas  
Rosshyttan f. hytta /Se Smäckänget änge /Se Tavastberg lhtr  
Rosshyttan stångjärnshammare /Se Snärjmossen mosse Tomasbo bebyggelse  
Räfsbo gård /Se Snärmossen ägomark Tomt gård  
*Sala Saknas Sommar-Mors grind inhägnader /Se Tomtberget lht  
Salbo Saknas Sotfallet terräng Trosstorpet gård  
Salbo, Norr- o. Sör- byar Spetalsbergen skogshöjder Tuna lht  
Salbo by Spjället brunn och åker /Se Tvärhandsbäcken bebyggelse  
Salbo byar Spångmossen mosse Tvärhandsbäcken Saknas  
Salbo, (Norr-, Sör-) byar Spångmossen myr Tvärhandsbäcken by  
Salbo by Stenbarken sjö Tysk gård  
Salbo by Stenbarken sjö Utah lht  
Salbo byar Stenbarken sjö /Se Utgärdsbyn, se 4 Häggebäcken Saknas  
Salbo byar Stenbarken sjö /Se Utgärdstorp, se 4 Häggebäcken Saknas  
Salbo byar Stenbarken sjö /Se Venån lht  
Salbo by Stenbarksbäcken bäck Viggarna bebyggelse  
Salbo by Stenbroviken vik Viggarna bebyggelse  
Norra Salbo by Stensjö myra myr Viggarne eller Västgötatorp bebyggelse  
Salbo, Norra by Stensjön sjö Viggarna by  
Salbo, Norr- , Sör- byar Stensmossen myr Viggbacken bebyggelse  
Salbo, Norr-, Söder byar Stobbhagen odlad mark Viggbo bebyggelse  
Salbo byar Storeksön, se ?Storön holme Viggnäs småskoleplats, se 2 Viggarna Saknas  
Salbo, N. o. S. by Storljusen sjö Viksberg lht  
Salbo, Norr o. Sörr byar Storljusen sjö Vikärret lht  
Salbo, Norr o. Sör byar Storljusen sjö Visänget, se Vikärret Saknas  
Salbo byar /Se Storljusen sjö Vretaberg bebyggelse  
Salbo, Södra by Storljusen sjö Våtmossen lht  
Salbo Saknas /Se Storljusen sjö Västerby bebyggelse  
Salbohed Saknas Stor-Ljusnen sjö Västerby bebyggelse  
Salbohed f.d. exercisplats /Se Stormossen mosse Västerby Saknas  
Salkars hus(?) /Se Stormossen mosse Västerby handelslägenhet, se 7 Västerby Saknas  
Sand by Stormossen mosse Västerbykil Saknas  
Sand by Stormossen sank mark Västerby tullmjölskvarn, se 8 Västerby Saknas  
Sand by /Se Stormossen myr Västergården gård  
Sand gård /Se Stormossen sankmark Västergården gård  
Sand by /Se Stormur terräng Västergården gård  
Sistens gd /Se Storäng sankmark Västergården gård  
Skogbo f.d. torp ?Storön holme Västerkårbo, se 1 Svarvarbo Saknas  
Skogstorp, se Fribergs beb. Storön ö Västgötatorp, se 1 Viggarne Saknas  
Skommarbyn gd /Se Storön ö Åkersberg lht  
Skölbyttan hmn o. förr kvarn /Se Storön ö Åkroken lht  
Smedbacken gd /Se Ströbäcken bäck Ål, Norr och Sör, se Norrål och Sörål Saknas  
Smedsbo gård Ströbäcken bäck /Se Ålbergsdal lht  
Smisbodum Saknas Stutsjön sjö Ålbo bebyggelse  
Smulsnaret backstugeområde /Se Stutsjön sjö Ålsvarta Saknas  
Smältens förr torp /Se Stutsjön sjö Åsbo lht  
Snaret gård /Se Styggrönningsbäcken bäck Åsbo gd  
Snaret avst. m. bostadshus /Se *Ståndsäng? mossmark Åsen folkskola  
Snaret beb. /Se Stämossen mosse Åsen by  
Snickars gd /Se Stängselbäcken bäck Ändtorp, se Däljetorp Saknas  
Sommars torp /Se Stävesjön, se Stävresjön sjö Ängsholmen lht  
Spel-Erkers förr beb. /Se Stävresjön sjö Ängstorp torp  
Spelhagen förr område /Se Stävresjön sjö Öjesjön bebyggelse  
Stallbacken gd /Se Stävresjön sjö Örsingsbo bebyggelse  
Stallbacken, se Viggbacken gd Stävresjön sjö Örsingsbo by  
Starrkärret torp /Se Stävresjön sjö /Se Örsingsbo bebyggelse  
Stenby lägenheter /Se Stävresjön sjö Ösby Saknas  
Stormosshus (el. herrgård) förr gd /Se Stävresjön sjö Ösby, Lilla gårdar  
Säfre herrgård Sundet vik Ösjön gård  
Stävre gård /Se Surbrunnsholmen terräng Östanberg torp  
Stävre hg Svartsjön sjö Östergården gård  
Stävre gd /Se Svartviken vik Östergården gård  
Sunnanåker gd Svartån å Östergården gård  
Sunnanåker by /Se Svartån å Ösvallen stugor  
Sunnanåker gård Svartån å    
Sutarbo gårdar /Se Svartån å    
Svarvarvo el. Västerkårbo gård Svedbergstorp f.d. torp(?)    
Svedbo gård Svedboäng odlad mark    
Svedbo gd Svens uddar mossuddar    
Svedbo gd Sylmossen mosse    
?Svedbo by Sågbäcken bäck    
Svedlings torp /Se Sågbäcken bäck    
Sydhyrindha, se Sörhörende by Sågbäcken bäck    
?Sätran rå och rör Sågbäcken bäck    
Södermoren, se Mellanhammanet gd Sågdammen myr    
Sörgärdsbo by Sågdammen sankmark    
Sörgärsbo o. Norrgärsbo byar Såghagen skogsmark    
Sörgärdsbo by Stävresjön sjö    
Sörhörende by Stävresjön sjö    
Sörhörende by Sänkmossen mosse    
Sör-Hörende by Sänkmossen mosse    
Sörhörende el. Norrhörende byar Tallmossen mosse    
Sörhörende by? Talludden holme    
Sörhörende by Tappebosjön, Norra o. Södra sjöar    
Sörhörende by Tappebosjöarna (N. o. S.) sjöar    
Sörhörende el. Norrhörende byar Tappebosjön, N. sjö    
Sörhörande by Tappebosjön. N. o. S. sjöar    
Sörhörende by Tappebosjön, Norra sjö    
Sörhörende by /Se Tappebosjön, Södra sjö    
Sörhörende stångjärnshammare /Se Tappebosjön, Norra sjö    
Sörhörende by /Se Tappebosjön, Norra sjö    
Sörsalbo by /Se Tappebosjön, Södra sjö    
Sörsalbo eller Norrsalbo byar Tappebosjön sjö /Se    
Sörsalbo eller Norrsalbo byar Tappebosjön, Norra o. Södra sjöar /Se    
?Sörsalbo eller Norrsalbo byar Tappebosjön, N. (eller Viggen), se Tappebosjöarna sjö    
Sörål och Norrål byar Tappebosjön, S., se Tappebosjöarna sjö    
Sörål och Norrål byar Tappsjön, se Tappelbosjön, Södra sjö    
Sörål by Timmermossen mosse    
Sörål by Tornberget berg    
Sörål by Torsholmen skogsområde    
Sörål by /Se Torsmossen mosse    
Tappebo by /Se Torvströmossen myr    
Tomt gd /Se Tovmossen sankmark    
Trosstorpet beb. /Se Trehörningen sjö    
Tuna torp /Se Trehörningen sjö    
Tvärhandsbäcken by /Se Trehörningen sjö    
Tvärhandsbäcken by /Se Trehörningen sjö /Se    
»Tättingbyn» förr torp /Se Trehörningsbäck bäck    
Ulriksäng förr torp /Se Trehörningsklack berg o. triangelpunkt    
Vibo gd /Se Trehörningen sjö    
*Vidhe by el. gd? Trollklack höjd    
»Vidhe» ?gård Trollmossen myr    
Viggarne gård /Se Trollröven terräng(?)    
Viggarne el. Västgötatorp gård /Se Trummelmossen odling    
Viggarna by /Se »Trumslagarn» [sten]    
Viggarna gd /Se Trypinnarna förr slåtteräng, nu odlat område /Se    
Viggbacken beb. /Se Trångsund sankt område    
Viggbo by Tränmyran myr    
Viggbo gård Tvärhandsbäcken bäck    
Viggbo by Tvärhandsbäcken bäck    
Viggbo gård Tyskbackarna höjder, triangelpunkt    
Viggbo by /Se Ugglemossberget berg    
Viggbo gd /Se Ugglemossen mosse    
Viggbo gd /Se Utanmossen myr    
Viggbo by /Se Wahlsjön, se Vallsjön, Stora sjö    
Vesterby by Vallsjöbäck bäck    
Vesterby by? Vallsjödammen sankmark    
Västerby by Vallsjön, Stora sjö    
Västerby by Vallsjön, Stora sjö    
Västerby by Vallsjö, Stora sjö    
Västerby by Vallsjön, Stora sjö    
Västerby by Vallsjön sjö /Se    
Västerby by *Vallsjöröset gränsröse    
Västerby by Vallsjöäng sankmark    
Västerby by Valsjön, se Vallsjön, Stora sjö    
Västerby by Vang förr tingsplats /Se    
Vesterby by Vangsbacken tingsställe /Se    
Västerby by Vangsbacken backe /Se    
Västerby by /Se Vangsbacken backe /Se    
Västerby by /Se Vangsbacken tings- och trol. även offerplats /Se    
Vesterbykil by Vangs backe terräng /Se    
Västerbykil by Vangs backe backe /Se    
Västerbykil by Vangsbron bro /Se    
Västerbykil by Vangsån, se Svartån å /Se    
?Västerbykil by Vagnsån å    
Västerbykil by Vargbacken skogsmark    
Västerbykil by Vargbacken skogssluttning    
Västerbykil by Varggrop grop    
Västerbykil by Vattmossen mosse    
Västerbykil by /Se Vedergällningen skogsmark    
Västerbykil by /Se Vedmossen myr    
Västerbykil by /Se Venberget berg    
Västergården gd /Se Venkärret sank mark    
Västergården, se Lars Pers gd Venån å /Se    
Västgötbyn gd /Se »Westgiötsiön» sjö /Se    
Västgöttorp, se Västgötbyn gd »Vigganen» gränsområde /Se    
Västra hemmanet förr gd /Se Viggarna, se Tappebosjön, N. o. S. sjöar    
Åhlbergsdal lanthandel /Se Viggarna del av kärr /Se    
Åkersberg torp *Vigge sjöar /Se    
Ål by? Viggen sjö    
Ål, se Norrål o. Sörål byar Viggen N:a o. S:a sjöar /Se    
Ål Saknas Viggen, Norra o. Södra sjöar /Se    
Ål by Viggen, N. o. S. sjöar /Se    
Ål by? »Wiggen» sjö /Se    
Ål by Viggen, N:a o. S:a sjöar /Se    
Ål se Norr- o. Sörål byar Viggen, se Tappebosjön, Norra sjö    
Ålbo gd Viggen, se Tappebosjön sjö    
Ålbo gd? *Viggen, se Tappebosjöarna sjö    
Ålbo gård Viggen, se Tappebosjöarna sjö    
Ålbo gd /Se Viggsjön sjö    
Ålsvarta by Viggsjön sjö /Se    
Ålsvarta by Vilmurkärret sank mark    
Ålsvarta gårdar Viludden udde    
Ålsvarta by wingarna, se Tappebosjön, Norra o. Södra sjöar    
Ålsvarta by Vintermossen sank mark    
Ålsvarta by? *Visängen äng /Se    
Ålsvarta by Vitstensmossen mosse    
Ålsvarta by Vreten ägomark    
Ålsvarta by Våtmossen odling    
Ålsvarta by /Se Väggbergsmossen myr    
Årängen beb. /Se Yxberget skogshöjd    
Åsbo lht Åholmarna holme    
Ängsholmen lht /Se Ålbergsdal terräng    
Örsingsbo by Ålbo äng äng    
?Ösby by Åls klack höjd    
Ösby by Älgmossen mosse    
Ösby by Älvmossen myr    
Ösby by Ängesbäcken bäck    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Öjesjön sjö    
Ösby by Ökestaäng ängsmark    
Ösby by Örsviken vik    
Ösby by Örsviken vik    
Ösby by Örsviken vik    
Ösby by Östergärdet skogsmark    
Ösby by /Se Österängsmossen mosse    
»Östanhedh» förr gd /Se Ösängen odlad mark    
Östergården, se Skommarbyn gd Ösängen äng?    
Östergården, se Östra hemmanet förr gd Överfallskärret kärr    
Östra hemmanet förr gd /Se Överfallskärret sank mark    
Östra hemmanet gd /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.