ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kopparbergs län : Allmänt 1

Tingslag        Sidslut

Gå till:

Kopparbergs län (Allmänt 2)

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1388 Naturnamn : 491 Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 17
*Falu län Saknas /Se Abboränget ägonamn /Se Kopparbergs län Saknas Dalälven Saknas
Kopparbergs län Saknas Alderänget ägonamn /Se Kopparbergs län Saknas Dalälven Saknas
Kopparbergs län län Amungen sjö Kopparbergs län Saknas Dalälven älv
Kopparberg län Amungen sjö /Se Dalarne landskap Saknas skog
Kopparbergs län län Amungen sjö Dalarna landskap Sijan sjö
Kopparbergs län län Amungen sjö /Se Dalarna landskap Siljan sjö
Kopparbergs län län Amungen sjö /Se Dalarne landskap Siljan sjö
Kopparbergs län län Amungen sjö /Se Dalarna landskap Siljan sjö
Kopparberg län Askakänget ägonamn /Se Dalarna landskap Siljan sjö
Kopparberg län Aspänget ägonamn /Se Dalarna landskap Siljan sjö
Kopparbergs län län Avsatstjärn Saknas Dalarna landskap Siljan sjö
Kopparbergs län län /Se Avänget ägonamn /Se Dalarna landskap Tällbergssjön, se Tällbergssjön sjö
bergsbuar inbyggarbeteckning Badelundsås höjdsträckning Dalarne landskap (älv),Ydalälven: Saknas
dalkarl inbyggarbeteckning Badelundsås höjdsträckning Dalarne landskap Älven namn på Dalälven
dalkarlarna Saknas Badelundsås höjdsträckning Dala landskap Älven namn på Dalälven
»dalkarl» inbyggarbeteckning »Biörbackan Saknas /Se Dalarne landskap Älven, se Älven. älv
jernbergsman inbyggarbeteckning Bjuvsen sjönamn /Se Dalarna landskap Österviken vik
kopparbergsman inbyggarbeteckning *Björberget ber Dalarna Saknas  
ljurbyggar inbyggarbeteckning /Se Björken sjöar /Se Dalarna landskap  
markoman inbyggarbeteckning Björkkalven sjöar /Se Dalarna landskap  
silvbergsman inbyggarbeteckning Björkänget ägonamn /Se Dalarna landskap  
älvkarlar inbyggarbeteckning /Se Björnån å /Se Dalarna landskap  
österdalkarl inbyggarbeteckning Bondänget ägonamn /Se Dalarne landskap  
Aspenes Saknas Broänget ägonamn /Se Dalarna landskap  
Backa Saknas Brunbäcks älv älv /Se Dalarna landskap  
Bel gårdsnamn /Se *Buån sjö /Se Dalarna landskap  
Belkunu gårdsnamn /Se Byälven, se V(äster)dalälven namn på Västerdalälven Dalarne landskap  
-benning ortnamnselement /Se Byänget ägonamn /Se Dalarna landskap  
Berg Saknas Båthusänget ägonamn /Se Dalarna landskap  
Berget förr bergslag Bäckänget ägonamn /Se Dalarna landskap  
Berget förr bergslag *Bärsberget berg Dalarne landskap  
Berget fordom bergslag Dalakölen område /Se Dalarna landskap  
Bergslagen, se Kopparberget Saknas *Dalkarsbäcken Saknas /Se Dalarna landskap  
Bergslagen gruvområde Dalkarlsvägen väg /Se Dalarne landskap  
Bergslagen gruvområde Dalälfven flod Dalarna landskap  
Bergslagen gruvområde Dalälven Saknas Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven Saknas Dalarna Saknas  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen gruvfält Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven Saknas Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen gruvfält Dalälven Saknas /Se Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen gruvfält Dalälven Saknas Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarne Saknas  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarne landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen bergslag Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv /Se Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarne landskap  
Bergslagen bergslag Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen Saknas Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv /Se Dalarna landskap  
Bergslagen del av län Dalälven älv Dalarna landskap  
Bergslagen gruvfält Dalelfven elf /Se Taalanmaa ortnamn /Se  
Bergslagen gruvfält Dalälven, Östra o, Väsra älvar /Se Gorr-Dalarna Saknas  
Bergslagen trakt Dalälven älv /Se Gorr-Dalarna del av Dalarna  
Bergslagen gruvfält Dalälven älv /Se Gor-Dalarne del av Dalarne  
Bergslagen del av län Dalälven älv /Se dala inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven Saknas /Se dala inbuggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven (Geistr, senare Gester) älv /Se Dal-drutt? inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Väster-Dalälven älv Dalfolk inbyggarbeteckning  
Bergslagen Saknas Dalälven, Väster älv dalfolk inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven, Väster, älv /Se dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen bergslag Östra Dalelfen Saknas Dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven, Väster- o Öster- älvgrenar dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Öster- Dalälven älv Dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven, Öster älv Dal-karl inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven, Öster älv Dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven, Öster älv Dalkarl Saknas  
Bergslagen del av län Dalälven,Öster älv dalkare inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven älv dalkare inbyggarbeteckning  
Bergslagen bergslag Dalälven älv Dalkare Saknas  
Bergslagen bergslag Dalälven älv /Se dalkare inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven, Öster älv /Se dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven älv dalkarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Dalälven flod /Se dalekulla inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvfält Dalälven Saknas /Se Dalkulla Saknas  
Bergslagen Saknas *Digerkällan gränsmärke Dalmas Saknas  
Bergslagen del av län *Djäknesten sten /Se Mas inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvområde Dratsarna sjö /Se Ovanefterskarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen gruvområde *Drömbäcken bäck /Se Ovanefterskarl inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Duvsjöarne Saknas Rumbönder inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län Ensartrast täkt /Se Västerdaling inbyggarbeteckning  
Bergslagen del av län *Faludal gränsmärke /Se *Berg Saknas  
Bergslagen del av län Faludals (gen.) , se Faludalen dal Bergslagen landsdel  
Bergslagen gruvfält Falufjall, se Fulufjäll fjäll Bergslagen del av Dalarne  
Bergslagen bergslag Faluälven Saknas /Se Gorrdalarna del av Dalarna  
Bergslagen del av län *Flatteklitt gränsmärke /Se Gorr-Dalarna del av landskap  
Bergslagen del av län Flatuklitt gränsmärke /Se Romboland Saknas  
Bergslagen bergslag Fräsvålen Saknas /Se Rump-Dalarna del av landskap  
Bergslagen bergslag Fuludalen dal /Se Siliesdalarna förr namn på Österdalarna  
Bergslagen del av län Fulufjäll fjäll /Se Sördalarna del av Dalarna  
Bergslagen del avlän Fuluån å ?Västan i Dalarna del av landskap  
Bergslagen del av län Fuluälv älv /Se Väster-Dalarna del av landskap  
Bergslagen del av län Fuluälven Saknas Österdalarna del av Dalarna  
Bergslagen del av län Flejen sjö, /Se Österdalarna del av landskap  
Bergslagen bergslag Fleje-älven älv /Se Över-Dalarna Saknas  
Bergslagen del av län Floten sjö /Se    
Bergslagen del av län Frengsskogr, Fringsskogr Saknas    
Bergslagen del av Västmanland och Dalarna Frengsendi del av sjön    
Bergslagen bergslag Fudals-älven älv /Se    
Bergslagen del av län Fulufjäll Saknas    
Bergslagen del a län Fulufjället, fjäll /Se    
Bergslagen Saknas /Se Fuluälven älv /Se    
Bergslagen mellansvenskt område /Se Fuluälv del av älv /Se    
Bergslagen bergslagsbygd /Se *Fönån å /Se    
Bergslagen område /Se Gammalälven älv    
Nedre bergslagen Saknas Gar- förled i ortn /Se    
Bergslagen, Norra delar av Västm.l. och Kopparb.l *Gardstona råmärke    
*Bierke Saknas Garsjön sjönamn /Se    
Bil gårdsnamn /Se »Geistr», senare Gester gammalt namn på Dalälven /Se    
»Billaarfve» gd /Se *Gersasjö gränsmärke /Se    
»Birkkiabodha Saknas *Gesnäse råmärke /Se    
Bispbergs bergslag Saknas Gladingen sjö /Se    
Boda Saknas Gladingen sjö /Se    
Boda Saknas Gladingen sjö /Se    
*Boda Saknas *Glotsviken förr gräns /Se    
Boda Saknas /Se *Glottertuva gränsmärke /Se    
Boda Saknas *Glotterhuvan gränsmärke    
*Bäck Saknas Granån å /Se    
*Dagsboda Saknas *Granån, Stora å /Se    
Dala Saknas Grycken sjö /Se    
Dala Saknas Grycken sjöar /Se    
*Dala hidare Saknas /Se Grycken vanl, sjönamn /Se    
Dala hundare dalgångar Grånäs naturnamn /Se    
Dala hundare dalgångar Gräsmyren Saknas /Se    
Dala hundare dalgångar Grävlingen vanligt åkernamn i Dalarna /Se    
Dala hundare Saknas Grötvältan f. `blästa` Saknas /Se    
Dala hundare dalgångar Gullgrav naturnamn /Se    
*Dala hundare Saknas /Se Gullgrådan Saknas /Se    
Dala hundare dalgångar *Gäjsåsen gränsmärke    
*Dala hundari Saknas Hagstreten Saknas    
Dala hundare mdlt. namn på Dalarna /Se Hagstreten Saknas /Se    
»dala hwndhare» se Dalarna landskap Halvtunglet åker /Se    
Dalslagen landskap /Se Hanaknä namn på vägbackar o -krökar /Se    
Dalalagen landskap /Se Hea, se Långheden ås    
Dalalaget,Nedre del av Dalarna *Hellingen å    
dalelaget,Nedre del av Dalarna /Se Hellingen = Ellingen å /Se    
dalalaget,Övre del av Dalarna /Se *Hjulbäcken Saknas    
Dalarna lskp Holarne Saknas    
Dalarna landskap *Holmbäcken bäck /Se    
Dalarna landskap »holugers arfuit» täkt /Se    
Dalarna landskap Hosjön sjö /Se    
Dalarne landskap *Hosjöån å /Se    
Dalarna landskap Häggrådan Saknas /Se    
Dalarne landskap Hälsingeskogen skogsområde    
Dalarna ldskp Hälsingeskogen skogsområde /Se    
Dalarna landskap Hälsingskogen färdväg /Se    
Dalarna landskap hära element i ägonamn /Se    
Dalarna landskap Häränget ägonamn /Se    
Dalarna ldskp Höksjöälven älv /Se    
Dalarna landskap *Ingolfångsröset gränsmärke    
?Dalarna landskap Invikarna vikar    
Dalarna landskap Invikarna vikar    
Dalarna landskap Jacks änge ägonamn /Se    
Dalarne landskap Juckan myrjärnsblästa /Se    
?Dalarna landskap Juckan `blästa`    
Dalarna landskap Julbäcken Saknas /Se    
Dalarne landskap Jädraån å /Se    
Dalarna landskap Jöra (Jörån) Saknas /Se    
Dalarne landskap Kejsaränget ägonamn /Se    
Dalarne landskap Klosstjärnen vanl. sjönamn /Se    
Dalarna landskap /Se *Klövehäll gränsmärke    
Dalarna landskap knok element i natn /Se    
Dalarna landskap Korset korsning /Se    
Dalarne landskap Krausverken Saknas    
Dalarna ldskp Korskälla råmärke    
Dalarna landskap *Korskälla råmärke    
Dalarna landskap Kråugan `blästa`    
Dalarne landskap *krångelberget berg    
Dalarne landskap Kusvålen »vase(vål) /Se    
Dalarna landskap Kvarnänget ägonamn /Se    
Dalarna landskap Kyfholm Saknas    
Dalarne landskap Källänget ägonamn /Se    
Dalarna landskap Käustaälven, se V(äster)dalälven namn på Västerdalälven    
?Dalarna landskap *Landudalden råmärke    
Dalarna landskap Landudalden råmärke    
Dalarna landskap *Landerdälden os gränsmärke /Se    
Dalarne landskap *Landerdelldor tiorn gränsmärke    
Dalarna landskap *Landerdelldor ååss gränsmärke    
Dalarna landskap *Landsrå råmärke /Se    
Dalarna landskap *Landsrå råmärke /Se    
Dalarna landskap Lapp- fled i natn /Se    
Dalarna landskap Laufhlæppa gammalt gränsmärke /Se    
Dalarna landskap *Laufklæppa, = Lövhälla? gammalt gränsmärke /Se    
Dalarna landskap Laufklappa = Lövhälla? gränsmärke    
Dalarne landskap Laufklæppa gränsmärke    
Dalarna landskap *Lenberget berg    
Dalarna landskap Lerdalsviken vik /Se    
Dalarna landskap *Lidualtz flotta råmärke    
Dalarna landskap *Lindaltz flotta råmärke    
Dalarna landskap *Lidvaltzflotta råmärke /Se    
Dalarna landskap *Lidnaltzflote gränsmärke    
Dalarne landskap /Se *Lidnaltzflote gränsmärke    
Dalarne landskap *Lidualtzflotta råmärke /Se    
Dalarna landskap Lillälven älv /Se    
Dalarna landskap Lima Älfwen, se Västerdalälven älv    
Dalarna landskap *Liudaltzflotta råmärke /Se    
Dalarna landskap Lima älven, se Väster-Dalälven älv    
Dalarna landskap Lisselälva, se Österdalälven älv    
Dalarna landskap Ljoran äldre namn på Västerdalälven /Se    
Dalarna landskap /Se Ljuran del av älv    
Dalarne landskap Ljuran del av Västerdalälven /Se    
Dalarna landskap *Ljuran utlopp /Se    
Dalarna landskap Ljustern sjö    
Dalarna landskap /Se Lortängena ägonamn /Se    
Dalarna landskap Loskan myrjärnsblästa /Se    
Dalarne landskap Lushavet vattensamlingar /Se    
Dalarne landskap Lustjärn sjönamn /Se    
Dalarna landskap Långfallstjärnen tjärn    
Dalarna landskap Långharen namn på uddar o har /Se    
Dalarna landskap Långheden trakt    
Dalarne landskap Långheden gränstrakt    
Dalarna landskap Långheden höjdsträckning    
Dalarna landskap Långheden skogstrakt    
Dalarne landskap Långheden skogstrakt    
Dalarne landskap Långheden ås eller berg /Se    
Dalarna landskap Långsjön sjö /Se    
Dalarne landskap Långsjön sjö /Se    
Dalarna lskp Långälva, se Österdalälven älv    
Dalarne landskap *Laderdælder råmärke    
Dalarna ldskp *Läderdälden råmärke /Se    
Dalarna ldskp *Läder,delder råmärke /Se    
Dalarna ldskp *Läder folder gränsmärke /Se    
Dalarna landskap Lövhälla? gränsmärke    
Dalarna landskap ?Lövhälla, se Laufklæppa, gammalt gränsmärke /Se    
Dalarne landskap *Lövstäktsklack berg /Se    
Dalarne landskap Marits vålen »vase(vål) /Se    
Dalarna landskap Mats Erssons kolning »kolbotten»    
Dalarna landskap *Mellanlassen sjö /Se    
Dalarna landskap Mickelshed gamla gränsen    
Dalarne landskap *Mierdunge Saknas /Se    
Dalarna landskap Myckel- förled i ortn /Se    
Dalarne landskap Nickan »blästa»    
Dalarne landskap Nor sjö    
Dalarna landskap Noraälv del av Dalälven    
Dalarne landskap *Nårån Saknas /Se    
Dalarne landskap -näs ortn-ändelse /Se    
Dalarne landskap Oijener ägonamn /Se    
Dalarne landskap Oreån å /Se    
Dalarne landskap Oreälven älv /Se    
Dalarna landskap Ormberget berg    
Dalarne landskap Ormberget berg    
Dalarna landskap Orrbergs gubbe stenröse /Se    
Dalarna landskap Plumpan myrjärnsblästa /Se    
Dalarne landskap Prästälven, se V(äster)dalälven namn på Västerdalälven    
Dalarne landskap Prästänget ägonamn /Se    
Dalarne landskap Pungfallsrönningen terräng    
Dalarne landskap *Ramsbohöjden berg /Se    
Dalarna landskap Raudellaback råmärke    
Dalarne landskap *Randellobäcke råmärke /Se    
Dalarna landskap *Randollebeck råmärke /Se    
Dalarne landskap Rattholmen holme /Se    
Dalarne landskap Romboland slättbygder /Se    
Dalarna landskap Rombolandet ägonamn /Se    
Dalarna landskap Romboverken »ledarm»    
Dalarna landskap Rumboland natn /Se    
Dalarne landskap /Se Rumpdalarne natn /Se    
Dalarne landskap Runn insjö    
Dalarne landskap Runn sjö /Se    
Dalarne landskap Runn insjö /Se    
Dalarna landskap /Se Runn sjö /Se    
Dalarna landskap Runn sjö /Se    
Dalarna landskap Runn sjö /Se    
Dalarna landskap *Rundhambre råmärke    
Dalarna landskap *Ryssberget berg    
Dalarne landskap *Rättesten gränsmärke    
Dalarne landskap Rättviken vik /Se    
Dalarna landskap /Se Röberget berg    
Dalarna landskap /Se Rödan å    
Dalarna landskap Rödan å /Se    
Dalarne landskap Rödsjöälven älv /Se    
Dalarna landskap Röksälven, se V(äster)dalälven namn på Västerdalälven    
Dalarne landskap *Sannar gränsmärke /Se    
Dalarne landskap *Sannar gränsmärke /Se    
Dalarna landskap »Saxelinda» ängsmark?    
Dalarna landskap *Siffrenberg gränsmärke /Se    
Dalarna landskap *Siffrenberg gränsmärke    
Dalarna landskap *Sijfware beck råmärke /Se    
Dalarna landskap Silin sjö /Se    
Dalarne landskap [Siljan] sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan insjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjön    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap /Se Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap /Se Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan insjö    
Dalarna landskap /Se Siljan sjö    
Dalarna landskap /Se Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne lskp Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap /Se Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap /Se Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap Siljan sjö /Se    
Dalarna landskap ?Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljan sjö /Se    
Dalarne landskap Siljesdalarne, se Österdalarne Saknas    
Dalarna landskap /Se *Silleån å    
Dalarne landskap Lilla -ån å /Se    
Dalarna landskap *Skiffeklack berg    
Dalarna landskap Skrattabborrtjärnen Saknas /Se    
Dalarne landskap Skromsen sjö /Se    
Dalarna landskap *Skärsjö bäcken Saknas    
Dalarna landskap *Skärsjön sjö    
Dalarna landskap /Se Slåttatjärn Saknas /Se    
Dalarne landskap Slåttartjärn Saknas /Se    
Dalarne landskap Snättan myrjärnsblästa /Se    
Dalarna landskap /Se Soll- förled i ö-namn /Se    
Dalarna landskap *Solle Fiellen skär? /Se    
Dalarne landskap *Sollerö fjärden parti av Siljan /Se    
Dalarna landskap Sollerö ö /Se    
Dalarna landskap Sollerön ö /Se    
Dalarna landskap Soliharn ö /Se    
Dalarne landskap /Se *Sollviken, Västra vik    
Dalarna landskap /Se *Stadsjön sjö    
Dalarne landskap *Stensjön sjö    
Dalarna landskap *Stiginum till Faludals gammal väg /Se    
Dalarne landskap Stikåverken »ledarm»    
Dalarna landskap Storsiljan del av Siljan /Se    
Dalarna landskap Storälven älv    
Dalarne landskap /Se Storälven älv /Se    
Dalarne landskap /Se Sundänget ägonamn /Se    
Dalarna landskap Sunnanljure skogar förr namn på skogsomr /Se    
Dalarna landskap Svartälven älv    
Dalarne landskap Svartälven å /Se    
Dalarne landskap Svartälven älv    
Dalarne landskap Svartälven älv    
Dalarne landskap Svartälven älv    
Dalarna landskap *Svegemyrebrunn källa, råmärke    
Dalarna landskap *Svegemyrebrunn källa    
Dalarna landskap *Svärdsjöberget Saknas /Se    
Dalarna landskap *Sywiabakie råmärke    
Dalarne landskap *Sywiabaki råmärke /Se    
Dalarna landskap *Säfån å /Se    
Dalarna landskap *Säteråsen ås /Se    
Dalarna landskap *Säteråsen ås /Se    
Dalarna landskap *Säveberget kedja av berg o. åsar    
Dalarne landskap *Söderberget berg    
Dalarna landskap *Tandån å /Se    
Dalarna landskap Tannsen sjöar /Se    
Dalarna landskap Tenningån å /Se    
Dalarna landskap tev ortnamnselement(natn.) /Se    
Dalarna landskap *Thoraskiäl råmärke    
Dalarna landskap *Tjuvholmen holme /Se    
Dalarne provins Tjärnänget ägonamn /Se    
Dalarna landskap Toften sjö /Se    
Dalarna landskap /Se Toreskär gränspunkt    
Dalarna landskap Toven sjö /Se    
Dalarne landskap Troen sjö /Se    
Dalarne landskap *Trollegraf råmärke    
Dalarna landskap *Trollgrav gränsmärke    
Dalarna landskap Trollegrav gränsmärke /Se    
Dalarne landskap Trollegrav gränspunkt /Se    
Dalarne landskap *Trondeklatt råmärke    
Dalarne landskap Trut udde    
Dalarne landskap Tryggmarkberget berg    
Dalarne landskap *Tuneberg Saknas    
Dalarna landskap Tunglet åker    
Dalarna landskap Tyskblästan f. »blästa» /Se    
Dalarne landskap Valsen vanl, sjönamn /Se    
Dalarna landskap Vassel Saknas /Se    
Dalarne landskap Vassänget ägonamn /Se    
Dalarne landskap Vattholmsskären holmar    
Dalarna landskap Vattholmsskären holmar    
Dalarna landskap *Vattuletjärn råmärke    
Dalarna landskap *Vattuletjärn råmärke    
Dalarna ldskp? Vinterstaden natn /Se    
Dalarna landskap Voxna fl., se Voxnan Saknas    
Dalarne landskap Voxnan älv    
Dalarna landskap Voxnan älv    
Dalarne landskap Voxnan älv /Se    
Dalarne landskap Voxnan älv    
Dalarna landskap Voxnan älv /Se    
Dalarna landskap Voxnan älv    
Dalarna landskap Wåflen Saknas /Se    
Dalarna landskap Wågan, se Voxnan älv    
Dalarna landskap /Se Vålar(na) ägonamn /Se    
Dalarna landskap Värnån å    
Dale Saknas Väsman sjö    
Dalarna landskap Västerdalälven älv    
Dalarna landskap Västerdalälven älv    
Dalarna landskap Väster-Dalälven älv    
Dalarna landskap Västerdalälven älv    
Dalarne landskap Västerdalälven älv /Se    
Dalarne landskap Västerdalälven älv    
Dalarna landskap Västerdalälven Saknas /Se    
Dalarna landskap Västerdalälven Saknas /Se    
Dalarne landskap Västerdalälven älv    
Dalarna landskap Väster-Dalälven Saknas /Se    
Dalarna landskap Västerdalälven gren av Dalälven    
Dalarne landskap Västerdalälven älv    
Dalarne landskap Västerdalälven Dalälvens västra gren    
Dalarna landskap Västerdalälven älv /Se    
Dalarna ldskp Västerdalälven del av Dalälven /Se    
Dalarne /landskap/ Västerdalälven älv /Se    
Dalarna landskap *Åffwansiö sjö    
Dalarna landskap Åmungen, se Amungen sjö    
Dalarna landskap Ån, se Österdalälven Saknas    
Dalarne landskap Åna namn på Västra Dalälven /Se    
Dalarne landskap Åränget ägonamn /Se    
Dalarne landskap Åskaken myrnamn /Se    
Dalarna landskap Älven = Dalälven älv    
Dalarne landskap Älv- älv    
Dalarne landskap Älven, se Österdalälven älv    
Dalarne landskap *Älven = Dalälven ? Saknas    
Dalarne landskap Älven (=Österdalälven) Saknas /Se    
Dalarne landskap Älven se Österdalälven Saknas    
Dalarne landskap Älvesjöarna sjöar    
Dalarne landskap *Aelftrunnda gränsområde /Se    
Dalarne landskap *Änderå råmärke    
Dalarne landskap *Ände-röset gränsmärke    
Dalarne landskap äng ortn,-elem. i natn /Se    
?Dalarne landskap änge ortn,-elem. i natn /Se    
Dalarne landskap *Ärdelbud gml mötesplats /Se    
Dalarne landskap *Äflassen sjö /Se    
Dalarna landskap Österdalälven Saknas    
Dalarna landskap Öster-Dalälven älv    
Dalarna landskap Österdalälven älv    
Dalarna landskap Österdalälven älv /Se    
Dalarna landskap Österdalälven älv    
Dalarne landskap Österdalälven älv    
Dalarne landskap Österdalälven älv /Se    
Dalarne landskap Österdalälven älv    
Dalarna landskap Österdalälven Saknas /Se    
Dalarna landskap Österdalälven Saknas /Se    
Dalarne landskap Österdalälven älv    
Dalarna landskap Öster-Daläven Saknas /Se    
Dalarna landskap Österdalälven älvgren    
Dalarne landskap Österdalälven älv    
Dalarne landskap Österdalälven älv    
Dalarne landskap Österdalälven älv /Se    
Dalarne landskap Österdalälven älv /Se    
Dalarne landskap Österdalälven älv /Se    
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
?Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap /Se      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne, Nedre del av landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna ldskp      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
?Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Galarna landskap /Se      
Dalarna ldskp      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarne landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarne landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
Dalarna lskp /Se      
Dalarna, Nedre del av landskap      
(i)Dalom, se Dalarna landskap      
Bösstjärkarlen Saknas /Se      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarna inbyggarbeteckning      
Dalekarl inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne (inbyggarbeteckning) landskap      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarne inbyggarbeteckning      
Dalarna landskap /Se      
Dalarne landskap /Se      
Dalarne landskap /Se      
Dalarne landskap /Se      
Dalarna landskap /Se      
dalkarl inbyggarbeteckning      
dalkarl inbyggarbeteckning /Se      
Dalkarlsdalarna inbyggarbeteckning /Se      
dalkulla inbyggarbeteckning /Se      
dalmas inbyggarbeteckning /Se      
-arv ortn-ändelse /Se      
Backe Saknas      
Baru(s)- inbyggarbeteckning /Se      
Bergslagen område      
Boda Saknas      
Born bebn flerstädes /Se      
Brintbodarne bodeställe /Se      
Buskbo ortnamn /Se      
byggning, ortnamnselement /Se      
Dalalagen beteckning för landskap /Se      
»Dalelagen» del? av landskapet /Se      
»Fastearfwe» gd /Se      
»frødmundæby» gd      
Fiskarbo, by- o. gårdsnamn /Se      
Flåsut lönnkrogsnamn /Se      
»folkere sokn» sn      
»Färesta Saknas      
Gar- förled i ortn /Se      
Gljop dalskt ortnamn /Se      
Gluggar ortnamn /Se      
Gorrdalarna landskap /Se      
»Gjuthare thækthene Saknas /Se      
»Grav Saknas      
Gränsberg = Gräsberg Saknas      
Gräsberg Saknas      
»Gräsfallet stenåldersfynd /Se      
»Gularfwe» gd /Se      
»Gyntsgården Saknas      
»Halstersboda Saknas      
-hed ornamnselement /Se      
Hedemora bergslag /Se      
Hedemora län /Se      
»Hedningstalp(et) ortn /Se      
»henemora», se Hedemora sn      
»Hiortæthorp by el. gd      
ortnamnselement /Se      
»Isalabo gd /Se      
Jonsartäppan ortnamn /Se      
Jernbergs-lagen bergslag /Se      
Järnbergsslagen Saknas /Se      
Järnbergslagen, Västra Saknas /Se      
Järnbära(land) äldre namn på Dalarna /Se      
Järnbäraland, se Bergslagen Saknas      
Järnbäraland Saknas /Se      
+Järnbäraland namn på övre Dalarna /Se      
Järnbäraland namn på övre Dalarna /Se      
Järnbäraland är benämnning på (del av) Bergslagen /Se      
Järnbäraland namn på (del av) Dalarna /Se      
Järnbäraland Saknas /Se      
»karlungxarfweby» Saknas      
Kolsocknarna annat namn på Övre Dalarn /Se      
Kopparberget bergslag      
Kopparberget bergslag      
Koppardalarne Saknas /Se      
Koppardalarna öknamn på södra Dalarna /Se      
Kosgården gårdsnamn /Se      
»Kungsgard Saknas /Se      
Kutbo gdnamn /Se      
»Kåhlarvet gård /Se      
»Ladugårdsgruvan gruva      
Liurbyggefierdingen Saknas      
»Ljusbygge fjärding förr namn på bebyggelse /Se      
Lorsängs Boda = Torsängsbodarna, Saknas      
Långheden trakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden skogstrakt      
?Långheden Saknas      
Långheden gräns      
Långheden gränstrakt /Se      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden skogstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långeheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden gränstrakt      
Långheden höjdsträckning      
Långheden gränstrakt /Se      
Långheden trakt /Se      
Långheden skogsmark /Se      
Långheden skog /Se      
Långheden trakt /Se      
Långheden gränstrakt /Se      
Långheden skogstrakt /Se      
Långheden gränstrakt /Se      
Mattsarvet ortn /Se      
Mellös gdsn /Se      
»moo» Saknas      
Mosters gårdsnamn /Se      
Myckel- förled i ortn /Se      
?Mälby by      
Nederbergslags prosteri f. prosteri      
Nedrebergslagen Saknas      
Nedre östra bergslagen del av län      
Nybodarne bodeställe /Se      
»Nybygningen Saknas      
»Nycklaby by      
*Nygården by /Se      
-näs ortn.-ändelse /Se      
Näsgårds huudare del av Kopp.l /Se      
Näsgårds län del av Dalarna      
Näsgårds län förr län /Se      
Näsgårds län del av Dalarna /Se      
Näsgårds län del av Dalarna /Se      
Näsgård förr län /Se      
Näsgård förr län      
Näsgårds län Saknas      
Näsgårds län förr län /Se      
Ovanmyra bebn /Se      
Ovansiljan del av Dalarna      
Ovansiljan = Österdalarne del av Dalarne      
Ovan Varpan ortnamn /Se      
Prans gdr /Se      
Pros gdr /Se      
Prosgården. gårdsnamn /Se      
Ramboland Saknas /Se      
Ross- , Rostberg fäbodställen /Se      
Rullberg Saknas      
Rumboland slättbygder /Se      
Rumpdalarna öknamn pådel av Dalarna /Se      
Rumpdalarne benämnig /Se      
»Rånarvet Saknas      
Sers gdr /Se      
Siglisdalar förr namn på omg. kring Siljan      
Siglisdalar förr del av Dalarna      
*Siglisdalr, se *Siljansdalarne trakt      
Siljans dalar omgivningen kring siljan      
*Siljansdalarne trakt      
*Siljansdalarne socknar      
*Siljansdalarne socknar      
Siljansdalarna trakt      
Siljans-Dalarna trakt      
Siljansdalarna trakt      
Siljansdalarna trakt /Se      
Siljansdalarne,se Österdalarne del av Dalarna      
+Siljansdalarne å /Se      
Siljesdalar förr del av Dalarna      
*Siljesdalarna trakt      
Silis Dalarna Saknas      
Siljes-Dalarna=Österdalarna. Saknas      
Siljesdalarna landskap /Se      
Siljesdalen(=Dalarna) äldre namn på Österdalarna /Se      
*Sjö gd? /Se      
*Skorestad el. *Skurestad okänd beb?      
*Skorestad Saknas      
*Skurestad el. *Skorestad okänd beb?      
*Skurestad Saknas      
*Skänkeborgshalsen del av koppargruva      
*Smalebacka Saknas      
-so ortnamnselement /Se      
Snes gårdsnamn /Se      
Solberga namn å höjder /Se      
Soll- förled /Se      
Sors gdr /Se      
*Sotdalarna Saknas /Se      
*Sotdalarna Saknas /Se      
*Sotdalarna Saknas /Se      
Sotdalarna del av Dalarna      
Sotdalarna öknamn /Se      
Sotdalarna annat namn på övre Dalarna /Se      
Stora Dalarna äldre namn för Västerdalarna /Se      
*Suedgarden Saknas      
Sälen ortnamn /Se      
Sälja ortnamn /Se      
Säter förr län /Se      
Säters län förr län /Se      
Säter förr län /Se      
Sätens län f.d. län      
Säters län f.d. län      
Säters län f.d. län      
Säters förr län /Se      
Säters län Saknas      
Säters gårds län Saknas      
Säters gårds län Saknas      
Sätra Saknas      
Söliesdalarna se Dalarna landskap      
Sörbo ortnamn      
tev ortnamnselement(bebn.) /Se      
-tjärna (-tärna) element i by- o gårdnam /Se      
Torsänsbodarna Saknas      
»twnom», se Tuna, Stora sn      
Tällberg ortnamn /Se      
?Tänger bebyggelsenamn /Se      
Ulfsjötorpet krog      
*Ulvarv -et ortnamn /Se      
Utanmyra bebn /Se      
*Utby Saknas      
Valles, se Dalarna Saknas      
Valles Saknas /Se      
Valles = Dalarna Saknas      
»vallibus», se Dalarna Saknas      
»vesby» Saknas /Se      
*Viken Saknas      
Vulleberg = Rullberg Saknas      
Vål ortnamnselement /Se      
Västerberget bergslag      
Väster Bergslagen del av län /Se      
Väster Bergslagen del av län /Se      
Västerbergslagen bergslag /Se      
Västerdalarna Saknas      
Västerdalarna del av Dalarna      
Vesterdalarne Saknas      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna. Saknas      
Västerdalarna del av landskapet Dalarna      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna trakt      
Västerdalarna trakt      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna älvdalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna älvdalgång      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarne dalgång      
Västerdalarne dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna Saknas      
Västerdalarne Saknas      
Västerdalarna Saknas      
Västerdalarna västra delen av Dalarna      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna älvdalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna del av Dalarna /Se      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarna dalgång      
Västerdalarna trakt /Se      
Västerdalarna Saknas /Se      
Västerdalarne del av Dalarne      
Västerdalarna del av Dalarna /Se      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarna del av Dalarna      
Västerdalarne del av Dalarna      
Västra Dalen = Västerdalarna Saknas /Se      
Västersilvberget bergslag      
Våsterås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västerås län län      
Västra Dalarnas prosteri f. prosteri      
*Yttersta tredingen treding /Se      
Yttersta tredingen treding /Se      
Ålsjö krog /Se      
*Äsen by /Se      
+Äffarenäs gård(by?) /Se      
äng ortn.-elem. i bebn /Se      
änge ortn.-elem. i bebn /Se      
*Ödesboda Saknas      
Österberget bergslag      
Österbergslagen del av län /Se      
Österbergslagen del av län /Se      
*Österbruket Saknas /Se      
Österdalarne del av Dalarna      
Österdalarna dalgång      
Österdalarne Saknas      
Österdalarne Saknas      
Österdalarna del av landskapet Dalarna      
Österdalarna trakt      
Österdalarna trakt      
Österdalarne Saknas      
Österdalarna del av Dalarna      
Österdalarne Saknas      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarne Saknas      
Österdalarne Saknas      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna älvdalgång      
Österdalarna dalgången      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna Saknas      
Österdalarna Saknas      
Österdalarna östra delen av Dalarna      
Österdalarna östra delen av Dalarna      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna östra delen av Dalarna      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna älvdalgång      
Österdalarna östra delen av Dalarna      
Österdalarne dalgång      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna dalgång      
Österdalarne Saknas /Se      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna del av Dalarna      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna dalgång      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna östra delen av Dalarna /Se      
Österdalarna Saknas /Se      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
?Österdalarne Saknas /Se      
Österdalarne del av Dalarne      
Österdalarne del av Dalarne      
?Österdalarne Saknas /Se      
Österdalarna del av Dalarna /Se      
Österdalarna del av Dalarna      
Östra Dalen = Österdalarna Saknas /Se      
Öster silvbergs bergslag, se Öster Bergslagen Saknas      
*Österås bergslag Saknas /Se      
Östra Dalarnas prosteri f. prosteri      
*Övragället, se Västerdalarne Saknas      
Övrebergslags prosteri f. prosteri      
Övre bergslagen Saknas      
Övre östra bergslagen Saknas      

  ^  

Kopparbergs läns tingslag m.m.