ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hedemora stad : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 234 Naturnamn : 62 Bebyggelsenamn : 93 Naturnamn : 140
Hedemora st. Balungsås ås /Se Hedemora stad Apotekaremyran myr
Hedemora stad Broån å Hedemora stad Axelvreten förr åker
Hedemora stad Brunnsjöberget berg Hedemora stad Backängarna äga
Hedemora stad Brunnsjön sjö Hedemora stad Beteshagarna Saknas
Hedemora stad /Se Brunnsjön sjö /Se Hedemora Saknas Bjursvretarna, se Bjursvreten Saknas
Hedemora stad Brunnsjön sjö Hedemora stad Bjursvreten, Liilla äga
Hedemora stad Brunnsjön sjö /Se Hedemora stad Bjursvreten, Stora äga
Hedemora stad Emaus kvarter /Se Hedemora stad Blommans backe väg
Hedemora stad Galgberget, se Stadsberget rullstensås Hedemora stad Boda gatan väg
Hedemora stad Galgberget berg Hedemora stad Boda vretarna Saknas
Hedemora stad *Grådöheden Saknas Hedemora stad Borgmästarehagen område
Hedemora stad Gussarvsgatan, Lilla gata Hedemora stad Brogatan väg
Hedemora stad /Se Gussarvsgatan gata /Se Hedemora stad Bromossen mosse
Hedemora stad Gussarvsgatan, Stora gata /Se Hedemora stad Brotomten ägor
Hedemora stad Gussarvsåkern, Norra o. Södra ägor /Se Hedemora stad Bro ån å
Hedemora stad Hamregölen del av Dalälven Hedemora stad, ortn. Brunnsbacken backe el gata
Hedemora stad Hebygatan gata /Se Hedemora stad Brunnsjöberget berg
Hedemora stad Hedbygatan gata /Se Hedemora stad Brunnsjögatan Saknas
Hedemora Saknas Hedbyvreten kvarter /Se Hedemora stad Brunnsjögatan gata
Hedemora stad Henemarken terräng Hedemora vällingsbälgarna inbyggarbeteckning Brunnsjölandet ägor
Hedemora stad Hundkullen, Lilla kulle? Anderses-moras äldre namn på Skomar Frans Brunnsjön sjö
Hedemora Saknas Hundkullen, Stora fornlämning Backströms gårdsnamn Brunnsjöåkern, Norra äga
Hedemora stad Håvran sjö /Se Blåsenhus öknamn Brunnsjöåkern, Södra äga
Hedemora stad Hällagölen tjärn Bro kvarter Byränget äga
Hedemora stad Hönsan sjö Bromans gårdsnamn Båten del av Stadsberget
Hedemora stad Hönsan sjö Bro tomten avsöndring Davids hytte - vägen väg
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Brunnsjöberget kvarter Djurstenar Saknas
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Brunnsjönäs kvarter Efter berget väg
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Brunnsjöåkern, Norra kvarter Ekorr vreten äga
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Brunnsjöåkern, Södra kvarter Emans åkern ägor
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Emans kvarter Folkets park del av Stadsberget
Hedemora Saknas Hönsan sjö /Se Eriksons gårdsnamn Frunsvretar Saknas
Hedemora stad Hönsan sjö /Se Falkens äldre namn på Backströms Furuliden utsiktstorn
Hedemora stad Ingemargatan, se Ingermangatan väg Fjärdingsmans ä. namn på Nords Färnmyran äga
Hedemora stad Ingermangatan väg /Se Gammalgården hembygdsmuseum Galgberget ä. namn för Stadsberget
Hedemora stad Kyrkogatan gata /Se Gereliuses ä. namn för Stens Garvaregatan ä. namn på Rådstugränd
Hedemora stad Kyrkogatan gata /Se Gussarvet del av Hedemora stad Glasmästaretäkten hage
Hedemora stad o tg Kyrkogatan gata /Se Gynterbo kvarter Glasmästaretäkten ägor
Hedemora stad Lustån å Haggården kvarter Gråbergs gata ä. namn på Callerholmsgatan
Hedemora stad *Långehagen täkt? Haglunds gårdsnamn Gussarvsgatan gata
Hedemora stad o landsförs. *Långehagen täkt Hedbyvreten kvarter Gussarvsåkern, Norra ägor
Hedemora stad Långgatan gata /Se Högåsa kvarter Gussarvsåkern, Södra äga
Hedemora stad Munkbosjön sjö Ingvalds gårdsnamn Gästgivaremyran förutvarande myr, nu Sveaparken
Hedemora stad Munkbosjön sjö Jan Karls ä. gårdsnamn Hagspångsbron bro
Hedemora stad Prostmyran terräng Kilåkern, Lilla kvarter Hagspångsån vattendrag
Hedemora stad Prästgatan gata /Se Kilåkern, Stora kvarter Hamreån å
Hedemora stad Rusbogatan gata /Se Klensmedens gårdsnamn Hedbygatan väg
Hedemora st. Stadsberget berg Kols gårdsnamn Hedbyvreten ägor
Hedemora stad Stadsberget rullstensås /Se Kunegården gård Hedemora gatan ä. namn för Hebygatan
Hedemora stad Steggelsveden sandgrop /Se Källtäkten kvarter Hedlingens lada nu riven lada
Hedemora stad *Strömmingshålsgatan väg Lagmansgården gård Hedvreten äga
Hedemora Saknas *Sylvas källa källa /Se Lindebergs gårdsnamn Hofran, se Håvran Saknas
Hedemora stad /Se Sätrarna skogsmark o. äga /Se Lindgrens gårdsnamn Hoppas myra myr
Hedemora stad Sätrarna skogsmark o. äga /Se Långhagen kvarter Hund kullen träddunge
Hedemora stad Tallmoren skogsområde Malins gårdsnamn Hundkulls vretarna ägor
Hedemora stad Tuntallen botaniskt naturminne Mickels gårdsnamn Håkanbo ägor
Hedemora stad Tuntallen träd /Se Moränget kvarter Håvran sjö
Hedemora stad Åsen sandås /Se Mullbacken kvarter Hälla åkern ägor
Hedemora stad Åsgatan gata /Se Munkbo kvarter Hökartorget torg
Hedemora stad Åsgatan gata /Se Målarens annat namn för Strömbäcks Hökartorgs brunnen brunn
Hedemora stad Ässen sjö /Se Nibbleåsen del av Hedemora stad Hönsan sjö
Hedemora stad Ödesängel skogsområde Nords gårdsnamn Hönbo tägten ägor
Hedemora stad   Norelund kvarter Ingermangatan gata
Hedemora stad   Nybons ä. namn på Nords Jon Jonssons vreten Saknas
Hedemora stad   Petters ä. namn på Malins Kanthålet skogslott
Hedemora stad   Petterburg kvarter Kilåkern, Lilla äga
Hedemora stad   Prostgården kyrkoherdeboställe Kilåkern, Stora äga
Hedemora stad   Påvels gammal tullstuga Klappstaden plats vid Hamreån
Hedemora stad   Rådstugan rådhus Kotorget gammalt namn på Oxtorget
Hedemora stad   Samuels ä. namn på Ingvalds Kunebacken del av backe
Hedemora stad   Sanders gårdsnamn, gammal tullstuga Kyrkogatan gata
Hedemora stad   Sjöbergs gårdsnamn Kyrktomterna Saknas
Hedemora stad   Skinnar-Lasses vret kvarter Källberga ägor
Hedemora stad   Skomakar Frans gårdsnamn Källviken ägor
Hedemora stad   Skräddarens ä. namn för Öbergs Landsgatan gata
Hedemora stad   Solliden kvarter Lantmätareänget skogsmark
Hedemora stad   Stadsberget kvarter Lindbergsplan öppen plats
Hedemora stad   Stens gårdsnamn Ljunggrens åker äga
Hedemora stad   Strömbergs gårdsnamn Långens åker äga
Hedemora stad   Strömbäcks gårdsnamn Långgatan gata
Hedemora stad   Tallåkern kvarter Långhagen äga
Hedemora stad   Träfothålet annat namn på Brunnsjönäs Lövfallet ägor
Hedemora stad   Tungården kvarter Mattsbo vreten Saknas
Hedemora stad   Tviksta Västra kvarter Melins vret äga
Hedemora stad   Tviksta Östra kvarter Moränget äga
Hedemora stad   Västkusten bebyggt område Mullbacken äga
Hedemora stad   Åhagen kvarter Muntebo myran myr
Hedemora stad   Åkersbo kvarter Munkbosjön sjö
Hedemora stad   Åsen del av stad Munken annat namn på Munkbosjön
Hedemora stad   Åsen, Södra del av stad Nibblebacken väg
Hedemora stad   Öbergs gårdsnamn Norrbyvägen väg
Hedemora st.   Örjas ä. namn för Kols Norrbyåkern, Norra annat namn på Norra Brunnsjöåkern
Hedemora stad   Östbergs gårdsnamn Norrbyåkern, Södra annat namn på Södra Brunnsjöåkern
Hedemora stad     Norrtägts åkern Saknas
Hedemora nu stad     Olandersmors sandtag sandtag
Hedemora stad     Olanders vret äga
Hedemora stad     Polisbacken backe
?Hedemora stad     Prosthagen dalgång
Hedemora stad     Prostmyran annat namn på Prosthagen
Hedemora stad     Prostmyran myr
Hedemora stad     Prästbrunnen brunn
Hedemora stad     Prästhyttevägen väg
Hedemora stad     Puss gatan väg
Hedemora stad     Rusbo täkten Saknas
Hedemora stad     Rusboåkern äga
Hedemora stad     Sanden strand
Hedemora stad     Sellvads brunn brunn
Hedemora stad     Simons täkt äga
Hedemora stad     Simons vreten Saknas
Hedemora stad     Simons äng, se Simons täkt Saknas
Hedemora stad     Sjövreten äga
Hedemora st.     Skarpskytts slätten del av Stadsberget
Hedemora stad     Skinnar - Lasses vret äga
Hedemora stad     Skinnarvret, se Skinnar-Lasses vret Saknas
Hedemora stad     Skälunds vret äga
Hedemora stad     Slumptomterna Saknas
Hedemora stad /Se     Smedbacken hålväg
Hedemora stad     Smedgatan gammalt namn på Ugglasgatan
Hedemora stad     Spannhagen Saknas
Hedemora stad     Stadsberget rullstensås
Hedemora stad     Stegelsveden del av Stadsberget
Hedemora stad     Stubbvretarna ägor
Hedemora stad     Svedjetäkten ägor
Hedemora stad     Svälten äga
Hedemora stad     Sätrarna skogsmark och äga
Hedemora stad     Sätra ängarne, se Sätrarna Saknas
Hedemora stad     Tallåkern äga
Hedemora stad     Torget, Stora torg
Hedemora stad     Tungårdsvreten äga
Hedemora stad     Tuntallen fridlyst tall
Hedemora stad /Se     Tviksta gatan väg
Hedemora stad /Se     Tviksta tomten äga
Hedemora stad     Uvbergsbacken backe
Hedemora stad     Vessingens vret äga
Hedemora stad     Åhagen hage
Hedemora stad /Se     Åränget ägor
Hedemora stad /Se     Åsen sandås
Hedemora stad     Åsgatan gata
Hedemora stad     Åsmossen mosse
Hedemora stad     Örängarna förr utegor
Hedemora stad      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad      
Hedemora stad o. sn /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora landsförs., stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Hedemora stad /Se      
Henemora, se Hedemora stad      
*Baggegården Saknas      
*Bjursgården gd      
Boda by      
*Brunnsjö bebyggelse /Se      
Finsta fjärding      
*Finwedz gard gd      
Finveds gård Saknas /Se      
*Gamle Svens gården gd      
*Gamla Svensgården förr gård      
*Gerekagården, Gamla förr gd /Se      
*Gerekagården, Gamla Saknas      
»Gamble Gerekagaard» förr gd /Se      
*Gerekagård, Gamla försv. beb. /Se      
*Gropen Saknas      
*Guldsmedsgården gd      
Gussarvet stadsdel      
Gussarvet Saknas      
Gussarvet del av Hedemora stad /Se      
Gussarvet stadsdel      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad /Se      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet stadsdel      
Gussarvet del av Hedemora stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad      
Gussarvet del av stad /Se      
Gussarvet del av stad /Se      
*Hedby Saknas      
*Hedby Saknas      
Hälla gd gd /Se      
*Kopparslagaretäkten, Gamla Saknas      
*Kungsgården förr gård /Se      
*Køpstadhar trol. del av stad      
Munkbo gd /Se      
Munkbo gård /Se      
Nordansjö by      
Nås by      
Prostgården kyrkoherdeboställe /Se      
Rusbo by /Se      
Skinnargården gård /Se      
Svedjan by      
*Södre Saknas /Se      
Triksta, se Tviksta by      
Tviksta förr by, nu kvarter /Se      
Tviksta, Östra och Västra kvarter /Se      
Tviksta by /Se      
Vikbyn by      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen del av stad      
Åsen Saknas      
Åsen del av stad      
Österby by      

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.