ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gustafs socken : Falu domsagas södra tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 485 Naturnamn : 290 Bebyggelsenamn : 890 Naturnamn : 600
Gustafs sn ---tjärnen? tjärn (synbarligen) Saknas Saknas Abborr långhagen åker
Gustaf sn /Se Abborrtjärn tjärn Gustavs sn Abborrtjärn tjärn
Gustafs sn sn Acktjärnen tjärn Gustafs socken Acktjärn sjö
Gustafs sn *Alkkärret myra Gustafs sn Acktjärn tjärn
Gustafs sn /Se Aspen sjö Gruvby skrä inbyggarbeteckning Acktjärns myra myr
Gustafs sn /Se Backahavet sjö Gustavs knappar inbyggarbeteckning Alsmoren åker
Gustafs sn /Se Backahavet myr Gustavs knappar inbyggarbeteckning Aspen sjö
Gustafs sn /Se *Backhävet höjd Gustafsknappar inbyggarbeteckning Backahavet tjärn
Gustafs sn /Se *Baggkärrsröret gränsmärke Gustafsknappar inbyggarbeteckning Backa Staberget (?) berg
Gustav socken /Se Bergsjön tjärn Gustafsknappar inbyggarbeteckning Backkärret åker
Gustafs sn /Se Besittningarna terräng Gustafs knapparna inbyggarbeteckning Back-kärret åker
Gustafs sn /Se *Bjurtjärnarna tjärnar Gustafs knapparna inbyggarbeteckning Backänget åker + backslog
Gustavs, se Gustafs sn /Se Biurtiernarna, Stora o. Lilla sjöar Gustafsknapparna inbyggarbeteckning Backänget åker
bodakarlar inbyggarbeteckning *Biurtierns Rööset gränsrös Kampskojare inbyggarbeteckning Barkens åker
kapellfolket inbyggarbeteckning Björkan sjö knappar inbyggarbeteckning Benare jordskifte
morbyggefolk inbyggarbeteckning Björkljusten sjö Naglarby vargarna inbyggarbeteckning Bergfallsholmen ö
?Backa by Björkljustern sjö Abborns gård Bergs gruva gruva
Backa by Björkljustern sjö Abborns gd Bergsjö klinten berg
Backa by Björkljustern sjö Abrahams gård Bergsänget åker
Backa by Björnö ö Abrahams gd Bergsängs myra myr
Backa by *Boberga, Lissle täkt Alfredes gd Bergtjärn tjärn
Backa by *Bobergs täkten täkt Allsmans gårdsnamn Bergtjärns klack bergstopp
Backa by Bodbäcken bäck Adelsmans gård Bergtjärns myra myr
Bergs gammal gälbgjutargård Bomans plats skogsmark Alvarsams gård Björkbacken åker
Björkled by *Bondbacken Saknas Anders-Ers gd Björkljusterbergen berg
Björkled by *Bondbacken Saknas Anders-Hans gård Björkljustern sjö
Björkled by *Brandarna hedslätt Anders-Hans gård Björnhålet dal
Björkled by Bondhyttberget berg Anders-Hans gd Björängsvägen väg
Björkled by Bredbergstjärnen kärr Anders-Hans gd Björänget åker
Björkled by Bruntboviken vik Andersjans gård Björnhörnet korsväg
Björkled by Brändlöken höjd Anders-Jans gård Blackbrunnsvägen väg
Björkled by Byrtjärnsberget berg Anders-Lars gård Blackbrunnen brunn
Björkled by Dalälven älv Anders-Lars» gård Blandbo fäbod
Björkled by Dalälven älv Anders-Lars gd Blåbärsmyren myr
Björkled by Dalälven älv Anders-Lars gd Bobergsforsen fors
Björkled by Dalälven älv Anders-Lars gd Bobergsholmarna öar
Björkled by Dalälven älv Anderssons gård Bobergs åkern byjord
Björkled by Dammsjön sjö Asplunds gd Bobäcken bäck
Björkled by Dammsjön sjö Backa by Bobäcken bäck
Björkled by Dammsjön sjö Backa by Boden åker
Björkled by Dammsjön sjö Backlunds gård Bofasttäkten åker
Björkled by Dammsjön sjö Backlunds gd Bofaståkern åker
Björkled by /Se Dammsjön sjö Barbros gårdsnamn Bokolle hagen hage
?Boberg by *Dragsveden änge Barbus gård Bomans plats avrättningsplats
Boberg by *Dragsveden änge Barbus gd Bomsaren fors
Boberg by Elaktjärnen tjärn Bengts gård Bomsarvforsen, se Bomsen, Våbäcks fors fors
Boberg by Fagerdal dalsänka Bengts gd Bomsen, se Bomsarvforsen, Våbäcks fors fors
Boberg by Fautberget berg Bergfalls gård Bondbacken, Lilla backe
Boberg by Fillerbo fäbodar terräng Bergfalls gård Bondbacken, Stora backe
Boberg by Fyrfoten tjärn Bergfelts, se Bergfalls gård Bondhyttviken vik
Boberg by Fyrfoten sjö /Se Bergfelts, se Vättres gd Boänget åker
Boberg by Fyrfoten sjö /Se Bergfälts gd Brandnäset näs
Boberg by *Fägateröret gränsmärke Bergmans gård Breten åker
Boberg gd Fämyranen myr Bergs gd Bromyren myr
Boberg by *Gaturöret gränsmärke Bergslagets kolplats, se 15 Enbacka Saknas Bromyren myr
Boberg by Gloten sjö Bergslagets lastageplats,se 16 Enbacka Saknas Brunkan åker
Boberg by Gloten, Stora sjö Björes lht Brunnbäcken bäck
Boberg by Gloten, Stora sjö Björkled by Brunnbäcken bäck
Boberg by Gloten, Lilla sjö Björkled by Brunnbäcken bäck
*Boberg, Lilla by Gloten, Stora o. Lilla sjöar /Se Björklunds gd Brunnsbacken backe
Boberg by Glotklack berg Björns gd Bruntbo tjärn tjärn
Boberg by Gläcken sjö Björs gårdsnamn Brändlöten äng
Boberg by Gläcken sjö Björs gård Brännarbo fäbod
Boberg by Gläcken sjö Björsgårdarna gd Bränne täppa åker
Boberg by Gläcksberget berg Bleckarbo gd Buan, se Buåkern åker
Boberg by /Se *Gläsken, se Gläcken sjö Blommens gård Bu gården åker
Bobergstäkten Saknas Gravbäcken bäck Blommens gd Buholmen ö
*Bodahyttan ?förr hytta Grindsholsberget höjd Blommens gd Busksveden åker
*Bodarne by *Gruvorna Saknas Blommens gd Busksved täppa åker
Bodarne by Gubbmyran myr Boberg by Buåkern, se Buan åker
Bodarne by Gumsberget berg Boberg by Bygatan väg
Bodarna by Gumsgruvan terräng Bodarnas, se Buans gård Bykällan källa
?Bodarne by Gumsmyran myr Bodarne by Byränget, se Myränget allmäning
Bodarna by *Haga skysla Saknas Bodarne by Byåkersvägen väg
Bodarna by *Haga skyssla Saknas Bofast gårdsnamn Byåkern åker
Bodarne by *Hammartäpperöret gränsmärke Bofastbo gd Byxgrenen åker
Bodarna by *Hammarängsröret gränsmärke Bomsarvet by Bärktegan åker
Bodarne by Hamptjärnen tjärn Bomsarvet by Daglösen åker
Bodarna by *Herstaberget berg Bomsarvet by Daglösen åker
Bodarne by *Hjortbergshalsröset = Rösåsröset gränsmärke Borgs gårdsnamn Daglösen åker
Bodarna by Hoberget berg Borgs gård Daglös pussen tjärn
?Bodarna by Hoberget berg Borgs gd Dalnäset udde
Bodarna by Hoberget berg Borgs-Erikes gd Dalströms åker
Bodarne by Hornberget berg Bovest gd Dalälven, se Älven älv
Bodarna by *Hobergsröset, Lilla gränsmärke Brands gård Dalänget åker
Bodarna by /Se *Hobergsröset, Lilla gränsmärke Branns gd Dalängsberget berg
Bofastbo gd *Hobergsröset, Stora gränsmärke Braskes gd Dammsjön, se Solvarbodammsjön sjö
Bofastbo by Hovgårdshällan höjd Brobackes gård Dammsjön sjö
Bofastbo gd Hyttebäcken bäck Broms gårdsnamn Dammsjön sjö
Bofastbo by Hällberget berg Bromsens lht Dammsjö täppa åker
Bofastbo gård *Hästhagsröret gränsmärke Bromsens gd Digerdalen dal
»Bofastbo beb Jungfrubacken backe Bromyras gårdsnamn Diktalen brofäste
Bofastbo by Justran, se Björkljustern sjö Brostugan lht Djupbäcken bäck
Bofastbo by Jutbo klack berg Brostugan gd Dragsveden åker
Bofastbo by Jutslottet ägomark Broängs lht Dymyren, se Långmyren myr
Bofastbo by ?Kalvrumpsjön Saknas Broängs gd Ekbergs täppa åker
Bofastbo by /Se Kalvrumpsjön del av Dalälven Brända, se 105 Solvarbo Saknas Elaktjärn tjärn
*Boghergom by *Kalvsvedsröret gräsnmärke Brännarbo fäbod Enbackbotten äng
Bomansarve, se Bromsarvet förr by *Kavlebroröret gränsmärke Buans (Bodarnas) gård Erik-Mats långhagen åker
Bomsarvet by Klevberget berg Buans gd Fagerdalen dal
Bomsarvet by Klevberget berg Buans gd Fagerdalen grop
Bomsarvet by *Klevbergs tvära bergshöjd Bullergårdarna, se Bullerns samt Göres gårdar Fillerbo fäbodarna fäbod
Buans gård *Kronostenen berg Bullerns gård Fillret backe
*Dalkarlsgårdarna gårdar Kronstenen gränsmärke Bullerns gård Finn fäbodarna, se Glot fäbodarna fäbodar
Enbacka by *Kronsten råmärke Bullerns gd Finn fäbodarna, se Glot fäbodarna fäbodar
Enbacka by *Kronsten förr gränsmärke /Se Bullerns gd Fiskebäcken, se Verkbäcken bäck
Enbacka by Kronstenen råmärke Bullerns gd Flint myre myr
Enbacka by Kronstenen gränsmärke Bullers-Lars gård Flogan ravin
Enbacka by *Kronstensberget berg Bullers-Lars gd Flygar myra myr
Enbacka by [Kyrtengh] Saknas Bullres gård Forsänget åker
Enbacka by *Kårtyllaröret gränsmärke Burens gd Forsängsgruvan gruva
Enbacka by *Kårtyllatjärnen del av sjö Burns gård Frumyren myr
Enbacka by *Källsvedsröret gränsmärke Burtjärn, se Bytjärnen fabod Fyrfoten, se Fyrfotsberget berg
Enbacka by Käppelbogruvan terräng Buss gårdsnamn Fyrfotsberget, se Fyrfoten berg
Enbacka by Käringkärr kärr Byn bydel Fyrfotsjön sjö
Filleråsen del av by Kärrgruvsmossen mosse Bytjärnan fäbod Fyrkanten åker
Flygares gammal gälbgjutargård Linjemossen mosse Bäckes gård Fågelmossen myr
Fydro by, se Fänjeby by Linmyran myr Bäckes gd Fågelmosstjärn tjärn
Färjeby by Lintjärn sjö Bäckes gd Fåran kanal
Färjeby by Lintjärnen tjärn Bärkes gårdsnamn Fårföjset tak på pålar
Färjeby by Ljusterbro kvarn Bövers (?) lht Fäbodlotten jordområde
Färjeby by Ljusterbäcken bäck Chollins gd Fäbodtegen äng
Färjeby by Ljusterå å Chollins gd Fämyra myr
Färjeby by Ljusterån å Dalbergs gård Färjeby fäbodarna fäbodar
Färjeby by Ljusterån å /Se Dalviks gård Färjeby heden hed
Färjeby by Ljusterån å Dalviks gd Färjebyvägen väg
Färjeby by Ljusterån å Dammsjöåsen, se 12 Tosarby Nedre Saknas Färjegatan väg
Färjeby by Ljusterån å Daniels gård Fören (?) del av Brunnbäck
Färjeby by Lomtjärn sjö Daniels gård Gammelgårds sköle ravin
Färjeby by Lomtjärnen tjärn Daniels gård Gammelhagarna åker
Färjeby by Lomtjärnen tjärn Daniels gård Gammelhagen hage
Färjeby by Lundeberget berg Daniels gård Gloten, Lilla sjö
Färjeby by *Lusa äng Daniels gd Gloten, Stora sjö
Färjeby by *Lusa äng Daniels gd Glot fäbodarna, se Finn fäbodarna fäbodar
Färjeby by Långhag skogsmark Dans gd Glot fäbodtäkten äng
Färjeby by Långhagarna ägomark Dumbo gårdsnamn Glot klack, se Klackberget berg
Färjeby by *Långhagen änge Dumbo gård Gläcken sjö
Färjeby by Långhagsforsen fors Dumbo gd Gläcksberget berg
Färjeby by Långhagslotterna terräng Dumbo gd Gneten, se Musgneten samt Kneten åker
Färgeby by *Långhagsänget änge Dunder gård Grindsholen höjd
Färjeby by Långholsbacken höjd Dunderns gård Grusgropen sandtag
Färjeby by Långmyran myr Dunderns lht Gråbo åker
Färjeby by /Se Långmyran myr Dunderns gd Grässveden, se Grässved skölen åker och raviner
Färjeby by /Se *Långnäset åker Dunders gd Grässved skölen ravin
*Grenoby, se Gruvby by Långnäset näs Duvas gård Gubbmyren myr
*Grinden Saknas *Långnäs tegarna åkrar Duves gd Gubbtäppan åker
Gruvby by Långsjökalven tjärn Duv-Hases (-Hanses) gård Gumsberget berg
Gruvby by Långsjön sjö Dyrks gårdsnamn Gums gruvorna gruvor
Gruvby by *Lövtjärnen tjärn Dytting gård Gustaves hage hage
Gruvby by *Mehell råmärke Dälks gd Gåsudden udde
Gruvby by Millanbosjön, se Milsbosjön sjö Eckors gd Gärdet åker
Gruvby by *Milsboröret gränsmärke Edengård, se 144 Mora Saknas Gärdsbuarna åker
Gruvby by Milsbosjöarna, Nedre o. Övre sjöar Ekorr gård Göresholmen ö
Gruvby by Milsbosjön sjö Ekorrns gård Hackspicksbäcken bäck
Gruvby by Milsbosjön, Nedre sjö Enbacka Saknas Hackspicksbäcken bäck
Gruvby by Milsbosjön, Nedre sjö Enbacka Saknas Hagberget berg
Gruvby by Milsbosjön, Nedre sjö Enbacka by Hagen hage
Gruvby by Mossbysjön sjö Enbacka by Hages åker
Gruvby by Mossbysjön sjö Erik-Görs gård Hag fäbodarna fäbodar
Gruvby by Mossbysjön sjö Erik-Görs gd Haghalsen åker
Gruvby by /Se Mossbysjön sjö Erik-Hans gård Hagkällan källa
Gruvby by /Se Mossbysjön sjö Erik-Mats gård Hag ladan lada
Haga, se Lisselhaga el. Storhaga byar Mossbysjön sjö Erik-Matts gd Hagvägen väg
Haga, se Storhaga och Lisselhaga Saknas Mossbysjön sjö Erik-Mats gård Hagåkern åker
*Hedgårdarna gårdar Mossbysjön sjö Erik-Pers gård Halsängarna åkrar
Hendriksgården gård Mossen, Stora mosse Erik-Pärs Saknas Hammarbacken backe
Holen Saknas Måstjärnen tjärn Everts gd Hammargrinden äng
Holen by Mörttjärn sjö Fasters gd Hammartäppan åker
Holen by Mörttjärnen tjärn Fillerns gd Hampferänget åker
Holen gårdar Mörttjärnenbäcken bäck Filleråsen jordområde Hamptjärn tjärn
Holen by Mörängsbackarna höjd Filleråsen gårdar Heden allmäning
Holen by Naglarbymyran Saknas Finn gård Heden hed
Holen by Noran, Lilla sjö Finnes gård Hedskogen skog
*Honeberg gård Noran, Lilla sjö Finnes gård Hemkolning myra myr
?Hällbergs gård Notön halvö Finnes gd Herrmans täkt fäbod
*Hällberg gård? Nytorpsmyran myr Fins gård Hjortronmyren myr
Hästhagen gård Orrmossen mosse Finskes gd Hjärtboåkern åker
Jans gammal gälbgjutargård ?Orrputten sjö Finskmans, se Sprittens och Everts gd Hoberget berg
Kråkmyra by Pannlappen tjärn Fjärsmans gård Hoberget berg
Kråkmyra gårdar Pannlappmossen mosse Fjärsmans gd Hobergsbacken, se Skogsbacken backe
Kråkmyra by Pellesberget berg Flintes lht Hobergsänget åkrar
Kråkmyra by Pellesberget berg Flintes gd Holbacken backe
Kråkmyra by Persbodberget berg Flygars gd Holbäcken bäck
*Kråkmyran gårdar Pringermyran myr? Forsens lht Holbäcken, se Morbäcken bäck
Lisselhagen by Ruttberget berg Forsens gd Holians åker
Lisselhaga och Storhaga byar *Putten sjö Franses gård Holmen ö
Lissel- och Storhaga byar *Putten insjö Franses gd Holmsjön sjö
Lisselhaga el. Storhaga byar Puttmyran myr Färdigs gd Holmsmyren myr
Lisselhaga och Storhaga byar Puttsjön sjö Färjeby Saknas Holmsmyrsbäcken bäck
Lisselhaga by Puttsjön tjärn Färjeby by Holskogen skog
Lisselhaga by Rammsjön sjö Färjeby by Holänget åker
Lisselhaga by /Se *Rasbosjön sjö Färjestugan gd Hornberget berg
*Lundgårdarna gårdar Rasjön sjö Förarns gd Horningberget berg
Mellanåsen del av by Rasjön sjö Förars gårdsnamn Hovgårdsbacken backe
?Mora by Rasjön sjö Förarns gård Humlegårdstäppan åker
Mora by ?Rasjön sjö Gabriels gård Hundhällarna hällar
?Mora by Rasjön sjö Gabriels gd Hyttbäcken bäck
Mora by Rasjön sjö /Se Glotudds, se Udden fäbodar Hyttbäckens kvarn kvarn
Mora by Rasjön sjö Grabbens lht Hyttsved dalen dal
Mora by Rasjön sjö /Se Grabbens gd Hyttsveden svedja
?Mora by Rasjöängen äng Grannas gårdsnamn Hällberget berg
?Mora by Rasssbosiön, se Rasjön sjö Grannes gd Hällberget berg
?Mora by Rika fruns källare källare? Grans gd Hällbergsåkern åker
Mora by Rismars plats skogsmark Granås gd Hästbergsmyren myr
?Mora by *Rudtjärnan tjärn Gropes gård Hästen stenblock
Mora by *Råkärrsbäcken bäck Gropes gd Hästhagen hage
Mora by Råtjärn tjärn Gruvby by Hästhagen hage
Mora by *Råtjärn sjö Gruvby by Hästhagen hage
Mora by *Råtråtjärn tjärn Grönas gårdsnamn Hästsveden åker
?Mora by Rödmyran tjärn(!) Grönes gård Hästsvedkällan källa
Mora by *Rönntjärnen? tjärn Grönes gd Hästsvedvägen väg
Mora by Röståsen, se Rösåsen ås Grönings gd Höglös myra myr
Morbygge fjärdingen förr del av sn Rösåsen ås Grönnes gd Hökullen kulle
Morbygge fjärding förr del av sn Rösåsen berg Gunnars gårdsnamn Isterbuken backe
Morbygge fjärding förr del av sn Rösåsen berg Gunners gd Jerkutänget åker
Morbygge fjärding förr del av sn Rösåsen berg Gunnes gård Jonsberget berg
Morbygge fjärding förr del av sn Rösåsen berg Gustaves gård Juljäspu åker
Morbygge fjärding förr del av sn Rösåsen berg Gustaves gd Jutslottet udde
Moren by Rösåsen berg /Se Gädd gård Jältret åker
?Moren by Rösåsen berg Gästgivargården lht Järts dal sköla
Moren gårdar Rösåsen höjd Gästgivarns gård Jönsesänget åker
Moren by *Rösåsröset = Jortbergshalsröset gränsmärke Gästgivarns gd Kalkbacken backe
Moren by *Rötjärnen tjärn Göras (=Görans) gårdsnamn Kalles lorthål källa
Mossby gd *Sigfredsbyhyttan förr hytta Göres (Görans) gård Kallkällan källa
Mossby by Sigfridssjön, se Dammsjön sjö Göres gd Kalven sjö
Mossby gårdar Sintmossen mosse Göres gd Kalvhagen hage
Mossby gård *Sjöhagsröret gränsmärke Hackspettens, se Hackspicksbäcken gd Kalvsveden åker
Mossby gd *Sjöröret gränsmärke Hackspikens gård Kalvsveden fäbodarna fäbodar
Mossby gård Skinnarhagen terräng Hag fäbod Kampgroparna äga
Mossby militieboställe /Se Skåne odlad mark Haga, se Storhaga by Kappesbacken backe
Mossby gd /Se Slätklacken höjd Hagalund, se 145 Mora Saknas Kerstis bäck bäck
Naglarby by Slättberget berg Hagknuts lht Kilen åker
Naglarby by *Slättklacken berg Haglunds gd Kilhagen hage
Naglarby by Småmyrorna myr Hagtäkten Saknas Kittberget berg
Naglarby by *Solberget berg Hagtäkten gård Kittbergs gruva gruva
Naglarby by *Solberget berg /Se Hagtäkten by Klackberget berg
Naglarby by *Solbergsbo berget berg Hagänge fäbod Klevberget berg
Naglarby by *Södra Stabberg berg Hampens gård Klädkällan källa
?Naglarby by /Se Stabberget berg Hampes gd Klövberget (?) berg
Naglarby by Stabberget berg Hammarns lht Klövberget, se Klevberget berg
Naglarby by *Staberget, Lilla o. Stora berg Hans-Ers gård Knallen åker
Naglarby by Stensbäcken bäck Hans-Ers gård Kneten, se Gneten och Musgneten åker
Naglarby by tore ohlziön, se Ulfsjön, Stora /Se Hans-Ers gd Knilsbiten åker
Naglarby by /Se *Storsveden, se Dragsveden änge Hanses gård Kolstaden avlastningsplats
Naglarby by *Sundlassröret gränsmärke Hanses gd Konsten fors
Naglarby by Svartsjön tjärn Hanses gd Konstströmmen fors
Naglarby by Svartsjön sjö Hanses, se Bergs gd Konungberget berg
Naglarby gästgivaregård /Se Svartsjön tjärn Hans-Pers gård Korphålet äng
Naglarby by /Se Svartviken vik Hans-Pers gd Koskölen ravin
Naglarby by Svärängsdalen dalgång Hases (=Hanses !) gårdsnamn Koxtillbys fäbodar
Naglarby by Syrberget höjd Hases (Hanses) gård Kristineäng åker
Naglarby by Säftadammen damm? Hases gd Kronkilen åker
Naglarby by Särkmossen mosse Hasses (Hanses) gård Kronholmen ö
Naglarby by Södra baspunkten triangelpunkt Hasses gd Krusbacken backe
Naglarby by Söthålet myr Hasses gd Krus bro bro
Naglarby by Taggmyran myr Heden gård Krusbäcken, se Bobäcken bäck
Naglarby by Tasberget berg Hedes gd Kudalen dal
Naglarby by Tasberget berg Hedgårde gård Kungsvägen väg
Naglarby by *Tasbergsröret gränsmärke Hedlunds gård Kuppes ide, se kuppsved ide samt Kuppsved bakide bakvatten
Naglarby by /Se *Tasbergsröset gränsmärke Hedlövs gård Kuppsved bakide, se Kuppes ide samt Kuppsved ide bakvatten
Naglarby by /Se Tegelslagarbo fäbodar förr fäbodar? Heds gårdsnamn Kuppsveden åker
Naglarby by /Se Trebottentjärnarna tjärnar Heds gård Kuppsved ide, se Kuppes ide samt Kuppsved bakide bakvatten
Naglarby by /Se Trutorna ö o. halvö Henrikes gd Kuppsvejen(?) vik
Naglarby by /Se Trämossen mosse Hermanstäkt Saknas Kuppsven(?), se Kuppsveien vik
Naglarby by /Se Tunabäcken bäck Hermanstäkt skog Kusbacken åker
Naglarby by /Se Tvärhällsnäset näs Hillens gd Kvarnbäcken bäck
*Nedan-bäcken del av fjärding /Se St. Ulvsjön sjö Hiller inbyggarbeteckning Kvarnbäcken bäck
Nohlanberg, se Nordanberg by Ulfsjön, Stora sjö Hillerns gård Kvarnmyren myr
Nordanberg by Ulvsjön, Stora sjö Hinders gård Kvarnmyr tjärn tjärn
Nordanberg by Vargudden udde Hinders gd Kvarnviken vik
Nordanberg by Villsjön tjärn Hinders, se Älges gd Kvarnvägen, se Långhagsvägen väg
?Nordanberg by Vitgruvsberget berg Hinrikes gård Kvaränget åker
*Nordanåker gårdar *V---staberget berg Hjortens gård Kvistsjön sjö
*Nordanåker gårdar Våbäcksforsen fors Hjortens gd Kvistsjön sjö
*Nordanåker gårdar Våbäck fors Hjärpbo, se Hjärtbo lht Kyrkogården åker
Noråkers gammal gälbgjutargård /Se Våbäcken fors Hjärtbo lht Kyrkogårdsdalarna, se Skölarna raviner
+Nyberg beb. *Yllingsberget berg Hjärtbo gd Kyrkvägen stig
*Nyboda gård /Se *Yllingsberget berg Holen Saknas Kårtyllsjön sjö
*Nybo fjärding Saknas yttere Mihlsbo Siön, se Milsbosjön, Nedre sjö Holen by Kårtyllasjön sjö
Nybo fjärding del av sn *Åhlwiks-backa Saknas Holen gård Källberget höjd
*Nybo fjärdingen del av Gustavs sn Åkers fäbodar myr Holen by Källberget berg
*Nybofjärdingen del av sn Åstjärnen tjärn Hol-Jans gårdsnamn Källberget berg
Nybo fjärding del av sn Älgtjärnen sjö Hurtigs gd Källmyren myr
Nyboda fjärding förr del av sn Ängesberget berg Hurtigs gd Käringgropen, se Tjärngropen tjärn
Nyboda fjärding förr del av sn *Ängskogsbrovisaren gränsmärke Hybinettes, se Lyckebo och Braskes gd Kärringtjärn tjärn
Nyboda fjärding förr del av sn *Ängskogsbäcksröret gränsmärke Hysning gård Ladhagen åker
Nyboda fjärding del av sn *Ösfors fors Hysingens gård Ladtäppan åker
Nyboda fjärding del av sn *Ösfors fors Hysingens gård Landbo hagen hage
Nyboda fjärding del av sn *Ösfors fors Hysingens gd Lappmo hällarna hällar
Nyboda fjärding del av sn ?Österbyforsen fors Hysings gd Lappmyran myr
*Nybo Saknas   Hällbergs gård Lasses butt, se Ruputten tjärn
*Nyboda gård   Hälleberg, se Övre Tosarby samt Hällsarvet bydel Lasses fäbodarna fäbodar
*Nyboda gård   Hällsarvet, se Hälleberg samt Övre Tosarby bydel Lillmossen myr
Oddesarvet, se Uddsarvet by   Hästhagen gård Lindorna åker
Orrbo gård   Hästhagans gd Linmyren myr
Ovan-bäcken del av fjärding   Höggårds gård Lintjärn sjö
Ovanbäcken del av fjärding   Högås, se Skommarns gd Lintjärn tjärn
Piltens gammal gälbgjutargård   Hönses gd Lisselhagen åker
Ramsbo Saknas   Höns-Hases (Hanses) gård Lisselhag myra myr
Rasjöbo, se Rasjön by   Hörnet lht Lisselkullen kulle
Rasjön by   Ises gård Lisselänget åker
Rasjön by   Ises, se Oppises samt Nerises gårdar Lisselänget åker
Rasjön by   Jakobs gård Lisselänget åker
Rasjön by   Jakobs gd Lisslimossen myr
Rasjön by   Jakobs, se Jakopes gård Lisslimoss tjärn, se Hamptjärn tjärn
Rassiön, se Rasjön by   Jakobs gd Lissliälven älvfåra
*?Ravals gård   Jakopes gård Lissåkern åker
*Ravalsbo gårdar   Jakopes gård Ljusterå å
*Ravalsbo gårdar   Jakobes gd Ljusterån å
Råsjön, se Rasjön by   Janneses gd Lomtjärn sjö
?Rämen beb.   Jan-Ols gd Lomtjärn tjärn
*Seffredshyttan Saknas   Jan Pers gårdsnamn Lund dunge
*Seffredshyttan Saknas   Jans gråd Lundberget berg
*Seffershyttan Saknas   Jans gd Lundbergs backen backe
*Seffredshyttan Saknas   Jans gård Lundbergs gruvor gruva
*Sifferhyttan Saknas   Jans gård Lundbäcken bäck
*Siffershyttan Saknas   Jans gd Lunddalen dal
*Sigfredsbyhyttan Saknas   Jan-Ols gård Lundes åker
*Sigfridshyttan Saknas   Jan-Pers gård Långbacken backe
*Sigfridshyttan Saknas   Johans, se Kobbarns gd Långens åkrar
*Sigfridshyttan, se Siffershyttan Saknas   Jons gård Långhagarna fäbodar
Sjögårds gård   Jons gd Långhagen åkrar
Sjöhaga gård   Jons gd Långhagforsen fors
Sjöhaga by   Julbo gårdsnamn Långhags kraftverk kraftverk
Skarpgärdet by   Jämtens gd Långhagsvägen, se Kvarnvägen väg
Skarpgärdet gård   Järpbo, se Hjärtbo lht Långholsbacken backe
Skarpgärdet gård   Jönses gård Långlindan åker
+Skogärdet beb.   Jönses gd Långmyren myr
Solberga by   Kabbens gård Långnäset näs
Solberga by   Kaksteby, se Koxteby fäbod Långsjön sjö
Solberga by   Kalvrumpan gård Långtegan åker
Solberga by   Kalvrumpan gd Långtäppan åker
Solberga by   Kantens gd Långtäppan åker
Solberga by   Kapellsbacken tomt Lägerbackan backe
Solberga by   Karl Ers gårdsnamn Lägerbacksvägen väg
Solberga by   Karl-Jans, se Piltens gd Lövskogen skogsdunge
Solberga by   Karl-Jans, se Knutens gd Lövås kvarnen kvarn
Solberga by   Karljons täppa Markussved åker
Solberga by   Karl-Jons rönning Saknas Matsäckstäppan åker
Solbergsbo, se Solvarbo by   Karlols gd Mellanbäcken bäck
Solvarbo by   Karls gård Mickels hällar hällar
Solvarbo by   Karls gård Millionvägen väg
Solvarbo by   Karls gård Milsbosjön sjö
Solvarbo by   Karls gård Milsbonedansjön, se Milsbosjön sjö
Solvarbo by   Karls gård Milsbosjön, Nedre, se Neasjön sjö
Solvarbo by   Karl-Ols gård Misstjärn tjärn
Solvarbo by   Karls gd Mjälgane raviner
Solvarbo by   Karls gd Mjälgane raviner
Solvarbo by   Karls gd Mjälgane raviner
Solvarbo by   Karls gd Mora hällarna, se Morby hällarna hällar
?Solvarbo by   Karls gd Mora Staberget(?) berg
Solvarbo by   Kittens gård Morby hällarna, se Mora hällarna hällar
Solvarbo by   Kittens gård Morby åkern åker
Solvarbo by   Kittens gårdsnamn Morbäcken, se Holbäcken bäck
Solvarbo by   Kittens gård Morsby jorden landområde
Solvarbo by   Kittens gd Mossby hålet väg
Solvarbo by   Kittens gård Mossbysjön sjö
Solvarbo by   Kittes gd Mossbysjön sjö
Solvarbo by   Kittes gårdar Mullgropen grop
Solvarbo by   Klars gård Musgneten, se Gneten samt Kneten åker
Solvarbo by   Klingens gd Myren myr
Solvarbo by   Klockarns gård Myrgärdet åker
Solvarbo by   Klockarns gd Myrgärdet åker
Solvarbo by   Klockarns gård Myrsta groparna lertag
Solvarbo by   Klockarns gd Myränget allmäning
Solvarbo by   Klockarns gård Mystarna åkrar
Solvarbo by /Se   Klockarns gd Mångdalen dalar
Solvarbo by /Se   Klockarns gård Måstjärn tjärn
*Solvarbo fjärding förr del av sn   Klockarns gd Märren stenblock
Stenås gammal gälbgjutargård   Knils gård Märsbäcken bäck
Stinas gammal gälbgjutargård /Se   Knils gd Mörlingsbacken backe
Storhaga o. Lisselhaga byar   Knutens, se Karl-Jans gd Mörttjärn sjö
Storhaga o. Lisselhaga byar   Knutens gård Mörttjärn, se Kärringtjärn tjärn
Storhaga o. Lisselhaga byar   Knuts gårdsnamn Mörttjärnbacken backe
Storhaga och Lisselhaga byar   Knuts gård Mörttjärnbacks myra, se Per-Anders myra myr
Storhaga by   Knuts gd Mörttjärnbäcken bäck
Storhaga o. Lisselhaga byar   Knäpparns gd Mörängsbacken skogsbacke
Storhaga och Lisselhaga byar   Knäppens gård Naglarbyberget berg
Storhaga by   Knäpp gård Naglarby fäbodar fäbodar
Storhaga by   Knäppens gårdsnamn Namnhällen häll
Storhaga by   Knäppens gård Neasjön, se Nedre Milsbosjön sjö
Storhaga by /Se   Kobbarns, se Johans gd Nedansjön, se Milsbosjön sjö
Söpnarby gd /Se   Koksteby, se Koxteby fäbod Nedre Milsbosjön sjö
Thoresarfbynom, se Tosarby by   Kolgårds gd Noran, Lilla sjö
Tosarby by   Kolgårds, se Lundbacks, Storkoles, Tofpetters gd Norbo kyrkvägen väg
Tosarby by   Koxteby fäbod Nordåkern åker
Tosarby by   Kråkmyra by Nordåkers gärde åkrar
Tosarby by   Kråkmyra by Norman källan källa
Tosarby by   Kur gård Norråkern åker
Tosarby by   Kuras gårdsnamn Nyttigmyren myr
Tosarby by   Kures gård Nytäkten åker
Tosarby by   Kures gd Nyåkern åker
Tosarby by   Kuttlappsbackan by Näs udde
Tosarby by   Källbergs gård Nöttebergsbacken berg
Tosarby by   Labbo gd Nötterberget berg
Tosarby by   Landbo gårdsnamn Nötterbergsbacken backe
Tosarby by /Se   Landbons gård Orrmossen myr
Tosarby by   Landbons gd Orrmosstjärn tjärn
Tosarby by /Se   Landbons gd Orrputten sjö
Tosarby by   Larses gård Oråsen ås
?Tosarby by   Larses gd Oxbacken backe
Tosarby by   Lars-Görs gård Pannlappmossen myr
Tosarby by   Lars-Görs gd Pannlapps fäbodarna fäbodar
Tosarby by /Se   Lars-Pers gård Pannlapptjärn tjärn
Tosarby by /Se   Lars-Pers gd Pellesberget berg
Tosarby by /Se   Lasses gård Pelles källa källa
Tosarby by /Se   Lasses gd Per-Anders myra myr
Tosarby by /Se   Leanders gd Pers bodar fäbod
Tosarby by /Se   Lekatt gård Pettershagen hage
Tosarby by /Se   Lekattens gd Petter Krus häll häll
Tosarby by /Se   Lendals gård Piktomten åker
Tosarby by /Se   Lendals gd Piltens åker
Tosarby, Nedre by   Lendals gd Pringermyren myr
Tribb gårdsnamn /Se   Lendalskällaren källare Puktomten, se Piktomten åker
Tribbens gammal gälbgjutargård /Se   Lindgrens gård Puttberget berg
*Trägården gård   Lissel-Anders gårdsnamn Puttmyren myr
by   Lisselanders gårdar Puttsjön tjärn
Tåå by   Lisselanderses gd Pålhagen hage
Tåå by   Lisselanders, Nedre, se Mosters gd Ranglet åker
by /Se   Lisselanders, Övre, se Fasters gd Rasjön sjö
by /Se   Lisselhaga by Rasjön sjö
by /Se   Lisselhaga by Risbreten åker
Täppan gård   Lisselhaga by Ristjärn tjärn
Täppgårdarna by   Lisselstugan, se Forsens gd Ritäkten åker
Täppgårdarna by   Lissens gd Rokällan källa
Täppgårdarna gårdar   Lisslans gård Rokällbacken backe
Täppgården by   Lisslans gård Rokällvägen väg
Uddsarvet by   Lisslars lht Rotbäcken åkrar
Uddsarvet by   Livens lht Rudputten tjärn
Uddsarvet by   Livens gård Ruputten tjärn
Uddsarvet by   Livens gd Rusens åker
Udsare, se Uddsarvet by   Livens källa, se 146 Mora Saknas Rödmyran myr
Utanhaga by   Ljusterbro by Römyran sjö
*Utanhan åker gård   Ljusterbro by Römyren tjärn
Vargbäck Saknas   Ljusterbro kvarn kvarn Römyrsjön, se Römyran sjö
Våbäck by   Loskinnes gård Rönnbacken backe
Våbäck by   Loskinnes gd Rösåsen berg
Våbäck by   Loskinnes gårdsnamn Rösåsen ås
Våbäck by   Loskinnes gård Solberget åker
Våbäck by /Se   Loskinnes gd Sandbotten myren myr
Våbäck by   Lund lht Sandviksberget berg
Våbäck by   Lundbacks gård Saxens åker
Våbäck by   Lundbacks, se Kolgårds, Storkoles, Tofpetters gd Sid täkt åker
Våbäck by   Lunds gd Sigfridshyttan hytta
Våbäck by   Lustigs gårdsnamn Sinkbäcken bäck
?Våbäck by   Lustigs gård Sjöbackarna backar
Våbäck by   Lustigs gd Sjöbergs lada lada
Våbäck by   Lyckebo gd Sjöladan åker
Våbäck by   Långens gd Sjösveden åker
Våbäck by /Se   Långens gd Skarptäppan åker
Våbäck by   Lämors lht Skarptäppan åker
Våbäck by /Se   Länsmans lht Skarpänget åker
Våbäck by   Länsmans gd Skedvi rå
Våbäck by   Lärmors gårdsnamn Sketengatan väg
Våbäck by   Lärmors gd Skinnarholens backen backe
Våbäck by   Lövås gård Skinnarholn åker
Våbäck by   Lövås gd Skogsbacken, se Hobergsbacken backe
Våbäck by   Lövås gd Skogtäppan åker
Våbäck by   Majas gård Skommarhålet grop
Våbäck by /Se   Majes gd Skräddarfallet hällar
Våbäck by /Se   Mases gårdsnamn Skvasselbo fäbod
Åkre gdr o lhtr   Mases gård Skåne åker
Åkre by   Mases gd Skånes udden udde
Åkre by   Mats Anders gård Skånes viken vik
Åkre by   Matses gård Skölarna raviner
Åkre by   Matses gård Slogtjärn, Lilla tjärn
Åsen by   Matses gård Slogtjärn, Stora tjärn
Åsen by   Matses gd Slått han häll+holmar
?Åsen by /Se   Mats-Hans gård Slåttholmen ö
Åsen by   Mats-Hans gd Slättberget berg
Åsen by   Mats-Ises (Israels) gård Slättgärdet, se Slättgärds åkrar
Åsen by   Mats-Israels gd Slättgärds, se Slättgärdet åkrar
Åsen by   Matsjes gd Slättklacken berg
Åsen by   Mats Nils gård Smedgatan väg
Åsen by   Mats-Nils gd Solbergsstranden strand
Åsen by   Mats Påls gårdsnamn Solbergänget åker
Åsen by   Mats-Påls gård Solbyvägen väg
Åsen beb.   Mats-Påls gd Solvarbodammsjön sjö
Åsen by   Mats-Vidigs gård Solvarbo hedarna hed
Åsen by   Mats-Vidigs gd Sotbränden skog
Åsen gd /Se   Mellanåsen gårdar Spjälla skifte
Åsen by /Se   Mickels gård Spångbäcken bäck
Åsen, Norra del av by   Mickels gd Staberget berg
Österby(n) by /Se   Milsbo gd Stacksänget åker
Öster-Silvberg by   Mjölnars gårdsnamn Stakans åker
    Modigs gd Stass sved åker
    Mora Saknas Stavberget berg
    Mora Saknas Stavberget berg
    Mora Saknas Stenbacken backe
    Mora Saknas Stenolan höjd
    Mora by Stenols fäbodarna fäbod
    Mora by Stensva dike
    Morby fjärding fjärding Stentäktberget berg
    Moren (?) gård Stora backen backe
    Moren by Stora diket dike
    Moren by Stora täppan åker
    Mores gd Storkolet kolbottnar
    Mores gd Stormyren myr
    Morgörans gård Storskiftet åker
    Mossby gård Storstenshällarna hällar
    Mossby gd Storsveden äng
    Mosters, se Nedre Lisselanders gd Storulven sjö
    Myras gård Storåkern åker
    Myres gård Storänget allmäning
    Myres gd Storängstomten äng
    Myrsta torp Stubbesbo åker
    Mysta lht Stängselfångsten inhägnad
    Måges gd Stängslet åker
    Måstäppan (?) lht Sva åker
    Naglarby Saknas Svalus täppa åker
    Naglarby by Svartmyren myr
    Naglarby by Svartsjön sjö
    Nerises gd Svartsjön tjärn
    Nerisvens gd Svedjan hage
    Nersbo gård Sven långhagen åker
    Nerihases gård Sven myra myr
    Nerisvens gård Svillmora åker
    Nilses gård Sväränget åker
    Nilses gård Svärängs dal dal
    Nilses gd Svärängsvägen väg
    Nilses gd Svärängsviken vik
    Nilses, se Svees gd Syrberget höjd
    Nirsbo, Nirsbo Göres, Nirsbo Lasses gårdar Sågplatsen äng
    Nirsbo, se Strömmens gd Sörbacken backe
    Nirsbo Göres, se Nirsbo samt Nirsbo Lasses gd Sörbo sandtaget grusgrop
    Nirsbo Lasses, se Nirsbo samt Nirsbo Göres gd Söränget åker
    Nisbo gård Söthålet myr
    Nordanberg by Tallkvistudden udde
    Nordanberg by Taksberget berg
    Nordanberg by Tappen sjöutlopp
    Nordanbergs gård Taxberget berg
    Nordanbergs gd Teklarberget berg
    Nordins gård Teklarbo fäbodar fäbodar
    Nordströms gd Tisselbo fäbod
    Nybo Saknas Tjärn, se Mörttjärn sjö
    Nybo skolhus Tjärngropen sjö
    Nybo by Tjärngropen, se Käringgropen tjärn
    Nybo fjärding fjärding Tjärnmyren myr
    Nybons gård Tjärnmyrtjärn tjärn
    Nybons gård Toffelbo fäbodarna fäbodar
    Nybons gd Tomten åker
    Nybons gd Tomtbacken åker
    Nygrannbacken gårdar Trebottentjärn tjärn
    Nygrens gård Trollkalles lada lada
    Nygårds gård Tomtbobäcken bäck
    Nygårds gård Trollklack berg
    Nygårds gård Trutorna jordområde
    Nygårds gård Trutorna ö
    Nygårds gård Träningstäppan åker
    Nygårds gd Tviset åker
    Nygårds gd Udden udde
    Nygårds gd Udd fäbodarna fäbodar
    Nystugus (Nystugas) lht Ulvsjön, Stora, se Storulven sjö
    Nystugus gd Utslottet, se Jutslottet udde
    Nytens gd Utåkers dalarna dalar
    Nyterns gårdsnamn Utåkers hagen hage
    Nyängs gd Utåkers näset udde
    Näsvis gd Vallberget berg
    Näsvis, se Petter, Örjes, Anders Ers gd Vargudden udde
    Näsvisens gård Vassmyren myr
    Olars gård Vattdalen dal
    Olars gård Vattre skifte
    Olars gård Verkbäcken bäck
    Olas gd Vihagen hage
    Oles gd Viken åker
    Olles gård Viksveden åker
    Olles gård Viksved grinden grind
    Olles gd Villsjöarna sjöar
    Olles gd Vildsjöarna sjöar
    Oppises, se Ises samt Nerises gd Vreten åker
    Oppisvens, se Uppisvens gård Våbäcks fors, se Bomsarvforsen och Bomsen fors
    Oppisvens, se Svens samt Nerisvens gd Västubäcken bäck
    Oppombäcken bynamn Åkerbackan backe
    Orrbo gård Åkern åker
    Orrbo gårdsnamn Åkersbo fäbodarna fäbod
    Orrbo gd Ålmora åker
    Orrbo-Göres gård Åminnet åmynning
    Orrbos gd Ångbåtsbryggan brygga
    Orrbos gd Åsbacken backe
    Ovanbäcken bynamn Åsbackvägen väg
    Ovanbäcken område Åslappet allmänning
    Ovanbäcken sockendel Åstjärn tjärn
    Papis gårdsnamn Älgtjärn tjärn
    Papis gård Älgtjärn sjö
    Papis gd Älgtjärnsmyren myr
    Pelles gård Älmusänget åker
    Pelles gd Älvbacken åker
    Pelles gd Älvbacken backe
    Per Anders gd Älvbacken backe
    Per-Hans gd Älvbron bro
    Per Jans gd Älven älv
    Per-Mats gd Älvhagen hage
    Pers gd Älvåkern åker
    Pers gd Älvåkern åker
    Pers gd = g» Ängarna åker
    Petters gård Ängesvägen väg
    Petters gd Ökärret kärr
    Petters, se Näsvis, Örjes, Anders Ers gd Österbyforsen fors
    Piltens gd Österby kvarn kvarn
    Piltens, se Karl-Jans gd Österängarna åker
    Piltes lht  
    Piltes gd  
    Pjans (Per Jans) gård  
    Plåtslagarns gd  
    Posgårdarna gårdar  
    Postes gård  
    Prinses gd  
    Prästgården kyrkoherdeboställe  
    Prästgården gd  
    Påls gd  
    Påvels gårdsnamn  
    Påves gd  
    Påves gd  
    Pär-Ers gård  
    Pär-Hans gård  
    Pär Jans, se Pjans gård  
    Pär Jans gård  
    Pär-Mats gård  
    Pärs gård  
    Pärs gård  
    Pärs gård  
    Påvels gård  
    Ragvaldsbo gd  
    Ragvaldsbo gd  
    Rasbo gård  
    Rasbo gd  
    Rasjön by  
    Rasjön by  
    Resjön by  
    Rekars gd  
    Revkarls gård  
    Rekarls lht  
    Rombo gård  
    Rusens gd  
    Rusens gd  
    Rytterns gd  
    Rönnbergs gd  
    Röns gård  
    Rösmes gd  
    Rösmesgårdarna gårdar  
    Sammils gård  
    Sammils gd  
    Sandals gård  
    Sandals gd  
    Sanders gård  
    Sanders gd  
    Saras gård  
    Sares gd  
    Silvbergs gård  
    Silvbergs gd  
    Själves gård  
    Själves lht  
    Sjögårds gård  
    Sjögårds gd  
    Sjöhaga by  
    Sjöhaga gd  
    Sjörs gård  
    Sjörs gård  
    Sjörs gårdsnamn  
    Sjörs gård  
    Sjörs gd  
    Sjörs gd  
    Skarpens gård  
    Skarpens gd  
    Skarpgärdet gård  
    Skarpgärdet, se Skarpgärds gd  
    Skarpgärds, se Skarpgärdet gård  
    Skarpgärds gårdsnamn  
    Skarpgärds gård  
    Skarpgärds, se Skarpgärdet gd  
    Skedvins gd  
    Skinnars gårdsnamn  
    Skinnars gd  
    Skinnars gd  
    Skogbergs gård  
    Skogbergs gd  
    Skoges gård  
    Skoges gd  
    Skoltomten, se 106 Solvarbo Saknas  
    Skommarns gård  
    Skommarns gård  
    Skommarns gård  
    Skommarns gård  
    Skommarns gd  
    Skommarns gd  
    Skommarns gd  
    Skommarns, se Högås gd  
    Skräddargården gd  
    Skräddargården gård  
    Skräddargården gård  
    Skräddarns gård  
    Skräddarns gd  
    Skräddarns gård  
    Skräddarns gd  
    Skvasselbo fäbod  
    Skörs gd  
    Slars bodar gård  
    Slottes gård  
    Slumpens gd  
    Slåttens gd  
    Slåtters gd  
    Slåttgärdet gård  
    Slättgärdets gd  
    Smats gård  
    Smas gårdsnamn  
    Smats lht  
    Smedgården gd  
    Smens (Smedens) gård  
    Smens gd  
    Snickarns gård  
    Snickarns gd  
    Solberga by  
    Solberga by  
    Sols gård  
    Sols gård  
    Sols gård  
    Sols gård  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo Saknas  
    Solvarbo by  
    Solvarbo by  
    Solvbergs gård  
    Solvbergs gård  
    Solvbergs gård  
    Solvbergs gård  
    Solvbergs gd  
    Solvbergs gd  
    Solvbergs gd  
    Solvbergs gd  
    Solves gård  
    Sparvens gård  
    Spel gård  
    Speles gård  
    Speles gd  
    Spikbacka by  
    Sprittens, se Finskmans och Everts gd  
    Stak gård  
    Stakans gd  
    Stakans gd  
    Stak-Hans gård  
    Stavens gård  
    Stavens, se Svälas gd  
    Stenhols gård  
    Stenkils-Jakopes gård  
    Stenkils gård  
    Stenkils gård  
    Stenkils gård  
    Stenkils gd  
    Stenkils gd  
    Stenols gd  
    Stenols gd  
    Storgårds gd  
    Storhaga by  
    Storhaga by  
    Storjans gård  
    Storkoles, se Lundbacks, Kolgård samt Tofpetters gd  
    Stors gård  
    Strömmens gård  
    Strömmens, se Nirsbo gd  
    Stöns gård  
    Sunds gård  
    Sunds gd  
    Svedes (?) gård  
    Svedes (?) gård  
    Svees, se Nilses gd  
    Sven-Mats gd  
    Sven-Mats gd  
    Svens gårdsnamn  
    Svens, se Oppisvens samt Nerisvens gårdar  
    Svenses gård  
    Svenses gd  
    Svälas, se Stavens gd  
    Svärds gård  
    Svärds gd  
    Säter Ängarna gårdar  
    Södra Dalarnes järnväg, se 19-20 Färjeby Saknas  
    Södra Dalarnes järnväg, se 147-155 Mora Saknas  
    Södra Dalarnes järnväg, se 59-62 Naglarby Saknas  
    Södra Dalarnes järnväg, se 109-114 Solvarby Saknas  
    Södra Dalarnes järnväg, se 67-68 Våbäck Saknas  
    Tallkvistens gård  
    Tallkvists gd  
    Tallkvistens gård  
    Tallkvists gd  
    Tegelslagarbo fäbod  
    Teklarbo, se Tegelslagarbo fäbod  
    Tisselbo fäbod  
    Tofholn by  
    Tofpetters, se Lundbacks, Kolgårds samt Storkoles gd  
    Tomtes gårdsnamn  
    Tomtes gård  
    Tomtes gd  
    Tores gårdsnamn  
    Tores gård  
    Tores gård  
    Tores gd  
    Tors gård  
    Tors gd  
    Torsångs gård  
    Tosarby by  
    Tosarby by  
    Tosarby Nedre Saknas  
    Tosarby, Nedre bydel  
    Tosarby, Övre bydel  
    Tovholen Saknas  
    Tovholn område  
    Tov-Jans gård  
    Tribbens gård  
    Tribbens gd  
    Trogens gård  
    Trogens gd  
    Trogers gd  
    Trostens gårdsnamn  
    Trostens gård  
    Trostens gd  
    Trumslagarns gd  
    Trädgårds gd  
    Trögers gård  
    Tungruv Petters mosse, se 115 Solvarbo Saknas  
    Tyllsnäs gård  
    Tylsnäs gd  
    Tyskens gård  
    Tyskens gård  
    Tyskens gd  
    Tysk mases gård  
    Saknas  
    Tåå by  
    Tåå by  
    Täkt gård  
    Täppan gård  
    Täppens gd  
    Täppgårdarna Saknas  
    Täppgårdarna, se Täppgården gårdar  
    Täppgården by  
    Täppgården, se Täppgårdarna by  
    Törns gård  
    Törns gd  
    Törns gd  
    Törns gd  
    Udden fäbod  
    Uddsarvet by  
    Uddsarvet by  
    Ulriks gård  
    Ulriks gd  
    Uppihases lht  
    Uppisvens gård  
    Uppströms gård  
    Utåkers gd  
    Vagnsgärds gårdsnamn  
    Vassens gd  
    Vassens gård  
    Vattres gård  
    Vattrös gd  
    Vidigs gårdsnamn  
    Vidigs gd  
    Vilhelms gd  
    Vilhelms gård  
    Vilhelms, se Voltens gd  
    Vilhelms gård  
    Voltens, se Vilhelms gd  
    Våbäck Saknas  
    Våbäck by  
    Våbäck by  
    Vättres, se Bergfelts gd  
    Zachris gd  
    Åkerlunds gård  
    Åkerns gård  
    Åkerns gd  
    Åkerns gård  
    Åkerns gård  
    Åkre by  
    Åkre by  
    Åns, se Alfredes gd  
    Åsen by  
    Åsen by  
    Åsen, Norra gårdar  
    Åslunds gård  
    Åslunds gård  
    Älgens gård  
    Älges, se Hinders gd  
    Ängarna, se Säter Ängarna gårdar  
    Ävers gård  
    Örjes, se Petters, Näsvis, Anders Ers gd  
    Östanberg gruvallmänning  
    Österby by  
    Österby by  

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.