ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Stora Skedvi socken : Hedemora tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 935 Naturnamn : 875 Bebyggelsenamn : 1785 Naturnamn : 3294
Skedvi, Stora sn /Se Abborrtjärnen tjärn Skedvi, Stora sn Abborrens åker
Skedvi, Stora sn Adolf Fredrik gruvhål /Se Skedvi, Stora sn Abborrbäcken bäck
?Skedvi, Stora sn Adolf Fredrik gruvhål /Se Skedvi sn Abborrhagen hage
Stora Skedvi sn *Alderbäckia äng /Se Stora Skedvi sn Abborrhagen hage
Skedvi, Stora sn Andrakebytjärnen tjärn Skedvi Stora socken Abborrholman holme
Skedvi, Stora sn Ansta berget berg Skedvi, Stora sn Abborr kammaren vik
Skedvi, Stora sn Anstaberget berg lappar inbyggarbeteckning Abborrtjärn sjö
Stora Skedvi sn *Anstahyttebäcken vdr skedvilapp, se Skedvi inbyggarbeteckning Abborrtjärn tjärn
Skedvi, Stora sn Ansta mosse myr Skedvi lapparna inbyggarbeteckning Abborrtjärnsbotten kolbotten
Skedvi, Stora sn Anstaån å Skedvi rovor inbyggarbeteckning Abborrtäkten åker
Stora Skedvi sn Arkhytteån vdr Skedvi rovorna inbyggarbeteckning Adolf fredrik gruvhål
Skedvi, Stora sn Arkviken vik Skedvi rovorna inbyggarbeteckning Alder-bäcken ägor
Skedvi, Stora by o. sn Aspholmen holme Skedvi rovorna inbyggarbeteckning Alderbäcken åker
Stora Skedvi by, sn *Asslabäck bäck Skedvi rovorna inbyggarbeteckning Alderhagen hage
Skedvi, Stora sn Agusta gruvhål /Se Skedvi rovor inbyggarbeteckning Alderhagan hage
St. Skedvi sn Axels tomten äga /Se Abborrens försvunnen gård Aldermyran åker
Skedvi, Stora sn Backhans bottnarna kolbottnar /Se Abrahams Saknas Aldersveden åker
Skedvi, Stora sn Backhans kullrarna åker /Se Albackan nybyggd gård Aldersvedlinden åker
Skedvi, Stora sn Backhans sjötäkt äga /Se Alkvists gårdsnamn Allmänningen skogsskifte
St. Skedvi sn Back-Hansviken vik Alvik gårdsnamn Altartavlan åker
Skedvi, Stora sn Backhansviken vik /Se Alvik gård Amungskål åker
St. Skedvi sn Baktäkten åker /Se Anders-Ers gårdsnamn Anderspers åker
Skedvi, Stora sn Barackbotten kolbotten /Se Anders-Ers gårdsnamn Anderspers hagan hage
St Skedvi sn o tg Baracken kolkoja Anders-Ers +gårdsnamn Anderspers trädgård igenväxt trädgård
Skedvi, St. sn /Se Bastubacken äga /Se Andersers Saknas Andra bytet åker
St. Skedvi sn Bastuåkern åker /Se Andersers Saknas Andrakebytjärnen tjärn
Skedvi, Stora sn Bastuåkerslandet äga /Se Anderses gårdsnamn *Andpussen tjärn
Skedvi, Stora socken Bengtslandet äga /Se Anderses gårdsnamn Anlägget kraftstationsbygge
Skedvi, Stora sn Bengts vreten åker /Se Anderses gårdsnamn Anläggsvägen väg
Skedvi, Stora sn Berglundsdammen damm Anderses gårdsnamn Anstaberget berg
Stora Skedvi sn Berglunds fäbodarna åker /Se Anderses Saknas Anstaberget berg
Stora Skedvi sn Bergslagsmyran myr Anderses Saknas Ansta-gatan väg
Stora Skedvi sn Besbergklak berg Anderses Saknas Anstahytteheden hed
Skedvi sn Besbergklack berg Anderses Saknas Anstahytte-ån å
Skedvi, Stora sn Bes-bergz klack berg Anderses Saknas Anstahytte-åsen ås
Skedvi, St. sn Besbärg berg Andersgörs Saknas Ansta mosse myr
Skedvi, Stora sn Betsbergs klack höjd Andersjans Saknas Ansta myrorna myr
Skedvi, Stora sn Billing tjärn sjö Andersjans Saknas Ansta sågfallet skogsbacke
Skedvi, Stora sn Billingtjärn sjö /Se Andersmats Saknas Anstaån bäck
Skedvi, St. sn o tg Billingtjärns botten kolbotten /Se Anders-Ols gårdsnamn Anstaåsen berg
Skedvi, Stora Saknas Billingstjärnen tjärn Anders-Ols gårdsnamn Arkhytteån å
Stora Skedvi sn Bispbergs gruvskog skog Andersols Saknas Arkhytteån bäck
Skedvi, Stora sn *Bispbergshyttebäcken vdr Andersolls gård Arkhytt täkten åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Andersols Saknas Arkhytt änget åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg o. triangelpunkt Anders-Pers gårdsnamn Arks täppan åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Anderspers riven stuga Arnbergs täkten åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Anderspers Saknas Arnäsudden udde
Skedvi, Stora sn, o eget tg Bispbergsklack berg Anderspers Saknas Aspbacken landsvägskrön
?Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Anneberg gårdsnamn Aspbacken åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Anneberg gård Aspens kil Saknas
Skedvi, Stora sn Bispbergs klack berg Annelund gårdsnamn Aspvreten åker
Skedvi, Stora sn Bispbergs klack höjd Annelund Saknas Aspåkern åker
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg Annelund Saknas Augusta gruvhål
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack berg o. triangelpunkt /Se Ansta by *Avlen åkrar
Skedvi, Stora sn Bispbergsklack triangelpunkt, berg Ansta by Avrättsplatsen backe
Skedvi, Stora sn Bispbergs klack berg /Se Anstahyttan by Axels tomten skogsbacke
Skedvi, Stora sn Bispbergs klack berg /Se Anstahyttan by Backan åker
Skedvi, Stora sn *Bjurholmen holme Anstahyttan by Backhagen hage
Skedvi, Stora sn ?Björnholmen holme Anstahyttan Saknas Backkansbottnarna kolbottnar
Skedvi, Stora sn Björnholmen holme Ansta-svedarna del av by Backkans kullrarna åker
Skedvi, Stora sn Björnholmen holme Ansta svederna gårdar Backhans sjötäkt åker
Skedvi, Stora sn Björnholmen holme Ansta svederna gårdar Backhansviken vik
Skedvi, Stora sn Björnmyran myr Anstaåsen fäb. Backtäckterna ägor
Skedvi, Stora sn Björnmyran myr Anstaåsen nedlagd fäbod Backtäkten åker
Skedvi, St. sn Blindtarmen del av Nybergs Bergsvägen /Se Arkens Saknas Backtäkten åker
Stora Skedvi sn Blåfyllan tjärn Arkhyttan by Backtäkten åker
Skedvi, Stora sn Blåkullsmyran myr Arkhyttan by Backtäktsbackan skog
Skedvi, Stora sn Blå sten sten Arkhyttan by Backvreten åker
Skedvi, Stora sn Boberget berg Arkhyttan by Backänget åker
?Skedvi, Stora sn Boberget berg /Se Arkhyttan by Badelunda åsen berg
Skedvi, Stora sn *Bodanäsith gmlt gränsmärke Arkhyttan Saknas Badstubacken åker
Skedvi, Stora sn *Boderna gmlt gränsmärke Arnbergs gårdsnamn Bakivret ladu lada
Skedvi, Stora sn Bo hagen äga /Se Arnbergs gård *Barers åker
Skedvi, Stora sn Bohagsviken vik /Se Arnäs gårdsnamn Barackbotten kolbotten
Skedvi, Stora sn Bo myran myr Arnäs gård Barkgropen dal
Skedvi, Stora sn Borrbänken kulle /Se Arrentatorsgården gård Barkängesbackan backe
Skedvi, Stora sn Borsbodarna åker /Se Aspens annat namn för Aspnäs Bastubacken backe
Skedvi, St. sn Bosjön sjö Aspens Saknas Bastubackan vägbacke
Skedvi, Stora sn Bosjön sjö Asplunds gårdsnamn Bastubackan åker
Skedvi, Stora sn Boströmsvik vik Asplund gård Bastygärdeskälla källa
Skedvi, Stora sn Boudden udde Aspnäs gårdsnamn Bastugärdet åker
Skedvi, Stora sn Bo udden udde Aspnäs gårdsnamn Bastugärdet åker
Skedvi, Stora sn Bo åminnet åmynning Aspnäs gård Bastuhagen hage
Skedvi, Stora sn *Brentsäng äng Aspnäs gård Bastuhagen hage
Skedvi, Stora sn Brotegen åker /Se Axars Saknas Bastuhagan hage
Skedvi, Stora sn Bur bodarna vik /Se Back gårdsnamn Bastuhagan åker
Skedvi, Stora sn Burknippan tvärbacke /Se Back-Erkers ä. namn på Jakobsons Bastutomten åker
Skedvi, Stora sn Burolles botten kolbotten /Se Backerkes Saknas Bastutomten åker
Skedvi, Stora sn Burtäkten betesmark Backes gårdsnamn Bastutomten åker
Skedvi, Stora sn Burtäkten åker /Se Backes gårdsnamn Bastuåkern åker
Skedvi, Stora sn Bydammen damm /Se Backes Saknas Bastuåkern åker
Skedvi, Stora sn Bygärdet äga /Se Backes Saknas Bastuåkerslandet del av strand
Skedvi, Stora sn Byrbäcken bäck Backgården gårdsnamn Bengtsbosjön sjö
Skedvi, Stora sn Byrbäcken bäck /Se Backgården gård Bengtslandet del av strand
Skedvi, Stora sn Båthusholmen holme Back-Hans gårdsnamn Bengtsvreten åker
Skedvi, stora sn Båthusholmen holme /Se Backhans Saknas Bergflinten åker
Skedvi, Stora sn Bäckängsberget berg Bagarns gårdsnamn *Berggatan åker
Skedvi, St. sn Dalbo täppan äga /Se Bagarns gård Berggärdet åker
Skedvi, Stora sn *Dalkarlsforsen fors /Se Bengts gårdsnamn Berghagan hage
Skedvi, Stora sn Dalkällan källa Bengts ä. namn för Vallins Berglunds dammen åker
Stora Skedvi sn Dalälven älv Bengts Saknas Bergmyran åker
Skedvi, Stora sn Dalviken vik Bengts Saknas Bergängsvägen väg
Skedvi, Stora sn Dammen damm Bergbo gårdsnamn Bergänget åker
Skedvi, Stora sn Dammhusviken vik Bergbo Saknas Bergänget åker
Skedvi, Stora sn Dammsjöbäcken bäck /Se Bergendals gård *Bernsänget åker
Skedvi, Stora sn Dammsjön, Stora sjö Berghem gård Billing tjärn sjö
Skedvi, Stora sn Dammsjön sjö Berglunds gårdsnamn Billingtjärn sjö
Skedvi, Stora sn Dammsjön sjö /Se Berglunds gårdsnamn Billing tjärnsberget berg
Skedvi, Stora sn Dammsjön sjö Berglunds gårdsnamn Billingtjärnsbotten kolbotten
Skedvi, Stora sn Dammsjön, Lilla sjö Berglunds Saknas Bispbergs backa landsvägsbacke
Skedvi, Stora sn Dammsjön, Stora sjö Berglunds Saknas Bispbergs klack berg
Skedvi, Stora socken Dammsjöängeslandet äga /Se Berglunds fäbodarna nedlagd fäbod Bispbergsklack berg
Stora Skedvi sn Saknas Dammsjö änget äng Bergmans gårdsnamn Bispbergsänget åker
Skedvi, Stora sn Dammsjöänget äga /Se Bergqvists gårdsnamn Bjurbacken backsluttning
Skedvi, Stora sn Dammyran betesmark Bergs gårdsnamn Bjurbäcken bäck
Skedvi, Stora sn Djupbäcken bäck Bergs gårdsnamn Bjurbäcken Saknas
Skedvi, Stora sn Djupbäcken bäck /Se Bergsbacken del av by Bjurmans åker
Skedvi, Stora socken *Djupdalsbäcken vdr Bergs backa gårdar Björdalen dal
Skedvi, St. sn Djupudden udd Bergsmans gårdsnamn Björhålet åker
Skedvi, St. sn Doktar botten kolbotten /Se Bergsmans gårdsnamn Björkan åker
Skedvi, Stora sn /Se Doktarmyran åker /Se Bergsmans Saknas Björkbacken ägor
Skedvi sn /Se Domarmyren myr Bergsmeds Saknas Björkbacken åker
Skedvi, Stora sn Dragbackarna vägbacke /Se Bergsmeds Saknas Björkbacken hage
Skedvi, Stora sn /Se Dyviken vik Bergströms gårdsnamn Björkbacken åker
Skedvi, Stora sn /Se Dyviken vik Bergströms gårdsnamn Björkberg åker
Skedvi, Stora sn /Se Dyviksberget berg Bergströms gårdsnamn Björkhagan hage
Skedvi, Stora sn /Se Ekengrens myra myr Bergströms gårdsnamn Björklund hage
Skedvi, St. sn /Se Eldfors harn grund /Se Bergströms gårdsnamn Björklunds åker
Skedvi, St. sn /Se Erkhansholmen holme /Se Bergströms Saknas Björklunds botten kolbotten
Stora Skedvi sn /Se *Fagerå-häll Saknas Bergströms Saknas Björkåkern åker
Skedvi, St. sn /Se Fageråsen ås Bergå gårdsnamn Björkmyran åker
Skedvi, Stora sn /Se Fageråsen ås Bergå Saknas Björmyr hagan hage
Skedvi, Stora sn /Se Fernmyra åkrar /Se Bergås gårdsnamn Björmyr vreten åker
Skedvi, Stora sn /Se Finnbo kittan åker /Se Bergås Saknas Björnbotten kolbotten
Skedvi, Stora sn /Se Finnbo landet äga /Se Bernstorp gård Björnholmen holme
Skedvi, Stora sn /Se Finnbosjötäkten äga /Se Bispbergshyttan by Björnholmharn grund
Skedvi, Stora sn /Se Finnboviken vik Bispbergshyttan by Björnhålet åker
Skedvi, St kommun /Se Finnboviken vik /Se Bispbergshyttan Saknas Björnmyran myr
Skedvi, Stora sn /Se Fisklösberget berg Björkebo villa Björnmyran myr
*forsbyggar inbyggarbeteckning Fisklösen tjärn Björkhaga gård Björnmyran delvis uppodlad myr
*landbyggar inbyggarbeteckning Fisklösen tjärn Björkhult gårdsnamn Björnmyran åker
Abborr gårdsnamn /Se Lilla Fisklösen tjärn Björkhult gård Björnmyrtäppan åker
*Akre Saknas Fisklösen, Stora sjö Björkliden Saknas Björänget åker
Andersers gårdsnamn /Se Fisklösen, Stora sjö Björkliden gård Björängsbäcken bäck
*Andersstigs ?gårdsn. Fisklösmusen tjärn Björklund gård Björängsbäcken bäck
*Anesa Saknas /Se Fjägeråsen berg Björklund, se 53, 54 Arkhyttan Saknas Björängshagen hage
Ansta by /Se Fjägeråsen berg /Se Björklunds gårdsnamn Björängsvreten åker
Ansta by Fjägeråsen berg Björklunds gårdsnamn Blacklåret åker
Ansta by Fjägeråsen berg Björklunds gårdsnamn Blekehålet trädgårdsland
Ansta by Fjägeråsen berg Björklunds gårdsnamn Blindtarmen stycke av väg
Ansta by Fjägeråsen berg Björklunds gårdsnamn Blåfyllan tjärn
Ansta by Fjägeråsen ås Björklunds gårdsnamn Blåfyllan sjö
Ansta by Fjägeråsen ås Björklunds gårdsnamn Blåfylltäkten åker
Ansta by Fjägeråsen ås Björklunds gård Blåkullsbacken hage
Ansta by Flatåsen ås Björklunds gård Blåkullsbotten kolbotten
Ansta by ?Flatåsen berg /Se Björkå gård Blåkulldalen dalsänka
Ansta by Flatåsen terräng Björs Saknas Blåkullmyran myr
Ansta by Flockan sjö Björänget by Blå sten sten
Ansta by Flygarviken vik Björänget by Boberget berg
Ansta by Flyttjebacken vägbacke /Se Björängsbodarna nedlagd fäbod Bo botten kolbotten
Ansta by Flyttjedammen damm Björängs-Ols gårdsnamn Bobotten kolbotten
Ansta by Flyttjedammen damm Björängsolls Saknas Bodarna åker
Ansta by Flyttjekanalen vik /Se Bo gårdsnamn Bodarna åker
Ansta by Flyttje myrorna äga Bo Saknas Bo hagen hage
Ansta by Flyttjesjön sjö Bobygden byar Bo hagen hage
Ansta by Flyttjesjön sjö Bodarna försvunna gårdar Bohagan hage
Ansta by Flyttjesjön sjö /Se Bo gårdarna försvunna gårdar Bohagviken vik
Ansta by Flyttje täppan äga /Se Bofjärdingen del av sn Bolagsdammen damm
Ansta by Flyttjeån å Bomans gårdsnamn Bommens åker
Ansta by Flyttjeån å /Se Bondänges gårdsnamn Bomors täppa åker
Ansta by Flyttje ängarna äga /Se Bondängs Saknas Bo myran åker
Ansta by /Se Foglösberget berg Bonis Saknas Bondhagan hage
Ansta by /Se *Forbo fors fors Borrback gårdsnamn Bondsveden åker
Ansta by /Se Forsboån å *Bors Saknas Bondtäkten åker
Ansta by /Se *Forsbyggeforsen fors *Borback Saknas Bondänges bro bro
Ansta by /Se Forskvarn kvarn Born by Bondänges hagen hage
Ansta fjärding del av sn Fÿttierna sjö Born by Bondänges hagen hage
Anstadhe fierdhung del av sn Fäbodarna åker Born del av by Bondänget åker
Ansta fjärding Saknas Föbodarna ägor /Se Bosjö gårdsnamn Bonis hagen hage
Anstahyttan by Föbokällan källa /Se Bosjö Saknas Bonis myra myr
Anstahyttan by Fäbotäkten äga /Se Boströms gårdsnamn Bonis sten sten
Anstahyttan by Fägaråsen berg Boställets Saknas Bonis täkten åker
Anstahyttan by Fölhagen äga /Se Brittes Saknas Bonis vret åker
Anstahyttan by Fölhagbotten kolbotten /Se Brodal gårdsnamn Bo pussen åker
Anstahyttan by /Se Gamla gården äga /Se Brodal Saknas Born åker
Arkhyttan by Gammalgruvan gruvhål /Se Broddens gårdsnamn Born åker
Arkhyttan by Gammalgruvan gruvhål Broddens Saknas Borrbänken backe
Arkhyttan by Gammelgårdspussen tjärn Broddens Saknas *Borsbodarna åker
Arkhyttan by Gammelgårdssjön sjö Brodds gårdsnamn *Borsbovreten åker
Arkhyttan by Gammelgårdssjön sjö Bromans gårdsnamn Bortaför Liljebackan åker
Arkhyttan by /Se Gatbacken äga /Se Bronäs gårdsnamn Borta Kullbackan åker
Arkhyttan by /Se Getingsarvet terräng Bronäs gård Borta på älvbacken åker
Astrom sn Getingsarvet äga /Se Brostugan gårdsnamn Borta Sandskiftet åker
Backa by? Ginshyttemyran myr Brostugan stuga *Bortasbo åker
*Backa försv. gd »Giutarfzhÿtteströmmen» vdr Brändas gårdsnamn Bortasgräsberget del av Gräsberget
*Backa försv. gd Glyggåsklacken del av klack Brändas Saknas Bortatill åker
Backgården gård /Se Granmoren skog Bultbo Saknas Bortaänget åker
Backhans gård /Se Grantjärnsviken vik Bultbo gård *Bortesta avlet åker
Bagar gårdsnamn /Se Grells hage äng Bum gårdsnamn Bortihagan hage
+Baggtäkten beb. Grells udd udde Bum basun gårdar Bosjön sjö
Bengts gård /Se Griggersklack berg Bummens gårdsnamn Bosjön sjö
Berg förr beb. ?Griggus botten kolbotten Bummens Saknas Bo sjön sjö
Berg förr beb. Gripenhjälm gruvhål /Se Bummens Saknas Botjärn tjärn
[Berg] Saknas Gropen åker Burns gårdsnamn Botjärnsån bäck
*Berg försv. by Gruvbäcken bäck /Se Burns Saknas Bo täppan åker
*Berg försv. by Gruvtäppan äga /Se Byggnings gårdsnamn Bo udden åker
*Berga ?by? Gryckberget berg Byggnings försvunnen gård Boudden udde
Berga by Grycken, Lilla o. Stora sjöar Byn del av Nyberget Bovreten åker
Berga by Grycken, Stora sjö *Byret Saknas Bo åminnet vik
*Berga by? Grycksberget berg Bäcke gårdsnamn Boänget åker
*Berga by? *Grydsiöbergh gmlt gränsmärke Bäcke Saknas Boänget åker
*Berga by? *Grydsiöholman gmlt gränsmärke Bäckegården försvunnen gård Boänget åker
*Berga by? Grytan tjärn Bäcke-Lars ä. namn för Bergå Boängshagen hage
*Berga by? Grytfyllan tjärn Bäcke-Lars gårdsnamn Branting grinden grind
*Berga by Gråbergsmyran myr Bäckelars Saknas Brantingbacken hage
»berghe» by Gråbergstjärnen tjärn Bäckelars stuga Brattbackan åker
?Bergs frälsejord Saknas Gräsberget berg Bäckeänget gårdsnamn Broaränget åker
Bergås gård /Se Grönbacken äga /Se Bäckeänget Saknas Brobackan åker
?Bispbergshyttan by Grönbottsviken vik Bäckströms gårdsnamn Brohagen hage
Betsbärgshyttan Saknas *Grötheberget berg Bäckströms Saknas Broman hagan hage
Bispbergshyttan by *Gudormshyttesjön sjö Bäck-änget gd, ortn. Broslätten åker
Bispbergshyttan by *Gudormshytteströmmen vdr Dala-Fäggeby pst Brospjället ägor
Bispbärgshyttan by Guldsmedsbomyran myr Dalbo nedlagd fäbod Brospjället åker
Bispbergshyttan by Guldsmedsboviken vik Dalgrens gårdsnamn Brotegen åker
Bispbergshyttan by Gussarvshyttebäcken bäck Dalhem gårdsnamn Broåkern åker
Bispbergshyttan by Gussarvshyttesjön sjö Dalhem villa *Brunka fors
Bispbergshyttan by ?Gussarvshyttesjön sjö Dalhem Saknas Brunnarna åker
Bispbergshyttan by Gussarvshyttsjön sjö Dals gård Brunnsbackan hage
Bispbergshyttan by Gussarvshyttesjön sjö Dammen annat namn på Svenskbo Brunnsbacks grinden grind
Bispbergshyttan by *Gytere techt Saknas Dammen gård Brunnshagan hage
Bispbergshyttan by /Se Gårdstäkten äga /Se Daniels gårdsnamn Brunnstomten åker
Björängs fäbodarna fäbodar /Se Göran Ersson gruvhål /Se Daniels gårdsnamn Bråt backan skogsbacke
Bobygden trakt /Se Götmyran myr Daniels gårdsnamn Bråt backan skogsbacke
Bobygden bygd /Se Götvallen skog Daniels gårdsnamn Bråthagen hage
Bobygden del av sn /Se *Hagelsberg höjd(?) Daniels gårdsnamn Brädviken vik
Bofjärdingen del av sn /Se Hagelsjön sjö Daniels försvunnen gård Brädviksmyran myr
Boda gd Hagelsjön sjö Daniels Saknas Brändorna åker
Boda gd Hagjans gruva gruvhål /Se Daniels Saknas Brännerimyran åker
*Bodanom Saknas Hagjans gruva gruvhål /Se Daniels Saknas Brännvinskällan källa
Borback gd /Se Hagjans gruvbotten kolbotten /Se Daniels Saknas Brötbergs backan skogsbacke
Born del av by /Se Hagtägten terräng Daniels Saknas Bultbobotten kolbotten
Bo sockenfjärding bygd /Se Hagtäkterna äga /Se Ders gårdsnamn Bultbotäkten åker
Bultbo gd Hagtäktslandet äga /Se Ders Saknas Bultbo änget åker
Bultbo gd Hagvretarna äga /Se Djupdalen by Bumhagen hage
Bultbo gd Hagvreten äga /Se Djupdalen by Bur bodarna vik
Bultbo gård Handelsgruvan gruvhål /Se Doktar fäbodarna nedlagd föbod Bur knippan backe
Bultbo by /Se Hass-Mats ö ö Druckens Saknas Bur Olles botten kolbotten
Bulteboda gård Havresveden äga /Se Druckens Saknas Burtäkten åker
Burns gård /Se Hegersiön, se Häglingen, Stora sjö Druckens Saknas Buskåkern åker
Buskeboda gd Hindersviken vik Dyviken by Bydammen fördämning
»Bykebodom», se Buskaboda ?beb. Hinriksnäset näs Dyviken by Byggnings åker
Byn gårdar /Se Hins morotsland åker /Se Eckes gårdsnamn Bygärdet åker
Dalsbo f.d. fäbod /Se Hins morotsland åker /Se Eckes gårdsnamn Bykällan källa
Dansars f.d. gård /Se Hjortronmossen mosse Eckes gårdsnamn Bylotten åker
Djupdal by Hjortronmyran myr Ekengrens gårdsnamn Bylotten åker
Djupdalen by /Se Hjortronmyran myr Elingsbo by Bylotterna ägor
*Djupviken beb. Hoen sten gränsmärke Elingsbo gård Byn åker
*Djutarhyttan, se Gjutarhyttan Saknas Holmen holme Elingsbo gård Byn åker
Druckens gård /Se Holmtegen äga /Se Elovsons gårdsnamn Byn åker
Druckens gårdsnamn /Se Holmtjärnen tjärn Enbacka gårdsnamn Byn åker
Elingsbo by Holmtjärnsmyran myr Enbacka gårdar Byrbäcken bäck
Elingsbo by Honil sten gränsmärke Englunds gårdsnamn Byrbäcks bro bro
Elingsbo by Hoppbacken åker /Se Engströms gårdsnamn *Byret åker
Ellingsbo by /Se Horn sten gränsmärke Ëngströms Saknas *Byret åker
Emans förr? namn på gd /Se Horn sten sten /Se Enoks gårdsnamn *Byrets hagan hage
Enbacka by /Se Horn sten sten /Se Enoks gårdsnamn Byvägen väg
Erikmats gdsnamn Hudrångsänget Saknas Enoks Saknas Byxlåret ägor
Erikols gdsnamn Hungersnöden kolbotten /Se Enoks gård Byxlåret åker
Evrikshyttan, se Arkhyttan by Husvallas botten kolbotten /Se Enokshäll gårdsnamn Byåkern åker
*Fagerled gd Husvallstäkten äga /Se Enokshäll Saknas Båthusholmen holme
*Fagerled numera försv. hemmansnamn *Hydxs ås råmärke Erik-Ers gårdsnamn Bäcke åker
»fagerlith» Saknas Hyen sjö Erikers Saknas Bäckehagan hage
[Fagthe] Saknas Hyen sjö Erik-Görs gårdsnamn Bäckelars dälderna dal
*Feromyra Saknas Hyen sjö Erikgörs Saknas Bäckelars hagan hage
Finnbo personbinamn-gårdsn. Hyen sjö Erikgörs Saknas Bäcken bäck
Finnbo gård /Se Hyen sjö Erikhans Saknas *Bäcke värva skogslott
Finnbo by /Se Hyen sjö /Se Erik-Jans ä. gårdsnamn Bäckänget åker
Fiskarbo by Hyen sjö Erikjans Saknas Bäckänget åker
Fiskarbo by Hyen sjö Erik-Lars gårdsnamn Bäckängsberget berg
Fiskarbo by Hyen sjö Erik-Lars ä. namn för Lundback Bäckängshagen hage
Fiskarbo by /Se Hyen sjö /Se Eriklars Saknas Bärsmärsgubbens vik vik
Fjärsmans gårdsnamn /Se Hÿn, se hyen sjö Erik-Matts gårdsnamn Dalarna åker
Fjärsmeds gårdsnamn /Se *Hyshyttebäcken vdr Erikmats Saknas Dalavägen landsväg
Flink gårdsnamn /Se Hålvreten äga /Se Erikmats Saknas Dalavägen landsväg
Flygar gårdsnamn /Se Hägersjön, se St. Häglingen sjö Erikmats Saknas Dalberget berg
Flygars gdsnamn ?Häglingen, Stora sjö Erik-Mårtens gårdsnamn Dalbergs hällarna stenar
Flyttjorna gård /Se Häglingen, Stora sjö Erikmårtens Saknas Dalbo täppa åker
Färk gd /Se Stora Häglingen sjö Erki-Ols gårdsnamn Dalen åker
Forsa by Häglingen, Stora sjö Erikols Saknas Dalen åker
Forsa by Häglingen, Stora sjö Eriks stuga Dalhagan hage
Forsa by Häglingen, Stora sjö Eriks försvunnen gård Dalins myra myr
?Forsa by Häglingen, (Stora) sjö Eriksberg gårdsnamn Dalkarsbotten kolbotten
Forsa by Häglingen sjö Eriksberg gårdsnamn Dalkarsbron bro
Forsa by Häglingen sjö Eriksberg gård Dalkarlsklämman stenar
Forsa by Häglingen, Stora sjö /Se Eriksberg Saknas Dalkarsvägen igenväxt väg
?Forsa by Häglingsbo skog Eriksberg Saknas Dalkarsvägen igenväxt väg
Forsa by Häglingsbo fäbodar terräng Eriksdal gårdsnamn Dal källan källa
Fors by Häglingsboviken vik Eriksdal Saknas Dal källan källa
Forsa by Häglingsboviken vik Eriksgård Saknas Dalmyran myr
Forsa by Hägringesiön, se Häglingen, Stora sjö Erikslund gårdsnamn Dal myran myr
Forsa by Hägringesiön, se Häglingen, Stora sjö Erikslund gårdsnamn Dals kolning åker
Forsa by Hällarna stenar /Se Erikslund Saknas Dalströms botten kolbotten
Forsa by Hälsobrunnen tjärn Erikslund Saknas Daltomten åker
Forsa by Hästhagen, se Fölhagen äga Eriksnäs gårdsnamn Dalviken vik
Forsa by Hästhagsvreten äga /Se Eriksnäs Saknas Dalvikänget åker
Forsa by Hästhagviken vik Erikssons Saknas Dalälven älv
Forsa by Hästsveden terräng Erkes Saknas Dammbackan åker
Forsa by Högsvedberget berg Erkes Saknas Dammbäcken bäck
Forsa gd Högåkern åker /Se Erkes stuga Dammen åker
Forsa gd Högåkerslandet äga /Se Erkpers gård Dammen nyanlagd damm
Forsa by Häkänge åker Erks gårdsnamn Dammen tjärn
Forsa by Hönsan sjö Erks Saknas Dammen vik
Forsa by Hönsan sjö /Se Erks försvunnen gård Dammen fördämning
Forsa by Hönsan sjö Everts Saknas Dammen åker
Forsa by Igeltjärnen tjärn Everts Saknas Dammen damm
Forsa by Ingarvet åker /Se Fars gård Dammen åker
Forsa by Ingvallsviken vik /Se Fars försvunnen gård Dammhagen hage
Forsa by Jakobs hage hage Fernbergs gårdsnamn Dammhuset vik
Forsa by Jons myra myr Finnar gårdsnamn Dammhusviken vik
Forsa by *Jutedelen åkrar? Finnbo by Dammsjöbäcken bäck
?Forsbo by Jätteklacken del av Bisbergsklack Finnbo gårdsnamn Dammsjömyran myr
Forsbo by Jättkålet grotta /Se Finnbo gårdsnamn Dammsjön sjö
Forsa by /Se Jätthålet berghåla /Se Finnbo Saknas Dammsjön, Lilla sjö
Forsa by *Kalvberget berg /Se Finnbo by och gård Dammsjön Lilla tjärn
Forsbo Saknas Kalven vik Finnbofäbodarna nedlagd fäbod Dammsjön, Stora sjö
*Forsby Saknas Kalven vik Fiskarbo by Dammsjön Stora sjö
Forsbygge fjärding del av sn Kalvhagen hage Fiskarbo Saknas Dammsjön sjö
Forsbygge fjärding Saknas Kalvhagen, se Fölhagen o. Hästhagen äga Fiskarbo by Dammsjön sjö
*Forssebygningsfjärding del av sn Kalvhagharen grund /Se Fjärdsmans gårdsnamn Dammsjöänges hagen hage
Forsnäs gd Kannviken vik Fjärdsmans gårdsnamn Dammsjöängeslandet del av Dammsjön
Frimodigs gårdsnamn /Se Kapellhagen hage /Se Fjärdsmans gårdsnamn Dammsjö änget åker
*Fårboda Saknas Kapellhagen äga /Se Fjärsmans Saknas Dammtäkten åker
Fäbo gård /Se Kapellsbron bro Fjärsmeds gård Dammtäkts hagan hage
Fäggeby by Kapellvreten äga /Se Fjärdsmeds Saknas Dammtäppan åker
Fäggeby by Karlströms udd udde Flinks gård Dammyran åker
Fäggeby by Kattjärnen tjärn Flodabyn öknamn på Söder Dammyran åker
Fäggeby by *Kavelberget? berg Flodbyn namn på Södersätra Daniels fallet skogsskifte
Fäggeby by Kavelberget berg Flygarns ä. namn för Sjöhaga Daniels tegen åker
Fäggeby by Kilberget berg Flygarns gårdsnamn Djupbäcken bäck
Fäggeby by Killingholmen holme Flygarns gård Djupdalen åker
Fäggeby by Killingholmen holme Flygars Saknas Djupdalshagarna skogsskifte
Fäggeby gästgivargård Killingholmen holme Flygars Saknas Djupdalsmyran åker
Fäggeby by Killingholmen holme /Se Flyttjegården gård Djupdalssveden åker
Färke gårdnamn /Se Killingholmsundet sund /Se Flyttjorna gårdsnamn Djuptomten åker
Gammelgården by Klastäkten äga /Se Flyttjorna nedlagd fäbod Djurgården hage
Gammelgården by Lile Klingen, se Klingen, Nedre sjö Forsa del av by *Djäknefalls hagarna hagar
Gammelgården by Klingen, se Klingen, Nedre sjö Forsa by Doklärbotten kolbotten
Gammelgården by Lilla Klingen, se Klingen, Nedre sjö Forsa gård gårdsnamn Doklar myran åker
Gammelgården by Store Klingen, se Klingen, Öfre sjö Forsa gård Saknas Domarmyren myr
Gammelgården by /Se Store Klingen, se Klingen, Övre sjö Forsa kvarn Saknas Domarmyran myr
Gethälla gård Klingen, Nedre sjö Forsbacka gårdsnamn Dracksbackarna backe
Gethälla gård Klingen, Nedre sjö Forsbacka Saknas Drottninggatu väg
*Gisslebo by /Se Klingen, Nedre sjö Forsbo by Druckens linden åker
*Gjutarhyttan ödelagd hytta Klingen, Nedre sjö Forsbo by Dunderbacken hage
*Gjutarhyttan försv. hytta Klingen, Nedre Saknas Forshaga gårdsnamn Dunderbackstäkten åker
*Gjutarhyttan försv. hytta Klingen, Nedre sjö Forshaga Saknas Dunderbacksvreten åker
*Gjutarhyttan ödelagd hytta Klingen, Nedre sjö Forslunds gårdsnamn Dybacken hage
Gjutarehyttan hytta Klingen, Nedre sjö /Se Forsnäs gårdsnamn Dybäcken åker
*Gjutarhyttan ödelagd hytta Klingen, Övra sjö Forsnäs Saknas Dybäcken åker
*Gjötarhyttan Saknas Klingen, Övre sjö Forsnäs kvarn kvarn Dyn åker
Glad gårdsnamn /Se Klingen, Övre sjö Forspells försvunnen gård Dytaget åker
Griggus gårdsnamn /Se Klingen, Öfre sjö Forssa del av by Dyviksberget berg
Gruvfogdens gård /Se Klingen, Övre sjö Forssa kvarn kvarn Dyviksegorna åker
Gudhstadha by /Se Klingen, Övre sjö Fredriks = Fredrikslund Saknas Dyviksviken vik
*?Guldsmedsarvet Saknas Klingen, Övre sjö Fredriks fors gårdsnamn Däljan åker
Guldsmedsbo by Klingen, Övre sjö /Se Fredriksfors gård Efter Lasses rå åker
Guldsmedsbo gdr /Se Klingen, Övre sjö Fredriks lund gårdsnamn Efter Murars rå åker
Guldsmedsbo by /Se Klingen, Övre sjö /Se Fredrikslund gårdsnamn Ekmans backan åker
»gullarwe» sn Klingen, Nedre o. Övre sjöar /Se Fredrikslund Saknas Eldforsharn grund
?Gussarvshyttan by Klingen Nedre o. Övre sjöar /Se Fredrikslund Saknas Eldforsharn grund
?Gussavshyttan by Klingen sjö /Se Fredriksons gårdsnamn Elis brunn källa
Gussarvshyttan by Klingen sjö /Se Fredrikssons gårdssnamn Engströms vägen gångstig
?Gussarvshyttan by Klinghålmen, se Björnholmen holme Fridhem gårdsnamn Enholarna åker
?Gussarfshyttan by Klingsbacken äga /Se Friden riven stuga Enholn dunge
Gussarvshyttan by Klingstegen äga /Se Fridhaga Saknas Enholn åker
Gussarvshyttan by Klossbo äga /Se Fridhem Saknas Enoks hagen hage
Gussarvshyttan by Klysnnäs åkrar /Se Fridhem Saknas Erik Gös» botten kolbotten
Gussarvshyttan by Knektharen grund /Se Frimodigs gårdsnamn Erik Hans holmen holme
Gussarvshyttan by Knektharn grund /Se Frimodigs Saknas Eriks Hanssons tomt, åker
Gussarvshyttan by Knektvreten äga /Se Fyrns Saknas Erikolisas tomt åker
Gussarvshyttan by Knekt åminnet vik /Se Fågelns försvunnen gård Erkes Kullbackan åker
Gussarvshyttan by /Se Knipholmen holme /Se Fäbod gårdsnamn Erkes täkt åker
Gussarvshyttan by /Se Knivstigen väg /Se Fäbo Saknas Erks hagan åker
Gussarvshyttan by /Se Kohagen äng Fäggeby by Everts backa åker
Gustavsbo beb. /Se Koholmen holme Fäggeby by *Fagerlösberget berg
*Guttormshyttan by *Kolarearvet täkt Fäggeby skogsgårdar gårdar Fageråsen berg
Götbo gd /Se *Kolarearvet täkt Färjarns Saknas *Fallsberget berg
Götbo by /Se *Kolarvet äga /Se Färje gårdsnamn Farbrors slätt åker
Hagaberg gård /Se Kolgårdstäppan äga /Se Färje gårdsnamn Farmors lit åker
Hagan gård /Se Kolningbäcken bäck Färje Saknas Farsbäcken bäck
Haggårdarna gårdar /Se Kolsveddammshagen äga /Se Färje Saknas Farses åker
Hagols gård /Se Konstviken vik /Se Färje-stugan gårdsnamn Fars källa källa
Halvörs gårdsnamn /Se Kopparschaktet gruvhål /Se Färjkarls gårdsnamn *Fasbacken åker
Hampus gdsn /Se Kornsveden äga /Se *Färjkarls gård *Fasbacken åker
*?Haraldsbo Saknas Kornåkern åker /Se Färjkarls Saknas *Fastäkt åker
Has gårdsnamn /Se Korsvägen vägkorsning /Se Färjstuga stuga Fattiggårdens åker
Hasmass gårdsnamn /Se Kroktjärnen tjärn Gabriels gårdsnamn Fembottnarna kolbottnar
Hindriks gård /Se Kroktjärnen tjärn Gabriels Saknas *Fernmyran åker
Hoppens gård /Se Kronstenen gränsmärke Gamla skolhuset gård Fernmyran åker
Husbyjans gårdsnamn /Se Kronstenen gränsmärke Gammalgården by Fernmyrhagen hage
Husvalls gårdar /Se *Kronsten råmärke Gammalgården by *Fickuses rovgärde åker
Hydeshyttan, se Hysta by Kronsten minnessten /Se Gammelgården Saknas Finnbo myran åker
Hyshyttan, se Hysta by Kronstenen sten Garvarns Saknas Finnboviken vik
Hysshyttan Saknas *Kronosten råskillnad /Se Getkälla gård Finnbo kitta åker
Hysta by Krukudden udd Gissel-Ers annat namn för Fredrikslund Finnbolandet del av Dammsjöstrand
Hysta by Kruthammaren kulle /Se Gjutarns gårdsnamn Finnbosjötäkten åker
Hysta by Kråkmyran myr Glads gårdsnamn Finnboviken vik
Hysta by Kungsbacken höjd Glads Saknas Finnsätra skogsmark
Hysta by Kvarnhalsen vik /Se Glasbit annat namn på Nybergs Fiskarboströmmen å
+Hyshyttan beb. Kvartsgruvan gruva Glasbits gård Fisklösen sjö
Hysta by /Se Kvistaberget höjd Gossars Saknas Fisklösen tjärn
Hysta by /Se Kvistaberget berg Granbergs gårdsnamn Fisklösen Lilla sjö
Hysta by /Se Kyorna äga /Se Granbo gårdsnamn Fisklösen Stora sjö
Hysta by /Se Kyrkberget berg /Se Granbo nybyggd gård Fisklösberget berg
Hysta by /Se Kyrkberget berg Granlund gårdsnamn Fisklösberget berg
Hysta by /Se Kyrkberget berg Granlunds gårdsnamn Fisklösmusen tjärn
Hysta by /Se Kyrkogården backsluttning /Se Grantorp gårdsnamn Fjutbacken åker
Hällbo by /Se Källbäcken bäck Grantorp Saknas Fjägeråsen berg
Hällbo by /Se Källvreten äga Griggus gårdsnamn Fjägeråsen berg
Ingarvet förr beb.? Kämar-Larsmyren myr Griggus Saknas Fjärdsmesshagen hage
Ingarfshyttan by Kärrvägen väg /Se Gropaugust gård Fjärdsmesstäppan åker
Ingarvshyttan by Kärrvägsgruvan gruvhål /Se Gropbo del av by Fjärsmeds hällarna stenhällar
Ingarvshyttan by (*König[s]hytte-) Dammsjön sjö Gropbo gårdar Flatan åker
Ingarvshyttan by Körningshålet vik Gropbo gårdar Flatan åker
Ingarvshyttan by Laggarhagen äga /Se Gropbo gårdar Flategorna åker
Ingarvshyttan by Laggarhemmanet äga /Se Gropen Saknas Flatåsen berg
Ingarvshyttan by Laggartomten äga /Se Gropgården gårdsnamn Flatåsen berg
Ingarvshyttan by Laggarudden udde Gropgården försvunnen gård Flintbrottet stenbrott
Ingarvshyttan by Laggarudden udde Grunas försvunnen gård Flyggarns åker
Ingarvshyttan by Laggar udden udde /Se Gruvfogdens Saknas Flygarvik äga
Ingarvshyttan by Landaberget berg Gråbergs gårdsnamn Flygarviken vik
Jacks gårdsnamn /Se Landa bro älvbro Gråbergs Saknas *Flyhagen hage
Jakobsbo beb. Landa hage udd Gråbo stuga Flyttjebacken backe
Janpers gdsnamn Lappbobacken backe Grådarna gård Flyttjedammen damm
»jngwars hitta», se Ingarvshyttan by Lappbobacken vägbacke /Se Guldsmeds Saknas Flyttjekanalen utgrävning
Jut gårdsnamn /Se Lappbobotten kolbotten /Se Guldsmedsbo by Flyttjemyrorna åker
Jutens gård /Se Laappmyran myr Guldsmedsbo gård Flyttjesjön sjö
Jutens gårdsnamn /Se Larssvedlandet äga /Se Guldsmedsbodarna gårdsnamn Flyttjesjön sjö
+Kansby beb. Lasshans källan källa /Se Guldsmedsbodarna gård Flyttje täppan åker
Karls gård /Se Lass Hansvreten äga /Se Guldsmedsbodarna gård Flyttjeån bäck
Karlsro gård /Se lile Klin-e-, se Klingen, Nedre sjö Gussarvshyttan by Flyttjeängarna ängsmark
Kasseby by /Se Liljebacken skogsbacke /Se Gussarvshyttan by Forsafallet fors
Kasseby by Liljebacken åker /Se Gussarvshyttan Saknas Forsaforsen fors
Kasseby by Liljebacken åker /Se Gusshyttfäbodarna nedlagd fäbod Forsaföset hage
Kasseby by Liljehagen hage /Se Gustavsberg gårdsnamn Forsahagan hage
?Kasseby by Lilla hagen äga /Se Gustavsberg gårdsnamn Forsbo hagan hage
?Kasseby by Lilla näset äga /Se Gustavsbo gårdsnamn Forsbohagarna hagar
Kasseby by Lilla vreten äga /Se Gustavsbo Saknas Forsbovägen väg
Kasselby by Lillpussen tjärn Gustavsnäs gårdsnamn Forshagan hage
Kasseby by Lillsjön sjö Gustafsnäs gård Forshagan hage
Kasseby by Lillön ö Gyviksbodarna nedlagd fäbod Forslunds bakia vik
Kasseby by Lindbergsvreten äga /Se Gästgivargården gårdsnamn Forsnäs ia vik
Kasseby by Lingberget berg /Se Gästgivargården Saknas Forsnäs kvarn kvarn
Kasseby by Lisselmossen mosse Göran-Matts gårdsnamn Forsänget åker
Kasseby by Lissjön sjö Göranmats Saknas Fors änget åker
Kasseby by Lissjön sjö /Se Göranssons gårdsnamn Forsängs hagan hage
Kasseby by Lisstomten äga /Se Göranssons gård *Fortaänget åker
Kasseby by Lisstäppan äga /Se Göras gårdsnamn Furuberget berg
Kasseby by /Se *Litsänge änge Göras gårdsnamn Furubergshagan hage
Kers gårdsnamn /Se Ljusterängarna terräng Göras ä. gårdsnamn Fyshagen hage
Kers gårdsnamn /Se Loffåå-en, Lövåsen berg Göres gårdar Fyrhål åker
Kestopps gårdsnamn /Se Lomsjön sjö Göres försvunnen gård Ffyrkantmyran åker
Kittmoren by Lomsjön sjö Göres Saknas Fyrtäkten åker
Kittmoren by Lottbosjön sjö Göstas riven stuga Fårhagen hage
*Klingesboda se ?Klingsbo, Stora o Lilla byar Lottbosjön sjö Göl, Stora o. Lilla gårdsnamn Fårhagan hage
Klingsbo by Lugnwatnet, se Lönnvattnet, Stora sjö Göt bodarna nedlagd fäbod Fårhagan hage
Klingsbo, Stora o. Lilla byar »Lungvatn..», se Lönnvattnet, Stora sjö Götbo by Fårhagan hage
Klingsbo by Lungwatne, se Lönnvattnet, Stora sjö Götbo gårdar Fårhagan hage
Klingsbo byar Lungwatnet lacus, se Lönnvattnet, Stora sjö Göteborg Saknas Fäbacka åker
Klingsbo byar Lung wattn, se Lönnvattnet, Stora sjö Götens gårdsnamn Fäbodarna åker
Klingsbo, Lilla o. Stora byar Lungvattnet, se Stora Lönnvattnet sjö Götens Saknas Fäbodarna åker
[Klingsbo] Saknas Lungwattnan lacus, se Lönnvattnet, Stora sjö Götvallen nedlagd fäbod Fäbodbäcken bäck
Klingsbo (numera Stora o. Lilla) gdar Lurmärtas sten sten /Se Hag gårdsnamn Fäbodfjärden vik
Klingsbo, Lilla o Stora gdr Lustgården terräng Hag gårdsnamn Fäbodhagan hage
Klingsbo byar Lustgården äga /Se Hag gårdsnamn Fäbodtjärn sjö
Klingsbo gdr Lusthuset bergshöjd /Se Hag Saknas Fäbodtjärn tjärn
Klingsbo, Lilla o. Stora byar Lustig Knopp bergstopp Hag gård Fäbodvägen väg
Klingsbo, Lilla o Stora byar Långhagsforsen fors Hag Saknas Fäbo källa källa
Klingsbo, Stora o. Lilla byar Långhällarna stenar /Se Hag Saknas Fäbotäkten åker
Klingsbo, Stora o Lilla byar Långmyran myr Haga gårdsnamn Fäggebygatan väg
Klingsbo Saknas Långmyran myr Haga gårdsnamn Fäggeby gatu landsväg
Klingsbo, St. o. L. byar Långnäsudden udde /Se Haga Saknas Fäggebyåkern åker
Klingsbo, Lilla o. Stora by o. gd Långsjön sjö Hagaberg gårdsnamn Fähusbacken åker
Klingsbo, Lilla o. Stora by o. gd Långsjön sjö Hagaberg Saknas Fähustomten åker
Klingsbo, Lilla o. Stora byar Långsjön sjö Hagbergs gårdsnamn Färje gärdet äga
Klingsbo, Stora gård Långsjön sjö Hagbergs Saknas Färjar ladu lada
Klingsbo gd Långsjöviken vik Haggården gårdsnamn Färjebäcken bäck
Klingsbo, Lilla o. Stora byar Långsjöviken vik Hagggården Saknas Färjevägen väg
Klingsbo gårdar Långstavintervägen väg /Se Haggårdarna gårdar Färjkarls gärde äga
Klingsbo, Lilla by /Se *Låttbosjön sjö Haggöres Saknas *Färjkarls hagan hage
Klingsbo, Stora gård /Se *Låttebosiöan sjö Hagjans Saknas Fölhagbotten kolbotten
?Klingsbo, Stora o Lilla byar /Se *Låttebo Siön sjö Haglund gårdsnamn Fölhagen hage
Klingsbo gd:ar /Se Lögvarpet kulle /Se Haglund gård *Förragården hage
Klingsbo, Lilla o. Stora byar /Se Löndwattnet, se Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn *Förragården hage
Klingsbo, Lilla o. Stora byar /Se Lönnvattnet, Lilla o. Stora sjöar Haglunds gårdsnamn Första bytet åker
Klingsbo gård Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn Fösbackan åker
Klingsbo, Stora gård Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn Galgplatsen skogsskifte
Klingsbo gd:ar /Se Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn *Galtboharn grund
*Klockarbordet gd Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn Gamla gården åker
Kläms gårdsnamn /Se Stora Lönnvattnet sjö Haglunds gårdsnamn Gammalgruvan gruvhål
Knektens f.d. gård /Se Lönnvattnet, Stora sjö Haglunds gårdsnamn Gammalgården åker
Kolarbo gdr Lönnvattnet, Stora sjö Haglövs gårdsnamn Gammalgårdsbackan åker
Kolarbo gdr Lönnvattnet, Stora sjö Hagmats Saknas Gammalgårdshagan hage
[Kolarearffwet] Saknas Lönnvattnet, Stora sjö /Se Hagols gårdsnamn Gammalgårdahagan hage
*Koleforssa quærn kvarn Stora Lönnvattnet sjö Hagols Saknas Gammelgårdsjorden åker
Krafsbo by Lönwattnan, se Lönnvattnet, Lilla o. Stora sjö Hagströms gårdsnamn Gammalgård myran myr
Krafsbo gd Lövestäkten äga /Se *Halvärns Saknas Gammalgårdssjön sjö
Krafsbo gd Lövtäkten äga /Se Halvörs ä. namn för Berglunds Gammalgårdssjön sjö
Krafsbo gd /Se Lövvreten äga /Se Hammars ä. gårdsnamn Gammalgårdsån bäck
Krukbo gd Lövåsberget berg Hammars gårdsnamn Gammalgårdsåsen sandås
Krukbo gd Lövåsberget berg Hammars Saknas Gammaltäppan åker
Krukbo gd Lövåsberget berg /Se Hammarsmedsbo gårdar Gatu stig
Krukbo gd /Se Lövåsen berg Hampus ä. namn på Norelund Gatu fästig
Kråkbacken gd /Se Lövåsen förr gruva, nu gd Hampus Saknas *Gellers haga hage
Kröls gårdarna gårdar /Se Lövåsen gammal silvergruva Hampus försvunnen gård Getholmen holme
Kvista by Lövåsen silvergruva Hampus Saknas Getingsarvet åker
Kvista by Lövåstäkten äga /Se Hampusfäbodarna nedlagd fäbod Getpossmyran myr
Kvista by Lövåsån å *Harsbo nedlagd fäbod Gisslers källa källa
Kvista by Lövåsån å Has gårdsnamn *Glinderänget åker
Kvista by Mamsell Järnströms botten kolbotten /Se Has gårdsnamn *Glinderängs backan åker
Kvista by Markusbotjärnen tjärn Has gårdsnamn *Gluttbackan åker
Kvistad by Marstrand äga /Se Has Saknas Gottlands ö ö
Kvista by Mellanborn ägor /Se Has Saknas Gottlandsön holme
Kvista by Mellannäset äga /Se Has Saknas Granbackan skogsbacke
Kvista gd Midsommar holme /Se Has Saknas Granhagan hage
Kvista by Morkullberget berg /Se Hases Saknas Granhagan hage
Kvista by Morkullbo vik /Se Hases försvunnen gård Granhagan hage
Kvistad by Mossen, Stora mosse Has-Matts gårdsnamn Grankärrsviken vik
Kvistad by Mullbacken backsluttning /Se Has-Ols gårdsnamn Granlunds haga skog
Kvistad by Murar fräkenlandet äga /Se Has-Ols gårdsnamn Granmora skogsparti
Kvistad by Murarhällarna stenar /Se Hasols gård Granmora berg- och skogsparti
Kvista by Morartomten äga /Se Hasols Saknas Granmorbackan hage
Kvista by Murar åminnet vik Hassmats Saknas Granmoren skog
Kvista by Myggbogärdet äga /Se Hedbergs gårdsnamn Granmoren hage
Kvista by Myrstrands hamn kolbootten /Se Hedbergs gårdsnamn Granmor hagan hage
Kvista gd Myrtäppan äga /Se Hedbergs gårdsnamn Granmorhagen hage
Kvista by Myrudden udde Hedbergs gård Granmorvägen väg
Kvista by Myrudden udd Hedemors Saknas Grannes åker
Kvista by Mårtensarvet förr äga /Se Heden gårdsnamn Grells harn grund
Kvista by Mörtaberget berg /Se Heden stuga Griggus botten kolbotten
Kvista gd Mörtaberget berg Hedins gårdsnamn Grills botten kolbotten
Kvista by Mörtaberg berg /Se Hedins gårdsnamn Grimberget berg
Kvista by Mörtabergsvreten äga /Se Hedins gård Grindstenbackan skogsbacke
Kvista by Nallmyran myr Hedins gård Grindsvedbackan åker
Kvista by Nedre rötterna vik /Se Hedlunds gårdsnamn Grindsveden åker
Kvista by Nedre svederna äga /Se Hedlunds gårdsnamn Gripenhjelm gruvhål
Qvista by Nordstjärnan kolbotten /Se Hedlunds Saknas Grisbäcken bäck
Kvista by Norrklack del av Biskops klack Hedmans gårdsnamn Grisbäcken åker
Kvista by Notholmen holme Hellströms gårdsnamn Grisbäcken åker
Kvista by Nybergsberget berg /Se Hermans gårdsnamn Grisbäckshagan hage
Kvista by Nybergsbergsvägen väg /Se Hermans försvunnen gård Gropbo åker
Kvista by Nygrenslandet äga /Se Hermans Saknas Gropen åker
Kvista by Nygrens vret äga /Se Herrgårds gårdsnamn Gropen åker
Kvista by Nygårds brunn brunn /Se Herrgårds Saknas Grop hagan hage
Kvista gd /Se Nyängsån å Hillerns gårdsnamn Grop hagan hage
Kvista gd /Se Näs hällarna stenar /Se Hillerns annat namn på Jan-Ers Grop hagan hage
Kvista by /Se Näs udd äga /Se Hillerns gård Grop holman holme
Kvista by /Se *Ohlsfors gränsmärke Hinders gårdsnamn Grop myran åker
Kvista gd /Se Oijes-ö, se Ösjön sjö Hinders Saknas Groprisbackan åker
Kyrkbacken del av Kyrkbyn? Oljeberget skogsparti Hinders Saknas Gropsveden ägor
Kyrkberget by Olls myran myr /Se Hinriks gårdsnamn Gropsveden åker
Kyrkbyn by Olls tomt äga /Se Hindriks Saknas Gropsveden åker
Kyrkbyn by Ol-Perstjärnen tjärn Hjortens Saknas Groptäppan åker
Kyrk(o)byn by /Se *Orfors, se *Ohlsfors gränsmärke Hjortens gårdsnamn Gropänges hagen hage
*Kålla fäbod Oringe sten gränsmärke Hjortens stuga Grusgropen åker
Källberget gd /Se Orrhällarna udd Hjortgården gårdsnamn Gruvberget berg
Källvreten gård /Se *Orsfors gränsmärke Hjort-Petters gårdsnamn Gruvberget berg
Kökelbo gd /Se Oxebergh, se Skuruhäll berg Hjälms gårdsnamn Gruvbäcken bäck
*Köleforsa kvarn Saknas Oxebergh, se Skuruhäll berg Hol Saknas Gruvhagen hage
+Körkelbo beb. Ollbergh, se Skuruhäll gränsberg Hollstens Saknas Gruvhagen hage
Laggar gårdsnamn /Se Oxebergh, se Skuruhäll berg Holmstedts gårdsnamn Gruvhålet grävd fördjupning
Laggarns gård /Se Oxebergz Råå, se Skuruhäll gränsmärke Holmstets gård Gruvkilen åker
Landa by Oxeberg Råå, se Skuruhäll gränsmärke Hoppens gårdsnamn Gruvtäkten åker
Landa by oxeberget, se Råberget berg Hoppens Saknas Gruvtäppan åker
Landa by Oxeberget, se Skuruhäll o. Råberget berg Hoppens Saknas Grycken, Stora o. Lilla sjöar
Landa by Oxebärgh, se Skuruhäll berg Horns gårdsnamn Grycken lilla sjö
Landa by Oxebäriett, se Råberget berg Husby-Jans gårdsnamn Grycken stora sjö
Landa by Oxebäriett, se Skuruhäll berg Husbyjans Saknas Grycksberget berg
Landa by Oxögat sjö Husvalls annat namn på Burns Grycksberget berg
Landa by Pingbovallen vall *Huttukarls försvunnen gård *Grymsveden åker
Landa by Pingst holme /Se Hyberts gårdsnamn *Grymsänge åker
Landa by Pinkarvet ägor /Se Hyberts stuga Gryssberget berg
Landa by Pinkgärdet åker /Se Hyst gårdsnamn Grytan dalsänka
Landa by Pinkharn grund /Se Hyst Saknas Grytfyllan tjärn
Landa by Pinkmoren åker /Se Hysta, se Bultbo Saknas Gråarna? Saknas
Landa by Pipar born kolbotten /Se Hysta by Grådarna del av Dalälven
Landa by Piparborn kolbotten /Se Hysta by Gråsmossan åker
Landa by Prins Karl gruvhål /Se Hystfäbodarna nedlagd fäbod *Gränjemors källa källa
Landa by Pråmstadbacken backsluttning /Se Hytt-Olles ä. namn för Karlsbro Gräsberget berg
Landa by Pråmstaden vik /Se Hyttolles Saknas Gräsberget berg
Landa by Prästbäcken bäck Hålléns gårdsnamn Gräshålet åker
Landa by Prästgruvan gruvhål /Se Hållstens gårdsnamn Grässveden åker
Landa by Prästgruvan, se Prästtäkten gruvhål Häglingsbo nedlagd fäbod Grästomten åker
Landa by Prästtäkten äga /Se Häglingsbobodarna nedlagd fäbod Grästomten åker
Landa by Prästänges myran äga /Se Hällarna gårdsplats Grödberget=Gräsberget Saknas
Landa by Prästänget äga /Se Hällas försvunnen gård Grönbotten kolbotten
Landa by Prästön ö Hällbo by Grönbottensviken vik
Landa by /Se Putteskälla källa Hällbo gårdsnamn Grönnberget del av Fjägeråsen
*Larsstigs ?gårdsn. Rasjöbäcken bäck Hällbo Saknas Grötbacken backe
Lass gdsnamn Rasjön sjö Hällmansberg Saknas Grötbacksbron bro
Lassbo gård Rasjön sjö Höglunds gårdsnamn Gubbtomten åker
Lasshans fäbodarna fäbodar /Se Rasjön sjö Höglunds gårdsnamn Gubbänget åker
Lassgården Saknas Rasjön sjö /Se Höglunds Saknas Guldsmedsbo myran myr
Ljusterängarna del av by Rasjön sjö Högsimes Saknas Guldsmedshagen hage
Ljusterängarna by /Se Rasjön sjö Högåsa gård Guldsmeds ladu lada
Lodjurets f.d. soldattorp /Se Rasjön sjö /Se *Hönnäset gårdar Guldsmeds täppan åker
Lottbo gd Rasjön sjö /Se *Hönnäset gårdar *Gullvreten åker
+Lättbo beb. Rasjöängen äng *Hönnäs gård Saknas *Gullängs backan åker
Lättbo personbinamn Ridderstolpe gruvhål /Se Ingarvshyttan by *Gummyran åker
Löves gård /Se Risgruvan gruvhål /Se Ingarvshyttan by *Gummyrorna åker
Löfåsen by Rosentjärnen tjärn Ingels gårdsnamn Gumstäppan åker
Lövåsen nu hg Rosentjärn sjö /Se Ingels Saknas Gunnars hålet åker
Lövåsen by *Rostatierna raa gränsmärke Ingels Saknas Gussarvs hytte kyrkvägen väg
Lövåsen by Rottjärnen tjärn Ingels Saknas Gussarvshyttfäbodstigen väg
Lövåsen nu hgd Rottjärnen tjärn Ingelslars Saknas Gussarvshyttholman holme
Lövåsen hg Rottjärnsmyran myr Ingevalds gårdsnamn Gussarvshyttejorden åker
Lövåsen nu hgd Rudtjärnen tjärn Ingevalds Saknas Gussarvshytt myran myr
Lövåsen hg *Run-källa Saknas /Se Isaks försvunnen gård Gussarvshyttesjön sjö
Lövåsen hg och bruk Rustas myra myr Isaks försvunnen gård Gussarvshyttsjön sjö
?Lövåsen gård Ryggen sjö Israels försvunnen gård Gårdsgärdet åker
Lövåsen hg Ryggen sjö Jacks gårdsnamn Gårdsgärdet åker
?Lövåsen hg /Se Ryggen sjö /Se Jacks gårdsnamn Gårdsgärdet åker
Lövåsen hg Ryggen sjö Jacks Saknas Gårdsspjället åker
Lövåsen nu hg Ryggen sjö /Se Jacks Saknas Gårdstäkten åker
Lövåsen hg Ryggen sjö /Se Jacksbo gårdsnamn Gårdstäkten åker
Lövåsen nu herrgård Ryggen sjö /Se Jacksbo gård Gårdstäkten åker
Lövåsen gård /Se Ryggzkalfwen, se Kalven vik Jakobs gårdsnamn Gårdstäkten åker
Lövåsen gård Råberget, se Oxberget berg Jakobs gårdsnamn Gårdstäkten åker
?Maggilbo by Råberget berg Jakobs Saknas Gårdstäkterna åker
Maggilbo by Råberget berg Jakobs Saknas Gårmyran myr
Markusbo by /Se Råberget berg Jakobs Saknas Gårmyran åker
Mass gårdsnamn /Se Råberget berg Jakobs Saknas Gårmyrviken vik
Mecks gårdsnamn /Se Råberget bergsparti Jakobsons gårdsnamn *Gäckarfallshagen hage
Mehäl gård Råberget berg Jan-Ers gårdsnamn Gälles ? hage ägor
Mickels gård /Se Råberget berg Jan-Ers gårdsnamn Gärdesbackan hage
Mickels gårdsnamn /Se Rådlösbo terräng? Jan-Ers gårdsnamn Gärdeshagan hage
Micks gårdsnamn Rådstubacken backsluttning /Se Janers Saknas Gärdeshörnet åker
Mor förr gd /Se Rågsveden äga /Se Janers Saknas Gärdesänges backan åker
Morn by *Råsta tjärna rå råskillnad /Se Janers gård Gärdesänget åker
Moren by Räknebacken backsluttning /Se Janers Saknas Gärdesänget åker
Moren by Rävberget berg Janers gård Gärdet åker
Morn by Rävens skuta sten /Se Janlarses försvunnen gård Gärdet åker
Moren by /Se Rödsjöbäcken bäck Janolovs Saknas Gärdet åker
Moråsen by /Se Rödsjön sjö Jan-Ols gårdsnamn Gärdet åker
Moråsen gd /Se Rösjöbäcken bäck Janols Saknas Gärdet åker
Murar gårdsnamn /Se Rödsjön sjö Jan-Pers gårdsnamn Gärdet åker
Murars gård /Se Röstiernan, se Rödsjön sjö Jan-Pers gårdsnamn Gärdet åker
Murmästarbo by /Se Sandbotten kolbotten /Se Janpers Saknas Gärdet åker
Murmästarbo by /Se Sandsarvet förr äga /Se Janpers Saknas Gärdet åker
Myggbo gård /Se Signalberget berg Jans gårdsnamn Gärdet åker
Mårds gårdsnamn /Se Signaludden holme Jans gårdsnamn Gärdet åker
Mårs gårdsnamn /Se Självåtsbacken backe /Se Jans gårdsnamn Gästgivar botten kolbotten
Mårtensarvet ?beb. Siön, se Hönsan sjö Jans gårdsnamn Gästgivarfallet kolbotten
Mårts gdsnamn Sjötäkten äga /Se Jans ä. namn för Lindåker Gästgivaregården stenar
Mårts gårdsnamn /Se Sjötäktsgrundet grund /Se Jans gårdsnamn Gömänget åker
Nedernora by Sjötäktslandet äga /Se Jans gårdsnamn Göran Ersson gruvhål
Nedernora by Skallbacken höjdsträckning /Se Jans Saknas Göranmats backen åker
Nedernora by Skallerberget berg Jans gård Göres bäck bäck
Nedernora by Skettenbrotjärnen tjärn Jans försvunnen gård Göres fäbodar åker
Nedernora by Skinnfiskarna tjärnar Jans Saknas Göres hagan hage
Nedernora by Skinnmatsäcken berg Jans Saknas Göres trägård igenväxt trägård
Nedernora by Skomakarbron bro /Se Jans Saknas Göresänget åker
Nedernora by Skommarbopussen myrmark Jans Saknas Göstas åker
Nedernora by Skommartjärn sjö /Se Jans Saknas Götbo sveden åker
Nedernora by Skråmkällan källa Jans Saknas Göt botten kolbotten
?Nedernora, ?Nednora beb. Skräddarberget berg Johannesberg gårdar Göt gärdet åker
Neriklars gårdsnamn /Se Skräddarberget berg Johannesberg nybyggd gård Göt myren myr
Nis gårdsnamn /Se Skräddarförskinnet åker /Se Johannedal gårdsnamn Götänget åker
Nora, se: Nedernora by Skräddar åminnet vik /Se Johannedal Saknas Götänget åker
Nyberget by Skuggbotjärnen tjärn Johannesberg gårdsnamn Gårmyrtjärn tjärn
Nyberget by Skuhlhell, se Skuruhäll berg Johannesfors gårdsnamn Göt-spången +spång
Nyberget by Skurhäll berg /Se Johannesfors Saknas Hagan hage
Nyberget gruvor Skuruhäll gränspunkt Johanssons gård Hagan åker
Nyberget by Skuruhäll berg Jones Saknas Hagan åker
Nyberget by Skuruhäll berg Jongården gårdsnamn Hagan åker
Nybärget by Skuruhäll berg Jongården Saknas Hagan åker
Nyberget by Skuruhäll berg Jons gårdsnamn Hagan hage
Nyberget by Skuruhäll berg Jonsbo nedlagd fäbod Hagan hage
Nyberget by Skuruhäll gränsberg Jordpetters riven stuga Hagan hage
Nyberget by Skuruhäll berg Jut gårdsnamn Hagan åker
Nyberget by /Se Skuruhäll berg Jut Saknas Hagan hage
*Nybergshyttan ödelagd hytta Skuru häll berg Jut Lilla Saknas Hagan hage
*Nybergshyttan hytta Skuruhäll berg Jut Stora Saknas Hagan åker
Nybons gård /Se Skuruhäll berg /Se Jutens Saknas Hagan hage
Nygårdarna by Skuruhäll berg Jutens Saknas Hagan hage
Nygårdarna by Skut Hans täppa förr ängslott Jutens Saknas Hagan hage
Nygårdarna by Skut Hans Täppa förr ängslott Jönserkes nu försvunnen gård Hagan hage
Nygården by Skuttäppsviken, se Skutviken vik Jönsmats Saknas Hagan åker
Nygården by /Se Skutviken, se *Stora viken vik Kalles gårdsnamn Hagarna hagmark
Olls f.d. gård /Se Skutviken vik Kalles Saknas Hagarna skogsskifte
Olovsarvet förr gd Skutviken vik /Se Kallsjans Saknas Hagelsnäs hagan hage
Ols gdsnamn Skvasselbäcken bäck Kalus gårdsnamn Hagen hage
*Olsfors Saknas Skvasselbäcken bäck Kammars Saknas Hagen hage
Oppiklars gårdsnamn /Se Skvasselbäcksmyr myr Kapellet baptistkapell Hagervreten åker
Orrsta by Skålbo klack berg Kaplagården gård Haggården åker
Orrsta by Skålbomyran myr Karl-Eriks gårdsnamn Hag gården åker
Orrsta by Skålbotjärnen tjärn Karleriks gård Hagjans gruva gruvhål
Orrsta by Skötten gatu gångstig /Se Karleriks försvunnen gård Hagjansgruvbotten kolbotten
Orrsta by Slansboberget berg Karls gårdsnamn Hagkittan hage
Orrsta by Slansboberget berg /Se Karls gårdsnamn Hagmors gruva gruvhål
Orrsta by Slansboön ö Karls ä. namn för Boströms Hagmyran åker
Orrsta by Slogmyran myr Karls gårdsnamn Hagmyran åker
Orrsta by Slogmyran myr Karls Saknas Hagmyran åker
Orrsta by *Slättklacken berg /Se Karls gård Hagmyr hagan hage
Orrsta by Smackhålet terräng? Karls Saknas Hag lada lada
Orrsta by *Smedsarvet förr äga /Se Karls försvunnen gård Hag slätten hage
Orrsta by Smedstubacken äga /Se Karls Saknas Hagslätten åker
Orrsta by Smedstäkten odling Karls försvunnen gård Hagtäkten åker
Orrsta by Smedstäkten odling Karls Saknas Hagtäkten åker
Orrsta by /Se Smedstäkten förr ägomark /Se Karls Saknas Hagtäkten åker
Orresta by /Se Småmyrorna myrar Karls Saknas Hagtäkten åker
Orrsta by /Se Smältaretäkten åker Karlsberg gård Hagtäkten åker
Orrsta by /Se Smältartäkten förr ägomark /Se Karlsbro gårdsnamn Hagtäkts hagan hage
Orrsta by /Se *Smältar täkts rå råskillnad /Se Karlsbro gård Hagtäktslandet del av strand
Orrsta by /Se Snickarhagen äng Karlsfors gårdsnamn Hagtäppan åker
Osmundsbo gd /Se Snirsholmen udde Karlsfors Saknas Hagudden åker
*Ovannora Saknas *Snårtierna tjärn Karlslund gårdsnamn Hagudden åker
Perers gdsnamn Sockenskrivarbotten kolbotten /Se Karlslund gård Hagudden udde
Pingbo by Sotbo terräng Karlslund gård Hagvikre åker
Pingbo gdr Spadarvet åker /Se Karlslund gårdsnamn Hagvretarna åker
Pingbo gdr Spinkarvet förr äga /Se Karlslund gård Hagvreten åker
Pingbo by /Se Spinkarvet åker /Se Karlslund gårdsnamn Hag vreten åker
Pingbo såg /Se Spångbro bro /Se Karlslund Saknas Hag åkern åker
Piparmo gård Spännakällan källa Karlslund Saknas Hagänget åker
Piparbo gd /Se Staden mellan broarna åker /Se Karlsro gårdsnamn Hallandsbacken backe
Pollack gårdsnamn /Se Stenbro bäck bäck /Se Karlsro gårdsnamn Halldammen åker
Pres gårdsnamn /Se Stenbrohagen äga /Se Karlsro lht Halldammsbacken backe
Pros gårdsnamn /Se Stenpussen tjärn Karlsro Saknas *Haltboharn grund
Prostgården gård Stenkistan ö Kasseby by Halvörnsbäcken bäck
Prästgården gd Stensbäcken bäck Kasseby by Hammars åker
Päars gårdsnamn /Se Stensveden äga /Se Kers Saknas Hammarshagen hage
Rasbo gd Stensvedhagen äga /Se Kerstis försvunnen gård Hammarshagen hage
Rasbo gd Stentäppan äga /Se Kerstops Saknas Hampuses åker
Rasbo gd Stigs linden äga /Se Kerstops gd Hampuses åker
Rasbo gd Stjälkviken torp? Kind boms gårdsnamn Handelsgruvan gruvhål
Rasbo gård Stockars-häll del av sn Kittmoren by *Handrikby tjärn tjärn
Rasbo gård Stockströms tomten äga /Se Kittmoren by Hansbackan åker
Rasbo gård Stora hagen äga /Se Kittmor gård Saknas Hartäppen åker
Rasbo gdsnamn Stora mossen myr Klackbo by Hansebacken åker
Rasjöbo by Stora mossen myr Klackbo gårdar Hanses vret åker
Rasjöbo gårdar *Stora viken vik /Se Klackes ä. namn på Storms Hanssons täkten åker
Rasjöbo by /Se *Storbo odling Klackes gård Hanstäkten åker
Rassbo, se Rasjöbo gårdar *Storbo odling Klarbataljon gårdar *Haristar pussen myr
Rumbo gårdsnamn /Se store Klingen, se Klingen, Övre sjö Klars försvunnen gård Hartäppan åker
Rävbo gård /Se Store Klingen, se Klingen, Övre sjö Klems gårdsnamn Har änget åker
Salmakarbo by /Se Storgruvan gruvhål /Se Klingsbo, Lilla by Hases åker
Salmakarbo gd /Se Storgruvan gruvhål /Se Klingsbo, Lilla by Hases botten kolbotten
*Sandsarvet lht Storgubben gruvhål /Se Klingsbo Lilla by Has gärdet åker
*Sandsarvet försv. beb.? Storgubbgruvorna gruvhål /Se Klingsbo, Lilla gård Hashagen hage
*Sandsarvet försv. beb.? Stockholmen holme Klingsbo, Stora f.d. herrgård Has häll stenhäll
Sares gårdsnamn /Se Stormorsklacken del av Biskopbergsklack Klingsbo Stora gård HasLisa åker
Saxviken numera försv. gårdar Stornäset äga /Se Klijgsbo Stora gård Has myra myr
Saxviken försv. gdr Storpussen tjärn Klingsbo kvarngårdar gårdar Hassmats ö holme
Saxviken försv. gdr Storsbo terräng Klippens försvunnen gård Has stenbocka hage
Sellbergs fäbodarna fäbodar /Se Storsbo terräng Klockar-Matts ä. namn på Lundkvists Has änget åker
Sers gårdsnamn /Se Stortegen äga /Se Klockarmats gård Hedbergs åker
Simes gårdsnamn /Se Stortomten, se Lisstomten äga Klockars gårdsnamn Hedbergs haga hage
Sjöns gårdsnamn /Se Storvreten äga /Se Klockars gård Heden åker
Skinnar gårdsnamn /Se Storön ö Klåvsänget Saknas Heden del av Austahyttan
Skinnarbo gd Stubbsvedgatu gångstig /Se Kläms Saknas Heden åker
Skinnarbo gd Styggdalen dalgång Knuts försvunnen gård Hedhagen hage
Skinnarbo gd Stängslen äga /Se Knuts Saknas Hedmans åker
Skinnarbo by Ståthållarsänket dalsänka /Se Knuts försvunnen gård Hedmyran åker
Skinnarbo gd /Se *Svartbäcken äng Knuts Saknas Hedmyr hagan hage
Skinnarbo gd /Se Svartviken vik Knuts Saknas Hed-täkten ägor
Skinnarbo by /Se Svartviksviken vik Knuts gårdsnamn Hedtäkten åker
Skinnars gdsnamn Svedbohagen äga /Se (Matts-) Knuts gårdsnamn Hedåkern åker
Skommar gårdsnamn /Se Svensmyran myr Knuts gårdsnamn Helgdagsbackan åker
?Skommarbo beb. Svens sjötäkt äga /Se Knåp-socknen del av sn Hemasgräsberget del av Gräsberget
Skommarbo by Svens sjötäktslandet äga /Se Kolarbo Fredriks försvunnen gård Hemgärdet åker
Skommars gdsnamn Stora Sågsjön sjö Kolars gårdsnamn Hemhagen hage
Skommars gård /Se Sågtjärnen tjärn Kolars Saknas Hemhagan hage
Skräddare-Klingsbo by Sågviken vik Kolis gårdsnamn Hemhagan hage
Skräddare-Klingsbo by Sågvreten äga /Se Kolis Saknas Hemma på änget åker
Skräddare-Klingsbo by /Se Sågån å Kols försvunnen gård Hemskiftet åker
Skräddars gård /Se Söderklack del av Bispbergklack Kolsäng försvunnen gård Hemskiftet åker
Skuggbo gd /Se Sörängeshagen äga /Se Korpen ä. namn för Örjes Hemtäkter åker
Skuggbo gd /Se Söränget äng Korpens gård Hemtäkten åker
Skuggbo gd /Se Sör änget äga /Se Korphålet nedlagd fäbod Hermansborg hage
Skuttäppan tp /Se Tallmormyran myr Korsbo nedlagd fäbod Herrgården väg
Skålbo by Tallmors myra myr /Se Krafs försvunnen gård Herrgårds botten kolbotten
Skålbo gd Tepet terräng Krafsbo by Herrgårdstäkten åker
Skålbo gd Tingsudden udde Krafsbo gård Herrgårdsviken vik
Sköns gdsnamn Tjärndalsberget berg Krafsens försvunnen gård Herrtäkten åker
Sköns gård /Se Tjärdalsberget berg /Se Krants-stugan gårdsnamn Hinders botten kolbotten
Sköns gårdsnamn /Se Tomaskällan källa /Se Kransstugan stuga Hindersnäset näs
Skörs gårdsnamn /Se Tomteboberget berg Kristoffers ä. namn för Stenlund Hindersviken vik
Slansbo gård /Se Tomtebogruvan gruva Kristoffers Saknas Hinders vik vik
Slars gdsnamn Tomtegruvan gruvhål /Se Kroktjärnsfäbodarna nedlagd fäbod Hins morotsland åker
Slars gårdsnamn /Se Tors stentäppa äga /Se Kruk, Lilla gård Hins udden udde
Smeds f.d. gård /Se Tors teg äga /Se Kruk, Stora gård Hitaför liljebackan åker
*Smedstäkten gd? Tortsmyran myr Krukbo gårdsnamn Hita Kullbackan åker
Smältartäkt försv. beb? Tovan kolbotten /Se Krukbo gård Hita Sandskiftet åker
Snickars gård /Se Trasket åker /Se Kruthammaren riven stuga *Hitersta avlet åker
Snirs gårdsnamn /Se Trefaldighetskälla källa Kråkbacken gårdsnamn Hjortbäcken bäck
Snirs gårdsnamn /Se Trefaldighetskälla källa Kråkbackan gård Hjort hagan hage
Snälls gårdsnamn /Se Trissorna äga /Se *Krösgårdarna gårdar Hjortronmossan myr
Sols gdsnamn Trollriket terräng *Krösgårdarna gårdar Hjortronmossvägen väg
Sols gårdsnamn /Se Trollrriket åker /Se Kullbacken gårdsnamn Hjortronmyran myr
Sols gårdsnamn /Se Trylännet sjö Kullbackan Saknas Hjortronmyran myr
Spers gårdsnamn /Se Trylännet sjö Kvarnen gårdsnamn *Hjälteränget åker
Spinkarvet ?beb. Trylännet tjärn Kvarnen kvarn *Hjälterängahagen hage
Sporr gårdsnamn /Se Trylännet sjö Kvarngöres Saknas Hjärpkolningen åker
Stenverken gård Trylännet sjö Kvarns gårdsnamn *Hjärtmyrkällarna stenar
*Stenheflingenom, se Häglingen, Stora Saknas Trädgårdsharn grund /Se Kvarnsveden by Holman holme
*Stenverkarna f.d. gd? /Se Trädgårdsharen grund /Se Kvarnsveden by Holmen åker
Stenverken by Trädgårdsnäslandet äga /Se Kvars Saknas Holmtegen åker
Stenverken gård /Se Trädgårdstjärnen tjärn Kvisselängs Saknas Holmtjärn tjärn
Stenverken gård /Se Trädgårdsudden udde Kvista herrgård Holmtjärnsmyran myr
Stigs fäbodarna fäbodar /Se Tvärhandsån å Kvista gård Holn stenbacke
Stocksbro by Täppan äga /Se Kybo gårdsnamn Holn åker
Stocksbro by /Se Uppbo tjärn tjärn Kybo gård Holn hage
*Storbo Saknas *Uppbåga färja Saknas Kyrkberget by Holnberget? berg
+Storkesbro beb. Utholmen holme Kyrkberget gårdar Holns häll berghäll
Storsveden by /Se Uvberget berg Kyrkbyn by Holns sten flyttblock
Stubbans gdsnamn Uvberget berg Kyrkbyn by Holtäkten åker
Stubbo gdsnamn Uvberget berg Kyrkbyn Saknas Holtäppan åker
Sundbergs gdsnamn? Uvberget berg Kyrkbyn, Södra del av Kyrkbyn Holänget åker
Svedbo gård /Se Uvbergshällarna höjd Kåbo nedlagd fäbod Hoppbacken backe
Sveden gårdar /Se Uvbergshällarna hällar Kålens gårdsnamn Hornberget berg
Svens gård /Se Uvbergstjärnen tjärn Kålhuvuds Saknas Horns häll stenhällar
Svenskbo by /Se Lilla Uvbergstjärnen tjärn Källberget by Horn sten sten
Säter, se Söder-, Ytter- o Översätra byar Varggropsvreten äga /Se Källberget gårdar Hotellet åker
Säter kgsgd Vargmyran äga /Se Källbergs gårdsnamn Humlegårdshålet åker
Säterbygge fjärding del av sn Vargsjön sjö Källbergs Saknas Hummmelgården hage
Säterbygge fjärding f.d. sn Vargsjön sjö Källbo gårdsnamn Hundrumpan ägor
Sätra by Vargsjöån å Källs gårdsnamn Hundrumpan åker
Sätra by Vargsjöån å Källs gårdsnamn Hundrumpan åker
Sätra by Vaskan bäck bäck /Se Källsjö gårdsnamn Hundrumps bro landsvägsbro
Sätra byar Vaskan hagen äga /Se Källvreten gårdsnamn Hundrumpsbäcken bäck
Sätra byar Vassmyran myr /Se Källvreten lht Hundrumps hagan hage
Sätra byar Vassmyråsen ås /Se Kökelbo gårdsnamn Hundrumpsvägen landsväg
Sätra, Söder-, Ytter- och Översätra byar Vetteklacken del av Bispbergsklack Kökelbo gård Hungersnöden kolbotten
Södersätra, Yttersätra, Översätra byar Vetteklacken del av Bispbergsklack /Se Körninghålet nedlagd fäbod *Hupptomten åker
Södersätra, Yttersätra o. Översätra byar Vetteklacken del av Bispbergsklack Körnings gårdsnamn Husbytäppan åker
Södersätra, Yttersätra o. Översätra byar Vettlingsån å Körnings Saknas Husbyvägen landsväg
Söder-, Ytter- o Översätra byar Viljam schaktet gruvhål /Se Laggars gårdsnamn Hustomterna åker
Söder-, Ytter- o Översätra byar Villmoberget berg laggars bebyggelse Husvalls botten kolbotten
?Söder-, Över- o. Yttersätra byar Villmomyran myr Landa by Husvallstäkten åker
Söder-, Ytter- o Översätra byar Vinterkolingen terräng Landa by Husvallsån å
Söder-, Ytter- el. Översätra byar Vintäppan äga /Se Landenbergs gårdsnamn Huttukarls åker
Södersätra by Visthusbäcken bäck Landsbro gårdsnamn Huvuddiket bäck
Tomt gdsnamn Visthuset tjärn Landsbro Saknas Hybbleshagen hage
Tomtebo by Visthuset tjärn Lars Saknas *Hybblet åker
Tors f.d. gård /Se *Wjbäcken bäck? Larses gårdsnamn Hyen sjö
Travar gårdsnamn /Se *Wjbäcken bäck Larses Saknas Hyen sjö
Trollbo by Vret myran äga /Se Larses Saknas Hysta svederna åker
Trollbo by Vrångs prästänget äga /Se Lars- Hans gårdsnamn Hysttegen åker
Trollbo by Väderbacken backe Lars-Hans gårdsnamn Hyståsen höjd
Trollbo gård Västbergsstenen sten Lars-Ols gårdsnamn Hyttbacken ägor
Trollbo gd /Se Västgötatäkten Saknas Larssons gårdsnamn Hyttbackan åker
Tyskas gårdsnamn /Se Ytter Klingen, se Klingen, Nedre Saknas Lass gårdsnamn Hyttbackan landsvägsbacke
Uppbo by Ålling Si--, se Ålängen sjö Lass Saknas Hyttbackan vägbit
Uppbo by Ålängen sjö Lassbo gård Hyttbacken åker
Uppbo by Ålängen sjö Lassbo gård Hyttbacksvägen väg
Uppbo by Ålängen sjö Lassbobodarna nedlagd fäbod Hytt bro landsvägsbro
Uppbo Saknas Ålängen sjö Lasses gårdsnamn Hyttbron bro
Uppbo by Ålängen sjö Lasses gårdsnamn Hyttbäcken bäck
Uppbo by Åringen lacus, se Ålängen sjö Lasses gårdsnamn Hyttgatan väg
Uppbo by Åringen, se Ålängen sjö Lasses gårdsnamn Hyttgatu väg
Uppbo by Åringen siön, se Ålängen sjö Lasses Saknas Hyttolles haga hage
Uppbo by *Öiarängarna ängar Lasses gård Hyttsveden åker
Uppbo by Öiarængarna ängar Lasses gård Hyttvägen väg
Uppbo by *Öiarængarna Saknas /Se Lasses Saknas Hyttåkern åker
Uppbo färjställe *Öijesiöholman gmlt gränsmärke Lasses gård Hyttäppan åker
Uppbo by *Öre ström vdr Lasses Saknas Hålhagen hage
Uppbo by Örjes sveden äga /Se Lasses gård Hål källan källa
Uppbo by Ösjön sjö Lasshans Saknas Hålvreten åker
Uppbo by Ösjön sjö Lasshans fäbodarna nedlagd fäbod Hårdvallen åker
Uppbo by Ösjön sjö Lasshans Saknas Hägelboskogen skogsparti
Uppbo by *Östanberget berg Lassolls Saknas Häggarna åker
Uppbo by Österklack del av Bispbergsklack Lasspells gård Häggbockan åker
Uppbo by /Se Övre Rötterna, se Nedre Rötterna vik Lasspells gård Hägghagan hage
Uppbo by Övre Svederna, se Nedre Svederna äga Leksells gårdsnamn Häggvreten åker
Uppbo by Övre tomten åker /Se Leksells Saknas Häggänget åker
Uppbo by   Liljans Saknas Häglingen sjö
Uppbo by /Se   Liljans barn gårdar Häglingen sjö
Uppbo by   Liljeholms fästning gård Häglingsboviken vik
Uppbo by /Se   Lill-Erkers gårdsnamn Häglingsbovägen väg
Uppbo by /Se   Lill-Jut Saknas *Hägnesveden åker
Upphöga by   Lilltorp gårdsnamn *Hägnesvedhagen hage
»vppo», se Uppo by   Lilltorp nybyggd stuga Hällarna stenar
Urväder gårdsnamn /Se   Lindbergs gårdsnamn Hällarna stenar
Valfiskens gårdsnamn /Se   Lindbergs gårdsnamn Hällarna del av Grycksberget
*Widestom Saknas   Lindbergs gårdsnamn Hällarna stenar
Vrångs gård /Se   Lindblads gårdsnamn *Hällas åker
Västerby(n) by /Se   Lindesborg gårdsnamn Hällbo kolarkoja
Yttersätra och Översätra byar   Lindesborg Saknas Hällbo hagen hage
Ytter-, Över- o. Södersätra byar   Lindhagen gårdsnamn Hällbohagen hage
Yttersätra byar   Lindhagen Saknas Hällbo tomten åker
Ytter-, Över- o. Södersätra byar   Lindkvists gårdsnamn Hällbotten kolbotten
Ytter-, Över- o. Södersätra byar   Lindsberg gårdsnamn Hällbo vreten åker
Ytter- el. Översätra byar   Lindsberg gårdsnamn Hällbo åkern åker
Yttersätra by   Lindsberg gård Hällbo änget åker
Yttersätra o. Översätra byar   Lindsberg gård Hällemans gruva gruvhål
Sätra, Ytter - och Över- byar   Lindenäs gårdsnamn Hällsjöberget berg
Yttersätra o. Översätra byar   Lindsnäs Saknas Hällsjöberget berg
Ytter-, Översätra byar   Lindåker gårdsnamn Hällsjöbergsvägen väg
Yttersätra by   Lindåker Saknas Hällsjövreten åker
Yttersätra by   Lindås gårdsnamn Hälltäkten åker
Yttersätra by   Lindås Saknas Härbreskogen hage
Yttersätra o. Översätra byar   Lisseluks gård Härbrästäkten åker
Yttersätra by   *Lisselfärjkuls försvunnen gård Härbrästäkten åker
Ytter-, Översätra byar   Lisselgöl Saknas Hästabacka åker
Yttersätra by   Lisselkvars Saknas Häst backan åker
Ånsta, se Ansta by   Lisselrö försvunnen gård Hästbäcken bäck
Åsmundsbo gd /Se   Lisselängs Saknas Hästhagen hage
Åssvedsbo gd /Se   Lissjans försvunnen gård Hästhagen hage
*Åssvedsboda Saknas   Ljusterängarna del av byn Hästhagen hage
*Åssvedsboda försv. gd   Ljusterängarna gemensamt namn på gårdarna Hästhagen hage
*Åssvedsboda försv. gd   Lobo stuga Hästhagen hage
*Äffwrekehytan, se Arkhyttan by   Lortsamuels Saknas Hästhagan hage
Örjes gård /Se   Lottbo gård Hästhagan hage
*Örlagbo Saknas   Lottbofäbodarna nedlagd fäbod Hästhagan hage
*Örsta försv. beb.?   Lottbo vaktstuga vaktstuga Hästhagen hage
Över-, Söder- o. Yttersätra byar   Lugnet gårdsnamn Hästhagan hage
Översätra och Yttersätra byar   Lugnet statargård Hästhagan hage
Översätra by   Lugnet Saknas Hästhagan hage
Över-, Ytter- o. Södersätra byar   Lund gårdsnamn Hästhagan hage
Sätra, Över- och Ytter byar   Lund Saknas Hästhagan hage
Över-, Ytter- o. Södersätra byar   Lundback gårdsnamn Hästhagan åker
Öfversätra by   Lundback Saknas Hästhag sveden åker
Översätra o. Yttersätra byar   Lundells gårdsnamn Hästhagtäkten åker
Sätra Saknas   Lundkvists gårdsnamn Hästhagtäppan åker
Över- och Yttersätra byar   Lundkvists gårdsnamn Hästhagtäppan åker
Översätra by   Lunds gård Hästhagviken vik
Översätra by   Lurns Saknas Hästhag vreten åker
Översätra by   Lustigs gårdsnamn Hästhagvreten åker
Översätra o. Yttersätra byar   Långhagen Saknas Hästhagvreten åker
Översätra by   Långhag forskvarnen försvunnen kvarn Hästmyran åker
Sätra, Över o. Ytter byar   Långsjön by Hästsveden åker
Översätra by   Långsjön vaktstuga Hästsveden kolbotten
Översätra by   Låttbo by Hästsveden åker
Översätra by   Lärmors Saknas Hästsved hagen hage
Översätra by   Lärmors ä.gårdsnamn Hästsvedmyran åker
    Lärmors Saknas Hästtomten åker
    Lövbackan gård Höga riset höjd
    Lövens gårdsnamn Högberget del av Anstaberget
    Löves Saknas Högbotten kolbotten
    Lövnäs gårdsnamn Högbro bro
    Lövnäs Saknas Högbro bro
    Lövåsen herrgård Högbrobacken åker
    Lövåsen gård Högbrotjärn tjärn
    Lövås gruva gruva Högbro-ån å
    Lövängs gårdsnamn Högbroån bäck
    Lövängs Saknas Högloftet ägor
    Maggilbo gårdsnamn Högloftet åker
    Maggilbo stuga Högmyran åker
    Malmbergs nybyggd gård Högmyrlind åker
    Malmen statargård Högmyrvägen väg
    Marksbo gård Högnäset sjö
    Markusbo gårdsnamn Högsveden åker
    Martins villa Högsvederna bergsparti
    Mases gd Högåkern ägor
    Mass gårdsnamn Högåkern åker
    Matts ä.namn för Fridhem Högåkern åker
    Mats Saknas Högåkern åker
    Mats stuga Högåkerslandet del av strand
    Mattsbo gårdsnamn Hökmora skogsparti
    Matsbo Saknas Hökmor ladu lada
    Matsers gård Hökänget åker
    Mattses gårdsnamn *Hölsvreten åker
    Mattses gårdsnamn Hölösa hage
    Mattses gårdsnamn *Hönnäset åker
    Mattses gårdsnamn *Hönnäs gatu väg
    Matses Saknas *Hönnäshagen hage
    Matses gård *Hönnäs pussen tjärn
    Matses Saknas Hönsan sjö
    Matses gård Hönsan sjö
    Matses Saknas Hönsmyrorna uppodlat område
    Matses Saknas Hönsån bäck
    Matses Saknas Hönäset ägor
    Matts-Jans gårdsnamn Hörnbotägten åker
    Matts-Jans gårdsnamn I Dalen åker
    Matsjans Saknas Igeltjärn tjärn
    Matsjans Saknas Igeltjärnsbäcken bäck
    Matsjöns gård Ingarvet åker
    Matsknuts Saknas Ingarvshagen hage
    Matsols Saknas Ingarvshyttebäcken bäck
    *Matsfors försv. gård Ingarvshyttbäcken bäck
    Messmörstepet nedlagd fäbod Ingels ega åker
    Mex Saknas Ingelsänget åker
    Mickels gårdsnamn Ingvalls åker
    Mickels Saknas Ingvallsviken vik
    Mickels Saknas In i änden åker
    Mickels Saknas Inlämningen åker
    Micks gårdsnamn Isaks åker
    Micks gårdsnamn Isaks trädgård igenväxt trädgård
    Micks Saknas Isaks täkten åker
    Micks Saknas Isaksvret åker
    Micks Saknas Iskällarbackan åker
    Millaborn gård Iskällargärdet åker
    Milsbo gårdsnamn Jacks hagen hage
    Milsbo Saknas Jackstäkten åker
    Mittebo nedlagd fäbod Jakobs gruva gruvhål
    Mjölnarens Saknas Janers kolning åker
    Mjölnarns gård Janers täkten åker
    Mjölnargårdarna by Jangörs åker
    Mjölnargården gård Janlarses ega åker
    Molins gårdsnamn Janolovs åker
    Molins Saknas Janolovsbackan landsvägsbacke
    Moren traktnamn Janols´botten kolbotten
    Moren by Janpers änget åker
    Mor gårdarna en samling gårdar Jan myran åker
    Morgårds Saknas Jans äppelträd äppelträd
    Morn, se Moren Saknas Joels botten kolbotten
    Morn by Jonas kuller åker
    Morn Saknas Jonhagan hage
    Mor Petters Saknas Jonhans botten kolbotten
    Morskens Saknas Jonsbo åker
    Moråsen gårdsnamn Jontäkten åker
    Moråsen gård *Joxens gruvhål
    Morängs gård försvunnen gård Jungfrukällarna stenkummel
    Mothålet nedlagd fäbod Jut hagan hage
    Munters gård Jut ia vik
    Munters riven stuga Jut änget åker
    Murarfäbodarna nedlagd fäbod Jägershagen hage
    Murars gårdsnamn Jätthålet dalsänka
    Murars gårdsnamn Jönsbo potatisland
    Murars gårdsnamn Jöns Pers hage hage
    Murars Saknas Jönssimes åker
    Murars Saknas Kalifornien kolbotten
    Murars Saknas Kalven vik
    Murmans gårdsnamn Kalvhagen hage
    Murmästarbacken nedlagd fäbod Kalvhagen ägor
    Murmästarbo gårdsnamn Kalvhagen hage
    Murmästarbo by Kalvhagen hage
    Murmästarbo by Kalvhagen hage
    Murmästarbo Saknas Kalvhagan åker
    Myggbo gård Kalvhagan hage
    Myggbo Saknas Kalvhagan hage
    Myggens nu riven gård Kalvhagan hage
    Myr Saknas Kalvhagen hage
    Målarens gårdsnamn Kalvhagen hage
    Målarens Saknas Kalvhagen hage
    Målarns Saknas Kalvhagan hage
    Målarns gård Kalvhag harn grund
    Målarns gård Kalvhagviken vik
    Målarns gård Kalvkällsveden åker
    Målars gårdsnamn Kalvkällsveden åker
    Mårs gård Kalvstängslen åker
    Mårs Saknas Kalvtäkten åker
    Mårs, se Andersers Saknas Kalvtäppan ägor
    Mårs Saknas Kalvtäppan åker
    Mårtens Saknas Kalvtäppan åker
    Mårts gårdsnamn Kalänget ägor
    Mårts ä.gårdsnamn Kamp Olles park park
    Mårts gårdsnamn Kanalen dike
    Mås försv. gård Kaninholmen holme
    Måslass försvunnen stuga Kannviken vik
    Nedernora by Kannviken vik
    Nedemora by Kannviken åker
    Nedemora by Kannviksberget berg
    Nedernora fäbodarna nedlagd fäbod Kannviksberget del av skog
    Nedre kvarnen = Forsnäs kvarn kvarn Kannviksänget åker
    Neri Bo försvunnen gård Kapellhagen hage
    Neri-Daniels Saknas Kapellsbacken åker
    Neridaniels Saknas Kapellsbron bro
    Nerieriklass Saknas Kapellsbro landsvägsbro
    Neri-Klas Saknas Kapellsbäcken bäck
    Ner Ingels Saknas Kapellsbäcken bäck
    Nilses gårdsnamn Kapellshagan hage
    Nilses Saknas Kapellskilen åker
    Nilssons gårdsnamn Kapellvreten åker
    Nirs gårdsnamn Karlbergs myra åker
    Nirs gårdsnamn Karl den femtondes ankare gruvhål
    Nirs Saknas *Karllars fäbodar myrmark
    Nirs Saknas Karllars hagan gårdsplats
    Nirs försvunnen gård Karls åker
    Nissries Saknas Karls botten kolbotten
    Nisnis gårdsnamn Karlsfors ia vik
    *Nissans försvunnen gård Karls jorden åker
    Nor Saknas Karls källa åker
    Nor Saknas Karls sida åker
    Norbergs gårdsnamn Karlströms åkern åker
    Norbergs Saknas Karlströmstäkten åker
    Norbergs Saknas Karls täkt åker
    Nordins gårdsnamn Karlstäkten åker
    Nordins gårdsnamn Karlsviken vik
    Nordlunds gårdsnamn Karls änge åker
    Nordlunds gård Karlsänges hagan hage
    Nordströms Saknas Karlsänget åker
    Norells gårdsnamn *Karnviksgatu stig
    Norelund gårdsnamn Kasseby-åkern ägor
    Norelund Saknas Kasselbygåkern åker
    Noréns gårdsnamn Kattnäs åker
    Norgrens gårdsnamn Kattjärn spets av Trylämnet
    Norins gårdsnamn Kattorpet åker
    Norman gårdsnamn Kavelberget berg
    Norrby by Kavelberget berg
    Norrby by Kavelbo myran myr
    Norslund gårdsnamn Kerstops backan åker
    Norslund gård Kerstops hagan hage
    Norströms gårdsnamn Kerstops Kullbackan åker
    Nyberget by Kerstops myran åker
    Nyberget by Kilen åker
    Nybergs gårdsnamn Kilen åker
    Nybergs gårdsnamn Kilen åker
    Nybergs-fjärdingen del av sn Kilen åker
    Nybo gårdsnamn Kilen åker
    Nybo Saknas Kilen åker
    Nybobodarna nedlagd fäbod Kilen åker
    Nybons gårdsnamn Kilen åker
    Nybons gårdsnamn Killingholmen holme
    Nybons gårdsnamn Killing holmen holme
    Nybons gårdsnamn Killingholmen holme
    Nybons Saknas Killingholman holme
    Nybons Saknas Killingholmsundet sund
    Nybons försvunnen gård Kiltegarna åker
    Nybons gård Kiltäppan åker
    Nybons Saknas Kilvreten åker
    Nybygget vid sågen stuga Kittan åker
    Nygrens gårdsnamn Kittan hage
    Nygrens gårdsnamn Kittmor änget åker
    Nygrens Saknas Klabbroviken vik
    Nygårdarna by Klackbovreten åker
    Nygårdarna by Klackbobäcken bäck
    Nygård gårdsnamn Klacken berg
    Nygårds gårdsnamn Klacken berg
    Nygårds gårdsnamn Klacken hage
    Nygårds gårdsnamn Klacknäset åker
    Nygårds gårdsnamn Klack rågsveden åker
    Nygårds gårdsnamn Klacksveden åker
    Nygårds Saknas Klackänges hagan hage
    Nygårds gård Klack-änget ägor
    Nygårds Saknas Klackänget åker
    Nygårds Saknas Klingen Nedre sjö
    Nygårds Saknas Klingen Nedre sjö
    Nygårds fäbodar Saknas Klingen, Övre sjö
    Nygårdsfäbodarna nedlagd fäbod Klingen Övre sjö
    Nyhems gårdsnamn Klingsbacken åker
    Nyhem Saknas Klastäkten åker
    Nyhem gård Klintbacken hage
    Nynäs gårdsnamn Klipphagen hage
    Nynäs Saknas Klipptäkten åker
    *Nystu försvunnen gård Klockargårdarna åker
    *Nystus försvunnen stuga Klockartäkten åker
    Nyängs gårdsnamn Klossbo åker
    Nyängs Saknas Klossbo åker
    Nyängssågen nedlagd fäbod Klossgropen tjärn
    Olars Saknas Klosspussen del av sjö
    Olarsanders Saknas Klyvsnäs åker
    Olars-Anders Saknas Klyvsnäs åker
    Olars-Görs gårdsnamn Klyvsnäshagan hage
    Ol-ers gårdsnamn Klåfsänget åker
    Ol-Ers gårdsnamn Klåsbacken åker
    Olers gård *Knabäcken bäck
    Olers Saknas Knektharn grund
    Olers Saknas Knektvreten åker
    Olers Erkes försvunnen gård Knektåminnet vik
    Ol-ers-Lars gårdsnamn Knipholmen holme
    Olerslars gård Knirstäkten åker
    *Olerssjönnis försvunnen gård Knivstigen gångstig
    Ol-Jans Saknas Knutsbackan skogsbacke
    Oljans Saknas Knutshagen hage
    Ol-Lars gårdsnamn Knuts hagen hage
    Ollas gårdsnamn Knuts holma holme
    Ollas Saknas Knuts-täkt ägor
    Olles Saknas Knuts täkten åker
    Olles Saknas Knuts täktgruva gruvhål
    Olles gårdsnamn Knuts änget åker
    Olles Saknas Kogrinden grind
    Olles Saknas Kohagen hage
    Olles Saknas Kohagan hage
    Ols gårdsnamn Kohagan hage
    Ols gårdsnamn Kohagan hage
    Ols gårdsnamn Kohagen hage
    Ols gårdsnamn Koholmen holme
    Olls Saknas Koholmen holme
    Olls Saknas Koholmviken vik
    Olls gård *Kolaravslappet åker
    Olls Saknas Kolarbobäcken bäck
    Olls Saknas Kolarbo hagen hage
    Olls Saknas Kolarboskogen del av Fjägeråsen
    Olslund gårdsnamn Kolarbo skogen skogsparti
    Olslund Saknas Kolarbotäkten ägor
    Ols-Matts gårdsnamn Kolarbotäkten åker
    Ollsmats stuga Kolarbäcken bäck
    Olsmats Saknas Kolartäkten åker
    Olofgörs Saknas Kolbotten åker
    Olses försvunnen gård Kolera täppa åker
    Oppi Bo försvunnen gård Kolningen åker
    Oppi daniels Saknas Kolningen åker
    Oppieriklars Saknas Kolnings myra åker
    Opp Ingels Saknas Kolningssveden åker
    Oppisiljes Saknas Kols ega åker
    Orgelnist gårdsnamn Kols täkt åker
    Orgnist gård *Kolsva åker
    Orgnist kammaren nedlagd fäbod *Kolovatäppan åker
    Orrsta by Koltorget åker
    Orrsta by Konstbäcken bäck
    Orrsta backen del av by Konstforsen fors
    Oskars Saknas Konstholman holme
    Ovanskogsfjärdingen del av sn Konstmästar änget åker
    Palmens gårdsnamn Konstvägen väg
    Palmens försvunnen gård Konstviken vik
    Palmens stuga Konungbäcken bäck
    Paradiset Saknas Koppargruvan gruvhål
    Pears Saknas Kopparschaktet gruvhål
    Pears gårdsnamn Kornsveden åker
    Pears ä.gårdsnamn Korpberget hage
    Pelles gårdsnamn Korpberget berg
    Pelles gårdsnamn Korphagan hage
    Pelles gård Korphålet åker
    Pelles Saknas Korphålet åker
    Pelles Saknas Korphåls hagan hage
    Pells gårdsnamn Korsspången åker
    Pells Saknas Korsved källa källa
    Per-Ers gårdsnamn Kosvedhagen hage
    Per-Ers gårdsnamn Korsvägen del av sjö
    Perers Saknas Korsvägen del av sjö
    Perers Saknas Korså myra myr
    Perers Saknas Krafsbo klacken berg
    Per-Lars Saknas Krafsbo myran myr
    Pers gårdsnamn Krafs botten kolbotten
    Pers Saknas Krafs källan källa
    Pers Saknas Krafs källsveden åker
    Persbo gårdsnamn Krafsmyran åker
    Persbo Saknas Krafsgatu fästig
    Petters gårdsnamn Krafs gärdet åker
    Petters Saknas Krafsmyran åker
    Petters gård Krigsbo änget åker
    Petters försvunnen gård Kringlan åker
    Pigg gårdsnamn Kroken åker
    Piggbo Saknas Kroklund vik
    Piggens gårdsnamn Kroklunds tjärn sjö
    Piggens Saknas Kroktjärn sjö
    Piggs stuga Kroktjärn tjärn
    Piggs försvunnen gård Kroktjärn tjärn
    Piggs Saknas Kroktjärnsmyran myr
    Ping backar gård Krokvreten åker
    Pingbo by Krokåkern åker
    Pingbo gård Krondiket dike
    Pingbobacke gårdsnamn Kronjorden ägor
    Pingbovallen nedlagd fäbod Kronjorden åker
    Pinkvallen nedlagd fäbod Kronpussen tjärn
    Piparbo gårdsnamn Kronsten minnessten
    Piparbo gård Krukmyrorna myr
    Piparns gårdsnamn Kruk sten stenröse
    Piparns Saknas Kruktäkten åker
    Piparns Saknas Krukudden udde
    Piparns Saknas Kråkbackan åker
    Piteå nedlagd fäbod Kråkhagen hage
    Plitens gårdsnamn Kråkkällan källa
    Plitens Saknas Kråklinden åker
    Plitens försvunnen gård Krånkbacken backe
    Polack gårdsnamn Kullbackskifterna åkrar
    Pollacks Saknas Kullbacksmossen åker
    Pres försvunnen gård Kullbäcken åker
    Pres gård Kullerbackan åker
    Pros gårdsnamn Kullern åker
    Pros Saknas Kullern åker
    Prästfäbodarna nedlagd fäbod Kullern åker
    Prästgruvan gruva Kullern åker
    Prästgården gård Kung Oskars schakt gruvschakt
    Pålhammars försvunna stugor Kungsbacken skogsbacke
    Påls gårdsnamn Kungsbackan skogsbacke
    Påls Saknas Kuntgärdsbacken backe
    Påvens försvunnen stuga Kuntgärdesbackan landsvägsbacke
    Päars gård Kuntgärdet åker
    Päars gård Kvarbackan åker
    Päars Kalles gård *Kvarfsbacken åker
    Ramens gårdsnamn Kvarmyra delvis uppodlad myr
    Ramens Saknas Kvarnarna åker
    Rams Saknas Kvarnbackan åker
    Rappens Saknas Kvarnbäcken bäck
    Rappens gård Kvarnbäcken bäck
    Rappfelts gårdsnamn Kvarndammen åker
    Rasbo gårdsnamn Kvarnfallet fors
    Rasbo Saknas Kvarnhagan hage
    Rasbo Saknas Kvarnhalsen vik
    Rasbo Saknas Kvarnhalsen vik
    Rasboerks Saknas Kvarnholman holme
    Rasbo-Jans gårdsnamn Kvarnia vik
    Rasbo-Jans Saknas Kvarntäkten åker
    Rasbojans gård Kvarntäppan åker
    Rasjöbo by Kvarntäppan åker
    Rasjöbo by Kvarnvreten ägor
    Rasmus gårdsnamn Kvarnvreten åker
    Rasmus Saknas Kvarnvreten åker
    Rasmus Saknas Kvarnänget åker
    Resars gårdsnamn Kvaränget åker
    Resars gård Kvaränget åker
    Resolles Saknas Kvisslings botten kolbotten
    Ringen gård Kvista berget berg
    Roséns gårdsnamn Kvistaberget berg
    Roséns Saknas Kvistabergsvägen väg
    Roslunda Saknas Kvistabäcken bäck
    Rumbo gårdsnamn Kvistabäcken bäck
    Rumbo Saknas Kvista gatu nu försvunnen väg
    Rumbo Saknas Kvistamyran åker
    Rumbo Saknas Kvistaåkern åker
    Rustas gårdsnamn Kya åker
    Rustas gård Kybo åker
    Rydéns gårdsnamn Kybo ia vik
    Rydéns, se 6 Morn Saknas Kyorna åker
    Ryggen by Kyrkbackan åker
    Ryggen gård Kyrkberget berg
    Ryggsfäbodarna nedlagd fäbod Kyrkberget bergsparti
    Ryggsgården gård Kyrkbergsvägen väg
    Rådlösbo Saknas Kyrkby färja +färjställe
    Rådlösbo nedlagd fäbod Kykrkgården åker
    Rådlösbo Saknas Kyrkhagen hage
    Rällsjö gård Kyrkogården skogsbacke
    Rävbo Saknas Kyrktäkten åker
    Sahlanders gårdsnamn Kyrktäkten åker
    Saléns gårdsnamn Kyrkvägen landsväg
    Saléns Saknas Kyrkvägen väg
    Salmakarbo, se Moren Saknas Kyrkvägen väg
    Salmakarbo by Kyrkåkern åker
    Salmakarbo gårdar Kyrkvreten åker
    Samsro gårdsnamn Kyrkåkern åker
    Samsro stuga Kyrkåkern åker
    Samuels Saknas Kyänget åker
    Samuelsberg gårdsnamn Kålgården åker
    Samuelsberg gårdsnamn Kålgården åker
    Samuelsberg gårdsnamn Kålgården åker
    Samuelsberg Saknas Kålgårdsbackarna åker
    Samuelsberg Saknas Kålgårdstäppan åker
    Samuelsberg gård Källabacken åker
    Samuelers gårdsnamn Källan källa
    Samuelsro Saknas Källappen åker
    Samuelssons gårdsnamn Källarbackan åker
    Samuelssons gårdsnamn Källarbackan åker
    Samuelssons Saknas Källarbacken åker
    Sanders gårdsnamn Källarbackan åker
    Sanders gårdsnamn Källbackan hage
    Sanders Saknas Källbackan åker
    Sanders Saknas Källbackan åker
    Sands gård Källberget åkrar
    Sandströms gårdsnamn Källbergs källa källa
    Sandåsa Saknas Källbergstäkten åker
    Sares Saknas Källbäcken bäck
    Sares Saknas Källbäcken bäck
    Sares gård Källgatan väg
    Sares Saknas Källgärdet åker
    Sax Saknas Källgärdet åker
    Saxes Saknas Källhagan hage
    Saxviken försvunna gårdar Källhagan hage
    Sers Saknas Källhagan hage
    Sgörs gårdsnamn Källmossan åker
    Sgörs gårdsnamn Källmyran åker
    Sigges gårdsnamn Källmyran åker
    Sigges Saknas Källorna delvis uppodlad skogsdunge
    Siljes gårdsnamn Källstets åker
    Siljes gårdsnamn Källstycket åker
    Siljes Saknas Källsveden hage
    Siljes Saknas Källtäkten åker
    Siljesbon Saknas Källtäkten åker
    Simes gårdsnamn Källtäkten åker
    Simes gårdsnamn Källtäkten åker
    Simes stuga Källtäppan åker
    Simes Saknas Källtäppan åker
    Simes Saknas Källvreten Saknas
    Sjöbergs gårdsnamn Källvreten åker
    Sjögrens gårdsnamn Källvreten åker
    Sjögrens gårdsnamn Källvreten åker
    Sjögrens gårdsnamn Källvreten åker
    Sjögrens gårdsnamn Källänget åker
    Sjögrens gård Käppänget åker
    Sjöhaga gårdsnamn Kärngkoparna stenar
    Sjöhaga lägenhet Kärngvägen väg
    Sjöhaga Saknas Kärrvägsgruvan gruvhål
    Sjöholms gårdsnamn Kärrmyran myr
    Sjöns gårdsnam Kärrvägen del av väg
    Sjöns gårdsnamn Kökelgatu fästig
    Sjöns gårdsnamn Kökelhagen hage
    Sjöns gårdsnamn Kökeltäkten åker
    Sjöns Saknas Kökelvreten åker
    Sjöns Saknas Kölnbackan åker
    Sjöns Saknas *Könstraffen åker
    Sjöns Saknas *Kördalen skogsbacke
    Sjöns Saknas Körningarna hage
    Skedvi, Stora pst Körning hålet vik
    Skinnarbo gårdsnamn Körningtäkten åker
    Skinnarbo Saknas *Labbänget uppodlat parti
    Skinnarbo gårdsnamn Ladubackan åker
    Skinnarbo gård Ladubackan skogsbacke
    Skinnarbo Saknas Ladubitarna åkrar
    Skinnarbodammen gårdsnamn Ladugärds täkten ägor
    Skinnarfars gård Laggarhagen hage
    Skinnarfäbodarna nedlagd fäbod Laggarhemmanet åker
    Skinnars gårdsnamn Laggar tomten åker
    Skinnars Saknas Laggarudden udde
    Skinnars Saknas Laggaränget åker
    Skinnars Saknas Landaberget berg
    Skinnars Lilla gård Landa berget berg
    Skinnarstugu Saknas Landa bro älvbro
    Skogbergs gårdsnamn Landa bro bro
    Skogbergs gård Landa sand åker
    Skoglunds gårdsnamn Landa svedjor åker
    Skoglunds gårdsnamn Landavägen väg
    Skoglunds Saknas Landaåkrarna åkrar
    Skogshyddan gård Landbyggarberget berg
    Skommarbo gårdsnamn Landholmen åker
    Skommarbo Saknas Landsbrotäkten åker
    Skommarbo gemensamt namn på gårdar Landsvägsbackan åker
    Skommarbofäbodarna nedlagd fäbod Lappbobacken backe
    Skommarhagan liten stuga Lappbobotten kolbotten
    Skommarns gårdsnamn Lappbosten sten
    Skommarns gårdsnamn Lappgroparna gropar
    Skommarns Saknas Lappkåtorna stenar
    Skommars Saknas Lapp myran myr
    Skommars gårdsnamn Lappmyran Nedre myr
    Skommars Saknas Lappmyran Övre myr
    Skommars Saknas Lappstughagan hage
    Skommars Saknas Lappstugu skogsbacke
    Skommars Saknas Lappstugu hagan hage
    Skommarsveden del av by Lappstugvägen gångstig
    Skommarsveden gemensamt namn på gårdar Lappkorset vägskäl
    Skommarsveden Saknas Larsgärdet åker
    Skott gårdsnamn *Larssvedlandet del av strand
    Skott Saknas Larses botten kolbotten
    Skott Saknas Lasses tegen hage
    Skott Saknas Lasohans källa källa
    Skräddars gårdsnamn Lasshansvreten åker
    Skräddars Saknas Lassolsbotten kolbotten
    Skräddars gårdsnamn Lassolsmyran myr
    Skräddars Saknas Lass sva åker
    Skräddars Saknas Lejströms åker
    Skuggbo gårdsnamn Lejströms myra åker
    Skuggbo gård Lejströms myra åker
    Skuggbobodarna nedlagd fäbod Lertaget dalsänka
    Skymnings gårdsnamn Lertaget åker
    Skymnings gård Leråkern åker
    Skyttehuset skyttepaviljong Lijebackan skogsbacke
    Skålbo by Liljebackan åker
    Skålbo gård Liljebackan åker
    Skärfs Saknas *Liljebråten åker
    Sköns gård Liljehagen hage
    Skörs Saknas Lilla bro vägbro
    Skött gårdsnamn Lilla gropen åker
    Skött Saknas Lilla hagen hage
    Sköttens Saknas Lilla hagen hage
    Sköttens Saknas Lilla hagan hage
    Slansbo gårdsnamn Lilla hagan hage
    Slansbo Saknas Lilla klacken berg
    Slars gårdsnamn Lilla källan källa
    Slars gårdsnamn Lilla källåkern åker
    Slars Saknas Lilla mossen mosse
    Slars Saknas Lilla mossen myr
    Slars-Erkers Saknas Lilla mossan hage och åker
    Slarserkers Saknas Lilla näset åker
    Slaserikes Saknas Lilla pussen tjärn
    *Slånget Saknas Lilla sveden åker
    *Smas riven gård Lilla sveden åker
    Smeds gårdsnamn Lilla sveden åker
    Smeds gårdsnamn Lilla vreten åker
    Smeds lht Lilla vreten åker
    Smeds Saknas Lilla änget åker
    *Snarvens försvunnen gård Lilla änget åker
    Snickarns gårdsnamn Lilla ön holme
    Snickarns Saknas Lillemans vägen väg
    Snickarns Saknas Lill-mossarna ägor
    Snickarns Saknas Lillsjön vik
    Snickars gårdsnamn Limberget berg
    Snickars Saknas Limviken vik
    Snickars gård Lindarna åker
    Snirs Saknas Lindbergshagen hage
    Snis Saknas Lindbergsvreten åker
    Snälls gårdsnamn Lindhagan åker
    Snälls gårdsnamn Linds haga skogsskifte
    Snälls gårdsnamn Lindvreten åker
    Snälls Saknas Lindåkern åker
    Snälls gårdsplats Lingberget berg
    Solberga gårdsnamn Lingruvan gruvhål
    Solberga gård Linjebotten kolbotten
    Solliden Saknas Lisselberget hage
    Sols Saknas Lisselbergshagen hage
    Sols gård Lisselhaga åker
    Sols Saknas Lisselhagan hage
    Sols Saknas Lisselhagen hage
    Sols Saknas Lisselhälla sten
    Solserkes Saknas Lisselmossan åker
    Solsoller försvunnen gård Lisselmossan åker
    Sotbo nedlagd fäbod *Lisselrö åker
    Soldins gårdsnamn *Lisselrö åker
    Solliden gårdsnamn Lisselröjningen åker
    Sols Saknas Lisselåkern åker
    Sols gårdsnamn Lisselåsen berg
    Sols gårdsnamn Lisselåsen åker
    Sols Saknas Lisselåsen åker
    Sols-Olles gårdsnamn Lisselänget åker
    Sparrings gårdsnamn Lisselänget åker
    Sparrings gårdsnamn Lisselänget åker
    Sparringens Saknas Lisselänget åker
    Sparrings Saknas Lisselänget åker
    Spekts Saknas Lisselänget åker
    Spekts Saknas Lisselänget åker
    Spekts försvunnen gård Lisselänget åker
    Spel försvunnen gård Lisselänget åker
    Spelbo försv. gård Lisselänget åker
    Speleriks försv. gård Lisselänget åker
    Spers Saknas Lisselängsberget skogsskifte
    Spikens Saknas Lissfars myra myr
    Spikeriks gård Lissjans kålgård åker
    Spik gårdsnamn Lissjans teg åker
    Spikgårdarna del av by Lissjön vik
    Spik-Olles Saknas Lisstomten åker
    Spiks gårdsnamn Lisstomten åker
    Spiks gårdsnamn Liss - täkten ägor
    Spiks Saknas Lisstäkten åker
    Spiks stuga Lisstäkten åker
    Spinnarstugu stuga Lisstäkten åker
    Spinnmästarns gård Lisstäkten åker
    Sporr gårdsnamn Lisstäkten åker
    Sporr Saknas Lisstäkten åker
    Spritt gårdsnamn Lisstäkten åker
    Spritt Saknas Lisstäkten åker
    Sprittens Saknas Lisstäktmyran åker
    Spännars gårdsnamn Lisstäkts hagan hage
    Spännarns Saknas Lisstäppan åker
    Stackarens Saknas Lisstäppan åker
    Staden gemensamt namn på gårdar Lisstäppbackan vägbacke
    Stadigs Saknas Lisstäppgatu väg
    Stadsbacken gårdsnamn *Listes backan landsvägsbacke
    Staffes Saknas Lissveden åker
    Staff-Göres gårdsnamn Livens åker
    Staffgöres Saknas Livhagan åker
    Staffs Saknas Livänget åker
    Staffs försvunnen gård Ljusterängarna åkrar
    Staffs Saknas Lobackan vägskäl
    Stakarns Saknas Lobolind åker
    Starnbergs gårdsnamn Logärdessved åker
    Starnbergs Saknas Lomhagan hage
    Stassbackar gård Lomsjön sjö
    Stavens försvunnen gård Lomsjön tjärn
    Stenbacks gårdsnamn Lomsjöån bäck
    Stenbacks Saknas Lomtjärn tjärn
    Stens Saknas Lomvreten åker
    Stenslund gårdsnamn Lomänget åker
    Stenslunds Saknas Lortbrobotten kolbotten
    Stenverken by Lortbromyran myr
    Stenverken gård Lortbron bro
    Stenängslund gårdsnamn Lortfjärden vik
    Stenängslund Saknas Lortkärret myr
    *Stess försvunnen gård Lortkärrsviken vik
    Stigs gårdsnamn Loskinns kuller åker
    Stigs gårdsnamn Lottbo kyrka stenar
    Stigs Saknas Lottbosjön sjö
    Stigs Saknas Lottbosjön sjö
    Stigsfäbodarna nedlagd fäbod Lottbo vretarna åker
    Stjälkviken gård Lottboån bäck
    Stjälkviken gård Lottens gårdsplats
    *Stockelds häll Saknas Lunaberget berg
    Stocksbro by Lund dal
    Stocksbro by Lundbergs backarna åker
    Stolpen gårdsnamn Lundbergs myra myr
    Stolpänget gårdsnamn Lundbäcken bäck
    Stolpänget Saknas Lundbäcksbacken åker
    Storens gårdsnamn Lundgården gårdsplats
    Storens gårdsnamn Lur hagan hage
    Storens gårdsnamn Lurkällan källa
    Storgubb gruvorna gruvor Lur myran myr
    Storgöl Saknas Lurmyrbacken åker
    Stor-Jut Saknas Lur Märtas sten sten
    Storkvars Saknas Lurns åker
    Storns Saknas Lustgården åker
    Storns Saknas Lustgården kolbotten
    Storns Saknas Lusthuset riskoja
    Storns Saknas Lustigknopp bergknalle
    Stors gårdsnamn Lutens täppa åker
    Stors gårdsnamn Lyckan åker
    Stors Saknas Lyckan åker
    Storsbo nedlagd fäbod Lyckan åker
    Stor-Slars Saknas Lyckan åker
    Storslars Saknas Lyckan åker
    Storsved gård Lyckan åker
    Storsveden by Lyckan åker
    Storsveden by Lyckan åker
    Stortäkt gårdsnamn Lyckan åker
    Stortäkt Saknas Lyckan åker
    Strandbergs gårdsnamn Lyckan åker
    Stretarbo nedllagd fäbod Långa linden åker
    Strångils gård Långbackan åker
    Strömmens gårdsnamn *Långblad åker
    Strömmens lht Lång blå åker
    Ströms gårdsnamn Lång bro landsvägsbit
    Stubbans Saknas Långbro källan källa
    Stubbs Saknas Långbyggeberget berg
    Sundbergs gårdsnamn Långbäcken åker
    Sundfors gårdsnamn Långdansen äga
    Sundforses försvunnen gård Långdansen åker
    Sundmarks gårdsnamn Långgrundet stengrund
    Sundmarks gårdsnamn Långhagen hagar
    Sundmarks gård Långhag forsen fors
    Svartens försvunnen gård Långhag forsen fors
    Svartviken by Långhag gatu väg
    Svartviken gård Långharn udde
    Svartviksbacken nedlagd fäbod Långholman holme
    Svedarna del av by Långlinden åker
    Svedbo gårdsnamn Lång-myran myr
    Svedbo stuga Långmyran myr
    Svedbo Saknas Långmyran åkerområde
    Svedells gårdsnamn Långmyran åker
    Sveden gemensamt namn på gårdar Långmyran åker
    Svederna gemensamt namn på gårdar Långmyran åker
    Svederna försvunna gårdar Långmyran åker
    Svedlunds gårdsnamn Långmyran åker
    Svens gårdsnamn Långmyrstomten åker
    Svens gårdsnamn Långmyrsveden åker
    Svens gårdsnamn Långmyr täppan åker
    Svens gårdsnamn Långmyr vreten åker
    Svens gårdsnamn Långnäsudd udde
    Svens Saknas Långshyttevintervägen vinterväg
    Svens gård Långsjön sjö
    Svens gård Långsjön Saknas
    Svens Saknas Långsjön sjö
    Svens Saknas Långsjön sjö
    Svens bodarna nedlagd fäbod Långsjöviken vik
    Svenskbo by Långsjöån bäck
    Svenskbo gård Långsveden åker
    Svältarbo nedlagd fäbod Långtäkten åker
    Svärds gårdsnamn Långvreten åker
    Svärds Saknas Långänget åker
    Sätervalls försvunnen gård *Läggärdes täkten åker
    Sätra byar *Lägärdet åker
    Södergrens Saknas Lärmors gärde äga
    Söderlunds gårdsnamn *Lärvreten åker
    Söderlunds gårdsnamn *Läsved backe åker
    Södergrens gårdsnamn *Läsveden åker
    Söderlunds gård *Lävreten åker
    Söderströms Saknas *Löfsänget åker
    Södersätra by *Löfsänget Nedre åker
    Söder Sätra by *Löfsänget Övre åker
    Sörmans gårdsnamn Löjvarpen varphög
    Tallbacka gård Lönnstackan slog
    Tallbacken gårdsnamn Lönnvattnet, Stora sjö
    Tallbacken nybyggd stuga Lönnvattnet sjö
    Tols Saknas Lönnvattsbro bro
    Tomt gårdsnamn *Lösänget åker
    Tomt Saknas Löten åker
    Tomtbo by Löten åker
    Tomtbo gruvgården stugor Löves täkten åker
    Tomtebo by Lövhålet åker
    Tomtebo gruva gruva i byn Lövhålet åker
    Tors gårdsnamn Lövsveden åker
    Tors gårdsnamn Lövtäkten åker
    Tors gård Lövvreten åker
    Tors Saknas Lövåsberget berg
    Tors Saknas Lövåsberget berg
    Traskänget-Trask-änget gd och ortn Lövåsdammen damm
    Travarns försvunnen gård Lövås granmora skogsparti
    Travars Saknas Lövåsparken park
    Trollbo by Lövåssågen såg
    Trollbo gård Lövåstäkten åker
    Trädgårds gårdsnamn Lövåsvägen väg
    Trädgårds gårdsnamn Lövåsån å
    Trädgårds gårdsnamn Lövänget åker
    Trädgårds gårdsnamn Magasinsbacken backe
    Trägårds gård Magasinstäkten åker
    Trädgårds Saknas Mageråsen hage
    Trädgårds Saknas Mageråsen åker
    Trädgårds Saknas Maggilbo uppodlat område
    Trädgårds gård Maggilbohagan hage
    Träslögs Saknas Maggilboskogen hage
    Träslögds Saknas Magisterbacken åker
    Träslögds försvunnen gård *Maltuppsvägen väg
    Tullmats försvunnen gård Mamsell Järnströms botten kolbotten
    Tullsänget gårdsnamn Marks botten kolbotten
    Tullsänget gård Marksbo vägen väg
    Tulls-änge gd Marks hällarna stenhällar
    Tyskas Saknas Markspussen tjärn
    Tyskas Saknas Marks änget åker
    Tyskbo by Marstrand åker
    Tyskbo by Marstrand åker
    Tärnstens Saknas *Martäppan åker
    Törnkvists gårdsnamn Marbackan åker
    Törnkvists Saknas Masen åker
    Udden stuga Masharn grund
    Uddens Saknas Maskinbacken åker
    Uddnäs gårdsnamn Maslotten hage
    Uddnäs Saknas Mas täkt åker
    Ulriks gårdsnamn Mastäkten åker
    Ulriks gårdsnamn Mastäkten åker
    Ulriks Saknas Mastäkten åker
    Ulriks Saknas Mastäppan åker
    Ulriksberg gårdsnamn Masviken vik
    Ulriksberg gård Matses åker
    Uppbo by Matses ega åker
    Uppbo by Matsjens stycke , åker
    Uppbobodarna nedlagd fäbod Matsjönstäkten åker
    Uppi-Ingels gårdsnamn Mats Knuts botten kolbotten
    Uppi-Klas Saknas *Matstors backan landsvägsbacke
    Urväders försvunnen gård Mats täkt åker
    Urväders försvunnen gård Matstäkten åker
    Utanskogsfjärdingen del av sn Mats täkten åker
    Valfiskens Saknas Matsvreten åker
    Vallins gårdsnamn *Matsängen åker
    Vallins gårdsnamn Meks´ botten kolbotten
    Velanders gårdsnamn Meks´ udden udde
    Vettlings nedlagd fäbod Mellanbergsängen åker
    Vibo gårdsnamn Mellan-born ägor
    Vibo Saknas Mellanhagen hage
    Vikers gårdsnamn Mellanmyran åker
    Vikers Saknas Mellannäset åker
    Viklunds gårdsnamn Mellantäkten åker
    Vikanäs gård Menlösgärdet åker
    Vikströms gårdsnamn Mickels hagan hage
    Vikströms gårdsnamn Mickels hålet åker
    Vikströms Saknas Mickels tjälla källa
    Villan gårdsnamn Mickels sida åker
    Vingalens försvunnen stuga Micks änget åker
    Vrången gård Midsommar holme
    Vrångens gårdsnamn Milbackan landsvägsbacke
    Vrångens gårdsnamn Milbackhagen hage
    Vrångens Saknas Millabackan åker
    Vrångens Saknas Millabacken åker
    Våhlins gårdsnamn Millabacken åker
    Väderbäcken nedlagd fäbod Millaberget höjd
    Väderbacks försvunnen gård Millaborn åker
    Västbergs gårdsnamn Millaborn åker
    Västbergs gårdsnamn Millahagan hage
    Västerby by Millasveden åker
    Västerby by Millasveden åker
    Västerby Saknas Millatäkten åker
    Vävarns gård Millavreten åker
    Ytterbyn Saknas Millaänget åker
    Ytterbyn by Millänget åker
    Yttersätra by Millängsbrovreten åker
    Ytter Sätra by Millängshagen hage
    Åbergs gårdsnamn Millängsladu lada
    Åbergs gårdsnamn Milsbovreten åker
    Åbergs gårdsnamn Milsveden åker
    Åbergs gård Milsänget åker
    Åbo nedlagd fäbod Mjölnarhuset udde
    Åbo nybyggd stuga Mjölnarhusharn grund
    Åkersberg gårdsnamn Mjölnarjorden åker
    Åkersberg Saknas Mjölnarvreten åker
    Åkersbergs stuga Mobackan landsvägsbacke
    Åkerströms gårdsnamn *Mobackan åker
    Ångermanland nedlagd fäbod Moback hagan hage
    Åns Saknas Mollberget Lilla hage
    Åns Saknas Mollberget Stora hage
    Åsbacka gårdsnamn Morbotten kolbotten
    Åsbacka gård Morgonklacken berg
    Åsbergs gårdsnamn Morhedshagen hage
    Åsbergs gård Morkullberget berg
    Åsbo nedlagd fäbod Morkullbo vik
    Åsens Saknas Morkullbotten kolbotten
    Åsens gård Mormors haga hage
    Åsgården gård Mortegen åker
    Åsjannes stuga Mortäkten åker
    Åslotta Saknas Mortäkts hagan hage
    Åslunds gårdsnamn Moränget åker
    Åslunds gårdsnamn Moränget åker
    Åslunds Saknas Moränget åker
    Åsgården gårdsnamn Moränget åker
    Åstorp gårdsnamn Morängshagan hage
    Åstorp nybyggd gård Mossan åker
    Älgens Saknas Mossmyran åker
    Älvbacka villa Mosstegen åker
    Älvfors gårdsnamn Mossviken vik
    Älvfors stuga Motkålsbotten kolbotten
    Älvgården Saknas Mullbacken backe
    Älvgården gårdsnamn *Mullkutten del av Vintermyran
    Älvåsa gårdsnamn Munterhagan hage
    Älvåsa Saknas Muntertäkten åker
    Ängsberg gårdsnamn Murarbackan åker
    Ängsberg Saknas Murarfräkenlandet sjöslog
    Ängsberg Saknas Murar hagan hage
    Ängsnäs gårdsnamn Murarhagen hage
    Ängsnäs Saknas Murar hällerna stenar
    Öbergs Saknas Murar tomten åker
    Ömans gårdsnamn Murar vret åker
    Ömans gård Muraråminnet vik
    Örjes gårdsnamn Murmästargärdet åker
    Örjes gårdsnamn Myggbo åker
    Örjes gårdsnamn Myggbo gärde åker
    Örjes Saknas Myran åker
    Örjes Saknas Myran åker
    Örjes gård Myran åker
    Örjes Saknas Myran åker
    Örns Saknas Myran åker
    Örs gårdsnamn Myran åker
    Örs stuga Myran åker
    Örs Saknas Myran åker
    Östlings gårdsnamn Myran åker
    Östmans gårdsnamn Myran åker
    Överbyn Saknas Myran åker
    Överbyn by Myran åker
    Översätra by Myran åker
    Över Sätra by Myran åker
    Över Sätra by Myran åker
    Övre kvarnen Saknas Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myran åker
      Myrbackan åker
      Myrbackan åker
      Myrhagan hage
      Myrhagan åker
      Myrhagan hage
      Myrorna åker
      Myrorna åker
      Myrorna ägor
      Myrorna åker
      Myrskogen hage
      Myrstrands hamn kolbotten
      Myrsva åker
      Myrtomten åker
      Myrtäkten åker
      Myrtäppan åker
      Myrudden udde
      Myrvreten åker
      Målarbackan åker
      Målarhagan hage
      Målartäkten åker
      Mållberget höjd
      Mårs gärdet åker
      Mårtens teg åker
      Mårtens täkt åker
      Mås haga hage
      Måshagan hage
      Måskalles ort ort
      Måslass källan källa
      Mås vik vik
      Mås vret åker
      Märrbackan hage
      Märrtäppan åker
      Mörkveden åker
      Mörtaberget berg
      Mörtabergsvreten åker
      Nederstängalen åker
      Nedertäkten åker
      Nedertäkten åker
      Nedervägen gångstig
      Nedre forsen fors
      Nedre hagan hage
      Nedre Klingen sjö
      Nedre myran betesvall
      *Nedre röttra udde
      Nedre sandbotten kolbotten
      Nedre svedarna åker
      Nedre vreten åker
      Nedre åkern åker
      *Neptuladu hage
      Neraför gården åker
      Nera i täkten åker
      Neritrödet åker
      Ner på myran åker
      Nerpåtäkten åker
      Nerpåänget vägbit
      *Neänget åker
      Nilses backa åker
      Nils holma holme
      Nils täkten åker
      Nirs åker
      Nirs gärdet åker
      Nirs lindor åker
      Nirs lindor ägor
      Nirs täkt åker
      Nirs åker åker
      Nissers botten kolbotten
      Nisses källa källa
      Norbergs hagen hage
      Norbergsviken vik
      Norbergs vret åker
      Nordalarna åker
      Nordalen ägor
      Nordbotten kolbotten
      Nordins åker
      Nordins fallet skogsparti
      Nords åker
      Nordstjärnan kolbotten
      Nordåkern åker
      Norins åker
      Norins täkt åker
      Normans hällar skogsbacke
      Normans hällarna stenhällar
      Norrladu lada
      Norrsidan åker
      Norrtäkten åker
      Notbackan åker
      Nothusbacken ägor
      Notviken vik
      Nybergsberget berg
      Nybergsbergsvägen del av väg
      Nybergstäppan åker
      Nybergsvägen del av väg
      Nybo åker
      Nybobotten kolbotten
      Nybo ega åker
      Nybons åker
      Nybons bäcken bäck
      Nybotäkten åker
      Nybo änget åker
      Nybrytet åker
      Nybrytet åker
      Nybrytet åker
      Nybrytet åker
      Nybrytet åker
      Nybrytet åker
      Nygrenslandet del av strand
      Nygrens vret åker
      Nygrinden åker
      Nygårds brunn källa
      Nygårds myran åker
      Nygårds vreten åker
      Nyhagen hage
      Nyhagan hage
      Nyhagan hage
      Nyhagen hage
      Nyhagtegen åker
      Nyladu åker
      Nysta förstu åker
      Nytäppan åker
      Nytäppan åker
      Nytäppan utäga
      Nytäppan åker
      Nytäppan ägor
      Nytäppbacken åker
      Nytäpp myran åker
      Nytäppshagen hage
      Nyängarna åker
      Nyängarna åker
      Nyängen hage
      Nyänges hagen hage
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget utäga
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget åker
      Nyänget ägor
      Nyänget ägor
      Nyänget äga
      Nyängs Gummmyra åker
      Nyängs hagan hage
      Nyängs hagan hage
      Nyängs hagan hage
      Nyängshagen hage
      Nyängshagen hage
      Nyängs myran åker
      Nyängs sveden åker
      Nyängsvägen väg
      Nyängsån bäck
      Näbben åker
      Näbben åker
      Näset udde
      Näset udde
      Näset åker
      Näset åker
      Näset åker
      Näset åker
      Näset åker
      Näset hage
      Näshagen hage
      Näsharn grund
      Näshällarna stenar
      Nässkogen hage
      Näs udd åker
      Näsudden åker
      Näsvis åker
      Oceanen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Olarslars Olsmyra åker
      Olerslars ega åker
      Olerslars källa källa
      Olerslars pussen tjärn
      Olers änget åker
      Oljansbotten kolbotten
      Oljeberget lövbacke
      Oljeberget namn på bergknall
      Olles täkt åker
      Olls ladu åker
      Olls myran åker
      Olls stenarna stenrös
      Olls täkt åker
      Olperstjärn tjärn
      Olses åker
      Olses åker
      Olsmatstegen åker
      Olsmyren åker
      Ols tomt åker
      Ondgropen dalsänka
      Oppeihagan hage
      Oppitäkten åker
      Oppitäppan åker
      Oppiåkern åker
      Oppiänget åker
      Ormberget stenbacke
      Orrbo ägor
      Orebodarna åker
      Orrbo-vägen väg
      Orrmyran myr
      Orssta änget åker
      Oster hagan hage
      Ostervreten åker
      *Ostråne uppodlat parti
      *Ostråne Saknas
      Oxgruvan gruvhål
      Oxhagan hage
      Oxhagen hage
      Oxtäpplada lada
      Oxögat tjärn
      Pallen gruvhål
      Palm bro landsvägsbro
      Palmens åker
      Palmgruva gruvhål
      Palm skiftet åker
      Pannkaksbottnarna kolbottnar
      Patmos holme
      Pelles rå åker
      Pelles tomt åker
      Pelles täkt åker
      Pells hagan hage
      Pells puss tjärn
      Pellänget åker
      Per Lars hage hage
      Per Lars täkt åker
      Persbo åker
      Persbo hagen hage
      Persbohöjden berg
      Persbo sveden åker
      Persbotäkten landsväg
      Pers bäcken bäck
      Pers tomt åker
      Petters botten kolbotten
      Piggens åker
      Pigg källan källa
      Pigg källan källa
      Piggvreten åker
      Piltesänget åker
      Pil vreten åker
      Pingarvet ägor
      Pingbo backarna landsvägsbackar
      Pingbotäkten åker
      Pingboåsen berg
      Pingst holme
      Pingåsen ås
      Pinkgärdet åker
      Pinkharn grund
      Pinkmora åker
      Pintäppan åker
      Pintäppan åker
      Piparbackan vägbacke
      Piparbo åker
      Piparboberget berg
      Piparbo-klacken del av Kvistaberget
      Piparborn kolbotten
      Piparhagan hage
      Piparns gärdet åker
      Pipar äng ägor
      Piparänget åker
      Pipuddarna uddar
      Piteåbotten kolbotten
      Piteåviken vik
      Planen skogsplatå
      Plitbacken backsluttning
      Plitbackan åker
      Plithagen hage
      Plitskällan källa
      Pommern skogsbacke
      Predikstolen åker
      Pres bäck bäck
      Pres dal åker
      Prestäppan åker
      Prins Karl gruvhål
      Prupporten ort
      Pråmstadbacken backe
      Pråmstaden del av strand
      Prästbäcken bäck
      Prästbäcken åker
      Prästgruvan gruvhål
      Prästhagan skogs- och bergsparti
      Prästhagan hage
      Prästhagan hage
      Prästtäkten åker
      Prästudden udde
      Prästänges myran åker
      Prästänget åker
      Prästänget åker
      Prästön holme
      Pumptjärns hagen hage
      Pumptjärn tjärn
      Pumptjärnsodlingen åker
      Pussen åker
      Puttrarkällan källa
      Puttrarkällan källa
      *Pyschet åker
      Pålhammar backan åker
      Pålhammar källan källa
      *Pålsa åker
      Påls backa åker
      Påls backan vägbacke
      Pålsnäset åker
      Päars fallet skogsskifte