ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Järna socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 466 Naturnamn : 2138 Bebyggelsenamn : 617 Naturnamn : 1324
Järna sn Abbortjärnen tjärn Saknas Saknas Saknas Saknas
Järna sn Abborrtjärnen tjärn /Se Saknas Saknas Saknas Saknas
Järna sn Abbortjärnen tjärn Bebyggelsenamn Saknas Stor Abborhälla stenhällar
Järna sn Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborhälla, se stora Aborrhälla Saknas
Järna sn /Se Abborrtjärnen tjärn Saknas Saknas Abborrhällen grund
Järna sn Abborrtjärnen tjärn Järna sn Saknas Abborrtjärn tjärn
Järna sn Abborrtjärnen tjärn Järna socken m.m. Abborrtjärn tjärn
Järna sn Abborrtjärnen tjärn Järna sn Abborrtjärn tjärn
Järna sn Abborrtjärnen, Lilla tjärn Järna sn Abborrtjärn tjärn
Järna sn Abborrtjärnen, Stora tjärn Avskedslåt Saknas Abborrtjärn tjärn
Järna sn ?Abrahamstjärn tjärn Järna sn Abborrtjärn tjärn
Järna sn ?Abrahamstjärn tjärn Fäbodlåt Saknas Abratjärn tjärn
Järna sn Abrahamstjärn sjö Fäbodlåt Saknas Abratjärn tjärn
Järna sn Abratjärnen tjärn /Se Järna sn Acktjärn Saknas
Järna sn Abratjärnen tjärn Hornlåt Saknas Alntjärn, Stor(a) tjärnar
Järna socken Achtierna tjärn Järna landskommun Allerhol(e)n holparti
Järna sn Achttiern tjärn Järna gäss inbyggarbeteckning Stor(a) Alntjärn en av Alntjärnarna
Järna sn Acktjärn tjärn Järna gäss inbyggarbeteckning Alntjärnbäcken bäck
Järna sn *Acktjärnen tjärn Järna-karl inbyggarbeteckning Alntjärnheda skogsmark
Järna sn Acktjärnen tjärn järnakarl inbyggarbeteckning Alntjärnholar skogsmark
Järna sn Acktjärn tjärn järnkarl-ar inbyggarbeteckning Anleberget bg
Järna sn Acktjärnen tjärn Abborr gårdsnamn Anleberget berg
Järna sn /Se *Afskaaken sjö Anders gårdsnamn Anna-Gretas en av Vantjna
Järna sn /Se Afskacken sjö Andersfors förr bruk ?Annösmyror myrmarker
Järna sn /Se Afskacketierna sjö Andersfors nu nedlagt järnbruk Arfsnistjärn tjärn
Järnas bebyggelsenamn /Se Alnbäcken bäck Annos gårdsnamn Arkarviken vikar
Järna sn /Se ?Alntjärnen tjärn Arfs gårdsnamn Askatjärn tjärn
Järna sn /Se Alntjärnen, Lilla tjärn Arfsnils gårdsnamn Askatjärnmyra myr
Järna sn /Se Alntjärnen, Stora tjärn Arfsnisses gammal gård Stor(a) Avtjärn en av Avtjärnarna
Järna sn /Se Andersforsvägen, Gamla väg? /Se Back gårdsnamn Avtjärnar tjärnar
Järna sn /Se Anleberget berg Backolars gårdsnamn Avtjärnarna tjärnar
Järna socken /Se Anleberget berg /Se Backolas-gårdar gårdklase Ballsbackar skogsmark
Järna sn /Se Anleberget berg Bagar gårdsnamn Ballsdammen del av Ballsen
Järna sn /Se Anleberget berg Bagg gårdsnamn Ballsen sjö
Järna sn /Se Anneberg berg Bagglars gårdsnamn Balls(e)n tjärn
eldforsingar inbyggarbeteckning Annas-myrorna sank mark Bekens finnställe Ballstjärn tjärn
finnar inbyggarbeteckning *Annebergs fäbodar fäbodar Bekens torp Ballsån(a) vattendrag
gruvkarl-ar inbyggarbeteckning Arvs-Nilstjärnen tjärn Bekens gd Stor(a) Bantjärn tjärn
ilbäcks(karl)ar inbyggarbeteckning Arvsnisstjärnen tjärn /Se Bergbacken, se Skamhed traktnamn Bantjärn tjärnar
(Järna) gäss inbyggarbeteckning Asplokan sank mark Bergfelts gårdsnamn Bekberget berg
järnkarl-, inbyggarbeteckning Auleberget berg Berggrens gårdsnamn Berget bebyggd höjd
kvarnåkringar inbyggarbeteckning Auleberget höjd /Se Bergslagsmarken, se Uppsälje traktnamn Bergtjärn tjärn
morbönder inbyggarbeteckning Avtjärnen, Lilla Saknas Bergslagsskogen, se Snöborg traktnamn Bergtjärn tjärn
myrbackingar inbyggarbeteckning Avtjärnen, Stora tjärn Bertils finnställe Bergtjärn tjärn
nord(an)åkringar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Bertils gårdsnamn Bergtjärn tjärn
norskarlar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Bertils torp Bergtjärn tjärn
rutsholingar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Bertilsberget gd Bergtjärnen tjärn
skamskarlar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Bessargården, ?Bessarvet gård Bergtjärnen tjärn
skålkarlar inbyggarbeteckning Ballsen, Östra och Västra sjöar Björkbäcken fäbodställe Bergtjärnen tjärn
snöborar inbyggarbeteckning Ballsen sjö /Se Björnback gårdsnamn Bertilsberget berg
snöbyar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Björnback gårdsnamn Bertilsberget berg
Uppsäljar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Björns gårdsnamn Billasholmen holme
Uppsälje-skator inbyggarbeteckning Ballsen tjärn Blind gårdsnamn Stor(a) Bjönnberget berg
utsäljar inbyggarbeteckning Ballsen sjö Blom gårdsnamn Björkbäcken bäck
vansbroiter inbyggarbeteckning Ballstjärnen tjärn Blom gårdsnamn Björknäset näs
västgårdskajor inbyggarbeteckning Ballsån å Bomanstäppan, se Snöborg traktnamn Björknesviken vik
Järna kyrka kyrka /Se Ballsån å /Se Bomled gårdar Björnbacken backe
Andersfors f.d. bruk /Se Ballsån å Bom(m)led gård Björnbackforsen Saknas
Andersfors f.d. bruk Balsiön sjö Born del av by Björnberget berg
Andersfors herrgård Saknas Banantjärnen tjärn Borta gårdsnamn Björnberget Saknas
Annik gdsn Barntjärnen tjärn /Se Bramans gårdsnamn Björndalsberget berg
Arvsnils Arsniss gdsn Bantjärnen, Stora tjärn Bras gårdsnamn Björndalsberget berg
Arvsnils -niss gdsn Bantjärnen, Lilla tjärn Bredviken, se Ilbäcken traktnamn Bjönnhälla flyttblock
Back o Backolars gdsn Bantjärnsbäcken bäck Bremans vall Saknas Bjönnknyl(e)n berg
Backen beb Barnhällen stenblock /Se Brinden by Bjönnstubacken skogsbacke
Bagg o Bagglars gdsn Barnhällen stenblock /Se Brinden by Björndalsberget berg
Baggholen beb.n Barnhällen stenblock /Se Brindsjön by Björnmyren myr
Bajerlindan fäb-gd Bassen sjö Brindåsen finnby(ar) Björntjärnarna tjärnar
Bastubackarna beb.n. Bastloken tjärn Brindåsen traktnamn Bladtjärn tjärn
Bekens gd Bekberget berg Brindåsens bandel, se Brindåsen traktnamn Bockholmen holme
Bertils gdsn Bergmyran sankmark Brindåsvallarna, se Brindåsen traktnamn Bockholmen holme
Bertils gd /Se Bergstjärnen tjärn /Se Brindåsslogen, se Brindåsen traktnamn Bredgräsmyran mosse
Bertels gd /Se Bergtjärnen tjärn Bromans gårdsnamn Bre(d)hån l. -hon vik
Bessargården gård /Se Bergtjärnen tjärn Brosågstomten, se Myrbacka traktnamn Brinddammen vik
Bessargården gd /Se Bergtjärnen tjärn Br(o)åkers gårdsnamn Brinden sjö
Bessargården gård Bergtjärnen tjärn Bryggar gårdsnamn Brin(de)n sjö
Bessargården gårdsplats /Se Bertilsberget berg Butjärnberget nu nedlagda fäbodar Brindsjön Saknas
Bessarvet gård /Se Bertilsberget berg Bång gårdsnamn Brindsjön sjö
+Bessarvet gd /Se Bessarbron bro /Se Bäckaskog del av Vansbro Brindsjön sjö
Bessaråsen fäbodnamn /Se Bessarbron bro /Se Bäckbro gårdsnamn Brindsundet förtr.
Bessaråsen fäb Bessargrådan nat. n. /Se Bäcke gårdsnamn Brindsundet sund
*Biskopsarvet försv. gd Bessargården naturnamn /Se +Bäss- l. Bessarvet Saknas Brindåsberget, se Brindåsen Saknas
Björkbäcks gdsn Bessarstrand båtplats /Se Bässaråsen l. Bässaråsvallar fäbodar Brindåsberget berg
Björns gd(sn) Bessarvet nat. n. /Se Börs gårdsnamn Brindåsen, Brindåsberget bergsträckning (med finnbyar)
Björnstugan beb.n. Billasholmen holme Börs gårdsnamn Brindåsflotten mosse
Blind gdsn Björkbäcken bäck Börs gårdsnamn Brindåsflötten mosse
Bogg gdsn Björktjärnen tjärn Börtas gårdsnamn Brindälven bäck
Bommen beb.namn? Björnbacken terräng? Böss gårdsnamn Brindälven å
Born del av by Björnbacken terräng /Se Bössfall gårdsnamn Broagen lugnvatten
Born del av by /Se Björnberget berg Dalasågen, se Skamhed traktnamn Bruksviken vik
Borta gdsn Björnberget berg /Se Dalkarls gårdsnamn Brunnstjärn tjärnar
Bras gdsn Björnberget berg Dammhols gårdsnamn Brunnstjärn, Lilla tj.
Brindåsen beb. Björnberget berg Dammnäsfallet gård Brunnstjärn, Stora Saknas
Brokvarnen kvarn? Björndalsberget berg Dammnäsfallet gård Brända mossen mosse
Brosågen beb.n. Björndalsberget berg Dammnäsfallet torp Brändtjärnarna tjärnar
Brännvinskroken beb.n. Björndalsberget berg Dammnäsfallet torp Brännan terräng
Butjärnbergsbodarna beb.n. Björndammen sank mark? Daniels gårdsnamn Bränningmossen mosse
Bång gdsn Björndammsflon sank mark Dansartorpet gård Bränningmossen mosse
Bäck gdsn Björnhällan flyttblock /Se Dansartorp(et) f.d. torp Bränningmossen mosse
Bäckbro gdsn Björnknölen höjd Dansartorpet förr torp Brännvinskroken krok på vinterväg
Bäckkvarnen kvarn? Björnknölen höjd Dansartorpet traktnamn Brännvinskroken Saknas
Börs gdsn Björnmyran sankmark Dansartorpslogen, se Dansartorpet traktnamn Brättjebacken skogsbacke
Böss gdsn Björnmyran, Nedra sank mark Der gårdsnamn Brättjebackmyren myr
Dalkarl gdsn Björnmyran, Övra sank mark Digerleda fäbodar Stor(a) Brönntjärn en av Brönn- l. Panntjärnarna
Dammholen gårdpl Björntjärnarna tjärnar /Se Dofs gårdsnamn Brönntjärn tjärnar
Dammholsgården gd Björntjärnen tjärn Dräng gårdsnamn Budkarmyran myr
Dammnäsfallet gård Björntjärnen tjärn Drängnils gårdsnamn Stora Buförsvägen Saknas
Dansartorpet f. torp Björntjärnen, Lilla tjärn Dufbäcks gårdsnamn Bustauddn udde
Dansartorpet f.d. torp Björntjärnen, Lilla tjärn Dufnäs gårdsnamn Busön holme
Der gdsn Björntjärnen, Stora tjärn Dufnäs, se Duvnäs traktnamn Butjärn tjärn
Digerliden, St fäb. Björntjärnen, Stora tjärn Duvbäcks gårdsnamn Butjärnflotten myr
Djur gdsn ?Björshaga nyodling Duvbäcks gårdsnamn Butjärnflotten Saknas
Dofs gdsn Bladtjärnen tjärn Duvnäs traktnamn Byttberget Saknas
Dräng gdsn Blanktjärnen tjärn Duvnäs(byn) by Bågbäcken bäck
Duvbäcks gdsn Blomsterbacken höjd Ebbtjärnberget, se Ilbäcken traktnamn Bågen, Lilla tjärn
Duvnäs-et by? /Se Bommen beb.- el. naturnamn /Se Ebbtjärnbergsvallar(na) övergivna fäbodar Bågen, Stora tjärn
Duvnäs by /Se Boren landområde Ek gårdsnamn Bågmossen, Bögmossen myr
Eldforsbodarna bebyggelsenamn Bracktjärnen tjärn Eldforsen industrisamhälle Båtsviken vik
Eldforsen samh. Braskyrkan flyttblock /Se Eldåslog, se Ilbäcken traktnamn Bessarbron, Bässarbron bro
Eldforsen samh. Braskyrkan stenblock /Se Elektrik, se Noret traktnamn Bässargrådan gråda
Eldforsvallarna beb.n. Bredflotten sankmark Eljans gårdsnamn Bässarstrand strandområde, ängsmark
Eljans gdsn Bri--esiöberg berg Emaus traktnamn Bässarstrand Saknas
Emaus trakt o. gårdsnamn Brinden sjö /Se Emaus by(parti) Bögbäcken bäck
Enholen bebyggelsenamn +Brindosröset gränsmärke /Se Emaus gårdsnamn Bögen, Lilla o. Stora tjärnar
Eriksfors bruk /Se *Brindsjöbäcken bäck Emausslogen, se Emaus traktnamn Bögälven = Vakerån Saknas
Eriksfors f.d. bruk Brindsjön sjö Eriksberg, se Skamhed traktnamn Bögän en av Bögtjärnarna
Erkers gdsn Brindsjön sjö Eriksfors Saknas Bögtjärnarna tjärnar
Fakt gdsn Brindsjön sjö Erkers gårdsnamn Böl-Jönskätte åker
Fallback gdsn Brindsjön sjö Fakt gårdsnamn Börn landtunga
Fallbacken gårdsnamn /Se Brindsjön sjö /Se Fall gårdsnamn Börn = Börsbacken Saknas
*Fastarueno Saknas Brindåsberget berg Fallback gårdsnamn Börsbacken, Börs skogshöjd
*Fastarwendi Saknas Brindåsberget berg Fallet gd Börsbutt(tjärn) tjärn
Finn gdsn Brindåsberget berg /Se Fernander gårdsnamn Dammbäcken bäck
Finnmyren beb.n. Brindåsberget berg Finn gårdsnamn Dalkarlsholmen holme
Fjärdsmans gdsn Brindåsen skogsmark? Finn gårdsnamn Dammholen parti av Högholen
Flatberget fäb. Brindåsen bergsträckning Finnmyren finnställe Dammossen förr sloge
Flögsjöberget fäbod *Brindåsen, Södra berg Finnmyren ödegård Digerbackar bergshöjder
Fräs gdsn Brindåsen, N o S skogsmark /Se Finnmyran f.d. torp Digerbackmyra myr
?Godmors gdsn *Brindåsröset gränsmärke Finnmyran, se Slätten traktnamn Digerleda bergmassiv
Godspilt gdsn Brindåsvallarna fäbod Fjärdsmans gårdsnamn Digerlid-Gällsen sjö
Grop gdsn Brindälven å /Se Flo gårdsnamn Djupsjön, se Jypsjön Saknas
Gropgården beb.n. Bringesiön sjö Flögsjöberget l. Flögsjöbergsvallar fäbodställe Djupsjöälven »älv», å
Gruckåkvarnarna kvarn? Bringsiön sjö Forsvallar del av Olarvsvallarna Dundermossen myr
Gruv gdsn Brinsåssen berg Fräs gårdsnamn Dundermossen Saknas
Gruv- gdsn Brokvarnsdammen damm Fändriks gårdsnamn Dundermossen mosse
Grånäs beb. Brudhällan naturminne? Galtåsen fäbodställe Duvnäs(et) näs
Grånäs gdsn Brunnstjärn, Stora o. Lilla tjärnar Gammelbudar fäbodar Dyngflyet tjärn
Grånäs by /Se Brunnstjärn, Stora o. Lilla tjärnar Gasbron bro Dårarbäcken bäck
Grånäs by /Se Bruntiernana tjärnar Getberget gd Dårarflotten myr
Grönalid skogvaktarboställe Bruntiernen tjärn Gommors (förr) gårdsnamn Dårarmyren myr
Gubb gdsn ?Bräckebacken nat. n. /Se Gomors gårdsnamn Dårartjärn tjärn
Gubbelill gdsn Brändtjärnen tjärn /Se Grop gårdsnamn Norra Ebbtjärn tjärn
Gudmunds gdsn Brännan höjd Grop gårdsnamn Stora Ebbtjärn tjärn
Gyltnis gdsn Buda-Jofs terräng Gruf gårdsnamn Ebbtjärn Saknas
Gälsberget fäb. Bredviken vik Gruvan by Södra Ebbtjärnarna tjärnar
Gästgivartäppan beb.n. Bräsmyrorna myrar Grånäs by Ebbtjärnberget, Äbbtjärnberget berg
Göt gdsn *Busjön sjö Grånäs gårdsnamn Ekhusar plats vid Rutsjön
Halvars gdsn Bussön ö Gröna lid skogvaktarboställe Eld-, se Jell- Saknas
Halvarsvallarna fäb. Butjärn tjärn Gubb gårdsnamn Eldåflotten myr
Hans gdsn Butjärn tjärn Gudmunds gårdsnamn Eldåflotten myr
?Has- gdsn Butjärnberget berg Gumshagar gård (förr fäbod) Eldån, Lilla å
Hed gdsn Butjärnberget berg Gumsmyran äldre fäbodar Elfenbenstjärn tj.
Hedåkers gdsn Butjärnberget berg Gyltniss gårdsnamn Enbäcken bäck
Helas gdsn Butjärnen tjärn Gästgivar gårdsnamn Enholen kulle
Hinriks gdsn Butjärnen tjärn /Se Göstas berg f.d. torpstuga Eskilsmossen mosse
Hol gdsn Butjärnen, Lilla tjärn Göt gårdsnamn Eskilstjärnen tjärn
Holbäcks gdsn Butjärnen, Stora tjärn Hag gårdsnamn Ettlamagg berg
?Holskvarnen kvarn? /Se Butjärnflotten sank mark Hagtomten, se Kvarnåker traktnamn Ettlamark förr slogar
Hult gdsn Butjärnflotten sank mark Halvors l. Halvars gårdsnamn Fagerberget berg
Hultfallet gd Butjärnmossen myr /Se Halvars gårdsnamn Fagerbergstjärn tjärn
Hultfallet gd Butjärnån å Hans gårdsnamn Fallmossen mosse
Hulubyn Saknas Bytesholmen holme Hanstorpet f.d torp Finnjällsen sjö
Hulukvarnen kvarn? /Se Bågbäcken bäck Hed gårdsnamn Finnlarslokan tjärnpott
Hulån traktnamn /Se Bågen sjö Hars gårdsnamn Finnla(r)stjärn tjärn
Hundås gdsn Bågen, Lilla sjö Hedniss gårdsnamn Finnmyrmossen mosse
Hundåsgatan bebyggelsenamn /Se Bågen, Stora sjö Hedåkers gårdsnamn Fiskarvägen stig
Håbergsgårdarna bebyggelsenamn /Se Bågälven å.? Hinrikes gårdsnamn Fisklösberget berg
Hällsjöberget fäb. Bäckdalen dal Hol gårdsnamn Fisklösen tjärn
Härjsjömoren fäb. /Se Bäckkvarnholen naat. n. /Se Hol gårdsnamn Fisklösen Saknas
Hästbro gdsn Bäckkällan naturminne? Holbäcks gårdsnamn Fisklösen tjärn
Hästkull gdsn Bäcks odling odling Holm gårdsnamn Fisklösmossen mosse
Hästkullen by *Bäsenberget berg Hols gårdsnamn Fisklösmossen mosse
Hästkullen by /Se Bässarbron bro Hult gårdsnamn Fisklössköla stup
Högosta gdsn Bässanbron bro Hultfallet gård Fisklöstjärn tjärn
Högosta by Bässargrådan fors Hultfallet by Fisklöstjärn tjärn
Högosta by Bässaråsen ås Hulån traktnamn Fisklöstjärnen tjärn
Högosta by /Se ?Bögen tjärn Hulåns bandel, se Hulån traktnamn Fisklösåsen ås
Högosta del av by /Se Bögen, Bögtjärnarna vattendrag /Se Hummelberget traktnamn Fisklösåsen ås
Högosta by /Se Bögälven å Hummelbergsslogen, se Hummelberget traktnamn Fisklösåsen ås
Högosta by /Se Bösstjärkarlen nat. n. /Se Hummelforsen, se Myrbacka traktnamn Fisktjärn tjärn
Höks gård *Bötesiön sjö Hummeltorpet förr soldattorp Fisktjärn tj.
Ilar gdsn *Bötieberg, Bötlesjöbergen berg Hundås-gårdarna gårdar Fisktjärnen tjärn
Ilbäcken by Bölsjön tjärn Hundås gårdsnamn Fisktjärnsberget berg
Ilbäcks gdsn Dalbäcken bäck Hällsjödammen, se Noret traktnamn Fjönviken vik
Ingeborgsholen bebyggelsenamn /Se Dalheden skog /Se Härjsjömora fäbodar Flasktjärn Saknas
Ingrids -ris gdsn Dalheden skog /Se Härjsjömora fäbodställe Flasktjärnshol(e)n hol
Ingris gdsn Dammbäcken bäck Hästbro gårdsnamn Flatberget bergparti
Israels gdsn Dammbäcken bäck Hästkullen finnby Flatbergs-grossen sjö
Ivars gdsn Dammholen Saknas (Hästkulle) = Hästkullen by Flatbergs-Götjärn tjärn
Ivarsbacken beb.n. Dammyren myr Hästkullen by Flatbergsröset gränsmärke
Jakops gdsn Dammviken vik Hästkullen traktnamn Flatbergsstada gammal båtstad
Jons gdsn Deegerbacka berg Hästkullsslogen, se Hästkullen traktnamn Flatbergsvägen boförsväg
Jont gdsn Deegerberghia berg Högberget fäbodar Flatnan vik
Jugas gdsn *Wäster Deegerlidan berg Höghols gårdsnamn Flato l. Flatån vattendrag
?Jurbäckby by *Wäster Deegerlidan berg Högosta(da) by Flat-väjen boförsväg
Jut gdsn Digerbackarna bergshöjder Högosta(da) Saknas Flino bäck
Järnaslätten slättbygd Digerbackarna berg Högosta gårdsnamn Flin(n)stansholen »stannstad» l. »hol» (sovhol)
Järptäppan gård /Se Digerbackarna berg Höjden gd Flin(n)tjärn tjärn
Jöns gdsn Digerbackarna bergshöjder /Se Idbäcken fäbodar Flinttjärnbäcken bäck
Jönsgatan bebyggelsenamn /Se Digerbackarna höjd Ilar gårdsnamn Flinutjärn tjärn
Kagg gdsn Digerbackarna vägbackar /Se Ilbäcken by Flo(d)kilen del av sn
Kallegården bebyggelsenamn /Se Digerbacksmyran myr Ilbäcken traktnamn Flottjärn, Stor- o. Liss- tjärnar
Karlsas »-sons» gdsn? Digerleden fäb. o. berg /Se Ilbäckens bandel, se Ilbäcken traktnamn Flottjärnsflotten? Saknas
Knasasgården gårdsnamn /Se Digerledsröset gränsmärke Ilbäcks gårdsnamn Flåmossarna myrmarker
Knikt gdsn Digerlidsberget berg? /Se Ilbäcksbyn Saknas Flåmossarna mosse
Knutes gdsn Djupnäset näs Ilbäcksslogen, se Ilbäcken traktnamn Flåmossen mosse
Knuts gdsn Djupsjön sjö Illbäcks gårdsnamn Flåmossen mosse
Krogen beb.namn? Djupsjön sjö Ingeborgs gårdsnamn Flåmyran mosse
Krogen fäb Djupsjön sjö Ingrids gårdsnamn Flåmyran mosse
Kroken el Krokbyn, Kroktorp by Djupsjön sjö Ingrisgålar gårdklase Flån, se hästdyngsflån Saknas
Kroktorp by /Se Djupsjön sjö /Se Israels gårdsnamn Flån lugnvatten (sjö)
Kroktorp by /Se Djupsjön sjö Israels gårdsnamn Flån lugnvatten
Kvarnpell gdsn Djupsjön sjö Ivars gårdsnamn Flån tjärn
Kvarnåker-s fäb. Djupsjön sjö Ivars gårdsnamn Flåsjön sjö
Kvarnåker traktnamn /Se Djupsjösundet sund Janis gårdsnamn Flögan å
Källartorp-et bebyggelsenamn /Se Djupvålen udde? Jernströms gårdsnamn Flögforsen fors
Köks gdsn Dundermossen sankmark /Se Jofs gårdsnamn Flögsjöberget berg
Lassa gdsn Dundermossen sankmark Jon gårdsnamn Flögsjön sjöar
Laxtjärnstorpet torp /Se Duvnässtaden nat. n. /Se Jont gårdsnamn Flögön holme
Lerbäcken fäb. Dynesiöberg berg Jugas gårdsnamn Fors(ön l.)-holmen l. Vansforsholmen näs
Lillp(j)ers gdsn Dynesiöbärgh berg Jut gårdsnamn Fredagsmyren myr
Lill-Venjan bebyggelsenamn /Se *Dårar-berget berg Jägarfallet, se Utsälje traktnamn Fredagsmyrsten gränsmärke
Linden (Linna) gd Dårarbäcken bäck Jällsberget (Jellsberget) fäbodar Fredagstjärn tjärn
Lindåkers gdsn Dårarmyran sankmark Järna bandel, se Myrbacka traktnamn Friartullen ställe med stenblock
Liss gdsn Dårartjärnen tjärn Järna bandel, se Ilbäcken traktnamn Fruholmen holme
Lissbro gdsn *Dåreberget berg Järnbanan, se Storbyn traktnamn Fyrfottjärn, se Prästtjärn Saknas
Lissel gdsn Ebbtjärnberget berg /Se Järnbanan, se Strömsheden traktnamn Fyrfottjärn tjärn
Lissgoss gdsn Ekhusar båtplats /Se Järnbanan, se Snöån traktnamn Fyrfottjärn tj.
Lola gdsn Eldberget berg Järnbanan, se Utby traktnamn Fågelbackarna, Fugelbackar(na) bergområde
Långnils -niss gdsn Eldberget, se Jellberget berg Järnbanan, se Myrbacka traktnamn Fågelmyrorna (Fugelmyror) myrsträckningar
Långnilsvallarna fäb Eldforsen fors Järnbanan, se Ilbäcken traktnamn Fägatan förr kreatursväg
Långnäs gdsn Eldforsen nat. n. /Se Järnkarl-Karaberg del av Karaberg fäb. Fårstada överfartsställe
Lönnberget fäb. Eldforsen (Gäll-) nat.n. /Se Järptäppan gård (med täppa) Galtjärn tjärn
Lövnäset fäb. Eldforsen fors Jöns gårdsnamn Galtjärnbättjen bäck
Lövris gdsn Eldforsen forsar Kagg gårdsnamn Galtryggen ås
Mats gdsn Eldforsen, se Jellforsarna forsar »Kanada» del av Lappstan Galtåsfallet fall l. röjning
Matsols gdsn Eldforsen fors Karaberg fäb. Gammelbutjärn tjärn
Milbor förr fäbodställe Eldsen vattendrag Karabodarna nedlagda fäbodar Gammel Rälga utloppsbäck
Milbor gd:ar /Se Eldtjärnarna tjärnar? /Se Kiffa-Staffas l. Staffas förr gd Ga(r)stjärn tjärn
Millborg beb.-namn Eldtjärnberget berg Kilfallet fäbodar Gensen sjö
Millborgsvallen fäb. Eldtjärnberget berg Klacken fäbodar Gensflotten myrmark
Millborsberget bebyggelsenamn /Se Eldtjärnbäcken bäck Klarit gårdsnamn Gillgrådan gråda
Mjölbergsåsen traktnamn /Se Eldtjärnen, Stora tjärn Knasas gårdsnamn Glatjärn tjärn
Mjölingholen fäbodställe /Se Eldtjärnen, Lilla tjärn Knut gårdsnamn Glatjärnheda hedmarker
Mobyn, Mor-? bebyggelsenamn /Se Eldån, Stora å Knutes gårdsnamn Stor(a) Glatjärnheda skogsmark
Monils, Mor-? gdsn Eldån -åarna å Knuts gårdsnamn Gnuparna, Stor- o. Liss bergknallar
Mor gdsn Eldån (Gäll-) å Knuts gårdsnamn Gnupviken vik
Mor gdsn Eldån, se Jellåna å Korsnässkogen, se Ilbäcken traktnamn Goffarsberget berg
Morberget fäb. Eldån Stora o. Lilla åar Korsnässkogen, se Noret traktnamn Goffarstjärn tjärn
Morbyn by /Se Elsen sjö Korsnässkogen, Se Uppsälje traktnamn Görrkviddtjärn tjärn
Moren by Els Klutta berg Krog gårdsnamn Gravtjärn tjärn
Mornis gdsn Elssen sjö Krogen fäbodar och gammalt krogställe Grimsen berg
Munters gdsn Enbudbäcken bäck Kroken el. Krokens finnby Grimstjärn tjärn
Muntersön bebyggelsenamn /Se Eskilsmossen mosse Krokens by Grimstjärn tjärn
Myrbacka traktnamn o. kyrkby Eskilstjärnen tjärn Kroktorp finnby Grimstjärnsholen hol
Målar gdsn Etlamagg höjd Kroktorp finnby Grossbäcken bäck
Mört gdsn Ettlamark f.d. slåtterängar /Se Kroktorp by Grossen sjö
Ned-i byn beb.n. *Fagerberg berg Kroktorp traktnamn Gruck-, se Gröck- Saknas
Nipa gdsn? Fagerberget berg Kroktorpsslogen, se Kroktorp traktnamn Gruckåberget berg
Nipagrinden bebyggelsenamn /Se Fagerberget berg Kvarnåker by Gruvtjärn tj.
Nissas gdsn Fagerberget berg Kvarnåker by Grånäs(et) näs
*Norby beb. Fagerberget höjd Kvarnåker traktnamn (Grädd-) Jällsen källsjö
Nordanbro gdsn Fagerbergsmyran myr Kvarnåkersslogen, se Kvarnåker traktnamn Gräddsjöbäcken bäck
Nordanbron bydel Fagerbergstjärnen tjärn /Se Kämp gårdsnamn Gräddsjöbäcken bäck
Nordanbrostaden beb.n. Fagerbergstjärnen tjärn Kär(r) gårdsnamn Gräddsjön sjö
Nordanåker, Nordåkersbyn trakt- o. bynamn Fallet terräng Kärr gårdsnamn Gräddsjön sjö
Nordanåkersgårdarna beb.n. Finngälsen sjö Köks gårdsnamn Gräsbacktjärn tjärn
Nord(an)åkers-Snårberget fäb. Finngälsen sjö Lappstaden del av Vansbro samh. Gräsberget berg
Nupa by /Se Gällsen, Finn- sjö /Se Lassa gårdsnamn Gräskälla pölartad tjärn
Putkola by /Se Finnjällsen sjö Laxtjärnstorp(et) torp Grölka vattendrag
Noret by Finnjällsen sjö Laxtjärnstorp torp Grölka vattendrag
Noret by /Se Finnmarksvägen väg? /Se Laxtjärnstorp traktnamn Grölkberget bergparti
Noret by /Se ?Finnäset näs /Se Laxtjärnstorpsslogen, se Laxtjärnstorp traktnamn Lilla Grölkhåjen en av (Grölk-) Håjarna
Norskvarnen kvarn? /Se Fiskhusforsen fors? Lekarbacken gård Grölkhåjen utvidgningar
Nykvarnen kvarn? /Se Fisklösberget berg Lerbäcken fäbodar Stora Grölkhåjen en av (Grölk-) Håjarna
Nämdkar gdsn Fisklösberget berg Letjärn gårdsnamn Grölkkvarnen förr skvaltkvarn o. -såg, nu modernare kvarn
?Ol-Hinders gdsn Fisklösbäcken bäck Lind gårdsnamn Nedre Grölktjärn del av Grölktjärnarna
Ol-Jansa(s) gdsn Fisklösen sjö Linna, Linden finnställe Övre Grölktjärn del av Grölktjärnarna
Pell gdsn Fisklösen tjärn Linna torp Grölktjärnarna tjärnar
Pellams gdsn Fisklösen sjö Liss gårdsnamn Gröna kotan holme
Pellas gdsn Fisklösen tjärn /Se Lissbro gårdsnamn Gröndasflotten myr
Perols (-ors) gdsn Fisklösen tjärn Lissbro gårdsnamn Grönla(r)stjärn tjärnar
Pjärs gdsn Fisklösmossen mosse Lissel gårdsnamn Grönmossen mosse
Pollack gdsn ?Fisklösskörden stup? Lissgoss gårdsnamn Grön randa drag
Putkola by /Se Fisklöstjärnen tjärn Lissjugas gårdsnamn Grön randa bäckstrandsremsa
Påls gdsn Fisklöstjärnen tjärn Lissnils gårdsnamn Grötholarna kullar?
Påls gdsn Fisklösåsen berg Lissolars gårdsnamn Gröthåjen en av Hojarna
Pålsbodarna fäb. Fisktjärnen tjärn /Se Lisspers gårdsnamn Grötån vattendrag
Pältoso torp /Se Fisktjärnen tjärn Liss-Ruttsberget fäbodar Gubbtjärnen tjärn
Ragnils gdsn Fisktjärnen tjärn Lok gårdsnamn Gullstran(d)ssköl bergbrant
Reppugården gd Fisktjärnsberget berg Lok gårdsnamn Gumshagarna hagar
Risberget fäb Flasktjärnen tjärn /Se Luckhäll gårdsnamn Gunnarstjärn Saknas
Rockåsen förr gdr /Se Flatan å /Se Lugnet fäb. Gylta sten
Rot gdsn? Flatberget berg Lukasvallen fäbod Gyltnesudden udde
Rutens stälpa beb.n. Flatberget berg Lustig gårdsnamn Gåstjärnar tjärnar
Rutholen bebyggelsenamn /Se Flatberget berg Lång gårdsnamn Gäddkölen myr
Ruts gdsn Flatberget berg Långbro gårdsnamn Gäddtjärn tjärn
Rutsbro gdsn Flatberget berg Långbro gårdsnamn Gäddtjärn Saknas
Rutsbron bebyggelsenamn /Se Flatberget berg Långnils gårdsnamn Gäddtjärn tj.
Rutsbro lokalitet /Se Flatberget, Norra och Södra berg Långnäs gårdsnamn Gäddtjärnbäcken bäck
Ruttsbro by /Se Flatberget berg Långt-om-länge beb. Gäddån å
Rutsholarna gårdsklase /Se Flatberget berg Länsmans gårdsnamn Gällsberget berg
Rutån by Flatbergs-Götjärn tjärn Lönnbäcken, se Sönnbäcken Saknas Gällsbäcken = L. Eldån Saknas
Rynkä by /Se Flatbergs-Götjärnen tjärn Lönnbäcken fäb. Gälsen Saknas
Rågskvarnarna bebyggelsenamn /Se *Flatbergsrör gränsmärke Lövnäset fäbodar Göberget berg
Rågåsen bebyggelsenamn /Se Flatbergsröset gränsmärke Lövris gårdsnamn Göflånar(na) utvidgningar o. lugnvatten
Rälg gdsn Flatbergsstaden båtstad /Se Magg gårdsnamn Göna l. Göån biflöde
Rälg- Saknas /Se Flateberg, se Rödklöv berg o. råmärke Maj gårdsnamn Göna, Göån vattendrag
Rälg gd /Se *Flatebärgz rå gränsmärke Marsjöbergs fäbodar Saknas Gönnestjärn tjärn
Rännaråsen torp Flatnan sankmark Matts gårdsnamn Gösholmen holmar
Rärgvallen fäbod /Se Flatnan vik /Se Mattsols gårdsnamn Gösjöbergsröset, Gösjö röse röse
Seppa, Säppa gdsn /Se Flattebergh berg Mellanvakern bebyggelse Gösjöbäcken Saknas
Sjungar gdsn Flatån å Mellanvakern by Göstas berg berg
Sjutti gdsn Flatån å Milbor (förr fäbodställe nu) gårdar Göstasberget berg
Skamhed -hedsbyn by Flatån å Nedre Milborg f.d. fäb. (nu gårdar) Göstasberg berg
Skamhed by /Se Flatån å Milborg, Övre o. Nedre f.d. fäbodar, nu gårdar Göstas berg berg
Skamhed by /Se Flatån å Mjölbergsåsen finnställe (o. fäbod) Göstas mosse mossodling
Skamheds gdsn Flatån å /Se Mjölbergsåsen fäbod Göterik(e)s tjärna tjärn
Skams-byn by Flaxtjärnen tjärn Mjölbergsåsen traktnamn Götjärn Saknas
Skamsbyn by Flaxtjärnen tjärn Mjölbergsåsslogen, se Mjölbergsåsen traktnamn Götnöbba udde
Skam(s)-Risberget beb.n. Flaxtjärnmyran myr Mjölingholen fäbodställe Göån, se Göna Saknas
Skamsåsarna flera gamla fäb:ar Flaxtjärnmyran sankmark Mjölingholen f.d. fäb. Hag(a)nöbba landtunga
Skiffs gdsn Flinoflotten sank mark Mor gårdsnamn Hagen, Storby-hagen område
Skiffs gdsn Flinoströmmen bäck Morbyn Saknas Hajlandskvarnen finn-kvarn
Skiffs gd /Se Flinotjärnen tjärn Morling gårdsnamn Hajlanskvarnen förr kvarn
Skiffsforsen bebyggelsenamn /Se Flintjärnen tjärn /Se Morn by Halltolasbacken backe
Skiffskvarn-en bebyggelsenamn /Se Flinttjärnen tjärn Motti gårdsnamn Halltolasnäset näs
Skinnar gdsn Flottjärnarna tjärnar Munk gårdsnamn Halltolasviken vik
Skjutar gdsn? Flysiöberget fäbod Munters gårdsnamn Halsarna, se Hölsar(na) Saknas
Skomakar gdsn *Flysiö Holmen holme Munters gårdsnamn Halsjöbäcken bäck
Skrikheden bebyggelsenamn /Se »Flÿsiöhålmen» holme Myrback gårdsnamn Halsjömyren myr
Skrikkvarnen bebyggelsenamn /Se Flysiön, Store sjö Myrbacka kyrkby Halsjö(myr)tjärn tjärn
Skräddar (-er) gdsn Flytjärn tjärn Myrbacka traktnamn Halsjön sjö
Skytt Skött gdsn Flytjärn tjärn Myrbacka bandel, se Myrbacka traktnamn Halvorsmyren myr
Skålbyn by Flåmossen sankmark Myrbackaslogen, se Myrbacka traktnamn Hansabacktjärn tj.
Skålbyn, V och Ö byar Flåmossen sank mark Måg gårdsnamn Hansabacktjärnen tjärn
Skålbyn by Flån sjö Målar gårdsnamn Han(n)stjärn tjärn
Skålkarl(s)-Snårberget fäb. Flån tjärn /Se Mårts gårdsnamn Harrkvarnfallet vattenfall?
Skålkarl(s)-Risberget fäb Flån tjärn Mört gårdsnamn Hedtjärn, Stora o Lilla tjärnar
Skålö by /Se Flån sjö Mörtbäcken gård Lilla Hedtjärn en av Hedtjärnarna
Skålö by /Se Flåsjön sjö Nises l. Nisesgården gd Stora Hedtjärn en av Hedtjärnarna
Skålö by Flåsjön sjö /Se Nisesgården gd Hedåkersviken utvidgning
Skärmora beb? Flåsjön sjö Nissa gårdsnamn Hejlanskvarnen förr kvarn
Slätt gdsn Flögan å Nissamats gårdsnamn Hejärkers udd udde
Slätten, V och Ö finnbyar /Se Flögan å Nissas gårdsnamn Hemmossen mosse
Slätten by /Se Flögan å /Se Nissjers gårdsnamn Herrgårdsön holme
Slätten by /Se Flögan å Nolåkersbyn by Hinrik(e)s myrar myrar
Slätten by /Se Flögan å Nolåkers-Flatberget fäbodar Hisingen myr
Slättkvarnen kvarn /Se Flögan å Nolåkers-snårberget (berg med) fäbodar Hjorthedsmyren, se Hästingsflotten Saknas
Sme(d) gdsn Flögan å Nonis gårdsnamn Hojän en av Hojarna
Snickar gdsn Flögbergha berg Nordanbro gårdsnamn Hojar(na) utvidgningar
Snöboren beb-namn Flögfors fors /Se Nordanåker Saknas Hojarna, Håjarna Saknas
Snöborg bydel Flögforsen fors Nordanåker traktnamn Hol(e)n hol med gård
Snöborg trakt- o. bynamn Flögforsön ö Nordanåkersslogen, se Nordanåker traktnamn Holforsen fors
Snöborg trakt- o. bynamn Flögsjöarna sjöar Nordtorpet förr torp Hol-landar, Hollanden skogsmark
Snöborg trakt- o. bynamn Flög-sjöarna sjöar Noret by Holmtjärn tjärn
Snöborg by /Se Flögsjöberget berg Noret traktnamn Holskvarn skvaltkvarn
Snöborgs gdsn Flögsjöberget berg Noretsslogen, se Noret traktnamn Hompilamb, se Omplan Saknas
Snöbor byparti /Se Flögsjöberget berg No(r)nis gårdsnamn Hosälluddn udde
Snöbyn by Flögsjöberget berg Nygårds gårdsnamn Huln Saknas
Snöbyn by Flögsjöberget berg Nykvarn gårdsnamn Hulo, Hulån vattendrag
Snökvarn(en), Snöå kvarn kvarn? /Se Flögsjöberget berg Nykvarn gårdsnamn Hultrönningen myrslog
»Snöquerna» kvarn? Flögsjöberget fäb. Nymans gårdsnamn Hummelberget berg
Snöå bruk järnbruk /Se Flögsjöbergsåsen ås Nyvall fäb. Hummelflotten, Hummelmossen myr
Snöå bruk /Se Flögsjödammen, Lilla damm Nyvallar(na) nedlagt fäbodställe Hummelflotten myr
Snöå kvarn kvarn /Se »Flögsiöfielle» berg? Nyåkers gårdsnamn Hummelforsen fors
Snöån, -å bruk traktnamn, järnbruk /Se *Flögsjöholmen holme Nyåkers gårdsnamn Hummelmossen, se Hummelflotten Saknas
Staffas gdsn Flögsjön, Lilla sjö Nås Snökvarn, se Snöån traktnamn Hummelsjön sjö
Stamm gdsn Flögsjön, Stora sjö Nämnkarl gårdsnamn Hummeltjärnarna tjärnar
Stark gdsn Flögsjön, Lilla sjö Näs gårdsnamn Hundåsen höjdsträckning
Stenback gdsn Flögsjön, Stora sjö Näverbudar gamla fäbodar Hundåsflotten odling
Stentjärnsberget gd Flögsjön, Stora sjö Olars gårdsnamn Hundåsgatan avtagsväg
Stentäpp gdsn Flögsjön, Lilla sjö Olars gårdsnamn Huvilhälla stenblock
Stigsbodarna fäb. Flögsjön, Lilla sjö Olarsvallen fäbodar Husvitja vik
Stor gdsn Flögsjön, Stora sjö Oppa gårdsnamn Hågsten sten, nu bortsprängd
Stor, Stornils gdsn Flögsjön, Lilla sjö Orr gårdsnamn Hånjelsforsen fors
Storbyn by Flögsjön, Stora sjö Palm gårdsnamn Häggdalen dalsänka
Storbyn by Flögsjön, Stora sjö Pell gårdsnamn Häggdalen dalsänka
Storbyn by /Se Flögsjön, Stora o. Lilla sjöar Pella gårdsnamn Hägnasorönningen förr sloge
Storfalls gdsn Flögsjön, Lilla sjö Pellams gårdsnamn Hällsjöberget berg
Stornils gdsn Flögsjön, Stora sjö Pellams gårdsnamn Hällsjöbergsvallar, Hällsjöberget fäbodar
Stornils -niss gdsn Flötbron bro Pellas gårdsnamn Hällsjömyren Saknas
Strömbergs gd Fredagsmyran sank mark Pels gårdsnamn Stora Hällsjömyren skogsmyr
Strömsheden traktnamn, gdr Fredagsmyren myr Perols gårdsnamn Hällsjön, Norra o Södra sjöar
Sturk gdsn Fredagsmyrsten gränsmärke Pers gårdsnamn Hällsjön sjöar
Stövling gdsn Fruholmen holme Petters gårdsnamn Hällsjösågen såg
Svan gdsn Fruholmen holme Pollack gårdsnamn Härbresbäcken bäck
Svares gdsn Frömans dike dike Påls gårdsnamn Härbresbäcken bäck
Svaryberget f. torp, finnställe? /Se Frömansslogen ängsmark Pålsbodarna fäbodar Härbreskölen myr
Svartnäs bebyggelsenamn /Se *Furbacksiön sjö Pältoso torp Härja(n) vattendrag
Sveds Svess gdsn Furebergh berg Qvarn gårdsnamn Härjflån utvidgning
Sven gdsn Fure bergha berg Qvarnhols gårdsnamn Här(j)näset område i älvkrök
Syrfallet fäb. Furuberget berg Rocksåsen (Rox- l. Rågsåsen) finnby Härjåbron bro
Sågen, Sågbyn bebyggelsenamn /Se Furuberget berg Rocksåsen (Rågsåsen) by Härjåflån utvidgning
Sälberget fäb. Furuberget berg Rocksåsen f.d. torp Härjån å
Sälg gdsn Furuberget berg Rossänget (förr fäb., nu) f.d. skogvakt. bost. o. ängsmark Härnesflotten myr
Sönnberget fäb. Furuberget berg Rot gårdsnamn Härnestjärn tjärn
Sönnbäcken fäb. Furuberget berg /Se Roten torp Härjsjömora skogsmark o. fäbodar
Sörberget bebyggelsenamn /Se Fyrfotafisktjärnen tjärn Rusk gårdsnamn Här(j)sjömora skogsmark (o. fäbodställe)
Sörbodarna fäbodar Fågelbackarna backar Ruts gårdsnamn Här(j)sjön, Stora o Liss sjöar
Taberget gd Galtjärnen tjärn Rutsbro gårdsnamn Stor(a) Här(j)sjön sjö
Tallris gdsn Galtåsen ås Ruttsberget fäbodar Hästingsflotten, Hästdingsflotten myr
Tillmans gdsn Galtåsmyrorna sank mark Rutsbro gårdsnamn Hästdyngsflån utvidgning (l. tjärn)
Tjäre gdsn Gammelbudtjärnen tjärn Ruttsbron byklase Hästingstjärn, Hästdyngstjärn tjärn
Tjärgatan bebyggelsenamn /Se Garstjärnen tjärn /Se Rutsholar gårdklase Hästingsåsen moränås
Tjärgårdarna gdsn Gassmyran sankmark Rutån traktnamn Hästhedsmyren, se Hästingsflotten Saknas
Tomas gdsn Gasstjärnen tjärn Rutåslogen, se Rutån traktnamn Hästkullen l. Hästkullberget bergkomplex
Torp gdsn Gasstjärnen tjärn Ryåkers gårdsnamn Hästkullberget berg
Torpberget bebyggelsenamn /Se Gensen sjö Rågback gårdsnamn Hästkullknoppen topp
Torpberget fäb. Gensen sjö Rågsåsen f.d. torp Hästkullmossarna förr slogmarker
?Travar gdsn Gensen sjö Rånkbergsskogen, se Uppsälje traktnamn Hästkulltjärn tj.
Tretjärn jvstn Gensen sjö Rälg gårdsnamn Hästkulltjärnen tjärn
?Tröskar gdsn Gensen sjö Rälgvallen fäb. Hästkullviken vik
Täpp gdsn Gensen sjö Rälgvallen f.d. fäbodvall Hästmyren myr
Täpp gdsn Gensen sjö /Se Rämyrbackar fäbodar Hästskomossen mosse
Täppolars gdsn Gensflöten myrmark /Se Rännaråsen finnställe Hästtjärn, se Hästingstjärn Saknas
Uppsälje by /Se Gillgrådan fors Rännaråsen torp Hästväjen gammal klövjeväg
Ur gdsn Glaa tierne-siön tjärn Rärgvallen fäb. Häståsar(na) åsar
Utangårdarna bebyggelsenamn /Se Glatjärn tjärn Salomos gårdsnamn Häståstjärn(ar) tjärn(ar)
Utby by Gladtjärn tjärn Salmons gårdsnamn Hästängsröset gränsmärke
Utby by Glatjärn tjärn Saltvik bebyggt område Högberget berg
Utby by Gla(d)tjärnen tjärn /Se Sammils gårdsnamn Högberget parti av Flatberget
Utby -byn by Gladtjärnen tjärn Sandbäcken fäb. Högberget berg
Utibodarna fäb. Glupen sjö Schedvins gårdsnamn Högberget berg
Utsälje traktnamn /Se *Glupen sjö /Se Sedig gårdsnamn Högbergsmossen mosse
?Uva gdsn Gnupbäcken bäck Sjungar gårdsnamn Högbergstjärn tjärn
Vakerberget fäb. /Se Gnupen, Lilla höjd Sjutti gårdsnamn Högerisåsen bergparti
Vakerkvarnen kvarn? /Se Gnupen, Stora berg Skamhed by Höghol(e)n höl
Vakern beb. Gnupviken vik Skamhed traktnamn Högholsflötta, Högholsflotten parti av Nolåkersflotten
Vakern by /Se Goffarsberget berg /Se Skamhedsslogen, se Skamhed traktnamn Högholssköla stup
Vakerskogen beb. Goffarsberget berg /Se Skamsbyn, se Skamhed Saknas Högklacken berg
Vakerskogen by /Se Goffarsberget berg Skamsåsen fäbodar Högåsen del av Skamsåsen
Vakersågen bebyggelsenamn /Se Goffarstjärnen tjärn Skamsåsen fäbodområde Högåsen berg
Vansbron »Utom V-n» Saknas Gravtjärn tjärn Skiffs gårdsnamn Hölsarna sjöar
Vansbro m:e /Se Gravtjärnen tjärn Skifs gårdsnamn Hölsar(na) sjöar
Vansbro samh. /Se Gravtjärnen tjärn Skiffsbäcken gårdklase Hölsen l. Hölsjön Saknas
Vansbro municipalsamhälle /Se Grimsen höjd Skjutar gårdsnamn Hölsjöarna = Hölsarna sjöar
Viggan kvarn *Grimssten gränssten Skinnar gårdsnamn Hölsån vattendrag
Vikarheden by Grimstjärnen tjärn /Se Skommar gårdsnamn Hölänjä sank ängsmark
*Västangården beb. Grimstjärnen tjärn Skommarmyran, se Myrbacka traktnamn Idbäcken bäck
*Väst(er)gården beb. Grimstjärnen tjärn Skotte gårdsnamn Idbäcksflotten myr
Västgård beb. *Grinstenen gränssten Skräddar gårdsnamn Idsjön sjö
Västgård (gårdsn.?) Grolkan, se Grölkån å Skålbyn Saknas Igelsjöbäcken bäck
Västgårdskvarnen kvarn.? Grossbäcken bäck Skålkar(l)risberget fäbodar Igelsjön sjö
Västhed gdsn Grossen sjö Skålkarl-Snårberget fäbodar Igeltjärn tjärn
Västheds gdsn Grossen sjö /Se Skålö by Igeltjärn tjärn
Ytteråker beb. Grosskällan källa Skålö Saknas Igeltjärn tjärn
Ål gdsn Grossen sjö Skålö traktnamn Igeltärnarna tjärnar
Älgtorpet f.d. torp Gruckhån (Hojarna) utvidgning av Flögån? Skålö bandel, se Skålö traktnamn Ilbäcken numer utdikad bäck
Ärtbergs gdsn Gruckotjärnarna, Övre o Nedre tjärnar Skålöslogen, se Skålö traktnamn Il(l)bäckstjärn utvidgning av Hulån
Ör gdsn Grucktiernan tjärnar Slogfallet gammalt fäbodställe Il(l)bäckstjärnshälla(n) jätteblock
Örjas gdsn Grucktjärn tjärn Slätt gårdsnamn Illmyren myr o änge
Örskogen beb. Gruckåberget höjd Slättbyn by Illmyrviken vik
Örskogen by /Se Gruckåberget triangelpunkt o. berg Slätten finnbyar Ivarsgrådan fors
Örskogen by Gruckån å Slätten by Jantaberget berg
Östanrönningen fäb. /Se Gruckån å Slätten traktnamn Jell-berget berg
  Gruckån, Järna nat.n. Slätten, Västra (Väster Slätten) finnby Jellforsarna forsar
  Gruckån å Slätten, Västra by Jellforsön(a) holme
  Gruckån å Slätten, Östra (Öster Slätten) finnby Jellsberget, Jällsberget berg
  Gruckån å Slätten, Östra by Jell-tjärn tjärn
  Gruckån å Slättåsslogen, se Slätten traktnamn Jelltjärnar tjärnar
  Gruckån å Snickar gårdsnamn Jelltjärnberget, Eldtjärnberget berg
  Gruckån å Snårbergs fäbod Saknas Jellåna vattendrag
  Gruckåtjärn-arna tjärn Snö gårdsnamn Jet(t)vägen fäbodväg
  Gruckåstjärnen, Nedre tjärn Snöborg byparti Johannisholmsvägen Saknas
  Gruckåtjärnen, Övre tjärn Snöborg traktnamn Jut-Anders(es) tjärn(a) tjärn
  Grupen, Stora och Lilla berg Sn(j)öborg gårdsnamn Jutflotten myr
  Grådan utbuktning Snöborgs gårdsnamn Jutfly sank fly-strand
  Grånäsviken nat.n. Snöborgs bandel, se Snöborg traktnamn Jutmyran l. Jötmyran, se Jutflotten Saknas
  Grädd-Jällsen tjärn Snöborgsslogen, se Snöborg traktnamn Jypnesholman, se Jypnesuddn Saknas
  Gräddjällsen sjö Snöbyn by Jypnesuddn uddnabb
  Gräddsjön sjö Snör gårdsnamn Jypnesvitja vik
  Gräddsjön sjö Snöå bandel, se Snöån traktnamn Jypsjön, Djupsjön sjö
  Gräddsjön sjö /Se Snöå bruk gammalt järnbruk Jys tjärn, Ljusa tjärnen tjärn
  Gräsbacktjärnen tjärn /Se Snöån traktnamn Jystjärn tjärn
  Gräsbacktjärnen tjärn Snöåslogen, se Snöån traktnamn Jällsberget berg
  Gräsberget berg Sommar gårdsnamn (Jellsen) l. Jällsen sjöar
  Gräsberget berg Spögubb gårdsnamn (Finn-) Jällsen källsjö
  Gräsåsen ås Staffas förr gd Jällsen sjö
  Grölka vattendrag Stark gårdsnamn Jällsen sjö
  Grölkan å Stenback gårdsnamn Jär(n)forsen fors
  Grölkan å /Se Stenback gårdsnamn Järforsholmar holmar
  Grölkån å Stentjärnsberget (berg o.) gård Järkar(l)rönningen sloge
  Grönbacken höjd Stentjärnsberget f.d. torp Järkar(l)tjärn tjärn
  Grönsvaden sankmark Stentäpp gårdsnamn Järna-forsen fors
  Grötholen terräng /Se Stentäpp gårdsnamn Järnforsen fors
  Grötholen terräng Stentäppan gård Järpviken vik
  Gubbtjärnen tjärn Stenåker gård Järpviken vik
  Gubbåkern nat. n. /Se Stigsbudar ungt fäbodställe Jöra Saknas
  Gullgråbacken backe Stigsbodarna fäbodar Kakeltjärn tjärn
  Gullitjärnen tjärn Stor gårdsnamn Kallkällmossarna mosse
  Gumestiärn tjärn Storbyn by(parti) Kallkällmossen mosse
  Gunnarstjärnen tjärn Storbyn traktnamn Kalvhagmossen mosse
  Gunnarstjärn tjärn Storfalls gårdsnamn Kammarmyren myr
  Gunnarstjärn tjärn Storjerk gårdsnamn Kammarmyren myr
  Gunnarstjärnen tjärn Stornils gårdsnamn Karaberget berg
  Gunnarstjärnen tjärn Strandremsan, se Skålö traktnamn Karabukölen myr
  Gåsberget berg Strandås gårdsnamn Karabäcken bäck
  Gåstjärnen tjärn Strömsheden gårdar Karls myr myr
  Gåstjärnen tjärn Strömsheden traktnamn Karls myr mosse
  Gåstjärnen tjärn Strömshedens bandel, se Strömsheden traktnamn Kattgråda gråda
  Gäddkölen sank mark Sturk gårdsnamn Kavelbron bro över mosse
  Gäddkölen sank mark Stöfling gårdsnamn Kavihällan berg
  Gäddnäset udde Svan gårdsnamn Kavlihällan berg
  Gäddtjärn tjärn Svansfallet gård? Kestasnäs båtstad
  Gäddtjärnbäcken bäck Svaretz gårdsnamn Kettelhällan berg
  Gäddtjärnen tjärn Svartberget »finnställe» Kettelhälltjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Svartberget förr torp Ketteltjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Sveds gårdsnamn Kil(s)fallen Saknas
  Gäddån å Syrfallet fäbodar Klackar bergknallar
  Gäddån å Sälj gårdsnamn Klacken bergknopp
  Gälsberget berg Sännbäcken fäb. Klacktjärn tjärn
  Gälsen sjö Säppa gårdsnamn Klacktjärn tjärn
  Gällsen sjö /Se Söderbudar fäbodar Klevet bergshöjd
  Gänsen sjö Taberg finnställe Klevsmyran myr
  Gänsen sjö Taberget torp Klipptjärn tjärn
  Gänsen sjö Tallris gårdsnamn Klitten, Östra o. Västra bergknallar
  Gänsflotten sankmark Tarkberget fäbodar Klitten berg
  Göberget berg Tilja gårdsnamn Klitttjärn tjärn
  Göberget berg Tillbergs gårdsnamn Klitt-åsarna bergkomplex
  Göberget berg Tomas gårdsnamn Klosstjärnen tjärn
  Göflån sjö /Se Tomtbo Saknas Klosstjärnen tjärn
  Göflån utvidgning av å Tomtbo, Norra, se Tomtbo Saknas Klosstjärnen tjärn
  Göflån sjö Tomtbo, Södra Saknas Klosstjärnshällan berg
  Gönan å Tomtboslogen, se Tomtbo Saknas Klubbtjärn tj.
  Gönan bäck Torp gårdsnamn Klubbtjärnsberget berg
  Gönan å Torpar Saknas Klys(e)nmyren myr
  Gönan bäck Trafvare gårdsnamn Klöckartjärn tjärnar
  *Göran älv /Se Tretjärn järnvägsstation Klöckarviken vik
  Görskiljet nat.n. /Se Tretjärn beb. Klöbbhällmyra myr
  Gösjöberget berg »Träkol» del av Vansbro samh. Knappgöla göl
  Gösjöberget berg Träkolsskogen, se Ilbäcken traktnamn Knappgölsbackar(na) stenbackar
  Gösjöberget berg Träkolsskogen, se Duvnäs traktnamn Kniptjärn tjärn
  Gösjöberget berg Tröskar gårdsnamn Kniptjärnholar holar
  Gösjöberget berg Täpp gårdsnamn Knipviken vik
  Gösjöbäcken bäck Udden, se Skålö traktnamn Knutbäcken bäck
  Gösjön nat.n. /Se Uppsälbyn Saknas Knutsberget berg
  Göstasberget berg /Se Uppsälje by Knösen berg
  Göstas berg berg Uppsälja by Knösen berg
  Gö-tjärn tjärn Uppsälje traktnamn Knösrönningen slogmark
  Götjärn tjärn Uppsäljeslogen, se Uppsälje traktnamn Knöstjärn tjärn
  Götjärnen- arna tjärn Ur gårdsnamn Kofittmoren granskog
  Göån vattendrag /Se Ur gårdsnamn Kofitttjärn tjärn
  Göån biflöde /Se Urbudar fäbodställe Koholmen holme
  Hacknäset nat.n. /Se Urgårds gårdsnamn Kontberget berg
  *Hals berg berg Uta gårdsnamn Kontberget berg
  Halsjön sjö Utby by Kopinan holme
  Halsjön sjö Utby gårdsnamn Korpnäsflotten myr
  Halsjön sjö Utby traktnamn Korpnäsflotten myr
  Halsjön sjö /Se Utbyslogen, se Utby traktnamn Korpnästjärn tjärn
  Halsjön sjö Utibodarna fäbodar Korpnäsuddar(na) uddar
  Halssiön sjö Utsälja by Korptjärn Saknas
  Halvarsmyran sank mark Utsälje Saknas Kroptjärnsflotten myr
  Halvarsmyrtjärnen tjärn Utsälje traktnamn Kringla myrsloge
  Hansabacktjärnen tjärn Utsäljeslogen, se Utsälje traktnamn Kringla(n) vik
  Hanstjärnen tjärn Vakerberget fäbodar Krogbäcken b.
  Harjsjön, se Härjsjön sjöar Vakern samhälle Krogmyren Saknas
  Harjån, se Härjån å Vakerskogen finnbygd Krokflån Saknas
  *Harrsjöarna sjöar /Se Vakerskogen by Krokflån bäckutvidgning
  haruan å Vakerskogen traktnamn Krokhålen förr slogmarker
  Heden skogsområde Vakerskogens bandel, se Vakerskogen traktnamn Krokkvarn gammal skvaltkvarn
  *Hedtjärn tjärn Vakerskogsslogen, se Vakerskogen traktnamn Krokmyran förr slog
  Hedtjärnen, Stora o Lilla tjärnar Vansberget fäbodar Kroktjärn tjärn
  Hedtjärnen tjärn /Se Vansbro samhälle o. station Kroktjärn tjärn
  Hedtjärnen, Stora tjärn Vansbro industrisamhälle Kroktjärn(arna) tjärnar
  Hedåkern nat.n. Vansbro bro Kron-dikanet utloppsdike
  *Heersberget, Lilla berg Vansbron Saknas Kujbacken höjd
  Hedtjärnen, Lilla tjärn Vanshagarna bebyggt område Kuntberget berg
  Heerssiön, Lile sjö Vanshagen beb. Kuntberget berg
  Heljån å Vansliden fäbod Kvarnflån flån
  Helsioberget berg Vanssågen beb. Kvarnforsen fall
  Henriksvall f.d. fäbod ? Vanubudar fäbodar Kvarngöla vik
  *Herbergh berg Vanubodarna Saknas Kvarnholsforsen fors
  Herrgårdsön holme Vestas gårdsnamn Kvarnsjön sjö
  Herrssiön sjö Vesthed gårdsnamn Kvarnsjön sjö (l. utvidgning)
  *Hersberget berg Westmans gårdsnamn Kvarnsjön sjö (l. utvidgning)
  Hers Siön, Store sjö Vigga gammal kvarn Kvarnsjön sjö
  Hojarna utvidgning av å /Se Vikar gårdsnamn Kvarnsjön sjö
  Hojen utvidgning av Flögån /Se Vikarheda by och skogsmark Kvarnsjön sjö
  Holkberget triangelpunkt o. berg Vikarheda by Kvarntjärn tj.
  Holmtjärnen tjärn Vräggmyran nyare bebyggelse Kårbäcken bäck
  Holsknösen höjd Västerleda fäbodar Kårbäcksflotten myr
  Hompilamm tjärn Västgål by(parti) Kårbäcksholen hol
  Hulan å Västhedodlingen, se Nordanåker traktnamn Käringhol(e)n hol
  Hulbron bro /Se »Västkusten» bebyggelse Käringsjön sjö
  Hulen, Huln sjö /Se Ylao gd Kär(r)gatan tvärgata
  Hulen sjö Ytteråker by Kölen sloge
  Hullåå å Ytteråkers gårdsnamn Labbnesudden näs o. udde
  Hul(e)n sjö Zachris gårdsnamn Labbtjärn tjärn
  Huln sjö Ål gårdsnamn Laggarberget berg
  Huln sjö Årberget fäbodar Laggarbergstjärn = Bergtj. Saknas
  Huln sjö Årberget fäbodar Lambörsängsriset, Lambörsänjar skogsmark
  Huln sjö Åsen beb. Lamso (för Lampisuo?) myr med tjärnar
  Huln sjö Åsfallet förr torp Lammso mosse
  Huln sjö Älgtorpet soldattorp Landberget, se Lönnberget Saknas
  Hulukvarn sjökvarn Älgtorpet gård Lappholen hol
  Hulumun åmynning /Se Älgtorpet f.d. torp Lappudden spets
  Hulån å Örns gårdsnamn Larsisak(e)s tjärna tjärn
  Hulån å Örskogen finnbygd Lasostjärn tjärn
  Hulån å Örskogen by Lak(a)tjärn tjärn
  Hulån å Örskogen traktnamn Lattao skogsområde
  Hulån vattendrag Örskogsslogen, se Örskogen traktnamn Laxbäcken bäck
  Humbron Lacus sjö Östa gårdsnamn Laxtjärn, se Örlakstjärn Saknas
  *Humeråssen ås Östa gårdsnamn Laxtjärnen tjärn
  Hummarberget berg Östarönningen fäbodar Laxtjärnen, Lilla tjärn
  Hummelberget berg »Östermalm» gård Laxtjärnen, Stora tjärn
  Hummelberget berg Övre Milborg del av f.d. fäbod (nu gårdar) Laxtjärnsmossen mosse
  Hummelberget berg   Ledasflotten myr
  Hummelberget berg   ?Ledflotten myr
  Hummelberg(et) berg   Ledflotten mosse
  Hummelberget berg   Lekarbacken backe m. gård
  Hummelberget berg   Lemostjärn, se Lämåstjärn Saknas
  Hummelberget berg   Lerbäcken bäck
  Hummelberget berg /Se   Lerbäckstjärn tj.
  Hummelberget berg   Lerbäckstjärnarna tjärnar
  *Hummelbergsröset gränsmärke   Lerholen hol
  Hummelfloten myr   Letjärn tjärn
  Hummelflotten myr   Letjärnflötta myrmarksområde
  Hummelflotten myr   Letjärnhol(e)n hol
  Hummelflotten sankmark   Lia l. Liaberget berg
  Hummelflöten myr /Se   Lidberget berg
  Hummelforsen fors   Lidberget berg
  Hummelforsen fors   Lilla Flån, se Moss(a)bäckflån Saknas
  Hummelforsen fors /Se   Lilla Götjärn Saknas
  Hummelforsen fors   Lillberget berg
  Hummelmossen myr /Se   Lillholmen holme
  Hummelsjön sjö   Lillklitten klitt
  Hummelsjön sjö   Lillklitten berg
  Hummelsjön sjö   Lillklitten berg
  Hummelsjön sjö /Se   Linbastviken vik
  Hummelsjön sjö   Lingsmyror myrmarker
  Hummelsjön sjö   Lingtjärn, se Lingtjärnmyra Saknas
  Hummelsjön sjö   Lingtjärnen vattensamling
  Hummeltjärnarna tjärnar /Se   Lingtjärnmyra myr
  Hummeren Lacus sjö   Linnabäcken bäck
  Hummer Flötta myr   Linnadammen förr utvidgning
  *Hummerforsarna forsar   Linnrönningen förr slogmark
  Hummesiön sjö   Lin(n)tjärn, Stor(a) o. Liss Saknas
  Hun(d)flen nat.n. /Se   Linntäppan förr åker
  Hundtjärnen tjärn   Lisjödammen damm
  Hundåsflotten odling   Lisjön sjö
  Hundåsflotten sankmark   Lisjöåsar bergåsar
  Hustjärnen, St tjärn /Se   Liss Abborrhälla Saknas
  Håjdammen damm   Liss Alntjärn en av Alntjärnarna
  Håjdammen sank mark?   Liss Arkarviken Saknas
  *Håjen sjö   Liss Avtjärn en av Avtjärnarna
  Lilla Håjen tjärn   Liss Bantjärn tjärn
  *Hållsjön sjö   Liss (l. Lilla) Björnberget berg
  *Håls-ån å   Lissbron bro
  Hålänget terräng   Liss Brönntjärn en av Brönn- l. Panntjärnarna
  ?Hångelsforsen fors /Se   Lissflotten myr
  Hångelsforsen fors   Liss-flottjärn en av Flottjärnarna
  Hånsjön sjö   Lissflåberget berg
  *Håraberget berg   Lissflån utvidgning
  Häggdalen dalgång   Lissflån del av flåar
  Hägnasorönningen förr slåtteräng /Se   Liss Flögsjön en av Flögsjöarna
  Hällsjöarna sjöar   Liss Glatjärnheda skogsmark
  Hällsjöberget berg   Liss-gnupen en av Gnuparna
  Hällsjöberget berg   Liss Gösholmen holme
  Hällsjöberget berg   Lisshärja(n) del av Härjan
  Hällsjöberget berg   Liss-Här(j)sjön sjö
  Hällsjöberget berg   (Lilla) l. Liss-Jellån del av Jellån
  Hällsjöberget berg   Liss Lintjärn, se Stor(a) Lintjärn Saknas
  Hällsjödammen sank mark ?   Liss Mantjärn tjärn
  Hällsjögar Saknas /Se   Lissmörkret krök av Hulån
  Hällsjön sjö   Lilla Nåsen, Liss-nåsen sjö
  Hällsjön, Norra sjö   Liss Panntjärn Saknas
  Hällsjön, Norra sjö   Liss Råtjärn tjärn
  Hällsjön, Södra sjö   Liss-Ruttsberget, Lilla Ruttsberget berg (m. fäbodar)
  Hällsjön, Västra o. Östra sjöar   Stor(a) Lintjärn tjärnar
  Hällsjön, Västra o. Östra sjöar   Liss-solla holme
  Hällsjön,V o Ö sjö   Liss-Säxen parti av Säxen
  Häls Siönna sjöar   Lissustjärn tjärn
  Härbreskölen, Västra sank mark   Lissölandet del av Lissön
  Härbreskölen, Östra sank mark   Lissöna holme
  Härbreåsen ås   Liss Öra(r)tjärn, Lilla Öra(r)tjärn tjärn
  härijn sjöar   Liss Örsen, Lilla Örsen Saknas
  Härjan vattendrag   Ljuran (= V. Dalälven) Saknas
  Härjan vattendrag   Ljus- fled i natn
  Härjan å /Se   Loberget berg
  Härjesjön, Lilla o. Stora sjöar   Loberget berg
  Härjen sjö   Lohällan häll
  Härjesjön, Lilla sjö   Lohällan berg
  Härjesjön, Stora sjö   Lohällberget del av Loberget
  Härjesjön, Lilla sjö   Lomholmen holme
  Härjesjön, Stora sjö   Lomtjärn tjärn
  Härjesjön, L o St sjöar /Se   Lomtjärn tjärn
  Härjeån å   Lomtjärn tjärn
  Härjån å   Lomtjärnflotten myr
  ?Härjeån å   Lomviken vik
  Härjeån å   Lortholar strandremsa
  Härjeån å   Luckhälla(n) flyttblock
  Härjflån utvidgning av Stora Härjån   Lång(a) Myren myr
  Härjnäsflotten sankmark   Långanderskölen myr
  Härjnästjärnen tjärn   Långa udden udde
  Härjsjömyrorna sank mark   Långbrobäcken bäck
  ?Härjsjön, Stora o. Liss sjöar   Långholar skogssträckningar
  Härjsjön, Stora och Liss sjöar   Långhon vik
  Lilla Härjsjön sjö   Långhåberget del av Skamsbgt
  Härjsjön sjöar /Se   Långnishol(e)n hol
  Härjån, Lilla å   Långsmalmossen mosse
  Härjån, Stora å   Långtjärn tjärn
  Härjån, Stora å   Långtjärn tjärn
  Härjån, Stora å   Långtjärn tjärn
  Härjåtallen naturminne   Långviken vik
  Hästberget berg   Lämholen hol
  Hästberget höjd   Lämåsbäcken bäck
  Hästberget höjd   Lämåsen ås
  Hästeängzflöta myr   Lämåstjärn tjärn
  Hästeängz Korsse gränsmärke   Länsmansbäcken bäck
  Hästeängz Korsse gränsmärke   Län(s)staholmen holme
  Hästeängz myyra myr   Lögarmyra myr
  Hästhedsmyren myr   Löftberget Saknas
  Hästingsflotten myr   Lönnberget berg
  Hästingsflotten myr   Lövleda Saknas
  Hästingsflotten sank mark   Lövnäsholmen holme
  Hästingsflotten sank mark   Lövnäset näs med fäbodar
  Hästingsflöten sank mark /Se   Lövåsen bergås
  Hästingstjärnen tjärn /Se   Macktjärn tjärn
  Hästingstjärnen tjärn   Majberget berg
  Hästkullberget berg /Se   Mantjärn tjärn
  Hästkullen berg   Stor(a) Mantjärn tjärn
  Hästkullknoppen gränsmärke   Mantjärnar(na) tjärnar
  Hästkullsfoten gränsmärke   Mantjärn(arna), Stora o. Liss Saknas
  Hästmyran sankmark   Marites myra myr
  Hästtjärn tjärn   Marit-Ols-holmen holme
  Hästtjärnen tjärn   Marsjöberget berg
  Häståstjärnarna tjärnar /Se   Marsjöbergs-grossen sjö
  Häståstjärnarna tjärnar   Marsjöbergsviken vik
  Häståstjärnarna tjärnar   Marsjön sjö
  Häståstjärnarna tjärnar   Marstrandsbacken backe
  *Hästängskorset plats?   Marstrandsmyren myr
  Hästängsmyren myr   Martjärn tjärn
  Hästängsröset gränsmärke   Martjärnsundet sund
  Hästängsröset gränsmärke   Maslötheda område mellan Hulån o. Nordanåker
  Hästängsröset gränsmärke   Maslötstada båtstad
  Häst-ängz tierna tjärn   Mats-Karis bol undervattenshäll
  Högberget berg   Mats-Karis bol undervattenshäll
  *Högberget berg   Matsnestjärn tjärn
  Högberget berg   Mellanberget, Millaberget berg
  Högberget berg /Se   Mellansjön (Millasjön) del av Kvarnsjön
  Högberget berg   Mellansjön, Millasjön del av Storsjön
  Högberget berg   Mellanslogar (Millaslogar) slogmarker
  Högbergstjärnen tjärn   Mellantjärn, Millatjärn del av Klockartjärnarna
  Högerisåsen höjd   Mellan-Vakern sjö
  Högholen höjd /Se   Mellanvakern sjö
  Högholen höjd   Messmårstönna källa
  Högholen höjd   Messmårstönnvitja vik
  Högostatjärnen tjärn   Milborgsflotten myr
  *Högriskåsen berg   Milborsberget berg
  Högrisåsen berg   Milborsflotten myr
  Högåsen ås /Se   Milborsholmen h.
  Högåsen ås   Milborstjärn tjärn
  Höktjärnen tjärn   Milborån parti av V. Dalälven
  Höktjärnviken vik   Milfallberget berg
  Hölsarna tjärnar   Mirå ström
  Hölsarna sjöar /Se   Mjöl(a)gölor krökar med fördjupningar
  Hölsarna tjärnar   Mockflån utvidgning o. lugnvatten
  Hölsarna tjärnar   Mocktjärnarna tjärnar
  Hölsknösen nat.n. /Se   Monkustjärnen tjärn
  Hölsån å   Morberget berg
  Hölsån, se Hålsån å   Morekhusar nedfartsplats
  Idbäcken bäck   Morudden udde
  Idbäckstjärnen tjärn   Mossbäcksflån lågland
  Idsjöbäcken bäck   Moss(a)bäckflån lugnvatten
  ?Idsjön sjö   Mosstjärn tj.
  Idsjön sjö   Mosstjärnbäcken bäck
  Idsjön sjö /Se   Munkkällan källkälla
  Idsjön sjö   Muntersholmen holme
  Igelsjöforsen fors   Muntersviken vik
  Igelsjön sjö   Muntersön holme
  Igelsjön sjö   Myrbackbåtsta(d) båtstad
  Igelsjöskogen skog   Myrback-Skramsen del av Skramsen
  Igeltjärnarna tjärnar   Mysktjärn tjärn
  Igeltjärnbäcken bäck   Mångs-Annas löt mark omkring tjärnar
  Igeltjärnen tjärn   Mångtjärnarna tjärnar
  Igeltjärnen tjärn   Mångtjärnflotten myr
  Ilarvallen f.d.fäbod   Mäktmorisar ängsmark
  Ilbäcken bäck   Möckelvattnar nu odlat ställe
  Ilbäckshällan minnesmärke?   Möllbärs-åsen åsrygg
  Ilbäckstjärnen tjärn /Se   Möllbär(g)såsviken vik
  Ilbäckstjärnen tjärn   Mörk(a) tjärn(en) tjärn
  Ilbäckstjärnshällen jätteblock /Se   Mörtbäcken bäck
  ?Ilisås nat.n. /Se   Mörtbäcken, Mört(bättjärn) bäck
  Jälsiön sjö   Mörtbäcken bäck
  Jälåån å   Mörtbäcken bäck
  Jantaberget berg   Mörtbäckudden udde
  Jellberget berg   Mörtbäckviken vik
  Jellforsarna forsar   Mörtbäckviken vik
  Jellforsarna forsar   Mörtflatön myr
  Jellsen sjöar   Mörtnesudden näset
  Jellånå å   Mörtmyra l. myror myrhalsar
  *Jernnabo ängssloga slåtteräng   Mört(t)tjärn tjärn
  Johannisholmsvägen väg /Se   Mörttjärn tjärn
  Jungfrumyran sank mark   Mörttjärn tjärn
  Juppe siön sjö   Mörttjärn tjärn
  *Jupsjöberget berg   Mörttjärn tj.
  *Jurbacksjön sjö   Mörttjärn Saknas
  *Jurbacksiön sjö   Mörttjärnarna tjärnar
  *Jurbackssjön sjö   Mörttjärnbäcken bäck
  Jurbäcks Siön sjö   Mörttjärnen tjärn
  Jursiön sjö   Naddhol(e)n torr åkermark
  Jutflöten myr? /Se   Naverudden udde
  Jutmyran, se Jötmyran myr   Nedasmyren myr
  Jutmyren myr /Se   Nesberget, Näsberget berg
  Jällsberget berg   Nesbergstjärn tjärn
  Jällsdammen sank mark?   Nesbergsväjen boförsväg
  Jällsjön sjö   Nesborn näs
  Jälltjärnen tjärn   Nesmyra myr
  Jällåflotten sank mark   Nesväjen vinterväg
  Jällån å   Nissjön sjö
  Jällån å   Nisstjärn tjärn
  Jällån å   Nisstjärnssvador vattensjuk mark
  Jälsen sjö   Nolabrohol(e)n hol
  Jälsen sjö /Se   Nolåkersbåtsta(d) båtstad
  Jägertäppan odling /Se   Nolåkersflötta myrområde
  Jän en /Se   Nolåkers-Skramsen parti av Skramsen
  Jänsen sjö   Nordkvisttjärn = Lerbäckstjärn Saknas
  Järnabron bro? /Se   Noret förbindelse-ström
  Järnaforsen fors   Nybubäcken bäck
  Järna-Nåsen sjö /Se   Ny heda skogs- (o. åker)mark
  Järnavägen, Gamla väg /Se   Nyvalla = Anleberget Saknas
  ?Järnforsen fors /Se   Nyåkersforsen fors
  Järnforsen fors   Nåsberget berg
  Järnforsen fors   Nåsen sjö
  Järnkarlforsen fors   Nåsen sjö
  Järnkarlklövet ljungen /Se   Nåsen sjö
  Järnkarltjärnbackarna höjder   Nåsheda skogsmark
  Järnkarltjärnen tjärn   Nåskarlns ladu flyttblock
  Järnkarlväten berg   Nåskarlns lada flyttblock
  Jönsen sjö   Nåskilen del av sn
  Jönsesiön sjö   Nåsmyra odling
  *Jönsseberget berg   Nämkarhol(e)n hol med gård
  Jönssen sjö   Näsborn näs
  Jöra älv   Näverbukölen myr
  Jöra del av Västerdalälven /Se   Näverburönningen, Näverburrönninja (förr slogmark, nu) björkskog
  Jötmyran myr   Nävertjärn tjärn(ar)
  Kakeltjärnen tjärn   Nävertjärn Saknas
  Kalleholmen terräng   Nävertjärnsbäcken bäck
  Kalletjärnen tjärn   Nävertjärnsbäcken b.
  Kallkällmossen sank mark   Nörssjön parti av Kvarnsjön
  *Kallmora trol.skog   Odlingen förr åker
  *Kampeberghia berg   Ollesberget berg
  Kampmossen sank mark   Olles mosse mosse
  Kar(a)berget Saknas   Olles mosse mosse
  Karaberget berg /Se   Ol-Svensmyren myr
  Kara berget berg   Ombytsholman holme
  Karaberget berg   Omplam tjärn
  Karabudkälen sank mark   Omplamm, Stora tjärn
  Karabäcken bäck   Omplamm, Stora tjärn
  Kavlihällan häll   Omplammsmossen mosse
  Kerstasnäs udde   Orindoso mosse
  Kettelhällan häll   Ormberget (berg med) fäbodar
  Ketteltjärnen tjärn   Ormslanshällan berg
  Kilfallåsen ås   Orrnesudden näs
  Killingholmen holme   Oxbäcken bäck
  Klacken berg   Packaso mosse
  Klacken berg   Packasomossen mosse
  Klacken berg   Palamansberget berg
  Klacken berg   Palasmanstjärn tj.
  Klacken berg   Pallot berg
  Klacken höjd   Pallot skogsområde
  Klacken höjd   Stor(a) Panntjärn Saknas
  Klacken berg   Panntjärn, Stora o. Liss Saknas
  Klacken höjd   Pellasmyren myr
  Klacktjärnen tjärn /Se   Pellkölen myr o. slogmark
  Klacktjärnen tjärn   Pellrabäcken bäck
  Klacktjärnen tjärn   Pettersskogen ägoskiften
  Kletta berg   Pingstholmen en av triangelholmarna
  Klipptjärnen tjärn   Piptjärn tjärn
  Klittarna höjder /Se   Pockomossen mosse
  Klitten berg /Se   Pokomossen mosse
  Klitten, Lilla höjd   Porrabäcken bäck
  Klitten, Stora höjd   Porrobäcken bäck
  Klittjärnen tjärn   Prästskojen, Prästskogen skogsområde
  Klittjärnen tjärn   Prästmossen mosse
  Klockartjärnen tjärn   Prästmossen mosse
  Klosstjärnen tjärn   Prästtjärn tjärn
  Klosstjärnen tjärn   Prästön(a) holme
  Klosstjärnen tjärn   Putten mosse
  Klosstjärnshällan höjd   Pältoso odling
  Klubbtjärnsberget berg   Riddasoberget berg
  Klysenmyran myr /Se   Rindeso mosse
  Klysenmyran sank mark   Risberget berg
  *Klätteflötan myr   Risbergstall gränsmärke
  *Klöckelösberget berg   Rocksåsen bergås
  Kniptjärnen tjärn   Rocksåsen berg
  Knutsberget berg   Rocksåsmossen (Rågsåsmossen) myr
  Knutsberget berg   Rocksåstjärnen tjärn
  Knösen berg   Rotviken vik
  Knösen berg   Rudertjärnen tjärn
  Knösen berg   Rudmossen mosse
  Knösen berg   Rudtjärn tj.
  Knösen berg /Se   Rudtjärnen tjärn
  Knösen berg /Se   Rudtjärnen tjärn
  Knösen berg   Rutto, Rutån vattendrag
  Knösen berg /Se   Ruttsberget, (Stora) o. Lilla Ruttsberget berg med fäbodar
  Knösen berg /Se   Ruttsbron(a) bro
  Knössen berg   Ruttsflån utvidgning
  Knös-sen berg   Ruttsnäset näs
  Knösen höjd   Ruttsjöflotten myr
  Knösmyren sank mark   Rut(ts)sjön sjö
  Knöstjärnen tjärn   Ryfallkärret kärr
  Kopparforsön ö   Råberget del av Vansbgt
  Korpnäsflotten sank mark   Rågsåsen berg
  Korpnäsmyran sank mark   Råmossen myr
  Korpnästjärnen tjärn   Råmossen mosse
  Korpnästjärnen tjärn   Rånkberget berg
  Korpnästjärnen tjärn   Rånkberget berg
  Korsbäcken bäck   Rånkberget berg
  Kringelmyran sank mark   Rånkbergstjärnen tjärn
  Kringelrisåsen höjd   Råtjärn tjärn
  Kringlan vik   Rälga sjö
  Krogmyren sank mark /Se   Rälgpers tjärnar tjärnar
  Krogmyran sankmark   Rälgvitja, Rälgviken vik
  Krogmyran sankmark   Räljän, Rälgen sjö
  Kroktjärnarna tjärnar   Räljän sjö
  Kroktjärnen tjärn   Rämyren myr
  Kroktjärnen tjärn   Rännaråstegarna förr åkrar
  Kroktjärnen tjärn   Rännheden tallhed
  Kronvägen väg /Se   Räs(t)bäcken bäck
  Kvarnholsforsen fors /Se   Rävholar(na) skogsparti
  Kvarnholsforsen fors   Rävtjärnar(na) tjärnar
  Kvarnhusbäcken bäck   Rödklöf gränsmärke
  Kvarnsjö(arna sjöar   Röhällvitja vik
  Kvarnsjön (o. Mellansjön?) sjö(ar)   Rödmossodlingen förr åker
  Kvarnsjön sjö   Rönningen förr slogar
  Kvarnsjön sjö   Rörpipeharen grund
  Kvarnsjön sjö   Rörpiptjärn tjärn
  Kvarnsjön sjö   Rörtjärn tjärn
  Kvarnsjön sjö /Se   Saktarholen, Saktarberget höjd
  Kvarnsjön sjö   Salmosholmen holme
  Kvarnsjön sjö   Salmosudden udde
  Kvällsmyran sankmark   ?Saltvik vik
  Kyllnäsmyran sank mark   Sammils sloge myrslogmark
  Kårbäcken bäck   Sandåsen Saknas
  Kårbäcken bäck   Sibergs tjärn(a) tjärn
  Kårbäcksmyran sankmark   Sikströms tegar förr åkrar
  Käringbackflån åutvidgning   Sjöflötta myrområde
  Käringholen höjd /Se   Skallberget berg
  Käringholen höjd   Skansberget berg
  Käringhällen-an naturminne? /Se   Skansflotten myr
  Käringhällan naturminne?   Skamshedor hedmarken
  Käringsjön sjö /Se   Skamsrisberget berg
  Käringsjön sjö   Skam(s)risberget l. Skamrisbergssvallar fäbodar
  Käringsjön sjö   Skamsån(a) älv-arm
  Kättboflottan sank mark   Skamsåsen bergkomplex
  Labbtjärnarna tjärnar   Skamsåstjärn tjärn
  Labbtjärnen tjärn   Skeritjärnen tjärn
  Laggarberget berg   Skiffsbäcken bäck
  Laggarberget berg   Skiffsflotten myr
  Laggarbergstjärnen tjärn   Skiffsforsen fors
  Laktjärnen tjärn   Skiffsön(a) holme
  Lapphällan minnesmärke?   Skjorttjärn tjärn
  Lappudden del av Allerholen /Se   Skjutbanmossen mosse
  Lars-Olstjärnen tjärn   Skomakarberget berg
  Lassetjärnen tjärn   Skomakarviken vik
  Lattao skogsområde /Se   Skomakarviken vik
  Laxbäcken bäck   Skramsbäcken bäck
  Laxbäcken bäck   Skrams(e)n sjö
  Laxtjärnen tjärn /Se   Skrattjärn, se Skräpptjärn Saknas
  Laxtjärnen, Lilla sankmark   Skrikheda hedmark
  Laxtjärnen, Stora tjärn   Skrikkvarn kvarn
  Ledflotten sank mark   +Skråssbäcken, se Skråssbäsfloten Saknas
  Ledtjärnen tjärn   Skråssbä(ck)sflotten myr
  Ledtjärnen tjärn /Se   Skräpptjärn tjärn
  Ledtjärnflotten sankmark   Skvallertjärn tjärn
  Lekaråsen ås /Se   Skålkar(l)risberget berg
  Lerbäcken bäck   Skålkarl-snårberget berg med fäbodar
  Lerbäcken bäck   Skålstigen väg
  Lerbäcken bäck   Skäffshol hol
  Lerbäckstjärnarna tjärnar /Se   Skärhol(e)n skogskulle
  Lerbäckstjärnarna tjärnar   Skärnesudden näs
  Lerbäckstjärnen tjärn   Skärnäsudden udde
  *Lidan berg   Skärsundet sund
  Likstaden nat.n. /Se   Skärsöndtjärn tjärn
  Lillberget berg /Se   Slagforsen fors
  Lillberget berg   Slagforsheden hed
  Lillberget triangelpunkt   Slogfallet holme
  Lillflån (Liss-) lågland? /Se   Slogfallsberget berg
  Lillholmen holme /Se   Slogtjärn tjärn
  Lillholmen holme   Slättbäcken=Storbäcken Saknas
  Lillhåjen tjärn   Slättbäcken bäck
  Lillhåjen sjö   Slättkvarnen förr kvarn
  Lillklitten höjd /Se   Slättåsen bergås
  Lillklitten höjd   Smalaste sjön del av Östervakern
  Lill-Nåsen sjö   Smalmossen mosse
  Lillön nat. n. /Se   Smalmossen mosse
  Linbastviken vik   Små tjärnarna tjärnar
  Lingsmyrorna sank mark   Smöret sten, nu undansprängd
  Linnabäcken bäck   Smörhatten bergknalle
  Lintjärnen tjärn   Snarkberget berg
  Lisjön sjö   Snarktjärn tjärn
  Lisjön sjö   Snårberget berg
  Lisjön sjö   Snårbergs-Götjärn tjärn
  Lisjön sjö   Snårbergsväjen, Skålkarlsväjen väg
  Lisjön sjö   Stora Snårbergsvägen boförsväg
  Lisjön sjö   Snöborgsflotten, Snöbergsmyren myr
  Liss-Drättviken vik   Snöborgsgrådan gråda
  Lissflotten sankmark   Snöborgsmyren, se Snöborgsflotten Saknas
  Lissflåberget berg   Sn(j)öborgstjärn tjärn
  Lissflådammem damm   Snögåstjärn tjärn
  Lissflån utvidgning av Flögån   Snjöna, Snöån vattendrag
  Lissflån utvidgning av å   Snörmakarhålet myr
  Lissholmen holme   Snötjärn tjärn
  Lisshustjärnen tjärn   Snjöttuberget berg
  Liss-Jällån å   Snjöttubergstjärn tjärn
  Liss-Jällån å   Snöån, se Sn(j)öna Saknas
  Lissjö vattendrag   Snöå kvarn kvarn
  Liss-Lars bäck bäck   Solla holme
  Liss-Larsmyran sankmark   Spickrisholen hol
  Liss-Larsmyran myr   Spångnäset näs
  Liss-Olasbäcken bäck   Stadaforsen fors
  Liss-solla ö   Stadraforsen Saknas
  Liss-Sollen ö   Stallbron älvbro
  Lissälven älv   Stamptjärn tjärnartad utvidgning
  Lissöna ö   Stamptjärn tjärn
  Lissön ö   Stampbäcken bäck
  Liss-Öradtjärnen tjärn   Stantjärn tjärn
  Ljurälven (Gör-) älv? /Se   Stantjärnbättjän bäck
  Ljusa tjärnen tjärn /Se   Stardasforsen fors
  Ljustjärnen tjärn   Statjärn tjärn
  Loberget berg /Se   Statjärn Saknas
  Loberget berg   Statjärn tjärn
  Lokhålet nat. n. /Se   Statjärnsholman holme
  *Lombtjärnen tjärn /Se   Statjärnsväjen väg
  Lomtjärn tjärn   Statsågen f.d. slipersåg
  Lomtjärn tjärn   Stenmyra myr
  Lomtjärnen tjärn /Se   Stenmyrklacken bergklack
  Lomtjärnen tjärn   Stentjärn tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Stentjärnen tjärn
  Lomtjärnen tjärn   Stentjärnsberget berg
  Luckhällen -ar naturminne /Se   Stentjärnsberget berg
  Luckhällan naturminne   Stijen Saknas
  Luckhällholen nat. n. /Se   Stigen mark
  Luffarkojan nat-namn ?   Stigsbäcken bäck
  Lundbergstjärnen tjärn   Stigsön(a) holme
  Lukasvallen f.d. fäbod   Stora Arkarviken, se Arkarviken Saknas
  Lumb-tier tjärn   Stora Flån, se Moss(a)bäckflån Saknas
  *Luxa åsen ås   Stora Flögsjön sjö
  Långanderskölen myr   Stor(a) Gösholmen holme
  Lång-Anderskölen sankmark   Stor(a)-Jellån del av Jellån
  Långholarna skogsmark   Storbyhagen, se Hagen Saknas
  Långjanstäppan nat. n. /Se   Storbyvikar vikar
  Långmyran sankmark   Storbyviken vik
  Långmyran sankmark   Storbäcken bäck
  Långsmalmossen sank mark   Storbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn /Se   Stordammborn Saknas
  Långtjärnen tjärn   Stordammen damm
  Långtjärnen tjärn   Storflötta, Storflotten myr
  Långtjärnen tjärn   Stor-flottjärn del av Flottjärnarna
  Långtjärnen tjärn   Storflån lugnvatten
  Lämåsbäcken bäck   Storflån o Lissflån lugnvatten
  Lämåsen triangelpunkt o. ås   Storforsen fors
  Lämåstjärnen tjärn   Stor-gnupen en av Gnuparna
  Länsmansbäcken bäck   Storholmen del av Storforsholmarna
  Länsmansbäcken bäck   Storklitten bergklack
  Länstadholmen holme /Se   Storklitten berg
  Länstadholmen holme   Storklitten berg
  Länstadholmen holme   Stormobättjän del av Stantjärnbättjän
  Länstaholmen holme /Se   Stormossen mosse
  »Löges-siön ? = Lisjön sjö   Stormossen mosse
  *Lögessjön sjö   Stormyran mosse
  Lönnberget berg   Stormyra, Stora myren myr
  Lönnberget berg /Se   Stormyren myr
  Lönnberget berg   Stormyren myr
  Lönnbergskärret sank mark   Stormörkret krök på Hulån
  Lövberget berg   Storsjöberget berg
  Lövberget berg   Storsjön sjö
  Lövberget berg   Storsjöviken vik
  Lövholmen holme   Stor-Solla (eller blott Solla) holme
  Lövladtjärnen tjärn   Stor-Säxen del av Säxen
  Lövleden berg /Se   Storustjärn tjärn
  Mantjärnen tjärn   Storölandet Saknas
  Mantjärnen, Lilla tjärn   Storön(a) ö
  Mantjärnen, Stora tjärn   Stranda strandparti
  Marebergh berg   Strandar fäbodar
  Marrebergh berg   Strandån å
  Marr-sjöberget berg   Styggtjärn tjärn
  Marsjöberget berg   Styggtjärnen tjärn
  Marsjöberget berg   Styggtjärnsmossen mosse
  Masrsjöberget berg   Stånderåsmossen mosse
  Marsjöberget berg   Stämbäcken bäck
  Marsjöberget berg   Suget, Söjjå fors
  Marsjöberget berg   Sulten-, se Sölten fled i natn
  Marsjöberget berg   Svanhol(e)n kulle
  Marsjöbergsviken vik   Svantjärn tjärn
  Marsjöbergsviken vik   Svantjärnån Saknas
  Marsjöbergsviken vik   Svartberget berg
  *Marsjöbäcken bäck   Svartberget berg
  Marsjö-Grossen sjö   Svartbäcken bäck
  Marsjö-Grossen tjärn   Svartbäcken Saknas
  Marsjön sjö   Svartbäcken bifl.
  Marsjön sjö   Svartbäcken bäck
  Marsjön sjö   Svartbäckmyran mosse
  Marstrandsmyran sank mark   Svarttjärn tjärn
  *Marsserberget berg   Svarttjärn tjärn
  Martjärn tjärn   Svarttjärn tjärn
  Martjärnen tjärn /Se   Svarttjärnmyren myr
  Martjärnen tjärn   Svarttjärnsflotten myr
  Masktjärnen tjärn   Svarttjärnsholen, se Flasktjärnsholen Saknas
  Masklötstaden båtstad /Se   Svartviken vik
  Matsmyran sankmark   Svartviken vik
  Matsnästjärnen tjärn   Svartviken vik
  *Medkölshälla berg? o. gränsmärke   Svartviksberget berg
  *Medkörhällan berg? o. gränsmärke   Svartviksberget berg
  *Mellansjön Saknas   Svartviksudden udde
  Mellansjön sjö   Svartälven älv
  ?Mellansjön sjö   Svedjehäll gränspunkt
  ?Mellansjön sjö   Svens tjärn(a) tjärn
  Mellansjön sjö /Se   Syrfallmyren skogsmark
  Mellansjön sjö   Sysslomslöta Saknas
  Mellansjön sjö   Syssloms tjärna tjärn
  Mellansjön sjö   Sågagen lugnvatten
  Mellantjärn, se Millatjärn tjärn   Sågdammen damm
  Mellantjärnen tjärn   Sågdammen förr fördämning
  Mellan-Tvåbudtjärnen tjärn   Sågtjärnen tjärn
  Mellanvakern sjö /Se   Säljberget berg
  Mellan-Vakern sjö /Se   Säl(j)bergsgrottan trollhål
  Mellanvakern sjö   Sälstjärn tjärn
  Mellan-Vantjärnen tjärn   Säxen, Stor- o. Liss- sjö(ar)
  Midsommarsnäset udde? /Se   Säxen sjö(ar)
  Milborgsberget berg   Säxen Saknas
  Milborgsberget berg   Säxleda, Säxleden strandparti
  Milborgsflotten sank mark   Säxle(d)vägen Saknas
  Milborgstjärnen tjärn   Säxåflån lugnvatten
  Millatjärn tjärn   Säxån förbindelse mellan St. Säxen o. Vanån
  Millborn net. n. /Se   Söderbu-Götjärn tjärn
  Millborstjärnen tjärn   Södra Hällsjön, se Hällsjön Saknas
  *Misttjärn tjärn   Söltentjärnen, Sultentjärneen tjärn
  Mjölbergs åsen ås   Söndar parti av Hulån
  Mjölbergsåsen ås   Sönnberget berg
  Mjölingholen f.d. fäbod   Sönnbäcken l. Sännbäcken (förr) fäbodar
  Miölåssan ås   Sönnbutjärn tjärnartat sund
  Miölåssen ås   Sörberget berg
  Mockflån utvidgning av å /Se   Sörbergstjärn tjärn
  Mockflån utvidgning av Flatån   Taberget berg
  Mocktjärnarna tjärnar /Se   Tarkberget berg (m. fäbodar)
  Mocktjärnarna tjärnar   Tibersmyren myr
  Morberget berg   Timmerjholen hol
  Morberget berg   Tisbärstjärn tjärn
  Morberget höjd   Tisbärstjärnen tjärn
  Morberget berg   Tjärbrännan skogsområde
  Morberget höjd   Tomtbäcken bäck
  Morekhusar ekstad /Se   Norra Tomtebo del av Tomtebo-området
  Morte Flackjholmen myr   Södra Tomtebo del av Tomtebo-området
  Morudden udde   Tomtebo skogsområde (överloppsskog)
  *Mossabäcken bäck   Tomtkölen myrmarksområde
  Mossbäcken bäck   Tomtmyren, (Tompmyren) myr
  Mossabäcken bäck   Tomt stång gränsröse
  Mossabäcksflån utvidgning av Mossabäck   Torkberget berg
  Mossbäcksflån lågland /Se   Torpberget berg
  *Motteberg berg   Torpberget berg
  Motte tiernen tjärn   Torpberget berg
  Muntersfloberget höjd   Torpbergsmossen mosse
  Muntersfloberget höjd   Torptjärn tjärn
  Muntersfloberget höjd   Torptjärn tjärn
  Muntersö ö   Torptjärnen tjärn
  Munters ö ö   Torsberget berg
  Myggsiön sjö   Torskflåbäcken bäck
  Myrbackaflotten myr   Torskflåbäcken bäck
  Myrbackaflotta nyodling   Torskflån lugnvatten
  Myrån å   Torskflån utvidgning av bäck
  Myråviken vik   Torskflån utvidgning av bäck
  Mysktjärnen tjärn /Se   Torskkälla(n) tjärn
  Mysktjärnen tjärn   Torskkällbäcken bäck
  Mångtjärnarna tjärnar?   Torsnäset udde
  Mångtjärnarna tjärnar /Se   Torstjärn tjärn
  Mängtjärnarna tjärnar   Trehörningstjärnen tjärn
  Mångtjärnflotten sank mark   Tretjärn tjärn
  Mångtjärnflotten sank mark   Tretjärnstjärn tjärn
  Mångtjärnflotten sankmark   Trollkäringsåsen skogsås
  Mångtjärnflotten sankmark   Trolltjärn tjärn
  Måsbäken bäck   Trolltjärn tjärn
  *Mögesjön sjö /Se   Tron(n)srönningen slogmark
  Mögsjön (=Mellansjön?) Saknas   Tunder-, se Tönder fled i natn
  *Mögesjön sjö /Se   Tuppbörn förhöjning i myr
  *Mögesjön sjö /Se   Tuppsköla, Tuppskolor bergsstup
  Mörka tjärnen tjärn /Se   Tupptjärn tjärn
  Mörktjärnen tjärn   Tvåbu(d)kölen myr
  Mörtbäcken bäck   Tvåbudtjärnar(na) tjärnar
  Mörtbäcken bäck   Tyttgubbholmen holme?
  Mörtbäckudden udde   Tönderberget berg
  Mörtflaten myr /Se   Tönderbergsvitja vik
  Mörtflatön myr   Udden udde
  Mörtflatön myr   Uppsälj-forsen fors
  Mörtnäset udde   Uppsälj(e)ön = Storön? Saknas
  Mörttjärn tjärn   Uppsäljån(a) älv-arm
  Mörttjärn tjärn   Utibuviken vik
  Mörttjärn tjärn   Utibuväjen boförsväg
  Mörttjärn tjärn   Utsälberget bergparti
  Mörttjärnen -arna tjärn /Se   Uttertjärnarna tjärnar
  Mörttjärnen tjärn   Uttertjärnarna (Ottertjärnarna) Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Uttertjärnen (Ottertjärn) Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Uttertjärnen, Lilla (Lilla Ottertjärn) en av Ottertjna
  Mörttjärnen tjärn   Uttertjärnen, Lilla tjärn
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Uttertjärnen, Stora, (Stora Ottertjärn) del av Ottertjärnarna
  Mörttjärnen, Lilla tjärn   Uttertjärnen, Stora tjärn
  Mörttjärnrn, Stora tjärn   Uttertjärn(s)berget berg
  Mörttjärnen, Stora tjärn   Uttertjärnsberget (Ottertjärnsberget) Saknas
  *Mötteberg berg   Uttertjärnsberget berg
  Mötteflacken myr   Uvberget berg
  Möttetiernen tjärn   Uvberget berg
  Niipa-suo kärr /Se   Uvberget berg
  *Nÿstel berget berg   Uxtjärn tjärn
  Nÿstelz siön sjö   Uxtjärn tjärn
  Nillesbäck bäck   Uxtjärnsflotten myr
  Nissjön sjö   Vakerberget berg
  Nissjön sjö   Vakerberget berg
  Nissjön sjö   Vakern l. Östra Vakern sjö
  Nissjön sjö   Vakern, Östra sjö
  Nissjön sjö   Vakerskogberget berg
  Nissjön sjö   Vakerån, se Vakra(n) Saknas
  Nisstjärnen tjärn /Se   Vakerälven bäck
  Nistäfssiön sjö   Vakra(n), Våkerån vattendrag
  Nisstjärnen tjärn   Vakran bäck
  Nisstjärnen tjärn   Vallsjöbergstjärn, (Valssjöbergstjärn) tj.
  Nolåkers flotten myr   Valptjärn Saknas
  Nolåkersflotten sankmark   Valssjöbergstjärn tjärn
  Nordanåkersflotta nyodling   Valssjön sjö
  Nordanåkers-Snårberg bergsparti   Valssjön sjö
  Norra Hällsjön, se Hällsjön Saknas   Van sjö
  Noraån å? /Se   Van sjö
  Noren Siöan sjö   Vanan å
  Noresiön sjö   Vano, Vanån biflöde
  *Noresjön sjö   Vansberg Saknas
  *Nore Siön sjö   Vansberget berg
  *Noresten sten el. holme   Vansforsen fors
  Noret, Nors- Saknas   Vansforsholmen, se Forsholmen näs
  Noret vdrag /Se   Vansleden Saknas
  Noret å   Vansleden fäb.
  Noret å   Vansnäset älvnäs
  Noret sjön sjö   Vantjärn tjärn
  Noret-sjön sjö   Vantjärnarna tjärnar
  Noret-sjön sjö   Vantjärnborn förhöjning mellan myrar
  Noret-sjön sjö   Vantjärnarna tjärnar
  ?Noret strömdrag   Vanu vatten
  Norrhedarna skogsbeväxt höjdsträckning?   Vanubuväjen boförsväg
  Norsbron bro? /Se   Vanutjärn del av vanutjärnarna
  Norsiön sjö   Vanån å
  Norströmmen = Noret Saknas   Vanån å
  *Norsån strömdrag /Se   Vanån å
  Norsån å   Vargklövet höjd
  Nybodbäcken bäck   Var(g)klövviken vik
  Nygårdsklitterna bergshöjder   Vargnäset odling
  Nyladrönningen terräng   Vassgal(e)n sjö
  Nyladrönningsbäcken bäck   Lilla Vassgaln tjärn
  Nyslogbäcken bäck   Vassgalstjärn Saknas
  Nyåkersfors fors   Vattbukölen, se Vattmorkölen Saknas
  Nåsberget berg   Vattmorkölen myr
  Nåsen, Lilla sjö   Vifanesudden, Vikanesudden näs
  Nåsen sjö   Vifanesudden Saknas
  Nåsen Stora o. Lilla sjöar   Vigga, Viggbäcken vattendrag
  Nåsen, Lilla sjö   Viggbäcken Saknas
  Nåsen, Lilla sjö   Vikarheden Saknas
  Nåsen sjö   Vilbackmossen mosse
  Nåsen sjö   Vitmosstjärn tjärn
  Nåskarlens lada (klippblock)   Vitmosstjärnarna tjärnar
  Nåskarlens lada flyttblock   Vansbron bro
  Näsberget berg   Vonsforsen = Vansforsen Saknas
  Näsberget berg   Vålberget berg
  Näsberget berg /Se   Vålbergsväjen boförsväg
  Näsberget berg /Se   Vårtberg(et) bergpatri
  Näsberget höjd o. triangelpunkt   Väderbacken skogshöjd
  Näsbergsmyran sankmark   Vä(de)rbackmoren skog
  Näsbergstjärnen tjärn   Vädermyren myr
  Näsboren näs   Väster-Dalälven, se Jöra Saknas
  Näsboren näs   Västergårdstjärnen tjärn
  Näsborn näs /Se   Väster Sandåsen sandås
  Näsborn näs /Se   Västersundet sund
  Näsmyren myr /Se   Västgårdstjärn tjärn
  Nässeberget berg   Västra Klitten, se Klitten Saknas
  Näsvägen väg?   Å(c)ktjärn sjö
  Näsvägen vinterväg /Se   Åktjärn tjärn
  Näverbodkölen myr /Se   Åktjärnbäcken bäck
  Näverbudkölen sankmark   Åktjörnhol(e)n hol
  Nävertjärnarna tjärnar   Åktjärnsundet sund
  Nävertjärnen tjärn /Se   Åktjärnväjen vinterväg
  Olles mosse mosse   Åktjärnväjen vinterväg
  Ol-Pers myr myr   Årberget berg o. fäbodar
  Olsdalsmyran myr   Årberget berg
  Ol-Svensmyran sank mark   Årbergsflotten myr
  Omplamm, Stora tjärn /Se   Årbergstjärn tj.
  Orindoso sankmark   Åsfallsmossen mosse
  Ormberget berg   Åskaken sjö
  Ormberget berg   Åvåklövet bergknöl
  Ormholen nat.n.   Åvåklövssköla stup
  Ormholn Saknas   Åvåklövstjärn tjärn
  Ormiltjärnen tjärn   Älgsjön sjö
  Ormiltjärnen tjärn   Älgsjötjärn tjärn
  Ormslandshällan häll   Älgtjärn, se Älgsjötjärn Saknas
  Orrnäset udde   Ängsmyror(na) myrlänt markparti
  Orsen Saknas /Se   Ön ö
  Oset bäcksammanflöde /Se   Önäbba spets
  Osflotten utdikt myr /Se   Öra(r)tjärn tjärn(ar)
  Ostjärn(en) tjärn /Se   Örartjärn tjärn
  Oxtjärnen tjärn /Se   Örartjärn Saknas
  Oxtjärnen tjärn   Öra(r)tjärnbäcken bäck
  Oxtjärnmossen sank mark   Öratjärnberget berg
  Palamansberget berg /Se   Örbäcken bäck
  Pallot skogsområde /Se   Örbäcksrös gränsröse
  Panntjärnen tjärn   Örfilholen udde
  Pellkölen gränsröse   Örkällan nu stendamm
  Pellkölen gränsröse   Örlaxtjärn tjärn
  Pellkölen gränsmärke   Örsen sjö
  Pellkölen gränsmärke   Örsen sjö
  Pellrabäcken bäck   Örsmossen mosse
  Pellrabäcken bäck   Ö(r)tvälmyra myr
  Pinktjärnen tjärn   Örtvälmyrudden udde
  *Pinketjärnen tjärn   Öråsen grusås
  *Pinketjärnen tjärn /Se   Öster-Vakern sjö
  Piptjärnen tjärn   Östra Klitten, se Klitten Saknas
  Porrabäcken bäck /Se   Östra Vakern, se Vakern Saknas
  Prästholmen nat. n. /Se   Översjön sjö
  Prästmossen mosse    
  Präststängslet odlad mark    
  Prästtjärnen tjärn    
  Prästön holme /Se    
  Prästöfallen naturminne    
  Prästön holme    
  Prästön ö    
  Pälsfallet bergssluttning?    
  Ragelbäcken bäck    
  Riddasoberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget triangelpunkt    
  *Risbergstall gränsmärke    
  Risåsen ås    
  *Rossmyran myr    
  Rostbäcken nat. n. /Se    
  *Rosteberg berg    
  Rotkattrönningarna (eg -röden?) nat. n. /Se    
  Rudertjärnen tjärn    
  Rudtjärnen tjärn    
  Ruskvallen f.d. fäbod    
  Rutan Ruttan nat. n. /Se    
  Rutsberget berg    
  Rutsberget, Stora o. Lilla berg    
  Rutsberget, Stora o. Lilla berg    
  Rutsberget -en, St o L. berg    
  Rutsberget, Lilla berg    
  Rutsholmen nat. n. /Se    
  Rutsjöflotten sank mark    
  Rutsjöflöten sank mark /Se    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö    
  Rutsjön sjö /Se    
  Rutsjön sjö    
  Rutsnäset odlad mark    
  Ruttbergh berg    
  Rutte siöberghe berg    
  Ruttesiön sjö    
  Ruttesiön sjö    
  Ruttjärnen nat. n. /Se    
  Ruttsberget, Stora och Lilla berg    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Rutån å    
  Ryfallkärret sank mark    
  Råberget berg    
  *Råbergsrör gränsmärke    
  Råbergh berg    
  Råbäcken bäck    
  Rågsåsen bergås    
  Råholmen holme    
  *Råklackan berg    
  Råmossen mosse /Se    
  Rånkberget berg    
  Rånkberget berg    
  Rånkberget berg    
  Rånkberget berg    
  Råtjärnen tjärn /Se    
  Råtjärnen tjärn    
  Råtjärnsmyrorna sank mark    
  »Räfsen-bergkia» berg?    
  Räfsbäcken bäck    
  Räglan, Gamla torrlagd å    
  Rälgbäcken nat. n. /Se    
  Rälgdiket dike    
  Rälgen sjö    
  Rälgen sjö /Se    
  Rälgen sjö    
  Rälgen sjö    
  Rälgen sjö /Se    
  Rälgvallen fäb. /Se    
  Rälgån torrlagd å /Se    
  Rälgån å /Se    
  Räljen sjö    
  Räljen sjö    
  Räljen sjö    
  Räljän sjö    
  Räljen sjö /Se    
  Rällen Lacus sjö    
  Rällen Lacus sjö    
  Rännaråsen ås    
  Rännflån del av ån Flögan?    
  Rännheden fallhed    
  »Rättetiernen» tjärn    
  *Rättetjärnen tjärn    
  Räsbäcken bäck /Se    
  Rävtjärnarna tjärnar    
  *Röcseberget berg    
  Rödklöf berg    
  Rödklöv berg    
  Rödklöv berg    
  Rödklöv berg    
  Rödklöv berg    
  Rödklöf gränsmärke    
  Rödklöv gränsberg    
  Rödklöv berg o. råmärke /Se    
  Rödklöv höjd    
  *Rödskärsberget gränsberg    
  Röhällsviken vik av sjö    
  Röklefwebergh berg    
  Rökleweberghe berg    
  Rörpiptjärne tjärn /Se    
  Rörpiptjärn tjärn /Se    
  Rörpiptjärnen tjärn    
  Rörtjärn tjärn /Se    
  Rörtjärnen tjärn /Se    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rörtjärnen tjärn    
  Rösbackarna backar?    
  *Rötteberg berg    
  *Röttetjärnen tjärn    
  *Röttetjärnen tjärn    
  Rö-Zakrisåkern nat. n. /Se    
  Salmonsholmen holme    
  *Sandbergen berg    
  *Sandeåssen ås    
  Sandåsflotten sank mark    
  Sandåsflöten sank mark    
  Schams Flöta myr    
  Schamsåssa berg    
  Schamsåssan bergås    
  Schams åssan berg    
  Schamsåssen bergås    
  *Schråsbacken bäck    
  *Schråsbäcks åssen ås    
  Sebbetiern- tjärn    
  Sibergsmyran sank mark    
  Sibergsmyran sank mark    
  ?Sibergstjärnen tjärn    
  Sibergstjärn tjärn    
  Sibergstjärnen tjärn    
  Sibergstjärn tjärn    
  Sibergstjärnen tjärn    
  Siöö Kleetta berg    
  Sjökvarnen kvarn? /Se    
  *Skacken berg    
  Skamheden nat. n. /Se    
  Skamsberget berg    
  Skamsberget berg    
  Skamsberget berg /Se    
  Skamsberget triangelpunkt o. höjd    
  Skamsberget berg    
  Skamsflotten myr    
  Skamsflotten myr    
  Skamsrisberget berg    
  Skamsrisberget berg    
  Skamsåsen bergås    
  Skamsåsen bergås    
  Skamsåsen bergås /Se    
  Skamsåsen ås    
  Skamsåstjärnen tjärn /Se    
  Skamsåstjärnen tjärn    
  Skamsön, se Lissöna ö    
  ?Skeppsmyrudden nat. n. /Se    
  Skiffsbäcken bäck /Se    
  Skiffsforsen fors    
  Skiffsforsen fors    
  Skifsforsen fors /Se    
  Skiffsön ö /Se    
  Skifsön holme /Se    
  Skiffsön ö    
  Skjorttjärnen tjärn    
  Skjutbanemossen sank mark    
  Skjutbanåsen ås    
  Skomakarberget berg    
  Skomakarviken vik    
  Skottmyren nat. n. /Se    
  Skramsbäcken bäck    
  Skramsen sjö    
  Skramsen sjö    
  Skramsen sjö    
  Skramsen sjö /Se    
  Skramsen sjö    
  Skramsen sjö    
  Skramsen sjö    
  Skrattjärnen tjärn /Se    
  *Skråsbäcken bäck    
  Skråssbäcksflöten myr /Se    
  Skräpptjärnen tjärn    
  Skålkarlrisberget berg    
  Skålkarls-Risberget berg    
  Skålkarls-Snårberget berg    
  Skålkarls-Snårberget bergsparti    
  Skålstigen gammal väg /Se    
  Skärsundtjärnen tjärn    
  Slagforsen fors    
  Slagforsheden mosse    
  Slogfallsidan nat. n. /Se    
  Slogflotten odlad mark    
  Slogtjärnen tjärn /Se    
  Slogtjärnen tjärn    
  Slättberget nat. n. /Se    
  Slättåsen bergås    
  Slättåsen bergås /Se    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärnar    
  Småtjärnarna tjärn(ar)    
  Smöret f. sten /Se    
  Smörhatten höjd    
  Smörhatten höjd    
  Smörhatten berg    
  Snarkberget berg    
  Snarkberget berg /Se    
  Snarkberget berg    
  Snarkberget berg    
  Snarkflotten sank mark    
  Snarktjärnen tjärn /Se    
  Snarktjärnen tjärn    
  *Snese[siöarna] sjö(ar) /Se    
  Snesen sjö    
  *Snesen sjö /Se    
  *Snesen sjö /Se    
  *Sness Sjöarna sjöar /Se    
  Sniöklak berg    
  Snork- el Snarktjärnen tjärn /Se    
  Snosiön sjö    
  Snoåån å    
  Snålkarls-Snårberg fäbodar fäbodar    
  Snårberg berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  *Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget -an berg /Se    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg    
  Snårberget berg /Se    
  Snårberget berg    
  *Snårbergha berg    
  Snårbergs-Götjärn tjärn    
  Snårbergs-Götjärnen tjärn    
  *Snöberget berg    
  *Snöberget berg    
  *Snöberget berg    
  Snöbergstjärnarna tjärnar    
  Snöbergstjärnarna tjärnar    
  Snöborgsflotten myr    
  Snöborgsflotten sank mark    
  Snöborgsflotten sankmark    
  Snöborgsgrådan gråda    
  Snöborgsgrådan fors    
  Snöborgsgrådan fors /Se    
  Snöborgsmyren myr /Se    
  Snöborgstjärnen tjärn    
  Snögåstjärnen tjärn    
  Snögåstjärnen tjärn    
  Snösjön sjö    
  Snötjärnen tjärn /Se    
  Snötjärnen tjärn    
  Snötteberget berg /Se    
  Snöttuberget berg    
  Snöttubergsbäcken» bäck    
  Snöttebergstjärnen tjärn    
  Snöttubergstjärnen tjärn    
  Snöåbruksdamm nat. n. /Se    
  Snöåbyenen naturminne    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöån å    
  Snöö-bergha berg?    
  Sollen ö /Se    
  Sollen, Stora o. Lilla öar /Se    
  Spångmyren nat. n. /Se    
  Spångnäset näs    
  Stadaforsen fors    
  Stadasforsen fors /Se    
  Stadtjärnen tjärn    
  Stafztiernen tjärn    
  Stampflån nat. n. /Se    
  Stamptjärnen tjärn    
  Standsta nat. n. /Se    
  Stannstaden terräng?    
  Stantjärnen tjärn    
  Stardasforsen fors    
  Starmyran sank mark    
  ?Starrtjärnen nat. n. /Se    
  Statjärn tjärn    
  Statjärn tjärn    
  Statjärnen tjärn /Se    
  Statjärnen tjärn    
  Statjärnen tjärn /Se    
  Steenhååberghia berg    
  Stenbäcken bäck    
  Stenbäcken bäck    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  *Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärn tjärn    
  Stentjärns berget berg    
  Stentjärnsberget berg    
  Stigholen skogskulle /Se    
  Stigkällan nat. n. /Se    
  Stigsbäcken bäck    
  Stigsheden skogsområde    
  Stigsholarna terräng    
  Stigsudden udde    
  Stigsön ö    
  Stora Flögsjödammen sank mark?    
  Stora Härjsjön sjö    
  *Storbyflatan myr    
  Storbyhagen nat. n.    
  Storbyviken vik /Se    
  Storbyviken vik    
  Stordammborn udde /Se    
  Stor-Drättviken vik    
  Storflotten sank mark    
  Storflotten sankmark    
  Storflån sjö /Se    
  Storflån sjö    
  Storforsen fors    
  Storforsen fors /Se    
  Storforsen fors    
  Storforsholmen holme /Se    
  Storholmen holme /Se    
  Storholmen holme    
  Storhustjärnen tjärn    
  Storhåjen sjö    
  Storklitten berg    
  Storkitten berg    
  Storklitten o Lillk-n berg /Se    
  Storklitten höjd    
  Stormorbäcken bäck    
  Stormossen sank mark    
  Storränningen nat.namn?    
  Storsjöberget berg    
  Storsjödammen nat. n. /Se    
  ?Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  ?Storsjön sjö    
  ?Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö /Se    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsolla ö    
  Stor-Sollen ö    
  Storustjärn tjärn    
  Storön ö /Se    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Storön ö    
  Stor-Öradtjärnen tjärn    
  Strandarna nat.namn?    
  Strandkällmossen mosse    
  Styggtjärnen tjärn    
  Styggviken vik    
  Stålkarlrisberget berg    
  Stålkarlrisberget triangelpunkt    
  Stämbäcken bäck    
  *Suaråsen ås    
  Sulkentjärnen tjärn    
  Sunden vik    
  Sunden å?    
  Sundet nat.n.    
  Suägdehäll gränsmärke    
  *Svaghälla berghäll    
  *Svaghälla berghäll    
  Svalbäcken bäck    
  *Svansfallet Saknas    
  Svantjärnen tjärn    
  Svantjärnviken vik    
  Svantjärnån bäck    
  Svarta hålet nat.n.    
  Svartbäcken bäck    
  *Svartberget berg    
  Svartberget berg    
  Svartberget berg    
  Svartbäcken bäck /Se    
  Svartbäcken bäck    
  Svarttjärnen tjärn /Se    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsflöten myr /Se    
  Svarttjärnsholen höjd    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartviksberget berg    
  Svartviksberget berg    
  Svartåsarna åsar    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv    
  Svartälven älv /Se    
  Svedjehäll gränspunkt    
  Svedjehäll gränsmärke    
  Svedjehäll gränsmärke    
  Svedjehällen gränsmärke    
  Svedjemyran sankmark    
  Svenstjärnen tjärn    
  Syndstraffbackarna nat.n.    
  Sysslomslöt nat.n.    
  Sälberget berg /Se    
  Sälbergsgrottan grotta    
  Sälgbäcken bäck    
  Sälgbäcken bäck    
  Säljberget berg    
  Säljberget berg    
  Säljberget höjd    
  Säljberget berg    
  Säljbergsgrottan grotta    
  Sälstjärnen tjärn    
  Säxen sjö    
  Säxen, Stora sjö    
  Säxen, Stora o. Lilla sjöar    
  Säxen, Stora o.Lilla sjöar    
  Säxen, Stor- o. Liss sjöar    
  Säxen, Stora sjö    
  Stora Säxen sjö /Se    
  Säxen, Stora sjö    
  Säxen, Lilla sjö    
  Säxen, Lilla sjö    
  Säxleden sluttning /Se    
  Säxån å    
  Säxån å    
  Säxån å    
  Söderbu-Götjärnen tjärn    
  Sönnberget berg    
  Sönnberget berg    
  Sönnberget triangelpunkt    
  Sönnbergsdammen terräng    
  Sörberget berg    
  Sörberget berg    
  Sörberget höjd    
  Sörbergstjärnen tjärn /Se    
  Sörbergstjärnen tjärn    
  Tansån nat. n.    
  Tarkberget berg    
  Tibergsmyran sank mark    
  Tisbärstjärnen tjärn /Se    
  Tisbärstjärnen tjärn    
  Tjärudden terräng    
  *Tomtberget bergparti /Se    
  Tomtbäcken bäck /Se    
  Tomtbäcken bäck    
  Tomtbäcken bäck    
  Tomtebo skogsområde /Se    
  Tompte mossen myrområde    
  Tompsten myrmarksområde    
  Tomptestång gränsmärke    
  Tomptestångh gränsröse    
  Tomptestångh gränsröse    
  Tompteåsen myrområde    
  Tomtestång gränspunkt    
  Tomtkölen myr /Se    
  Tomtestång råmärke /Se    
  Tomt stång gränsrös    
  Tomtestång gränsmärke    
  Tomtstångh gränsmärke    
  Tomtkölen myrmarksområde    
  Tomtkölen myrområde    
  Tomtkölen myrområde    
  Tomtkölen myrmark    
  Tomtkölen myrmarksområde    
  Torkberget berg    
  Torpberget berg    
  Torpberget berg    
  Torptjärn tjärn /Se    
  Torptjärnen tjärn /Se    
  Torptjärnen tjärn    
  Torsbergen berg /Se    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg    
  Torsberget berg /Se    
  Torsberget berg /Se    
  Torsberget triangelpunkt o. berg    
  Torsberget berg    
  Torsnäset näs    
  ?Torsnäset näs /Se    
  Torsnäset udde /Se    
  Torstjärnen tjärn /Se    
  Torstjärnen tjärn    
  Tortiernebergh berg    
  »Trasubek» bäck?    
  Trasubäcken bäck    
  Trehörningstjärnen tjärn    
  *Trollhålet underjordisk gång    
  Trollhällan naturminne    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trolltjärnen tjärn    
  Trondsflöten nat.n.    
  Tronsflotten sank mark    
  Tronsrönningarna skogstrakt?    
  Tronsrönningsbäcken bäck    
  *Trökleveberget berg    
  Tuppborn myrparti /Se    
  Tuppborn förhöjning /Se    
  Tupptjärnen tjärn    
  Tvåbudkölen sank mark    
  Tvåbudtjärnen, Norra tjärn    
  Tvåbudtjärnen, Södra tjärn    
  *Tälleberget berg    
  *Tällehöjden höjd    
  Tvärbacktjärnen tjärn    
  Tönderberget berg /Se    
  Tönderberget berg    
  Tänderbergsviken vik    
  Uppsälje-Nåsen sjö    
  Uppsäljeön, se Storön ö    
  Uppsäljforsen fors    
  *Uppsälleberg berg    
  *Uppsälleberg berg    
  *Ursseberget berg    
  *Ursserberget berg    
  *Utsäljaberget berg    
  Utsäljeberget triangelpunkt o. höjd    
  ?Uttertjärnberget berg    
  ?Uttertjärnberget berg    
  Uttertjärn(s)berget berg /Se    
  Uttertjärnen, Lilla tjärn    
  Uttertjärnen, Stora tjärn    
  Uttertjärnen, Stora tjärn    
  Uttertjärnsberget berg    
  Uttertjärnsberget berg    
  Wberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvviken vik    
  Uxtjärnen tjärn    
  Waag Liidan berg    
  *Wäster Wackerberget berg    
  *Wackersberg berg    
  Wacker siöarana sjöar    
  Wackerssiöanna sjöar    
  »Wagzliden berg    
  Vakerberget berg    
  Vaken,Västra.Mellersta o. Östra sjöar    
  Vakern,Västra,Mellersta o. Östra sjöar    
  Vakern sjö    
  Vakern, V o M o Ö sjöar /Se    
  Vakern, Östra sjö    
  Vakern, Östra sjö    
  Vakersjöarna sjöar    
  Vakerskogen Saknas /Se    
  Vakerskogsberget berg    
  Vakerån, Vakran å    
  vakran, se Bögälven å    
  Vakran å    
  Vakran å    
  Vakran å    
  Vallsjön sjö /Se    
  Vall(s)sjöbergstjärnen tjärn /Se    
  Valptjärnen tjärn    
  Valssjöberget berg    
  Valssjöbergstjärnen tjärn    
  Valssjön sjö    
  Valssjön sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van Saknas    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  Van sjö    
  ?Van sjö    
  Van sjö /Se    
  Van utvidgning av Vanån    
  Van sjö    
  *Vanan älv /Se    
  Wanetierna tjärn    
  Wangs Lidan berg    
  Wangzlidan berg    
  Wangzlidan berg    
  wangz siön sjö    
  »Vanneberget berg    
  Wanne Elfvan älv    
  Wannesiö sjö    
  Wamresiön sjö    
  Wanne Siön sjö    
  Vansberget berg    
  Vansberget berg    
  Vansberget berg    
  Vansberget berg /Se    
  Vansberget berg    
  Vansbro bro    
  Vansbron bro /Se    
  Vansbro Saknas /Se    
  Vansforsen fors    
  Vansjön sjö    
  wanslidan berg    
  Vansliden berg    
  Vansliden berg    
  Vansliden berg    
  Vansleden fäb. /Se    
  Vantjärn tjärn    
  Vantjärn tjärn    
  Vantjärnarna tjärnar    
  Vantjärnarna tjärnar    
  Vantjärnboren skogsområde    
  Vantjärnborn myrås /Se    
  Vantjärnborn förhöjning /Se    
  Vantjärnen tjärn    
  Vantjärnen, Norra tjärn    
  Vantjärnen, Södra tjärn    
  Vanån å    
  Vanån älv    
  Vanån älv    
  Vanån å    
  Vanån å    
  Vanån å    
  Vanån å    
  Vanån å    
  Vanån å    
  Vanån å /Se    
  Vanån å    
  Vanälven Saknas /Se    
  Vargklövet triangelpunkt    
  Vargklövudden udde    
  Vassgalen, St sjö /Se    
  Vassgalen sjö    
  Vassgalen, Lilla sjö    
  Vassgalen, Stora sjö    
  Vassgalen? sjö    
  Vassgaln, Stora sjö    
  Vassgaln, Lilla o. Stora sjöar    
  Vassgaln, Stora o. Lilla sjöar    
  Vassgaln, Stora o.Lilla sjöar    
  Vassgaln, Stora sjö /Se    
  Vassgalen, L. o. St. sjöar    
  Vassgaln St. o. L. sjöar /Se    
  Vassgalen sjö /Se    
  Vassgalen sjö /Se    
  Vassåkern nat.n.    
  Vattbodkölen sank mark /Se    
  Vattmorkölen sank mark    
  Waxgallen sjö    
  Wax galle siön sjö    
  *Waxgalzberget berg    
  *Vetterhäll förr gränsmärke    
  Vibeltjärnen tjärn    
  Viffarnäsudden udde    
  Vifarnäsudden udde    
  Vifarnäsudden udde    
  Vilhemsro nat.n.    
  Vindförnäs landtunga /Se    
  Vinterstadviken nat.n.    
  Vintervägsforsen fors    
  Vitmossen sank mark    
  Vitmossen sankmark    
  Vitmosstjärnarna tjärnar /Se    
  Vitmosstjärnarna tjärnar    
  Vitmosstjärnarna tjärnar    
  Vräggmyran sankmark    
  Wykegåln sjöar    
  Vålberget berg /Se    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg /Se    
  Vålberget berg    
  Vålberget berg    
  *Vårberget berg /Se    
  Vårdberget berg    
  Vårdberget berg /Se    
  Vårtberg berg    
  Väderbackarna höjd    
  Väderbacken skogshöjd /Se    
  Vältorna nat. n. /Se    
  *Wännebergha berg    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerdalälven älv    
  Västerflotten sankmark    
  Västergårdstjärnen tjärn    
  Västerleden fäb. /Se    
  Västerviken vik    
  Västerviken sjö?    
  Västgårdstjärnen tjärn /Se    
  Väten berg /Se    
  Väten höjd    
  »Ytterbötebögen» terräng?    
  *Yxen sjö /Se    
  Åbacken nat. n. /Se    
  *Åckersjön sjö    
  Åcktjärn tjärn    
  *Åfskackeberget berg    
  *Åfskackeberget berg    
  ?Åktjärn tjärn    
  Åktjärn tjärn    
  Åktjärn, se Acktjärn tjärn    
  Åktjärnen tjärn /Se    
  Åktjärn tjärn    
  Åktjärnflotten sankmark    
  Åktjärnholen hol /Se    
  Ål-Danilgöl nat.n.    
  ?Årberget berg    
  Årberget berg    
  Årberget berg /Se    
  Årberget berg /Se    
  Årberget berg    
  Årbergsflotten sank mark    
  Årbergsflotten sank mark    
  Årbergstjärnarna tjärnar    
  Årbergsåsen ås    
  Åskaken sjö /Se    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö /Se    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö    
  Åskaken sjö /Se    
  Åvåklövstjärnen tjärn    
  Äbbtjärnarna, Södra tjärnar    
  Äbbtjärnberget berg    
  Äbbtjärn tjärn    
  Äbbtjärnen, Norra tjärn    
  Äbbtjärnen, Stora tjärn    
  Älgsjöbäcken bäck    
  ?Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö /Se    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgsjön sjö    
  Älgtjärnen tjärn /Se    
  Älgtjärnen tjärn    
  *Älmetjärnen tjärn /Se    
  Älmtjärn tjärn    
  *Äpellebo Prästesloga slåtteräng    
  *Äppelbohagen trakt /Se    
  Äppelbohagen hage    
  Äppelbohagen hage /Se    
  Äppelbohagen hage /Se    
  Äppelbovägen väg    
  *Äskelzberg berg    
  *Ässkelzberg berg    
  *Öppenberget grotta    
  Öppenberget grotta /Se    
  Öradtjärnberget berg /Se    
  Öradtjärnberget berg    
  Öradtjärnberget berg    
  Öradtjärnberget berg    
  Öradtjärnbäcken bäck    
  Öradtjärnbäcken bäck    
  Öradtjärnbäcken bäck    
  Öradtjärnen-arna tjärn    
  Öradtjärnen tjärn    
  Öradtjärnen tjärn    
  Öradtjärnen, Lilla tjärn    
  Öradtjärnen, Stora Saknas    
  Örartjärn tjärn /Se    
  Öresiön sjö    
  Öresiön sjö    
  *Öresjökletta berg /Se    
  *Örre Öre Tierne bergha berg /Se    
  *Örre Öre Tierne Flötta myr    
  Örsen sjö    
  Örsen sjö    
  Örsen, St o L sjöar /Se    
  Örsen sjö    
  Örsen, Stora och Lilla sjöar    
  *Örskogen skogsområde    
  ?Österrisa nyodling    
  »Öfverbötebögen» terräng?    
  Östanrönningen terräng?    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  ?Översjön sjö    
  ?Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjön sjö    
  Översjö sjö    
  Överstsjön? sjö    
  Övstkvarnen(Yvst-) nat.n.    
  »Öxesiön» se Östersjön sjö    
  *Öxesjön sjö /Se    
  *Öxesjön sjö /Se    

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.