ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Våmhus socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 442 Naturnamn : 1266 Bebyggelsenamn : 256 Naturnamn : 1301
Våmhus sn Abborrkammaren vik Saknas Saknas Abborrkammaren vik
?Våmhus sn Alderbäcken bäck Våmhus sn Abborrtjärn = Abborrtj. Saknas
Våmhus? sn Aldråsröjningen Saknas Våmhus Saknas Abborrtjärn tj.
Våmhus sn /Se Alderåsrönningen terräng Socken socken ?Amber- l. Hammerrisdammen damm
Våmhus sn Alderänget änge Våmhus sn Amberrajsslättan (f. sloge, nu skogbeväxt)
Våmhus sn Alderänget ägonamn /Se Våmhus sn Amberris skogs- och slogmark (kronopark)
Våmhus sn Aldråsänget Saknas Våmhus sn Amburajs (Amburrajs) = Amberris skogstrakt
Våmhus sn /Se Amberris skogstrakt /Se Våmhus sn Amberris skogstrakt
Våmhus sn /Se Amberrisbäcken å /Se Våmhus socken Amburajs Saknas
Våmhus sn Amerrisslätten slåtterplats /Se Bykarlar inbyggarbeteckning Andaktsberg berg
Våmhus fjärding förr del av sn Amburrajs, se Amberris Saknas Bäckkarlar inbyggarbeteckning Andjusbäcken vattendrag
Våmhus sn Andaktsberget berg holkarlar inbyggarbeteckning Andjusbäcken Saknas
Våmhus sn Andljusbäcken bäck »indkarl» inbyggarbeteckning Andjusen sjö
Våmhus sn /Se Andljusbäcken bäck Korglandet Saknas Andjusen Saknas
Våmhus sn /Se Andjusen Saknas Stadskarlar inbyggarbeteckning Andjusen Saknas
Våmhus sn /Se Andjusen Saknas våmhus(e) inbyggarbeteckning Andjussjön = Andjusen Saknas
Våmhus socken /Se Andljusen sjö våmhus, (våmus) inbyggarbeteckning Andjusstigen gångstig
Våmhus socken Andljusen sjö /Se våmhus(e) -ar Saknas Andjusvarden berg
Våmhus (by och) sn Andljusvarden höjd våmhuskarl inbyggarbeteckning Andjusvarden Saknas
Våmhus sn /Se Andjusvarden berg /Se våmhuskarl inbyggarbeteckning Annograv Saknas
Våmhus sn /Se Andjosvarden Saknas våmhusljute (-ljote) inbyggarbeteckning Annograv marksänka
Våmhus sn /Se Anjosvarden berg Ar(o)n gårdsnamn Annugravstjärn(arna) tjnar
Våmhus sn /Se Anjosvarden berg Backen del av fäb. Annogravstjärnarna tjärnar
Våmhus sn /Se Ansjosvarden berg /Se Bjönsaberg fäbodar Arnberg berg
Våmhus sn Andljusen, se *Andössjön sjö Björkebo se Kumbelnäs traktnamn Aronberg berg
Våmhus kyrka kyrka /Se Anjusvarda berg, se Anjosvarden berg Björklunden se Kumbelnäs traktnamn Aspolmyren myr
hedning inbyggarbeteckning /Se Andljusvarden berg /Se Björkvassla by Ausgärde åker
Hårddaling-ar inbyggarbetäckning *Andössjön sjö B(j)örkvassla by Ausklitt berg
pimlor (pimblor) inbyggarbeteckning /Se Andösjön Saknas Björkvassla by Bankodammen damm
tutvåmhus(e) inbyggarbeteckning /Se Andösvalla, se Andjusvarden berg Blecket fäb. Bean, Beån = Böan, Böån Saknas
Våmhusar inbyggarbeteckning Annikomyren myr /Se Blecket fäb. Bestlok vsml (ibland torr)
Våmhuskarl inbyggarbeteckning /Se Annograv marksänka /Se Blecket fäbodar Bjärsbäck bäck
?Amber gdsnamn? /Se Annugravstjärne (Anno-) Saknas Nedre Blecket fäbodar Bjärsbäcken biflöde
Amberg gd /Se Annogravstjärnarna tjärnar Övre Bläcket fäbodar Bjärsjön Saknas
Anniko gårdsnamn /Se Annogravstjärnarna småtjärnar /Se Blecktomten se Moren traktnamn Bjärsjön = Öradsjön sjö
Arf gårdsnamn /Se Arnberg berg /Se Bolet Saknas Bjärssjö(n) sjö
Aron gårdsnamn Arontjärne Saknas Bolmyren fäbodställe Bjönnlok avloppslös vsml
Ask gårdsnamn /Se Arvänget terräng Bolsmyr(en) = Bolmyren fäb. Saknas Bjönsaberget berg
*Askhyttan beb. Ausåkern åker /Se »(Bort-i) Holen» byparti Bjönsabergskällan källa
Back gårdsnamn Askmyren myr Brändhol del av V. Storbyn Bjönsabergskällan = Sturvasselnäskällan Saknas
Back gårdsnamn /Se Ask-Olovstjärne Saknas Brändhol gårdklase Björnbackmyr odling
Bastistbamban baptistkyrka Ask-Olovstjärnen tjärn Byn = (Ö.) Storbyn Saknas Björnberget berg
Beckman gårdsnamn /Se Askolovtjärne Saknas Byn Saknas Björnlok pöl
Bengt gårdsnamn /Se Aspolmyren myr Båcka gård Björnsarvet åker
Bengt gårdsnamn Avundsflyten Saknas Bäck traktnamn Björntjärn tj.
Bengt gårdsnamn ?Avundsflyten Saknas Bäck by Björntjärn tj.
Bjönsaberg=Bjönsaberg fäb. Saknas Avundskitten omr. Bäck by Björntjärnmor (förr) skogsmark
Björk gårdsnamn /Se Avundsmyren myr? Bäck by Björntjärnmoren grov granskog
Björkqvist gårdsnamn /Se Barkbodsbäcken, se Bösjö Saknas Bäck by Blandbäck biflöde
Björkvassla by ?Barkmyren Saknas Bäcken = Vidbäcken by Blecksberget berg
Björkvassla by Bankogärdet gärde Bäcken Saknas ?Blecksberget berg
Björkvassla by Bengtsänget änge Bäcken by Blecksågdammen se Blecksågen sågdamm
Björkvassla by Bengtsänget terräng Bäckjdalen f. långfäbodar Blecksågen gammal såg
Björkvassla by Bertas änge änge Bäckjdalsbodarna f. långfäbodar Blötsjöbäcken bäck
Björkvassla by Bjuset Saknas Böjsjö Saknas Blotsen = Blotsjön sjö
Björkvassla by Bjönsaberget berg Bönsaberg fäb. Blådjupan djupt ställe
Björkvassla(n) by Bjönsabjär berg /Se Bönsaberg fäb Blästmyr skogsmark
Björkvassla Saknas Bjönsarberg, se Bönsaberget berg Bösjö fäb. Blötsjön sjö
Björkvassla by /Se Bjönsarvet äga, slog Börkvassla Saknas Bredbäck bäck
Björkvassla by /Se Björkvasseln bäck Bösjö fäbodar Brednäs näs
Björnberg fäbodar fäbodar Björnarvet äga? Dalen f. långfäbodar Brednäsudden udde
*Björnsarv -et ortnamn /Se Björnbackmyr Saknas Dalen fäb. Bremyr myr
Björnsarvsberget Saknas Björnbackmyren myr Dalsbodarna Saknas Bremyrsbäcken bäck
Blecket fäb., äga; slog, åker Björnlok tjärn Dalsbodarna fäbodar Bremyrsdiket odlingsdike
Blecket fäbodar /Se Björnsarvet Saknas Dalsbodarna fäb. Brotsänge slogmark
Blecket fäb. Björnsarvet åkermark /Se Diken gårdar Brotsängsbäcken vdr
Blecket fäbod /Se Bjönsåberg äga, slog Dyverdalen fäbodar Brottet = Oxbrott Saknas
Blecket fäb. /Se Björnfloden å Gamla Dyverdalen fäb. Brottsänget änge
Blecket fäb. /Se Björnhed terräng? Dyverdalsbodarna fäb. Brottsängsbäcken biflöde
Bleckbergs fäbodar fäbodar Björnnäs terräng? Erlands gårdsnamn Brudgrav sänka
Nedre Blecket fäbodar fäbodar Biösiö fäbodar Saknas Fjollbodarna f. långfäbodar Brudsilderbron bro
Nedre Blecket fäbodar fäbodar Bjösjö sjö /Se Fjollbodarna Saknas Brudsilderdammen damm
Blom gårdsnamn /Se Bjösjöån Saknas Fjålla gammalt fäbodställe Brudsildertjärn tj.
Blå gårdsnamn /Se Blandbäck bäck Fjäsko fäbodar Braudsilder lugnvatten
Bogg gårdsnamn /Se Blecket höjd /Se Fjäskrok fäb. Braudsilder lugnvatten
Bolmyren fäb. Södra Blecksberget berg Fjäskrok fäbodar Braudsilder Saknas
Bonäs settung by och nuv. sn Blecksberget, Norra berg Fjäskrok fäb. Braudsildertjärn tjnar
Brun gårdsnamn /Se Blecksberget, Södra berg Fjäskrok fäb. Lilla Braudsildertjärn tj
Brändhol Saknas Södra Blecksberget Saknas /Se Fjäskrok fäbodställe Stora Braudsildertjärn tj
Burtu gårdsnamn /Se Blecksberget berg /Se Fjäskrokbodarna fäb. Brednäs udde
*Burtu grådsnamn /Se Blecksberget, se Nedre Blecket fäbodar berg Fjeskrokbodarna fäb. Brottsänget el. -ängarna ängsmark
?»Byrckbeck» Saknas Blecksberget, se Nedre Blecket fäbodar berg Fridhem se Kumbelnäs traktnamn Brottsängsbäcken bäck
Bäck by Blecks-Rottjärnen tjärn Furuliden se Västra Storbyn traktnamn Brudsiller -sillret lugnvatten
Bäck by Bleckån, se Böån å Fyriberg fäb. Brudsillertjärn Saknas
Bäck by Blåbärsänget änge Fyri- l. Firiberg fäbodar Brudsillret lugnv.
Bäck by Blåbäränge Saknas Grajs gårdsnamn Bruksholmen Saknas
Bäck by Blästmyr Saknas Grajs- l. Grishol parti av by Bruksholmen holme
Bäck by Blästmyr skogsparti /Se Grishol gård Brunnmyren myr
Bäck by Blästmyren sank mark Grundmyr(en) fäbodställe Brunnmyren myr
Bäck el Vidbäcken Saknas Blötsjön Saknas Grymb gårdsnamn Brunnmyrskällan källa
Bäck by Blötsjön Saknas Gummansberg f. fäb Änge änge
Bäck by Blötsjön sjö Gunnars gård(snamn) Brändbudsås bergås
Bäck by Blöttjärne Saknas Gutgården se vidbäcken traktnamn Brändflyt myr
Bäck gårdsnamn /Se *Bonäsbäcken vattendrag Gutgården se Kumbelnäs traktnamn Brändflytbäcken biflöde
Bäck, Norra Saknas Bredmyr Saknas Hedbäcksmark, se Heden traktnamn Brändflytbäcken biflöde
Bäck, Södra Saknas Bredmyr myr Heden traktnamn Brändflytbäcken biflöde
Bäckström gårdsnamn /Se Bredmyr, Gamla Saknas Heden by Brändflyten myr
Bälter gårdsnamn /Se Nya Bredmyr Saknas Heden by Brändhol del av Västra Storbyn
Bälter gårdsnamn Bredmyren myr Heden by Busholmen holme
?Bäs(e) gårdsnamn Bredmyren myr Hinders (Ned-i-Hinders del av fäb. Busholmen holme /Se
Böjsjöbodarna fäb. Bredmyren äga, slog Hinders- gård Buskholmen = Buskh. holme
Böls gårdsnamn Brednäs Saknas Hinders fäb. Buspervik se Busholmen Saknas
Bönsaberg fäbod /Se Brednäs halvö Hinsa gård Busvik jfr Busholmen Saknas
Böns(a)berget fäb. *Brenäs näs Holen = V. Storbyn Saknas Busviken vik
Bönsaberget fäb. Brogärd äga Holen byklase Byan = Byån, Böån å
Bönseberget fäb. Brogärde äga, slog Höjen by Byan = Byån l. Böån Saknas
Bösjö fäb. Brogärde Saknas Höjen by Byån = Böån Saknas
Christopher gårdsnamn /Se Brottsängesbäcken bäck Höjen by Båthusbacken strandbacke
Courage gårdsnamn /Se Broåkern Saknas Idrottsplatsen se Kumbelnäs traktnamn Båthusnäs udde
Dalen fäbod? Brudsilder tjärn Illands se Illands gårdsnamn Båthusnäsudden udde
Dalen fäb. /Se Bruksholmen Saknas Illands- gårdsnamn Båthusudd udde
Dalen (Dalsbodarna) fäbod /Se Bruksholmen holme Indkarl-Trullgrav fäb. Bäckdalen bäck(dal)
*Dahlzbergz fäboder fäbodar Bryggargärdet Saknas Indnäs = Indornäs fäb. Saknas Bäckdalen = Böjdalen Saknas
Dalsbergs fäbodar fäbodar *Brådtjärnarna Saknas Indnäs fäbodar Bäckdalsgärdet åker
*Dalsbodarna fäb? Bråten änge Indor by Bäcken Saknas
Dalsbodarna (Dalen) fäbod /Se *Bråttetjärnen tjärn Indor by Bäckjdalen dalgång
Dals fäbodar fäbodar Brändfljotbäcken bäck Indor by Bäckjdalen del av vdr
Djeken gårdsnamn /Se Brändfljoten sluttning Indor l. Indu by Bäckjnäsbäcken vdr
Djus gårdsnamn /Se Brännbäcken bäck Indu l. Indor Saknas Bärberg Saknas
Djus gårdsnamn Brännmyr Saknas Indornäs Saknas Bärberget berg
Djäken gårdsnamn *Bulleråsen berg Indu by /Se Bödalen dalgång
Drimyr Saknas Bus-Perholmen holme Jekanderskvarn riven kvarn Böjan l. Böjån = Böan Saknas
Erlands gårdsnamn Byan, Byån, Böan, Böån å /Se Jerkmatsbodarna = Måmsvärdbodarna Saknas Böjdalen = Bödalen Saknas
Erlands gårdsnamn /Se Byan å /Se Kallbolet fäbodar Böjån = Böån Saknas
Erlands gårdsnamn Båthusbacken Saknas Kapptomten tomt Böjån = Böån Saknas
Finka Saknas Båthusbacken strandbacke Kråkhållan skogv.stuga Bönsaberg(et), se Björnsaberg(et) Saknas
Finna Saknas Bäckarängen Saknas Krånggården se Bäck traktnamn Björkbacken grusbacke
Fjäsko fäb. Bäckaviken Saknas Kumbelnäs traktnamn Börkvassel bäck
Fjäskrok fäb. Bäckdalen Saknas Kumbelnäs traktnamn ?Börkvasseln = Vasseln Saknas
Fors gårdsnamn /Se ?Bäckdalen äga, slog Kumbelnäs by *Börkvasseln Saknas
Fors gårdsnamn Bäckdalen äga, slog Kummelnäs by Bösjön Saknas
Frisk gårdsnamn /Se ?Bäckdalsgärde Saknas Kumbelnäs-Fyrisbergsskogen se Kumbelnäs traktnamn Bösjön Saknas
Fyriberg fäbodar fäb. Bäckdalsgärde(t) Saknas Kumbelnäs-Trullgrav (öde fäb.) Bösjö -n Saknas
Fyriberg fäb. Bäckdalsgärde Saknas Liljeholmen se Bäck traktnamn Bösjön källsjö
Fyriberg fäb. Bäckdalsänge, -åkern Saknas Lilla Vasselnäs l. Lillvasselnäs fäbodar Bösjön Saknas
Fyriberg fäbod Bäckdalsänget Saknas Lillgrajs gårdsnamn Bösjövarden Saknas
Fyriberg fäb. *Bäcknäset näs Limbäck by Bösjövarden berg
Fyriberg fäb. Bäckåker äga, åker Limbäck by Böån Saknas
Fyriberg fäb. /Se Bäckänget äga, slog Lissel-oghol gård Böån (By-) Saknas
Gammelgård Saknas Bästlok tjärn /Se Lokma(t)stampen vadmalsstamp /Se Böån l. Byån biflöde
Gammelgården gård? Bödalen dalgång Lövdalen fäbodar Böån Saknas
Garsås gårdsnamn /Se Böjsjökrok änge? Lövdalen fäbodar Dajkbäcken dikat vdr
Garsås gårdsnamn Böjån å /Se Lövdalen fäb. Dalsberget berg
Germunds ev gårdsnamn Bönsaberg berg /Se Lövåsen se Västra Storbyn traktnamn Dalsbudsbäcken vdr
Gradén gårdsnamn /Se Bönsaberget berg /Se Majbacka se Kumbelnäs traktnamn Dalsbudstjärn tj.
Grajs gårdsnamn Bönsaberget berg Martis gårdsnamn Dalsbudstjärn tj.
Grajshol Saknas Bönsaberget berg Michigan nya gårdar Dalsbudsåsen Saknas
Gris gårdsnamn /Se Börkbacke grusbacke /Se Mickelbäckssågen försvunnen såg Dalsbäcken, se Dalsbudsbäcken Saknas
Grym gårdsnamn /Se Bösjön sjö Moral(d) gårdsnamn Dalsbäcken vdr
Grymb gårdsnamn Bössjön sjö Morbacken = Moren by Dammen vik
Gubb gårdsnamn /Se ?Bösjön sjö Morbacken se Moren Saknas Dammsjön = Indsjödammen Saknas
Gullo gårdsnamn Bösjön sjö Moren traktnamn Djupen l. Djupån vattendrag
Gullo gårdsnamn /Se Bösjön sjö Moren by Djupsjöberg(et) berg
Gullo gårdsnamn /Se Bösjövarden berg /Se Moren l. Morbacken by Djupsjön sjö
Gulu gårdsnamn /Se Bösjövarden berg Mossiller gård Djupsjön sjö
Gummansberg fäb. Bösjövarden berg Myran by /Se Djupsjön sjö
?Gummansberg fäb. Böån å Myren by Djupsänget slogänge
Gunnars gårdsnamn /Se Böån å Myren by Djuptjärne = Djuptj. Saknas
Gut gårdsnamn /Se Dalsberget höjd Måmsvärd f. fäb Djuptjärn tj.
Gut gårdsnamn Dalsberget berg Måmsvärdbodarna f. fäb Djupvik vik
Gyris gårdsnamn /Se Dalsberget berg Nederstbyn = Nedre Blecket fäb. Saknas Djupvik vik
Gyris gårdsnamn Dalsberget berg Ned-i-diken fäb. Djupviken vikar
Gyris gårdsnamn /Se Dalsberget berg Ned-i-Hinders fäb.-klase Djupån se Djupen Saknas
Hans gårdsnamn Dalsberget berg Nedsta byn by Djylttjärn tjärn
Hass gårdsnamn /Se Dalsberget, se Dahlzbergz fäboder berg Nor(d) i bolet fäb. Djöpgrav dalgång
Hed gårdsnamn /Se Dalsberget, se Dalsbergsfäboder berg Nya Dyverdalen l. Nydyverdalen fäbodar Djöpgravsbäcken vdr
Hed gårdsnamn Dalsbäcken bäck Nya Dyverdalen fäb. Dovbröst råmärke
Heden by ?Dalusmyren Saknas Nya l. Ny-Dyverdalen fäb. Drimyren odling
Heden by ?Dammfär(d)smyr Saknas Nybolet fäbodar Drimyren odling
Heden by Dammknölen berg Nyänget fäbodar Drimyrsdiket odlingsdike
Heden by Damm-Persmyren sank mark Näsberg fäbodar Dritkyan myr
Heden by Danskgrav terräng Näset = Kummelnäs by by Dritänget f. sloge
Heden by Dikarna terräng Näset by Dritängstjärn tj (utdikad)
Heden by Disken sank mark Oghol gård Dryttvik Saknas
Heden, Norra Saknas Diösmyren myr Oradbodarna Saknas Dryttvik vik
Heden, Södra Saknas Djupmyren Saknas Ora(d) l. Öradtjärnbodarna fäbodar Dryttviken vik
Helgdbacken (Jågd-) Saknas Djupmyren myr Oradtjärnbodarna l. Oradbodarna f.d. fäb Dryttvikstjärn tj.
Hellström gårdsnamn /Se Djupsjöberget berg Plump f.d. fäb. Lilla Dryttvikstjärne Saknas
Hind- gårdsnamn Djupsjön Saknas Rybb gårdsnamn Stora Dryttvikstjärne Saknas
Hind by /Se Djupsjön sjö Rybsäl fäb. Dryttvikstjärne, St. och L. tjärnar
Hinda, se Indor by Djupsjön sjö Ryfsäl l. ?Ryvsäl fäbodar Dypyln djupt hål i Våmån
Hinde(?) gdn Djupsjöråsten gränsmärke Rymnäs station drivnings- o. flottningskoja Dyverberg Saknas
Hindebäck beb.-namn /Se Djupsängen Saknas Ryvsäl fäb. Dyverberg bergssträckning
Hinders gårdsnamn Djupsängen ägoområde Rädbjörka fäb. Dyverberget berg
Hinders gårdsnamn /Se Djupsänget änge Rädbjörka se Rädbörka fäb. Dyverberg(et) berg
Hinders gårdsnamn Djuptjärne Saknas Rä(d)börka fäbodställe Dyverdalen dalgång
Hinders gårdsnamn Djuptjärnen tjärn Rädmyr(en) fäb. Dyversjön källsjö
Hinders gårdsnamn Djupvik Saknas Rä(d)myren fäbodställe Dyverån vattendrag
Hind(ers)näs fäb. Djupvik Saknas Sexkanten timmerkoja Dyverån Saknas
Hins gårdsnamn /Se Djupvik vik Sivarsbacken se Östra Storbyn traktnamn Dyverån vattendrag
Hol gårdsnamn /Se Djupån å /Se Sivasbacke = Sivasbacken by Dyverån Saknas
Hussis gårdsnamn /Se Djurmyren myr Sivarsbacken by Dyvran = Dyversjön Saknas
Hussis gårdsnamn /Se Dovtjärn tjärn /Se Skalauskantoret f. bolagsstation (nu borta) Dyvren = Dyversjön Saknas
Hussis gårdsnamn Dovtjärn tjärn /Se Skogshyddan se Västra Storbyn traktnamn Dyvrorna = Västra och Östra Dyveråarna Saknas
Hussis gårdsnamn Dretmyr Saknas Skråcka fäbodar Dyvrorna Saknas
Hyndebäck beb. -namn /Se Dretmyren Saknas Slottsgården se Bäck traktnamn Dåvtjärn = Döftj. Saknas
Håll gårdsnamn ?Dretmyren (Drit-) Saknas Solbacken se Kumbelnäs traktnamn Dövtjärn tjärn
Håll gårdsnamn /Se Dretmyren äga, slog Soldkojan timmerkoja Eggling tjärn
Håll gårdsnamn /Se Dretmyren Saknas Solhem se Kumbelnäs traktnamn Egglingbäcken bäck
Hård gårdsnamn /Se *Dretåsen berg Spakumyr gammalt fäbodställe Egglingen = Eggling tjärn
Hårdalen bebyggelse Drimyren Saknas Staden öknamn på by Egotnäs näs
Härdölbod slogbod /Se Drimyrsbacka Saknas Stampen gammalt fäb.ställe Eldhusmyr myr
Höghol Saknas Dritgölen tjärn Stora Vasselnäs l. Storvasselnäs fäbodar Eldhusmyren myr
Höjen by Dritmyr terräng? Storbyn- se Östra S. Saknas Eldhusmyr myr
Höjen Saknas Dritmyren myr? Storbyn Västra se Västra Storbyn traktnamn Erlandstj., se Illandstjärn Saknas
Illands gårdsnamn /Se Dritänget änge Västra Storbyn by Etterungen bergklitt
Ind by /Se Dritänget terräng Storbyn Östra se Östra Storbyn traktnamn Etterungsklack bergstopp
Indnäs fäbodar fäbodar Dryttvik Saknas Östra Storbyn Saknas Esptjärn utdikad f. tjärn
Indnäs fäbod Dryttvik vik Östra Storbyn by Faktjärn Saknas
Indnäs fäbodar /Se Dryttvikstjärne Saknas Storbyn, Östra o. Västra byar Faktjärn tjärn
Indnäs fäb. /Se Dryttvikstjärne, Stora Saknas Storhol gårdsklase Farmorkällan källa
Indnäs fäbodar /Se Dryttvikstjärnen sjö Stor-Vasselnäs = St. Vasselnäs fäb. Saknas Farmorkällan källa
Indor Saknas ?Dyverberget berg Strandbodarna f.d. fäb Farren nat.namn
Indor by Dyverberget berg Strandbodarna förr fäbodställe Fattjärn tj
Indor by Dyverberget berg Sturskvarn riven kvarn Fattjärnbacka höjd
Indor by Dyverberget berg Sûgg f.d. fäb Fattjärnkitt odling
Indor by /Se ?Dyverberget, se Jureberget höjd Sûgg f. fäb Fennsjöberget berg
Indor by Dyverdalen dalgång Suggbodarna f.d. fäb Fenn- l. Fännsjön sjö
Indor by Dyverdalen dal Svenbile gårdsnamn Finnerklitt(en) berg
Indor by /Se Dyverdalen dalgång /Se Svärfarmyr fäb Finnerklitt berg
Indor by /Se Dyverdalen dal /Se Säs- gårdsnamn Finnerklitt berg
Indor by /Se Dyverån Saknas Trid- gårdsnamn Finnerklittmyren myr
Indor by /Se Dyveråarna = Östra och Västra Dyverån Saknas /Se Trid gårdsnamn Finnerklittjärn Saknas
Indornäs=Indnäs fäb. Dyverån å Tridmajtgård f. gård Finnerklittjärn tj
Indornäs fäb. *Dyverån Saknas Trollgrav f.d. fäbodar Finntjärn tj
Indors bruk f.d. liesmedja /Se Dyverån å Trollgrav fäb.st. Finnstjärn tjärn
Jamt gårdsnamn Dyverån å Trollgraven fäbodar Finnstjärn tj.
Jemt gårdsnamn /Se Dyverån å Trollgraven fäb Firibergs-Räsjön sjö
Jämtmot bebn Dyverån å /Se Trot gårdsnamn Fisklösatjärn, se Fisklösen Saknas
Kans gårdsnamn /Se Dyverån vattendrag /Se Trota gård Fisklösberget l. -klacken berg
Katt gårdsnamn /Se Västre Dyverån Saknas Trullgrav f. fäb Fisklösberget o. -varden sammanhängande berg
Knoppa(rna) Saknas Dyvran å Tvärrymmdalen fäbodar Fisklösbäcken vdr
Knubb gårdsnamn /Se Dyvran sjö Upp-å-backen = Övre Blecket fäb. Saknas Fisklösbäcken vdr
Knubb EJREG Dyvran å /Se Upp(e)-å-backen fäb. Fisklösen sjö
*Kopp försv. gdnamn? Dyvran = Dyverån Saknas Usis gårdsnamn Fisklösen sjö
Kråk gårdsnamn /Se Dyvran sjö o. å /Se Vackerbodarna fäb. Fisklösen sjö
Kråk gårdsnamn Dyvran källsjö /Se Vackerbodarna fäbodar Fisklösklacken topp
Kråk gårdsnamn Dyvren sjö Vackerbodarna f. Fisklöstjärn tjn
Kråkhållan rastställe /Se Döfver Ån, se Dyverån Saknas Vackerbodarna fäb Fisklösmyrarna myrar
Krång gårdsnamn /Se Dönmoränget Saknas Vackerbodarna fäb. (öde) Fisklösvarden berg
Kummelnäs by ?Egesbacken backe Vackerbodarna fäbodar Fisklösvarden Saknas
Kummelnäs by Eggling tjärn Vasselnäs fäbodar Fisktjärn tj
Kummelnäs by Eggling tjärn /Se Vasselnäs fäb. Fisktjärnåsen berg
Kummelnäs by Eggling tjärn /Se Lilla Vasselnäs fäb. Fisktjärnåsen berg
Kummelnäs by Eldhusängen änge? Vasselnäs fäb Fisktjärnåsen ås
Kummelnäs by Eldsbäcken bäck Vidbäcken traktnamn Fisktjärnsåsen Saknas
Kumbelnäs Saknas Elinänget Saknas Vidbäcken by Fisktjärnåsen ås
Kumbelnäs by /Se Elinänget änge Vidbäcken by Fisktjärnåsen berg
Köpman gårdsnamn /Se Enmyren myr? Västra Storbyn taktnamn Fiskvarden Saknas
Köpman gårdsnamn Erkusmyren sank mark Åt(er)åt bäcken Saknas Fittvik vik
Köpmans gårdsnamn Esarvet f.d. skogsslåtter /Se Öfsta (l. Översta) byn by Fittviken vik
Lassis gårdsnamn /Se Faktjärne Saknas Öra(d)tjärnberg f.d. fäb Fjollbäcken vdr
Lassis gårdsnamn Faktjärnen tjärn Östannor se Kumbelnäs traktnamn Fjöran strandområde
Lasis, (Lassis) gårdsnamn /Se Fallet äga Östra Storbyn traktnamn Fjöra(n) strandparti
Lassis, (Lasis) gårdsnamn /Se Fallet äga, slog Överstbyn = Övre Blecket fäb. Saknas Flygeltjärne Saknas
Levd gårdsnamn Finnerklitt Saknas Övre Kallbolet Saknas Flygeltjärn tj.
Levd gårdsnamn /Se Finnerklitt berg /Se   Flygeltjärn tj
Lefd gårdsnamn /Se Finnerklittjärnen tjärn   Flytet odlingar
Levdgård-en gård Finnstjärn Saknas   Fljoten myr
Levdgården gård Finnstjärnen tjärn   Fläcktjärn tj.
Liljeholmen Saknas Finnstjärnen tjärn   Fläcktjärn tj
Lillhöjen Saknas Finntjärn tjärn /Se   Fon(n- l. Forn)tjärn tj
Lillköl fäbod /Se Finntjärne Saknas   Fonntjärnbacka backe
Lillängsbacken Saknas Finntjärnen tjärn   Frostmatsbäck bifl.
Limbäck by Firiberg äga, slog   Frostmatsknäppan backe
Limbäck by Fisklösbäcken bäck   Frost-Matstjärn tjärn
Limbäck by Fisklösen sjö   Fyribergs-Rädsjön = V. Rädsjön Saknas
Limbäck by Fisklösvarden berg /Se   Fågelklitt höjd
Limbäck by Fisklösvarden berg /Se   Fågelklitt(en) bergparti
Limbäck by Fisklösvarden berg /Se   Fännsjöberg bg
Limbäcken by Fisktjärn Saknas   Fännsjön Saknas
?Limbäck by ?Fisktjärnåsen berg   Fänn- l. Färnsjön se Finnsjön Saknas
Limbäck by Fisktjärnåsen ås   Lill-Fännsjön tj
Limbäck Saknas Fittvik vik   Lill-Fännsjön tjärn
Limbäck by /Se Fjäran Saknas   Fännsjön Saknas
Limbäck by Fjäran, se Foran äga, slog   Fänntjärn tj
Limbäck by Fjäskolugnet sjö   Gambklitt bergklint
*Linde gd Fjäsänget änge   Gammelhuvud udde
Lisol gårdsnamn /Se Fjöran strandområde   Garrbergsviken vik
Lisshol ?gårdsnamn /Se Flygartjärne Saknas   Garbergsviken vik
Lok gd Flygeltjärne Saknas   Getrisholmen holme
Lok gårdsnamn /Se Flygeltjärnen tjärn   Getrygg grusås
Lok gårdsnamn Flyten Saknas   Gilderbrunn slogmark
Lok gårdsnamn Flyten Saknas   Gilderbrunn Saknas
Malmborgskojan koja Flyten terräng   Glypen ravinartad dalkjusa
Martis gårdsnamn Flyten äga, slog   Godkällan källa
Martis gårdsnamn /Se (Gamla Flyten =) Flyten, Gamla Saknas   Grajsbäcken vdr
Martis gårdsnamn /Se Nya Flyten äga, slog   Grajshol parti av by
Morall gårdsnamn Flytvägen Saknas   Grandiksbäcken biflöde
Morbacken by Fläcktjärnen tjärn   Granholmen holme
Morell gårdsnamn /Se Foran äga, slog   Granholmen holme
?Moren by Forntjärnbacke Saknas   Grastjärn tj
Moren by Forntjärne Saknas   Gras- l. Grästjärn tj
Moren by Forsgärde Saknas   Gras- l. Grästjärn tj.
Moren by Forstäppan äga, slog   Grav gravsänka
Moren (el. Morbacken) by Fonntjärnen sank mark   Grasbäcken vdr
Moren Saknas ?Frömyr Saknas   Gravtjärne Saknas
Moren by /Se Funttjärn Saknas   Gravtjärn tj.
Moren by /Se Fyriberg berg /Se   Gravtjärn tj
Moråll gårdsnamn Fyriberg berg /Se   Gravvasseln biflöde
Musk gårdsnamn /Se Fåfängan terräng   Gravvasseln biflöde
Muså gårdsnamn Fågelklitt höjd   Gravvasseln Saknas
Muså (Mossa-) gårdsnamn Fågelklitten höjd   Gravvasseln bäck
Myr gårdsnamn /Se Fännmyren myr   Grisbäcken biflöde
Myran by /Se Fännsjöberget berg   Grislok okänd lok
Myran Saknas Fännsjön, Lilla sjö   Grovberg(et) berg
Myren by Fännsjön, Stora sjö   Grymblok igenvuxen vattensamling
Måmsvärdbodarna f. fäb. /Se Fännsjön vik   Grymtjärn tj.
Mårten gårdsnamn /Se Fännsjön sjö /Se   Grymbtjärn tjärn
Mårten gårdsnamn Fännänget äga, slog   Grymmtjärn tj.
Mårten gårdsnamn Färnänget Saknas   Grymbtjärn tj
Måså gårdsnamn /Se Färnänget Saknas   Grådajk myrsträckning
?Norbergs gårdsnamn Gammaltomt äga, åker   Grådajksbäcken vdr
Nordström gårdsnamn /Se Gammalgårdsgärdet Saknas   Gräsbäcken bäck
Nybolet fäb. Gammelgårdsgärdet gärde   Gräsbäcken bäck
Nybolet fäb. Gertisgärde Saknas   Gräsbäcken Saknas
Nygård del av Björkvassla Getrisholmen Saknas   Grästjärn Saknas
Nyänget fäb. Getrisholmen holme   Grästjärn tjärn
Näsberg fäb. Getrygg grusås   Grästjärne tjärn
Näsberg fäb. Gettäppan äga, slog   Grötvältan myrmalmsblästa
Näsberg berg o. fäb. /Se Glabäcken, se Gräsbäcken bäck   Gummansberg bg
Ollars gårdsnamn /Se Glomänget Saknas   Gummansberget berg
Oradtjärn(s)berg fäb Glop äga, slog   Gutholmen holme
Oradtjärnvallen fäbodvall? Glyp, se Glop äga, slog   Gutkrok krök på Böån
?Pers-(Lars) gårdsnamn Glypen, Norra äga   Gutkrok krök på Byan
Pilt gårdsnamn /Se Gnissan terräng   Gutmargitkällan k.
Prästbamban kyrka Godsänget änge   Gutmyren odling
Ribbgård Saknas Gopkitte Saknas   Gylttjärn tjärn /Se
Ribbsäl fäb. Granholmen Saknas   Gyrisberg(et) berg
Ribbsäl fäb. Granholmen holme   Gåslokarna tjärnar
Rombo gårdsnamn /Se ?Gran- el Gråkitte Saknas   Gåslokarna lokar
Rull gårdsnamn ?Grannäsbäcken Saknas   Lilla Gåstjärn tjärn
Rull gårdsnamn /Se Gravtjärne Saknas   Gåstjärn tjnar
Rumbo gårdsnamn /Se Gravtjärnen tjärn   Stora Gåstjärn tjärn
Rumbo gårdsnamn Gravtjärnen tjärn   Gäddtjärn tj. /Se
Rybbsäl fäbodar /Se Gravvasseln bäck   Gäddtjärn(arna) Saknas
Rybbsäl fäbodar /Se Gravvasseln bäck   Gäddtjärnvarden = Fisklösvarden Saknas
Ryffsäl fäbodar /Se *Grefholmen holme   Gäddtjärnån (l. -bäcken?) vattendrag
Ryffsäl se Rybbsäl fäbodar Grisbäcken bäck   Gäsjöberget berg
Rymdalen förr fäb.? Grislok(e) Saknas   Gäsjön sjö
Rymnäs station drivning- och flottningskoja /Se Grund myr sank mark   Gäsjön Saknas
Ryttar gårdsnamn /Se Gruvdalen dal   Hamberrisbäcken källarm
Rytter gårdsnamn Grymlok Saknas   ?Hammerrisdammen, se Amber- Saknas
Ryvsäl fäb., slog Grymlokmyren Saknas   Hausklitt(en) berg
Rädbjörka fäb. Grym(m)tjärne Saknas   Holkareflytet parti av Flytet
Rädbjörka fäb. Saknas Grymtjärnen tjärn   Holmtjärn Saknas
Rädbjörka fäb. Grymänget äng   ?Holmtjärn se Våmtjärn Saknas
Rädbjörka fäb. Gråbergsvala, se Bösjövarden berg   Holmtjärn Saknas
Räbjörka fäbodar /Se *Gråbergsvarden berg   Holmtjärn Saknas
Rädbörka fäbodar /Se Gräsbäcken bäck   Husbacke backe
Rädbjörka fäbod /Se Gräsbäcken bäck   Husbacken höjd
Rädbjörka fäb. /Se Grästjärne (Gras-) Saknas   Husklitten, se Haus Saknas
Räbörka fäbod /Se Grästjärne Saknas   Hustjärn tj.
Rädbjörken=Rädbjörkens fäb. Saknas /Se Grästjärne (Gras) Saknas   Hustjärnmyr(en) myr
Rädmyren fäb. Grästjärnen tjärn   Hus- l. Usåkern åker
*?Röjsjö Saknas /Se Grävaråker äga, slog   Ausåkern Saknas
Saros gårdsnamn /Se Gräveråkern äga   Hykbergsskäret stup
Saros gårdsnamn Gräveråker äga, slog   Hykjeberg berg
Sexkanten koja /Se Grönsberget berg   Hyk(je)berg Saknas
Simons gårdsnamn /Se Grönsberget berg   Hykjeberget berg
Simons gårdsnamn Gubbgärde äga, slog   Håluskär ställe i Rädan
Simus gårdsnamn /Se Gubbgärde Saknas   Härdölsvägen väg
Sivarsbacken Saknas Gubbänget äng   Härkämäki = Dyverberget berg
Sivasbacken by *Guckuholmen holme   Häränget Saknas
Skogs gårdsnamn Gummansberget berg   Häströven Hykjebergets högsta parti
Skomakare gårdsnamn /Se Gummesberget berg   Häströven Hykjebergets högsta parti
Skråcka fäb. Gunnarstäppan äga, slog   Hästskotjärn Saknas
Skråckavallen = Skråcka fäb. Saknas Gunsmyränget änge   Hästskotjärn tjärn
Skräddar gårdsnamn /Se Gutdalen se »Gutedalen» dal(?)   Hästskotjärn = Kropptjärn tj.
Smids gårdsnamn /Se »Gutedalen» dal(?) /Se   Hästskotjärn tj
Smids gårdsnamn Gutkrok del av Böån   Hästskotjärnbäcken bäck
Snickare gårdsnamn /Se Gutmyren Saknas   Högskär Saknas
Sparf gårdsnamn /Se Gut-Olofmyren myr   Högskär se Ogskär Saknas
Sparr gårdsnamn /Se Gylttjärnen tjärn   Igeltjärn tj
Sparr gårdsnamn Gylttjärn tjärn /Se   Illandstjärn Saknas
Stamm gårdsnamn /Se Gyrisberg, se *Juringsberg berg   Illandstjärn tjärn
Stam gårdsnamn /Se Gyrisberget berg   Indan = Indån Saknas
Stam gårdsnamn /Se Gyrisberget Saknas /Se   Indan = Indån Saknas
Stam gårdsnamn Gyrisberg berg   Inddalen dalgång
Stam gårdsnamn Gyrisris äga, slog   Inddalen Saknas
Stikå, Stiko gårdsnamn /Se Gyrisris Saknas   Ind(d)alssågdammen jfr Ind(d)alssågen sågdamm
Storbyn, Östra o. Västra byar Gyrisris sloge /Se   Ind(d)alssågen (nu försvunnen) såg
Storbyn by /Se Gåränget änge   Indkrok änge
Storhans gårdsnamn /Se Gåsloken, Västra tjärn   Indkrok änge och krök av Indån
Storhans gårdsnamn Gåsloken, Östra tjärn   Indnäsberg Saknas
Stor-Hans gård Gåsloken, Östra tjärn   Indnäsberg(et) berg
Storhol (Stur-) Saknas Gåstjärnarna tjärnar   Indnäsklitt = Indnäsklitten Saknas
Stors gårdsnamn /Se Gåstjärne Saknas   Indnäsklitten berg
Sturs gårdsnamn /Se Gäddtjärn Saknas   Indolov tjärn
Ståbi gårdsnamn /Se Gäddtjärnsbäcken bäck   Indornäsklitten se Indnäsklitten Saknas
*Suggbodarna fäb. Gärdet Saknas   Indortorget »torg»
Sugg = Suggbodarna fäbodar /Se Gärdmor äga, slog   Indsjöarna vikar
Suggbodarna fäbodar /Se Gäsjöberget berg   Indsjödammen = Dammen Saknas
»Suggebodhar» fäbodställe /Se Gäsjön sjö   Indsjön Saknas
?Svembir gårdsnamn ?Gödskan Saknas   Indsjön sjö
Säd- gårdsnamn Gödskan terräng   Indsjön sjö
Säs gårdsnamn /Se *Gömesebergen berg   Indsjösillret lugnvatten
Torp gårdsnamn Hamberris Saknas   Indsågdammen damm
Tors gårdsnamn Hansåkern Saknas   Indsågen såg
Trid gårdsnamn Hansåkern åker   ?In(d)tjärn tj.
Trid gårdsnamn /Se ?Harränge Saknas   Indtjärnvägen =Indtjärnängvägen Saknas
Tridmajtgård Saknas Hartjärne Saknas   Indtjärnängdiket vdr
Trollgraven fäb? Haverkitte Saknas   Indtjärnängvägen körväg
Trollgraven fäb Hedgärde Saknas   Intjärn tjärn
Tvärrymdalen fäb Hedgärde Saknas   Intjärnänget ängsmarker
Tvärrymdalen fäb? *Helleviken vik   Indulov = Ind-Olov Saknas
Tvärrymdalen fäb. Hillerbäcken å   Indån Saknas
Tysk gårdsnamn /Se Hillerbäcken å   Indån Saknas
Uf gårdsnamn /Se *Hilleviken Saknas   Indån Saknas
Vackerbodarna fäbodar? Hinda, se Indån Saknas   Indån biflöde
Vaken gårdsnamn /Se *Hindalen dalgång   Indån å
(Stora) Vasselnäs fäb. »Hinde-strömmen», se Indån å   Indån Saknas
Lilla Vasselnäs fäb. Hindån å   (+)Inda = Indån Saknas
Vasselnäs, Lilla fäb. Hinsmyckelänget Saknas   In(d)tjärnängena åkermark
Vasselnäs, Stora fäb. Hinsmyckelänget änge   Indtjärnänget l. -ängena f.d. ängen
Vasselnäs fäb. /Se Hinsmyren Saknas   Indån Saknas
Vidbäcken Saknas Hinsmyren Saknas   Ins- l. Hinsaltaret »torg»
Vidbäcken Saknas Holkarlflyten Saknas   Insmikjålänget äga
Vidbäcken by /Se ?Hollarskitte Saknas   Jennbrunnflyt myr
Wretman gårdsnamn /Se »Holles holmen» holme?   Jennbrunnflyten myr
Weis gårdsnamn /Se Holmtjärn (=Sågdammen) Saknas /Se   Jugombylkitte åker
Våmhusby Saknas Holmtjärnen sjö   Jäfsgård Saknas
Våmhus Saknas Holmtjärnsberget berg   Jämtmot ås
Våm bynamn? Holmtjärnsklitt höjd   Jämtmot Saknas
Våmhus by Hosmyren myr   Jämtmötåsen se Jämtmot ås
Våmhus by Hultmyren sank mark   Jämtmot(åsen) berg
Våmhus by Hurränget sank mark   Jämtmötåsen berg
Våmhus by Husbacken berg   Järnbrunnfljot myr
Våmhus by Husbacken berg   Järnbrunnflyt myr
Våmhus by ?Hus- el Usgärde Saknas   Järntjärn Saknas
?Våmhus by Husgärdet Saknas   ?Järntjärn tj.
?Våmhus by Husklitten, Lilla höjd   ?Jöllen f.d. slogmyr
Våmhus by Husklitten, Stora höjd   Kallbolsberg Saknas
Våmhus settung Saknas Hustjärnberget berg   Kallbolsflyten Saknas
väder burken=Rädbjörka fäb. Saknas /Se Hustjärnen tjärn   Kallium berg
Åks (gårdsn.) Husåker äga, åker, slog   Kalungstäkt slogmyr
Årnäs terräng /Se Hus- el Usåkern Saknas   Kalungsvardbäcken vdr
*Ændhardzarff beb.? Husåkern äga   Kalungsvarden l. -vardarna bergtoppar
*Ändhardz arff Saknas Husåkern åker /Se   Kanalen kanaliserat stycke av Våmån
ændhardz arff Saknas /Se Husåkerskätte äga, slog   Kansholmen Saknas
Östbygge gårdsnamn /Se Hykjeberg berg   Kansholmen holme
Rumbo gårdsnamn Hykjeberget berg   Karbylemäki berg
  Hykieberget berg   Karl XI.s vad, se Kungsspången Saknas
  Hykjeberget berg   Kattkrok krök på Våmån
  Hykjeberget berg   Kattkrok krök
  Hårdänget äng   Kavelbromyren del av Nyänget
  Hägn åker /Se   Kavelbrosmyren odling
  Härkemäki berg   Kelusmyren odling
  Hästskotjärnbäck bäck   Kerlingbackarna badställe
  Hästskotjärnen tjärn   Killingholmen h.
  Hästmyren myr   Killingholmen holme
  *Högelen berg   Killingholmen h.
  *?Högfljot Saknas /Se   Killingholmen holme
  Högflyt (el. Högkölen) myrmarksområde   Kittarna, Kättarna intaga (inhägnad odling)
  Höggärdmyren myr   Kittbäck vdr
  Högkölen myrmark   Klibbisbäck del av Sickbäck
  Högkölen myrmark   Klibbisgrav sänka
  Högkölen myrmarksområde   Klittarna, se Ljotrajsklitten Saknas
  Högskär höjd   Klittarna berg
  Högstensmyren myr?   Klittbäcken biflod
  ?Högsten-änge Saknas   Klittbäcken vdr
  Höjkarl-Stormyren Saknas   Klittbäcken vdr
  ?Höjstjärne Saknas   Klitthed hedmark
  Höjtjärne Saknas   Klittmyren Saknas
  Höjtjärnen tjärn   Klittmyrarna myrar
  Igelkitte Saknas   Klittmyrarna myrmarker
  Igelkitten åker   Klittmyrbäcken bäck
  Igeltjärne Saknas   Klittmyrbäcken vdr
  Igeltjärne Saknas   Klittmyren myr
  Igeltjärnen tjärn   Klittstupet, se Ståpet Saknas
  Illandstjärnen tjärn   Klittstupet stup
  Illandstjärnen tjärn /Se   Kliviskällan källa
  Indan å /Se   Klårtjärn tj.
  Inddalen dalgång /Se   Klyvåbäck bäck
  Inddalen dal /Se   Knajpen tj.
  Indkrok änge och krök av å   Knausbrott krök
  Indkrok f.d. änge /Se   Knausbrott brott
  Indnäs näs /Se   Knuppa, Knopparna höjder
  Indnäsberget berg   Kolberget, se Kålberget Saknas
  Indnäsberget berg /Se   Kolbodsmyren Saknas
  Indnäsklitten berg   ?Kolholmen Saknas
  Indnäsklitten berg /Se   Konungskällan källa
  *Indnäs-sjöarna Saknas   Koppänget änge
  Ind-Olovtjärnen tjärn   Lilla Korplok lok
  Indnässjöarna sjö /Se   Stora Korplok del av Korplokarna
  Indsjön sjö   Korplok lokar
  Indsjön sjö   Korstjärn tjärn
  Indsjön sjö   Korstjärn tj. /Se
  Indsjön sjö /Se   Kostflyten myr
  Indsjön sjö /Se   Kropprisbäcken Saknas
  Indsjön sjö /Se   Kropprisbäcken bäck
  Indsjösildret lugnvatten   Kropptjärn Saknas
  Indströmmen å /Se   Kropptjärn Saknas
  Indsågen Saknas   Kropptjärn Saknas
  Indtjärne Saknas   Kropptjärn tjärn
  Indtjärnsänge Saknas   Kropptjärn tjärn
  Indtjärnsänget Saknas   Kropptjärn tjärn
  Indtjärnvägen Saknas   Kråkholmen = Killingholmen Saknas
  Ind-Olov tjärn /Se   Kråkhåll ställe (änge)
  Indån, se Hindån å   Kråkhållan gammalt rastställe
  Indån å   Kråkhållbäcken del av Skråckbäcken
  Indån å   Kråkhållsbäcken bifl.
  Indån Saknas   Kråpprajsbäcken vdr
  Indån å   Kråppris skogstrakt
  Indån å   Kråpptjärnbäcken bifl.
  Indån å /Se   Kröksovhol sovhol
  Indån å /Se   Kungsspången spång
  Indån å   Kungsvägen gångstig
  Indån å   Kungsvägen väg
  Indån å /Se   Kvarnbäcken bäck
  *Ingemorbäcken Saknas   Kvarnbäcksudden udde
  Intjärnen tjärn   Kvarngrav ställe där Sandvallsbäcken utfaller i Våmån
  Intjärnsänget terräng   Kvennbäck vdr
  Jonsmyren myr   Kvännbäcken gren (lycka) /Se
  Jugonbilkitte åker /Se   Kvännbäcken vdr
  Jurbergh, se Sjurberget berg   Kvenntjärn tj.
  *Jureberget höjd   Kålberg berg
  ?*Juringsberg berg   Kålberg berg
  *Jurobergh? berg   Kålberg(et) berg
  Jämtkölen sank mark   Kållmyr odlad myr
  Jämtmot mossar   Kårbylenmäk(i) = Karbylemäki Saknas
  Jämtmot ås /Se   Kälk- grav etc. se Tjåk- Saknas
  Jämtmot Saknas /Se   Källdberg berg
  Jämtmot natn, åmöte, »marknadsplats» /Se   Kärrajsholm holme
  Jämtmotåsen ås   Kärrisholmen Saknas
  Jämtmotåsen höjd /Se   Kölbron bro /Se
  Jämtmotåsen ås /Se   Költjärn tjärn
  Jämtmötåsen, se Jämtmotåsen ås   Ladutjärn tj.
  Jämtån å   Ladutjärn tj.
  *Järnbrunn-en, se Järnbrunnflyt-en myr   Ladutjärnänget änge
  Järnbrunnflyt-en myr /Se   Laj- l. Lintjärn tj.
  Järnklitt höjd   Lapptjärn Saknas
  ?Järnmyren Saknas   Lapptjärn tjärn
  Järntjärn tjärn /Se   Lapptjärndammen damm
  Järntjärnen tjärn   Lapptjärnsdammen flottningsdamm
  Kajsbergsskaftet höjd   Latröv källa
  Kallbolberget berg   Latröv(en) källa
  Kallboldikarna sank mark   Lermyren odlad myr
  Kallbolet terräng   Lervik vik /Se
  Kallbolsberget berg   Levdskär berg /Se
  Kallkitte Saknas   Levdtjärnmyren myr
  Kallmyr (Kålld-) Saknas   Lidukuppstop fall
  Kallmyren myr   Liljeholmen holme
  Kallmyren äga, slog   Lilldjupviken vik
  Kallungstäkt slogmyr /Se   Lilldryttvikstjärn tj.
  Kallungsvarden bergtoppar /Se   Lill-Grajshol del av by
  Kalungsvardarna bergtoppar   Lillgrajsholmen holme
  Kalungsvardarna bergtoppar   Lillkulåbudsmyren odlad myr
  Kansholme(n) Saknas   Lillköl fäb.st. (öde)
  Kansholmen holme   Lillkölbäcken bäck
  Kansholmen, Lilla Saknas   Lillköltjärn Saknas
  Kapellsgärde äga, slog   Lillköltjärn = Ola(r)stjärn Saknas
  ?Kapplasgärdet Saknas   Lill-Kråpptjärn tj.
  Karlungsvarden berg /Se   Lillkvännbäck vdr
  Karvik Saknas   Lillkölbäcken bifl. till Syttjtjärnbäcken
  Kattkrok åkrök   Lillköltjärn = L. Syttjetjärn Saknas
  Kavelbromyr Saknas   Lillsilder lugnvatten
  Kavelmyr Saknas   Lillsilderbäcken bäck, del av Dalsbäcken
  Kavelmyren Saknas   Lill-Sittjmyrtjärn Saknas
  Kavelmyren äga, slog   Lillstop fall i Rädan
  Killingholmen holme   Lill-Svältbäcken vdr
  Killingholmen Saknas   Lilltjärn Saknas
  Killingholmen holme   Lilltjärn tj.
  Kipholstjärnen tjärn   Lilltjärn tjärn
  Kittarna Saknas   Lilltjärnen tj.
  ?Kitta(rna) Saknas   Lilltjärn-en tjärnliknande parti
  Kitten Saknas   Lilltramsbäcken vdr
  Klartjärnen tjärn   Lilltramsbäcken bäck
  Klittmyrarna myrar   Lilltramsbäcken vdr
  Klittmyren myr   Lilltramsen en av Tramsarna
  Klockstenen sten   Lill-Tramsen sjö
  Knallfall höjd   Lilltvittuli tj.
  Knutsbrott terräng   Limbäck bäck
  Kolabergsmyren Saknas   Limbäcken biflöde
  Kolbergssten gränsmärke   Limbäcksflytet del av Flytet
  ?Kopptratt Saknas   Limbäcksänget slogmark
  Koppänget änge   Lintjärn tjärn
  Korplok Saknas   Lintjärne Saknas
  Korplok myr   Lintjärn tjärn
  Korplok, Lilla Saknas   Lintjärn tj.
  *Korskällan gränsmärke   Lajtjärn tj.
  Korskälla gränsmärke /Se   Lajtjärn tj.
  Knasmyren Saknas   Lisselgäddtjärn tj.
  Krapptjärne Saknas   Lisselrod tjärn
  Krapptjärne Saknas   Lisselrod tjärn /Se
  Kropptjärnen tjärn   Lisselrymmån, Lilla Rymmån Saknas
  Kropptjärnen tjärn   Lisselunnan lopp
  Kropptjärnen, Lilla tjärn   Lisselperskitten odling
  Kropptjärnen, Stora tjärn   Lisselvasselnästjärn tj.
  Kropptjärnsbäcken bäck   Lisselån utloppsgren
  Krosser slåtter /Se   Lisselån f. avgrening av Våmån
  Kråkhållsbäcken bibäck   Lisselängsbacken Saknas
  Kråkkitten åker   Lisselängsbäck-en vdr
  ?Kråklok Saknas   Litjärnmyren myrodling
  Kråkån bifl.   Ljostjärn tj.
  Kråkån, se Kråkhållsbäcken Saknas   Ljotgrav marksänka
  Kråkänget äng   Ljotgravsbäcken vdr
  Kullholmen Saknas   Ljotrajs skogsmark
  Kullholmen holme   Ljotrajs barrskog
  *Kummelnäset näs   Ljotrajsklitten, Klitterna bergklintar
  Kummernäs näs   Ljustjärne Saknas
  Kvarnbäck å   Ljustjärn tj.
  Kvarnbäcken Saknas   Ljustjärn tjärn
  Kvarnbäcken bäck   Ljöstjärn tjärn
  Kvarngrav Saknas   Ljöstjärn tjärn
  Kvarngärde äga, slog   Ljöstjärnkitten åker
  Kvarnmyren sank mark   Ljötrajs skogstrakt
  Kålkitte Saknas   Ljötrajsbäcken vdr
  Kålkätte äga, åker   Lomtjärn tjärn
  Kälkgrav bäck   Lomtjärn myrtag
  Källmyren Saknas   Lovtjärn tj.
  Källmyren myr   Lund-Anders(as)tak plats vid Kallbolsvägen
  Kätten äga, slog   Lundbröstvarden = Fisklösvarden Saknas
  Kättingåsen ås   Långbrott, Västa o Östra vägbrott
  Költjärnen tjärn   Laungfljötbäcken vdr
  Kölås bröst Saknas   Laungfljötvarden berg
  *Ladholmen holme   Laungflyt, Lång- myr
  Ladutjärne Saknas   Laungfåll dalgång (f. fall) /Se
  Ladutjärnen tjärn   Laungfålltjärn tj.
  Lapptjärnen tjärn   Långfär(d)bro(n) bro
  Lars- el Lasskitte Saknas   Långmyrarna myrar
  ?Lassabacke Saknas   Långskär bergparti
  Lassisängena ängen   Långtjärn Saknas
  Ledigkoppstöp vattenfall /Se   Långtjärn tj.
  Lermyren myr   Långtjärn tjärn
  Levdkitte Saknas   Långtjärn tj.
  Levdskär höjd   Långtjärne Saknas
  Levdtjärnen tjärn   Långänget änge
  Levdtjärnsmyren myr   Länsmansströmmen del av Indån /Se
  Levdvik Saknas   Lövdalbäcken bifl.
  ?Levdängen(a) Saknas   Lövjtjärn tjärn
  Levdänget Saknas   Lövåsen berg
  Liemyren sank mark   Lövåsen se Vackerbodsknallen ås
  Liljeholmen f.d. holme   Lövåsen ås
  Lill-Djupviken vik   Lövåsen ås
  Lill-Fisklösklacken höjd   Martisansbäcken bäck
  Lill-Gäddtjärnarna tjärnar   Martisbäck bäck
  Lillgärde Saknas   Martisänget slåtteränge
  Lillhöjen terräng   Martisänget åker
  Lillkitt terräng   Martisängbäcken bifl.
  Lillkvarnbäcken bäck   Martisängloken f. lok
  *Lillnäset näs   Mattismyr myr
  Lilltjärnen tjärn   Mickelbäcken biflöde /Se
  Lill-Tramsbäcken bäck   Mickelbäcksdammen lugnvatten och damm
  Lill-Tramsen sjö   Mickelsgård dal
  Lill-Tvitulitjärnen tjärn   Mickel- l. Myckelskard berg
  Lilltå tvättplats /Se   Mickelskardsberget = Mickelskard Saknas
  Lilltå tvättställe /Se   Millberg = Millåberg Saknas
  Lilltå Saknas /Se   Millesberg(et) berg
  »Lillåfänget» slogänge?   Millåberget = Millesberget Saknas
  Lillbäcksänge-t Saknas   Mittiråd Saknas
  Limbäcksänget Saknas   Mjölkoppsten sten
  Limbäckåkern ägoområde   Mossåtjärn tjärn
  Limflyten, Gamla Saknas   Mossåtjärnbäck bäck
  ?Limusänge Saknas   Muggköl Saknas
  »Lindebeck» Saknas /Se   Muggkölen myr
  ?Lingroviken Saknas   Muggkölsbäcken biflöde
  Linkitt äga?   Muggkölsbäcken Saknas
  Linkitte Saknas   Muskulovkällan källa
  Linmyren äga, slog   Musuggelmor skogsparti
  Lintjärnbacke Saknas   Musåmyr, Mossmyren fäbodställe
  Lintjärne Saknas   Musåsiller, Mossiller damm (o. gård)
  Lintjärne Saknas   Musåstampen plats f. f.d. vadmalsstamp
  Lintjärne Saknas   Musåtjärn tj.
  Lintjärnen tjärn   Musåtjärn tj.
  Lintjärnen tjärn   Musåtjärn tj.
  Lintjärnen tjärnar /Se   Musåtjärnbäcken biflöde
  *Lisselholmen holme   Musåtjärnbäcken bifl.
  Lissgärde äga, slog   Musåtjärnbäcken del av Lilltramsbäcken
  Lissolbacken backe   Muså(tjärn)bäcken bäck
  ?Lissolbacken backe   Musåtjärnås bergås
  ?Lissvik Saknas   Myckelbäcken Saknas
  Litjärnmyren Saknas   Myssmörslågor plats vik Kallbolsvägen
  Litteråstjägen äga /Se   Måmbäcken bifl.
  Ljotgrav marksänka?   Måmsvärd f. vilställe
  Ljotrisbäcken bäck   Måmsvärd f. vilställe
  Ljotrisklitten höjd   Måmsvärd(s)backarna backar
  Ljustjärne Saknas   Måmsvärdslättan sandhed
  Ljustjärne Saknas   Måmsvärdbäcken = Strandbäcken Saknas
  Ljustjärnen tjärn   Mörand(er)skällan källa /Se
  Ljustjärnen tjärn   Mörandsmyrarna myrar
  Ljustjärnkitte Saknas   Mörandssovholen f. sovhol
  Ljutrisklitten Saknas   Mörtbäcken bäck
  Ljutängena mark /Se   Nabbgärde åker
  Lokgärde äga, slog   Nek = Näcksjön? Saknas
  Lokgärdet Saknas   Nickåsen bolagsstuga
  Lomtjärne Saknas   Nistmyrarna myrmarker
  Lomtjärne Saknas   Nor(d) i Nässkesviken vik
  Lugnbrösten sank mark   Nor(d) i ängen odling
  »Lunde fliotebeck», se Vasselsjöbäck bäck?   Norsholm holme
  Lundänget änge   Nybolsbäcken källarm
  ?Lycktjärnmyr Saknas   Nykvarndammen damm
  Långbroarna Saknas   Nysågplatsen fall i Rädan
  Långbroholarna Saknas   Nyänget änge
  Långbron Saknas   Nåjs- l. ?Nytjärn tj.
  Långfallsbäcken bäck   Lilla Nåjstjärn tj.
  ?Långflytbäcken bäck   Nåjstjärnbäcken vdr
  Långfärbacke Saknas   Näbbosmyren myr
  Långfärbro Saknas   Näcksjön sjö
  Långmyrarna myrar   Näcksjön sjö
  Långmyren myr   Näcksjövarden berg
  Långmyren myr   Näckån vattendrag
  Långmyren myr   Näsgärd åker
  Långmyren äga, slog   Nässkesbacken när
  Långskär höjd?   Näsgärdsbacken udde
  Långtjärne Saknas   Näsgärdsvik vik
  Långtjärne Saknas   Nässkesviken vik(ar)
  Långtjärne Saknas   Näsvik vik
  Långtjärne Saknas   Nörderglyp ravinkjusa
  Långtjärnen tjärn   Nördergljöp(s)bäcken vdr
  Långtjärnen tjärn   Nördra knallen del av Klittarna
  Långtjärnen tjärn   Ogskär berg
  Långtjärnen tjärn   Og- l. Högskär utsiktspunkt
  Långänget äga, slog   Ogskär höjd
  Länsmansströmmen del av indån   Ojst-myr myr
  Lövdalbäcken bäck   Ojstmyrtjärn tjärn
  Lövdalbäcken bäck   Okstjärn f. tjärn
  Lövdalen nat.namn?   Okstjärnängvägen väg
  Lövtjärnen tjärn   Olastjärn tj.
  Lövåsen ås   ?Ola(r)stjärn tj.
  Mandusdammen f.d. damm(?)   Omborbäcken vdr
  Margittjärnen tjärn   Ombåran se Umbåren Saknas
  Martisbäcken bäck   Ombåren Saknas
  Martisbäck bäck /Se   Omboren Saknas
  Martisänge-t Saknas   Omborheden hedmark
  Martisänget äng   Ombortjärn = Ombåren Saknas
  Martisänget äga, slog   Omboråsen berg
  Martisänget äng /Se   Omboråsbäcken vdr
  Matsängesmyran Saknas   Omboråstjärn tj.
  Mattismyr myr   Ora(d)bäcken vdr
  *Mattismyrbäcken bäck   Oradkölen myrmarker
  Mattismyren Saknas   Oradsjön l. -tjärn Saknas
  ?Mesmyren Saknas   Oradtjärn Saknas /Se
  Messmyren myr   Ora(d)tjärn, Öra(d)tjärn tjärn
  ?Michigan Saknas   Ora(d)tjärn, Öra(d)tjärn tjärn
  Millgärde äga, slog   Ora(d)tjärn, Öra(d)tjärn tjärn
  Mjölnarkitte Saknas   Oradtjärn Saknas
  Moralltäppan äga, slog   Ora(d)tjärn = Öradtjärn Saknas
  ?Morika Saknas   Oradtjärn Saknas
  Moråker äga, åker, slog   Ora(d)- l. Öradtjärnberget berg
  Moråkern Saknas   Norra Öra(d)tjärnberget berg
  Munktjärn tjärn   Oratjärnbäcken vdr
  Mustjärne, ev. Moss Saknas   Oratjärnheden skogsmark
  Musåsiller Saknas   Oremyren se Öradkölen myr
  Myckelbäcken bäck   Ormris Saknas
  Myckelskard berg   Orsa-sjön sjö
  Myrkarlänget äga, slog   Orsa-sjön sjö
  Myrtagan (Mör-) Saknas   ?Osmyr myr
  Myrvägen (Mör-) Saknas   Ostnorsbäcken bifl.
  Måmsvärd gräsmark och vilplats /Se   Ostnorsänget slogänge
  »Måssbäck» vattendrag?   Oxbrott vägbacke
  Måmbäcken bäck /Se   Oxbrott bergparti
  Måmsvärd vilställe /Se   Oxbröt backe
  Måmsvärd gräsmark /Se   Oxörat åker
  Måmsvärd grässlätt /Se   Palmdammen damm
  Måmsvärdbackarna vägbackar /Se   Penningtjärn Saknas
  Måmsvärdbäcken bäck /Se   Penningtjärn tjärn
  Måmsvärdslätten sandhed /Se   Pettsalmyr odling
  Märrelok tjärn   Pilå-bäck bäck
  Nageln stubbe /Se   Prästholmen holme
  Nickåsen ås   Pulsa hjortronmarker (myrar)
  ?Nisknya Saknas   Rassakubäck vdr
  Nistmyrarna myrar   Regnåsen ås-parti
  Norderglypen Saknas   Rekåfållsovholen, Räkvallsovholen sovhol
  Norr-å-kölen utmark /Se   Ringvasslen biflöde
  Nyberget berg   Risåsen ås
  Nybolet äga, slog   Rodklitt berg
  Nybolsgärde Saknas   Rodklitt klack /Se
  Nybolsgärdet gärde   Rodtjärn tjärn
  Nygärde äga, slog   Rådåänget, Råd(a)änget änge
  Nygärde Saknas   Rollsbäck vdr
  Nygärdet Saknas   Rollsbäck biflöde
  Nygärdet Saknas   Rollskölen myrmark
  Nygärdet äga   Rollstjärn tj.
  Nygärdet äga   Rollstjärne = Rågettj. Saknas
  Nygärdet äga   Rollstjärnås berg
  Nygärdet äga?   Rosgrav odling
  Nygärdet terräng   Rossåsberget berg
  Nygärdsmyren Saknas   Rossåsen Saknas
  Nykitten terräng   Rossåstjärn Saknas
  Nykvarndamm Saknas   Rossåstjärn tj.
  Nymyren myr   Rostkällan källa
  Nystjärne (Nåjs-) Saknas   Rotbäcken bilföde
  Nyänget Saknas   Rotmålsbäck se Råmuldsbäck Saknas
  Nåjstjärnen sjö   Rottjärn Saknas
  Näcken sjö   Rottjärn se Rodtjärn Saknas
  Näcksjön sjö   Rottjärnbäcken bäck
  Näcksjön sjö /Se   Rultjärn tj.
  Näcksjön Saknas /Se   Ruttjärnen tjärn
  Näcksjövarden berg   Rumbudammen, Rombodammen damm
  Näcksjövarden berg /Se   Rvidutjärn tj.
  Näckån å   Rybbdajksbäcken vdr
  Näckån å   Rybblok vsml
  ?Näsberg berg   Ryvselsbäcken vdr
  Näsberg berg   Ryfsälsklitten berg
  Näsberg äga, åker, slog   Ryfsälstjärn tjärn
  Näsberg äga, slog, åker   Ryman, Stora bäck
  Näsberget berg   Rymdalen ?förr fäb.
  Näsbergsmyren äga   Rymdammen damm
  Näsbergsmyren äga, slog   Rymman Saknas
  Näsbergsvägen Saknas   Rymmdammen flottningsdamm
  Näsgärdsbacken Saknas   Rymdammen damm
  Näsgärdsbacken äga   Rymmån biflöde
  Näsgärdsvik Saknas   Rymnässtation förr flottningsstation
  Näsgärdsviken Saknas   Rymnässtation station
  Näsgärdsviken vik   Rymån se Storrymman å
  Näskarlland Saknas   Rymån å
  Näskitte Saknas   Ryvsälsberget berg
  Nörder-gliop ravinkjusa /Se   Ryvsäl(s)klitten berg
  Nördergljöp ravin /Se   Ryvsälstjärn tjärn
  ?Nörd(er)gärde Saknas   Råbäcken vdr
  ?Ofors Saknas   Råbäcksänget slogmark
  Olovskitte Saknas   Rågettjärn tjärn
  Omborbäcken vattendrag /Se   Rågettjärn Saknas
  Omboren tjärn /Se   Rågettjärn tj.
  Omboren sjö /Se   Råmålsberget berg
  Omborheden skogsmark /Se   ?Råmuldsbäck vdr
  Ombortjärne sjö   Råmålsbäck se Råmuldsbäck Saknas
  Ombåran se Omboren sjö   Råssåstjärn se Rosåstjärn Saknas
  Ombåren tjärn /Se   Råstensmyren myr
  Ombårtjärnen tjärn /Se   Råstensmyren Saknas
  Omboråsen ås /Se   Råstensmyren myr
  Oradtjärnberget, Norra berg   Råstenmyren myr
  Oradtjärnberget, Södra berg   Råsälberget Saknas
  Oradtjärnbäcken bäck   Räbro bro
  Oradtjärnen tjärn   Räbörk-Räsjön en av Räsjöarna
  Oradtjärnen tjärn   Rä(d)dalen dal
  Oradtjärnen se under Bösjön tjärn   Rädalen dalgång
  Oradtjärnmyren myr   Rädan = Rädån Saknas
  Orsasjön sjö   Rädan Saknas
  Orsasjön sjö   Rädan å
  Orsasjön sjö   Rädalsvägen vinterväg
  Orsasjön sjö   Rädan se Rädån Saknas
  Orsasjön sjö   Rädan Saknas
  Orsasjön sjö   Rädsbäcken se Rädån Saknas
  Orsasjön sjö   Rädsjöarna sjöar
  Orsasjön sjö   Rädsjön Saknas
  Orsasjön sjö   Rädsjön = Rädsjöarna sjö
  Orsasjön sjö /Se   Västra Rädsjön = Rädesjön Saknas
  Orsasjön sjö   Rädån vattendrag
  Orsasjön sjö   Räklitt Saknas
  Orsasjön sjö   Räklitt berg
  Orsasjön sjö   Rä(d)klitten bergklint
  Orsasjön sjö   Ränndypyln dypel
  Orsa sjön sjö /Se   Rännkällan källa
  Orsasjön sjö /Se   Rännkällan källa
  Orsasjön sjö   Rännvasslen Saknas
  Orsasjön sjö /Se   Rännvasslan se Ringvasslen Saknas
  Oxbrott se Oxbråt bergsparti   Räsjöarna Saknas
  *Oxbråt ?bergsparti   Räsjön sjö
  Oxkral gränsmärke   Räsjöarna sjöar
  Oxörat Saknas   Rävsvik vik
  Oxörat Saknas   Rödklitten o. -tjärn se Rod- Saknas
  ?Pätsalmyren äga, slog   Rövåhälldammen, Rävhälldammen damm
  Penningtjärnen tjärn   Rövåkulbäcken biflöde
  Pipokangasheden skogsområde   Rövkulänget f. sloge
  Platsen terräng   Rövåsker, Räv(a)skär berg
  Prästholmen holme   Sandflytbäcken Saknas
  Prästmyren myr   Sandflyt(en) myr
  Pulsan sank mark   Sandflyten myr
  Pärtkallmyren myr   Sandflytberget = Sandflytåsen Saknas
  Pärtkarlmyren Saknas   Sandflyt myr
  Ramänget änge   Sandflytåsen, Sandflytberget berg
  Rasgrav Saknas   Sandflytåsen Saknas
  Ribblok Saknas   Sandvallsbäcken Saknas
  *Riddarholmen holme   Sandvallstjärn Saknas
  Risvägen Saknas   Sandvallstjärn, Sandvasseltjärn tj.
  Risängsmyren myr   Sandvasselbacken backe
  Roderänget äng   Sandvasselbron bro
  Rodklitt höjd   Sandvasseln vattendrag
  Rolfsbäcken se under Rollsån Saknas   Saxvik vik
  Rolfskölen se under Rollsån myräng   Selsmyren myr
  Rollsbäck biflöde   Sickbäck bäck
  Rollsbäck biflöde   Sickbäck Saknas
  ?Rollsbäcken bäck   Sickbäck bifl.
  Rollskölen myrmark   Sickbäck(en) bäck
  ?Rollskölen myrmark   Silmyren myr
  Rollskölen myrmark /Se   Sittjmyr myr
  Rollskölen myrköl /Se   Sittj-myren myr
  Rollsån vattendrag   Sittjmyrskällan källa
  Rombodamm Saknas   Sittjmyrtjärnarna, St. och L. tjärnar
  Rombodammen terräng?   Sittjärn Saknas
  Rosmyränget Saknas   Sittjtjärnarna, Sicktjärnarna Saknas
  Rossmyränget änge   Sittjärnbäcken bäck
  Rossåsberget berg   Sjurberg berg
  Rossåstjärnen tjärn   Sjurändbäcken vdr
  Rostkällan vattendrag /Se   Skajbugå berg el. åsar
  Rotenhagen terräng?   Skajbåguåsen se Skidbågoåsar berg
  Rottjärnen, Lilla tjärn   Skajbug- l. Skidbågberget berg
  Rottjärnen, Stora tjärn   Lilla Skajbugå en av Skajbugååsarna
  Ruggbron Saknas   Stora Skajbugå en av Skajbugååsarna
  Rullanders- el -ängesmyr Saknas   Skajbugåbäcken vdr
  Rumbodamm Saknas   Skajbugååsen berg
  Ruttentjärne Saknas   Skalhusbäcken Saknas
  Ruttentjärne Saknas   Skalhusdalen dalgång
  Ryfsälsklitten höjd   Skalhusån flottled
  Ryfsälstjärnen tjärn   Skalausvarden berg
  Rymdalen dal   »Skalerhusbäcken» = Skalausbäcken Saknas
  Rymdammen f.d.? damm   Skalhusån vdr
  Rymdammsberget berg   *Skallerhusbäcken se Skålhusbäcken Saknas
  Rymman älv   Skautjärn se Stautjärn Saknas
  Rymman å   Skauttjärn tj.
  Rymman å   Skavdika(n) myrhål
  Rymådalen se under Tvärryman, å dalgång   Skeppålstjärn tjärn
  Rymån å /Se   Skidbågoåsar berg
  Rymån å /Se   Skidbågsåsarna Saknas
  Rymån å   Skidbågsåsen, Stora o Lilla Saknas
  Rymån å   Lilla Skidbågsåsen berg
  Rymån å /Se   Stora Skidbågsåsen = Skajbug- l. Skidbågberget Saknas
  Rymån å /Se   Skidbäcken vdr
  Rytterbacken backe   Skinnerbodsbäcken vdr
  Råbäcksänget (slog)   Skipaustjärn (= Skipålstjärn) Saknas
  Råbäcksänget äng   Skipåjstjärn tjärn
  ?Rågbro Saknas   ?Skodasmyren åker
  Råggärdet Saknas   Skradderberg Saknas
  Råstensmyren myr   Skradderberget, Skräddarberget berg
  Råstensmyren sank mark   Skråck(a)bäcken biflöde
  Räbäcken å   Skråckbäcken Saknas
  ?Rädan å   Skråckbäcken biflöde
  Rädan bäck   Skråckbäcken Saknas
  Rädan å   Skråckaåsen berg
  Rädan å /Se   Skräddarberget, se Skradderberget Saknas
  Rädklitt berg /Se   Skränklitt bergklint
  Rädan å /Se   Skvallret ställe
  Rädklitten höjd   Skylutjärn tj.
  Rädklitten berg   Skyttjärn se Syttjetjärn Saknas
  Rädklitten kulle   Skålhusbäcken = Gäddtjärnån bäck /Se
  Rädsjöarna sjöar   Skålhusån Saknas
  ?Rädsjön, Västra sjö   Slussbäcken = Börkvasslen Saknas
  Rä(d)sjön, Västra Saknas   Slätmyren myr
  Rädsjön sjö   Smidubäcken avgrening av Våmån
  Rädsjön, Västra sjö /Se   Smidådammen damm
  Rädån Saknas   Snaipdammen, Snipdammen damm
  ?Rädån å   Snajpen tj.
  Rädån å   Snajptjärn = Snajpen Saknas
  Rädån å /Se   Snipdammen se Snaip- Saknas
  Rädänget Saknas   Snipen utvidgning av Indån
  Rädänget sank mark   Snipen tj.
  Ränndammen damm   Snobuckbäck(en) bäck
  Räsjön källsjö   Snobuckbäck bifl.
  Räsjön, V. sjö /Se   Snuggbärslokarna lokar
  Rävakulbäcken biflöde /Se   ?Soditvall Saknas
  Rävakulänget f.d. sloge /Se   Solder-Fittvik = Busvik vik
  Rävhällsdammen terräng   Soldmyrarna myrar
  Rävhällstjärnen tjärn   Solänget odling
  Rödbäcken? Saknas   Solänget sloge
  Rödklitt höjd   Solängsbäcken bifl.
  Rödmyren sank mark   Sosilder, Sosillret lugnvatten
  Rödmyren myr   Spakumyr slogänge; förr äv. fäbodställe
  Rödsandsbacken Saknas   Sparrolovänget änge
  Rödsandsbacken äga   Spiddberg berg
  Römman älv   Spitberg berg
  *Rönäset näs   Sprittjärn tj.
  Sandfljotåsen ås   Spången bro (förr spång)
  Sandfljotåsen ås   Spångklitt bergklint
  Sandvalsmyren äga, slog   Spaungklittbäcken vdr
  Sandvasselbäcken bäck   Spångklitten Saknas
  Sandvasselmyren Saknas   Spänholen kolbotten o. timmerplats
  Sandvasseln Saknas   Stam(m)anmyren myr
  Sandvasseltjärnen tjärn   Stamhöljan djupt ställe i Brotsängbäcken
  Saxvik vik /Se   Stamtjärn Saknas
  Saxvik vik /Se   Stemtjärn tj.
  ?Sickbäcken bäck   Stamtjärn tjärn
  ?Sickbäcken bäck   Lilla Stamtjärn del av Stamtjärnarna
  Sickbäcken bäck   Stora Stamtjärn del av Stamtjärnarna
  *Silleån å   Stamtjärn(arna), Stora o. Lilla tjärnar
  *Silleån å   Stamänget sloge
  Silåtjärnen tjärn   Starrris trakt
  Sjurberg berg   Star(r)sjöbäcken vattendrag
  Sjurberg Saknas   Starlokarna vattupottar
  Sjurberget berg   Starrajsbäcken bifl.
  Sjurberget berg   Starrloken vattensamling
  Sjurgraven dal   Stautjärn damm o. tj.
  Sjurändbäcken bäck   Sten = Stentjärnen Saknas
  Skalhusbäcken bäck   Stentjärn tj.
  Skalhusbäcken Saknas /Se   Stenängsovholen sovhol
  Skavdiken sank mark   Stopbäcken vdr
  Skidbåg(a)berg höjdkomplex /Se   Stopdammen damm (o. kraftstation)
  Skidbåg(a)berg höjdkomplex /Se   Stopet vattenfall
  Skid(båga)bäcken bäck /Se   Stopet se Stöpet Saknas
  Skid(båga)bäcken bäck /Se   Stopet fall i Våmån
  Skidbågaåsarna höjdkomplex /Se   Stopet fall i Våmån
  Skidbågaåsarna höjdkomplex /Se   Stopsågen (förfallen) såg
  Skidbågåsen, Lilla ås   Stopu = Övkallstupet jfr Stupet fall
  Skidbågbäcken bäck   Stopådalen dalgång
  ?Skodossmyren Saknas   Stopådalen dalgång
  Skrumålåknallarna berg   Stopå = Stöpån biflöde
  Skråcka nat-namn?   Stopån å /Se
  Skråckbäcken bäck   Stordammen damm
  Skråckbäcken biflöde   Stordjupviken, Stora Djupviken vik
  Skråckåsen ås   Stordryttvikstjärn tjärn
  Skråklitt höjd   Storgäddtjärn = Gäddtj. Saknas
  Skråmyren sank mark   Storkulåbudsmyren odling
  Skräddarberget berg   Stormyren myr
  Skäggmyren myr   Stormyren odling
  Skränklitten berg   Storrymman å
  Skurtjärn tjärn /Se   Storrymman = Rymmån Saknas
  Skärkmyren myr   Storrymmdammen flottningsdamm
  Sköljetjärnen tjärn   Stor-Sittjmyrtjärn Saknas
  Slätberg berg   Storsvedberget berg
  Slätbergsbäcken bäck   Stortjärn Saknas
  Smedgärde äga, slog, åker   Stortjärn tjärn
  Smedgärde Saknas   Stortramsbäcken vdr
  Smedgärdet Saknas   Stortramsen del av Tramsarna
  Smedsgärdtäppan Saknas   Stor-tvittuli tj.
  Smidgärdet äga   Stor-Vasselnäskällan källa
  Snipen tjärn   Stor-Vasselsjön Saknas
  Snuggbärslokarna tjärnar   Storåsen berg
  Solder-Fittvik vik   Strand vik
  Solänget Saknas   Strandarna slogäng
  Sparränget änge   Strandberget berg
  Spiddbergsmyrarna myrar   Strandberg berg
  Sprittjärnen tjärn   Strandbäcken biflöde
  Spångklitt höjd   Strandbron bro
  Spänholen kolbotten och timmerplats   Stranden vik
  Stamhöljan tjärn   Strandholmarna holmar
  Stammanmyren sank mark   Strandholmarna holmar
  Stamtjärne Saknas   Strandudden udde
  Stamtjärne -arna Saknas   Stupet se Stopet Saknas
  Stamtjärnen tjärn   Stupet = Övkallstupet = Stopu Saknas
  Stamtjärnen tjärn   Sturfåll slogfall
  Stigsmyren änge   Sturfållbäcken annat namn för Kittbäck
  Stekpanngrav terräng   Sturfållsnabban udde
  Stopdammen damm   Stur-Grajshol del av by
  Stopet terräng?   Sturgärde åker
  Stopet vattenfall /Se   Sturholmen holme
  Stopet vattenfall /Se   Sturmyren odlad myr
  »Stopu» vattenfall /Se   Sturstop l. Storstup(et) fall i Rädan
  Stopån å   Sturvasselnäskällan källa
  Stor-Djupviken vik   Sturån Våmåns huvudlopp
  Storfall äga, slog   Stångbacken stigning i stig
  ?Storfall Saknas   Ståpdöpel ställe i Våmån
  Storfallet Saknas   Ståpet vattenfall
  Stor-Fisklösklacken höjd   Ståpet vattenfall /Se
  Stor-Gäddtjärnen tjärn   Ståpkvarnen förr kvarn
  Stor-Hansänget sank mark   Ståpkvarnen förr kvarn
  Stormyr (Stur-) Saknas   Stöpån = Stopån Saknas
  Stormyren äga, slog   Stöpet fall
  Stormyren Saknas   Sud i Nässkesviken vik
  Stormyren myr   Suggsvedan f.d. brända
  Stormyren myr   Suggåsen berg
  Stormyren myr   Sundet passage
  Stormyren myr   Sundet del av St. Vasselsjön
  ?Storsgärde Saknas   Svalkestjärn Saknas
  Stortjärne Saknas   Svalkestjärne tj
  Stortjärnen tjärn   Svalkestjärn tj.
  Stor-Tramsen sjö   Svartbäcken bifl.
  Sto-Tvutulitjärnen tjärn   Svarttjärn Saknas
  Stor-Vallsjön sjö   Svarttjärn tj.
  Storåkern Saknas   Svarttjärn tjärn
  Storåkern (Stur-) Saknas   Svarttjärn tj.
  Storänget Saknas   Svarttjärn tj.
  Storänget änge   Svarttjärnklitt bergknalle
  Strandberg berg   Svartån utlopp
  Strander(na) Saknas   Svedeb lövskog
  Strömmingsvedjan terräng   Svältberg berg
  Stubbmyren myr   Svältbäck vdr
  Stummenmyren Saknas   Stora Svältbäcken vdr
  Stummenmyren äga, åker   Svältbäcken biflöde
  Stummenmyren Saknas   Svältbäckstjärn tj.
  Stupet Saknas   Svälåmyr se Svälämyr Saknas
  Stöpet fall   Svälämyren myr
  Stöpsågen såg   Svälä- eller ?Svälermyren myr
  ?Suggåsen berg   Svälämyrsbäcken bäck
  Suggåsen ås   Svälämyrsknäppan avsats i vinterväg
  Sundet sund   Svälämyrsknäppan gupp (brytning) i vinterväg
  *Sundnäs näs   Svälämyrstjärn tj.
  Sunngåsmyren Saknas   Svälämyrstjärn tj
  Sungåsmyren myr   Svämsholmen h. (vid högvatten)
  Svaden Saknas   Sylå- l. Seltjärn tj.
  Svaden äga, slog   Sylå- l. Seltjärnssovholen vilplats
  Svartbäck bäck   Syttjkällan källa
  Svarttjärno Saknas   Syttjmyrarna myrar
  Svarttjärnen tjärn   Syttj(e)myren myr
  Svarttjärnen tjärn   Syttj(e)myrsbron gammal bro
  Svarttjärnklitt höjd   Syttjetjärn tj.
  Svensklarskitte Saknas   Syttjärn, Stora och Lilla tjärnar
  Sågbäck bäck /Se   Syttjärnbäcken vdr
  Sågdammen Saknas   Lilla Syttjetjärn tj.
  Sågdammen damm   Stora Syttjetjärn = Syttjetjärn Saknas
  Sågdammen Saknas   Syttjmyrsbron bro
  Sågklitten höjd   Sågdammen damm-tjärn
  Sälsmyren Saknas   Sågdammen = Holmtjärn Saknas
  Sälsmyren myr   Sälsåsen klitt
  Sälsåsen ås   Sälsåsen berg
  Säsänget äga, slog   Söderblecksberg Saknas
  Säsänget äng   Söderbecksberget, Södra Blecksberget Saknas
  Söderbäcken bäck   Södra knallen en av Klittarna
  *Söreberg berg   Testjärn, (Tiestjärn) Stora och Lilla tjärnpar
  Tackholmen Saknas   Lilla Tiestjärn en av Tiestjna
  Tackholmen holme   Stora Tiestjärn en av Tiestjna
  Tiesttjärnen tjärn   Tjåkgraven, Kälkgraven dalgång
  Tjuvskär höjd   Tjåk- l. Kälkgravsbäcken bäck
  Tomsmyren sank mark   Tjärnmyr myr
  Torilddammen terräng   Tjärnmyr myr
  ?Torråsen berg   Tjärnmyrsbäcken vdr
  Torråsen ås   Tjöv-myr(en) myr
  Torsgärdet Saknas   Tjöv-skär berg
  Toråhsen se Torråsen ås   Tomsmyr odlat parti
  Toskvasselberget berg   Tomsmyrsbäcken vdr
  Toskvasseln bäck   Torget vägkorsning
  Toven natn /Se   To(r)skvasselberget berg
  Tramsbäcken bäck   Torskvasseln bäck
  Tramsen Saknas   Toskvasselberg Saknas
  Tramsgrav dalgång   Toskvasselberg berg
  Tramsgraven dalsänka   Toskvasselbäcken b.
  Tramsklitten höjd   Torskvasseln källbäck /Se
  Transjön, Lilla Saknas   Toven ås
  Transjön, Stora Saknas   Tramsbäcken Saknas
  Tranusäng Saknas   Tramsbäcken vattendrag
  Tranusänget terräng   Tramsen sjöar
  Tretjärnmyren myr   Tramsen Saknas
  Trollgrav terräng   Tramsen sjö
  Trollgravsberget berg   Tramsen, L., se Lill-Tramsen Saknas
  Trolltjärnen tjärn   Tramsgrav dalgång
  Trolltjärnen tjärn   Tramsgrav dalgång
  Trotholmen (Traut-?) Saknas   Tramsheden hedmark
  Trotholmen Saknas   Tramsjön se Tramsen Saknas
  Trottholmen holme   Tramssjön, L., se Lill-Tramsen Saknas
  Trottkitten terräng   Tramsjön, St., se Tramsen Saknas
  ?Trovkitte Saknas   Stora Tramsjön se Stortramsen Saknas
  Trysstjärnen tjärn   Tramsklitt(en) berg
  Tusenklack höjd   Tramsknallarna se Tramsknallen Saknas
  Tvittulitjärne Saknas   Tramsknallen = Tramsklitten Saknas
  Tvitulitjärnen tjärn   Tramsknapparna = Tramsknallarna Saknas
  Tvärryman å   Trashol sovhol
  Tvärrymdalen dalgång   Tridmajtströmmen del av Indån
  Tvärrymdalen dalgång /Se   Tri(d)majtströmmen del av Indån
  Tvärrymman å   Trimajtkrok vägkrök
  Tvär-Rymmån, Lilla Saknas   Fridänget änge
  Tvär-Rymmån, Stora Saknas   Trottholmen h.
  *Tvärstupberget berg   Trulltjärn tj.
  *Tvärådalsberget berg   Trulltjärn, Trolltjärn tjärn
  Tyskladubacken (-bottjin) Saknas   Trulltjärn tj.
  Täppan Saknas   Trulltjärn tj.
  Underbårsmyr Saknas   Trygelvägen vinterväg
  Unnan å   Trystjärn tj.
  Upp-å-kölen utmark /Se   Trysstjärnbäcken vdr
  Us- el ?Husgärde Saknas   Tusanklack, Tusenklack berg
  Utgärdet Saknas   Tvikjolitjärn, Tvikälatjärn se Tvittuli Saknas
  Vackerbodknölen höjd   Tvitjelitjärn = Tvittuli, Stora och Lilla Saknas
  Vallsjöbäcken bäck   Tvittuli tjärnar
  Vallsjön, Stora sjö   Tvitjilåbäcken bifl.
  Vallänget äga, slog   Tvitjilåtjärn, Tvitjilåtjärnarna=Tvittuli, St. o L Saknas
  Valsänget äga, slog   Tvitsulitjärnarna tjärnar
  Varglok Saknas   ?Tvittulitjärnarna tjärnar
  Vassbäck Saknas   Tvituli el. Tvittuli = Tvitulitjärnarna Saknas
  Vassbäcken Saknas   Tvitulimyrarna myrar
  Vasseln biflöde /Se   Tvituli- el. Tvittulitjärn(arna) tjärnpar
  Vasseln biflöde /Se   Tvitulitjärn tjärn
  Vasseln å   Tvitulitjärnarna tjärngrupp
  Vasselnäs äga, slog   Tvorråsen berg
  Vasselnäsdammen f.d.(?) damm   Tvärryman bäck
  Vasselsjöbäck bäck?   Tvärrymdalen dalgång
  Vasselsjön, Lilla sjö   Tvärrymdalsskogen skog
  Stora vasselsjön sjö   Tvärrymdammen se Rymdammen damm
  Vasselsjön, Lilla sjö   Tvärrymdammen se Rymdammen damm
  Vasselsjön, Lilla o. Stora sjöar   Tvärrymdalen dalgång
  Vasselsjön, Lilla sjö   Tvärrymman å
  Vasselsjön, Stora sjö   Tvärrymman Saknas
  Vasselsjön, Lilla sjö   Tvärrymman å
  Vasselsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Tvärrymmbäcken = Tvärrymmån Saknas
  Vasselsjön, Lilla sjö /Se   Tvärrymmdalen dalgång
  Vasselsjön, Stora sjö /Se   Tvärrymmån källflöde
  Vasselån å /Se   Tvärrymmån källgren
  Vasselån å /Se   Tvärrymmån = Tvärrymbäcken Saknas
  Vasselänget äga, slog   Tvärrymån å
  Vasselänget se Valsänget äga, slog   Täppdike myr
  Vasslaränget Saknas   Ulastjärn tj
  Vasslaströmmen Saknas   Umboren Saknas
  Vasslerängen Saknas   ?Umbåren tjärn
  Vidlok tjärn   Umbårklacken berg
  Visarkitt terräng   »Upp(e) i bäckarna» skogs- o- ängsmark
  Vispänge Saknas   Upp-i Bäckjum skogstrakt
  Vispänget äga, slog   Usiskällan källa
  Vridutjärnen Saknas   Vackerbodsknallen ås
  Vålmor skogsmark /Se   Vackerbodsknallen Saknas
  Vålmyr myr /Se   Vajdlokarna f. slogänge
  Vålmyren sank mark   Vallsjöbäcken bäck
  Vålmyränget Saknas   Vallsjöbäcken vdr
  Vålsänget Saknas   Vargdikarna sumpaktig mark (småmyrar)
  Vålsänget äga, slog   Vargdiksbron bro
  Vålsänget Saknas   Vargdiksbäcken del av vdr
  Vålsänget äga   Vargdiksmyren myr
  Våman Saknas   Varglok odling (f. lok)
  Våmborbäcken bäck   Vargmyren Saknas
  Våmberklacken berg   Vassbäck bäck och vik (mynningsvik)
  *Våmborssjön(?) Saknas /Se   Vassbäck bäck
  Våmbron bro   Vassbäck bäck
  Våmdalen dalgång   Vassbäcksviken vik
  Våmdalsmyrarna myrar   Vasseln bäck
  Våmen Saknas   Vasseln = Vasselån fr. Stora Vasselsjön Saknas
  Våmhus-Näckådalen terräng   Vasseln biflöde
  Våmhusviken vik   Vasselnäsberget berg
  Våmhusviken vik   Vasselnäsberget Saknas
  Våmhusviken Saknas   Stora Vasselnäsberget berg
  Våmhusviken vik   Vasselnäsdammen damm
  Våmhusviken vik   Vasselnäskällan, Stora källa
  Våmhusån se Våmån å   Vasselnäsån vattendrag
  Våmmevi fotbollsplan   Vasselnäsån vdr
  Våmsjön sjö   Vasselsjöarna Saknas
  Våmsjön sjö   Vasselsjön, Lilla Saknas
  Våmsjön sjö   Vasselsjön, Stora Saknas
  Våmsjön sjö   Vasselsjön, Stora o. Lilla sjöar
  Våmsjön sjö   Lilla Vasselsjön del av Vasselsjöarna
  Våmsjön sjö   Stora-vasselsjön, Stor-vasselsjön del av Vasselsjöarna
  Våmsjön sjö   Vasselån se Vasseln Saknas
  Våmsjön sjö /Se   Vasslen l. Vasseln bäck
  Våmsjön sjö /Se   Vasslen Saknas
  Våmåbadet terräng?   Vassleränget odling
  Våmån å   Vassleränget odling
  Våmån å   Vasslerängsbäcken Saknas
  Våmån å   Vattumyren myr
  Våmån å /Se   Vidlokänget f. slogänge
  Våmån å   Vidmyr tjärn och myr
  Våmån å   Vidmyr myr
  Våmån å   Vidmyrtjärn tjärn
  Våmån älv   Vidmyrtjärn tj.
  Våmån vattendrag   Vinkällan k.
  Våmån å   Vålmor skogsmark
  Våmån å   Vålmorsbäcken vdr
  Våmån å   Vålmyrbäcken vdr
  Våmån å   Vålmyrbäcken biflöde
  Våmån å   Vålmyrbäcken bifl.
  Våmån å /Se   Vålmyren myr
  Våmån å /Se   Våman = Våmån Saknas
  Våmån å /Se   Våman å
  Våmån Saknas   Våmbro landsvägsbro
  Våmån å   Våmdalen dalgång
  Våmån å   Våmdalen Saknas
  Våmån å   Våmdalen dalgång
  Våmån å /Se   Våmdalsmyrarna myrar
  Våmån å /Se   Våmdalsmyrarna Saknas
  Våmån å /Se   Våmhussovhol sovhol
  Yfstgärde äga, slog   Våmhusstupet stup
  Yftåker äga, slog   Våmhusviken vik
  Ygelkätte äga, slog   Våmhusviken vik
  Yttergärde äga, slog   Våmhusån å
  Åjsttjärnen tjärn   Våmhus-ån Saknas
  Årnäs Saknas   Våmsjön sjö
  Åsmyren myr   Våmsjön källsjö
  Åsmyrtjärnen tjärn   Lilla Våmsjön sjö
  Älgmyren myr   ?Våmtjärn tjärn
  +Ändhards arv jordäga /Se   Våmtjärngrav sänka
  Ängarna äga, slog   Våmån Saknas
  Ängarne äga, slog   Våmån, se Våman Saknas
  ?Änget (dial Ändjä) Saknas   Våmån, Våman vattendrag
  ?Ängsgärde Saknas   Västra l. Väster-Dyvran en av Dyveråarna
  Änkegärde äga, slog   Väster-Långbrott, Västra Långbrott vägbrott
  Äsptjärne tjärn /Se   Väster-Räsjöarna = Räsjöarna Saknas
  Äspeänget ängsmark /Se   »Väst i Pulsa» sank myrmark
  Ästaslok vik /Se   Åjst måjr myr
  ?Ätjärne Saknas   Åjstmåjrtjärn tj.
  Ätjärnmyren myr   Åjsttjärn tj.
  Öradflyt myr /Se   Åjstjärn tjärn
  Öradkölen myrköl /Se   Åldräs- eller Ålderrajsbäcken del av Kråpprajsbäcken
  Öretjärnen Saknas   Åldråsängena f. slogänge
  Öst-i-änget äga, slog   Ån = Våmån Saknas
  Östnorsänget Saknas   Årnäs näs
  Östnorsänget sank mark   Åsmyren intaga
  Östnoränge äga, slog   Åsmyr f. intaga (odling)
  Ötjärne Saknas   Åsmyrbäcken bäck
  Ötjärne tjärn /Se   Åsmyrbäcken del av vdr
  Ötjärnmyren Saknas   Åsmyren f. odling
  Överberg berg   Åsmyrtjärn tj.
  Övstgärde Saknas   Åxtjärn tjärn
      Åxtjärnänget änge med tjärn
      Ällskär berg
      Älvkarlbäcken biflöde
      Älvkarlstorpet fall i Våmån
      Älvkarlsstupet, se Ståpet Saknas
      Ängen Saknas
      Ängen åker
      Äsptjärne Saknas
      Äsptjärn tjärn
      Äspänget åker (förr änge)
      Ästaslok ave
      Äsänget Saknas
      Ätjärnmyren myr
      Ökenknularna bergåsar
      Öradkölen myr
      Öradkölen Saknas
      Ökenknularna skogshöjder
      Öradtjärn = Oradtjärn Saknas
      Öradtjärn se Ora(d)tjärn Saknas
      Öradsjön = Lilla Våmsjön Saknas
      Södra Öra(d)tjärnberget berg
      Örsjön se Lilla Våmsjön Saknas
      Öster- (l. Östra) Långbrott brott i vinterväg
      Öster- l. Östra Dyvran en av Dyveråarna
      Östnorsänget änge
      Ötjärn Saknas
      Ötjärn tjärn
      Ötjärn tj.
      Ötjärnbäcken bäck
      Ötjärnmyren myr
      Ötjärnmyren myr och skogsmark
      Överberg Saknas
      Överberg berg
      Övkallbäcken vdr
      Övkallstupet fall i Våmån

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.