ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malungs socken : Nås och Malungs domsagas tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 2(2) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 2054 Bebyggelsenamn : 585 Naturnamn : 2351
Jommo, Gamla gd /Se Långtjärnen tjärn Knuts gårdstillnamn Lomtjärnen, Lilla tjärn
Jommohagen område /Se Långtjärnen, Norra tjärn Knuts gård Lomtjärnen, Stora tjärn
Jommohusen gd /Se Långtjärnen, Södra tjärn Knölan gd Lomtjärnmyren myr
Jommo Johannes gd /Se Långtjärnsåsarna höjder Knösen gård Lomtjärnsbäcken bäck
Jommo Ola gd /Se Långviken vik Boden, Gamla fd affär Lomtjärnsbäcken bäck
Jonasstugan fäbodstuga /Se Långviknäset näs Korsnässkogen, se Rommarheden traktnamn Lomtjärnsmyren myr
Joni gd /Se *Långåsen ås Korsnässkogen, se Tällbyn traktnamn Lomtjärnsnoren vattendrag
Jonkholen gdar /Se Långåsen ås Kossifall gård Lomtjärnsudden skogsudde
Jägra by Långåskölen, Västra Saknas Kossifall gård Lomtjärnsåsen ås
Jägra by Långåskölen, Östra sank mark Kossifall gd Lonitt mossodlingar
Jägra by /Se Långängesheden terräng Kossivallen lht Lonnitta myr
Jägra by /Se Långänget f.d. slåtteräng? Kranka gård Lorthäjsan hälsokälla
Kangelåsen gd /Se Läggkaketjärnen tjärn Kråkan gård Lortis förr festplats
Kangelåsen gd /Se Lämbbergh berg o. triangelpunkt Kråkan by Lortmossen förr festplats
Kapla gårdsnamn Lämbbergh berg Kråkan by Lortmossen förr mossodling
Kinoisenmäki gd /Se Lämbergh berg Kullan by Lortmossen myr
Kitten gd /Se *Lämberget berg Kullen, Nordare förr gd Lortmossen mosse
Knölan gd /Se Lämbäcken, Lilla bäck Kullen, Sönnare förr gd Lortmyrarna myrar
*Konungslada lada Lämbäcken, Stora bäck Kultdöla gård Lortmyrtjärnarna tjärnar
Konungs Lado lada Lämbäcknäset näs Kultdöla gård Lortvägen stig
Korsbrändan Saknas /Se Lämmittitjärnen tjärn /Se Kungstället gd Lorvåstjärnen, se Lurvåstjärnen Saknas
Kossifall gd /Se Lämmittiviken vik /Se Kusa gård Ludenfärnmoren skogsområde
Kråkan gd Lämmyran sank mark Kusriset gård Lufshån sjö
Kråklok gd /Se Lämviken vik Kvantåsen gård Lugnan, se Ulungan Saknas
Kullen förr torp Länsviken, Västra vik Kvantåsen torp Lund Jonas-ölen sandgrund
Kult-Döla gd /Se Länsviken, Östra vik Kvarnfall gård Lunit mossodlingar
Kvickers gd /Se Lätjärnen tjärn /Se Kvarnfall gd Lunitmossen, se Loinit och Lonnitta Saknas
Kvillssälen fäb. *Löderröset gränsmärke Kvarnholen gård Lunitt mosse
Käk´ahomäki förr gd /Se Lödersjöberget berg Kvarnmossarna (myrar och) gårdar Lunittbäcken bäck
köl namnelement (beb. namn) /Se Lödersjön sjö Kvarnmossen gård Lunittflyet tjärn
Kölberg by Lödersjön sjö Kvarnmossen torp Lunittåsen ås
Kölberg by /Se Lödersjön sjö Kvarnudden udde i och gård vid Lurvåsen höjd
Kölberget by /Se Lödersjön sjö Kvarnudden gård Lurvåstjärn tjärn
Kölåsen torp /Se Lödersjön sjö /Se Kvarnudden torp Lurvåstjärnen tjärn
Lanso gd /Se Lödersjöstugan nat. namn? Kvickstället förr gd Lurvåstjärnen tjärn
Lassbel gd /Se *Löfåssen ås Kvillssälen fäbodar Lurön ö
Lasstugan förr fäb.-stuga /Se *Löfåssen ås Kvintåsen gård Lurön förr ö
Laxmossen gdr /Se Lögdahavstjärnen, Lilla tjärn Kvintåsen torp Lusbäcken bäck
Likona gd /Se Lögdahavstjärnen, Stora Saknas Kvisdammen lht Lusbäcken bäck
Likåfallet gd /Se Lömberget berg Kvisnäs förr gd Lusbäckkölen myr
Lillmon gd /Se Lömberget berg o. triangelpunkt Kåkstaden del av by Lusbäckkölen mosse
*Lindom by Lömberget berg Kålfallet, se Norra Avradsberg traktnamn Lusbäcktjärnen tjärn
Lisjos gd /Se Lömberget berg Kåssifall gd Lushån sjö
Lisskerstitäppan gd /Se Lömbergskölen myr Kåssivallen lht Lus Lass-bäcken bäck
Lisskogsåsen by /Se Lömma å Källa gård Lussipottheden höjd
Lisskvarn kvarn Lömman å Källback gård Lussivallen Saknas
Lisstola gd /Se Lömmberget berg Kölberg traktnamn Lustguckukyrkan flyttblock
Lissmobyn gd /Se Lömmermyran myr Kölberg gårdar Lyan å
Landjonas gd /Se Lömåsen berg Kölberg by Lybergsbäcken bäck
Lyan fäb. Lömåsen ås Kölberg by Lybergsgnupen bergstopp
Lyberget fäb? Lönnängen äga Kölberget, se Kölberg traktnamn Lyckekölen myr
Lyberget fäbodställe *Lönnbergen, Norra och Södra berg Kölåsen gård Lygnet plats vid ålderdomshem
Lyberget fäb. Lördagsbäcken bäck Kölåsen gd Lynäset udde
+Lyckan? beb. Lördagstjärnen tjärn Lakenså gd Lysjön sjö
Lömberget fäb. Lösarkölen myr Lakso, Nordare gd Lysjön sjö
Lövberget förr torp /Se Lötsmyran sank mark Lakso, Sönnare gd Lyskölen myr
Maberg by /Se Lövbackskäret höjder Lanso gård Lystjärnen tjärn
Malung, Ytter kapellförs. *Lövberg berg Lanso gd Långa bäcken bäck
Malungs västra Finnmark del av sn /Se Lövberget berg Lanså gård Långa bäcken bäck
Malungsfors byar /Se Lövberget, Lilla berg Lappa förr torp Långa flogen lugnvatten
Maläng förr sn Lövberget, Stora berg Larshols gård Långa myren myr
Markusberget fäb. Lövberget berg Larshols, Södra gård Långa myren myr
Mattlaberg gd Lövberget höjd Larshols Per-gårdarna gårdar Långa myren myr
Mattlaberg gd /Se Lövbergsbäcken bäck Lars-Magnuses gd Långa tjärnen tjärn
Medskogsberg förr beb. Lövbergsmyran sank mark Lars-Magnuses gd Långa udden udde
Medskogstorp förr torp /Se Lövbergsmyran sank mark Lars-Magnusvallen lht Långbrändan del av Tyngeberget
Medskogstorp förr tp Lövbergsmyran sank mark Lasbet gård Långgräsbrändan landområde
Milsjögården gd Lövbergstjärnen tjärn Laskudden förr torp Långgräskölen myr
Milsjöheden gdr /Se Lövfallet sluttning Laxmossen gård Långheden höjdsträckning
Milsjön gd /Se Lövfallmyran myr Laxmossen gdr Långheden hed
Mobyn by Lövholmen holme Laxmossfall gård Långholen höjd
Mobyn Saknas Lövholmen holme Laxmossfall traktnamn Långkölen myr
Mobyn by /Se Lövholmen, Lilla holme Laxmossfallet, se Laxmossfall traktnamn Långlekarna myrar
Modig gd /Se Lövris brändan skogsområde Lekarens numera obebodd gård Långlekarna myr
Mon, L. N., S. byar Lövristjärnarna tjärnar Lekarens förr torp Långmarkkölen mosse
Mon by Lövåstjärnen tjärn Lekarstället förr torp Långmyrberget berg
Mon by /Se Lövön ö Lias f.d. gård Långmyren myr
Mon by /Se Mabergsröstarna terräng? Liesmedtorp gårdar Långmyren myr
Mon, Norra, Södra och Lilla byar Magnilbrändan terräng Liesmedtorp gdr Långmyren myr
Mon, N. S. o. L. byar Magnilviken vik Likona gård Långmyren myr
Mon, Södra del av Mobyn /Se Maj-Lisas knut terräng Likona gd Långnoren vattendrag
Myckelbyn by Majtigårds logarna sank mark Likonen gd Långnäset näs
Myckelbyn by Malungs-Glatjärnen tjärn Likåfallet gd Långnäset näs
Myckelbyn by /Se Mangelbodkölen myr Lillmobyn by Södra Långnäset näs
Myckleberget fäbod Manniudden udde Lillmon gård Långsundet myr
Nissa, Västra o. Östra gdar /Se Manniviken vik Lillskogsbrändan gårdar Långtegarna förr åkrar
Nissbelheden gd /Se Maraloken sank mark Limgården gård Långtjärnarna tjärnar
Noppiberg gd /Se Maritigårdstjärnen tjärn Lindgärdet del av by Långtjärnbäcken bäck
Nordanåker by Markkölen myr Lindsberg gård Norra Långnäset näs
Noråcker by Markkölen myr Lisa gård Långtjärnbäcken bäck
Nycklebyn by Markusberget berg Lisbet gård Långtjärnen tjärn
Nystugan gd /Se Markusberget berg Liselen fäbodar Långtjärnen tjärn
Nysälen fäb. Markusberget berg Lisells affärshus Långtjärnen tjärn
*Närstorp? beb.? Markusberget höjd /Se Lissjos gård Långtjärnen tjärn
Näsberg, Östra by /Se Marrasomossen mosse Lisskogsbrännan gårdar Långtjärnen tjärn
Nässkogen torp Marrasomossen mosse /Se Lisskogsbrändan gdr Långtjärnen tjärn
Olabel gd /Se *Marråberg berg Lisskogsåsen gårdar Långtjärnen, Nordre tjärn
Peckaholm förr fäbod /Se Massas-Bengtbäcken bäck Lisskogsåsen by Långtjärnen, Söndre tjärn
Pellbacken gd /Se Matlången sank mark Lisslas gård Långtjärnfallen bergssluttningar
Pell-stugorna stugor /Se Matsäcksberget berg /Se Lisslassmedjan husgrund Långtjärnmyren myr
Piteåstaden gdar /Se Matsäckskölen myr Lisslängesgården gård Långtjärnån å
Prästhans förr gd /Se Mattbodkölen myr Liasman gård Långvattubacken backe
På Heden gd /Se Mattbodvallen f.d. slåttervall Lissmarit gård Långviken vik
Pålkullen by /Se Mattikaråsen berg Lissmobyn, se Lillmon by Långviknäset näs
Pålkullen by /Se Mattlaberg berg /Se Liss Per gård Långåkern åker
Päbel gd /Se Mattlaholmen, Lilla holme Lisspol gård Långåsen höjd
Päcke gdn /Se Mattlaholmen, Stora holme Littora gård Långåskölen myr
Rankfall gd /Se Mattla kvarn terräng Ljugaråsen gård Långänget slåtteräng
Rimäck förr torp Medskogen skogsområde Ljugeråsen ödegård Lämmberget berg
Rimäk gd /Se *Medskogsbergen trol. berg Ljungfall gård Lämbergskölen myr
Risåsen förr torp /Se Medskogsberget berg Ljungfall torp Lämbäcknäset näs
Risåsen gd Medskogsberget berg Loktäppan gård Lämmittitjärnen tjärn
*Rolands heden by Medskogsberget berg Lugnet gård Lämmittiviken vik
Rolig gd /Se Medskogsberget berg Lugnet gd Lämmyren myr
Romarheden by /Se Medskogsberget höjd Lunden gård Lämsällmyrarna myr
?Rotå-Lyberget fäbod Medskogsberget berg Lyan fäbod Lämviken vik
Rotå-Lyberget fäb. Medskogsberget berg Lyan fäbodar Länsmansstenen sten
Rya Saknas Medskogsberget berg Lyberget fäbodar Länsmansviken vik
Rysjömäk by /Se Medskogsberg berg /Se Lyckan gård Länsen nybygge
Råberget fäb. *Medskogsbergröset gränsröse Långbrändan, se Backa-Holarna traktnamn Länsen gård
Råberget fäbodar *Medskogsbergsröset gränsberg med triangelpunkt Långfallet gård Länsen torp
*Rådandheden by Medskogsbergssätern berg Långfall gd Lögaråsen höjd
Rådmyrheden by Medskogsbäcken bäck Långfallvall gammal fäbodvall Lögdahavstjärnen tjärn
Rögård, Nedre o. Övre gdar /Se Medskogsmyran myr Långsälen fäbodar Löjdahavstjärnen tjärn
?Rölandet Saknas *Medskogsröset gränsmärke Lämviken gårdar och fäbodar Lögdahavstjärnen, Lilla tjärn
Sakofall gd /Se *Medskogsröset gränsmärke Länsviken vik Lömma å, avlopp
Sandheden gdr Medskogstjärnen tjärn Länsviken, Västra vik Lömmån å
Seellebyn by Medskogstorp terräng Länsviken, Östra vik Lömmåsen höjd
»Sicksiö Fäbodar» försv, fäb. Megrinn terräng? Länsviken vik Lördagsbäcken bäck
Sillerö by Megrinn viloplats /Se Löddersjöskogen, se Myckelbyn traktnamn Lördagstjärnen tjärn
Sillerö by Megrinn hållplats /Se Lömmberget, Södra fäbodar Lösarekölen myr
Sillerö by /Se Megrinnan bäck Lönnberget fäbod Lötsmyren myr
Sillerö by /Se Megrinnsbacken backe o. triangelpunkt Lövberg gårdar Lötsmyren myr
Sjökusen fäb. /Se Megrinnskvillen bäckdel /Se Lövberg, (Nordare) f.d. gd Lövbackskäret höjd
Sjörisberget fäb. Megrinnskölen sank mark Lövberg, (Sönnare) f.d. halvfärdig gd Lövberget berg
Skinnlanda flygplats /Se Mellanberget berg Lövberget, se Kölberg traktnamn Lövberg berg
Skolgården gd /Se Mellanberget berg Maberget by Lövberget berg
Skolmästargården gd /Se Mellanberget berg Maberg gdr Lilla Lövberget berg
Skårpan gd /Se Mellanberget berg Makrillbacken plats Stora Lövberget berg
Sorsanbergssätern förr fäbod /Se Mellanberget triangelpunkt Malgården gård Lövbergsbäcken bäck
Spännar gårdsnamn Mellanberget berg Manen förr obebott torp Lövbergsbäcken bäck
Spännars gd /Se Mellanberget berg Manen gd Lövbergsbäcken bäck
Spännarstugan fäbodstuga /Se Mellanbergsmyran myr Mangil gård Lövbergsmyrarna myrar
Stavaked fäb. /Se Mellanbergsmyran myr Mannifall gd Lövbergsmyren myr
Storbyn by Mellanbäcken bäck Markusberget fäbodar Lövbergstjärnen tjärn
Storbyn by /Se Mellan-Edsforsön ö Massa f.d. gård Lövbergsåsen ås
Sundheden gdr Mellanhån tjärn /Se Massasbengt gård Lövfallsmyran mosse
Sundsberg gd Mellanhån sjö Maritigård Saknas Lövgropen skogsområde
Sågkvarnen kvarn /Se Mellankölen sank mark Mattila gd Lövholmen holme
Säljåker by *Mellanröset gränsröse Mattilamäck gd Lövholmen holme
Säljåker by /Se Mellansjön Saknas Mattlaberg gård Lövholmen holme
?Säxeberg fäb.? Mellansjön sjö Mattlaberg gd Lövrismyren myr
*Söderåker by Mellan-Vallsjön sjö Mattlaberg gdr Lövåsen höjd
Thols gd /Se Mellan-Vallsjön sjö Mattsgården f.d. gård Lövåsen, se Hållaberget Saknas
Timra, Östra o. Västra gdar /Se Mellanåsbäcken bäck Medskogstorp förr torp Lövåsen höjd
Torkhusberg förr torp Mellanåsen ås Mellanbyn, jfr Hallosbacken Saknas Lövåstjärnen tjärn
Torkhusberg gd /Se Mellingstjärnen tjärn Mellangården gdr Lövön ö
Torplindan gd /Se Mesbördan sten /Se Mellangården gård Maberget berg
Torsjonasriset gdar /Se Metmarkmyran myr Mellangården gd Mabergsmorarna terrängparti
Trond gård Middagsberget berg Mellanstugan gd Mabergsröstarna terräng
Trosgården gård Middagsberget berg Micketorp förr gd Mackbodvallen terräng
Troskari gårdsnamn /Se Middagsberget berg Milsjögården gård Mackhål mosse
Troskari gårdsnamn Middagsberget berg Milsjögården gd Magnilbokölen myr
Trosstugan fäbodstuga /Se Middagsberget berg Milsjögården, se Milsjön traktnamn Magnilbrändan udde
?Tyngsjö kap. Middagsberget berg Milsjöhed, se Milsjön traktnamn Magnilviken vik
Tyngsjö by /Se Middagsberget berg Milsjöheden gård Maja-Lisa knut terräng
Tyngsjö by /Se Middagsberget berg Milsjöheden gdr Majtåsen del av by
Tyngsjö gästgivargård gd /Se Middagsbergstjärnen tjärn Milsjöheden gdr Malungsgranan älv
Tyngsjö kapell kyrka /Se Midsommarsbäcken bäck Milsjön traktnamn Malungsmyrarna myrar
Tällbergs gd /Se Midsommarsmyran sank mark Mjögsund gårdsnamn Manen åker
Tällbyn by Midsommarsviken vik Mjölhål gård Manen terräng
Tällbyn by Millasiön sjö Mjölnars gård Manen, Nordare åker
Tällbyn by /Se Millasiön sjö Mobyarna traktnamn Manen, Östra åker
Täppan gd /Se Millasiön sjö Mobyarne, se Mobyarna traktnamn Mangelbodholen ås
Ulfgård gd /Se Milsjökalven sjö /Se Mobyn Saknas Mannen udde
?Ulvgård gård Milsjön sjö Monagården gård Mannigrundet, Lilla grund
*Ulvåsen gård Milsjön sjö Monagården gård Mannigrundet, Stora grund
Uppe-i fjöset gd /Se Milsjön sjö Morvallen numera övergiven fäbodvall Manniudden udde
Utsjö by Milsjön sjö Mosa f.d. gård Manniudden udde
Utsjö, Östra by Milsjön sjö Mossen torp Manniudden udde
Utsjö by Milsjön sjö Myckelberget fäbod Manniviken vik
Utsjö, V. o. Ö. by /Se Milsjön sjö Myckelberget öde fäbod Manskogen skogsområde
Uvheden gd *Milskogsröset gränsmärke Myckelberget fäbodar Maritigårdtjärnen tjärn
Valborgsgården gd /Se Miltabergh berg Myckelby, se Myckelbyn traktnamn Markerna slåttermarker
Va(l)len fäb. Misubäcken bäck Myckelby, se Myckelbyn traktnamn Markkölen myr
Vallerås by Mjögände sund (?) Myckelby-Holarna traktnamn Markusberget berg
?Vallerås by Mjölhål terräng Myckelby-Holarne, se Myckelby-Holarna traktnamn Maroloken tjärn
Vallerås by Mjönorstjärnarna tjärnar Myckelbyn traktnamn Marranomossen mosse
Vallerås by Mjönorstjärnen, Nedre vik Myckelbyn by Marraso förr odling
Vallerås Saknas Mjönorstjärnen, Övre sjö Myckelbyn by Marrasomossen mosse
Vallerås (by) Mjösan sank mark Månsa gårdsnamn Marrasorönningen förr odling
Vallerås by /Se Mohällingen sjö Nainskvarn, se Bredsjön traktnamn Massassbengtbäcken bäck
Vallerås by Momyckelberget berg Nainskvarn, se Närskvarnen Saknas Matlången mosse
Vallerås by /Se Momyckelberget berg Narskvarnen gård Mats-Jansodlingen förr odling
Vallerås by /Se Momyckelberget berg Nils-Ols förr torp Mattikaråsen ås
Vallkvarnen kvarn /Se Morarna skogsområde Nils-Olsstället förr torp Mattikaråsen ås
Vattao gd /Se Morarna berg o. triangelpunkt Nirsnis, se Idbäck traktnamn Mattbodkölen mosse
Vattao gd /Se Mor llein /Se Nisbel gård Mattbodvallen terräng
Vattaå gd /Se Morberget berg Nissa gård Mattesstad förr båtplats
Vickesstugan fäbodstuga /Se Morberget berg Nissa Västra gård Mattlaberg berg
Vinar gdnamn /Se Morberget berg Nissa, Östra gård Mattlaholmen, Lilla holme
Vinervall förr torpställe Morberget berg Niss Anders´ gård Mattlaholmen, Lilla holme
Vålberget fäb. Morellingen sjö Nissa ut-vid Ån gård Mattlaholmen, Stora holme
Välijärvi gd Morellingen sjö Nissbeltorget fäbodar Mattlaholmen, Stora holme
Väst i Riset försv. gd /Se Morfars köl myr Niss Erk gård Mattlakvarn f.d. kvarn
Västra finnmarken del av sn /Se Morkulltjärnen tjärn Nisslass gård Mattla-Pelles sten sten
yghe Capel, Dito Byy by Mormyran sank mark Niss Mass gård Medskogen skogsområde
Yttermalung by Mortjärnen tjärn Niss Ola gård Medskogsbacken höjd
Ånheden gdar /Se Morttetierna sjö Nissångsdammen, se Gärdås traktnamn Medskogsberget berg
+Åsen beb. Morällingen sjö Nitta gärdet gårdsnamn Medskogsberg berg
Åsen gd /Se Morällingen sjö Nissa gård Medskogsbäcken bäck
Åsen gd /Se Morällingen sjö Noppiberg gård och höjd Medskogsbäcken bäck
Åsgården gd /Se Mosjöarna sjöar Noppiberg gd Megfallhällan klippholme
Åsjonas förr gd /Se Mossmyran sank mark Noppiberg torp Saknas Saknas
Åsola gd /Se Mossmyran myr Nopiberg, se Bredsjönäs traktnamn Megrinna bäck
Öje byar o. kapellförs. Mossmyran myr Nordan gatan gd Megrinna bäck
Öje by o. kap. Mosstjärnen tjärn Nordanåker traktnamn Megrinnsbäcken bäck
Öje, V. och Ö. byar Mossviken vik Nordanåker by Megrinnseggen rullstensås
Öje, Västra och Östra byar Moten sammanflöde Nordanåker by Megrinnskvillen bäck
Öje, Västra o. Östra byar /Se Mottetierna sjö Nordare berg gd Megrinnskölen myr
Öje(sbyn) by Mullsiön sjö Nordbyn del av by Megrinnsvältan strand
Öje, Östra o. Västra byar Multkölen sank mark Nordbyn, se Nordanåker by Megrinnsänget slåtteräng
Öje (by, kapell) Munkholskölen sank mark Nord-i-bynom del av by Megrinnsänget, Västra strandäng
Öje kapellag Munkmyran myr Nordsjö gård Megrisbäcken Saknas
Öje by o. kap. Muså Saknas Nordsjö torp Mellanberget berg
Öje by /Se Muså knä gränsmärke Nordvallen fäb. Mellanberg berg
Öje, Västra o. Östra byar /Se *Musåknä gränsmärke Nordvidselen fäbodar Mellanberget berg
Öje, Västra o. Östra byar /Se Musåknä åkrök Norra Avradsberg traktnamn Mellanberget berg
Öjsbåtlusen Saknas /Se Musåknämyran myr Norra Brändan traktnamn Mellanbergsbäcken bäck
Öjs-Lyberget fäb. Musån å Norrbo, se Vallerås traktnamn Mellanbergsmyran mosse
Örsåsen fäb. Musåröset gränsmärke Nya stugan gd Mellanbergsmyren myr
Österbäcksåsen gd Myckelberget Västra berg Nybrända Backen nedlagd fäbodvall Mellanbron kavelbro
Östra finnmarken del av sn /Se Myckelbergsbäcken bäck Nygård gård Mellanbroåsen höjd
  Myckelholmen holme Nygård torp Mellanbroåstjärnen tjärn
  Myckelmyran sank mark Nyland gård Mellanbäcken bäck
  Myckelmyran sank mark Nyléns gård Mellanfjärden del av sjö
  Myckelmyran, Norra myr Nyselen fäbodar Mellanknogen topp på berg
  Myckelmyran, Södra myr Nysälen fäbodar Mellanhån sjö
  Myckeltjärnarna tjärnar Nyvallen del av fäbodar Mellanhällsmyren myr
  Myckelänget slåtteräng? Näbba gård Mellansjön sjö
  Myggmyran myr Näsberg, Östra Näsberg by Mellansjön sjö
  Mylenemudden udde Näsberg, Östra by Mellantjärnen tjärn
  Myrlokholen höjd /Se Näsberget Östra, se Östra Näsberg traktnamn Mellanåsbäcken bäck
  Mågitmyran sank mark Näsberget, Östra pst Mellanåsen ås
  Målsjön (= Björntjärnen?) Saknas Näset gårdar Mellingstjärnen tjärn
  Mångsståndholen område vid strand? Näset gd Mesbäcken bäck
  Mårdmossen mosse Näset gd Mesbördan flyttblock
  Mårtenhällberget berg Olajos gårdar Metmarkmyren myr
  Mårtenhällberget berg Oll gård Metmarkmyran mosse
  Mällsjökölen myr Olla gård och släktnamn Middagsberget berg
  Mällsjön Saknas Ollegården gård Middagsbergstjärnen tjärn
  Mällsjön sjö Ollas, Nördre gård Midsommarsbackarna berg
  Mällsjön sjö Ollas, Södra gård Midsommarsbäckarna bäckar
  Mällsjön sjö Ollingen gd Stora Midsommarsmyren myr
  Märrberget berg Ol-Matsfall torp Midsommarsviken vik
  Märrberget berg Olmatsfallet, se Milsjön traktnamn Milsjöberget berg
  Märrgrådan gråda Ordenshuset byggnad Milsjögårdsberget berg
  Märrnoret sund Orrmyrheden by Milsjögårdsodlingen förr odling
  Märrnävet terräng Orrmyrheden by Milsjökalven del av Milsjön
  Märrnävet bergsegg /Se Pekkaholm f.d. fäbodställe Milsjökalven del av sjö
  *Möckelflötan myr Pellbacken gård Milsjön sjö
  *Möckerberget berg Pell Danil-gården gård Milsjön sjö
  *Möckersjön sjö Pelles gård Mittigubbtjärnen tjärn
  Mögtjärn Saknas Pell Lars-gården gård Mjågmyren myr
  Mörkmordalen sank mark Perjos gård Mjöggmyren myr
  Mörkåsbäcken bäck Perjos, Stora gård Mjögänget sund
  Mörkåstjärnen tjärn Per Larso gård Mjölbärsholen höjd
  Mörtbäcken bäck /Se Per-Ols lht Mjölhål förr odling
  Mördarhallen bergstopp Persas gård Mjölstenen sten
  Mörkmorberget berg Peråsen gård Mjömyren myr
  Mörtbäckheden höjd Peråsen gd Nedre Mjönorstjärnen tjärn
  Mörtsjöbäcken bäck Petersburg gård Övre Mjönorstjärnen tjärn
  Mörtsjön sjö Petersburg gd Mobrobäcken bäck
  Mörtsjön sjö Petersburg gd Moheden skogsområde
  Mörtsjön sjö Pi-Holam gård Mohålen terräng
  Mörtsjön sjö Pikmossen gård Mohålen terräng
  Mörtsjön sjö Pikmossen gård Momyckelberget fäbod
  Mörttjärnarna tjärnar Pikmossen torp Mon, L., se Lillmobyn Saknas
  Mörttjärnarna tjärnar Pinan timmerkoja Morarna skogstrakt
  Mörttjärnberget berg Piteå del av by Morberget berg
  Mörttjärnen tjärn Pitåstaden byklase Morberget berg
  Mörttjärnen tjärn Poppåsen gård Morfars köl mosse
  Mörttjärnen tjärn Poppåsen gd Morvallen vall
  N.öen, se Nain sjö Prästhans´ gård Morällingen sjö
  Nain sjö Prästvallen fäbodställe Morällingsnoret vattendrag
  Nain sjö På-Holam gård Mosatomterna, jfr Mosa område i by
  Nain sjö Pålkullen by Mosjön sjö
  Nain sjö Pålkullen by Mossarna förr odlingar
  Nain sjö Påls gård Södra Mossarna myrar
  ?Nain sjö Päcke gård Mossen, Nordare förr odling
  Nain sjö Pägården gård Mossen, Nordare förr odling
  Nain sjö Päs gårdar Mossen, Sönnare förr odling
  Nainsjön sjö /Se Päs Ola gård Mossen, Sönnare förr odling
  Najen, se Narsjön sjö Pösåsen gård Mossmyren myr
  Namnlöskölen sank mark Rankfall gård Mossmyren, Lilla myr
  *Naren sjö Rankfall gd Mossmyren, Stora myr
  Naren sjö Rankfall torp Mossodlingen, Västra förr åker
  Naren (Nain) sjö Rankfallet, se Milsjön traktnamn Mossodlingen, Östra förr åker
  Naren sjö Rasknölen by Mosstjärnen tjärn
  Naren sjö Rimäk gård Mosstuvmyren myr
  Naren sjö Rimäck stuga Norra Mossviken vik
  Naren sjö Risås gårdar Södra Mossviken vik
  Naren sjö Role gård Moten sammanflöde
  Naren sjö Rolig gård Motkölen mosse
  Naren sjö /Se Romarheden by Multkölen myr
  Naren sjö Rommarheden traktnamn Munkholskölen myr
  *Naresund sund Rommarheden by Munkmyren myr
  *Narshån vatten Roskknulen by Munkmyrviken vik
  Narsjön (även Nain) sjö Roskknölen by Munkolskölen myr
  Narssjön sjö Rosstugan förr fäbodstuga Munkolsåsen höjd
  Narsjön sjö Rota gård Munkåsen höjdsträckning
  Navarkölen myr Roteberg, se Östra Näsberg traktnamn Munkåskölen å
  Navarkölen myr Rothåberg ödegårdar Munkåskölen myr
  Navarkölen myr /Se Rotåberg gårdar Musmyran mosse
  *Navarkölsröset gränsmärke Rotåberg gdr Musåknä krök i Musån
  Natomten tomt /Se Rotåviken torp Musåknämyran mosse
  Niribäcken bäck Ryd-Ingeborg gård Musån å
  Nissbeltomten område /Se Ryhagen nu försvunnen gård Myckelbergsbackarna höjder
  Niss-Karidammet sankmark Ryhagen gård Myckelbergsbäcken bäck
  Nisslarsstenen försv. sten /Se Rysjömäk gårdar Myckelbergsmyren myr
  Niss-Larsvallen bäck Rysjömäk by Myckelbergsmyren myr
  Niss-Larsvallen bäck Rysjömäck by Myckelholmen ö
  Nissången sjö Råberget fäbodar Myckelmyren myr
  Nissången sjö Rådmyrheden by Myckelmyren myr
  Nissången sjö Råforsen gård Myckelmyren, Nördre myr
  Nissången sjö Råforsen, se Bjuråker traktnamn Myckelmyren, Södra myr
  Nissången sjö Rämsberg traktnamn Myckelängesnäset näs
  Nissången sjö Rämsberget, se Rämsberg traktnamn Myckelängesviken vik
  Nissången sjö Rämsberget fäb. Myggmyren myr
  Nissången sjö Rämsbergsvallarna forna fäbodar Myrbel-Nissebäcken bäck
  Nissången sjö Ränn-och Nissångsdammen, se Gärdås traktnamn Myrodlingen f.d. åkrar
  Nissången sjö Rödtjärnberg traktnamn Myrodlingen förr odling
  Nissången sjö Rödtjärnberget fäbodar Mågittmyren myr
  Nissången sjö Rödtjärnberg fäbodar Mångs Mats´ mossar myrar
  Nissången sjö Rödtjärnsberget se Rödtjärnberg traktnamn Månsmyren myr
  Nistalzbergh berg Rögård gård Mårdmossen mosse
  Nistellein sjö Röjningen gård Mårtenhällen topp
  Nistellingen sjö Röjningen gård Måttklitten berg
  Nisterlingen sjö Rönningen gd Mällsjön sjö
  Nisterlingen sjö Rönningen gd Märakölriset snårskog
  Nisterlingsberget berg Rönningen torp Märrberget berg
  Nistsangan sjö Sakofall gård Märrbergsfallet, Södra svedjefall
  Niställingen sjö Sakofall gdr Märrbergsfallet, Södra gammalt svedjefall
  Niställingen sjö Sandbacken förr gd Märrbergskällgången myr
  Niställingen sjö Sandbäck gård Märrbergsviken vik
  Niställingsberget berg Sandbäckåsen gård Märrgrådan gråda
  Niställingsberget berg Sandbäcksåsen gd Märrkölen myr
  Niställingsberget berg Sara f.d. gård Märrnoret nor
  Niställingsberget berg Sara gård Märrnävet utskjutande brant egg
  Niställingsboren höjd /Se Sartorp gård Märränget strandäng
  Niställingsborn ås /Se Sillerö traktnamn Märterbäck bäck
  Niställingsnoret del av sjö Sillerö by Mördarhallen stenhäll
  *Noraberget berg Sjuls gård Mörkret vik
  Norbergsvallen vattendrag Sjungars gård Mörkmorberget berg
  Norbergsvallen bäck Sjutti gård Mörkmorkölen myr
  Noren sjö Sjöhusen fäbodar Mörkviken vik
  Noret förbindelseled Skaffartorp förr torp Mörkåsbäcken bäck
  Norra Nässjön sjö Skamhån, se Grimsmyrheden traktnamn Mörkåsen höjd
  *Norresjön sjö Skarprödet gårdar Mörkåstjärnen tjärn
  Norrhuskölen myr Skarprådet gårdar Mörtbäcken bäck
  Norrihål sjö Skarprådet lp Mörtflyet del av Övre Håarna
  Norsbrunn källa Skateviken fäbodar Mörtnäset näs
  Norsudden udde Skateviksvallarna fäbodar Mörtsjöbäcken bäck
  Nothusberget berg Skatteviken, se Skattåviken traktnamn Mörtsjöflyet tjärn
  Notvikarna vikar Skattåviken traktnamn Mörtsjön sjö
  Nyberget berg Skattåviken fäb., se Skateviken Saknas Mörtsjön sjö
  Nybodbäcken bäck Skerholen, se Idbäck traktnamn Mörtsundet sund
  Nybodslogen myr Skinnarmats gård Mörttjärnarna tjärnar
  *Nybofjället berg Skinnars f.d. gård Mörttjärnberget berg
  Nybofjällsröset gränsmärke Skinnars f.d. gård Mössjan dal
  Nybrännbacken höjd Skoga gård Nagärdet gärde
  Nyckelhällan grund Skogstorp gård Nain Saknas
  Nyckelhällsjön sjö Skolgårdarna gårdar Nain sjö
  Nyckelhällsjön (!) Saknas /Se Skolgård skolgård Nammenäset näs
  Nyckelhällsjön sjö /Se Norra Skördrisberget fäbodar Naren sjö
  *Nyckelhällsjön sjö /Se Södra Skördrisberget fäbodar Naren sjö
  Nyckelhällsjön sjö Skördåker gård Narssjön sjö
  Nyckelhällsjön sjö Skördåkor, se Utsjö, Östra hlp Narsjön sjö
  Nyckelhällsjön sjö /Se Slammerlandet del av Böle Natomterna område
  Nygårdsodlingen sank mark Smedjemyren gård Navarkölen myr
  Nyländtjärnen tjärn Småskolan byggnad Navarkölen mosse
  Nymyrmossen myr Solhem, se Grönland Saknas Nere i vålen terräng
  Nymyrtjärn tjärn Sonestället förr gd Nilsesfallen terräng
  Nymyrtjärnen tjärn Sorsanbergssätern nedlagt fäbodställe Nilssons landsväg väg
  Nyselsbäcken bäck Spicko gård Nisbelheden område
  Nyslogtjärnen tjärn Spännar gård Nisbeltomten område
  Nystugufallet höjd Stakyan by Nisbeltomterna område
  Nysvenmyran myr Stationen f.d. järnvägsstation Nissbäcken bäck
  Nysälen, Västra skogsmark Stavaheden fäbodar Nissbäcken bäck
  Nysälsberget berg? Stenberget gård Nissibråte åker
  Nysälsberget berg Stenholm gård Nissinstängslet odling
  Nysälsberget berg Stenåsen förr torp Niss Karin-kölen myr
  Nysälskölen sankmark Stolpgården gård Nisslassdammen parti av Rotån
  Nålgräskölen sank mark Storbelholen gård Nissobäcken bäck
  Nålgräsmyran sank mark Storbyn by Nissången sjö
  Nåren sjö Storbyn by Nissången sjö
  Nåren sjö Storlyberget fäbodar Nisterlingen sjö
  Nåren Lacus sjö Storlyberget fäbod Nisterlingen sjö
  Nåren Torp torp Stormossfallet gd Niställingsberget berg
  *Näbbetäkten änge Storskolan byggnad Niställingsboren höjdsträckning
  Näbbetäkten änge /Se Storsten gård Niställingshån vik
  *Näbbtäkten terräng Storvallen gärdesgård Niställingsnoret vattendrag
  Näbbumyran, Lilla myr Stranda gårdsnamn Nockelhällan häll
  Näbbumyran, Stora myr Ståby gård Nockelhällsjön sjö
  *Näsberg berg Sundheden gård Nockensälga fiskegrund
  *Näsberget berg Sundheden by Nockosälga fiskegrund
  Näsbergs kvarn terräng Sundheden gdr Norbergsvallen å
  Näsbergsröret gränsrör Sundsberg gård Nord-Kvien sjö
  Näsbergsröset gränsmärke Sundsfall gård Nordomsjön förr odling
  *Näsbergsröset gränsmärke Sundskojan stuga Nord-på-heden område
  Näset näs Svartfall gård Nordtjärnen tjärn
  Näsmyrorna myr Svartfall torp Nordvidsälsberget berg
  Nässjöarna sjöar Svedberg traktnamn Noret å
  Nässjön, Norra sjö Svedberget, se Tyngsjögård traktnamn Noret förbindelseled
  Nässjön, Södra sjö Lilla Svedberget gård Noret sund
  Nässjön, N. o. S. sjöar Svedberg, Lilla torp Noret nor
  Nässjönoret sund Svedberget Stora, se Svedberg traktnamn Normansbackarna backar
  Nästmyran terräng Stora Svedberget gårdar Norra ön topp på Digerberget
  Nästmyran myr Svedberg, Stora torp Norr-i-hål tjärn
  Näsviken vik Svedbergsröjningen gård Norrihål tjärn
  Näsån å Svennesberg gd Norsbrunn tjärn
  Näthusudden udde Sälbacken del av fäbodar Nothusberget höjd
  Nörstmorbröstet sank mark Säljåker by Nothusberg berg
  Nörstmorkölen myr Säljåker by Notusberget berg
  Nörstmyrbäcken bäck Sätern fäbodar Nybodbäcken bäck
  Nöstboden sank mark? Sätern förr fäbod Nyboden mosse
  Nötkölen sank mark Söderlunds gård Nybodkölen myr
  Nötkölen sank mark Södra Avradsberg traktnamn Nybodkölen myr
  Nötkölsberget berg Sönnerberg gd Nybodslogen mosse
  Nötkölsberget berg Sörbyn bydel Nybodtjärnarna tjärnar
  Nötkölsmoren skogsområde Sör-i - bynom bydel Nybodtjärnen tjärn
  Odlingsbäcken bäck Sör-i Vallkrokam gårdar Nybotjärnen tjärn
  Offertjärnen tjärn Sör på Berget gård Nybodtjärnen tjärn
  Ogsjötjärnbäcken bäck Tatus gård Nybodtjärnsbäcken bäck
  Ogströmmen älv Tjärn (el. Tjärnstället) gd Nybrända backen höjd
  Ogströmmen å Tjärnstället gd Nybrända backen höjd
  Ogströmmen vattendrag Tommudden gård Nyckelhällsjön sjö
  Ogströmmen sjö Tomten gård Nyckelhällsjön sjö
  Ogströmmen å Tomterna gård Nyckelhällsjön sjö
  Oij-siö, se Öjesjön sjö Toppifors förr lht Nydammen del av Rotån
  Ola-Bölmyran myr Toréns gård Nygårdskölen myr
  Ola-Bölmyran, Norra myr Torkhusberg gård Nygärdet gärde
  Ola-Bölmyran, Norra sank mark Torpet gård Nygärdet gärde
  Olausholmen holme Torp gd Nylandet öppet område
  Ol-Erkas hål vik Torpfall gård Nyländan öppet område
  Olla-Ännibergsmyran sankmark Torpfall, Nordare förr gd Nyländtjärnen tjärn
  *Olleberg berg Torpfall, Sönnare förr gd Nymyrarna myrar
  *Ollekvarnar kvarnar Torplindan gård Västra Nymyren myr
  *Ollerklitt berg Torplindan gård Östra Nymyren myr
  Ollifallåsen berg Torrberget fäbodar Nymyrtjärnen tjärn
  Onötskölen sankmark Torrberget fäbod Nyselbäcken bäck
  Ormeggen terräng Torp f.d. gård Nyselbäcklugnan lugnvatten
  Ormråden slåtterängar Trollnäs plats med kvarn och såg Nyselssjön sjö
  Orrholmen holme Troskarigårdarna gårdar Nyseltjärnen tjärn
  Orrkölen sank mark Tun Lars-gården gård Nyselsvägen väg
  Orrkölsheden hed Tunmarit gård Nyslogkölen mosse
  Orrudden udde Tun Marit-vallen del av fäbodar Nysvenmyren myr
  Oxberget berg Tura gård Nysölsberget berg
  Oxberget berg Tura gård Nysälskölen myr
  Oxbergsflötten sankmark Turistgården byggnad Nysälsmyren myr
  Oxbrändan skogsområde Tyngsjöberg lht Nysälssjön Saknas
  Oxbäcktjärnen tjärn Tyngsjöberget gårdar Nyälvsvägen väg
  Oxsvadberget berg Tyngsjöberget bebyggelse Näbbgolven myrar
  Oxsvadmyran myr Tyngsjögård traktnamn Näbbumyrarna myrar
  Oxåsen ås Tyngsjön l.Tyngsjö by kapellförsamling Näbbumyren, Lilla myr
  Oxåskölen sank mark Tällbyn traktnamn Näbbumyren, Stora myr
  Pajaso myr /Se Tällbyn by Näckblackviken vik
  Pajasoviken vik /Se Tällbyn by Näckblackviken vik
  Paradismyran sank mark Täppan gård Näckbladviken vik
  Pasalamm tjärn Täpp-Mats backe gd Näsbergs kvarn kvarn
  Pasalampi tjärn /Se Uckack gård Näset udde
  Pasalampibäcken bäck Uddeholmsskogen, se Tällbyn traktnamn Näset näs
  Paskalamm tjärn Udden gård Näset näs
  Paskalammsmossen sank mark Udden gd Näsholarna ö
  Peckaviken vik /Se Ulfgård gård Näsmyren myr
  Peetesiön sjö Ulfgård gård Näs-Pers täppan del av inägor
  Pellkarimyran sankmark Uggelbo gård Norra Nässjön sjö
  Pellkölen gränsröse Uggelbo gd Södra Nässjön sjö
  Pellkölen gränsröse Uheden gård Nästmyren myr
  Pellkölen gränsmärke Ulvgård skolgård Näsviken vik
  Pellkölen gränsmärke Ulv Halvord-gården skolgård Näsån å
  Pellkölen terräng Ulv Lars-gården skolgård Näsänget äng
  Pellströmmen ström Ulvs gård Näthusudden udde
  Penningkölen myr Ulvsliden fäbodar Näverbäcken bäck
  Penningkölen myr Ulvsrishusen ödegård Nörstmo Erik-fallet sluttning
  Per-Bengtsladåsen berg Ulvvallarna del av fäbodar Nörstmokölen myr
  Per-Halvarsmyran sankmark Upprämmsdammen gård Norstmokölsbäcken bäck
  Per-Hansomyrorna myrar Upp å Hällan del av fäbodar Nötkölen myr
  Per-Jostjärnen sjö Ustu gård Nötkölsberget berg
  Per-Nilstjärnbäcken bäck Ut-i Stugan f.d. gård Nötsundgrundet grund
  Per-Nilstjärnbäcken bäck Utsjö byar Nötsundholen höjd
  Per-Nilstjärnen tjärn? Utsjö Västra, se Västra Utsjö traktnamn Nötön holme
  Persmyran myr Utsjö, Västra by Offerhögen plats
  Pers-Olakölen sank mark Utsjö Östra, se Östra Utsjö traktnamn Offerhögen plats
  Petsjöberget berg Utsjö, Östra by Offertjärnen tjärn
  Petsjöberget berg Utsjö, Östra hlp Ogabacken vägbacke
  Petsjöberget berg Uvheden gd Ogrötsfjärden utvidgning
  Petsjöberget, Lilla berg Uvheden traktnamn Ogsjön = Öjen Saknas
  Petsjöberget triangelpunkt Uvliden gammalt, nu övergivet fäbodställe Norra Olav-Bölmyren myr
  Petsjöbergsvallen sank mark Uvliden förr fäbod Södra Ola-Bölmyren myr
  Petsjökyrkan flyttblock Uvåheden, se Uvheden traktnamn Ola-Erkas hål utvidgning
  Petsjömoren skogsområde Uvåheden gård Olaåsen höjd
  Petsjön sjö Vajsbo förr gd Ollas Erk-brändan skogsområde
  Petsjön sjö Vajsen lht Ollbelhusen ödetomt
  Petsjön sjö Valldros by Olles skans holme
  Petsjön sjö Vallerås traktnamn Ollifallåsen höjd
  Petsjön sjö Vallerås by Ollifallåsen ås
  Petsjön sjö Vallerås by Ormdalen terräng
  Petsjön sjö Vallerås by Ormeggen Saknas
  Petsjön sjö Vallkroken, se Vallerås traktnamn Ormråden slåtterängar
  Pette siön sjö Vallkvarnarna skvaltkvarnar Ormsundet sund
  Pettesiön sjö Vallmogården byggnad Orrholmen holme
  Pettesiön sjö Vallmonsfall gårdar Orrholmen holme
  Pickakangla mosse /Se Vallmossfall gård Orrholmen förr ö
  Pickakangla myr /Se Vallmossfall, se Vallmonsfall Saknas Orrkojflyet myr
  Pickaso sankmark Vallmossfall gd Orrkölen myr
  Pickaso myr /Se Vällros by Orrmossen myr
  Platsbäcken bäck Vallsjöselen fäbodar Orrmossen mosse
  Platsbäcken bäck Vattao gård Orrmyrarna myrar
  Pojkanskärr kärr /Se Vattao gd Orrnäset udde
  Pojkanso myr Vattaå gd Orrnäsviken vik
  Pojkansotjärn tjärn /Se Velamvallen förr fäbodvall med stuga Orrudden udde
  Porsmyrbröstet myr Velamvallen förr fäbodvall med stuga Orrudden udde
  Porsmyrkölen sankmark Vennbergs gård Orrudden udde
  Porsmyrkölen sank mark Viken ödegård Orrudden udde
  Porsmyrkölen myr Vikmossen gård Orsflötten, se Åsflökten Nördre och Södra Saknas
  Porsmyrstaden vik Vinervall förr torp Orsflötten odling
  Porsmyrtjärnen tjärn Vintersta gård Oxberget berg
  Possitegarna odling /Se Vålberget fäbodar Oxbrändan skogsområde
  Possiudden udde /Se Vålfall gård Oxbäcken bäck
  Predikstolen naturformation Vålfall torp Oxbäcken del av Enik Per-bäcken
  Prästbäcken bäck Vålfallet, se Bredsjön traktnamn Oxbäcktjärnen tjärnliknande vattensamling
  Prästkölen sank mark Västanbyn by Oxsvadberget berg
  Prästkölen sank mark Västerfall gård Oxtjärnen tjärn
  Prästmyran sank mark Västerfall gdr Oxtjärnmyren myr
  Prästmyrsundet myr Västra Utsjö traktnamn Oxåsen berg
  Prästnäset näs Västerfall traktnamn Oxåskölen myr
  Prästodlingen nyodlad mark Västerfallet, se Västerfall traktnamn Pajaso myr
  Präststenen sten Yttermalung kapellförsamling Pajaso förr mosstegar
  Prästtjärn bäcken bäck Yttermalung hlp Pajasoviken vik
  Prästtjärnen tjärn Ågrens gård Pajasoviken vik
  Prästtjärnen tjärn Ånheden gård Pasalam tjärn
  Prästtjärnen tjärn Ånheden gård Pasalamm tjärn
  Prästtjärnen tjärn Åsbyn traktnamn Pasalammsbäcken bäck
  Prästvallen höjd? Åsbyn by Pasalampi Saknas
  Prästön ö Åsbyn by Pasalampibäcken bäck
  *Prästön holme Åsbyns bandel, se Åsbyn traktnamn Paskalamm tjärn
  Pundsnageln terräng Åsen by Paskalammsmossen mosse
  Pundsnageln höjd /Se Åsen gård Paskalammstjärnen tjärn
  Purrans-Erkers fall sluttning Åsen gd Peckaholm förr udde
  Pussen myr Åtjärnberget fäbodar Peckaviken vik
  Pålkullen höjd Äggen, se Eggen traktnamn Pelles fall terräng
  Pålkullen berg /Se Äggen by Pellgatan väg
  Pålkullen berg Äggen by Pellgatan väg
  Pålkullen berg /Se Älgberget fäbodar Pellkölen myr
  Pålkullen berg /Se Älgsjöselen fäbodar Pell Lars-holen höjd
  Påls-Olabäcken bäck Älgskogen, se Idbäck traktnamn Pell Larsholen höjd
  Päkojan koja Öje poststation Pell Per-bron flottbro
  Quin sjö Öje kapellag Penningkölen myr
  Quin sjö Öje kpl Penningkölen myr
  Quin lacus sjö Öje kapellag Penningkölen mosse
  Quin lacus sjöar Öjes, se Idbäck traktnamn Per Halvards myren myr
  *Quiåssan ås Öjsbyn = Öje by Saknas Per Nirs-tjärnen vik
  Qvin Lacus sjö Öjsbyn = Öje by Saknas Per-Bengtsladåsen ås
  Ragnilholmen holme Öjslyberget fäbod Perhansomyrarna myrar
  Raugd-Permor terräng Öjslyberget fäbodar Pers uddar uddar
  Rangmyrkölen sank mark Ön gdr Peråsviken vik
  Rangvikarna vikar Ön, Nedare gd Petsjöberget berg
  Rangvikarna vikar Ön, Ovare gd Petsjöberget berg
  Rangvikarna vik(-ar?) Örarbäckheden gård Lilla Petsjöberget berg
  Rankakölen myr Örarbäckheden gård Petsjöbergsknösen topp
  Rankakölen myr Örarbäckheden gård Petsjöbergsvallen ställe
  Rankelkölen sank mark Örstäkterna plats med lämningar efter fäbodställe Petsjöeggen ås
  Reesiön sjö Östen gårdsnamn Petsjökyrkan flyttblock
  Rekölen myr Österbäcksåsen gårdar Petsjömoren skogsområde
  Rekölen sankmark Österbäckåsen gd Petsjön sjö
  Rekölen sank mark Österviksfall gårdar Petsjön sjö
  Remmet skogsmark Österviksfall gdr Pikkakangla myr
  Remmomyran myr Österviksfallet, se Milsjön traktnamn Pickakangla mossodling
  Resjöforsen, Nedre fors Östigården gård Pickaso mosse
  Resjöforsen, Övre fors Östra Näsberg traktnamn Platsen del av strand
  Resjön, Nedre sjö Östra Utsjö traktnamn Pilmanvallen förr slåttervall
  Resjön, Övre sjö Öst-vid -Vallan gård Platsen byallmänning
  Rimäck höjd Öståda gård Platsen plats vid Skarpkölen
  Rimäck skogsområde Öst å Gärdet gård Pojkanskärr mosse
  Rimäck berg /Se   Pojkanso mosse
  Ringkrokbacken backe   Pojkansokärr mosse
  Ringsån å   Pojkansotjärnen tjärn
  *Ringsån å   Pojkanstjärnen uttorkad tjärn
  Ripfjället berg   Poppberg berg
  Ripfjället berg   Porsmyrarna myrar
  Ripfjällkölen sankmark   Porsmyrkölen myr
  ?Risberget berg   Porsmyrkölen myr
  Risberget berg   Porsmyrstaden vik
  Risberget berg   Porsmyrtjärnen tjärn
  Risbergshagen terräng   Porsmyrudden höjd
  Risbergsmyrorna myrar   Porstjärnsflyet kärrhål
  Risbodkölen myr   Possibo förr odling
  Risholen höjd   Possitegarna område odlad mark/tidigare myr/
  Risholen höjd   Possiudden udde
  Risholsmyran sank mark   Predikstolen sten
  Risholsmyran myr   Prästbäcken bäck
  Risholsmyran sank mark   Prästdammen parti av Rotån
  Risholstjärnen tjärn   Prästdammstenen sten
  Rismyran myr   Prästgårdsskogen skogsområde
  Rispflöten myr   Prästkölen myr
  Rissenhäran ängsmark?   Prästkölen myr
  Rissenvallen bäck   Prästkölen myr
  Rissenvallen bäck   Prästtjärn tjärn
  Rissnen höjd   Prästtjärnbäcken bäck
  Rissnen sluttning   Prästtjärnen tjärn
  Risåsberget berg   Prästtjärnen tjärn
  Risåsen höjd   Prästtjärn(e) tj.
  Risåsen ås   Prästtjärnen tjärn
  Risåskölen sank mark   Prästänget änge
  Risåsmyran myr   Pundsnageln höjd
  Risåstäppan terräng   Purrans-Erkers fall terräng
  *Roglandsheden? terräng?   Pissen myr
  Rogsjön Saknas   Pussen mosse
  Roligkölen sankmark   Pålbroviken vik
  Romamäk berg   Pål-Jans sten sten
  Romamäck berg   Pålkullen berg
  Romamäk berg /Se   Pålkullen berg
  Romaråsbäcken bäck   Pålmyren myr
  Romaråsen ås   Påls Ola-bäcken bäck
  Romaråstjärnen tjärn   Påls Ola-bäcken bäck
  Rommelaksviken vik /Se   Pålsrönningen ägoområde
  Rosasmyren myr   Päs Ola-kölen nyr
  Rosasmyren myr   Päviken vik
  Rossasmyran myr /Se   Ragnilön ö
  Rosenholmen holme   Rammelbacken höjd
  Roskbrändan höjd   Rangkällkölen myr
  Roskbrändan terräng   Rangvikarna »vikar»
  Roskbrändan höjd /Se   Rankabäcken bäck
  Roskåsen ås   Rankakölen myr
  Roskåsen berg /Se   Rankakölen mosse
  Roskåsmyran myr   Rekölen myr
  Roskåsmyren myr /Se   Remmet skogsmark
  Rossremmarna skogsmark   Remmomyren myr
  Rostbackarna höjder   Remmonbäcken bäck
  Rostbrotjärnen tjärn   Remmonbäckmyren myr
  Rostbäcken bäck   Yttre Resjöfors fors
  Rotberget höjd   Övre Resjöfors fors
  Rotberget berg   Resjökölen myr
  Rotbäcken bäck   Resjön sjö
  Rothåbäcken bäck   Resjön sjö
  Rothåkölen myr   Ressleviken vik
  Rothån sjö   Resterna skogs- och myrmark
  Rothån tjärn /Se   Rickelmyrarna myrar
  Rotmyran, Västra myr   Rimäk berg
  Rotmyran, Östra myr   Rimäck berg
  Rotsjöbrändan terräng   Rimäcksbäcken bäck
  Rotsjödammet, Västra damm   Ringkrokbacken höjd
  Rotsjödammet, Östra damm   Ringsån å
  Rotsjön, Östra o. Västra sjöar   Ringån bäck
  Rotsjön, Västra Saknas   Ripfjället berg
  Rotsjön, Ö Saknas   Ripfjällkölen myr
  Rotsjön, Östra Saknas   Risberget berg
  Rotsjön, Västra sjö   Risberget berg
  Rotsjön, Östra sjö   Norra Risbergsmyren myr
  Rotsjön, Västra och Östra sjöar   Södra Risbergsmyren myr
  *Rotteliden berg?   Risbodkölen myr
  Rottesiön sjö   Risbodkölen mosse
  »Rottesiön» sjö   Risfallheden hed
  Rotåberget berg med triangelpunkt   Risholen höjd
  (*)Rotåli[d?]berget berg   Risholmen skogbeväxt område
  *Rotåli(y?)dberget (=Rotberget?) höjd   Risholmen holme
  Rotån å   Risholsbäcken bäck
  Rotån å   Risholsmyren myr
  Rotån å /Se   Risholstjärnen tjärn
  Rotån, Västra å   Rismyren myr
  Rotån, Västra å   Risolsbäcken bäck
  Rotån, Östra å   Risolsmyrarna myrar
  ?*Rufån bäck   Rispflöten myr
  Rotåvikberget höjd   Rispflöttjärnen tjärn
  Rotåviken vik   Risviken vik
  Rotåviktjärnen tjärn   Risåsberget berg
  Rovan terräng   Risåsberg berg
  Rumamäki berg /Se   Risåsbron bro
  Rumpåsen ås   Risåsbäcken bäck
  Ruskåsen ås   Risåsen höjdsträckning
  Rybacken höjd   Risåsmyren myr
  Rybackkölen sank mark   Risåsmyran mosse
  Ryberget berg   Risåsrönningen förr odlingar
  Ryberget berg   Risåstäppan förr odling
  Ryberget berg   Risänget slåtteräng
  Ryfallklacken bergshöjd   Roligkölen myr
  Ryflogen del av Flatdyn   Roligmyren myr
  Ryhällkammaren grotta?   Romamäk berg
  Rymmaråsbottnen »kolbotten» /Se   Romamäck berg
  Rysjömyran myr   Romelaksviken vik
  Rysjömäk berg /Se   Rommelaksviken vik
  Rysjön sjö   Rommgolven myrar
  Rysjön Saknas /Se   Roparhallen förr udde (nu ö)
  Rytjärnen tjärn   Roparudden udde
  Ryvallen f.d. slåtteräng   Rosasmyran mosse
  Ryviken vik   Rosenholmen holme
  *Råberget berg   Roskbrändan höjd
  Råbergsbäcken bäck   Rosken myrar
  Råbergskölen sank mark   Roskåsen äldre namn på Kölåsen
  Råbergstjärnen tjärn   Roskåsen höjd
  Råbäcken bäck   Roskåsen berg
  Rådhhammar punkt i äldre gräns /Se   Roskåskölen myr
  Råforsberget höjd   Roskåsmyren myr
  Råforskölen myr   Rossasmyren myr
  *Råforsröset gränsmärke   Rostbackarna berg
  Råforstjärnen tjärn   Rostbrotjärnmyren myr
  Råhammaren höjd   Rostbäcken bäck
  Råhammaren ås   Rostbäcken bäck
  Råhammaren höjd /Se   Rosvallen terräng
  Råhammarstjärnen tjärn   Rotbacken vägbacke
  Råhammartjärnen tjärn   Rotberg berg
  Råhällan höjd   Rotberget berg
  Råkölen, Västra myr   Rotberg berg
  Råkölen, Östra myr   Rotbergsmyran mosse
  Råkölsbäcken bäck   Rotbergsmyran, Östra mosse
  Råtjärnberget berg   Rotbrånen odling
  Råtjärnbäcken bäck   Rotbäcken bäck
  Råtjärnbäcken bäck   Rotenviksberget berg
  Råtjärnen tjärn   Roteviksberget berg
  Råtjärnen tjärn   Rothåberg berg
  Råtjärnen tjärn   Rothåbäcken bäck
  Rååholmen holme   Rothåkölen myr
  Räckåkölen sankmark   Rothåkölen myr
  Räckån bäck   Rothåkölen mosse
  Räckån å   Rothån sjö
  Räckåtjärnen tjärn   Rothån sjö
  Räfskölen myr   Rothån sjö
  Räfstaholm holme   Rotmyran, Västra mosse
  Räksåtjärnen? tjärn   Rotmyran, Östra mosse
  Rämjarmyran sank mark   Rotsjöbrändan terräng
  Rämmesbergh berg   Rotsjödammen, Västra dammluckor
  Rämsberget berg   Rotsjöddammen, Östra dammluckor
  Rämsberget berg   Västra Rotsjön sjö
  Rämsberget berg   Rotsjön, Västra sjö
  Rämsberget berg   Rotsjön, Östra sjö
  +Rännekarlsråågång f. rågång /Se   Rotsjön sjö
  Rännerået gräns /Se   Rotsjön, Östra sjö
  Rännforsen fors?   Rotåberget berg
  Rännkarlrået rågång /Se   Rotåberget berg
  Rännkvarnsflogen tjärn   Rotåberget berg
  Rännåsen ås   Rotåbäcken bäck
  Rännåsen ås   Rotåholmen udde
  Rännåsen ås   Rotåkölen myr
  Räsjön sjö   Rotån å
  Räsjön sjö   Rotån å
  Räsjön sjö   Västra Rotån å
  Räsjön sjö   Rotån, Västra å
  Räsjön sjö   Östra Rotån å
  Räsjön sjö   Rotånvikberget höjd
  Rävbåsnäset näs   Rotåviken vik
  Rävbåsnäset näs (?) /Se   Rotåviksberget berg
  Rävåsen ås   Rotåviksberg berg
  Röbobäcken bäck   Rotånvikudden udde
  Röbobäcken bäck /Se   Rotåviken vik
  Rödbäcken bäck   Rotåvikstjärnen tjärn
  Rödhällorna berghällor   Rumamäki Saknas
  Rödmosskölen sank mark   Rumpgolven myrar
  Römossemyran myr   Rumpgolven mosse
  Rödmossen mosse   Rumpåsen berg
  Rödmosskölen sankmark   Runda tjärnen tjärn
  Rödmosskölen myr   Ruskåsen berg
  Rödmosskölen sankmark   Rybackklitten höjd
  Rödmossmyran myr   Rybackkölen myr
  Rödmossmyran myr   Ryberget berg
  Rödmossmyran sank mark   Rydviken vik
  Rödmossmyran myr   Ryfallklacken berg
  Rödmossåsen ås   Rygärdet gärde
  Rödtjärnberget berg   Rymyrarna myrar
  Rödmossemyran myr   Rynoret lugnvatten
  Römossmyran myr   Rypplansbäcken bäck
  Rönhellesiö sjö   Rypplanstjärnen förr tjärn
  Rönnhällsjön sjö   Rysjöbäcken bäck
  Rönn-hällsjön sjö   Rysjömyren myr
  Rönnhällsjön sjö   Rysjömyren myr
  Rönnhällsjön sjö   Rysjömyran mosse
  Rönningmyran myr   Rysjön sjö
  Rönäset näs   Rysjön sjö
  Rönäset näs   Ryviken vik
  Rörkölen sank mark   Ryviken vik
  Rörmyran sank mark   Råbbiröjningen myrodling
  Rörmyran sankmark   Råbbisnåren myrodling
  Rörmyran sank mark   Råbbisnåret terräng
  Rörmyran, Västra o. Östra myrar   Råbergsbäcken bäck
  Rörmyrbäcken bäck   Råbergskölen myr
  Rörmyrhäran sank mark   Råbergskölen myr
  Rösberget gränsberg med triangelpunkt   Råbergsstigen gångstig
  ?Rösberget berg   Råbergstjärnen tjärn
  Rösberget berg   Råbergsåsen höjd
  Rösberget berg   Råbergsåsen höjd
  Rösholmen holme   Råbäcken bäck
  Rösholmen holme   Rådningsvålen skogsområde
  Röstbäcken bäck   Rådnäset näs
  Röstbäcken bäck   Råforskölen myr
  Rösten sank mark   Råforstjärnen tjärn
  Rötambäcken bäck   Rågviken vik
  Rötiern, se Räsjön sjö   Rågviken vik
  Rötjärn Saknas   Rågviken Saknas
  *Rötjärn tjärn   Rågviken förr vik
  Rötsmoren terräng   Rågvikstjärnen tjärn
  Röviken vik   Rågviktjärnen tjärn
  Sakomossen förr odling   Rågvikudden udde
  Saltbäcken bäck   Råhammaren höjd
  Sandbäck-Nilskojan stuga?   Råhammarstjärnen tjärn
  Sandnäskölarna sank mark   Råhällan del av urberget
  Sandfjäran strand /Se   Råhällmyren myr
  Sandfjero strandremsa /Se   Råkölen myr
  Sandviken vik   Råkölen mosse
  *Sandåsen ås?   Råkölsbäcken bäck
  *Sandåsen ås   Råmossen Saknas
  *Sanåssen ås   Råmossmyren myr
  Sebbetiern tjärn   Råsvikstj tjärn
  Sellflåbäcken bäck   Råtjärnberget berg
  Sellflågrådan fors   Råtjärnbäcken bäck
  Sellflåmyran myr   Råtjärnbäcken bäck
  Sellflåtjärnen tjärn   Råtjärnen tjärn
  Selringmyran myr   Råtjärnen tjärn
  Selskån tjärn /Se   Råtjärnen tjärn
  Sibergsmyran sank mark   Råtjärnmyren myr
  ?Sibergstjärnen tjärn   Råvallen bäck
  Sibergstjärnen tjärn   Råvviröjningen myrodling
  Sibergstjärn tjärn   Råvvisnåren myrodling
  Sibergstjärn tjärn   Råön ö
  Sibergstjärnen tjärn   Räckan å
  Sickesiön, se Tyngen sjö   Räckåkölen myr
  Sicksjön sjö   Räckåkölen myr
  Sicksjön sjö /Se   Räckån å
  Sicksiön, se Tyngen sjö   Räckåsen höjd
  Sigfridstallen minnesmärke?   Räckåtjärnen tjärn
  Sillersberget berg   Räfshar ö
  Sill-Matsrådet terräng   Räfskölen myr
  Silverbetseltjärnen tjärn   Räfskölen mosse
  Silverbetseltjärnen tjärn   Räfskölsbäcken bäck
  Siviken vik   Räfskölsnäs höjd
  Siviken vik /Se   Rämsberget berg
  Sivikmossen myr   Rämsberg berg
  Siviktjärnen tjärn   Rännforsen fors
  Sivikudden udde   Rännkvarnflogen lugnvatten
  Siön Noren sjö   Rännåsen höjd
  Sjulsbäcken bäck   Rännåsen berg
  Sjulsbäckkölarna myrar   Rännåsen berg
  Sjulsmyran myr   Rättsobacken höjd
  Sjulsmyran myr   Rävberget berg
  Sjulsmyran myr   Rävberget berg
  Sjulsmyrbäcken bäck   Rävbergsdalen förr mossteg
  Sjulsmyrbäcken bäck   Rävbåsnäset näs
  Sjätallsåsen ås   Rävelmyran mosse
  Sjöhusen fäbod /Se   Rävelmyrlugnan lugnvatten
  Sjöhussjön, se Skepphussjön sjö   Rävhallen berghäll
  Sjömellanet näs /Se   Rävhallen terräng
  Sjömyran sank mark   Rävskölen myr
  Sjömyran sank mark   Rävenbäcken bäck
  Sjömyran myr   Rävånbäcken Saknas
  Sjörisberget berg   Röbobäck bäck
  Sjöris sjön sjö   Rödmossen myr
  Sjörissjön sjö   Rödmossen myr
  Sjörissjön sjö   Rödmossen myr
  Sjörissjön sjö   Rödmossen myr
  Skallberget berg   Rödmossen mosse
  Skallberget berg   Rödmossen mosse
  Skallberget berg   Rödmossen mosse
  Skallbergsmyran myr   Rödmossen mosse
  Skallbergsmyran sankmark   Rödmossen mosse
  Skallbergstjärnen tjärn   Rödmosskölen myr
  Skalsberget berg   Rödmosskölen myr
  Skalstjärnen tjärn   Rödmosskölen myr
  Skannhån sjö   Rödmosskölen myr
  Skanhån tjärn /Se   Rödmosskölen myr
  Skannhån sjö   Rödmossmyran mosse
  Skarstjärnen, Lilla tjärn   Rödmossmyran mosse
  *Skarbergsröset gränsmärke   Rödmossmyren myr
  Skarnäset ö   Rödmossmyren myr
  Skarpholmen holme   Rödmosstjärnen tjärn
  Skarpjägern strandparti /Se   Rödmossåsen ås
  Skarstjärn tjärn   Rödmossåsen ås
  Skarstjärnen, Stora Saknas   Rödmyrmyren myr
  Skavåsberget berg   Rödmyråsen höjd
  Skavåsbäcken bäck   Rödmyråstjärnen tjärn
  Skavåskölen sankmark   Rödtjärnberget berg
  Skavåstjärnen tjärn   Rödtjärnberg berg
  Skepoviken vik /Se   Rödtjärnberg berg
  Skepparsjön Saknas   Rödtjärnbäcken förr bäck (numera sund)
  Skepphussjön, se Holmsjön Saknas   Rödtjärnen tjärn
  Skepphussjön sjö   Rödtjärnen förr tjärn nu vik
  Skepphussjön sjö   Rödtjärnsberget berg
  Skepphussjön sjö /Se   Rödtjärnsmyren myr
  Skeppviken vik /Se   Röjningarna myr- och skogsmarker
  Skeppvikkölen myr   Römossmyran mosse
  Skeret skog /Se   Rönnbuskfallet höjd
  Skerhammaren berg /Se   Rönnbäcken bäck
  Skerikölen myr   Rönnbäckheden hed
  Skiepar Sjön sjö   Rönnhällsjön sjö
  *Skiersiö sjö   Rönningbäcken bäck
  Skiersjön sjö   Rönningbäcken bäck
  Skiljeviken myr   Rönningen förr odling
  Skinnarkölen sank mark   Rönningen terräng
  Skinnarkölen myr   Rönningsmossen mosse
  Skinnarviken vik   Rönningmyren myr
  ?Skinnsäckkölen berg   Rönningmyran f.d. odling
  Skinnsäckkölen myr /Se   Rönningsvålen betesmark
  Skinnsäckkölen sankmark   Rönoret nor
  Skinpussmoren skog /Se   Rörkölen myr
  Skinpussmyren myr /Se   Rörmyrarna myrar
  Skjortholsmyran myr   Rörmyren myr
  Skogsbubäcken bäck   Rösberget gränsberg
  Skommarholmen holme   Rösberget berg
  Skrapkölen myr   Rösholmen holme
  Skrapmyran sank mark   Rösholmen holme
  Skräddarfall skogsmark   Röskåsen berg
  Skräddartjärnen tjärn   Röstfall förr odling
  Skuruhån, se Skannhån sjö   Rötambäcken bäck
  Skvalmyran sankmark   Rötambäcken bäck
  Skytjärnen tjärn   Rötanlungnan lugnvatten
  Skytjärnflötten myr   Rötet myrmark
  Skåflötten sank mark?   Rötomterna gammal gårdstomt
  Skäftmyran sank mark   Rötomterna område
  Skäftmyran sankmark   Röven myr
  Skäftmyren myr /Se   Röven ställe
  Skälbäckdalen dal   Röviken vik
  Skälbäcken å   Rövstensviken Saknas
  Skälbäcken bäck   Röåsen ås
  Skälbäcken bäck   Nedre Röåsmyren myr
  Skälbäcktjärnen tjärn   Övre Röåsmyren myr
  *Skällberget berg   Sakomossen mosse
  Skällberget berg   Saltbäcken bäck
  Skällbäcktjärnen tjärn   Samildiket grävt dike
  Skärbäcken bäck   Samilnäset näs
  Skäret terräng   Samilnäset näs
  Skärgropen terräng   Samilskärningen skärning
  Skärgropen terräng   Samiltomten område
  Skärhammardalen dal   Samilåsen ås
  ?Skärhammaren berg   Sandarna Saknas
  Skärhammaren berg   Sandbacken sandås
  Skärhammaren triangelpunkt   Sandbacken sandtag
  Skärissjön, se Sjörissjön sjö   Sandbacken sandtag
  Skärsjön Saknas   Sandbacken område
  Skärtjärn tjärn   Sandbäcken bäck
  Skärtjärn Saknas   Sandbäcken bäck
  Skäråsen ås   Sandbäcken bäck
  Skäråskölen sankmark   Sandbäckåsbäcken bäck
  Skäråsmyran sank mark   Sandbäckåsbäcken bäck
  Skäråstjärnen tjärn   Sandbäckåsviken vik
  Sköllberget berg   Sandbäcksåsviken vik
  Skörberget berg   Sandbäckåsviken vik
  Skördrisberget berg   Sanden del av strand
  Skördrisberget berg   Sanden strand
  Skördrisberget, Norra höjd   Sandfjäran sandstrand
  Skördrisberget Saknas   Sandgropen grop
  Skördrisberget, Södra höjd   Sandgropen grop
  Skördrissjön sjö   Sandkullen terräng
  Skördrissjön sjö   Sandnäskölen myr
  Skördristjärnen tjärn   Sandnästjärnen tjärn
  Skördrisån å   Sandviken vik
  Sköråsbergh berg   Sandviken vik
  Skörås siön sjö   Sandviken vik
  Sleslåtten sank mark   Sandviken vik
  Sleslåttkojan skogskoja   Sandviken vik
  Slihällhedarna hedar   Sandviken vik
  Slihälltjärnen tjärn   Sandvikudden udde
  Slihällåsen berg   Sangan å
  *Slingraresjön sjö   Sangstaidan eda
  Slogkärr f.d. odling   Sargärdet gärde
  Slog(he)tjärnen Saknas   Sargärdet gärde
  Slåttbäcken bäck   Sarheden hed
  Slåttkölen sank mark   Sartorpudden udde
  Släthällbäcken bäck   Sartorpudden udde
  Slättkölen myr   Sartorpviken vik
  Smaller-Anderstjärnen tjärn   Sellflåbäcken bäck
  Smalmyran myr   Sellflågrådan gråda
  Smalmyran myr   Sellflåmyren myr
  Smeberget berg   Sellflåtjärnen tjärn
  Smedjegärdet åker /Se   Selshån sjö
  Smetjärn tjärn   Selshånoret nor
  Smågolvbäcken bäck /Se   Senapskölen myr
  Smågolven myrar   Sess Ola-myrarna myrar
  Smågolven myrar /Se   Sibergskölen myr
  Smågolvmoren skogstrakt /Se   Sibergstjärnen tjärn
  Småholmarna holmar   Sigrigatan väg
  Småmyrorna sank mark   Silkesflökten parti
  Småmyrorna myrar   Silkesheden inägor
  Småtjärnarna tjärnar   Sillersberget berg
  Småtjärnarna tjärnar   Sillersgrådan gråda
  Små tjärnarna tjärnar   Sillersheden skogstrakt
  Smäberget berg   Silverbetseltjärnen tjärn
  Smäbergstjärnen tjärn   Sivikbäcken bäck
  Smäckan bäck   Siviken vik
  Smäckan bäck /Se   Siviken vik
  Smällarbäcken bäck   Sivikmossen myr
  Snarumyran sankmark   Sivikmossen mosse
  Snerukölen myr   Sivikmyran mosse
  Snickarknippan terräng   Siviktjärnen tjärn
  Sniketjärnarna sjöar   Siviktjärnen tjärn
  Snödkölen sank mark   Sivikudden udde
  Snödkölen sank mark   Sivikudden, Nordre udde
  Snödkölen sank mark   Sivikudden, Söndre udde
  Snödkölsrisen skogsområde   Sjangforsen fors
  Snögåsmyrorna myrar   Sjulslugnan lugnvatten
  Snögåsåsen ås   Sjulsmyrarna myrar
  Snögåsåsen berg   Sjulsmyrbäcken bäck
  Snökölen sank mark   Sjulsmyren myr
  Snökölstjärnen tjärn   Västra Sjulsmyren myr
  Snömyran sank mark   Östra Sjulsmyren myr
  Snömyran, Kringluga myr   Sjulsmyråsen höjd
  Snömyran, Långa myr   Sjulssundet myr
  Snömyran, Västra sank mark   Sjulsudden udde
  Snömyran, Östra sank mark   Sjulänget äng
  Snöplogmyran myr   Sjuttigrinden grind
  Sollbygg-Öjesmyren myr /Se   Sjuttisandgropen grop
  Soppristjärnen tjärn   Sjärmyren myr
  Sormauddarna uddar /Se   Sjärmyrnäset näs
  Sormaudden udde /Se   Sjöfallen bergssluttningar
  Sorsamäki berg /Se   Sjöhussjön sjö
  Sorsansberg, se Sorsamäki berg   Sjömyren myr
  Sorsansberget berg   Sjömyren myr
  Sorsansberget berg /Se   Sjömyren myr
  Sorågen, se Storsjön sjö   Sjömyren myr
  Sotrången vattendrag   Sjörberget berg
  »Sotte-tierna» tjärn   Sjörberget berg
  Spelet del av å   Sjörberget berg
  Spelnäset holme   Sjörissjön se Skörissjön Saknas
  Spetsberget berg   Sjörissjön sjö
  Spiuttebacken, se Spjutbäcken bäck   Sjöviken vik
  Spjutbäcken bäck   Sjövikåsen höjd
  Spjutbäcken bäck   Skalet skogs- och myrmark
  Spjutbäcken bäck   Skallberget berg
  Spjutbäcken bäck   Skallberg berg
  Spjutbäcken bäck   Skallberget berg
  Spjutbäcken bäck   Skallberget berg
  *Spjutsjöröset gränsmärke   Skallberget berg
  Spyttebäcken, se Spjutbäcken bäck   Skallbergsbäcken bäck
  Spåberget berg   Skallbergsmyren myr
  Spångmyran myr   Skallbergsmyran mosse
  Spångmyran myr   Skallbergsmyran mosse
  Spångmyran sank mark   Skallbergstjärnen tjärn
  »Spångtierne wetten» vårdkase (?)   Skallbäcken bäck
  Spångtjärn tjärn   Skalleråsbäcken bäck
  Spångtjärn tjärn   Skalsberget berg
  Spångtjärnen tjärn   Skalstjärnbäcken bäck
  Spångtjärnen tjärn   Skalstjärnen tjärn
  Spångtjärnen tjärn   Skalstjärnmyrarna myrar
  *Spångtjärnewetten gränsmärke   Skannhån sjö
  *Spångtjärnsvetten vårdkase?   Skannhånoret vattendrag
  Spältjärnen tjärn   Skannhåslogarna myrar
  Spältjärnmyran sank mark   Skarpholmen holme
  Spännarudden udde   Skarpjägern strandparti
  Spännarvägen väg /Se   Skasen ställe vid Dalälven
  Stabergsklacken bergshöjd   Skatenäset näs
  Stacktjärnen tjärn   Skatenäs udde
  Stacktjärnen, Lilla tjärn   Skatenäs näs
  Stalltjärnen tjärn   Skateviken vik
  Stalokmyran myr   Skateviken vik
  St(a)nsholmen, se Högholmen holme   Skatevikudden udde
  *Stansholmen holme   Skattånäset, se Skatenäset Saknas
  *Stansholmsröret gränsrör   Skavosberget höjd
  Starimyran sank mark   Skavoskölen myr
  Starrflon myr   Skavostjärnen tjärn
  Starrgolvkölen sank mark   Skepphusholmen holme
  Starrgolvkölen sank mark   Skepphussjön sjö
  Starrmyrbäcken bäck   Skeppviken vik
  Starrmyrbäcken bäck   Skinnarkölen mosse
  Stasmyrtjärnen tjärn   Skinnarmyren myr
  Sationsvägen väg /Se   Skinnarviken vik
  Stavahed gammal märkespunkt /Se   Skinnkjortelsmyren myr
  *Stavaheden hed   Skinnsäckkölen myr
  Stavahed(en) skogstrakt /Se   Skinpussnoren skogsområde
  Stavahed(en) fäbod. /Se   Skinpussmyren myr
  Stavaheden skogstrakt, fäbodställe o. gammalt råmärke /Se   Skitön förr holme
  Stavahed skogstrakt o. fäbodställe /Se   Skjortholsmyrarna myrar
  Stavahed skogstrakt /Se   Skogsbodbäcken bäck
  Stavelmyrorna sank mark   Skogsbodnäset näs
  Steckasbäcken bäck   Skojarmyran mosse
  Stegelholen höjd?   Skojarmyran mosse
  Stenbron terräng   Skojarmyrviken vik
  Stenbuheden hed   Skomakarholmen holme
  Stenbuheden hed   Skrapklitten berg
  Stenbuhån Tjärn   Skrapkölen myr
  Stenbuhån tjärn /Se   Skrapmyren myr
  Stenbyhån sjö   Skrapskogen (numera bortröjd) rest av skog
  Stenbukölen sank mark   Skridskoön ö
  Stenbukölen sank mark   Skräddarfall terräng
  Stenbuån å   Skräddarfallsbäcken bäck
  Stenbäcken bäck   Skräddartäppan förr odling
  Stenbäcken, Västra bäck   Skrömtaleken höjdsträckning
  Stenbäcken, Östra bäck   Skytjärnen tjärn
  Stenbäckvallen f.d. slåttervall   Skytjärnflyten Saknas
  Stenhån tjärn   Skådammflogen lugnvatten
  *Stehån å   Skåflyten myr
  Stensmyran myr   Skäftmyren myr
  Stenudden udde   Skäftmyren myr
  Stenudden udde   Skälbäckdalen bäckdal
  *Stenhån sjö   Skälbäckdalen dal
  Stenviken vik   Skälbäckdalen terrängparti
  Stensmyran sank mark   Skälbäcken bäck
  Stersmyran myr   Skälbäckkölen myr
  Stickmyran sank mark   Skälbäcktjärnen, Norra o. Södra tjärn
  Stockholmsdammet fördämning (?)   Skällbäcktjärnen,se Skälbäcktjärnen,Norra o. Södra tjärn
  Stockholmsdammet sank mark   Skärbykölen myr
  Stor-Almaberget berg   Skärbäcken bäck
  Stora mossen sank mark   Skärbäcken bäck
  Stora myran myr   Skärbäcken bäck
  Stora stenen mosse   Skäret stenar
  Stora tjärnen del av sjö   Norra Skärfallmyren myr
  Stora vilstenen minnessten?   Södra Skärfallmyren myr
  Storbrändan höjd   Skärfallsröstarna terräng
  Storbrändmyran myr   Skärfallsrösten myr
  Stordammet sankmark   Skärgravkölen myr
  *Store Skiepere siön sjö   Skärhammaren berg
  Storflöt sank mark   Skärhammarklitten berg
  Storfältgolven myr   Skärmyren myr
  Storhammarsbäcken bäck   Skärnäset näs
  Storhammarskölen sank mark   Skärrisberget berg
  Stor-Häsjen sjö   Skärriskölen myr
  Storjägern utskjutande landparti /Se   Skärsmyrarna myrar
  Storkappsjön sjö   Skärsmyrsbäcken bäck
  Storknösen höjd   Skärsvaden område
  Storkölen sank mark   Skäråsen höjd
  Storkölen sank mark   Skäråsen berg
  Storkölen sank mark   Skäråskölen myr
  Stormorberget berg   Skölbäcktjärnen, se Skälbäcktjärnen,Norra o. Södra tjärn
  Stormorkölen myr   Skölingsbäcken bäck
  Stormossen sank mark   Skörberget berg
  Stormossholmarna ås   Skörberget berg
  Stormosstjärnen tjärn   Skördrisberget berg
  Stormyran myr   Norra Skördriskölen myr
  Stormyran myr   Skördrisåbrändan höjd
  Stormyran myr   Skördrisån å
  Stormyran sank mark   Skörissjön sjö
  Stormyran sank mark   Skörisån bäck
  Stor-Rismyran sank mark   Slakteribäcken å
  Stor-Rismyrsundet terräng   Slantokölen myr
  Stor-Rismyråsen ås   Slekeskräppmyren myr
  Storsjön sjö   Sleslåttbäcken del av bäck
  ?Storsjön sjö   Slidhällorna höjd
  Storsjön sjö   Slihälltjärnen tjärn
  Storsjön sjö   Slihälltjärnen tjärn
  Storsjön sjö   Slipbäcken gren
  Storsjön sjö /Se   Slogkärret myr
  Storsjön sjö   Slogkärr förr myrtegar
  Storstensmanen del av berg /Se   Slogkärr mosse
  Storstensmanen del av St. Svedberget /Se   Sloglugnan lugnvatten
  Storstensmyran myr   Slogmyren myr
  Storstensrådet terräng   Slogmyren slåttermyr
  Storsundet smal passage   Slåttbäcken del av bäck
  Stortjärnbäcken bäck   Slåttkölen myr
  Stortjärnbäcken bäck   Släthedarna hedar
  Stortjärnbäcken bäck   Släthällbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Slättan område
  Stor-Tävallmyran sank mark   Slättan område
  Storvassen vik   Slättkölen myr
  Storvresbäcken bäck   Slättvägen körväg
  Storån=Västredalälven Saknas /Se   Slättäppvägen körväg
  Storåsen berg   Smaller Lass Anders-tjärnen tjärn
  Storåsen ås   Smalmyren myr
  Storåsen berg   Smalmyran mosse
  Storåsen bergås   Smalmyran mosse
  Storåsen triangelpunkt   Smalmyran mosse
  Storåsen ås   Smalmyran mosse
  Storåsen berg   Smedjegärdet gärde
  Stor-Ärtbergsmyran sank mark   Smedjekullen f.d. åker
  Storön ö   Smågolvbäcken bäck
  Storön ö   Smågolven myrar
  Storön ö   Smågolvmoren skogstrakt
  Strön vik   Småholmarna holmar
  Storövadforsen fors   Småmyrarna myrar
  Standtorsnäset näs   Små tjärnarna tjärnar
  Strandholen strandremsa   Småtjärnarna tjärnar
  Strandkvillen bäck /Se   Småtjärnarna tjärnar
  Stand-Larsfallet terräng   Småtjärnarna tjärnar
  Strandmyrorna sank mark   Småberget berg
  Stubbgolvtj. tjärn   Småbergstjärnen tjärn
  Stugubäcken bäck   Smäckan bäck
  Stugutjärnen tjärn   Smörtassviken vik
  Stugutjärnen, Nedre tjärn   Sniketjärnarna tjärnar
  Stugutjärnen, Övre tjärn   Sniketjärnån å
  Stuknäset näs   Snorkillingåsen del av strand
  ? Stupberget berg   Snärukölen myr
  Stupberget berg   Snödkölen myr
  Sturkbåthusfjärden sjö   Snödkölen myr
  Stygga berget berg   Snögåsmyrarna myrar
  Styggaholmarna holmar   Snögåsåsen berg
  Styggmyran sank mark   Snögåsåsen berg
  Styggön ö   Snökölen myr
  Ståndholviken vik   Snömyren myr
  -ståstad ortnamnselement /Se   Snömyren myr
  Stämsnäset näs   Sommarlagårdsbäcken bäck
  Stöpstenen berghäll   Songnet fors
  Sugnsforsen fors   Soppristjärnen tjärn
  Sugnsstranden strandområde   Soppristjärnen tjärn
  Sultentjärnen tjärn   Soppristjärnmyren myr
  Sultentjärnen tjärn   Sopprisåsen höjd
  Sultentjärnen tjärn   Sopprisåsen ås
  Sultentjärnen tjärn   Sormauddarna uddar
  Sundet sund   Sormauddarna uddar
  Sundet vik   Sormauddarna förr uddar
  Sundhedmossen mosse   Sormaviken vik
  Sundmyran myr   Sorsanaberget berg
  Sundstjärnen förr tjärn   Sorsansbergtjärnen tjärn
  Sunudden holme   Sotfall förr rågfall
  Supartjärnen tjärn   Sotfallet höjd
  Surmeta myr   Sotfallet gammalt svedjefall
  Sus-Anna-backen höjd /Se   Sotrången vattendrag
  Susannabacken höjd /Se   Sotrångsslogarna myr
  Suskölen sank mark   Sotrångstjärnen tjärn
  Susmyran sank mark   Spanabäcken bäck
  Sutartjärnen tjärn   Sparvfallet skogsdunge
  Svallmyran myr   Spelet sträcka
  Svanlund vik   Spelet udde
  Svanlundheden hed   Spelmansforsen fors
  Svansjögrådan fors   Spelmansforsen fors
  Svansjön sjö   Spelnäset udde
  Svartatjärnen tjärn   Spelnäs udde
  Svartbäcken bäck   Spjutbäcken bäck
  Svartbäcken bäck   Spåberget berg
  Svarthulttjärnen förr tjärn   Spåbergsmyrarna myrar
  Svartmyran sank mark   Spångmyren myr
  ?Svarttjärn tjärn   Spångmyren myr
  Svart-tjärnarna tjärnar   Spångtjärnbäcken bäck
  Svarttjärnarna tjärnar   Spångtjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Spälarna myr
  Svarttjärnen tjärn   Spälkölen myr
  Svarttjärnen tjärn   Spältjärnen tjärn
  Svarttjärnen tjärn   Spännarbäcken del av Fallbäcken
  Svarttjärnen tjärn   Spännarnäset »näs»
  Svarttjärnsbäcken bäck   Spänthyveln område
  Svartvik vik   Stabergsklacken berg
  Svartån, se Granån å   Stackartjärnen tjärn
  Svartåsarna åsar   Stacktjärnbäcken bäck
  Svartåsen ås   Stacktjärnen tjärn
  Svartåsmyran myr   Stacktjärnen tjärn
  Svartåsmyran sank mark   Stacktjärnen, Lilla tjärn
  Svartåstjärnen, Lilla tjärn   Staffasmyren mosse
  Svartåstjärnen, Stora tjärn   Staknäset näs
  Svarvarmoren skogsmark   Stalltjärnen tjärn
  Svarvarmoren skogsområde   Stalltjärnmyren myr
  Svedberget berg   Stampar Per-kölen myr
  Svedmyran sank mark   Stampbröstet myr
  Svedmyrbäcken bäck   Stampbäcken bäck
  Svedskölen, Västra sank mark   Stampan förr vadmalsstamp
  Svedskölen, Östra sank mark   Stamphusbäcken vattendrag
  Sveds-Olamyran sank mark   Stamyrbäcken bäck
  Sveds-Olamyran sank mark   Stamyren myr
  Svedstjärnen tjärn   Stansholmen holme
  Svegmyrorna myr   Starrbäcken bäck
  Svenberget berg   Starrbäcken bäck
  Svenbergsflötten sankmark   Starrgolvkölen myr
  Svenmyran myr   Starrmyrbäcken bäck
  Svenmyran myr   Starrmyren myr
  Svenmyrholmarna holmar   Starrmyran mosse
  Svultentjärnen tjärn   Starrmyrkölen myr
  Sÿckesiön sjö   Starrmyrtjärnen tjärn
  Syran Saknas /Se   Starrpikbäcken bäck
  Syrarna berg   Starrpiken vik
  Syrarna Saknas /Se   Starrpikmyren myr
  Syrmoren skog /Se   Starsundet myr
  Syrvedheden hed (?) /Se   Starränget Saknas
  Sågbacken terräng   Stasmyrarna myrar
  Sågdammen damm   Stassmyrbäcken bäck
  Sågkölen sank mark   Stasmyrtjärnen tjärn
  Såglömman å   Stavasmyrarna myrar
  Sågströmmen förbindelseled   Stavelmyrarna myrar
  Sångan å   Stebyån se: Stenbuån Saknas
  Sångan å   Stebyån bäck
  Sångan å   Steckasbäcken bäck
  Sångan å /Se   Steckasbäcken bäck
  Sångborn ås /Se   Stegbodarna område av odlad mark
  Sångbrösten sank mark   Stegelbacken höjd
  Sången sjö   Stegelbacken hed
  *Sången lacus sjö   Stegelholen höjd
  Sången sjö /Se   Stenbodheden skogshed
  Sången sjö   Stenbodkölen myr
  Sångklovet plats /Se   Stenbuån å
  Sångklövet Saknas   Stenbyhån tjärn
  Sångkölen sank mark   Stenbäcken bäck
  Sångkölen sank mark   Stenbäcken bäck
  Sångkölen sank mark   Stenbäckvallen terräng
  Sångstenen sten   Stenbäckåsen höjd
  Sångån å   Stendammen f.d. dammanläggning
  Sångån å   Stenfall terräng
  Sångån å /Se   Stenmossarna myror
  Sångälven å   Stenmossen mosse
  Säckmyran myr   Stensmyren myr
  *Säcktjärnen tjärn   Stensmyren myr
  Sälbergsån å   Stensmyren myr
  Sälbäcken bäck   Stensnäs udde
  *Sälen berg   Stenudden udde
  Sälgen tjärn   Stenudden udde
  Sälghöarna höjder   Stenudden udde
  Sälgtjärnen, Lilla o. Stora tjärnar   Stenviken vik
  Sälghöarna höjd /Se   Stenviken vik
  *Sälhäbergh berg   Stenviken vik
  Sälimyran sank mark   Stenviken vik
  Sälimyran sank mark   Stenviken vik
  Sälitjärnarna tjärnar   Stenåsen höjd
  Sälklitten berg   Stinas Hål vik
  Sälklitten höjd   Stinnflåhäran myr
  *Sälleåsen ås   Stjällsundet sund
  Sälmyran sank mark   Stjällsundsviken vik
  Sälsbäcken bäck   Stomnrådviken vik
  Sälsjöarna sjöar   Stora bakidan eda
  Särsjöarna sjöar   Storalmarberget berg
  Sälsmyran sank mark   Stora myren myr
  Sälsmyran sank mark   Stora myren myr
  Sälsmyran myr   Stora stenen flyttblock
  Sälsmyrbäcken bäck   Stora stenen flyttblock
  *Sälsjöarna sjöar   Stora stenen flyttblock
  Sälsviken vik   Stora tjärnen tjärn
  Sältjärn Saknas   Stora ön ö
  Sängsmyran myr   Storbrändan höjd
  Sätern terräng   Storbrändmyren myr
  Sättkölen sank mark   Storbröstbäcken bäck
  Sättkölen sank mark   Storbybron flottbro (numera hängbro för gångtrafik)
  Sättkölstjärnen tjärn   Storbykölen myr
  Sättsmyran myr   Storbyåsarna åsar
  Sävön ö   Storbäcken bäck
  Södtjärnen tjärn   Storduset backe
  Södtjärnshöjden höjd   Storfemtan å
  Söfsmyran myr   Storflyten myr
  Sönnertjärnen tjärn?   Storfältgolven myrar
  Sönner Tomterna sank mark   Storgraven en av källbäckarna
  Sörhuskölen myr   Storgrytan djuphål
  Sör-Kvien sjö   Storhammarsbäcken bäck
  Söstmyran, Lilla myr   Storhemmyren myr
  Söstmyran, Stora myr   Storholen holme
  Söta pottan källa /Se   Storholen höjd
  Sötjärnen tjärn   Storholen holme
  Sötjärnkölen sank mark   Storholmen holme
  Tackhelvetet bäckparti   Storjägern landparti
  Tacktjärnen tjärn   Storkappsjön sjö
  Tallhöarna höjder?   Storkappsjön sjö
  Tallkullen berg   Storknösen berg
  Tallåsröset gränsmärke   Storkölen myr
  Tallåstjärnen tjärn   Storkölen myr
  Terplistan berg?   Storlyan = Lyan Saknas
  Tevalen bäck /Se   Stor-Lysjön = Lysjön Saknas
  Tevallen å   Storlämbäcken bäck
  Tigåstjärnen tjärn   Stormorb., se Stormoren Saknas
  Tigåsen ås   Stormoren berg
  Timmeråsvallen bäck   Stormossen myr
  Timmeråsvallen bäck   Stormossen mosse
  Tingsmyran sank mark   Stormossen förr odlingar
  Tingsvälä å /Se   Stormossholmarna skogsholmar
  Tjus-Anna-backen höjd /Se   Stormosstjärnen tjärn
  Tjädersvad sank mark   Stormyren myr
  Tjälbäcken bäck   Stormyren myr
  Tjälbäcken bäck   Stormyren mosse
  Tjärbrännstjärnen tjärn   Stormyren mosse
  Tjärmyrtjärnen tjärn   Stormyran mosse
  Tjärnen på berget myr?   Stormyran mosse
  Tjärnen sör på kölen tjärn   Stormyrbäcken bäck
  Tjärnlötarna tjärn   Storslogen mosse
  Tjärnlötbäcken bäck   Storpotten tjärn
  Tjärnlötmossen mosse   Stor-Prästholmen holme
  Tjärnmyran sank mark   Storranglan myr
  Tjärnmyran sank mark   Storrismyren myr
  Tjärnmyran myr   Storsjön fjärdern
  Tjärnmyran myr   Storsjön del av sjö
  Tjärnmyran myr   Storsjön sjö
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Storsjön sjö
  Tjärnmyrtjärnen tjärn   Storstamyren myr
  Tjärnåsbäcken bäck   Storstenmanen höjd
  Tjärnåsbäcken bäck   Storstensmanen del av Stora Svedberg
  Tjödråbäcken bäck   Storstensmyren myr
  Tolleskölen sank mark   Storstensmyran mosse
  Tolländmyran sank mark   Storsvadkölen myr
  Tompten myrmarksområde   Stortjärnbäcken bäck
  Tomptestångh gränsröse   Stortjärnen tjärn
  Tomptestångh gränsröse   Stortjärnfjärden del av Södra Vallsjön
  Tomptestång gränsmärke   Stortossön ö
  Tomtestångh gränsmärke   Storvallen vall
  Tomtestång gränspunkt   Stortävallmyren myr
  Tomtestång gränsmärke   Storvassen vik
  Tomtestång råmärke /Se   Storvik vik
  Tomthåkölen sank mark   Storåsen berg
  Tomthån sjö   Storåsen berg
  Tomthån tjärn   Storåskölen myr
  Tomthån sjö   Storäppelsmyren eller Stora Ärtbergsmyren myr
  Tomthån tjärn /Se   Storön ö
  Tomthån sjö   Storön ö
  Tomtkölen myrmarksområde   Strandarna änge
  Tomtkölen myr /Se   Strandkvillen bäck
  Tomttjärnarna tjärnar(?)   Strandtolberget berg
  Toralbäcken bäck   Strandtoleggen rullstensås
  Toralbäcken bäck   Strandtolnoret vik
  Toralkölen myr   Strandtolön ö
  Toralkölen myr   Stråden vik
  Torisstängslet ängsmark?   Strålsjöudden, se Stråsjönsudden Saknas
  Torkhusberg berg /Se   Stråltjärnudden, se Stråsjönsudden Saknas
  Torpakangla ås /Se   Stråsjön förr vik
  Torpet område /Se   Stråsjönudden udde
  Torpviken vik   Stråsjönsudden förr udde
  Torrabborrtjärnen tjärn   Stugubäcken bäck
  Torrberget berg   Stugubäcken bäck
  Torrberget berg   Stuguheden hed
  Torrberget berg   Stugutjärnarna tjärnar
  Torrbergshön triangelpunkt   Stugutjärnbäcken bäck
  Torrbergshön höjd /Se   Stupberget berg
  Torrbergskölen sankmark   Stupet sjöstrand och bergsida
  Torrbäcken bäck   Stupet del av Rämmsberget
  Torristallen träd   Stupet eller Kvarnstupet fors
  Torråsen ås   Stupet fall
  Torråsen ås   Stupet brant
  Torråskölen myr   Stupfors fors
  Torråstjärn tjärn   Stygga berget berg
  *Torsberg berg   Stygga bäcken bäck
  Tors-Halvarmyran myr   Stygga myren myr
  Torsklokarna tjärnar   Styggmyren myr
  Torsklokmyran sank mark   Styggmyren fäbodar
  Torskloktjärnen tjärn   Styggriset skogsmark
  Torsktjärnen tjärn   Stålbröstmyren myr
  Torsktjärnen tjärn   Ståndholviken vik
  Torsktjärnen tjärn   Ståndholviken vik
  Torsktjärnen tjärn   Ståstaden förr terräng
  Torsktjärnflyet sank mark   Ståstaden terräng
  Torsktjärnsbäcken bäck   Stämsnäset udde
  Tors-Perodlingen sank mark   Stämsnäsmyren myr
  Torstjärnen tjärn   Stöpstenen sten
  Torstjärnsdammet sank mark?   Sugnsforsen fors
  *Torsåssan ås   Sultentjärn tjärn
  Tosktjärnen tjärn   Sultentjärnen tjärn
  Tosktjärnen tjärn   Sultentjärnen tjärn
  Tossön ö   Sultentjärnen tjärn
  Tranebrunn nat.namn?   Sultentjärnfallen svedjefall
  Tranuberget berg   Sultentjärnkölen myr
  Tranuberget berg   Sund (el. Sör-Kvisund) förr sund
  Tranuberget berg   Sund sund
  Tranuberget, Norra berg   Sundarna myrar
  Tranuberget, Södra berg   Sunden hans Staffan myrar
  Tranuberget, Västra berg   Sundet sund
  Tranusäckan sank mark   Sundet ställe
  Traskölen sank mark   Sundet sund
  Traskölen sank mark   Sundet sund
  Trasåsen ås   Sundet sund
  Trefaldighetskällan källa /Se   Sundgrundet metplats
  Trehörningen tjärn   Sundheden hed
  Trehörningen sjö   Sundhedmossen mosse
  Trehörningen tjärn   Sundsbron bro
  Trehörningsberget berg   Sundsbröst fors
  Tremarkön ö   Sundsholmarna holmar
  Triddeln sank mark   Sundsholmen holme
  Triddelstjärnen tjärn   Sundstjärnen tjärn
  Trikölen sank mark   Sundstjärnen förr tjärn
  Trindkärr sank mark   Sundudden udde
  Trollbacken skogsbacke?   Sundudden f.d. udde (nu ö)
  Trollberget berg   Sunnertjärnen tjärn
  Trollberget berg   Supatjärnen tjärn
  Trollbuholen skogsdunge?   Surhålet sankmark
  Trollbutjärnen tjärn   Svaberskölen myr
  Trollnäs näs   Svaden dalsänkor
  Trollsnäset ö el. näs   Svaden myr
  Trolltjärnen tjärn   Svaden sankt område
  Trolltjärnen tjärn   Svadorna myrdalar
  Trondkölen sank mark   Svadorna bäckdalar
  Trondtjärnen tjärn   Svdorna myrar
  Trondtjärnkölen sank mark   Svalfallen gamla svedjefall
  Tronmyrfallet vattenfall   Svallmyren myr
  Tronmyrorna sank mark   Svanlund lugnvatten
  Trångdalen dal   Svansjögrådan utlopp
  Trångsundet terräng   Svansjön sjö
  Trångsundsknippan backe   Svanubergskölen myr
  Trångsundstjärnarna tjärnar   Svanubergskölen myr
  Tröskmyren myr /Se   Svartbäcken bäckar
  Tröskmyråsen ås   Svartbäcken bäck
  Trösksundkölen myr /Se   Svarthultet myr- och skogsområde
  Trösksvaden natn /Se   Svarthulttjärnen tjärn
  Tröttfjärden del av sjö   Svarthulttjärnen förr tjärn
  Tullsmyrbäcken bäck   Svartlokarna tjärnar
  Tullsmyran, Norra myr   Svartmyren myr
  Tullsmyran, Södra myr   Svarttjärnarna tjärnar
  Tungsjön Saknas   Svarttjärnen tjärn
  Tuppmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Tuppmyrbacken höjd /Se   Svarttjärnen tjärn
  Tuppmyrbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
  Tuppmyrorna sank mark   Svarttjärnen tjärn
  Tuppmyrtjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Tupptallmyran myr   Svarttjärnen tjärn
  Tuvkölen myr   Svattjärnen tjärn
  Tuvkölen myr   Svarttjärnen tjärn
  Tuvänget sank mark   Svarttjärnen tjärn
  Tvebukölen myr   Norra Svarttjärnen tjärn
  Tvåbokölen myr   Södra Svarttjärnen tjärn
  Tvärabacken vägbacke /Se   Svarttjärnsbäcken bäck
  Tvärbergsmyren myr   Svarttjärnkölen myr
  Tvärbromyran myr   Svarttjärnmyren myr
  Tvärkölen myr   Svarttjärnslogarna myrar
  Tvärkölen sankmark   Svattuvtjärnen förr tjärn
  Tvärkölen sankmark   Svartvik vik
  Tvärlångmyran myr   Svartviken vik
  Tvärmyran myr   Svartåsen höjd
  Tvärmyran myr   Svartåsen höjd
  Tvärmyrhällan berghäll   Svartåsen ås
  Tvärån Saknas   Svartåsmyran mosse
  Tvärån å   Svartåstjärnen myr
  Tvärön ö   Svarvarmoren skogsområde
  Tvärön ö   Svarvarmora ställe
  Tynesiön sjö   Svedberget berg m. toppar
  Tyngberget berg   Svedberg, Lilla berg
  Tyngeberget berg   Svedbergsflyet, Lilla myrodling
  Tyngeberget berg   Svedbergstjärnen, Lilla tjärn
  Tyngeberget berg   Svedjarna skogsområde
  Tyngeberget berg   Svedmyrbäcken bäck
  Tyngeberget berg   Svedmyren myr
  Tyngemyran myr   Svedskölen myr
  Tyngen sjö   Svegen l. Svegmyrarna myrar
  Tyngen sjö   Svenberget höjd
  Tyngen sjö   Svenbergsflyten myr
  ?Tyngen sjö   Svenbäcken bäck
  Tyngen sjö   Svenmyren myr
  Tyngen sjö   Svensmyren myr
  Tyngen sjö   Sveparviken vik
  Tyngen sjö   Sveperviken vik
  Tyngen sjö   Sveparviksudden udde
  Tyngen sjö   Sveperviksudden udde
  Tyngen sjö   Svingen vägkrök
  Tyngen sjö   Svinrotbacken berg
  Tyngen sjö   Svultentj., se Svulttjärnen tjärn
  Tyngen sjö   Svultentjärnen tjärn
  Tyngen sjö   Svulttjärnen tjärn
  Tyngen sjö   Svällmyren myr
  Tyngen sjö   Svälthagen förr hage
  Tyngen sjö   Svängmyren, se Svensmyren Saknas
  Tyngen sjö /Se   Svänmyren Saknas
  Tyngenäset näs   Syran terräng
  »Tyngesiön» sjö   Syrarna berg
  Tyngsjöberget berg   Syren berg
  Tyngsjöbröstet terräng /Se   Syrfallviken vik
  ?Tyngsjön sjö   Syrmoren skogsområde
  Tyngsjön Saknas   Syrudden del av mosse
  Tyngsjön sjö   Syrvedheden hed
  Tyngsjön sjö   Sågbacken höjd
  Tyngsjön sjö   Yttre Sågbacken höjd
  Tåronhällan terräng   Övre Sågbacken höjd
  Tåråssen bergås   Sågbrändorna del av Middagsberget
  Täkten myrslog /Se   Sågkvarnvägen väg
  Tällberget berg   Sågkölen myr (köl)
  Tällberget berg   Sågkölsvägen väg
  Tällberget berg   Såglömman å
  Tällboren terräng   Sågnoret vik
  Tällborn krökning av Västerdalälven   Sågviken vik
  Tällborn landhöjning /Se   Sågtjärnarna tjärnar
  Tällborn natn /Se   Sågåsen höjd
  Tällborshedarna hedar?   Sånghån lugnvatten
  Tällborskroken krökning av Västerdalälven /Se   Sånghöjden berg
  Tällborskroken krok (sväng) i Västerdalälven   Sångklåvet Saknas
  Tällborskroken fors /Se   Sångkölen myr
  Tällämäki berg   Sångsforsen fors
  Tävallbäcken bäck   Sångåkölen myr
  Tävallbäcken bäck   Sångån å
  Tävallbäcken bäck   Sångån bäck
  Törnäset näs   Sårraåsen ås
  Törnäset näs   Säckbäcken bäck
  Törnästjärnen, Västra tjärn   Säckmyren myr
  Törnästjärnen, Östra tjärn   Sälbacken höjd
  Ua å /Se   Sälbergsån å
  Uddsåsen ås   Sälbäcken bäck
  Uggeltjärnen tjärn   Sälbäcken bäck
  *Ujur (=Bjur-) bäcken bäck   Sälbäckfallet höjd
  Ulfgårdskällaren källare /Se   Sälgen tjärn
  Ulf Halvarkällaren källare /Se   Sälghöarna berg
  Ulv- Saknas   Sälgtjärnarna tjärnar
  Ulvarbäcken bäck   Sälitjärnen tjärn
  Ulvarbäcken bäck   Säljetjärnen tjärn
  Ulvarbäcken biflöde /Se   Säljtjärn se: Sälitjärnen Saknas
  Ulvarkölen del av Örbergsmyran   Sälklitten berg
  Ulvarkölen, Stora sank mark   Sälmyren myren
  Ulvarkölen, Stora sank mark   Sälmyren myr
  Ulvarkölsåsen ås   Sälobäcken bäck
  Ulvsliden ängsmark   Sälsbäcken bäck
  Ulvsliden fäb. /Se   Sälshån tjärnliknande vattensamling
  Unarna sank mark   Sälsmyren myr
  Unaskölen, Västra myr   Sälsmyren myr
  Unaskölen, Östra myr   Sälsmyren myr
  Unasåsen ås   Sälsviken vik
  Upprämen sjö   Sängdossmyren myr
  Upprämen sjö   Sängamyran mosse
  Upprämen sjö   Sännolsgrådan gråda
  Upprämmen sjö   Sätern förr fäbod
  Upprämen sjö   Sättkölen myr
  Upprämmen sjö   Sättsmyren myr
  Upprämmen sjö /Se   Sävön ö
  *Uppstaviken vik   Söder i Bäckarna trakt
  Upptagsberget berg   Södtjärnkölen myr
  Upptagsberget berg   Södra kölen myr
  Upptagsforsen bäck   Södra ön topp
  Upptagsviken sjö   Södtjärnshöjden höjd
  Upptagsviken Saknas   Södtjärnsmyrarna myrar
  Upptagsviken sjö   Söfsmyran mosse
  Upptagsviken vik   Sönnertjärnen tjärn
  Upramssiön sjö   Söpingropen sänka
  *Upremssberget berg   Sörbyvägen vägbit
  *Uprämsberget berg   Sör i myran förr myrodling
  *Ursetjärnen tjärn   Sör-i-vallkroken område
  *Urstjärn sjö   Sörkvin sjö
  Uråsarna åsar   Sörkvin sjö
  Usligheten berg /Se   Sör-Kvien sjö
  Ustusodlingen terräng?   Sör-Kvien sjö
  Utsjöberget berg   Sör-Kvisund förr sund
  Utsjöberget berg   Sör-på-Bölet område
  Utsjöslogarna sank mark   Sör-på-heden hed
  Utsjöslogtjärnen tjärn   Sörstbron kavelbro
  Utsjövalen bäck /Se   Sörstbroåsen höjd
  *Utsjövallan å   Sörstgärdet gärde
  Uttertjärnen tjärn   Sörstheden hed
  Uttjärnen tjärn   Sörstänget slåtteräng
  Uvan älv   Sösmyran mosse
  Uvan å   Söstgärdet gärde
  Uvan å   Söstmyren myr
  Uvan å   Söstänget änge
  Uvan å   Söta puttan källa
  Uvaåsen berg   Sötjärnen tjärn
  Uvberget berg   Tackskäret höjd
  Uvberget berg   Tallhöerna höjdkomplex
  Uvbergskölen, Norra sank mark   Tallhögarna bergshöjder
  Uvbergskölen, Södra sank mark   Tallhögarna berg
  Uvbergsmyran myr   Tallkullen berg
  Uvbergstjärnen, Norra tjärn   Tallkullen berg
  Uvbergstjärnen, Södra sjö   Tallåsen höjd
  Uvbergsviken vik   Tallåstjärnen tjärn
  Uvbottsan utvidgning av å   Tallåstjärnen tjärn
  Uvbottsberg berg   Tallåstjärnen tjärn
  Uvbrändan terräng   Tatushagen område i by
  Uvholmen holme   Tegelugnsbacken backe
  Uvliden f.d. fäbodställe   Telloberget berg
  Uvlidmorarna terräng?   Terplistan berg
  *Uvnässten gränsmärke   Tigåsen höjd
  Uvsjön sjö   Tigåstjärnen tjärn
  Uvtjärnen tjärn   Timmerviken vik
  Uvviken vik   Timmeråsvallen del av bäck
  Uvådalen dal   Tingsmyren myr
  Uvån å   Tingsvallen å
  Uvån å   Tjebärsmyren myr
  Uvån å   Tjerupskölen myr
  Uvån å /Se   Tjus Anna-backen höjd
  Uvån å /Se   Tjyvdalen dalsänka
  Vabergsmyran sank mark   Tjälbäckbron bro
  Vackermyran myr   Tjälbäcken bäck
  Valdroån å /Se   Tjälbäcken bäck
  Valen å   Tjälebäcksmyrarna myrar
  Valen bäck /Se   Tjärgravudden udde
  Vallbackarna höjder   Tjärkarlbacken backe
  Vallbodkölen myr   Tjärnbjörnsheden område av åkrar och vallar
  Valldalen dal /Se   Tjärnbrotjärnen tjärn
  Valldroån å   Tjärnbrändtjärnen tjärn
  Valldroån å   Tjärnen tjärn
  Vallen bäck   Tjärnen nere på myran tjärn
  Vallen vattendrag   Tjärnen på berget tjärn
  Vallen å   Söndre Tjärnen del av sjö
  Vallen å   Tjärngärdet del av Backbyn
  Vallen bäck   Tjärnkölen myr
  Vallen bäck   Tjärnlötarna tjärnar
  Vallen bäck   Tjärnmyren myr
  Vallerå å   Tjärnmyren myr
  Valleråsvallen Saknas   Tjärnmyran mosse
  *Valleråsvallan å   Tjärnmyren myr
  Wallesiö sjö   Tjärnmyren myr
  Wallesiön, se valsjön Saknas   Tjärnmyren myr
  Walleåå å   Tjärnmyren myr
  Vallflötten sank mark   Tjärnmyran mosse
  Vallkvarnarna skvaltkvarnar   Tjärnmyren myr
  Vallmyran, Nedre sank mark   Tjärnmyran mosse
  Vallmyran, Övre sank mark   Tjärnmyran mosse
  Vallsberget berg   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Vallsberget berg   Tjärnmyrtjärnen tjärn
  Vallsberget berg   Tjärnmyrtjärnen myr
  Vallsjöarna sjöar   Västra Tjärnraden tjärnar
  *Vallsjöarna sjöar   Tjärnraden, Västra tjärnar
  Vallsjöbäcken bäck   Östra Tjärnraden tjärnar
  Vallsjöbäcken bäck   Tjärnraden, Östra tjärnar
  Vallsjökölen sank mark   Tjärnåsbäcken bäck
  Vallsjömorarna terräng   Tjärnåskölen myr
  Vallsjön sjöar   Tjödråbäcken bäck
  Vallsjön sjö   Tjömyrsvaden myr
  Vallsjön sjö   Tolleskölen myr
  Vallsjön sjö   Tollänmyren myr
  Vallsjön sjö   Tomas mosse myrodling
  Vallsjön, Norra sjö   Tommolsholen höjd
  Vallsjön, Södra sjö   Tommudden udde
  Vallsjön, Södra sjö   Tomten terräng
  Vallsjön, Västra sjö   Tomt Erik-golvet myr
  Vallsjön, Västra sjö   Tomthåkölen myr
  Vallsjön, Västra sjö   Tomthån tjärn
  Vallsjön, Östra sjö   Tomtkölen myr
  Vallsjön, Östra sjö   Tomudden udde
  Vallsmyran myr   Torabäcken bäck
  Valltjärnarna tjärnar   Torallbäcken bäck
  Valltjärnen tjärn   Toralbäcken bäck
  Vallängsviken vik   Toralkölen myr
  *Valsbergsröset gränsmärke   Torkhusberg (Riihimäki), se Rimäk Saknas
  Valsjön sjö   Torkhusugnen höjd
  Valsjön sjö   Torntjärnen tjärn
  Valsjön sjö   Toroksmyrarna myrar
  Valsjön sjö   Torpakangla ås
  *Waltemÿr rör f.d. gränsmärke   Torpakangla skogsås
  Vanmyran sank mark   Torpet område
  Vanoren vattendrag   Torpfallberg berg
  Vanoren vattendrag   Torpladan lada
  Vargåssjön Saknas   Torpsågen sågplats
  *Vargåssjön sjö   Torpviken vik
  *Varsjöåsen ås   Torrabborrtjärnen tjärn
  Waslebergh berg   Torrberget berg
  Waslebergh berg   Torrbergsbäcken bäck
  Wasleberg, Lete berg   Torrbergshön topp på Torrberget
  *Vattsmyrröset gränsmärke   Torrbergskölen myr
  Vattubäcken bäck   Torrbäcken bäck
  Vattugolvsmyran sank mark   Torrisslogen myr
  Vemforsen fors   Torristallen träd
  Venåsen ås   Torrnäset näs
  Venåsen ås   Torrnäsudden udde
  Vettarna bergstopp /Se   Torrstugutomterna område
  Videbäcken bäck   Torråsen berg
  Vidmyran sank mark   Torråsen berg
  Vidmyran myr   Torråskölen myr
  Viken vik   Torråskölen mosse
  Vikerkölen, Västra myr   Torråstjärnen tjärn
  Vikerkölen, Västra myr   Torsklokmyren myr
  Vikerkölen, Östra myr   Torsktjärnen tjärn
  Vikerkölen, Östra myr   Tors Mats-viken vik
  Vilarheden hed   Torsperbäcken bäck
  Vilarudden holme   Torstjärnen tjärn
  Vilhelmsmyran sank mark   Tosktjärnen, se Torsktjärnen Saknas
  Vilhelmsmyran myr   Tosstjärnbäcken bäck
  Villknulen skogsmark   Tosstjärnen tjärn
  Villknulen höjd   Tranbergsbäcken bäck
  Villåsmyran myr   Trankällmyren myr
  Vilåbäcken bäck   Trankälltjärnen tjärn
  Vimtjärn tjärn   Tranuberget berg
  Vimyran sank mark   Tranuberget berg
  Vindfallmyran sank mark   Tranuberg berg
  Vinterviken vik   Trappholen höjd
  *Vinterväg väg   Traskölen myr
  Vintervägskölen sank mark   Traskölen myr
  Vimyran myr   Trasåsen ås
  Vimyran sank mark   Treblandskullen höjd
  Vimyrberget berg   Treblandskullen förr åker
  Vimyrbergstången mosse   Trefaldighetskällan källa
  Vimyrtjärnen tjärn   Trehörningberg berg
  Vinar-Massrönningen svedjemark   Trehörningen tjärn
  Vinterviken vik   Trehörningen tjärn
  Vintervägsudden udde   Tremarkön ö
  Vintervägsviken vik   Trikölen myr
  Vintervägsviken vik   Trikölsvikarna myrar
  Virkaudden udde /Se   Trinda mossen mosse
  Vissberget berg   Trindkärr mosse
  Vissberget berg /Se   Trindkärr mosse
  Vissbergskitten terräng   Trindtjärnen tjärn
  Vissvad sank mark   Trindudden udde
  Vitensand sank mark   Trintingen förr kulle
  Vitjärnen tjärn   Trissan parti av Rotån
  Vitmyrbäckskölen sank mark   Trollberget del av bergsträckning
  *Votte Middagsbergets högsta topp   Trollberget berg
  Vridusjön, se Räsjön sjö   Trollberget berg
  Vålberget berg /Se   Trollberg berg
  Vålberget berg /Se   Trollbodholen höjd
  Vålbergsslättmyran sank mark   Trollnäs plats vid Rotån
  Vålbergsvallen bäck   Trollnäs udde
  Vålsjöbäcken bäck   Trollsnäset ö
  Vålsjön, N. sjö   Trolltjärnbäcken bäck
  Vålsjön sjö   Trolltjärnen tjärn
  Vålsjön, Norra o. Södra sjöar /Se   Trolltjärnen tjärn
  Vålsjön, Norra sjö   Trolltjärnen tjärn
  Vålsjön, Norra sjö   Trolltjärnen, Nordare förr tjärn
  Vålsjön, Södra sjö   Trolltjärnen, Sönnare tjärn
  Våltjärn Saknas   Trondkölen myr
  Våltjärn, Norra o. Södra tjärnar /Se   Trondkölsbäcken bäck
  Våltjärnen, Norra o. Södra tjärnar   Trondtjärnen tjärn
  Våltjärnsbäcken bäck   Trondtjärnkölen myr
  Våltjärnsflötten myr   Trondtjärnviken vik
  Vålåsen ås   Tronhammaren berg
  Vålåskölen sank mark   Tronmyrarna myrar
  Vålåskölen sankmark   Tros Maritlindan linda
  Vålåskölen, Lilla sankmark   Trosmyren myr
  Vålön ö   Trygen myr
  Vålön ö /Se   Tryghulten skogsområde
  Vårsåskitten terräng   Trygmossen myr
  Våtmyran sank mark   Trygmossen mosse
  Våtmyran myr   Trätgolv gammal slogmark
  Våtmyran sankmark   Tröskmyren myr
  Vällingmyran myr   Tröskmyråsen höjd
  Vällåskölen sank mark   Trösksundkölen myr
  *Vältommyrbröströset gränsröse   Trösksvaden med tröska beväxt område
  *Vältommyrröset? gränsmärke   Tröttfjärden del av sjö
  Vältomyran myr   Tuktalbäcken bäck
  Värkhålet sund   Tullbommen höjd
  Värmstenskölen sank mark   Tullbomviken vik
  Värvilmyrorna myrar   Tullbomåsen nu ö
  *Västerberget berg   Tullsmyren myr
  *Västerdalsvägen, Stora väg   Tunmaritgrinden grind
  Västerdalälven älv   Tun-Marit-vallen vall
  Västerdalälven älv   Tuppmyrarna myrar
  Västerdalälven älv   Tuppmyrbacken höjd
  Västerdalälven älv   Tuppmyrbacken backe
  Västerdalälven älv   Tuppmyrbäcken bäck
  Västerdalälven älv   Tuppmyren myr
  Västerdalälven älv   Tuppmyren myr
  Västerdalälven älv   Tuppmyrtjärnen tjärn
  Västerdalälven älv   Tuvkölen myr
  Västerdalälven älv   Tuvkölen mosse
  Västerdalälven älv   Tuvkölsbäcken bäck
  Västerheden skog   Tuvkölsbäcken bäck
  *Wästeråckesiön sjö   Tuvmyren myr
  Västra berget berg   Tvebokölen, se Tvåbokölen Saknas
  Västra Holmen holme   Tvebodkölen mosse
  Västra viken vik   Tvåbokölen myr
  Vätarna bergstopp   Tvära backen backe
  Vätarna triangelpunk   Tvärbackholmen holme
  Vätarna bergstopp /Se   Tvärberg berg
  Väton del av Kvarnberget /Se   Tvärbergsmyran mosse
  Väton bergtopp /Se   Tvärgatuklitten bergstopp
  yghe-Siön sjö   Tvärheden hed
  Ytterböte högen råmärke   Tvärknotten topp
  Yttermalungsviken vik   Tvärkölen myr
  Åboröstarna myr?   Tvärkölen myr
  Åckennäset näs   Tvärkölen del av Ripfjällkölen
  Åckensjön sjö   Tvärlångmyren myr
  Åckensjön sjö   Tvärmyren myr
  Åckensjön sjö   Tvärtförmyren myr
  Åckensjön sjö   Tvärtförskärr mosse
  Åckensjön sjö   Tvärån å
  Åckensjön sjö   Tväråsarna höjder
  *Åffråsbergh berg   Tvärön ö
  *Åfråsberghia berg   Tyngeberget berg
  *Åfråssten gränssten   Tyngeholmen holme
  *Åfråsstenen gränssten   Tyngemyren myr
  *Åkertjärnen tjärn   Tyngemyren myr
  Åkstenen sten   Tyngemyren myr
  Ålidberget berg   Tyngen sjö
  ?Ålidsberget berg   Tyngen sjö
  Ålidberget höjd /Se   Tyngenäset näs
  Ålidberget berg /Se   Tyngsjöberget höjder
  *Ållerklett berg   Tyngsjölandfallen skogsområde
  *Ållerklett berg   Tyngsjön sjö
  Ålyckan å   Tyngsjön sjö
  Ålyckan å   Tysktjärnen tjärn
  Ålyckebäcken bäck   Tysktjärnflået myr
  Ånkölen myr   Tytthålet tjärn
  Ån-Lassmyran myr   Tåronhällnäset eller Västra T näs
  Ån-Lassmyran myr   Östra Tåronhällnäset näs
  Årholarna höjder?   Täljstenskölen myr
  Årholarna höjder /Se   Tällberget berg
  Årstjärnen tjärn   Tällborn, Östra landhöjning
  Årtjärnen tjärn   Tällborskroken krökning
  Årtjärnen tjärn   Tälleberg berg
  Årtjärnhäran ängsmark?   Tällemäck berg
  Årtjärnmyran sank mark   Tällämäki berg
  Årätsfjärden del av sjö   Tälnbroviken vik
  Åsakölen myr   Täppan odling
  Åsarna åsar   Täppan förr odling
  Åsbyråtjärnen tjärn   Täppan f.d. åker
  Åsbytjärnen tjärn   Täppan odling
  Åsflötten, Norra myr?   Täppan, Nordare förr åker
  Åsflötten, Södra myr?   Täppan, Sönnare förr åker
  Åshäjsforsen fors   Täpporna inägor
  *Åsjöfallet vattenfall(?)   Täpporna nyodlingar
  Åsjöälven älv (å)   Täpptäppan täppa
  Åsjöälven älv   Täppåkern åker
  Åskaken sjö   Täppåkern, Västra förr odling
  Åskaken sjö   Täppåkern, Östra förr odling
  Åskaken sjö   Tävallen bäck
  Åskaken sjö   Tävallänget slåtteräng
  Åskaken sjö   Töttstugan tomtplats
  Åskaken sjö   Uberg berg
  Åskaken sjö   Uberget berg
  Åskaken sjö   Ubergsbäcken bäck
  Åskaken sjö /Se   Ubergskölen myr
  *Åskakholmen holme   Ubergsmyren myr
  Åskaksdammet damm   Ubergstjärnarna tjärnar
  *Åskaksholmsröset gränsröse   Ubergstjärnen tjärn
  Åskaksåsen ås   Ubergstjärnen tjärn
  Åskonmyran sank mark   Ubottsan lugnvatten
  Åskonperstenen sten?   Uddsåsen berg
  Ås-Matsmyran sank mark   Uggeltjärnen tjärn
  Åsolaheden sandås /Se   Ugnsfall förr odling
  Åssjön, V, Ö, Saknas   Uhedarna hedar
  Åssjön, V, Ö Saknas   Uholmen holme
  Åssjön, Västra sjö   Uholmen holme
  Åssjön, Västra sjö   Ulfgärdet gärde
  Åssjön, Östra sjö   Ulfhagen hage
  Åssjöälven å   Ulfkällaren källare
  Åssjöälven älv   Ulftomterna område
  ?Åssjöälven å   Ulidkölen myr
  Åsterbäcken bäck   Ulidmorarna berg och skogsområde
  Åsterkölen sank mark   Ulidmorarna bergssträckning
  Åsvallen bäck   Ulidröstarna, Ulidmorarna Saknas
  Åsvallmyran myr   Ullbacken höjd
  Åsvägen väg /Se   Ullmyren myr
  Åtjärnen tjärn   Ullsmyren myr
  Åtjärnen tjärn   Ulugnan lugnvatten
  Åttumstjärnen tjärn   Ulvarbäcken bäck
  Åttumsåsen berg   Ulvsbacken område i by
  Åvskakan sjö   Ulvsberget område i by
  Äbbkölen myr   Ulvsriset område i by
  Äfsålberget, Västra berg   Un å
  Äfsålberget, Östra berg   Västra Unaskölen myr
  Äfsåltjärnen tjärn   Unaskölen, Västra mosse
  Äjsjön sjö /Se   Östra Unaskölen myr
  Älgberget berg   Unaskölen, Östra mosse
  Älgberget triangelpunkt o. berg   Unasåsen ås
  Älgberget berg   Västra Unisskölen myr
  Älgbergsklacken berg   Östra Unisskölen myr
  Älgbergsklacken klack   Upprämmen sjö
  Älgbergsåsen ås   Upprämmen sjö
  Älgeberg berg   Upprämmsdammen dammbyggnad
  Älghåbrändan terräng   Upprämmsdammen dammanläggning
  Älghån sjö   Upprämsälven vattendrag
  Älghån tjärn /Se   Upprämmsälven älv
  Älgkölen sankmark   Upptagsberget berg
  Älgsjön sjö   Upptagsforsen bäck
  Älgsjön, Västra sjö   Upptagsviken sjö
  Älgsjön, Östra sjö   Uråsarna höjder
  Älgsjösälskölen sank mark   Usligheten område på berg
  Älgsjöån å   Utdikade tjärnarna tjärnar
  Älgsjöån å   Utsjöliden bergssluttning
  Älgtjärnarna tjärnar   Utsjön utvidgning
  Älgviken vik   Utsjöslogarna myrar
  Älgåkölen sankmark   Utsjöslogarna mosse
  Älgån å   Utstugukölen myr
  Älgån å   Uttermyren myr
  Ällingkölen sank mark   Uttertjärnen tjärn
  Ällingån å   Uttertjärnen tjärn
  Ällingån å   Uttertjärnen tjärn
  Ällingån å   Uttertjärnen tjärn
  *Älvberget berg   Utänget del av älvstrand
  Älvskäret område /Se   Utänget änge
  Ännibergsmyran sankmark   Uvan å
  Äppasholmen holme   Uvaåsen ås
  *Äppelboskogen gränsmärke   Uvberget berg
  Ärtbergsslogen sank mark   Uvberget berg
  Ärtbäcken bäck   Uvberg berg
  Ärtsjön sjö   Uvbergskockla bergstopp
  Öbackarna skog   Uvbergstjärnen tjärn
  Öbacken höjd   Uvbottsan utvidgning av Uvan
  Ödemyran sand mark   Uvbottsberg berg
  Ödiesiön, se Öjesjön Saknas   Uvlidmorarna morar
  Ögåee Siön sjö   Uvån biflöde
  Ögan, se Ogströmmen älv   Uvån, se Un Saknas
  Ögdbergh berg   Uåsarna höjder
  Öghebergh berg   Vackermyren myr
  *Ögrehäll Saknas /Se   Vackermyran mosse
  Ögströmmen, se Ogströmmen älv   Vagnvägen körväg
  Ögonbäcken bäck   Vajsslogarna myrslåttermarker
  Öjarna öar /Se   Vajsudden udde
  Öjarna halvö   Valborgkölen myr
  »Öj(e)-backarna terräng   Valborgmässbacken höjd
  *Öjeberget berg   Valborgs tomtplats
  Öjen sjö   Valen bäckar
  Öjen sjö   Vallan å
  Öjen sjö   Vallbacken höjd
  Öjesjöberg berg   Vallbodkölen mosse
  Öjesjön sjö   Vallbrobacken, Norra backe
  Öjesjön sjö   Vallbrobacken, Södra backe
  Öjesjön sjö   Vallbron bro
  Öjesjön sjö   Valldalen dalgång
  Öjesjön sjö   Valldrosheden hed
  Öjesjön sjö   Valldrosängesheden hed
  Öjesjön sjö   Valldrosängesloken vattensamling
  Öjesjön sjö   Valldrosänget änge
  Öjesjön sjö   Vallen bäck
  Öjesjön sjö   Vallen bäck
  Öjesjön sjö   Vallen bäck
  Öjesjön sjö   Vallen bäck
  Öjesjön sjö   Vallen avlopp för sjö
  Öjesjön sjö   Vallen bäck
  Öjesjön sjö /Se   Vallflökten område
  Öjesjön sjö /Se   Norra Vallflöten myr
  Öje älv Saknas   Södra Vallflöten myr
  Öjsberget berg   Vallflötten område
  Öjsberget berg   Vallkroken Vallrosvallans krökning
  Öjsberget berg   Vallkroken åkrök
  Öjsberget berg   Vallkvarnen kvarnplats
  Öjsberget triangelpunkt   Vallmossfallet terräng
  Öjsberget berg   Vallmunnen åmynning
  Öjsberget berg   Vallmyren myr
  Öjsborn höjd /Se   Vallnäsen ängen
  Öjsborn höjd /Se   Vallroholmen holme
  Öjsborsnoret sund   Vallrohåmyrarna myrar
  Öjs-Matsholmen holme   Vallrosvallen bäck
  Öjssjökölen sank mark   Vallrosänget äng
  Öjsvallen bäck   Vallroån å
  Öjsvallen bäck   Vallsberget berg
  Öjsvallen bäck   Vallsberget berg
  Ölstjärnen terräng   Vallsbergsbäcken bäck
  Ön ö   Vallsjöbrånen höjdsträckning
  Önnermyran sank mark   Vallsjöbäcken bäck
  Öradbäcken bäck   Vallsjökölen myr
  Öradbäcken bäck   Vallsjömorarna höjder
  Öradbäcken bäck   Vallsjön sjö
  Öradtjärnen tjärn   Vallsjön sjö
  Örarbäcken bäck   Vallsjön, Västra sjö
  Örarbäcken bäck   Vallsjön, västra sjö
  Örarbäcken bäck /Se   Vallsjön, Östra sjö
  Örarbäckheden, Norra hed   Vallsjön, östra sjö
  Örarbäckeheden, Södra hed   Vallsjönoret nor
  Örartjärnen tjärn   Norra Vallsjönäset näs
  Örartjärnen tjärn   Södra Vallsjönäset näs
  Örartjärnen tjärn   Vallsäckåsen höjd
  Örartjärnen tjärn   Valltjärnen tjärn
  Örartjärnen sankmark   Valltjärnen tjärn
  Örartjärnkölen sankmark   Vallängsviken vik
  Örbergsmyran myr   Valsjön, se Vallsjön Saknas
  *Öresjön sjö   Valsänget äng
  *Öresjön sjö   Valtjärnen, se Valltjärnen Saknas
  Örkesmyran myr   Vanoren vattendrag
  Örkesmyren myr /Se   Vanorkölen myr
  Örkesmyren myr /Se   Varggropen fångstgrop
  Örkskölen myr /Se   Vargklevet klippvägg
  Örkskölen myr /Se   Vargklevet trångt pass
  Örksåsen ås /Se   Vargklevet sn
  *Örnfjäll fjäll   Vasshedbäcken bäck
  Örskölen myr   Vassheden hed
  Örskölen myr   Vassheden höjd
  Örskölen sankmark   Vasstugubäcken bäck
  Örsåsberget berg   Vasstugubäcken bäck
  Örsåsberget berg   Vasänget äng
  Örsåsbäcken bäck   Vattamossen odling
  Örsåsen ås   Vattentunnan källa
  Örsåsen berg   Vattubäcken bäck
  Örtrittjärnen tjärn   Vejmanhalla berghäll och udde
  Örtrittjärnen tjärn   Vemen fors
  Örtrittjärnen tjärn /Se   Vemåsen grusås
  Ösamyran myr   Vettlösåsen höjdsträckning
  *Ösjöälv å   Vida tjärnen tjärn
  Östbrösten sank mark   Videbäcken bäck
  Östbukölen sank mark   Videbäcken bäck
  Östentjärnen tjärn   Vidmyrberget höjd
  Östenänget äng   Vidmyren myr
  *Österackerssiön sjö   Vidmyren myr
  Östermyrkölen sank mark   Vidmyren myr
  Östermyrkölen sank mark   Vidmyren myr
  Östmyran sank mark   Vidmyren myr
  Östmyran myr   Vidmyrtjärnen tjärn
  Östmyrbäcken bäck   Viken plats med fordom gård
  Östra Lidbäcken bäck   Vikerkölen myr
  Östra Lidbäcken bäck   Vikerkölen, Västra mosse
  Överböte högen råmärke   Vikerkölen, Östra mosse
  Överhåberget berg   Vikukölen, se Vikerkölen Saknas
  Överhåberget berg   Vilarudden udde
  Överhåberget berg   Vilarudden udde
  Överhåberget berg   Vilarudden udde
  Överhåberget berg   Vilarudden udde
  Överhåkölen sank mark   Vilhelmsmyren myr
  Överhåkölen sank mark   Villknulen berg
  Överhån Saknas   Villåsmyren myr
  Överhån tjärn   Villåsmyran mosse
  *Överhån å   Vimyren myrar
  Överhån vattensamling   Vimyren myr
  *Överhån tjärn   Vimyren myr
  Överhån tjärn /Se   Vimyren myr
  Överhån sjö   Vimyren myr
  Överhåtjärnen tjärn   Vimyrfjällen skogsområde
  Övertjärn tjärn   Vimyrvägen skogsbilväg
  *Överåssten gränssten   Vindfallmyrarna myrar
  *Överåstjärn tjärn   Vinervallåkern förr åker
  *Överåstjärn tjärn   Viniknik terräng
  *Överåstjärn tjärn   Vinternäset udde
  Öyesiön sjö   Vinternäset näs
      Vinternäsviken vik
      Vinterstaden område
      Vinterstaviken vik
      Vinterviken vik
      Vintervägkölen myr
      Vinterväglugnan lugnvatten
      Vintervägskärret mosse
      Vintervägstjärnen tjärn
      Vintervägstjärnen förr tjärn
      Vintervägsudden udde
      Vintervägsvik vik
      Vinterväguddarna uddar
      Vintervägviken vik
      Vintervägsviken vik
      Virkudden udde
      Vissberget berg
      Viterkölen myr
      Vita brändan terräng
      Vitj, se vida tjärnen tjärn
      Vitjärnen tjärn
      Vitmossholen höjd
      Vitmosskölen myr
      Vitmosskölen myr
      Vitmyrbäcken del av bäck
      Vitmyrbäcken bäck
      Vitmyrbäckkölen myr
      Vitnadsanden sträckor av strand
      Vittsjöbäcken bäck
      Vittsjöbäcken bäck
      Vittsjön sjö
      Vittsjön sjö
      Vittsjöviken vik
      Vredhällnäset udde
      Vridubäcken bäck
      Vrid(u)bäcken Saknas
      Vridusjön = Rösjön Saknas
      Norra Vålsjön sjö
      Södra Vålsjön sjö
      Våltjärnen, Nördre tjärn
      Våltjärnen tjärnar
      Våltjärnen, Södra tjärn
      Våltjärnåsen ås
      Vålåsen berg
      Vålåsen berg
      Vålåskölen myr
      Vålåskölen myr
      Våtmyrarna myrar
      Väderholmen holme
      Vägmanhallen stenhäll
      Vällingskölen myr
      Vällåsen höjd
      Vällåskölen myr
      Vältomyran mosse
      Vältomyrrös gränsröse
      Vältorös gränsröse
      Vänbetena myrar
      Vålön ö
      Vålön ö
      Vålön ö
      Vångnen ängar
      Vångnvägen byväg
      Våttågan bäck
      Värdshusberget, se Västtjärnsberg Saknas
      Värkhålet sund
      Värmbackarna skogsområde
      Värmfallet sluttning
      Värmvägen skogsstig
      Västerdalälven älv
      Västfjälltjärnen, se Västtjälstjärnen tjärn
      Väst-i-riset område
      Västkvin sjö
      Västkvin sjö
      Väst-Kvien sjö
      Väst-på-åsen ås
      Västra kölen myr
      Västtjälstjärnen tjärn
      Västtjälstjärnen, Nordare tjärn
      Västtjälstjärnen, Sönnare förr tjärn
      Västtjärnsberg höjd
      Västtjärnsberg berg
      Väton (el. Vettarna) toppen av berg
      Ykksontjärnen tjärn
      Yrkskölen myr
      Yrksåsen ås
      Yttermalungsviken vik
      Yxfallet odling
      Yxfall förr odling
      Yxhammargolven gammal slogmark
      Zakariasmyren myr
      Zetterkvists gårdsplats
      Åbackarna sluttande parti
      Åbo slogmark
      Åboröstarna myrar
      Åboröstarna terräng
      Åckensjön sjö
      Åckensjön, se Åckon Saknas
      Åckensjön sjö
      Åckon sjö
      Åckorn sjö
      Åckornliden berg
      Åckornnäset näs
      Åker Erikvägen körväg
      Åkergrundet grund
      Åkermyren uppodlat område
      Åkstenen sten
      Ålidberget berg
      Ålidskölen myr
      Ålyckan krökning
      Ån del av Västerdalälven
      Ån älv
      Ån Daniel-kringlan myr
      Ångatan väg
      Ånkölen myr
      Ån Lass-myren myr
      Ån Lass-myren myr
      Åoset utlopp
      Årholarna höjder
      Norra Årsflöten odlad myr
      Södra Årsflöten odlad myr
      Ånstaden båtplats
      Årätsfjärden vattensamling
      Årtjärnen tjärn
      Åsakölen mosse
      Åsarna söder mellan åarna höjder
      Åsberget berg
      Åsbytjärnen tjärn
      Åsfallet höjd
      Åsflökten, Nördre till stor del uppodlad myr
      Åsflökten, Södra delvis uppodlad myr
      Åsgård ödetomt
      Åshejsan fors
      Åshejsforsen fors
      Åshäjsforsen fors
      Åsjerstjärnen tjärn
      Åsjön, V. och Ö., se Åssjön, V. och Ö. Saknas
      Åsjön, västra och östra sjöar
      Åsjöälven, se Åssjöälven och Åssjöån Saknas
      Åsjöälven å
      Åskaksdammen, se Avskakdammet Saknas
      Åskaksdammen damm
      Åskledargölen göl
      Åskonmyren myr
      Åskällaren jordkällare
      Åsmasmyrarna myr
      Västra Åssjön sjö
      Åssjön, Västra sjö
      Åssjön, Västra sjö
      Östra Åssjön sjö
      Åssjön, Östra sjö
      Åssjön, Östra tjärn
      Åssjöån å
      Åssjöån å
      Åssjöåsen höjd
      Åssjöälven å
      Åssjöälven å
      Åssjöälven älv
      Åsterkölen myr
      Åstertjärnen tjärn
      Åstertjärnen tjärn
      Åstädjan sluttande parti
      Åsvallen bäck
      Åsvedboden mindre område
      Åsviken vik
      Åsviken vik
      Åsåsen ås
      Åsänget slåtteräng
      Åtjärnen tjärn
      Åttan tjärn
      Åttatumsåstjärnen tjärn
      Åttatumstjärnen tjärn
      Åttatumsåsen höjdsträckning
      Åttatumsåsen ås
      Åttumsmyren tjärn
      Åttumstjärnen tjärn
      Åttumsåsen ås
      Äbbkölen myr
      Äfsålberget berg
      Äggen kullerstensås
      Älgberget berg
      Älgbergsklacken berg
      Älgbergsåsen berg
      Älgholmen holme
      Älghån sjö
      Älghån sjö
      Älgsjökölen myr
      Älgsjön sjö
      Västra Älgsjön sjö
      Östra Älgsjön sjö
      Älgsjötjärnarna tjärnar
      Lilla Älgsjöåmunnen utlopp
      Älgsjöån å
      Älgtjärnarna tjärnar
      Älgviken vik
      Älgåhån lugnvatten
      Älgån å
      Älgån å
      Ällingbackarna del av by
      Ällingkölarna myrar
      Ällingvallen näs
      Älmkroken krökning
      Älmkrokheden skogsområde
      Älvskäret sandstrand
      Älvskäret sandstrand
      Älvådran förr utlopp
      Ändmyren myr
      Ängen myr
      Ängesmyren myr
      Ängesvägen väg
      Äntjärnen tjärn
      Äntjärnen, se Entjärnen tjärn
      Äntjärnkölen myr
      Äntjärnkölen, se Entjärnkölen myr
      Ärtkitten område i Grönland
      Ärtsjön sjö
      Ärtsjön sjö
      Öftängesflogen lugnvatten
      Ögonbäcken bäck
      Ögontjärnen tjärn
      Ögröforsen fors
      Ögrömyren myr
      Öjan öar
      Norra Öjarna ö
      Södra Öjarna holme
      Öjen sjö
      Öjesjön Saknas
      Öjsborn höjd
      Öjsborsnoret del av sjö
      Öjsbåthusen plats vid sjö
      Öjs-Mats-viken vik
      Öjsokölen myr
      Öjsvallen bäck
      Öjvadet övergång
      Öjvadet vad
      Ölskölen myr
      Ön ö
      Ön ö
      Öradberget höjd
      Öradbäcken bäck
      Öradbäcken bäck
      Öradbäcken bäck
      Öradbäcken bäck
      Öradlaxnäset näs
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnen tjärn
      Öradtjärnkölen myr
      Öradtjärnåsen höjd
      Öralbäcken bäck
      Örarbäckbackarna område
      Örarbäcken bäck
      Örarbäcken bäck
      Örarbäcken bäck
      Örarbäcken, Norra bäck
      Örarbäcken, Södra bäck
      Örarbäcksheden hed
      Örarbäckskvarnen kvarnplats
      Örarbäckstäppan område
      Örarbäcktäpporna nyodlingar
      Örartjärn tjärn
      Örartjärnen tjärn
      Örartjärnen tjärn
      Örbergsmyren myr
      Örkesboden parti av Östra Vikerkölen
      Örkesbodåsen ås
      Örkeskölen myr
      Örkeskölen myr
      Örkesmyren myr
      Örkölen myr
      Örskölen myr
      Örskölen mosse
      Örskölen myr
      Örskölsbäcken bäck
      Örskölåsen ås
      Örsåsberget berg
      Örsåsen höjd
      Örsåsen ås
      Örtrittjärnen tjärn
      Ösamyren myr
      Össjärsstaden landningsplats för båtar
      Östbodkölen myr
      Östentjärnen tjärn
      Östermyrkölen myr
      Öster vid kvarnen kvarn
      Öst-i-myren myrodling
      Öst-i-täppan odling
      Östkvin sjö
      Östkvin sjö
      Öst-Kvien sjö
      Östmyrbäcken bäck
      Östmyren myr
      Överhåberget berg
      Överhån lugnvatten
      Överhån sjö
      Överhåtjärnen tjärn
      Överstänget slåtteräng

  ^  

Kopparbergs läns socknar m.m.