ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Mora socken : Mora och Orsa tingslag : Kopparbergs län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2
Namntabell 4

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Namntabell 3(4) –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 599 Naturnamn : 3190 Bebyggelsenamn : 350 Naturnamn : 1396
Klockarprästgården g. gård /Se Lintjärnen tjärn Liden gårdar Ljotgrav dalgång
Klockgropen Saknas Lintjärnen tj. Lillarna (Lissel-) gård Ljotgrav sänka (dalgång)
Knagg gårdsnamn Lintjärnen Saknas Lillflyt fäb. Ljotgraven grav (dal)
Knagg-gården gård; slog Lintjärnen tjärn Lillflyt(en) fäbodar Ljotgravsbäcken biflöde
Knagg-gården gård; åker Lintjärnen tjärn Lillhins-gård g. Ljotgravsbäcken biflöde
Knagg-gård gård; slog Lintjärnen tjärn Limholen del av Vika Ljotkäldsback skogs- och vägbacke
Knagg gårdsnamn Lintjärnen tjärnar /Se Limholen del av by Ljotkäldgröming åker
Knagg gårdsnamn Lintjärnmyren myr Limholen hol med gårdklase Ljotkällan sank mark
Knutsgård gård Lintjärnmyren myr /Se Linda fäb. Ljotänget änge
Knutsgård gård Lintjärn(s)bäcken bäck /Se Lindbacken (förr gårds)plats Ljuderhol älvbrink
Knutsgård gård Lintjärnsviken vik Lindkittbacken bolagsgård Ljuderhol plats
Knutsgård gård Lintjärnviken vik /Se Lindor fäb. Ljugaren, se Ljugan Saknas
Knås gårdsnamn /Se Linvik vik /Se Lindor fäb. Ljussjön sjö
Knåsgård gård, slog Lisakätte äga Lindur fäbodar Ljussjön Sjö
Knåsgård gård, åker Lisgrävning äga: åker Lisa- gård ?Ljusterängsbacken backe?
Knåsgård(en) gd /Se ?Lismatsmyren äga Lissbjär »finnställe» Ljustjärn tj.
Knåsgård(en) gård Lissanders äga: åker Lissel- gård Ljustjärn tj.
Knåsgården gård Lissandersgrävning äga: åker Lisselanders- gård Ljustjärn sjö
+Knåpholen beb. Lissandersåker äga Lisselanders- gård Ljustjärn tj.
Knöpholen beb.? Lissandersåker äga Lisselarn- gård Ljustjärn tjärn
Kol gårdsnamn /Se Lisandersåker äga: åker Lisselby by Ljustjärnen tjärn
Kol gårdsnamn /Se Lisgärde äga: åker, slog Lisselby by Ljuten vdr?
Kol gårdsnamn Lissandersåker åker, slog Lisselby del av köping, kvarter ?Ljutsträngs-backen backe?
Konu gårdsn. Lissback åkermark Lisselmas- gård Lofskog (Loff-) åkermark
Kopphol försv. gd Lissbacke ängsmark Litjåkers- gårdsnamn Loftessveden slogänge
Korsgården gård; slog Lissberg berg med f.d. gård Ljuder- gårdsnamn Logåsmyr myr
Korsnäsgården Saknas Lissberget berg Ljuder- gårdsnamn Loka lokarna
*Kostra ?gd Lisbergsnäs äga Ljusterängs-täppan lht? Lokbacken brink
Kox Saknas Lissbergsnäs äga Lok- gård Lokbäck vdr
Kox gdar /Se Lissbäcken bäck Lok gård Lokbäcken bäck
Kox gdr /Se Lissbäcken bäck Lok-fjärdelen del av by Lokbäcken biflöde
Krisineberg gård Lissbänk terräng Lomsmyren gård Loken åker
Kristineberg gård Lisselacksen tjärn Lomsmyr(en) gård med odling Lokheden skogsmark
øKråk gårdsnamn Lisselbobäcken = Lillpubäcken Saknas Lund- gårdsnamn Lokheden skogsmark
Kråk gårdsnamn /Se Lisselby by, åker, slog Lund- gårdsnamn Lokheden skogsmark
Kråk gårdsnamn Lisselbygatan gata Lund gårdsnamn Lokmyren myr
Kråk gd /Se Lisseldike äga Lund gårdsnamn Lokmyren Saknas
Kråk gårdsnamn »Lisselfju änget, se Djurlok Saknas Lunden byparti Loksänge sloge
Kråkandersgård gård Lisselfljot slogmyra Lunden gårdklase Lomsmyren, se Långs- Saknas
Kråkberg by Lisselfu äga Lundgård gammal gård Nedsta Lokänge = Ytterlokan, se Nist-Lokänget Saknas
Kråkberg by Lisselgrävning äga Lusbodarna fäb? Nist-Lokänget el. Nedsta Lokänget del av Lokängena
Kråkberg by Lisselgrävning äga Lusbodarna fäb. Yfsta Lokänget Saknas
Kråkberg by Lisselgrävning äga: åker o. slog Lusse-gård(en) ödegård Loksänget upplagsplats
Kråkberg by Lisselgärde äga Lyckan gårdar Loksänget ängsmark
Kråkberg by Lisselgärde äga: åker Långlet by Lokänget änge
Kråkberg by Lisselgärde äga: slog Långlet by Lomholm h.
Kråkberg by Lisselgärde åker Långlet by Lomholm(en) holme
Kråkberg by Lisselgärde äga Långlet by Lomsmyren myr
Kråkberg(sbyn) Saknas Lisselgärde äga: åker o. slog Långlet by Lomsmyrsgraven (Långmyrs-) del av dalgång
Kråkberg by Lisselgärde äga: slog Långlet by Lomtjärn tj.
Kråkberg by /Se Lisselgärde åker Långlet by Lomtjärnen tjärn
Kråkberg by Lisselgärde äga: åker o. slog Långsmyr = Lomsmyren gård Lop-tjärn tjärn
Kråkberg by Lisselgärde äga Långsmyren = lomsmyran gård Lovberg bergparti
Kråkberg by Lisselgärde äga: åker Långsmör gård Lovnäsudden näs (med udde)
Kråkgård gård, åker, slog Lisselgärde äga Läde fäb. Lovtjärn tjnar
Kråkgård gård Lisselhansåker äga: åker Läde fäb. Lov-tjärn tjärn
Kråkgård -en gård; slog Lisselhed äga: åker Läde fäb. Lovtjärn tj
Kråkgård gård Lisselhed linda äga: åker Läde fäbodar Lovtjärnberg(et) berg
Kråkgård gård; åker, slog Lisselhol äga Läde Saknas Lovtjärnbäcken vdr
Kråkgård(en) gård; åker, slog ?Lisselhol åker, slog Länsmans gårdsnamn Lumpbäck -bäcken vdr
Kråkgården gård Lisselhol(en) äga: åker, slog Maggåskvarn(en) kv. Lumplindorna odling
Kråkgården gård; slog Lisselholar äga: åker, slog Maglin- gårdsnamn Lumplindorna odling
Kråkhansgården gård Lisselholar äga: åker Majs- gårdsnamn +Lumptjärn Saknas
Kråkholen Saknas Lisselholen äga: åker o. slog Majs- gårdsnamn Lundkarlmyr åkergärde
Krång- gårdsnamn »Lisselholmen holme Majs- gårdsnamn Lundstamn Saknas
Krång- gårdsn. Lisselmatsmyren äga: åker, slog Majs f. gårdsnamn Lundsund åker
Krång gårdsnamn Lisselnäs äga: åker o. slog Majt personnamn Lundtjärn torrlagd f. tjärn
Krång gårdsnamn Lisselpersåker äga Margitlarshed parti av Nord-å-heden Lundtjärn tjärn
Krång gårdsnamn Lisseltån (= Sandtåvägen?) väg /Se Margitlarshed = N. Selbäck Saknas Lundtjärnmyren odling
Krång gårdsnamn Lisseltån väg /Se Masbil gård Lundåkern åker
Krångdalen fäb. Lisselåker äga Masers- gårdsnamn Lundänget änge
Krångdalen fäb. Lisselåker äga, slog Maserseldhus Saknas Lunk odling
Krångdalen fäb. Lisselåker äga Masis- gård Lunk odling
Krångdalen fäb. Lisselån Saknas Masis gårdsnamn Lunkbäck biflöde
Krång gdr Lisselån Saknas Masols- gårdsnamn Lunkbäck vdr
Krångdalen fäb. Lisselänget äga Massbacken gård(splats) Lunkmyr odling
Krångdalen fäb. Lisselänget sank mark Mejs- gårdsnamn Lunkmyren myr
Krångdalen fäb., äga; slog Lisselänget äga Mellansågen f.d. såg Lusgrav gravsänka
Krångdalen fäb., äga; slog Lisselänget äga: slog Mer- gårdsnamn Lushagen odling (förr änge)
Krångdalen fäb., äga; slog Lisselänget äga: slog Mickel- släktnamn Lushagan åker
Krångdalen fäb., äga; slog Lisselängsgrävning äga: åker Mikels gårdsnamn Lushavet vattenpuss
Krångdalen fäb. /Se Västra Lisselängsgrävning äga: åker Mickels gårdsnamn Lushavet tjärnpuss
Krånggård -en gård; åker; slog Östra Lisselängsgrävning äga: åker o. slog Mickels- gårdsnamn Lustjärn tjärn
Krånggård gård Lissdike äga Mickelås gammalt gårdsnamn Lustjärn tj.
Krånggård gård Lissfu äga Millåker(n) kvarter Lyckan skogsparti
Krånggården gård Lissgovsänget äga Millåker(n) del av köping Lystjärn(en) tj
Krånggården gård; åker Lissgropsänget äga: slog Millåsågen såg Lystjärnen tjärn
?Krångåsen fäbodar Lissgråddammen damm Mitjåls- l. Mickels gårdsnamn Lågbacke överfartställe
Krångåsen fäb. Lissgrådänget skogsmark »Monumentsbyn» del av Utmeland kring Vasamonumentet Lågu vadställe
Krångåsen fäb. Lissgrävning äga Mora tätort Låjshavet vattensamling
Krångås fäbodar fäb. Lissgrävning äga Mora Saknas Låjslok vsml
Krångås(en) fäb; åker, slog Lissgrävning äga: åker Mora Färnäs, se Färnäs pst Låmålberg Saknas
Krångåsen fäb.; äga, åker, slog Lissgrävning äga: åker Mora kyrka Saknas Låmålbjär mjälgås och - brott
Krångåsen fäb.; äga, åker, slog Lissgärde äga Mora Noret (by och) järnvägsstation Låmåltjärne f.d. tjärn
Krångåsen fäb. Lissgärde äga: slog, ostyckad jord Mora Noret Saknas Låmårberg bergparti
Kräckelbäcken gård Lissgärde äga Mora sockens bandel, se Utmeland traktnamn Låmårberg sandhöjd
Kräckelbäcken by /Se Lissgärde äga: åker o. slog Mora sockens bandel, se Isunda traktnamn Låmårberg Saknas
Kräggaholms bruk bruk Lissgärde äga: åker, slog Mora strand rälsbusshållplats Långaven ave av Älven
*Norra Kräggå-torpet kolartorp Lissgärde äga: åker, slog Morastrand köping Långa Ängsmyren myr
*Norresta Kräggå-torpet kolartorp Lissgärde äga: åker, slog Moren kvarter Långbro bro (av stockar)
Kumbels Saknas Lissgärde äga: åker Morkarlby traktnamn Långbro vägbro
Kuver gårdsnamn Lissgärde äga: åker, slog Morkarlby by Långbromyr(en) myr
Kuver gårdsnamn /Se Lissgärde äga: slog Morkarlby Saknas Långbrott vägbacke
Kuvergård gård Lissgärde äga: åker Morkarlby gamla huvudbyn Långbrutjärn tj
Kvarn kvarn; åker Lissgärde äga Morvallen fäb. Långbröt backe
Kvarnen kvarn Lissgärde äga Morvallen fäb. Långdejk myr (med bäck)
Kvarnholarna Saknas Lissgärde äga Morvallen fäb. Långdraget udde
Kål gårdsnamn Lissgärde, Lissgärdet äga: åker o. slog Moråker del av Mora strand, nu utbyggt Långdraget landtunga
Kånå gårdsnamn Lissgärde äga Mox (Måx) gårdsnamn Långdragslökan vik
Kånå (Kånu) gårdsnamn Lissgärde äga: åker Munter gårdsnamn Långdragslökan älvgren (blindtarm)
Kånå gårdsnamn Lissgärde äga: åker, slog Muss(e)n odling o. gård Långgärd odling
Kånå gårdsnamn Norra Lissgärde äga Muså- gårdsnamn Långholmen holme
Kånå gårdsnamn Lissgärde äga Muså gård Långholskitten åker
Kånå gårdsnamn /Se Lissgärde äga: åker Muså- gårdsnamn Långkitten åker
Kånå- gdsn. Lissgärde äga: åker, slog Musåbygget (gård) Långlapplok vattensamling
Kånå gd /Se Lissgärde åker, slog Musåbacke(n) backe med gård Långledarbäcken bifl.
Kånågård gård Lilla Lissgärdsgrävning åker Musåmas- gård Långledaråsen berg
Kånågård gård; åker, slog Lissgärdskätte äga: åker o. slog Myckelberg fäb. Långledaråsen Saknas
Kånåhol gd Lissgärdskätte äga: slog Myckelberg fäbodar Långledaråsen ås
Kånåhol gdsnamn Lissgärdskätte äga: slog Myckelberg fäb. Långledaråsen bergås
Kånåhols gdnamn Lisshagen äga Myr- gårdsnamn Långlet Saknas
Kånåhols gårdsnamn Lisshagen äga Myren klase i Bonäs Långlets färjestad Saknas
Kånåhols gdsn. Lisshagen äga Myren byklase Långletsnabben parti av Nabban
Kånåholsgård gård Lisshagen äga: slog Myren gårdar ?Långletsänget åker
Kånåholsgård gård Lisshagen äga: slog Myren del av by Långletsänget änge
*Kårbol f. gd Lisshanskätte äga: åker, slog Målar gårdsnamn Långlituväg(en) väg
Käft- el. Käppbyn del av by Lisshansåker äga: åker, slog Målar gårdsnamn Långlutan backe
Käft- el. Käppbyn del av by Lisshed äga: åker Målar- gårdsnamn Långlutuväg Saknas
Käftbyn Saknas Lisshed äga: slog, åker Mångs- gård Långlutvägen Saknas
Käftbyn beb. Lisshed äga Mångs gård Långlysan parti av väg
Källrisgård gård Lisshed äga Mångsann- gård Långlysan ställe i Älvdalsvägen
?Källris äldre gårdsn. Södra Lisshed äga Mångsbåck gårdar +Långmussen äga
Kälox gårdsnamn /Se Lisshed äga: åker Mårsgård gård Långmyr myrodling
Kälox gårdsnamn /Se Lisshed hed Mårs äldre gårdsnamn Långmyr fortsättning av myr
Käringgård gård; slog Lissheden äga: åker Mås- gårdsnamn Långmyren myr
Labigård gård Lisshedsgrävning åker Märnäs gård Långmyren myr
Lakgård gård Lisshedsmyren äga Mölner- gård(en) gård Långmyr odling
Landledaråskojan koja? Lisshol, Lissholen äga Ned l. Ut i byn del av by Långmyren odling
Lars gårdsn. Lisshol äga: slog Nerderberg fäb. Långmyren Saknas
Lars gårdsnamn Lisshol, Lissholen äga: åker, slog Nissa- gårdsnamn Långmyrsdiket dike
Larsols gårdsnamn ?Lisshol äga: slog Nissberssel odling Långmyrsgraven Saknas
Larsolsgård gård Lissholar äga: åker, slog Nissbåck gård Långrisdammen Saknas
Larsolsgården gård; slog Lissholen äga: åker Nisspä gårdsnamn Långsesån Saknas
Larsgården gård Lisshol(en) äga: åker, slog Nissulovgården f.d. gård Långsisberget berg
Larsgården gård; åker o. slog Lisshol äga: åker Nist Sågen såg Långsisbjär berg
Lassgården gård Lisshol äga »Nord i byn» gårdklase Långsisdammen flottningsdamm
Larspers gårdsnamn Lissholm slog »Nord i byn» del av by Långsisdammen Saknas
Lassisgården gård Lillholmen holme Nord i byn Saknas Långsisdammen Saknas
Lasisgården gd /Se Lissholmsgrävning äga: åker o. slog Nord-i-byn del av by Långsisån Saknas
Lassus, Lasses o.d. gårdsn. Lissholmskätte äga: åker Nord-i-byn del av by Långsisändjär ängsmarker
Lassis, Lassus o.d. gårdsn. Lissholåker åker, slog Nord-å-backen parti av Perus Långsisängarna l. -ängena Saknas
Lasis (Lassis) gårdsnamn /Se Liss-Hägnan äga: slog Nord-å-Heden del av by Långsisänger myr
Lassis, (Lasis) gårdsnamn Lisskålgård äga Nor(d) å heden ben. på del av by Långskog skog
Lasås? gårdsnamn Liss kålgård äga: åker Nord-å-heden = N. Selbäck Saknas ?Långsmyren Saknas
Lavas gårdsnamn Liss-kålgård äga: åker Noreberg f.d. militärboställe Långsmyren myr
Lavas gårdsnamn /Se Lisskätte äga: slog Noreberg bebyggelse Långtjärn tj.
Lavasgård gård Lisskätte äga: åker, slog Noret by Långtjärn tjärn
Laxgården gård, slog Lisskätte äga: åker, slog Noret by Långtjärn tj.
Gamla Laxgården gård, slog Lisskätte äga Noret by Långtjärn tj.
Leran Saknas Lisskätte äga Noret by Långtjärn tj.
Levd gdsn. Lisskätte äga Noret by Långvarp notvarp
Levd gårdsnamn /Se Lisslans äga: åker Noret by Långvarpet »notvarp»
Lickgården gård Lisslanskålgård äga: slog Noret Saknas Långäng(e)sbäcken lopp
Liden del av by Lisslansåker äga: åker, slog Noret by? Långsänget änge
(Lejden l.) Liden gd:ar Lisslansåker äga: åker Noret by Långänget änge
*Lillarv -et (Lissel-) ortnamn /Se Lisslarskätte äga: åker, slog Noret by Långänget slogm.
Lillby (Liss-) gårdkl Lisslaränge f.d. slåtteränge /Se Noret by Långängsmyren odling
Lillflyten fäb. Lissmatsgrävning äga Norkvarnen f.d. kvarn Långängsmyren odling
*Lillön gård ?Lissmatsgrävning äga Normans- gård Lång-Ätjärn (L-format) vatten
Limhol del av Vika /Se Lissmatsmyr äga: åker, slog Nornås- gårdsnamn Långön ö
Limhol Saknas Lissmatsmyren åker Norra Garberg fäbodställe Långö Saknas
Limholn del av by Lissmatsmyren äga Norra Hemulberg fäbodar Långön holme
Limholen bydel Lissmorskätte äga Norra Vika del av by Låsbäck sandås
Limholen del av by /Se Lissmussen åker /Se Norra Vika by Låvskog åker
Lindan Saknas Lissmyckelåker äga: åker, slog Norr-om-bäcken del av by Lofskog Saknas
Lindholen beb? /Se Lissmyr äga Norr-å-heden del av by Läd(e)sjön sjö
Lindor fäb Lissmyr(s)grävning äga Nusnäs by Övre Lädesjön Saknas
Lindor -a fäb. Lissmyrskätte äga Nusnäs by Lädesjön, Övre Saknas
Lindor fäb. Lissmyrsmyren äga: slog, åker Nusnäs by Läd(e)sjön sjö
Lindor fäb. Lissnäs äga Nusnäs by Lädesjön Saknas
Söder- Lindor fäb. /Se Lissnäs äga Nusnäs by Läd(e)sån å
Lissandersgård gård Lissnäs äga: åker: slog Nusnäs by Lädesån Saknas
Lisselarn gårdsnamn /Se Lissnäs äga: åker Nusnäs by Lädesån å
*Liselarv-et (Lill-) ortnamn /Se Lissnäskätte äga: slog Nusnäs pst Läd(e)ån biflöde
Lisselby by Lissolsgrävning äga: åker Nusnäs by Lädsmyrarna myrmarker
Lisselby by /Se Lissperandersåker äga Nusnäs nybodar fäb. Lädsån = Lädeån Saknas
Lisselby by Lisspersåker äga Nusnäs Nybodar Saknas Läften myrmark
Lisselby by Lisspundet höjd /Se Nusnäs-Nybodarna fäb. Lägranäs åker
Lisselby by Lissrönning äga Ny- gårdsnamn Lägranäsudden udde
Lisselby by Lissrönning äga: slog Nybodarna fäbodar Läjbrunnarna sankmark
Lisselby by Lissrönning äga: slog Nybodarna fäb. Läjkäldkitten slogmark
Lisselby by Liss-sjöbotten äga Nybodarna fäb. Läjtjärn(s)bäcken vdr
Lisselby by Lissviken vik Nydalen f.d. fäbodställe Lämmasmyr åker
Lisselby by Lissvålan bäck /Se Nydalen fäb. Länsmans-Ljuderholen åker
Lisselby by /Se Lissåker äga Nygårds- gårdsnamn Lättan åker
Lisselby by Lissåker äga Nygårds gårdsnamn Löjsdejk myr
Lisselby f.d, by Lissåker äga Nygärd gård Lövberg berg
Lisselby by /Se Lissåker äga: åker Nykråk- gårdsnamn Lövberg -et höjd
Lisselgård gård Östra Lissåker äga: åker, slog Nysågen Saknas Lövdalsbäcken vdr
Lisselgård gård Lissåkätte åker Nysågen f.d. såg Lövholmen sport-, basar- o. cirkusplats
Lisselön gd ?Lissån äga Nyvarpet gård Lövladulund gammalt råmärke
Lisslansgård gård Lissänge äga: slog Näm(nd)kar(l)- gårdsnamn Lövtjärn Saknas
Ljuder gårdsnamn /Se Lissängen äga: slog Näset by Lövtjärn tj.
Ljuder gårdsnamn /Se Lissänget äga Näset by Lövtjärn Saknas
Ljudergård gård Lissänget äga Näset gård Lövtjärn, St. och L. Saknas
Ljudergård gård Lissänget äga Näset = Nusnäs by Saknas Nidst (l. Nedersta) Lövtjärn Saknas
Lok gårdsnamn Lissänget äga Näset gård Yvst (l. Översta) Lövtjärn Saknas
Lomamyran gård /Se Lissänge, Lissängen äga: slog Näset Saknas Lövtjärn(arna) tjärnar
Lomsmyr(en) gård med odling Lissänget äga: slog Näset Saknas Lövtjärnberget berg
Lomsmyr(en) gård med odling Lissänget äga: slog Näsgården gård Lövtjärnbäcken lopp av Fövasselbäcken
Lomsmyren Saknas Lissänget äga: slog Näst Bäcken ben. på gårdar Lövtjärnbäcken vattendrag
Lund ?parti av fäb. Lissänget äga Nörderberg fäb. Lövtjärnbäcken Saknas
Lund gårdsnamn /Se Lissänget äga Nörder-berg fäb. Lövvallsbäcken bäck
Lunden gamla Kaplagården /Se Södra Lissänget äga (Nerder- l.) Nörderberg Saknas Lövvallsbäcken bäck
Lunden del av by /Se Lissänget äga: slog Nördra Hemulberg fäb. Lövvallsbäcken bäck
*Lunden ?del av by Östra Lissänggrävning äga: åker Nördre Hemulberg fäb. Lövvallsbäcken Saknas
Lundgård gård Lissängskätte äga Olpers- gårdsnamn Lövvallsflyet myr
Lundpersgård gård; åker Lissängskätte äga: slog Otter- gård Lövvallsflötet myr
Lustig gårdsnamn /Se Lissängskätte äga Ottergård gård Lövvallsflötet myr
Lyckgård gård, åker Lissängsmyren äga: slog Ovan backen del av by Lövvallsflytet myr
Lyckgården gård Lissön äga Ovantill byparti Lövvallskölen myr
Lyckgården gård Lissön äga Ovantill gårdklase Lövvallskölen myr
Lång(e) personbin.-gårdsn.? /Se Lissön äga: åker Oxberg by Lövvallskölen myr
Långlet gd /Se Lissöna äga Oxberg by Lövvallstjärn källa
Långlet f. by, nu gd ?Listiggrävning äga Oxberg by o. kpl Lövvallstjärnen tjärn
Långlet gd Listäppan, ? Lisstäppan Saknas Oxberg by Lövvallstjärnen tjärn
Långlet gd Lisängskätte åker, slog Oxbås fäb. Lövvallstjärnen tjärn
Långlet by, sn /Se ?Litsgärde äga Pek- gårdsnamn Lövvasselbäcken biflöde
Långlet by Litsåker äga: åker o. slog Pell gårdsnamn Lövvasselfljot myr
Långlet by Littänget äga: slog Pell gd Lövvasselfljoten Saknas
Långlet by Livgärde äga: åker, slog Pell-gård g. Lövvasselflöten Saknas
Långlet by /Se Livgärde äga Pellas- gård(snamn) Lövvasselkölen myr
Långlet by /Se Livkätte äga: åker, slog Pelt- gård Lövvasselkölen Saknas
Långlet by /Se Ljotbäcken bäck Penis gård(snamn) Lövvasselkölen myr
Långlet by /Se Ljotgravsbäcken bäck Penis-gård g. Lövvasseltjärnen tjärn
Långlet by /Se Ljotgrävning äga: åker o. slog Peres gårdsnamn Lövvasseltjärn Saknas
Långlet by /Se Ljotkätte äga: åker Pers- gårdsnamn Lövvasseltjärnen tjärn
Långlets färjestad Saknas Ljot änget äga: slog Pers- gård Lövvasslan bäck
Långlet by Ljotänget skogsområde Pers- gård Lövvasslan Saknas
Långlet by *Ljuder terräng? Pers gårdsnamn Lövvasslan bäck
Långlet by /Se Ljudergärde, Ljudergärdet äga: åker o. slog Pers(o)lovs- gårdsnamn Lövvasslen, se Lövvallsbäcken bäck
Långänget fäb. Ljuderhol, Ljuderholen äga (åker) Perus = Mell. Selbäck Saknas Lövvasslen bifl.
Läde f. by Ljuderkätten äga: slog Perus parti av Mell. Selbäck Lövåsen berg
Läde f. by Ljuderled äga Perusgård gård Lövåsen berg
Läde f. by Saknas Saknas /Se Perushol del av Vika Lövåsen ås
Läde f. by Ljudret, Ytra o. Öfra åkrar? Perushol del av by Lövåsen berg
Läde fäb. *Ljudret, Yttre terräng? Perushol »klase» Lövåsen berg
Läde fäb. Ljuränget äga (sloge) Perushol gårdklase Lövåstjärn Saknas
Läde fäb. Ljusansmyren myr Pettergården f. gård Macknäs näs
Läde fäbodar Saknas /Se Ljusgärde äga Pilt gård Macknäsvik(en) sloge
Läde fäb. Ljuskätte äga Pilt- gård Magasinet ställe i vattendrag
Läde fäb. Ljuslindor äga Piltgård gård Maggåskvarn f.d. skvaltkvarn
Läde fäb. /Se *Ljusmyran råmärke Pint- gård Maggåskvarndammen damm
Läde fäbodar äga Ljustjärnen tjärn Pint-fjärdelen del av Byn Maggåsänget änge
Läde fäbodar /Se Ljustjärnen tjärn Pojksven- gård Majsmussen åker
Läde fäbodar /Se Ljustjärnen tjärn Prästbodarna f. (fäbod) bebyggelse Malibamban minnesmärke
Läde fäbodar /Se Ljustjärnen tjärn Prästhörnen gårdklase Malibrändan Saknas
Läde fäbod, förr by /Se Ljustjärnkätte äga: åker o. slog Prästkvarnen f.d. kvarn Malisvedjan område
Lädesjö fäbodar *Loberget berg Påbyl-gård g. Malmmyren myr
Lägranäs försv. fäb Loetänget äga: slog Pällgård gård? Malmtäktbäcken bifl.
?Leggarnäs försv.fäb ?Lofskog terräng Päris gårdsnamn Malmtäktmyren f. slåttermyr
Lägranäs förr fäbodar Lofskog åker /Se Pärs gd Mânn(a)-minne plats nära vägmöte
Länsmans Saknas Loftgärde äga Pärs Saknas Maragöl sloge
Länsmans gårdsnamn /Se Loftgärde äga Pärsgårdarna(Pärs) gårdar Margitränder myrslingor (mystmark)
Maggås by Loftgärde äga: åker, slog Pörushol Saknas Margetränder myränge
Maglin gårdsnamn /Se Loftgärdet äga: åker Rasshol (el. Rasshål?) gård Margittjärn tj.
Maglingården gård Loftskog äga: åker, slog Resar f.d. gårdsnamn Marknaden holme
Majagården gård Logkätte äga: åker, slog Risa by Masansholarna åker
Majs gårdsnamn /Se Lok åker Risa by Maserseldhus mynningsvik
Majs, (Mäjs, Mäjts) gårdsnamn /Se Loka äga Risa by Masisbacke backe med gård
Mäjs, (Mäjts, Majs) gårdsnamn /Se Loka äga: myrslog Risa by Masisbäck vdr
Mäjts, (Mäjs, Majs) gårdsnamn /Se Loka äga: myrslog Risa by Maskrok myränge
Majsjons gårdsnamn /Se Yttre Loka äga: slog, myrslog Risa by Massmyr myr
Mangsgård gård Övre Loka äga: slog, myrslog Risa by Massmyren del av myr
Markbygh sextingh, se Morkarlby sjätting förr del av sn Lokarna äga: myrslog, slog Risa by Massmyren f.d. torvtag
Margit gdsn. ?Lokand äga Risa by Massmyrstjärnen f. tjärn
Margitgården gård Lokbäcken bäck Ris Anders fäbodar Saknas Massuandersviken vik
Mariasgård gård Loken äga: slog Risa utsiktstorn Saknas Mellanholmen Saknas
Masbil gårdsnamn /Se Loken äga: slog Risberg fäb. Mellansågdammen f.d. sågdamm
Masis gårdsnamn /Se Loken äga Risberg fäbodar Mellersta Selbäck del av fäbodar
?Mejs gårdsn. Loken äga Risbodarna Saknas Mellerståsen ås
Mickel gårdsnamn /Se Lokgrävning äga: åker, slog Riset byklase Mellerståstjärnen tjärn
Mickel gårdsnamn /Se Lokgrävning äga: åker Riset gårdar Menaläll åkertäppa
Mickels gårdsnamn /Se Lokgärde äga Riset gårdkl Merbäck parti av Rytterbäcken
Mickels gårdsnamn /Se Lokgärde äga: slog, ostyckad jord Rishusen = Risbodarna Saknas Meriku odlat ställe
Mickelås gårdsnamn /Se Lokheden skogsmark Riskvarnarna f.d. kvarnar Mickelsbacken backe med gårdar
*Mierdungo(m) f. gd /Se Lokkätte äga Risåsen nu nedlagda fäbodar Mickelåskällan k.
Millgård gård Lokmyren myr Rambo- gårdsnamn Middagsholm(en) holme
Millgård gård Loksand äga Rostberg fäbodar Middagsmyren myr
Missnäs, se Musnäs by Lokänge äga Rotgärd f.d. gård Mikelvatten område (slog- och åkermark)
»moor» beb. /Se Lomsmyren myr Rotgärdsheden (gårdklase) Mickelvattensbäcken del av bäck
*Moor Saknas Lomsmyren odling Rovkvarnen f.d. skvaltkvarn Mild- l. Millvägen vinterväg
Moral- gårdnamn Lomsmyren myr Rull- gårdsnamn Millbacken landsvägsbacke
Mora jvst Lomsmyren sank mark Rull- släktnamn Millbacke backe
Mora kyrkby Lomtjärnen tjärn Rull gårdsnamn Millberg del av Leksberget
Mora kyrkby Lomtjärnen tjärn Rullbudär fäbodar Millbjärsdiken änge
Mora kyrkby Loptjärnen tjärn Rull- gårdsnamn Millbjärsdiken slogmyr
Mora kyrkby Loptjärnsberget berg Rumb- gård Millesåsen ås
Mora-kyrkan kyrka /Se Loterfallet äga Rumbo-gården g. Millesåstjärn tj
Mora-Noret by ?Lottkällbackgrävning äga Rumbu- gårdsnamn Millholm holme
Mora- Noret by Luftgård äga: åker Ryssa by Millholm(e) holme
Mora-Noret by Luftgärde äga Ryssa by Millmyr myr
Mora-Noret by Luftgärde äga: åker, slog Ryssa by Millmyren myr
Mora-Noret by /Se Luftgärde äga Ryssa Saknas Millmyrkätten åker
Mora prästgård Saknas Lumpbäck bäck Ryssjötorpet f.d. kolartorp Millrod änge
Mora prästgård Saknas Lumpbäck bäck ?Ryssängen f.d. torp Millsjun sjö
Mora sockenstuga Saknas Lumpbäcksänget äga Ryttar gårdsnamn Mill-Sjöbotten del av Sjöbottnen
/Morastrand/ köping /Se Lumpbäcksänget äga: slog Rytter gårdsnamn Millsjön Saknas
Mora strand by Lumplindor äga Rångtås gårdsnamn Millsjön (Mildsjön) Saknas
Mora strand by Lundbro äga Rångtås gårdsnamn Milltjärnbäcken bäck
Morastrand köping *Lundbröst gränsmärke Rångtås gårdsnamn Milltjärnhol hol
Mora strand köping /Se Lunddammen kvarndamm Råntås- gårdsnamn Millåkern parti av Mora strand
Morastrand köping /Se Lunden åker, slog Rångtås gårdsnamn Millåkern åker
Morastrand köping /Se Lunden äga: åker, slog Rättviksbanan, se Garsås traktnamn Millåsågdammen damm
Morastrand köp. /Se Lund(en) äga: åker, slog Rävågård gård Minntjärnbäcken Saknas
Morastrand köping /Se Lunden slog, åker Rövarbergsvallen f.d. fäb. Missbäck bäck
Mora strand köping /Se Lundenkätte åker, slog Sanda festplats Misutjärn tjärn
Morkarlby by Lundgrävning äga Sanda ung nybebyggelse Misutjärn tj
Morkarla sextung del av sn o. tg. Lundgrävning åker Sanda nybebyggelse Misutjärn vatten
Morakarla sextung del av sn Lundgärde slog Sandåkern gårdklase Mittilövtjärn en av Lövtjärnarna
Morkarla settung Saknas Lundkarlmyren slog Saroskätte gård Mjågen slogmark
Morkarla settung Saknas Lundkarlmyren slog Saros- släktnamn Mjågen Saknas
Morkarla settung Saknas Lundkarlmyren äga: slog Sarås- gårdsnamn +Mjågslogen sloge
Morkarla settung Saknas Lundkvarnänget äga Sars- släktnamn Mjågärd åker
Morkarla sextung del av sn /Se Lundkätte äga Sars- gårdsnamn Mjälgen (Mjågen) strandbrink el. städja
Morkarlby Sjätting förr del av sn Lundkätte äga Selbäck fäb. Mjölkuppvilan sandbacke
Morkarlby by Lundkätte åker Selbäck fäb. Molingsvålen i. Molängsvålen ängsmark
Morkarlby by /Se Lundkätte åker, slog Selbäck fäbodar Mora folkpark Saknas
Morkarlby by Lundkätte äga: åker Selbäck fäb. Morbäck Saknas
Morkarlby by Lundkätte äga: åker Selbäck fäb. Mordvärdhol strandparti med åker
Morkarlby by Lundkätte åker, slog Norra Selbäck del av fäbodar Morguholen skogshol
Morkarlby by Lundrönning äga Södra Selbäck del av fäbodar Morguvardhol hög punkt
Morkarlby by Lundrönning slog Selen fäb. Morgouvardhol Saknas
Morkarlby by Lundstrand äga Selja by Morgärd(et) åkerbacke
Morkarlby by Lundsund(et) äga Selja by Morgärdet åkergärde
Morkarlby by Lundåker äga Selja by Morgärde bebyggd backe
Morkarlby by Lundåker äga Selja by Morgärdsbäcken bäck
Morkarlby by Lundåker, Lundåkern åker, slog Selja by Morgärdsbäck Saknas
Morkarlby by Lundänget äga Selja by Morgärdsbäck(en) bäck
Morkarlby by Lundänget äga: slog Selja Saknas Mor-holen Saknas
Morkarlby by Lundåker äga: slog Selja by Morkallbäcken vdr
Morkarlby by Lundänge, Lundänget äga: slog Sextjärnsliden f.d. fäb. Morkalloli sund o. »notvarp»
Morkarlby by Lundänget äga: slog Siderberg fäb. Morkarlpundet Saknas
Kånå- (Kånå ?) gårdsnamn Lunk odling /Se Sigfridsfallet f.d. torp Morkarlåsen bergås
Morkarlby by ?Lunkholmyren slog Siljansfors bruk Saknas Morkarlåsen höjd
Morkarlby by Lunkmyrbäcken bäck Siljansfors gammalt bruk Mortjärn tj.
Morkarlby fjärding förr del av sn Lunkmyren äga, slog (delvis myrslog) Siljansfors hållplats Mortjärnarna tjnar
Morkarlby by /Se Lunkmyren myr Sillråvstugan flottningstuga Moråkern Saknas
Morkarlby by /Se Lunkänget äga: slog Sillbull kvarn Moråsen ås?
Morkarlby by /Se Lusgrav gravsänka Sisel-gård g. Moråsen skogsås
Morkarlby by /Se Lushagen äga   Moråsen bergås
Morkarlby by Lustiggrävning äga   Moränget åker
Morkarlby by Lustiggrävning äga: åker   Moränget odling (f. änge)
Morkarlby by /Se Lustjärn tj.   Morängskällan k.
Morkarlby by /Se Lustjärne Saknas   Morängsvålen f.d. sloge
Morkarby by /Se Lustjärnen tjärn   Munkheden skogshöjd
Morkarlby by /Se Luttugrävning äga: åker   Munkheden höjd
Morkarlby by /Se Lyckan äga: åker: slog   Munkmyrsudden udde
Morkarlby fjärding f,d fjärding /Se Lyckan äga   Musi sjö
Munter gårdsnamn /Se Lyckgärde äga   Musi sjö
Muså gårdsnamn Lyckhagen äga: slog   Musi Saknas
Myckelberg fäb. Lyckåker äga   Musilok utbuktning
Myckelberg fäb. Lyckåker äga   Mussen åkermark
Myckelberg fäb. Lyckåker äga: åker   Mussen åkermark
Myckelberg fäb. Lyckåker äga: åker, slog   Muså- l. Mossmyren myrpati
Myckelberg fäb. Lyckåkern Saknas   Muså- l. Mossrönning(en) odling
*Myckelby by Lytsåker äga: åker   Musåmor skogs- och mystmark
Myr gårdsnamn Låggrävning äga: åker   Muså-myren myr
Myr (Mör) gårdsnamn Långgärde åker, slog   Muså- l. Mossmyren myr
Myran Saknas Lågkätte äga: åker, slog   Musåmyren (Mossmyren) myr
Myrgård gård Lågskär berg   Musårönning odling
Myrgård gård Lågösten äga   Myckelberg åker- o. ängsmark
Myrgård gård Låmålberg Saknas   Myckelbergsån Saknas
Myrgården gård Låmål(d)berg, se Låmårberg ås   Myckelgärd åker
Må- Saknas Låmårberg berg   Myckelhagen, se Sollbygghagen Saknas
Må- Saknas /Se Låmårberg ås /Se   Myckelhagen allmänning
Mågs gd /Se Låmårberg höjdparti /Se   Myckelmyr(en) myr
Målar gårdsnamn /Se Låmårbjär el. Låmål(d)bjär höjd /Se   Myckelmyr(en) myr (med torvströtag)
Målar gårdsnamn /Se *Långa-Tånga gränsmärke   Myckelmyren myr
Målargården gård *Långa-Tånga gränsmärke /Se   Myckelmyren myr
*Mångdal f. gd Långbrohagen slog   Myckelmyrskitt egendom (förlagd åker)
*Mångdal beb? Långbrohagen äga: slog   Myckelsjödammen damm
Mångs gårdsnamn Långbrohagen äga: slog   Myckelsjön sjö
Mångs gårdsnamn /Se Långbrokätte åker, slog   Myckelsjön sjö
Mångs gårdsnamn /Se Långbromyran äga: slog   Myckelsjön Saknas
Mångsann gårdsnamn /Se Långbroänget äga: slog   Myckelsjövägen väg
Mårs gårdsnamn »långa tånga» gränsmärke   Myckelsjövägen väg
Mårsgård gård Långdraget äga: slog   Myckelåkern åker
Måsgård gård *Långetånge ö   Myckelåkern åker
Måsgård -en Saknas Långgrävning äga   Myckelåker äga
Mårten gårdsnamn Långgrävning äga: åker   Myren odling
Mårten gårdsnamn /Se Långgrävning äga: åker, slog   Myren Saknas
Mörtgården gård »Öster om Långgrävning» äga: åker, slog   Myren (Mören) åker
Mörtgården gård Långgrävning äga: åker, slog   Myrkarl- Saknas
Ned-i-gropen del av fäb. Långgrävningskätte äga: åker   Myrkarlvik bukt
Ner-i-byn del av by /Se Långgärde äga   Myrkräckan f. anordning för mjärdfiske
Ner-i-ändan del av S. Vika /Se Långgärde, Långgärdet äga: åker   Myrmatsholm holme
Nissgården gård Långgärde äga: åker   Mörtjärn l. Myrtjärn tjärn
Nisshedgård gård Yttre Långgärde äga: åker   Myrtjärn tj.
Nissolovgård -en gård Långgärde Saknas   Myrtjärnbäcken bäck
*Nissbjörssel beb? Långgärdskätte äga: slog   Mysterna odlad mark
Nissperssäl f.d. fäb. *Långharnar grund   Mysuön backe med åker
Nor, se Mora-Noret by *Långharn grund   Måbjär berg
Nord-i-byn del av by Långholmen höjd   Måbjär trakt med bergknölar
Nord-i byn Saknas Långholmen holme   Måbjärs l. Måbergs knäppa (mot)backe
Noreberg kaptenboställe *Långhång--, = Långön? ö   Måbäck bäck
Noreberg f.d. militieboställe /Se Långkätte äga: åker   Måbäcken bäck
Noreberg Saknas Långkätte äga: åker o. slog   Mådermyren Saknas
Noret by Långkätte äga   Mågsklikt berg
Noret Saknas Långkätte åker   Mågsklikt höjd
Noret by Långkätte äga: åker   Måksklikten berg
Noret by Långkätte äga: slog   Målermyren sank mark
Noret by Långkätte äga: åker, slog   Måmyrarna myrodling och underbårtag
Noret by Långkätte äga: åker, slog   Måmyrarna myrmark med odlingar
Noret by Långkätte äga: slog   Måmyren el. -myrarna Saknas
Noret by Långkätte äga: åker   Måmyr(en) odling
Noret by Långledaråsen berg   Mån åker- och slogmark
Noret by ?Långledaråsen berg   Mångsmyr myr
Noret by Långledaråsen bergåsar   Mång(s)sundbäcken bäck
Noret by ?Långledaråsen ås   Mång(s)sundet sund
Noret by Långledaråsen ås /Se   Mång(s)sundet sund
Noret by Långlet äga (åker)   Mångsundet gårdsnamn
?Noret by Långletsaven äga: slog   Mångtjärn tj.
Noret by Saknas vik av åker /Se   Mångtjärnen tjärn
Noret by Långletshagen äga: slog   Mångtjärnmor skog
Noret Saknas ?Långletsnabben sandåsbrink   Mång- Måntjärn tj
Noret by Långletsnabben ås   Månn- Måntjärnberg bg
Noret by Långletsänge äga   Måntjärn Saknas /Se
Noret by /Se Långletsänget äga: slog   Mårsbacke del av by
Noret beb. Långletänge äga: slog   Mårsbäck gårdsnamn
Noret by Långletsänge(t) äga   Mårtenänget änge
Noret Saknas Långletänge äga: slog   Mårtenänget änge
Noret by /Se Långletsänge slog   Mårtninget änge
Noret by m.m. /Se Långletsänge(t) slog   Mårtsbäck bäck
Noret by Långletsänge, Långletsänget äga: slog   Måsbäck Saknas
Noret by /Se Saknas änge /Se   Måsbäck el. Måss- vdr
Noret by /Se Långlituveg väg /Se   Måtäkterna ängsmyr-drag med not
?Nornäsgård gård Långlutan vägbacke /Se   Mååker odling
Norra Utmedland by /Se Långlysan väg /Se   Mååker åkerm.
*Norrbygge sextung förr del av sn Långmussen äga: åker   Mååkerskällan källa
Norr-i-byn del av by +Långmussen åkermark /Se   Måänget åkerområde
Norr på Sanden Saknas Långmyr myr   Måängskällan källa
Nusnäs by Långmyren myr   Märkällan, Märkäld källa
Nusnäs by Långmyren myr   Märnäs Saknas
Nusnäs by Långmyren äga: slog, ostyckad jord   Märrarfåle äga
Nusnäs by Långmyren äga: slog, åker   Märra(r)göl äga
Nusnäs by Långmyren äga: slog   Märratjärn tj.
Nusnäs by ?Långmyren äga: slog   Märratjärn tj
Nusnäs by Långmyren slog, åker   Märratjärne tj.
Nusnäs by Långmyren sankmark   Märrerfuli änge
Nusnäs by Långmyren sankmark   Märränget ängs- o. slogmark
Nusnäs by Långmyren myr   Märänget änge
Nusnäs by Långmyren myr   Mässingbäcken biflöde
Nusnäs by Långmyren myr?   Mässingbäcken vdr
Nusnäs by Långmyrkätte åker, slog   Mässingmorbäcken vdr
Nusnäs by Långnäset näs   Mässingmoren granmor
Nusnäs by Långnäs äga: slog   Mörbäcken biflöde till Sturtjärsbäcken
Nusnäs by Långnäs äga: slog   Möre l. Myren odlad myr
Nusnäs by Långnäs, Långnäset äga: slog   Mörgärd åker
Nusnäs by Långnäs äga: slog   Mörgärd odlingsmark
Stora Nusnäs Saknas Långnäs äga   Mörgärd åker
Nusnäs by Långrisberget berg   Mörgärde åkergärde
Nusnäs by /Se Långsildermyren myr   Mörgärdsbacke sluttning
Nusnäs by /Se *Långsillån del av Ryssån   Mörgärdsbäcken Saknas
Nusnäs by /Se Långsillån? å   Möri åkermark
Nusnäs by /Se Långsisberget berg   Mörkall- l. Myrkarlviken bukt
Nusnäs by /Se Långsisbäcken bäck   Mörkarlfjöran slogremsa
Nusnäs by /Se Långsisdammen damm   Mörkarlglypen ravin
Nusnäs by /Se Långsisån å   Mörkloksmyren myr
Nusnäs Nybodar Saknas /Se Långsisån å /Se   Mörkloksmyren Saknas
Nygård -en gård Långsisängen ängsm.   Mörkloksvägen väg
Nygården gård Långsisängen terräng   Mörkloksvägen Saknas
Nygårds gårdsnamn /Se Långsisängen terräng   Mörkloksåsen ås
Nygårds gården gård Långstrand Saknas   Mörkloksåsen vägås
Nygårdsgården gård Långstrand äga: åker   Mörkroksmyren Saknas
Nyvarpet f.d. gård /Se Långstrand äga: slog   Mörkroksvägen vägstycke
Nyvarpet Saknas Långtjärnen tjärn   Mörtjärn, se Myrtjärn Saknas
Näckodalen fäb. Långtjärnen tjärn   Mörttjärn tj
Nämndkarl gårdsnamn /Se Långtjärnen tjärn   Mörtjärnänget änge
Näset, se Nusnäs by Långängesbäcken bäck   Nabben sandhöjd-sträckning
?Näsper (Nespä) gårdsnamn Långängesbäcken bäck   Nabben (?) Saknas
Nästkitte Saknas Långänget äga   Nabblok vsml
Nöteborg Saknas Långänget äga   Nabbu l. Nabban vägbrott
Olgård gård Långänget äga: slog, ostyckad jord   Nattvardsdik myr
Olknekt gårdsnamn Långänget äga: slog (delvis taxslog o. myrslog)   »Nedanom Stormussen» Saknas
?Olmats gårdsnamn Långänget ängsmark   »Ned(e)-i noret» nu uttorkat parti av gamla Noret /Se
Olmats gårdsnamn Långänget äga: myrslog, slog   »Ned(e) i vasseln» Saknas
Olmats gårdsnamn Långänget äga: slog   Nederläden Saknas
Olmatsgårrd gård Långänget äga   »Ned(e) å holmarna» holmar
Olmåsgården gård Långänget äga: slog   (Nedmed) Örat väg
Olovsgården gård Långänget äga   Nickobacken höjd
Olpers gårdsnamn Långänget äga   Nissaänget sloge
Olpers gårdsnamn Långänget slog   Nissulovgärd gärde
? Olpers Amsgård gård *Långänget?, se *Floränget änge?   Nistrod änge
Olpersgården gård ?Långön ö   »Nord i (h)ulun» Saknas
Gamla Olpersgård -en gård Långön ö   Nord i sjön Saknas
Opp-i-byn del av by Långön ö   Nord-i-viken vik
Orsbygge gårdsnamn /Se Långön åker o. slog   Nord-i-Åsen höjd
Ovantill del av by Långön ö   Nordtjärnen tjärn
Ovanåker f. gd Långön äga: åker   Nord-å heden del av by
Oxberg by Långön Saknas   Noret vattenled (älvgren)
Oxberg by Långön ö   Noret älvgren
Oxberg by Lånkitten äga: slog   Noret del av älv
Oxberg by Lårastäppan äga: åker o. slog   Noret Saknas
Oxberg by *Läbergen berg   Norets skiljeställe flottningsterm
Oxberg by Läde fäb. äga: åker, slog   Norra Potten äga
Oxberg by Läde åker, slog   Norrtjärnen tjärn
Oxberg by /Se Läde slog   Norrtjärnen tjärn
Oxberg by Lädeberget berg   Norsgärde åker
Oxberg by Läde fäbod   Norshäll stenhäll
Oxberg by /Se Läde fäbodar fäbodar   Norsmyr odling
Oxberg by /Se Läde fäbodar fäbodar   Norsågen såg
Oxberg by, kapell /Se ?Lädergärde äga   Norsån vattenförbindelse
Oxberg by Lädersjöarna sjö(ar)   Norsälven älv
Oxberg kapell kapell /Se Läd(es) Saknas   Nusnäs-skogen skog
Oxbås fäb. Lädesjön Saknas   Nusnäsänget l. Nusnäsängarna, se Sud i ängarna Saknas
Pell- gårdsn. Lädesjön, Övre sjö   Nybrott vägbacke
Pell gårdsnamn Lädesjön sjö   Nyckelsjön = Myckelsjön Saknas
Pell gårdsnamn /Se Lädesjön, Nedre sjö   Nydalsbäcken biflöde till Kräggån
Pellas gårdsnamn /Se Lädesjön, Övre sjö   Nygårdsverken f.d. verke
Pellasgård gård Läd(e)sjön sjö /Se   Nygärd(et) åkerområde
Pellasgården ödegård /Se Övre Lädesjön sjö /Se   Nykitt åker
Pellgården gård Lädesjön sjö /Se   Nykvarnen f. kvarn
Pellgården gård Lädesjön sjö   Nykvarnen kvarn
Pellgården gård Lädesjön, se Lädefäbodar sjö   Nyländan åker
Penis gårdsn. Lädesjön, se Läde fäbodar sjö   Nulända(n) åker
Penisgård gråd Lädesån å /Se   Nylängsbäcken bäck
Penisgård gård Lädeån å   Nylängs- eller Nyländsharen udde
Perandersgården gård Lädeån å /Se   Nymyren inägor (odlingar)
Peras, Peris gårdsnamn Lädsjön sjö   Nymyrstjärn tjärn
Perasgården gård Lödsmyrarna myrar   Nymyrstjärn Saknas
Peris gårdsnamn /Se Lådsån å   Nymyrstjärnen (Nymörs-) tj.
Peris- el. Pärushol del av Vika /Se Lädsån å   Nyråder änge
Pernils gårdsnamn Lägernäs äga   Nysanden vik och notvarp
Perus gård-, klas- och bydelsnamn /Se Lägernäs Saknas   Nysanden notvarp
Perushol Saknas Lägranäs udde   Nyshol skogshol
Perushol (Pörus-) Saknas Lägranäs åker /Se   Nysåg f. såg (nu riven)
Perushol gdr /Se Lägranäs udde /Se   Nysågdammen damm
Pers- gårdsnamn Lägranäs Saknas   Nysågbäcken vdr
Pers gårdsnamn /Se Lägernäsudden udde   Nysågdammen damm
Persgårdden gård *Lämberget berg   Nysågdammen Saknas
Persgården gård Lämmoränget, se Larstjärn slogmark   Nytjärn tj.
Perslovs gårdsnamn /Se Längnäs äga: slog   Nyvarp(et) notvarp
Perus- gårdsnamn Längstrand äga: åker   Nyänget åker
Perus gd /Se Länsmanskätte äga   Nyänget ängsmark
Perusholen del av by Länsmanskätte äga: åker, slog   Nyängskitten åker (förr, nu skog)
Pettersgården gård Länsmanskätte äga   Nyängs-Sicktjärn tj
Piltgård gård Länsmanskätte äga: slog   Nyängsviken vik
Piltgården gård /Se »Läs ån» vattendrag   Nyängsvägen väg
Prins gårdsnamn ?Lätja äga   Nårå- l. Nar(a)bäcken bäck
Prins gårdsnamn »Lääbergja» berg /Se   Nåråbäck Saknas
Prostgården kyrkobost. /Se Lädersjön sjö   Nåråbäck vdr
Prästhans gårdsnamn Löften plats /Se   Nåråmöri odlad myr
På vallen gårdar /Se Löfvalls bäcken, se Lövvallsbäcken bäck   Nåråmyren myr
Päbyl gårdsnamn /Se Löfwasla, se Lövvallsbäcken bäck   Näsen änge
Päderäs äldre gårdsnamn Löfwasslan, se Lövvallsbäcken bäck   Näset odling
Pärushol del av Vika Löfvassle flöten, se Lövvallskölen myr   Näset skogsudde
Rangård gård Löjtnantskätten äga: åker, slog   Näsgärdet åker
Rebbe gårdsnamn /Se Löjtnantskätten äga   Näsgärde Saknas
Resargård gård Lötslan vik   Näsgärdsholmen holmliknande landparti
Resargård gård Lövberget berg   Näsharen stengrund
Risa by Lövdalbäcken bäck   Näskitt åker
Risa by Lövholmen holme   Näsklitt bergklack
Risa by Lövholmen Saknas   Näsklitt klint
Risa by Lövkärn äga   Näskätte hol
Risa äga Lövkätte äga   Nässgärd(et) åkergärde
Norra Risa äga Lövladulund gammalt råmärke   Nässgärdsholen gård
Södra Risa äga Lövladulund äga: slog   Nässgärdsholmen udde
Risa by Lövladulund terräng?   Nässgärdsviken vik
Risa by Lövladulund gränsmärke   Nästklitt parti av Rostbgt
Risa by /Se Lövladulund råmärke /Se   Nästklitt del av Rostberget
Risberg fäb. Lövnäs näs   Näsudden udde
Risberg fäb. äga Lövnäsudden udde   Näsudden Saknas
Risberg fäb. Lövriskätte äga: åker   Näsudden udde
Risberg fäb. Lövskog äga   Näsåkern l. Näsåkrarna begravningsplats
Risberg fäb. Lövskog äga: åker o. slog   Näsåker åkermark
Risbergs fäbodar fäb. »Öst om Lövskog» äga: åker o. slog   Näsåkersudden Saknas
Riset Saknas Östra Lövskog äga: åker   Nörderberg Saknas
Ris fäbodar fäb. Lövskogskätte äga: slog   Nörderbergsvägen väg
Risgården gård Lövtjärnarna tjärnar   Nörderglyp Saknas
Risåsen fäb, äga Lövtjärnberget berg   Nördersjön del av utdikat vatten
Risåsen fäb, äga Lövtjärnberget berg   Nördra Jäcksjön Saknas
Rombo gårdsnamn /Se Lövtjärnbäcken bäck   Nörden-Stackkölen myrslåttermark
Rombogården gård /Se Lövtjärnbäcken bäck   Nördra Buderön Saknas
Rombo gårdsnamn Lövtjärne äga: slog   Nördra landdiket dike
Rombo gårdsnamn /Se Lövtjärnen Saknas   Nördra Sjöbotten del av Sjöbottnen
Rombogård gård Lövtjärnen tjärn   Nördsta Båthusudden del av Båthusuddarna
Rossberg fäb. Lövtjärnen, Lilla tjärn   Nördsta Kånårod del av Kånåroden
Rotengården gård Lövtjärnen, Stora tjärn   Nördsta (el. Nördra?) Lillholme en av Lillholmarna
Rotgård gård Lövtjärnsbäcken bäck   Nördsta Lovtjärn tj
Rotgärdsheden del av by Lövtjärnänget äga: slog (delvis myrslog)   Nördstfjärden Saknas
Rull- gårdsnamn Lövvallsbäcken bäck   Nördsttjärn tj.
Rull gårdsnamn Lövvallsbäcken bäck   Nörståkern åker
Rull gårdsn. Lövvallsbäcken bäck   Nötborg udde
Rull gårdsnamn /Se Lövvallsbäcken bäck /Se   Nötborg näs
Rull gårdsnamn /Se Lövvallsflyten myr   Ogbjär bergknalle
Rull gårdsnamn Lövvalls-flyten myr   Ogbjärsvägen väg
Rull gårdsnamn /Se Lövvallsflöten myr /Se   Ogbru l. »Högbron» bro
*Rullberg fäb.? Lövvallskölen myr   Ogbru bro
  Lövvallskölen myr   Ogforsen fors
  Lövvallstjärnen tjärn   Ogur åkermark
  Lövvasselbäcken bäck   Ogviken vik
  Lövvasselbäcken biflöde /Se   Ojst- l. Yt(ter)stbacken backe
  Lövvassel fljoten sank mark   Okbjär l. ?Hökberget bergklack
  Lövvasselflyten myr /Se   Okbäck övre lopp (i skog)
  *Lövvasselflöten myr?   Oksmyr myr
  Lövvasselkölen myrköl /Se   Oksmyr myr
  Lövvasselkölen myr /Se   Oksmyrskällan källa
  Lövvasselkölen sank mark   Oksä l. -än holme
  Lövvasseln (Led-) vattendrag /Se   Oksö Saknas
  Lövvasseltjärn tjärn /Se   Olarslok(en) skogssump
  Lövvasseltjärnen tjärn   Olarsloka äga
  *Lövvasslebäcken biflöde   Olgröming odling
  *Lövvassleflöten myr?   Olingan eller Olingen? å
  *Lövvassleflöten myr   Olsmässgrubborna dalsänkor (gropliknande)
  *Lövvasslekölen myr?   Olsmässgrubbtjärnen tj
  *Lövvasslekölen myr   Omen vik
  *Lövvassleåsarna åsar?   Omen änge o. eda
  ?Lövåsen berg   Orakällan tj.
  Lövåsen ås   Ora(d)tjärn tjärn
  Macklösa, Macklösan äga: åker   Oradtjärnen tj
  Maggfurn råmärke   Oratjärn tj
  Maggås höjdsträckning /Se   Oratjärn tj
  Maggåshol(en) äga: åker   Oradtjärn tj
  Maggåsrör gränsmärke   Oradtjärnen tjärn
  Maggåstomt äga   Oratjärn tj.
  Maggåsänget äga   Oratjärn tjärn
  Maggåsänget äga   Oratjärn tj.
  Maggåsänget slog   Oratjärn tj
  Maggåsänge äga: slog   Oratjärnsberg(et) berg
  Maggåsänget äga: slog   Oratjärns bäcken fortsättning på Avtjärnsbäcken
  Maggåsänget äga: slog   Oremyren Saknas
  Maggåsängssveden äga   Oremyren myr
  Maggåsängssveden äga: åker, slog   Oremyren myr
  Maglingrävning äga: åker   Oremyren myr
  Maglin Kålgård äga: åker   Ormholen höjd
  Maglin-Rismor äga: slog, myrslog   Orrkoppen Saknas
  Maglinåker äga: åker   Orrmyren Björnåns upprinnelse
  Maglinåker äga: åker, slog   Orrtjärnen tjärn
  Magsängsvålen äga: slog   Orrtjärnen tjärn
  Majis-Mussen äga: åker   Orrtjärn tj.
  Majis Kålkätte äga: åker   Orrtjärnen tj
  Majisåker äga: åker o. slog   Orsandsgatan väg
  »Majis i änget» äga: slog, myrslog   Orsa-sjön sjö
  Majsmuss äga: åker   Orsasjön Saknas
  Majsmussen äga: åker   Orsasjön Saknas
  Majsmuss åker /Se   Orsasjön Saknas
  Majsmussen äga /Se   Orsa-sjön Saknas
  Majs Nyänget äga: slog, myrslog   Ortjärn tjärn
  Majsåker äga: åker   Ortjärn tjärn
  Majsåker äga /Se   Ortjärn tjn
  Majsåker äga /Se   Ortjärn Saknas
  Majsänget äga: slog, myrslog   Ortjärnmyren myr
  Majsänget äga /Se   Ortjärnmyrsbäcken vdr
  Majttäkt äga   Ortjärnmyrshalsen myrhals
  Makalös äga: åker   Ortjärnmyrskällan k.
  Maklösan äga: åker   Ortjärnsbäcken Saknas
  Makalösa äga: åker   Ososväg(en) avtagsväg
  Malmmyren myr /Se   Ostnorsnoret Saknas
  Malmtäcktbäcken bäck /Se   Ostnorsudden udde
  Malmtäktbäcken bäck   Ostnorsviken vik
  Malmtäcktmyren myr /Se   ?Osåsback(en) avtagsväg
  Malmtäktmyren myr   Otterbäck bäck
  Malolarsänge äga   Ottergrav bäckdal
  Mandusdammen f.d. damm(?)   Otterröjning f. sloge
  Mangstomt äga   Ottertjärn Saknas
  Manmyra myr /Se   Ottertjärn Saknas
  Margitgrävning äga   Otter- l. Uttertjärn tj.
  Margithed äga: slog   Ottertjärnen Saknas
  Margitkätte äga: slog   Otter- l. Uttertjärnberget Saknas
  Margitkätte äga: åker   Ottertjärnbäcken bäck
  Margitränderna myrar /Se   Ottertjärngrav(en) sänka
  Margittjärnen tjärn   Otänksbackarna höjder
  Mariasgrävning äga   Otänksbacke backe
  Mariasgrävning äga: åker   Otänktbacke b.
  Mariasgärde äga: slog   Ovaldhol höjd
  Mariashagen slog   Ovtjärn tj
  Mariasänget slog   Ovuängsbäcken bäck
  Marknäs äga   Ovuängstjärnen tj.
  Markusåker äga   Ox- Saknas
  Markusåker äga: åker, slog   Oxberg berg
  Markusåker äga: åker o. slog   Oxberg(et) naturnamn
  Martisänget äga: slog, ostyckad jord   Oxbergsholmen holme
  Masbäcken bäck   Oxbergsklikten Saknas
  Masisbäck backe /Se   Oxbergskroken krok i Österdalälven
  Maskrok myränge   Oxbergssjön sjö
  Massbacke (Massbåck) björkbacke   Oxbergssjön sjö
  Massör jordområde   Oxbergssjön sjö
  Mastäppan äga: åker o. slog   Oxbergssjön Saknas
  Matshansgärde äga: slog   Oxbergstjärnen inbuktning
  Matshanshol äga   Oxbergsån vdr
  Matshanshol äga: åker, slog   Oxbergsån Saknas
  Matshanshol, Matshansholen äga: åker, slog   Oxbrunn vattensamling
  Matshansholar äga: åker, slog   Oxbrunn(en) källa
  Matshansholar äga: slog   Oxdiksmyren myr
  Matshansholar äga   Oxeråsbäcken bäck
  ?Matsholsmyren äga   Oxeråsen gränsberg
  ?Matslarsänget äga   Oxeråstjärnen tj.
  Matstäppan äga: åker   Oxhuvud(et) berg
  *Mattismyran myr   Oxhuvudet berg
  Mattismyren myr   Oxi Saknas
  Mattistjärnen tjärn   Oxtjärn, se Ljostjärn Saknas
  »Mellan gatan» äga: slog   Oxåsbäcken bäck
  Mellanholmen Saknas   Oxåsen ås
  Mellanholmen holme   Oxåsen Saknas
  Mellanskallen äga   Oxåsen ås
  Mellanåker äga   Oxåstjärn tjärn
  Mellanåker äga: åker   Oxåstjärnen tjärn
  Mellanåker äga: åker   Oxåstjärne tj.
  Mellanåker äga   Oxö -n Saknas
  Mellanåker äga: åker   Oxö holme
  Mellanänget äga   Oxön Saknas
  Mellanänget äga: slog   Oxögonen tjärnpottar
  Mellerståsen ås   Oxögonen »tjärnhålor»
  Melleståstjärnen tjärn   Oxögonen puttar
  Menheden hed   Pelen åker
  Menlösgärde äga   Pelen skogsodlingar
  Metharen Saknas   Pelen sank åker (med dretjord)
  Metharen f.d. holme   Peler skogsodlingar
  Merika odling /Se   Pellas väg parti av Bomansbergsvägen
  Messmörslågan sank mark   Pelleviken vik
  Mesåker äga   Pellevägen parti av Bomansbergsvägen
  Mesön äga: slog   Pellgröming äga
  Mesön äga   Pel-Juga(s)-Brunnsmor del av f. änge
  Mickelsgrävning äga: åker o. slog   Pellsjön sjö
  Mickelsgrävning äga: åker, slog   Pellänget l. Pällänget mark
  Mickelsgrävning äga: åker, slog   Pellänget åker
  Mickelsgärde äga   Pellängsbäcken bifl.
  Mickelsgärde äga: åker, slog   Penisbäck biflöde
  Mickelskätte äga: slog   Penisbäck biflöde till Ryssån
  Mickelsrönning äga: slog (delvis myrslog)   Penisbäcken bäck
  Mickelstomt äga   Penishar udde
  Mickelstomt äga: slog   Penishar holme
  Mickelstomt äga   Penishol sluttning
  Mickelstomt äga: slog, åker   Persåker åker
  Mickelstäppan äga: slog   Perusgärd(e) åker
  ?Mickänget äga   Perus(h)olsån l. Beri(h)olsån vattendrag
  Middagsberget berg /Se   Piderkitt åker
  Middagsholmen holme   Pideränge änge
  ?Milgården äga   Pigbäcken biflöde
  Milhult äga: slog (delvis myrslog   Pikus åker
  Mill- åkerstycke   Pikus åker
  Millberget berg   Pikus åker
  Millabergh, se Millesberget berg   Piltdypyl dypel
  Millbergsdiken äga: slog   Piltdämban fors
  Millbäckgärde äga: slog   Piltdämban f. färjställe
  Millbäckgärde äga: slog   Pingelgrav sänka
  Millbäcksgärde äga: slog, åker   Pingelholmen holme
  Millbäcksgärde äga   Pissbacke backe
  ?Millbäcksgärde äga   Pissbyttan källa
  Millbäcksgärde äga   Pissholmen holme
  Millesberget berg   Pissholmen Saknas
  Millgrävning äga: åker o. slog   Pissholmsdraget passage
  Millgärde äga   Porsmyren myr
  Millgärde äga: slog, ostyckad jord   Porsnäs landtunga
  Millgärde äga: slog   Potatisåsen berg
  Millgärde äga: åker, slog   Potten, Norra och Södra ägor
  Millgärde äga: åker, slog   Pottlok f. sloge
  Millgärde äga: åker   Pottlok vattensamling
  Millgärde äga   Prikattmyren del av Tovasselmyren
  Millgärde äga   Prikattmyren myr
  Millgärde äga: åker   Prostgropen f.d. djup grop
  Millgärde åker, slog   Prostgropen f.d. djup grop
  Millgärde åker   Prästbjär backe
  Millgärde äga: åker, slog   Prästbudsberg parti av Filiberg
  Millmyrkilte Saknas   Prästbudsholen parti av Filiberg
  Millmyrskätte äga   Prästhagen mark
  Millmyrkätte äga   Prästhagen hage
  Millmyrkätte åker, slog   Prästholmen Saknas
  Millsjön Saknas   Prästholmen holme
  Millsjön sjö /Se   Prästholmen h.
  Millsjön sjö   Prästholmen h.
  Millskallen äga   Prästkällan k.
  Milltjärnbäck bäck /Se   Nedsta Prästleränget (Prästlänget) del av Prästlerängena
  Milltjärnhol höjd /Se   Prästleränget el. Prästlänget Saknas
  Millåker äga   Övsta Prästleränget (Prästlänget) del av Prästlerängena
  Millåker äga: åker   Prästlerängsbäcken el. Prästlängs- vdr
  Millåker äga: åker, slog   Prästlängsbäcken = Prästlerängsbäcken Saknas
  Millåker äga: åker, slog   Prästmyren odling
  Millåker äga: åker, slog   Prästslåttbäcken bäck
  Millåker äga: åker   Prästslåttbäcken bäck
  Millåker äga: åker   Prästslåttbäcken vdr
  Millåker äga: åker o. slog   Prästslåttåsen ås
  Millåker äga   Prästslåttåsen Saknas
  Millåker äga   Prästslåttåsen berg
  Millåker äga: åker   Prästslåttåsen berg
  Millåker äga: åker   Prästslåttåsen Saknas
  Lilla Millåkerskätte äga: slog   Prästslåttåsen ås
  Mill-änget »slogstycke»   Prästslåttåsen bergås
  Millänget äga   Prästjärkåsråderna? ängsmark
  Millänget äga   Prästlänget äng
  Millänget äga: slog   Prästmyren odling
  Millänget äga: slog   Prästtallen tall
  Millänget slog   Prästänget änge (odling?)
  Millänget äga: slog   Prästön holme
  Millängskätte äga: slog   Pundet bergshöjd
  Milsgrävning äga: åker   Pundet (bergshöjder l.) höjningar i landsväg
  Milänget äga   Pundsnagla ås?
  Milänget äga: slog   Pundåsen bergparti
  Missbäck äga   Pungtjärn tjärn
  Missbäck bäck   Pungtjärn f. tjärn
  Missbäck bäck   Pungtjärn tj.
  Missbäckkätte äga   Pusitäkt åker
  Missbäckskätte äga   Puttelokarna lokar
  Missmyren äga: slog   Pyttevarpet notvarp
  Missvasgärde äga: åker   Pällsjön sjö
  Missön slog, åker   Pärsbäck bäck
  Missön äga: slog, åker   Pärsbäck vdr
  ?Missön äga   Pörusholsån Saknas
  Misumyren äga   Raftholm(e) Saknas
  Misumyren äga: slog, myrslog   Raftholm(en) holme?
  Misumyren äga: slog   Raftholmen Saknas
  Misumyren slog   Rajsholmen i. Risholmen deltaholme
  Misutjärn tjärn /Se   Ramdal dalgång
  Misutjärnen tjärn   Ram(m)näs näs
  Misuön äga: åker, slog   Ramnäs näs
  Misåker äga: åker   Ramsö holme
  Misön äga: åker   Ramvik vik
  Mittrönning Saknas   Randholen ås
  Mjogåkern Saknas   Ranner »gässla» (vattningsområde)
  Mjågen äga: åker, slog   Rann- el. Randtjärn Saknas
  Mjågärde äga: åker, slog   Rantjärnbäcken bäck
  Mjågärde äga: åker, slog   Rantjärnmoren granskog
  Mjågärde äga: åker   Rapelhol hol
  Mjågärde äga: åker, slog   Rapelholmsmyren myr
  Mjågärde äga   Rap(p)elholsmyren myr
  Mjågärde äga: slog   Rasskuru gravsänka
  Mjågärde äga: slog   Rasskurubäck bäckdrag
  Mjåhagen äga: åker   Rasskurukällan myrkälla
  Mjå(å)ker Saknas   Rattholmen holme
  Mjåker äga: åker, slog   Rattholm(en) holme
  Mjåker åker, slog   Rattholme(n) h.
  Mjåker äga   Ravnäs näs
  Mjåkermyren slog   Ravnäs näs
  Mjåkren slog   Ravnäsviken vik
  Mjååker äga: åker, slog   Ravön (l. Ramön) holme
  Mjärden äga   Regntjärnbäck vdr
  ?Mohrån Saknas /Se   Rekutjärn tj.
  *Monkflon myr?   Rekutjärnbäcken bäck
  Moralltäppan äga, slog   Reningarna slogmark (?)
  Nya Moraplan(en) Saknas   Reningen sloge
  »Mora älv» Saknas   Reningen ängs och åkermark
  *Moren halvö   Revs- l. ?Rävsbäcken biflöde
  Moren, Norra Saknas   Revsbäcken bifl.
  Moren, Norra skogsmark   Revbäcksängena, se Revsbäcksänget Saknas
  Moren, Södra Saknas   Revsbäcksänget eller Revsbäcksängena f. sloge
  Moren, Södra skogsmark   Revåback odling
  Moren, Södra skogsmark   Revåbåcksbäcken vdr
  Morfarskätte äga   Rimustjärn tj.
  Morgvardhol äga: åker   Rimustjärn myrpott
  Morgvärdhol äga: åker   Rimustjärn Saknas
  Morgvärdhol äga: åker   Ringhaga åker
  Morgärde äga   Ringtjärn tjärn
  Morgärde äga: slog   Ringtjärn Saknas
  Morgärde äga: slog   Ringtjärnbron bro
  Morgärde, Morgädet äga, åker   Ringtjärnsbäcken vdr
  Morgärde äga   Ringtjärnsån vdr
  Morgärde äga   Rinningskällan k.
  Morgärde äga   Risaberget bg
  Morgärdskätte äga   Gamla Risberg = Risberget Saknas
  Morholen äga   Risberg berg
  Morkarlavägen gata   Ris-berg berg
  Morkarlbygrav äga: slog   Risberg = Risberget Saknas
  Morkarlpundet höjd /Se   Risberget berg
  Morkarlpundet berg   Risbäcken = Risån Saknas
  Morkarlskogen skog   Risgatan väg
  Morkarlåsen ås   Rishagen åker
  Mortjärnarna tjärnar   Risholmen holme
  Morvallen terräng   Rismor skog
  Morvik Saknas   Risåkern åker
  Moråker äga: åker, slog, ostyckad jord   Risån parti av Fuån
  Moråker äga: åker, slog   Rodbäcken bäck
  Moråker äga: åker, slog   Rodbäcken vdr
  Moråker äga: åker, slog   Rodmyr myr
  Moråker äga   Rodmyr mosstag
  Moråker äga   Rodmyr myr
  Moråker äga   Rodmyrsback åker
  Moråker äga   Rodmyrsänget odl.
  Moråker äga: åker, slog   Rodmyrsdiket bäckdrag
  Moråsen ås   Rodås bergparti
  Moränget äga   Rodänget änge
  Moränget äga: slog   Rodänget änge
  Moränget äga   Rodåsberget bergparti
  Moränget äga: slog   Rojden udde
  Moränget äga: slog   Rorbäcken bäck?
  Moränge, Moränget äga   Roriåvå träsk
  Moränget äga   Rossmyr myr
  Moränget äga, slog   Rossmyrsbäcken bäck
  Moränget Saknas   Rossänget odling
  Morängskätte äga: slog   Rossänget odling
  Morängskätte äga   Rossängsbäcken odlingsdike
  Morängsvål äga: slog   Rossängsvrån sloge
  Morängsvål, Morängsvålen äga   Rostberg bg
  Morängsvål, Morängsvålen äga: slog   Rostberg bg
  Morängsvål slogmark /Se   Rostberg Saknas
  Morängsvålen äga: slog   Rostberg Saknas
  Morängsvålen Saknas   Rostberg bg
  Morängsvålsgrävning äga   Rostberget berg
  Morängsvålsved äga   Rostbrukällan källa
  Mossabacken äga   Rostbrukällan Saknas
  Mossakätte äga   Rostkällan källa
  Mossa-Rönning äga, slog, myrslog   Rotberg Saknas
  Mossa-Rönning äga: myrslog   Rotberget berg
  Mossaänget äga   Rotberget berg?
  Mossaänget äga: slog   Rotbro(n) bro (av kluvna stockar)
  Mossbäck Saknas   Rotbrusmöri myr
  Moss myren änge?   Rotgärd gärde
  Mossmyren sank mark   Rotgärdsbacken backe
  Mosstjärnbäcken bäck   Rotgärdsbäcken bäck
  Mosstjärnen sank mark   Rotgärdsheden byparti
  Mosäng äga   Rotnladudik änge
  Munkhed berg /Se   Rotsjöberget Saknas
  Munkheden berg   Rotsjöbäcken vattendrag
  Munkheden hed   Rotsjöbäcken Saknas
  Munkmyren åker, slog   Rotsjön sjö
  *Munkmyren myr   Rotsjön sjö
  Musen äga   Rotsjön Saknas
  Musen sloge   Rova(n) vatten
  Musen äga   Rovan Saknas
  Musi Saknas   Rovgrävningen Saknas
  Musi tjärn   Rovu trakt l. mark
  Musilok Saknas   Rovgröming åker
  Musilok tjärn   Rovsbacken terräng
  Musivägen Saknas   Rovån å
  Musorönningen f.d. odling?   Rovån Saknas
  Muss äga: åker   Rovån va.
  Mussen äga: åker   Roxmyr myr
  Mussen äga: åker   Rudlok tj.
  Mussen äga: åker   Rudlok tjärn
  Mussen äga: åker, slog   Rudutjärn dödtjärn
  Mussen äga: åker   Ruggärd l. Råggärdet åker
  Mussen äga: slog, myrslog   Ruggärde åker
  Mussen åkerområde /Se   Rullbodsbackarna backar
  Stor-Mussen äga: slog   Rullbodsbäcken bäck
  Stora Mussen äga, åker   Rullbodsön holme
  Södra Mussen äga: åker   Rullbonäs udde
  Mussänget äga, slog   Rullbudsholmen l. -ön holme
  Musuggelmor terräng?   Rullbu(d)snes l. -näs udde
  Musåänge ägomark   Rullbu(d)sviken vik
  Musåänget äga: slog   Rullbäck bifl.
  Musänget äga   Rullfall f.d. sloge
  Musänget skogsmark   Rullgrot åkermark
  Musön äga: åker, slog   Rullhed åker
  Myckelberget Saknas   Rumbu-bäcken Saknas
  Myckelberg äga   Rumbubäcken Saknas
  Norra Myckelberg äga   Rumbuänget änge
  Myckelberg äga: åker, slog   Rumpholsmyren myr
  Myckelberg äga: åker o. slog   Rusannasbäcken vdr
  Myckelberg berg /Se   Rusbäcken parti av bäck
  Myckelberg fäbod   Rutmyren odlad myr
  Norra Myckelberg äga: åker, slog   Rutmyrstjärnen f. tjärn
  Södra Myckelberg äga   Ruttback(en) backe
  Södra Myckelberg äga: slog   Rutmyren myrparti
  Myckelberget berg   Ruttenladudiken myr
  Myckelberget Saknas   Ryssbjär bergområde
  Myckelberget bergssluttning   Ryssbron bro
  Myckelberget, Lilla berg   Ryssbyrtan änge (och gässelmark)
  Myckelbergsdiken äga: slog   Ryssbyrtbäcken källflöde
  Myckelbergsgrävning äga   Ryssbyttbäcken lopp av Ryssån
  Myckelbergsgrävning äga: åker   Ryssbyttbäcken biflöde
  Myckelberg(s)grävning äga: åker   Ryssholm(en) holme
  Myckelbergskätte äga: slog   Ryssholm(en) Saknas
  Myckelbergsändet äga: slog   Ryssholmen h.
  Myckelbergsänget äga   Ryssholmsglottet sjöparti
  Myckelbergsänget äga: slog   Ryssjufljoten myr
  Myckelbergsänget äga: slog   Ryssjödammen damm
  Myckelgärde äga   Ryssjöflyten = Ryssjömyren Saknas
  Myckelgärde äga: åker   Ryssjömyren Saknas
  Myckelgärde, Myckelgärdet äga: åker o. slog   Ryssjön sjö
  Myckelgärde äga   Ryssjön Saknas
  Myckelgärde äga: åker   Rysssjön Saknas
  Myckelhagen äga: slog   Ryssjöängena äng
  Myckelhagen äga   Ryssån vattendrag
  Myckelhagen äga   Ryssån Saknas
  Myckelkätte slog   Ryssändjär slogängen
  Myckelmyr myr   Ryssängena Saknas
  Myckelmyr myr   Ryssängsflyten Saknas
  Myckelmyren äga   Rytterbäcken parti av Djupgravsbäcken
  Myckelmyren äga: slog, myrslog   Råbäcken bäck
  Myckelmyren äga   Råder slogmark
  Myckelmyren äga: myrlog, slog   Råder slogområde
  Myckelmyren ängsmark?   Råderna odling
  Myckelmyren sank mark   Råderänget änge
  Myckelmyren myr   Rådubäcken parti av vdr
  Myckelsjön sjö   Rådusmyren änge
  Myckelsjön Saknas   Rådå-berget rullstensås
  Myckelsjön sjö   Rådåberget Saknas
  Myckelsjön Saknas   Rådåbjärsälven älvgren
  Myckelsjön sjö   Rådåmor f.d. taxänge
  Myckelsjön sjö   Rådåänget änge
  Myckelsjön sjö   Rådålsänget ängsmark
  Myckelsjön sjö /Se   Rågårdsmyren myr o. slogänge
  Myckelsjön sjö /Se   Råholen hol
  Myckelskard sluttning   Råholen hol
  Myckelvatten åker   Råjdbäcken vdr
  Norra Myckelvatten äga   Råjdfjäran strand
  Västra Myckelvatten äga   Råjdvik vik
  Östra Myckelvatten äga   ?Råks- el. Roxmyren myränge
  Myckelvatten äga: slog   Rångtåsmussen äga
  Myckelvatten äga: åker, slog   Rångtåsmussen odling
  Myckelvattensgrävning äga   Rångtåsmyr odling
  Myckelåker äga: åker   Råningarna slogar
  Myckelåker äga: åker   Rånningmyren myr
  Myckelåker äga: åker   Råningsbäcken vdr
  Myckelåker äga   Råningsbäcken lopp av Rotsjöbäcken
  Myckelåker äga   Råro(d)gården strandplats
  Myckelåker äga   Råsgrop ängsmark
  Myckelåker äga: åker, slog   Rås- el. Rossängarna odlingsområde
  Myckelåker äga: åker   Råtjärnen tjärn
  Myckelåker äga: åker, slog   Råtjärnmyren myr
  Myckelåker äga: åker, slog   Råtjärnmyren myr
  Myckelåkergärde åker   Råudden näs
  Myckelåkerkätte äga: slog   Räbesänget åker
  Myckelåkern Saknas   Räbro bro
  Myckelåkerskätte äga: slog   Räbrosbron bro
  Myckelåkerskätte slog   Räbrosbron bro
  Myckelänget äga   Räbrosbäcken bäck
  Myckelänget äga   Räbrosbäcken Saknas
  Myckelänge, Myckelänget äga   Räbrosbäcken Saknas
  Myckelänge(t) äga   Räbrosängena äng
  ?Mycklar äga   Räbrosängena ängsmarker
  Mycklesjön sjö   Räbroängena Saknas
  Mycklesjön, se Nyckelsjön sjö   Räbäck bäck
  Myckåker äga: åker   Räbäck vdr
  Myggbo höjd   Räbäcksänget slogmark
  Myrbacken äga   ?Rädesö holme
  Myrbroänge äga   Lilla Räflot del av Rä-flytarna
  Myrebäck gränsbäck   Stora Räflot del av Rä-flytarna
  *Myrebäcken gränsmärke   Räflot, Stora o. Lilla myr
  Myren myrslog   Räflotstjärnarna tjärnar
  Myren äga: åker, slog   Räjsal änge (med lador)
  Myren äga: åker, slog, myrslog   Räjsdäjken f.d. änge
  Myren äga: slog, åker   Räjsholmen h.
  Myren äga: åker o. slog   Räjsmorsängena slogm.
  Myren äga   Räjsänget slogmark
  Myren äga   Rämyr myr
  Myren äga   Rämyrbäcken vdr
  Myren äga: slog   Rämyren myr
  Myren äga: slog   Rämyren myr
  Myren äga: åker   Rämyränget änge
  Myren, Norra myr   Räpälsbäck Saknas
  Myrgärde äga   Rätjärn tj.
  Myrgärde äga: slog o. åker   Rätjärn tj
  Myrgärde äga: åker   Rätjärn tj
  Myrgärde äga: slog   Rätjärn källa
  Myrgärde äga: åker, slog   Rätjärnen Saknas
  Myrgärde äga: åker o. slog   Rätjärnen tjärn
  *Myrgärde i Gopshus» äga: slog   Rävåälsbäck änge
  Myrgärdes kålkätten äga: åker o. slog   Rävpälsbäcken del av Tovassel(ängs)bäcken
  Myrhala Saknas   Rävsbäck bäck
  Myrholen äga   Rävslättan sandhed
  Myrholmen äga   Rävåkitt åker
  Myrkarlföran Saknas   Rödmyr myr
  Myrkarlgärde äga   Rödmyrsängena odling
  Myrkarlkätte äga   Rönningarna äng
  Myrkarlviken vik   Rötjärn Saknas
  Myrkarlänge äga   Rövarbergen berg
  Myrkarlänge äga: slog   Rövarbergen höjd
  Myrkarlänget äga: slog, ostyckad jord   Rövarberget fäb.
  Myrkarlänget äga   Rövarberget berg
  Myrkittviken (Mör-) Saknas   Rövarberget (l. -bergen) berg
  Myrkränkan fiskeanläggning /Se   Röven = Hundröven Saknas
  Myrkränkan »bryggliknande anordning»   Rövåkitt (l. Rävkätte) odling
  Myrkätte äga   Salunäv udde
  Myrkätte äga: åker o. slog   Salunäv näs
  Myrkätte äga: åker   Salutjärn tjärn
  Myrkätte åker   Salutjärnsbäcken biflöde
  Myrkätte äga: slog   Sampåsen ås
  Myrlad äga: slog   Sampåsen ås
  *Myrsberget berg   Sampåsen Saknas
  Myrstycke äga   Sampåsen ås
  Myrsveden äga: slog   Samsgärde Saknas
  Myrsveden äga: åker, slog   Sanda mark på udde
  Myrtjärn äga: slog   Sandbron bro
  Myrtjärne äga   Sandbron träbro
  Myrtjärne äga: myrslog, slog   Sandbron ny landsvägsbro
  Myrtjärnåsen ås   Sanderän(i) Saknas
  Myrtjärnänge, Myrtjärnänget äga   Sanderön Saknas
  Myrtjärnänget äga: slog, myrslog   Sandmyrbäcken bäck
  Myrändsbäcken bäck   Sandmyrbäcken vdr
  Myrängen äga   Sandmyren myr
  Myränget äga   ?Sandmyren myrsträckning
  Norra Myränget äga   Sandmyrholmen skogholme
  ?Myssen äga: åker, slog   Sandmyrtjärnarna tjnar
  Myssön äga: slog   Sandrumyr myr med nyodling
  Mysten äga: åker, slog   Sandrumyr odlad myr
  Mysten äga: slog, åker   Sandtåbacken backe
  Mysten äga: åker   Sandtån sänka
  Mysten äga   Sandtåvägen väg
  Mysten åker   Sandvik vik
  Mysön äga: slog   Sandviksholsudden udde
  Mysön äga: åker   Sandviksholmsudden udde
  Måberg bergstrakt /Se   Sandviksholsudden Saknas
  Måberget berg   Sandviksholsvarpet notvarp
  Saknas vattendrag?   Sandviksholsviken vik
  Måbäck bäck /Se   Sandängarna Saknas
  Måbäcken bäck   Sandängarna område
  Måbäcksänget sank mark   Sandänget holme med ängs o. buskvegetation
  +Mågärde äga /Se   Sandängskanalen = Sandängsälven vattendrag
  +Må kittan äga /Se   Sandängslandet del land (eg. öparti)
  Måler äga: slog   Sandäng(e)sälven förbindelse
  Måmyrarna myrodling o. torvströtag /Se   Sandängsälven Saknas
  Måmyren sloge   Sandön Saknas
  Måmyren äga   Saroskitt åker
  Måmyren äga: slog (delvis myrslog)   Savasmyren myr
  Måmyren äga: myrslog, slog   Savasmyren Saknas
  Måmyren sank mark   Saxbjörnshagen f.d. änge
  Måmyrbäcken bäck   Saxbjörnshagabäcken bäck
  Måmyrsänget äga: slog   Saxlok vattenpuss
  Måmyrsänget slog /Se   Saxlok vsml
  ?Mån äga   Saxloksbacken landsvägsbacke
  Mån äga   Saxnäsudden Saknas
  Mån äga: åker   Saxnäsåker område
  Mån äga: åker   Saxvik vik
  Mån höjdsträckning /Se   Saxvik vik
  Mån höjdsträckning med åker o. slogmark /Se   Saxvik vik
  Månbäcken bäck /Se   Saxvik Saknas
  Mångkätte äga: slog   Saxvik(en) vik
  Mångs slog   Segelplatsen ilandronings- och upplagsplats
  Mångsgärde äga: slog   Seget åker
  Mångskitt åker   Seget åker
  Mångskålkätte, Mångskålkätten äga: slog   Seget åker
  Mångskätten äga: slog   Sejkudden udde
  Mångskätte, Mångskätten äga: åker o. slog   Selbäckbäcken vdr
  Mångsmyren myr   Selbäcksbron bro
  Mångtjärnen tjärn   Selbäcksbäck-en Saknas
  Mångtjärnsbäcken bäck   Seliholsbacken skogshol
  *Månmyren myr   Seli(h)olsbåckan skogskulle
  Mårdsänget äga: slog   Selbäcksbäck, Selbäcksbäcken vattendrag
  Mårsbäck äga   Seliholskällan källa
  Mårsgärde äga   Selimyr myr
  Mårshagen äga: slog   Selkull- l. Sälkarllökan (Gammal älvfåra) vik
  Mårsrönning äga: slog   Selkarlänget ängs- o. åkermark
  Mårsänge, Mårsänget äga: åker, slog   Selkarlänget änge
  ?Mårsänge äga   Selkällan källa
  Mårsänge äga   Selmyren odling
  Mårtenkätte äga: slog   Selsmyren odlingar
  Mårtenänge(t) äga: slog   Selsmyren myr
  Mårtenänge(t) slog   Selsmyren Saknas
  Mårtsgärde äga   Selnesbäcken vik
  Måsbacke äga   Selsnäs näs
  Måsbäck [del av Nåråbäcken]   Selsänget änge
  Måsbäck bäck /Se   Seltjärnsvasseln biflöde
  Måsgård äga   Seningbro bro
  Måsgård äga: åker   Seningbrobäcken parti av Ortjärnsbäcken
  Måsgärde äga: åker   Seningbrobäcken parti av Bjännmyrskällbäcken
  Måsgärde äga: slog   Seningbroänget änge
  Måsgärde äga   Seningbroänget änge (nu odling?)
  Måsänget äga: slog   Seningmyren odling
  Måtäkterna ängsdrag /Se   Seningmyrsbäcken Saknas
  Mååker äga   Sevtjärn tj.
  Mååker äga: åker, slog   Sexan Saknas
  Mååker odling /Se   Sexan Saknas
  +Må åkern äga /Se   Sexan å
  Måänge slogmark /Se   Sexan Saknas
  Måänget äga   Sexdalen dalgång
  Måänge(t) äga   Sexkrok krök
  Måänget äga: slog   Sexkrokdammen f.d. flottningsdamm
  Måänget äga: slog, myrslog   Sexkroktjärn Saknas
  Måänget äga: slog   Sexkrokstjärn tj
  Måängskällan källa   Sextjärnen tjärn
  Måängskätten äga   Sextjärnen tjärn
  Måängskätte äga   Lilla Sextjärnen tjärn
  Märefålsänget äga: slog   Sexån å
  Märegöl äga   Sex- l. Säxån vdr
  Märkätte äga   Sick- Saknas
  Märlad äga: slog   ?Sickbäcksänge(t) el. Siktbäcksänge änge
  Märlänget äga: slog   Sickdik(en) myr
  Märlänget äga: slog   Sickhagen änge
  Märsveden äga: slog   Sickre Saknas
  Märsänge äga: åker, slog   Sicktjärn, Nyängstjärn och Stikåmastjärn småtjärnar
  Mässingbäcken bäck /Se   Sickvik vik
  Mässing morbäcken bäck   Si(g)fri(d)sfall bergshöjd
  Mässingmoren skogsparti /Se   ?Sikber(g)sänge(t) änge
  Mörkloksmyren sankmark   Siktbäcksänge, se Sickbäcksänge Saknas
  Mörkloksmyren myr   Silderbron bro
  Mörkloksåsen ås   Sildervik vik
  Mörkloksåsen ås   Sildret Saknas
  Mörkätte, Mörkätten äga: åker, slog   Sildret = Hemulsjösillret lugnvatten
  Mörlad äga: slog   Silin Saknas
  Mörttjärnen tjärn   Siljan sjö
  Mörttjärnsbäcken bäck   Siljan Saknas
  Möränget äga: slog   Siljan sjö
  Naasberget, se Näsberget berg   Siljan sjö
  ?Nabben äga   Siljan sjö
  Nabben äga   Siljan sjö
  ?Nabben sandbrink   Siljen Saknas
  Nabben Saknas   Siljen Saknas
  Nabbgärde äga   Siljen, Siljan sjö
  Nabbgärde äga   Sillrådammen damm
  Nabbgärde äga; åker, slog   Sillrådet Olingans utlopp
  Nabbkätte äga   Sillråven spakvatten och flottningstuga
  Nabbkätte åker, slog   Sillröven lugnvatten
  Nabbkätte äga; åker, slog   Silå ängsmarker
  Nabbäntet änge   Simdypyln badställe
  Narrkätte äga; slog   Simusnor parti av Noret
  Narvkätte äga; slog   Simusänget änge
  Nasusängen änge   Sinkhage (Sick-) hage
  Nedbosmyrarna myrmark   Sista näset näs
  Negerbybäcken bäck   Sjubåckkällan, Sjöbackkällan k.
  Negerbyn nat-namn?   Sjubåck-vägen väg
  Negerby tjärnen, Norra tjärn   Sjugaränget äga
  Negerby tjärnen, Södra tjärn   Sjugeränget betesänge
  ?Nerbergfall äga   Sjugärd åker
  ?Ner-i-brottet lokalitet /Se   Sjumoren skogsområde
  Nickbobacken berg   Sjumasänget änge
  Nilsgrävning äga; åker o. slog   Sjurberg berg
  Nilskätte äga; åker   Sjurberget berg
  Nissgrävning äga; åker o. slog   Sjurbjär berg
  Nissgärde äga; åker o. slog   Sjurbjär berg
  Nissgärde äga; slog   Sjurbysdypylen djupt ställe i Oxbergssjön
  Nissgärde äga; åker, slog   Sjurbysdypeln djupt ställe i Oxbergssjön
  Nisshed äga; åker   Sjurgärdet åker
  Nissisgärde åker, slog   Sjurändan Saknas
  Nisskitte Saknas   Sjuränget ängsmark
  Nisskätte äga; slog   Sjuränget ängsmark
  Nisskätte äga   Sjurängsudden udde
  Nisskätte äga; åker, slog   Sjurängsån parti av Stopsån
  Nisskätte äga; åker, slog   Sjöbottenänget änge
  Nisskätte teg   Sjöbottnen slog
  Nisskätten äga   Sjöbottnen mark
  Nisskätten äga, åker   Skadavik vik
  Nisskätte i Björnarv äga; slog   Skallen berg
  Nissmajtrönning äga   Skallen höjd
  Niss-Mittrönning äga   Skallmyren odling
  ?Nissmittrönning myrslog, slog   Skallåkern åker
  Nissniss äga   Skamfarsnäs sloge
  Nissnissgärde äga; åker, slog   Skamfarsnäs änge
  Nissnisgärde äga; åker, slog   Skarpåsen ås
  Nissnissgärde äga; åker, slog   Skarpåsen berg
  Nissnisgärde äga; åker, slog   Skarpåsen berg
  Nissnisgärde äga; slog   Skarpåsen berg
  Nissnisskätte äga   Skarpänget änge
  Nissnisstomt äga   Skarpänget sloge
  Nisnisåker äga   Skarpängsaven Saknas
  Nissnissåker äga; åker, slog   Skarpängsbäcken bäck
  Nissnisänget slog   Skarpängsgraven dal
  Nissnisänget äga; slog   Skarpängsudden udde
  Nissolovkätte äga   Skarpängsudden udde
  +Nissperssäl fäb. /Se   Skarpön Saknas
  Nissåker äga; åker, slog   Skavmarken skogsmark
  *Nohres Elf Elf   Skavåsbäcken bäck
  Norbäcken Saknas   Skavåsfloten myr
  ?Nordan ån äga   Skavåsflyten myr
  Nord-i-gärde äga; slog   Skavåsriset skogsmark
  Nord-i-gärde äga; åker   Skavåsänget änge
  Nordgärdmyr äga   Skepphus Saknas
  Nord i åsen ås   Skepphusgrot åkermark
  Nordkätte äga   Skepphushar(en) stenhar
  Nordkölen sank mark   Skepphusvik vik
  Nordsåker äga; åker   Skepphusåker åker
  Nordåker äga   Stjipus-holmen holme
  Nordåker äga   Stjipus-myren myr
  Nord-å-kölen myrköl /Se   Skepphussjön Saknas
  Nordåsgärdet Saknas   Skepphussjön sjö
  Noreberg f.d. militieboställe   Skepphussjön sjö
  Norebergsvägen väg   Stjipus-viken vik
  Noret älvgren   (Stjipus- l.) Skepphusviken tjärn
  Noret äga   Skeppushusvik Saknas
  Noret äga; slog   Skerbäcken vdr
  Noret äga   Skerikitt åker
  Noret äga   Skerloksbäcken vdr
  Noret älvgren   Skerlokstjärnen en av skerlokarna
  ?Södra Noret äga; åker   Skermyren myr
  »Söder om Noret» äga; åker   Skernes strandparti
  »Söder om Noret» äga; åker   Skiljet Saknas
  Noretbron Saknas   Skinnargärde åker
  Norlingskätte äga; åker   Skinnarhol (odlad) hol
  »Söder om Nornäs» äga; åker   Skinnarhol åkerhöjd
  Norra Garberg Saknas   Skinnarhol odlad hol
  Norra Leger äga   Skinnbrackan sandvik
  Norra Nygärde äga   Skinnsäck- (l. Skinntjärn) damm damm
  Norra åkern äga   Skinnsäcken tjärn
  Norra Åker äga; åker o. slog   Skinnsäckån vattendrag
  Norra änget äga   Skinntjärn(an) tjärn
  Norrbäck äga   Skinntjärndammen = Skinnsäckdammen Saknas
  Norgärde äga   Skinntjärnån vattendrag
  Norrgärde äga   Skipulsjö Saknas
  Norrgärde äga; åker, slog   Skipus hol
  Norrgärde åker   Skipusa hol
  Norrhagen äga; slog   Skipusmyr slogmyr
  Norrkätte äga; slog   Skipustjärn vik
  Norrkätte äga   Skipusudd udde
  Norrlandsåsen ås   Skipusudden ställe vid strand
  Norrlindor äga   Skipusudden Saknas
  Norrlindor äga   Skithusberg bg
  Norr-om ån äga   Skjovet = Gruvskjovet Saknas
  Norrtjärnen tjärn   Skjovet (Skjoven?) Saknas
  Norudden Saknas   Skjovklitten Saknas
  Norr-å-heden äga; åker   Skjovklitten bg
  Norråker äga   Skorstens- Saknas
  Norråker äga   Skorstensberget Saknas
  Norråker äga   Skorstensberget berg
  Norråker äga   Skorvget slogmark
  Norråker äga; åker, slog   Skorvget tjärnpott
  Norråker äga; åker   Skotmör myr
  Norråker äga; slog o. åker   Skottmyr(en) myr
  Norråker äga   Skottmyr Saknas
  Norråker äga   Skottmyren Saknas
  Norråker äga; åker, slog   Skrapängena slogmark
  Norråkersgärde äga   Skrapänget ängsmark
  Norr-å-kölen utmark /Se   Skrapängshol hol
  I Norräng äga   Skridgrav marksänka
  Norränget äga   Skridgrav ravin-grav
  Norränget äga; åker, slog   Skridgravskätten odlingsområde
  Norsbron bro   Skrikbodarna änge
  Norsgrävning äga; åker, slog   Skrikbodarna änge
  Norsgärd Saknas   Skrikbodarna skogsmark
  Norsgärde äga   Skrymtdammen kvarndamm
  ?Norsgärde äga   Skrymtdammen kvarndamm
  Norsmyren äga   Skråcken åker
  Norsmyren äga   Skråckgatan väg
  Norsmyren äga; slog   Skråkålyckan myrmark
  Norsmyren äga; slog   Skråkålyckan änge
  Norsmyren äga; slog   (Skräjkkitt l.) Skrikkätten odling
  Norsmyrsgrävning äga; åker, slog   Skrållmyr åker
  Norsåkern Saknas   Skräiboden änge
  Norsälven älv   Skräibodsberget berg
  Norsälven älv /Se   Skräjkklitt (l. Skrikkätten) åker
  Norsäng åker, slog   Stora Skröjshed hedmark
  Norsänge, Norsänget äga   Skröjshed hedmarker
  Norsänget äga; slog   Skröjshed hed
  Norsängskätte äga   Skröjstjärn tjärn
  Norsängsmyr äga   Skröjsmor Saknas
  Noråker äga; åker, slog   Lilla Skröjshed hedmark
  Noränget äga   Skröjsmyr myr
  Nothällarna stenhällar   Skröjstjärn tj.
  Nothälls udd udde   Skuckan l. Skuck(u)ån vattendrag
  Notskålen notvarp /Se   Skuckan vdr
  Nygrävningen änge (l. åker)   Skuckuhavet tj
  Nusnäs Delan äga; slog   Skuckuviken vik
  Södra Nusnäsängen äga   Skuckuviken vik
  Nusnäsänget äga   Skuråsbäcken bifl.
  Nusnäsänget äga; slog   Skuru (l. Skåran) urskärning
  Nusnäsänget äga; slog   Skuru urskärning i sandås
  Nusnäsänget äga; slog   Skuru Saknas
  Nusnäsänget Saknas   Skurulok pussar
  Nusnäsänget ängsmark   Skurulok vattensamling
  Nusnäsänget änge /Se   Skurulok(e) nästan torrlagd vattensamling
  +Nusänget änge /Se   Skurunabben parti av Nabban
  Stora Nusnäsänget äga; slog   Skuråsen ås
  »Söder i Nusnäsänget» äga; slog   Skuråsen ås
  Nusnäsänget äga; slog   Skuråsen berg
  Nusänget äga; slog   Skuråsen ås
  Nya äga   Skuråsen bergås
  Nya äga; åker   Skuråstelet ås
  Nya äga   Skvallret skvaller
  Nya äga   Skvaterdiken myrdrag
  Nya änge /Se   Skvaterdiken myr
  Nyahagen äga   Skvaterdiksbäcken bäckdrag
  Nybacken äga   Skvaterdikshalsen myrhals
  Nybergmyren äga   Skvaterdiksmyren myr
  Nybolet äga   Skvaterdiksmyren Saknas
  Nybolet äga, slog, ostyckad jord   Ned(er)sta Skvaterdiksänget ängssloge
  Nybolet äga   Öv(er)sta Skvaterdiksänget slogänge
  Nybolkätte äga   Skvaterdiksänget ängsslogar
  Nybolsgärde äga   Skyrhol sovhol
  Nybolskätte äga   Skådå- l. Skadagrav Saknas
  Nybro äga   Skådågravsdypeln dypel (djupt ställe)
  Nybro äga; slog   Skålarna (-Skålam) Saknas
  Nybrobäcken bäck   Skålen åker - kätte
  Nybron slog   Skälen -se »Sunnan Skålen» åker
  Nybrot äga; slog, taxslog   Skållbäck, Skallbäck vdr
  Nybrott äga   Skållok sankmark
  Nybrott äga   Skållgröming odling
  Nybryggmyren äga   Skållmyr-myren odling
  Nybrytningen äga; åker, slog   Skållåkern åker
  Nybrytningen äga   Skållänget odling
  Nybrytningen äga   Skålnäs lastageplats
  Nybrytningen äga   Skåltjärn tj
  Nybykätte åker   Skåltjärn tj.
  Nybyggningen äga   Skåltjärnsberget berg
  Nyckersiön sjö   Skåltjärnsberget bergparti
  Nyckersjön, se Myckelsjön sjö   Skåludden udde
  *Nycklesjön sjö   Skålviken vik
  Nycklesiön, se Myckelsjön sjö   Skålviken vik
  Nycklesiön, se Mycklesjön sjö   Skåran (Skuru) inskärning
  Nydalen fäbod   Skårågrav åker
  Nydalsbäcken bäck   Skäftamyr myr
  Nydammkojan koja   Skäften tjärn
  Nyfältänget äga   Skäftemyr myr
  Nyfältänget äga   Skäftervik vik
  Nyfältängskätte äga   Skäftervik vik
  Nygrävning äga   Skäjsbäcken bäck
  Nygrävning äga   Skäjsbäck(en) vdr
  Nygrävning äga; åker   Skäjsbäcksviken vik
  Nygrävning äga; åker   Skäjsbäckänget änge
  Nygrävning äga; åker   Skäjsnäs Saknas
  Nygrävning äga; åker o. slog   Skäjsnäs Saknas
  Nygrävning äga   Skäjnäs näs
  Nygrävning äga; åker, slog   Skäjsnästjärnen tjärn
  Norra Nygrävning äga; åker   Skäjnäsudden udde
  Stora Nygrävning äga; åker   Skällnäs(et) o. Skällnesudden näs o. udde
  Södra Nygrävning äga; åker o. slog   Skällnäs Saknas
  Östra Nygrävning äga; åker   Skällnäs näs
  Nygrävningshagen äga; slog   Skällnäs näs
  Nygård äga; åker    
  Nygårdstomt äga    
  Nygärdbacke äga; åker, slog    
  Nygärde i Indor äga    
  Nygärde äga    
  Nygärde äga, slog, ostyckad jord    
  Nygärde äga; åker, slog    
  Nygärde äga; åker    
  Nygärde äga; åker, slog    
  Nygärde äga; åker, slog    
  Nygärde äga; åker, slog    
  Nygärde äga; åker    
  Nygärde -t äga; åker, slog    
  Nygärde -t äga; åker    
  Nygärde äga    
  Nygärde äga    
  Nygärde äga    
  Norra Nygärde åker    
  Södra Nygärde åker, slog    
  Nygärdsbacke(n) åker    
  Nygärdsmyren äga    
  Nyhagen äga; åker, slog    
  Nyhagen äga; åker    
  Nyhagen äga; slog, åker    
  Nyhagen äga    
  Nyhagen äga    
  Nyhagen äga    
  Nyhagen äga    
  Nyhemmet äga; slog    
  Nykrökan äga; åker, slog    
  Nykvarn äga    
  Nykrökan äga    
  Nykvarn skvaltkvarn    
  Nykätte, Nykätten äga    
  ?Nykätten äga    
  Nykätte äga    
  Nykätte -n äga; slog    
  Nykätte äga; åker    
  Nykätte äga; åker    
  Nykätte äga; slog    
  Nykätte -n äga; åker, slog    
  Nykätte -n äga; åker    
  Nykätten äga; åker o. slog    
  Nykätte äga; åker    
  Nykätte äga; åker    
  Nykätte(n) äga; åker, slog    
  Nykätte äga    
  Nykätte äga    
  Nykätte äga; åker o. slog    
  Nykätte -n äga    
  Nykätte -n äga    
  Nykätte -n äga    
  Nykättgrav äga    
  Nykättmyren äga    
  Nyladan äga    
  Nylinda äga    
  Nylinda -n äga; åker o. slog    
  Nylinda äga; åker, slog    
  Nylinda slog    
  Nylindan äga; åker, slog    
  Nylinda -n äga; åker o. slog    
  Nylindsbacken äga; slog    
  Nylindsgrävning äga; åker    
  Nylindskätte äga; slog    
  Nylindskätte äga; åker o. slog    
  Nyländan äga    
  Nyländan äga; åker    
  Nyländsbäcken Saknas    
  Nyländsgrävning äga; åker    
  Nyländsgrävning äga; åker o. slog    
  Nymyren äga    
  Nymyren slog    
  Nymyren åker, slog    
  Nymyren äga; slog    
  Nymyren äga; slog    
  Nymyren äga; slog    
  Nymyren Saknas    
  Nymyren myr    
  Nymyren sank mark    
  Nyodling äga; åker    
  Nyråder äga    
  Nyråder äga; slog    
  Nyråder slog    
  Nyskätte äga; åker, slog    
  Nysveden äga; slog    
  Nysågdammen damm    
  Nytjärnen tjärn    
  Nyvarpet notvarp    
  Nyvarpet notvarp    
  Nyängen äga    
  Nyängesbäcken bäck    
  Nyänget äga    
  Nyänget äga    
  Nyänget äga    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget äga; slog, myrslog    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget ängsmark    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget äga    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget äga    
  Nyänge -t äga    
  Nyänget äga; slog    
  Nyänget sank mark    
  Nyänget änge    
  ?Nyäng(e)sbåd äga    
  Nyängsgrind slog    
  Nyängskätte äga    
  Nyängslindan äga    
  Nyängslok äga    
  Nyängstjärnen tjärn    
  Nåråbäck bäck    
  Nåskätte äga; åker    
  ?Nåsänget äga    
  Näbbvarpet notvarp /Se    
  Näckerdalen Saknas    
  Näcksjökojan koja    
  Näcksjö knölen berg    
  Näcksjön sjö    
  Näcksjön sjö    
  Näcksjövarden höjd    
  Näckån å    
  Näckån å    
  Närbostammen terräng?    
  Näsbacken äga; slog    
  Näsberg äga    
  Näsberg äga; slog, åker, ostyckad jord    
  Näsberg äga; åker, slog, ostyckad jord    
  Näsberget berg    
  Näsbergsmyren äga; slog, ostyckad jord    
  Näset äga    
  Näset äga    
  Näset äga; åker    
  Näset äga; åker    
  Näset äga; slog, åker    
  Näset del av Vattnäs    
  Näset näs    
  Näset näs    
  Näsgrävning äga; åker    
  Näsgårdsholen äga; slog    
  Näsgärde äga    
  Näsgärde äga; åker, slog    
  Näsgärde äga; åker    
  Näsgärde äga; åker    
  ?Näsgärde äga; åker, slog    
  Näsgärde äga; åker o. slog    
  Näsgärde äga    
  Näsgärdkätte äga; åker, slog    
  Näsgärdkätte äga; slog    
  Näsgärdskätte äga; slog o. åker    
  Näsgärde äga    
  Näsgärdsholmen holme    
  Näsgärdsviken vik    
  Näsholm äga; slog    
  *Näs Karsholmen holme    
  Näskitt åker    
  Näskätte äga; slog    
  Näskätten äga; åker    
  Näskätte äga; åker, slog    
  Näskätte äga    
  Näskätte -n äga    
  Näskätte äga; slog    
  Näskätte äga; åker    
  Näskättegärde äga    
  Näsmyren äga    
  Näsmyren Saknas    
  Näsmyren äga    
  Näsmyrskätte äga    
  Nästgärdsholmen Saknas    
  Nästgärdsudden Saknas    
  Nästgärdsviken Saknas    
  Nästklitt berg /Se    
  Nästklitt höjd    
  Näsudden Saknas    
  Näsuddholmen Saknas    
  Näsuddholmen ö    
  Näsåker äga    
  Näsåker äga    
  Näsåker äga    
  Näsåkern åker    
  Näsåkerudd udd    
  Näverskrockkätte äga; åker o. slog    
  Nörderbergsänget äga; slog    
  Nörderbäck Saknas    
  Nörderglyp ravin    
  ?Nördergärde äga    
  Nördergärde äga; åker, slog    
  Nörderkätte äga; åker    
  Nörderkätte äga    
  Nörderkätte äga    
  Nörderkätte äga    
  Nörderkätte äga    
  Nörderkätte äga, åker    
  Nörderkätte äga; åker, slog    
  Nördersjön Saknas    
  Nördersjön sank mark    
  Nörderåker äga    
  Nörderåkern Saknas    
  ?Nördsta Ickån äga    
  Nördstgrävning äga; åker    
  ?Nördstgärde äga; åker, slog    
  Nördstgärde äga; åker, slog    
  Nördstgärde åker, slog    
  Nördstgärde äga; åker, slog    
  Nördstmyren äga    
  Nördstmyrgatan äga    
  Nördstmyrkätte äga    
  Nördstmyrskätte äga    
  Nördstkätte äga    
  ?Nördstnors äga    
  Nördsttjärne tjärn /Se    
  Nördsttjärnen tjärn    
  Nördståker äga; åker, slog    
  Nördståker äga; åker, slog    
  Nördståker äga; åker    
  Nördståker äga; åker, slog    
  Nördståker äga    
  Nördståker äga    
  Nördståker äga    
  Nördståker åker, slog    
  Nördståker(s) kålgård äga    
  Nördståkerkätte äga    
  Stora o. Lilla Nörstöarna öar    
  ?Obäcksgrävning äga; åker, slog    
  ?Ockelkätte äga    
  Ockelkätte äga; åker    
  Ockhol -en äga; åker, slog    
  Ockhol äga    
  Ockholen äga; åker, slog    
  Ockhol -en äga    
  Ockholkätte äga; åker, slog    
  Ockholkätte äga; åker, slog    
  Ockholkätte äga    
  Ockhollok äga; slog    
  Ockholskätte äga; åker    
  Ockholskätte äga; åker    
  Ockholåker åker    
  Ockholåker äga; åker    
  Ockholsåker äga; åker    
  Ogan, se Ogströmmen ström    
  Ogberget berg    
  Ogbro bro    
  Ogforsen å    
  Ogströmmen å    
  Ogströmmen ström    
  Ogströmmen å /Se    
  Ogströmmen vattendrag    
  Ogsundet sund    
  Ogviken vik    
  Ogviken vik    
  »Ohra ström» vdr    
  Okberget Saknas    
  Okentåker äga; åker    
  Olanåsgrävning äga    
  Olanåskätte äga    
  Olarsmyren äga    
  Olars tomt äga    
  Olarloke äga; slog    
  Olastjärnen tjärn    
  Olbäcksgrävning äga; åker, slog    
  Olgärde äga; åker, slog    
  Olgärdet äga; åker, slog    
  Olingen del av Ulvsjön    
  *Olingesjön del av Ulvsjön    
  Olingssjön sjö    
  Olingskätte äga; åker    
  Olmatsåker äga; åker, slog    
  Olmås äga    
  Olmåskätte äga    
  Olmåsåker äga    
  Oloksån del av Mångån /Se    
  Olovbedelkätte äga    
  Olovs äga; slog    
  Olovs äga; slog    
  Olovs äga; slog    
  Olovsgrävning äga; åker, slog    
  Olovsgrävning äga; åker o. slog    
  Olovsholm äga; slog    
  Olovsholme äga    
  Olovsholme äga; slog    
  Olovsholmen holme    
  Olovskätte åker, slog    
  Olovsmyren äga    
  ?Olovsmyren el. Olassmyren slog    
  Olofsmyr-en (Ulovs-) Saknas    
  Olovstomt äga    
  Olovstomt äga; slog    
  Olovstomt äga; slog o. åker    
  Olovstäkt äga; åker, slog    
  Olovstäppan äga; slog    
  Olovstäppan äga; slog, åker    
  Olovstäkt äga    
  Olovsänget äga; slog    
  Olpersbacke äga    
  Olpersbacke slog    
  Olpersgrävning äga; åker o. slog    
  Olperskätte äga    
  Olperstomt äga; slog    
  Norra Olpersåker äga; åker    
  Norra Olpersåker äga; åker    
  Södra Olpersåker äga; åker    
  Olsbykätte äga    
  Olsbäckkätte äga    
  ?Olusbusmyr äga    
  Olåker äga    
  Olängen äga    
  *Ommeberget gränsmärke    
  Onsligkätte äga    
  Opphållkätten äga; slog    
  Opplädersjön sjö    
  Oradbäcken bäck    
  Oradsjön sjö    
  Oradtjärnen tjärn    
  Oradtjärnen tjärn    
  Oradtjärnen tjärn    
  Oradtjärnen tjärn    
  Oradtjärnsberget berg    
  Oradtjärnsbäcken bäck    
  Oratjärnsberget berg    
  Ora åå å    
  Oremyren myr    
  »Ore älv» Saknas    
  Ormberget berg    
  *Ormeberget gränsmärke    
  Ormstenmyren myr    
  Orrmyren sank mark    
  Orrtjärnen tjärn    
  Orrtjärnen tjärn    
  Orrtjärnen tjärn    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö /Se    
  Orsasjön sjö /Se    
  Orsasjön sjö    
  Orsasjön sjö    
  Orsavägen väg    
  *Orsaälven vatten    
  Orsbykätte äga    
  Orsbykätte äga    
  Orsälven vatenförbindelse    
  Ortjärne tjärn /Se    
  Ortjärnen tjärn    
  Osbackkätte äga    
  Osbäckkätten äga    
  Osmyren myr?    
  Ovuängstjärnen tjärn    
  Oxberget berg    
  Oxbergs brudskär stenskär    
  Oxbergsbåthuset terräng?    
  Oxbergsgården bygdegård    
  Oxbergsholmen Saknas    
  Oxbergsholmen holme    
  ?Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Ox(bergs)sjön sjö    
  Ox(berg)sjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö    
  Oxbergssjön sjö /Se    
  Oxbergsskäret Saknas    
  Oxbergsån Saknas    
  Oxbergsån å    
  Oxbrottet skogsomr.    
  Uxbrunnen källa /Se    
  Oxbrunnen tjärn    
  Oxbäcken bäck    
  Oxdiken äga    
  Oxdiken slogmyr    
  Oxebergsweta vårdkase    
  *Oxeråsberget berg    
  Oxeråsbäcken bäck    
  Oxeråsbäcken bäck    
  Oxeråsen berg    
  Oxeråsen ås    
  Oxeråsen ås    
  Oxerås tjärnen tjärn    
  Oxeråstjärnen, Lilla tjärn    
  Oxesiön sjö    
  Oxhuvudet berg    
  Oxhuvudmyren sank mark    
  Oxi holme    
  Oxi holme    
  Oxmyren myr    
  Oxmyren sank mark    
  Oxåsen berg o. triangelpunkt    
  Oxåsen ås    
  Oxåsen berg    
  Oxåsen bergås    
  Oxåsen berg    
  Oxåsen berg    
  Oxåsen berg    
  Oxåstjärn tjärn    
  Oxänget äga; slog    
  Oxö ö    
  Oxögonen småtjärnar    
  Oxögonen tjärnar    
  Palmmyren Saknas    
  Palmmyren myr    
  Pasarvet äga; slog    
  ?Pederas äga; slog    
  Pederastomt äga; slog    
  *Peder i Tjulen sten    
  Pederkätte åker    
  Pederkätte äga; åker    
  Södra Pederkätte äga; åker    
  Pederkätte äga; åker    
  Södra Pederkätte äga; åker    
  Pederkätte äga; åker    
  Norra Pederkätte äga; åker    
  Pederkätte äga    
  Pederkätte äga    
  Pederås äga    
  Pederänge -t äga; slog    
  Pederänge äga; slog    
  Pederänge -t äga; slog    
  Pederänge(t) äga; slog    
  Pederänge äga    
  Pedholskätte äga; åker    
  ?»Söder om Pelakus» äga; åker    
  Pelisgärde äga; slog    
  Pellas äga    
  Pellas äga    
  Pellasgrävning äga; åker, slog    
  Pellaskätte äga    
  Pellaskätte äga; åker, slog    
  Pellaskätte äga; åker, slog    
  Pellasrönning äga    
  Pellastäppan äga    
  Pellastäppan äga    
  Pellasåker äga    
  Pellasåker äga    
  Pellasåker äga; åker, slog    
  Pellasåker äga; åker, slog    
  Pellasänget äga; slog    
  Pellasänget äga; slog    
  Pellaåker äga; åker    
  Pellesvägen stig    
  Pellgrävning Saknas    
  Pellgrävning äga    
  Pellgrävning äga    
  Pellgrävning äga; åker    
  *Pell Hans hed äga    
  Pellkolning kolbotten?    
  Pellkätte äga, slog    
  Pellkätte äga    
  Pellsjön sjö /Se    
  Pelltäppan äga, slog    
  Pelltäppan äga; slog    
  Pelltäppan äga    
  Pellåker äga; åker    
  Pellängen Saknas    
  Pellänget äga; åker, slog    
  Pellänget äga    
  Pellänget äga    
  Penishagen äga; åker, slog    
  Penishagen äga; åker, slog    
  Penishagen äga    
  Penishagen äga    
  Penishagen äga    
  Penishol äga; slog    
  Penishol äga    
  Penistäppen äga    
  Peranders äga    
  Per Andersgärde äga    
  Peranders tomt äga    
  Perandersåker äga    
  Perandersåker åker, slog    
  Peras äga; slog    
  Peraskätte äga    
  Perastomt äga; slog    
  Perastäppan äga    
  Perastäppan äga    
  Perastäppan äga; slog    
  Perisbäck äga; slog    
  Perisbäck äga /Se    
  Perisgärde äga; åker, slog    
  Perisgärde äga; slog, åker    
  Perisgärde äga; slog, åker    
  Perisgärde äga; åker    
  Perisgärde äga    
  Perishagen äga; slog    
  Periskätte äga    
  Periskätte äga; åker, slog    
  Periskätte äga; åker    
  Periskätte äga; åker, slog    
  Perisänge äga; slog    
  Perisäng äga /Se    
  Pernishagen äga    
  Pernishar Saknas    
  Perolstomt äga    
  Perpålsdike äga    
  Perseskätte äga    
  Perseskätte äga    
  Persenabb(a) Saknas    
  Perseskätte äga    
  Pers grävning äga    
  Persgrävning äga; åker    
  Persgården äga; slog    
  Persholskätte äga    
  Perskätte äga    
  Per-Lars-passet terräng    
  Persmyren äga    
  Per-Nilshar näs    
  Perses nabbe ås    
  ?Perssonskätte äga    
  Perstomt äga    
  Perstomt äga; åker    
  Perstomt äga; slog    
  Perstäkt(en) äga    
  Perstäkten äga    
  Perstäppan äga    
  Perstäppan äga    
  Persåker äga; åker, slog    
  Persåker äga; åker o. slog    
  Persåker äga    
  Persåker äga; åker    
  Persåkerkätte äga; slog    
  Persåsen ås    
  Perysgärd åker    
  Perusgärde äga; slog    
  Perusgärde äga /Se    
  Perushol höjd?    
  Perusholen Saknas    
  Perusholen Saknas    
  Peruskitt åker    
  ?Pervasstäppan äga    
  Peråker äga; åker    
  Perseskätte åker, slog    
  Pettermyren myr    
  Pettertackorna vitvågor /Se    
  Norra Piderkätte äga    
  Södra Piderkätte äga    
  Pideränge äga; slog    
  Pideränge slog    
  Pikus äga; åker    
  Pikus äga; åker    
  »Pilte arffue delen» ängsdel    
  Piltgärde åker    
  Pipargrävning åker    
  Pipugrävning åker, slog    
  Pipukätte slog    
  Pissholmen holme    
  Pissholmen Saknas    
  Plankgrävning äga; åker    
  Plismyren äga; slog    
  Plånkgrävning äga; åker    
  Porfyr klittarna höjder    
  Porsmyren äga; slog    
  Porsmyren äga    
  Porsmyren äga    
  Potatiskätte äga    
  Potatistäppa äga; åker    
  Potten myrslog    
  ?Potten äga    
  Potten äga; åker    
  Potten äga; åker, slog    
  Potten äga; åker o. slog    
  Gamla Potten äga; åker o. slog    
  Norra Potten äga; åker    
  Norra Potten äga; slog    
  Nya Potten äga; åker    
  Södra Potten äga; åker    
  Södra Potten äga    
  Pottloke äga    
  Pottloke äga; slog    
  ?Pottsölmyren äga    
  Prikattmyren sankmark    
  Prästandersåker äga    
  Prästberg äga; åker    
  Prästberg äga; åker    
  Prästberg åker    
  Prästbron äga; åker    
  Prästbudberget berg    
  Prästbudtjärnen tjärn    
  Prästbäcken Saknas    
  Prästerikstomt äga    
  Prästerkersåker äga    
  Prästhansbacke -n äga; åker    
  Prästholmarna holmar    
  Prästholmen holme    
  ?Prästholmen holme    
  ?Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen h. /Se    
  Prästholmen holme    
  Prästholmen Saknas    
  Prästholmen Saknas    
  Prästholmen holme    
  Präst-Jerkskogen skogsområde    
  Prästlås äga    
  Prästmyren äga    
  Prästmyren myr    
  Prästmyren slog    
  Prästmyren myr    
  Prästråder äga    
  Prästslåttbäcken bäck    
  ?Prästslåttåsen berg    
  Prästslåttåsen ås    
  Prästvallen fäbodvall?    
  Prästtäkt äga    
  Präståker äga    
  Prästänget äga    
  Prästänget äga; slog    
  Nedre Prästänget äga    
  Övre Prästänget äga    
  Prästänget äga; slog    
  Prästänkesråder äga    
  Pulsan sank mark    
  Pundet höjd /Se    
  Pundsnagla ås /Se    
  Pundåsen bergparti /Se    
  Pundåsen höjd    
  Pungtjärn tjärn /Se    
  Pungtjärnen sank mark    
  »Pungg deelen» ängsdel    
  Pusetäkt äga; åker    
  Pusitäkt äga    
  Pusitäkt åker    
  Pålgrävning äga; åker o. slog    
  Pålkätte äga; slog    
  Pålgrävning äga    
  Pålsgrävning åker, slog    
  Pålsåker åker, slog    
  ?Påmyran myrslog    
  ?Påten äga    
  *Päder I Kiulm sten    
  *Pällans ed äga    
  *Pätsalmyren äga; slog, ostyckad jord    
  Pölen äga    
  Pölen äga    
  Pölen äga; åker    
  Norra Pölen äga; åker    
  Södra Pölen äga; åker    
  Quackelbäcken bäck    
  Qvägelbäcken bäck    
  Qvägelbäcken bäck    
  Rackskåran sank mark    
  Radaberg (Rådåberg) Saknas    
  Radaberg ås /Se    
  Radaberg berg /Se    
  Radabergsälven Saknas    
  Radabergsälven gren av Österdalälven /Se    
  Rakutjärnen tjärn    
  +Rais-tón, se Ristån fägata    
  *Raistón gata /Se    
  Raiston gata /Se    
  Raidgrävning äga; åker    
  Ramdal ravin /Se    
  Ramnäs näs    
  Ramnäs äga    
  Ramnäs näs /Se    
  Ramnäs näs    
  Ramnäset Saknas    
  Ramnäset Saknas    
  Ramnäsudden Saknas    
  Ramänget äga    
  *Ramön ö    
  Randholen höjd    
  Randholen höjd    
  Randtjärnen tjärn    
  Randtjärnsmyren sank mark    
  Ranglåsgrävning äga; åker, slog    
  ?Rangård äga    
  Södra Ranglåsgrävning äga; åker    
  Rapelholen skogsmark?    
  Rapelholsmyren sankmark    
  Rapelholsmyren myr    
  Rattholmen holme    
  Rattholmen holme    
  Rattholmen holme    
  Rattholm(en) holme    
  Rattholmen holme    
  Rattholmen holme /Se    
  Rattholmen holme    
  Ravnäs näs    
  Ravnäsviken vik    
  Reishalen änge    
  Reksalen, se Rikssalen äga    
  Renfankätte äga    
  Rengärde äga    
  ?Rengärde äga    
  Rengärde äga; slog    
  Rengärde äga; åker, slog    
  Rengärde äga; åker o. slog    
  Rengärd(es)leken? äga    
  Rengärdet Saknas    
  Rening äga; åker o. slog    
  Reningskätte äga; åker o. slog    
  Renkätte äga; åker    
  »Rent vid Gården» äga; slog    
  Renåsen berg?    
  Resargärde äga; åker, slog    
  Resarkätte äga; åker, slog    
  Resarkätte äga; åker    
  Resarmyst äga; slog    
  Resaränge äga; slog    
  Resaränge -t äga    
  Resaränget äga    
  Resaränget äga    
  Revsbäcken bäck    
  Rexalen, se Rikssalen äga    
  *Reåsen berg    
  Rijsbergh berg    
  Rÿsbäken å    
  »Rÿse tiegen» ängsdel    
  Rikssalen äga    
  Rikssalen, ?Reksalen äga /Se    
  Rimusjömyren sank mark    
  Rimustjärnen tjärn    
  Ringhagen äga; slog    
  Ringhagen äga; slog    
  Ringhagen äga; åker, slog    
  Ringshagen äga; åker    
  Ringtjärn tjärn    
  Ringtjärn(e) sjö /Se    
  Ringtjärnen tjärn    
  Ringtjärnbron f.d. landsvägsbro /Se    
  Ringtjärnbäcken bäck /Se    
  Ringtjärnsån vattendrag /Se    
  Risaberget Saknas    
  Risaberget berg    
  Risa grävning äga    
  Risberg f.d. fäbod    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risberget berg    
  Risbergsgrävning äga    
  Risbo äga; åker o. slog    
  Risbodar äga; slog    
  Risbäckkätte äga; slog    
  Risdiken äga; slog    
  Risgrävning äga    
  Risgrävning äga    
  Risgrävning äga; åker    
  Risgrävningskätte äga; åker    
  Risgärde äga; åker, slog    
  Rishagen äga    
  Rishagen Saknas    
  Rishagen äga?    
  Risholen äga; slog    
  Risholme -n äga    
  Risholmen äga; slog    
  Risholme(n) äga; slog    
  Risholme(n) slog    
  Risholmen Saknas    
  Risholmen Saknas    
  Risholmen f.d. holme    
  Risholmen holme    
  Riskitte Saknas    
  ?Ruddammen Saknas    
  Riskälla äga    
  Riskällan äga; slog, myrslog    
  Riskätte äga    
  Riskätte äga; åker    
  Riskätte åker    
  Riskätte äga; åker    
  Riskätte äga; åker    
  Riskätte äga; åker    
  Riskätte äga; åker    
  Riskätten äga; åker    
  Risänge(t) äga; slog    
  Riskätte äga; åker    
  Risänget äga; slog    
  Riskätte -n äga    
  Riskätte -n äga    
  Riskätte äga    
  Ris-Lisselkätte åker    
  Rismor äga; slog    
  Rismor äga    
  Norra Rismor äga; slog    
  Södra Rismor äga; slog    
  Yttre Rismor äga; slog    
  Rismor äga; myrslog, slog    
  Rismoren skogsmark    
  Rismoren skogsmark    
  Rismorsrönning äga; slog    
  Rismorsrönning äga; myrslog    
  Rismor(s)sved -en äga; slog    
  Yttre Rismor äga; slog, myrslog    
  Rismorsänge äga    
  Rismorsänget äga; slog    
  Rismoränget f.d. odlad mark    
  Norra Rismorsänge äga; slog    
  Rismorsänge -t äga; slog, myrslog    
  ?Rispersgrävning äga    
  Ristomt äga    
  +Ristån fägata /Se    
  Ristån Saknas    
  Ristån fägata /Se    
  Ristäkt äga; slog    
  Risåker äga    
  Risån Saknas    
  Risån Saknas /Se    
  Risåsberget berg    
  Risåsen ås    
  Risåsen fäbod    
  Risänget äga    
  Risänget äga    
  Risänget äga; slog    
  Risänget äga    
  Risänget äga    
  Risänget äga    
  Risänget äga; slog    
  Risänget äga; slog    
  Roden terräng    
  Rodmusänget äga    
  Rodmyr(en) äga    
  Rodmyren sank mark    
  Rodmyrsbacken äga; slog, åker    
  Nedre Rodmyrsbacken äga; åker    
  Norra Rodmyrsbacke äga; åker, slog    
  Övre Rodmyrsbacken äga; åker    
  Rodmyrsgrävning äga    
  Rodmyrsgrävning åker    
  Rodmyrsänge -t äga; slog, åker    
  Rodmyrsänget äga    
  Rodmyrsänget äga; slog    
  Rodåskätte -n äga; åker    
  Södra Rodåskätte äga; åker    
  Övre rodåskätte äga; åker    
  »Rofwa-bäcken» vattendrag    
  ?Rogsmyren äga    
  ?Rogsmyren äga    
  Rogsveden äga?    
  Rogsveden äga?    
  Rolandåsen ås    
  *Rolfsmyran vattensamling    
  Rollsbäck bäck /Se    
  Rollskölen sank mark    
  Rollstjärn tjärn /Se    
  Rollstjärnbäcken bäck    
  Rollstjärnen tjärn    
  Rollstjärnåsen ås    
  Rombobäcken äga    
  Rombogärde äga    
  Rombogärde äga; åker, slog    
  Rombogärde äga; slog, åker    
  Rombogärde äga; åker, slog    
  Rombokätte äga    
  Rombokätte äga    
  Rombokätte äga    
  Romboverken fiskeanläggning /Se    
  Romboänge äga; slog    
  Romboänge(t) äga; slog    
  Romboänget äga    
  Rossaudden, Lilla udde    
  Rossberg äga    
  Rossmyr myr    
  Rossmyran myr /Se    
  ?Rossänget äga    
  Rossänget odling /Se    
  Rostberg fäbod    
  Rostberg berg    
  Rostberget berg    
  Rostbergsmyren myr    
  Rostkällan vattendrag /Se    
  Rostberget berg    
  Rostbrosmyren sank mark    
  *Roteberg råmärke    
  Roteberg berg    
  Rotenbrokätte äga; åker    
  Övre Rotenbrokätte äga; slog    
  Rotenbroskätte äga; åker    
  Rotenbrukskätte äga; åker o. slog    
  Rotengård -en äga    
  Rotenhagen äga; slog    
  Rotenkätte äga; åker    
  Rotenkätte äga    
  Rotentäpp -an äga    
  Rotenänget äga    
  Rotgärde åker    
  Rotgärde äga; åker    
  Rotgärde äga; åker o. slog    
  Rotgärde åker    
  Rotgärdet gärde    
  Rotgärdsbäcken bäck    
  Rothagen äga; slog    
  Rotkätten äga    
  Rotrönning äga; slog    
  Rotsjöbäcken å    
  Rotsjöbäcken bäck    
  Rotsjön sjö    
  Rotsjön sjö    
  Rotänget äga    
  Rotängskätte äga    
  Rovgrävning äga; åker o. slog    
  ?Rovgrävning äga; åker o. slog    
  Norra Rovgrävning äga; åker o. slog    
  Nya Rovgrävning äga; åker o. slog    
  Södra Rovgrävning äga; åker    
  Rovkätte äga; åker, slog    
  Rovkätte äga; åker    
  Rovkätte äga; åker, slog    
  ?Rovån å    
  Rovån Saknas    
  Roxmyr äga; slog    
  Rudlok, Lilla tjärn    
  Rudlok, Stora tjärn    
  Rullastjärnen tjärn    
  Rullbacken äga; slog    
  Rullbacken äga; åker, slog    
  Rullbacke äga    
  Rullbacke -n äga    
  Rullboberget berg    
  Rullbo fäbodar äga; slog    
  ?Rullbonäset udde    
  Rullbosbäcken bäck    
  Rullbosholmen holme    
  Rullbosnäs näs    
  Rullbosviken vik    
  Rullboviken vik    
  »Rullegonberget» berg?    
  Rullfall äga; slog    
  Rullfall -et äga    
  Rullfallkätte äga    
  Rullgriot åkermark /Se    
  Rullgrot äga; åker, slog    
  Rullgryt äga    
  Rullgärde äga; åker, slog    
  Rullgärde äga; åker    
  Rullgärde äga; åker    
  Rullgärde äga    
  Rullgärde äga    
  Rullhed äga    
  Rullhed äga    
  Rullhed äga    
  Rullhol slog    
  Rullhol äga    
  Rullholskätte äga    
  Rullkätte äga; åker    
  Rullkätte äga    
  Rullperstäppan äga    
  Rullsveden äga    
  Rulltäppan äga    
  Rullänget äga; slog    
  Rullänge äga    
  Rullänge -t äga    
  ?Rumbobäcken bäck    
  Rumbusbäcken bäck    
  Rumbubäckshed hed    
  Rusbäcken bäck    
  Rusgrävning äga    
  Rusgrävning äga; åker    
  Norra Rusgrävning äga; åker    
  Södra Rusgrävning äga; åker o. slog    
  Ruskätten äga; åker    
  Rutbacke äga; slog    
  Rutmyrsön äga    
  Ruttbacke äga    
  Ruttbacke -n äga    
  Ruttbacke äha; slog    
  Rut(t)backgrävning äga    
  Rut(t)backskätte äga    
  Ruttbackänget äga    
  Ruttjärnen tjärn    
  Rymdalen dal    
  Rymman älv    
  Rymån å    
  Rymån å    
  Rymån å    
  Rymån å /Se    
  Rysiön sjö    
  Ryss- Saknas    
  Ryssa fiske fiske    
  *Ryssa råsten gränsmärke    
  *Ryssa råsten gränsmärke    
  Ryssa råsten gränsmärke    
  ?Ryssberget bergområde    
  Ryssberget berg    
  Ryssbron bro    
  Ryssbron bro    
  *Ryssbroängarna ängsmark    
  Ryssbyrtan tjärn    
  Ryssbyrtbäcken bäck    
  Ryssbyrtbäcken bäck    
  Ryssbäcken Saknas    
  Ryssbäcken bäck    
  Ryssbäcken bäck    
  Ryssheden hed    
  Ryssholmen holme    
  Ryssholmen holme    
  Ryss(a)holmen holme    
  Ryssholmen Saknas    
  Ryssholmen holme    
  Ryssholmsglotet sjöparti /Se    
  Ryssjödammen damm    
  Ryssjöflyten sank mark    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön Saknas    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön Saknas    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjön sjö    
  Ryssjönskätte äga; åker, slog    
  Ryssjöänget äga; slog    
  Ryssmyren sank mark    
  Ryssnäs Saknas    
  Ryssnäskätte äga; åker, slog    
  Ryssviken vik    
  Ryssåker äga    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån vattendrag /Se    
  Ryssån å    
  Ryssån Saknas    
  Ryssån å /Se    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å /Se    
  Ryssån å /Se    
  Ryssån å /Se    
  Ryssån Saknas    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssån å    
  Ryssängarna ängsmarker    
  Ryssänget äga; slog    
  Ryssänge -t äga    
  Ryssänget äga    
  Ryssänget äga    
  Ryttergärde äga; åker    
  Ryttergärde äga; åker    
  Ryttergrävning äga    
  Ryttergrävning äga; åker    
  Lilla Ryttargrävning äga    
  Ryttergrävning äga; åker    
  Rytterkätte, Rytterkätten slog    
  Ryttertomt äga; slog    
  Ryttertomt äga; slog    
  Rytteråker äga; åker, slog    
  *Råberg råmärke    
  Råbro äga; myrslog    
  Råd äga    
  Rådandens domarsäte stenblock    
  Rådden äga; åker o. slog    
  Råden äga    
  Råder äga    
  Råder äga; slog    
  Råder äga; slog    
  Råder äga; slog    
  Råderänget ängsmark    
  Rådesänget äga    
  Rådhusmyran myrslog    
  Rådhusmyr -en äga    
  Rådhusmyren äga; slog, myrslog    
  Rådhusmyren slog    
  Rådhusänget äga    
  Rådmyrsbacken äga; åker    
  Rådmyrsgrävning äga    
  Rådmyrsgrävning äga; åker    
  Rådmyrsänget äga    
  Rådmyrsänge -t äga; slog, åker    
  Rådsgrop äga    
  Rådsgrop äga /Se    
  Rådsgropsgrinden råmärke    
  Rådsgropsgrinden råmärke /Se    
  Rådukätte äga    
  Rådum äga    
  Rådusmyr -en äga    
  Rådusmyren äga; slog    
  Rådusänget äga    
  Råduänget äga    
  Råduänget äga    
  Råduänget äga; slog    
  Rådåberg berg    
  Rådåbäcken bäck    
  Rågblandgrävning äga; åker    
  Rågblandsgrävning äga; åker    
  Rågettjärnen tjärn    
  Råggrävning äga    
  Råggärde -t äga    
  Råggärde äga    
  Råggärde äga; åker    
  ?Råggärde äga; åker    
  Råggärde äga; åker    
  Råggärde äga; åker, slog    
  Råggärde äga; åker    
  Råggärde Saknas    
  Rågkätte äga; åker    
  Rågkätte äga; åker    
  Råggärde äga    
  Råggärd(e)skätte äga    
  Råggärdkätte åker    
  Rågholskätte äga    
  Råghörn äga; åker    
  Rågkätte -n äga    
  Rågkätte äga    
  Rågkättegärde äga    
  Rågkätten äga    
  Rågåker äga; åker    
  Rågåsen ås    
  Rågåsänget sank mark    
  Råhol äga    
  Råhol råstensplats /Se    
  Råholen Saknas    
  Råholen höjd    
  Råholmen ö    
  *Råholmen holme    
  Råholskätte äga    
  *Rå hulta råmärke    
  Råjdbäcken bäck /Se    
  Råjden, se Råudden näs med ägoomr. /Se    
  Råjdfjäran strand /Se    
  Råjdfjäran strand /Se    
  Råjdvik vik /Se    
  Råmossen myr /Se    
  Råmyränget äga; slog    
  Råmålsberg berg    
  Råndås gräfning äga; åker o. slog    
  Rångdusgrävning äga; åker o. slog    
  Rånggärde äga    
  ?Rånggärde äga    
  Rångärde åker    
  Rångkätte äga    
  Rånglås gräfning äga; åker o. slog    
  Rånglåsåker äga; åker o. slog    
  Rångtosgrävning äga; åker    
  Rångtåsgrävning mark /Se    
  Rångtoskätte äga; åker, slog    
  Rångtåskätte mark /Se    
  Rångtosmussen äga; åker    
  Rångtosmussen äga; åker    
  Rångtåsmussen åkermark /Se    
  Rångtåsmyr mark /Se    
  Rångtåstäppan äga; slog    
  Rångtåstäppan äga; slog    
  Rångfåstäppan mark /Se    
  Rångärde äga    
  Råningsmyren sank mark    
  Råningsmyren sank mark    
  »Råsberghia» berg    
  *Råsbergh berg    
  Råsgrop äga    
  Råsmor äga    
  Råsmyren äga    
  Råsmyren äga    
  Råssgrop äga; slog    
  Råssgrop äga; slog    
  Nedre Rossgrop äga; slog    
  Råssgrop äga; slog    
  Råssgrop ängsmark /Se    
  Råssgropsänget äga; slog    
  ?Råssmyren äga    
  Råssängen äga    
  Råssänget äga    
  Råssänget äga; slog, myrslog    
  Råssänget äga; slog, myrslog    
  Råssängsmyr -en äga; myrslog, slog    
  Råstensberget berg    
  Råstensmyren myr    
  Råsåänge änge    
  Råsänget äga    
  Råsänget äga; slog, myrslog    
  Råtjärnen tjärn    
  Råtjärnsmyren sank mark    
  Råttbackgrävning äga    
  Råudden äga    
  Råudden äga; åker, slog    
  Råudden äga; åker, slog    
  Råudden äga; åker o. slog    
  Råudden Saknas    
  Råudden näs med ägoomr. /Se    
  Räbergsänget äga    
  Räbro äga; slog (delvis myrslog)    
  Räbro äga; myrslog, slog    
  Rädan bäck    
  Rädan bäck    
  *Räda ån vdr    
  Rädbjörka fäbod    
  Rädbjörka-Rädsjön sjö    
  Rädklitten höjd    
  Rädmyren äga    
  Rädmyren myr?    
  Rädängena ängen    
  Rädängena ängsmark    
  Rädänget äga    
  Räflot myr /Se    
  Rämeränget äga    
  Rämyr myr    
  Rämyr myr /Se    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyran Saknas    
  Rämyren äga    
  Rämyren slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga; slog    
  Rämyren äga    
  Rämyren äga    
  Rämyren sank mark    
  Rämyrkätte äga; åker, slog    
  Rämyrån å    
  Rämyränget äga; slog    
  Rämyränget äga; slog    
  ?Räpälsbäcken bäck    
  ?Räpälsbäck bäck    
  Räpälsbäck skogsmark o. bäck    
  Rävabacken äga    
  Rävabacken odling /Se    
  Rävagärde åker    
  Rävagärde äga    
  Rävagärde äga    
  Rävakitt åker /Se    
  Rävakätte åker, slog    
  Rävakätte äga    
  Rävakätte odling /Se    
  Rävbacke äga    
  Rävberget berg    
  Rävbergsänget äga    
  Rävbro äga; myrslog    
  Rävbro äga; slog, myrslog    
  *Rävbro myrslog /Se    
  Rävbrobäck Saknas    
  Rävbrosbäcken bäck /Se    
  Rävbrosängena slogmarker /Se    
  Rävbrosänget, se Rävbrosängena slogmarker    
  Rävbroänget äga; slog    
  Rävbäcksränget äga    
  Rävbäcksänget äga    
  Rävbäcksänget äga; slog    
  Rävbäcksänget äga; slog    
  *Rävhol höjd /Se    
  Rävholskätten äga; åker o. slog    
  Rävholskätten äga /Se    
  Rävkitt terräng    
  Rävkätte äga; åker    
  Rävmyren sank mark    
  Rävmyren myr    
  Rävmyren myr /Se    
  Rävpälsarna ängen /Se    
  Rävpälsbäck äga    
  Rävpälsbäcken bäck    
  Rävpälsbäcken äga    
  Rävpälsbäck äga; slog    
  Rävpälsbäck äga; slog    
  Rävpälsbäck äga; slog    
  Rävpälsbäcken bäck /Se    
  Rävpälsänget äga; slog    
  Rävsbacke äga; slog    
  Rävsbäck -en äga    
  Rävsbäck äga; slog    
  Rävsbäck äga; slog    
  Rävsbäck bäck /Se    
  Rävsbäcken biflöde /Se    
  Rävsbäcksänget äng /Se    
  Rävslättan sandhed /Se    
  Röbösänget äga    
  Rödbackgärde äga    
  Rödmossänget änge /Se    
  Rödmusänget äga    
  *Rödmyren änge