ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hamrånge socken : Gästriklands östra domsagas tingslag : Gävleborgs län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 1493 Bebyggelsenamn : 182 Naturnamn : 1010
Hamrånge sn Aborrtjärnen tjärn Hamrånge sn Aborrtjärnen tjärn
Hamrånge sn Aborrtjärnen tjärn Hamrånge sn Aborrtjärnen tjärn
Hamrånge sn /Se Aborrtjärnsmuren myr Hamrånge sn Afvahararna, se Djupavshararna Saknas
Hamrånge sn Abrahamsgrund grund Hamrånge sn Agsynsharn holme
Hamrånge sn Agsynsharen holme /Se Hamrånge sn Alderbrofallen hagmark
Hamrånge sn Abrahamsgrund grund /Se Hamrånge sn Alderharn holme
Hamrånge sn Alderbrofallen terräng Hamrånge socken Alderharn har
Hamrånge sn Alderharn holme Hamrånge socken Aldernäset äga
Hamrånge sn Alderharn holme Hamrånge socken Aldernäsudden udde
Hamrånge sn Alderholmen ö Hamrånge socken Anders Hans verkarna del av Sörsundet
Hamrånge sn Aldermuren myr Hamrånge by o. sn Asamuren myr
Hamrånge sn /Se Aldernäset näs Gårddelas Saknas Asasjön sjö
Hamrånge socken /Se Aldernäsudden udde Holmbone = Holmborna Saknas Asbosandsjön del av sjö
Hamrånge by Aldernäsviken vik Mygg inbyggarbeteckning Asbosandsjön del av sjö
Hamrånge sn Alderskär udde, f.d. ö Nummerförteckning Saknas Aspdöljan bergspöl
Hamrånge sn Alderskär udde, f.d. ö Aldermyren tp Aspharshålet bäck
Hamrånge sn Aldersskär udde Arken lht Avunden äga
Hamrånge sn Alderskär udde Axmar by Axmarstig gammal väg
Hamrånge socken Alderskär udde Axmar by Backskogsmuren myr
Hamrånge sn Alderskär udde Axmar by by Bakforsbäcken = Lössenbäcken Saknas
Hamrånge sn Amerika ägomark Axmar bruk bruk Bakfärsta vik
Hamrånge sn *Anikfjärden fjärd Babel gård Bartjärnen tjärn
Hamrånge socken /Se Ankfjärden? del av Bottenhavet Bartjärnen tp Bastbacken backe
Hamrånge sn *Anckfjärden fjärd Berg by Bergbyvikarna Saknas
Hamrånge sn *Apmarsjön, (trol.=Asasjön) sjö Berg by Bergshamn vik och ägor
Hamrånge sn Asamuren myr Bergdala Saknas Biskopshamn vik och ängesbacke
Hambrunge EJREG Asasjöbäcken bäck Berghäll lht Björkången sjö
Hambringe Saknas ?Asasjön sjö Björkbacka lht Björkången sjö
Hambrunge Saknas Asasjön sjö Björkången fäbod Björkångsån å
Hamrånge sn /Se Asasjön sjö Boslätt fäbod Björnen holme och båk
Hamrånge sn Asasjön sjö Bostabro gård Björnmar sankmark
Hamrånge sn Asasjön sjö Bostabro gård Björnänget äga
Hamrånge sn *Asbiörhar skär Böle gård Björnängsbäcken biflöde
Hamrånge socken *Asbjörnharen, (trol.=Äspeharsudden) f.d. ö, udde Böle gård Björnön ö
Hamrånge socken Asbosand strandområde Drätthus fiskeläge Björnön Saknas
Hamrånge sn *Asbosandsjön sjö /Se Eklunda lht Blarinna Saknas
Hamrånge sn /Se Aspdöljan terräng Fagerheden fäbod Bleckholmen holme
Hamrånge sn /Se Aspdöljan terräng /Se Fagervik fäbovall Bleckbacken backe
Hamrånge sn /Se Asbosandsjön sjö Fagervik fäbodställe Blommamuren myr
Hamrånge socken Axmarfjärden fjärd Fallsänget nedlagd fäbod Blommavallen del av skog
Hamrånge socken Axmarfjärden fjärd Fors by Blåkullbäcken bäck
Hamrånge socken Axmarfjärden fjärd Fors by Blåkullsjön Saknas
Hamrånge sn /Se Axmarfjärden fjärd Fridhem lhter Blåkullsundet sund
Hamrånge sn /Se Axmarfjärden fjärd Gammelhem riven stuga Blåkulltjärnen tjärn
Hamrånge sn /Se Axmarfjärden vik /Se Gammelhäbbare gård? Bockhararna harar
Hamrånge sn /Se Axmarsfjärden havsvik /Se Grönsinkmyran lht Bockhararna uddar
Hamrånge sn /Se Axmarsviken vik Gårddela(rna) gårdar Bodaharn holme
Hamrånge sn /Se Backskogsmuren terräng Gåsholma fiskeläge Bonäset näs och fäbovall
Hamrånge sn /Se Bakfjärden fjärd Haga trakt Boslätt hage
Hamrånge sn /Se *Barntjärnsmuren myr Haga Saknas Bostabroströmmen Saknas
Hamrånge sn /Se Bartjärnen förr tjärn, nu terräng Hagsta by Bostabroströmmen Saknas
Hamrånge sn /Se Bartjärnen terräng Hagsta by Brandharn har
Hamrånge sn /Se Bartjärnsmuren myr Halleskär, se Hällskär Saknas Brandharsviken vik
Hamrånge sn /Se Bergbybacken backe /Se Hari bebyggelse Breddelarna ägor
Hamrånge sn /Se Berghamnsudden udde Hari fäbodställe Bredtjärnen tjärn
Hamrånge sn /Se Berghamnsviken vik Hari fäbodställe Bredvarpet vik
*Achstad by Bergharen udde Holmas gård Bredvarpet vik och fiskevatten
axmarbo inbyggarbeteckning Bergharsudden udde Hummelbacken lht Bredmuren myr
hamrångsbo inbyggarbeteckning Bergharsviken vik Häckelsäng by Bromsvreten äga
Axmar by Bergsån å Häckelsäng by Bromur myr
Axmar by *Beskär holme Hällskär gård Bromuren myr
Axmar by Biörkan Siön sjö Högbacka gammalt tp. Bromuren myr
Axmar by Björkbäcken bäck Högbacken gammalt tp. Bromursbäcken bäck
Axmar by Björkharsviken vik Högbo gårdar Bromyrorna myr
Axmar gammalt bruk Björkången sjö Högen gård Brostabroströmmen å
Axmar gammalt bruk Björkången sjö Höjen bebyggelse Bruelstjärnen tjärn
Axmar by Björkången sjö Jan Ols gård Brunäs näs
Axmar bruksegendom /Se Björkången sjö Jon Pers gård Bryholm skogsholme
Axmar by /Se Björkången sjö Jon Pers gård Brådsdöljan myr
Axmar by /Se Björkången sjö Jöns Ols gård (Brännuddarna) äga
Axmar by /Se Björkången sjö Kastalöt lht Brännäbben bukt och udde
Axmar by /Se Björkången sjö Katrineholm gårdar Bränslen plats i skogen
Axmar bruk bruk Björkången sjö Katrineholm by Brättås näs och ås
Axmar bruk samh /Se Björkången sjö Katrineholm by Brättåsberget höjd
Axmarby(n) by /Se Björkången sjö Killingen fäbod Brättåsmuren myr
Bartjärn torp Björkången sjö Kopparslagarns gård Brättåsviken vik
?Berg by Björkången sjö /Se Kvistholmen lhtr Bröllopsmuren myr
Berg by Björkångsån å Kvistholmen lhter Butskogen skog
Berg by Björn skär Lass Lars gård Butudden udde
Berg by /Se Björn skär Lillrån gårdar Byåkrarna ägor
Berg by /Se Björn skär Lillvadsbro del av Hagsta Båtsmansvretarna ägor
Berg by /Se Björn skär Lunda del av Åbyn Båtsmuren myr
*Borga Saknas Björnviken vik Lundagård, se Babel Saknas Bönsäng plats i Hamrånge
Fors by Björnviken vik Långmyran lht Bönänget änge
Fors by Björnön terräng, näs, f.d. ö Lötvallen gårdar, gammalt fäb.ställe Dammarsberget höjd
Fors by /Se Björnön ö Lötvallen lhtr Dammen ställe i Sörsundet
Fors by /Se Björnön f.d. ö, nu terräng Malma lht Dammin sten
Gåsholma fiskeläge Björnön ö Matmyra fäbod Dammröte myrslog
Gåssholmarnar fiskeläge Björnön ö Medskog gårdar Dammrötet marker
Hagsta by Björnön f.d. ö, nu terräng Medskog gårdar Dammsjön, Stora (o Lilla) sjö
Hagsta by Björnön f.d. ö Medskogs fäbodarna fäb. Djupavan bäck
Hagsta by Björnön f.d. ö, nu terräng Myras gård Djupavshararna holmar
Hagsta by /Se Björnön ö Möringe gårdar och ägor Djuphålet del av Sörsundet
Hagsta by /Se Björnön ö Norrbacka gård Djupverkarna del av Sörsundet
Hagsta by /Se Björnön f.d. ö, nu terräng Norrbo gård Drifsmur myr
Hamrånge by Björnögubben holme Norrfäbodarna fäbodar Djäkendalsharn landtunga
Hamrånge by o. sn /Se Björnön förr ö, nu terräng Norrsundet fabrikssamhälle Drätthus fiskeställe
Hamrånge by o. sn /Se Blackrosharen holme Norrtjärn by Drätthustjärnen Saknas
Harg fäbodställe Blackrosharen grund /Se Norrtjärnen by Dunderbacken backe
Hari fäbodställe Bladviken vik Nybo tp. Dundervreten äga
Hari fäbodställe Bladviksmurarna myrmark Nybo tp. Duvbacken backe
Hari gamla prästfäbodar Bleckholmen holme Nybo fäbodarna fäbod Dömansskär Saknas
Hari fäbodställe Blockhustjärnen tjärn Ol Ols gård Espharsudden Saknas
Hari fäbodställe *Blockhustjärnen? tjärn Plåtten lht Esthällan holme
Hari gammalt fäbodställe /Se Blommamuren myr Rosendal fäbod Estudden udde
Hari lg /Se Blommavallen terräng Rotfallet gård Fagerhedmuren myr
Hari fäbodställe /Se Blåkulla terräng Råhällan by Fagerholm skogsholme
Häckelsäng by Blåkulla terräng /Se Råhällan, Nya bebyggelse Fallrönningen äga
Häckelsäng by /Se Blåkullabäcken bäck Rån del av Åbyn Fallrönningsmuren myr
Häckelsäng by /Se Blåkullabäcken bäck /Se Rån del av Åbyn Fallsänget änge
*Hägvik gård Blåkullsjön sjö Råsvallen fäbovall Finland äga
Hägvik förr hemman /Se Blåkullsjön sjö /Se Rödboharn lhter Finnharn holme
Härövallen o. Häröskogen fäbodställe Blåkullsundet sund Rönhamna (Rönnhamnen) fiskeläge Finnharsfjärden vik
?högen bebyggelse Blåkulltjärnen tjärn Rörmuren Saknas Finnmuren myr
Högen hemman /Se Blåkulltjärnen tjärn Rörmyran tp. Fittgrundet grund
Högen hemman /Se Blåkulltjärnen tjärn Saltvik gård Fjärdön ö
Katrineholm gammalt gods Blåkulltjärnen tjärn /Se Sand del av Totra Fjärdön holme
Kringlan torp Bockhararna uddar /Se Sand del av Totra Flarn änge
Lillrån nu grindar Bockharen udde Sandbacka tp Flikarna fors
Lygha Saknas /Se Bockharen grund /Se Sandtrappan gård Flåte udde
Medskog gd /Se Bockharen, Lill- holme Själstugan, se under Mårdbäcken Saknas Flåtet udde
Mo by /Se Bockharen, Granharen holme Sjökalla by Flötet Saknas
Norrsundet samhälle /Se Bockharen, Tall- holme Sjökalla by Flötholmen holme
Norrsundet samh. /Se Bockharsgrund grund Sjökallbacken del av Sjökalla Forsbobacken backe
Prästbordet khbost. Bockharspussarna tjärnar Sjölöt del av Åbyn Forsbomurarna myr
Prästbordet khbost. /Se Bockharstjärnen tjärn Skortnäs fäbovall Forssundssjöarna Saknas
Prästbordet khbost. Bockmuren ägomark Solbacken lht Forsviken ägor
Rån samh. /Se Bockmurtjärnen tjärn Spångholmen tp Forsviksströmmen ström
Råssvallen fäbodställe /Se Bockskär ö Spångholmen t.? Fredrikssjö myr
Rödbodharen lhter /Se Bockskär ö Stensmar hemman Fräkenmyra myr
Salthammar torp Bockskäret skär Stenvreten lht Fräkenmyra myr
Sjökalla by Bodnäset näs Storagården, Storahuset ägor Fräkenslogarna ängar
Sjökalla by /Se Bondsundet sjö Stormursrönningen bebyggelse Furön Saknas
Sjökalla by /Se Bondviken vik Storrån gårdar Furön Saknas
Sjökalla by /Se Boskär skär Storvadsbro del av Hagsta Fågelhararna holmar
Sjökalla by /Se Boskär udde, förr ö Storvassbro gårdar Fäbomuren Saknas
Sjökalla by /Se Boskär udde, f.d. ö? Strand lht Fäbodtjärnen tjärn
Skalsjöstugan torp Boskär f.d. ö?, udde Strandarna gård Fäbodtjärnen el. Lilltjärnen tjärn
Stäken torp Boskär udde Strömslund lhter Fäboviken vik
Sundsmar gd:ar /Se Boskär udde Sundsmar gård Fälln bygata
Sältala trakt /Se Boskär skär Sundsmar gård Frösnverken(ä) öppen plats
Sältala trakt /Se Boskär udde Sveaborg Saknas Frösnverkströmmen ström
Sältala by /Se Boslätt terräng Sveaborg del av Rån Förholmsudden udde
*Sältdala trakt Bottenhavet hav Sveas gård Gacksjön, se Gocksen Saknas
Sältdala hn Bottenhavet hav Svedlunda lht Gallkon holme
Totra by Bredmurarna myrmark Sälgbäcken gård Gammalfallet fall
Torta by Bredmuren myr Sältala by Gammelhällan häll
Totra by /Se Bredmurshällarna terräng Sörfäbodarna fäb. Gammelhällsudden udde
Totra by Bredtjärn tjärn Tömtas gård Gammelkoja ström
Totra by /Se Bredtjärnen sjö Toretorp tp. Gammellöt ägor
Totra by /Se Bredtjärnen tjärn Totra by Gammelmuren ägor
Totra by /Se Bredtjärnen tjärn Totra by Gammelrönningen äga
Wetterstorp by /Se Bredtjärnen tjärn Totragården gård Gammelboningsmuren myr
Vi by Bredtjärnsbäcken bäck Tönnebro tp Gammelstånghararna harar
Vi by Broktjärnen tjärn /Se Töre gård Gammelstångshararna harar
?Vi by /Se Bromur ägomark Töret, I Töret del av gård Gammelvallen ägor
Vi by /Se Bromuren ägomark Utterberget lhter Genvägsbacken backe
Vi by /Se Bromyrorna myr Vackerbacken lht Gethed skogstrakt
Vi by /Se Brudnäs näs Vassen del av Hagsta Gillarhed skogsparti
Vi by /Se Bruelstjärnen tjärn Vattharn ägor, gårdar Gladhed skogstrakt
Wibyggabolstadh by /Se Brädsdöljan terräng Veda gammalt fäbodställe Glamsen ägor
Vifors gammalt bruk Brännskär skär Veda gammalt fäboställe Gloa, Opp i Gloa del av Sörsundet
Vifors gammalt bruk Brännäbben terräng Vi bebyggelse Gnamur myr
Vifors gd /Se Brännudden udde Vi by Gnagmur myr
Vifors gd /Se Brättåsberget berg Vi by Gocksen sjö
Vik by /Se Brättåsmuren myr Vifors gam. bruk Gocksen sjö
Viksjö gammalt bruk Brättåsviken vik Vifors gammalt bruk Gocksholmen holme
Viksjö gammalt bruk Brödsdöljan terräng /Se Viksjö gammalt bruk Gocksmuren myr
Viksjö gårdar /Se Bröllopsbergen berg Viksjö gammalt bruk Granbockharn har
*Viksjö Järnbod Saknas Bröllopsmuren myr Vilhelminas lht Granskär ö
Vittersjö by /Se Buten terräng Vittersjö bebyggelse Granskär holme
Åby by /Se Butudden udde Vittersjö gårdar Granskär holme
*Åby överstelöjtnantsboställe Butudden udde Vittersjö gårdar Grosstjärnen tjärn
Åbyn by Butuddssundet sund Västerberg by Gruvmyran myr
Åbyn by Bygget ägomark Västerberg by Grytan dölja
Åbyn by Byggningsmuren myr Åbydal säteri Grytan myrpuss
Åbyn pastorsboställe Båsmuren terräng Åbydal gård Grytfoten(?) vik
Åbyn by Båthusviken vik Åbyn by Gråberget berg
Åbyn by /Se Böna holme Åkerbacken lht Gräftåkrarna ägor
Åbyn by /Se Dagrönningen terräng Åkerstens gård Gräsharen holme
Åbyn by /Se Dammarsberget höjd Åsbacka kolarställe Gräsvik innersta södra delen av Axmarfjärden
Åbyn by /Se Dammarsberget höjd /Se Åsmyran lht Gräsviksbacken backe
  Dammsjön, Stora sjö   Gröja ägor
  Dammsjön, Stora sjö   Grönsinka ägor
  Dammsjön, Stora sjö   Grötharn del av Skållharn
  Dammsjön, Stora sjö   Gubbarsharn holme
  Dammsjön, Stor- sjö   Gubben i tallen aborrställe
  Damnsjön, Stora o. Lilla sjöar   Gubbhelvetet skogstrakt
  Dansjön sjö   Gulmur myr
  *Dansjön sjö   Gumsharn holme
  Dejmur terräng   Gumsharsströmmen ström
  Djupavan vik   Gumsharsströmmen avlopp fr. Lillsjön
  Djupavshararna holmar   Gyltorna äga
  Djupavshararna holmar /Se   Gårddelarna ägor
  *Djupviksskär skär   Gåshällan holme
  *Diupwiksk. skär   Gåsmyran myr
  *Djupviksskär skär   Gärdena ägor
  *Djupviksskär skär   Gästgivargården slätte med stenar
  Djurviken tjärn   Hafsto trakten kring Hafstoviken
  Djäkneharen terräng   Hafstoberget höjd
  Drevsmuren myrmark   Hafstomaren mar
  Drätthus strandområde   Hafstoviken vik
  Drätthus strandområde   Hafstoviken vik
  Drätthustjärnen tjärn   Haftomuren myr
  Duvbacken terräng   Hagsta Lillån, se Lillån Saknas
  Dödmansskär skär   Hagsta Måsen, se Måsen Saknas
  Dödmansskär ö   Hagstastormuren myr
  Dödmansskär skär   Hagsta Storån, se Storån Saknas
  Dödmansskär skär   Hagstaverkarna småbäckar
  Dömansskär skär /Se   Hagtornudden udde
  Dömansskär holme /Se   Hagvreten vret
  Döviken vik   Hagvägen Saknas
  Esbiörsharen ö   Hallbacka backe
  *Esbjörnshare skär   Hallbacka backe
  Esthällan skär   Hallbackåkern äga
  Estudden udde   Hamle, Hamlesmyran ägor
  Estudden udde   Hamnen sjö
  Estviken vik   Hamnskär skär
  Fagerheden terräng   Hamnskärsfjärden vattenpuss
  Fagerheden triangelpunkt   Hampgärdet äga
  Falkholmarna holmar   Harifjärden vik
  Fallbacken terräng   Harilänstan vik
  Fallrönningsmuren terräng   Hariviken vik
  Fallsänget terräng   Hasbosandsjön sjö
  Familjeholmen holme   Hedarna skogsmark
  Farfarsmuren myr   Hedbäcken bäck
  Finnharen ö   Hedbäcken bäck
  Finnharen holme   Hedkroken vägkrok
  Finnharen holme   Hedkroken vägkrök
  Finnharen ö   Hedmuren myr
  Finnharen holme   Hedrönningen äga
  Finnharen ö   Hedrönningen äga
  Finnharen ö   Hillmar, Hillmarsåker äga
  Finnharen ö   Hillviken vik
  Finnharen ö /Se   Hittbo ängsslog
  Finnhars fjärden fjärd   Hogården (Hogåln) holme
  Finnharsfjärden fjärd   Hogårdsharn holme
  Fissjan å   Holma ägor
  Fjärdsön ö   Hummelmur myr
  Fjärdön ö   Hundharn har
  Fjärdön ö   Hundsfjärden vik
  Fjärdön ö   Hundsfjärdbacken backe
  Fjärdön ö   Hunsen myrsjö
  Fjärdön ö   Hålstycket äga
  Fjärdön ö   Häckelsängsbäcken bäck
  Fjärdön ö /Se   Häggharsfjärden hölja
  Fjärdön ö /Se   Hällbomuren myr
  Fjärdön ö /Se   Hällmuren myr
  Fjärdön ö   Hällsveden äga
  Flan lågmark /Se   Hällvreten äga
  Flåte holme   Hällvikarna vikar och ängar
  Forsbobacken terräng   Hälsahäll häll
  Forsbomurarna myr   Hälsingmuren myr
  Forsbomurarna myrar   Härbresåkern äga
  Forsbomurarna myrar   Härravärrsmyrorna myr
  Forsbomurarna terräng   Härteåkern äga
  Forsmuren myr   Hässjemyra myr
  Forssund Saknas   Hästabäcksviken=Hundsfjärden Saknas
  Forssundssjöarna sjöar   Hästabäcken bäck
  Forsviken vik   Hästberget=Kyrkberget Saknas
  Fredrikssjö terräng   Hästhagen hage
  Fräkenmuren myrmark   Hästmuren myr
  Fräkenmyran myr   Hästmuren myr
  Furön terräng   Hästudden udde
  Furön förr ö   Högbacksjön sjö
  ?Furön förr ö, nu sammanvuxen med Björnön /Se   Högbackasjön sjö
  Fågelhararna holmar   Högbobacken backe
  Fågelhararna skär   Höghällan holme
  Fågehararna holmar   Höghällan holme
  Fågelhararna holmar   Höghällorna hällar
  Fågelharen, Storharen holme   Högkullen kulle
  Fågelharen, Yttre udde   Högkvarteret älgpass
  Fågelharsgrundet holme   Högmossen mosse
  Fårholmen halvö   Högmuren myr
  Fårholmen halvö   Högrabben rabb
  Fårholmen udde   Hönan har
  Fårholmen halvö   Igeltjärnen, Stora, Lilla tjärnar
  Fårholmen halvö   Ihararna holmar
  Fäbodviken vik   Isaksudden udde
  Förholmen ö   Jan Ols ställe ryssjeställe
  För- (Får-) holmsudden udde   Jonsvik vik
  Fäbodviken vik   Jordbärmuren myr
  Fäbodviken cik   Juvikskuttan liten tjärn (vik?)
  *Fänskijlund Saknas   Järnroddarharn stenhar
  Gallkon skär   Kalven, Kalvsjön vik
  Gammelboningarna terräng   Kalvholmen holme
  Gammelboningsmuren myr   Kalvsundet, Norra o. Södra vattnet på sidorna om Kalvholmen
  Gammelboningsmuren myrmark   Kamrarna skogstrakt
  Gammelboningsmuren myr   Kaptensharn holme
  Gammelfallet ägomark   Karlsbäck bäck
  Gammelhamn vik   Karlsbäcken småbäckar
  Gammelhamnspussarna tjärnar   Kastalöt ägor
  Gammelhällan udde   Kilen del av skog
  Gammelhällan, Lilla holme   Kastellen äga och backe
  Gammelhästberget berg   Kilarna ägor
  Gammellöt ägomark   Kilkällan källa
  Gammelmuren terräng   Killingen tjärn
  Gammelskämningen del av Skämningshamnen   Killingholmen holme
  Gammelstånghararna harar /Se   Killingviken vik
  Gethed terräng   Kilmuren myr
  Getskärsudden udde   Kilstyckena ägor
  Getskärsviken vik   Kitteludden udde
  Getudden udde   Klackarna grund
  *Gillerhedsrå gränsmärke   Klappen ställe, häll
  Glysholmarna öar   Klappen häll
  Gnagmur myr   Klockarmarn äga?
  Gocksen sjö   Klockarvallen del av Lindön
  Gocksen sjö   Klockarvreten äga
  Gocksmuren myrmark   Klockstapelåkern äga
  Gockstigen del av landsväg /Se   Knabbudden udde
  Graffmyren Saknas   Knabbgrundet holme
  Granskär skär   Knalsta skogsbacke och äga
  Granskär ö   Knalstamyran myr
  Granskär skär   Knaperåsen höjd
  Granskär skär   Knäbacken backe
  Granskär ö   Knäbiten backe
  Granskär holme   Knäbitsbacken backe
  Granskär ö   Koharn holme
  Granskär skär   Koharnäs, se Koharn Saknas
  Granskär skär   Kojgrund holme
  Granskär udde   Kojharen har
  Granskäret, Ytter- skär   Kolarviken vik
  *Grissleskär skär   Kolsmur myr
  *Grisles.k. skär   Kopparberget höjd
  *Grissleskär holme   Kopparberget höjd
  *Grissleskär skär   Kopparhamnsnäset fastland
  *Grissleskär skär   Korpamuren myr
  Grosstjärnen tjärn   Korphällorna hällar
  Grosstjärnberg triangelpunkt   Korshamn vik
  Grosstjärnen tjärn   Korvgärdet äga
  Grytan vik   Korvgärdet äga
  ?Gråberget berg   Krankmyran myr
  Gråberget berg   Krankänget Saknas
  Grååsen berg /Se   Kringlan äga
  *Gräftåkrarna ägor /Se   Kringelmur myr
  *Grälskär skär   Kringeltjärnen tjärn
  Gräsharen udde   Kringlan fäboställe
  Gröja torp   Kringlan ängeslog
  Grönsiska ägomark o. terräng   Kroken fiskeläge
  Grönudden udde   Krokmurarne myr
  Grötharen udde   Krokmuren myr
  *Gubbharsfjärden förr fjärd   Kroksjön sjö
  Gubbhelvetet terräng   Krokskär holme
  Gulmur ägomark   Kroktjärnen=Kroksjön Saknas
  Gumsharen terräng   Kråkhararna holmar
  Gumsharen förr holme /Se   Kråkharn holme
  Gumsharsfjärden sjö   Kungsön ö
  Gumsharsfjärden sjö   Kurhålen skogsdel
  Gumshorn ö /Se   Kushällen häll
  (?)Gåsholmarna öar   Kushällan häll
  Gåsholmarna öar   Kusmuren myr
  Gåsholmarna öar /Se   Kusö kalv holme
  Gåsholmen holme   Kusön ö
  Gåsholmen ö   Kusön ö
  Gåsholmen holme   Kuttfjärd norra runda delen av Tönnebrosjön
  Gåsholmen holme   Kvarnen stenhar
  Gåsholmen holme   Kvarnmoarna hedmark
  Gåsholmen holme   Kvarnrönningen äga
  Gåsholmen ö   Kvavmaren del av sjö
  Gåsholmen holme   Kvavmar Saknas
  Gåsholmen holme   Kvistbacken backe
  Gåshällan holme m. fyr   Kycklingarna småharar
  Gåsmuren myr   Kylen vattnet mellan Kylskäret och Ormön
  *Gälskär skär   Kylskäret Saknas
  Gävlebukten bukt   Kyrkbacken backe
  Gävlebukten bukt   Kyrkberget höjd
  Gävlebukten bukt   Kyrkgrund holme
  *Hafstoleden skeppsled   Kyrkstig Saknas
  *Hallskär holme   Kyrkåker äga
  Hallstensören skär   Kålhagen ägor
  Hamnen vik   Kålhagsviken vik
  Hamnen tjärn   Källkrokarna ägor
  ?Hamnskär holme   Källmuren myr
  ?Hamnskär ö   Källmur myr
  Hamnskär terräng, halvö   Källmur myr
  Hamnskär skär   Källmuren myr
  Hamnskär terräng   Källmuren myr
  Hamnskär landområde   Källmuren myr
  Hamnskär udde, f.d. ö   Källmursrönningen äga
  Hamnskär terräng   Kärnghålet vik?
  Hamnskärssjön sjö   Kärrönningen äga
  *Hamnvägen Saknas   Kärrönningsbacken backe
  *Hampskär, (möjl.=Hamnskär?) holme   Labbihagen Saknas
  Hamrångefjärden numera en sjö   Laggarmuren myr
  Hamrångefjärden fjärd   Laggarmuren myr
  Hamrångefjärden fjärd   Lappkärngen holme
  Hamrångefjärden fjärd   Lapplägret ställe vid Hundsfjärden
  Hamrångefjärden fjärd   Lars Ols fäboviken vik
  Hamrångefjärden fjärd   Lars Ols fäbovik(en) vik
  Hamrångefjärden fjärd   Lars Ols Skammen äga
  Hamrångefjärden fjärd   Lassmersharn holme
  Hamrångefjärden fjärd   Lass Mårs harn, se Per Mårs harn Saknas
  Hamrångefjärden fjärd /Se   Lass Pers muren myr
  Hamrånge-heden skog /Se   Laxbrusen grund
  *Hamrånge mineralkälla Saknas   Laxnätharn holme
  Hamrångestigen väg   Laxöringsbäcken, se Storvadbäcken Saknas
  Hamrånge ådal ådal   Lenastå byväg
  Hamrånge ådal ådal   Lerbäckstjärnen Saknas
  Hamrånge-ån å   Lerviksmarn äng
  Hamrångeån å   Liljansharn holme
  *Hargs.k. skär   Lillblarinna änger?
  Harifjärden fjärd   Lillbådan häll
  Harifjärden fjärd   Lillfågelhar Saknas
  *Hariviken vik   Lillgrund holme
  *Harpskär, (möjl.=Hamnskär?) ö   Lillkroken fiskeställe
  *Harpskär (möjl. =Hamnskär?) ö   Lillmaln, se Maln holme
  Havsto terräng   Lillrönningen äga
  Havstomuren terräng   Lillsjön del av Sörsundet
  Havstoviken vik   Lillsjön sjö
  Havtornudden udde   Lillsjön sjö
  Hedarna terräng   Lillskäggäng äga
  Hedbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Hedkroken terräng   Lilltjärnen, se Fäbodtjärnen Saknas
  Hedmuren myrmark   Lillvadbäcken bäck
  Hedrönningarna terräng   Lillvadsbro äga
  Hedrönningen terräng   Lillvassmuren, se Vassmuren Saknas
  *Helskär ö   Lillviken låglänt mark
  *Helskär ö   Lillåkrarna ägor
  *Helskär ö   Lillån bäck
  *Helskär ö   Lillänget äga
  Hillviken vik   Lillänget äga
  Hillviken vik   Lindön ö
  Hittbo torp   Lindön Saknas
  Hogården holme   Lindövallen del av Lindön
  Hogårdshamn vik   Linsänkorna plat vid Sörsnar
  Hogårdshällan holme   Loftgräsharn har
  Hogårdstjärn tjärn   Lortbäcken bäck
  *Holmen ö   Lortgropen Saknas
  Holmhamnen vik   Lortharn har
  Holmhamnen vik   Lortstyckena ägor
  Hummelmuren myrmark   Lortstyckena ägor
  Hundharen har /Se   Lorttjärnen tjärn
  Hundsfjärden fjärd   Lorttjärnen tjärn
  Hundsjön sjö   Lotten tjärn
  Hundsjön sjö   Luffarviken vik
  Häckelängsbäcken bäck   Lundmora gårdar
  Häggharsfjärden sjö   Lusgrundet grund
  Hällbomuren myr   Lusmursvägen vinterväg
  Hällbunten skär   Luvlöten grop i berget
  Hällvikarna vikar   Långbromossen myr
  Hälsarhäll holme   Långdelarna ägor
  Hässjemyran terräng   Långfärsta skogsparti
  Hästabäcken bäck   Långgärdet äga
  Hästmuren myrmark   Långharn holme
  Högbacka triangelpunkt   Långharen holme
  Högbackasjön sjö   Långharn holme
  Högbackasjön sjö   Långharen Saknas
  Högbacksjön vik   Långhedsmuren myr
  *Höghällan berg?   Långmurarna myr
  Höghällan skär   Långmurarna myr
  *Höghällsrå gränsmärke   Långmuren myr
  Högmossen mosse   Långmuren myr
  Högmossen mosse   Långmuren myr
  Högmuren myr   Långmurdöljan vattengrop
  Högrabben holme   Långmyra myr
  Högrabbens holme holme   Långmyrorna myr
  Idhararna holmar   Långrännan vattnet
  Idhararna holmar   Långrännan avlopp
  Idtärnan tjärn   Långrönningen äga
  Igeltjärnen terräng   Långskaten har
  Igeltjärnen tjärn   Långskatsgrundet grund
  Igeltjärnen, Lill- tjärn   (Långtjärnen) tjärn
  Igeltjärnen, Stor- tjärn   Långtå byväg
  Igeltjärnsmossen mosse   Långvarpet Axmarfjärdens inre del
  *Iggön ö   Långviken äga
  Iles.k. skär?   Långviken vik
  Innerbådan skär   Långviken Björkångens sydligaste del
  Isaksudden udde   Långviken vik
  Jakobsbäcken, Lång- bäck   Läxbäcken bäck
  Jon-Jonsberget triangelpunkt   Läxen sjö
  Jonsviken vik   Läxen, Läxsjön sjö
  Jordbärsmuren, Lill- myr   Läxmuren myr
  Jordbärsmuren, Stor- myr   Läxtjärnen tjärn
  Järnroddarharen stenhar /Se   Läxtjärnen, Lilla=Torrhedstjärnen Saknas
  Järpmursbacken backe   Läxtjärnen tjärn
  Järpmursbäcken bäck   Lösnarn sjö
  Kalfven ö   Lössenbäcken, Bakforsbäcken bäck
  Kalvbäcksviken fjärd   Lössenmuren myr
  *Kalvbäcksviken vik   Lössenåsen åsen
  *---kalven fråga skär   Lössnarn sjö
  *Kalven ö   Löten ägor
  Kalven ö   Löten ägor
  Kalven vik   Lötvreten äga
  Kalven sjö   Lötänge äga
  Kalven vik   Lövbäcken=Stackviksbäckens övre lopp
  Kalven vik   Lövbäckstjärnen tjärn
  Kalvhararna holmar /Se   Malharn har
  Kalvholmen holme   Malmharn holme
  Kalvmyrarna myr   Maln (Stormaln och Lillmaln) holme
  Kalvsundet sund   Malshällen holme
  Kalvsundet, Norra sund   Marboharn har
  Kalvsundet, Södra sund   Marbomarn insjö
  Kalvviksudden udde   Marboskaten udde
  Kalvviksudden udde   Marharen holme
  Kamrarna terräng   Marlobben Saknas
  Kapellskär skär   Marn äng
  Kaptensgrundet grund   Marsjömaren=Rörmaren Saknas
  Kaptensharen holme   Marsjön sjö
  Kaptensharen holme /Se   Marsjön sjö
  *Kasberget berg   Marsveden äga
  *Kasberget berg /Se   Medflotta holme
  Kastalen terräng m. fornfynd   Medflotta holme
  Kastalöt strandområde   Mellanharsbäcken Saknas
  Kastellen äga /Se   Mellantjärnen tjärn
  Katrineholm triangelpunkt   Mellanåker äga
  Kilen terräng   Mellanåker äga
  Killhorn ö /Se   Mellanåkrarna ägor
  Killingbäcken bäck   Menskär udde
  Killingen sjö   Menskärsudden udde
  Killingen sjö   Messmörsgumman sten
  Killingholmen ö   Midsundet sund
  Killingviken vik   Midsundssjöarna vik
  Kilmurarna myrmark   Milgrund holme
  Kitteludden, Inre udde   Milgrund holme
  Kitteludden, Yttre udde   Milgrundsrabbarna småholmar
  Kitteluddsviken vik   Misundet Saknas
  Klockarmuren myr   Misundsfjärden vikar
  Klockaränget terräng   Mjuggsjön sjö
  Klockmuren myr   Momuren myr
  Knabbgrundet skär   Mordbäcken Saknas
  Knabbudden udde   Mormorsmyra myr
  Knabbviken vik   Mulehällen, se Marshällen Saknas
  Knalstaudden udde   Murån, se Myrån Saknas
  Koharen terräng   Murårönningen äga
  Koharen halvö /Se   Muråsviken vik
  Kojgrundet holme   Myckelmur myr
  Kojharen holme   Myggfittan tjärn
  Kojharen grund /Se   Mynningsskär, se Myringskär Saknas
  Kolarviken vik   Myrgärdet ägor
  Kolsmuren myr   Myringskär holme
  Kolvägsmuren myr   Myrorna ägor
  Korpamuren myrmark   Myrån å
  Korshamn vik   Myrån å
  Krankmyran ägomark   Mårdbäcken bäck
  Kristinastigen landsväg /Se   Mårdbäcken bäck
  Krokmuren myr   Mårdbäckmuren myr
  Krokskär terräng   Mårdbäcksjön Saknas
  Kroktjärnen tjärn   Mårdgruvan gruvhål
  Kroktjärnsbäcken bäck   Måsbäcken bäck
  Kroktjärnsmuren myr   Måsen, Hagsta Måsen sjö
  Kroktjärnsmuren myr   Måsmuren myr
  Kroktjärnsrönningen ägomark   Måssjön sjö
  Kråkhararna holmar   Måstjärnen tjärn
  Kråkhararna grund /Se   Måstjärnsbäcken bäck
  Kråkharen holme   Möringbacken backe
  Kråkharen grund /Se   Möringhar holme
  *Kumla hamn   Möringskär södra delen av Björnön
  Kummeludden udde   Möringskärsudden udde
  Kungsökalven holme /Se   Mörttjärnen tjärn
  Kungsön ö   Nederåkern äga
  Kurhålen terräng   Nilssjö sjö
  *Kuskalven ö   Nilsåka sten
  *Kuskalvharn ö?   Nissjön sjö
  Kusökalv ö   Norrfjärden vik
  Kusö kalv holme   Norrfäbodtjärnen tjärn
  Kusökalv ö   Norrhamnen vik
  Kusö kalv ö   Norrläxen Saknas
  Kusö kalv ö   Norrmuren äga
  Kusö kalv ö   Norrnäsmuren myr
  Kusö kalv ö   Norrsundet förbindelseled
  Kusökalv ö   Norrsundet förbindelseled
  Kusökalv ö   Norrsundet strömmar
  Kusö kalv holme   Norrsundet samhälle
  Kusö kalv ö   Norrsundsströmmarna Saknas
  Kusö kalv holme   Norrsundsviken vik
  Kusö kalv ö   Norrtjärn gårdar
  Kusö kalv ö   Norråker äga
  Kusö kalv holme   Norråkern äga
  Kusö kalv ö   Norrängsbacken backe
  Kusö kalv ö /Se   Norsgropen sänka
  Kusön ö   Nybotjärnen tjärn
  Kusön ö   Nyckelbo ängeslog
  Kusön ö   Nyckelmur, se Myckelmur myr
  Kusön ö   Nyfallet »fall»
  Kusön ö   Nygärdet äga
  Kusön ö   Nyhamn vik
  Kusön ö   Nylandsbergen ås
  Kusön ö   Nylandsmuren myr
  Kusön ö   Nymurarna myr
  Kusön ö   Nymuren myr
  Kusön ö   Nymurtjärnen tjärn
  Kusön triangelpunkt   Nynna åker
  Kusön ö   Nyppberg kulle, höjd
  Kusön fiskl. /Se   Nyrönningen äga
  Kvallhagssveden terräng   Nyrönningen äga
  Kvarnbacksbergen berg   Nyrönningen äga
  Kvarndammen del av Lillsjön   Nyttberg kulle, höjd
  Kvissel vik vik   Nyvägen väg
  Kycklingarna holme   Nyåker äga
  Kylen förr fjärd, nu sjö   Nyängena äng
  Kylen sjö   Nårstänget Saknas
  Kylskäret terräng, halvö, f.d. ö   Näsudden udde
  Kylskäret landområde   Nöttersvearna växtplats
  Kylskäret terräng   Ol Ols ställe ryssjeställe
  Kylskäret terräng   Opp» i Gloa, se Gloa Saknas
  Kylskärsfjärden förr fjärd, nu sjö   Opp i Vik Saknas
  Kyrkgrund holme   Ormen Saknas
  Källbergstorp ägomark   Ormgällen vik
  Källmar terräng   Ormgällen Saknas
  Källmuren terräng   Ormgällsudden udde
  Källmuren myr   Ormön ö
  Källmuren myr   Ormön Saknas
  Källrönningen terräng   Orrmuren myr
  *Källviksnäset näs   Orrnäset udde och badstrand
  Kärrönningen ägomark   Orsundet å och åkrar
  *Ladurån gränsmärke   Osterbålen trakt
  Laggarmuren ägomark   Per Ers Mors myrorna myr
  Lappkojmuren myr   Per Matts tjärnen igenvuxen tjärn
  Lapptjärnen tjärn   Per Mårs harn, Lars Mårs harn holme
  Lassmersharen holme   Pell Pers Källa ryssjeställe
  Laxbrusen stenar   Per Svens muren myr
  *Laxen sjö   Plåtten, Plåttmur myr
  Laxnätharen udde   Plåttmuren myr
  Laxnätharsgrundet skär   Porsa myr
  Laxnätharsviken vik   Porsan, Porsmurn myr
  Laxöringsbäcken bäck   Porsmuren myr
  Lenängesviken vik   Porsviken vik
  *Lersin l. sjö   Porsviken vik
  Lexen sjö   Portarna stenar
  Liljansharen holme   Prästmuren myr
  Lillaldern udde   Pusslesbacken backe
  Lillblarinna terräng   Prästsjön sjö
  Lill-Bockharen holme /Se   Pålsåkrarna ägor
  Lillgranen holme   Pölarna ägor
  Lillgrund holme   Pölsa slåtter
  Lillgrund holme   Pölsorna ängesslogarn
  Lillgrund holme   Ramtam ägor
  Lillgrund holme   Rakmyra myr
  Lillgrund holme   Raten stenrabb
  Lillkroken terräng   Ratgrundet grund
  Lillmaren ägomark   Ringgärdet äga
  Lillmurarna terräng   Ringgärdesbäcken biflöde
  Lillsjön sjö   Riberget höjd
  Lillsjön sjö   Rismur myr
  Lillstengrunden skär   Riåkern äga
  Lillstenharen grund   Rolehar holme
  Lillstenharen skär /Se   Romsen=Storromsen sjö
  Lilltjärnen tjärn   Romsen sjö
  Lillvadbäcken bäck   Romsån å
  *Lillvreten vret   Romsån å
  Lillån å   Rosendal slåttermyr
  Lillänget ägomark   Rosendal åker
  Lillängesbäcken bäck   Rumpnäs udde
  *Lin(d)skatan, (trol.=Skatudden) udde   Rumpnäsmaren sankmark
  Lindöfjärden fjärd   Rundharn har
  Lindö fjärden fjärd   Rutbacken backe
  Lindön terräng, (näs)   Ryssan tjärn
  Lindön ö   Ryssharn holme
  Lindön ö   Rysskroken udde, lastageplats och liten vik
  Lindön halvö   Ryssmur, Ryssan sankmark och tjärn
  Lindön halvö   Råbäcken ägor
  Lindön ö   Råghar holme
  Lindön ö   Råholm skogsholme
  Lindön halvö   Råhällorna hällar
  Lindön halvö   Rävfjärden vik
  Lindöskatan udde   Rävgropen grop
  *Linskatan, (trol.=Skatudden) udde   Rävskär holme
  Ljusnan sjö   Rödboharn har
  Ljusnan sjö   Rödhäll har
  *--llharen fråga skär   Rödhällan har
  Lorttjärnen tjärn   Rödmarn sankmark
  Lortviksharen holme   Röna holme
  Lotsbåtudden udde m. fyr   Rönhamn, (Rönnhamnen) vik
  Lotsstugviken vik   Rönnhorn udde
  Luffrviken vik   Rönnharsudden udde
  Luktgräsharen har /Se   Rönningen udde
  Lusgrundet skär   Rönnskär del av allmänning
  Lustholmen holme   Röra ägor
  Luvharen holme   Rörarna ägor
  Långgärdet äga /Se   Rörmaren sankmark
  Långharen landområde   Rörmuren myr
  Långharen holme   Rörmuren myr
  Långharen terräng   Rörmyran myr
  Långharen holme   Rörmyrberget höjd
  Långharen terräng   Rörviken vik
  Långharen holme   Röränget änge
  Långharen holme   Röänget änge
  Långhedsmuren terräng   Sagmuren myr
  Långholmen ö   Saltarsfjärden vik
  Långholmen ö   Salthammar åker och backe
  Långkärret myr   Saltvik ägor o. gård
  Långmuren myr   Saltvik ägor
  Långmyran ägomark o. terräng   Saltåker äga
  Långmyran ägomark   Saltåkrarna ägor
  Långnäset näs   Sandbacken backe
  Långrabbarna holmar   Sandharn udde
  Långrabbarna holmar   Sandhedsmuren myr
  Långrännan del av Bondsundet   Sandtrappa udde
  Långrönningen terräng   Sandtrappan udden
  Långskaten udde   Sandviken vik
  Långsskaten udde   Sandviksrönningen äga
  Långskatgrundet grund   Sankbäcken bäck
  Långskatviken vik   Sankkilarna ägor
  Långstrand terräng   S:t Olas stenen sten
  Långstrand terräng   Sibirien skogstrakt
  Långstrandsmuren myr   Sillviken vik
  Långudden udde   Silvermuren myr
  Långvarpet vik   Sjugarna sjöar
  Långvarpet vik   Sjugarna myrsjöar
  Långviken vik   Sjugmur myr
  Långviken vik   Sjugrönningen rödjning
  Långviken vik   Sjusjöarna, se Sjugarna Saknas
  Långviken vik   Sjusjöarna sjöar
  Långön ö   Sjölöt ägor och gårdar
  Läxbäcken bäck   Sjömuren myr
  Läxen sjö   Skalharn holme
  Läxen sjö   Skalsjöarna sjö
  Läxen sjö   Skalsjöarna sjö
  Läxen sjö   Skambacken backe
  Läxen sjö   Skammarna ägor
  Läxen sjö   Skammbacken backe
  Läxen, Norr- sjö   Skammen ägor? och backe
  Läxmuren myrmark   Skargrepsmyran myr
  Läxmuren myrmark   Skarmuren myr
  Läxmuren, Västra myrmark   Skarmurnäset udde
  Läxtjärnen tjärn   Skarmurviken vik
  Lömstigen stig /Se   Skarpvreten äga
  Lösnarn sjö   Skarpåkern äga
  Lösnarn sjö   Skarpänget äga
  Lössnaren sjö   Skaten skogsdel
  Lössnaren sjö   Skatmuren myr
  Lösnarn sjö   Skatudden skogsparti
  Lösnarn sjö   Skatudden udde
  Lösnarn sjö   Skeppled ström
  Lösnarn sjö   Skeppledströmmen del av sund
  Lössen bäcken bäck   Skeppledströmmen del av sund
  Lössenåsen ås   Skatharn holme
  Lössenåsen höjd   Skinnbyxorna ryssjeställe
  Lössnaren sjö   Skogaränget äga
  Lössnaren sjö   Skommarkroken ström
  Lövbäckstjärnen tjärn   Skommarvreten äga
  Lövladorna terräng   (Skravelstrand) äga
  ?Malshällen holme   Skräddarmyra myr
  Marboudden udde   Skräpphällan häll
  Maggarsudden udde   Skvalbäck bäck
  Malmharen holme   Skvalbäcken bäck
  Malmharen grund /Se   Skvalmurarna myr
  Malshällen skär   Skvalmurtjärnen tjärn
  Marboharen halvö   Skållhar holme
  Marbomaren tjärn   Skäggarbacken backe
  Marbomarn sjö /Se   Skäggarbäcken bäck
  Marboudden udde   Skäggarmuren Skäggarmuren
  Marbovikarna vikar   Skäggarn sjö
  Maren holme /Se   Skäggarn sjö
  Marharen holme   Skäggänget äga
  Marmuren myr   Skälharen holme
  Marsjömuren myrmark   Skäl(l)harssundet sund
  Marsjön sjö   Skälharssundet, Norra sund
  Marsjön sjö   Skälharssundet, Södra sund
  Marsjön, Nedre sjö   Skälkarviken vik
  Marsjön sjö /Se   Skällkotapp udde
  Marsjön Saknas /Se   Skämningsberget berg
  Matekingsudden udde   Skämningshamnen vik
  Matmyra ägomark   Skämningsudden udde
  Mattsas terräng   Skärena, På Skärena trakt
  *Medelgrund, (trol.=Milgrund) holme   Skärjan å
  Medflotta holme   Skärjmuren myr
  Medflotta holme   Skärjån å
  *Medelgrund holme   Skölarna myrmark
  Medflotta holme   Slarvrönningen äga
  Medflotta holme   Slinkom tjärn
  Medflotta skär   Slinkommuren myr
  Medflotta holme   Slinkomsbäcken bäck
  Medflotta, Lilla holme   Slinkomsmyrorna myr
  Medflåta holme   Slåttmuren ägor
  Medskogsmurn myr   Slätskär holme
  *Medskogsrå gränsmärke   Slätviken vik
  Mellanbådan skär   Slösarmarn myr
  Mellantjärnen tjärn   Smibacken backe
  Mellantjärnen tjärn   Smigärdet äga
  Mellantjärnen tjärn   Smivreten äga
  Menskär halvö   Smörharn holme
  Messmörsgummans sten terräng   Smörtjärnen tjärn
  Messmörsgumma (-käringa) flyttblock /Se   Smörvik vik
  ?Milgrund holme   Snehålet ryssjeställe
  Milgrund holme   Snarforsen del av Skärjån
  Milgrund holme   Snarforsmyrorna myr
  Milgrund holme   Snokarn holme
  Milgrundsrabbarna skär   Snytterbärsharn skållhar
  Misundet sund   Snytterbärsmuren myr
  Misundet sund   Snärtviken ägor
  Misundet Saknas   Sommarverkudden udde
  Misundet sund   Spel-Pelle häll
  Mjuggsjön sjö   Spjällene hagmark
  Mjuggsjön, Stora sjö   Spysten ängar och sjöslog
  Mjuggsjön sjö   Spångmuren myr
  *Mjuksjörå gränsmärke   Spångholmarna ägor
  Mjölharen udde   Stackviken vik
  Mjölharen udde /Se   Stackviksbäcken bäck
  Momuren myr   Stackängesmuren myr
  Mordbäck(en) bäck /Se   Stallarna upplagsplats
  Mordbäcken å /Se   Stasselbacken backe
  Mormorsmyran myrmark   Stasselmuren myr
  Mossjön sjö   Stenbrotjärnen tjärn
  Muren terräng   Stensjön sjö
  Murramuren myr   Stensjön sjö
  Mursjön sjö   Stenstackänget änge
  Muråmynningen del av Storsjön   Stenstrandsudden udde
  Murån å   Stenåkern äga
  Musudden udde   Stenåkrarna ägor
  Myckelmuren myrmark   Stickasjön (Stigtjärnsjön) sjö
  Myggbo ägomark   Stickasjön sjö
  Mynningsharen holme   Sticklet äga
  Myringskär holme   Stockharen holme, udde
  Myringskär holme   Storblarinna ängar?
  Mårdbäck å /Se   Storbådan häll
  Mårdbäcken bäck   Storgärdet ägor
  Mårdbäcken bäck /Se   Storfågelhar Saknas
  Mårdbäckmuren myr   Storharn holme
  Mårdbäckviken vik   Storkälken grund
  Måsen sjö   Stormalen holme
  Måsen sjö   Stormalen holme
  Måsen sjö   Stormaln, se Maln Saknas
  Måsen sjö   Stormur myr
  Måsen sjö   Stormuren myr
  Måsen sjö   Stormuren myr
  Måsen sjö   Stormuren myr
  Måsen sjö   Stormuren myr
  Måsmuren myrmark   Stormuren myr
  Måsmuren myr   Stormuren myr
  Måsrönningarna terräng   Storromsen sjö
  Måssjön sjö   Storrån strand
  Måssjön sjö   Storrönningen äga
  Måssjön sjö   Storsjön sjö
  Måssjön sjö   Storsved äga
  Måssjön sjö   Storsveden äga
  Måssjön triangelpunkt   Storsveden äga
  Måstjärnen tjärn   Storvadbäcken, Laxöringsbäcken bäck
  Måstjärnen tjärn   Storvassbro ägor och gårdar
  Måstjärnsbäcken bäck   Storvassmuren, Vassmuren Saknas
  Måstärnarna tjärnar   Storverkbron bron
  Möringsharen holme   Storviken låglänt mark
  Möringskärsudden udde   Storviken sund
  Mörttjärnen tjärn   Storvreten äga
  Mörttjärnen tjärn   Storvreten äga
  Mörttjärnen tjärn   Storänget änge
  Namnlösmuren myrmark   Storänget äga
  Nedertjärnen ägomark   Storänget äga
  Nils-Olsmuren myr   Storån (Hagsta Storån) å
  Nissjön sjö   Stranden saltsjöslog
  Nissjön sjö   Stranddelarna ägor
  Nordsundet sund   Stråkarna bäckströmmar
  *Normalen holme   Strömhugget Saknas
  *Normalen skär   Stångudden udde
  *Normarksrå gränsmärke   Stäken del av Sörsundet
  Norrbådan skär   Stäkholmen holme
  Norrfjärden fjärd   Ståkholmen holme
  Norrfäbodtjärnen tjärn   Stäkströmmen del av Sörsundet
  Norrhamn vik   Stäkströmmen ström
  Norrmalen udde   Stämningsmurarna myr
  Norrmyran ägomark   Stämningsrönningen äga
  Norrnäsmuren myrmark   Suggrönningen äga
  *Norrsjön förr sjö /Se   Sundshararna småharar
  Norrslogsägorna ägomark   Sundsmarbacken backe
  Norrströmmen å   Sundsmarharn holme
  Norrsundet förr sund   Sundsmarnäset Saknas
  Norrsundet förr sund   Sundsmur myr
  Norrtjärn tjärn   Suphällorna hällar
  *Norängsrå gränsmärke   Surströmmingsharn holme
  Nybo terräng   Surviken vik
  Nybo ägomark   Svantjärnarna tjärnar
  Nybo ägomark   Svantjärnarna, Svantjärnen Stora och Lilla tjärnar
  Nybobäcken bäck   Svartbacka backe
  Nybotjärnen tjärn   Svartbacka åker
  Nydammen tjärn   Svartbacksägan äga
  Nyhamn vik   Svartgrund har
  Nyland terräng   Svartgrund holmar
  Nylandsbergen berg   Svartgrund har
  Nylandsmuren myr   Svartgrundsrabbarna rabbar
  Nymnen terräng   Svartmarn vik
  Nymuren myr   Svartsj. Saknas
  Nymuren myrmark   Svartsjömuren (?) myr
  Nymuren myrmark   Svartsjön sjö
  Nymursbäcken bäck   Svarttjärnen tjärn
  Nymurtjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Nymyrtjärnen tjärn   Svarttjärnen tjärn
  Nynnen åker /Se   Svartviken vik
  Nyppberg berg m. fornfynd   Sveden äga
  Nyrönningen terräng   Svältharn holme
  Nyrönningen terräng   Sågåkern äga
  Nytjärn tjärn   Sångkilen utäga
  *Nytjärn tjärn   Sångkilen ägor
  Nyängsmuren myrmark   Sälgbäcken ägor
  *Någen L sjö   Sälgviken vik
  Näset höjd /Se   Sälgviksberget berg
  Näsudden udde   Sälgörn ström
  Nöttesvedarna terräng   Sälgörsholmen äga
  Ol-Ersmyran myrmark   Sälgörsströmmen ström
  Omuren myr   Säljorna ström
  Ormfjärden förr fjärd, nu tjärn   Sältala Saknas
  Ormfjärden tjärn   Sältalaviken vik
  Ormgällsudden udde   Sältdala Saknas
  Ormön terräng   Sältdalsvassen del av Hamrångefjärden
  Orrmuren myr   Sörfjärden vik
  Orrmuren myr   Sörmurarna myr
  Orrnäset, Lilla näs   Sörnäsmuren myr
  Orrnäset, Stora näs   Sörsundet sund
  Oxelharen holme   Sörsundet strömmar
  Per-Svensmuren terräng   Söråkern äga
  Plotten terräng   Söränget äga
  Plotten terräng /Se   Tallbockharn har
  Plottmuren myrmark   Tallharsviken havsvik
  Plottmuren myrmark /Se   Tappmuren myr
  Pluman skär   (Tattarmuren) myr
  Porsviken vik   Tjyvhålet fiske
  Prästfjärden tjärn   Tjuvharn holme
  Prästkojorna torp   Tjärnbäck del av Hamrångeån
  Prästmorslappen äng /Se   Tokharn holme
  Prästmuren myr   Tokharssundet sund
  Prästmuren terräng   Tolvörn skog
  Pålharen holme   Tolvörn sjö
  Pölsorna terräng   Tolvörnsändan del av Tolvörn
  *Qvälen holme?   Torrhedstjärnen igenväxt tjärn
  Ratgrundet grund /Se   Torrvedtjärnen Saknas
  Rihlön ö   Toterviken vik
  Ringgärdet hage /Se   Totravallen fäb.
  Rismuren myr   Totra Vedharen, se Vedharen Saknas
  Rismurtjärnen tjärn   Tranmuren myr
  Romsen, Stor sjö   Trappskaten Saknas
  Romsen, Stor- sjö   Trejemuren = Sörmurarna Saknas
  *Romsjön sjö /Se   Trollnäsudden udde
  Romsviken vik   Trotsmuren myr
  Romsån å   Trummharn holme
  Rosendalsmyrarna myrar   Trycksharn holme
  Rovmyran ägomark   Tråemurarna myr
  Rullan terräng   Trångstensudden udde
  Rundharen har /Se   Träthålet sikfiske
  Ryssan sankmark, f.d. sjö   Trätmur myr
  Ryssan sjö   Trätmur myr
  Ryssan f.d. sjö   Tröttholm äng o. skog
  Ryssan f.d. sjö, nu uttorkad   Tuppen har
  Ryssan sjö   Tvyhålet ryssjeställe
  Ryssan förr sjö, nu terräng   Tvärbacken höjd
  Ryssan terräng   Tvärberget berg
  Ryssharen holme /Se   Tvärbergstjärnen tjärn
  Rysskroken udde   Tynnbrosjön (Tönnebrosjön) sjö
  Ryssmuren terräng   (Tynnbrosjön, forts) sjö
  Ryttarharet skär m. fyr   Täljharn har
  Ryttarharet grund /Se   Täljviken vik
  Råbäcken bäck   Tönnebrosjön sjö
  Råbäcken torp   Utmila vatten på Långharn
  Rågatbergen berg   Uttergrundet grund
  Rågatmyran ägomark   Utterharn har
  Rågharen holme   Uttervikarna vikar
  *Råhällan gränsmärke   Utterviksharn Saknas
  *Råhällen gränsmärke   Vallarna trakt
  Rån, Lill- ?råmarke   Vallarna trakt
  Rännviken vik   Valsåkern äga
  Rännviksholmen holme   Vargrönningen äga
  Rännviksmaren terräng   Varpet del av Sörsundet
  Rännändan terräng   Vassarna ägor
  Rävfjärden fjärd   Vassen ägor
  Rävfjärden fjärd   Vassmuren myr
  Rävgropen terräng   Vassnäs äng och udde
  Rävskär skär   Vassnäsströmmen ström
  Rävskär skär   Vattharn ägor
  Rävskär skär   Vattharsströmmen ström
  Rävskärshamn tjärn   Vedamuren myr
  Rödhällan skär   Veda sund Saknas
  Rödhällan har   Vedasund Saknas
  Rödhällan skär   Vedhar holme
  Rödhällan skär   Vedharen holme
  Röjet ägomark   Vedharn holme
  Rönhamnen vik   Vidbuskharn har
  Rönhamnen vik   Vik eller Opp´ i Vik område
  Rönnen holme   Vikarna trakt
  Rönnen holme   Vikensmyran åker
  Rönnen holme   Viksjön sjö
  Rönnen holme   Viksjön sjö
  Rönnen holme   Vikvreten äga
  Rönngrundet holme   Vimyra äga
  *Rönharn öar   Vintergatmuren myr
  Rönnhararna holmar   Vitharsudden ägor
  Rönnhararna holmar   Vittersjön sjö
  Rönnhararna öar   Vårdkasberget berg
  Rönnhararna holmar   Västerhamnen vik
  Rönnhararna holmar   Västerhäll berghäll
  Rönnhararna holmar   Västerhäll berghäll
  Rönnharen udde, f.d. ö?   Västerhällsberget bergbacke
  Rönnharen udde, f,d. ö?   Västerhällsåkern äga
  Rönnharen udde   Västermuren myr
  Rönnharen udde   Västermuren myr
  Rönnharen udde   Ytterpynt grund
  Rönnharsviken vik   Åby Måsen, se Måssjön Saknas
  Rönningen ägomark   Åby östra, se Östra Saknas
  Rörarna ägomark   Årsundsfjärden vik
  Rörmaren teräng   Årsundsharn holme
  Rörmuren ägomark   Årängena ägor
  Rörmuren myrmark   Åsbacka backe
  Rörmuren myr   Åsbackrönningen äga
  Rörmuren triangelpunkt   Änglundsmuren myr
  Rörmyran terräng   Ärtnäs näs
  Rörverkena terräng   Äspeharen terräng
  Rörviken vik   Äspharsudden udde
  Röänget änge   Äspehällen häll
  Röänget ägomark   Öratjärn, se Örntjärnen Saknas
  Saltarsfjärden fjärd   Örntjärnen tjärn
  Saltarsfjärden fjärd   Östanbäck bäck
  Saltarsfjärden fjärd   Österborn Saknas
  Salthammar kulle /Se   Österhamnen vik
  Salthammar ägor /Se   Österhamnharn har
  Sandharen udde   Österhed begravningsplats
  Sandharsviken vik   Östersundet gren av Norrsundet
  Sandhedsmuren terräng   Österåker äga
  Sandtrappan ägomark   Österåker äga
  Sandviken vik   Österänget äga
  Sandviken, Lill- vik   Östmyran äga
  Sandviken, Stor- vik   Östra Saknas
  Sandviksrönningen terräng   Övertjärnen igenväxt tjärn
  S:t Olofs sten sten   Övertjärnsmuren myr
  S:t Olofs sten sten    
  S:t Olas sten flyttblock /Se    
  Saxharen holme    
  Saxharen holme    
  Selesfjärden vik    
  Silvermuren myrmark    
  Sjugarna terräng    
  Sjugmur ägomark    
  Sjugmursrönningen ägomark    
  Själharen ö    
  Själharen ö    
  Själharen ö /Se    
  Själharsportarna sund    
  Själharsstenen sten    
  Själharsundet sund    
  Själstenarna, Yttre grund    
  Sjökall-sveden lågmark /Se    
  Sjömuren myr    
  Skalpudden udde    
  Skalsjön, Nedre sjö    
  Skalsjön, Övre sjö    
  Skalsjösundet sund    
  Skambacken terräng    
  Skarmuren myrmark    
  Skarmurnäset näs    
  Skarmurviken vik    
  ?Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skatudden udde    
  Skatviken vik    
  Skeppled del av Hamrångefjärden /Se    
  Skeppled del av Hamrångefjärden    
  Skettharen holme /Se    
  Skjortnäsholmen holme    
  Skjortnäs strandområde    
  Skjortnässkogen skog    
  Skjortnäsudden udde    
  Skogeldstjärnen tjärn    
  Skogeldsudden udde    
  Skogeldsviken vik    
  Skogstjärnen tjärn    
  Skolån å    
  Skräddarmyran myr    
  Skräpåsen ägomark    
  Skvalmuren myr    
  Skvalmuren myrmark    
  Skvalmurtjärnen tjärn    
  Skynskär skär    
  Skållharen holme    
  Skållharen holme    
  Skäggarn sjö    
  Skäggarn sjö    
  Skäggarn sjö    
  Skäggaren sjö    
  Skäggaren triangelpunkt    
  Skäggaren sjö    
  Skäggarbäcken bäck    
  Skäggarmuren myrmark    
  Skälkaren ö /Se    
  Skällkotapp udde    
  Skälstenarna grund /Se    
  *Skämningen hamn    
  Skämningsberget berg    
  Skämningshamnen vik    
  Skämningshamnen vik    
  Skämningsön ö    
  Skämningsön ö    
  Skärjån å    
  Skärjan, St. sjö    
  Skärjån å    
  Skärjån å    
  Skärjån å /Se    
  *Skärkarlviken vik    
  Slammermuren myrmark    
  Slarvrönningen terräng    
  Slättmur kanal, å    
  Slättmuren ägomark    
  Slätskär skär    
  Slätskär skär    
  Slösamararna terräng    
  Småkärren ägomark    
  Småmurarna myrmark    
  Småmurarna myrar    
  Smörharen skär    
  Smörharen grund /Se    
  Smörtjärnen tjärn    
  Snarforsen fors    
  Snoharen holme    
  Snoharen grund /Se    
  Snorviken vik    
  Snyttebers har holme    
  Snytterbärsharen nu halvö /Se    
  Sockenhällarna terräng    
  *Solberget berg    
  Spångholmen triangelpunkt    
  Spångholmen udde    
  Spångmuren myrmark    
  Stackviken vik    
  Stackängesmuren myrmark    
  Stackmuren myrmark    
  Stackviken vik    
  Stackviksbäcken bäck    
  Stackängesmuren myr    
  Stackänget terräng    
  Stallarna terräng    
  Stasselmuren terräng    
  Stenbrotjärnen tjärn    
  Stenbådan ö? /Se    
  Stenhar holme    
  *Stenharen öar    
  Stenharen holme    
  Stenharen öar /Se    
  Stensjö kanal kanal    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stickabäcken bäck    
  Stickamuren ägomark    
  Stickasjön sjö    
  Stickasjön sjö    
  Sticklet terräng    
  *Stigtjärnen sjö /Se    
  Stjärkaviken terräng    
  *Stockhamn holme    
  Storblarinna terräng    
  Storbrännan grund    
  Storbådan skär    
  Stor-Dammsjön sjö    
  Storharen skär    
  Storholmen holme    
  Storholmen holme    
  Stor-Igeltjärnen sjö    
  Storkälken holme    
  ?Stormalen ö    
  Stormalen ö    
  Stormalen holme    
  Stormalen ö    
  Stormalen holme    
  Stormalen holme    
  Stormalen ö /Se    
  Stormaren terräng    
  Stormuren myrmark    
  Stormuren myrmark    
  Stormuren myr    
  Stormuren myr    
  Stormuren, Hagsta myrmark    
  Stormyran myrmark    
  Stor Romsen sjö    
  Storrönningen terräng    
  Storsikharen terräng    
  Storsikhorn ö /Se    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjö sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön vik    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storskottviken ägomark    
  Storstenharen skär    
  Storstenharen skär /Se    
  Storstensmuren myr    
  Storsveden ägomark    
  Stortjärnen tjärn    
  Storverkbron bro    
  Storverksholmen udde    
  Storvreten ägomark    
  Storön ö    
  Stångskär udde    
  Stångskär udde    
  ?Stångskärsudden udde    
  Stångskärsudden udde    
  Stångudden terräng    
  Stäken del av Sörsundet /Se    
  Stämningsmurarna terräng    
  Stämningsrönningen terräng    
  Suggrönningen terräng    
  Sundsmar myrområde, udde    
  Sundsmar näs /Se    
  Sundsmargrundet holme    
  Sundsmarharen holme    
  Sundsmarharen holme /Se    
  Sundsmarnäset triangelpunkt    
  Sundsmuren ägomark    
  Surviken vik    
  Surviken vik    
  Svankryggen sten    
  Svanskär skär    
  Svantjärn triangelpunkt    
  Svantjärnen, Lilla tjärn    
  Svantjärnen, Stora tjärn    
  Svantjärnen, Stora tjärn    
  Svartbacke terräng    
  Svartgrund holmar    
  Svartgrund holmar    
  Svartgrund har    
  Svartgrund holmar    
  Svartgrund holmar    
  Svartgrund holmar    
  Svartmaren vik    
  Svartsjön sjö    
  Svartsjön sjö    
  Svartstensudden udde    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  *Svartudden udde    
  *Svartudden udde    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Svartån å    
  *Svedhara har    
  *Svedharen ö    
  *Svedharen ö    
  Svedrönningarna terräng    
  Svedudden udde    
  Svältharen holme /Se    
  Svärdsjömuren terräng    
  Sydostbådan skär    
  Sydvästviken vik    
  Synskär ö    
  Synskär ö    
  Synskär skär    
  Synskär skär    
  Synskärshällarna terräng    
  *Sågholmen Saknas    
  Sågmuren myrmark    
  Sånkbäcken bäck    
  Sånkbäcksviken vik    
  *Säljemarsmyren äga    
  *Säljemarsstranden äga    
  Sälgviken vik    
  Sälgviken ägomark    
  *Sälgviksberget berg    
  Sälgviksheden hed    
  Sälgviksmuren myr    
  Sältdala allmänningen allmänning    
  Sältdalaviken vik    
  Södermalen ö    
  *Södermalen ö    
  Södermalen holme    
  *Södermalen, (möjl.=Stormalen?) ö    
  *Södermalen, (möjl.=Stormalen) ö    
  Södra Malen holme    
  Söndagstjärnen tjärn    
  Sörfjärden fjärd    
  Sörmurarna myr    
  Sörnäsmuren ägomark    
  Sörsundet vik    
  Sörsundet sund    
  Sörsundet vik    
  Sörsundet vik    
  Sörön nu landområde    
  *Tallharen holme    
  *Tallholmen holme    
  Tallholmen holme    
  *Tallskär holme    
  *Tannäsudd udde    
  Tappmur myr    
  *Tatskär skär    
  Tattarmuren myr    
  Tavlan vägskäl /Se    
  Tinnebro Siön sjö    
  Tjockudden udde    
  Tjockudden udde    
  Tjuvharen holme    
  Tjuvharen holme    
  Tjuvharen holme /Se    
  Tjärdalsudden udde    
  Tjärdalsviken vik    
  Tokharen holme    
  Tokharssundet sund    
  Tolfören Siön sjö    
  Tolvör(e)n sjö    
  Tolvören sjö    
  Tolvören sjö    
  Tolvörn sjö    
  Tolvören sjö    
  ?Tolvören sjö    
  Tolvörn sjö    
  Tolvören sjö    
  Tolvören sjö    
  Tolvören sjö /Se    
  Tolvörn sjö /Se    
  Toreslogarna terräng    
  *Torirå gränsmärke    
  Torndalsmuren myr    
  Torrhedstjärnen tjärn    
  ?Trappskaten holme    
  Trappskaten terräng    
  Trappskaten terräng    
  Trebladmuren myr    
  Trefaldighetskällan källa    
  Trefaldighetskällan källa    
  Tremänningarna holmar    
  Tripphällan holme    
  Trollnäsudden udde    
  Trollrike terräng    
  Trugskatan terräng    
  *Trugskaten, (möjl. Trappskaten?) holme    
  Trumharen holme /Se    
  Trångsund förr fäbodmark /Se    
  *Trångsundet sund?    
  Trädblomma terräng    
  Trädblommuren myr    
  Trätharen holme    
  Trätharen grund /Se    
  Trätmuren myr    
  Trätmurviken vik    
  Trätängsrån rå /Se    
  Trätängsrån rå /Se    
  Trödjemurarna myr    
  Trödjemurarna myrmark    
  Tröttmur myr    
  Tunnebron bro    
  Tuppen holme    
  Tuppsjön terräng    
  Tuvmuren myr    
  Tvärberget berg    
  Tvärbergstjärnen tjärn    
  *Tyllingen sjö    
  *Tynnebroo bro?    
  *Tynnebrorå gränsmärke    
  Tynnebrosjön sjö    
  Tynnebrosjön sjö    
  Tynnebro åh å    
  Tynnebroån å    
  Tynnesjön sjö    
  Tynnesjön sjö    
  *Tåckfören sjö    
  Täljharen skär /Se    
  Täljviken vik    
  Tärnan tjärn    
  Tärnsgrundet holme    
  Tönnebroheden hed /Se    
  Tönnebroheden hed /Se    
  Tönnebro-heden skog /Se    
  *Tönnebron bro    
  *Tönnebrorå gränsmärke    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebrosjön sjö    
  Tönnebroån å    
  Tönnebroån å    
  Tönnebroån å /Se    
  Tönnångersån å /Se    
  Tönsån å /Se    
  Törnbärshamn vik    
  Utmilasjön sjö    
  Utterharen holme    
  Utterharen holme    
  Uttervikarna vikar    
  *Uttervikshararna holmar    
  *Uttervikshar ö    
  *Vadesunds urfjäl Saknas /Se    
  Vallsbacken terräng    
  Valsmuren myr    
  Waosskiärs skalan, udde    
  Vargmuren myrmark    
  Vargrönningen terräng    
  Vassen ägomark    
  Vassmuren, Lilla myrmark    
  Vassmuren, Stora myrmark    
  Vatt-haren terräng /Se    
  Wecs Siön sjö    
  Veda terräng    
  Vedamuren, Nedre myr    
  Vedamuren, Övre myr    
  Vedasund sund? /Se    
  Vedasundet sund    
  Vedaudden udde    
  Vedaviken vik    
  Vedhar holme /Se    
  Vedharen holme    
  Vedharen holme /Se    
  Vedharen grund /Se    
  Veksjön sjö    
  *Veksjön sjö    
  Veksjön sjö    
  Wettersiö sjö    
  Vettersjön sjö    
  Vettersjön sjö    
  Vibyberget berg    
  Vibyberget berg    
  Vibymuren myr    
  Vicksellgrunden grund /Se    
  Vidbuskharen holme    
  Widenasund, se Vedasund sund?    
  Vikarna vikar    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  ?Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viksjön sjö    
  Viktjärnen tjärn    
  Vikåsen ås    
  Vikåsviken vik    
  Viltuvan terräng    
  Vitgrund ö    
  Vitharsudden udde    
  Vithäll skär    
  Vithäll skär    
  Vithäll skär    
  Vithäll skär    
  Vithäll skär    
  Vitrosmuren myr    
  Vittersjöallmänningen allmänning    
  Vittersjön sjö    
  Vittersjön sjö    
  Vittersjön sjö    
  Vittersjön sjö    
  Vittersjön sjö    
  Vittersjön sjö    
  Vålkal vårdkase    
  Vårdkasberget berg    
  Västerhamn vik    
  Västerhällsberget bergbacke    
  Västerled ägomark    
  Västerledssjön sjö    
  Västerledssjön sjö    
  Västermuren myr    
  Ytterpynt stenar    
  Åbergs stall terräng    
  Ångbåtssten grund /Se    
  Årängarna ägomark    
  Åsbacken terräng    
  Åsundsharen ö    
  Åsundsharen ö    
  Åsundsharen ö    
  Åsundsharen ö    
  Åsundsharen ö    
  Åsundsviken vik    
  Åsundsviken vik    
  Åsundsviken vik    
  Älgharsviken vik    
  Älgmyran myrmark    
  Änget ägomark    
  Ärtnäs holme    
  Ärtnäsudden udde    
  *Äsbjörhar(en), (trol.=Äspeharsudden) f.d.ö, nu udde    
  *Äsbjörsharen holme    
  Äspeharen udde /Se    
  Äspeharsudden udde    
  Äspeharen terräng    
  ?Äspeharsudden udde    
  ?Äspeharsudden udde    
  Äspeharsudden udde    
  Ödmården skog /Se    
  *Öjeholmen (-haren?) ö    
  *Öjeholmen holme    
  *Öratjärnarna tjärnar    
  Örntjärnen tjärn    
  Österhamn vik    
  Österhamn haren holme    
  *Österhed Saknas    
  Östermyren ägomark    
  Österänget äga /Se    
  Övertjärnen ägomark    
  Övre tjärnen tjärn    

  ^  

Gävleborgs läns socknar m.m.