ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ängersjö socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 44 Naturnamn : 535 Bebyggelsenamn : 170 Naturnamn : 772
Ängersjö socken Afsnäset udde Ängersjö sn sn Afsbäcken bäck
Ängersjö socken Anders-Olsstenen sten Förteckning Förteckning Afsen vik
Ängersjö socken /Se Aspkullen berg Förteckning Förteckning Afsen vik
Ängersjö socken /Se Aspnäset näs Ängersjö socken Afsnäset näs
Ängersjö sn Aspåsen berg Ängersjö sn Alderåsen berg
Ängersjö sn /Se Aspåsmyrorna myr Vänsjösprättarna inbyggarbeteckning Andstutholmen holme
Ängersjö sn /Se Asslingen sjö Ängersjölättarna inbyggarbeteckning Arven myrslåtter
Ängersjö sn /Se Asslingåsen höjd Alderåsen gd Aspnäset näs
Ängersjö by. o. sn /Se Backviken vik Alderåstorpet, se Alderåsen bebyggelse Aspnäset näs
Ängersjö sn /Se Biörberget, se Björnberget berg Anders-Larskojan koja Aspåsen berg
Ängersjö sn /Se Bjurholmen holme Aspåsen gd Aspåsen ås
Ängersjö sn /Se Björnberget berg Aspåsen gård Aspåsen ås
Aspåsen hmn /Se Björnberget berg /Se Backen gd Aspåsmyrarna myrar
Aspåsen ås /Se Björnsjön sjö Backens bebyggelse Aspåsmyren mosse
Björnberg by /Se Björnåsen höjd Berget gårdar Asslingen tjärn
Björnberg by /Se Blanktjärnen tjärn Björnberg by Asslingen tjärn
Björnberget gd:ar /Se Blanktjärnen tjärn Björnberg bebyggelse Asslingtjärnen tjärn
Djupsjöberg by /Se Blanktjärnen tjärn Björnberg by Asslingåsen ås
Djupsjöberg by /Se Blåsåsen höjd Borgens gd Backarna höjder
Djupsjöberg by /Se Blästerbäcken bäck Borgvallen vall Backviken vik
Frönäset tp /Se Blästermyran myrmark Bäckströms gd Bennismyren mosse
Godberget by /Se Blästertjärnen sank mark Djupsjöberg by Bennismyren myr
Gröningsåsen gd /Se Blästertjärnen tjärn Djupsjöberg by Bjurholmen holme
Gröningsåsen by /Se Blästertjärnen tjärn Edvards t Bjurnäset näs
Gullsundet tp /Se Blästertjärnen tjärn /Se Erkes gd Björnberget berg
Knarren backstuga /Se *Bodasjön sjö Fannbuåskojan koja Björnberget berg
Kröjjars gd /Se Bratteggen skogsparti Frönäset torp Björnsjön sjö
Ljuskrogen tp /Se Brickhamrarna skogsparti Frönäset gd Björnsjön sjö
Luskrogen tp /Se Bräntmyran sankmark Förnbu-, se Fannbu- Saknas Björnsviken vik
Sandtjärnsvallen fäbodar /Se Brötesåsen berg Gammelgården gd Björnåsen berg
Spindeln gd /Se Buflobäcken bäck Gammelvallarna f.d. fäbodvall Björnåsen ås
Spindeln gd /Se Buflon myr Gammelvallarna f.d. fäb. vall Blanktjärnen tjärn
Turgårn gd /Se Buflon myr Godberget gård Blanktjärnen tjärn
Vändsjö by /Se Bukölen triangelpunkt Godberget hmn Blanktjärnen tjärn
Vänsjöbodarna fäbodar /Se Bukölen högland /Se Godberget gd Blanktjärnen tjärn
Vänsjö by Bukölsmyran myr Gröningsåsen gård Blanktjärnen tjärn
Vänsjön by /Se Bumyran myr Gröningsåsen gd Blåsåsen ås
Vänsjön by /Se Bumyråsen berg Guldsundet torp Blästerbäcken bäck
Vänsjö by Bäckmyran myr Gunnars gd Blästermyren myr
Årberg by /Se Digerberget berg Hallatorpet, se Ängersjö traktnamn Blästerströmmen fors
Ängersjö by Digerbergsmyran myr Halla torp, avs. Blästertjärnen tjärn
Ängersjö by /Se Digerfallet vattenfall Halla t Blästertjärnen tjärn
Öjungsvallen fäbodar Djupdalsbäcken bäck Heden gd Blästertjärnen tjärn
Örnåsen by /Se Djupsjöberget berg Hem i gården bebyggelse Blästertjärnen tjärn
  Djupsjöberget berg Hem i gården bebyggelse Blästertjärnen tjärn
  Djupsjöflarken myr? Hem i gården bebyggelse Bod-, se Bu- fled i natn
  Djupsjöhallan höjd Hem i gården, se Skrubb gd Bodkölen berg
  Djupsjön sjö Henriks gd Bodköltjärnen tjärn
  Djupsjön sjö Holmsjöstugan koja Bodmyrtjärnen tjärn
  Djupsjön sjö /Se Hotellet f.d. flottningsbarack Bottentjärnen tjärn
  Djupsjön sjö Hussjövik gd Bottentjärnen tjärn
  Djupsjön sjö Högen gd Bottenviken vik
  Djupsjön sjö /Se Jonas Ersa bebyggelse Brattbäcken bäck
  Djupsjötjärnen tjärn Jon Pers bebyggelse Bratteggen strandsluttning
  Djupsjöån å Jo-Pers ödegård Bratteggesudden udde
  Djuptjärnen tjärn Kasernen f.d. gd Bratteggesviken vik
  *Dragssjön, se Drocksjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Kerstins lht Brattmyren myr
  Drocksjön, Lilla o. Stora sjöar /Se Klossbo koja Brattön ö
  Drocksjösundet sund Knarren bs Brickhamrarna bergås
  Drocksjöån å Knarren f.d. gd Brickhamrarna berg
  Dundern höjd Krögars bebyggelse Brännan skog
  Ekorråsen höjd Krögarens gd Brännan berg
  Ekorråsen ås Krögarvallen vall Brötesbäcken bäck
  Engersiön, se Ängersjön, Stora o Lilla sjöar Kolsätter skogskifte Brötesåsen berg
  Fagerberget höjd Kullvallen fäbodar Brötesåsen ås
  Fagerängestjärnen tjärn Kölbäckstugan koja Brötesåsbäcken bäck
  Fannbubäcken bäck Laggåsen torp Bubäcken bäck
  Fannbuslåtten myrmark Laggåsen gd Buflon mosse
  Fannbuåsen höjd Lillgubbstugan gd Bukölen berg
  *Finjaås, se Finnsåsen berg Linkabackstugan koja Bukölstjärnen tjärn
  Finnsåsen berg Ljuskrogen torp Bumyren myr
  Finnsåsen berg Ljuskrogen f.d. gd Bumyrtjärnen tjärn
  Finnsåsen berg Långbacken lht Bumyråsen ås
  Finnsåsen berg Lövhuset lada Bumyrön ö
  Finnsåsen berg Ned i gården bebyggelse Buskiftet skifte
  *Finsåsen ås? Ner i gården bebyggelse Buvrån myr
  Finnsåsen berg /Se Norrgården bebyggelse Bäckbron bro
  Finsåsen, se Finnsåsen berg Norr i gården gd Bäckviken vik
  Fins:åås, se Finnsåsen berg Nybo, se Vänsjö traktnamn Dammviken vik
  Flakamyrorna myr? Nybo lht Danmarkstjärnarna tjärnar
  Flakamyråsen höjd Nybro gd Danmarkstjärnarna tjärnar
  Flarkdammen damm Nyhem hmd Digerberget berg
  Flarken sjö Nyhem gd Digerberget berg
  Finbacken skogsparti Olas gd Djupdalen dal
  Finnsåsen skogig höjd Olles gd Djupdalsbäcken bäck
  Fiskhusberget berg Olles bebyggelse Djupsjöberget berg
  *Flinkmyran mosse Opp i gården bebyggelse Djupsjödammen damm
  Flotjärnen tjärn Opp i gården gd Djupsjöflarken tjärn
  Flöten terräng Oppigården bebyggelse Djupsjöflarken grunt vatten
  Flöten sankmark Opp i gården bebyggelse Djupsjöflötarna myrområde
  Flöten terräng Penningknipan koja Djupsjöhallan berg
  Fläskkällaren skogsmark Piggen hmd Djupsjö-Halla berg
  Frosktjärnberget berg Piggen gd Djupsjön sjö
  Frukostberget höjd Piggvallen vall Djupsjön sjö
  Fröberget berg Risberg, se Risberget traktnamn Djupsjötjärnen tjärn
  Fröbergsmyran myr Risberget traktnamn Djupsjöån å
  *Fuan = Hunnilsjön? sjö Risberget gård Drocksjön, Lilla sjö
  Gammeltjärnbäcken å Risberget gd Drocksjön, Stora sjö
  Gammeltjärnen tjärn Sandtjärnbergsvallen fäb.vall Drocksjön sjö
  Garpmyran myr Sandtjärnsvallen fäbodar Drocksjösundet sund
  *Garptjärnen tjärn Sangnässtugan stuga Drocksjöån å
  Gammeltjärnåsen skogig höjd Skansen kronostuga Dråcksjön.L , St. sjöar
  Godberget berg Skoltomten, se Vänsjö traktnamn Dråcksjösundet sund
  Godbergsmyran myr Skrubb gd Dubblarna tjärnar
  Godbergstjärnen tjärn Spindeln hmd Dundern berg
  Granåsen höjd Spindeln gd Dövlarna tjärnar
  Granåsen vid Risberget triangelpunkt Stolpens torp Ekorråsen ås
  Granåsmyran myr Stolpens f.d. gd Ekorråsen ås
  Gravslåttlugnet del av Kvarnån Stormyrkojan f.d. koja Engrubban myrdal
  Gravslåtten terräng Sundet torp Fagerberget berg
  Grossmyran myr Svartsjön gård Fagerberget berg
  Grundaspen sjö Svartsjön bebyggelse Fagerbäcken bäck
  Grytan sjö? Svartsjön gd Fagerängestjärnarna tjärnar
  Gryttjärnen tjärn Svartsjön hmn Fambuåsen berg
  Gräsberget triangelpunkt, berg Sveden gd Fannbubäcken bäck
  Gräsmyrtjärnen tjärn Söder i backen hmd Fannbuåsen ås
  Gräsmyrtjärnen tjärn Sör i backen gd Finnsåsen berg
  Gräsvattnet sjö Tjärfabriken gd Finnsåsen ås
  Gröningen sjö /Se Turgården bebyggelse Fiskhusberget berg
  Gröningen sjö /Se Turgården gd Fiskhusberget berg
  Gröningsån å Upp i gården öde gd Flakamyrarna myrar
  Gubbmyran myr Upp i gården gd Flakamyran mosse
  Guldgruvan terräng Ut i gården bebyggelse Flakamyråsen berg
  Gullsundet sund Ut i gården gd Flakamyråsen ås
  Gumtjärnbäcken å Ut i gården gd Flarkdammen damm
  Gumtjärnen tjärn Ut-i-gårdsvallen fäb.vall Flinkflöten myr
  Gumtjärnslåtten sankmark Vallen gd Floen myr
  Gåstjärnen tjärn Vallen gd Flyen strand
  Gåstjärnen tjärn Vallmon ödegård Flärken, se Kvarnsjöflarkarna vattendrag
  Gåtjärnen tjärn Vallvallen vall Flöten myr
  Gåtjärnsmyran myr Voxna kronopark Flöten myr
  *Gäddsjön, se Jättsjön, Lill o. Stor sjöar /Se Vännberget, se Vännbergstorpet t Frosktjärnberget berg
  Gäddsjön sjö Vännbergstorpet t Frosktjärnberget berg
  Gäddsjöån å Vänsjö traktnamn Frosktjärnen tjärn
  Gäddtjärnen tjärn Vänsjö by Fröberget berg
  *Gättdalsslåtten slått Vänsjö by Fröbergsmyren myr
  Hallbrännan skogsområde Vänsjö by Fröbergsslåttern slåttermyr
  Hallmyrbäcken bäck Vänsjö bebyggelse Frönäset udde
  Hellberget, se Hällberget berg Vänsjö by Frönäsviken vik
  Hammarbäcken bäck Vänsjöbodarna fäbodar Förnbu-, Fannbu- fled i natn
  Hammartjärnen tjärn Vänsjöbodarna fäb. vall Gammaltjärnen tjärn
  Hampsänketjärnarna tjärnar Väst i backen lht Gammaltjärnsbäcken bäck
  Hamptjärnen tjärn Väst i gården bebyggelse Gammelollesmyren myr
  Hamrarna terräng Väst i gården gd Gammeltjärnen tjärn
  Handsjöån bäck Väst i gårdsvallen vall Gammeltjärnen tjärn
  Hemstamyren myr Väst-i-stugan gd Gammeltjärnen tjärn
  Hocklaberget höjd Väst i vallen bebyggelse Gammeltjärnsbäcken bäck
  Holmsjön sjö Väst i vallen gd Gammeltjärnåsen ås
  Horemmen berg Väst-i-åsen gd Gammelvallsbäcken bäck
  Horemsbäcken bäck Årberget by Gammelvallsviken vik
  Horemsmyran myr Årberget by Garpmyren myr
  Hundbrännmyran myr Åsen bebyggelse Giggön holme
  Hundnäset näs Åsen gd Godberget berg
  Hunnilan å Åsvallen fäb.vall Godbergsmyran mosse
  *Hunnilla Sjöoset ?Hunnilåns mynning Älgemyren gd Godbergsmyren myr
  Hunnilsjön sjö Ängersjö traktnamn Godbergsmyrtäkten myrtäkt
  ?Hunnilsjön sjö Ängersjö by Godbergstjärnen tjärn
  ?Hunnilsjön sjö Ängersjö pst Granholmen holme
  Hunnilsjön sjö Ängersjö by Granåsen berg
  Hunnilsjön sjö Ängersjöberget gårdar Granåsen ås
  Hunnilsjön sjö Öjingsvallen fäb. Granön ö
  Hunnilsjön sjö Öjungsvallen fäbodar Gravslåtten myrslåtter
  *Hunnilslåtten slått Öjungsvallen, se Öjingsvallen fäb. Gravslåttflarken lugnvatten
  Hunnilån å Örnåsen by Gravslåttlugnet lugnvatten
  Hunnilån å Örnåsen by Grossmyren myr
  Hussjön sjö Östan ån bebyggelse Grossmyråsen ås
  Häggebutjärnen tjärn Öst i fähuset bebyggelse Gräsmyrtjärnen tjärn
  Hällberget berg Öst i gården bebyggelse Gräsmyrtjärnen tjärn
  Hällberget berg Öst i gården förr gård Gräsvattnet sjö
  Hällberget berg Öst i gården gd Gräsvattnet sjö
  Hälleberget, se Hällberget berg   Gröningen sjö
  Hästberget berg o. triangelpunkt   Gröningen sjö
  Hästhagen skogsparti   Gröningen., Lilla sjö
  Hästskotjärnen tjärn   Gröningslåtten myrslåtter
  Högholmen holme   Gröningsviken vik
  Idvattnet sjö   Gröningsån å
  Idvattsmyran myr   Gröningsåsen berg
  Iguln sjö   Gröningsåsen ås
  Iguln sjö /Se   Gröningsåstjärnarna tjärnar
  Igulån å   Gubbmyran mosse
  Imen sjö /Se   Gubbmyren myr
  Isgulsberget berg   Gudfarshålet tjärn
  Jällstaven myrmark   Guldsundet sund
  Järvan å   Gumtjärnsbäcken bäck
  Järvslättet myr   Gumtjärnbäcken bäck
  Järvån å   Gumtjärnen tjärn
  Jansmyran myr   Gumtjärnen tjärn
  Jo-Kallsåsen höjd   Gumtjärnsslåtten myrslåtter
  Jällstaven delvis sankmark, delvis skog   Gåstjärnen tjärn
  Järvsjön, Lilla sjö   Gåstjärnen tjärn
  Järvsjön, Stora sjö   Gåstjärnen tjärn
  Järvsjön, Lilla o. Stora sjöar   Gåstjärnen tjärn
  Järvån å   Gäddsjön sjö
  Järvån gränså   Gäddsjöån å
  Jättsjön, Lill- o. Stor- sjöar /Se   Gäddtjärnen tjärn
  Kalvtjärnen tjärn   Gäddån å
  Kanaltjärnen tjärn   Gällmyran äga
  Karl-Johansstenen sten   Halla berg
  Karskluckn, se Klucken berg   Hallbrännan höjd
  *Kerstaberget berg? /Se   Hallmyrbäcken bäck
  Killingön holme   Hammaren berg
  Killingön holme   Hammaren, se Öjingshammaren berg
  *Kjälslåtten slått   Hammartjärnen tjärn
  Klossbo terräng   Hampsänketjärnarna tjärnar
  Klucken berg   Hamptjärnen tjärn
  Klucksjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Klucksjön sjö   Hamptjärnen tjärn
  Klåkmyran myr   Hamrarna berg
  Klåkmyrkällan vattendrag?   Hamrarna berg
  Knallen höjd   Hamrarna berg
  *Knarrehål berg   Hammarsbäcken bäck
  Knusterhammaren berg   Hammarstjärnen tjärn
  Koberget höjd   Harptjärnen tjärn
  Kobergsmyran myr   Helvetet mosse
  Koltjärnsbäcken bäck   Hemberget, se Djupsjöberget berg
  Korpåsen berg   Hemstamyren myr
  Kotjärnen tjärn   Holmsjön sjö
  Kotjärnen tjärn   Holmsjön sjö
  Kroktjärnen tjärn   Holmslåttbäcken bäck
  Kroktjärnen tjärn   Holmslåttern skogsslåtter
  Kullberget höjd   Holmslåtten myrslåtter
  Kulltjärnen tjärn   Horemmen berg
  Kuntmyran myr   Horemmen berg
  Kvarnbergsviken vik   Horemsbäcken bäck
  Kvarnsjön sjö /Se   Horemsmyren mosse
  Kvarnsjön sjö   Horemstjärnen tjärn
  Kvarnsjön sjö   Hundraabborrtjärnen tjärn
  Kvarnån å   Hundznäzet näs
  Kåsen sankmark   Hundsnäset näs
  Källtråden inhägnad källa /Se   Hunnilen sjö
  Käringnålmyran myr   Hunnilosen bäckmynning
  Käringstjärnsmyren myr   Hunnilsjön sjö
  Käringtjärnen tjärn   Hunnilsjön sjö
  Kölbäcken bäck   Hunsbrännsmyren myr
  *Lappkojholmen holme? /Se   Hussjön sjö
  Lekmyran myr   Hussjön sjö
  Lill-Aspåsen höjd   Hussjöån å
  Lill-Drocksjön sjö   Huvudlöstjärnen tjärn
  Lill-Gröningen höjd   Hårslåtten myrslåtter
  Lill-Gröningsåsen höjd   Häggebutjärnen tjärn
  Lill-Gåtjärnen tjärn   Hällbergsbäcken bäck
  Lillhallan höjd   Hällborgstjärnen tjärn
  Lill-Järvsjön sjö   Hällbergstjärnen tjärn
  Lill-Järvsjön sjö   Hällbolugnet lugnvatten
  Lill-Järvsjön sjö   Hästhagen betesmark
  Lill-Järvsjötjärnen tjärn   Hästmyren myr
  Lillknätten höjd   Högholmen holme
  Lill-Lomtjärnen tjärn   Högholmen holme
  Lill-Målingsberget berg   Högsöttern myr
  Lill Tyckeln, se Trygg-Tyckeln Saknas   Idvattenzmyran mosse
  Lill-Öjingen sjö   Idvattnet sjö
  Lillån å   Idvattnet sjö
  Lill-Ängersjön sjö   Iguln sjö
  Lingåsen höjd   Iguln sjö
  Linnåsen? Saknas /Se   Igulsberget berg
  Linnåsen ås /Se   Igulsån å
  Ljusbäcken å   Igulsåsen ås
  Ljusbäcken Saknas /Se   Igulån bäck
  Ljusnan älv   Jagamyren myr
  Ljusnan älv   Jerfsjön, L. St. sjöar
  Ljusnan vattendrag   Johannesbacken potatisland
  Loktjärnen tjärn   Jo-Kallsåsen ås
  Lomsjön sjö   Jonkholmen holme
  Lussna älfven, se Ljusnan älv   Jo-Persvallen vall
  Lussna älfven, se Ljusnan älv   Järnslåttern myrslåtter
  Långhässjetjärnen tjärn   Järvan å
  Långtjärnen tjärn   Järvsjön, Lilla sjö
  Långtjärnen tjärn   Järvsjön, Stora sjö
  Långtjärnen tjärn   Järvsjön sjö(ar)
  Långtjärnsbäcken bäck   Järvslättet(?) hed
  Lövhusmyran myr   Järvån å
  Majorsmyran myr   Kallbäckhamrarna berg
  Malmmyran myr   Kanalnäset näs
  *Malongsberg, se Målingsberget berg   Kanaltjärnen tjärn
  Malungz B:, se Målingsberget berg   Kalvtjärnen tjärn
  Melongsberget, se Målingsberget berg   Kalvtjärnkroken vägkrök
  Messekölen berg   Kattuggledalen dal
  Messukölen höjd o. triangelpunkt   Killingön ö
  Milmyran myr   Killingön ö
  Mjömyran myr   Killingön ö
  Mjömyråsen ås   Klossbomyren myr
  Mjösjön sjö   Klubban tjärn
  Mullbrotjärnen tjärn   Klubbdiket dike
  Myggtjärnen tjärn   Klucksjön sjö
  Myrtäkttjärnen tjärn   Klucksjön sjö
  Målangsberget, se Målingsberget Saknas   Klåkmyrbäcken bäck
  Målingsberget berg   Klåkmyren myr
  Målingsberget berg   Knallen berg
  ?Målingsberget berg   Knarrtjärnen tjärn
  Målingsberget berg   Knusterhammarn berg
  Målingsberget berg   Knättbäcken bäck
  Målingsberget berg   Knätten, Lilla berg
  Målingsberget berg   Koberget berg
  Målingsberget berg   Koberget berg
  Målingsberget berg   Kobergshagen gränslinje
  Målingsslåtten myrmark   Kolzättjärnarna tjärnar
  Målungsberget, se Målingsberget berg   Kolsättjärnarna tjärnar
  Målågsberget, se Målingsberget berg   Kontmyren mosse
  Målångsberget, se Målingsberget berg   Korpåsen berg
  Målängsberg, se Målingsberget berg   Korpåsen ås
  Målängsberget, se Målingsberget berg   Kotjärnen tjärn
  Mårdslättjärnen Övre tjärn   Kotjärnen tjärn
  Mårdslättmyran myr   Kotjärnen tjärn
  Mårdslättsbäcken bäck   Kotjärnsbäcken, se Råbäcken bäck
  Mårdslättstjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Mällungsberg, se Målingsberget berg   Kroktjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Mörttjärnen tjärn   Krokuttjärnen, se Kroktjärnen tjärn
  Mörtviken vik   Kronoparken kronopark
  Nasbäcken bäck   Kråknäset näs
  Nasen höjd   Kråkön ö
  Nasen berg /Se   Kullberget berg
  Nastjärnarna tjärnar   Kullflon mosse
  Nasåsen höjd   Kulltjärnen tjärn
  Nattskallen höjd   Kullvallen fäb. vall
  Nergårdstjärnen tjärn   Kullvägen väg
  Norriberget höjd   Kvarnberget berg
  Norriåsen ås   Kvarnberget berg
  Nybotjärnen tjärn   Kvarnbergstäkten, se Skålen odling
  Näset näs   Kvarnbergsviken vik
  Objörslandet skogsområde   Kvarnsjödammen damm
  Ormentjärnen tjärn   Kvarnsjöflarkarna vattendrag
  Ormsjön sjö   Kvarnsjöflarken sjöliknande utvidgning
  Orrflon myr   Kvarnsjöholmen holme
  Orrhögen höjd   Kvarnsjön sjö
  Orrtjärnsklitten höjd   Kvarnsjön sjö
  Per-Ersflon myr   Kvarnsjötjärnen tjärn
  Per-Erstjärnen tjärn   Kvarnån å
  Persmyran myr   Kyrkdalen sluttning
  Persmyrbäcken bäck   Källtrådan inhägnad källa
  Port-Arturmyran myr   Käringtjärnen tjärn
  Port-Arturviken vik   Kölbäcken bäck
  Pultjärnen tjärn   Kölen bergområde
  Pål-Tures-tjärnen tjärn   Kölviken vik
  *Revvattensjön sjö /Se   Lekmyren mosse
  Risberget berg   Lekmyren myr
  *Risbergsslåtten slått   Lekmyråsen ås
  Rolfåsen höjd   Lernäset näs
  *Roröst gränsmärke   Lillaspåsen berg
  Rysstjärnen tjärn   Lill-Aspåsen ås
  *Råberget berg   Lill-Drocksjön sjö
  Råbäcken bäck   Lill-Gröningen sjö
  Råbäcken bäck   Lill-Gröningsåsen ås
  Råkallen höjd   Lill-Gåstjärnen tjärn
  Råkallstjärnen tjärn   Lill-Halla berg
  Rångtjärnarna tjärnar   Lillholmen holme
  Rångtjärnen, Lilla tjärn   Lill-Järvsjön sjö
  Rångtjärnen, Stora tjärn   Lilljärvsjötjärnen tjärn
  Rångtjärnen tjärn   Lill-Järvsjötjärnen tjärn
  Rävahögen terräng   Lill-Jättsjön sjö
  Rävbillingen terräng?   Lill-Jättsjön sjö
  Rävkullbacken höjd   Lillknätten berg
  Rävkullbacktjärnen tjärn   Lill-Lomtjärnen tjärn
  Rävmyran myr   Lillmyren myr
  Rävmyrtjärnen tjärn   Lill-Myrviken vik
  Rödberget berg   Lill-Ormtjärnen tjärn
  Rörsjön sjö   Lill-Råkallen berg
  Rörtjärnen tjärn   Lillrångtjärnen tjärn
  Rötanäset näs   Lill-Rångtjärnen tjärn
  Sandtjärnberget berg   Lill-Röjeön, se Röjeön ö
  Sandtjärnbäcken å   Lillrönningen odling
  Sandtjärnbäcken å   Lilltjärnen, se Lill-Rångtjärnen tjärn
  Sandtjärnen tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Sangen sjö   Lill-Tellåstjärnen tjärn
  Sangen sjö   Lill-Ängersjön sjö
  Sangen sjö /Se   Lill-Öjingen sjö
  Sangnäset näs   Lillöringstjärnen tjärn
  Sangån å   Lingåsen berg
  Sarasmyrbäcken bäck   Lingåsen ås
  Sillersjön sjö   Linkabacken sluttning
  Silvertjärnen tjärn   Ljusbäcken bäck
  *Sjöarflyen mosse   Ljusbäcken bäck
  Sjöartjärnen tjärn   Ljusnan älv
  Sjövikstjärnen, Lilla o. Stora tjärnar   Loktjärnen tjärn
  Skalbäcken bäck   Lomsjön sjö
  Skatmyran myr   Lomtjärnarna tjärnar
  Skektjärnarna tjärnar   Lomtjärnarna tjärnar
  Skogstjärnen tjärn   Lomtjärnbackarna höjder
  Skugg-Erkåsen ås   Lustjärnen tjärn
  Skurberget berg   Lustjärnen tjärn
  Skurbergstjärnen tjärn   Lustjärnen tjärn
  Skäftesmyran myr   Långflon mosse
  Slipnon tjärn   Långfloen myr
  Smedjetjärnen tjärn   Långholmen holme
  Småängena sank mark?   Långhässjetjärnen tjärn
  Snällholmen holme   Långtjärnen tjärn
  Spelflottsudden udde   Långtjärnen tjärn
  Starrtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Stensjöbäcken bäck   Lövhusmyren myr
  Stensjön, Norra sjö   Majasholmen holme
  Stensjön sjö   Majorsmyren myr
  Stensjön sjö   Malismyren myr
  Stentjärnen, Lilla tjärn   Marmaskiftet skogsskifte
  Stentjärnen tjärn   Messekölen berg
  Stentjärnen tjärn   Messukölen berg
  Stentjärnen, Stora tjärn   Midsommarsbäcken bäck
  Stenåsen höjd   Midsommarsmyren myr
  Storberget berg   Milmoren bergsluttning
  Storbergstjärnen tjärn   Milmyren myr
  Storbrännan bergssluttning   Milmyrtjärnen tjärn
  Stor-Drocksjön sjö   Mjölknäsudden udde
  Stor-Gröningen sjö   Mjömyren myr
  Stor-Gröningsåsen ås   Mjömyråsen ås
  Storhallan höjd   Mjönäset näs
  Storholmen höjd   Mjösjön sjö
  Storholmen holme   Mjösjön sjö
  Stor-Järvsjön sjö   Mullbrotjärnen tjärn
  Stor-Järvsjöån å   Mullbrotjärnen tjärn
  Stor-Jättsjön sjö   Myggtjärnen tjärn
  Storknätten höjd   Myggtjärnen tjärn
  Stor-Lomtjärnen tjärn   Myren-ovan-hagarna myr
  Stormyran myr   Myrtäkttjärnen tjärn
  Stormyran myr   Myrviken vik
  Stormyran myr   Myrviksholmen holme
  Stormyren mosse   Målingsberget berg
  Stormyrtjärnen tjärn   Målingsberget berg
  Stor-Målingsberget berg   Målingsslåttern myrslåtter
  Storoxbron skogsområde?   Målingslåtten myr
  Stor-Sangmyran myr   Mårdslåttern myrslåtter
  Stor-Sangviken vik   Mårdslättbäcken bäck
  Stortjärnen tjärn   Mårdslättmyren myr
  *Stortjärnsåsen berg   Mårdslättjärnen, Nedre, se Mårdslättjärnen, Yttre tjärn
  *Stortjärnsåsen berg   Mårdslåttjärnen, Yttre tjärn
  Stortjärnåsen berg   Mårdslättjärnen, Yttre tjärn
  *Stortjärnåsmärket gränsmärke   Mårdslåttjärnen, Övre tjärn
  Stor-Ängersjön sjö   Mårdslättjärnen, Övre tjärn
  Stor-Öjingen sjö   Måsholmen holme
  Storön holme   Märrtjärnen tjärn
  Strännäsbäcken bäck   Mörttjärnen tjärn
  Strännäshögen höjd   Mörttjärnen tjärn
  Strännästjärnen tjärn   Mörttjärnen tjärn
  Stuguberget höjd   Mörttjärnen tjärn
  Svartåsen ås   Mörtviken vik
  *Sua sjö?   Nasbäcken bäck
  Suaberget berg   Nasbäcken bäck
  Suaberget berg   Nasen berg
  Suaberget berg   Nasen berg
  ?Suaberget berg   Nastjärnarna tjärnar
  Suaberget berg   Nastjärnarna tjärnar
  Suabäcken å   Nasåsen berg
  *Sundaberg berg   Nattskallen bergshöjd
  *Suårå   Nattskallen höjd
  *Surigrubba Saknas   Nattskalltjärnen tjärn
  Svarthålet vik   Nattskalltjärnen tjärn
  Svartsjön sjö /Se   Norreåsen ås
  Svartsjön sjö   Norr i berget berg
  Svarttjärnen tjärn   Norr i åsen berg
  Svarttjärnen tjärn   Nybotjärnen tjärn
  Svensängesbäcken bäck   Nybubäcken bäck
  *Sälers och Sjöarflyen mosse   Nybufloen myr
  Sävtjärn tjärn   Nybutjärnen tjärn
  Sävtjärnen tjärn   Nyslåtten myrslåtter
  Sävåsen ås   Näcktjärnen tjärn
  Teven skogsområde   Näcktjärnen, se Blanktjärnen tjärn
  Teven höjd   Ormentjärnen tjärn
  Tidholmsnäset näs   Ormsjön sjö
  *Tjänoskällan källa   Ormtjärnen, Lilla tjärn
  Torssundet sankmark   Ormtjärnen, Stora tjärn
  Torsåsen ås   Orrflon mosse
  Traneflon myr   Orrhögen berg
  Tronslyckan el. Tronstäkten täkt /Se   Otjärnen tjärn
  Tronstäkten el. Tronslyckan täkt /Se   Perersbäcken bäck
  Tusenabborrtjärnen tjärn   Per Ersflon mosse
  Tällåsbäcken bäck   Per Erstjärnen tjärn
  Tällåsen bergsrygg   Pererstjärnen tjärn
  Tällåstjärnen tjärn   Ollesloken slåtteräng
  Tällåstjärnen, Lilla tjärn   Opp i gårdsholmen holme
  Uppsalaholmen holme   Ormenstjärnen tjärn
  Uvberget höjd   Ormsjön sjö
  Vallmotjärnen, Lilla, Mellersta, Stora tjärnar   Ormtjärnarna tjärnar
  Vallsmyran myr   Ormtjärnbäcken bäck
  Vallsmyren mosse   Orrfloen myr
  Vallstället skogsområde   Orrhögen berg
  Voxhallan höjd   Otjärnen tjärn
  Voxhällarna hällar   Oxögat tjärn
  Voxnan älv   Perfarbrorstjärnen tjärn
  Voxnaälven älv   Perfarbrortjärnen tjärn
  *Vålbäcken bäck   Persmyren myr
  *Vånberget berg   Perstjärnen tjärn
  Voxhallen berg /Se   Piggfloen myr
  Voxhällarna berg /Se   Port Arthurholmen holme
  Välla å /Se   Port Arturviken vik
  Vällån å   Port Arthurviken vik
  Vännberget berg   Prästänget äng
  *Vänsjöhammaren berg /Se   Pultjärnen tjärn
  Vänsjöhammaren höjd   Puppaloken starrbeväxt myr
  Vänsjön sjö   Pål Turestjärnen tjärn
  Vänsjön, Lilla o. Stora sjöar /Se   Pålturstjärnen tjärn
  Vänsjön, Lilla o. Stora sjöar   Ratvrån myr
  Vänsjön, Lilla sjö   Remmsvägen körväg
  Vänsjön, Stora sjö   Riddarholmen höjd
  Vänsjön, Stora sjö   Riddarholmen myrholme
  Vänsjöån å   Risberget berg
  Årbergsmyran myr   Risberget berg
  Åsbäcken å   Risbergstjärnen tjärn
  Åssjön sjö   Risänget myr
  *Ægulssiön, se Iguln sjö /Se   Rolfsåsen ås
  Älgemyran myr?   Rotön ö
  Älgön holme   Rungtjärnen tjärn
  Ängersjöberget berg   Rungtjärnen, se Rångtjärnen tjärn
  Ängersjökölen berg /Se   Rysstjärnen tjärn
  Ängersjökölen berg   Rysstjärnen tjärn
  Ängersjökölen utmark /Se   Råbäcken bäck
  Ängersjön sjö   Råbäcken, se Brötesbäcken bäck
  Ängersjön sjö /Se   Råkallen berg
  Ängersjön, Lilla o. Stora sjöar   Råkallen berg
  Ängersjön, Stora o. Lilla sjöar   Råkallen berg
  Ängersjön, Stora o. Lilla sjöar /Se   Råkallen berg
  Ängersjön sjö /Se   Råkallsbäcken bäck
  Ängersjön, St. o. L. sjöar /Se   Råkallstjärnen tjärn
  Ängertjärnen tjärn   Råkalltjärnen tjärn
  Ängerån å   Rångtjärnen tjärn
  Ängerån å   Rångtjärnen tjärn
  Ängrån å /Se   Rångtjärnen tjärn
  Ängran (Ängrån) å /Se   Rävahögen äga
  Ängran å /Se   Rävbillingen myr(ar)
  Ängran å /Se   Rävkullbacken höjd
  Ängraån å /Se   Rävkullbacktjärnen tjärn
  Ängraån å /Se   Rävmyren myr
  Ängraån å /Se   Rävrumpan myr
  Ärttjärnen tjärn   Röberget berg
  Öjingen sjö   Rödberget berg
  Öjingen, Stora o. Lilla sjöar   Röjeön ö
  Öjingsbrännan skogsområde   Röjeön ö
  Öjingshammaren höjd   Rönningen myrslåtter
  Öjingshedarna skogsområde   Rörsjön sjö
  Öjingssundet sund   Rörsåsen berg
  Öjingstjärnen tjärn   Rörsåsen, se Rolfsåsen ås
  Öjingån å   Rörtjärnen tjärn
  Öjungen, se Öjingen, Stora o. Lilla sjö   Rörtjärnen tjärn
  Öjungen, Stora o. Lilla sjöar   Rötanäset näs
  Öjingen sjö /Se   Sakristjärnen tjärn
  Öratjärnen tjärn   Sandtjärnberget berg
  Öringstjärnen tjärn   Sandtjärnberget berg
      Sandtjärnbergsvägen väg
      Sandtjärnbäcken bäck
      Sandtjärnen tjärn
      Sandtjärnen tjärn
      Sangen sjö
      Sangen sjö
      Sangnäset näs
      Sangån å
      Sangån å
      Satboholmen myrholme
      Semberön, se Slanholmen ö
      Sjöviksviken vik
      Sjövikstjärnarna tjärnar
      Sjöviktjärnarna tjärnar
      Skalbäcken bäck
      Skektjärnarna tjärnar
      Sketholmen holme
      Skinnarslåttjärnarna tjärnar
      Skinnarslåttjärnarna tjärnar
      Skinnsäckbacken backe
      Skogstjärnen tjärn
      Skogstjärnen tjärn
      Skruckviken vik
      Skugg-Erikåsen bergås
      Skugg-Erkåsen ås
      Skurberget berg
      Skurberget berg
      Skurbergstjärnen tjärn
      Skurbergstjärnen tjärn
      Skurbergsviken vik
      Skålen odling
      Skålån å
      Slanholmen holme
      Skäftesmyren myr
      Sliphustjärnen tjärn
      Slipnon tjärn
      Smedjetjärnen tjärn
      Smedjetjärnen tjärn
      Småholmarna holmar
      Småängena ängen
      Småängena myrslåtter
      Småängestjärnarna tjärnar
      Småängestjärnarna tjärnar
      Snällholmen holme
      Spinnerhuset f.d. vadmalsstamp
      Stenbittjärnen tjärn
      Stenbittjärnen tjärn
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stentjärnen tjärn
      Stor-Aspåsen, se Aspåsen ås
      Storberget berg
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbergstjärnen tjärn
      Stor-Drocksjön sjö
      Stor-Gröningsåsen sjö
      Stor-Halla berg
      Storholmen myrholme
      Storholmen holme
      Stor-Järvsjön sjö
      Stor-Järvsjöån å
      Stor-Jättsjön sjö
      Stor-Jättsjön sjö
      Storknätten berg
      Stor-Lomtjärnen tjärn
      Stormyren myr
      Stormyren mosse
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stormyrtjärnen tjärn
      Stor-Myrviken vik
      Stor-Ormtjärnen tjärn
      Storoxbron bro
      Storoxbron f.d. kavelbro
      Storoxvägen klövjeväg
      Stor-Råkallen berg
      Stor-Röjeön, se Röjeön ö
      Storrönningen odling
      Stor-Sandtjärnberget, se Sandtjärnberget berg
      Storsangviken vik
      Storstensviken vik
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stor-Ängersjön sjö
      Stor-Öjingen sjö
      Storön ö
      Strandön ö
      Strängnäs-, se Strännäs- fled i natn
      Strängnästjärnen tjärn
      Strännäsbäcken bäck
      Strännäshögen höjd
      Strännästjärnen tjärn
      Strännäsviken vik
      Stuguberget berg
      Sua, se Suaberget berg
      Suaberget berg
      Suaberget berg
      Subäcken bäck
      Subäcken bäck
      Sundbuön ö
      Sundet sund
      Sundet sund
      Surbrunnsmyran mosse
      Svarthålet vik
      Svartmyren myr
      Svartsjöbäcken bäck
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjön sjö
      Svartsjöåsen ås
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svartåsen berg
      Svartåsen ås
      Sågdammen damm
      Sätertjärnen tjärn
      Sätertjärnfloen myr
      Sävtjärndammen dammbyggnad
      Sävtjärnen tjärn
      Sävtjärnen tjärn
      Sävåsen ås
      Tellåsbäcken bäck
      Tellåsbäcken bäck
      Tellåsen berg
      Tellåsen ås(ar)
      Tellåstjärnen tjärn
      Teven skog
      Teven skogsområde
      Tidholmen holme
      Tidholmsnäset näs
      Tidholmsviken vik
      Tiskelbacken höjd
      Torsjöåsen berg
      Torsåsen ås
      Tranefloen myr
      Traneflotjärnen tjärn
      Trolletjärnen tjärn
      Tronslyckan täkt
      Tronstäkten täkt
      Tuppholmen holme
      Tuppvrån myr
      Tusenabborrtjärnen tjärn
      Täll-, se Tell- fled i natn
      Uppsalaholmen höjd
      Ut i gårdsholmen holme
      Ut i morarna bergsluttning
      Uttertjärnen tjärn
      Uttertjärnen tjärn
      Uvberget berg
      Vallmotjärnarna tjärnar
      Vallmotjärnarna tjärnar
      Vallsbäcken bäck
      Vallsbäcken bäck
      Vallsmyren mosse
      Vallstället bergssluttning
      Vargrönningen myrslåtter
      Vargrönningen f.d. odling
      Vikaränget myrslåtter
      Voxhallan berg
      Voxhalla berg
      Voxhällarna berg
      Voxnan älv
      Vällan å
      Vällån å
      Vännbergsfloen myr
      Vänsjöhammaren berg
      Vänsjön, Lilla sjö
      Vänsjön, Lilla sjö
      Vänsjön, Stora sjö
      Vänsjön, Stora sjö
      Vällan å
      Västersjön, se Stora Vänsjön sjö
      Västån å
      Årberget, Norra berg
      Årbergsbron bro
      Åslipen f.d. slipplats
      Åssjöbäcken bäck
      Åssjökällan kallkälla
      Åssjön sjö
      Åssjön sjö
      Älgemyran mosse
      Älgemyråsen ås
      Älgviken vik
      Älgåsen ås
      Älgön ö
      Ängerladurönningen myrslåtter
      Ängersjöberget berg
      Ängersjöberget berg
      Ängersjökölen berg
      Ängersjön sjö(ar)
      Ängersjön, Lilla sjö
      Ängersjön, Stora sjö
      Ängertjärnen tjärn
      Ängertjärnen tjärn
      Ängeråbron, se Årbergsbron bro
      Ängerån å
      Ängravålen område
      Ängravårdsdammen damm
      Ängruån å
      Ärttjärnen tjärn
      Ärttjärnen tjärn
      Ärtmon hed
      Öjingen sjö(ar)
      Öjingsbrännan berg
      Öjingshammaren berg
      Öjingshedarna hed
      Öjingssundet sund
      Öjingstaholmen holme
      Öjingstanäset näs
      Öjingstaviken vik
      Öjingstjärnen tjärn
      Öjingsvallsvägen körväg
      Öjungsån, se Öjingsån å
      Öjingsån å
      Öjungsbrännan, se Öjingsbrännan berg
      Öjungshammaren, se Öjingshammaren berg
      Öjungen, Lilla sjö
      Öjungen, Stora sjö
      Öjungen, L., St. sjöar
      Öjungstjärnen tjärn
      Öjungstjärnen, se Öjingstjärnen tjärn
      Öjungsån stora Öjungens avlopp
      Öramyren mosse
      Öramyren myr
      Örnäset näs
      Örnäset näs
      Örnäshögen höjd
      Östersjön, se Lilla Vänsjön sjö
      Öst i bäcken vik
      Öst i gårdsvallen vall
      Öst i källan kallkälla
      Öst i viken, se Bottenviken vik

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.