ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tännäs socken : Svegs och Hede tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Svenska ortnamn i Tännäs socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Samiska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 146 Naturnamn : 588
    Tännäs sn förklaringar /Se Abborrvikarna sjöar /Se
    Tännäs sn förklaringar /Se Anadalien jaurieh tjärnar /Se
    Sagesmän förteckning /Se Anadalienjohkke å /Se
    Axhögvallen, se Heäukoålkien sjeätere fäbod /Se Anadalienjohkke å /Se
    Backmansliden fäbodar /Se Ana-kroåtja fjälltopp /Se
    Backmanslidens fäb. Saknas /Se Anakroåttja fjällparti /Se
    Baula Saknas /Se Ana-kroåtja fjälltopp /Se
    Biendalie by /Se Ana-kroåtje fjälltopp /Se
    Bienen dalie by /Se Ana-kroåtje fjälltopp /Se
    Biengendalie by /Se Anakroåtjeh fjälltoppar /Se
    Brattrikojorna Saknas /Se Anatjärnarna tjärnar /Se
    Brotjärnkojorna Saknas /Se Anderssjön sjö /Se
    Broktjärnkojorna lappl. lappläger /Se Anderssjötjälen sankmark /Se
    Bruksvallarna by /Se Anderssjötjälen, se Tjeäla sjörikt område /Se
    Burvallen Saknas /Se Anådalien jaurieh tjärnar /Se
    Båulangsatieh lappläger /Se Anåfjället fjäll /Se
    Daddåvallen fäb., se Deätten Sjeätere Saknas /Se Anåfjället, se Ånfielle fjällmassiv /Se
    Deätten Sjeätere fäbod /Se Anåfjället fjäll /Se
    Djupdalsvall fäb., se Jupdalien sjeätere Saknas /Se Anåkroken fjäll /Se
    Fjällnäs by /Se Anåkroken fjälltopp /Se
    Fjällnäs gårdar /Se Anåkroken, se Anakroåtjeh fjälltopp /Se
    Fjällnäs gårdar /Se Anån å /Se
    Fjällsjön (tjärn och) lappläger /Se Anån, se Anadalienjohkke å /Se
    Fjätdalen, se Gännere gårdar /Se Anåtjärnarna tjärnar /Se
    Flon gårdar /Se Anåtjärnarna tjärnar /Se
    Flåa gårdar /Se Balkiesjarhvie fjäll /Se
    Funnäsdalen by /Se Barma fjällsluttning /Se
    Funnäsdalen, se Bienen dalie el. Biendalie by /Se Barmantjörne tjärn /Se
    Fäb. gård /Se Barman-tjörneh sjöar /Se
    Fäb. Saknas /Se Bartvålen fjäll /Se
    Fäb. Saknas /Se Baula, se Båula Saknas /Se
    Fäb.[od], se Härvålle torppt. /Se Baune fjäll /Se
    Galove torppt. /Se Baune fjäll /Se
    Gielle f.d. lappläger /Se Bienendalien bärje berg /Se
    Gielle lappläger /Se Bijjie Mokke sjö /Se
    Gielle lappläger /Se Bijjie sovvena sjö /Se
    Gielle lappläger /Se Blåstöten fjälltopp /Se
    Giellen goåtieh lappläger /Se Blåstöten fjälltopp /Se
    Giellen goåtieh lappläger /Se Bolagen sjö /Se
    Gielle f.d. sommarviste /Se Bolagen sjö /Se
    Gierdebaune lappläger /Se Botjärnen tjärn /Se
    Gierdebaunen goåtieh lappläger /Se Botjärnen sjö /Se
    Gierege(ngoåtie) Saknas /Se Brahttrije fjäll /Se
    Gieregengoåtie Saknas /Se Brattriet, se Brahttrije fjäll /Se
    Gille, se Gielle lappläger /Se Brattriet fjäll /Se
    Gillen goåthieh, se Giellen goatieh lappläger /Se Bredåsjön, se Preäjjasjönjaurie sjö /Se
    Giettje(n goåtieh) torpt. /Se Bredåsjön sjö /Se
    [Gröndalen], se Kreänan audieh lappläger /Se Bredåsjön sjö /Se
    Gunnarsvallen fäb., se Gunnasjvålle Saknas /Se Bredåvålarna lågfjäll /Se
    Gunnasjvålle fäb. /Se Bredåvålarna, se Brejasjien varta fjäll /Se
    Gännere gårdar /Se Bredåvålarna lågfjäll /Se
    Gäsj-beäla torpt. /Se Brejasen jaurie sjö /Se
    Heäuk-oålkien sjeätere fäbod /Se Brejasjien varta fjäll /Se
    Hålman sjeätere fäbod /Se Breännehke berg /Se
    Holmvall fäb., se Hålman sjeätere Saknas /Se Brändstöten fjäll /Se
    Hångvallen fäb. Saknas /Se Brändstöten fjäll /Se
    Härvolle torpt. /Se Bustvålen fjäll /Se
    Jo Esjan sjeätere Saknas /Se Bålsgenjaurie sjö /Se
    Jo Esjan sjpättja Saknas /Se Båula Saknas /Se
    Jolteren andieh rengårdar /Se Båula slätt /Se
    Jon Ersbygget Saknas /Se Båvla fjällsluttning /Se
    Jon Ersbygget gård /Se Båvla skogsslätt /Se
    Jupdalien sjeätere fäbod /Se Båvlanjohkke å /Se
    Karlvallen fäb. Saknas /Se Båvlan tjörneh tjärnar /Se
    Karlvallen fäb. torp /Se Daddsj. sjöar /Se
    Kasjbiele f.d. lappläger /Se Daddsjön, Nedre sjö /Se
    Klasbähkke lappläger /Se Dalskushån, sjö /Se
    Kleähppien sjetere fäbod /Se Datjevarda fjäll /Se
    Klinke bebyggelse /Se Deätte å /Se
    Klinken gård /Se Deätten Jaurieh sjöar /Se
    Klinkvallen fäb., se Klintjen sjeätere »Saknas» /Se Deätten-johkke å /Se
    Klintje gård /Se Deätten Varda berg /Se
    Klintje bebyggelse /Se Deättenvarta lågfjäll /Se
    Klintjen sjeätere fäb. /Se Drompe, se Svansjökläppen fjällhöjd /Se
    Klintjen sjeätere fäbod /Se Enfloa slätt /Se
    Kockvall fäb. Saknas /Se Enflon, se Enfloa slätt /Se
    Kojevallen fäb[od] Saknas /Se Falkejappe berg /Se
    Kreänan audieh lappläger /Se Falkhöjden berg /Se
    Käringsjön (sjö och) gd /Se Falkhöjden fjäll /Se
    Käringsjön torp /Se Falkhöjden berg /Se
    Käringsjövallen gd /Se Falkjappe fjäll /Se
    Lappl[äger] Saknas /Se Falkvålen berg /Se
    Lappläger f.d. lappläger /Se Feäitan jaurie sjö /Se
    Lappläger f.d. lappläger /Se Fjällsjön tjärn (och lappläger) /Se
    Lappläger, se Gäsj-beäla torp /Se Fjällsjön, se Varienjaurie sjö /Se
    Lappl[äger] torp /Se Fjälländan, se Ånfiellen (lolie) njuönie fjällparti /Se
    Lillkläppv[allen] fäbod /Se Fjälländan fjällparti /Se
    Lillåsvallen fäb. Saknas /Se Fjälländan fjällutsprång /Se
    Lillängsvallen fäb. fäb /Se Fjättjän, se Feäitän jaurie sjö /Se
    Ljusnedal kyrkby /Se Flåhta fjällparti /Se
    Ljusnedal bruk o. brukssamhälle /Se Flåten, se Flåhta fjällparti /Se
    Malonagen V[ästra], se Västasjön gardene gård /Se Flåten Saknas /Se
    Malmagen, V[ästra] gård /Se Flåtj[ärn] sjö /Se
    Malmagen, Östra, se Malmege gd /Se Funnäsdalssjön sjö /Se
    Malmagsliden lappl. torp /Se Funäsdalsb[erget] berg /Se
    Malmagsliden lappl(äger) Saknas /Se Gaisjie Saknas /Se
    Malmege gård /Se Galtjärnåsen ås /Se
    Moskelåse gård /Se Garhpa dalföre /Se
    Movallen fäbod /Se Garhpanjohkke bäck /Se
    Myskelvadet lappl., se Galove Saknas /Se Gaske Sovvene sjö /Se
    Myskelåsen gd /Se Geärdeksbähtje bäck /Se
    Myskelåsen gård /Se Geärdeks-tjärne sjö /Se
    Neässa by /Se Gielle fjäll /Se
    Ol-Jonsvallen Saknas /Se Giellen-jaurie sjö /Se
    Ol-Jonsvallen torp /Se Giellenjohkke bäck /Se
    Prauga lappläger /Se Giellen-Johkke å /Se
    Prauga lappläger /Se Giellen-johkke å /Se
    Prauga lappläger /Se Giellentjahkke fjällhöjd /Se
    Preännege torp /Se Giellen-varie fjäll /Se
    Preännehke lappläger o. berg /Se Gieltetjahkke fjällhöjd /Se
    Proke bruk o. brukssamhälle /Se Gieregenjaurie sjö /Se
    Rogsbodarna, se Rojen buah triangelpunkt /Se Gieregen tjörne sjö /Se
    Rojen buah triangelpunkt /Se Giertebaune fjällhöjd /Se
    Ruvallen gård /Se Gierdebaune fjäll /Se
    Ryd gård /Se Giertebaune fjäll /Se
    Ryd Saknas /Se Giertebaunen johkke bäck /Se
    Rösjöngoåtieh f.d. lappläger /Se Gihppergaisjie fjälltopp /Se
    Sjneäregen goptieh lappläger /Se Gihppergaisjie fjäll /Se
    Skadetjepraste f.d. lappviste /Se Gihppergaitjie fjäll /Se
    Skadetje-praste lappläger /Se Gihppergaisjien jaurie tjärn /Se
    Skärna del av lappby /Se Gihppergaisjien jaurie sjö /Se
    Skärna, se även Skärnja Saknas /Se Gihppergaisjien johkke (älv) å /Se
    Skärnan-bielie lappby /Se Gihppergaisjien johkke å (älv) /Se
    Skärnja lappskatteland /Se Gihppergaisjien johkke å /Se
    Skärnja lappby /Se Gihppergaisjien tjörne tjärn /Se
    Skärnjekh lappby /Se Gille, se Gielle fjäll /Se
    Snjärehke f.d. lappviste /Se Glän, Lilla, se Kleärenjaurieh sjö /Se
    Storkläppvallen, se Kleähppien sjeätere fäbod /Se Glän, L[illa], se Ohttje Kleäde sjö /Se
    Storvallen fä(bod) /Se Glän, Stora sjö /Se
    Sutmetje lappläger /Se Glän, S[tora] se Kleäden jaurie sjö /Se
    Teänndalie by /Se Glänhån sjö /Se
    Tjeälan goåtieh lappläger /Se Glänhån sjö /Se
    Tjärnvallen, se Tjärn-vålle torp /Se Glänvålen, se Skadetjepraste fjäll /Se
    Tjärnvallen fäb[od] Saknas /Se Glänvålen fjäll /Se
    Tjärnvålle torp /Se Gråtietjahkke fjällparti /Se
    Torrbergsvall fäb. Saknas /Se Goåtietjahkke fjäll /Se
    Trappåsen fäb[od] Saknas /Se Groåkienjaurie sjö /Se
    Tänndalen by /Se Grufsjöhöjden, se Klammokse fjäll /Se
    Tänndalen, se Teäundalie by /Se Grufvålen, se Krovvebaune fjäll /Se
    Tännäs by /Se Gruvsjöhöjden fjällhöjd /Se
    Vestasjön gardene gård /Se Gruvvålen fjäll /Se
    Vivallen gård /Se Gråsejtjärnarna, se Oksentjörneh sjöar /Se
    Vålleh by /Se Gråstöten berg /Se
    Åbberviken goåtieh torp /Se Gråstöten, se Kraviestjarhvie fjälltopp /Se
    Ängesvallen fäbod /Se Gråvålen fjällhöjd /Se
    Ängesvallen fäbod /Se Gråvålen, se Mihtten Varda fjäll /Se
      Grönfjället fjäll /Se
      Grönfjället, se Kreäna el. Kreänan Varda fjäll /Se
      Grönsjöarna sjöar /Se
      Grönsjöarna, se Kreänan jaurieh sjöar /Se
      Gröntj[ärn] sjö /Se
      Grönvålen, se Kruänanvarda fjäll /Se
      Grönvålen, se Baune m.fl fjäll /Se
      Grönvålen, se Kreänanvarta fjäll /Se
      Grönån å /Se
      Grönån, se Kreänan johkke å /Se
      Guhttensjön jaurie sjö /Se
      Gunnaarsstöten, se Tjällie fjäll /Se
      Gunnarstöten berg /Se
      Gunnarsvålen berg /Se
      [Gunnarsån] å /Se
      Gånnerenjohkke bäck /Se
      Gänneren varda berg /Se
      Gäutsejaurie sjö /Se
      Hammarfjället fjäll /Se
      Hammere fjäll /Se
      Hammarfjället, se Hammere fjäll /Se
      Handskakinuvålen, se Hansjken-tjahkke fjäll /Se
      Handskinnvålen lågfjäll /Se
      Handsjken-tjahkke fjäll /Se
      Handsjkenvarta Saknas /Se
      Hanskinntjahkke-varda lågfjäll /Se
      Hierkienkleähppa fjällhöjd /Se
      Holmtjärnen tjärn /Se
      Holmtjärnen sjö /Se
      Håa sjö /Se
      Hålmantjahkke fjällhöjd /Se
      Hån, se Håa sjö /Se
      Hårratjahkke fjällhöjd /Se
      Härrahtjahkke fjäll /Se
      Härrahtjahkken johkke å /Se
      Hästkläppen fjällhöjd /Se
      Hästkläppen fjäll /Se
      Högfjället, se Datjevarta fjäll /Se
      Jauretje-gieutse Saknas /Se
      Jauriegäutse, Jauretjegärtie Saknas /Se
      Jauriegäutsenjohkke bäck /Se
      Jillie Våhna sjö /Se
      Joltere fjällhöjd /Se
      Joltere fjälltopp /Se
      Jorbetjahkke fjäll /Se
      Jorbe-tjahkken tjörne tjärn /Se
      Jorpetjahkke fjällparti /Se
      Jorpetjahkke fjälltopp /Se
      Juovenjuömentjåme tjärn /Se
      Jupdalie dalgång /Se
      Jupdalien johkke bäck /Se
      Kahpproe fjäll /Se
      Kahproen njuönie fjällutsprång /Se
      Kahttrije fjällparti /Se
      Kapproe fjäll /Se
      Kapproe, se även Kahp(p)roe Saknas /Se
      Kappruet, se Kahpproe o. Kapproe fjäll /Se
      Kappruet fjällhöjd /Se
      Kappruskaftet, se Kahproennjuönie fjällutsprång /Se
      Kappruskaftet fjällutsprång /Se
      Kariknallarna fjäll /Se
      Kartknallarna fjäll /Se
      Klammekse fjällhöjd /Se
      Klammokse fjäll /Se
      Klasberget berg /Se
      Klasberget, se Klasbärje fjäll /Se
      Klasbäcken bäck /Se
      Klasbäcken bäck /Se
      Klasb[äcken], se Klasjaurien Johkke bäck /Se
      Klasbärje fjäll /Se
      Klas(e)-jaurie sjö /Se
      Klasejaurie tjärn /Se
      Klasejaurienjohkke bäck /Se
      Klasjaurien johkke bäck /Se
      Klasjaurien johkke bäck /Se
      Klastjärnen sjö /Se
      Kleädenjaurie sjö /Se
      Kleäden jaurie sjö /Se
      Kleäden jaurie, se Klieden jaurie Saknas /Se
      kleähppah fjäll /Se
      Kleähppie fjälltopp /Se
      Kleähppie fjälltopp /Se
      Kleähppie fjälltopp /Se
      Kleäh(p)pie fjälltopp /Se
      Kleärenjaurie sjö /Se
      Kleärenjallrieh sjöar /Se
      Kliedan jaurie sjö /Se
      Kliehppie fjällhöjd /Se
      Kläppnäset näs /Se
      Kläppnäset udde /Se
      Kojetj[ärn] tjärn /Se
      Kojetjärnen tjärn /Se
      Krahlan tjörne sjö /Se
      Krattelsjön sjö /Se
      Krattelsj[ön], se Krahlan tjörne sjö /Se
      Kraviestjarhvie fjälltopp /Se
      Kreäna fjäll /Se
      Kreäna (?) fjäll /Se
      Kreänan baune fjäll /Se
      Kreänan jaurieh sjöar /Se
      Kreänan jaurieh sjöar /Se
      Kreänan johkke å /Se
      Kreänan johkke å /Se
      Kreänan varda fjäll /Se
      Kreänan varda fjäll /Se
      Kreänan varda fjäll /Se
      Kroksjön sjö /Se
      Kroksjön, se Vardan Tjörne sjö /Se
      Kroktjärn, se Kroktjörne sjö /Se
      Kroktjärnen sjö /Se
      Kroktjärnen tjärn /Se
      Kroktjärne sjö /Se
      Krovetjahkke fjällhöjd /Se
      Krovvebaune fjäll /Se
      Krovve-tjahkke fjäll /Se
      Krovve-tjahkke fjäll /Se
      Kroåkienjaurie sjö /Se
      Kroåtjanjaurie sjö /Se
      Kruänan jouriek sjöar /Se
      Kruänanjohkke å /Se
      Kruänanjohkke å /Se
      Kruänantjahkke fjäll /Se
      Kruänanvarda fjällhöjd /Se
      Kruänanvarie fjällhöjd /Se
      Käringsjön sjö (och gd) /Se
      Käringsjön sjö /Se
      Lillfjället fjäll /Se
      Lillfjället fjällparti /Se
      Lillfjället fjäll /Se
      Lill Ruten fjäll /Se
      Lill Ruten, se Ohttje Rute fjälltopp? /Se
      Lillskarven fjäll /Se
      Lillån å /Se
      Lillåsen berg /Se
      Linjetj[ärn], St[ora] tjärn /Se
      Linjetjärn, St[ora] sjö /Se
      Stora Linjetjärnen tjärn /Se
      Ljusnan, se Gihppergaisjien johkke älv /Se
      Ljusnan, se Lussna och Skärn(j)an johkke älv /Se
      Ljusnan älv /Se
      Ljusnan älv /Se
      [Ljusnestöten], se Gihpperguisjie tjärn /Se
      Ljusnetjärn tjärn /Se
      Ljusnetjärn tjärn /Se
      Lolie Våhna sjö /Se
      Lussna älv /Se
      Lussna älv /Se
      Lågvålen, se Balkiesdjarhvie fjäll /Se
      Lågvålen lågfjäll /Se
      Långbrottfjället fjäll /Se
      Långbrottfjället fjällhöjd /Se
      Långbrottsfjället, se Långproåhtta fjäll /Se
      Långbrottsjöarna sjöar /Se
      Långbrottssj[öar]na sjöar /Se
      Långfloen Saknas /Se
      Långnäset udde /Se
      Långnästj[ärn] sjö /Se
      Långnästj[ärn] tjärn /Se
      Långnästjärnen tjärn /Se
      Långnästjärnen tjärn /Se
      Långpr(o)åhtta fjäll /Se
      Långpr(o)åhtta fjäll /Se
      Malmagen sjö /Se
      Malmagen, se Malmagen jaurie sjö /Se
      Malmagen, se Malmagen jaurie sjö /Se
      Malmagenjaurie sjö /Se
      Malmagenjaurie sjö /Se
      Malmagen jaurie sjö /Se
      Malmagsvålen fjäll /Se
      Malmgsvålen fjäll /Se
      Malmgsvålen, se Malmgen varda fjäll /Se
      Malmgen jaurie sjö /Se
      Malmgen varda fjäll /Se
      Mefloa slätt /Se
      [Mefloen], se Mefloa slätt /Se
      Middagshögen berg /Se
      Mihtte dalgång /Se
      Mihtte älv /Se
      Mihtte älv /Se
      Mihtte-bärje berg /Se
      Mihtte-bärje berg /Se
      Mihttenjohkke, se Mihtte vattendrag /Se
      Mihttenjohkke älv /Se
      Mihtten johkke älv /Se
      Mihtten Varda fjäll /Se
      Mittåberget berg /Se
      Mittåberget, se Mihtte-bärje berg /Se
      Mittådalen, se Mihtte dalgång /Se
      L. [Mittåkläppen] fjälltopp /Se
      Mittåkläppen, Lilla fjäll /Se
      St. [Mittåkläppen] fjälltopp /Se
      Mittåkläppen, Stora fjäll /Se
      Mittåälven, se Mihtte och Mihtten Johkke älv /Se
      Mittåälven älv /Se
      Mölkåsen ås /Se
      Makken jaurie sjö /Se
      Mokkenjaurieh sjöar /Se
      Mokken johkke å /Se
      Moskele sjö /Se
      Moskelen johkke å /Se
      Moskelåse berg o. gård /Se
      Moskerenjaourie sjö /Se
      Moskerenjohkka å /Se
      Moskestöte fjäll /Se
      Muggsjön, se Makken jaurie sjö /Se
      Muggsjön, Yttre sjö /Se
      Muggsjön, Övre sjö /Se
      Muggsjön, Öv., Yt. sjöar /Se
      Muggsjövålen lågfjäll /Se
      Myskelsjön sjö /Se
      Myskelsjön, se Moskele sjö /Se
      Myskelstöten fjäll /Se
      Myskelåsen, se Moskelåse berg o. gård /Se
      mysklan, se Moskelen johkke å /Se
      Mysklan å /Se
      Mörttj[ärnar]na sjöar /Se
      Nageln, se Nageltjörne sjö /Se
      Nageltjärnen tjärn /Se
      Nageltjärne sjö /Se
      Njeänatjånne sjö /Se
      Nuorhteoålkie fjällparti /Se
      Nuorhte oålkie fjäll /Se
      Näcksjön tjärn /Se
      Näsfjället fjäll /Se
      Näs(s)jödalie dalgång /Se
      Nässjön, V[ästra], M[ellersta], Ö[stra] sjöar /Se
      Ohttje Kleäde sjö /Se
      Ohttje Rute fjälltopp? /Se
      Ohttje Sjkjäppre sjö /Se
      Oksen tjörneh sjöar /Se
      Prahttreijje fjäll /Se
      Prasstenvarda fjällhöjd /Se
      Preäjjasjönjaurie sjö /Se
      Preäjjasjönvadra lågfjäll /Se
      Preäjjasjönvarta lågfjäll /Se
      Preännenjuäna näs /Se
      Preännenjuäna näs /Se
      Pre(ä)nnetjahkke fjäll /Se
      Preännetjahkke fjällparti /Se
      Prienne-gappe udde /Se
      Pråkenjaurie sjö /Se
      Pråkenjohkke bäck /Se
      Prokanvarda fjällhöjd /Se
      Proåhta, Proåktantjahkke fjällhöjd /Se
      Ramunbärje Saknas /Se
      Ramundberget, se Ramunbärje Saknas /Se
      Ramundberget berg /Se
      Ramundberget berg /Se
      Raudejaurie sjö /Se
      Rishöjdtj[ärn] sjö /Se
      Rogen, se Roje sjö /Se
      Rogen, se Roje sjö /Se
      Rogen sjö /Se
      Rogsstöten fjäll /Se
      Roje sjö /Se
      Roje sjö /Se
      Rope lågfjäll /Se
      Rote, se Rotentjahkke »fjällhöjd» /Se
      Rotentjahkke »fjällhöjd» /Se
      Rotentjånne tjärn /Se
      Ruten jaurie sjö /Se
      Ruten tjörne sjö /Se
      Rutfjällen fjäll /Se
      Rutfjällen fjällmassiv /Se
      Ruttj[ärn] sjö /Se
      Ruttjärnen tjärn /Se
      Råfele fjälltopp /Se
      Råfielle fjäll /Se
      Råfiellentjahkke fjäll /Se
      Råfie(n varie) fjäll /Se
      »Räffsjön» sjö /Se
      Räffsj[ön] sjö /Se
      Rödfjället, se Råfele o Råfie(n varie) fjäll /Se
      Rödfjället fjäll /Se
      Rödsjöarna sjöar /Se
      Rödsjön sjö /Se
      Rödv[iken] vik /Se
      Rösjöarna sjöar /Se
      Rösjövålen fjäll /Se
      Rössvålen, se Härrah tjahkke fjäll /Se
      Rössvålen fjällhöjd /Se
      Rössvålen fjäll /Se
      Röstberget berg /Se
      Sajsejappe fjällhöjd /Se
      Sandh[olmen] ö /Se
      Sandnäset udde /Se
      Sjäktjörne sjö /Se
      Sjkjäppore fjäll /Se
      Sjkjäpporen-jaurie sjö /Se
      Sjlovven tjörne sjö /Se
      Sjnjeäregenjaurie tjärn /Se
      Sinjeäregenjaurieh tjärnar /Se
      Sjnjeäregentjahkke fjäll /Se
      Sjnjeäregentjörneh tjärnar /Se
      Sjnjeäregentjörneh tjärnar /Se
      Sjnjeärehke fjälltopp /Se
      Sjnjeärke, se Sjnjeärege Saknas /Se
      Skadetje-praste fjäll /Se
      Skafttj[ärn] sjö /Se
      Skalnjie (Skalnien tjånne) tjärn /Se
      Skalnjientjånne, se Skalnjie tjärn /Se
      Skarnja fjällområde /Se
      Skarnjanjohkke älv /Se
      Skarvarna, se Skarveh fjällparti /Se
      Skarvarna fjäll /Se
      Skarveh fjäll /Se
      Skarveh fjällparti /Se
      Skarventjahkke fjäll /Se
      Skedbrofjället, se Sikjäppore fjäll /Se
      Skedbrofjället fjäll /Se
      Skedbrosjön sjö /Se
      Skedbrosjön, se Sjkjäpporen-jaurie sjö /Se
      Skenören tjärn /Se
      Skenören sjö /Se
      Skenörsfjället, se Sjnjeäregentjahkke fjäll /Se
      Skenörsfjället fjäll /Se
      Skenörsfj(ället) fjäll /Se
      Skenörstjärnarna, se Sjnjeäregentjörneh tjärnar /Se
      Skenörstjärnen tjärn /Se
      Skoneshån sjö /Se
      Skoåhttekstjahkke fjäll /Se
      Skoåhttekstjohkke fjälltopp /Se
      Skoåhttekstjahkkenjaurie sjö /Se
      Skoåhttekstjahkkenjaurie tjärn /Se
      Skoåuma å /Se
      Skåuman johkke å /Se
      Skåuman johkke å /Se
      Skänna fjällmassiv o. lappbyar /Se
      Skäpperenjaurie sjö /Se
      Skäppere[n-tjahkke] fjäll /Se
      Skärnjan johkke älv /Se
      Skärnjanjohkke å /Se
      Slombe fjälltopp /Se
      Slommpe berg /Se
      Snjähkenjaurie tjärn /Se
      Snuhkkie fjälltopp /Se
      Snuhttie fjälludde /Se
      Storskarven, Skarveh och Skarventjahkke fjäll /Se
      Storstöten fjäll /Se
      Storstöten fjäll /Se
      Stortj(ärn), se Båvlan tjörneh tjärn /Se
      Storvallsruet fjällända /Se
      Storvallsruet fjällparti /Se
      Storvallsruet fjällparti /Se
      Storvålen, se Voåla fjäll /Se
      Storvålen, jfr Voåla fjällparti /Se
      Stuore Rute fjäll /Se
      Stuoretjahkke fjällparti /Se
      Stäpperenjaurie, se Skedbrosjön sjö /Se
      Stäppere(ntjahkke) fjäll /Se
      Svalåkläpparna fjäll /Se
      Svalån å /Se
      Svalån å /Se
      Svalåtj[ärn] tjärn /Se
      Svalåtjärnen tjärn /Se
      Svansjökl[acken], se Tråmpe fjälltopp /Se
      Svansjökläppen fjäll /Se
      Svansjön sjö /Se
      Svansjön sjö /Se
      Svanåkläppen fjällhöjd /Se
      Svensbodhån sjö /Se
      Tandsjön, Stora sjö /Se
      Tandsjön, St[ora] sjö /Se
      Tandsjövålen, se Tansjön tjahkke fjäll /Se
      Tandsjövålen fjäll /Se
      Tannsjöntjahkke fjällparti /Se
      Tansjön tjahkke fjäll /Se
      Teäundalien jaurie sjö /Se
      Tienden johkke å /Se
      Tjeäla sjörikt område /Se
      Tjeäla fjällskogsområde /Se
      Tjäiseren johkke å /Se
      Tjäiseren johkke å /Se
      Tjäjserenjohkke å /Se
      Tjällie fjäll /Se
      Trällie fjäll /Se
      Trällie Saknas /Se
      Tjällien tjärne tjärn /Se
      Tjällien tjärnen johkke å /Se
      Tjölen, Tjeäla fjällskogsområde /Se
      Tjölen, se Båvla skogslätt /Se
      Trommpe, se Svansjökläppen fjällhöjd /Se
      Tråmpe fjälltopp /Se
      Tvärån, se Tjäjserenjohkke å /Se
      Tvärån, se Tjäiseren johkke å /Se
      Tvärån å /Se
      Tänndalssjön, se Teänndalien jaurie sjö /Se
      Tänndalssjön sjö /Se
      Tännån å /Se
      Tännån, se Skåuman johkke å /Se
      Tännån, se Tienden johkke å /Se
      Uthussjön, se Guhttensjön jourie sjö /Se
      Uthussjön sjö /Se
      Vardan Tjörne sjö /Se
      Vardatjånne sjö /Se
      Varienjaurie sjö /Se
      Vattafjället fjäll /Se
      Vattnan sjö /Se
      Vattnan, V[ästra], se Jillie Våhna sjö /Se
      Vattnan, Ö[stra], se Lolie Våhna sjö /Se
      Veägetjahkke fjällhöjd /Se
      Vigelen nuönie fjällparti /Se
      Vigelskaftet fjäll /Se
      Vigelskaftet, se Vigelen nuönie fjällparti /Se
      Vikle fjällparti /Se
      Viklennjuönie fjällparti /Se
      Vingarna, V[ästra] o Ö[stra], se Vängah sjöar /Se
      Vingarna, Västra o. Östra sjöar /Se
      Vingröstj[ärn] Saknas /Se
      Vingåsen berg /Se
      Voåla fjällparti /Se
      Voåla fjäll /Se
      Vuölie Deätte sjö /Se
      Vuölie Deätte sjö /Se
      Vuölie Mokke sjö /Se
      Viölie Sovvene sjö /Se
      Våhna sjö /Se
      Våndsjögusten, se Sjlovven tjörne sjö /Se
      Våndsjögusten fjäll /Se
      Våtefjelle fjäll /Se
      Vängah sjöar /Se
      Vängan sjöar /Se
      Vänganjaurie sjö /Se
      Västerflåtj[ärn] sjö /Se
      Vättafjället, se Vattafjället fjäll /Se
      Vättafjället, se Våtefjell fjäll /Se
      Ånfielle fjällhöjd /Se
      Ånfielle fjällmassiv /Se
      Ånfiellendurrie dalgång /Se
      Ånfjelle fjäll /Se
      Ånfjelle fjäll /Se
      Ånfiellen (lolie) njuönie fjällparti /Se
      Årjel-tjahkke fjälltopp /Se
      Årjel Ånfjelle fjälltopp /Se
      Öradtj(ärnar)na tjärnarna /Se
      Ösjesjön, Mell[ersta] o. Ö[stra] sjöar /Se
      Ösjesjön, V[ästra], se Giellen-jaurie sjö /Se
      Ösjesjön, V[ästra], Mell[ersta] o. Ö[stra] sjöar /Se
      Ösjökläppen, se Krovvetjahkke fjäll /Se
      Ösjövålen fjäll /Se
      Ösjövålen, se Gielle o. Giellen-varie fjäll /Se
      Östersjön sjö /Se

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.