ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näs socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1134 Naturnamn : 338 Bebyggelsenamn : 133 Naturnamn : 236
Näs sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Näs sn /Se Alderbäcken bäck Näs sn Andsöla betestrakt
Näs sn Andersgårdsbodarna terräng Näs sn Bjurdammtjärnen tjärn
Näs sn /Se Berget berg Andersgården bebyggelse Bjurdammtjärnen tjärn
Näs sn Bjurdammyrtjärnen tjärn Backen hmd Bjurtjärnen tjärn
Näs sn Bjurtjärnen tjärn Berget gårdar Björnvikberget berg
Näs socken Bjänndrolsmyren myr Bjerme, se 1-2 Bjärme Saknas Björnvikbäcken bäck
Näs sn Bjännvikberget berg Bjerme, se Bjärme by Björnviken vik
Näs sn Bjännvikbäcken bäck Bjärme Saknas Bledängsbäcken bäck
Näs sn Bjännviken vik Bjärme Saknas Bledängstjärnen tjärn
Näs sn Bjännvikmyren myr Bjärme by Blekmyren myr
Näs sn Bjännvikvallen skogsmark Bjärme by Blektjärnen tjärn
Näs sn Bjärmebäcken bäck Bjerme, Stengärde eller, se Stengärde gd Blästervågen vik
Näs sn Bledängsbäcken bäck Bjärme by Brattholmen holme
Näs sn Blektjärnen tjärn /Se Bjärmelund skolhus Brattön ö
Näs sn Blektjärnen tjärn Björnviken fyllnadsjord Brännbäcken bäck
Näs sn Blästervägen vik Bledäng Saknas Bårtjärnen tjärn
Näs sn Blästervågen vik /Se Bledäng by Bårtjärnen tjärn
Näs sn Bodtjärnberget berg Bleka by Bävertjärnarna tjärnar
Näs sn Bodtjärnbäcken bäck Bleka by Bävertjärnarna tjärnar
Näs sn Brann berg Bleka gd Djupsjön sjöar
Näs sn Brattfallet terräng Blekalägden, Bleka med, se Bleka gd Dyrmyren myr
Näs sn Brattfallsbäcken bäck Blekmyrsved avss Dyrmyrtjärnen tjärn
Näs sn Brattmyrbäcken bäck Blädäng, se Bledäng Saknas Dyrmyrtjärnen tjärn
Näs sn Brattön ö Blädäng, se Bledäng by Flatholmarna holmar
Näs sn Bräntholmen holme Bläka, se Bleka by Flåkmyren myr
Näs sn Bårtjärnen tjärn Brännan hmd Forstjärnen tjärn
Näs sn Bävertjärnarna tjärnar Djupdalen fäb. Fåkerbäcken bäck
Näs sn Djupdalen dal Funners(tugan) bebyggelse Fåkersjön sjö
Näs sn Djupsyrknulen berg Fåker Saknas Getingberget berg
Näs sn Dyrmyrtjärnen tjärn Fåker by Getingtjärnen tjärn
Näs sn Dödrebodtjärnen tjärn Gravtorpet lht Getmyren myr
Näs sn Dödrebodtjärnen tjärn Grindtorpet, se 5 Sinnberg Saknas Glåman odling
Näs sn *Finne mo gränspunkt Grindtorpet lht Glåmviken vik
Näs sn Fiskdammen tjärn Grisvågen fyllnadsjord Gransjöängarna odling
Näs sn Flatholmarna holmar Grönviken by Gristjärnbäcken bäck
Näs sn Flåkmyren myr Grönvikvallen lhtt Gristjärnen, Lilla tjärn
Näs sn Forstjärnen tjärn Gäle Saknas Gristjärnen,Stora tjärn
Näs sn Fågelvinsflon myr Gäle by Grisvågen vik
Näs sn Fåkerbäcken bäck Gäletorpet, se 7 Gäle Saknas Grossjön sjö
Näs sn Fåkersjön sjö Gärde by Grossjön sjö
Näs sn Gammal-Djupdalen dal Gölan torp o. fäb. Gruvberget berg
Näs sn Getfettjärnarna tjärnar Hemgården, se Uppstugan hmd Gruvberget berg
Näs sn Getingberget berg Håkangård by Gruvmyren myr
Näs sn Getingtjärnarna tjärnar Håkangårdsbodarna fäb. Grönvikviken vik
Näs sn Getmyrdiket bäck Höglunda hmd Gyltholmen holme
Näs sn Getmyren myr Inlandsbanan, se 10 Ålsta Saknas Gårdsdrolet slått
Näs sn Goffasved skogsmark Inlandsbanan, se 6 Klockåsen Saknas Gårdsdrolstjärnen tjärnar
Näs sn Gravbäcken bäck Inlandsbanan, se 13 Bjärme Saknas Gårdsdrolstjärnen, Lilla o. Stora tjärnar
Näs sn Gristjärnberget berg Jägartorpet, se 6 Sinnberg Saknas Gårdsloken tjärn
Näs sn Gristjärnbäcken bäck Jägartorpet, se Gravtorpet lht Gårdsmyren myr
Näs sn Grisvågen jord /Se Kappgärde md o. lht Gårdstjärnen tjärn
Näs sn Grisvågen vik Klappgärde, se Kappgärde hmd o. lht Gårdstjärnen tjärn
Näs sn Grossjön sjö Klockåsen Saknas Gäddtjärnen tjärn
Näs sn Gruvberget berg Klocksåsen by Gälesvågen vik
Näs sn /Se Gruvmyren myr Klocksåsen gd Gätselnmyren myr
?Näs sn Gråssjön Saknas Kloxåsen, se Klaxåsen by Göksnäset näs
Näs sn Grönvikbäcken bäck Klåxåsen by Göstahålet tjärn
Näs sn Grönvikviken vik Klåxåsen, se Klocksåsen by Hammartjärnen tjärn
Näs sn Grönvågen vik Kläppgärde, se Kappgärde hmd o. lht Hamptjärnen tjärn
Näs sn Gårdsmyren myr Knuten lht o.avss Handsjön sjöar
Näs sn Gårdsmyrtjärnen tjärn Korvågsnäset Saknas Handsjön sjö
Näs sn Gäddtjärnen tjärn Korvågsnäset lht Hannsjöarna sjöar
Näs sn Gälesbäcken bäck Kullsta ödesböle Holmtjärnarna tjärnar
Näs sn Gälesvågen vik Kullstaberg lht Holmtjärnberget berg
Näs sn Gässelnmyren natn /Se Kungsnäs by Holmtjärnen tjärn
Näs sn Gätselnmyren myr Kungsnäset by Holmtjärnen tjärn
Näs sn Göksnäset näs Lerån lhtt Holmtjärnen tjärn
Näs sn Gölån å Långdrolet fäb. Hundsvottet ås
Näs sn Gästahålet sank mark Lysgärde, se Gärde by Hundsvottjärnen tjärn
Näs sn Hallstensholmen holme Lövsåskälen, se Grönvikvallen lhtt Hundsvottjärnen tjärn
Näs sn Hammartjärnen tjärn Mon hmd Hundsvottåsen ås
Näs sn Hamnviken vik Månsgården bebyggelse Häststenen udde
Näs sn Hamptjärnen tjärn Månsta by Igeltjärnen tjärn
Näs sn Hamptjärnmyren myr Månstaskogen, se Björnviken fyllnadsjord Jungfrulokarna tjärn
Näs sn Handsjöbäcken bäck Nordgården hmd Kangsberget berg
Näs sn Handsjöholmen terräng Näkten håll- o. lastplats Kangsdrolet slått
Näs sn Handsjöselet del av Lill-Handsjön Oldberg by Kangsvågen vik
Näs sn Hannsjöarna sjöar Ol-Ersgården bebyggelse Karstjärnen tjärn
Näs sn Hannsjöbäcken bäck Pergården gård Karsån å
Näs sn Hannsjön, Norra och Södra sjöar Per-Olsstugan bebyggelse Karsån å
Näs sn Harrbäcken bäck Prästgården hmd Kettilmyren myrar
Näs sn Holmtjärnarna tjärnar Rasten lht Kettilsberget berg
Näs sn Holmtjärnberget berg Rävadrolet fäb. Killnäset näs
Näs sn Holmtjärnen tjärn Röjningen fäb. Klumpen holme
Näs sn Holmtjärnen tjärn Rösta torp Klåxåskäret skär
Näs sn Holmtjärnmyren myr Röstet torp Kontskoloken tjärn
Näs sn Hundsvottjärnen sank mark Sinnberg Saknas Korsvålen råmärke
Näs sn Håkansgårdsbodarna terräng Sinnberg Saknas Korumpmyren myr
Näs sn Hästastenen udde Sinnberg by Korumptjärnen tjärn
Näs sn Hästmyren myr Sinnbergsgölan, se Gölan torp o. fäb. Korumptjärnen tjärn
Näs sn Högmyren myr Sjödrolet fäb. Korvågen vik
Näs sn Igeltjärnen tjärn Skute Saknas Korvågen vik
Näs sn Israelsbodarna terräng Skute hållplats o. lhtt Korvågsnäset näs
Näs sn Jungfruloken sank mark Skutgodset, se 1 Skute Saknas Kroklandatjärnen tjärn
Näs sn Jöns-Jönsmyren myr Slåttlägden fäb. Kroktjärnen tjärn
Näs sn Kangsvågen vik Stengården bebyggelse Krokåkersudden udde
Näs sn Karsån å Stengärde med Bjärme by Kullstatjärnen tjärn
Näs sn Karsån å Stengärde hp Kvaruholmen holme
Näs sn Karsåtjärnen tjärn Stengärde gd Kvarnselet, se Selet, Övre o. Yttre spakvatten
Näs sn Kerstiholmen holme Storgården bebyggelse Kvarntjärnen tjärn
Näs sn »Klattlägden el. Klacklägden lägd /Se Storsved ödetorp Kvettfittjorna slått
Näs sn Klevvadet terräng Stångviken torp Kvettfittjetjärnen tjärn
Näs sn Klumpen holme Sunnan viken torp Kyrkhöjden höjd
Näs sn Klövingsmyren myr Svedjestugan odelstorp Käringön ö
Näs sn Knutbäcken bäck Sörgården hmd Käxdalen dal
Näs sn Korumptjärnen tjärn Tallbergs hmd Käxdalstjärnen tjärn
Näs sn Korumptjärnen sank mark Toppen, se 6 Fåker Saknas Lebertjärnen tjärn
Näs sn Korvågmyren myr Toppen lht Lebertjärnen tjärn
Näs sn Korvågtjärnen tjärn Torberg ödesböle Lomyren myr
Näs sn Kroklands-tjärnen tjärn Upp-i-stugan gård Lemyrstrupen myrsund
Näs sn Krokuttjärnen tjärn Uppgården hmd Lemyrtjärnen tjärn
Näs sn Kullstabäcken bäck Uppstugan hmd Lemyrtjärnen tjärn
Näs sn Kullstatjärnen tjärn Wij by Lersjön sjö
Näs sn Kvarnholmen holme Wiken by Lersjön sjöar
Näs sn Kvarntjärnen tjärn Västgården gård Lerån å
Näs sn Kvarnänget sank mark Västgården hmd Lerån å
Näs sn Kvettfettjetjärnen tjärn Väststugan bebyggelse Leråvågen vik
Näs sn /Se Kyrkhöjden höjd Väststugan hmd Leråvågen vik
Näs socken /Se Kyrkhöjden bergshöjd /Se Zakristorpet lht Lerön ö
Näs sn /Se Käringön ö Ålsta Saknas Lerön ö
Näs sn /Se Kättilsholmen holme Ålsta by Lillgårdsdrolet slått
Näs sn /Se Kättilsudden udde Ånnsta avss Lillmyren myr
Näs sn Kättilsvågen vik Åsan by Lillmyrtjärnen tjärn
Näs sn /Se Käxdalstjärnen tjärn Åsbodarna fäb. Lillnäset näs
Näs sn /Se *Langviken vik Åsen by Lilltjärnen, se Tjärndrolstjärnen tjärn
Näs sn /Se Lebbertjärnen tjärn Åsen eller Klåxåsen, se 4 Klocksåsen gd Lilltjärnen, se Skörvingtjärnen tjärn
Näs sn /Se Lemyrtjärnen tjärn Åtgården hmd Lilltjärnen tjärn
Näs sn /Se Lersjöbäcken bäck Östgården gård Lilltjärnen tjärn
Näs sn Lerån å Östgården bebyggelse Lindsgravsudden udde
Näs sn /Se Lerån å Östgården hmd Lockåsen ås
Näs sn /Se Leråvågen vik Öststugan hmd Lockåsmyren myr
»aalbergh» se Oldberg gd Lerön ö Övergården bebyggelse Lomtjärnen tjärn
[a] aasenom by Lerön ö   Lungsvågen vik
aasom se: Åsan by Lillberget berg   Lusdrolet odling
Bermo by Lill-Djupsjön sjö   Lusdroleviken vik
Biermalägden ödesböle /Se Lill-Gristjärnen tjärn   Låmyren myr
Bjärme by Lill-Gårdsdrolet terräng   Låmyrtjärnen tjärn
Bjerme by? Lill-Handsjöbäcken bäck   Långmyrtjärnen,Stora o. Lilla tjärnar
Bjärme by Lill-Handsjön sjö   Långtjärnen tjärn
Bjärme by /Se Lill-Korvågen vik   Långtjärnen,Lilla tjärn
Bjärme by Lill-Kättilsberget berg   Långvågen vik
Bjerme by Lill-Lersjön sjö   Lånsflomyren myr
Bjärme by Lill-Långtjärnen tjärn   Lånsflon flo
Bjärme by Lill-Lövön ö   Lånsflotjärnen tjärn
Bjärme by Lill-Mörkullan tjärn   Lägdestjärnen tjärn
Bjärme by Lill-Mörttjärnen tjärn   Lägdesåkern åker
Bjärme by Lill-Skutetjärnen tjärn   Lägden betesmark
Bjärme by Lilltjärnen tjärn   Lövön,Lilla ö
Bjärme by Lill-Ådertjärnen tjärn   Lövön ö
Bjärme by Lill-Åksjön sjö   Mellantjärnen, se Skäftestjärnen tjärn
Bjärme by Lill-Åksjötjärnen tjärn   Mjösjön sjö
Bjärme by Lindsgravarna terräng   Myskelmyren myr
Bjärme by Lomtjärnen tjärn   Målstockstenen råmärke
Bjärme by *Luse hälla gränspunkt   Månstaviken vik
Bjärme by Låmyrberget berg   Månstaån å
Bjärme by Låmyrtjärnen tjärn   Mårskullen tjärn
Bjärme by Långflon sankmark   Mårskullan tjärn
Bjärme by Lång-Korvågen del av sjön Näkten   Måsskäret skär
Bjärme by Lång-Korvågen vik   Mörekullan tjärn
Bjärme by Långviken vik   Mörekullan tjärn
Bjärme by Lövnäset udde   Mörekullan tjärn
Bjerme by Månstaån å   Mörekullan,Lilla tjärn
Bjärme by Lungsvågen vik   Mörttjärnarna tjärnar
Bjärme by Långlokarna tjärnar   Nymyren myr
Bjärme Saknas Långmyren myr   Nymyrtjärnen tjärn
Bjärme by Långmyren myr   Ol-Svenstjärnen tjärn
Bjärme by Långmyrtjärnarna tjärnar   Oxögat tjärn
Bjärme by Långsflomyren myr   Oxögonen tjärnar
Bjärme by Långsflon sank mark   Oxögonen tjärnar
Bjärme by Långsflotjärnen tjärn   Oxsjön, Norra o. Södra sjöar
Bjärme by Långvågen vik   Piprörmyren myr
Bjärme by Lägden odling   Prostinnemyren myr
Bjärme by Lövön ö   Rismyren myr
Bjärme by Midsommarkälla källa?   Ristjärnen tjärn
Bjärme by Millersttjärnen tjärn   Rysstjärnen tjärn
Bjärme by Mjösjön sjö   Råbergsstugan fiskestugå
Bjerme by? Mjösjöån å   Råbergsstugudden udde
Bjärme by Mossaflon myr   Rågholmarna holmar
Bjärme by /Se Månsta brunn terräng   Selet, Övre o. Yttre spakvatten
Bjärme by Månstaviken vik   Sinnbergsvågen vik
Bjärme by Månstaån å   Sketarholmen holme
Bjärme by Måsskäret skär   Skutetjärnen tjärn
Bjärme by Mörekullan tjärn   Skutetjärnen, Lilla tjärn
Bjärme by Mörekullan tjärn   Skäftestjärnen tjärn
Bjärme by Mörttjärnen tjärn   Skäftestjärnen tjärn
Bjärme by Neckten, se Näckten sjö   Skörvingtjärnen tjärn
Bjärme by Neckten, se Näckten sjö   Skörvingtjärnen tjärn
Bjärme by Nybrännan terräng   Slipstolsnäset näs
Bjärme by Nymyren myr   Slåttjärnen, se Göstahålet tjärn
Bjerme by? Nymyrtjärnen tjärn   Småtjärnarna tjärnar
Bjärme by Nächn Lacus, se Näckten sjö   Småtjärnarna tjärnar
Bjärme by Näckten sjö   Sockentjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö   Sommartjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö   Sortnårmyren myr
Bjärme by Näckten sjö   Sortnåråsen ås
Bjerme by? Näckten sjö   Stocktjärnen tjärn
Bjärme by Näkten sjö   Stockön öar
Bjärme by Näkten sjö   Storgristjärnberget berg
Bjärme by Näckten sjö   Stormyren myr
Bjärme by Näkten sjö   Stormyren myr
Bjärme by Näckten sjö   Stormyrflon flo
Bjärme by Näckten sjö   Stormyrtjärnen tjärn
Bjärme by Näkten sjö   Stortjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö   Stylvikarna vikar
Bjärme by Näckten sjö   Sundstjärnarna tjärnar
Bjärme by Näckten sjö   Svaluholmen holme
Bjärme by Näckten sjö   Svarttjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö   Svarttjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö /Se   Svartviken vik
Bjärme by Näckten sjö /Se   Svartvågen vik
Bjärme by Näkten sjö   Svartån, se Månstaån å
Bjärme by Näkten sjö   Tännarmyrbäcken bäck
Bjärme by Näkten sjö /Se   Tannarmyren myr
Bjärme by Näckten sjö /Se   Tandnäsudden udde
Bjärme by Näkten sjö   Tjärndrolstjärnen tjärn
Bjärme by Näckten sjö   Tjärnmyran myr
Bjärme by Näkten sjö   Toppselet, se Selet, Övre o. Yttre spakvatten
Bjärme by Näkten sjö   Tossenholmen holme
Bjärme by Näkten sjö   Tvåstennäset näs
Bjärme by Näkten sjö   Vikviken vik
Bjärme by Näsbottningsviken vik   Vitallen udde
Bjärme by Nässjön, se Näckten sjö   Vitsjön sjö
Bjärme by Oldbergskullen kulle   Ytterselet, se Selet, Övre o. Yttre spakvatten
Bjärme by Oldbergtjärnen tjärn   Yxskaftmyren myr
Bjärme by Ol-Ersgårdsbodarna terräng   Yxskafttjärnen tjärn
Bjärme by Ol-Svenstjärnen tjärn   Åksjöbäcken bäck
Bjärme by Oxögonen tjärnar   Åksjön sjöar
Bjärme by Per-Olsbodarna terräng   Åksjötjärnen tjärn
Bjärme by Prinsmon terräng   Åksjötjärnen tjärn
Bjärme by Prostinmyren myr   Ålderbäcken bäck
Bjärme by Ragnhildnäset näs   Ålstaån, se Månstaån å
Bjärme by Ristjärnen tjärn   Årdertjärnen tjärnar
Bjärme by Ristjärnen tjärn   Årsgraven dal
Bjärme by Rosåshorn råmärke /Se   Åsoxögat, se Oxögonen tjärn
Bjärme by Rysstjärnbäcken bäck   Älgsholmen holme
Bjärme by Rysstjärnen tjärn    
Bjärme by Rågholmarna holmar    
Bjärme by Rångsjödalen dal    
Bjärme by Råssjöån å    
Bjärme by Rävadrolet terräng    
Bjärme by Röbergsflon sankmark    
Bjärme by Röbergsudden udde    
Bjärme by Röningen odling    
Bjärme by *Rörholman Saknas    
Bjärme by Rörtjärnmyren myr    
Bjärme by Sinnbergsvågen vik    
Bjärme by Sketarholmen holme    
Bjärme by Skutetjärnen tjärn    
Bjärme by Skutsved ödesböle    
Bjärme by Skörvingberget berg    
Bjärme by Skörvingen tjärn    
Bjärme by Slipstolnäset näs    
Bjärme by Slåttlägden terräng    
Bjärme by Småtjärnarna tjärnar    
Bjärme by Sockentjärnen tjärn    
Bjärme by Sommartjärnen tjärn    
Bjärme by Spångromyren terräng    
Bjärme by Stenviken vik    
Bjärme by Stock-tjärnen tjärn    
Bjärme by /Se Stockön ö    
Bjärme by /Se Storberget berg    
Bjärme by /Se Stor-Djupsjön sjö    
Bjärme by /Se Storflon myr    
Bjärme by /Se Stor-Gristjärnen tjärn    
Bjärme by /Se Storgårdsbodarna terräng    
Bledäng by Stor-Gårdsdrolstjärnen tjärn    
Bleka by Stor-Handsjön sjö    
Bleka by? Stor-Kättilsberget berg    
Bleka by Stor-Lersjön sjö    
?Bleka by Stor-Lersjön sjö    
?Bleka by Stor-Långtjärnen tjärn    
Bleka by Stormyrberget berg    
Bleka by Stormyren myr    
(?) Bleka by Stormyren myr    
?Bleka by Stormyrholmen holme    
Bleka by Stormyrtjärnen tjärn    
Bleka by Storpussen vik    
Bleka by Storslättberget berg    
Bleka by Storviken vik    
?Bleka by Stor-Ådertjärnen tjärn    
(?)Bleka by Stor-Åksjön sjö    
Bleka by Stor-Åksjön sjö    
Bleka by? Stor-Åksjötjärnen tjärn    
?Bleka by *Strudzbekkin Saknas    
?Bleka by Stylviken vik    
Bleka by Sundstjärnarna tjärnar    
Bleka by Sundstjärnarna tjärnar    
Bleka by Svaluholmen holme    
Bleka by /Se Svartlokarna tjärnar    
Bleka by /Se Svarttjärnen tjärn    
blikom se: Bleka by Svarttjärnen tjärn    
Blädäng by Svarttjärnen tjärn    
Blädäng by? Svartviken vik    
Blädäng by Svartviken vik    
Blädäng by Svartvågen vik    
Blädäng by Svartån å    
Blädäng by Svartåsen ås    
Blädäng by Sveden terräng    
Bledäng by Tandnäsudden udde    
Bledäng by Tannarbäcken bäck    
Bledäng by Timmerflon sankmark    
Bledäng by Toppen terräng    
Bledäng by Toppselet del av Gölån    
Bledäng by Torböle ödesböle    
Bledäng by ?»torkilss myre» myr    
Blädäng by /Se *Torkelsmyren myr    
Bledäng by /Se Trålsåshorn råmärke /Se    
*Dragedet Saknas Tvåstennäset näs    
Drageidet Saknas Tvåstenflon sankmark    
*Dragheidith Saknas /Se Tvåtjärnbäcken bäck    
*Dödemanna vik ödesböle Vikbäcken bäck    
Funnerstugan gd /Se Vikskute terräng    
Fåker by Vikviken vik    
Fåker by *Vitsjöbäcken Saknas    
Fåker by Hvitsjöbäcken Saknas    
Fåker by Vitsjön sjö    
Fåker by Västanbäckbäcken bäck    
Fåker by Väster-Fågelvingflon myr    
Fåker by Västest-Flattjärnen tjärn    
Fåker by Ynntjärnänget terräng    
Fåker by Yxskafttjärnen tjärn    
Fåker by Åksjöbäcken bäck    
Fåker by Åksjöbäcken bäck    
Fåker by Åksjömyren myr    
Fåker by Åksjönäset näs    
Fåker by Åmunnen vik    
Fåker by? Ånnsta terräng    
Fåker by Åsan tjärn    
Fåker by Åskiern, se Åsan tjärn    
Fåker by *Åssjön sjö    
Fåker by Ås-Oxögat tjärn    
Fåker by Älgholmen holme    
Fåker by Örevattnet sjö    
Fåker by Örevattnet sjö    
Fåker by Öster-Fågelvingflon sank mark    
Fåker by ?»østher rasse ffitier» myr    
Fåker by »østher rasse ffitier» myr    
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by?      
Fåker by      
Fåker by?      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by      
Fåker by /Se      
Fåker by /Se      
Fåker by /Se      
*Fåkerbrännan lht /Se      
Granvik Saknas      
(?) Grönviken by      
Grönviken by      
?Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by?      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
?Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by?      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by      
Grönviken by /Se      
gyølæ se: Gäle by      
*Gååle se Gäle Saknas      
Gäle by      
Gäle by?      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by      
Gäle by /Se      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
(?) Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
Gärde by?      
Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
(?) Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
?Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by      
Gärde by /Se      
Gärde gd:ar /Se      
Haukassnes by /Se      
Håkansgård gd:ar /Se      
*Kalbäcken »ödisgotz»      
?Kappgärde gdr /Se      
Kappgärde gårdar      
Kappgärde gdr      
Kappgärde gårdar      
Kappgärde bebyggelse      
Kappgärde hmd och lht      
Kleppgäle gdr /Se      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klåxåsen Saknas      
Klaksaas gd?      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksås Saknas      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
(?) Kloxåsen by      
?Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
?Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksaas Saknas      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klåxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
?Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kluksaas Saknas      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksås Saknas      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by /Se      
Klocksåsen by      
?Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksås Saknas      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxås by      
Kluksås Saknas      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by /Se      
Klocksåsen by      
?Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksås Saknas      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kluksaas Saknas      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by      
Kloxåsen by      
Klocksåsen by      
Klocksåsen by /Se      
Kloxåsen by /Se      
Kloxåsen by /Se      
kluksaas se: Kloxåsen by      
Kläppgäle gdr /Se      
Kungsnäs by /Se      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by      
Kungsnäs by /Se      
Kungsnäs gård /Se      
Kungsnäs, se Näs Saknas      
Kungsnäs by /Se      
Kungsnäs by /Se      
*Kyrkebordet, se Prästbordet Saknas      
Lerån Saknas      
Lindberg by /Se      
monestadhe se: Månsta by      
monnastadh by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by?      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by?      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by?      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månstab by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by?      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månsta by      
Månstad by /Se      
Månsta by /Se      
Norrvik? Saknas      
Näs kyrkby      
Oldberg gd      
Oldberg gd      
Oldberg by      
Oldberg by      
Oldberg gd      
Oldberg by /Se      
Oldberg by /Se      
*Olstad, se Ålsta Saknas      
Opetand. Saknas      
Prästbordet gd      
Prästbordet khbost. /Se      
Prästbordet khbost. /Se      
Rasten by /Se      
Rasten gd /Se      
*Rostadh, se Rogsta by      
Röreholmarna Saknas      
senbærgh se: Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
?Sinnberg by      
Sinnberg by?      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by?      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by      
Sinnberg by /Se      
Sinnberg by /Se      
?Sinnberg by /Se      
Sinnberg by /Se      
Sinnberg by /Se      
Skarpgärde by      
Skarppegerde by /Se      
(?) Skarpgärde by      
Skarpgärde by /Se      
(?) Skute by      
Skute gdr      
Skuto Saknas      
?Skute by      
Skuta Saknas      
Skute by      
Skute by      
Skute by      
Skute gd:ar      
Skute by      
Skute gd:ar      
Skute Saknas      
Skute by      
Skute by      
Skute gdar      
Skute beb.      
Skute gdar      
Skute gdr      
Skute gdr      
Skute gdar      
Skute gdr      
Skute gdr      
Skute gdar      
Skute gdar      
Skute bebyggelse      
Skute by /Se      
Skute gd:ar /Se      
Skutelägden ödesböle      
Skutelägden ödesböle      
Slåttlägden f.d. fäbodar      
Slottlägden ödesböle /Se      
Sten ödegd /Se      
Stengärde by      
Stengärde gdr      
Stengärde by      
Stengärde by?      
Stengärde by      
Stengärde gdr      
Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde by      
?Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde by      
Stengärde gd:ar /Se      
Svibergh by /Se      
sunbærghum, se Sinnberg by      
*Torsböle gård      
*Ulstad, se Ålsta Saknas      
*Westrelöffzåsen, se Västerlöfsåsen Saknas      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi kyrkby      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi by      
Vi gd:ar /Se      
Vi gd:ar /Se      
Vi gårdar /Se      
Vi by /Se      
Vi by /Se      
Vi by /Se      
Vi gd:ar /Se      
Vi gd:ar /Se      
Vi by /Se      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
?Viken by      
Viken by      
Viken by?      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
?Viken by      
(?)Viken by      
Viken by      
Viken by      
(?) Viken by      
?Viken by      
(?) Viken by      
Viken by?      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
Viken by      
*Yttergården gd      
*Yttergården gd      
*Ålberga, se Oldberg Saknas      
(?) Ålsta by      
Ålsta by?      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by?      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by?      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
?Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ålsta by /Se      
Ånnsta avss.      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by?      
Åsan by      
Åsan by      
(?) Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
?Åsen by      
?Åsan by      
(?) Åsan by      
?Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
Åsan by      
?Åsan by      
Övergården gd      
Övergården gd      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.