ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lockne socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1480 Naturnamn : 495 Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 338
Lockne sn Abborrtjärnen tjärn Sagesmän förteckning Abborrtjärnen tjärn
Lockne sn Allmänningsbäcken bäck Sagesmän förteckning Allmänningstjärnen tjärn
Lockne sn Allmänningstjärnen tjärn Lockne Saknas Allmänningstjärnen tjärn
Lockne sn Alphyddflon myr Lockne sn Baggdrolet myr
Lockne sn /Se Anteudden udde Lockne socken Ballstaån å
Lockne sn Backvallsved terräng Lockne sn /Se Bergenäsudden udde
Lockne sn Baksjön sjö Lockne-glopar inbyggarbeteckning Bergmyren myr
Lockne sn Bellmansberget berg Lockne-Smälingar inbyggarbeteckning Bergtjärnen tjärn
Lockne sn Bergdrolet berg Berger-troll inbyggarbeteckning Biskopbäcken bäck
Lockne sn Bergflon myr Bleka-sopor inbyggarbeteckning Bjurbäcken bäck
Lockne sn /Se Bergmyrberget berg Börö-grisar inbyggarbeteckning Bjärtbäcken bäck
Lockne sn Bergmyren myr Edes-knarrar inbyggarbeteckning Bjärtbäcktjärnen tjärn
Lockne sn Bergmyren myr Espnäs-täckor inbyggarbeteckning Bjärtbäcktjärnen tjärn
Lockne sn Bergnäsudden udde Hagastör inbyggarbeteckning Björnberget berg
Lockne sn Bergsvedberget berg Haxängsdans inbyggarbeteckning Björnloken tjärn
Lockne sn Bergtjärnen tjärn Rossbol-bjäckrar inbyggarbeteckning Björnmyren myr
Lockne sn Bjännmyren myr Rise-fisar inbyggarbeteckning Björnmyrsvedbäcken bäck
Lockne sn Bjännmyren myr Tand-skuggen inbyggarbeteckning Björnängesflon flo
Lockne sn Bjännmyren myr Tramsta-glamsar inbyggarbeteckning Blekabäcken bäck
Lockne sn Bjännängesflon myr Valme-skalmar inbyggarbeteckning Blekmyren myr
Lockne sn Bjärtbäcken bäck Väge-herrar inbyggarbeteckning Blekmyren myr
Lockne sn Bjärtbäcken bäck Avgångsmyran, se 8 Ede Saknas Blektjärnbäcken bäck
Lockne sn Bjärtbäcken bäck Backvallsved fäb. Blektjärnen tjärn
Lockne sn Bjärtbäcktjärnen tjärn Backvallsved fäb. Blektjärnen tjärn
Lockne sn Björnberget berg Bakta hmd o torp Blindsilltjärnen tjärn
Lockne sn Blekabäcken bäck Bensved, se 9 Ede Saknas Bläkamyren myr
Lockne sn Blekamyrsved terräng Bergböle hmd Bodflon flo
Lockne sn Blekmyren myr Berge by Bodmarkberget berg
Lockne sn Blektjärnen tjärn Bergmyrberget fäb. o berg Bodmarken skogstrakt
Lockne sn Blisterloken tjärn Bjärtbäcksved fäb. Bodtjärnen, se Rossboltjärnen tjärn
Lockne sn Bodmarksberget berg Björksved fäb. Bodtjärnen tjärn
Lockne sn Bodmarksberget berg Björnmyrsved f.d. fäb. Bodtjärnen tjärn
Lockne sn Bodmyren myr Bleka by Bodtjärnen tjärn
Lockne sn Bodsved skogsområde Bleka by Bomtjärnen tjärn
Lockne sn Bodtjärnen tjärn Bläkamyrsved f.d. fäb. Bomtjärnsbäcken bäck
Lockne sn Bodtjärnen tjärn Bodtjärnsved fäb. Brattfallet bergstup
Lockne sn Bodtjärnen tjärn Brattmyren fäb. Brattfallsbäcken bäck
Lockne sn *Bolstersjön sjö Bredhungnäset torp Bredhungbäcken bäck
Lockne sn Bomtjärn tjärn Brosved fäb. Bredsved odling
Lockne sn Bomtjärnbäcken bäck Brunvalls fäb., se Häggdalsbodarna fäb. Bredådalen dal
Lockne sn Bomtjärnflon sankmark Brännsmyren fäb. Broselet spakvatten
Lockne sn Brehungen sjö Butjärnsvedjan, se Bodtjärnsved fäb. Brunnsviken vik
Lockne sn Brehungen sjö Byn by Brurstenen skär
Lockne sn Bruselet sjö Byn Saknas Brännbacken höjd
Lockne sn Brusved åker Byn Saknas Byholmen holme
Lockne sn Bräntholmarna holmar Bynavallen, se Byvallen fäb. Båthusselet spakvatten
Lockne sn Båthusselet sjö Byns bandel, se 5 Byn Saknas Bäcknäsudden udde
Lockne sn Bölesjön sjö Byvallen fäb. Bäckviken vik
Lockne sn *Boön ö Bågården hmd Bölessjön sjö
Lockne sn Brantbodarna terräng Bäckhålet fäb. Bölesån å
Lockne sn Brattfallsbäcken bäck Bäcksved fäb. Böröbodsveden skogstrakt
Lockne sn Brattmyren myr Börögruvan, se 13 Börön Saknas Böröhålet sund
Lockne sn Brattmyren myr Börön by Börönshägnen odling
Lockne sn Bredmyren myr Börön Saknas Böröviken vik
Lockne sn Bredådalen dal Drolet fäb. Dalviken vik
Lockne sn /Se Brudhällan berg Döviken by Djupdalen, se Årsgraven dal
Lockne sn /Se Brunfloviken vik Ede by Djuphålet sjödjup
Lockne sn Brunfloviken vik Ede Saknas Djupsjöfluggen, se Djuptjärnfligget berg
Lockne sn Brunnsviken vik Ede Saknas Djupsjön sjö
Lockne sn Brännbacken berg Ede Saknas Djuptjärnfligget berg
Lockne sn Brännbodarna terräng Ede Saknas Drakaloken tjärn
Lockne sn Brännsmyren terräng Ede bandel, se 10 Ede Saknas Edestaden vik
Lockne sn Brännsmyren terräng /Se Espnäs by Edsstadlokarna floland
Lockne sn Buaberget berg Espnäs, se 1-3 Äspnäs Saknas Ellbergmyren myr
Lockne sn Båggdrolet sank mark Flosved fäb. Erktjärnen tjärn
Lockne sn Bäckhålet terräng Forsta by Farsinberget berg
Lockne sn Bäcknäsudden udde Framåt bebyggelse Farsindrolet slått
Lockne sn Bäcksved ägomark Frisktorpet kronotorp Farsindrolen myr
Lockne sn Bäckviken vik Förbergs och Härbergslandets utgods fyllnadsjord Farsindrolstjärnen tjärn
Lockne sn Bölesjön sjö Gottand bebyggelse Farsindrolstjärnen tjärn
Lockne sn Bölesjön sjö Gottand gård Fjället berg
Lockne sn Bölesjön sjö /Se Granmyrsved fäb. Fjälltjärnarna tjärnar
Lockne sn Bölessjön sjö Granmyren fäb. Fjälltjärnarna tjärnar
Lockne sn Bölessjön sjö Grubbsved fäb. Flon flo
Lockne sn Bölessjön sjö Gråffengärde f.d. slått, nu torp Flon flo
Lockne sn Böröviken vik Guldsmedsbacken, se 8-9 Haga Saknas Flonäsudden udde
Lockne sn Börö-ön ö Gutu torp Flotjärnen tjärn
Lockne sn Dalviken vik Gärdesbodarna f.d. fäb. Flåtjärnen tjärn
Lockne sn Djuphålet sjödjup Gärdesvallen fäb. Flåtjärnen tjärn
Lockne sn Djupsjöbäcken bäck Gärdet hmd Flåtjärnsberget berg
Lockne sn Djupsjön sjö Haga by Flåtjärnsflon flo
Lockne sn Djuptjärnen tjärn Haga Saknas Forsaån å
Lockne sn Djuptjärnsfligget berg Haga Saknas Frosktjärnen tjärn
Lockne sn Draveltjärnen tjärn Haxäng by Furunäset näs
Lockne sn Drole myr Haxäng hp Fåglingsmyren myr
Lockne sn Drolet terräng Hellnäset, se Hällnäset fäb. Fårskinnberget, se Farsinberget berg
Lockne sn Döviken vik Herrsved bebyggelse Gillertjärnen tjärn
Lockne sn Döviksmyren myr Hållsta lhtt Gilleråsen ås
Lockne sn Edsstadlokarna sank mark Hårsta, se Hållsta lhtt Gilleråstjärnen tjärnar
Lockne sn Erktjärnen tjärn Häggdalabodarna f.d. fäb. Grossjöbäcken bäck
Lockne sn (kyrka) Fagerholmsloken sjö Häggärde hmd Grossjön sjö
Lockne sn Fagermyren myr Hällnäset fäb. Grubbsvedberget berg
Lockne sn Farsinberget berg o. triangelpunkt Höggärde fäb. Gråffengärde slått-trakt
Lockne sn Farsindrolstjärnen tjärn Högsved fäb. Gråffengärdestjärnen tjärn
Lockne sn Fjället berg Inlandsbanan, se 6 Byn Saknas Gråsjöberget berg
Lockne sn Fjälltjärnen tjärn Inlandsbanan, se 11 Ede Saknas Gråsjön sjö
Lockne sn Flintskallberget berg Inlandsbanan, se 7 Rise Saknas Gräftudden udde
Lockne sn Flotjärnen tjärn Knippenborg fäb. Grönloken tjärn
Lockne sn Flåtjärnberget berg Kullsta hmd Gröntjärnen tjärn
Lockne sn Flåtjärnen tjärn Kallstalägden gård Grötalludden udde
Lockne sn Flåtjärnen tjärn Landsomlägden fäb. Guldgruvan berg
Lockne sn Forsån å Landsommyren fäb. o myr Gåstjärnen tjärnar
Lockne sn Frosktjärnberget berg Lassbyn, med Ångsta by Gåstjärnen tjärn
Lockne sn Frosktjärnen tjärn Lassbyn gd Gäddtjärnen tjärn
Lockne sn Furunäset näs Lassbyn hp Halvvägaslokarna tjärnar
Lockne sn Furunäset näs Lillmyrsved fäb. Hammaren udde
Lockne sn Fågelhägnen terräng Loke by Hamrinsmyren myr
Lockne sn Fåglingsmyren myr Loke by Hamrinsmyren myr
Lockne sn Fämyren myr Loka by Hamrinstjärnen tjärn
Lockne sn Gautu odling Lokebodarna fäb. Hamrinstjärnen tjärn
Lockne sn Gillertjärnen tjärn Långänge by Hamrinstjärnen tjärn
Lockne sn Gilleråsen berg Låshålet f.d. fäb. Hansnäset näs
Lockne sn Gottandsänget ägomark Löfsåsen Saknas Hansviken vik
Lockne sn Granmyren terräng Löfsåsen Saknas Hansviken, Lilla vik
Lockne sn Grubbgärdssved åker Löfsåsen Saknas Hellbergstjärnen, se Källmyrtjärnen tjärn
Lockne sn Grubbsved terräng Lövsåsen by Helvetesbrännorna skogsmark
Lockne sn Grubbsvedberget berg Lövsåsen, se 1 Löfsåsen Saknas Holmarna f.d. slått, nu betesmark
Lockne sn Gråsjöberget berg Lövåsen, se 2 Löfsåsen Saknas Holmnäset näs
Lockne sn Gråssjöbäcken bäck Mellanriksbanan, se 10 Haga Saknas Holm(näs)viken vik
Lockne sn Gråssjön sjö Mellerstgården bebyggelse Holmtjärnen tjärn
Lockne sn Gråssjön Saknas /Se Mogärde fäb. Hundshällorna berghällor
Lockne sn Gräftudden udde /Se Myrslått öde gård Hungmyren myr
Lockne sn Grästjärnen tjärn Mörbackstugan f.d. fäb. Hållstasjön sjö
Lockne sn Grönmyren åker Nordanberg by Hållstaån å
Lockne sn Grötalludden udde Nordanbergslägden lhtt Hårstasjön, se Hållstasjön sjö
Lockne sn Gullgruvan terräng Nordgården bebyggelse Häggdalen dal
Lockne sn Gullgruvan berg Nordgården hmd Häggdalen odlingar
Lockne sn Gåstjärnen tjärn Nordgårdsbodarna fäb. Häggdalsloken tjärn
Lockne sn Gölemyren myr Nybygget, se Löfsåsen Saknas Hällnäsviken vik
Lockne sn Halltjärnbäcken bäck Nyckelberg fäb. Hästtjärnen tjärn
Lockne sn Halvväganesberget berg Nygården bebyggelse Hästtjärnen tjärn
Lockne sn Hammaren markområde Ringåsen fäb. Igeltjärnen tjärn
Lockne sn /Se Hammaren näs Rise by Igeltjärnen tjärn
Lockne sn Hamrinsbäcken bäck Rise Saknas Karstaden båthusplats
Lockne socken Hamrinsmyren myr Risevallarna fäb. Karsstaden båtplats
Lockne socken /Se Hamrinstjärnen tjärn Risvallarna, se Risevallarna fäb. Killholmen holme
Lockne sn /Se Hansnäset näs Rossbol by Klingran myr
Lockne sn /Se Hansviken vik Rossbol by Klåxåsviken vik
Lockne sn /Se Hansänget sumpmark Rossbolbodarna fäb. Knippenborgsbacken höjd
Lockne sn /Se Helvetesbrännan berg Rossbolbodarna fäb. Korsta vik
Lockne sn /Se Helvetesbrännan skogsmark Rossbolsskogen fyllnadsjord Korsta ödesböle
Lockne sn /Se Helvetesbrännan skogsmark Rosåsarna fäb. Korstamyrbäcken bäck
Lockne sn /Se Hemmingsberget berg Råken fäb. Korstamyren myr
Lockne sn /Se Hemtjärnen tjärn Silverbrännan fäb. Koppmyrflon flo
Lockne sn /Se Holmmyren myr Slåttebodarna fäb. Kotjärnen tjärn
Lockne sn /Se Holmmyrberget berg Slåttlägden fäb. Kotjärnsberget berg
Lockne sn /Se Holmnäset näs Stegen lht Kroktjärnen tjärn
Lockne sn /Se Holmtjärnen tjärn Stensjö lhtt o hmd Kryckkyrkan stenblock
Lockne sn /Se Holmviken vik Stigen, se Stegen lht Kryckkyrkomyren myr
Lockne sn /Se Holmviken vik Storsved hmd Kvarnberget berg
Lockne sn /Se Hornsjön sjö Storsved avss. o lhtt Kvarnbäcken bäck
Lockne sn /Se Hornsjön sjö Svartbodarna fyllnadsjord Kvarnbäcken bäck
Lockne sn /Se Hornsjön sjö Svengården bebyggelse Kvarndammet tjärn
Lockne sn /Se Hornsjön sjö Svengårdsbodarna fäb. Kvarntjärnen tjärn
Lockne kyrka kyrka /Se Hornsjön sjö /Se Sörgården bebyggelse Kvastberget berg
loften se: Lockne sn Hundshällorna terräng Sörgårdsbodarna fäb. Kvisseln strömförgrening
Lockne tg Hundtuvtjärnen tjärn Söråkern hmd Kvisselnholmen holme
Lockne tg Hundtuvtjärnen tjärn Söråkern gård Kälen utmark
Lockne tg Hundtuvtjärnen tjärn Tand by Källmyrbäcken, se Vågbäcken bäck
Lockne tg Hungmyren myr Torkelsmarken fäb. Källmyren myr
Lockne tg Hungmyren myr /Se Tramsta by Källmyren myr
Lockne tg »hwnstwghu tiern», se Hundtuvtjärnen Saknas Tramstanäset odelstorp Källmyrtjärnen tjärn
Lockne tg Hållstasjön sjö Utgården bebyggelse Källmyrtjärnen tjärn
Lockne tg Hållstaån å Uttand hmd Kärstaloken odling
Lockne tg Hårstasjön sjö Walne by Landsomsjöbäcken bäck
*bäröman inbyggarbeteckning Hårstasjön sjö /Se Vamlejan f.d. fäb. Landsomsjön sjö
angestade se: Ångsta by Häggdalen dal Wåge by Landsomstaden vik
»angilstadhe» se Ångsta by Häggdalen åker Vågebodarna fäb. Lakastenen skär
anglastadum se: Ångsta by *Häggdalshornet råmärke /Se Vålbacken by Lavåsvassen tjärn
aspanæs se: Äspnäs by Hägglokarna tjärnar Wålbacken by Lillholmen holme
*Aspenäss, se Äspnäs Saknas Hällnäset näs Vålbacken Saknas Lillmyren myr
*Avgångsmyran lht /Se Hällnäsgrottan grotta Vålbacksån, se 5 Vålbacken Saknas Lillmyren myr
»awnestet» = Ångsta by Hästgrubban terräng Wåle gård o lht Lillmyrloken, se Lillmyrtjärnen tjärn
Balsta gd Hästtjärnen tjärn Wästerlövsåsen by Lillmyrtjärnen tjärn
Balsta gd Hästvåldrolet myr Västerlöfsåsen Saknas Lillmyrtjärnen tjärn
Balsta torp o. hmd Högflon myr Västgården bebyggelse Liorvfloarna flo
Balsta gdr Höggärde markområde Västgården bebyggelse Lockne höjd
Balstad Saknas /Se Högmon terräng Västgårdsbodarna fäb. Locknesjön sjö
*Belstadh, se Balsta Saknas Igeltjärnen tjärn Väståt hmd Locknesjön sjö
Berge by Igeltjärnsbäcken bäck Ångsta by Lokebäcken, se Sandvadbäcken bäck
Berge by Jättehögen fornminne Ångsta by Lokeviken vik
?Berge by Karstaden båthusplats Ångsta, Lassbyn med, se Lassbyn gd Lokmyren myr
Berge by Killholmen holme Åtgården bebyggelse Lyftingsloken tjärn
?Berge by Killänget odling Åtgården bebyggelse Långbrännan berg
Berge by Klingermyren myr Åtgårdsbodarna f.d. fäb. Långbrännberget berg
Berge by *Klingrutmyren myr Åtvändorna fäb. Långbränntjärnen tjärn
Berge by Klockåsviken vik Änge by Långdrolsmyren myr
Berge by Klåxåsviken vik /Se Äspnäs by Långholmen holme
Berge by Knippenborg berg Äspnäs Saknas Långholmen holme
Berge by Koberget berg Östbyn by Långholmen holme
Berge by Korsbäcken bäck Östgården bebyggelse Långmyrbäcken bäck
Berge by Korstamyren myr   Långnäset näs
Berge by Kringlan f.d. odling   Långtjärnen tjärn
Berge by Kroktjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
Berge by Kryckkyrkan stenblock   Lötbacken höjd
(?)Berge by Kusmyren myr   Lötbackudden udde
Berge by Kutjärnen tjärn   Malmmyren myr
Berge by Kutjärnsberget berg   Massberget berg
?Berge by Kvarnsved odling   Matviken vik
(?)Berge by Kvarnsvedbäcken bäck   Mogärdesloken tjärn
?Berge by Kvarntjärnen tjärn   Mussjön sjö
?Berge by Kvarntjärnen tjärn   Musviken vik
Berge by Kvarntjärnen, Lilla tjärn   Musån å
?Berge by Kvarntjärnen, Stora tjärn   Myrsundstjärnen, se Nymyrtjärnen tjärn
Berge by? Kvarntjärnån å   Märraloken tjärn
?Berge by Kvastberget berg   Mörttjärnen tjärn
??Berge by Kvisseln sund   Mörttjärnen tjärn
Berge by Kvisslen strömförgrening /Se   Mörttjärnsberget berg
?Berge by Kyrkmyran markområde   Nydrolet slåttstuga
Berge by Kåpmyren myr   Nymyrberget berg
(?)Berge by Kälen utmark /Se   Nymyren myr
Berge by Källmyren myr   Nymyrtjärnen tjärn
Berge by Källmyren myr   Nymyrtjärnen tjärn
Berge by Källmyrtjärnen tjärn   Nårstemyren myr
Berge by Källslaget myr   Näsitjärnen tjärn
Berge by Lakastenen skär   Näsitjärnen tjärn
Bergböle gårdar Lammtäckflon sankmark   Oxtjärndrolet myr
Bergsböle Saknas /Se Landsom ödesböle   Oxtjärnen tjärn
*Beröenn, se Börön Saknas Landsommyren delvis uppodlad myr   Oxtjärnen tjärn
Bleka by Landsommyren myr   Oxögat tjärn
?Bleka by Landsommyren myr   Oxögonen tjärnar
?Bleka by Landsomsjöbäcken bäck   Plyten tjärn
?Bleka by Landsomsjön sjö   Pussen odling
?Bleka by Landsomsjön sjö   Pussen tjärn
Bleka by Landsomstaden terräng   Påtåsund lokalitet
Bleka by Lantsänget terräng   Pötusund lokalitet
Bleka by /Se Lassmyren myr   Rensvedtjärnen tjärn
Bleka by Lavesvassen terräng   Rensvedtjärnen tjärn
Bleka by Lill-Djuptjärnen tjärn   Ringåstjärnen tjärn
Bleka by? Lilldrolet terräng   Risenäset näs
Bleka by? Lill-Gilleråstjärnen tjärn   Riseviken vik
Bleka by Lill-Gåstjärnen tjärn   Risnäset, se Risenäset näs
Bleka by? Lillholmen holme   Rossbolbäcken bäck
Bleka by Lillholmen ö   Rossbolstorflon flo
Bleka by Lillhägnen odling   Rossboltjärnen tjärn
?Bleka by Lillkringlan myr   Rossboltjärnen tjärn
Bleka by Lillmyrbäcken terräng   Rumploken tjärn
Bleka by Lillmyren myr   Räfsdrolet f.d. slått
Bleka by Lillmyren sank mark   Sandbäcken bäck
?Bleka by Lillmyren myr   Sandvadbäcken bäck
Bleka by Lillmyrflon myr   Sebaloken tjärn
Bleka by Lillmyrsved terräng   Sebalokhällan berg
?Bleka by Lillnäset näs   Sjömyren myr
Bleka by Lill-Slåttjärnen tjärn   Sjöstaden slått
Bleka by Lill-Sördrolsmyren myr   Sjöändan vik
Bleka by Lilltjärnen tjärn   Skettmyren myr
Bleka by Lillviken vik   Skettmyrtjärnen tjärn
Bleka by Lillåsberget berg   Skåldrolet odling
Bleka by Lill-Åsmyrtjärnen tjärn   Slåttehornet bergknalle
Bleka by Lillänget terräng   Slåttetjärnen tjärn
Bleka by Lill-Ärtran sankmark   Slåttjärnen tjärn
Bleka by Liorvflodalen dal   Slåttjärnen tjärn
Bleka by Liorvflon myr   Slåttjärnen tjärn
Bleka by »Lockne Eng» äng   Smådrolen myr
?Bleka by Locknesjön sjö   Slåttmyren myr
Bleka by Locknesjön sjö   Småholmarna holmar
Bleka by Locknesjön sjö   Springfältloken tjärn
Bleka by Locknesjön sjö   Spånglokarna myr
Bleka by Locknesjön sjö   Stackansmyren myr
Bleka by Locknesjön sjö   Stackansnäset näs
Bleka by Locknesjön sjö   Stackanssved skogstrakt
Bleka by Locknesjön sjö   Stackanstjärnen tjärn
Bleka by Locknesjön sjö   Stackansviken vik
Bleka by /Se Locknesjön sjö   Stenflon flo
»blikom» se Bleka by Locknesjön sjö   Stensloken tjärn
»blikom» se Bleka by Locknesjön sjö   Stockmyren myr
*Bocksäte ?hmn /Se Locknesjön sjö /Se   Stockmyrtjärnen tjärn
(?)Byn by Locknesjön sjö /Se   Storberget berg
Byn by? Lokbäcken bäck   Storflotjärnen, Västra o. Östra tjärnar
Byn by Lokbäcken bäck   Storloken tjärn
Byn by Loken tjärn   Stormyrberget berg
Byn by Lokmyran sank mark   Stormyren myr
Byn by /Se Lokmyran myr   Stormyren myr
?Byn by Lokmyren myr   Stormyren myr
Byn by Lokviken vik   Stormyren myr
Byn by Lurhansflon sankmark   Stormyrtjärnen tjärn
Byn by Lustvik vik   Storsvedlokarna tjärnar
(?)Byn by Långbrännberget berg   Strumpbäcken bäck
Byn by Långbränntjärnen tjärn   Strumpviken vik
Byn by Långdrolsmyran myr   Strömmingstjärnen tjärn
Byn by Långflon myr   Svartloken tjärn
?Byn by Långholmen holme   Synkan myr
?Byn by Långholmen holme   Svartloken lok
Byn by Långholmen ö   Svartloken tjärn
Byn gdr Långholmen holme   Svartlokshöjden höjd
Byn gdr Långmyrbäcken bäck   Svartslutbacken landsvägsbacke
Byn gdr Långmyren myr   Svartsluten skogstrakt
Byn gdr Långnäset näs   Svarttjärnen tjärn
(?)Byn by Långnäset udde   Svarttjärnen tjärn
Byn by Långnäsudden udde   Svänglingen sjö
Byn gdr Långtjärnen tjärn   Svänglingsberget berg
Byn gdr Långtjärnen tjärn   Sysvedbacken odling
Byn gdr Låshålet sank mark   Sysvedlokarna tjärnar
Byn gdr Löfsåskyrkan terräng   Södrolsmyren myrar
Byn by Löftingsloken myr   Sönnerviken vik
Byn by Lövudden udde   Tjuvholmen holme
Byn by? Malmmyran myr   Tjärnen tjärn
(?)Byn by Matviken vik   Tjärnen tjärn
Byn by Mellanberget berg   Tjärnen tjärn
Byn by Mossatjärnen tjärn   Torkilstjärnen tjärn
Byn by Munswiken se Musviken Saknas /Se   Trättlokarna tjärnar
Byn by Mussjön sjö   Tåfloberget berg
Byn by Mussjön sjö   Tåflon flo
Byn by Mussjön sjö /Se   Tåflotjärnen tjärn
Byn by Musviken vik   Tågdrolet slått
Byn by Musviken vik /Se   Tågdrolsmyren myr
Byn by Musviken vik   Upp-i-lokarna myr
Byn by Musviken vik   Vackermyren myr
Byn by Musån å   Vargloken tjärn
Byn by Musån å   Vastamyren myr
?Byn by Myrsundstjärnarna tjärnar   Vastamyråsen ås
Byn by Mångsa terräng   Vidjeloken tjärn
?Byn by Måsstenarna stenar   Vindalsbäcken bäck
?Byn by Mörttjärnberget berg   Vågbäcken bäck
?Byn by Mörttjärnen tjärn   Vågen vik
Byn by Mörttjärnen tjärn   Vågsmyrbäcken, se Vågbäcken bäck
Byn by Mörttjärnsberget berg   Vågsmyren myr
?Byn by Nolstumyren myr   Vålbackån å
Byn by Nordanbergsberget berg   Västerbergholmen holme
Byn by Nybruket sank mark   Västersjön sjö
Byn by Nybrännsved terräng   Ynntjärnen tjärn
Byn by Nydrolet terräng   Ållertjärnen tjärn
Byn by Nyhägnen terräng   Ållertjärnen tjärn
Byn by Nymyran myr   Årsgraven dal
Byn by Nymyrberget berg   Årtockemyren myr
bær(r)ø se Börön by Nymyrtjärnen tjärn   Årtockermyren myr
?Börön by »Nådwall» möjl. plats   Årtockerflon flo
Börön by? Näretjärnen tjärn   Åsmyrberget berg
Börön by »Närk» möjl. plats   Åsmyren myr
Börön by /Se Nördermyren myr   Åsmyren myr
Börön by Odensala Fjärden, se Brunfloviken vik   Åsmyrflon flo
Börön by /Se Offerkälla källa?   Åsmyrtjärnen tjärnar
Börön by Ol-Pålsflon sankmark   Åsmyrtjärnen, Stora o. Lilla tjärnar
Börön by /Se Oxtjärnbäcken bäck   Åsved ödesböle
Börön by Oxtjärndrolet myr   Åsvedbacken höjd
(?)Börön by Oxtjärnen tjärn   Åtgårdsflon flo
Börön by Oxtjärnen tjärn   Åtgårdstjärnen tjärn
Börön by? Oxtjärnmyren myr   Ön ö
Börön by Oxögat tjärn    
Börön by Oxögat tjärn    
Börön by Oxögat tjärn    
Börön by Oxögat tjärn    
Börön by Parasved odling    
?Börön Saknas Persmyrsved terräng    
Börön by Plyten tjärn    
Börön by Pussen odling    
Börön by Rensvedtjärnen tjärn    
Börön by Ringåstjärnen tjärn    
Börön by Rismyran myr    
Börön by? Rismyrbäcken bäck    
Börön by Rismyrflon myr    
Börön by Risnäset åker    
Börön by Risnäset näs    
?Börön by Risviken vik    
Börön by *Rosmyråsen skogsskifte    
Börön by *Rosmyråsen fyllnadsjord /Se    
Börön by *Rosmyråsen skogsskifte /Se    
Börön by Rossbolbäcken bäck    
Börön by Rotsved åker    
Börön by Råken terräng    
Börön by Rävbackarna skogsparti    
Börön by Rävgården ägomark    
Börön by Sandbäcken bäck    
Börön by Sandviken vik    
Börön by Sebaloken myr    
Börön by Silverbrännan terräng    
Börön by Sjömyren myr    
Börön by Skettmyrtjärnen tjärn    
Börön by Skåldrolet odling    
Börön by Skåren holmar    
Börön by? Slåtthornet berg    
Börön by Slåttjärnen tjärn    
Börön by Slåtthornet bergshöjd /Se    
Börön by Slåtthornet bergshöjd /Se    
Börön by Smalvågen vik    
Börön by Smådrolen myr    
Börön by Småholmarna holmar    
Börön by Smälingsviken vik    
Börön by Spånglokarna sank mark    
Börön by Spängemyran, Nedre myr    
Börön by Spängemyran, Övre myr    
Börön by Spöktjärnen tjärn    
Börön by Stackansmyren myr    
Börön by Stackansnäset näs    
Börön by Stackanstjärnen tjärn    
Börön by Stavrekojmyran myr    
Börön by /Se Stavrekojmyran myr    
Börön by /Se Stegflon sank mark    
Börön by /Se Stegmyren myr    
duwauik se: Döviken by Stenbudalsbäcken bäck    
Döviken by Stenflon sank mark    
Döviken by Stensjöholmen holme    
Döviken gd Stockmyrtjärnen tjärn    
Döviken by Storberget berg    
Döviken by Storfloberget berg    
Döviken by Storflon sank mark    
Döviken by Storflon myr    
Döviken by Storflotjärnen tjärn    
Döviken by Stor-Gilleråstjärnen tjärn    
Döviken by Stor-Gåstjärnen tjärn    
Döviken by Stor-Gåstjärnmyren myr    
Döviken by Storloken tjärn    
Döviken by Stormyrberget berg    
Döviken by Stormyren myr    
Döviken by Stormyren myr    
Döviken by? Stormyren myr    
?Döviken by Stormyren myr    
Döviken by Stormyrtjärnen tjärn    
Döviken by Stormyrtjärnen tjärn    
Döviken by Stor-Slåttjärnen tjärn    
Döviken by Storstensänget terräng    
Döviken by Storsvedlokarna tjärnar    
Döviken by Stor-Sördrolsmyren myr    
Döviken by Storviken vik    
Döviken by Storviknäset näs    
Döviken by Storvålen markområde    
Döviken by Strumpbäcken bäck    
Döviken by Strumpviken vik    
Döviken by Strångsundet sund    
Döviken by? Strömmingstjärnen tjärn    
Döviken by Svanhägnen utäga    
Döviken by Svartloken tjärn    
Döviken by Svartmyren myr    
Döviken by Svartsluten markområde    
Döviken by Svarttjärnen tjärn    
Döviken by Svarttjärnen tjärn    
Döviken by Svarttjärnen tjärn    
Döviken by Svarttjärnen tjärn    
Döviken by Svänglingen sjö    
Döviken by /Se Svänglingen sjö    
Döviken by /Se Svänglingen sjö    
Ede by Svänglingen sjö    
Ede by Svänglingen sjö /Se    
Ede by Svänglingsberget berg    
?Ede by Sysvedlokarna tjärn o. sankmark    
Ede by? Sågbäcken bäck    
?Ede by Sönnerviken vik    
?Ede by Sörvikbäcken bäck    
Ede by Sörviksbäcken bäck    
Ede by Sörängena betesmark    
Ede by Timmeråsmyren myr    
?Ede by Tjärnbäcken bäck    
Ede by Tjärnflotjärnen tjärn    
Ede by? Tjärnmyrberget berg    
(?)Ede by Tjärnsvedhägnen terräng    
?Ede by Tjärnsvedmyren myr    
?Ede by *Tordhok myren Saknas    
Ede by *Torkils myren Saknas    
Ede by Torkilstjärnen tjärn    
Ede by /Se Tramstanäset näs    
??Ede by Tresjösved terräng    
?Ede by Träthålet terräng    
?Ede by Trättmyren myr /Se    
?Ede by *Tvärbäcken försv. benämn. på bäck    
Ede by Tåfloberget berg    
Ede by Tåflotjärnen tjärn    
Ede by Tågdrolsmyren myr    
Ede by Vackermomyren myr    
Ede by Vapelberget berg    
Ede by Vaplan sjö    
Ede by Vaplan sjö /Se    
Ede by Vardholmen holme    
Ede by Vargloken myr    
Ede by Vastamyren myr    
Ede by /Se Vastamyråsen ås    
Ede by /Se Viaduktsflon kärr    
Ede by /Se Vindalsbäcken bäck    
Ede by /Se Vågbäcken bäck    
Ede by /Se Vågsmyren myr    
Ede by /Se Vålbackån bäck    
»engiom» se Änge by »væstanmyre» myr    
*Espenes, se Äspnäs Saknas *Væstanmyre myr    
ffarastadhorn se: Forsta by *Væstanmyre myr    
fornastadum se: Forsta by Västerbergholmen holme    
Forsta by Västersjön sjö    
Forsta by Ynntjärnbäcken bäck    
Forsta by Ynntjärnen tjärn    
Forsta by Ynntjärnänget terräng    
Forsta by Ållertjärnen tjärn    
Forsta by Årtåckermyren myr    
Forsta by Åslättberget berg    
Forsta by Åslätte terräng    
Forsta by Åsmyrberget berg    
Forsta by Åsmyrflobäcken bäck    
Forsta by Åsmyrflon myr    
Forsta by Åsmyrtjärnen tjärn    
Forsta by Åtgårdsflon myr    
Forsta by Åtgårdstjärnen tjärn    
Forsta by Åtvändan f.d. odling    
Forstio by Änget myr    
Forsta by Änget sank mark    
Forsta by Ärtertjärnen tjärn    
Forsta by Ön ö    
Forsta by Ökne terräng    
Forsta by »Österåsen» ås?    
Forsta by      
?Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta gdr      
Forsta gdr      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta by      
Forsta gd:ar /Se      
Forsta by /Se      
Forsta by /Se      
Forsta by /Se      
Forsta gd:ar /Se      
Forsta by /Se      
Forsta gd:ar /Se      
Forsån Saknas      
*Fårstadh, se Forsta Saknas      
?Gatu bebyggelse      
Gottand by      
Gottand gd      
Gottand gd      
Gottand gd      
Gottand Saknas      
Gottand gd      
Gottand by      
Gottand by      
Gauteland Saknas      
Gottand by      
?Gottand gdr      
Gottand del av Tand      
Gottand by /Se      
Gottand gd, by /Se      
Gottand gdr /Se      
Grönviken by /Se      
Gåutetan ödesgods /Se      
*Gåutetan, se Gottand Saknas      
Götatand Saknas      
gøtatandh se: Gottand gd      
Haga by      
Haga by?      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by?      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga Saknas      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by /Se      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
?Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by?      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by      
Haga by /Se      
Haga vällingen by      
»hakasænge» se Haxäng by      
hakasenge se: Haxäng by      
Harstada ödesböle /Se      
?Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by /Se      
Haxäng by      
[Hacksäng] Saknas      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by /Se      
Haxäng by      
Haxäng by      
Haxäng by /Se      
Haxäng by /Se      
Haxäng by /Se      
Haxäng by /Se      
Haxäng by /Se      
Haxäng by /Se      
?Hållsta by      
Hårsta gd /Se      
Hållsta gdr      
?Hållsta gdr      
Hårsta gd /Se      
Höggärde fäb.      
Höggärde by /Se      
Höggärde by /Se      
*Hösäte ?lht /Se      
*Hösäte ?lht /Se      
Kullsta gd      
*Kusegård »ödisgotz»      
Kusegårdh ödesböle /Se      
?Landsomlägden fäbod      
?Landsomlägden fäb. /Se      
*Landze »ödisgotz»      
*Landze ödesgods /Se      
Landze Saknas /Se      
Lassbyn by      
Lassbyn gd?      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn by      
Lassbyn gård /Se      
Lassbyn gd:ar /Se      
?Lejden prästbordet /Se      
*Lille Tan Saknas      
Lockne by      
Lockne kyrkby      
Loffthansaasa, se Löfsåsen by      
Loke by      
Loke by?      
Loke by      
Loke by      
Loke by?      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by?      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by /Se      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
(?)Loke by      
Loke by?      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by?      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by      
Loke by /Se      
Loke by /Se      
Loke by /Se      
Loke by /Se      
Lokeböle Saknas /Se      
*Looffzåsenn, se Löfsåsen Saknas      
»lopna sokn» se Lockne sn      
lopna se: Lockne sn      
»lopnæ kirkio» se Lockne sn      
»lops aasom» se Löfsåsen by      
loptaass se:Löfsåsen by      
loptan se Lockne sn      
Longdrolit Saknas      
*Långdrolet Saknas      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge gd      
Långänge gd?      
?Långänge gård      
Långänge by      
Långänge gdr      
Långänge by      
Långänge gd      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge gd      
Långänge gd      
Långänge gd      
Långänge gd      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge by      
Långänge gdr /Se      
Långänge gd:ar /Se      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
(?)Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen gd /Se      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
?Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen by      
Löfsåsen ödegd /Se      
Lövsåsen by /Se      
løpna se: Lockne sn      
Mogärde fäbod      
Mogärde ?fäb. /Se      
Mogärde fäb. /Se      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by?      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg gdr      
Nordanberg by      
Nordanberg gdr      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg gdr      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg gdr      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg by      
Nordanberg gd:ar /Se      
Nornberg by /Se      
*Ostbynn, se Östbyn Saknas      
*Osløgith Saknas      
*Owdho Saknas      
Prästbordet pastorsbost. /Se      
Prästbordet komm.bost. /Se      
*Prästegård »ödisgotz»      
»raasbol» se Rossbol by      
Rise by      
Rise by?      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
(?)Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
?Rise by      
?Rise by      
Rise by      
Rise by?      
Rise by      
(?)Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by      
Rise by /Se      
Rise gd:ar /Se      
Rodesås Saknas      
*Rodixås se Rosåsarna Saknas      
Rodixås ödesgods /Se      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by?      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
?Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by      
Rossbol by /Se      
Rossbol by      
Rossbols by /Se      
Rossbol by /Se      
Rossbol by /Se      
Rosåsarna fäbod      
Rosåsarna fäbodar      
Rosåsarna fäb.      
Rosåsarna fäbodar      
Rosåsen ?fäb. /Se      
*Råsbola se Rossbol Saknas      
*Silversax? hmn /Se      
Sineberg Saknas      
Slåtten beb.      
Slåtten beb.      
Slåttläjden ödetorp /Se      
Stegen bebyggelse      
Stegen by      
*Sten förr gd      
*Sten förr gd      
Sten ödegd /Se      
Sten ödegd /Se      
*Södre gård, se Södergård by      
*Tan, Lille, se Uttand Saknas      
Tand by      
Tand by      
Tand by?      
Tand by      
Tand by      
Tand by?      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
?Tand by      
?Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by /Se      
Tand by      
Tand by      
?Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by      
Tand by /Se      
Tand by /Se      
Tand by /Se      
Tand by /Se      
Tand by /Se      
Tandeskogen Saknas      
Torkilsmyr Saknas      
*Torsbyenn se Byn Saknas      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by?      
Tramsta by      
Tramsta by      
?Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by?      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta gd      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by      
Tramsta by /Se      
Tramsta by /Se      
Tramsta by /Se      
transtadum se: Tramsta by      
?Uttand bebyggelse      
?Uttand bebyggelse      
Uttand bebyggelse /Se      
*Walbacken se Vålbacken Saknas      
*Walene se Våle Saknas      
»walmom» se Valne by      
walmom se: Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
?Valme by      
Valne by      
?Valme by      
Valne by      
Valme by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valme by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valme by      
Valme by      
?Vallne by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valme by      
Valne by?      
Valme by      
Valme by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by      
Valne by /Se      
*Westangatu se Gatu Saknas      
*Vike beb.      
Våge gd      
Våge by      
Våge by      
Våge by      
Våge by      
Våge by      
Våge by /Se      
Våge gd /Se      
Våge gd /Se      
Våge by /Se      
Vålbacken by      
Vålbacken by /Se      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by?      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by      
Vålbacken by /Se      
Vålbacken by /Se      
Våle beb.      
Våle förr gd el. by, nu beb.      
Våle bebyggelse      
Våle gdr      
?Våle gdr      
?Våle bebyggelse      
?Våle gdr      
Våle gårdar      
Våle bebyggelse      
Västerlöfsåsen bebyggelse      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by?      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta gdar      
Ångsta by      
Ångsta by?      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by?      
Ångsta by?      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by?      
Ångsta by      
Ångsta by?      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta by      
Ångsta gd:ar /Se      
Ångsta by /Se      
Ångsta gd:ar /Se      
Ångsta by /Se      
Ångsta gd:ar /Se      
Ångsta gd:ar /Se      
Ångsta by /Se      
Ångsta by /Se      
Åtgården gd /Se      
(?)Änge by      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
(?)Änge by      
Änge by      
?Änge by      
(?)Änge by      
?Änge by      
Änge by      
?Änge by      
(?)Änge by      
Änge by      
?Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge gdr      
?Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge gdr      
(?)Änge by      
Änge by?      
Änge by      
Änge by      
Änge gdr      
Änge by      
Änge by      
?Änge gdr      
Änge by      
Änge gdr      
(?)Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by?      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
(?)Änge by      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
?Änge by      
?Änge by      
?Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge by      
Änge gdr /Se      
Änge gd:ar /Se      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Espnäs by      
?Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Äspnäs by      
Espnäs by      
Espnäs by      
Äspnäs by /Se      
Äspnäs by /Se      
Östbyn by      
Östbyn g.      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn gd?      
Östbyn gd      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn gd      
Östbyn gd      
?Östbyn gd      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn gd      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn gd      
Östbyn by      
Östbyn by      
Östbyn by /Se      
»Österåsen» beb?      

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.