ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Häggenås socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 595 Bebyggelsenamn : 340 Naturnamn : 344
Häggenås sn /Se Alinstorpet f.d. torp? Sagesmän förteckning Abborrtjärnarna tjärn
Häggenås sn Alkvattenbäcken bäck Häggenås sn Alkvattenbäcken bäck
Häggenås sn Alkvattenflon sank mark Häggenås socken Alkvattenflon flo
Häggenås sn Alkvattenflon myr Häggenås sn Alkvattenflon sankmark
Häggenås sn Alkvattenflon myr Häggenås sn Alkvattnet sjö
Häggenås sn Alkvattnet sjö Häggenås kyrka Saknas Alkvattnet sjö
Häggenås sn Alkvattnet sjö Häggenåsarna inbyggarbeteckning Alkvattnet sjö
Häggenås sn Alkvattnet sjö Abrahamstorpet torp Alkvattnet sjö
Häggenås sn Alkvattnet sjö Amerika gd Andersmyren myr
Häggenås sn Alkvattnet sjö Amerika gård Anders-Månssonbäcken bäck
Häggenås sn Alkvattnet sjö /Se Amerika gård Backbodkälen skogtrakt
Häggenås sn Alkvattnet sjö /Se Andersgård(en) gd Bastubäcken bäck
Häggenås sn Alkvattnet sjö /Se Andersgård by Bergmyrbäcken bäck
Häggenås sn Andersmyren myr Andersgård by Bergmyren myr
Häggenås sn Anders-Månsabäcken bäck Andersgårdarna inbyggarbeteckning Bergstigen stig
Häggenås sn Aspbodarna terräng Anders-Månssonbodarna fäb. Björkbäcken bäck
Häggenås sn Aspbodbäcken bäck Aspbodarna fäb. Björhusmyren myr
Häggenås sn Backbodkälen skogtrakt /Se Aspbodarna fäb. Björknäset näs
Häggenås sn Baksjöviken vik Backbodarna fäb. Björnbäcken bäck
Häggenås sn Bastubäcken bäck Backbodarna fäb. Björnbäcken bäck
Häggenås sn Bastubäcken bäck Backbodarna gårdar Björnhammaren klippa
Häggenås sn Bengtgårdsbodarna terräng Backebodarna gårdar Björnmyren myr
Häggenås sn Bengtgårdsodlingen f.d. odling Backegård Saknas Bladviken vik
Häggenås sn Bergmyrbäcken bäck Backgård gd Blekbäcken bäck
Häggenås sn Bergmyren myr Backegård by Blekån å
Häggenås sn Bergsved terräng Backegård by Blästerbrännan bränna
Häggenås sn Bjännbäcken bäck Backegårdsbodarna gårdar Brattmyren myr
Häggenås sn Björhusbäcken bäck Backegårdsbodarna fäb. Brattmyrkälen skogtrakt
Häggenås sn Björhuslokarna sank mark Backegårdsbodarna fäb. Bringmyrbäcken bäck
Häggenås sn /Se Björhusmyren myr Bengtsgården bebyggelse Bringmyren myr
Häggenås sn Björknäset näs Berggården öde gård Bräckan tjärn
Häggenås socken /Se Björnbäcken bäck Bjurbäckbodarna, Björbäckbodarna fäb.? Brännorna brännor
Häggenås sn /Se Bladviken vik Brännan fäb. Bågnmyren myr
Häggenås kyrka och kyrkogård Saknas Blekbäcken bäck Bygget bebyggelse Bäckflobäcken bäck
Häggenås sn /Se Blekbäcken bäck Bygget bebyggelse Bäcklöppjan? bäckförgrening
Häggenås sn /Se Blekkällan tjärn Dalbodarna fäb. Dalbodlandet utmark
Häggenås sn /Se Blekråkbäcken bäck Dalbodarna fäb. Djupbäcken bäck
Häggenås sn /Se Blekråkbäcken bäck Dalbolandet utmark Djupdalsbäcken bäck
Häggenås sn /Se Blektjärnen tjärn Dalen fäb. Djupdalsbäcken bäck
Häggenås sn /Se Blekån å /Se Dal-Pertorpet lht Djupdalsbäcken bäck
Häggenås sn /Se Blekån å Djupdalen torpställen Djupdalsbäcken bäck
Häggenås sn /Se Blekån å /Se Dolt lht Doltbäcken bäck
Heäggenäs, se Häggenås sn /Se Blomstersundflon sank mark Fagerland traktnamn Doltholmen holme
Andersgård gd:ar /Se Blålerbackarna backar Fagerland by Doltstenen gränssten
Andersåsbodarna fäbod /Se Blålokarna tjärnar Fagerland by Doltströmmen ström
Backegård by Blålokarna tjärnar Fagerlandsbodarna fäb. Dyngflon flo
Backegård by Blålokarna tjärnar Fagerlandsborna inbyggarbeteckning Edbladlokarna utdikade tjärnar
Backegård by Bodbrännan skogsområde Fagerlandsvallen, se Fagerland Saknas Fagerlandsbäcken bäck
Backegård by Bodflon myr Fagerlandsvallen Saknas Fagerlandskälen utmark
Backegård gd:ar /Se Bratthögarna berg Fene gård Farligbäcken bäck
Bengtsgården gn /Se Brattmyrkälen sluttning /Se Finntorpet bebyggelse(?) Flaka marken område
*Björnsgård nu okänd gd Brattstadslätten slätt Flakamarken, se Backegård Saknas Flakamarken skogs- och myrtrakt
*Bodhe by Bringmyren myr Flobrännan fäb. Fyrböjen åkrök
Bygget f.d. fäbodar Bringmyrpussen sank mark Flobrännan fäb. Fyrkälen skogstrakt
Bäcken lht:er /Se Broddlokarna tjärnar Frankbodarna fäb. Fyrsjön sjö
Causastad, se Kogsta by Broddmyren myr Frankbodarna fäb. Fåråsbäcken bäck
Causastad = Kogsta by /Se Bräcktjärnen tjärn Furulund lht Fåråsbäcken bäck
*Ellingsnäs »ödisgotz» Brännvallen skogsområde Fyrgården gård Fåråsbäcken bäck
Fagerlandsvallen Saknas /Se Byttingsundbäcken bäck Fyrkälen by Fåråsen höjd
Fyrkälen by /Se Byxan myr Fyrkälen by Färjesundet gammalt färjställe
Fyrskälen = Fyrkälen? skogsmark /Se Båthusbäcken bäck Fyrkälen by Gammalbodsunden slåttängar
Gislegården gård Bäckbodarna fäbod Fyrkälen by Gammalkyrkvägen Saknas
Granbo by /Se Bäckflon sank mark Gammalbodarna hmd Geran å
Gremmelgård bebyggelse Bäckflon myr Granbo bebyggelse Geran å
Gremmelgård gdr Bäckflon myrmark Granbo bebyggelse Gerflon flo
Gremmelgård gårdar /Se Bäverhusbacken terräng Gravåskälen skogstrakt Getkyrkan hålväg mellan klippor
Gremmelgård gårdar /Se Dalakvarndammet f.d. flottningsdamm Gremmelgård hmd Getsjöflon flo
Gremmelgård by /Se Dammflon sank mark Gremmelgård hmd Getsjön sjö
Gremmelgård ödesböle /Se Danielbodarna fäbodar Gremmelgård gårdar Getsjön sjö
Grämmelgård by /Se Djupbäcken bäck Gränningsenäs, Greningenäs bebyggelse Getsjön sjö
Gremmelgård gd /Se Djupbäcken bäck Greningenäs bebyggelse Getsjöön ö
Greningsvallen by /Se Djupbäcken bäck Greningsvallen by Gisselkällan källa
Gräningsvallen, Långkälen by Djupdalsbäcken bäck Greningsvallen by Gisselkällan källa
*Grotem, se Grötom Saknas Djupdalsbäcken bäck Gropen bebyggelse Gisselkällan källa
Grötom by Djupdalsbäcken bäck Gräningsvallen bebyggelse Godvikflon flo
Grötom by Doltbäcken bäck Grötom traktnamn Gravåsen skogtrakt
Grötom by Doltströmmen del av Hårkan Grötom by Gravåskälen skogstrakt
Grötom by Dyngflon sankmark Grötom hp Gravåskälen skogstrakt
Grötom by Edlerodlingarna uppodlad myrmark? Grötomsarna inbyggarbeteckning Gravåskälen skogstrakt
Grötom by Elgvatne, se Alkvattnet sjö Grötomsbodarna fäb. Greningsån å
?Grötom by Elgvatne, se Alkvattnet sjö Gullhålbrännan fäb. Greningsån å
Grötom by Elgvattne, se alkvattnet sjö Gullhålbrännan fäb. Gråtedtjärn tjärn
Grötom by Eljvatne, se Alkvattnet sjö Gullhålbränna fäb. Gråtedtjärnen tjärn
Grötom gård Engströmbodarna terräng Gulubodarna, ?Gölinbodarna fäb. Gråtsmyren myr
Grötom by /Se Erik-Höglundtjärnen tjärn Gulåsen fäb. och skogtrakt (ås) Grönloktjärnen tjärn
Grötom by /Se Erik-Nilsvallen fäbod Gulåsbodarna fäb. Grötomsnoret bäck
Grötom by /Se Erik-Pettervallen terräng Fulåsbodarna fäb. Gudfarsunden myr
Grötom by /Se Fagerlandsbodarna fäbodar Gulåsbygget bebyggelse Gulåsbäcken bäck
Grötom by /Se Fagerlandsbäcken bäck Gulås fäb. fäb. Gulåsen skogstrakt
Grötom by /Se Fagerlandskälen utmark /Se Gungård gd Gulåsen ås
Grötom by /Se Farligbäcken bäck Gungård by Gulåsen höjd
Gudmundsgården Saknas Faråsbäcken bäck Gyltbodarna fäb. Gulåstjärnen tjärn
Gummegård (=Gungård) by Flakaflon sank mark Gyltbodarna fäb. Gulåstjärnen tjärn
Gungård by Flakamarken terräng Gyltbodarna fäb. Halasjöflon flo
Gungård by Flarkarna sank mark Gyltbodarna lht Halasjön sjö
Gungård by Flarken tjärn Hacksät odling, ödesböle Halasjön sjö
Gungård by Flarken del av å Halasjö kronoavradsland Saknas Halasjön sjö
Gungård by Flercka, se Illåstjärnen tjärn Halasjön, Svedje med, se 1 Svedje gd Halasjön sjö
Gungård by Flobrännan terräng Halasjön, Österåsen med, se Österåsen gd Hamptjärnen tjärn
Gungård by Flobäcken bäck Halasjön by Harnackbäcken bäck
Gungård by Flon sank mark Halasjön by Harnackmyren myr
Gungård by Forsbergsbodarna terräng Halasjön torp Helge-Hanshålen backar och myrar
Gungård by *Flärcka åutvidgning Halasjön torp Helvetesmyren myr
Gungård gdr *Flärcka åutvidgning Halasjön by Hjältstenarna stenar
Gungård gdr Frankvallen terräng Halasjön by Husestigen stig
Gungård by Fredagsmyren myr Hammerdalskrogen hmd? Husholmen holme
Gungård gdr Friskflon sank mark Husarna inbyggarbeteckning Husön ö
Gungård gdr Frukostbäcken bäck Huse by Hårkan å
Gungård by Fyrböjen del av å Huse by Hårkan å
Gungård by Fyringssjön sjö Huse by Hårkvallarna ängar
Gungård by Fyrkälen skog- och myrtrakt /Se Hårde ställe Häggflobäcken bäck
Gungård by Fyrkälskyrkan Saknas Häggesta by Häggflon flo
Gungård by Fyrån å Häggesta by Häggloken tjärn
Gungård by Fyrån å Häggflobodarna fäb. Häggåsen ås
Gungård by Gammalgården odling Höbodarna fäb. Hästbetbäcken bäck
Gungård by Gammalkvarnen terräng Högarna by Höbäcken bäck
?Gungård by Gammalsågen terräng Högarna by Högarna höjder
Gungård by Gammelflohalsen sank mark Högarna poststation Högbron bro
Gungård by Gammelflon myr Högarne by Höjden höjd
Gungård by Geran å Högborna inbyggarbeteckning Höljebodhöjden höjd
Gungård by Gerflon sank mark Högbroforsen fors och industrianläggning Hön myrmarker
Gungård by Getingsundet sank mark Högbroforsen industrisamhälle Illåskälen käl
Gungård gård Getsjöflon sank mark Högen gd Illåsmyren myr
Gungård by /Se Getsjön sjö /Se Högen by Illåsmyren myr
Gungård gd:ar /Se Getsjön sjö Högen gård Illåstjärnarna tjärnar
*Gunmundz gård, se Gungård Saknas Getsjön sjö Högen gårdar Illåstjärnen tjärn
Halasjön by /Se Getsjön sjö Högen bebyggelse Ismundsjön sjö
Heggenoas Saknas Getsjön, Västra sjö Högen by Joflobäcken bäck
Huse by Getsjön, Västra sjö Högfors industrianläggning Joflon flo
Huse by Getsjön, Västra sjö Högfors industrisamhälle Jonasbrännan avbränt ställe (i skogen)
Huse by Getsjön sjö Högtorpet torp Jältstenarna stenar
Huse by? Getsjönoret terräng Höljebodhön by(-ar) Jönsgårdsänget äng
Huse by Getsjöön ö Höljebodhön byar Kallråbäcken bäck
Huse by Gillflon sank mark Höljebodvallen fäb. Kattugglan fyllnadsjord till Kougsta
Huse by *Godkälen skogtrakt /Se Hön by Kattuggelfloarna floar
Huse by Godvikflon myr Hön byar Kattuggelfloarna floar
Huse by Goffarsunden terräng Illåsbodarna fäb. Kattuggleflon flo
Huse by Grankvisttjärnen tjärn Illåsen fäb. Kattuggletjärnen tjärn
Huse by Gravåskälen bergsområde Illåsen fäb. Kilflon flo
Huse by Gravåskälen höjd /Se Ingelbodarna fäb. Kilflon »flo»
Huse by? Gravåsmyren myr Inlandsbanan, se Kogsta Saknas Kilgången, Gamla väg
Huse by *Gremla-sten sten Inlandsbanan, se Grötom Saknas Killholmen holme
Huse by Greningssjön sjö Inlandsbanan, se Jonsgård Saknas Klaraholmen holme
Huse by Greningssjön sjö Jeriko fäb. Klenflon flo
Huse by /Se Greningsån å Jerusalem fäb. Klinkan myrslått
Huse by /Se Grimmelgård ödegård Jonasannersabodarna = Gulubodarna fäb. Kogstabodkälen käl
Huse by /Se Groparna terräng Jonsgård Saknas Korsmyrbäcken myr
*Husås Saknas Grossmyren ägomark Jonsgård gd Korsmyren myr
Häggenås gårdar Gråtetjärnen tjärn Jonsgård by Kotjärnen tjärn
Häggenås kyrkby Grötomsberget berg Jonsgårdsbodarna fäb. Kotjärnen tjärn
Häggenås by o. sn /Se Grötomsbodarna fäbod Jonte-Perssonbodarna fäb. Krogbergmyren myr
Häggenås gamla komministergård Saknas Grötomsviken terräng Jönsgårdsbodarna fäb. Kvarnbäcken bäck
Häggenås kaplansboställe Saknas Guckusunden sank mark Jönsgården bebyggelse Kvarnbäcken bäck
Häggesta by Gullhålbrännan terräng Kallgården bebyggelse Kvarnån å
Häggesta by Gulåsbäcken bäck Kallgårdsbodarna fäb. Kvickloken myr
Häggesta by Gulåsen berg Karl-Olsabodarna fäb. Kvick-Perhålet ställe i å
Häggesta by /Se Gulåskälen skogtrakt /Se Karlsgården bebyggelse Kvisslan åförgrening
Häggesta by /Se Gulåstjärnen tjärn Kattugglebodarna fäb. Kvällmyren myr
Häggesta by /Se Hafgallsiön, se Norderåssjön Saknas Klasbodarna fäb. Kyrkbodberget berg
Högarna by Halasjöflon sank mark Klas-Ollebodarna fäb. Kyrkbodbäcken bäck
Högarna by /Se Halasjö kronoavradsland Saknas /Se Klockar-Lassebodarna fäb. Kyrkstigen väg
Högen gd:ar /Se Halasjön sjö Knutbränna traktnamn Kyrkmyrbäcken bäck
Hölebulröa fäbodar /Se Halasjön sjö Knutbränna fäb. Kälasunden myrar
Ingridstugan stuga Halasjön sjö Knutbrännan fäb. Kälen utmark
Jonsgård by Halasjön sjö /Se Knutkaribränna by Källbäcken bäck
Jonsgård gd Halasjön sjö Knutkaribränna by Källbäcken bäck
Jonsgård gd:ar /Se Halasjön sjö Knutkaribränna, se Knutbränna Saknas Kölkälen skogtrakt
Kallgården Saknas /Se Halasjön sjö Knutkaribränna by Käringstenen sten
Karlsgård gård Halvvägslokarna tjärnar Knutkaribränna by Köytkälen skogstrakt
Kausestad, se Kougsta by Harnackmyren myr Knutkaribränna by Labbgårdsbäcken bäck
Knutkaribränna by Hattflobäcken bäck Knytta-Pebodarna fäb. Ladumyren myr
Knutkaribränna by /Se Hattflon sank mark Kogsta traktnamn Larstjärnen tjärn
Knutsgården Saknas Hedmarkshägnen terräng Kogsta by Lerbäcken bäck
Kogsta by *Helvete hål /Se Kogstabodarna fäb. Lillholmen holme
Kogsta by Hemmingänget odling Kogstabodarna fäb. Lillsjön sjö
Kogsta by *Herr-Pe-sten sten /Se Kongsta by Lilltjärnen tjärn
?Kogsta by Hindriktjärnen tjärn Korsmyrarna inbyggarbeteckning Lilltjärnen tjärn
?Kogsta by Hiterhägnen terräng Korsmyrbränna traktnamn Lilltjärnen tjärn
?Kogsta by Horkan, se Hårkan Saknas Korsmyrbrännan by Ljunggårdsbäcken bäck
Kongsta by Husflon sank mark Korsmyrbränna by Loktjärnen tjärn
Kongsta by Husön ö Kougsta, se Kogsta Saknas Lusböle f.d. fäb.
Kogsta by Husön ö Kougsta by Långbacken höjd
?Kogsta by Husås ås /Se Kougsta Saknas Långbackflon flo
?Kogsta by Håkaflon sank mark Krogen by Långmyren myr
Kogsta by Hålflobäcken bäck Krogen by Långmyren myr
?Kogsta by Hålflon sank mark Kvarnmon lht Långnäset näs
Kogsta by Håndogsvallarna terräng Kvickgården gd Långnäset näs
?Kogsta by Hårkan å Kvickgården bebyggelse Långnäset näs
Kogsta by Hårkan å Kyrkbyn prästgård Långsundbäcken bäck
Kogsta by Hårkan älv Kälen fäb. och käl Långtjärn tjärn
?Kogsta by Hårkan älv Kälen fäb. Långtjärnen tjärn
?Kogsta by Hårkan å Labbgården bebyggelse Långtjärnen tjärn
?Kogsta by Hårkan älv Lakabäckbodarna fäb. Långtjärnen tjärn
?Kogsta by Hårkan å /Se Larsgården gård Långön ö
Kogsta by Hårkan å Lassgård gd Lägdkälen käl och fäb.
Kogsta by Hårkan älv Lassgård by Lägdkälen skogstrakt
?Kogsta by Hårkan å Lassgårdarna inbyggarbeteckning Matsäckmyren myr
?Kogsta by Hårkan å Lejon-Antebodarna fäb. Midselströmön ö
Kogsta by Hårkan å Lillkrogen lht Munkflobäcken bäck
Kogsta by Hårkan å Ljunggården bebyggelse Munkflon flo
Kogsta by Hårkan å Långhön Saknas Munkflon flo
Kogsta by Hårkan å /Se Långkälen by Munkflon myr
Kogsta by Hårkan å /Se Långkälen by Munkkällan källa
Kogsta by Hårkan älv /Se Långkälen by Musku(tt)kälen käl
Kogsta by Hårkvallarna ängar Långkälen by Märkesfuran fura
Kogsta by Häggflobodarna terräng Långkälen by Märraflon flo
Kogsta by Häggflobäcken bäck Långtjärnbodarna fäb. Norderåssjön sjö
Kogsta by Häggflobäcken bäck Lägden hmd Nord i högarna trakt
Kogsta by Hägglokarna tjärnar Messmörhålet bebyggelse Nord i högarna trakt
Kogsta by /Se Häggloken tjärn Messmörhålet fäb. Nord-på-kälen skogtrakt
Kongstad by /Se Hägglund-Pelleflon sank mark Mon lht Noret å
Kongsta by /Se »Hägrom backen backe /Se Munkflohögen by Noret å
Kongsta by /Se Hällgrensflon sank mark Munkflohögen by Norsksjön sjö
Kougsta by /Se Härka ån, se Hårkan å Munkflohögen by Norsksjön sjö
Kogsta by /Se Härka Ån, se Hårkan älv Munkflohögen by Norsmyran myr
Kougsta by /Se Hästholmen holme Munkflohögen by Nygårdsflon flo
Korsmyrbränna by /Se Hästråken sank mark Munkflohögen by Nymyren myr
Labbgård by /Se Högbacken backe Munkflohögen by Nymyren myr
Larsgård gård Högbron bro /Se Munkflohögen bebyggelse Nymyren myr
Lassgård by Högforsen fors Munkflohögen bebyggelse Nymyrsundbäcken bäck
Lassgård gd:ar /Se Höglundsbodarna fäbodar Musku(tt) fäb. Nyslåttbäcken bäck
Långtjälen by /Se Höjden höjd Neve ödetorp Nästån å
Långkälen by /Se Höljebodarna terrängområde Nilsgården bebyggelse Nästån å
Mon gd /Se Höljebodhöjden berg Norderåsen byar Nävet del av ås
Munken by /Se Hön fäbod Norderåsen by Ol-Larssonbäcken bäck
Munkflohögen by /Se Illåskälen skogtrakt /Se Norderåsen byar Ollarssonbäcken bäck
Munkflohögen by /Se ?Illåstjärnen tjärn Norderåsen byar Ol-Larssonmyren myr
Nilsgårdsbodarna fäbod /Se Illåstjärnen tjärn Nordgården gård Ollarssonmyren myr
Norderåsen bebyggelse Illåstjärnen tjärn Nord på höjderna byar Ormtjärnen tjärn
Norderåsen by(ar) Ingelbodarna terräng Nybodarna fäb. Orrholmen holme
Norderåsen byar Ingeltjärnen tjärn (del av Töjsan) Nybodarna fäb. Orrmyrlokarna tjärnar
Norderåsen byar Joflobäcken bäck Nybodarna fäb. Oxflobäcken bäck
Norderåsen byar Joflon sank mark Nygård gd Oxflon flo
Norderåsen byar Johan-Ersabäcken bäck Nygård gård Oxtjärnen tjärn
Norderåsen byar Johan-Ersabäcken bäck Nygård by Perberget berg
Norderåsen byar Jonsgårdsbodbäcken bäck Nykrogen lht Permyrbäcken bäck
Norderåsen byar Jonsgårdsmyren myr Nykrogen bebyggelse Permyrbäcken bäck
Norderåsen samh. /Se Kallråkbäcken bäck Näset lht Permyren myr
Nygård by Kallören terräng Näset lht Permyren myr
Nygård by Karl-Olsabodarna fäbodar Näslägden lht Piprörmyren myr
Nygård by Kattygelfloarna sank mark Nörd-Abrahamtorpet torp Pjuttmyren myr
Nygård by /Se Kattygelskogen skog Ol-Annersabodarna fäb. Pjuttmyren myr
Ollsta by /Se Kattygeltjärnen tjärn Ollsta by Pussbäcken bäck
Ollsta by /Se Kerstinhägnen fäbodar Ollsta by Pålsundbäcken bäck
Prästbordet pastorsbost. /Se Kilflon sank mark Ollsta by Pålsunden hästfodersund
Prästbordet komm.bost. /Se Killingholmarna holmar Ollsta by Pålsunden hästfoderslått
Rastbodarna fäbod /Se Klas-Ollebodarna terräng Ollsta by Pålsundkälen skogstrakt
Stafsgård by Klenflon myr Ollsta bebyggelse Påltjärnen tjärn
Stavsgård by Klingertjärnen tjärn Opp i högen, se Högen gd Raftsjön sjöar
Stafsgård by? Klingran sank mark Oxflobodarna fäb. Rasksved skiftbolag(?)
Stavsgård by Klockar-Lasseslåtten myr Per Mårtsabodarna fäb. Rismyrbodkälen skogtrakt
Stavsgård by Kolningen skogsområde Prästbordet Saknas Rismyren myr
Stavsgård by Kommuntjärnen tjärn Pålgård bebyggelse Rissnet ås
Stavsgård by Korsmyrbäcken bäck Rambygget torp Rännmjölkbacken backe
Stavsgård by Korsmyren myr Rasten fäb. Rödflon flo
Stavsgård by Kotjärnen tjärn Rasten fäb. Salomontjärnen tjärn
Stavsgård by Kotjärnen tjärn Remgården gd Sjöbäcken bäck
Stavsgård by /Se Kougstabodkälen skogtrakt /Se Remgården gård Sjöbäcken bäck
Stavsgård by /Se Krogberget berg Rismyrbodarna fäb. Sjömyren myr
Stavsgård gd:ar /Se Krogbergmyren myr Rismyrbodarna fäb. Skalmyrbäcken bäck
Stavsgård gd:ar /Se Kronparktjärnen tjärn Rismyrbodarna fäb. Skalsmyren myr
Stavsgården gd /Se Krontjärnarna tjärnar Rutgården = 1 Österåsen bebyggelse Skogslund f.d. fäb.
*Stensgårdh gd Krusmyren myr Ryssland hmd Skrapaberget berg
*Stensgård nu okänd gd Krussunden terräng Ryssland bebyggelse Skrapakorvbäcken bäck
Stocklunda gdr Kvarnbäcken bäck Rågflobodarna fäb. Skrapaloken tjärn
Storbränna by /Se Kvarnbäcken bäck Rågsved fäbodar Skrapamyren myr
Storbränna by /Se Kvarnmyren myr Rågsved fäb. Skröpällan Saknas
Storgård by Kvisselmyren myr Röjningen gård Slåkan å
Storgård by Kvällmyren myr Röjningen gd Slåkan del av å
Storgård gd:ar /Se Kyrkbodberget berg Skjör by Slåkön ö
Storhögen by /Se Kyrkbodbäckdalen dal Skoltomten, se Korsmyrbränna Saknas Slåkön ö
Stormyrbodarna = 11 Österåsen hmn /Se Kyrkbodbäcken bäck Sköldbodarna fäb. Slättkölen skogtrakt
Svedje gd:ar /Se Kälamyren myr Stafsgård gd Småbrobäcken bäck
Svengården gård Kälanäset näs Slåkbackbodarna fäb. Sotgrankälen skogstrakt
Svengården gård Kälaslåtten sank mark Slåkbodarna fäb. Sotgrankälen skogstrakt
*Torkelsgård nu okänd gd Kälen berg Slättbränna gdr Stalladsten sten
Torkilsgård gård /Se Kälen utmark /Se Slättbrännan hmd Stalladstigen ?stig
Trollbo bebn /Se Källbäcken bäck Smalbodarna fäb. Stentjärnen tjärn
*Vall »ödisgotz» Källbäcken bäck Småbodarna fäb. Stocklundkälen käl
*Västgård gd Källbäcken bäck Småbodarna fäb. Storbäcken bäck
Västgårdarna del av Norderåsen Källflon sank mark Sotbodarna fäb. Storflon flo
*Ysterås, se Österåsen Saknas Käringmyren myr Sotbodarna fäb. Storgårdsmyren myr
Österåsen by Käringsten sten Sotbrännbodarna gårdar Storlokmyren myr
Österåsen by Käringsten sten /Se Sotgranbodarna fäb. Stormyrbäcken bäck
Österåsen by Käringsten hälla /Se Stafsgård bebyggelse Stormyren myr
Österåsen by Käringsten sten /Se Starktorpet torp Stormyren myr
Österåsen by Käringstenen sten? /Se Sten-Perbodarna fäb. Stormyren myr
Österåsen by Kötkälen skogtrakt /Se Sten-Perbodarna fäb. Stormyrbäcken bäck
Österåsen by Labbgårdsbäcken bäck Stocklundbodarna gårdar Stormyren myr
Österåsen by Labbgårdsflon sank mark Storbränna telefonstation Stormyrtjärnen tjärn
Österåsen by Lakabäcken bäck Storbränna by Storstigarna väg
Österåsen by Larsflon myr Storbränna by Stortjärnen tjärn
Österåsen by /Se Larstjärnen tjärn Storbränna bebyggelse Stortjärnen tjärn
  Lerbäcken bäck Storbränna by Stortjärnen tjärn
  Lillberget berg Storgård by Stortjärnen tjärn
  Lill-Gulåsmyren myr Storhögarna inbyggarbeteckning Stortjärnen tjärn
  Lillmyren myr Storhögen by Storviken vik
  Lillmyren myr Storhögen bebyggelse Styggmyrkälen skogtrakt
  Lillmyrtjärnen tjärn Stormyrbodarna fäb. Styggtjärnen tjärn
  Lill-Ollebodarna fäbodar Stormyrbodarna bebyggelse Svartbäcken bäck
  Lill-Rödflon sank mark Stormyrgården gårdar Svarktjärn ? tjärn
  Lillsjön sjö /Se Stormyrkilen odlingar, förr torp Svarttjärnarna tjärnar
  Lisatjärnen tjärn Strömbodarna fäb. Svarttjärnen tjärn
  Ljunggårdsbäcken bäck Strömmarna gård Svarttjärnen tjärn
  Loktjärndammet fördämning? Strömmarna torp Svarttjärnen tjärn
  Loktjärnen tjärn Svarttjärnbodarna fäb. Svensmyrbäcken bäck
  Lubbåsbäcken bäck Svartåsen fäb. Svensmyren myr
  Långkälen höjd /Se Sved gård Svärktjärnen tjärn
  Långbacken berg Svedbodarna fäb. Svärktjärnen tjärn
  Långloken sank mark Svedbodarna fäb. Sågbäcken bäck
  Långmaskmyren myr Svedje gd Sångflon flo
  Långmyren myr Sveden gårdar Timmeråkbäcken bäck
  Långnäset näs Svedje by Timmeråkbäcken bäck
  Långnäset näs Svältbäckbodarna fäb. Tjuvhålet bergskreva
  Långråken sank mark Syltorpet hmd Tjärnflon flo
  Långråken sank mark Sörgården gård Tjärnflotjärnarna tjärnar
  Långtjärndyn sankmark Tiste gård (torp) Tjärnmyren myr
  Långtjärnen tjärn Tomtom = 1 Kougsta bebyggelse Tjärnmyrhalsen myr
  Långtjärnen tjärn Tiste hmd Tjärnråkarna myrar(?)
  Långtjärnen tjärn Tranaflobodarna fäb. Torgård myr
  Lägdkälen skogtrakt /Se Trekilen gårdar Torkelsflon flo
  Maretsbodarna terräng Trollbo nybygge Torkelsviken vik
  Maretstjärnen tjärn Trångbodarna fäb. Tranuloken tjärn
  Matsäckmyren terräng Uppgården gård Trollbobrännorna brännor
  Mauritsodlingarna terräng Utbybodarna fäb. Töjsan å
  Momanflon myrmark Utbygdarna inbyggarbeteckning Töjsflon flo
  Mossaflon myr Ut i bygden byar Töjssågen såg
  Munkflobäcken bäck Vallbodarna fäb. Vallbäcken bäck
  Munkflobäcken bäck Vallen by Vargmyren myr
  Munkflon sankmark Vallen by Vilstenarna platser
  Muskutkälen skogtrakt /Se Västgårdarna = 8-11 Munkflohögen bebyggelse Vintertjärnen tjärn
  Mårtenänget sank mark Västgårdarna gårdar Vätterbacken backe
  Märaflon myr Öråbodvallen, se Öråbodkälen f.d. fäb. Våttjärnen tjärn
  Märkesfuran träd /Se Öster Gulåsen fäb.? Våttjärnmyren myr
  Mässelströmön halvö Österåsen gd Vålön ö
  Nederflon myr Österåsarna inbyggarbeteckning Åbusved vältplats för timmer
  Nederflon myr Österåsen by Älgmyren myr
  Neve plats för tjärbränning Östgårdarna = 1 - 7 Munkflohögen Saknas Äxingråken myr
  Nickebrännan höjder Östgårdarna bebyggelse Öjsjöbäcken bäck
  Nils-Erikbodarna fäbodar Öst på skogarna byar Öjsjön sjö
  Nilsflon myr   Öjsjön sjö
  Nilsflon myr   Örebodkälen skogstrakt
  Nissebodarna f.d. fäbodar, skogsmark   Öråbodkälen skogtrakt
  Nisseflon sank mark   Örån å
  Norderåsen ås /Se    
  Norderåssjön sjö    
  Norderåssjön sjö    
  Norderåssjön sjö    
  Norderåssjön sjö    
  Norderåssjön sjö    
  Nord-på-kälen utmark /Se    
  Noret sund    
  Noret bäck    
  Noret bäck    
  Norsflon sank mark    
  Norsksjön sjö    
  Nostermyren myr    
  Nybodarna terräng    
  Nybrännan terräng    
  Nygårdsmyren myr    
  Nymanskojan skogsmark    
  Nymyren myr    
  Nymyren myr    
  Nymyren sankmark    
  Nymyrsundbäcken bäck    
  Nyslåttbäcken bäck    
  Nysunden sank mark    
  Nästån å    
  Ol-Ersaloken tjärn    
  Ol-Larsabäcken bäck    
  Ol-Larsamyren f.d. myr, ägomark    
  Olleslåtten terräng    
  Ol-Persodlingen f.d. odling    
  Opsiön, se Öjsjön sjö    
  Opsiön, se Öjsjön sjö    
  *Opsjön sjö    
  Ormråken terräng    
  Ormtjärnen tjärn    
  Orrholmen holme    
  Orrmyren myr    
  Oskar-Hansabodarna terräng    
  Oxflobodarna fäbodar    
  Oxflobäcken bäck    
  Oxflon sank mark    
  Oxforsen fors    
  Pe-Larsaholmen skogsmark    
  Pe-Larsatjärnen tjärn    
  Pemyrbäcken bäck    
  Pemyren myr    
  Perhålen sank mark    
  Pesundet sank mark    
  Piprörbäcken bäck    
  Piprörmyren myr    
  Piprörmyren myr    
  Piprörmyren myr    
  Pris-Anteråken sank mark    
  Pussbäcken bäck    
  Pussen odling    
  Pålltjärnen tjärn    
  Pålsundskälen sluttning /Se    
  Stora Raftsjön sjö    
  Raftsjön, Stora och Lilla sjöar    
  Rammgård terräng    
  Raskflon sank mark    
  Raskflon myr    
  Renskinntjärnen tjärn    
  Rikmyren terräng    
  Rikmyrkälen skogtrakt /Se    
  Rismyrbobacken Saknas /Se    
  Rismyrbobacken Saknas    
  Rismyrbodarna fäbodar    
  Rismyrbodkälen skogtrakt /Se    
  Rismyren myr    
  Rismyren myr    
  Rismyren myr    
  Rismyren myr    
  Rismyrloken tjärn    
  Rissnet berg    
  Rostjärnen tjärn    
  Rotbäcken bäck    
  Rödflobäcken bäck    
  Rödflon sank mark    
  Rödflon sank mark    
  Rödflon sank mark    
  Rödflon myr    
  Rödhällsflon myr    
  Rödmossaflon sank mark    
  Rödmyren myr    
  Salomonhön terräng    
  Salomontjärnen tjärn    
  Sandviksbäcken bäck    
  Sandviksbäcken bäck    
  Saubäcken bäck    
  Sauholmen skogsmark    
  Selkroksredden skogsmark    
  Sjutjärnarna tjärnar    
  Sjutjärnarna tjärnar    
  Sjutjärnflon sank mark    
  Sjöbäcken bäck    
  Sjöflon sank mark    
  Skalsmyrbäcken bäck    
  Skalsmyren myr    
  Skettmyrberget berg    
  Skettmyren myr    
  Skrapabergbäcken bäck    
  Skrapaberget berg    
  Skrapakorvbäcken bäck    
  Skrapamyren myr    
  Skärbäckstjärnen tjärn    
  Sköldbodarna terräng    
  *Slagsbacken backe /Se    
  Slagsbacken backe /Se    
  Slåkan vik    
  Slåkmyren myr    
  Slåkön halvö    
  Slåttdammet fördämning    
  Slåttmyren myr    
  Slätkälen skogtrakt /Se    
  Slättbrännan terräng    
  Smalbodarna terräng    
  Småbodarna terräng    
  Småbodarna f.d. fäbodar    
  Småbrobäcken bäck    
  Småbrobäcken bäck    
  Småfloarna myr    
  Sotgrankälen skogsområde    
  Sotgrankälen sluttning /Se    
  stafgåhlsiön, se Norderåssjön sjö    
  Stafgåhlsiön, se Norderåssjön sjö    
  Stafsgaszela, se Norderåssjön sjö    
  Starktjärnen tjärn    
  Starrmyren myr    
  Stenflon sank mark    
  Stocklundkälen skogtrakt /Se    
  Storflon sank mark    
  Storflon sank mark    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflon myr    
  Storflotjärnen tjärn    
  Storholmen holme    
  Storloken tjärn    
  Storlokmyren myr    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyrbäcken bäck    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyren myr    
  Stormyrhalsen sank mark    
  Stormyrtjärnen tjärn    
  Stor-Raftsjön sjö    
  Stor-Rödflon sank mark    
  Stor-Rödflon sank mark    
  Storstenstjärnen tjärn    
  Stortallflon myr    
  Stortjärndammet fördämning    
  Stortjärnen tjärn    
  Stortjärnen tjärn    
  Storviken vik    
  Strömtorpet odling    
  Stugholmen skogsområde    
  Stuguön ö    
  Styggmyrskälen skogtrakt /Se    
  Sundet sank mark    
  Sundstjärnen tjärn    
  Surån utvidgning av Örån    
  Svartbäcken bäck    
  Svarttjärnarna tjärnar    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svartåsen ås    
  Sveflon myr    
  Svensmyrbäcken bäck    
  Svensmyren myr    
  Svärdsudden udde    
  Svältihjälbacken backe    
  Svärdudden udde    
  Sångflon myr    
  Tistekalletjärnen tjärn    
  *Tistelägden ?lägda /Se    
  Tjuvhålet bergskreva    
  Tjärnflon sank mark    
  Tjärnflon sank mark    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnflon sank mark    
  Tjärnflon myr    
  Tjärnslåtten terräng    
  Torkelsflon myr    
  Torkelsviken vik    
  Trekilen berg o. triangelpunkt    
  Trollflon myr    
  Trollflon myr    
  Trånget terräng    
  Töjsan å    
  Töjsan bäck    
  Töjsan å    
  Töjsan å /Se    
  Töjsflon sank mark    
  Töjsflon sank mark    
  Vallbodarna terräng    
  Vallbäcken bäck    
  Vallbäcken bäck    
  Vallen sank mark    
  Vargholmen holme    
  Varghögen kulle    
  Vargmyren myr    
  Vargstugrubban odling    
  Vintertjärnen tjärn    
  Vintertjärnen tjärn    
  Vintertjärnen tjärn    
  Vinbergstjärnen tjärn    
  Vitstenbrottet terräng    
  Vågen sank mark    
  Vågön ö    
  Vålön ö    
  Vårttjärndammen damm    
  Våttjärnen tjärn    
  Västerdrolet myr    
  Åkrokflon sank mark    
  Åmyrbäcken bäck    
  Åmyren myr    
  Åströmsbodarna terräng    
  *Älgvattnet sjöar    
  *Ällingsnäset Saknas /Se    
  Ällingsnäset näs /Se    
  Ällingsnäset näs /Se    
  *Öjersjön sjö    
  Öjsjöbäcken bäck    
  Öjsjöbäckmyren myr    
  Öjsjömyrarna sank mark    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  ?Öjssjön sjö /Se    
  ?Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjötjärnarna tjärnar    
  Öråbodkälen skogtrakt /Se    
  Öråmyren myr    
  Örån å /Se    
  Örån å    
  Örån biå    
  Örån å    
  *Össjön sjö /Se    
  Östersjön vik    
  Österåsen ås /Se    
  Öyesiön, se Öjsjön sjö    

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.