ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Borgvattnets socken : Jämtlands östra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 650 Bebyggelsenamn : 188 Naturnamn : 871
Borgvattnet sn Abborrhålet tjärn? Borgvattnet socken Abborrmyren myr
Borgvattnet sn /Se Abborrhålet sanktområde? Borgvattnet socken Abborrtjärnen, se Bodtjärnen tjärn
Borgvattnet sn /Se Abborrhålsundet sank mark Borgvattnet socken Abborrtjärnen tjärn
Borgvattnet sn /Se Abborrtjärnbäcken bäck Borgvattnen socken Ammerberget berg
Borgvattnet sn /Se Abborrtjärnen tjärn Borgvattnet sn Ammerberget berg
Borgvattnet sn /Se Ammerberget berg Borgvattnet sn Ammerån, se Skyttmoån å
Borgvattnet sn /Se Ammerberget berg björkvattnarna inbyggarbeteckning Ammerån å
Borgvattnet sn /Se Ammersån å Abel-Blixtgården gd Andstutviken vik
?Aspnäs by Ammerån å Asplundstorpet torp Anna-Lisasvedjan skogsmark
Aspnäs by? Ammerån å Aspnäset by Anna-Lisasvedjan skogsmark
Aspnäs by? Ammerån å Aspnäset gdr Aspnäset udde
Björkvattnet by /Se Ammersån å Bergvallsbodarna fäb. Belenlöstet terrängområde
Björkvattnet by /Se Ammerån å Bergvallsbodarna f.d. fäb. Bergflon myr
Boberg by /Se Ammerån å Bettybodarna f.d. fäb. Bergmyran myr
Borgsjö komm.bost. /Se Ammerån å Bettys gd Bergmyrberget berg
Borgsjö komm. bost. /Se Ammerån å Bjurflon, Oppe på gdr Bergmyrtjärnen tjärn
Borgsjö by /Se Ammersån biå Bjurflon, Oppe på gdr Bergsvedjebäcken(?) bäck
Fullsjön by /Se Ammersån å Bjurtjärnbodarna fäbodar Bergtjärnen tjärn
Fullsjön by /Se Ammerån å /Se Björkhöjden traktnamn Bergtjärnen tjärn
Kälabodarna fäbod /Se Amra Älfven, se Ammerån å Björkhöjden by Bergtjärnen tjärn
Kälabodarna fäbod /Se Anders-Persmyran myr Björkvattnen by *Bergtjärnen, se Blästertjärnen tjärn
Norromflon bebyggelse Andstuviken vik Björkvattnet Saknas Billingstjärnarna tjärnar
?Selet by Backmyran myr Björnbergsbodarna fäb. Bitarberget berg
Skyttmon by /Se Belenlöste terräng Björnbergsbodarna fäbodar Bitarflon sankmark
Skyttmon by /Se Bergflon myr Björnbergsbodarna fäb. Bitarmyren myr
Sörviken by /Se Berghägnen skogsområde Boberg by Bjeckertjärnen tjärn
  Bergkullen kulle Boberg poststation Bjurfloberget, se Bodberget berg
  Bergmyran myr Bobergsbodarna fäbodar Bjurfloberget berg
  Bergmyran myr Bobergsbodarna förr fäbodar Bjurfloberget berg
  Bergmyrberget berg Bobergssågen f.d. såganläggning Bjurflobäcken bäck
  Bergsundet sankmark Borgnäset bebyggelse Bjurflobäcken bäck
  Bergtjärnberget berg Borgsjö by Bjurflon sankmark
  Bergtjärnbäcken bäck Borgvattnet Saknas Bjurflon myr
  Bergtjärnarna tjärnar Borgvattnet by Bjurflosundet slåttermark
  Bergtjärnen tjärn Borgänge bebyggelse Bjurtjärnbäcken bäck
  Bergtjärnen tjärn Brännan gd Bjurtjärnbäcken bäck
  Bergåkern åker Bygget gd Bjurtjärnen tjärn
  Bettybodarna f.d. fäbodar? Dalslund gård Bjurtjärnen tjärn
  Billingstjärnarna tjärn Erik-Magnusbodarna f.d. fäb. Bjurtjärnflon sankmark
  Bitarberget triangelpunkt Flakanäsbodarna fäb. Bjurtjärnflon myr
  Bitarbäcken bäck Flakanäsbodarna, se Gammelbodarna fäb. Bjäckerberget berg
  Bitarflon myr Flakanäset gdr Bjässforshöjden berg
  Bitartjärnen tjärn Flakanäset gård Björkflon flo
  Bjurbäcken bäck Flakanäset gd Björkhöjden berg
  Bjurfloberget berg Flathögen hmd Björkmyrbäcken bäck
  Bjurflobäcken bäck Flathöjdbodarna fäbodar Björkmyren myrar
  Bjurflon sank mark Flon, N., se Nordanflon gd Björkvattensjön sjö
  Bjurtjärnbodarna f.d. fäbodar? Fullbodarna f.d. fäb. Björkvattenån å
  Bjurtjärnbäcken bäck Fullen, se Fullsjön by Björkvattnet, se Björkvattensjön sjö
  Bjurtjärnen tjärn Fullsjön by Björnberget berg
  Bjäckerberget berg Fullsjön by Björnberget berg
  Bjäckertjärnen tjärn Fullsjön by Björnberget berg
  Bjännmyrsundet sank mark Fulltuvan fäbodar Björnberget berg
  Björkhöjden höjd Gammalbodarna fäbodar ?Björnbergmyren myr
  Björkmyran myr Gammelbodarna fäb. Björnbergsmyren myr
  Björkmyrbäcken bäck Gammelbodarna, Flakanäsbodarna fäb. Björnbäcken bäck
  Björkmyrflon myr Gammalbodarna fäbodar Blästerbäcken bäck
  Björkmyrkullen kulle Gammelbodarna fäb. Blästerkälen granskog
  Björkhöjden berg /Se Gammalbodarna fäbodar Blästertjärnen tjärn
  Björkvattensjön sjö Gammalbodarna fäbodar Blästertjärnen tjärn
  Björnberget berg Gammelbodarna fäb. Bobergs-Tjäderbacken höjd
  Björnbäcken bäck Gammalbodarna fäbodar Bobergsvägen väg
  Björnideflon myr Getingmyrkojan skogskoja Bodberget berg
  Blästerbäcken bäck Granvattenbodarna fäbodar Bodberget berg
  Blästerkälen skogtrakt /Se Grundsvakojan skogskoja Bodberget, Bodhöjden berg
  Blästertjärnen tjärn Gärdbodarna fäb. (f.d.) Bodbäcken bäck
  Blästertjärnen tjärn /Se Gärdbodarna fäb. (f.d.) Bodbäcken bäck
  Bockarna holmar Gäslinsgården gd Bodhögarna skogshöjder
  Bodberget berg Hansbodarna f.d. fäb. Bodhöjden berg
  Bodberget berg Henriksbodarna fäbodar Bodmyran myr
  Bodberget berg Herrbergstorpet, se Skyttmon traktnamn Bodnäset udde
  Bodbäcken bäck Hinriksbodarna f.d. fäb. Bodsundet myrslåtter
  Bodhöjden höjd Höjdbodarna fäb.? Bodtjärnen tjärn
  Bodkullen kulle Indalskojan skogskoja Bodtjärnen tjärn
  Bodmyran myr Jönsbodarna fäb. Bodtjärnen tjärn
  Bodsundet sank mark Jöns-Ers gd Bodtjärnen tjärn
  Bodtjärnen tjärn Karlssonbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
  Bodtjärnen tjärn Katrinabodarna fäb. Borgan å
  Bodtjärnen tjärn Katrinabodarna fäb. (f.d.?) Borgan å
  Bodtjärnflon sank mark Katrinabodarna fäb. (f.d.?) Borgbacken höjdsluttning
  Borgan å /Se Klampenborg timmerkoja Borgberget berg
  Borgan å /Se Klampenborg timmerkoja Borgberget, Nördre berg
  Borgan å Kolugnsbaracken koja Borgberget, Södra berg
  Borgan å Kungsborg skogskoja Borgen Saknas
  Borgan å /Se Kvarnbodarna fäb. Borgen Saknas
  Borgbacken höjd Kvarnbodarna f.d. fäb. Borgfettjan strandslåtter
  Borgberget berg Kälabodarna fäbodar Borgfettjan strandslåtter
  Borgberget berg Kälabodarna f.d. fäb. Borgforsen fors
  Borgen, se Skyttmoselet utvidgning Lak-, se Lax- Saknas Borghovdet, Hovdet forsnacke
  Borgen Lacus, se Skyttmoselet utvidgning av Ammerån Laxsjöbodarna fäb. Borgsjön sjö
  Borgen lacus, se Skyttmoselet utvidgning av Ammerån Laksjöbodarna fäb. Borgvattentj.L., se Tjärnen vid Lill-Borgvattnet tjärn
  Borgfettjorna myrar Laxsjökojan, Lill-Laxsjökojan o. Lusenvik skogskoja Borgvattenvägen, Gamla f.d. landsväg
  Bergforsarna forsar Lillborgvattbodarna fäbodar Borgvattnet triangelpunkt
  Borghavden Saknas /Se Lill-Laxsjökojan skogskoja Borgvattnet, se Lillborgvattnet sjö
  Borghovdet plats /Se Lugnvik fäbodar Borgån å
  Borgsjön sjö Lugnvik f.d. fäb. Borgån, se Borgan å
  Borgsjön sjö Lusenvik, Lill-Laxsjökojan skogskoja Bottningen myr
  Borgsjön sjö Markusbodarna f.d. fäb. Brattmyren myr
  Borgsjön sjö Markusgården gd Bredviken vik
  Borgsjön sjö Mobodarna fäb. Britaslåttdammet fördämning
  Borgsjön sjö /Se Mobodarna fäbodar Britaslåtten slåtter
  Borgsjön sjö /Se Mobodarna fäbodar Broddetjärnen tjärn
  Borgvatne, se Borgsjön sjö Mobodarna f.d. fäb. Broddetjärnen tjärn
  Borgvatne, se Borgsjön sjö Mogården gård Brunnenlandet betesomr.
  Borgvatne, se Borgsjön sjö Nere på Bjurflon bebyggelse Brännholmsdiket flottled
  Borgvattnet, se Lill-Borgvattnet sjö Nils-Olovbodarna, Nybodarna fäb. Brännkullen höjdsträckning
  Borgvattnet sjö Nordanflon gdr Bröllopsgården fors
  Borgvattnet sjö Nordanflon gd Bullerstensråken myrmark(?)
  Borgvattnet, se Borgsjön sjö Nordimon gd Bullerstensråken myrmark
  Bottningen myr Norrbodarna fäbodar Busjöberget berg
  Brattmyran myr Nybodarna fäb. Busjön sjö
  Bredviken vik Nybodarna fäb. Busjön sjö
  Brittaslåtten ängsmark Nymyrkojan skogskoja Bustadråken myrmark
  Brännan skogsmark Näset fäb.? Bustadråken myrslåtter
  Brännan skogsmark? Nörderbodarna fäb. Bustamyrarna myrmark
  Brännfältet terräng Nörderbodvall(en)-arna fäb. Byxmyran myr
  Brännholmsdiket dike Ol-Danielsbodarna f.d. fäb. Bäckaskog skogsområde
  Brännkullen kulle Ol-Danielsgården gd Bäckmyran myr
  ?Busjön o. Sörvikssjön sjöar Ollebodarna fäb. Bäckmyrarna myrmark
  Bustaråken terräng Ol-Olsbodarna, se Selsbodarna fäb. Bäckmyrbäcken bäck
  Byxmyran myr Pe-Jans gd Bäckmyren myr
  Bäcken bäck Pe-Jansbodarna f.d. fäb. Bäcktjärnen tjärn
  Bäckmyran myr Prästbodarna (f.d.) fäb. Bärflon sankmark
  Bäckmyran myr Ruffgården gd Dala-Jonasröningen skogsområde
  Bäckmyran myr Sahlinsbodarna, se Selsbodarna fäb. Dala-Jonasröningen skogsområde
  Bäckmyrbäcken bäck Sahlinsbodarna f.d. fäb. Develmyran, se Dävelmyran myr
  Bärflon myr Salomon-Petterbodarna, se Selsbodarna fäb. Djupdalsmyran myr
  Develmyran myr Salomon-Petterbodarna f.d. fäb. Djupvågen vik
  Djupdalsberget berg Samuelkojan skogskoja Djävulsön skogsområde
  Djupdalsmyran myr Seflinstorpet, se Björkhöjden traktnamn Duvknösen höjd
  Djupvågen vik Selbergsgården gd Duvkullen berg
  Djävulsön terräng Selbergsbodarna fäbodar Dävelmyran myr
  Duvknösen höjd Selet traktnamn Dävelmyran myr
  Duvkullen kulle Selet by Dävelmyran myr
  Enmyrbäcken bäck Selsbodarna fäb. Eldbodberget berg
  Fiskhusflon sank mark Selsbodarna fäbodar Eldbodberget berg
  Fjärdtjärnen tjärn Selsbodarna fäb. Eliasvägen stig
  Flata terrängparti /Se Selsbodarna fäbodar Enmyran myr
  Flathögen höjd Selsbodarna f.d. fäb. Enmyrbäcken bäck
  Flathögmyran myr Selsålandet, se Selet traktnamn Fiskhusflon myr
  Flottarholmen ö Selsålandet, se Selet by Fjärden del av Skyttmoån
  Flyforsen fors Sevlinstorpet lhtt Fjärflyhällan hälla
  Flärkberget berg Sjökojan koja Flakanäset udde
  Flärkbäcken bäck Skallsjöbo inbyggarbeteckning Flarkflon myr
  Flärken sjö Skallsjöbodarna fäbodar Flarkflon myr
  Flärkflon myr Skallsjöbodarna f.d. fäb. Flaten terrängparti
  Fula Elff, se Gillerån Saknas Skallsjön by Flathögen skogshöjd
  Füla lacus, se Fullsjön Saknas Skallsjön by Flathögmyrarna myrmark
  »Fula lacus» sjö Skyttmon traktnamn Flon myr
  Fullsjön, se *Fulltuvan sjö Skyttmon by Flottarholmen udde
  Fullsjön sjö Spisserkojan skogskoja Flyforsen fors
  Fullsjön sjö Stenkvistkojan skogskoja Flyforsen fors
  Fullsjön sjö Storflobodarna fäbodar Flyforsen fors
  Fullsjön sjö Storsvedjekojan skogskoja Flyloken tjärn
  Fullsjön sjö Strandvik gd Flyudden udde
  Fullsjön sjö Stugubergsbodarna fäbodar Flärkberget berg
  ?Fullsjön sjö Stugubergsbodarna f.d. fäb. Flärkberget berg
  ?Fullsjön sjö Sundströmsbodarna fäb. Flärkbäcken bäck
  Fullsjön sjö Sundströmsbodarna fäb. Flärken tjärn
  Fullsjön sjö Sunnansjöbodarna fäb. Flärken tjärn
  Fullsjön sjö /Se Sunnanåbodarna fäb. Flärken tjärn
  Fullsjön sjö /Se Sved gård Flärken, se Överflärken tjärn
  Fullsundet myrmark Sågen, Uppe med såganläggning Flärkflon sankmark
  *Fulltuvan sjö Sönnansjön bebyggelse Flärkflon myr
  *Fulltuvan flyttuva? Sönnerbodvallen fäb. Flärkflon myr
  *Fulltuvan flyttuva? Sörbodarna fäbodar Flärkflon myr
  Fulltuvan f.d. flyttuva Sörviken by Flärkflon myr
  Fulltuvan myr? Sörviken by Fullsjön sjö
  Fulltuvan flyttuva /Se Sörviksbodarna fäbodar Fullsjön sjö
  Fulltuvan holme /Se Sörviksbodarna fäbodar Fullsjön sjö
  Fyråsberget berg Sörviksnäset, se Sörviken by Fullsunden myrmark
  Fågelberget berg Sörviksnäset by Fullsundet myr
  Fågelvinberget berg Gammelbodarna fäb. Fullsundet myrområde
  Fämyran myr Uselhamn fäbodar Fullsundet myrområde
  *Färnsjöhällan berg Uselhamn fäbodar Fulltuvan flyttuva (f.d.) gränspunkt
  Gammelbodarna f.d. fäbodar? Uti-gården gd Fulltuvan flyttuva (f.d.), gränspunkt
  Gammbodberget berg Västatbodarna fäbodar Fullån å
  Getingmyran myr Västibodarna f.d. fäb. Fyråsberget berg
  Getingmyran myr Västibodarna f.d. fäb. Fyråsberget berg
  Getingmyrbäcken bäck Västmanstorpet t. Fämyran myr
  Getingmyrbäcken bäck Väst på näset gdr Fämyren myr
  Gillerån å Väst på näset gdr Gammelflon sankmark
  Gillerån å Ystat gd Gammelflon myr
  Glisberget berg Ysterbodarna fäb. Gammelflon myr
  Granberget berg Östiberget gd Gammelhöjden berg
  Granberget berg Öst i Bygget gd Gammelån del av Borgan
  Granberget berg o. triangelpunkt Östimon gd Gamm-Spisserflon myr
  Granberget, se *Granvattenskalet berg Östisved gd Gerilån å
  Grannäset näs   Getingmyran myr
  *Granvattenskalet berg   Getingmyran myr
  Granvattenskalet ?ravin   Getingmyran myr
  Granvattnet sjö   Getingmyrbäcken bäck
  Granvattnet, Stora sjö   Gladmyran myr
  granvattn Skale, se Granberget berg   Gladmyran myr
  *Granbergsskalet ravin   Gladmyran myr
  Granbergsskalet, se Granberget berg o. triangelpunkt   Glisberget berg
  Granvattnet, Stora o. Lilla sjöar   Glisberget berg
  Granvattn Skale, se Granberget berg   Glisberget berg
  Groviken vik   Glismyran myr
  Groviken vik /Se   Glitten bergknalle
  Grundflyn del av Ammerån   Glitten terrängparti
  Grundselberget berg   Glittmyran myr
  Grundsva del av Ammerån   Glittjärnen tjärn
  Grundsvabäcken bäck   Godhålet slåtter
  Grundsvaflon sank mark   Granberget berg
  Grundsvasundet sank mark   Granberget berg
  Grundsvaviken vik   Granberget berg
  Grundtjärnbäcken bäck   Granbergsflotjärnen tjärn
  Gråtmyran myr   Granbergstjärnen, se Granbergsflotjärnen tjärn
  Gräshålet sank mark   Granbergstjärnen tjärn
  Gubbhålet sank mark   Grannäset udde
  Gulådalen dal   Grantjärnen tjärn
  Gulån å   Granvattenberget berg
  Gulåtjärnen tjärn   Granvattenhöjden berg
  Gäddviken vik   Granvattentjärnen tjärn
  Gäddvikflon sank mark   Granvattnet, Lilla sjö
  Gätseln-Killtjärnflon myr   Granvattnet, Stora sjö
  *Görviksjön sjö   Granvattnet sjö
  Halsarna odlingar   Granvattnet sjö
  Halssvedbäcken bäck   Groviken vik
  Halvmiltalludden udde   Grundflyn lugnvatten
  Hansbodarna f.d. fäbodar?   Grundflyn lugnvatten
  Harakullen kulle   Grundselberget berg
  Hammarbergsströmmen strömmar   Grundselet lugnvatten
  Hans-Erikstorpet torp   Grundselet lugnvatten
  Harabacken höjd   Grundsva grund
  Haramyrbäcken bäck   Grundsva grund
  Havssvalgmyran myr   Grundsvabäcken bäck
  Hedningsnäset udde   Grundsvafloarna sankmark
  Helgevattnet sjö   Grundsvaflon myr
  Helgvattenån å   Grundsvasundet hästforslått
  Helgvattnet sjö   Grundsvaviken vik
  Helgvattnet sjö /Se   Grundsvavägen stig
  Helgvattnet sjö /Se   Grundtjärnarna tjärnar
  Hinriksbodarna f.d. fäbodar   Grundtjärnbäcken bäck
  Hinrikshöjden höjd   Grundtjärnbäcken bäck
  Hinrikslåtten ängsmark   Grundtjärnmyrarna myrmark
  Hiter-Björkmyran myr   Gråtmyran myr
  Hovdeforsen fors   Gräshålet myr
  Hoviken vik   Gubbhålet myr
  Hullsiön, se Fullsjön sjö   Gulådalen dalgång
  Hullsiön, se Fullsjön sjö   Gulåtjärnen tjärn
  Hull--ön, se Fullsjön sjö   Hakvinhuggstret skogsområde
  Hundvågen vik   Halsarna odlingar
  Huvudhögen höjd   Halsarna slåtter
  Häbbersfjärden del av Ammerån   Halssvedjan område
  Häbbersholmen holme   Halssvedjebäcken bäck
  Häbbersnäset udde   Halsvidjebäcken bäck
  Häggebärmyran myr   Halvmiltaludden udde
  Hällberget berg   Hammarbergsforsen fors
  Hällbäcken bäck   Havssvalgmyran(?) myr
  Hällknösen höjd   Helgvattenån bäck
  Hällmyrorna myran   Helgvattnen sjö
  Högberget berg   Helgevattnet, se Helgvattnen sjö
  Höghällan berghäll   Helgvattnet sjö
  Högrembäcken bäck   Helgvattnet sjö
  Högremmen höjd   Helgvattnet sjö
  Höjdbäcken bäck   Hinrikshöjden höjd
  Höjdmyran myr   Holmen holme
  Höjdmyran myr   Hovdeforsen del av Borgforsen
  Höjdmyrbäcken bäck   Hovdet, Borghovdet forsnacke
  Höjdtjärnen tjärn   Hoviken vik
  Isbillknäet höjd   Häbbarsholmen holme
  Isbillån å   Häbbersnäset udde
  Jönsbodarna f.d. fäbodar   Häbbersnäset udde
  Kagamyran myr   Häggbärsmyran myr
  Kagamyrbäcken bäck   Häggbärsmyran myr
  Kagamyrbäcken bäck   Hällberget berg
  Kalkstenshöjden höjd   Hällberget berg
  Kalkstensmyran myr   Hällberget berg
  Kallkällmyran myr   Hällbäcken bäck
  Karlssonsbodarna terräng?   Hällflon sankmark
  Karlssonsbodberget berg   Hällknösen berg
  Katrinabodarna f.d. fäbodar?   Hällknösen berg
  Kiensiön, se Kängsjön sjö   Hällknösen Saknas
  Kiensiön, se Kängsjön sjö   Hällmyran myr
  Kiensiön, se Kängsjön Saknas   Hä(r)bergsholmen holme
  Kien siön, se Kängsjön Saknas   Hä(r)bergsholmen holme
  »Kiensiön» sjö   Härbärgsholmen holme
  Kiärnsiöhella, se Kängsjöhällan hälla   Härsarna slåttermyr
  Killtjärnen tjärn   Härsvejbäcken bäck
  Klingerkälberget berg   Högberget berg
  Klingerkälmyran myr   Höghällan berghäll
  Klingertjärnen tjärn   Höghälledet bakvatten
  Klingertjärnflon sank mark   Höjdbäcken bäck
  Ki-nsiön, se Kängsjön sjö   Höjdmyren myr
  Kiolsio erl. Kiærsio = Kängsjön? sjö /Se   Höjdmyran myr
  Kiänsiön, se Kängsjön sjö   Isbelknäet berg
  Kiærsio sjö /Se   Isbelknäet berg
  Klingerkälberget berg /Se   Isbeltjärnen tjärn
  Klumpen berg   Isbillknäet, se Isbelknäet berg
  Kojflon sank mark   Isbelån å
  Kolsjöbäcken bäck   Isbelån å
  Kolsjön sjö   Isbelån å
  Korpåsbäcken bäck   Kagamyran myr
  Krokforsen fors /Se   Kagamyrbäcken bäck
  Krokåberget berg   Kalkstenshöjden berg
  Krokåflon sank mark   Kalkstensmyran myr
  Krokåflon sank mark   Kallkällmyran myr
  Krokån å   Karldrolet slåtter
  Krokånäset udde   Karldrolet slåtter
  Krokåudden udde   Karlmyran myr
  Kullen höjd   Karlssonberget berg
  Kungsbergdammet fördämning?   Karlssonbodberget berg
  Kurigymmeslåtten slåtter, ängsmark   Killingarresten Saknas
  Kvarnbäcken bäck   Killingarresten bergformation
  Kvarnbäcken bäck   Killingarresten bergsformation
  Kvarndammet fördämning   Killtjärnen tjärn
  Kåtamyrbäcken bäck   Killtjärnen sankmark
  Kälabodarna f.d. fäbodar?   Klingerkälberget berg
  Kälamyran myr   Klingerkälbäcken bäck
  Kälamyran myr   Klingerkälen skogstrakt
  Källmyran myr   Klingerkälmyran myr
  Källmyran myr   Klingertjärnen tjärn
  Källmyran myr   Klingertjärnflon myr
  Kängsjöhällan hälla   Klumpen berg
  Kängsjöhällan hälla   Knallrönningen åkermark
  ?Kängsjön sjö   Knallsäckbron vägbro
  Kängsjön sjö   Knallsäckbron vägbro
  Kängsjön sjö   Kojflon myr
  Kängsjön sjö   Kolsjöbackarna bergstrakt
  Kängsjön sjö   Kolsjöbäcken bäck
  Kängsjön sjö   Kolsjön sjö
  Kängsjön sjö   Kolsjön sjö
  Kängsjön sjö /Se   Kolsjön sjö
  Kängsjön sjö /Se   Kolsjön sjö
  Kängsjön sjö /Se   Korpåsbäcken bäck
  Kärnsjöhällan, se Kängsjöhällan hälla   ?Korsbergsflon, se Kyrkbergsflon myr
  Kärrbäcken bäck   Kraftstationsholmen holme
  Kärrbäckslåtten terräng   Kroktjärnbäcken bäck
  Köttsjölandshålen sank mark   Kroktjärnen tjärn
  Laxsjöbodarna f.d. fäbodar   Kroktjärnen tjärn
  Laxsjöbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Laxsjöbäcken bäck   Kroktjärnen tjärn
  Laxsjöflon sank mark   Krokåberget berg
  Stora Laxsjön o. Lilla Laxsjön sjöar   Krokåflon sankmark
  Laxsjöknösarna berg   Krokåflon sankmark
  *Laxån å   Krokån å
  Lermyran myr   Krokån åparti
  Lermyrdiket dike   Krokånäset udde
  Lillberget berg   Krokåudden udde
  Lill-Borgvattentjärnen tjärn   Kullen bergparti
  Lill-Borgvattnet sjö   Kullen jordbacke
  Lill-Borgvattnet sjö   Kungsborgdammet fördämning
  Lill-Bustamyran myr   Kurigymmeråken myrmark
  Lillflon sank mark   Kurigymmeslåtten slåtter
  Lillflon sank mark   Kurigymmet skogsområde
  Lill-Glismyran myr   Kurigymmet skogsområde
  Lill-Glitten berg   Kurrigömma plats i skog
  Lill-Glittmyran myr   Kutarna skogslåtter
  Lill-Grundtjärnen tjärn   Kutarna slåtter
  Lillholmen holme   Kvarnbäcken bäck
  Lill-Kåtamyran myr   Kvarndammet fördämning
  Lill-Laxsjöknösarna berg   Kvarnflon myr
  Lill-Laxsjön sjö   Kvarnflon myr
  Lillmyran myr   Kvarnslåtten slåtter
  Lillmyrberget berg   Kvarntjärnen tjärn
  Lillröjningen skogsmark   Kvarntjärnen tjärn
  Lill-Sjulmyran myr   Kyrkbergsflon myr
  Lill-Skallsjön sjö   Kåtalandet strandområde
  Lill-Spisserflon sank mark   Kåtamyrbäcken bäck
  Lill-Stuguberget berg   Kåttemyrbäcken bäck
  Lill-Svartkullen kulle   Kåttemyren myr
  Lill-Villflon myr   Kälamyran myr
  Lillänget ängsmark   Källdrolet slåtter
  Linjeflobäcken bäck   Källmyran myr
  Linjeflon sank mark   Kängsjöhällan hälla
  Lokberget berg   Kängsjöhällan hälla
  Lycktorpbäcken bäck   Kängsjöhällan hälla
  Långflon sank mark   Kängsjön sjö
  Långmarktjärnen tjärn   Kängsjön sjö
  Långmyran myr   Kängsjön sjö
  Långmyran myr   Kännåstjärnen tjärn
  Långnäset näs   Käringdrolet myraktigt område
  Långnäset udde   Käringdrolet myrslåtter
  Långrevan sank mark   Käringdrolet myrslåtter
  Lång-Rödflon myr   Kärrbäcken bäck
  Långuddarna uddar   Köttsjölandshålen myr
  Långvågen vik   Köttsjölinan gräns
  Läbladviken vik   Köttsjömyrbäcken bäck
  Länglingen sjö   Labblahällan berghäll
  Lövkullen kulle   Labblahällan berghäll
  Medskogsberget, se *Färnsjöhällan berg   Lak-, se Lax- Saknas
  Medskogsbäcken bäck   Lappviken vik
  Middagsberget berg   Lavbladviken vik
  Middagsberget berg   Lavbladviken vik
  Middagsflon sank mark   Laxsjöberget berg
  Miller-Abborrtjärnberget berg   Laxsjöbäcken, se Laxsjön bäck (å)
  Miller-Abborrtjärnen tjärn   Laxsjöbäcken bäck
  Miller-Björkmyran myr   Laxsjöbäcken bäck
  Mossaflon sank mark   Laxsjöflon myr
  Myrbärråken myrmark   Laxsjögången, se Laxsjöflon »fiskarstig»
  Mångfaldflon sank mark   Laxsjöklumpen berg
  Mårtviksberget berg   Laxsjöknösarna berg
  Märaflon sank mark   Laxsjön, L., St. Saknas
  Mörttjärnarna tjärn   Laxsjön sjö
  Napperflon myr   Laxsjöriset blandskog
  Norr-Lilltjärnen tjärn   Laxsjöriset skog
  Nyberget berg   Laxsjöriset skogsomr.
  Nybäcken bäck   Laxsjösundet sund
  Nymyran myr   Laxsjösundet slåtter
  Nymyrberget berg   Laxsjöån å
  Nymyrflon sank mark   Laxsjöån å
  Nysunden sank mark   Lermyren myr
  Nörderbodarna terräng   Lermyran myr
  Nörder-Bodhögen höjd   Lilladan lada
  Nörder-Bodviken vik   Lillaxsjön sjö
  Nörder-Sännhögen höjd   Lillberget berg
  Oijesiön, se *Öjesjön sjö   Lillberget berg
  Ol-Danielsbodarna f.d. fäbodar?   Lillberget berg
  Ol-Jonsbodarna f.d. fäbodar?   Lillberget berg
  Ol-Jänshägnen ägomark   Lillberget berg
  Ol-Nilsaflon sank mark   Lillberget östan Borgbacken berg
  Olsabäcken bäck   Lillborgberget berg
  Ormknösen berg   Lillborgvattberget berg
  Ormvågstjärnen tjärn   Lillborgvattenbäcken bäck
  *Ostvattnen sjöar   Lillborgvattnet sjö
  Oxkällflon sank mark   Lill-Borgvattnet sjö
  Pellemyran myr   Lilldrolet slåtter
  Piprörmyran myr   Lillflon sankmark
  Pjutu myr?   Lill-Glismyran myr
  Prästgårdsflon sank mark   Lillglittmyren myr
  *Prästgårdsforsen fors /Se   Lill-Glittmyran myr
  *Prästholmen holme /Se   Lill-Grundtjärnen tjärn
  Prästströmmen del av Ammerån   Lillholmen holme
  Prästänget ängsmark   Lillholmen holme
  Påludden udde   Lillholmen holme
  Påsabäcken bäck   Lill-Kåtamyran myr
  Rabbflokullen kulle   Lill-Laxsjöknösarna berg
  Rabbflon myr   Lillmyran myr
  Ramsflon sank mark   Lillmyran nere i berget myr
  Ramsflon myr   Lillmyrberget berg
  Rannflon myrmark   Lillröjningen skogsmark
  Raskflon sank mark   Lill-Sjulmyran myr
  Raskflon myr   Lillskallsjön sjö
  Raskudden udde   Lill-Spisserflon myr
  Ratbäcken bäck   Lilltjärnen tjärn
  Rathöjden höjd   Lilltjärnen tjärnar
  Ringelranket sank mark   Lill-Villflon myr
  Riset skogsområde   Linjeflon sankmark
  Rismyran myr   Linjeflon myr
  Rismyran myr   Linjeflon myr
  Rismyran myr   Linloken tjärn
  Rotfettjorna myrar?   Linloken tjärn
  Räbbmyran myr   Lokarna tjärnhål
  Räbbmyrtjärnarna tjärnar   Lokberget berg
  Rödfloberget berg   Lycktorpbäcken bäck
  Rödflon myr   Långflon myr
  Rödflotjärnen tjärn   Långmarktjärnen tjärn
  Rödmossaflon sank mark   Långmarktjärnen tjärn
  Rödmyran myr   Långmossgöl tjärn
  Röningarna myrar   Långmyren myr
  Röningsviken vik   Långnäset udde
  Röningsviksudden udde   Långnäset udde
  Sandremflon myr   Långrevan myr
  Sankflon myr   Långudden udde
  Sankmyran myr   Långvågen vik
  Sankmyrbäcken bäck   Läbladviken, se Lavbladviken vik
  Sankmyrbäcken bäck   Länglingshöjden höjdsträckning
  Sannsjön, se Senesjön sjö   Lövkullen höjd
  Sannsjön sjö   Medskogsberget berg
  Sannsjön sjö   Medskogsberget berg
  Sannsjön sjö   Medskogsberget berg
  ?Sannsjön sjö   Medskogsbäcken bäck
  Sarafettjorna myrar   Mellanabborrtjärnen tjärn
  Sensiön, se Sannsjön sjö   Mellan-drolet myraktigt område
  Sensiön, se Sannsjön sjö   Mellerabborrtjärnen tjärn
  *Senesjön sjö   Middagsberget berg
  *Sensjön sjö   Middagsberget berg
  Sjuliloken tjärn   Middagsberget berg
  Sjulmyrbäcken bäck   Middagsberget berg
  Sjusackaremmarna sank mark   Middagsberget berg
  Sjödammet fördämning?   Middagsflon sankmark
  Skallsjöbäcken bäck   Middagsflon myr
  Skallsjöflon sank mark   Middagsflon sankmark
  Skallsjömyren myr   Miller-Abborrtjärnberget berg
  Skitsjön sjö   Miller-Abborrtjärnen tjärn
  Skorvhättan sank mark   Miller-Björkmyran myr
  Skyttmoberget berg   Myran nedan hällan myr
  Skyttmoselet utvidgning av Ammerån   Myran nedan hällan myr
  Skyttmoselet utvidgning av Ammerån   Myrbärråken myrmark
  Skyttmoselet utvidgning av Ammerån   Mångfållflon myr
  Skyttmoselet sjö   Mårtenhägnen ödetorp
  Skängeln sank mark   Mårtviksberget, se Mörtviksberget berg
  Skärflon myr   Märaflon myr
  Slått-Killtjärnflon myr   Mörtsjön sjö
  Småmyrbäcken bäck   Mörttjärnarna tjärnar
  Småmyrorna myror   Mörttjärnarna tjärnar
  Små-Tjärebergsmyrorna myrar   Mörtviken vik
  Småtjärnarna tjärnar   Mörtviksberget berg
  Småtjärnarna tjärnar   Napperflon myr
  Småtjärnarna tjärnar   Neder-Skängeln slåtter
  Småtjärnmyrorna myrar   Nordbäckmyrdrolet slåtter
  Snustjärnen tjärn   Nord-Lilltjärnen tjärn
  Spisserbäcken bäck   Norrtjäreberget bergparti
  Spissersundet odling   Norrtjäreberget bergparti
  Springfältmon skogsmark   Nybäcken bäck
  Stakamyrriset strandområde, udde   Nydammet fördämning
  Starkamyran myr   Nyflobäcken bäck
  Stekpannflon myr   Nyflohöjden berg
  Stendalen dal   Nyflon sankmark
  Stenflon sank mark   Nymyrberget berg
  Stora Skallsjön sjö   Nymyren myr
  Storbacken höjd   Nymyrflon myr
  Storbacken höjd   Ny-Spisserflon myr
  Storbacken höjd   Nätholmen holme
  Stor-Björnberget berg   Nörderbodviken vik
  Stor-Björnbergsbäcken bäck   Oljonshägnen ödetorp
  Stor-Björnbergsbäcken bäck   Ol-Jänshägnen odling
  Stor-Björnbergsmyran myr   Ormknösen bergsparti
  Storbrännkullen berg   Ormvågen vik
  Stor-Bustamyran myr   Ormvågsnäset udde
  Stor-Develmyran myr   Ormvågstjärnen tjärn
  Storflon sank mark   Orrflon myr
  Storflon myr   Ottertjärnberget berg
  Storflon myr   Ottertjärnbäcken bäck
  Storflon sank mark   Ottertjärnen tjärn
  Storflotjärnen tjärn   Oxkällflon myr
  Stor-Glismyran myr   Pellemyrarna myrmark
  Stor-Glitten berg   Per-Augustsströmmen strömdrag
  Stor-Glittmyran myr   Piprörmyran myr
  Stor-Grundtjärnen tjärn   Prästgårdsflon myr
  Storholmen holme   Prästgårdsforsen ström
  Stor-Kåtamyran myr   *Prästholmen, se Holmen holme
  Storkällmyran myr   Prästströmmen strömdrag
  Stor-Laxsjön sjö   Prästströmmen ström
  Stormyran myr   Pålludden udde
  Stormyran myr   Påsabäcken bäck
  Stormyran myr   Rabbflokullen höjd
  Stormyren myr   Rabbflon myr
  Stormyrberget berg   Rackelbrännan skogstrakt
  Stormyrberget berg   Rammflon, se Randflon myr
  Stormyrbäcken bäck   Ramsflon myr
  Stormyrtjärnen tjärn   Ramsflon sankmark
  Stor-Rödflon myr   Randflon myr
  Stor-Rödflon sank mark   Rannflon myr
  Stor-Rödflon sank mark   Raskflon sankmark
  Stor-Rödflon sank mark   Raskudden udde
  Stor-Rödflon myr   Ratbäcken bäck
  Storröjningen skogsmark   Ratbäckmyran myr
  Stor-Sjulmyran myr   Ratbäckmyran myr
  Stor-Skallsjön sjö   Ratbäckmyrbäcken bäck
  Stor-Spisserflon sank mark   Ratbäckmyrbäcken bäck
  Storstensundet odling?   Rathöjden skogshöjd
  Storstrandberget berg   Rathöjden berg
  Storstranden sank mark   Rathöjden berg
  Stor-Svartkullen kulle   Riset skogsområde
  Strömsmyrbäcken bäck   Rismyran myr
  Stuguberget berg   Rotfettjorna strandslåtter
  Sundet del av Ammerån   Räbbmyran myr
  Sundmyran myr   Räbbmyran myr
  Sundströmsbodarna f.d. fäbodar?   Räbbmyrtjärnen tjärn
  Sundtjärnen tjärn   Räddmyrtjärnen, se Räbbmyrtjärnen tjärn
  Svanaflon myr   Rävelmyrbäcken bäck
  Svartkullen höjd   Rödfloberget berg
  Svartkullmyran myr   Rödflon sankmark
  Svarttjärnen tjärn   Rödflon sankmark
  Svarttjärnen tjärn   Rödflon myr
  Sågdammet sank mark   Rödflotjärnarna tjärnar
  Sågtjärnen tjärn   Rödflotjärnen tjärn
  Säcken höjd?   Rödmossaflon myr
  Sänntjärnen tjärn   Rödmossaflon myr
  Sännån å   Rödmosseflo flo
  Sönnerbodarna f.d. fäbodar?   Rödtjärnen tjärn
  Sönnerbodarna f.d. fäbodar   Röningarna myrar
  Sönner-Bodhögen höjd   Röningsviken vik
  Sönner-Bodviken vik   Röningsviken vik
  Sönner-Borgberget berg   Röningsviken vik
  Sönnerfloarna myrar   Rörtjärnen tjärn
  Sönner-Sännhögen höjd   Salomon-Petter-myran myr
  Sör-Björnbergsmyran myr   Salomon-Pettermyran myr
  Sör-Lilltjärnen tjärn   Sandbergsdammet fördämning
  Sörviksjön, se *Östervattnet sjö   Sandremflon ö
  Sörviksjön sjö   Sandremflon ö
  ?Sörvikssjön sjö   Sandremflon holme
  Sörviksjön sjö   Sandremmen del av Borgsjön
  Sörviksjön sjö   Sandremmen del av Borgsjön
  Sörviksjön sjö   Sanken, se Sånken (Stormyrsånken) myrmark
  ?Sörvikssjön o. Busjön sjöar   Sänkmyran myr
  *Thiornsioar holm holme?   Sannsj., se Väster-Sännsjön sjö
  Thiornsioar holm, se Tjärnsjön sjö   Sannsjön, se Sännsjön sjö
  Tjärnamyran myr   Sarafettjan strandslåtter
  Tjärnberget berg   Sarafettjan strandslåtter
  Tjärnberget berg   Sarafettjan strandslåtter
  Tjärndalen sank mark   Selsbodvägen stig
  Tjärnflon sank mark   Selsbodvägen stig
  Tjärnflon myr   Sels-Tjäderbacken höjd
  Tjärnmyran myr   Selsån del av Ammerån
  Tjärnsjön sjö /Se   Selsån del av Ammerån
  Tjärnsjön = Kängsjön sjö /Se   Selsån å
  Trollfurukullen kulle   Sjettsjön tjärn
  Trånget terräng   Sjettsjön tjärn
  Tuvflon myr   Sjulilokarna tjärn (tjärnar?)
  Tångmyran myr   Sjulmyrarna myrmark
  Uggleborgsberget berg   Sjulmyrbäcken bäck
  Uselhamn fäb. /Se   Sjulmyrorna myrar
  Uttertjärnberget berg   Sjulmyrorna myrar
  Uttertjärnbäcken bäck   Sjängeln slåttermyr
  Uttertjärnen tjärn   Skallsjöbäcken bäck
  Vackerbrännan terräng   Skallsjöbäcken bäck
  Vackerbrännsvedflon myr   Skallsjöklumpen berg
  Vackerdalen dal   Skallsjöklumpen berg
  Vackermyran myr   Skallsjömyran myr
  Vikströmsflon myr   Skallsjön sjö
  Vintervägstjärnen tjärn   Skallsjön sjö
  Vonflon sank mark   Skallsjön sjö
  Vontjärnen tjärn   *Skallsjötjärnen, se Broddetjärnen tjärn
  Västansjötjärnen tjärn   Skitsjön tjärn
  Västatfloarna sank mark   Skitsjön sjö
  Väster-Lillberget berg   Skjulmyran, se Sjulmyrorna myrar
  Väster-Sännsjöberget berg   Skorvhättan myr, (tjärn?)
  Väster-Sännsjön sjö   Skorvhättan myr, (tjärn?)
  Västertjärnen tjärn   Skorvhättan myr, (tjärn?)
  Västgötsäckarna terräng   Skurkällrået råmärke(?)
  Västibodarna f.d. fäbodar?   Skyttmoberget berg
  yterhul-siön, se Länglingen sjö   Skyttmoselet Ammerån vid Skyttmon
  Ytter-Björkmyran myr   Skyttmoselet Ammerån vid Skyttmon
  Ytterfjärden sjö   Skyttmoån å
  Ytterflon sank mark   Skyttmoån å
  Ytterflärken tjärn   Skyttmoån Ammerån vid Skyttmon
  Ytterstudden udde   Skänglarna slåtter
  Åflon sank mark   Skänglarna slåtter
  Åflon sank mark   Skänglarna slåtter
  Åflon myr   Skänglingsbäcken bäck
  Älgmyran myr   Skärflon myr
  Äppelrostjärnen tjärn   Slättmoarna skogsområde
  Äppelrostjärnen tjärn   Slättmoarna skogsområde
  Öfverfulla, se Fullsjön sjö   Småmyrorna myrar
  öfverfulla, se Fullsjön sjö   Små-Tjärebergsmyrorna myrar
  *Öjesjön sjö   Småtjärnarna tjärnar
  Ölmyran myr   Småtjärnarna tjärnhål
  Ölmyrberget berg   Småtjärnarna tjärnar
  Ölmyrtjärnen tjärn   Småtjärnbäcken bäck
  Ön ö   Småtjärnmyren myr
  Önestjärnen tjärn   Smörklumpen berg
  Öratjärnbäcken bäck   Smörklumpen höjd
  Öratjärnen tjärn   Smörkransen berg
  Öratjärnflon myr   Snustjärnen tjärn
  Öster-Lillberget berg   Spismyrsundbäcken Saknas
  Öster-Sännsjön sjö   Spisserbäcken bäck
  Östervatne, se Sörviksjön sjö   Spisserbäcken bäck
  Östervatne, se Sörviksjön sjö   Spisserflon, se Gamm-Spisserflon, Ny-Spisserflon Saknas
  Östervatne, se Sörviksjön sjö   Spissersundet odling
  *Östervattnet sjö   Spisservägen väg
  *Östervattnet sjö   Spissålbäcken bäck
  Östiberget berg   Spissålflon sankmark
  Östiberget berg   Spissålsunden sankmark
  Östvatnet, se Sörviksjön sjö   Springfeltmyren myr
  Överflon sank mark   Springfältmon skogsområde
  Överflärken tjärn   Stakamyran myr(?)
      Stakamyrriset strandområde
      Stakamyrriset strandområde
      Starkamyran myr
      Stekpannflon myr
      Stendalen dal
      Stenflon myr
      Stereslägdan åker
      Stereslägdan åker
      Steresåkern åker
      Steresåkern åker
      Steresåkern åker
      Steresåkern åker
      Storbrännkullen berg
      Storbrännkullen berg
      Storbustadmyran myr
      Storbustadmyran myr
      Storbustadmyren myr
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Stordammet fördämning
      Stordammet fördämning
      Stordammet fördämning
      Stordammrännan timmerränna
      Stor-Dävelmyran myr
      Storflobäcken bäck
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon sankmark
      Storflon sankmark
      Storflon myr
      Storflon sankmark
      Storflotjärnen tjärn
      Storflyn spakvatten
      Stor-Glismyran myr
      Storglittmyren myr
      Stor-Glittmyran myr
      Stor-Grundtjärnen tjärn
      Stor-Grundtjärnen tjärn
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Stor-Kåtamyran myr
      Storlaxsjön sjö
      Stor-Laxsjön sjö
      Stor-Laxsjön sjö
      Stormyran myr
      Stormyran myr
      Stormyrberget berg
      Stormyrberget berg
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren slåttermyr
      Stormyren myr
      Stormyrsanken sankmark
      Stormyrsånken myrmark
      Stor-Rödflon myr
      Storröjningen skogsmark
      Storröningen skogsområde
      Stor-Sjulmyran myr
      Storstensundet myr
      Storstrandberget berg
      Storstrandberget berg
      Storstrandberget berg
      Storstranden slåtter
      Storstranden strandområde
      Storsundet slåttermark
      Storsvedjan skogsområde
      Stor-Villflon myr
      Storån del av Ammerån
      Strömsmyran myr
      Strömsmyran myr
      Strömsmyrbäcken bäck
      Stubbråtten myrmark
      Stubbröjningen skogsslåtter
      Stubbröningen slåtter
      Stuguberget berg
      Stuguberget berg
      Stöveln myr
      Sundet slåtter med slåtterstugor
      Sundtjärnen tjärn
      Surån del av å
      Surån del av Borgan
      Svartkullen berg
      Svartkullen berg
      Svartkullen skogsbeväxt kulle
      Svarttjärnberget berg
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Sågdammet fördämning
      Sågströmmen ström
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sågtjärnen tjärn
      Sånken myrmark
      Säcken höjd
      Sännan bäck
      Sännberget berg
      Sännhögarna berg
      Sännsjön sjö
      Sännsjön sjö
      Söndagsaftonsbrännan skogstrakt
      Söndagsaftonsbrännan skogsområde
      Sönnerbodviken vik
      Sönnerfloarna myrar
      Sönnerflon sankmark
      Sör-Björnbergsmyran myr
      Sörbäckmyrdrolet slåtter
      Sörlilltjärnen tjärn
      Sör-Lilltjärnen tjärn
      Sörviksjön sjö
      Sörvikssjön sjö
      Tjensjöhällan, se Kängsjöhällan hälla
      Tjensjön, se Kängsjön sjö
      Tjenåsen ås
      Tjenåstjärnen, se Kännåstjärnen tjärn
      Tjenåstjärnen tjärn
      Tjäderbackarna höjder
      Tjärnamyran myr
      Tjärnamyran myr
      Tjärnamyrarna myrmark
      Tjärnberget berg
      Tjärnberget berg
      Tjärnbäcken bäck
      Tjärndalen dal
      Tjärndalen Saknas
      Tjärnen vid Lill-Borgvattnet tjärn
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon myr
      Tjärnflon, se Bjurtjärnflon myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyran myr
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrbäcken bäck
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Tjärnmyrtjärnen tjärn
      Torget öppen plats
      Trollfurukullen höjd
      Trånget myrparti
      Trädgården terrängparti
      Trädgården terrängparti
      Trädgården skogsområde
      Trädgården skogsområde
      Tuvbäcken bäck
      Tuvbäckmyran myr
      Tuvbäckmyran myr
      Tuvflon myr
      Tuvmyrbäcken bäck
      Tågmyran myr
      Tångmyran, Tågmyran myr
      Uttertjärnbäcken bäck
      Uttertjärnen tjärn
      Vackerdalarna område med dalgångar
      Vackermyran myr
      Vikströmflon sankmark
      Vikströmsflon myr
      Vimmerfloarna sankmark
      Vimmerflon sankmark
      Vintervägstjärnen tjärn
      Vintervägstjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Vontjärnen tjärn
      Västatfloarna myr
      Västerflon sankmark
      Västerkälen skogsområde
      Västerkälen skogsområde
      Väster-Lillberget berg
      Väster-Sännsjön sjö
      Väster-Sännsjön sjö
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västertjärnen tjärn
      Västgötsäckarna terrängparti
      Västgötsäckarna Saknas
      Västitjärnen tjärn
      Västitjärnen tjärn
      Ystertjärnen tjärn
      Ytter-Björkmyran myr
      Ytterfjärden vik
      Ytterflärken tjärn
      Yttermyren myr
      Yttermyren myr
      Ytterstfjärden åparti
      Ytterstfjärden, se Ytterfjärden vik
      Ytterstudden udde
      Åflon sankmark
      Äppelrostjärnen tjärn
      Äppelrostjärnen tjärn
      Älg(s)myran myr
      Äppelrostjärnen tjärn
      Ödlemyrberget berg
      Ödlemyren myr
      Ödlemyrtjärnen tjärn
      Ögonfägnaden berg
      Ögonfägnaden berg
      Ögonfägnaden berg
      Ölmyrberget berg
      Ölmyrtjärnen tjärn
      Ön ö
      Önestjärnen tjärn
      Öratjärnbäcken bäck
      Öratjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnflon sankmark
      Öster-, se Yster- Saknas
      Österkälen skogs- o. myrområde
      Österkälen skogs- o. myrområde
      Öster-Lillberget berg
      Över-Skängeln slåtter
      Östersännsjön sjö
      Öster-Sännsjön sjö
      Östertjärnen tjärn
      Östervattnet, se Sörvikssjön sjö
      Överflärken tjän

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.