ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hotagens socken : Jämtlands norra domsagas tingslag : Jämtlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Samiska ortnamn i Hotagens socken

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

– Svenska namn –
Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 697 Bebyggelsenamn : 191 Naturnamn : 1144
Hotagen sn /Se ?Afvansfjället fjäll Hotagen socken Abelmyren myr
Hotagen sn /Se And pluttarna tjärnar Hotagen sn Abborrtjärnarna tjärnar
Hotagen sn /Se Aspudden udde Hotagsborna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Hotagen sn /Se Avansfjället fjäll Valsjöarna inbyggarbeteckning Abborrtjärnen tjärn
Hotagen sn /Se Anseta fiel, se Ansätten fjäll Ansätt by Abborrtjärnen tjärn
Hotagen sn /Se an-ichtfiella, se Ansätten fjäll Ansätten by Abborrtjärnen tjärn
Hotagen sn /Se Ansichtfiälla, se Ansätten berg Ansätten by Abborrtjärnen tjärn
Hotagen sn /Se Ansichtsfiället, se Ansätten Saknas Ansätten by Akafjället fjäll
Backbodarna fäbod Ansiet Fiella, se Ansätten fjäll Ansättarna inbyggarbeteckning Alderklumpen berg
Bakvattnet by /Se Ansiktes Fjället, se Ansätten fjäll Backen hmd Alderklumpen höjd
Bågavattnet gd /Se Ansätten fjäll Bakvattnet by Alderklumpen höjder
Dammkojan koja Ansätten fjäll Bakvattnet by Anders-Jonssonmyren myr
Fjällbodarna f.d. fäbodar Ansätten fjäll Bakvattnet by Ansätten fjäll
Flintbodarna f.d. fäbodar? Ansätten fjäll Bakvattsarna inbyggarbeteckning Ansätten fjäll
Gammalbodarna f.d. fäbod Ansätten fjäll Bastunäset hmd Ansätten fjäll
Gammalbodarna f.d. fäbodar? Ansätten fjäll Berget hmd Ansättfjället fjäll
Grubbdalen gdr Ansätten berg Bjärtbygget gård Ansättfjället fjäll
Gunnarsvattnet by /Se Aspudden udde Björnbacken lht Ansättklumparna fjäll
Halvarbodarna fäbod Avansfjället fjäll Björnhögbodarna hmd o. lht Ansättklumparna fjäll
Halvarbodarna fäbodar Avundsfjället, se Avansfjället fjäll Björnhögbodarna fäbodar Ansättslåtten slåtter
Hotagen pastorsbost. Baackvatnet, se Bakvattnet, Stora sjö Björnrun hmd Ansättån å
Hotagen pastorsbost. /Se Backsjön, se Bakvattnet, Stora o. Lilla sjö Björnrun gård Ansättån å
Hotagen = Sand by /Se Baksjön, se Bakvattnet, Stora o. Lilla sjö Bodtangen lht Ansättån å
Hotagen by /Se Bakvattnet, Stora sjö Brännan hmd Arvasslitjärnen, Västra tjärn
Häggsjön by /Se Bakvattnet, Stora sjö Brännan hmd Arvasslitjärnen, Östra tjärn
Häggsjön by /Se Bakvattnet, Stora o. Lilla sjö Brännan hmd Arvassån å
Häggsjön by /Se Bakvattnet, Stora o. Lilla sjöar Brännan hmd Avan spakvatten
Högbodarna fäbod Bakvattnet, Stora o. Lilla sjöar Bågavattnet by och sjö Avansberget berg
Ivarbodarna fäbod Bakvattnet, Stora o. Lilla sjöar Bågavattnet by Avansbäcken bäck
Johanbodarna f.d. fäbod Bakvattnet, Lilla och Stora sjöar Bågavattnet gård Avansbäcken bäck
Jutahatten by /Se Bakvattnet, Lilla och Stora sjöar Bågavattsarna inbyggarbeteckning Afvansfjället fjäll
Kajsabodarna f.d. fäbod Bakvattsån å Bäckmyrkälbodarna fäbodar Avansfjället fjäll
Kolarkojan koja Bengtflon myr Djupvattsberget kronotorp Avorna spakvatten
Kälen gd:ar /Se Bergflyn sjöparti Dunnervattnet kronotorp Backbodarna fäb.
Lobbertjärn sommarviste /Se Bergholmarna holmar Flintarna inbyggarbeteckning Bakvattnet sjöar
Lungret hmd /Se Bergholmen holme Flinten by Bakvattnet, Lilla sjö
Myhrsbodarna fäbod Bergmyren myr Flinten by Bakvattnet, Stora sjö
Myrbodarna fäbodar Bergnäset näs Flinten gård Bakvattsflon flo
Myrklumpbodarna fäbod *Billingsnäset udde Flyberg gård och berg Bakvattsflån myrområde
Nilsbodarna Myhrsbodarna fäbod Billingznäse, se Bälingsnäset udde Flyberget kronotorp Bakvattsån å
Nögden = Nöjden by /Se Björnmyren myr Foskvattnet kronotorp Bakvattsån å
Nöjden by /Se Björnpussen tjärn Fulvursbygget öde gård Bakvattsån å
Penningkejsbodarna fäbod Björtjärnen tjärn Fulvursbygget försvunna kronotorp Bastunäset näs
Prästbodarna f.d. fäbod Blankvattnet tjärn Foskvattnet gård Bastunäset näs
Rörvattnet by /Se Blankvattnet sjö Foskvattsbodarna fäbodar Bergsjöberget berg
Sand by /Se Blankvattsbäcken bäck Gammal-Penningkejsbodarna fäbodar Bergsjöberget berg
Sand by /Se Blankvattshöjden höjd Grubbdalen = 1 Juthallen? gårdar Bergsjöberget berg
Skalbodarna f.d. fäbodar? Blåbärs tjärnen tjärn Grundvattnet kronotorp Bergsjön sjö
Skogsjö by /Se Bodbäcken bäck Gruveln det gamla namnet på kyrkbyn i Hotagen Bergsjön sjö
Skottland fäbod? Bodflon myr Gruveln, se Hotagen by Bergsjön sjö
Slåttstugan stuga Bodlänningen vik Gruveln by Bergsjötjärnen tjärn
Stattinsbodarna fäbod Bodrun höjd Gruvlarna inbyggarbeteckning Bjärtbäcken bäck
Styggdalskojan koja Bodtjärnbäcken bäck Gruvlen by Bjärtrun höjd
Tjärnåsen gd /Se Bodtjärnen tjärn Gunnarvattnet by och sjö Björkbäcken bäck
Valsjöbodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn Gunnarvattnet by Björkbäcken bäck
Valsjön by /Se Bodtjärnen tjärn Gunnarsvattnet by Björkbäcknäset näs
Vinklumpbodarna fäbod Bodtjärnen, Nedre tjärn Gärdet hmd Björnberget berg
  Bodtjärnen, Övre tjärn Göran-Erssonbodarna fäbodar Björnberget berg
  Bodviken vik Halvarbodarna fäbodar Björnberget berg
  Botelnäset näs Hanahögen hmd Björnberget berg
  Brattfallet f.d. fall Hotagen by Björnhögen höjd
  Brattfallvattnet sjö Hotagen by Björnjärnknulen höjd
  Brinnsjön, St. o. L. sjöar Hotagen by Björnklumpen höjd
  Brinnsjön, Stora sjö Hotagen socken Björnklumpen höjd
  Brinnsjön, Stora sjö Häggsjön by Björnrubäcken bäck
  Brinnsjön, Stora sjö Häggsjön by Björnrubäcken bäck
  Brinnsjön, Stora sjö Häggsjön by Björnrumyrarna myrområde
  Brinsiön, se Brinnsjön, Stora sjö Häggsjövik poststation Björnrun höjd
  *Bronsiøflinten berg? Hägnen hmd Björnrun höjd
  Brännekullen höjd Höberg torp(?) Björnrun höjd
  Brännmyrarna myr Höberg kronotorp Blackberget berg
  *Brännsjöbrännan område /Se Höberg gård Blackberget berg
  Bränntångören näs Högen hmd Blackberget berg
  Bräntholmarna holmar Juthatten by Blanktjärnen tjärn
  Bräntklumpen höjd Knulbodarna fäbodar Blankvattnet sjö
  Bustadholmen holme Kroktjärnbodarna fäbodar Blankvattnet sjö
  Bågaliden höjd Kvarnmyren hmd Blankvattnet sjö
  Båga vattnet sjö Kälen lht Blankvattshöjden höjd
  Bågavattsmyren myr Kälen by Blankvattshöjden höjd
  Bågavattsån å Lerknulen gård Blankvattshön höjd
  Bågavattsån å Linjenäset hmd Blåbärstjärnen tjärn
  Båttjärnhögarna berg Ljungahed lhtr Bockberget berg
  Bäckmyrkälen granskogsomr. /Se Ljungahed torp(?) Bockberget berg
  Bälingsnäset udde Ljungahed lht Bockbergflon sankmark
  Bälingsnäset näs Ljungahed by Bodbäcken bäck
  Bäverhusbäcken bäck Lungret hmd Bodbäcken bäck
  Bäverhustjärnen tjärn Lövnäset lht Bodhöjden höjd
  Cederlundstjärnen tjärn Mellerstgården hmd Bodrun höjd
  Dammtjärnen tjärn Mossogöta hmd Bodrun höjd
  Djupvattnet tjärn Nordan bäcken hmd Bodrun höjd
  Dragtången udde Nordan bäcken hmd Bodrun höjd
  Dunnervatten ån å Nordan viken hmd Bodrun höjd
  Dunnervattnet höjd Nordgården hmd Bodtangen udde
  Dunnervattnet sjö Nordsjöbodarna fäbodar Bodtjärnbäcken bäck
  Erik-Eljasmyren myr Nordviksgårdarna gårdar Bodtjärnen tjärn
  Erik-Eljasrun berg Nordviken gårdar Bodtjärnen tjärn
  Fettjeholmen holme /Se Nybodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
  Finnhusmyrarna myr Nybodarna fäbodar Bodtjärnen tjärn
  Fiskkaggen tjärn Nygården hmd Bodtjärnen tjärn
  Fisklösen tjärn Nyhem gård Bodtjärnen tjärn
  Fisktjärnarna tjärn Nyhem hmd Bodtjärnen tjärn
  Fisktjärnen tjärn Nyhem gård Bodtjärnen tjärnar
  Fiskvatn, se Foskvattnet, Stora sjö Näsebodarna fäbodar Bodvallberget berg
  Fiskwatne, se Foskvattnet, Stora sjö Näsegården gård Bodviken vik
  Fiskvattnet, se Foskvattnet, Stora sjö Näset hmd Borsen, se Storbäcken bäck
  Fjällflon myr Näset hmd Borsentjärnen tjärn
  Fjällån å Näset hmd Bostadholmen holme
  Fjösviken vik Nöjden gårdar Bostadtjärnen tjärn
  Fjösviktjärnen tjärn Nöjden hmd Bostadtjärnen tjärn
  Flintberget berg Nöjden gård Botelnäset näs
  Flintberget berg Olle-Wikmanbodarna fäbodar Botelnäset näs
  Flintberget berg Orrnäset hmd Botelnäset näs
  Flinten, se Flintberget berg Pellebodarna fäbodar Botelnäshöjden höjd
  flinten, se Flintberget berg Plutten gård Brandskalet berg(?)
  Flintmyren myr Plutten kronotorp Brantholmarna holmar
  Flottetjärnen tjärn Plutten gård Brantklumpen höjd
  Flyberget berg Prästbodarna fäbodar Brantskalet dalgång
  Flybäcken å Rengen gård Brattliden höjd
  Flybäcken bäck Rengen, se Linjenäset hmd Brattlidfjället fjäll
  Flybäckflyn sjö Rengshovden hmd o. lht Brattlifjället, se Brattliden fjäll
  Foskberget berg Run hmd Brinnsjön sjöar
  Stora Fockvattnet, se *Håskevattnet sjö Råken gård Brinnsjön sjö
  Foskvattnet, Stora sjö Råvattnet, se Rörvattnet by Brinnsjön, Lilla sjö
  Foskvattnet, Stora sjö Rörsjönäset, se Tången lht Brinnsjön sjö
  Foskvattnet, Stora sjö Rörvattnet by Brinnsjön, Stora sjö
  Foskvattnet, Stora o. Lilla sjöar Rörvattnet by Brinnsjöån å
  Foskvattsbodarna sankmark Rörvattnet by Brinnsjöån å
  Främmerå flyn tjärn Rörvattnet by Brinnsjöån å
  Främmerån å Rörvattsarna inbyggarbeteckning Brändklumpen, se Brantklumpen höjd
  Fulvursbygget myr Rörvattsbodarna fäb Brännan Saknas
  Furuviken vik Rösjökälen, se Kälen lht Brännskalet dal
  Furuviksbäcken bäck Rösjön sjö och gård Bräntholmen holme
  Furuviksklumpen höjd Rösjön gård Bräntholmen holme
  Gallavarden höjd Rösjötorpet hmd Bräntnäset näs
  Gammalbodbäcken bäck Rötviken gårdar Bustaholmen holme
  Gammelflon myr Rötviken hmd o. lht Bustaholmviken vik
  Getingmyren myr Rötviken by Bustamyren myr
  Gotelesjön sjö Sand gårdar Bustatjärnen tjärn
  Granryggen höjd Sand hmd Butjärn, se Bodtjärnen tjärn
  Gravtjärnen tjärn Sand gård Butjärnen, se Bodtjärnen tjärn
  Grubbdalsån å Sand gård Butjärnen tjärn
  Grubbdalsån å Sandbergstorpet torp Butjärnen tjärn
  Grubbmyrarna myr Sandbergstorpet torp Bågaliden, se Nordruen höjd
  Grufveln, Stora o. Lilla sjöar Sandbergstorpet, se Kälen lht Bågaliden höjd
  Grufveln, Lilla o. Stora sjöar Sandbergstorpet gård Bågaruen berg
  Grufulesjön, se Gruveln, Stora sjö Sjögården hmd Bågavattnet sjö
  Grufvulesjön, se Grufveln, Stora o. Lilla sjö Sjögården gård Bågavattnet sjö
  Grundtjärnen tjärn Skinnarviken öde torp Bågovattsån å
  Grundvattnet sjö Skogberget gårdar och berg Bågavattsån å
  Grundvattnet, Västra sjö Skogberget hmd Båttjärnarna tjärnar
  Grundvattnet, östra sjö Skogberget gård Båttjärnarna tjärnar
  Grundvattsån å Skogsjö by Båttjärnen tjärn
  Gruveln,Stora sjö Skogsjö område Båttjärnhögarna höjder
  Gruveln, Stora o. Lilla sjöar /Se Skogsjön sjö och gård (by?) Båttjärnhögen höjd
  Gråberget berg Skogsjöbygget hmd Båtviken vik
  Gråbergstjärnen* tjärn Skogsjöbygget gård Bäckmyren myr
  Gråbergstjärnen* tjärn Slåtten hmd Bäckmyren myr
  Gränstjärnen tjärn Slåtten gård Bäckmyrkälen skogstrakt
  Gräsfjället berg Storbacken hmd Bäckmyrkälbodarna fäb.
  Gräsflyn myr Storråken hmd Bäckmyrkälen skogsområde
  Grästjärnen tjärn Storvattnet, se Gunnarvattnet by Bälingsnäset näs
  Grästjärnen tjärn Storvattsarna inbyggarbeteckning Bäverfetten slåtter
  Grötnäset näs Sved hmd Bäverfjället fjäll
  Guldbacken sank mark Sågen hmd Bäverfjället fjäll
  Gullstjärntjärnen, Västra Saknas Sönnanån gårdar Bäverfjället fjäll
  Gullstjärntjärnen, Östra Saknas Sörbodarna fäbodar Bäverhusbäcken bäck
  *Gunnarsfjället fjäll Sörgården hmd Bävervattnet sjö
  Gunnarvattnet sjö Sörtorpet hmd Bävervattnet sjö
  Gunnarvattnet sjö /Se Tallsjöbodarna fäbodar Bävervattnet sjöar
  Gunnarvattnet sjö Tangen torp Bävervattsbäcken bäck
  Gunnarvattsån å Tjuvnäset, se Näset hmd Djupsjön sjö
  Gångtjärnarna tjärnar Tjärnåsen torp Djupsjön sjö
  Gåstjärnen tjärn Tjärnåsen, se Plutten kronotorp Djuptjärnen tjärn
  Gäddflyn sjöparti Tjärnåsen gård Djupvattnet sjö
  Hadestjärnen tjärn Tuttaberg hmd Djupvattnet sjö
  Halingsiön, se Hasslingen, Stora Saknas Tuttaberg gård Djupvattnet sjö
  Halvarbodknulen höjd Tången lht Djupvattsberget berg
  Hammartjärnen tjärn Uppgården hmd Djupvattsbäcken bäck
  Haravattnet sjö Vackerrun kronotorp Dunnervattnet sjö
  Harrflyn sjöparti Vackerrun gård Dunnervattnet sjö
  Harryflyhöjden höjd Vallintorpet lht Dödmansgrottan grotta
  Hasslingen, Stora? sjö Valsjöbyn pst Ekorrströmmen ström
  Hasslingen, St. Mell. o. Ö. sjöar Valsjöhovden hmd Ekorrströmmen ström
  Hasslingen, St. Mell. o. Östra sjöar Valsjön by Elintjärnbäcken bäck
  ?Hasslingen, Stora, Mellersta o. Östra sjöar Valsjön by Elintjärnen tjärn
  Hasslingen, Stora, Mellersta o. Östra sjöar Valsjön by Elintjärnbäcken bäck
  Hasslingen, Stora, Mellersta o. Lilla sjöar Valsjön by Elintjärnen tjärn
  Hasslingen, Lilla, Stora o. Mellersta sjöar Veksjöbränna = Ljungahed Saknas Erfjällbäcken bäck
  Hasslingen, Mellersta, Lilla o. Stora sjöar Veksjörun, se Björnrun hmd Erfjällbäcken bäck
  Hasslingarna, Stora, Mellersta och Östra sjöar /Se Vikmanbodarna fäbodar Erfjället fjäll
  Hasslingarna sjöar /Se Vinklumpsfjället renbetesfjäll Erfjället fjäll
  Hasslingsrun höjd   Erikmyrbäcken bäck
  Hasslingstjärnen tjärn   Erikmyren myr
  Hasslingsån å   Eskilviken vik
  *Hatlingvand sjö   Eskilviken vik
  Heklefiäll, se Häcklefjäll gränsområde   Fetteholmen holme
  Hembäcken bäck   Fettjeholmen holme
  Herkelkiärn, se Härkeltjärnen tjärn   Finnhusholmen holme (egentl. näs)
  Ho-dahl- Lacus, se Hotagen sjö   Finntjärnbäcken bäck
  Hoffdahln lacus, se Hotagen sjö   Finntjärnbäcken bäck
  Hoffendahla Lacus, se Hotagen sjö   Finntjärnen tjärn
  Hofsdahln Lacus, se Hotagen sjö   Finntjärnen tjärn
  Hogdagen, se Hotagen sjö   Fiskartjärnen tjärn
  Hogd-gen, se Hotagen sjö   Fisklösen tjärnar
  Hogd-gen, se Hotagen sjö   Fisklöset tjärnar
  Hogdagen lacus, se Hotagen sjö   Fisklöstjärnen tjärn
  Hogdagen siön, se Hotagen sjö   Fisktjärnarna tjärnar
  Hogdagen Siva, se Hotagen sjö   Fisktjärnarna tjärnar
  Holmvattnet tjärn   Fisktjärnen, Lilla tjärn
  Holmvattnet sjö   Fisktjärnen tjärn
  Hotagen sjö   Fjällbodarna fäb.
  Hotagen sjö   Fjällbäcken bäck
  Hotagen sjö   Fjälliden höjd
  Hotagen sjö   Fjällsjön sjö
  Hotagen sjö   Fjällsjön sjö
  Hotagen sjö   Fjällån å
  Hotagen sjö   Fjällån å
  Hotagen sjö   Fjällån å
  Hotagen sjö   Fjösviken vik
  Hotagen sjö   Fjösviken vik
  Hotagen tjärn   Fjösviken vik
  Hotagen sjö /Se   Fjösviktjärnen tjärn
  Hotagen sjö   Fjösviktjärnen tjärn
  Hotagen sjö /Se   Fjösviktjärnen tjärn
  Hotagen sjö /Se   Flatfjället fjäll
  Hotagen sjö /Se   Flatfjället fjäll
  Hotagen sjö /Se   Flatrun höjd
  Hotagens vattudal sjökomplex   Flatrun höjd
  Hotagssjön, se Hotagen sjö   Flatrun höjd
  Hotain Lacus, se Hotagen sjö   Flatrutjärnarna tjärnar
  Hovden sund   Flatrutjärnarna tjärnar
  Hovdmyren myr   Flatrutjärnen, Lilla tjärn
  Hvalsiön, se Valsjön sjö   Flatrutjärnen tjärn
  Hvalsiön, se Valsjön sjö   Flintberget berg
  *Hvitehatt fjäll el. röse   Flintberget berg
  Hyddbäcken å   Flintberget berg
  Håkamyren myr   Flintbodarna fäb.
  Håkamyrtjärnen tjärn   Flintviken vik
  *Håskevattnet sjö   Flyberget berg
  *Häcklefjäll gränsområde   Flyberget berg
  Häggsjön sjö   Flybäcken bäck
  Häggsjön sjö   Flybäcken bäck
  Häggsjön sjö   Flåtotjärnen tjärn
  Häggsjön sjö   Forstjärnen tjärn
  Häggsjön sjö   Forstjärnen tjärn
  Häggsjön sjö   Forstjärnen tjärn
  Häggsjön sjö   Forstjärnhöjden höjd
  Häggsjön sjö   Foskberget berg
  Häggsjön sjö   Foskvattnet sjö
  Häggsjön sjö /Se   Foskvattnet sjö
  *Härkelrumpan gränsområde   Foskvattnet sjö och gård
  *Härkeltjärnen tjärn   Foskvattnet, Stora sjö
  ?Höbergsfjäll fjäll   Foskvattsån å
  Höghsiön, se Häggsjön sjö   Foskvattsån å
  Högsiön, se Häggsjön sjö   Froskloken vattenhål
  Högsiön, se Häggsjön sjö   Främmeråflyn spakvatten
  Högåsröset röse   Främreåflyn sjö
  Höjden berg   Främmerån å
  Höjden höjd   Främmerån å
  Hökmyren myr   Fulvurn sjöar
  Hötjärnarna tjärn   Fulvurn sjöar
  Höviken vik   Fulvurn sjöar
  Igeltjärnen tjärn   Fulvursberget, se Lillfulvursberget berg
  Jontemyren myr   Fulvusberget berg
  Juthalten fjälltopp /Se   Fulvurån å
  Juthatten fjäll o. riksröse   Furuvikbäcken bäck
  Juthatten kronomark   Furuviken vik
  Juthatten berg /Se   Furuviken vik
  Jänsmässhöjden höjd   Furuviken vik
  Kallkällmyren myr   Furuviksbäcken bäck
  Kastholmen holme   Furuvikklumpen höjd
  Kattholmen holme   Furuviksklumpen, se Björnklumpen höjd
  *Kaxåstjärnarna tjärnar   Furuviksklumpen höjd
  Kingen, Stora och Lilla sjöar /Se   Furuvikstjärnen tjärn
  Kingen, Stora sjö   Furuviktjärnarna tjärnar
  Kingen, Stora sjö   Furuviktjärnen tjärnar
  Kingen, St. sjö /Se   Furuviksön ö
  Kingen, Lilla sjö   Fåskvattnet sjö
  Kingen, Lilla sjö   Fälpfjället fjäll
  Kingsjön, se Kingen, Lilla sjö   Fälpfjället fjäll
  Kingsjön, Norra, se Kingen, Stora sjö   Fälpfjället fjäll
  Kingsjön, Södra, se Kingen, Lilla sjö   Fälpfjället fjäll
  *Kingsjöröset riksröse   Fälpfjälltjärnarna tjärnar
  *Kingsjöröset riksröse   Fälpvattnet sjö
  *Kingsjöröset riksröse   Fälpvattnet sjö
  Kjellbergstjärnen tjärn   Fälpvattnet sjö
  Klingerfjället berg /Se   Fälpvattnet sjö
  Klingerflyn sjö   Fälttjärnbäcken bäck
  Klockanåttaknuten höjd   Fältvattsån å
  Klypjan bäckmöte /Se   Fämpvattnet sjö
  Kläppebäcken bäck /Se   Galavarden höjd
  Klöppjeån å   Getbergshöjden höjd
  Kojholmen holme   Glåmnäset näs
  Kojmyrplutten tjärn   Granholmen holme
  Kojvattnet sjö   Granryggen berg
  Kojvattnet tjärn   Granryggen höjd
  Kojviken vik   Granryggen obekant namn på höjd
  Kopparåholmen holme   Gravtjärnen tjärn
  Kopparån å   Gravtjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Gravtjärnen tjärn
  Kroktjärnen tjärn   Gravtjärnviken vik
  Kronbaracken barack   Grubbdalen dalgång
  Kronoborg terräng   Grubbdalsån å
  Kronpluttarna tjärnar   Grubbdalsån å
  *Kvarnbergsnäset udde   Grubbdalsån å
  Kvarnbäcken bäck   Grubbfjället fjäll
  Kvarnflyn, Nedre sjö   Grubbfjället fjäll
  Kvarnflyn, Övre sjö   Grubbfjället fjäll
  Kvisseln å   Grubbvattnet sjö
  Kvisslarna strömmar /Se   Grubbvattsbäcken bäck
  Kåkrun höjd   Grubbvattsflyn spakvatten
  Källarflyn sjö   Grundtjärnen tjärn
  Lapphålbäcken bäck   Grundtjärnen tjärn
  Lapptjärnarna tjärnar   Grundtjärnen tjärn
  *Laxåstjärn sjö /Se   Grundvattenflyn spakvatten
  Lidtjärnen tjärn   Grundvattnet sjö
  Lill-Båttjärnen tjärn   Grundvattnet sjöar
  Lill-Erfjället berg   Grundvattnet sjöar
  Lill-Fisklösen tjärn   Grundvattsån å
  Lillfjällen fjäll   Gruveln sjö
  Lillfjället höjd   Gruveln sjö
  Lillflyn tjärn   Gruveln sjöar
  Lill-Fulvurn sjö   Gruveln, Lilla sjö
  Lill-Fulvursberget berg   Gruveln, Stora sjö
  Lill-Fulvursflon myr   Gråberget berg
  Lill-Furuviksbäcken bäck   Gråberget berg
  Lill-Furuviksholmen holme   Gråstenbäcken bäck
  Lill-Furuvikstjärnen tjärn   Gråstenbäcken bäck
  Lill-Kingen sjö   Gräsberget berg
  Lill-Lapphålen sjö   Gräsbergtjärnen tjärn
  Lillmyren myr   Gräsfjället fjäll
  Lill-Pottmyren myr   Grästjärnen tjärn
  Lill-Rörtjärnen tjärn   Grästjärnen tjärn
  Lill-Rössjön sjö   Gräsvattenfjället, se Gräsfjället fjäll
  Lill-Sandån å   Grönavan sjö
  Lillsjöberget berg   Grötnäset näs
  Lillsjöberget höjd   Grötnäset, se Glåmnäset näs
  Lillsjöbäcken bäck   Guldberget berg
  Lillsjöbäcken bäck   Guldbergtjärnen tjärnar
  Lillsjön tjärn   Gullbacktjärnarna tjärnar
  Lillsjön sjö   Gullberget berg
  Lillsjön sjö   Gullbergstjärnen tjärn
  Lilltjörnbäcken bäck   Gullbergtjärnen tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Gullstjärntjärnen, se Gullstjärntjärnen, Östra tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Gullstjärntjärnen, Östra tjärn
  Lilltjärnen tjärn   Gunnarvattnet sjö
  Lilltjärnviken vik   Gunnarvattnet sjö
  Lingnäset näs   Gunnarvattsån å
  Lingtjärnen, Västra tjärn   Gårdsbäcken bäck
  Lingtjärnen, Östra tjärn   Gårdstjärnen tjärn
  Lochlingen, se Lockringen sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Locklingen, se Lockringen sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Lockringen sjö   Gårdstjärnen tjärn
  Lockringen sjö   Gåstjärn tjärn
  Lockringen sjö   Gåstjärnen tjärn
  Lockringen sjö   Gåstjärnen tjärn
  Lockringen sjö /Se   Gåstjärnen tjärn
  Lockringen sjö /Se   Gäddtjärnarna tjärnar
  Lockringen sjö   Gäddtjärnarna tjärnar
  Lockringen sjö   Gäddtjärnen tjärnar
  Lomtjärnen tjärn   Gäddviken vik
  Lomtjärnen tjärn   Hagmansholmen holme
  Luvkullvattnet sjö   Hagmansholmen holme
  Lyckrosberget berg /Se   Hammaren näs
  Låcklingen, se Lockringen sjö   Hammarviken vik
  Långflyn tjärn   Hammarviken vik
  Långflyn parti av Storån   Hammarviken vik
  Långholmen holme   Hanahögbäcken bäck
  Långmyren myr   Hanahögen höjd
  Långmyrtjärnen tjärn   Hanahögen höjd
  Långtjärnen tjärn   Hanahögen höjd
  Långtjärnen tjärn   Hannahögbäcken bäck
  Långtjärnen tjärn   Hanahögstjärnen tjärnar
  Långtjärnen tjärn   Hannahögtjärnen tjärnar
  Långtjärnen, Västra tjärn   Hanahögtjärnen tjärn
  Långvattenhöjden höglänt skogsområde   Harafjället fjäll
  Långvattenbrännan skogsområde   Harafjället fjäll
  Lövladutjärnen tjärn   Harafjället fjäll
  Matsäcksflyn, Nedre krok av Hasslingsån   Haraholmen holme
  Matsäcksflyn, Övre krok av Hasslingsån   Haraholmen holme
  Matsäcksmyren myr   Haraholmen holme
  Mellan-Hasslingen sjö   Haratjärnen tjärn
  Mellan-Stortjärnen tjärn   Haratjärnen felaktigt namn å sjö
  Mellanån å   Haravattnet sjö
  Mellantjärnen tjärn   Haravattsån å
  Middagshöjden höjd   Haravattsån å
  Milholmen holme   Haraån å
  *Middagsfjället fjäll   Haraön ö
  ?Middagshöjden berg   Harrflyhöjden höjd
  Middagzfiellet, se Middagshöjden berg?   Harrflyhöjden höjd
  Mittimyrplutten tjärn   Harrflyn spakvatten
  Monsfiel, se Munsfjället fjäll   Harrvattnet sjö
  Mossaklumpen höjd   Harvattnet tjärn
  Mossaklumptjärnarna tjärnar   Hasslingarna sjöar
  Mundsfielle, se Munsfjället fjäll   Hasslingarna sjöar
  Mundzfiellet, se Munsfjället fjäll   Hasslingen sjöar
  Munsfjället fjäll   Hasslingen sjöar
  Munsfjället fjäll   Hasslingen, Stora sjö
  Munsfjället fjäll   Hasslingen, Östersta sjö
  Munsfjället fjäll   Hasslingshöjden höjd
  Munsfjället fjäll   Hasslingshön höjd
  Munsfjället fjäll /Se   Hasslingshön höjd
  Munsfjället fjäll   Hasslingsruen höjd
  Munsfjället fjäll   Hasslingsrun höjd
  Murfjället fjäll   Hasslingstjärnen tjärn
  Murfjälltjärnen tjärn   Hasslingstjärnen tjärn
  Musmyrtjärnen tjärn   Hasslingsån å
  Myrklumpbäcken bäck   Hasslingsån å
  Myrklumpen höjd   Hembäcken bäck
  Myrklumptjärnarna tjärnar   Hemsjön sjö
  Mörttjärnen, Nedre tjärn   Hemsjön sjö
  Nils-Jonsavattnet sjö   Hemsjön sjö
  Nils-Jonsävattenån å   Holmsjön sjö
  Nordrun höjd   Holmsjön sjö
  Norra Kingsjön, se Kingen, Stora sjö   Holmtjärnen tjärn
  Nybodrun höjd   Holmvattnet sjö
  Nybodtjärnen tjärn   Holmvattnet sjö
  Nyborgtjärnen tjärn   Holmvattnet, se Holmtjärnen sjö
  Nybrandtjärnen tjärn   Holmvattnet sjö
  Nybrännan terräng   Hotagen sjö
  Nymyren myr   Hotagen sjö
  Nytjärnen tjärnen   Husikojtjärnen tjärn
  Nyvattenbäcken bäck   Hussekojfjället fjäll
  Näckrostjärnen tjärn   Hussekojtjärnen tjärn
  Näppeltjärnen tjärn   Håkantjärnen tjärn
  Näset näs   Hålhöjderna höjder
  Nörder-Gammbrännhögen höjd   Häbbärsflyn spakvatten
  Nörder-Vinklumptjärnen tjärn   Häbbarsholmen holme
  Ola-Farbrortjärnen tjärn   Häbbersvattnet sjö
  Olaviken vik   Häbbersvattnet sjö
  Oldfjällen, Stenfjället o. Valle fjällområden   Häbbersvattnet sjö
  Orrhåltjärnen tjärn   Häggsjön sjö
  Oxtjärnen tjärn   Häggsjön sjö
  Oxögat tjärn   Häggsjön sjö
  Pellemyrarna myrar   Häggsjöån å
  Penningkejsen fjälltopp   Hällbodviken, Västra vik
  Penningkejsen fjälltopp   Hällbodviken, Östra vik
  Penningkejsen fjälltopp   Hästbodtangen udde
  Penningkejsen fjälltopp   Hästskotjärnen tjärn
  Penningkejsen fjäll   Hästskotjärnen tjärn
  *Pernsingkiesen(e), se Pernsingkejsen fjälltopp   Höberget berg
  Perflon myr   Höbergsfjället fjäll
  Persslåttarna sank mark   Högbodarna fäb.
  Per-Tomastjärnarna tjärnar   Högåsen ås
  Piprörtjärnen tjärn   Högåsen ås
  Pluttviken vik   Höjden höjd
  Posttjärnen tjärn   Höjden höjd
  Prästbodhöjden höjd   Höjden höjd
  Prästhöjden höjd   Hökberget fjälltopp
  Prästplutten tjärn   Hökholmen holme
  Prästviken vik   Hökholmen holme
  Puttvikbäcken bäck   Hömyrarna myrar
  Raffafjället fjäll   Hömyrrun berg
  Raffatjärnarna tjärnar   Hömyrrun höjd
  Rangen, se Rengen sjö   Hömyrrun höjd
  Rangen, se Rengen sjö   Hömyrrun höjd
  Rangen Lac:, se Rengen sjö   Hön höjder
  Rangen lacus, se Rengen sjö   Hötjärnarna tjärnar
  Rangen siön, se Rengen sjö   Hötjärnarna tjärnar
  Raptetjarve fjäll   Hötjärnen tjärn
  Rengen sjö   Hötjärnen tjärn
  Rengen sjö   Insjön sjö
  Rengen sjö   Insjön sjö
  Rengen sjö   Insjön sjö
  Rengen sjö   Jomyren myr
  Rengen sjö   Juthatten fjälltopp
  Rengen sjö   Juthatten fjäll
  Rengen sjö   Juthatten fjälltopp
  Rengen sjö /Se   Jänsmässhöjden höjd
  Rengen sjö /Se   Jänsmässhöjden höjd
  Rengen sjö   Kalhöjden höjd
  Rengen sjö   Kampbäcken bäck
  Rengen sjö   Kampbäckviken vik
  Rengen sjö   Karinbodtjärnen, se Karintjärnen tjärn
  Rengen sjö   Karinbodtjärnen tjärn
  Rengen sjö   Karintjärnen tjärn
  Rengen sjö /Se   Kariruen berg
  Rengsfallet fall   Karirun höjd
  Renhorntjärnen tjärn   Kariruen höjd
  Risknulen höjd   Kattuggelbäcken bäck
  Rockvatn, se Lockringen Saknas   Kattugglemyren myr
  Rustvika, se Rötviken vik   Kattuggeltjärnen tjärn
  Rundtjärnen tjärn   Killholmen holme
  *Rykviighyllen Saknas   Killholmen holme
  Råkvattnet sjö   Killtangen udde
  Råstvika, se Rötviken vik   Killtangholmen, se Killtangen holme
  *Råstviken vik   Killtangviken vik
  Råvattnet, se Rörvattnet sjö   Kingen sjöar
  *Råvattnet sjö   Kingen, Lilla sjö
  Råvatne, se Rörvattnet sjö   Kingen, Stora sjö
  Råwatne, se Rörvattnet sjö   Kingsjöån å
  Råvatne, se Rörvattnet sjö   Klemettjärnarna tjärnar
  Råvatne, se Rörvattnet sjö   Klemettjärnarna tjärnar
  Rängen, se Rengen sjö /Se   Klingerfjället fjäll
  Sjön Rängen, se Rengen sjö   Klingertjärnen tjärn
  Rängsjön, se Rengen sjö /Se   Klingertjärnen tjärn
  Rävelmyrarna sankmark   Klockansexklumpen höjd
  Rävelmyrbäcken bäck   Klockanåttaknölen höjd
  Rävelmyrbäcken bäck   Klockanåttaknölen höjd
  Rävelmyrbrännan skogsområde   Klumparna höjder
  Rävhidtjärnen tjärn   Klumparna höjder
  Rödberget berg /Se   Klumpen höjd
  Rödbergstjärnbäcken bäck   Klumpvattnet sjö
  Rödbergstjärnen tjärn   Kläppibäcken bäck
  Rödflon myr   Kläppibäcken, se Klöpjebäcken bäck
  Rödmärtjärnen, Nedre tjärn   Kläppebäcken bäck
  Rödmärtjärnen, Övre tjärn   Klöpjebäcken bäck
  *Rökvikhyllen, se *Rykviighyllen Saknas   Klöppebäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Klöppebäcken bäck
  Rörtjärnen tjärn   Klöppebäckmyren myr
  Rörtjärnhöjden höjd   Klöppjeån å
  Rörvattnet, se *Råvattnet sjö   Knulen höjd
  Rörvattnet sjö   Knölbodarna fäb.
  Rörvattnet sjö   Knölen höjd
  Rörvattnet sjö   Kojklumpen höjd
  Rörvattnet sjö   Kojsjön sjö
  Rörvattnet sjö   Kojsjön sjö
  Rösjökälen utmark /Se   Kojvattnet sjö
  Rössjöbrännan höjd   Kojvattnet sjö
  Rötviken vik   Koklumpen höjd
  *Rötvik vik   Kopparberget berg
  Rötviken vik   Kopparåholmen holme
  Sankflon myr   Kopparån å
  Sausjöberget berg   Kopparån å
  Sausjöbäcken bäck   Kopparån å
  Sausjön sjö   Korsmyrarna myrområde
  Siktjärnen tjärn   Korsmyrtjärnen tjärn
  Sjulterklumpen fjäll o. triangelpunkt   Krokbäcken bäck
  Sjulterklumpen fjäll   Kroktjärnen tjärn
  Sjultervattnet sjö   Kroktjärnen tjärn
  Sjultervattnet tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Sjättvattenån å   Kroktjärnen tjärn
  Sjättvattshöjden höjd   Kroktjärnen tjärn
  Sjön Rängen, se Rengen sjö   Kroktjärnen tjärn
  Skalbodtjärnen tjärn   Kroktjärnen tjärn
  Skaldalen dal   Krokuttjärnen tjärn
  Skalfjället fjäll   Kvarnbäcken bäck
  Skalfjället fjäll /Se   Kvarnflyn, Nedre sjö
  Skalfjället berg /Se   Kvarnflyn, Övre sjö
  Skalfjället fjäll /Se   Kvigsjöbäcken bäck
  Skalrun höjd   Kvigtjärnbäcken bäck
  Skinnarviken vik   Kvigtjärnen tjärn
  Skinnarviken vik   Kvigtjärnen tjärn
  Skinnarviken vik   Kvigtjärnen tjärn
  Skogberget berg   Kvisselholmen holme
  Skogbergstjärnen tjärn   Kvisseln vattendrag
  Skogbergsvågen vik   Kvisseln, Västra vattendrag
  Skogsjöbygget terräng   Kvisseln, Östra vattendrag
  Skogsjön sjö   Kvisselntången näs
  Skrattabborrtjärnen tjärn   Kvisslorna strömmar
  Slåttbäcken bäck   Kyrknäset näs
  Slåttjärnarna tjärnar   Källarflyn vattendrag
  Slåttmyren myr   Lakan sund
  Småfäbodplutten tjärn   Lakaholmen holme
  Småfätjärnen tjärn   Lakanäset näs
  Småtjärnarna tjärnar   Lerknularna höjder
  Småtjärnarna tjärnar   Lerknularna höjder
  *Snasfjällen fjällområde   Lerknölen höjd
  Snödklumpen höjd   Lillabborrtjärnen tjärn
  Spaken sjö   Lillbakvattnet sjö
  Speltjäderflon myr   Lillbergtjärnen tjärn
  Spissfallet vattenfall   Lillbringsjöhöjden höjd
  Stakafjällflån höjd   Lillfjället fjäll
  Stenfjället, Valle o. Oldfjällen fjällområden   Lillfjället fjäll
  Stenhusvattnet sjö   Lillfjället fjäll
  Stensjöbäcken bäck   Lillfjället fjäll
  Stensjöflyarna småtjärnar   Lillfjället fjäll
  Stensjöån å   Lillfjället fjäll
  Stentjärnen tjärn   Lillfjället fjäll
  Stockbäcken bäck   Lillflyn spakvatten
  Stor-Brinnsjön sjö   Lillflyn sel
  Stor-Båttjärnen sjö   Lillflyn sjö
  Storbäcken bäck   Lillfulvurn, se Fulvurn sjö
  Storbäcken bäck   Lillfulvurn sjö
  Storbäcktjärnen tjärn   Lillfulvursberget berg
  Stor-Fisklösen tjärn   Lill-Gruvelberget berg
  Storflon myr   Lilljuthatten höjd
  Storflon myr   Lilljuthatten fjäll
  Storflon sankmark   Lillkingen sjö
  Storflyberget berg   Lillklingertjärnen tjärn
  Storflyn vik   Lillrubäcken bäck
  Storflyn tjärn   Lillrun del av fjäll
  Storflyn tjärn   Lillrun höjd
  Stor-Foskvattnet sjö   Lillrun höjd
  Stor-Fulvurn sjö   Lillruslåtten slåtter
  Stor-Fulvurshöjden höjd   Lill-Rörsjön sjö
  Stor-Furuviksholmen holme   Lill-Sandån å
  Stor-Furuvikstjärnen tjärn   Lillsjöberget berg
  Stor-Gruveln sjö   Lillsjöbäcken bäck
  Stor-Hasslingen sjö   Lillsjöbäcken bäck
  Storhöjden höjd   Lillsjöbäcken bäck
  Stor-Kingen sjö   Lillsjöhöjden höjd
  Stor-Lapphålen sjö   Lillsjön sjö
  *Stormund sjö /Se   Lillsjön sjö
  Stormyren myr   Lillsjön sjö
  Storplutten tjärn   Lillsjön sjö
  Stor-Pottmyren myr   Lillsjön sjö
  Stor-Rössjön sjö   Lillsjön sjö
  Storskalet fjällparti   Lill-Stjälaviken, se Storstjälaviken vik
  Stor-Stensjön tjärn   Lilltjärnen tjärn
  Storstentjärnen tjärn   Lillveksjön sjö
  Stortjärnbäcken bäck   Linjetjärnen tjärn
  Stortjärnen tjärn   Lisbetudden udde
  Stortjärnen tjärn   Lobberliden höjd
  Stortjärnen tjärn   Lobbersjön sjö
  Stortjärnen tjärn   Lobbörsfjället fjäll
  Stortjärnen tjärn   Lobbörssjön sjö
  Stortjärnen, Södra tjärn   Lockringen sjö
  Storvattnet sjö   Lockringen sjö
  Storån å   Lockringen sjö
  Storån å   Lockringen sjö
  Storån å   Lockringsberget berg
  Storån å   Lockringsberget berg
  Storöringsedet del av Storån   Lockringsån å
  Storöringstjärnen tjärn   Lockringsån å
  Storöringtjärnarna tjärnar   Lokbäcken bäck
  Storöringtjärnen tjärn   Lomtjärnen tjärn
  Struntmyr-Lilltjärnen tjärn   Lordens kulle, se Lillfjället fjäll
  Strömhöjden höjd   Lyckrosberget berg
  Styggdalsbäcken bäck   Lyckrosberget berg
  Sundviken vik   Lyckrosbäcken bäck
  Svakkatjarve fjäll   Lyckrostjärnen tjärn
  *Svana sjö   Låkå sund
  Svanaflon myr   Låkåholmen holme
  Svanaflon sankmark   Långflybäcken bäck
  Svan(a)flon myr /Se   Långflyn spakvatten
  Svarthålet tjärn   Långflyn vattendrag
  Svarttjärnbäcken bäck   Långflyn spakvatten
  Svarttjärnen tjärn   Långflyn sel
  Svarttjärnen tjärn   Långflyn lugnvatten
  Svartviken vik   Långflyn spakvatten
  Svartån bäck   Långholmen holme
  Sågbäcken bäck   Långholmen holme
  Sönner-Gammbrännhögen höjd   Långmyren myr
  Sönnerhötjärnarna tjärnar   Långmyren myr
  Sönner-Vinklumptjärnen tjärn   Långmyrhön höjd
  Sörrun höjd   Långmyrtjärnen tjärn
  Tjärdalsberget berg   Långnäset näs
  Tjärnslåtten myr   Långslåtthöjden höjd
  Torkeltjärnen tjärn   Långte myr
  Torshöjden höjd   Långtjärnarna tjärnar
  *Torsvika vik /Se   Långtjärnbäcken bäck
  Torsviken vik   Långtjärnbäcken bäck
  *Torsviköa ö /Se   Långtjärnen tjärn
  Torsön ö   Långtjärnen tjärn
  Tortdalen dal   Långtjärnen tjärn
  Torvkojtjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Toskströmmen ström   Långtjärnen tjärn
  Trasflyn sjöparti   Långtjärnen tjärn
  Trasflytjärnen tjärn   Långtjärnen tjärn
  Tregårdsmyren myr   Långtjärnen tjärnar
  Tretjärnarna tjärnar   Långtjärnen tjärn
  Trättmyrarna myrar   Långviken vik
  Tupptjärnen tjärn   Långviken vik
  *Tångeråstjärn sjö /Se   Länsmansbäcken bäck
  Uddvattenbäcken bäck   Länsmansbäcken bäck
  Uddvattenbäcken bäck   Länsmansfjället fjäll
  Uddvattnet sjö   Länsmansfjället fjäll
  Vackerrun berg   Länsmansfjället fjäll
  Vackerruviken vik   Länsmansvattnet sjö
  Vackersandviken vik   Lövknulen höjd
  Valle, Oldfjällen o. Stenfjället fjällområden   Magerfisktjärnen tjärn
  Valsjöhovdet utlopp   Magerfisktjärnen tjärn
  Valsjön sjö   Margitbodholmen holme
  Valsjön sjö   Margitsjön sjö
  Valsjön sjö   Margitsjön sjö
  Valsjön sjö   Margitsjön sjö
  Valsjön sjö   Medskalet dalgång
  Valsjön sjö   Mellan-Hasslingen, se Hasslingarna sjö
  Valsjön sjö   Mellanstortjärnen tjärn
  Valsjön sjö   Middagshöjden höjd
  Valsjön sjö   Middagshöjden höjd
  Valsjön sjö   Middagshöjden höjd
  Valsjön sjö   Milholmen holme
  Vargkojvattenbäcken bäck   Millesmyren myr
  Vargkojvattnet sjö   Mittirun höjd
  Vinklumpen fjäll   Mjäskabäcken bäck
  Vinklumpen fjäll /Se   Mjeskabäcken bäck
  Vinklumpen fjäll /Se   Mossaklumpen höjd
  Vinklumpen berg /Se   Mossoklumpen fjäll
  Vinklumpen fjäll /Se   Mossuklumpen höjd
  *Vithatten fjäll   Munsfjället fjäll
  Vågen vik   Munsfjället fjäll
  Vågen vik   Munsfjällrumpan del av fjäll
  *Ysme sjö   Murfjället fjäll
  Ytterbäcksflyarna tjärnar   Murfjälltjärnen tjärn
  Ytter-Hålhöjden höjd   Murufjälltjärnen tjärn
  Ådraget vattendrag   Myrfjället fjäll
  Ådraget vattendrag   Myrholmen holme
  Ådraget vattendrag   Myrklumpbodarna fäb.
  Åkersjön sjö   Myrklumpen fjäll
  Åslundsbygget terräng   Myrklumpen, se Myrfjället fjäll
  Älgmyrarna myr   Mårten-Larssontjärnarna tjärnar
  Ön ö   Mörttjärnen tjärn
  Öster-Hasslingen sjö   Mörttjärnen tjärn
  Över-Bustadhöjden höjd   Nils-Jonsavattnet sjö
  Över-Hålhöjden höjd   Nils-Jonsavattnet sjö
      Nils-Jonssonvattnet sjö
      Nils-Jonssonvattnet sjö
      Nordbodarna fäb.
      Norderrun del av fjäll
      Nordestklumpen fjälltopp
      Norderstklumpen del av fjäll
      Norderstklumpen fjällhöjd
      Nordruen höjd
      Nordrun höjd
      Nordsjöbodtjärnen tjärn
      Nordsjön sjö
      Nordsjön sjö
      Nordsjön sjö
      Nordviken vik
      Nordviken vik
      Nybodarna fäb.
      Nyborun höjd
      Nybodarna fäb.
      Nybodruen berg
      Nyboruen höjd
      Nybrunnhöjden höjd
      Nymyren myr
      Näckrostjärnen tjärn
      Näppetjärnen tjärn
      Näsibodarna fäb.
      Nätegistflon sankmark
      Nätigistflon flo
      Nöjdfjället fjäll
      Nörder-Lockringen sjö
      Nörderrubäcken bäck
      Nördestklumpen fjälltopp
      Ola-Farbror-tjärnen tjärn
      Ol-Pålssonslåtten slåtter
      Oxbacktjärnen tjärn
      Oxbäcken bäck
      Oxögat tjärn
      Paratjärnarna tjärnar
      Pellebodvägen väg
      Penningkejsbodarna fäb.
      Penningkejsen fjäll
      Penningkejsen fjäll
      Penningkejsen fjäll
      Penningkejsen fjälltopp
      Perflon sankmark
      Per-Tomassontjärnen tjärn
      Piprörtjärnen tjärn
      Plutthöjden höjd
      Pluttvikbäcken bäck
      Pluttviken vik
      Pluttviken vik
      Pottmyrflon flo
      Pottmyrflon sankmark
      Praivenjaure tjärnar
      Prästbodarna fäb.
      Prästbodhöjden höjd
      Prästön ö
      Pållebäcken bäck
      Raffatjärnarna tjärnar
      Raffatjärnarna tjärnar
      Rengen sjö
      Rengen sjö
      Rengen sjö
      Rengsfallet vattenfall
      Rengsströmmen ström
      Rengsströmmen ström
      Rengsviken vik
      Renskinnmyren myr
      Ruckelån å
      Run höjd
      Ryggfjället fjäll
      Ryggfjället fjäll
      Råkvattnet sjö
      Råvattnet, se Rörvattnet sjö
      Rödbergbäcken bäck
      Rödberget berg
      Rödberget berg
      Rödbergflon myr
      Rödbergtjärnen tjärn
      Rödflon sankmark
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Rörsjön sjö
      Rörtjärnbäcken bäck
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörtjärnen tjärn
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattnet sjö
      Rörvattsbodarna fäb.
      Rörvattsbodarna fäb.
      Rörvattsbäcken bäck
      Rörvattsbäcken bäck
      Rörvattshöjden höjd
      Rörvattssjöarna sjöar
      Rörvattsån å
      Rörvattsån å
      Rösjöbäcken bäck
      Rösjön sjöar
      Rösjön sjö
      Rösjön sjö
      Rösjön sjö
      Rösjön, Stora sjö
      Rössjökälen utmark
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandfjället fjäll
      Sandknulen fjäll
      Sandknölarna höjder
      Sandnäset näs
      Sandvikbäcken bäck
      Sandviken vik
      Sandviken vik
      Sandån å
      Sandån å
      Sandån å
      Sandån å
      Sansjöberget berg
      Sausjöbäcken bäck
      Sausjön sjö
      Sausjön sjö
      Sausjön sjö
      Siktjärnen tjärn
      Siktjärnen tjärn
      Siktjärnen tjärn
      Simmermanholmen holme
      Sjättvattshöjden höjd
      Sjättvattshöjden höjd
      Skalberget berg
      Skalbodarna fäb.
      Skalbodtjärnen tjärn
      Skalfjället fjäll
      Skalfjället fjäll
      Skalfjället fjäll
      Skalrun berg
      Skalrun, se Skalberget berg
      Skalrun höjd
      Skaltjärnen tjärn
      Skansen ås
      Skansån å
      Skansån å
      Skansån å
      Skansån å
      Skinnarviken vik
      Skinnarviken vik
      Skinnarviken vik
      Skinnarviksnäset näs
      Skinnarviksnäset näs
      Skinnarvikstjärnarna tjärnar
      Skinnarvikstjärnen tjärn
      Skogberget berg
      Skogberget berg
      Skogbergskammen höjd
      Skogbergsvågen vik
      Skogsjön sjö
      Skottmanssundet sund
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Skrattabborrtjärnen tjärn
      Storskrivaren fjälltopp
      Skogbergsvågen vik
      Skrovelbäcken bäck
      Skrovelrun höjd
      Skrovelrun höjd
      Skrovelrun höjd
      Skyltern fjäll
      Skyltervattnet sjö
      Skyltervattnet sjö
      Skärvångsvägen väg
      Slåttåsen ås
      Slåttåstjärnen tjärn
      Småbränntjärnen tjärn
      Småtjärnarna tjärnar
      Spjutsjön tjärn
      Spjutsjön sjö
      Spjutsjön sjö
      Spjutsjötjärnen tjärn
      Stenfjälldalen Saknas
      Stenfjället fjäll
      Stenfjället fjäll
      Stenfjället fjäll
      Stenfjället fjäll
      Stensjöbäcken bäck
      Stensjöflyarna spakvatten
      Stensjöflyarna vattendrag
      Stensjöflyarna sjöar
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stensjön, Lilla sjö
      Stensjön sjöar
      Stensjön sjö
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stensjöån å
      Stentjärnbäcken bäck
      Storbacken backe
      Storbergtjärnen tjärn
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storbäcken bäck
      Storflon flo
      Storflon sankmark
      Storflon flo
      Storflyberget berg
      Storflyberget berg
      Storflyberget berg
      Storflyn sjö
      Storflyn spakvatten
      Storflyn spakvatten
      Storflyn sel
      Storflyn sjö
      Storfulvurfjället fjäll
      Storfulvurn, se Fulvurn sjö
      Storfulvursberget berg
      Storfulvurshöjden höjd
      Storgrubban dalgång
      Storgrubban dalgång
      Storhanahögtjärnen tjärn
      Storjuthatten höjd
      Stor-Juthatten fjäll
      Storkingen sjö
      Storklingertjärnen tjärn
      Stormyrbäcken bäck
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyren myr
      Stormyrtjärnen tjärn
      Storrun höjd
      Stor-Sandån å
      Storskrivaren fjälltopp
      Storskrivaren fjälltopp
      Storskrivaren fjälltopp
      Storskrivaren fjälltopp
      Storskrivaren fjäll
      Storstackslätten slätt
      Storstentjärnen tjärn
      Stor-Stjälaviken vik
      Stortjärnbäcken höjd
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärn
      Stortjärnen tjärnar
      Storvattnet sjö
      Storvattsån å
      Storviken vik
      Storån å
      Storån å
      Storån å
      Storön ö
      Storön ö
      Strömhöjden höjd
      Strömmen vattendrag
      Stugunäset näs
      Stugunästången udde
      Styggbäcken bäck
      Styggrubban grop
      Sundviken vik
      Sundviken vik
      Svanaflon flo
      Svanflon flo
      Svartmärraflon flo
      Svartrun höjd
      Svartrun höjd
      Svartrun höjd
      Svartrutjärnen tjärn
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnarna tjärnar
      Svarttjärnbäcken bäck
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärn
      Svarttjärnen tjärnar
      Svarttj. L. tjärn
      Svarttj. St. tjärn
      Svartån å
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sågbäcken bäck
      Sönner-Lockringen del av Lockringen
      Sönnersjön sjö
      Sönnersjön sjö
      Sönnerstholmen holme
      Sönnestsjön sjö
      Sönnest-Stortjärnen tjärn
      Sönnerstvattnet sjö
      Sörbodarna fäb.
      Sörbodarna fäb.
      Sörbodarna fäb.
      Sörrun höjd
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Sörviken vik
      Tallsjöberget berg
      Tallsjöberget berg
      Tallsjöberget berg
      Tallsjön sjö
      Tallsjön sjö
      Tallsjön sjö
      Tallsjötjärnarna tjärnar
      Tallsjötjärnarna tjärnar
      Tallsjötjärnen tjärnar
      Tiknäset näs
      Tippan bergkullar
      Tipparna höjder
      Tjocknäset näs
      Torrhöjden höjd
      Torshöjden berg
      Torshöjden höjd
      Torshöjden höjd
      Torsviksbäcken bäck
      Torsviken vik
      Torsviken vik
      Torsviken vik
      Torsviksholmen holme
      Torsön ö
      Torvhustjärnarna tjärnar
      Torvhustjärnarna tjärnar
      Toskströmberget berg
      Toskströmmen ström
      Toskströmmen ström
      Toskströmmen vattendrag
      Trasflyn sjö
      Trekarinbodarna fäb.
      Trekarinruen höjd
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnarna tjärnar
      Tretjärnrun höjd
      Tretjärnrun höjd
      Troll(s)fjället fjäll
      Trollsfjället fjäll
      Trollsvattnen sjöar
      Trollsvattnet sjö
      Trollsvattnet sjöar
      Trollsån å
      Trygtjärnarna tjärnar
      Trygtjärnen tjärn
      Trygtjärnen tjärn
      Trygtjärnmyren myr
      Tunforsbygget gård
      Tupptjärnen tjärn
      Tuttaberg berg
      Tvärberget, se Strömhöjden höjd
      Tvärb. Saknas
      Tvärån å
      Tvärån å
      Uddvattnet sjö
      Uddvattnet sjö
      Vackerrun höjd och gård
      Vackerrun höjd
      Vackerrun höjd
      Vackersandviken vik
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Valsjön sjö
      Vargkojvattnet, se Vargkullvattnet sjö
      Vargkojvattnet sjö
      Varkojvattnet, se Vargvattnet sjö
      Vargkullvattnet sjö
      Vargvattnet sjö
      Veksjöarna sjöar
      Veksjöbodarna fäb.
      Veksjöbodarna fäb.
      Veksjöbodarna fäb
      Veksjöbäcken bäck
      Veksjön sjö
      Veksjön sjöar
      Veksjön sjö
      Veksjörun höjd
      Veksjörun höjd
      Veksjörun höjd
      Veksjöån å
      Veksjöån å
      Vikmanbodarna fäb.
      Vinklumpen fjäll
      Vinklumpen fjäll
      Vinklumpen fjäll
      Vinklumptjärnen tjärn
      Vinklumptjärnen tjärn
      Vitikviken vik av myrmark
      Vågen vattendrag
      Vågen vik
      Vågen sjö
      Vågen bäckförgrening
      Vågsbergsbodarna fäb.
      Vågtjärnen tjärn
      Väiraklumpen höjd
      Västerstklumpen del av fjäll
      Västerstklumpen fjällhöjd
      Västerstvattnet sjö
      Västsjön sjö
      Västsjön sjö
      Västsjön sjö
      Åderklumpen, se Alderklumpen höjder
      Ådraget vattendrag
      Ådraget sund
      Ådragsnäset näs
      Ådragsnäset, se Ådraget näs
      Ådragssundet sund
      Åkroken bäckförgrening
      Åmyren myr
      Ånäset näs
      Ånäset näs
      Åstjärnen tjärn
      Åstjärnen tjärn
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnbäcken bäck
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärn
      Öretjärnen tjärnar
      Östlingsadan spakvatten
      Överåslåttbäcken bäck
      Överåslåttbäcken bäck

  ^  

Jämtlands läns socknar m.m.