Språkrådets teckenlistor innehåller ett urval av tecken som rekommenderas i offentliga sammanhang.


Teckenlistor

Målsättningen med teckenlistor i olika ämnesområden är att skapa en enhetlighet i det svenska teckenspråkets terminologi samt vara ett stöd för språkbrukarna att välja tecken som används i offentliga sammanhang. Teckenlistorna har tagits fram genom kontakter med teckenspråkiga personer som är verksamma inom respektive område. Teckenlistorna innehåller inte förklaringar av begreppen. De som behöver det får vända sig till Rikstermsbanken.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss om ni har synpunkter och förslag på teckenlistorna. Du kan skicka e-post: teckensprak@sprakradet.se eller ringa med bildtelefon 0406340751@t-meeting.se

Hur använder jag teckenlistorna?

Teckenlistorna är ordnade i alfabetisk ordning efter de svenska ordens stavning. I sökfunktionen kan man dels välja sakområde, dels söka direkt efter ett ord som man vill veta tecknet för. När du väljer ämnesområde i rullmenyn, så kommer de svenska ord fram i listan till vänster. Om ordet är markerat med siffrorna 1 eller 2 betyder att det finns två olika tecken för samma ord. Det går också att skriva orden i sökfältet, så dyker alternativen upp automatiskt i listan. När du klickar på ett ord i listan visas tecknet i högra ramen.