[{ "id":1, "text":"Skrivregler", "state":"closed", "children":[ {"text":"Förkortning", "checked":false}, {"text":"Datum och tidsuppgifter", "checked":false}, {"text":"Siffror", "checked":false} ] },{ "id":2, "text":"Ordförråd och nyord", "state":"closed", "children":[ {"text":"Vad betyder ordet","checked":false}, {"text":"Ords ursprung och historia","checked":false}, {"text":"Ordstatistik","checked":false}, {"text":"Nyord","checked":false}, {"text":"Finns ordet?","checked":false} ] },{ "id":3, "text":"Stavning och uttal", "state":"closed", "children":[ {"text":"Hur uttalas ordet?","checked":false}, {"text":"Hur stavas ordet?","checked":false}, {"text":"Translitterering och transkription","checked":false}, {"text":"Omstavning av lånord","checked":false}, {"text":"Stor eller liten bokstav","checked":false} ] },{ "id":4, "text":"Böjning och komparation", "state":"closed", "children":[ {"text":"Genitiv","checked":false}, {"text":"Komparation","checked":false}, {"text":"Plural","checked":false}, {"text":"Böjning av främmande ordformer","checked":false}, {"text":"Övriga böjningsfrågor","checked":false} ] },{ "id":5, "text":"Sammansättning och övrig ordbildning", "state":"closed", "children":[ {"text":"Ett ord eller flera","checked":false}, {"text":"Förledsanslutning: varm korvgubbe","checked":false}, {"text":"Sammansättningsfog, foge-s","checked":false}, {"text":"Övriga ordbildningsfrågor","checked":false} ] },{ "id":6, "text":"Ordformer och grammatiskt genus", "state":"closed", "children":[ {"text":"Adjektivs och pronomens -a och -e-former","checked":false}, {"text":"Bestämd och obestämd form och artiklar","checked":false}, {"text":"Verbens tempus","checked":false}, {"text":"Sina eller deras","checked":false}, {"text":"Pronomens objektsformer, de eller dem","checked":false}, {"text":"Genus: n-ord eller t-ord","checked":false}, {"text":"Övriga frågor om ordformer","checked":false} ] },{ "id":7, "text":"Konstruktioner och meningsbyggnad", "state":"closed", "children":[ {"text":"Utelämning av funktionsord (att, kommer, som, prepositioner)","checked":false}, {"text":"Kongruensböjning till kollektiver, samordnade abstrakta substantiv","checked":false}, {"text":"Ordföljd","checked":false}, {"text":"Partikelverb","checked":false}, {"text":"Prepositionsbruk","checked":false}, {"text":"Subjektsregeln","checked":false}, {"text":"Fasta fraser och konstruktioner","checked":false}, {"text":"Övriga frågor om meningsbyggnad","checked":false} ] },{ "id":8, "text":"Text", "state":"closed", "children":[ {"text":"Texttyper","checked":false}, {"text":"Textbyggnad","checked":false}, {"text":"Stycke","checked":false}, {"text":"Rubriker","checked":false}, {"text":"E-brev","checked":false}, {"text":"Webbtexter","checked":false}, {"text":"Övriga textfrågor","checked":false} ] },{ "id":9, "text":"Språklig variation och stil", "state":"closed", "children":[ {"text":"Dialekter och regionalt språk","checked":false}, {"text":"Finladssvenska","checked":false}, {"text":"Svordomar","checked":false}, {"text":"Rubriker","checked":false}, {"text":"Slang och gruppspråk","checked":false}, {"text":"Talspråksdrag","checked":false}, {"text":"Språket i sociala medier","checked":false} ] },{ "id":10, "text":"Namn och tilltal", "state":"closed", "children":[ {"text":"Personnamn","checked":false}, {"text":"Titlar och tilltal","checked":false}, {"text":"Geografiska namn","checked":false}, {"text":"Nationalitetsbeteckningar","checked":false}, {"text":"Namn på organisationer och varumärken","checked":false}, {"text":"Övriga frågor om namn","checked":false} ] },{ "id":11, "text":"Fackspråk och termer", "state":"closed", "children":[ {"text":"EU","checked":false}, {"text":"Juridik","checked":false}, {"text":"Mat och dryck","checked":false}, {"text":"Medicin","checked":false}, {"text":"Myndighetsspråk","checked":false}, {"text":"Skönlitteratur och religion","checked":false}, {"text":"Sport","checked":false}, {"text":"Data och IT","checked":false}, {"text":"Övrigt fackspråk","checked":false} ] },{ "id":12, "text":"Språk och samhälle", "state":"closed", "children":[ {"text":"Språk och kön/genus","checked":false}, {"text":"Inkluderande och exkluderande språkbruk","checked":false}, {"text":"Benämningar på grupper","checked":false}, {"text":"Språkpolitik","checked":false}, {"text":"Språken i EU","checked":false}, {"text":"Språkvård och språkattityder","checked":false} ] },{ "id":13, "text":"Främmande språk", "state":"closed", "children":[ {"text":"Främmande påverkan på svenskan","checked":false}, {"text":"Översättning och tolkning","checked":false}, {"text":"Teckenspråk, Svenskt teckenspråk","checked":false}, {"text":"Minoritets- och invandrarspråk i Sverige","checked":false}, {"text":"Språken i Norden","checked":false}, {"text":"Latin och grekiska","checked":false}, {"text":"Engelska","checked":false}, {"text":"Tyska","checked":false}, {"text":"Övriga frågor om främmande språk","checked":false} ] },{ "id":14, "text":"Språkinlärning", "state":"closed", "children":[ {"text":"Undervisning","checked":false}, {"text":"Svenska för invandrare","checked":false}, {"text":"Språkkunskaper och dyslexi","checked":false} ] },{ "id":15, "text":"Språkvetenskapliga områden", "state":"closed", "children":[ {"text":"Språkteknologi","checked":false}, {"text":"Retorik","checked":false}, {"text":"Språkhistoria och språkförändring","checked":false}, {"text":"Språkpsykologi: språket och hjärnan","checked":false}, {"text":"Övriga språkvetenskapliga områden","checked":false} ] },{ "id":16, "text":"Övrigt", "state":"closed", "children":[ {"text":"Allmänt: notiser, recensioner och hänvisningar","checked":false} ] }]