Starta testet

Börja testet med att besvara följande frågor. Svaren kommer att följa med dig genom testet som en påminnelse om vem du skriver för och vad du vill uppnå.

Namnet på din text

Ge en kort beskrivning (max. 150 tecken) av din text, t.ex. "Beslut om byggnadslov för Lisa Eriksson"


Vem är din läsare?

Beslut har ofta flera läsare med olika infallsvinklar. Mottagaren vill framför allt veta hur det har gått och varför. Om beslutet överklagas, behöver den rättsliga instansen ett underlag för att kunna bedöma om beslutet är korrekt.

Skriv i första hand för den egentliga mottagaren. Han eller hon ska förstå innehållet och känna att beslutet är skrivet för honom eller henne. Men du måste förstås underbygga beslutet så att det är juridiskt hållbart.

Beskriv din läsare utifrån några av följande frågor:

  • Vad vet din läsare redan?
  • Vad vill han eller hon veta?
  • Hur intresserad är läsaren?
  • Är han eller hon van att läsa myndighetstexter?


Vad ska läsaren kunna efter att ha läst texten?Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm (klarsprak(ā)sprakochfolkminnen.se)
Återuppta test

Fyll i ditt lösenord för att återuppta ett tidigare test.


Ladda ner som pdf

Läs mer