Starta testet

Börja testet med att besvara följande frågor. Svaren kommer att följa med dig genom testet som en påminnelse om vem du skriver för och vad du vill uppnå.

Namnet på din text

Ge en kort beskrivning (max. 150 tecken) av din text, t.ex. "En kartläggning av invandrares företagande i Sverige, och analyser av företagens ekonomiska utveckling och av hindren för tillväxt."


Vilka är dina läsare?

Rapporter har ofta många olika läsare med olika intressen. Fundera över vilka som är dina primära läsare, och vilka andra som också ska kunna läsa rapporten. Beskriv dina läsare utifrån några av följande frågor:

  • Hur kunniga är läsarna i ämnet?
  • Vad vill de veta?
  • Hur vana är läsarna att läsa rapporter av detta slag?
  • Hur intresserade är läsarna av ämnet?
  • Vilken inställning har läsarna till innehållet?


Vad ska läsaren kunna göra efter att ha läst rapporten?

Det kan finnas många olika orsaker till att man skriver en rapport. Fundera över vad det är tänkt att läsaren ska kunna göra efter att ha läst rapporten. Det är viktigt att du alltid har läsarens mål i åtanke när du skriver eller granskar rapporten.

Läsarna ska
Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm (klarsprak(ā)sprakochfolkminnen.se)
Återuppta test

Fyll i ditt lösenord för att återuppta ett tidigare test.


Ladda ner som pdf

Läs mer