UPPSALA ARKIVCENTRUM

Under samma tak samlas här Institutet för språk och folkminnen, en myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, som förvarar och tillhandahåller regionala och lokala statliga arkiv jämte enskilda arkiv från Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län, och Uppsala universitet, Seminariet för nordisk namnforskning, som är en avdelning inom Institutionen för nordiska språk för forskning om bl.a. ort- och personnamn.

Vidare information om verksamhet, öppettider, kontaktvägar med mera ges på institutionernas webbplatser.

Klicka på respektive logotyp för att komma vidare!


Institutet för språk och folkminnenRiksarkivet, Landsarkivet i UppsalaUppsala universitet Länk till: Institutet för språk och folkminnen, Riksarkivet samt Uppsala universitet

Uppsala arkivcentrums föreläsningsserieI samarbete med andra arkivinstitutioner arrangerar institutionerna i Uppsala arkivcentrum en gemensam föreläsningsserie. Se föreläsningsprogrammet.PDF

Hur hittar du till Uppsala arkivcentrum?Uppsala arkivcentrum är beläget i kvarteret Blåsenhus och har två ingångar för allmänheten. Institutets för språk och folkminnen besöksadress är von Kraemers allé 21, Landsarkivets i Uppsala och Seminariets för nordisk namnforskning besöksadress är von Kraemers allé 19. Se nedan.


ParkeringI närheten av ingångarna finns flera parkeringsplatser. Parkeringsavgiften är 50 kr per dygn eller 10 kr per timme. Var uppmärksam på att vissa parkeringsplatser – där skyltning anger att särskilt tillstånd krävs – inte är tillgängliga för besökare! Se parkeringskartaPDF.

Tillgänglighet för besökare med rörelsehinderReceptionerna för Institutet för språk och folkminnen och Landsarkivet i Uppsala är belägna på bottenplan och nås via dörrar som är försedda med automatiska dörröppnare. Seminariet för nordisk namnforskning – liksom föreläsningssalen – nås via hiss försedd med automatiska dörrar. Handikapptoaletter finns i anslutning till receptionerna och på flera andra ställen i byggnaden


Gå till redigeringsläge (CTRL-R)
Loading...