ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Blekinge läns härader

Till sidan Blekinge läns städer och socknar

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Blekinge län (Allmänt)
Östra härad
Medelstads härad
Listers härad
Bräkne härad