ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Stockholms läns härader och skeppslagar

Till sidan Stockholms läns städer och socknar

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Stockholms län (Allmänt) Färentuna härad Sjuhundra härad Väddö och Häverö skeppslag
Bro och Vätö skeppslag Lyhundra härad Sollentuna härad Värmdö skeppslag
Danderyds skeppslag Långhundra härad Sotholms härad Åkers skeppslag
Frösåkers härad Närdinghundra härad Svartlösa härad Ärlinghundra härad
Frötuna och Länna skeppslag Seminghundra härad Vallentuna härad Öknebo härad