ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Uppsala läns städer och socknar

Till sidan Uppsala läns härader

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Alunda Enköpings stad Hållnäs Löt Teda Villberga
Arnö Enköpings-Näs Håtuna Morkarla Tegelsmora Vårfrukyrka
Balingsta Film Häggeby Nysätra Tensta Vänge
Biskopskulla Fittja Härkeberga Ramsta Tierp Västeråker
Björklinge Fröslunda Jumkil Rasbo Tillinge Västland
Boglösa Funbo Järlåsa Rasbokil Tolfta Västra Ryd
Bondkyrka Gamla Uppsala Kalmar Skogs-Tibble Torsvi Yttergran
 
Bred Giresta Kulla Skokloster Tuna Åkerby
Bro Gryta Kungs-Husby Skuttunge Uppsala stad Åland
Bälinge Hacksta Lena Skäfthammar Uppsala-Näs Älvkarleby
Börje Hagby Lillkyrka Sparrsätra Vaksala Ärentuna
Dalby Hjälsta Litslena Stavby Vallby Österlövsta
Danmark Holm Lossa Stockholms-Näs Veckholm Övergran
Dannemora Husby-Sjutolft Långtora Svinnegarn Vendel
Ekeby Håbo-Tibble Läby Söderfors Viksta