ORTNAMNSREGISTRET
Institutet för språk och folkminnen

Västernorrlands läns tingslag

Till sidan Västernorrlands läns städer och socknar

Till sidan Län med sockenförteckning
Till Ortnamnsregistrets startsida


Västernorrlands län (Allmänt) Medelpads östra domsagas tingslag Ångermanlands norra domsagas tingslag Ångermanlands västra domsagas tingslag
Medelpads västra domsagas tingslag Ångermanlands mellersta domsagas tingslag Ångermanlands södra domsagas tingslag