ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 52 Naturnamn : 506 Bebyggelsenamn : 165 Naturnamn : 501
Torö ö och sn Allund vik Torö socken socken Naturnamn Saknas
Torö sn Alskärsklubb kobbe Bebyggelsenamn Saknas Nummerförteckning förteckning
Torö sn *Andershanssonsgryndan grund Torö socken sn Nummerförteckning förteckning
Torö sn /Se Ankarudden udde Torö socken sn Nummerförteckning förteckning
Torö sn /Se Arköbråten grund Lundas inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torö sn /Se Arnholmen, Stora holme Mjösundskans inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torö sn /Se Arnholmen St. o. L. holmar Mossarna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torö ö o. socken /Se Arnholmen, Stora holme Rosenlundas inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Torö socken socken /Se Arnholmen, Stora holme Stensundas inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Hambre, se Herrhamra hg Arnholmarna öar /Se Almvik villa Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hgd o. hamn /Se Asköbråten grund Ankarudden lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hg Asköbråten ö m. triangelpunkt Bastviksudde lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hg Asköfjärden fjärd Berghem lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hg Badhusviken vik Bergholmen lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hg Bergholmen holme Bergliden lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra hg o. hamn Bergholmen holme Björnlund lht Nummerförteckning förteckning
Herrhamra gods /Se Bergholmen ö Bråten gd Nummerförteckning förteckning
Landsort ö /Se Bergholmen, Norra kobbe m. triangelpunkt Bråten komministerboställe Nummerförteckning förteckning
Landsort? Saknas Bergholmen, Södra kobbe Båken fyr Nummerförteckning förteckning
Landsort flg Betesholmen holme Dalbo lht Nummerförteckning förteckning
Landsort fyrplats Björkklubben kobbe Eksjö, Lilla lht Abborrströmmen sund
Landsort fyrplats *Bocken grund Eksjö, Stora lht, förr torp Alen skär, inskärn. l. bgknalle
Landsort fyrplats m.m. Bodskär holme Ekvik lht Saknas inskärn., (skär) el. bgknalle
Landsort fiskeläge och fyrplats Bodskär holme Ekudden lht Allund stenigt parti
Landsort fiskeläge, fyrstation Bodskär skär Enby lht Andersons grund Saknas
Landsort Saknas Bodskär skär Furuliden lht Ankarudden Saknas
Landsorts fyr fyr Bodskärhäll kobbe Fyren Saknas Ankarudden udde
Landsort samh., fyrpl. /Se Bonden grund Fyrverkeriet fyr Arnholmarna gräns
Landsort samh., fyrplats /Se Bosknösen grund Färjstugan lht Arnholmen, Lilla holme
Landsort fiskel. m.m. /Se *Boskär holme Gabrielstorp Saknas Arnholmen, Stora holme
Landsort beb. och fyrplats /Se Bottenholmen holme Gabrielstorp förr torp Askeknösen undervattensgrund
Landsort samh. /Se Bottenholmen holme Granudden lht Asköbråten skär
Landsort ö o. samh. /Se Bottenholmen ö Grindstugan torp Askö bråten klippa
Landsort samh. /Se Boviken vik Gropängen lht Badviken vik
Landsort samhälle /Se Bredgrund grund Grändalen förr torp Bergholmarna Saknas
Landsort samhälle /Se Bredmaren vik Grändalen gd Bergholmen holme
Landsort fyrplats o. fiskeläge Brudhällen kobbe Gröndal torp Bergholmen holme
Oxnö gdar Brunskiär, se Brännskär holme Gröndal, Lilla lht Bodskär Saknas
Skepps mor gd /Se Brännskär holme Gudmundstorp torp Bodskär skär
?Svärdsö ö Brännskär skär Gudmundstorp torp Bodskärhäll häll
Svärdsö gd Bränskär, se Vattklubben, Stora holme Gustavsro lht Bonden undervattensskär
»swedersøø», se Svärdsjö gd Byviken vik Havsudden lht Bosknösen undervattensgrund
Svärdsö, (numera Norra o. Södra) beb. Bulan grund Hemmet ålderdomshem Bosknösen(?) undervattensskär
Svärdsö gd *Båken Saknas Herrhamra herrgd Bottenholmen holme
Svärdsö gd Båkhålet vik Herrhamra gård Bottenholmen holme
Svärdsö gård Båtgås vik Hörningsnäs lht Bottenholms skaten udde
Torö lht Båtgås vik /Se Klintemo lht Bredgrund Saknas
Trävik gård Dalkärret odlad kärrmark Krogen lht, riven Bredgrund undervattensskär
Öja by Djävulskällan offerkälla Krokskär lhttr Bredmaren vik
Öja förr gd /Se Duvskär holme Kurtorp torp Saknas inskärning, skär el. bergknalle
Öja förr gd Duvskär holme Kurtorp, Lilla lht Bredmarsknösen undervattensgrund
Öja förr by Duvskär skär Kyrkvik torp Bredmars norra udd udde
  Duvskärs hällar kobbar Landsort fyrplats Bredmars södra udd udde
  *Dörgrundet grund Landsort samhälle Brink täpporna småholmar
  Farsmagen vik Ledskär lht Brudhäll holme
  *Fistelholm udde Levarnsvik gd Brudhällen skär
  Flatskär, Stora o. Lilla holmar Levansvik torp Brunkeberg berg
  Flatskär, Lilla ö Lillbrink lht Bråtknösen skär
  Flatskär, Stora ö Lillgården lht Brännskär holme
  Flatskären (resp. Flatskär, St. o. L.) holmar Lilludden lht Brännskär Saknas
  *Forbogumman holme Lindesberg lht Brännskär Saknas
  *Friklubbarna holmar Lugnet lht Byviken vik
  *Frindklubben kobbe Lund gd (tp) Bådan, Inre o. Yttre skär
  Fågelskär udde Lund förr torp Bådarna skär
  Fågelskär skär /Se Lyckebo lht Båkhålet vik
  Fågelsundet sund /Se Lyktan lht Båklandet ö
  Fågelsundet sund Läskär lht Bångmanshålet inskärning (l. skär l. bgknalle?)
  Fårholmen holme Läskär fiskläge Båtdraget landningsplats
  Fähusvecken vik Lötstugan torp Båtgås skär el. bgknalle
  *Förboklubban holme Mjösund tp. gd Båtgås, Norra vik
  *Galten, Lilla holme Mjösund torp Båtgås, Södra vik
  Galten, Västra holme Mjösund torp Båtgåshällen skär el. bg knalle
  Galten, V. grund Mjövik Saknas Båtgåsknösen undervattensgr.
  Galten Västra skär Mossen (gd) Båtgåsknösen undervattensgrund
  Galten, Ö. grund Mossen torp Bösshölstret Saknas
  Galten, Ö. o. V. holmar Mossen torp Duvskär skär
  Galthålet fjärd Mossen torp Duvskärs hällar Saknas
  Galthäll, Lilla kobbe Nabben lht Dyviken vik
  Galthäll, Stora kobbe Norrskog gd Edet del av Äspskär
  Gamla bryggan udde Norrskog gd Ekudden udde
  Geten grund Norrskog gård Farsmagen skär
  Gjutviken vik Norrskog, Lilla lht, avs. Farsmagen farled
  Gjutviks hällar grund Norrudden förr gård Flatskär, Lilla skär
  *Goja, St. o. L. holmar Nybo lht Flatskär Saknas
  Granklubben holme Oxnö Södra bebyggelse Flatskär, Stora skär
  Grankubben holme Oxnö, Ö. o. V. gdr Fudden undervat.gr. (brott)
  Granklubben kobbe Oxnö, Västra gård Fudden bränning
  Grisblänkan grund Oxnö Västra bebyggelse Furuholmen holme
  Grisskär ö Oxnö, Östra gård Furholmen holme
  Grässkär, Stora holme Oxnö Östra bebyggelse Fågelskär skär
  Grässkär, L. holme Prästgården komministerboställe Fågelsundet sund
  Grässkär, St. holme Revskär bebyggelse Fårberget berg
  Grässkär, St. o. L. holmar Rosendal lht Fårholmen holme
  Grässkär, Lilla ö Rosenhill lht Fårholmen holme
  Grässkär, Stora ö Rundklubben bebyggelse Saknas skär, inskärn. l. bgknalle
  Gubblevern kobbe Rävskär avs. lht Fähusvecken vik
  Gumman holme Sandstugan lht Galten holme
  Gumman holme Sjövik lht Galten, Väster Saknas
  Gumman ö Skeppsmor gd Galten, Västra »klabb»
  Gårshäll kobbe Skeppsmor bebyggelse Galten, Öjbo skär
  *Göjan grund Skoga lht Galten, Östra grund
  Göjknösen grund Skogshyddan lht Galthålet utlopp
  Hallonholmen holme Skrävlet lht Galthålet farled
  *Harvambrahamn vik Skutvik gård, nedlagd Galthäll, Lilla häll
  Helveteskällan källa Skårnö gd Galthäll, Stora skär
  Helvetesskåret vik Skårnö gård Galthällorna skär
  *Herreknöse holme Skårnö, Lilla lht Galthällorna skär
  *Hildebrandskubb holme Smedsbo lht Geten skär
  Hindricken holme Snarberga torp, nedlagt Geten undervattensgrund
  Hindriken kobbe Solvik lht Granklubb skär med fyr
  *Hinrikskär holme Spikhammar torp Granklubben holme med fyr
  *Holmen holme (ev. holmar) Starrgården gd Grisskär skär
  Holmen, se Storpellesholmarna holmar Starrgården bebyggelse Grässkär Saknas
  Homståndsstenar kobbe Stenskravlet stuga, riven Grässkär, Stora skär
  *Hålfjärden fjärd Stensund lht Grässkär, Lilla skär
  *Hålfjärden fjärd Stenudden lht Gubblevern »klabb»
  *Hålfjärden fjärd Storbrink lht Gumman skär
  Hålkobbsedblänkan grund Storbyn by Gumman skär
  Hålkobbsedet vik Storbyn gård Gårdudden udde
  Hällen i strömmen grund Storhamn samhälle Gåluddsviken inskärn.(?)
  Hästholmen holme Storudden torp Gälljuda hamn vik
  Hökarhällor kobbar Svalan lht Göjknösen skär
  Hökviken vik Svärdsund lht Göj knösen undervattensgrund
  Hökviksholmarna udde Svärdsö bebyggelse Haggårds bådan undervattensskär
  Hönsholmen holme Svärdsö, N. o. S. gdr Hallonholmen holme
  Hönsholmen holme /Se Svärdsö, Norra gård Hamnbåden skär
  Idklubben kobbe Svärdsö Norra bebyggelse Hamnbådan skär
  Idmaren vik Svärdsö, Södra gård Helvetsskorre (?) inskärn., skär el. bergknalle
  Idmaren vik Svärdsö Södra bebyggelse Helvetesskåret ränna
  Innerkarvasen grund Sågsten förr tegelbruk Hindricken skär
  Innerkarvasen kobbe Söderbyn gård Henriken(?) skär
  *Irebådan kobbe Södergården gd Herrhamraviken vik
  Jutvik vik /Se Södersvärdsö, se 64 Svärdsö Saknas Holmarna småskär
  Järnklubben holme Södra skolan skolhus Hundhäll skär
  Järnklubben kobbe Torpängen lht Huvudklint berg
  Kalkhällen kobbe Trevik gd Hålkobbseds blänkan bränning
  Karvasen, I. kobbe Trävik bebyggelse Hålskärsklinten skär
  Karvasen, Inre ö Träviksgården bebyggelse Håmståndet?, Låmståndet inskärn. el. skär?
  Karvasen, Yttre ö Törnbo lht Hällen i Strömmen skär?
  *Kasbådan grund Vallamor lht Hällen i Strömmen häll
  *Kasskär holme Werkarö, N. o. S. gdr Hällorna skär
  Kastbodan, se Stångskär holme Verkarö, Norra gård Hästholmen holme
  Kastbådan grund Verkarö bebyggelse Hökarholmen holme
  Kattsundet sund Verkarö Norra bebyggelse Hökarn holme
  Kinnäbben udde Verkarö, Södra gård Hökarhöllorna småholmar
  Klubbarna, Södra holmar Verkarö Södra bebyggelse Hökarhällor klabbar
  Klubbarna, Södra öar Vilhelmsro lht Hökviken sund
  Klubbsundsklubben Norra ö Vreta torp Hökviksholmarna småholmar
  Klubbsundsklubben Södra ö Vrå lht Hökvik holmarna holme
  Knoparen kobbe Vårdbergstorp torp Hökviksudd udde
  Knopen ö Västankärr gd Hönsholmen skär?
  *Knösarna grund Västan kärr gård Hönsholmen holme
  Knösarna, se Lönbådan Saknas Västerbyn gård Idmaren Saknas
  Kolguskär holme Västerhamn hamn Innerbådan grund
  Kolguskär holme Västervik lht Inre Karvasen grund
  Kolguskär skär Ängsgården gård, nedlagd Jakobpersgrund Saknas
  Kolguskärshäll kobbe Ängsholmen lht Jakobpersgrund grund
  Kolgårdsholmen (resp. *Kålgårdsskär) holme Öja gård, nedlagd Jutvik inskärn.?
  Konabben kobbe Öja byn Saknas Jutvik vik
  Konabbsfjärden fjärd Öjabyn förr by Jutvik hålet inskärning
  Konabbsfjärden fjärd Ören torp Jutviks hällorna småskär
  Koskär holme Ören bebyggelse Jutvik hällar hällar
  Koskär holme Örn tp, gd Jutvik udd udde
  Koskär skär Örn torp Järnklubben skär
  *Kostbådan holme Österklinten stuga, riven Järnklubben holme
  Koviken vik   Jättegrytan Saknas
  Krabbfjärden fjärd   Kalkhällen skär
  Krabbfjärden fjärd   Kalkhällen häll
  Krogen holme   Kalvskinnet inskärn., skär l. bgknalle
  Krogen ö   Kalvö holme
  Krokskär holme   Kapelludden område
  Krokskär holme   Karlgrund skär
  Krokskär holmar   Kastbåden skär
  Krokskär bebyggt skär /Se   Kastbådan grund
  Krokskär skär   Kattiln holme
  Krokskär skär   Kinn (?) bergsparti
  Kråkskär skär   Kinnäbb (?) berg
  Kummelhålet vik   Klubbarna skär
  Kummelkläppen holme /Se   Klubben skär
  Kungshamnsudden udde   Klubben skär
  Kuttiln holme   Klubbsens klubben, norra skär
  Kvarnhällorna kobbar   Klubbsens klubben, södra skär
  Kyrkogårdsslätt äng?   Klubbstensklubben skär
  Kålgårds Skiär , se Kolguskär holme   Knoparn skär
  Kämpens skåra vik   Knoparn skär
  Käringholmen holme   Knopen skär el. bgknalle
  Käringholmen, Lilla grund   Knopen bergbrant
  Käringholmen, Lilla holme   Knophålet inskärn.?
  Käringholmen, Stora ö   Knopklubben skär
  Käringklubben kobbe   Knuvberget (?) berg
  Käringklubbs hällan kobbe   Knäckveken ? inskärn., skär l. bgknalle
  *Kärret grund   Knösarna undervattensskär
  Landsort ö   Kolgårdskär (?) holme
  Landsort ö   Kolguskär holme
  Landsort ö   Kolguskär holme
  Landsort näs /Se   Kolgårdskärs häll skär
  Landsort naturnamn på Öja /Se   Konabben udde
  Landsort (=Öja) ö   Konabben udde
  Larviksklubben kobbe   Konabbsfjärden Saknas
  Laxklubben kobbe   Konabbsfjärden fjärd
  Leeskiär, se Läskär udde   Konabbs hällar skär
  Lilla Berget, se Lillberget holme   Korpberget holme
  Lilla Tallklubben, se Tallskär holme   Koskär skär
  Lillberget holme   Krogarholmen holme
  Lillberget holme   Krogen holme
  Lillberget ö   Krogen holme
  Lillpallarn grund   Krogen skär
  Lindskär holme   Krokhammars hålet vik
  Lindskär holme   Krokhammarshålet inskärn.
  Lindskär skär   Krokskär Saknas
  Liusskiär, se Duvskär holme   Krokskär skär
  Ljusskär holme   Kummelhålet sänka
  Långskär udde   Kummelhålet inskärn. (l. skär, l. bgknalle)
  Långudden udde   Kungshamns udden udde
  Långudden udde   Kursan (?) bergsparti
  Läskär udde   Kuttiln skär
  Läskär holme   Kvarnhällarna skär
  Läskär udde   Kvarnhällorna skär
  Lökvikshäll, S. holme   Kyrkogårdsslätt område
  Lönbådan grund   Kämpens skåra berg
  Lönnbådan grund   Käringholmen holme
  Lönnbåden grund   Käringholmen holme
  Mansberg udde?   Käringholmen skär(?)
  Mansbergsklubben kobbe   Käringholmen, Lilla holme
  Matgivan, Norra vik   Käringholmen, Stora holme
  Matgivan, Södra vik   Käringklubben skär
  Mellansankan grund   Lagårn skär, inskärn. el. bgknalle
  *Milsten holmar   Lagårdsbådan skär
  Mjösundskubben kobbe   Landsort ö
  Morsmagen vik   Landsort ö
  Mossen åkermark   Landsortslandet ö
  *Måsklabb holme eller holmar   Ledskär (?) skär
  Mörkkrokshålet vik   Ledskärsbranten klippa
  Norra hamn vik   Lekstugan skär, inskärn. el. bgknalle
  Norrskär holme   Lekstugan fördjupning
  Norrskär holme   Likkistan inskärn.,skär el. bgknalle
  Norrskär holme   Liljandersknall undervattensgrund
  Norrskär ö   Lillberget skär
  Norrskärs hällar kobbar   Lillberget skär
  Norrskärsklubben kobbe   Lindskär holme
  Norrudden udde   Lindskär skär
  Norrudden udde   Lindvik? inskärn.?
  Norrudden udde   Lindvik, Norra vik
  Norrudden udde   Lindvik, Södra vik
  Norrviken vik   Linhagsvägen bygdeväg
  *Nygryndan grund   Ljusskär Saknas
  *Olovskär holme   Lopphålet skär, inskärn. el. bgknalle
  *Orskär holme   Lundhällen skär el. bgknalle
  *Oxenölandet del av ö   Långskär bergrygg
  Oxnön ö   Långspånsstenar småskär
  Oxnö halvö   Läskärsklinten skär?
  Oxnö del av ö   Lönnbådan undervattensgrund (brott)
  Oxnö ö   Lönnbådan undervattensgrund
  Oxnö ö /Se   Mansberg udde
  Oxnö, Södra, Västra o. Östra gdr /Se   Mansbergsklubben holme
  Pallaren udde   Markrokshålet vik
  Pallaren udde   Matbranten bergknalle el. skär?
  Paltmarsholmen holme   Matgiva skär, inskärn. el. bgknalle(?)
  *Parten grund   Matgivan, Norra vik
  Pentaudden udde   Matgivan, Södra vik
  Pingelviken vik   Mellanknösen undervattensgrund
  *Pollaren, L. grund   Mellansankan grund
  *Pollaren, St. grund   Mjölkstegsbacken backe
  Reveln udde?   Mjösund sund
  Reveln udde   Mjösundsholmen Saknas
  Revskär ö /Se   Mjösundshällorna Saknas
  Revskär del av ö   Mjösundsviken vik
  Revskär holme   Morsmagen skär
  Revskär holme (ev.holmar)   Morsmagen bukt
  Revskär ö   Munviken inskärn.?
  Revskär skär   Måsklubbarna skär
  *Ringholmen del av ö   Måsviken vik
  Ringhällarna grund   mörkrokshålet Saknas
  *Ronabben udde   Mörtkrokshålet vik
  Roskiär, se Koskär holme   Nabben udde
  Rundklubben holme   Nabbudd udde
  Rundklubben holme   Nerstuguberget berg
  Rundklubb holme   Norra branten klippa
  Rundklubb holme   Norra hålet inskärning
  Rundklubben kobbe   Norrhusbådarna skär
  Runklub, se Rundklubben holme   Norrklubben skär
  Räfskiär, se Revskär del av ö   Norrknösen undervattensgrund
  *Rävskär holme   Norrskogberget berg
  *Rävskär ö   Norrskogsfjärden vik
  *Rävskär holme   Norrskoghällorna småholmar
  Röko holme   Norrskognybble holme
  Röko holme   Norrskogviken vik
  Röko kobbe /Se   Norrskär Saknas
  Röko häll kobbe   Norrskär skär
  Röko kobbe /Se   Norrskärshällar hällar
  *Rökö holme   Norrskärshällorna skär
  Rököö, se Röko holme   Norrskärsklubben Saknas
  Saltmar vik   Norrskärs klubben skär
  Saltmarsholmen udde   Norrudden udde
  Saltsäcken skär   Norrviken Saknas
  Saltsäcken skär /Se   Norrängen odlad mark
  Sebogrundet grund   Nothålet inskärn?
  *Lindskär holme   Olskärsklinten bgknalle el. skär
  Själkrokarna vik   Orsholmen holme
  Skepparshäll skär   Oxnö ö
  Skeppsgrund grund   Oxnö ö
  Skogsöarna holme (ev. holmar)   Oxnö holme storholme
  Skogsören holme   Oxnöviken vik
  Skogsören kobbe   Pallan, Lilla undervattensskär
  Skomakarskär holme   Pallan, Stora undervattensskär
  Skomakarskär holme   Pallarn skär, inskärn. el. bgknalle
  Skomarskär, resp. Skomakarskär holme   Pallaren (?) klippa
  Skomakarskär skär   Paltmar bukt
  Skomakarskär skär   Paltmar holme
  Skomakarskär holme   Paltmars holmen holme
  Skommarskär, se Skomakarskär holme   Pentarudden udde
  Skorfman, se Skorvan holme   Persgrund undervattensgrund
  Skorvan holme   Per-Simonsgrund undervattensgrund
  Skorvan holme   Pricken i Strömmen skär
  Skorvan holme   Prästensskåp skär, inskärn. el. bgknalle
  Skorvan kobbe   Revskär Saknas
  *Skrapan holme   Revskär holme
  Skravleviken vik   Rundklubben holme
  Skutviken vik   Rundklubben Saknas
  *Skånsund trol. sund   Rundklubben holme
  Skånsund trol. sund /Se   Rundklubb skär
  Skötskär skär   Röko skär, förr fyr
  Slångarna uddar   Röko holme
  Smygan vik   Röko häll skär
  Smörpundet kobbe   Saltmar vik och ängsmark
  Solvik triangelpunkt   Saltmars holmen holme
  *Soparklabb holme   Saltsäcken inskärn., skär l. bgknalle
  Soparklubben kobbe   Saltsäcken skär
  Soviken vik   Saltåker undervattensgrund
  Stallviken vik   Sandskär holme
  Stattnäs udde udde   Sandviken vik
  Stora Arholmen, se Arholmne, Stora holme   Sandviken vik
  Stora Berget, se Storberget holme   Sebogrund Saknas
  Stora Tallklubben, se Tullskär del av ö   Sikhällen, skär, l. bgknalle
  Storberget holme   Själkrokar småskär el. inskärn.
  Storberget ö m. triangelpunkt   Skeppsgrund grund
  Storknatsen kobbe   Skjutudden udde
  Storpallarn grund   Skogsörar holmar
  Storpellsholmar holmar   Skomarskär Saknas
  Storpellesholmarna holmar   Skomakarskär skär
  Storpellesholmarna holmar   Skorvan skär
  Storudden udde   Skorvan skär
  Storuddens hällar kobbar   Skravleviken inskärn.?
  Strömmen fjärd   Skravle viken vik
  Studentsklubbarna kobbar   Skutvik vik
  Stångholmen (nu Sundsholmen) holme /Se   Skärkrokarna område
  Stångskär holme   Saknas småholmar
  Stångskär holme   Sköttskär skär
  Stångskär skär   Slangarna? inskärn, skär el. bgknallar
  Stångudden udde   Slångarna klippor
  Stångskär holme /Se   Sme»ns hällor skär
  Sundsbådarna holme o. grund   Smigan inskärn., skär, l. bgknalle
  Sundsbådarna ö   Smygan vik
  *Svartbådan holme   Småsundena Saknas
  Svartfjärden fjärd   Små sunden sund
  Svarthålet sund   Smörpundshällor hällar
  Svarthäll kobbe   Snorras grund skär
  Svarthäll kobbe   Solviken vik
  Svarthäll, Östra kobbe   Sommarkyrkan område
  Svartklubben kobbe   Soparklubben skär
  *Svartölandet del av ö   Soparklubben skär
  Svärdsfjärden fjärd   Staknäsudd udde
  Svärdsfjärden fjärd   Stenarna undervattensgrund
  Svärdsfjärden fjärd   Stenarna undervattensgrund
  Svärdsfjärden fjärd   Stenen skär (l. bgknalle)
  Svärdsfjärden fjärd   Stenkäringen (?) skär l. bgknalle
  Svärdsfjärden fjärd   Storberget skär
  Svärdsö del av ö   Storberget skär
  Svärdsund sund   Storpellesholmarna Saknas
  Svärdsö del av ö   Storpelles holmarna holmar
  Svärdsö del av ö   Storteboklubben skär
  Svärdsö ö   Stortoppaklubben kobbe
  Svärdsö triangelpunkt   Stortorboklubben (?) skär
  Svärdsö ö   Strömmen sund
  Svärdsö ö /Se   Studentsklubbarna holmar
  *Svärdsöfjärden del av vik   Studentklubben skär
  *Säbogryndan grund   Stångskär skär
  Sänghällarna kobbar   Stångskär skär
  *Södergryndan grund   Sunda viken vik
  Söderhålm , se Kråkskär förr holme, nu del av ö   Sundholmen holme
  Söderviken vik   Sundsbådar skär
  Tackskär skär   Sundsbådarna skär
  Taget grund   Sundsholmen holme
  Taklubben grund   Svarta hällen skär
  *Tallklubben, St. holme   Svarta knagglerna inskärn. skär el. bgknalle
  Tallskär holme   Svarta knaglerna berg
  Tallskär holme   Svarthålet sund
  Tallskär ö   Svarthäll berghäll
  Tallören holme   Svarthäll skär
  Tistelholmen udde   Svarthällorna skär
  Tistelholmen udde   Svartklubben skär
  Tistelholmen udde   Svart klubb skär
  Tistelholmshällarna kobbar   Svartklubben skär
  Torbo Guman, se Gumman holme   Svärdsfjärden fjärd
  Torbo Guman, se Gumman holme   Svärdsö halvö
  Torbo Klubbar, se Klubbarna, Södra holmar   Svärdsö »ö»
  Torsholmen holme?   Sylthuve»t bgknalle el. skär?
  Torskklubben holme   Sylthuvudet klippa
  Torskklubben kobbe   Sågstens hamn del av Saltsjön
  Torskklubbshällarna kobbe   Säbogrund grund
  Torö ö /Se   Söderviken Saknas
  Torö ö   Söderängen odlad mark
  Torön ö   Södra klubbarna holmar
  Torö ö   Södra viken vik
  Torö halvö   Tackskär Saknas
  Torö halvö   Tackskär skär
  Torö halvö   Taget undervattensgrund
  Torö del av ö   Taget undervattensskär
  Torö näs?   Tallskär Saknas
  Torö ö   Tallskär, Lilla skär
  Torö ö /Se   Tallskär, Stora skär
  Torön ö /Se   Tegelberget berg
  *Tranvik vik   Tilljandersknallt grund
  *Tranviksskär holme   Tistelholmarna udde
  Treklubbarna holmar   Tistelholmshällarna skär
  Treklubbarna holmar   Tistelholmshällorna hällar
  Treklubbarna kobbar   Tjinäbben skär, inskärn. l. bgknalle
  Trevikskär holme   Torsholmen skär (l. bgknalle)
  Trevikskär (resp.Trävikskär) holme   Torsholmen holme
  Triklubb holme   Torskklubb kobbe
  Triklubbsgrundet, I. holme   Torskklubben skär
  Trinda klubben kobbe   Torskklubben holma
  Trindklubbar holmar   Torskklubben holme
  Trindkobben kobbe   Torö ö
  Trindkobben kobbe   Treklubbarna holmar
  Trävikskär holme   Treklubbarna kobbar
  Trävikskär holme   Treklubbarna kobbar
  Träviksskär ö   Treklubbarna skär
  Tullskär holme   Tremastargaleoten skär l. bgknalle
  Tullskär del av ö   Treviksskär Saknas
  Tullskär skär   Trinda Klubben skär
  Tullskär skär /Se   Trinda klubben skär
  *Täppan grund   Trävikskär skär
  Uvskär holme   Tvillingskär Saknas
  *Ulvskär holme   Tvärn flade, vattenspegel
  *Ulvskär holme   Törnudden udde
  Varslan grund   Ullskär fiskläge
  Vattklubben, Stora holme   Ullskär skär
  Vattklubben, Lilla kobbe   Utkiksberget berg
  Vattklubben, Stora kobbe   Vattklubben skär
  Verkarö, Norra o. Södra Saknas /Se   Vattklubben kobbe
  Vinterhamn vik   Vattklubben holme
  Vinterskäret, Stora o. Lilla holmar   Vigersklubben (?) skär
  Vinterskär, St. o. L. holmar   Viksten holme med fyr
  Vinterskär, St. o. L. holmar   Vinterskär skär
  Vinterskäret, Lilla skär   Vinterskäret, Lilla skär
  Vinterskäret, Lilla skär   Vinterskäret, Stora skär
  Vinterskäret, Stora skär   Vinterskärs bådarna skär
  *Vinterskärholm holme   Vinterskärsbådarna skär
  Vinterskärsbådarna holmar   Vinterskärsklubben skär
  Vinterskärsbådarna kobbar   Vita märren undervattensgrund
  Vårdkasberget berg /Se   Vita Prickar småskär
  Vårdkasberget berg /Se   Vårdkasberget berg
  Västankärr kärrmark   Västerhamn vik
  Wäster Galten, se Galten, Västra holme   Västgötpåsen holme
  *Västerhamn vik   Västgötpåsen skär
  *Västgatan holme   Västra hamnen vik och hamn
  Västra hamnen vik   Saknas småholmar
  Ytterkarvasen grund   Ytterbådan grund
  Åkaren kobbe   Yttre Karvasen grund
  Ålholmen holme   Ålkobbsedet (?) ed
  *Ålkråka holme   Ålkråkhäll, Lilla skär
  Ålkråkhäll, Lilla kobbe   Ålkråkhäll, Stora skär
  Ålkråkhäll, Stora kobbe   Årkrokshällen skär
  Ängsholmen del av ö   Årtlöts bäcken (?) sankmark
  Äppelkroken vik   Ängholmarna småholmar
  Äspskär holme   Ängsholmen holme
  Äspskär holme   Ängsholmen holme
  Äspskär skär   Äskedalsbacken backe
  Äspskär skär   Äspskär holme
  Öhrudden, se Ören udde   Äspskär skär
  Öija vdd, se Landsort Saknas   Äspskärs fladen vattenspegel
  Öja ö   Äspskärsklubben skär
  Öja ö   Öja ö?
  Öja ö   Öja ö
  Öja ö   Öja galten skär
  Öja ö /Se   Öjalandet Saknas
  Öja Saknas /Se   Öja äng område
  Öja ö, (med omnejd)   Öjbo-galten skär
  Öjagalten holme   Öjbo galten skär
  Öjagalten kobbe   Ökan holme
  Ölandssten fyr   Ölandsten skär
  Ören udde   Ören område
  Örnklubben holme   Örhällorna småholmar
  Örnklubben holme   Örkrok bukt
  Örnklubben kobbe   Örnklubben skär
  Örnklubbshäll kobbe   Örskär småholmar
  *Öronen holme   Örskären holmar
  Öronen, se Skogsören holme   Örstenar grund
  Örskären holmar   Örudd udde
  Örskär (resp. Örskären) holmar   Örudden udde
  Örskär holmar /Se   Örudds reveln sandrevel
  Örudden udde   Österhamn hamn
  Örudden udde   Österhamn vik
  Örudden triangelpunkt   Österhamns blänkan bränning
  Öruddshällen kobbe   Öster klinten bgknalle (el. skär)
  Össma Saknas   Öster Klinten berg
  Öster Galten, se Öjagalten holme   Österklint blänkan bränning
  Österhamn vik   Österviken Saknas
  Österhamnsblänkan grund   Östra galten skär
  Österklintblänkan grund   Östra hamnen vik och hamn
  Österklinten udde?    
  Östersjön sjö    
  Östervik vik    
  *Östgatan holme    
  Östra hamnen vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.