ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ösmo socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 845 Naturnamn : 749 Bebyggelsenamn : 696 Naturnamn : 793
Ösmo sn Ahlholmarna, se Lökviksholmen, Norra o. Södra holmar Ösmo sn sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Alhagen ägomark Ösmo sn sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn *Allsnäset udde Ösmo sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Altarskär skär Ösmo sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Altarskärshäll skär Ösmo sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Arnholmen, Lilla holme Ösmo sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Arnholmen, Lilla holme Ösmo sn Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Aspskär holme Ösmo socken Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Aspudden udde Ösmo lik inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn *Badarö ö Bredal, Lilla torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn *Balföström sund Bredal, Stora torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Bastviksholmen holme Brink tp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn *Bedaröholmarna holmar Brink torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Bedarön del av ö Brotorp bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Bedarön ö Bruket förr torp, nu lht Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Bedarön del av ö Brunn ställe Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Bedarön ö /Se Brunn torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn *Benebofjärden del av vik Brunnsvik torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björkholmen holme Alphyddan stuga Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björkholmen holme Alsnäset torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björkholmen holme Anaberg? gd Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björknäs udde Andersas bgd Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björkudden udde Anderslund fiskläge Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björnmossen f.d. mosse Anderslund torp Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björnmyran ägomark Anderslund bs. Nummerförteckning förteckning
Ösmo sn Björsta källa källa Andviken lht Ösmo socken Saknas
Ösmo sn *Blistanäs näs Andviken förr torp, nu lht Algrensudde udde
Ösmo sn *Blistanäs Saknas Anneberg lht Altarskär skär
Ösmo sn Blänkholmen kobbe Annedal lht Altarskärs häll häll
Ösmo sn Blänkholmen holme Annero lht Altarskär holme
Ösmo sn *Bo holme Asplund stuga Alviken vik
Ösmo sn Boberget berg Axelsberg lht Alviken vik /Se
Ösmo sn Bokholmen udde Backen bs. Alviken vik
Ösmo sn Bondholmen del av ö Baklura ställe Anderslundaviken vik
Ösmo sn Bondholmen udde Baklura torp Anders äng täppa
Ösmo sn Bondoxlan ö /Se Bakom ställe Andholmarna ö
Ösmo sn *Bondyxlalandet ö Bakom torp Arnholmen, Lilla holme
Ösmo sn *Bondyxlaön ö Bangsta gård Apelstensåkern åker
Ösmo sn *Bondyxlaön ö Banksta bgd Aspängsfjäll gärde
Ösmo sn Boströmmen sund Benbol ställe Bastholmen holme
Ösmo sn Boviken vik Benbol gård Bastuåkern åker
Ösmo sn Braxholmen holme Bennbol bebyggelse Bastvik vik
Ösmo sn Breddal, Stora ägomark Berga gd Bastviksudd Saknas
Ösmo sn Bredviken vik Berga gård Bedarön ö
Ösmo sn Bruksudden udde Berget bgd Bedarön ö
Ösmo sn Bruksviken vik Berghagen stuga Bergholmen halvö
Ösmo sn Brännskär holme Bergholmen villa Bergholmen holme
Ösmo sn Byholmssundet sund Bergvik ställe Bergholms udde del av halvö
Ösmo sn *Bysjön sjö Bergvik lht Bergholms udd del av udde
Ösmo sn Byviken vik Bergvik lht Bergåkern åker
Ösmo sn Byviken vik Birka lht Björkholmarna »holmar»
Ösmo sn Bålberget berg /Se Biströmstorp f.d. båtsmanstorp Björkholmen Saknas
Ösmo sn Bötberget berg /Se Björkbacken ställe Björknäsudden udde
Ösmo sn Bötsed kanal /Se Björkbacken förr torp, nu lht Blänkan holme
Ösmo sn /Se Dalsröjan ägomark Björkhagen lht Blänkholmen, Norra holme
Ösmo sn Danmark ägomark Björkholmen lht, nu obebodd Blänkholmen, Södra holme
Ösmo sn Danmarks udd udde Björklund stuga Boberget berg
Ösmo sn Degerholmen holme Björklund bebyggelse Bockberget bg
Ösmo sn Degerholmen holme Björknäs bebyggelse Bondholmen holme
Ösmo sn Degerholmen holme /Se Björknäs stuga Bondholmen holme
Ösmo sn Diurholmen, se Ekholmen udde Björkstorp båtsmanstorp Bondholmen landfast holme
Ösmo sn Diurskiär, se Gjusklubben holme Björkudden stuga Botten gärde
Ösmo sn Djupviken vik Björkvreten lht Bovretaudden udde
Ösmo sn *Djurholm holme Björsta bgd Bovretaviken vik
Ösmo sn *Djupklubben holme Björsta gård Bovrets udden udde
Ösmo sn /Se Djurskubbar holmar Björsta källa stuga, nu borta Drabergsslätten täppa
Ösmo sn *Djurskär holmar Blista ställe Brakkärr kärr
Ösmo sn *Dogerholm holme Blista gård Braxholmen holme
Ösmo sn Dragbergen bergsområde Blombergstorp båtsmanstorp »Branta brinken» Saknas
Ösmo sn Draget sund Bondängen förr hus Bredviken vik
Ösmo sn Dragfjärden fjärd Boudden notstuga Brokvik vik
Ösmo sn *Drottningstugan grotta /Se Bovreten »boställe» Bromman el. Bromma backe landsvägsbacke
Ösmo sn Dyviksholmen holme Bovreten stuga Brommen berg
Ösmo sn Dyviksholmen holme Breddalen ställe Bruks udden udde
Ösmo sn Dägerholmen holme Breddalen, Storbreddalen ställe Bruksviken vik
Ösmo sn Edvardsholme udde Brevik avs. Brunsviken havsvik
Ösmo sn Ekholmen udde Charlottenberg lht Brunsviksholme holme
Ösmo sn Ekholmen del av ö Charlottendal lht Brunsviknäs udde?
Ösmo sn Ekholmen holme Dala ställe Brännskär skär
Ösmo sn Ekholmen udde Dala gård Brännskär skär
Ösmo sn? Ekholmen åkermark? Dalaberg ställe Brännå åker
Ösmo sn Ekholmsklubben kobbe Dalbo lht Byholmen holme
Ösmo sn Ekskär holme Dalängen ställe Byholmssundet sund
Ösmo sn Ekskär skär Dalängen torp Byviken vik
Ösmo kyrka kyrka Ekudden udde Dammen torp Byviken vik
Ösmo sn Ekudden udde Dammlöt lht Bålberget berg
Ösmo sn Ekulsvikmar vik Degerholmen gård Båtdraget »ede»
Ösmo sn Eldbrandskär holme Degerholmen bebyggelse Båtserna båthus
Ösmo sn Eldbrandskär skär Dicenstorp båtsmanstorp Båtsena (?) vik
Ösmo sn Fallaviken vik Djursnäs gård, säteri Båtsfladen havsvik
Ösmo sn Fallaviken vik Djursnäs skola bebyggelse Båtsfladen vik
Ösmo sn Fisklösa vik Draget ställe Böted (?) grävd kanal
Ösmo sn *Fjällensjön sjö Draget torp Bötet vik
Ösmo sn Fjättern sjö /Se Dragsund gd Bötsed (?) grävd kanal
Ösmo sn Fjättern, nu Fjättersjön sjö /Se Dragsund torp Böts udd pålandstunga
Ösmo sn Fjättrasjön, (rest. Fjättern) sjö Drakboda bgd Dalröjan gärde
Ösmo sn Fjättersjön sjö Drakboda förr torp, nu lht Degerholmen holme
Ösmo sn Fjättersjön sjö Dyvik ställe Dikesslätten gärde
Ösmo sn Fjättersjön sjö Dyvik gård Djuphålet djup vik
Ösmo sn Fjättersjön sjö Dägerholm ställe Djupviken vik
Ösmo sn Fjättersjön sjö /Se Edesnäs lht Dragaudden udde
Ösmo sn Fjättrasjön, se Fjättern sjö /Se Edsvik lht Dragebergena Saknas /Se
Ösmo sn Fjättrasjön, nu Fjättersjön sjö /Se Edsvik lht Dragsund sund
Ösmo sn Fjättrasjön sjö /Se Edsvik gd Dragsundet sund
Ösmo sn Flatsjön skär Edvardsholm lht Dyvikholmarna Saknas
Ösmo sn Flåhackningen terräng Ekdal lht Dyviksholmen holme
Ösmo sn Frugrottan grotta? Ekdal ställe Dörrvrån vik
Ösmo sn Fränsviken vik Ekeby bgd Edet Saknas
Ösmo sn Furholmen holme Ekeby gård Ekholmen holme
Ösmo sn Furudden udde Edebylöt förr torp, nu avs. Ekholmen holme
Ösmo sn Furuholmen holme Ekholmen ställe Ekholms ede vinterväg
Ösmo sn Furuholmen holme Ekholmen torp Ekholms fladen fjärd
Ösmo sn Furuholmen holme Ekkullsvik ställe Ekholms klubben »klabb»
Ösmo sn Furuholmen udde Eklund lht Ekholms strömmar sund
Ösmo sn Furuholmen holme Eklunds ställe Ekholms sund Saknas
Ösmo sn Furuholmsknuven kobbe Eklund bebyggelse Ekskär holme
Ösmo socken sn /Se Furukobben kobbe Eknäs gård Ekudden udde
Ösmo sn /Se Fållnäsviken vik Eknäsgård bebyggelse Ekudden udde
Ösmo sn /Se Fållnäsviken vik Ekskär ställe Ekåkrarna åkrar
Ösmo sn /Se *Fårklubben holme Ekskär lht Eldbrandsskär skär
Ösmo sn /Se *Fälog holme Ekudden gd? Eldbrandskär skär
Ösmo sn /Se *Fälös holme Ekudden stuga Eldbrandskär skär
Ösmo sn /Se Fälöv holme Ekullsvik gård Ensamåkern åker
Ösmo sn /Se Fälöv holme Ekulsvik bebyggelse Ensamåkrarna åkrar
Ösmo sn /Se Fälöv holme Ellenhill lht Erlandsgrund grund
Ösmo kyrka kyrka /Se Fälöv holme Enby gård Fagersunds holmen holme
Ösmo kyrka kyrka /Se Fälöv ö Ensta lht Falla viken vik
»østmo», se Ösmo sn Fälöv holme /Se Eriksdal lht Farfaråkern åker
Ösmo rättaredöme f. rd Fälövsgrundet grund Eriksberg lht Fattigslätterna låglänt område
Andvik Saknas /Se Färjberget udde Erikslund lht Fattigvårdslätterna? Saknas /Se
Andviken lht /Se Färjudden udde Erikslund lht Femkanten gärde
Bakom beb. /Se *Färlön holme Ersbacka ställe Finnhällen holme
Banksta by Galtbettet ägomark Ersbacka torp Finnhällen skär
Banksta Saknas /Se Galten holme Fagersund skolhus Fiskarviken vik
Banksta hgd /Se Gambla Landsort, se Långsudden udde Fagersund ställe Fjättern sjö
Bangsta gd /Se Gjusklubben holme Falla båtsmanstorp Fjättersjön insjö
Banksta by /Se Gjusklubben holme Fallan ställe Flatbergen berg
Bangsta Saknas /Se Gjusklubben kobbe Flaggastorp förr båtsmanstorp, nu avs. Flaten, Övre, Nedre åkrar
Banksta by /Se Gorjan ägomark Flaggans torp »bt» Flatskär Saknas
Benbol gd /Se Gorjan ägomark /Se Fors gård Flatskär holme
-berg eled i bebn /Se *Granholmen holme Forsbro lht Fly gärde
?Berga gd Gravamaren sjö Forskvarn lht Frensviken havsvik
?Berga gd Gravamaren havsvik /Se Fors kvarn kvarn Frensviken vik
Berga gård Gravatäppan ägomark Forslund lht Fruberget berg
Björsta by Grindängen ägomark Forsmanstorp båtsmanstorp Fruberget berg
Björsta by Gråtåkrarna åkrar /Se Forsvik lht, avs Fruberget berg
Björsta by Gränjaberget triangelpunkt Fridhem lht Furholmen holme
Björsta by Gräshällorna kobbar? Fridhem lht, avs. Furholmen holme
Björsta by Gräskobbar holmar Fågelboda ställe Furudden täppa
Björsta by Grönbrink ägomark Fågelstorp båtsmanstorp Furuholmen holme
Björsta by Grönbrink ägomark /Se Gorjbacken lht Furuholmen Saknas
Björsta Saknas /Se Gröndalstäppan täppa /Se Granbergens torp »bt» Furuholmen holme
Björsta gd /Se Grönholmen holme Granbergstorp förr båtsmanstorp, nu avs. Furuholms knuven »klabb»
Björsta by /Se Gubbhällan holme Grava ställe Fållnäs viken vik
Björsta by /Se Gubbhällen kobbe Grava gård Fågårdsviken Saknas
Björsta by /Se Gumman holme Grindhagen lht Färjströmmen sund
Björsta by /Se Gumman ö Grindstugan förr torp Galten skär
?Blista gd Gumsen holme Grindstugan ställe Galten holme
?Blista gd Gunnarsten strömmingsfiske Grindstugan lht, nu borta Getryggen bg
?Blista gd Gunnarsten strömmingsfiske Gryt bgd Gjusklubben skär
?Blista gd Gunnarsstenarna holmar Gryt gård Gjusklubben kobbe
?Blista gd Gunnarstenar holmar Grändalen torp Glostäppan »täppa
?Blista gd Gunnarstenar holmar Gränja by Gorjan odlad mark
Blista gd /Se Gunnarstenar holmar Gränja gård Gorjorna gärden
Blista gd /Se Gunnarsstenarna triangelpunkt Gränjatorp lht Gottegalskälla källa
Blista gd /Se *Gårar, Inre del av ö Gräsdal avs. lht Gravamaren vik
-bo eled i bebn /Se Gården, Inre del av ö Grönborg lhttr Gruvberget berg
-bol eled i bebn /Se Gården, Yttre ö Grönbrink stuga, nu borta Grytbogorja gärde
Boo (nu Aspskär) holme Gården, Inre o. Yttre holmar /Se Gröndal ställe Grytsbacke backe
*Bothelstorp Saknas Gården, Inre o. Yttre holmar /Se Grönsta lht Gråtåkrarna gärde
Breddal, Lilla o. Stora tp /Se Gården, Inre o. Yttre holmar /Se Grönvik, Stora, Lilla gdr Gränjasund gärde
Brunn tp /Se Gårdsfjärden fjärd Gunnarsstenarna strömmingsfiske Gräshällarna hällar
-by eled i bebn /Se Gårdsfjärden fjärd Gunnarsstenarna bebyggelse Gräsknösen skär
Bötet kanal /Se *Gårdudden udde Gustavsberg lht Gräskobbarna skär
Bötsed kanal /Se *Gårfjärden fjärd Gårdsund gd Grönholmen holme
-dal eled i bebn /Se Gärflotta ägor ägoområde Gärflotta, se Järflotta traktnamn Grönholmen holme
Dala by? Gärflotta ö Hacktorp gård Grönviknäs udde?
Dammlöt lht /Se Gärflotta ö Hacktorp ställe Gröthamn vik
Degerholmen gd /Se Gärflotta ö Hagalund ställe Gubbhålet bukt
Djursnäs gd /Se Gärflotta Saknas Hagalund lht Gubbhällen skär
Dragsund gd /Se *Hallviken sjö Hagstugan bebyggelse Gubbkärret »täppa»
Dyvik gd Hallängen ägomark Hammersta hgd Gumman skär
Dyvik gd /Se Hammarbacken höjd Hammersta gård Gummerholmen holme
Dägerholm gård Hammarberget berg? med fornminne Hammersta säteri Gummerholmen holme
Dägerholm gd Hammaren kulle? Hammersta bebyggelse Gummerholms sunden sund
Degerholmen gd Hammaren ägomark Hammersta grind bebyggelse Gumsen skär
Dägerholm gd Hammerstalandet näs /Se Hammersta kloster Saknas Gumskällan källa
Edsvik lht /Se *Hammerstalund backe Hamn Saknas Gunnarstenar skär
?Ekeby by *Hamnen, Yttre fjärd Hasselbacken torp Gunnarstenarna skär
?Ekeby hgd el. by *Haringefjärden fjärd Hasselbacken torp, nu nedlagt Gunnarstenarna holmar
?Ekeby hgd el. by Herre Yxlen ö /Se Hasselbacken lht Gåran Saknas
?Ekeby by *Herryxla ö Hassla gård Gården, Inre och Yttre delar av Bredarön
?Ekeby by *Herryxlalandet ö Hemmet lht Gården, Inre o. Yttre del av Bedarön
Ekeby hgd el. by *Herryxlaön ö Henriksdal bebyggelse Gårdgrund undervattensgrund
Ekeby hgd el. by Herrö ö Herrö gård Gårdsfjärden fjärd
Ekeby gd Herrön ö Hillersjö lht Gårdsund Saknas
Ekeby by Herrön ö Himmelsö bgd Gårdsundsholmarna Saknas
Ekeby by Herrön ö Himmelsö gård Gåslöt gärde
Ekeby by Herrön ö Hjälmrum ställe Hagudden udde
Ekebyhov hg Herrön ö Hjälmrum torp Hallängen gärde
Ekeby Saknas /Se Herrön ö Hultö arrendegård Halvmilsten sten
Ekeby gd /Se Herrön ö Hållkärr(?) stuga Hammaren berg
Ekeby gd /Se Herrön ö? Hällestad lht Hammarn skogs- och bergshöjd
Ekenäs gård Herrö ö /Se Höknäs förr torp Hamnvikmaren vattendrag el. sankmark
Ekullsvik gd Herön, se Herrö ö Igletorpet bebyggelse Hampåkern åker
Ekullsvik gd Herröträsk träsk Jakobsberg lht Haråkern åker
Ekullsvik gd /Se Herröviken vik Janpettersas bgd Hemviken vik
Ekulsvik gd /Se Hilbrand Skiär, se Eldbrandskär holme Johannesdal bgd Henriksgrund grund
Eneby gård *Hillbrandskär holme Johannesdal torp Herrängen utj.
Eneby gd /Se *Himholm del av ö Johannisdal bebyggelse Herrö ö
Ensta lht /Se Himmelsö ö Johannislund ställe Herrön ö
Estö gd /Se Himmelsö ö Johanneslund lht Herrö Träsk vatten
Estö gd /Se Himmelsö ö Johannislund lht Herröviken vik
Estö gd /Se Himmelsö ö Johannislund lht Himmelsö ö
Fagerhult (numera Hultö) gd Himmelsö ö Jursta bgd Hinriksgrund grund
Fagerhult (numera Hultö) gård Himmelsö ö Jursta gårdar Hjälmskärr gärde
Fagerhults torp (numera Hultö) gd /Se Himmelsö ö Jägersta lht Holkudden, Norra udde
Flaggastorp förr båtsmanstorp /Se Himmelsö ö /Se Järflotta traktnamn Holkudden, Södra udde
Fors, Övre o. Nedre byar Hindriksgrund grund Järflotta ställe Hornskallviken, Lilla, Stora vikar
Fors, Övre el. Nedre byar Holkudden, Norra udde Järflotta gårdar Hornskallvecken (?) vik
Fors gård Holkudden, Södra udde Kalkugnen förr torp, nu lht Hornskallvecken vik
Fors by Hornskalleviken vik? /Se Kalvö ställe Hudarna skär /Se
?Fors byar /Se Hornskalleviken vik /Se Kalvö gd Hållkärr odlat kärr
Fors byar Huldran ö Kalvö gård Hällarna skär
Fors byar Hultängen ägomark Kampkärr torp? Hällbrandsskär, se Sängholmen Saknas
?Fors byar Hundholmen holme Kaptensudden lht Hällen, Långa skär
?Fors, Nedre by /Se *Hårsfjärden fjärd Karlberg lht Hällorna skär
?Fors, Övre by /Se Hällbrandsskär holme Karlsborg lht Hällorna skär
Fors Saknas /Se Hällorna skär Karlshäll lht, avs Hällorna hällar
Fors, Övre och Nedre byar /Se *Häringefjärden vik Karlslund lht Hällviken sjö
Fors, Över o. Neder, se Fors/a/ byar Högholmen holme Karlsro lht Hässelhamn? Saknas
Fågelstorp båtsmanstorp /Se Högholmen holme Karlsta ställe Hässelhamn vik
Grava gd Högholmen holme Karlsta gård Hästhagsberget Saknas
Grava gd Högholmen holme Karlstugan lht, nu borta Högholmen holme
Grava gd Högholmen holme Karlsvik ställe Högholmen holme
Grava gd /Se Högholmen holme Karlsvik lht Hölasset skär
Grava gd /Se Hönsholmen holme Karlsvik lht Inre Ekhamnen vik
Gryt by Hönsholmen holme Kasby bebyggelse Istermagen åker
?Gryt by *Hönsjöholm holme (numera möjl. del av udde) Katrinalund stuga Jordbergsgrundet grund
Gryt by *Höösöö ö Katrinalund lht Järflotta ö
Gryt by *Hösö ö Kjembergstorp bebyggelse Järflotta ö
?Gryt by *Hösö ö Kjershagen bebyggelse Järflottlandet Saknas
Gryt gd /Se Jerflåtta Landet, se Gärflotta ö Klastorp ställe Järnklubben skär
Gryt Saknas /Se Insjön sjö Klastorp torp Kaffeholmarna holmar
Gryt by /Se Järflotta ö Klinten lht Kalkbergstäppan täppa
Grändalne (=Gröndalen) beb /Se Kaffåsen, se Skrapan Saknas Klåbacken stuga Kalkbergsäng äng
Gränja by *Kalvbolandet område Klövsta bgd Kalkskär skär
Gränja by /Se *Kalvöström sund Klövsta gård Kalkskär skär
Gränja gård o. by /Se Kaffeholmarna holmar Klövsta gård Kalkstenar Saknas
Gröndalen beb /Se Kaffeholmen holme Knopa byggnad Kalkviksberget Saknas
Gärflotta beb /Se Kalkskär skär Kogersta ställe Kalvö strömmar Saknas
Gärflotta, se Järflotta gd Kalvsund terräng Kogersta gård Kastbådarn? skär
Hacktorp gd /Se Kalvöströmmar sund Kolbotten by Kastbåden skär
?Hacktorp gd Kastbåden kobbe Kolbotten gård Kastbådan både
Hammersta by o. hg Kattudd udde Kolbottenvret tp? Katthamn Saknas
Hammersta by Kittelkälla källor /Se Kolbottenvret förr torp, nu lht Kattholmen holme
Hammersta hg Klockhorn vägkrök o. åker /Se Komnäs ställe Katthällorna skär
Hammersta gd Klubbudd udde Komnäs torp Kasttudd udde
Hammersta by Klösta ägomark? Konäset bgd Kattudd udde
Hammersta by Kogersta äng ägomark Konäset torp Kattudd udde
Hammersta by Kolberholmen holme Konäset, Lilla tp? Klabben udde
Hammersta by Konabbsfjärden fjärd Korplöt bebyggelse Klobacken område
Hammersta hg Korpberget bergsområde Korpsta bebyggelse Klubben skär
Hammersta hg /Se Korpberget berg Korslöt bebyggelse Klubben,Stora »holme»
?Hammerstad by Korsudden udde Korsudden ställe Klubbholmen Saknas
Hammersta hg Korsudden udde Korsudden torp Klubbhällarna skär
Hammersta hg /Se Korsudden udde Kortmanstorp båtsmanstorp Klubbudd udde
Hammersta hg Korsuddsskrapan udde Kristinero lht Klubbudd udde
Hammersta gd Kranholmen ö /Se Krokeksholmen lht Klåbacken gärde
Hammersta hg Krokedesholmen holme Kronoberg ställe Kläppen holme
Hammersta gd Krokedesholmen holme Kronoberg utgård Knappelskär skär
Hammersta by Kronberget triangelpunkt Kronoberg torp Knappelskärs edet »ede»
Hammersta gd Kronberget berg Kråklöt lht Knappeskär Saknas
Hammersta gd Kråklöt ängsmark med lada? Krällinge torp Knopgärdet gärde
Hammersta gd *Kubbholmen holme Kullan ställe Kogrindsåkern åker
Hammersta gd Källsholmen holme Kullan torp Kohamnsåkrarna åkrar
Hammersta hg Källsholmen holme Kullbacken hmd Kolberholmen Saknas
Hammersta gd Källsvik vik Kullsta tp Kommerskär Saknas
Hammersta gd Källsholmen holme Kummelgärdet hmd Kommerskär skär
Hammersta hg, by Källtorpet ägomark Kvarntorp torp Konabbsfjärden fjärd
Hammersta hg Källvägen stig /Se Kvarnängen förr torp, nu lht Kronlinden åker
Hammersta hg Källvik vik Kviglöt ställe Korpberget Saknas
Hammersta gd Käringboholmen, Norra o. Södra holmar /Se Kviglöt torp Korpluckan gärde
Hammersta hg Kärleksudden udde Kyrkhagen ställe Korrgårdslöten åker
Hammersta hg Kärrboholmen, se Kärringboholmen, N. o. S. holmar Kyrkhagen torp Korsudden udde
Hammerstad hg Kärrboholmen holme Källberga gård Korsudds skrapan sandrev
Hammersta hgd Körgårdssand udde? Källberga bgd Korsuddsström sund
Hammersta by och hg Ladröste udde Källberga bebyggelse Kranholmen holme
Hammersta by Lamfierden, se Landfjärden vik Källsmo torp Krokedet vik
Hammersta hg *Lamfjärden vik Källsmor torp Kroksundsudd del av Nynäshalvön
Hammersta hg Landfjärden vik Källstugan bgd Kronberget triangelpunkt, berg
Hammersta herrgård Landfjärden vik Källstugan bs. Kråkdalen gärde
Hammersta hg Landfjärden vik Källstugan, Nedre bebyggelse Kråklöt gärde
Hammersta hg Landfjärden fjärd Källstugan, Övre bebyggelse Kyrkogårdssand sandrev
Hammersta hgd Landfjärden fjärd Källstugubacken ställe Kyrkviken plats
Hammersta gd Landfjärden vik /Se Källsvik ställe Kyrkviken vik
Hammersta by Landholmen holme Källsvik villa Källberget bg
Hammersta gd, by *Landsort, Gamla halvö Källtorpet täppa Källsholmen holme
Hammersta gård Landsort, Gamla udde Källtorp bebyggelse Källsholmen holme
Hammersta by Landsort, Gamla udde Känksta bgd Källsundsåkern åker
Hammersta by *Landsort, Gamla udde Kängsta gårdar Källsvik vik
Hammersta hg Laxholm holme Kängsta bebyggelse Källåkern åker
Hammersta gd Laxholm holme Käringboda gårdar Käringboholmen, Norra holme
Hammersta by Laxholm förr holme /Se Kärrboda ställe Käringboholmen, Södra holme
Hammersta by Laxviken vik Kärret torp Käringfoten gärde
Hammersta hg Lida jordar Kärshagen, Lilla bebyggelse Kärleksholmen holme
Hammersta hg Liljekonvaljeholmen holme Körunda hgd Kärrboholmen holme
Hammersta hg Liljekonvaljholmen holme Körunda säteri Kärret, Norra täppa
Hammersta gd Lilla klubben kobbe Körunda hgd Kärrhagen Saknas
Hammersta gård Lillgryta ägomark Landberga förr torp, nu avs. Kärråkern åker
Hammersta hg Lillsjön sjö Landberga bgd Kölsund plats
Hammersta herrgård Lillsjön sjö Landfjärden bgd Köpholmen gärde
Hammersta hrgd. Lillsjön sjö Landfjärden förr torp, nu avs. Ladfjällen gärde
Hammersta hgd Lillsjön sjö Larsberga förr torp, nu lht Landfjärden vik
Hammersta hg Lillsjön sjö Laxholm förr gård Lappkittasberg Saknas
Hammersta hg Lill-sundet sund Legelstorp båtsmanstorp Lasthällen häll
Hammersta hg Lillängskulle ägomark Lergårda bgd Lastudden udde
Hammersta by Lindholmen del av ö Lergårda stuga Laxviken vik
Hammersta gård Lindskär holme Lida bgd Laxviken vik
Hammersta gård Lindskär holme Lida, Lill-Lida ställe Laåkern, Stora, Lilla åkrar
?Hammersta hg Lindvreten terräng Lida, Lilla torp Lergårda ström del av Yxlö sundet
Hammersta by *Linskär vikar vikar Lida, Stora gård Lerhalsen åker
Hammersta gård Lisselängskärr f.d. kärr Lidatorp gård Ligersåkrarna? åkrar
Hammersta hg *Ljusskär holme Liljetorp ställe Liljedal sänka
Hammersta hg Lunda strömmar fjärd Liljetorp torp Liljekonvaljeholmen holme
Hammersta hrgd Lunda strömmar sund Lillbacken lht Liljekonvaljeholmen holme
Hammersta hrgd.? *Lundfjärd fjärd Lillbrink bebyggelse Liljekonvaljeholmen holme
Hammersta hg Lundströmmen del av vik Lillgryt förr torp, nu lht Lillkrok åker
Hammersta hg Långbällingen holme Lillottinge torp Lillsjön sjö
Hammersta hg Långbälingen ö /Se Linddalen lht Lillsjön vattensamling
Hammersta hrgd. Långholmarna holmar Lindholmen torp Lillsundet sund
Hammersta hg Långholmarna holme Lindstorp båtsmanstorp Linde område
Hammersta hg Långholmen holme Lindvreten lht Lindegrynnan skär
Hammersta hg *Långholmsholm holme Linvreten ställe Linde grynnan grynna
Hammersta by Långkärr ägomark Linvreten (?) torp Lindholmen holme
Hammersta hg Långsjön sjö Linvreten bebyggelse Lindskär Saknas
Hammersta hg Långsjön sjö Lisseläng gd Lindskär holme
Hammersta hg Långsudden udde Lisseläng torp Lindskär holme
Hammersta hg Långsudden udde Lisseläng tp /Se Lindskär Saknas
Hammersta hg Långläppen ägomark Ludvigsberg lht Linsänke odlad äng
Hammersta hg Långtäppan ägomark Lugnet bgd Lisöfjärden vik
Hammersta hg Långudden udde Lugnet lht Ljusklubben(?) holme
Hammersta hg Långängen ägomark Lugnet lht Loglöten åker
Hammersta hg Låshäll kobbe Lukastorpet bebyggelse Lortgrundet grund
Hammersta hg Låskläppen kobbe Lund hgd Lorthamn vik
Hammersta Saknas /Se Låsudd udde Lund gård Lumpen gärde
Hammersta säteri /Se Låsudden udde Lyktan stuga Lunda strömmar sund
Hammersta hgd /Se Låsudden udde Långholm ställe Lusmentet (?) vik
Hammersta hgd /Se *Lägningsbådar holme Långholm gårdar Långa Hällen skär
Hammersta hgd /Se Lässmyran ängsmark Långholm bebyggelse Långbälingen holme
Hammersta by /Se Lökviksholmen, Norra o. Södra holmar Långholmsnäset ställe Långbälingen holme
Hammersta gd /Se Lökvikholmen, Norra ö Långholmsnäs torp Långholmarna holmar
Hammersta by /Se Lökvikholmen, Södra ö Långudden fiskarstuga Långkärr sankmark
Hamnvik gd /Se Lökviksholm, N. o. S. holmar Lästmyran(?) lht Långnelbådan (?) skär
Himmelsö gd Lökvikshäll, N. holme Lökvik ställe Långsjön insjö
Hjälmrum tp /Se Lökviks norra häll kobbe Lökvik torp Långsudden Saknas
-hult eled i bebn /Se Lökviks södra häll holme Löt ställe Långsudden udde
Hultö gd /Se Lökviks södra häll kobbe Lövhagen ställe Låshäll skär
Hultö, se Fagerhult gd Lötberget berg Lövhagen lht Låsudd udde
?Häringe hg Malhult ö /Se Lövhyddan lht Låsudd udde
*Hässleby försvunnen gård Malhuvud del av ö Lövlund lht Låsudd udde
*Hässleby försv. gd Malhuvud ö /Se Lövsta torp Läggningsbådarna skär
-inge eled i bebn. /Se Malhuvud ö /Se Lövstafors lht Länsman sten
Jursta by Malhuvud bergformation /Se Lövstalund lht Lökvik hamn ankarplats
Jursta by Malhuvuds grotta grotta Malhuvud bgd Lökvikholmen, Norra holme
Jursta by *Malviken vik Malhuvud gård Lökvikholmen, Södra holme
Jursta by Maren sjö Manhem lht Lökviksholmarna Saknas
Jursta by Maren sjö Marieberg lht Lökvikshäll Saknas
Jursta by Maren vik Mariedal eller Hålgatan förr hus Lökviks norra häll häll
Jursta by Maren sjö Marielund gård Lökviks södra häll skär
Jursta by Maren sjö /Se Marielund lht Lötåkern åker
Jursta by Maren sjö /Se Markustorpet torp Lötåkrarna åkrar
Jursta by *Marhuvud del av ö Mellanbacken förr torp, nu lht Malhuvud ö
Jursta by Mariaholmen holme Mellanberg torp Malingsberg berg
Jursta by *Marnsjön sjö Mellanberg ställe Mansberg holme
Jursta by Marskär holme Mellangården hmd Maren insjö
?Jursta by Marängen skogsmark Mellangården bgd Maren vattensamling
Jursta by Marängen terräng Milldal f. båtsmanstorp Mariaholmen holme
Jursta by Marängsviken vik Milldal ställe Marskär, L. o. St. Saknas
Jursta by Mellanströmmen sund Mossboda torp Marängen odlat område
Jursta Saknas /Se Mellsten ö /Se Muskva Saknas Marängsviken vik
Jursta hgd /Se Mellsten ö /Se Muskvad bebyggelse Matses Både Saknas
Jursta by /Se Millingsmossen f.d. mosse Muskösund gård Mellanströmmen sund
Jursta by /Se *Milsten holmar Mälby gård Mittdälden åker
Järflotta gd /Se Mor Stinas vik vik /Se Natvik tp Mossberget berg
»kalstorp» = Karlsta? gd Muskan sjö Natvik torp Muskan insjö
Kalvö gård Muskan sjö Nederfors gårdar Muskån å
Kalvö gård Muskan sjö Neder-Kängsta hmd Myllavreten åker
Kaptensudden lht /Se Muskan sjö /Se Nedersittu torp, nu borta Myran gärde
?Karlsta gd Muskan sjö /Se Nicksta tp. Mårängen åkerstycke
Karlsta säteri Muskån å Nicksta torp Måshällen skär
Karlsta gd /Se Mysan = Mysingen havsfjärd /Se Norrbro ställe Måshällen häll
Kjellberga, se Källberga gd Mysingen fjärd Norrbro torp Måshällen häll
Klastorp Saknas /Se Mysingen fjärd Norrby torp, nu nedlagt Måsknuven skär
Klastorp torp /Se Måshällen kobbe Norrgården ställe Måsknuven skär
Klockargården hus /Se Måshällen kobbe Norrgården hmd Måsskär skär
Klövsta by Måsknuven skär Norrgården bgd Mälby fjärden fjärd
Klövsta by Måsknuv ö /Se Norrgården bgd Märrkärren sankmark
Klövsta by Måsskär skär Norrgården Saknas *Namnlösarna skär
Klöfsta by Mälby triangelpunkt Norrhagen ställe Natviken del av Nynäsviken
Klövsta by Mälbyfjärden fjärd Norrlöt avs. Natvik vik
Klövsta by Mälsten, se Mellsten ö Norrsjälv gd Natvikudd Saknas
Klövsta by Märrkärren kärr Norrsjälv torp Nibblegorja gärde
Klövsta by Nibble ängar ägomark Norrström stuga Nickstaviken del av Nynäsviken
Klövsta by Nickstaviken vik Norrstyrningen ställe Nickstaviken del av Nynäsviken
Klövsta by Nordpolen grund Norräng stuga, nu borta Nordpolen sten
Klöfsta by *Nordviksholmarna, Små holmar Norsbol gård Norkan udde
Klövsta by Norra skogen skogsområde? Nybble bgd Norrka vik
Klövsta by Norra udden udde Nybble gård, f. komministerboställe Norra Strömmen sund
Klövsta by Norra udden udde Nybygget ställe Norrby holmarna holmar
Klövsta Saknas /Se Norrbyholmarna holme Nybygget torp Norrhagen åker
Klövsta gd /Se Norrskär holme Nybygget ställe Norrholmen del av Skeppsholmen
Klövsta by /Se Norrskär ö Nybygget torp Norrhällen skär
»kløwistum», se Klövsta by Norrviken vik Nyfors hmd. Norrskär skär
Kolbotten by Norrön ö? Nynäs säteri Norrskär holme
Kolbotten by Norviksfjärden (resp. Norrviksfjärden) fjärd Nynäs hgd. o. hållplats Norrängen åker
?Kolbotten by Norrviksfjärden fjärd Nytorp ställe Norrängsviken vik
Kolbotten Saknas /Se Norviks- (resp. Norrviks-) fjärden fjärd Nytorp förr torp, nu lht Norrön del av ö
Kolbotten gd /Se Norviks- (resp. Norrviks-) fjärden fjärd Nyvreten lht Norrösudd udde
Konäset Saknas /Se Norrängen ägomark Obarka bebyggelse Norrösudd del av udde
Konäset torp /Se Norrängsviken vik Ogesta hgd Norviken havsvik
?Kronoberg torp Norrön del av ö Ogesta gård Norviken vik
Kronoberg utgård /Se Norviken vik Oppstugan ställe Norvikfjärd Saknas
Krällinge torp Norviken vik Orrmor bebyggelse Norviks fjärden fjärd
Krällinge tp Norviksfjärden fjärd Oskarsborg lht Norviksholme holme
Krällinge tp /Se *Nummelö ö Ottinge bebyggelse Norvikträsk Saknas
Krällinge lht /Se *Nyhamn fjärd Oxeludden »bondställe» Notberget berg
Krällinge torp /Se *Nyhamn, Inre vik Oxeludden bebyggelse Nottarö Saknas
Krällinge torp /Se *Nyhamn, Inre vik Palmsta gd Nyhamnsfjärd fjärd
Kullsta tp /Se *Nyhamn, Yttre fjärd Palmsta förr torp, nu lht Nynäsviken vik
Kyrkhagen tp /Se *Nynäslandet Saknas Petersberg lht Nytäppan åker
?Källberga by Nynäsviken vik Petersborg stuga, nu borta Nyängen gärde
Källberga by Nynäsviken vik Prästgården Saknas Näsudden udde
Källberga by Nynäsviken vik Prästhagen lht Näsängen ängsmark
Källberga by /Se Nåttarö ö /Se Prästtorpet ställe Näsängsberget Saknas
Källberga gd /Se Nåtarö ö /Se Prästtorpet torp Näsängsudd Saknas
Känksta by Näsingsbergen bergsområde Rappsta ställe Näsängsviken plats
Kängsta by Oges sten fornlämning Rappsta torp Näsängsviken vik
?Kängsta by Olovssundet sund /Se Rassa ställe Nötholmsviken vik
?Kängsta by Olångsund sund Rassa gård Olkudden udde el bg.
Kängsta by Olångsundet sund /Se Rejmans lht Olångsund (?) sund
Kängsta by Oxbrink brant knös /Se Rissle torp, nu nedlagt Olångsund sund
Kängsta gd *Oxelön ö Rosenborg bebyggelse Ormkärret täppa
Kängsta by /Se Oxlö, Yttre ö /Se Rosenhill ställe Ormmår ängsmark
Käringboda gdar /Se *Oxudden udde Rosenhill hmd Orrholmen holme
Körunda hg /Se Pershäll kobbe Ruda bebyggelse Orrholmen holme
Körunda hg *Pikholmarna holmar Ruda torp Paltmaren sumpmark eller vattendrag
Körunda hg /Se Plogen åkermark Rudan ställe Pers Häll »holme»
Körunda hg Porskärret kärr Ryttartorpet torp Pershäll häll
Körunda hg Prästbacken backe /Se Råholmen torp Pigbåden Saknas
Körunda hg /Se Prästens kvarn kvarn /Se Råholmen ställe Pigbådan både
Körunda hg Puttes holme holme Ränniln torp Ploglandet gärde
Körunda hg Pålviken vik Rännilstugan bebyggelse Plåten gärde
Körunda gd *Ramklåven, L. holme Rättartorp ställe Porskärret kärr
Körunda gd Ramklöv, L. holme Rättartorp förr torp, nu lht Pottåkern åker
Körunda gård Ramklöv, St. o. L. holmar Rödkärret torp Proviantudden udde
Körunda gd Ramsen, se Norrön del av ö Rödkärr ställe Prästgårdsgorja gärde
?Körunda herrg. *Ramsklövshamn hamn Römyra förr hus Prästhatten udde
Körunda gård /Se *Ramlövsknölen grund? Rösängen ställe Pålsand inskärn.
Körunda herrgård /Se Rassa Hemviken vik Rösängen torp Pålsandsudde udde
Landberga förr tp /Se Rassa näs udde Sagden utjord Pålviken vik
Laxholm gård Rassa träsk tjärn Saltholmen torp Päronholmarna holmar
Laxholm gd Rassa vikar sjöområde Sandbrink lht Ramklöv, St. o. L. holmar
Laxholm förr gd Rosenlund ägomark Sandhagen stuga Ramklöv skär
Laxholm gd Rostkällsviken vik Sandskär stuga Ramklövsten skär
Laxholm gd Roxen grund Sandskär ställe Rassaträsk vattendrag
Laxholm gd Roxen kobbar Sandstugan lht Rassa vikar vikar
Lida, Stora, eller Lidatorp gård Roxen öar Sandstugan, Norra lht Rink åkermark
Lida, Stora gd Rumpröset udde Sandtorp stuga Rissekhagen hage
Lida, Stora gd /Se Rumpsaxvikar vikar Sandviken stuga Rockärmen åker
Lidatorp gd *Rutunäs udde Segerfors hmd Rostgärdet gärde
?Lidatorp gd Ryssbacken backe? /Se Segerslund lht Roxen skär
Lidatorp gd /Se *Råbelholmen holme Segersäng torp Roxen skär
Linsänket borttaget torp /Se ?Råholmen holme Segersäng station järnvägsstation Rumpröset, Inre, Yttre holmar
Lisseläng beb. /Se ?Råholmen holme Segersäng gd Rumpröset skär
Litselängen, se Lisseläng beb Råholmen holme Settermanstorp båtsmanstorp Rumsaxviken? Saknas
Löt ortn.el. /Se Råholmen holme Sittesta bgd Rumpsaxvikar(?) vik
Manstad gd? Råholmen holme Sittersta by Rundklubben skär
Marielund lht /Se Råholmen holme Sittesta gårdar Rundklubben skär
*Morsunda Saknas *Råholmen, Lilla del av Råholmen Situna bebyggelse Rundklubben skär
Morsunda kyrkoherdeboställe /Se *Råsten kobbe Sittu by Rundstycket gärde
Mossboda tp /Se Rödkläppan holme Själv gårdar, nu borta Ryholmsudden Saknas
Muskösund gd /Se Rödkärret ägomark Själv gd Råholmen Saknas
Muskösund gd /Se Röko kobbe /Se Sjöberg lht Råholmen holme
Muskösund kyrkoherdeboställe /Se Rökö ö Sjöströmstorp båtsmanstorp Ränniln vik
Mälby gd Rönnklubben kobbe Sjövik lht Rödkläppen skär
?Mälby by Rönnklubben holme Sjövik lht Rödkläppshällen Saknas
Mälby by Rönnskär udde Sjöudden lht Rödskär Saknas
Mälby gd /Se Saltholmen udde Sjövreten lht Rönnklubben holme
Nederfors gdar /Se Saltängen ägomark Sjövreten, Norra bebyggelse Rönnskär holme
Nibble komministerboställe *Sand udde Sjövreten, Norra lht Rösängs norra viken vik
Nibble komminister- o klockarboställe Sandskär holme Sjöängen bgd Rösängs södra viken vik
Nicksta tp /Se Sandskär, Stora holme Sjöängen bebyggelse Röudd Saknas
Norrvik gd /Se Sandskär holme Skeppargården eller Tegelslagartorpet bebyggelse Sagdbacken backe
Norsbol gård Sandskär (resp. Sandskär, St.) holme Skeppsholmen, Norra gård Sagden åkermark
Norsbol gd /Se Sandskär holme Skeppsholmen, Södra gård Sagdhagen hage
Nybble gd /Se Sandskär skär Skisna bebyggelse Saltholmsviken vik
Nynäs hgd Sandskär, Lilla skär Skoga förr torp Sandfjällen gärde
Nynäs hg Sandskär, Stora skär Skogshyddan lht Sandhamnsmaren vattendrag el. sankmark
Nynäs hg /Se Sandskärsudde udde Skogshyddan lht Sandskär skär
Nynäs hg Sandskärs udde udde Skogstäppan lht Sandskär »holme»
Nynäs hg Sandviken vik Skogsäng ställe Sandskär, Lilla holme
Nynäs hg /Se Sandviken vik Skogsäng förr torp, nu lht Sandskär, Lilla skär
Nynäs hg Sandviken vik Skomakartorp ställe Sandskär, Lilla skär
Nynäs gd Sandviken vik Skomakartorp förr torp, nu lht Sandskär, Stora holme
Nynäs hg Sandviksudd udde Skräby bebyggelse Sandskär, Stora holme
Nynäs hg /Se *Sankta Helena källa källa Skysslan ställe Sandskär holme
Nynäs hg Segersäng gärda /Se Skysslan torp, nu nedlagt Sandskär Saknas
Nynäs hg Segersängen naturnamn /Se Skysslan förr torp Sandskärshällorna skär
Nynäs hgd Simstället sund Skäringe gård, numera borta Sandviken vik
Nynäs gd Sittunaviken vik /Se Skäringe bebyggelse Sandviken vik
Nynäs hgd Sitta-udde udde Skäringstorp eller Skiringstorp bebyggelse Sandviken vik
Nynäs hg Sittuviken vik Sköndal ställe Sandviksudd udde
Nynäs hg Själhäll kobbe Sköndal lht Sandviksudd udde
Nynäs hg Sjögärdet ägomark Slåängen lht, avs. Sandåkern åker
Nynäs hg Sjöknuven berg med fornborg Slängkrok lht Sandåkrarna åker
Nynäs herrg. Sjöudden udde Släta ställe Segersängen gärde
Nynäs hg Sjöängen åkermark Slätta gård Sikhällen skär
Nynäs hg *Skaklubborna holmar Smedstorpet bebyggelse Simpgrynnan skär
Nynäs hg Skalklubbar holmar Snarberga torp Simpgrynnan grund
Nynäs herrg. Skalklubben, Lilla kobbe Sofielund stuga Simpgrynnan skär
Nynäs, se även Bälige sn hrgd? Skalklubben, Stora ö m. triangelpunkt Sofielund lht Sittu viken vik
Nynäs hg Skalkvik vik Solbacken ställe Sittu äng äng
Nynäs hrgd.? Skarpskär holme Solbacken, Lilla torp Situnaviken vik
Nynäs hg Skepparviken vik Solbacken, Stora torp Själbåden skär
Nynäs hg Skeppsholmen del av ö Solberga förr gård Själhällen skär
Nynäs hg Skeppsholmen udde Solberga förr torp Själhällen holme
Nynäs säteri /Se Skeppsholmen udde Solelid lht Själhällen skär
Nynäs Saknas /Se Skeppsholmen udde Solhäll lht Själhäll häll
Nynäs gd /Se *Skinsholm udde Solkojan lht Sjöknuven gärde
Nynäs gods /Se Skjuthällen kobbe Solrosen lht Sjöknuven berg
Ogesta säteri Skogsängen skogsmark Solsa gård Skaftet åker
Ogesta Saknas /Se Skogsängstäppan ägomark Solskenet lht Skalklubbarna skär
Ogesta gd /Se Skomakaren kobbe Solvik lht Skalklubben, L., St. »holmar»
Ogesta herrgård /Se Skomakarholmen holme Springartorp bgd Skalklubben, Lilla (?) holme
Ogesta säteri /Se Skorvan holme Springartorp rå och rör Skalklubben, L. kobbe
Oppeby, se Uppeby gd Skorvan holme Starrhagen bebyggelse Skalklubben (?), Stora holme
Oppsittu torp /Se Skrakvecken vik Stenarp lht Skalkvik Saknas
Orrmor beb /Se Skramsö Lilla ö Stenbacken bondställe, sedan lht, nu borta Skallhagen hage
Ottinge beb /Se Skramsö, St. ö Stenbrink bgd Skallhagen hage
Oxeludden beb /Se Skramsö, Stora ö Stenbrink torp Skarpskär holme
Oxlö, se Yxlö gd Skramsö, Stora ö Stenhamra lht Skarptäppan åker
Prästtorp tp /Se Skramsösund, Norra sund Stensvik ställe Skeplingen sankmark
Rappsta torp /Se Skramsösund, Stora sund Stensvik torp Skepparviken äng
Rassa by Skramsösund sund Stensätra bebyggelse Skepparviken vik
Rassa by Skrapan fyrplats Stockbonäs gd Skeppsholmen holme
?Rassa by Skrapan holme Stockbonäs gård Skjuthällen skär
?Rassa by Skvallerhamn, Norra vik Storbacken förr torp, nu avs. Skogslöten åker
Rassa by Skvallerhamn, Södra vik Storholmen lht Skogsåkrarna åkrar
Rassa gd Skvallran udde Stormbacken stuga, nu borta Skomakaren skär
Rassa gd Skäringsholmen (resp. Skälingsholmen) holme Storviken tp? Skomakaren skär
Rassa beb /Se Skäringsholmen (resp. Skälingsholmen) holme Storviken torp Skorvan? skär
Rassenäs (numera Rassa?) beb. Skäringsholmen holme Strömslund förr torp Skramsö, Lilla holme
Rassenäs (numera Rassa?) beb. *Skärven holme Strömstugan lht Skramsö, Stora holme
»Risavi» beb. Skötkläppen holme Stymninge gård Skramsösund sund
»Risawij» försv beb. Slangholmen, Västra o. Östra holmar Stymninge, Norr utjord Skramsösund, Lilla sund
»Risswi» beb. Slangholmen, Ö. o. V. holmar Stymninge ställe Skramsösund, Stora sund
?Råholmen holme Slangholmen, Ö. o. V. holmar Stymninge, Söder utjord Skrapan skär
Sankta Britas kloster byggnadslämning /Se Slangholmen, Västra holme Styrgryt f.d. torp Skrapan skär
Segerfors hmd /Se Slangholmen, Östra holme Styrvik ställe Skrapan skär
Segerslund lht /Se Slekholmen holme Styvvik ställe Skrapan holme
Segersäng tp /Se Slåkärr ägomark Styrvik torp Skrapan skär
Segersäng järnvägsstation /Se Smultronholmen holme Styrviksnäs lht Skurberg berg
Segersängs station järnvägsstation /Se *Småholmarna holmar Styvik (Stora) gård Skuthamn vik
Segersängstorp förr torp, nu gård /Se Solbackskärr ägomark Styvik, Lilla lht Skvalgropen skär
Sittesta by *Solbergsholm holme Styvik bebyggelse Skvallerhamnen skär
Sittesta by Solbergsholmen holme Sumpen torp Skvallerhamn, Norra vik
Sittesta by Somtorn holme Sumpen lägenhet Skavallerhamn, Södra vik
Sittesta by Somtorn kobbe Sund tp? Skvallerholmarna holmar
Sittesta by Spökroken (el. Spökkroken) kurva /Se Sund torp Skvallran »holme»
Sittesta by Stackviken vik Svedvik tp Skvallran skär
Sittersta Saknas /Se Stadsbergsknuv triangelpunkt Svedvik torp, nu nedlagt Saknas skär
Sittesta Saknas /Se Staket terräng Svendal lht Skälingsholmen holme
Sittesta by /Se Starrviken vik Säby ställe Skäringsholmen holme
Sittesta gdar o. by /Se *Stedsholmen holme Säby gård Skäringgärdet gärde
Sittesta Saknas /Se Stegelholmen (resp. Stegholmen). N. holme Säftholmen tp. Sköttkläppen skär
Situna Saknas Stegholmarna holmar /Se Säftholmen torp Slangholmarna Saknas
Situna gård /Se Stockbonäsholmar, se Sandskärsudde udde Sänke? ställe Slangholmen, Västra holme
Situna by /Se *Stockbonäsholmar holmar Söderby ställe Slangholmen, Östra holme
*Sittuna f.d. by /Se Stora klubben kobbe Söderby gård Slekholmen Saknas
Sittun beb /Se Storbacksviken vik Söderbytorp bebyggelse Slekholmen holme
Själv by Storholmen holme Södergården ställe Slekholmen skär
Själv, Norra o Södra byar Storholmen udde Södergården bgd Smedens holme(?) holme
Själv by Storholmen holme Södergården bgd Snickarängen gärde
Själv by Storsundet sund Södergården ställe Sockenberg bg?
Själv by Strömskär holme Söderhagen ställe Solbergsholmen holme
Själv by Strömskär holme Söderhagen torp Somtorn holme
Själv gdar Strömskär holme Söderhamn lht Somtorn(?) skär
Själv gdar Strömskär holme Söder-Kängsta hmd Somtornsströmmen sund
Själv by Strömskär skär Södersjälv torp Sprängan gärde
Själf by Strömskärssund sund Söderstugan Saknas Spybacken backe
Själv by Styran, Västra sjö Söderstugan torp Stackviken vik
Själf by Styran, Västra sjö /Se Söderäng stuga, nu borta Stafsängen gärde
Själv by Styran, Östra förr sjö Söderäng torp Stanklövsberget Saknas
Själv by Styran, Östra f.d. sjöbotten Sörgården hmd. Starrhagen åker
Själv by Styran, Östra sjö /Se Sörvik lht Starrtäppa ?åker
Själv Saknas /Se Styran sjöar /Se Tallbacken lht Starrvik vik
Själv gd /Se Styran, V:a o. Ö:a sjöar /Se Tallberget lht Stegholmarna Saknas
Själv gd:ar /Se Styrgryt terräng Tallbo lht Stegholmen Saknas
Själv f.d. by /Se Styro(rna) sjöar /Se Tallholmen lht Stenar, Bruna »holmar»
Själv gd /Se Styviken vik Tattmar ställe Stenbacks vik vik
Sjöudden lht /Se Styviksudd udde Tattmar torp Stenkroken, Norra vik
Skysslan förr torp /Se Stångudden udde /Se Tomtebo lht Stenkroken, Södra vik
Skyttsland förr torp /Se Sumpholmen ö Tomthagen bgd Stenkulla bukt
Skälv by /Se Svalgrund holme Torp ställe Stockbonäsviken del av Nynäsviken
Skälv Saknas /Se Svalgrund kobbe Torsvik förr torp Stockkärret kärr
Skälv by /Se Svartbodan, se Lökviks södra häll holme Torsviken gd? Storholmen holme
*Skinnaretorp Saknas Svartbåden kobbe Tottnäs gård Storkrok åker
Skinnaretorp beb Svartfjärden fjärd Tranberg ställe Storsundet sund
Skælff, se Själv by Svarthålet sund Traneberg torp Storviken vik
Skäringe gd *Svaskär (?) holme Trasthammar ställe Storängen odlad mark
Skäringe gd /Se Svedviksholmen holme Trasthammar torp Strömholmarna holmar
Skäringe gd (nedlagd) /Se Svedviksholmen holme Trädgårdstorpet bebyggelse Strömholmen, L. o. St. Saknas
Skäringe bebyggelse /Se Svinryggen höjdsträckning Uggletorp förr torp Strömskär Saknas
Slängkrok lht /Se Sågviken vik Uppeby ställe Strömskär Saknas
Sockenstugan hus /Se Såtholmen holme Uppeby gård Strömskär holme
Solberga gård Säby holme holme Uppsittu torp, nu borta Strömskärsgrynnarn »holme»
Solsa gd Säftholmen holme Utterklöv torp Strömskärssund sund
Solsa gd /Se Säfholmen Saknas Vaktberget st. Styran insjö
Solsa gd /Se Säftholmen holme Valla gård Styviken vik
Solsa by /Se ?Säftholmen holme Valla gd Styvikudd udde
Solsa gd /Se ?Säftholmen holme Valla krog förr krog Stångskär holme
Spring(ar)torp beb /Se Säftholmen udde? Valsjö ställe Stångudde(n) udde
-sta eled i bebn /Se Säftholmen holme /Se Valsjö gård Sumpen äga
Stensvik tp /Se Säftholmshällorna kobbar Valsjögrind stuga Sumpholmen Saknas
Stockbonäs gård Säftholmsström sund Valsjöhagen torp Sundholmen holme
Stockbonäs gd /Se Säftholmsviken vik Valsjö station järnvägsstation Sumpholmarna skär
Stormbacken stuga nu borta /Se Sängholmen holme Vansta gård Sumpholmen holme
Stymninge by Sängholmen holme Vansviken lht Sunden sund
Stymninge by [Sæweholm] Saknas Vansviken torp Sundsplogen gärde
Stymninge by [Säveholm] Saknas Vasshammar bgd Svalgrund holme
Stymninge by Söderskär skär Vasshammar bebyggelse Svalgrund holme
?Stymninge by Södertörn halvö Vatthagens torp förr hus Svanvik äng
Stymninge by Söderängshalsen ägomark Vedbacken förr torp Svartbådan häll
Stymninge by Söderängsviken vik Vidby by Svartbådan skär
?Stymninge by Södra gärdet ägomark Vidby gårdar Svartbådarn? skär /Se
Stymninge Saknas /Se Södra strömmen sund Vidbydal lht Svartenskärr »täppa»
Stymninge gd /Se Söderängsviken vik Vidbylund lht Svartskåren skär? /Se
Stymninge beb /Se Tallholmen holme Vidbynäs ställe Svartsvik inskärn.
Stymninge bebyggelse /Se Tattmar ö Vidbynäs förr torp, nu eget ställe Svartsvik vik
Stymninge gd /Se Tattmarsström sund Vika utjord Svedviksholmen Saknas
Stymninge gd /Se Timmerskär holme Viken lht Svinvreten »täppa»
Stymninge gd /Se Timmerviken vik Viks ställe Syltan utj.
Styrvik lg /Se Tjuvkroksviken vik Viksten strömmingsfiske Såtholmen Saknas
Styrvik torp /Se *Torsboviken vik Viksäng torp Såtholmen holme
Styrvik tp /Se Torsholmarna holmar Vilhemsberg förr torp, nu fiskarstuga Såtholmen Saknas
Styvik beb /Se Torsviken vik Vindsberg stuga Säftholmsström sund
?Sund torp Torsviken vik Vineberg ställe Säftholmsudden udde
Sund torp /Se Tottnäs udde udde Vissan förr torp, nu ängsmark Sälbådan övervattensbåde
[Swedersøø] gd Traneberg terräng Vreta bgd Sälldalsvreten vik
?Säby gård Trappiga bergen bergsområde Vreta bebyggelse Sängholmen, Lilla holme
Säby gård Trindhällar kobbar Vretaberg lht, nu borta Sängholmen Saknas
Säby gd *Trumman holme Vretafors lht Sängholmen Saknas
Säby gd Trumman kobbe Vretstorp lht Sängholmen holme
Säby gd Trädgårdsviken vik Vårdbergtorp ställe Sängholmen holme
Säby gd Träskholmen holme Vårdbergstorp torp, nu avs. Sänghällen skär
Säby gd Träskhällen, Lilla holme Vårdkasberget st. Söderholmen del av Skeppsholmen
Säby gård Träskhällen, Stora holme Väsenhus torp Söderskär Saknas
Säby gd Tullberget berg Västerhus torp Söderskär holme
Säby gd *Täkra (?) holme Västervik ställe Söderängsviken vik
Säby Saknas /Se Tärnhällen kobbe Västervik gård Södra Strömmen sund
Säby gd /Se Tärnmossen mosse Västervreten bebyggelse Tallholmen holme
Säby gård /Se Utkiksberget höjd Ytterklöv ställe Tattmar (holme? el.) udde
Säby gd /Se Utterberget berg /Se Yxlö gårdar Tattmar holme (!)
?Säftholmen holme *Vakboholm holme Åby by Tattmarn, Lilltattmarn sjö
Säftholmen tp Valsjön, St. sjö Åby by, nu borta Tattmarsström sund
Säftholmen gd Valsjön sjö Åbylöt torp Tattran skär
Sänket numera borttaget torp /Se Valsudden udde Ådala bgd Tattran skär
Sänket (förr Linsänket) tp /Se Valsviken vik Ådala rå och rör Tattran skär
?Söderby gård Vamklubb holme Ådudden gd Tegelviken vik
Söderby gård Vamklubb holme Ådudden torp Tegängen gärde
Söderby by Vansviken vik Åkersberg lhttr Timglaset gärde
Söderby by *Vibyfjärden fjärd Åkerslund stuga Timmerskär holme
Söderby gd Vidbyfjärd fjärd Åttingstorp båtsmanstorp Timmerviken inskärn.
Söderby gd Vidsjöholmen holme Älby bgd Timmerviksudd udde
Söderby gd *Viken Maringen vik Älby gårdar Tjyvkrok Saknas
Söderby gd Vikholmarna holmar Älby, Lilla bebyggelse Tjärdalsudd Saknas
Söderby gd Vikholmen holme Älbylund lht Tolvskillingen gärde
Söderby gd Vikingaborgen fornborg Älgviken hållplats Torsholmarna holmar
?Söderby gd Viksandsholmarna holmar Älvstavik lht Torsholmarna holmar
Söderby gård Viksandsholmen holme Ändan bebyggelse Torsholmarna Saknas
Söderby hg Viksten strömmingsfiske Ängsvik ställe Torsholmen Saknas
Söderby Saknas Viksten strömmingsfiske Ängsvik torp Torsviken vik
Söderby gd Viksten ö Ängsö lht Tottnäs strömmen sund
Söderby gård Viksten, N. o. S. holmar Örn torp Tottnäs udde udde
Söderby gd /Se Viksten, Norra o. Södra holmar Ören torp Trappiga bergen berg
Söderby gd Viksten, N. o. S. holmar Ören ställe Trehörningen ö
Söderby gd Viksten, N. o. S. holmar Ösmo skolhustomt, se 1 Djursnäs skola Saknas Trindhällarna skär?
Söderby gd /Se Viksten, S. o. N. holmar Ösmo station järnvägsstation Trindhällor skär
Tingsta, se ?Kängsta by Viksten, Norra kobbe Ösmofors lht Trindhällor hällar
-torp eled i bebn. /Se Viksten, Södra holme Österby ställe Trumman skär
Tottnäs gd Viksten skär /Se Österby torp Trädgårdsholmarna Saknas
Tottnäs gd /Se Vimossen f.d. mosse Österäng torp Trädgårdsviken vik
Ukelsund gård /Se Vinsberget triangelpunkt Österäng ställe Träskholmen holme
Uppeby by Vretängen ägomark Överfors by Träskhällen, Lilla häll
Uppeby by Vålberget berg /Se Överfors gårdar Träskhällen, Stora skär
Uppeby by Vålberget berg /Se   Tungåkern åker
Uppeby by Våmklubben holme   Tvärbommen plats
Uppeby gd /Se Våmklubben holme   Tånglöt gärde
Utterklöv (=Ytterklöv) beb. /Se Vårdberget bergsområde   Tärnhällen häll
?Valla hg *Ykelön ö   Tärnknäppen holme
Valla hg Yxelöhn, se Yxlö ö   Tärnmossen mosse
Valla hg Yxelön, se Yxlö ö   Udden, Södra Saknas
Valla hg Yxelön ö   Utkiksberget berg
Valla hg Yxelön ö   Utloppsklubbarna skär
Valla hgd Yxelön ö   Utloppsklubbarna skär
Valla hgd Yxelön ö   Utloppsklubben, Norra skär
Valla hg Yxelön ö   Utloppsklubben, Södra skär
Valla hg Yxlö ö   Utterviken havsvik
Valla hg Yxlön ö   Uttervikskällan Saknas
Valla hgd Yxlö ö   Valla mossen mosse
Valla hgd Yxlö (resp. Yxelön) ö   Valnötshällarna ö?
Valla hgd Yxlö ö   Valsbådarn? skär
Valla hg Yxlö ö /Se   Valsbådan skär
Valla hg Yxlö kanal sund   Valsjön sjö
Valla hgd Yxlösundet sund   Valsjö maren Saknas
Valla hgd Yxlö Södra triangelpunkt   Valsjö sjön Saknas
Valla Saknas /Se Yxlö ö /Se   Valsudd udde
Valla Saknas /Se Yxlö ö /Se   Valsudd udde
Valla gd /Se *(Yxkull)sand udde   Valsudden udde
Valsjö hg Yxlösund sund /Se   Valsviken vik
?Valsjö hgd *Ådefjärden fjärd   Vallsviken vik
Valsjö hg Ådfjärden fjärd   *Vamle skär?
?Valsjö hgd Ådfjärden fjärd   Vargåkern åker
?Valsjö hg Ådfjärden fjärd   Vansviken vik
Valsjö hgd Ådfjärden fjärd   Vansviksudd udde
Valsjö herrgård Åfierden, se Ådjärden fjärd   Vansvikudd udde
Valsjö gd *Åfjärden del av fjärd   Vatthagen gärde
Valsjö hg /Se *Åholmarna holmar   Vatthagsängen gärde
Valsjö gd Ålviken vik   Widsjöholmen Saknas
Valsjö hg Åmhällar hällar? /Se   Vidängen gärde
Valsjö hg Åmmudden udde /Se   Vikholmarna holmar
Valsjö hg Ångbåtsholmen holme   Vikholmen holme
Valsjö hg *Åsen holme   Viksandsholmen holme
Valsjö hgd Älgudden strandområde   Viksands holmarna holmar
Valsjö hg Älviken sjö /Se   Viksandskärret Saknas
Valsjö gd Älvudden udde   Viksten skär
Valsjö hg Älvviken sjö   Viksten, Norra holme
Valsjö hg Älvviken sjö   Viksten, Södra holme
Valsjö hg Äspskär skär   Vimossen mosse
Valsjö hg *Ömsholmarna holmar   Vindsberg (triangelpunkt), bergshöjd
Valsjö hg Örhäll skär   Vreten, Norra »täppa»
Valsjö hg Örnäs udde udde /Se   Våmklubben skär
Valsjö gd /Se Örudden udde   Våmklubben skär
»valsøø», se Valsjö gd Örvad, Södra vik   Våmklubben kobbe
Vansta hg *Ösmalandet område   Vårdberget Saknas
Vansta hg *Ösmolås holme   Vårdkaskärret täppa
Vansta hg Österstyran, se Styran, Östra förr sjö   Våtsegen gärde
Vansta hg Öxla, Inre ö /Se   Yttre Ekhamnen bukt
Vansta hg     Yttre hällorna hällar
Vansta hg     Yxlö ö
Vansta hg     Yxlö ö
Vansta gd     Yxlö, Inneryxlö Saknas
Vansta herrg.     Yxlö, Ytteryxlö Saknas
Vansta gd     Yxlö lås udde
Vansta hg     Yxlö sundet sund
Vansta hg     Ådfjärden fjärd
Vansta hg     Ådhällen Saknas
Vansta hg /Se     Ådudden, Lilla udde
Vansta gd     Åkermarken vik (!)
Vansta gd     Ålgärdet ?vik
Vansta hgd     *Åmhällarna Saknas
Vansta gd     Åmhällor hällar
Vansta Saknas /Se     Åmudden udde
Vansta gd /Se     Ångbåtsholmen holme
Vansta gd /Se     Ångbåtsholmen holme
Vansta gd /Se     Åtelega gärde
*Wetaby Saknas     Älbogorja gärde
Vidby by     Älviken insjö
?Vidby by     Ängnan gärde
?Vidby by     Ängsviken vik
Vidby Saknas /Se     Ängelbergen berg
Vidby gd:ar /Se     Ärgudden, Härgudden? Saknas
Vidby by /Se     Ärnesvik(?) vik
Videby by /Se     Äspskär holme
-vik eled i bebn /Se     Äspskär holme
Vilhemsberg förr tp, nu fiskarstuga /Se     Äspskär skär
Vineberg beb /Se     Örhäll häll
Virginieberg beb /Se     Örhäll skär
Vret ortn-el. /Se     Örhällen »holme»
Vårdbergstorp tp /Se     Örn område
Västervik gård     Örngrund grund
Västervik gd     Örudd udde
Västervik gård     Örudden Saknas
Västervik lht     Örudden udde
Västervik gd     Örvad, Södra vik
Västervik gd     Örvad, Norra vik
Västervik gård     Örvat, Norra (Örvadet?) vik
Västervik gd     Örvat, Södra, Örvadet? vik
Västervik gd     Östbänkin? bg?
Västervik gd /Se     Österängen vik(?)
Ytterklöv beb /Se     Öxesberget? Saknas
Yxlö by     Saknas vik
Yxlö by      
Yxlö gd      
Yxlö by      
Yxlö by /Se      
Yxlö by /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby kyrkoherdebost.      
Åby gd      
Åbylöt Saknas /Se      
Åbylöt torp /Se      
Åttinge bebyggelse /Se      
Älby by      
?Älby by      
?Älby by      
?Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby gd:ar      
Älby gd:ar      
Älby gdar      
Älby by      
Älby gdar      
Älby by      
Älby by      
?Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby by      
Älby Saknas /Se      
Älby gd:ar /Se      
Älby gdar /Se      
Älgviken järnvägsstation o. samhälle /Se      
Ändan numera nedlagt torp /Se      
*Ödhs mor (nu Ösmo) sn /Se      
Örn torp /Se      
Ösmohemmet hus /Se      
Ösmo station järnvägsstation /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.