ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Utö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 810 Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 1268
Utö ö och sn Abborrgrunden grund Utö socken socken Nummerförteckning förteckning
Utö ö o. sn Aborrstenen skär Bebyggelsenamn Saknas Nummerförteckning förteckning
Utö ö o. sn Albrokskär holme Utö församling Saknas Nummerförteckning förteckning
?Utö sn Albrokskär skär Utö socken socken Nummerförteckning förteckning
Utö ö och sn /Se Albrokskär skär /Se Aspö lht Nummerförteckning förteckning
Utö sn /Se *Alebrokeskär holme Aspö avs. Nummerförteckning förteckning
Byle gd /Se Alekrokeskär, se Albrokskär holme Backby hemman Nummerförteckning förteckning
Edesnäs hg Algrundet grund Backbyn gård, nu borta Nummerförteckning förteckning
Edesnäs(?) gård Alsundet sund Berget villaområde Nummerförteckning förteckning
Edesnäs gd /Se Apalviken, se Apelvikarna vikar Byle hemman Nummerförteckning förteckning
Ernviken lht /Se Apelvikarna vikar Byle gård, nu dedlagd Nummerförteckning förteckning
Långvik torp Apelvikarna vikar Dalstugan hus Nummerförteckning förteckning
?Norrby gd Apelviksgrunden grund Edesnäs säteri Nummerförteckning förteckning
Storby gd /Se Apelvikskubbarna kobbar Edesnäs gård Nummerförteckning förteckning
Träma gd Ararat grund Ekudden lht Nummerförteckning förteckning
Trema gd Aspön ö Ernviken lht Nummerförteckning förteckning
Träma gård Aspön ö Ernviken torp Nummerförteckning förteckning
Träma gd Aspö ö Fågelsången hus Nummerförteckning förteckning
Träma gd Aspön ö Fängelset hus Nummerförteckning förteckning
  Aspön ö Grundmar, Lilla torp Nummerförteckning förteckning
  Aspösunden sund Grundmar, Lilla torp Nummerförteckning förteckning
  Bakomshagen ängsmark? Grundmar, L. o. St. torp Nummerförteckning förteckning
  Ballriken, se Stora-Vallringen holme Grundmar, Stora torp Nummerförteckning förteckning
  Bastuberget berg? Grundmar, Stora torp Nummerförteckning förteckning
  Bastukullen berg? Gruvan gruvsamhälle Nummerförteckning förteckning
  Bastuviken vik Gruvviken torp Nummerförteckning förteckning
  Bergudden udde Hamnudden arrendegård Nummerförteckning förteckning
  Biörnholmen, se Stora Björn holme Hamnudden hemman Nummerförteckning förteckning
  Björskär holme Hotellet hotellbyggnad Nummerförteckning förteckning
  Björkskär holme Kom.bost. hemman Nummerförteckning förteckning
  *Björkskär möjl. udde Krokana hus Nummerförteckning förteckning
  Björn, St. o. L. ö o. holme Krokarna arrendegård Nummerförteckning förteckning
  Björn, Lilla ö Krokarne hemman Nummerförteckning förteckning
  Björn. Stora ö Kruthuset hus Nummerförteckning förteckning
  Björnbådan holme Kyrkan hemman Nummerförteckning förteckning
  Björnbådarna holmar Källvik torp Nummerförteckning förteckning
  Björnbådarna kobbe Källviken torp Nummerförteckning förteckning
  Björns skvallrorna holmar Lerstugorna hus Nummerförteckning förteckning
  Björnskvallran triangelpunkt Lugnet hus Nummerförteckning förteckning
  Blackamärrn bergsformation /Se Lågtäppan torp Nummerförteckning förteckning
  Blåbärsmossen mosse Lågtäppan torp Nummerförteckning förteckning
  *Bodan grund Långviken torp Nummerförteckning förteckning
  Bodskär holme Långviken torp Nummerförteckning förteckning
  Bodskär skär Mellsten strömmingsfiske Nummerförteckning förteckning
  Bodskär holme Mällsten bebyggelse Nummerförteckning förteckning
  Bodskär holme Måsknuven fyr Nummerförteckning förteckning
  Bodskär skär Mälsten strömmingsfiske Nummerförteckning förteckning
  Bodskär skär Mälsten strömmingsfiske Nummerförteckning förteckning
  Bodsundet sund Nederbyn, Västra förr gård Nummerförteckning förteckning
  Bokobben udde Nederbyn, Västra hemman Nummerförteckning förteckning
  Boskiäret, se Bodskär skär Nederbyn, Östra hemman Nummerförteckning förteckning
  *Boskär holme Nederbyn, Östra förr gård Nummerförteckning förteckning
  Boskär holme Norrbyn lhttr Nummerförteckning förteckning
  Boskär holme Norrbyn hemman Nummerförteckning förteckning
  Boskär skär Norrö lht Nummerförteckning förteckning
  Brandholmen holme Norrö avs. Nummerförteckning förteckning
  Brandholmen (resp. Brandskär) holme Nåttarö gård Nummerförteckning förteckning
  Brandholmen holme Nåttarö hemman Abborrgrunden kobbar
  Brandholmssundet sund Nåttarö, St. triangelpunkt Albroksgrynnan undervattensgrund
  Brantvarpet sund Paradiset, Lilla hus Albrokskär skär
  Bredkobben kobbe Paradiet, Stora hus Albrokskär kobbe
  Brotten terräng? Pintorp avs. el. lht Algrundet grund
  *Brundskär holmar Pintorp fiskarstuga Alhagen hemman
  Brunskär holme Prästgården komministerbosälle Allén vik
  Brunskär skär Ramsvik torp Allén vik(?)
  Brända bergen berg? Ramsvik torp Alstubben strand
  Bränneriviken vik Refstavik bostäder Alsundet sund
  Brännskär skär Rosengrens torp båtsmanstorp Alsundet sund
  Bykgruvan gruva Rosengrens torp f.d. båtsmanstorp Aluddsgrynnan undervattensgrund
  Bylebrunnskärr ägomark Ryssnäs torp Apelvik vik
  Bylegärdet ägomark Ryssnäset torp Apelvikarna vikar
  *Byskär holme Rånö säteri Apelviks grunden grund
  Byviken vik Rånö säteri Apelvikskubbarna kobbar
  Bålen kobbe Rånö hamn fiskarstuga Apelviks kärret sankmark
  Båtskåren vik Rånöhamn avs. el. lht Askkobbarna kobbar
  Båtskären skär Sandvreten båtsmanstorp Askkobbarna kobbar
  Båtsudden udde Sandvreten f.d. båtsmanstorp Aspö ö
  Båtviken vik Sjödal torp Aspön ö
  Bötsudden udde Sjödal torp Aspösunden sund
  Bötsudden udde /Se Sjövik lht Aspöängen äng
  Cigarren terräng? Sjövik avs. eller lht Backbygärdet åker
  Dalen dalgång Skogsbyn torp Backen undervattensgrund
  Dalkarlskärret kärr? Skogsbyn hemman Backbyängen åker
  Danske diupt = Danziger gatt Saknas Skolan skolhus Badstuvikarna vikar
  Danziger gatt sund Slottet hus Badviken vik
  Danziger gatt fjärd Sockenstugan hus Bakerstagärdet åker
  Danziger gatt fjärd Stenstugorna hus Bastuberget berg
  Djupudden udde Stentäppan hemman Bakerstagärdet åker
  Drottningstugan Saknas Stentäppan, Lilla torp Bastugrinden grind
  Drumbudden udde Stentäppan, Lilla torp Bastuhagen åker
  Drumbuddssand strandremsa Stentäppan, Stora torp Bastuåkern åker
  Dämbviken vik Storby hemman Bastukroken vik
  Edsudden, se Esudden udde Storbyn gård Bastukullen »holme» i åker
  Edudden udde Söderby hemman Bastutäppan åker
  *Eneskär udde Söderbyn torp Bastuviken vik
  Engsudden, se Örudden udde Torpet f.d. båtsmanstorp Björkskär holme
  Esudden udde Träma f.d. hemman Björkskär holme
  Esudden udde Träma förr gård Björn, Lilla holme
  Esuddsgrundet grund Trema bebyggelse Björn, Lilla kobbe
  Falludden, Inra udde Underskog bebyggelse Björn, Stora ö
  Falludden, Yttra udde Underskog hemman Björn, Stora holme
  Fansholmen udde Utö gruvor gruvsamhälle Björnbåden kobbe
  Finnholmen holme Utö qvarn väderkvarn Björnbåden både
  Finnholmen holme Vaktmästarbostaden hus Björndjupet vattenområde
  Finnholmssund sund Viktoria öarne avsöndringar Björnhamn vik
  Finnskogsberget berg? Västerbyn bebyggelse Björnsand vik
  Fiskehamn, Norra vik Västerbyn bebyggelse Björns skvallrorna kobbar
  Fiskehamn, Södra vik Västerbyn eller Backbyn hemman Björns skvallrorna kobbar
  Fjärdgrundet grund Västerbyn eller Backbyn bebyggelse Blackamärren naturformation
  Fjärdgrundet, Inre grund Västerbyn eller Storbyn hemman Blombergshage åker
  Fjärdgrundet, Yttre grund Västerbyn eller Söderbyn hemman Blåbärsmossen kärr
  Fjärdgrundet grund /Se Ålö hemman Bockudden udde
  *Fladet vik Ålö gård Bodskär kobbe
  Flatkobb kobbe Ängsholmarna avs. Bodskär kobbe
  *Flundrehamn vik Ängsholmarna avs. Bodskär skär
  Flyberget berg? Ängsholmen lht Bodskär skär
  Fläsklösan holmar Östermar torp Bodskär skär
  Fläsklösan holme Östermar torp Bodskärshamn vik
  Fläsklösan skär   Bodsundet sund
  Fläsklösan kobbe /Se   Bodsundet sund
  Fransholmen kobbe   Bodviken vik
  Furuholmen holme   Bodviken vik
  Furuholmen holme   Boskär kobbe
  Furuholmssundet sund   Brandholmen holme
  Furukubben, Norra kobbe   Brandholmen holme
  Furukubben, Södra kobbe   Brandholmen skär
  Fårskär udde   Brandholmssundet sund
  Fårskärsudd udde   Brandskär holme
  Gallkjusan åker /Se   Brantvarpet vik
  Galten kobbe   Brantvarpet vik
  Gammelhamn hamnvik   Bredkobben kobbe
  Gammelhamn vik   Bredkobben kobbe
  Gammelhamnsudd udde   Brottet, Västra gruva
  Gammelhamnsudd udde   Brottet, Östra gruva
  Gammelhamnsudd kobbe   Brunnsgrinden grind
  Gammelhamnsudde udde   Brunnsåkern åker
  Gjusskär holme   Brunskär holme
  Gjusskär (resp. Ljuskär) holme   Brunskär skär
  Gjusskär holme   Brända bergen berg
  Gjusskär holme   Brända udden udde
  Gjusskär skär   Bränneriudden udde
  Gjusskär skär   Bränneriviken vik
  Gjusskärsgrund grund   Bränngärdet åker
  Grenkullen kobbe   Brännskär kobbe
  Grundmar, Lilla ägomark   Brännskär skär
  Grundmar, Stora ägomark   Brännskär skär
  Gråskiär, se Kroka Gråskär holme   B.T. f.d. båtsmanstorp
  *Gråskär (eg. Grasskär) holme   Bygärdet åker
  Grönborgen holme   Bykgruvan gruva
  Grönborgen kobbe   Bykgruvan gruva
  Gula kobbarna grund   Bylebrunnskärr åker
  Gåsskär holme   Bylegärdet åker
  *Gåsskär holme   Byleängen åker
  Gåsskär skär   Byviken vik
  Gästvik vik   Byviken vik
  Göljan, Lilla vik   Byviken utvidgning av sund
  Göljan, Stora vik   Bådan både
  Göljan, Lilla o. Stora vikar /Se   Bådan båda
  Hagberget udde (berg)   Bådan undervattensgrund
  Hals udde   Bådan bränning
  Halsen, se Halsudden udde   Bådan undervattensgrund
  Halsudden udde   Båden bränning
  Halsudden udde   Båten kobbe
  Halsvik, Västra vik   Båten kobbe
  Halsvik, Östra vik   Båtsgården vik
  Hamnudden udde   Båtskåren vik, landningsplats
  Hamnudden udde   Båtsmanskärret kärr
  Hamnudden udde   Båtsudden udde
  Hamnuddängen ägomark   Båtviken vik
  Harviken vik   Bötesberget udde
  Hasselbacken terräng?   Bötsudden udde
  *Herregryndan grund   Bötsudden udde
  Herrskär holme   Bötsudden udde
  Herrskär holme   Dalkarlskärr kärr
  Herrskär skär   Dalkarlskärret åker
  Herrskärsfladen vik   Dalkarlskärrsbotten kärr
  Hjortholmen holme   Danziger gatt sund
  Holkviken vik   Danziger Gatt del av Östersjön
  Horsudden udde   Djupskåren dalgång
  Horsviken vik   Djupskårtäppan åker
  Hundudden udde   Djupudden udde
  Huvudklinten, Norra berg?   Drottning Kristinas grotta grotta
  Huvudklinten, Södra berg?   Drumbudd udde
  Hällen kobbe   Drumbudden udde
  Hällkroken kobbar   Drumbuddssand vik
  Hästarna kobbar   Drumbuddsand vik
  Hästholmen, se Rävnäsholmen holme   Dyngbryggan åker
  Hästholmsudden udde   Dämbviken vik
  Hästholmsudden udde   Edsviken vik
  Hästholmsudden udde   Edsudd udde
  Hästholmsviken vik   Edsudds grundet kobbe
  Hölasset udde   Ekoknölen undervattensgrund
  *Inre Gryndan grund   Edsviken vik
  Jonsgrund grund   Enbacken skogsdunge och åker
  Järnholmen holme   Enhagen skogsdunge
  Järnholmen holme   Ernvikholmen kobbe
  Järnholmsgrynnan grund   Ernviksjön sjöviste
  Järnholmssund sund   Esudden udde
  Kalkgrundet grund   Esuddsgrundet kobbe
  Kallhamn vik   Esuddshålet sund
  Kalvholmen holme   Esuddsviken vik
  Kalvholmen holme   Ettan åker
  Kalvudd udde   Falludden udde
  Kampudden udde   Falludden udde
  Kantarellholmen holme   Fannsholmen(?) udde
  Kapellsundet sund   Fansholmen holme
  Kapelluddbergen bergsområde   Femman åker
  Kapelludden udde   Finngrund bränning
  Kaskärr ägomark   Finngrundet grund
  Kasthålshällarna kobbar   Finnholmen holme
  Kasthålsudd udde   Finnholmen holme
  Kattbranten berg?   Finnholmssund sund
  Kavas häll kobbe   Fiskgjusdalen dalsänka
  Kinnekulle berg?   Fjärdgrunden kobbar
  *Kinskaholmen holme   Fjärdgrunden grund
  Klovskär holme   Fjärdgrundet grund
  Klovskär skär   Fjärdgrundet kobbe
  Kläppen kobbe   Fjärdgrundet, Inre grund
  Kläpphällen kobbe   Fjärdgrundet, Yttre grund
  Klövskär (resp. Klövskär, St.) holme   Fjärdsidan hemman
  Klöfskiär, se Klovskär holme   Flacket vattenområde
  Knappen, se Knapp, Stora o. Lilla holmar   Fladen, Norra flade
  Knicksand vik   Fladen, S. vik
  Knopp, Stora o. Lilla holmar   Fladen, Södra vik
  Knopp, Lilla kobbe   Fladen, Södra flade
  Knopp, Stora kobbe   Flatkobb kobbe
  Knösen kobbe   Flatkobb kobbe
  Kokgrytan vik   Flatkobb kobbe
  Korsby hage terräng?   Flunderhamn vik
  Korsby täppa åker   Flunderhamn vik
  Korshamn vik   Flunderuddarna uddar
  Korskobben kobbe   Flyn, Stora kärr
  Korskällan källa?   Fläsklösan kobbe
  Korsskär holme   Fläsklösan kobbe
  Korsskär (resp. Krosskär) holme   Fransholmen kobbe
  Korsskär holme   Fransholmen holme
  Korsskärssund sund   Främstagärdet åker
  Korsskärsudden udde   Furholmen holme
  Kroka Gråskär holme   Furuholmen kobbe
  Kroka Gråskär holme   Furuholmssundet sund
  Kroka Gråskär skär   Furukobbarna kobbar
  Kroka gärde ägomark   Furukubbarna kobbar
  Kråknäsrevlarna grund   Furukubbsundet, Lilla sund
  Kråknäsudden udde   Furukubbsundet, Stora sund
  Kubben skär   Fårskärsudd udde
  Kubben skär   Fårskärsudd udde
  *Kubbholmen holme   Gallkjusan åker
  Kullholmen holme   Galten kobbe
  Kullholmen holme   Galten, Lilla häll
  Kungsgrundet grund   Galten, Stora häll
  Kvarngrynnan grund   Galtsundet sund
  Kvarnkobben kobbe   Gammal Ryss Sund sund
  Kvarnkärr kärr?   Gammelhamn vik
  Kvarnkärrberget berg?   Gammelhamn vik
  Kvarnudden udde   Gammelhamn vik
  Kvarnviken vik   Gammelhamn vik
  Kyrkviken vik   Gammelhamnsudd udde
  Källviken vik   Gammelhamnsudd udde
  Källviken åker   Gammelhamnsudd(?) udde
  Källviksberget berg?   Gammelhamnsudde udde
  *Käringholmen trol. udde   Gammelhamnsudde, se Revnäsudden udde
  *Käringholm trol. halvö /Se   Gammelhamnsvikarna vikar
  Käringnäset näs   Gimmersundet sund
  Käringnäsvikarna vik   Gjusskär skär
  *Kärnholm trol. udde   Gjusskär holme
  Kärnholmen holme   Gjusskär kobbe
  Kärret åker   Gjusskär holme
  *Landfastudden udde   Gjusskärs grunden grund
  Lasses både grund   Grenkullen kobbe
  Laxvik vik   Grinden, Lilla grind
  Lerviken vik   Grisselhamn vik
  Liljebergsgruvorna gruva   Grisselskrubban berg
  Lilla Björn holme   Grisselviken vik
  Lillskiär, se Kubben skär   Gropen vattenområde (flack)
  *Lindholmarna (ev. Lundholmarna) holmar   Grunden kobbar
  Liusholmen, se Gjusskär holme   Grundmarsängen åker
  Liusskiär, se Gjusskär holme   Grunnborgen kobbe
  Ljungholmen holme   Grytsudden udde
  Ljungholmen holme   Gråfjärden fjärd
  Ljungholmen holme   Gråfjärdsgrund undervattensgrund
  Ljungholmsstenen häll   Grän(?) område
  Ljusskär holme   Gränn kobbar
  Ljusskär holme   Gränn kobbar
  Lorthålet vik   Gröna udden udde
  *Lungholmen holme   Grönborgen kobbe
  Lunsen udde   Grönborgen skär
  Lunsen berg (udde)?   Grönborgen holme
  Luraudden udde   Grönslätt strand med lövskog
  Lurgatan Saknas   Gubbens hål sund
  Lågland skär   Gubbensudde udde
  Lågland kobbe   Gubbtäppan åker
  Låglandsbåden skär   Gula knuven kobbe
  Låglandsbåden kobbe   Gula kobbarna kobbar
  Lågtäppan ägomark   Gustavsvik vik
  Långgrund grund   Gymene-Sund sund
  Långgrundet, se Låglandsbåden skär   Gymmersundet sund
  Långgruvan gruva   Gymmersundsbron bro
  *Långholmar holmar   Gålkobben kobbe
  Långholmen, se Långskär holme   Gårdkobb kobbe
  Långholmen holme   Gåsskär kobbe
  Långholmen (resp. *Långskär) holme   Gåsskär skär
  Långholmen holme   Gärdesgrinden grind
  Långkobbarna kobbar   Gärdet åker
  Långkubbarna kobbar   Gästvik vik
  Långskär holme   Gästvik vik
  Långskär holme   Gölen(?) grävd ränna
  Långskärs skate udde   Göljan, Lilla vik
  Långviken vik   Göljan, Lilla vik
  Långviken ägomark   Göljan, Stora vik
  Långviken vik   Göljan, Stora vik
  Långviknäs näs   Göljan, St. o. L. vikar
  Långviksfly sjö   Hagberget berg
  Läggningskobben kobbe   Hals udde
  Länsman kobbe   Hals? Saknas
  Löjskär holme   Halsen åker
  Löjskär holme   Halshamnarna vikar
  Löyeskiär, se Löjskär holme   Halsudde udde
  Löjskär skär   Halsvik, Västra vik
  Löjskärsfladen vik   Halsvik, Östra vik
  Majasvik vik   Halsvikarna vikar
  Mandråparen udde   Hamnen vik
  Maren vik   Hamngr. undervattensgrund
  Marhålet vik   Hamngrynnan undervattensgrund
  Marhålet vik   Hamnudden udde
  *Mellankobben holme   Hamnhaken undervattensgrund
  Mellsten ö   Hamnudden udde
  Mellsten ö   Hamnudden udde
  Mellsten ö   Hamnuddudden udde
  Mellsten ö   Harviken vik
  Mellsten ö   Harviken vik
  *Millankubben holme   Harvikshagen skog
  Morgonwijken, se Morängsvik vik   Harviksudden udde
  Morgonviksholmen, se Mormarhålskubben holme   Havet hav
  Mormagen udde   Havssidan del av Utön
  Mormarhål sund   Herrgrund undervattensgrund
  Mormarhålskubben holme   Herrgrynnan undervattensgrund
  Mormarhålskubben kobbe   Herrgårdsnäset landområde
  Mormors kubbe kobbe   Herrhålet skötlägge
  Morängsvik vik   Herrskär holme
  Morängsvik vik   Herrskär holme
  Munken skär   Herrskär skär
  Munkudde udde   Herrskärsudd udde
  Mynäs stenar triangelpunkt   Hjortholmen holme
  Mynäs stenar grund   Holkkobben kobbe
  Mynäsudd, Västra udde   Holmberget berg, »holme» i åker
  Mynäsudd, Östra udde med sjömärke   Holmgrynnan undervattensgrund
  Mysan = Mysingen havsfjärd /Se   Horsnäset, Lilla udde
  Mysingen fjärd   Horsnäset, Stora udde
  Mysingen fjärd   Horsudden udde
  Mysingsholm, Stora holme   Hummeltäppan åker
  Mysingsholm (resp. Mysingeholm) holme   Huvudklinten berg
  Mysingsholm (resp. Mysingeholm) holme   Hvitskärskubbar kobbar
  Mysingsholm triangelpunkt   Hällarna kobbe
  Mysingsholm, Lilla holme   Hällarna, Östra kobbe
  Mysingsholm, Stora holme?   Hällen häll
  Måsberget berg?   Hällkroken kobbar
  Måsbåden kobbe   Hässeldal skogsdunge
  *Måskarven holme   Hästgruvan gruva
  Måsknuven holme   Hästholmsudden udde
  Måsknuven holme   Hästholmsudden udde
  Måsknuven holme   Hästholmsviken vik
  Måsknuven skär   Hästudden udde
  Måsnufven, se Måsknuven holme   Hästviken vik
  Mällsten holme   Hölasset berg
  Mällsten ö   Jimmersundet sund
  Mälsten ö   Jonsgrund grund
  Mälsten holme   Jonsgrund kobbe
  Mälsten ö   Jonsgrund kobbe
  Mälsten ö   Judgropen sänka
  Mälsten ö /Se   Järnholmen holme
  Märrgraven sund   Järnholmen holme
  Mörkvik vik   Järnholmssund sund
  Nasknäsudd udde   Järnholmssund sund
  Nasknäsviken vik   Kalkgrundet grund
  Nederbygärdet ägomark   Kallhamn vik
  *Nobban grund   Kalkgrundet kobbe
  Norra sjön vik   Kallhamn vik
  Norra skogen skogsområde?   Kalvholmen holme
  Norrbygrunden grund   Kalvudd udde
  Norrby gärde åker   Kalvudden udde
  Norrholmen udde   Kalfudden udde
  Norrskog skogsområde   Kampudden udde
  Norrskog skogsområde   Kampviken vik
  Norrängen åker   Kaninholmen holme
  Norrön halvö   Kapellgrund undervattensgrund
  Norrö ö   Kapellsundet sund
  Norrön triangelpunkt   Kapellsundet sund
  Norrön ö?   Kapelluddbergen berg
  Notgrundet, Lilla grund   Kapelludden udde
  Notgrundet, Stora grund   Kapelludden udde
  Notkubben holme   Kapelluddhagen skog
  Notvarpet vik   Kapelluddkyrkogården kyrkogård
  Nyckelgrunden grund   Kapelluddängen åker
  Nygrund grund   Kaskärr åker
  Nygrund grund   Kaskärr sankmark
  Nyängen ägomark   Kasthålshällarna kobbe
  Nåtar Aspö, se Aspön ö   Kasthålshällarna hällar
  Nåtarö ö   Kasthålskl. kobbe
  Nåtarö ö   Kasthålsudd udde
  Nåtarö (resp. Nåttarö) ö   Kasthålsudd udde
  Nåtarö (resp. Nåttarö) ö   Kasthålsviken vik
  Nåttarö ö   Kattbranten udde
  Nåttarö ö   Kattgrundet »klabb»
  Nåttarö triangelpunkt   Kattgullsgrundet skär
  Nåttarö ö   Kattudden udde
  Nåtarö ö /Se   Kavas hällorna(?) grund
  Nåttaröfladen fjärd   Kidronsbäck bäck
  *Nåttaröhal udde   Kittelkärret åker
  Nåttaröhals udde   Klappen kobbe
  Nåttaröhamn vik   Klasesgrund kobbe
  Näset, se Gammelhamnsudd udde   Klåvskär kobbe
  Nässkär skär   Kläppen kobbe
  Nässkär skär   Kläppen holme
  Näsudden udde   Klövskär kobbe
  Näsudden udde   Klöfskär, L. kobbe
  Näsuddsviken vik   Klövskär, Lilla skär
  *Nätterudden ö   Klövskär, Stora skär
  Oxbåset vik   Knicksand vik
  Oxhagen ängsmark   Knicksand vik
  Oxholmen holme   Knicksandsgrunden grund
  Oxholmen holme   Knoparna kobbar
  Oxholmssund, Lilla sund   Knopparna kobbar
  Oxholmssund, Stora sund   Knoparna kobbar
  *Pedersholm, L. holme   Knopp, Lilla kobbe
  Persholmen, Lilla holme   Knopp, Stora kobbe
  Persholmen, Lilla holme   Knoppgrynnan undervattensgrund
  Persholmen, Stora holme   Knubb bränning
  Persholmen (resp. Persholmen, St.) holme   Knösen kobbe
  Persholmen, Stora holme   Knösen undervattensgrund
  Petterssons vik vik   Knösen undervattensgrund
  Pilviken vik   Knösen grund
  Pjukan, Östra o. Västra holmar   Kobben kobbe
  Pjukan, Ö. holme   Kobben kobbe
  Pjukan, Västra skär   Kofållan beteshage
  Pjukan, Östra skär   Kofållsbacken landsvägsbacke
  Pjukan, Östra triangelpunkt   Kogrunden grund
  Pråmudden udde   Kogrundet grund
  Prästgrund grund   Kohagen skog och åker
  Pulkasvik vik   Kohagen skogsdunge
  Pälsvik vik   Kohagen skog
  *Restaviken vik   Kogrytan strand
  Revet holme   Kolbergsvret åker
  Revet skär (udde)?   Kolbergsvretsviken vik
  Revnäsudd udde   Korsbyhagen skog
  Roparberget berg?   Korsbyhags berget bergshöjd
  Roskiär, se Bodskär holme   Korsbytäppan åker
  Rundman, se Runmaren, Västra holme   Korshamn vik
  Runman, se Runnmarn ö   Korshamnsvikarna vikar
  *Runman, Ö. o. Runman holmar   Korskällan åker
  Runmaren (resp. Runmaren, Ö. o. V.) holmar   Korsskär kobbe
  Runmaren, Västra holme   Korsskär holme
  Runnmarn ö   Korsskärssund sund
  Runmaren, Östra holme   Korsskärsudden udde
  Runmarn, Ö. o. V. holmar   Korsudden udde
  Runmaren, Västra udde?   Krasphålet sund
  Runmaren, Västra triangelpunkt   Kroka fladen vik
  Runmaren, Västra holme?   Krokafladen flade
  Runmaren, Östra holme   Kroka Gråskär holme
  Runmarn, V. o. Ö. holmar /Se   Kroka Gråskär skär
  Runmaren, Västra o. Östra holmar /Se   Krokagärdet åker
  *Rysshamn(?) vik   Krokan bränning
  Ryssnäsudden udde   Krokaskogen skog
  Ryssundet sund   Kroka stångudden udde
  Ryss-sundet sund   Krosskär kobbe
  Ryssviken vik /Se   Kråkberget udde
  Rånö ö   Kråkberget berg
  Rånö ö   Kråknäs grunden grund
  Rånö ö   Kråknäsrevlarna kobbar
  Rånö ö   Kråknäsudd udde
  Rånö ö   Kråknäsudden udde
  Rånö ö   Kubben kobbe
  Rånö ö   Kuggholm kobbe
  Rånö triangelpunkt   Kullholmen holme
  Rånöhamn vik   Kullholmen holme
  Rånöhamn vik   Kullholmen kobbe
  Rånösunden sund   Kungsgrund grund
  Rännilsgrundet grund   Kungsgrund kobbar
  Rännilsviken vik   Kuppgrund undervattensgrund
  Rännilsviken vik   Kvarnberget berg
  Rävedet näs?   Kvarngrynnan bränning
  Rävkobben holme   Kvarnkobben kobbe
  Rävkobben kobbe   Kvarnkobben kobbe
  Rävnäsholmen holme   Kvarnkärr kärr
  Rävnäsholmen holme   Kvarnudden udde
  Rävnässtenarna grund   Kvarnudden udde
  Rävstaviken vik   Kvarnviken vik
  Rävstavik vik   Kyrkbergen berg
  Rödalogsberget berg?   Kyrkbryggan brygga
  Röda udden udde   Kyrkogårdskobben kobbe
  Rödko, Östra kobbe   Kyrkviken vik
  *Röke holme   Kyrkviken vik
  Röko, St. (resp. Röko, Ö.) holme   Källsand sandvik
  Röko, St. (resp. Ö.) holme   Källsand, Inre vik
  Röko kobbe /Se   Källsand, Yttre vik
  Rökö holme   Källviken vik
  Rökö holme   Källviken vik
  Rönnkobben kobbe   Källvikleden sund
  Rönnkobben udde   Källvikleden vik
  Rönnkubben, Lilla kobbe   Käringnäset udde
  Rönnkubben, Stora kobbe   Käringnäset udde
  *Rösnäsudden udde   Käringnäsvikarna vikar
  Röyskär, se Kalvholmen holme   Kärnholmen holme
  Sand, Lilla strandremsa   Kärnholmen kobbe
  Sand, Stora strandremsa   Kärret äng
  Sandgrundet grund   Kärret, Stora åker
  Sandskogen skogsområde   Kärrängen åker
  Sandskär holme   Ladslätten vik
  Sandskär holme   Ladslätten gräsplan
  Sandskär holme   Lasses båda både
  Sandskärssund sund   Laxvik vik
  Sandsudden, Lilla udde   Lergröpperna skog
  Sandudden, se Hästholmsudden udde   Lerknuven undervattensgrund
  Sandudden udde   Lervik vik
  Sandvik vik   Lervik vik
  Sandvik, Södra vik   Lerviken vik
  *Sandviken vik   Liljebergs gruvor gruvor
  Sandvreten ägomark   Liljebergsgruvor gruvor
  Sibiribergen berg   Lindsberg bergshöjd
  Sibiribergen bergsparti   Ljungholmen holme
  Sibiribergen bergsområde   Ljungholmen holme
  Sillsvik, Lilla vik   Ljungholmsgrunden grund
  Sillsvik, Stora vik   Ljungholmshäll kobbe
  Sillviken vik   Ljungholmsstenen kobbe
  Sillviksbergen berg?   Ljusskär holme
  Sillviksgrundet grund   Ljusskär kobbe
  Silvergruvan gruva   Ljusskärsgrynnorna kobbe
  Simudden udde   Logåkern åker
  Själhällorna kobbar   Lorthålet vik
  Själskär holme   Lundbergshäll kobbe
  Själskär kobbe   Lunsen bergudde
  Sjödal ägomark   Lunsen berg
  Sjödalsholmen udde   Lunsen udde
  Sjödalsängen ägomark   Lura udden udde
  Sjövik vik   Luraudden udde
  Skadasandswijken, se Skarsand vik   Lurgatan bygata
  *Skadekobbe kobbe   Lågland kobbe
  Skaftängen äng?   Lågland både
  Skaftängsbergen berg?   Låglandsbåden bränning
  Skaftängskullen berg?   Låglandshällarna kobbar
  Skallen holme   Långgrund undervattensgrund
  Skallen holme   Långgrund undervattensgrund
  Skallen skär   Långgruvan gruva
  Skallsundet sund   Långgruvan gruva
  Skarsand vik   Långholmen holme
  Skarsand vik   Långholmen holme
  Satkobbarna kobbar   Långkobbarna kobbar
  Skatkobbarna kobbar   Långkubbarna kobbar
  Skitviken vik   Långskär holme
  Skjutkobben kobbe /Se   Långskär holme
  Skogsgruvan gruva   Långviken vik
  Skogskär, Lilla o. Stora holmar   Långviken vik
  Skogsskär holmar   Långvikflyn kärr
  Skogskär, Lilla skär   Långviknäs udde
  Skogskär, Stora skär   Långviks kärret vattensamling
  Skogskärskobben, Östra o. Västra holmar   Läggningskobben kobbe
  *Skogsskärkobbe kobbe   Läggningskubben kobbe
  Skogskärskobben, Västra kobbe   Länsman kobbe
  Skogskärskobben, Östra kobbe   Löjskär holme
  Skomakaren holme   Löjskär holme
  Skomakaren kobbe   Löjskärsfladen flade
  Skomakarskär holme   Löjskärsfladen vik
  Skomakarskär holme   Majasvik vik
  Skomakarskär skär   Malmberget berg
  Skrämhålskobben kobbe   Malmtäppan åker
  *Skränmalskobbe kobbe   Mandråparen bränning
  Skutviken vik   Mandråparen undervattensbåde
  Skutviksbergen berg?   Maren vik
  Skutviksudd udde   Maren kärr, sankmark
  Skutviken vik   Marhålet vik
  *Skvallerkobbarna holmar   Marhålet vik och åker
  Skvallerkubben, Yttra o. Inra holmar   Matsesbåd kobbe
  Skvallerkubben, Inra kobbe   Mellanfjärdsgrund kobbe
  Skvallerkubben, Yttra kobbe   Mellanhagen skog
  Skängeludden udde   Mellanhagsskysslan led
  Skärmhålskobben kobbe   Mellsten ö
  Skärsand vik   Meltäppan åker
  Skötsundskobben, Lilla kobbe   Meltäppsbacken landsvägsbacke
  Skötsundskobben, Stora kobbe   Mickelsvik vik
  Skötsundet, Stora sund   +Mjölkudden udde
  *Slangen möjl. sund   Mjölkudden beteshage och mjölkningsplats
  Slangudd udde   Mjölnarbergen berg
  Slavaskogen skogsområde   Mormagen kobbe
  Slavas täppa Saknas   Mormagen holme(?)
  Slavdänga stenlabyrint /Se   Mormarhål sund
  Slottsudden udde   Mormarhålskubben kobbe
  Slungborgsudd udde   Mor Wahlundsgrynna bränning
  Slätan udde   Morängsvik vik
  Snåret vik   Morängsvik vik
  Sommar Kubbn, se Skomakaren holme   Mossen kärr
  Spensgruvan gruva   Mossen kärr
  Spångkärret kärr?   Munk udde
  Stackskär udde   Munken kobbe
  Stackskär udde   Munken kobbe
  Stackskärsglo terräng?   Munktäppan åker
  Stangkubbarna, se Vittskärsklabbarna holmar   Mynäs revlar »klabbar»
  Stenkroken ägomark   Mynäsrevlarna kobbar
  Stenstrand, Stora strandremsa   Mynässtenar grund
  Stenstranden strandområde   Mynäsudd, Västra udde
  Stenstranden strand   Mynäsudd, Östra udde
  Stenstrandsgrundet grund   Mynäsuddar uddar
  Stentäppan, Lilla ägomark   Mynäsudden, Västra udde
  Stentäppan, Stora ägomark   Mynäsudden, Östra udde
  Stentäppsmalmen terräng?   Mynäs stenar kobbar
  Stenviken vik   Mysingeholm holme
  Stenviken vik   Mysingen fjärd
  Stenviken, Stora vik   Mysingsfjärden fjärd
  Stolkubbar kobbar   Mysingsholm holme
  Stora Björn holme   Mysingsholm, Lilla holme
  Stora fly sjö   Mysingsholms grund grund
  Stora-Vallringen holme   Mysingsholmsgrund eller Svangrund undervattensgrund
  Storgruvan gruva   Myssingen fjärd
  Storhamn vik   Myssingsholm, Lilla kobbe
  Storläje sund   Myssingsholm, Stora holme
  Storläjskobben kobbe   Myssingssidan del av Nåttarön
  Storsand vik   Mågslätten sank äng
  Storsandsudden udde   Måsbåden kobbe
  Storsandsudden udde   Måsknuven kobbe med fyr
  Storsandsviken vik   Måsknuven skär (med fyr)
  Storskär holme   Måsudden udde
  Storskär skär   Mälsten ö
  Storskär triangelpunkt   Mälsten holme
  Storängen ägomark   Mälsten holme
  Strömshålet sund   Mälstens stenar undervattensgrund
  Strömskär, Lilla skär   Märrgraven sund
  Strömskär, Stora skär   Märrgraven sund
  Stången udde   Mörkvik vik
  Stången sund /Se   Mörvik vik
  Stången udde /Se   Mörkvik vik
  Stångkobben udde   Nabb udde
  Stångkobben holme /Se   Nabbhagen skog
  Stångskär holme   Nasknäsudd udde
  Stångskär skär   Nasknäsudd(?) udde
  Stångskär holme /Se   Nasknäsviken vik
  Stångsundet sund   Norra sidan sjöviste
  Stångsundet sund /Se   Norra udden udde
  Stångudden udde   Norrbygrundet kobbe
  Stångudden udde /Se   Norrby grundet grund
  *Ståtbådarna kobbar   Norrbygärdet åker
  Ståtkobbarna kobbar   Norrgrund undervattensgrund
  Ståtkobbarna kobbar   Norrgrundet undervattensgrund
  Stänkesund sund   Norrgårdsvik vik
  Stänkesundskobben kobbe   Norrgärdet åker
  Sumpgrundet grund   Norrgärdet åker
  Sumpudden udde   Norrholmen holme
  Sumpviken vik   Norrholmen holme
  Svarta udden udde   Norrholmen kobbe
  Svartkobb kobbe   Norrholmen kobbe
  Svartkobb kobbe   Norrsand strand
  Svartkobbshällen kobbe   Norr Sandvik vik
  Svartkobbsviken vik   Norrsandvik vik
  Svinkobben kobbe   Norrskog skog
  Svinryggen terräng?   Norrskog skog
  Svärdsudden udde   Norrviken vik
  Svärdsudden udde   Norrviken vik
  Syltabottnen åker   Norrängen åker
  *Sälgrund holme   Norrö ö
  Söderbyn terräng   Norrön ö
  Söderbåden grund   Norrösudden udde
  Södermarsholmen holme   Notbodarna sjöviste
  Södermarsholmen holme   Notgrundet grund
  Södermarsholmen holme   Notgrundet kobbe
  Söderskog terräng   Notgrundet, Lilla kobbe
  Söderskog skogsområde?   Notgrundet, Stora kobbe
  Söderviken vik   Notkubben »klabb»
  Söderviken vik   Notvarpet vik
  Söderängen betesmark   Nubbarna undervattensgrund
  Södra fladen vik   Nyckelgrunden grund
  Tallholmen holme   Nyckelgrunden kobbar
  Tallholmen udde   Nygrund grund
  Tallholmssund sund   Nygrund undervattensgrund
  Tiuka, se Pjukan, Östra o. Västra holmar   Nygrund undervattensgrund
  *Tjuka holme   Nygrund undervattensgrund
  Tjärburken, Lilla sjö   Nytäppan åker
  Tjärburken, Stora sjö   Nyängen åker
  Tjärtunnsviken vik   Nyängsgrinden grind
  Torskbåden grund   Nåttarö ö
  Transkär ö   Nåttaröfladen flade
  Transkärsgrundet grund   Nåttaröhals udde
  Transkärsudd udde   Nåttarö hamn vik
  Transkärsudd triangelpunkt   Nåttarön ö
  Transkärsviken vik   Nåttarösjön vik, sjöviste
  Trebackarlång grund   Nåttaröängen sankäng
  Tremagärde ägomark   Näbben kobbe
  Tremaskogen skogsområde   Näs, Västra vik
  *Trollkobben kobbe   Näset landområde
  Truta kobbe   Näset udde
  Trutkubb kobbe   Nässkär skär
  Trutkobben kobbe   Nässkär kobbe
  Trädgårdsberget, se Sibiribergen berg   Näsudden udde
  Trädgårdsberget skär   Näsudden udde
  Tymar terräng?   Näsudden udde
  Tymarshamn vik   Näsudden udde
  Tymars-kobben kobbe   Näsviken vik
  Tymarsviken vik   Oxbåset vik
  Täppsand vik   Oxhagen skog
  Tärnkobben kobbe   Oxholmen holme
  Utö ö   Oxholmen holme
  Utön ö   Oxholmssund sund
  Utön Saknas   Oxskåren klyfta
  Utön ö   Paradisviken vik
  Utö ö   Pelarudden udde
  Utö ö   Penninggrundet grund
  Utö ö   Persedet ede
  Utö ö   Persholmen holme
  Utö ö /Se   Persholmen, Lilla kobbe
  Utö gruvor gruvor   Persholmen, Lilla holme
  Utö gruvor Saknas   Persholmen, Stora holme
  Utö kvarn triangelpunkt   Persholmen, Stora holme
  *Valborgsskär holme   Persiljevarpet vik
  Valboskär (resp. Vallboskär) holme   Pilvik vik
  Wallborgskiär, se Vallboskär holme   Pilviken vik
  Vallboskär holme   Pinnudden udde
  Vallboskär skär   Pjukan, Västra skär
  *Vallriken holme   Pjukan, Västra kobbe
  Vallringen (resp. Vållringen) holme   Pjukan, Östra holme
  Vallringen triangelpunkt   Pjukan, Östra kobbe
  Vallringen, Stora ö   Plöjorna åker
  Vallringskobben kobbe   Prästbron landsvägsbro
  ?Vallringssund sund   Prästgrundet kobbe
  Vallringssund sund   Prästgrundet grund
  Vedkobben kobbe   Pulkasvik vik
  Widskiär, se Vittskär holme   Pälsvik vik
  *Vidskär holme   Pälsvik vik
  *Vidskär holme   Pälsviks grunden grund
  Wikskär, se Vittskär holme   Pälsviksudd udde
  windviken, se Vänsvik vik   Ramsvikskärret åker
  Vita berget berg?   Ramsvikssjöboden sjöviste
  Vitskär holme   Refnäsudd udde
  Vittingen kobbe   Revet kobbe
  Vittskär holme   Refstavik vik
  Vittskär holme   Revedet del av Norrö
  Vittskär holme   Reveds grunden kobbar
  Vittskär skär   Revet »rev»
  Vittskärsklabbarna holmar   Revnäsholmen holme
  Vittskärsklabbarna kobbar   Revnäsholmen holme
  Vreta åker   Revnäsudd udde
  Vrethagen ägomark   Revnäsuddden udde
  Vålasand vik   Ribbingen gruva
  Vålkobben kobbe   Ringklippan kobbe
  Vånet vik   Ristycket åker
  Vårberget berg /Se   Roparberget berg
  Vänsvik vik   Runmarn, Västra holme
  Vänsvik vik   Runmarn, L. o. St. öar
  Vänsviken vik   Runmarn, Västra holme
  Vänsvikskärret kärr   Runman, Östra holme
  Vänsviksudd udde   Runmarn, Östra holme
  *Västergryndan grund   Ryssgraven Saknas
  Västerskär skär   Ryssnäsudden udde
  Västerskär holme   Ryssnäsudden udde
  Västerskär skär   Ryssnäsängen åker
  Västra fladen vik   Ryssundet sund
  Västranäs udde   Ryssundet sund
  *Ytter Gryndan grund   Ryssundet sund
  Ytterviken vik   Ryssviken vik
  Åker kubbe kobbe   Ryssviken vik
  Ålafladen vik   Ryssviken vik
  Ålar Aspö, se Norrön halvö   Ryssviken vik
  Ålarehamn vik /Se   Rånö ö
  Ålaudd udde   Rånö ö
  *Ålbemaren sjö   Rönögrund el. Sandgr. undervattensgrund
  Ålfiskarkobben udde   Rånö grund grund
  *Ålsundet sund   Rånö hamn vik
  Ålö ö /Se   Rånöhamn vik
  Ålö ö   Rånösunden sund
  Ålö ö   Rånösunden sund
  Ålö triangelpunkt   Rånövånet(?) vik
  Ålö ö   Rånöängen åker
  Ålö ö   Rännilsgrundet grund
  Åmviken vik /Se   Rännilsvassen vik
  Ängsbergen berg?   Rännilsviken vik
  Ängsholmen holme   Rättargruvan gruva
  Ängsholmen, Stora holme   Rättargruvan gruva
  Ängsholmen holme   Rävedet ede
  Ängsholmen ö   Räfvelen kobbar
  Ängsholmen (resp. Ängsholmen, St.) holme   Rävkobben, Inre kobbe
  Ängsholmen holme   Rävkobben, Yttre kobbe
  Ängsholmen holme   Rävnäsholmen kobbe
  Ängsholmen, Lilla udde   Rävnäsviken vik
  Ängsholmen, Stora holme   Rävstavik vik
  Ängsvik vik   Rävsundet, Lilla sund
  Äspingen kobbe   Rävsundet, Stora sund
  Örnklinten höjd   Rödalogsberget berg
  *Örudde udde   Rödalogsberget (?) berg
  Örudden udde   Rödalogsmalmen grusmark med skog
  Örudden udde   Rödalogstycket åker
  Örudden udde   Röda udden udde
  Öruddsviken vik   Röda udden udde
  Öruddsviken vik   Röko skär (med fyr)
  Österbåden kobbar   Röko kobbe
  Österbåden grund   Rönngrunden grund
  Österbåden grund   Rönnkobben kobbe
  *Östergryndan grund   Rönnkobben kobbe
  Östermarsfladen vik   Rönnkobben kobbe
  Östermarsfladen fjärd   Rönnkobben kobbe
  Öster Rudman, se Runmaren, Östra holme   Rönnkubben, Lilla kobbe
  Österskogen skogsområde?   Rönnkubben, Stora kobbe
  Österskär skär   Rönnof (?) udde
  Österskär holme   Sadelögagrunden undervattensgrund
  Österskär skär   Salöga grunden grund
  Östersundet sund   Samuelsknösen undervattensgrund
  Östersundskobbarna kobbe   Samuelsknösen grund
  Östersundsviken vik   Sand, Lilla vik
  Östra bergen berg?   Sand, Lilla vik
  Östra brottet gruva?   Sand, Stora vik
  Östra fladen vik   Sand, Stora vik
  Östra hamnen vik   Sandbryggan lastplats
  Östra viken vik   Sandgrund grund
  Österhålet sund   Sandskogen skog
  Ötterhålsgrunden grund   Sandskär holme
  Ötterviken vik   Sandskär holme
      Sandskärssund sund
      Sandtäppan åker
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sandudden udde
      Sanduddsbacken landsvägsbacke
      Sandvik vik
      Sandvik, S. vik
      Sandvretstäppan åker
      Sibiribergen berg
      Signalstationen kustbevakningsstation
      Sillbergen berg
      Sillsvik, Lilla vik
      Sillsvik, Lilla vik
      Sillsvik, Stora vik
      Sillsvik, Stora vik
      Sillvik vik
      Sillviken vik och åker
      Sillviksbergen berg
      Sillviksgrinden grind
      Sillviks grunden grund
      Sillviksgrundet kobbe
      Silvergruvan gruva
      Silvergruvan gruva
      Silvergruvsmossen kärr
      Simudden udde
      Själhällorna kobbar
      Själhällorna hällar
      Själskär kobbe
      Själskär skär
      Själskär skär
      Själskärsgrunden kobbar
      Sjödalsholmen udde
      Sjödalsholmen udde
      Sjödalsängen åker
      Sjöhagen beteshage
      Sjöhagen åker
      Sjön, Norra vik och sjöviste
      Sjön, Södra sjöviste
      Sjöskåren dalgång
      Sjötäppan åker
      Skaftängen åker
      Skaftängsbergen berg
      Skaftängskullen berg
      Skallen kobbe
      Skallen skär
      Skallsundet sund
      Skallsundet sund
      Skalsand(?) vik
      Skalsandsgrundet skär
      Skangärdet åker
      Skanängen åker
      Skarsand vik och åker
      Skatkobbarna kobbar
      Skatkobbarna kobbar
      Skatkobbarna kobbar
      Skjutkubben kobbe
      Skogen, Norra skog
      Skogen, Södra skog
      Skogsbrunnen brunn
      Skogsbyhagen skog
      Skogsbygärdet åker
      Skogsgruvorna gruvor
      Skogsgärdet åker
      Skogskär, Se. o. L. skär
      Skogskären skär
      Skogskären kobbar
      Skogskärs grunden grund
      Skogskärkobbarna kobbar
      Skogskärskobbarna kobbar
      Skogslumpen skogsdunge
      Skomakaren kobbe
      Skomakarkobben kobbe
      Skomakarkubben kobbe
      Skomakarskär skär
      Skomakarskär skär
      Skomakarskär kobbe
      Skrabbkrok vik
      Skrabbkrok vik
      Skrabbläget (?) strömmingsläggning
      Skräddarskogen skog
      Skrämhålskobben kobbe
      Skrämmorskobben (?) kobbe
      Skränmåskubben kobbe
      Skutviken vik
      Skutviken vik
      Skutviksbergen berg
      Skvallerk. kobbar
      Skvallerkubben kobbe
      Skvallersand vik
      Skvallershamn vik
      Skåren dalgång
      Skåren, Västra sänka
      Skälskär kobbe
      Skängeludden udde
      Skärsand strand
      Skötgrundet grund
      Skötkobben, Lilla kobbe
      Skötkobben, Stora kobbe
      Skötsundet, Lilla sund
      Skötsundet, Stora sund
      Skötsundskobben kobbe
      Slangarna uddar
      Slangudd udde
      Slangudd udde
      Slavaskogen skog
      Slavastäppa åker
      Slottsudden udde
      Slungan undervattensgrund
      Slungborgsudd udde
      Slåttsudden udde
      Slåttsudden udde
      Slätbergen berg
      Slätbergskärret kärr
      Slätten äng
      Smedsten vik och sten
      Smedsstenen sten
      Smedsstensberget berg
      Smedstenshagen skog
      Småholmarna landfast kobbe
      Snusvilan bergformation
      Snåret vik och skötlägge
      Sockerviken vik
      Spensen gruva
      Spensen gruva
      Spiggrännan sund
      Springbacken landsvägsbacke
      Spränga udde
      Stabromsberget berg
      Stackskär landfast holme
      Stackskär udde
      Stackskärsglo vik
      Stackskärsklo vik
      Stackskärsudd udde
      Staffans Lågland strand
      Staka vik
      Stallmästarhagen åker
      Stalltäppan åker
      Stenstrand strandremsa
      Stenstrand vik
      Stenstranden strandremsa
      Stenstranden vik
      Stenstranden strand
      Stenstranden vik
      Stenudden udde
      Stenudden udde
      Stenviken vik
      Stenviken vik
      Stenviken, Lilla vik
      Stenviken, Stora vik
      Stockholmshålet, Lilla vattenspegel
      Stockholmshålet, Stora vattenspegel
      Stolkubbar, se Ståtkobbarna kobbar
      Stolkubbar kobbar
      Stora fly sank mark
      Storasandsgrundet kobbe
      Storbykällan källa
      Storbyängen åker
      Storgruvan gruva
      Storgruvan gruva
      Storhamn vik
      Storhamn vik
      Storleje skötlägge
      Storlejskobben kobbe
      Storläget(?) Saknas
      Storlägeskobben kobbe
      Storsand vik
      Storsand vik
      Storsand vik
      Storsands fly sankmark
      Storsands grynnan undervattensgrund
      Storsandsudden udde
      Storskär kobbe
      Storskär Saknas
      Storskär skär
      Storängen åker
      Strömshålet sund
      Strömshåls grunden kobbar
      Strömskärs, Lilla kobbe
      Strömskär, Lilla skär
      Strömskär, Stora skär
      Strömskär, Stora kobbe
      Stubbviken vik
      Stångbergsudde udde
      Stången udde
      Stången strand
      Stångkobben kobbe
      Stångkobben kobbe
      Stångskär skär
      Stångskär kobbe
      Stångskär skär
      Stångsundet sund
      Stångudden udde
      Stångudden udde
      Stångudden udde
      Ståtkobbarna kobbar
      Ståtkobbarna kobbar
      Stänkesund sund
      Stänkesund sund
      Sumpgrundet grund
      Sumpudden udde
      Sumpudden udde
      Sumpviken vik
      Surbrunnskärr kärr
      Surbrunnskärr sankmark
      Surbrunnsstycket åker
      Svangrund grund
      Svangrundet undervattensgrund
      Svarta udden udde
      Svartklobb kobbe
      Svartkobb kobbe
      Svartkobb kobbe
      Svartkobb kobbe
      Svartkobb kobbe
      Svartkobbsgrundet grund
      Svartkobbsviken vik
      Svingrundet kobbe
      Svingrundet grund
      Svinkobben kobbe
      Svinstian vik
      Svinviken vik
      Svärdsudden udde
      Svärdsudden udde
      Svärdsudden udde
      Svärsudden udde
      Svärdsvik vik
      Sylta åker
      Syltan gärde
      Syltaberget berg
      Syltabottnen sankäng
      Söderbygärdet åker
      Söderbygärdet åker
      Söderbåden kobbe
      Söderkobben kobbe
      Söderkubben kobbe
      Södermarsholmen holme
      Södermarsholmen holme
      Södersand vik
      Södersandstäppan åker
      Södersandvik vik
      Söder Sandvik vik
      Söderskog skog
      Söderskog skog
      Söderskog skog
      Södertäppan åker
      Söderviken vik
      Söderviken vik
      Söderviken vik
      Söderviken vik
      Södervikshäll kobbe
      Söderängen åker
      Söderängen åker
      Tallholmen holme
      Tallholmen holme
      Tallholmen landfast holme
      Tallholmssund sund
      Terpens kärr (?) kärrmark
      Timmerviken vik
      Tjärburken vattensamling
      Tjärburken, Lilla insjö
      Tjärburken, Stora insjö
      Tomtbergen berg
      Tomtgrunden grund
      Torget vattenområde (flack)
      Torpetäppan åker
      Torskbådan både
      Torskbåden bränning
      Transkär holme
      Transkär förr namn på del av Ängsholmen
      Transkär, se Ängsholmen holme
      Transkärsgrundet grund
      Transkärsudd udde
      Transkärsudd udde
      Transkärsudd udde
      Transkärsviken vik
      Trollhålet vik
      Truta kobbe
      Truta kobbe
      Trutkobbarna kobbar
      Trutkobben kobbe
      Trädgårdsberget berg
      Trädgårdsgrundet undervattensgrund
      Träma åker
      Trämaskogen skog
      Tymar vik
      Tymar (?) vik
      Tymars bergen berg
      Tymarshamn vik
      Tymarskobben kobbe
      Tymarskobben kobbe
      Tymarslöten åker
      Tyskenstäppa kärr
      Täppan åker
      Täppan, Östra åker
      Täppsand vik
      Täppsand vik
      Tärnkobben kobbe
      Tärnkobben kobbe
      Tärpenskärr kärr
      Udden, Västra udde
      Udden, Östra udde
      Utterbergen berg
      Utterberget udde
      Utö ö
      Utön ö
      Utö ö
      Wahlundsgrynna bränning
      Vallboskär holme
      Vallboskär skär
      Vallboskär holme
      Vallringen skär
      Vallringen kobbe
      Vallringen skär
      Vallringskobben kobbe
      Vattsägen åker
      Vedkobben kobbe
      Vedkubben skär
      Vedskåren vedlastningsplats
      Vedudden udde
      Vibergshage åker
      Viken, Västra vik
      Vindudden udde
      Vindudden udde
      Vinterledet led i gärdesgård
      Vinterviken vik
      Vitskär skär
      Vitskär skär
      Vitskärsgrundet grund
      Vitskärs hällen kobbe
      Vittingen kobbe
      Vittingen kobbe
      Vittskär kobbe
      Vittskär kobbe
      Vittskärsklabbarna kobbar
      Vittskärsklabbarna kobbar
      Vittskärsknölen kobbe
      Vreta åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vrethagen åker
      Vretviken vik
      Vretviksudden udde
      Vålasand vik
      Wållringen kobbe
      Våne vik
      Vårberget berg
      Vårdbergen berg
      Vårdkasbergen berg
      Vårdkobben kobbe
      Väderudden udde
      Vänsvik vik
      Vänsvikarna vikar
      Vänsviken (?) vik
      Vänsviken (?) vik
      Vänsvikskärret kärr
      Vänsviksudd udde
      Vänsviks udd udde
      Västerbåden både
      Wester Fladen flade
      Västergrund undervattensgrund
      Västergrund undervattensgrund
      Västerskär skär
      Västerskär kobbe
      Västerbåden bränning
      Västerbåden bränning
      Västergrynnan undervattensgrund
      Västergrynnan undervattensgrund
      Västerskärssläta udde
      Västerudden udde
      Västra hällen häll
      Västra Näs udde
      Västranäsberget berg
      Ytterfjärdsgrund kobbe
      Ytterhålet (?) sund
      Ytterhålsgrunden grund
      Ytterviken (?) vik
      Ytterviken vik
      Åkes kubbe kobbe
      Ålfiska kobben kobbe
      Ålfiskarkobben landfast kobbe
      Ålfiskarslätten gräsplan
      Ålö ö
      Ålö ö
      Ålöfladen vik
      Ålöfladen flade
      Ålögärdet åker
      Ålömaren kärr, sankmark
      Ålösand vik
      Ålösjön sjöviste
      Ålö stora sand vik
      Ålöudd udde
      Ålöudden udde
      Åmviken vik
      Älmogärdet åker
      Ängen åker
      Ängsbergen berg
      Ängsbergen berg
      Ängsberget berg
      Ängshalsen åker
      Ängsholmen ö
      Ängsholmen holme
      Ängsholmen holme
      Ängsholmen holme
      Ängsholmen holme
      Ängsholmen, Lilla holme
      Ängsholmen, Lilla holme
      Ängsholmen, Stora holme
      Ängsholmen, Stora ö
      Ängsholms hällarna hällar
      Ängsholmshällarna kobbar
      Ängskobben kobbe
      Ängsvik vik
      Ängsvik vik
      Ängsvikarna vikar
      Ängsviken vik
      Ängvikholmen holme
      Espingen kobbe
      Espingen kobbe
      Ölknoga (?) bergsträckning
      Örnklinten berg
      Örudden udde
      Örudden udde
      Öruddsviken vik
      Österbådan undervattensgrund
      Österbådan kobbe
      Österbådarna kobbar
      Österbåden kobbe
      Österbåden både
      Öster Fladen flade
      Östergrund undervattensgrund
      Östergrund undervattensgrund
      Östergrundet undervattensgrund
      Östergrynnan undervattensgrund
      Österhagskällan källa
      Österleden flade
      Österleden fjärd
      Östermarsfladen vik
      Östermarsfladen flade
      Östermarssjön sjöviste
      Österskogen skog
      Österskär skär
      Österskär kobbe
      Österskärsflata udde
      Österskärsgrynnorna undervattensgrund
      Östersundet sund
      Östersundet sund
      Östersundet vik
      Östersundskobbarna kobbar
      Östersundskobbarna kobbar
      Österängen åker
      Österängsbergen berg
      Österängsviken vik
      Östra hällen häll
      Östra Mynäsudds fly sankmark
      Ötterhålet sund
      Ötterviken vik
      Ötterviken vik
      Övra ön del av Utön

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.