ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överjärna socken : Öknebo härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 294 Naturnamn : 132 Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 50
Gerna, se Överjärna sn Aspudden udde Över-Järna sn Borgskansen skans
Överjärna sn Björkbohagen terräng Järnabo män inbyggarbeteckning Borgs skans fornborg
Överjärna sn Borgholm terräng Järnabo män inbyggarbeteckning Borgsö halvö
Överjärna sn Borgsskans fornborg Albinsberg lht Dalgruvan gruva
Överjärna sn /Se Borgsviken vik Albro torp Flaten sjö
Överjärna och Ytterjärna snr Borgsö f.d. ö Almvik gård Galgplatsen berg
Överjärna sn Bylammen sjö Alphyddan lht Gubbtäppan åker
?Överjärna sn Brännkärret ägomark Alstugan lht Gymmeln, Lilla sjö
Överjärna sn Bylammen sjö Alstugan torp Gymmeln, Stora sjö
Överjärna sn Dalgruvan f.d. gruva Anneberg lht Heevigsgruvan gruva
Över-Järna o. Ytter-Järna snar Döda viken vik Anneberg lht Hummelmoraberget bergshöjd
Järna, Ytter- el. Över- snr Engzlamen, se Hundsjön sjö Aspdal rivet torp Hummelmora signal = Hummelmoraberget Saknas
Överjärna och Ytterjärna snr Flaten sjö Aspvik torp Jungfrugruvan gruva
Överjärna snar Flaten sjö Backa gård Järnagrufvan gruvor
Överjärna och Ytterjärna snr Flaten sjö /Se Backa skola skola Järna gruvor järnmalmsgruvor
Överjärna sn Fårviken vik Backstugan bebyggelse Järsholmarna holmar
Överjärna sn Galgbacken terräng Bankesta hgd Karlsgruvan gruva
Överjärna socken Grotten, Stora ö Bankesta bebyggelse Klunkgrind f.d. grind
Järna, Över- och Ytter- snr Gymmeln, Lilla sjö Bankesta skola skola Klövängsberget bergshöjd
Överjärna o. Ytterjärna snar Gymmeln, Stora sjö Bellevue lht Kulhagen hage
Överjärna sn Gymmeln, Lilla och Stora sjöar /Se Bergdala lht Kulhagen hage
Överjärna socken Gymmeln sjöar /Se Bergstugan riven lht Kvarnsjön sjö
Överjärna och Ytterjärna snr Gärdsholmen, Stora f.d. holme Bergtorp avs Kyrkhagsgärdet gärde
Överjärna sn Hedvigsgruvan f.d. gruva Billsta gård Ladängen äng
Överjärna och Ytterjärna snr Hummelmoraberg berg Billstadal avs Linga slätt f.d. skjutbana
Överjärna o. Ytterjärna snr Hummelmoraberg triangelpunkt Billstastugan avs Ljungholmen holme
Överjärna och Ytterjärna snr Hundsjön sjö Billstatorp gård Logsjön Saknas
Överjärna sn Hundsjön sjö Billstavret lht Logsjön sjö
Överjärna sn Jungfrugruvan f.d. gruva Bilsborg bilstation Myntgärdet gärde
Överjärna sn Järnagruvan gruva /Se Brima lht Norrängen äng
Överjärna och Ytterjärna snr *Kallforsa kvarn kvarn Björkbacka lht Ogan = Ogasjön Saknas
Överjärna sn Kallfors kvarn kvarn Björkbohagen lht Ogasjön sjö
Överjärna sn Kallforsmossen mosse Björkbohagen lht Ogasjön sjö
Överjärna o. Ytterjärna snr Kallforsån å Björkdalen avs Oskarsgruvan gruva
Överjärna snar Kallforsån å Björkhem lht Pellesgruvan gruva
Överjärna sn Karlsgruvan f.d. gruva Björkliden lht Rysstäppan åker
Överjärna sn Karlslund ängsmark Björklinge lht Simsjön sjö
Öfre Järna sn Klääfengh Stafn, se *Klövängstaven gränsmärke Björklund avs Skarpan gärde
Öfverjärna sn Klövängsberget triangelpunkt Björknäs lht Smalfjärden vik
Överjärna o. Ytterjärna snr Klövängsberget berg med fornborg Björkudden avs Spritgruvan gruva
Överjärna sn Klövängsberget bergshöjd /Se Borg gård Storgruvan gruva
Överjärna sn Klövängsborg terräng med fornborg Borg gd /Se Storgruvan f.d gruva
Överjärna sn *Klövängstaven gränsmärke Borghem avs Vackån å
Överjärna sn Kobäcken, Stora sjö Borgholm lht Vattengruvan, Stora gruva
Överjärna sn Kobäcken, Stora tjärn Bredsta bebyggelse Vindsgruvan gruva
Överjärna och Ytterjärna snr *Kobäckmossen mosse Bredsta skola skoga Vällingen sjö
Överjärna sn Korslöt ägomark Bredsätter torp Yngern sjö
?Överjärna el. Ytterjärna snr Korum terräng Brinks båtsmanstorp f.d. båtsmanstorp Yngern sjö
Överjärna sn Kulhagen ägomark Bråten rivet torp Yngerns öga sjö
Överjärna sn *Kungsstenen bautasten /Se Bygget rivet torp Åsängen äng
Överjärna sn Kvarnsjön sjö Charlottendal lht  
Överjärna sn Kvarnsjön sjö Charlottendal avs  
Överjärna sn Kärrstugan terräng Charlottenlund lht  
Överjärna sn lamsiön, se Bylammen sjö Dalen lht  
Överjärna sn Lilludden udde Dalgårda lht  
Överjärna och Ytterjärna snr Lillvreten Saknas /Se Dalsta lht  
?Överjärna sn *Linga hed, se Linga malm Saknas /Se Dalåker lht  
Överjärna sn /Se Lingalund ängsmark Dammen torp  
Överjärna sn /Se Linga malm ås /Se Ekbacken avs  
Överjärna sn /Se Linghem terräng med fornminne Ekbacken avs  
Överjärna sn /Se *Lintäppa staf gränsmärke Eklund f.d. båtsmanstorp  
Överjärna sn /Se Ljungholmen holme Elmsta lht  
Överjärna sn Logsjömossen mosse? Emmadal lht  
Överjärna sn /Se Logsjön sjö Ene by  
Överjärna sn /Se Logsjön sjö Ene bebyggelse  
Överjärna sn /Se Loosiön, se Logsjön sjö Eneby, Över- gård  
Över-Järna socken /Se Långgruvan f.d. gruva Eneby, se 1 Övereneby Saknas  
Överjärna sn /Se Långmossen mosse Ensta gård  
Överjärna sn /Se Långmossen mosse Erikslund lht  
Överjärna sn /Se Långängen ägomark Forsbro avs  
Överjärna kyrka kyrka /Se Malmberget berg Fredensberg lht  
Järna, se Överjärna sn Mellanbygget terräng Fredriksberg gård  
»Alby» gård Moraån å Fredriksberg lht  
Almvik (Ogändan) gd /Se »nordha lanz lotenom» ägomark? Fredriksdal riven lht  
Bankesta gård Ogan sjö Fridal lht  
Bankesta gd Ogan sjö Frista lht  
Bankesta gd Ogan sjö /Se Frustugan avs  
Bankesta gd Ogan sjö /Se Furuborg lht  
Bankesta gd Ogan sjö /Se Furulund avs  
Bankesta gård Oganäs udde Gillberga lht  
Bankesta gd Ogaån å Grandalen avs  
Bankesta by Ogen sjö /Se Grönvik torp  
Bankesta Saknas /Se Oskarsgruvan f.d. gruva Gustafslund avs  
Bankesta gård /Se Pärlängsberget berg med fornborg Gustafslund avs  
Barkesta, se Bankesta gd Rampsta ængh, se Ramsta by Gåsbiten gård  
Billsta gd *Ramsta äng Saknas Gärdesta lht  
Billsta gd *Råbergsrö gränsmärke Haga avs  
Billsta gd Rödmorsekällan källa Hagaberg lht  
Billsta by *Rösjömossen mosse Hagaberg lht  
Billsta gård Saltå Saknas /Se Hammarstugan lht  
Billsta gd Sandtäppan ägomark Hansta avs  
Billsta gd Simsjön f.d. sjö Heden lht  
Billsta by Simsjön sjö Hedlunda avs  
*Billstanäs Saknas Simsjön sjö /Se Helmyborg avs  
Borg Saknas /Se Simsjön sjö /Se Hemmet lht  
Bresta el. Fredriksberg gd *Simsjö rör gränsmärke Hjulåker gård  
Bresta gd *Sinsjön sjö Hovsta avs  
Bresta gård ?Slätmossen mosse Hummelhaga gd  
Bresta gd Slätmossen mosse Hummelmora, Lilla gård  
Bresta gård Smalfjärden sund Hummelmora, Stora gård  
Bresta gd Staafsiön, se Flaten sjö Håknäs by  
Bresta gård Stora kobacken, se Köbäcken, Stora sjö Hälltorp avs  
Bresta, nu Fredriksberg gd Storgruvan f.d. gruva Högbo avs  
Bresta el. Fredriksberg gd /Se Stormossen mosse Höghult lht  
Bresta gd /Se Storudden udde Högtorp Saknas  
Bresta gd /Se Svinbro ägomark Högvalla pensionat  
Elmsta lg /Se *Sävbro stav gränsmärke Höjden lht  
Ene gård Tunnelgruvan f.d. gruva Jakobsberg avs  
Ene by Vackån å Janslund rivet torp  
Ene gd *Varghälls eller Rävhälls stav gränsmärke Johannesborg lht  
Ene gd Vattgruvan, Stora f.d. gruva Johannesborg lht  
Ene gd Vattgruvan, Södra f.d. gruva Johanneslund lht  
Ene gård ?Vattgruvsmossen mosse Järna municipalsamhälle  
Ene gård Vattgruvsmossen mosse Järna station järnvägsstation  
Ene gård Välle backe terräng med fornminne Järna villastad bebyggelse  
Ene gd Vällingen sjö Kallfors hgd  
Ene gård Vällingen sjö Kallfors hgd  
Ene gd Vällingen sjö Kallfors kvarn kvarn  
?Ene gård Vällinge sjö /Se Karlberg lht  
Ene gård Yngen, se Yngern, Södra sjö Karlsborg avs  
Ene gd Yngen sjö /Se Karlsdal lht  
Ene gd Yngen sjö /Se Karlshäll torp  
Ene Saknas /Se Yngen sjö /Se Karlslund avs  
Ene by /Se Yngen, Norra o. Södra sjö /Se Karlsro avs  
?Eneby gård Yngen, Södra sjö Klaraborg avs  
Ebeby by Yngern, Södra sjö Klockargården klockarboställe  
?Eneby kronofogdeboställe Yngen, Södra sjö Klockargården bebyggelse  
Eneby gd Yngen sjö /Se Klockartäppan bebyggelse  
?Eneby kronofogdeboställe Yngerns öga sjö Kläppen gård  
Eneby gd Yngerns öga sjö Klövängen Saknas  
Eneby gd Yngstaska, se Yngerns öga sjö Klövängsborg avs  
Eneby hg Ålsta malm terräng Klövängstorp torp  
Eneby gård   Koppartorp,Lilla torp  
Ebeby gd   Koppartorp, Stora torp  
Eneby gd   Korslöt torp  
?Eneby gd   Korum rivet torp  
Eneby, Över- f.d. by   Kullen lht  
Eneby, Övre Saknas /Se   Kungstäppan bebyggelse  
Ensta gd /Se   Kyleberg lht  
Fredriksberg, se Bresta gd   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Fredriksberg, se Bresta gd   Kärr, Lilla torp  
Fredriksberg, se Bresta Saknas   Kärr, Stora gård  
Gåsbiten Saknas /Se   Kärr bebyggelse  
Hakenäs gd   Kärrstugan rivet torp  
Hansta lg /Se   Laggartorp torp  
Hjulåker gd /Se   Leonardsberg avs  
Håknäs by   Lillgården avs  
Håknäs by   Lillstugan lht  
Håknäs by   Lilltäppan avs  
Håknäs by   Lillvreten avs  
Håknäs by   Linaborg lht  
Håknäs by   Lindhagen avs  
Håknäs by   Lindhagen lht  
Håknäs by   Linga gård  
Nåknäs Saknas /Se   Lingalund lht  
Håknäs by /Se   Lingalöt torp  
?Järna m:e   Linghem riven lht  
?Järna m:e   Logsjön torp  
Järna samh. /Se   Loviselund avs  
Järna m:e /Se   Lugnet lht  
Järna m:e /Se   Lugnet lht  
Järna m:e /Se   Lövesberg avs  
Järna m:e /Se   Lövhagen avs  
Järna m:e /Se   Lövsta gård  
Järna samhälle /Se   Lövsta bebyggelse  
Kallfors herrg.   Lövstagärde avs  
Kallfors gd   Lövstalund lht  
Kallfors gd   Lövstalund avs  
Kallfors Saknas /Se   Lövstugan lht  
Kallfors hgd /Se   Lövstugan lht  
Kallfors gd /Se   Malmstugan lht  
?Kärr, Stora gd   Malmstugan lht  
Linga by   Malmtorp torp  
Linga gd   Marieberg lht  
Linga gd   Marieberg avs  
Linga gd   Marielund lht  
Linga by   Mariero avs  
Linga by   Mellanbygget avs  
Linga by   Mora gård  
?Linga by   Moräng gård  
Linga by   Morängslund torp  
Linga by   Myrstugan torp  
Linga gd   Nordhem lht  
Linga gd   Norrbyvälle gård  
Linga Saknas /Se   Norrgården bebyggelse  
Linga Saknas /Se   Norrängen lht  
Linga gd /Se   Nybygget t  
Linga gård /Se   Nydal lht  
Linga by /Se   Nygården riven lht  
Linga gd /Se   Nygärde avs  
Linga by   Nygärdet avs  
Löfsta gård   Nyhammar lht  
Lövsta gård   Nykvarn bebyggelse  
Lövsta gd:ar   Nyvreten torp  
Löfsta gård   Nästäppan t  
Lövsta gd   Ogan gårdar  
Lövsta gård   Ogan, Nedre hmd  
Lövsta gård   Ogan, Övre hmd  
?Lövsta by   Ogändan bebyggelse  
Mora hg   Olivehäll lht  
Mora gd   Orrsättra by  
Mora hg   Orrsätra gd  
Mora hgd   Orrsättra bebyggelse  
Mora hg   Oskarsberg lht  
Mora hgd   Palmskog avs  
Mora herrgård   Pettersborg avs  
Norrbyvälle gd   Petterslund lht  
Ogan gd   Ramsta gård  
Ogan by /Se   Risbo lht  
Ogan gdr /Se   Rosenberg avs  
Ogändan l. Almvik gd /Se   Rosenborg avs  
Ogändan by /Se   Rosendal lht  
Ogändan (Almvik) gd /Se   Rosenhill lht  
Orrsätra gård   Rutsbo avs  
Orrsätra gård   Rödmora, Lilla hmd  
Orrsätra gd   Römora, Stora hmd  
Orrsätra gd /Se   Römora gårdar  
Orrsättra gd /Se   Rörmossen torp  
Ramsta gd   Saltå bebyggelse  
Ramsta by   Saltå kvarn kvarn  
Ramsta by   Sanda lht  
Ramsta by   Sandbrink torp  
Ramsta gd   Sandbäcken lht  
Ramsta gd   Sandsborg torp  
Ramsta by   Sandstugan torp  
Ramsta gd   Simsjön gård  
Ramsta hg   Sjötäppan torp  
Ramsta by   Skogsboda lht  
Ramsta by   Skogsbrynet lht  
Ramsta by   Skogshall lht  
Ramsta by /Se   Skolhustomten, se 3 Bankesta Saknas  
Scheve gd:ar /Se   Skyttorp torp  
Simsjön by /Se   Skäve hem för fallandesjuka  
*Skædhwi, se Skäva? herrg.   Skäve bebyggelse  
»skiædwi», se ?Skäve hg   Skäve kvarn bebyggelse  
Skädwi, se Skäve gd   Slottenstorp riven bs  
Skäve gd   Snorp gård  
Skäve hgd   Sofieberg lht  
Skäve hg   Sofieberg avs  
?Skäve herrg.   Sofielund avs  
Skäve hg   Salbo lht  
?Skäve hg   Solgården bebyggelse  
Skäve gd   Solinge lht  
Skäve Saknas /Se   Solliden Saknas  
Skäve gd /Se   Solsidan lht  
Skäve gd /Se   Starrbäcken lht  
Skäve gd /Se   Stene lht  
Skäve hem /Se   Stigbo lht  
Tavesta gård   Stjärneborg Saknas  
Tavesta gd   Storgärde lht  
Tavesta gd   Stortäppan avs  
Tavesta gd   Strömsborg lht  
Tavesta gård   Stubbängen rivet torp  
Tavesta f.d. by   Svalsätter lht  
Tavesta gd   Svalsättra Saknas  
Tavesta gd   Svarttorp gård  
Tavesta gd   Svensborg lht  
Tavesta gd   Svinbro riven gård  
Tavesta by   Söderby lht  
Tavesta gård   Sörgården bebyggelse  
Tavesta gd   Tallbacken lht  
Tafvesta gård   Talldalen lht  
Tavesta gd   Tallåsen lht  
Tafvesta gård   Tavesta riven by  
Tavesta Saknas /Se   Tegeltorp rivet torp  
Tafsta Saknas /Se   Tomtebo Saknas  
Tellebro gård   Torpa lht  
?Tuna gd   Tuna gård  
Tuna gård   Tunaberg lht  
Tuna gd   Tunalund lht  
Tuna gd   Tällebro gård  
Tuna by /Se   Tällebro bebyggelse  
Tuna gd /Se   Tälleby kyrkoherdeboställe  
Tälleby kyrkoherdeboställe   Tälleby bebyggelse  
Tälleby gård   Täppan Saknas  
Tälleby gd   Udden lht  
Tälleby gd   Ullängen lht  
Tälleby gd   Ullängstorp bebyggelse  
Tälleby prästgård   Ulriksberg lht  
Telleby gd /Se   Unoborg lht  
Tälleby by /Se   Utsikten lht  
Tälleby gd /Se   Vackå t  
Täll(e)by gd /Se   Vadsbro torp  
Ullängen torp /Se   Valla lht  
*Villastum gd   Vallängen, Lilla torp  
?Ålsta gård   Vallängen, Stora torp  
?Ålsta gd   Vik lht  
Åsva gård   Viksberg torp  
Åsva gd   Vilan lht  
Åsva gård   Vita Hust lht  
?*Ängeby försvunnen gård   Vreten avs  
*Ängeby försv. gd   Vårt Hem lht  
Örsta tp /Se   Välle Saknas  
Överjärna sockenstuga f. tingsställe   Västanå lht  
    Västergården bebyggelse  
    Åkerbiten avs  
    Ålsta gård  
    Åshammar lht  
    Åstugan lht  
    Åsna Saknas  
    Åsva gård  
    Åsva bebyggelse  
    Åtorp gård  
    Ängshagen avs  
    Ängstugan torp  
    Östra torp  
    Övereneby bebyggelse  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.