ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ytterjärna socken : Öknebo härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 304 Naturnamn : 156 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 92
Gerna sokn, se Ytter- och Överjärna snr Aglan sjö /Se Ytter-Järna sn Aglasjön sjö
Järna sn Aglan sjö /Se Aglan torp Aglasjön sjö
Ytterjärna sn Aglan sjö /Se Aglan tp Aglasjön sjö
Ytterjärna sn Aglan sjö /Se Aglan riven gård Aspstycket tomt
?Ytterjärna sn Aglan, se Aglasjön sjö Alby arbetarbostäder Bastutäppan åker
Ytterjärna och Överjärna snr Aglasjön sjö Andersboda riven bs Borgsundet sund
Ytterjärna sn Aglasjön sjö Axelhill lht Brandalssund sund
Ytterjärna sn Aglasjön sjö Backstugan »ställe» Dalkarlsberget berg
Ytter-Järna o. Över-Järna snar Aglasjön sjö /Se Backstugan riven bs Dalkarlsberget berg
Ytterjärna sn Aglasjön, se Aglan sjö Berga gd Dammängen gärde
Ytterjärna sn Aglasjön sjö /Se Berga by Dåderö ö
Ytterjärna och Överjärna snr Aglasjön sjö /Se Bergdala lht Dåderöskäret skär
Överjärna o. Ytterjärna snar Aspdal terräng Borghaga »ställe» Farstanäset näs
Ytterjärna och Överjärna snr Björkarösund sund Borghaga riven gård Fjällen åker
Ytterjärna sn Björkarösund sund Brandalsund gd Fjällängen äng
Ytterjärna sn *Boderö (ev. Bodarö) halvö Brandalsund hgd Fläskbiten Saknas
Ytterjärna sn /Se Bommersviksbergen berg Brandalssunds skola skola Fläskhopen Saknas
Järna, Ytter- och Över snr Borghaga terräng Brogärdet gd Fläsklösa holme
Ytterjärna o. Överjärna snar Borgsundet vik Brogärdet hgd Fläskskinkan åker
Ytterjärna och Överjärna snr Borgsundet vik Dalfallet lht Fläskskinkan åker
Ytterjärna och Överjärna snr Brandaborg fäste /Se Dådermanstorp bt Fogdstuguäng äng
Ytterjärna sn Brandalsund sund Dådermanstorp lht Foksta äng äng
Ytterjärna och Överjärna snr ?Brandals sund sund /Se Dåderö gd Fruängen gärde
Ytte Järna sn Brandals sund sund /Se Dåderö by Fruängen äng
Järna, Öfre o Yttre sn Brandalsund sund /Se Dåderö by Fårlåret åker
Ytterjärna o. Överjärna snr Dammängen ägomark Dåderö, Lilla riven lht Gliasjön Saknas
Ytterjärna och Överjärna snr Dåderö halvö Dåderögård gård Hallfjärden fjärd
Ytterjärna sn Dåderö halvö Edenhall lht Hammaren berg
Ytterjärna sn Dåderö f.d. ö Ekbacken »ställe» Jämnsten holme
Ytterjärna sn Dåderö halvö Ekbacken rivet torp Jämnsten skär
Ytterjärna sn Dåderö halvö Eklund lht Järnafjärden fjärd
Ytterjärna sn Dåderö udde Enbytorp rivet torp Kallrädden åker
Ytterjärna o. Överjärna snr Dåderö f.d. ö Enby, Ytter- hgd Katthavet sjö
Ytterjärna o. Överjärna snar Dåderö halvö /Se Eneby, Ytter hgd Kohagen hage
Ytterjärna sn Dåderö skär ö Eneby, se 1, 2 Yttereneby Saknas Kohagsplogen åker
?Ytterjärna sn Dåderö skär skär Eriksberg lht Koholmarna Saknas
Ytterjärna o. Överjärna snr Eglan, se Aglasjön sjö Eriksberg lht Koholmarna holmar
Ytterjärna sn Eknäset ägomark Erikslund rivet torp Korsudden udde
Ytterjärna och Överjärna snr Ekudden udde Farsta gd Krogarhagarna hagar
Ytterjärna sn Erikslund terräng Farsta hgd Kåltäppan äng
?Ytterjärna el. Överjärna snr Farstanäset näs Farsta hgd Källskiftet åker
Ytterjärna sn Fläsklösa holme Farstavreten »ställe» Lanaren sjö
Ytterjärna sn Fläsklösa holme Farstavreten rivet torp Lanaren sjö
Ytterjärna sn Fruängsviken vik Fattigstugorna lht Lanaren sjö
Ytterjärna sn Fägerberg berg? Fiskartorp lht Lillsjön sjö
Ytterjärna sn Gliasjön sjö Fiume torpedstation Lillsjön sjö
Ytterjärna sn Gliasjön sjö Fläsklösa fyr Lundahopen åker
Ytterjärna och Överjärna snr Gliasjön sjö Fredriksberg lht Mangelborädden åker
Ytterjärna socken socken /Se Gliasjön sjö /Se Fredrikslund lht Mellanslutstycket åker
Ytterjärna sn /Se Gottorpsgärdet ägomark Fridhem lht Måsskär skär
Ytterjärna socken socken /Se Grönbrink ägomark Fägerbergstorp rivet torp Mälthusbacken backe
Ytter - Järna socken /Se Grönbrink ägomark /Se Färjkarlstället Saknas Mötesbacken backe
Ytterjärna sn /Se Hallsfjärden fjärd Färjstugan lht Norrfjärden del av Järnafjärden
Ytterjärna sn /Se Hammarbacken ängsmark Gerstaberg gd Näslandsfjärden fjärd
Ytterjärna sn /Se Hästhagen ängsmark Gerstaberg hgd Näsängen gärde
Ytterjärna sn /Se Jämnsten ö Glia gd Oxhagsrädden åker
Ytterjärna sn /Se Jämnsten triangelpunkt Glia gård Pilkrogsviken vik
Ytterjärna sn /Se Jämnsten ö Glisjötorp torp Prinshopen åker
Ytterjärna sn /Se Järnafjärden fjärd Gottorp tp Saltå å
Ytterjärna sn /Se Järnafjärden fjärd Gottorp lht Skansen bg
Ytterjärna sn /Se Järnafjärden fjärd Grindstugan »ställe» Skarpan åker
Ytterjärna sn /Se Järnafjärden fjärd Grindstugan riven lht Skorvan skär
Ytterjärna sn /Se Järnafjärden fjärd Grönbrink lht Smörasken holme
Järna (Ytterjärna och Överjärna) sn /Se Järnafjärden, se Ytter- o. Över-Järna fjärd Hagaberg riven bs Snuta grenadierställe
Järna = Ytterjärna och Överjärna sn:ar /Se Kjulstatorp terräng Hagstugan torp Snuta backe backe
Järna, se Ytterjärna sn *Kläppudden udde Hemgårda lht Snutakärr kärr
Aglan torp Kläpskär, se Måsskär holme Håknäs gd Snuta kärr åker
Aglan gd /Se Klääfengh Stafn, se *Klövängstaven gränsmärke Håknäs by Stallredden gärde
Aglan tp /Se *Klövängstaven gränmärke Jakobsberg lht Stavbofjärden fjärd
Aglan torp /Se Kobäcken, Lilla sjö Johanneslund lht Stjärtsjön Saknas
Aglan gd /Se Kobäcken, Lilla tjärn Kjulsta gd Sundsudden udde
Alby lht Kobäcken, Stora sjö Kjulsta gård Sundsängen, Lilla äng
[Øffra alby] Saknas Kobäcken, Stora tjärn Kjulstatorp rivet torp Sundsängen, stora äng
?Alby lht Koholmarna holmar Klockargården klockargård Svartborg berg
»Alby» gård Koholmarna holme Klockaretäppan lht Svartborgsberget berg
?Alby lht Koppargärdet ägomark Klockargården bebyggelse Syndafältet åker
Alby Saknas /Se Korsudden udde Komministerbostället bebyggelse Säterängen gärde
*Alebytorp Saknas Kärleksholmen udde Kottebackshagen avs Söderfjärden del av Järnafjärden
Berga gd Lanaren sjö Kumla by Trindborgen skans
?Berga gd Lanaren sjö Kumla, Neder- gård Ulvsundet sund
Berga gd Lanaren sjö Kumla, Övre gård Ulvsundet sund
?Berga gd Lanaren sjö /Se Kvarsta riven gård Ulvsundsfärjan färja
Berga gård Lanaren, Lilla sjö Kyrkskolan skola Vaskasjöarna sjöar
?Berga gd Lannan, se Lanaren sjö Källtorp torp Vaskasjöarna sjöar
Berga gd Ledarö Sund, se Björkarösund sund Lagårdsbyn by Vaskhusviken vik
Berga Saknas /Se Liilsiön, se Gliasjön sjö Lanarstjärt tp Vaskhusviken vik
Berga Saknas /Se Lillsjön sjö Lanarstjärt lht Vikshagen hage
Berga gd /Se Lillsjön sjö Lideby by Västergärdssjön sjö
Berga gd /Se Lilla koobacken, se Kobäcken, Lilla sjö Lideby gård Västergärdssjön sjö
Brandaborg = Brandalsund? fideikommissegendom Lisslasiön, se Gliasjön sjö Lillsjön rivet torp Ängstugugärdet åker
Brandaborg = Brandalsund? fideikommissegendom Långhagen terräng med fornminnen Lugnet »ställe» Österby åker
*Brandaborgh = ? Brandalsund fideikommissegendom /Se Långvallen terräng Långvall »ställe» Österängen åker
Brandaborg = Brandalsund? fideikommissegendom Marieberg ängsmark Lugnet lht  
*Brandaborgh = ? Brandalsund fideikommissegendom /Se Moraån å Lugnet lht  
*Brandaborg = ? Brandalsund fideikommissegendom /Se Måsskär holme Lusasken stuga  
[ Brandaborg ] Saknas Måsskär skär Långsvallen torp  
Brandaborg = ? Brandalsund fideikommissegendom Nibbleskär udde Länsmansbostället bebyggelse  
Brandaborg = ? Brandalsund fideikommissegendom »nordha lanz lotenom» ägomark? Magerås bebyggelse  
*Brandaborgx lææn fideikommissegendom Norrviken vik Marieberg lht  
Brandaborg = ? Brandalsund fideikommissegendom Nytorp ängsmark Mårtenstorp »ställe»  
Brandaborgs län Saknas Näset udde Mårtenstorp lht  
Brandalsund Saknas /Se Näset strandområde Nederkumla länsmansboställe  
Brandalsund gd /Se *Näsfjärden fjärd Nibble hgd  
Brandalsund gd /Se *Näsfjärden fjärd Nybble gd  
Brandalsund gd /Se Näslandsfjärden fjärd Nynäs »ställe»  
Brandalsund gd /Se Näslandsfjärden fjärd Nytorp »ställe»  
Brandalsund gd /Se Näslandsfjärden fjärd Nytorp lht  
Brogärdet hg Näsängen ägomark Nytorp rivet torp  
Brogärdet hgd »plaffs akre» åker? Nästäppan »ställe»  
Brogärdet hgd Rothugget ägomark Orrlöt »ställe»  
Brogärde hg Rudsjön sjö Orrlöt lht  
Brogärde hg Rågången ängsmark Oxhagen »ställe»  
Brogärdet Saknas /Se Simsjön igenvuxen sjö Oxhuvud »ställe»  
Dåderö by /Se Simsjön nu igenväxt sjö Oxhuvud avs  
Dåderö gd /Se Sinaibacken ägomark Pettersborg riven bs  
Dåderö by /Se Sinn Siöon, se Simsjön igenväxt sjö Pilkrog gästg.gd  
Eneby herrg. Skirsjön sjö Pilkrog gästg.  
Eneby hg Skjutholmen holme med fyr Pilkrog förr krog  
Eneby hg *Skräddare stugu stav gränsmärke Pilkrog f.d. gästg.gd  
?Eneby hg Skäret, se Dåderö skär ö Pilsberg lht  
Eneby gd Skärsundet sund Raspen »ställe»  
Eneby gd Snuten ägomark Raspen lht  
Eneby gd Staafsfiälen, se Stavbofjärden fjärd Rågången »ställe»  
Eneby hg Stafs Fiärden, se Stavbofjärden fjärd Rågången lht  
Eneby, Ytter- hg Stavbofjärden fjärd Römora, Lilla torp  
Eneby hg Stavbofjärden fjärd Sandliden lht  
Eneby gård Stavbofjärden fjärd Skogslund »ställe»  
Eneby gd Stavbofjärden fjärd Skolhustomten, se 6 Säby Saknas  
Eneby gd Stavbofjärden fjärd Skräddarstugan »ställe»  
Eneby hg Stenhagen terräng Skillnaden »ställe»  
?Eneby gd Stora kobacken sjö Sjöbjärka lht  
Eneby hg Storkullen triangelpunkt Skiljetorp lht  
Eneby, Yttre hg Storkullen berg Skillnaden Saknas  
Eneby hg Stubbtorp f.d. torp? Skogslund lht  
?Eneby, Yttre- hg Svartkolsberget berg Slotan gd  
Eneby, Ytter Saknas /Se Svartkärret ägomark Slotan gård  
Farsta hg Säby hage ägomark Slåbäcken »ställe»  
Farsta hg Sörhagen f.d. torp? Slåbäcken lht  
Farsta gd Trindborgen terräng med fornminne Snuten »ställe»  
Farsta hg Trindborgen udde /Se Snuten riven bs  
Farsta hg *Tælgesund möjligen = Brandalssundet sund /Se Solbacken »ställe»  
Farsta hg Uhlsund, se Ulvsundet sund Stensta gd  
Farsta hg *Ullsundet sund Stjärten torp  
Farsta hg Ulvsundet sund Solbacken lht  
Farsta hg Ulvsundet sund Solberga lht  
Farsta gd Ulvsundet sund Solvalla lht  
Farsta herrg. Ulvsundet Saknas /Se Solvik villa  
Farsta Saknas /Se *Vadstugu stav gränsmärke Solängen lht  
Farsta hgd /Se Valmerska udden udde Spinkhättan Saknas  
Fiskarstugan ödetorp? Vaskasjöarna sjöar Stensta gd  
[Forstorp] Saknas Vaskhusviken vik Stensta gård  
Gerstaberg gd Vaskhusviken vik Stensta gd  
Gerstaberg säteri Vretagärdet ägomark Stjärten Saknas  
Gerstaberg säteri Ängsholm del av Dåderö Stor-Säby bebyggelse  
Gerstaberg hg Ängsudden ägomark Strandhill lht  
Gerstaberg hg Österby ägomark Stubbtorp »ställe»  
Gerstaberg hg   Stubbtorp lht  
?Gerstaberg hg   Lågstugan lht  
Gerstaberg gd /Se   Säby gd  
Gerstaberg gd /Se   Säby by  
Girista, se Gerstaberg säteri   Säby bebyggelse  
?Glia, gård Saknas   Säby, Lilla bebyggelse  
Glia gd   Säbyhage »ställe»  
Glia gd   Säbylund handelslht  
Glia gd   Säbylund avs  
?Glia gd   Säbylund handelsbod  
?Glia gård   Säby mejeri mejeri  
Glia gd   Sätterängen tp  
Glia gård   Sätterängen lht  
Glia gd   Sörhagen »ställe»  
Glia gd /Se   Sörhagen rivet torp  
»glyo = ?Glia gd   Tegelbruket rivet tegelbruk  
Gottorp Saknas /Se   Tegelstugan »ställe»  
Gottorp torp /Se   Tegelstugan lht  
Gärstaberg Saknas /Se   Tegeltorp lht  
Håknäs by   Tegelvik Saknas  
Håknäs gdr   Trindbergen riven lht  
Håknäs by   Trossens torp bt  
Håknäs by   Trosstorp f.d. båtsmanstorp  
Håknäs by   Ulriksberg lht  
Håknäs gdr   Ulvsundet lht  
Håknäs by   Ulvåsa Saknas  
Håknäs gdar   Underås lht  
Håknäs by   Vaktstugan Saknas  
Håknäs by   Vallstugan »ställe»  
Håknäs by   Vallstugan lht  
Håknäs by   Vallängen lht  
Håknäs gdr   Valsta gd  
Håknäs by   Valsta gård  
Håknäs by o. hg   Vaskan »ställe»  
Håknäs hg   Vaskan lht  
Håknäs gdr   Vaskhus borttaget torp  
Håknäs hg   Wigwam villa  
?Håknäs gård   Wigwam lht  
Håknäs by   Västergärde »ställe»  
Håknäs Saknas /Se   Västergärdet, se Glisjötorp Saknas  
Håknäs gd /Se   Västergärdet avs  
Håknäs gd:ar /Se   Yttereneby gd  
»kilistha», se Kjulsta gd   Yttereneby bebyggelse  
?Kjulsta gd   Åbo avs  
Kjulsta gård   Ålderdomshemmet ålderdomshem  
Kjulsta gd   Åsen lht  
Kjulsta gd   Ängsholm kronogd.  
Kjulsta gård   Ängsholm hgd  
Kjulsta gd   Ängsholm gd  
Kjulsta gd   Ängstugan »ställe»  
Kjulsta by   Ängstugan handelsbod  
Kjulsta gd   Överkumla komministerboställe  
Kjulsta gd /Se      
Kjulsta gd      
Kjulsta gård      
Kjulsta gård      
Kjulsta gd      
?Kjulsta gd      
Kjulsta gd /Se      
Kjulsta gd /Se      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
?Kvarsta gd      
Kvarsta gd      
?Kvarsta gd      
?Kvarsta gd      
Kvarsta gård      
Kvarsta gd      
Kvarsta gd      
Kvarsta gård      
Kvarsta gd /Se      
*Laga åsmark Saknas /Se      
Lideby gd      
Lideby gd      
*Lidby Saknas      
?Lideby by      
Lideby Saknas /Se      
Lideby gd /Se      
Mårtenstorp Saknas /Se      
Nibble hg      
Nibble hg      
?Nibble hgd      
Nibble hg      
?Nibble gd      
?Nibble gd      
Nästäppan Saknas /Se      
Orrlöt Saknas /Se      
Pilkrog Saknas /Se      
Pilkrog Saknas /Se      
Pilkrog gd /Se      
Steensrwm, se Stensta gd      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta gd      
Stensta by      
Stensta by      
Stensta Saknas /Se      
Stensta gd /Se      
?Säby by      
Säby by      
?Säby gd      
?Säby by      
Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby hg      
Säby hg      
?Säby gd      
Säby gård /Se      
Sätterängen lht /Se      
*Tælghe hus förr slott /Se      
*Tælghe hus förr slott /Se      
Usta gd /Se      
Valsta gård      
Valsta gd?      
Vaskhus f.d. torp      
Vaskhus f.d. gd      
Vaskhus f.d. gd      
Vaskhus förr torp      
Vaskhus f.d. gd      
Vaskhus f.d. gd      
Vaskhus lg      
Vaskhus lht      
Vaskhus lht      
Vaskhus f.d. gd      
Vaskhus f.d. gd      
»vaskusa», se Vaskhus lg      
Yttereneby gd /Se      
Ängeby försv.beb.      
?(Ängsholm) hg      
Ängsholm (Engsholm) hg /Se      
Ängstugan Saknas /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.