ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Grödinge socken : Svartlösa härad : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Kaggfjärden vik    
  Mörkarfjärden vik    
  Mörkarfjärden vik    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.