ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerhaninge socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 483 Naturnamn : 286 Bebyggelsenamn : 535 Naturnamn : 255
Västerhaninge sn Aludden udde Haninge Saknas Västerhaninge Saknas
Västerhaninge sn Alvsta Långholmar holmar Västerhaninge socken socken Nummerförteckning förteckning
Västerhaninge sn Alvsta Långholmar holme Västerhaninge sn Nummerförteckning förteckning
Västerhaninge sn Amiralsholmen holme Västerhaninge sn Alvsta Långholmarna(?) holmar
Västerhaninge sn *Amundfjärden vik Västerhaninge sn Andersas kärr Saknas
Västerhaninge sn Amunsfjärden vik Västerhaninge socken Badstutäppan område
Västerhaninge sn *Ankullen udde eller holme Västerhaninge sn Bastgärdet gärde
Västerhaninge sn Asphagen åkermark Västerhaninge sn Basttäppa Saknas
Västerhaninge sn Axels och Marias grav »blomsterbädd» (äng?) /Se Alfredshem lht Bastuåkern pörte
Västerhaninge sn »bengbo-Stad» båt- el. landningsplats /Se Alfsta [by] Baståkern åker
Västerhaninge sn Björkudden ägomark Alvsta gård Bergsängskärret kärr
Västerhaninge sn Bobäcken vik Alvsta bebyggelse Betolskärret kärr
Västerhaninge sn Bobäcken sjö Alvstatorp torp Björkvreten Saknas
Västerhaninge sn Bobäcksfjärden fjärd /Se Andersberg lht Blåkullas udd ängsmark
Västerhaninge sn Boten äng /Se Anderslund stuga Bobäcken sjö
Västerhaninge sn Bråtberget triangelpunkt Anneberg lht Brinkare gärde
Västerhaninge sn Bråtberget berg Annehill lht Brokärret Saknas
Västerhaninge sn Bråtenskärr, Norra terräng? Apelbacken stuga Brottkärr kärr
Västerhaninge sn Bråtenskärr, Södra terräng? Arvidsberg lht Brunnsåkern åker
Västerhaninge sn Bukvärken holme Aspenstorp förr båtsmanstorp Bråtberget bergshöjd
Vesterhaninge sn Byhagen hage /Se Asphagen lht Bränningen gärde
Västerhaninge sn Byholmen halvö Asphagen bs Bukvärken holme
Västerhaninge socken Byholmen udde /Se Asplund stuga Båtsmanstäpporna Saknas
Västerhaninge socken Byholmen bergudde /Se Aspnäs lht Dalkarlskärr kärr
Västerhaninge sn Byholmssundet sund Aspudden lht Djupviken vik
Västerhaninge sn Byholmsudden udde Backen lht Djurgården skog
Västerhaninge sn /Se Dalkarlskärr åker Berga gård Enstenarna holmar
Västerhaninge sn Dikartorpsmossen mosse? Berga bebyggelse Fjällen gärde
Västerhaninge sn sn Djupviken vik Berga-Nytorp torp, nu nedlagt Fjärdingarna skär
Västerhaninge sn Djupviken vik Berga-Näs förr torp, nu fiskarstuga Flyt sankmark
Västerhaninge sn Enstenarna holmar Bergdalen lht Flåsa åkermark o. slåttermark
Västerhaninge sn Enstenarna holmar Bergenstorp förr båtsmanstorp Framkärr Saknas
Västerhaninge sn Enstenarna kobbe Berghäll avs. Frinsholmen holme
Västerhaninge sn Fjärdingsman skär Betesholmen stuga Fruberget Saknas
Västerhaninge sn *Flisholmen(?) ö Birka lht Fästmans Järkers vret »vret odlad nu»
Västerhaninge sn *Fosa fsv. ånamn /Se Bjelkenstorp förr båtsmanstorp, nu lht Gammalängen gärde
Västerhaninge sn Fredsholmen holme Bjurmanstorp båtsmanstorp Gasten skogs- och bergsmark
Västerhaninge sn Fredsholmen holme /Se Björkhagen avs. Gubbhagen hage
Västerhaninge sn sn Frinsholmen ö Björkhagen lht Gumsen holme
Vesterhaninge sn Frinsholmen (resp. Frintsholmen) ö Björklunda lht Gumsholmen holme
Västerhaninge sn Frinsholmen (resp. Frintsholmen) ö Björknäs lht Gärdet, Södra åker?
Västerhaninge sn Frinsholmen triangelpunkt Björknäs lht Gärdgrindarna? Saknas
Västerhaninge sn Frinsholmen holme Björkudden torp Hallonberget Saknas
Västerhaninge sn Frinsholmen holme? Björntorpet lht Hangkulla ? backen Saknas
Västerhaninge sn Fruberget berg Blomhill lht Hansviken vik
Västerhaninge sn Fruberget berg Bobäcken lht Hardansen äng
Västerhaninge sn Fruberget berg /Se Borgmästaretorp säteri Hemfosa rissel hage
»Hanninge» sn Frugrottan, se Fruberget Saknas /Se Bråten torp Horsfjärden fjärd
Västerhaninge sn Gammelängen mosse Bygdegården lht Horsviken gärde
Västerhaninge sn *Grumsen holme Båtsbacken stuga Humlegårdsstycket gärde
Västerhaninge sn *Grusholm holme Bäckebo lht Hållsjön sjö
Västerhaninge sn *Gräholmssund sund Börjehus lht Hålsjön sjö
Västerhaninge sn Gumsen holme Dalavret lht Hålsjöskog gd?
Västerhaninge sn Gumsen holme Dalby gård, nu borta Hållsjö skog skog
Västerhaninge sn Gumsen holme Dalbytorp torp, nedlagd Hållsten sten
Västerhaninge sn Gumsholmen holme Dalen torp Hålsätra viken Saknas
Västerhaninge sn Gumsholmen holme Dalen lht Häringenäs näs
Västerhaninge sn Haga terräng Dammborg lht Hästhagen Saknas
Västerhaninge sn Hansviken vik Dammbro torp Hästholmen holme
Västerhaninge sn Hanveden skogstrakt Dikartorp torp Hästkärr Saknas
Västerhaninge sn Hanvedsmossen mosse Djupkärr torp Hastkärrsvreten Saknas
Västerhaninge sn /Se Hardansen skogsmark Djurgårdsgrind torp, nu lht Höggran gd?
Västerhaninge kyrka kyrka *Hornsfjärden fjärd *Dorntorp, möjl. Dåntorp? lht Högvallsbro landsvägsbro
Västerhaninge sn /Se *Hornsholm holme Dåntorp lht, gd Jumfruhalsen gärde
Västerhaninge sn /Se Horsfjärden (resp. Hårsfjärden) fjärd Dåntorp gård Kampkärr åkerstycken
Västerhaninge sn /Se Horsfjärden fjärd Edesnäs lht Karpesäng bg
Västerhaninge sn /Se Horsfjärden fjärd Ekeborg lht Kattkullen kullar
Västerhaninge sn /Se Horsfjärden fjärd /Se Ekbacken avs. Kattnalket Saknas
Västerhaninge sn /Se Horsviken ägomark Ekdalen lht Kläms kulla Saknas
Han(n)inge teleomr. Horsviken ägomark Ekeberg lht Kofållstycket gärde
Haninge, se Västerhaninge sn Hålsjön sjö Ekeby säteri Komöte Saknas
»alistom», se Ålsta by Hålsjötorp terräng Ekelund lht Korsbacken lht?
Alfsta by Hårsan = Hårsfjärden havsfjärd /Se Ekelund lht Korumpan smal tarm
Alfsta by Häringelandet land /Se Ekelund lht Krigslida hållplats
Alvsta by Häringenäs näs Ekensberg lht Kristiansmossen mosse
Alvsta by Häringenäs triangelpunkt Ekinge avs. Kråkstaden gärde
Alvsta by Häringenäset näs Eknäs gård Kuken och taskan gärde
Alvsta by *Härsviken vik Ektorp säteri Kullvreten Saknas
Alvsta by Hästholmen holme Elinsborg lht Kungsfjällen gärde
Alvsta by Hästholmen ö Elinslund lht Kvarnholmen holme
Alvsta by Hästholmen holme Ellertsberg lht Kvignäset näs
Alvesta Saknas /Se Jakobsberg terräng Enhem lht Kyrkvreten Saknas
Alvsta gd /Se Jungfruberget berg Eriksberg lht Käfsholmen, Lilla holme
Alvsta by /Se Jungfrugärdet ägomark Eriksberg lht Käfsholmen, Stora holme
?Berga hg Jungfruholmen holme /Se Eriksberg lht Källränniln Saknas
Berga herrgård Jungfruholmen holme /Se Eriksdal lht Källvreten Saknas
Berga herrgård *Kapp-Ekeby Näsudden udde Erikslund lht Källåkern åker
Berga hg Kikarberg terräng Erikslund lht Käringholmen holme
?Berga hg Klems kulle kulle Fiskarebostället lht Kärret Saknas
Berga herrgård Kornslätten ägomark Flatlöt stuga, nu borta Kärrsjön insjö
Berga hg Kristiansmosse mosse /Se Fors gårdar Landfjärden vik
Berga hg Kråkstaden gärde Fors lht Laslätten »odling»
?Berga hg Kullstanäsudde, se Näsudden udde Fors»kvarn kvarn Lastrumsdal dalsänka
Berga gård *Kulstanäsudd udde Fredriksberg lht Lavreten håla
?Berga herrg. Kvarnholmen holme Fredriksborg lht Laåkern Saknas
Berga Saknas /Se Kvarnholmen holme Fredriksborg lht Laåkravreten Saknas
Berga gd /Se *Kyrkstolparna bautastenar /Se Fredsborg avs Lenängen äng
»berghum», se Berga hg *Käftholmarna holmar Frideborg lht Lida-kröken Saknas
Bjelkenstorp torp /Se Källviken vik Fridhem lht Lillgårdsskog[en] Saknas
Blista Saknas /Se Käringholmen holme Fridhem lht Lillgärdet Saknas
Borgmästartorp fideikommissegendom Käringholmen holme Fridhem avs. Lillängen trol. vret
Dalby gård Käringholmen holme Frinsholmen lht Lillslätten täppa
Dalby gård Kärrsjön sjö Fågelsången lht Lindberg Saknas
Dalby gård Kärrsjön sjö Fållbrunna gård Lindbergslöt Saknas
*Digrabergha, se Berga hg Kärrsjön sjö Gansta gård Lortendalshagen hage
Dåntorp by /Se Kävsholmen, St. o. L. holmar Gertrudshill lht Långberg berg
Dåntorp by /Se Lamfierden, se Landfjärden vik Glanskanstorp förr båstmanstorp Långsjön Saknas
Ekeby hg Landfjärden vik Glasberga nu lht Långsjön insjö
?Ekeby hg Landfjärden vik /Se Glasängen lht Långudden udde
?Ekeby by el. hgd Landfjärden vik /Se Glänta stuga Lösländan el Lösländerna gärde
?Ekeby by el. hgd Landfjärden fjärd Graneberg lht Malknuven udde
?Ekeby hg Landfjärden vik /Se Granebo lht Malmen Saknas
Ekeby by el. hgd Lastdalen dalsänka /Se Granelund lht Mellannäset näs
?Ekeby hg Lastrumsdal strand Grangärde lht Mossen mosse
Ekeby hgd el. by Långgarn holme /Se Granhammar lht Mörråker Saknas
?Ekeby herrgård *Långgarnsholm (eg. Langarsholm) holme Granhammar bs. Navarsgärdet gärde
Ekeby gd långholmen, se Alvsta Långholmar holmar Granhyddan lht Nedersta, se Krigslida hållplats /Se
Ekeby hg Långholmen, se Storholmen holme Gransätra lht Norråker gärde?
?Ekeby byar Långholmsgrundet grund Grindstugan lht Nosudda udde
Ekeby hg Långlöt ängsmark Grindtorp rå och rör Nytorpshage hage
Ekeby hg Långmossen mosse Gryt gård Näset skog
Ekeby herrg. Långsjön sjö Gråbergstorp Saknas Näset, Stora näs
Ekeby by Långsjön sjö Gråbergstorp lht, förr båtsmanstorp Näsgärdet gärde
Ekeby Saknas /Se Långudden udde Grändalen torp Näsudden udde
Ekeby säteri /Se Marielund skogsmark Gröndalen Saknas Olångsund sund
Ektorp fideikommissegendom Mähby Fierd, se Mälbyfjärden fjärd Grönåker lht Ormhålet Saknas
Ektorp hg Mälby fjärden fjärd Gustavsberg lht Ormhålet gärde
Fors gård o. by Mälbyfjärden fjärd Gustavsberg lht Ormsta skog Saknas
Fors by Mödomen holme Gustavsberg lht Oxträdgården hagbacke
Fors by Navarsgäret ägomark Gustavshög lht Palmdal åkerstycke
Fors by Navarsgärdet gärde /Se Gustavslund hmd Plogen gärde
Fors by *Norrbyträsk sjö Gylden lht Prästbrink backe
Fors by *Notviken vik Haga stuga Prästbrinken Saknas
Fors gd Nyfors skogsmark Hagaberg lht Prästmalmen skogsområde
Fors gd Nytorp terräng? Hagagården lht Rankersberg bergshöjd
?Fors by Näsudden udde Hagalund lht Revnäsudd (?) udde
Fors by Näsudden udde Hagalund lht Rigärdet gärde
Fors by Näsudden udde Hagstugan lht Rihagen hage
Fors by Näsudden udde Hammar gård Risselhagen hage
?Fors by Näsudden udde Hammar hg /Se Risselplogen, Lilla gärde
?Fors by Odonrumpan terräng Hammarbo avs. Risselplogen, Stora gärde
Fors by /Se Olovssundet sund /Se Hasselbacken lht Rocklösa hage
Fors gårdar /Se Olovssund sund? /Se Hedvigslund lht Rocklösaån bit av å
Fors gd:ar /Se Olovssundet sund Hemfosa arrendegård Råstensberget Saknas
Fors kvarnar Saknas Olångsund sund Hemfosa bebyggelse Räfsåvreten gärde
Fors, Ny Saknas /Se Olångsund sund Hemfosa bebyggelse Rödberg berg
Fållbrunna gård Oran sjö /Se Hemfosatorp bebyggelse Rödja åker
Fållbrunna gd Orasjön sjö /Se Hemmet lht Röjkärr äng
Fållbrunna gård Oren el. Örasjön sjö /Se Hemmet lht Römossen »mossa»
Fållbrunna gd Oren sjö /Se Hennyhill lht Rönnskär skär
Fållbrunna gd /Se *Orlångssund sund Hyddan lht Sadelmakartorpviken Saknas
Gansta by Oxträdgården terräng? Håga bebyggelse Sandstuguberget bergshöjd
Gansta by Pålamalm skogsområde Håga kvarn förr kvarn Sandstycket åker
Gansta by Påla malm ås /Se Håkstorp tp Sjögärdet gärde
Gansta by *Rocklösan, se »Ängen Reklösan» äng Håkanstorp lht Sjöängen Saknas
Gansta by Rocklösan äng /Se Hålsättra gd Sjöängsbacken »vret»
Gansta Saknas /Se Rocklösaån å Hålsätra, Stora gård Skackelsberg (?) berg
Gansta gd /Se Rosendal f.d. torp? Hållsättra Stora bebyggelse Skaftet gärdet
?Gryt by *Runskär holme Hålsätra, Lilla gård Skafttäppan Saknas
Gryt by Rävnäsudden udde Hållsättra Lilla bebyggelse Skallbaken skär
Gryt by Rönskär holme Hägerstorp torp, nedlagt Skomakartäpporna Saknas
Gullboda gård Sandstuguberg triangelpunkt Hägerum lht Skorrhagen ängsmark
?Hammar hg Sandtäppan ägomark Hällefors lht Skrammelkärr Saknas
Hammar Saknas /Se *Sandviken vik Häringe gd Skurdamsränniln Saknas
Hammar gd /Se Sandö ö Häringe gård Skutholmen holme
Hemfosa gård Sandö ö Häringe krogen stuga Skysselåkern »gml gångväg»
Hemfosa by Sibirien åkermark Hästhagen lht Skyttorp ? udden Saknas
Hemfosa gd Skallbaken holme Hästholmen lht Skärsåker gd
Hemfosa gd Skallbacken skär Höglund lht Slåboda mosse Saknas
Hemfosa gd *Skallberg holme Jakobsberg lht Smedtäppan »inhägnad bit»
Hemfosa gård Skeppnan terräng Jakobsberg torp Smedvreten Saknas
Hemfosa gd Skogshamnen udde? Jakobsdal lht Smidgärdet gärde
Hemfosa gård Skogstorpsmossen mosse? Jennylund lht Smidskaftet gärde
Hemfosa gd Skomarkaretorpsgärdet ägomark Johannesberg lht Snackholmen udde
Hemfosa gård *Skutholmen holme Johanneslund lht Snåltäppan gärde
Hemfosa gd *Smörasken holme Johanneslund lht Solskenet åkerstycke
Hemfosa Saknas /Se *Smörlösan trol. holme Josefinedal lht Sommaräng gärde
Hemfosa gd /Se Snackholmen udde Jägarbacken lht Sotaskär näs
Hemfosa gd, samh. /Se Snäckgärdet ängsmark Jägartorp lht Staberg bergbacke
Hemfosa by /Se Snäckgärdet ängsmark /Se Kampkärr lht Stabergsbacken bergbacke
Hemfosatorp torp (numera försvunnet) /Se *Snäckholmen udde Kämpkärr torp Stabergstäppan åker
Hållsätra by Snäckholmen holme Kaplansgården lht, förr komministerbostad Stentäppan Saknas
Hägerstorp torp /Se Snäckholmen udde /Se Kaplansgården bebyggelse Stenvreten Saknas
Hägerum tp /Se Snåltäppan ängsmark Kappekeby gd Stenåkra gärde
Häringe gård /Se Solskenet terräng? Kapp Ekeby förr gård Stjärtbacken åker
Häringe hg Solskenet ägomark Kapp-Ekeby bebyggelse Stolplöten gärde
Häringe hg Sommarbacken terräng? Karlberg lht Storholmen holme
Häringe hg Sommaräng ägomark Karlsberg lht Storkärr Saknas
Häringe herregård Sotaskär näs /Se Karlshäll lht Storstycket Saknas
Häringe hg Sotaskär näs Karlslund lht Stortäppan Saknas
Häringe hg Sotaskär udde Karlslund lht Storängen åker
Häringe hg Sotaskär näs /Se Karlsro lht Strandholmen holme
Häringe hgd Sotaskär Saknas /Se Karlsro lht Stutvreten gärde
Häringe hgd Sotaskär Saknas Katrineberg lhttr Stäteåkern ? åker
Häringe hgd Sotaskär Saknas Kilen lht Stäteåkershalsen åker
Häringe hg Sotaskär Saknas Klippan lht Sundåkrarna gärde
Häringe hgd Sotaskär Saknas Kolberg gd Svartsjön insjö
Häringe hg Sotaskär Saknas Kolberg hmd Svartängen åker
Häringe hgd Sote Saknas Kolingstuga Saknas Söderbyholmen holme
Häringe hg Sotes berg ruin /Se Korpkulla bs. Söderdal dalsänka
Häringe hg Sotens borg medeltida borglämningar /Se Korsmyran lht Söderkullen Saknas
Häringe hgd Sotens trädgård »täckt» /Se Kotta lht Tallholmen holme
Häringe gd Soteskär, se Sotaskär Saknas Krigslida gård Tilleskog Saknas
Häringe by *Sotholmen holme? /Se Kristineberg lht Tille-skyssla ? Saknas
Häringe gd Sotholmen holme? Kristineberg lht Tillevreten gärde
Häringe herrg. Sotholm udde /Se Kristineberg stuga Tillevreten Saknas
Häringe gd Sotholmsviken vik Krusells Torp förr båtsmanstorp Tjuvberget berg
Häringe hg Sotholmsängen äga /Se Krusättra lht Tomtvreten äng
Häringe hg Sotsborg ruin Kullen lht Toppbacken backe
Häringe hg Sotsborg murlämning /Se Kullsta gård Tornberg bergshöjd
Häringe hg, förr tingsställe Sotsborg murlämning /Se Kullsta gård Tornberget Saknas
Häringe hg *Sotsborg slottsruin /Se Kvarnen lht Tornberget bergshöjd
Häringe herrgård Springarängen äng /Se Kvarnhagen lht Transjön insjö
Häringe herrg. *Springarängen Saknas /Se Kvarntäppan lht Trekanten åker
Häringe hg Stenkulla terräng Kyrkogårdsbacken torp Trädgårdsstugan tp
Häringe hg Stora Näset, se Näringenäset näs /Se Kyrkvreten lht Träsksjön (?) insjö
Häringe hrgd? Stora näset berg /Se Källbacken lht Tunnberget berg
Häringe hg Storbacksviken vik Käringsta torp Tuvåkern Saknas
Häringe hg Storholmen holme Kärja (?) stuga Ubackstäppan, se Ugglebackstäppan Saknas
Häringe hgd Storholmen holme Kärrhagen lht Uddgärdet Saknas
Häringe hg Storholmen holme Lida utj. Uddkärret Saknas
Häringe hg Storholmen ö Liljedal lht Ugglebackstäppan gärde
Häringe hrgd Storvassen strand Lillbacken lht Uringsmalmen skogsområde
Häringe hg Strandholmen holme Lillebo lht Uvbergen berg
Häringe hg Strandholmen holme Lillebo lht Vambholmen holme
Häringe hg Stubbvreten terräng Lillgården lht Vavreten hage
Häringe herrg. *Svanholmen udde Lillgården hmd. Vedasjön sjö
Häringe hg Svanholmen holme Lillgården lht Vedasjön sjö
Häringe hg Svarta kärret kärr Lillhammar avs. Vedajön insjö
Häringe herrg. Svartsjön sjö Lillängen lht Vedasjön sjö
Häringe hg *Svinsmyr(a) myr /Se Linaberg lht Vedaäng gärde
Häringe hg *Svinsmyran sjö Lindängen lht Vinterkärret Saknas
Häringe hg Svinsmyran sjö /Se Linstugan lht Visselhagen »stycke»
Häringe hg Söderbyholmen holme Ljungby lht Vitsa berget bergshöjd
Häringe hg Södertörn halvö Lortendal torp Vreten skog
Häringe hg Södervreten terräng Loviseberg lht Våtängen el. Vårtängen Saknas
Häringe hg *Tegelviken vik Loviseberg lht Vädersjöberget bergshöjd
Häringe hg *Tinsholmen holme Loviselund gd Vädersjön insjö
Häringe hg Tornberget, Stora triangelpunkt Loviselund lht Välsta gd
Häringe hg Tornberget, Stora berg Ludvigsborg lht Västertäppan Saknas
Häringe hg Tornberget berg /Se Lugnet förr torp Västeräng gärde
Häringe gd Tornbergssjön sjö Lugnet gård Ådfjärden fjärd
Häringe hg Transjön sjö Lugnet lht Åmunsfjärd vik
Häringe gd Trädgårdsberget berg /Se Lundbjörke lht Älgkällsmossen Saknas
Häringe gd Träsksjön sjö Lunden lht Ängen gärde
Häringe hg Träsksjön sjö Lyckhem avs. Ängsbacka Saknas
Häringe hg Ulvberget berg Lyckås lht Ängshagen backe
Häringe hg Vambholmen holme Lyngsta lht Ängshalsen äng
Häringe hg Vamholmen holme Lytorp torp Örasjön Saknas
Häringe hg Vamholmen holme Långbro stuga Örasjön insjö
Häringe hg Vamholmen holme Långhagen, Västra lht Örholmen, Lilla holme
Häringe hg Vargberget skogsmark Långlöt båtsmanstorp Örholmen, Stora holme
Häringe gd Vedan l. Vedasjön sjö /Se Lövhagen torp Örnsbergsmossen Saknas
Häringe Saknas /Se Vedasjön sjö Lövhagen stuga Ösgärdet gärde
Häringe gd /Se Vedkärret ägomark Lövhyddan lht Österängen Saknas
Häringe gd /Se Vidäng terräng? Lövlund lht, förr gård  
Häringe gd /Se Vitmossen mosse? Lövsätra torp  
Häringe bebyggelse /Se Vitsåberget triangelpunkt Lövvreten torp  
Häringe gd /Se Vitsåberget berg Malmen stuga  
Häringe gods /Se Vreten ägomark Malmvreten stuga, nu borta  
Häringe gd /Se Wåmholmen, se Vamholmen holme Manhem lht  
Häringe gd /Se *Våmholmen holme Marieberg stuga  
Häringe hgd /Se Vädersjöberget berg Marieborg lht  
Häringe rättaredöme rättaredöme /Se Vädersjöberget triangelpunkt Mariedal lht  
*Heringe torp Saknas Vädersjön sjö Mariedal lht  
Härskärr torp Vädersjön sjö Mariehill lht  
*Hytte torpid Saknas Vädersjön sjö Mariehill avs.  
Kappekeby gd Vädersjön sjö Marielund stuga  
Kappekeby gd /Se Vädersjön sjö /Se *Mellangården Saknas  
Kapp Ekeby Saknas /Se Västerhagen ängsmark Middenstorp förr båtsmanstorp  
Karlslund Saknas /Se Ådfjärden fjärd Malsta hemman  
Klena by Ådfjärden fjärd Mulsta gård, länsmansboställe  
Klena by Åfierden, se Ådfjärden fjärd Mulsta Saknas  
Krigslida by Åmunsfjärd fjärd Märinge bebyggelse  
Kringslida by Åmundsfjärd fjärd Mösätra lht  
?Kullsta by »Ängen Rocklösan» äng /Se Nedersta (?) gård  
Kullsta by Öran sjö Nedersta Saknas  
Kullsta gd /Se Öran sjö /Se Noga torp  
Kullsta by /Se Örasjön sjö Nordskog lht  
Kullsta Saknas /Se Örasjön sjö /Se Norrgård, nedersta Saknas  
Kvarnhagen Saknas /Se Ören sjö Norrgården Saknas  
Kvarnhagen lht /Se Örholmen, Lilla holme Norrgården Saknas  
Kålängstorp(et) beb. /Se Örholmen, Stora holme Norrhagaberg lht  
Kärja Saknas /Se Örholmen, Stora holme Norrhagen lht  
Lida, se Krigslida by Örholmssundet sund Norrhörnet lht  
»Micklarum» gård Österhagen åkermark Norrkneken stuga  
Mickrum gd /Se   Norrlöt förr torp, nu lht  
Mickrum, se »Micklarum» gård   Norrstugan lht  
Mulsta by   Norrändan gård  
Mulsta by   Nybygget lht  
Mulsta by   Nyfors gd  
Mulsta by   Nyfors hmd  
Mulsta by /Se   Nytorp lht  
Märinge (numera Näringsberg) hg   Nytorp lht  
Märinge hgd   Näringsberg gd  
Märinge hg   Näringsberg gård  
Märinge, nu Näringsberg Saknas   Näselund lht  
Märinge hg   Näset förr torp, nu fiskarstuga  
Märinge, nu Näringsberg Saknas   Näset gård  
Märinge (numera Näringsberg) hg   Nödesta gård  
Märinge hgd /Se   Ollebo lht  
Märinge gd /Se   Ormsta gårdar  
Märinge gd /Se   Oskarsberg lht  
Märinge hgd   Oskarsro lht  
Nora, se Västnora o. Östnora byar   Persborg lht  
Norrkneken Saknas /Se   Pettersberg lht  
»nydiastom», se Nödesta by   Prästgården Saknas  
*Nytista, se Nödesta by   Prästholma lht  
Näringsberg, se Märinge hg   Prästtorp tp  
Näringsberg Saknas /Se   Prästtorp bebyggelse  
Näringsberg gd /Se   Prästängen lht  
Näringsberg gd /Se   Rastaborg lht  
Näringsberg gd /Se   Ribby gård  
Näringsberg gd /Se   Ribbyberg lht  
Näringsberg gd /Se   Ribbydal lht  
Näringsberg hgd /Se   Ribbyholm gd  
?Näset by   Ribbyholm lht  
Nödesta by   Ribbylund lht  
Nödesta by   Riddartorp skattelagd lht  
Nödesta by   Ringen bs.  
Nödesta by   Rosenberg lht  
Nödesta by   Rosenborg lht  
Nödesta by   Rosenborg lht  
Nödsta by   Rosendal torp  
Nödesta gård   Rosenhill lht  
Nödesta gd /Se   Rosenhill lht  
Ormsta by   Rosenhill lht  
Ormsta by   Rosta nu lht  
Ormsta by   Runeberg avs.  
Ormsta by   Runebo lht  
Ormsta Saknas /Se   Runsätra (?) förr torp, nu lht  
Ormsta by /Se   Ryborg lhttr  
Ribby by   Ryetorp Saknas  
Ribby by   Ryssberg, Lilla(?) torp  
Ribby by   Ryssberg, Stora (?) torp  
Ribby by   Ryttarstugan stuga  
Ribby by   Ryttartorp lht  
Ribby by /Se   Rännilen förr torp, nu lht  
Ribby Saknas /Se   Rönnberga lht  
Segersdal lht /Se   Sadelmakarkrogen förr krog  
skarpekeby, se Kappekeby gd   Sadelmakartorp gd  
Skogs-Ekeby hg   Sadelmakartorp gård  
Skogs-Ekeby gd   Samuelsvret lht  
Skogs-Ekeby hg   Samuelsås? säteri  
Skogs Ekeby Saknas /Se   Sandstugan förr torp, nu lht  
Skogsekeby gd /Se   Sandtorp Saknas  
»Blodhabodha» Saknas   Sandvik torp  
Snuggstugorna lhtr /Se   Segersdal lht  
Snörum tp /Se   Selindersborg lht  
*Sotasker, se Sotinge by   Serla lht  
»Sotens slottsruin» byggnadslämningar   Signeberg lht  
»Sotens slottsruin» byggnadslämningar /Se   Sjöbacken lht  
*Sotholm förr tingsställe /Se   Sjödal lht  
?Sotholmen avs. /Se   Sjöstugan torp  
Sotholmen gd /Se   Sjövik stuga  
Solholmen gård /Se   Sjövreten stuga  
Sotholmen gd /Se   Sjöängen stuga  
Sotholmstorp, äldre namn på nuv. Sotholmen gd /Se   Skarplöt hmd  
Sotinge by   Skogalund lht  
Sotinge by /Se   Skogsborg lht  
Sotinge by /Se   Skogsdal avs.  
Sotinge by /Se   Skogsekeby gd  
Stav by   Skogsekeby gd  
Staf by   Skogs-Ekeby gård  
Stav by   Skogsekeby gd  
Stav by   Skogs-Ekeby bebyggelse  
Stav by   Skogs-Ekeby trädgårdsstad bebyggelse  
Stav by   Skogshill lht  
Stav by   Skogshill lht  
Stav by /Se   Skogshyddan lht  
Stav by /Se   Skogshyddan lht  
Stav by /Se   Skogshyddan lht  
Stav by /Se   Skogshyddan, Lilla lht  
?Söderby gd /Se   Skogshöjden lht  
Söderby by   Skogstorp torp  
Söderby by   Skogstorp lht  
Söderby Saknas   Skogsäng torp  
Söderby Saknas /Se   Skogsäng lht  
Söderby gd /Se   Skogsäter lht  
Söderby by /Se   Skogvaktaretorp lht  
Söderändan gd /Se   Skomakartorp torp  
Tuna gård   Skräddartäppan Saknas  
Tuna gd   Skyttorp torp  
Tuna gård   Skyttorp lht  
Tuna gård   Skyttäng torp  
Tuna gård   Skärsvik lht  
Tuna gd   Sköndal lht  
Tuna gård   Sköndal lht  
Tuna gd   Slottet gård  
?Tuna lht   Slåboda lht  
Tuna Saknas /Se   Slåboda torp  
Tuna gd /Se   Sofiehill lht  
Tuna gård /Se   Sofielund gård  
Tuna handelsträdgårdar /Se   Sofielund gd  
Tuna lht /Se   Sofielund gd /Se  
Tuna by /Se   Solbacka lht  
Tungelsta by   Solbacka avs.  
Tungelsta by   Solbacka lht  
Tungelsta by   Solbacken avs.  
Tungelsta by   Solbacken lht  
Tungelsta by   Solberga lht  
Tungelsta by   Solgången torp  
Tungelsta by   Solhem lht  
Tungelsta by   Solhem lht  
Tungelsta Saknas   Solhemmet lht  
Tungelsta gd:ar /Se   Solliden lht  
Tungelsta by   Solskenet stuga  
Tungelsta Saknas /Se   Solvik lht  
Tungelsta samh. /Se   Solvik lht  
Tuntaluren försv. beb. /Se   Solåkra lht  
Valsta Saknas /Se   Sommarbacken torp  
Vedan gd /Se   Sommarbacken lht  
Widhusa, se Vitså gd   Sommarbacken stuga  
»vidhusadam», se Vitså gd   Sommarro lht  
»widhusa qwern», se Vitså kvarn   Sotholmen lht  
Vidså gård   Sotholmen avs.  
?Vitså gd   Sotinge gård  
Vidså gd   Stav gårdar  
?Vitså gd   Stavs Södergård gd  
Vitså gd   Stavboby Saknas  
Vitså gd, förr dammgård   Stavshäll lht  
Vitså kvarn   Stenbacken lht.  
Vidså gård   Stenhagen avs.  
Vitså gd   Stenkulla lht  
Vitså kvarn kvarn   Stenkulla stuga  
Vistå gård med kvarn   Stenkulla, Södra lht  
Vitså gd /Se   Stenliden avs.  
Vitså gd /Se   Stensborg lht  
Vidså gd /Se   Stensborg lht  
Vidså gd /Se   Stenvreten lht  
Vitså gd /Se   Stolpens båtsmanstorp  
Vitså, se Videsta gd   Storbacken förr torp  
Vreta by /Se   Storgården Saknas  
Videsta gd /Se   Storgården hmd.  
Videsta gd? /Se   Strandvik lht  
Vreten Saknas /Se   Strömbacka lht  
Vreten gd /Se   Strömsberg lht  
Vädersjön, Lilla Saknas /Se   Strömsborg lht  
Välsta by   Strömshill lht  
Välsta by   Stubbtorp förr båtsmanstorp, nu lht  
Välsta by   Stureberg lht  
Välsta by   Sveaborg lht  
Välsta by   Svenstugan lht  
Välsta by   Svinkulla stuga  
Välsta Saknas /Se   Sågen gård  
Välsta gd:ar /Se   Sågstugan torp  
Välsta gd /Se   Sågtorp torp  
Välsta gd /Se   Söderby gård  
Västnora by   Söderby backen stuga  
Västnora el. Östnora byar   Södergården Saknas  
Västnora by   Söderhagen torp  
Västnora o. Östnora byar   Södervreten torp  
Västnora o. Östnora byar   Söderändan gård  
Västnora by   Tallbacken stuga  
Västnora by   Tegelbacken lht  
Västnora by   Tittut stuga, förr båtsmanstorp  
Västnora by /Se   Tomtebo lht  
Västnora gd /Se   Torpargärdet torp  
Västerhaninge by   Trädgårdsstugan torp  
?Åby gd, lg:er   Trädgårdsstugan lht  
Åby by   Träsket torp  
Åby by   Träsketorp torp  
Åby gd   Tuna gård  
Ålsta by   Tuna gd  
Ålsta by   Tuna avs.  
Ålsta by   Tungelsta gårdar  
?Ålsta by   Tungelsta Lillgård gd  
?Ålsta by   Tungelsta mejeri bebyggelse  
Ålsta gd   Tungelstavret lht  
Ålsta by   Tuntorp bebyggelse  
Ålsta Saknas /Se   Tuntorpet Saknas  
Ålsta gd /Se   Tuntorp, Nedre avs.  
Öran gd /Se   Tuntorp, Övre avs.  
Östnora by   Täppstugan stuga  
Västnora by   Umeå avs.  
Västnora el. Östnora byar   Utansjö lht  
Östnora by   Utlida gård  
Östnora el. Västnora byar   Vadet hmd.  
Östnora el. Västnora byar   Vallby lht  
Östnora o. Västnora byar   Vallåkra lht  
Östnora o. Västnora byar   Vedan gård  
Östnora by   Vedan gd  
Östnora by   Vega lht  
    Via avs.  
    Vidäng lht  
    Vitsa (?) gård  
    Vitsalund (?) lht  
    Vitså kvarn kvarn  
    Vreta bebyggelse  
    Vretaberg lht  
    Vretalund lht  
    Vreten gård  
    Vreten, Västra lht  
    Vårgård lht  
    Vädersjön, Stora gård  
    Vädersjön Stora bebyggelse  
    Vädersjön Saknas  
    Vädersjön, Lilla torp  
    Vädersjön Lilla bebyggelse  
    Vägstugan lht  
    Välsta gårdar  
    Välstavret lht  
    Välända gd  
    Väländan gård  
    Väländan (?) gård  
    Västerhagen lht  
    Västervreten hmd.  
    Västnora gårdar  
    Västnora bebyggelse  
    Västnoravret torp  
    Yrväder båtsmanstorp  
    Åbro lht  
    Åby gård  
    Ådala lht  
    Ådalen lht  
    Åfisket förr torp, nu lht  
    Åkermarken torp  
    Ålsta gd  
    Ålsta gård  
    Ålstalund lht  
    Åmunsvik lht  
    Ånäs lht  
    Årsta havsbad pst  
    Åstugan avs.  
    Ängshagen lht  
    Ängsäter lht  
    Öran gård  
    Örknoga stuga  
    Örlogsberga poststation  
    Örnsberg gd  
    Örnsberg lht  
    Örtagården lht  
    Östergården del av bebyggelse  
    Österhagen stuga, obebodd  
    Östnora utj., gård  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.