ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dalarö socken : Sotholms härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 30 Naturnamn : 694 Bebyggelsenamn : 136 Naturnamn : 492
Dalarö sn och ö /Se Abrahamsholmen udde Dalarö socken Nummerförteckning förteckning
Dalarö ö, sn Alviken vik Dalarö socken socken Nummerförteckning förteckning
Dalarö kapellförsamling Askfatet vik Dalarö socken socken Nummerförteckning förteckning
Dalarö kpförs. Askfatshamnen vik Gränöarn inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Dalarö samhälle Askfatshamnen vik Dalarö sn sn Nummerförteckning förteckning
Dalarö municipalsamhälle Aspö ö Agnesberg lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö municipalsamhälle Aspö ö Almedal lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö nu municipalsamhälle med hamn Aspön ö Almedal avs. Nummerförteckning förteckning
Dalarö sn Aspön ö Annexet avs. el. lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö samhälle, hamn Aspön ö Aspön avs. el. lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö ö /Se Aspön ö Bergdalen lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö sn /Se Aspön ö Björkbacka lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö ö o. socken /Se Aspön ö Björknäs lht Nummerförteckning förteckning
Dalarö halvö, sn /Se Aspön ö Björknäs avs. Nummerförteckning förteckning
Dalarö ö och sn /Se Aspön ö Borgvik f.d. fiskartorp Nummerförteckning förteckning
Gränö ö, lhtr Aspön ö Bruket hmd? Nummerförteckning förteckning
?Kolbotten gd Aspön ö Bryggeriet f.d. bryggeri Nummerförteckning förteckning
Smådalarö förr gd, nu styckad till tomter Aspön ö Bönhus avs. el. lht Nummerförteckning förteckning
Små Dalarö samhälle /Se Aspön ö Dalarö Hotell avs. el. lht Nummerförteckning förteckning
Vinåker by Aspön ö Dalarö municipalsamhälle municipalsamhälle Abrahamsholmen holme
Vinåker lhter Aspön ö Dalarö municipalsamhälle Abrahamsholmen holme
Vinåker by Aspön ö Dalars Skans övergivet fäste Abrahamsholmsedet »ede»
Vinåker gd Aspön ö Dalarö skans f.d. fästning Abrahamskobben holme
Vinåker by Aspön ö Djupvik avs. Alviken vik
Vinåker by Aspön ö /Se Djupvik lht Alviksgrunden kobbar
Vinåker by Aspön ö Edesö bebyggelse Andravadgrinden f.d. grind
Vinåker by Aspöklinten udde Edesö hemman Askfatet vik
Vinåker by Aspöskaten udde Edesö hemman Aspö holme
Vinåker by Aspöskär skär Edesö gård Aspön ö
Vinåker by ?Aspösund sund Erikstorp lht Aspöbrant bergudde
  ?Aspösund sund Erikstorp f.d. båtsmanstorp Aspöklinten bergudde
  ?Aspösund sund Fagervik avs. el. lht Aspön ö
  ?Aspösund sund Fattigstugan avs Aspöskalen udde
  ?Aspösund sund Fiskläget lht Aspösskate del av udde
  ?Aspösund sund Furunäs lht Aspösund sund
  ?Aspösund sund Furunäs villaområde Aspösund sund
  Aspösund sund /Se Fågelviksudde avs el. lht Bastugärdet åker
  Aspösund sund Fårudden lht Betan åker
  Betan ägomark Gammelgården avs. el. lht Borgvik vik
  Borgvik vik Granliden avs. el. lht Borgviksgärdet åker
  Brandholmen, Stora o. Lilla holmar Granö hemman Borgviksudden udde
  Brandholmen, Lilla holme Grenö hemman Brandan kobbe
  Brandholmen, Lilla ö Gråhem avs. el. lht Brandholmen holme
  Brandholmen, Stora ö Granö hemman Brandholmen, Lilla holme
  Brandholmssund sund Gränö gård Brandholmen holme
  Brandskär holme Gustavslund lht Brandholmen, Stora holme
  Brantholmen, se Brandholmen, Stora o. Lilla holmar Gustavslund avs. el. lht Brandholmssund sund
  Busbasgrunden grund Gästgiveriet f.d. gästgivargård Brandskär kobbe
  Båtskobbarna holmar Holmdalen avs. Brukebergen berg
  Båtskobben holme Holmdalen lhtr Brunnsängen åker
  Båtskobben, Stora o. Lilla holmar Hotellet avs. el. lht Busbas kobbe
  Båtskobben, Lilla holme Hummelkläppen avs. Busbasgrunden kobbar
  Båtskobben, Stora holme Johannisberg avs. el. lht Båtskobben, Lilla kobbe
  Båtskobbssundet sund Johannisberg lht Båtskobben, Stora kobbe
  *Dalaminken holme Josnadal lht Båtskobbarna holmar
  *Dalamunken holme Jungfruberget lhtr Båtskobbssundet sund
  *Dalamunken holme Jungfruberget villaområde Båtviken vik
  Dalan, se Munken holme Kajro avs. el. lht Båtviken vik
  Dalarön halvö Karlsro avs. Dalarön Saknas
  ?Dalarön halvö Kattvik torp Dalarö skans holme
  Dalarö f. ö, nu halvö Kattvik f.d. torp Dalaröudd udde
  *Dalarö halvö Kina avs. el. lht Dalgrensgrund undervattensgrund
  Dalarö halvö Kojvik lht Dalgrensgrund grund
  Dalarö halvö Kojvik lht Dalkarlskärr åker
  Dalarö halvö Kolbotten bebyggelse Dalkarlskärret åker
  Dalarö f.ö, nu halvö Kolbotten hemman Djupvik vik
  Dalarön halvö Kolbotten nu rivet magasin Djupvik vik
  Dalarön halvö Krogarholmen avs. Djupvik vik
  *Dalarö halvö Kroken villaområde Djupviken vik
  Dalarö halvö Kråkslottet avs. el. lht Duvas udde del av udde
  Dalarö ö o. sn Ljunghem avs. el. lht Duvdal åker
  *Dalarö halvö Marieberg lht Dödslätten udde
  Dalarö ö Mellangården lht Dödslätten område
  *Dalarön udde Missionshuset avs. el. lht Edesö ö
  Dalarön halvö /Se »Mors minne» avs. Edesön ö
  Dalarön ö /Se Munkesund lht Edesö edet »ede»
  Dalarö(n) halvö /Se Persbo lht Edesö skvättor små hällar
  *Dalarö hamn Saknas Prästgården avs. Engelsgrund undervattensgrund
  Dalarö havsbad badplats Ritvik f.d. torg Erikstorpsviken vik
  *Dalarölandet halvö Ritvik torp Erikstäppa åker
  Dalarölandet, se Smådalarö ö Rosenön avs. Farmorsarslet bergformation och notvarp
  Dalarö skans befästning Rödudd lht Farmorsarslet bergformation
  Dalarö skans skans Schweizerdalen villaområde Fiashål sund
  Dalarö skans gammalt fäste Sjöbo avs. el. lht Fisklösan vik
  Dalarö skans holme Sjötäppan hmd Fisklösan vik
  Dalarö skans gammalt fäste Sjötäppan torp Fjärdhällorna kobbar
  Dalarö skans holme Skogen villaområde Fjärdhällorna ell. Hafljusorna kobbar
  Dalarö skans gammalt fäste Skogen lhtr Flickan kobbe
  Dalrö skans gammalt fäste Skoghem avs. el. lht Franska knallen undervattensgrund
  Dalarö skans ö Skogsparken lht Franska peruken sten
  Dalarö skans holme Skolhuset avs. Furholmen holme
  Dalarö skans ö Skogslund avs. el. lht Furuholmen holme
  Dalrö skans (ö och?) fornminnesmärke Skråven hemman Furunäs udde
  Dalarösund sund /Se Skroven, se Edesö bebyggelse Fågelviksudden udde
  Dalarösund sund /Se Skuggan lht Fårudden udde
  Dalaröudd udde Skuggan avs. el. lht Fårudden udde
  *Dalarö Västerudd udde Skärskarlsbo avs. el. lht Fårviken vik
  Dalkarskärr ägomark Smedjetäppan villaområde Fårön holme
  Dalkarskärret ägomark Smedjetäppan lhtr Förkärda Husarsund sund
  Djupvik vik Smådalarö hemman Förstavadgrinden f.d. grind
  Edesö ö Smådalarö förr gård Genböten undervattensgrund
  Edesö ö Smådalarö kvarn triangelpunkt Genbötsdjupet del av Saltsjön
  Edesö ö Solberget lht Genbötsgrynnan undervattenskär
  Edesö ö Solhem avs. el. lht Granö ö
  Edesö ö Solliden lhtr Granö-Långholm holme
  Edesö ö Solvik lht Gråhemsmossen kärr
  Edesö ö Stenfatet lht Gränö ö
  ?Edesön ö Stenfatet avs. el. lht Gränö ö
  Edesön ö Stenholmen avsöndringar Gränö ö
  Edesön ö Storviken lht Gränöfjärd fjärd
  Edesön ö Stranden lhtr Gränö Fjärd fjärd
  Edesön ö Stubbvik f.d. torp Gränö Långholmen holme
  Edesön ö Stubbviken lht Gränö Långholmen holme
  Edesön ö Surmjölkskyrkan municipalsamhälle Gäddkrok, Södra vik
  Edesön ö Tallbacken avs. el. lht Gäddstensgrunden kobbar
  Edesön ö Talliden lht Gäddstensgrytet gryt
  Edsön, se Edesön ö Tegelbruket bebyggelse Halfarsgrundet kobbe
  *Edsöskrävet ö Tegelbruket torp Halvöresgrunden grund
  Engholm, se Krogarholmen holme Terassen avs. el. lht Halförsgrunden kobbar
  Erikstorpsviken vik Tullhuset avs. Hallbergsgrundet kobbe
  Erikstorpsviken vik Utsikten lht Hanskobben kobbe
  Fias hål sund Vadet bebyggelse Hanskobben holme
  Fiskhamnen vik Vadviken bebyggelse Havsljusen skär
  Fisklösan vik Varmbadhuset avs. el. lht Havljusorna kobbar
  Fjärdhällan fyr Vinåker hemman Havsljusorna kobbar
  Fjärdhällorna skär /Se Vinåker, Nedergården gård Helveteskärr kärr
  Furuholmen holme Vinåker, Uppgården gård Hemgårdena åkrar
  Fårudden udde Vinåker gård Hemviken vik
  Fårudden udde Västertorp gård, nu styckad Holmdalen åker
  Fårviken vik Västertorp hemman Holmdalen dalsänka
  *Gammalskansen förr fäste? Yttermanstorp torp Holmdalsbacken landsvägsbacke
  *Gammalskansen holme el. gammal skans? /Se Yttermanstorp f.d. båtmanstorp Holmdalsholmen kobbe
  Genböte ö Ålderdomshemmet avs. Hummelkläppen kobbe
  *Gloskären holmar Älgholmen avs. Hummelkläppen kobbe
  *Gloskären holmar Ängsö hmd? Husarholmen holme
  *Gloskären holmar Östersol lht Husarkobben kobbe
  Gotlandsgrundet skär   Husarn ö
  Granö, se Gränö Saknas   Husarn, Lilla holme
  Granö ö   Husarn, Lilla ö
  Granö ö   Husarn, Stora holme
  Granö ö   Husarn, Stora ö
  Granö ö   Husarsund sund
  Granöön, se Gränö ö   Husarsund sund
  Gråhemsmossen mosse   Husaröknall undervattensgrund
  *Grånö ö   Husarö knallen undervattensgrund
  *Grånöfjärden fjärd   Hästen kobbe
  Gränö ö   Hästen kobbe
  Gränö ö   Hästryggen kobbe
  Gränö ö   Hönan kobbe
  Gränö ö   Ingarö Fjärd fjärd
  Gränö holme   Josuadal dalgång
  Gränö ö   Jungfruberget berg
  Gränö ö   Jungfruberget berg
  Gränö ö   Jungfrufjärden fjärd
  Gränö ö   Jungfruholmen holme
  Gränö ö   Jungfruholmen holme
  Gränö ö   Jungfruholmshuvud bergudde
  Gränö ö   Jutholmen holme
  Gränö ö   Jutholmen holme
  Gränö ö   Jutskär kobbe
  Gränö ö   Jungfrun? skär
  Gränö ö /Se   Jungfrun holme
  Gränöfjärd fjärd   Jungfrun kobbe
  Gränöfjärden fjärd   Jutskär, Lilla skär
  Gränöfjärden fjärd   Jutskär holme
  Gränöfjärd fjärd   Jutskär, Stora holme
  Gränöfjärden fjärd   Jöns sten
  Gränöfjärden fjärd   Kalvhagen del av sjö
  Gränöfjärd fjärd   Kalvholmen holme
  Gränöfjärd fjärd   Kalvholmen sjö
  Gränöfjärden fjärd   Kalvholmen holme
  Gränö-Långholmen holme   Kalvholmsmaran vik
  *Grönön, se Gränö ö   Kalvholmsviken vik
  Gäddkrok, Södra vik   Kattskallen kobbe
  Gäddstensgrunden grund   Kattskallen kobbe
  Göljan, Lilla vik /Se   Kattviksmalmarna skog
  Göljan, Stora vik /Se   Kattvikviken vik
  Halvfarsgrundet grund   Kattvik vik
  Hanskobben holme   Killingen holme
  Hanskobben holme   Killingholmen holme
  Havgjursorna holmar   Killingholmen holme
  Helveteskärr kärr   Klinkorna berg
  Helveteskärr kärr /Se   Klinkorna kobbar
  Hemviken vik   Klockargrundet grund
  Holmdalsholmen udde   Klockargrundet kobbe
  Hummelkläppen holme   Klubben kobbe
  *Husarholmarna öar   Knipskär kobbe
  ?Husarholmen holme   Kockensudde udde
  Husarholmen holme   Kolbottensgärdet åker
  Husarkobben holme   Kolbottensviken vik
  Husarn, Lilla ö   Kolbottensviken vik
  Husarn, Lilla ö   Kolgården strand
  Husarn, Lilla holme   Korsholmen holme
  Husarn, Lilla holme   Korsholmen holme
  Husarn, Lilla ö   Korsholmsedet ede
  Husarn, Lilla ö   Korsholmsgrunden kobbar
  Husarn, Lilla holme   Korsholmsrevet del av udde
  Husarn, Lilla ö   Korsholmsrevet udde
  Husarn, St. o. L. öar   Krogarholmen holme
  Husarn, Stora ö   Krogarholmen holme
  Husarn, St. o. L. öar   Krogarholmen holme
  Husarn, Stora ö   Kroken vik o. landområde
  Husarn, Stora ö   Kråkskär, Lilla kobbe
  Husarn, Stora holme   Kråkskär, Norra skär
  Husarn, Stora ö   Kråkskär, Stora kobbe
  Husarn, St. holme   Kråkskär, Södra skär
  Husarn, Stora ö   Kvarnberget berg
  Husarn, Stora holme   Kvarngrunden grund
  Husarn, Stora ö   Kvarngrundet bränning
  Husarn, Stora ö   Kycklingarna skär el. holmar
  Husarsund sund   Kycklingarna kobbar
  *Husarö holmar   Kycklingen, Lilla kobbe
  Husarö, St. o. L. öar   Kycklingen, Lilla kobbe
  Husarö, St. o. L. öar   Kycklingen, Stora holme
  Husarö, St. o. L. öar   Kyrkogårdsviken vik
  Husarö, St. o. L. öar   Kåltäppan åker
  Husarö, St. o. L. öar   Kåltäppan åker
  Husarö, St. o. L. öar   Käringholmen holme
  Husarö, St. o. L. öar   Käringholmen holme
  Husarö, St. o. L. öar   Ladviken vik
  Husarö, St. o. L. holmar   Ladviken vik
  Husarö, St. o. L. öar   Ladviken vik
  Husarö, Stora o. Lilla holmar /Se   Ladviksängen åker
  Husarö holmar /Se   Liljedalstäppan åker
  Hüsarö, se Husarn, Lilla holme   Liljeholmen holme
  Hüsarö, Stora, se Husarn, Stora holme   Liljeholmen udde
  *Husaröholmarna holmar   Lilla-Brandholms-ström sund
  *Husaröholmarna holmar   Lillkärr åker
  *Husarö holmar holmar   Lotsberget berg med lotsutkik
  *Husaröholmar holmar   Lotsberget berg
  *Husaröholmarna holmar   Långholmen holme
  Husaröhålet sund   Långholmen holme
  Husaröhålet, Förkärda sund   Långholmen holme
  Husarön, se Husarn, Lilla ö   Långholmen, Lilla kobbe
  *Hängsund (ev. Stängsund) vik   Långholmen holme
  *Häsarö, St. o. L. öar   Långholmen, Stora holme
  Hästen holme   Långholmen holme
  Ingaröfjärden fjärd   Långholmsedet »ede»
  Jungfrufjärden fjärd   Långholmsgrunden kobbar
  Jungfrufjärden fjärd   Långkärr åker
  Jungfrufjärden fjärd   Långudden udde
  Jungfrufjärden fjärd   Ländstället strand
  Jungfrufjärden fjärd   Ländstället strand
  Jungfruholmen holme   Lövskären holmar
  Jungfruholmen holme   Lövskäret, Lilla skär
  Jungfrun holme   Lövskäret, Stora skär
  Jungfrun holme   Lövströms vik vik
  Jungfruns huvud udde   Lövströmsvik vik
  Jutholmen holme   Mandråparhålet sund
  Jutholmen holme   Mandråparsundet sund
  Jutholmen holme   Mandråparsundet sund
  Jutholmen holme   Mandråparsundet sund
  Jutholmen holme   Mellankycklingen holme
  Jutholmen ö   Mjölkslätten udde
  Jutskär, St. holme   Mossen åker
  Jutskär, St. o L. holmar   Munken holme
  Jutskär, Lilla holme   Munken holme
  Jutskär, Stora holme   Munkesund sund
  Kalfön, se Kalvholmen holme   Munksundet sund
  Kalfön, se Kalvholmen ö   Måbärskobbarna kobbar
  Kalfön, se Kalvholmen holme   Måbärskobbarna kobbar
  Kalfön, se Kalvholmen holme   Måbärskobbsvassen vass
  Kalfön, se Kalvholmen ö   Måsholmen holme
  Kalvholmen holme   Måsholmen holme
  Kalvholmen holme   Mössan kobbe
  Kalvholmen holme   Mona viken vik
  Kalvholmen holme   Norrbydal vik
  Kalvholmen holme   Norrhamnen vik
  Kalvholmen holme   Norrsundet sund
  Kalvholmen holme   Norrtäppan åker
  Kalvholmen holme   Nygrynnan Saknas
  Kalvholmen ö   Nålsögonen kobbar
  Kalvholmen holme   Nålsögonen hällar
  Kalvholmen holme   Näsudden udde
  Kalvholmen ö   Näsuddsgärdet åker
  Kalvholmen holme   Nöden notvarp
  Kalvholmen ö   Näsöudden udde
  *Karholmen holme   Ornökrogen rastställe
  Kattskallen holme   Pannholmen kobbe
  *Kattsviken vik   Pannholmen, Lilla skär
  Kattsviksmakarna terräng   Pannholmen holme
  Kijl, se Killingen holme   Pannholmen jättegryta
  *Killingen holme   Pannholmen jättegryta
  Killingen holme   Pannholmen, Stora skär
  Killingen holme   Pannkaksgrunden kobbar
  Killingholmen holme   Pannkaksgrunden kobbar
  Killingholmen holme   Pesgrundet kobbe
  Klinkorna holmar   Persgrundet kobbe
  *Knilsviken vik   Peter Lams ref. bränning
  Knipholmen holme   Pettersvik vik
  *Korshamn hamn   Pettersvik vik
  *Korshamn hamn   Piltholmen holme
  ?Korsholmen holme   Piltholmen Saknas
  Korsholmen holme   Piltholmen holme
  Korsholmen holme   Piltholmsbanken undervattensbank
  Korsholmen holme   Piltholmsgrynnan undervattensgrund
  Korsholmen holme   Piltholms Norra Grund grund
  Korsholmen holme   Piltholms Södra Grund grund
  Korsholmen holme   Prästhamn vik
  Korsholmen holme /Se   Prästhamnen vik
  Korsholmen holme   Ramsviken vik
  Korsholmen holme   Ramö holme
  Korsholmen holme /Se   Ramögrynnorna kobbar
  Korsholmen ö   Ramökobbarna kobbar
  Korsholmsedet ed   Ramökobbarna kobbar
  Korsholmsgrundet holme   Ramön ö
  Kragarholmen holme   Ramösundet sund
  Krogarholmen holme   Refskär holme
  ?Krogarholmen ö   Revskär skär
  ?Krogarholmen ö   Rikärr åker
  Krogarholmen ö   Risseltäppan åker
  Krogholmen holme   Ritvikudd udde
  Krogholmen (resp. Krogarhomen) holme   Roparberget bergudde
  Kråkskäret, Lilla holme   Rosenön holme
  Kråkskäret, Stora holme   Rosenön holme
  Kvarnberget terräng   Rumklubben kobbe
  Kycklingarna holmar   Rundudden udde
  Kycklingarna holmar   Rävskär holme
  Kycklingarna holmar   Röda udden udde
  Kycklingarna holmar   Rödudd udde
  Kycklingarna holmar   Rödudd udde
  Kycklingarna holmar   Röduddsgärdet åker
  Kycklingarna holmar   Rönnkobben kobbe
  Kycklingarna holmar   Rönnskär kobbe
  Kycklingarna holmar   Rönnskär skär
  Kycklingarna holmar   Rörgrundet skär
  Kycklingarna holmar   Rörgrundet kobbe
  *Kycklingen, St. o. L. holmar   Röudd udde
  Kycklingsholmarna holmar   Saltkråkan, Lilla kobbe
  Källskuru ägomark   Saltkråkan, Lilla skär
  Käringholmen holme   Saltkråkan, Stora holme
  ?Käringholmen ö   Saltkråkan, Stora skär
  Käringholmen holme   Saltkråksgrund kobbe
  Käringholmen holme   Saltsäcken grund
  Ladviken vik   Saltsäcken undervattensgrund
  *Lafskären öar   Sandhamnsholmarna kobbar
  Lillhusaren, se Husarn, Lilla ö   Sandhamnsholmarna holmar
  Lillkärr ägomark   Sandhamnskobbarna kobbar
  *Lindholmen holme   Sandviken vik
  *Lindholm holme   Sandvreten åker
  Lotsberget berg   Sellskure äng
  Långholmen, se Stendörs-Långholmen holme   Simpskallen kobbe
  *Långholmen holme   Simpskallen kobbe
  Långholmen holme   Simpskallen kobbe
  Långholm holme   Simpskallen kobbe
  Långholm holme   Simpskallen kobbe
  Långholm holme   Simpskallen kobbe
  Långholmen holme   Själgrundet bränning
  Långholmen holme   Sjötäppan åker
  Långholmen holme   Sjötäppstorpsgärdet åker
  *Långholmen holme   Skansen Saknas
  Långholmen holme   Skaten udde
  Långholmen holme   Skatgrundet grund
  Långholmen holme   Skjutskårsudden udde
  Långholmen, Lilla holme   Skomakaren holme
  Långholmen, Stendörrs holme   Skamakaren skär
  Långholmen, Stendörrs holme   Skomakarskeppet kobbe
  Långholmsgrunden grund   Skomakarskeppet kobbe
  Långkärr ägomark   Skomakarskeppet kobbe
  Långudden halvö   Skomakarskeppet holme
  Lövskär holme   Skomakarskeppet holme
  *Lövskäran holmar   Skomakarskeppet holme
  Lövskären holmar   Skrakgrundet kobbe
  Lövskären holmar   Skrammelviken vik
  Lövskären holmar   Skråveln del av ö
  Lövskären holmar   Skråven ö
  Lövskären holmar   Skråvelns klippor kobbar
  Lövskären holmar   Skräddaren skär
  Lövskären holmar   Skräddaren kobbe
  Lövskären holmar   Skutviken vik
  Lövskären holmar   Skutudden udde
  Lövskären holmar   Skutudden udde
  Lövskären ö   Skärkarledet ede
  Lövskären skär   Skärkarlsedet »ede»
  Lövskären holmar   Skärsan åker
  Mandråparsundet sund /Se   Slätten åker
  *Maren vik   Slätten åker
  *Medkobben holme   Slätmossen kärr
  Munken holme   Smedhagen skog
  Munken holme   Smedtäppan åker(nu bebyggd)
  Munken holme   Smedudden udde
  Munken holme   Snårtäppan åker
  Munken holme   Spegelsudde udde
  Munken holme   Spikbådar kobbe och bränning
  Munken holme   Spikholmen kobbe
  Munken ö   Spikholmen kobbe
  Munksundet sund   Stakvik vik
  Måbärskobbarna holmar   Stampudden udde
  Månkobben holme   Stampudden udde
  Måsesten, se Sandemars stenar grund   Stendörren holme
  Måsgrundet holme   Stedörren ö
  Måsholmen holme   Stendörren sund
  ?Måsholmen holme   Stendörrens fyr kobbe med fyr
  Måsholmen holme   Stendörrskobbarna kobbar
  Måsholmen holme   Stendörrskobbarna kobbar
  Måsholmen holme   Stendörrs-Långholmen holme
  Måsholmen ö   Stendörrs-Långholmen holme
  *Måskobbar holmar   Stendörrsviken vik
  *Måskobbarna holme   Stenfatet strand
  *Måskobben holmar   Stenfatet del av strand
  *Måtskubbarna holme   Stenholmen holme
  Mössan holme   Stenholmen holme
  Norra udden udde   Stenholmsedet ede
  Norra viken vik   Stenholmsedet näs
  Norrsundet sund   Stenholmsviken vik
  Nålsögonen skär   Stenholmsviken vik
  Nämdöfjärden fjärd   Stenkäringen, Lilla kobbe
  Nämdöfjärden fjärd   Stenkäringen kobbe
  Nämdöfjärden fjärd   Stenkäringen, Stora kobbe
  Nämdöfjärden fjärd   Stormors arsklinkan berg
  Näsudden halvö   Storskogen skog
  Nöden vik   Strömmen sund
  Offragrytet ägomark   Stubbviken vik
  Pannholmen, Lilla holme   Stångsund sund
  Pannholmen Stora holme   Stångsundet sund
  ?Pannkaksgrunden öar   Svanstjärten del av udde
  Pannkaksgrunden skär   Svanstjärten udde
  Pannkaksgrunden holmar   Sveaholmen holme
  Pesgrundet grund   Svinskär kobbe
  Pettersvik vik   Svinskär kobbe
  Piltholmen holme   Svinskärsgrynnan kobbe
  Piltholmen holme   Svinudden udde
  Piltholmen holme   Synbybrink udde
  Piltholmen holme   Söderbergsäng äng
  Piltholmen ö   Södershugget skog
  Piltholmen holme   Söderviken vik
  Piltholmen holme   Söderviken vik
  Piltholmsgrynnan grund   Söderängen åker
  Piltholmsknall Norra grund   Söderängskällan källa
  Prästhamnen vik?   Söderängsudd udde
  *Pulholmen holme   Söderängsviken vik
  *Ramnö ö   Tébordet sten
  *Ramnö ö   Tegelbruksviken vik
  *Ramnön ö   Tegeludden udde
  Ramnön, se Ramön ö   Tjuvgatan vik
  Ramsviken vik   Toppholmen holme
  Ramögrynnorna grund   Toppholmen kobbe
  Ramökobbarna holmar   Toppholmen kobbe
  Ramö ö   Toppholmen holme
  Ramön ö   Toppholmen kobbe
  Ramön ö   Toppholmsknall undervattensgrund
  Ramön ö   Torrbänken kobbe
  Ramön ö   Torrbänken holme
  Ramön ö   Trätsholmen holme
  Ramön ö   Trätsholmen, Lilla holme
  Ramön ö   Tullbåtshamnen vik
  Ramö ö   Täppan åker
  Ramön ö   Törnhålet vik
  Ramön ö   Törnhålet vik
  Ramön ö   Udden udde
  Ramön ö   Udden udde
  Ramön ö   Udden udde
  Ramön ö   Vadebacke landsvägsbacke
  ?? Ramösundet sund   Vadfjärd vik
  Ramösundet sund   Vadefjärd fjärd
  Ritviksudd udde   Vadeviken vik
  *Rundklubben kobbe   Vadgölen insjö
  *Runklubben holme   Vadsviken vik
  Råholmen holme   Valborgsmässberget berg
  *Råttskär holme   Vattenm. kobbe
  Rävskär holme   Viken vik
  Rävskär (resp. Refskär) holme   Viken, Norra vik
  ?Rönnskär holme   Viken vik
  Rönnskär holme   Vindåsen, Lilla holme
  Rönnskär holme   Vindåsen, Lilla holme
  Röudd udde   Vindåsen, Stora holme
  Röudd udde   Vindåsen, Stora holme
  Röudd udde   Vinåkers hästhagen betesmark
  Röudd udde   Vinåkersviken vik
  Röudd udde   Vinåkersviken vik
  Röudd udde   Vita sanden vik
  ?Saltkråkan, Lilla o. Stora öar   Vretkobben kobbe
  Saltkråkan, St. o. L. holmar   Vretkobben kobbe
  Saltkråkan, (St.) holme   Vänskapsudden udde
  Saltkråkan Lilla holme   Västertorpsgärdet åker
  Saltkråkan Stora ö   Västertorpsviken vik
  *Saltsäcken fjärd eller sund   Västertäppan åker
  *Saltsäcken del av fjärd   Älgholmen holme
  Saltsäcken grund   Älgholmen holme
  Saltsäcken grund /Se   Älgviken vik /Se
  Sandemarsfjärd fjärd   Ängen åker
  Sandemars stenar grund   Ängsö ö
  Sandemars stenar grund   Ängsögrunden kobbar
  Sandhamnsholmarna holmar   Ängsgrunden grund
  Sandhamnsholmarna holmar   Ängsögrynnorna kobbar
  ?Sandhamnskobbarna skär   Ängsökobbarna kobbar
  Sandhamnskobbarna holmar   Ängsökobbarna kobbar
  Sandviken vik   Ängsön ö
  ?Sandvikssjön sjö   Äpplet kobbe
  Sandvikssjön sjö   Äpplet grund
  Sandvreten ägomark   Ölandsudden udde
  Schweizerdalen terräng   Österglo vik
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  ?Simpskallen ö    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simpskallen holme    
  Simskaln, se Simpskallen holme    
  Simskjär, se Simpskallen holme    
  *Simskär holme    
  *Siraviken vik    
  Skjutskårsudden udde    
  Skjutkårsudden udde /Se    
  Skjutkårsudden udde /Se    
  Skogsskär holme    
  Skomakaren holme    
  Skomakaren holme    
  Skomakaren holme    
  Skomakarskeppet holme    
  Skomakarskeppet holme    
  Skomakarsskeppet holme    
  Skomakarskeppet holme    
  Skomakarskeppet holme    
  Skomakarsskeppet skär    
  Skomakarskeppet holme    
  Skomakar Skjerpet, se Skomakarskeppet holme    
  Skrakgrundet grund    
  *Skravet ö    
  *Skravet holme    
  *Skråva Edsön (resp. Skräve Edsön) ö    
  Skräddaren holme    
  Skräddaren holme    
  Skräddaren holme    
  *Skräfna ö    
  Skräfne, se Edesön ö    
  *Skräve ö    
  *Skrävne ö    
  *Skrövde ö    
  Skärsan ägomark    
  Skärudd udde    
  *Skärudd udde    
  *Skärudd udde    
  *Skärudden udde    
  Smådalarö ö    
  Snåltäppan ägomark    
  Spikholmen holme    
  Stakviken vik    
  *Stenberg holme    
  *Stenbergsporten holme??    
  Stendörholmen, se Måsholmen holme    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren holme    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren holme eller kobbe    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren holme    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö    
  Stendörren ö /Se    
  Stendörren ö /Se    
  Stendörren sund /Se    
  Stendörren ö /Se    
  *Stendörrskobben holme    
  Stendörrskobbarna holmar    
  *Stendörrslandet holme    
  Stendörrslångholmen holme    
  Stendörrslångholmen holme    
  Stendörrs-Långholmen holme    
  Stendörrslångholmen holme    
  Stendörrs-Långholmen holme    
  *Stendörrsporten holme    
  *Stendörrsporten holme    
  Stendörrsviken vik    
  Stenfatet vik    
  Stenholmen del av ö    
  Stenholmen holme    
  Stenholmsviken vik    
  Stenkärringen, Lilla holme    
  Stenkärringen, Stora holme    
  Stocke?? - Skan...zen, se Dalarö skans holme el. gammalt fäste    
  Stockskiär Skans, se Dalarö skans ö    
  *Stockskär holme    
  *Stockskär holme    
  *Stockskär holme    
  Stora Husarön, se Husarn, Stora ö    
  Storhu..aren, se Husarn, Stora ö    
  *Storvikskär holme    
  Stångsundet sund    
  Stångsundet sund    
  Stångsundet sund    
  Stångsundet sund    
  Stångsundet sund    
  Stångsundet sund /Se    
  Stäng Sünd, se Stångsundet sund    
  *Stängsund vik    
  Svalgfjärden fjärd    
  *Svalstjärt holme    
  *Svalstjärt holme    
  *Svinskär trol. holme    
  *Svinskär holme    
  Svinskär holme    
  Svinskärsgrynnan grund    
  ?Svinudden udde    
  Svinudden udde    
  Syrseviken, se Erikstorpsviken vik    
  Söderviken vik    
  Söderängsudd udde    
  Söderängsviken vik    
  Södra udden udde    
  Södra viken vik    
  Tallholmen holme    
  Tegeludden udde    
  Tofsenholmen holme    
  Toppholmen holme    
  Torrbänken holme    
  Torrbänken holme    
  Torrbänken holme    
  Torrbänken holme    
  Torrbänken holme    
  Torrbänken holme    
  Trätsholmarna holmar /Se    
  Trätsholmen, Lilla holme    
  *Tsyrviken vik    
  Törnhålet vik    
  WadsFiehlen, se Vadviken fjärd    
  Vadsviken vik    
  Vadsviken vik    
  Vadviken vik    
  Vadviken vik    
  *Vagön ö    
  Vindåfra holme    
  Vindåsen ö    
  Vindåsen, Lilla ö    
  Vindåsen, Lilla ö    
  Vindåsen, Stora holme    
  Vindåsen, St holme    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, St. o. L. holmar    
  Vindåsen, St. ö    
  Vindåsen, Stora ö    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, St. holme    
  Vindåsen, Stora o. Lilla holmar    
  Vindåsen Stora ö    
  Vindåsen, Stora ö    
  Vindåsen öar /Se    
  Vindåsen, Lilla o. Stora holmar /Se    
  Vindåsen, Stora o. Lilla holmar /Se    
  Vinorksviken vik    
  Vinåkersviken vik    
  Vinåksviken vik    
  Vinåksviken vik    
  Vinåksviken vik    
  Vinåksviken vik    
  Vinåkersviken vik    
  Winöckswiken, se Vinåkersviken vik    
  Vretkobben holme    
  Vänskapsudden udde    
  Åvabergen skogsmark    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen ö    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen holme    
  Älgholmen ö    
  Älgholmen, Lilla holme    
  Älgviken vik    
  *Ängholmen ö    
  *Ängholm ö    
  *Ängholm holme    
  *Ängsholmen holme    
  Ängsholmen holme    
  *Ängeholmen holme    
  Ängsögrunden grund    
  Ängsön ö    
  Äpplet holme    
  Ölandsudden udde    
  Österglo sund    
  Österglokobb holme    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.