ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södertälje stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 429 Naturnamn : 196 Bebyggelsenamn : 595 Naturnamn : 362
Telgæ Saknas Aspholmen holme Södertälje kommun Amerikaberget Saknas
Södertälje stad /Se Björneborgsviken vik Södertälje stad Apeltäppan markområde
Södertälje stad Blomberga terräng Södertälje stad Apeltäppan, Lilla stadsäga
Södertälje stad Blåbacke backe /Se Södertälje stad Apeltäppan, Stora stadsäga
Södertälje stad Brotten område /Se Södertälje stad Stora Apeltäppan markområde
Södertälje stad Brottporthagen Saknas /Se Södertälje stad Asptäppan täppa
Södertälje stad Brunnstavik vik Södertälje, se Tälje stad Bengtshagen hage
Södertälje stad Bullers säng klipphylla /Se Södertälje, se Tälje stad Bentäppan täppa
Södertälje stad Byängsbacken terräng Södertälje, se Tälje stad Berget Saknas
Södertelge stad Byängsbacken backe med fornlämning /Se Södertälje, se Tälje stad Berghagen hage
Södertälje stad Bårstagatstäppan täppa? /Se Tälje = Södertälje stad Björkhagen hage
Södertälje stad Bårstagrindtäppan täppa? /Se Tälje stad Björkudden udde
Södertälje stad Dalkarlsgärdet ägomark Tälje stad Björkudden udde
Södertälje stad Dalparken park Tälje = Södertälje stad Björkudden udde
Södertälje stad Dånviken vik Tälje = Södertälje stad Blindtarmen del av kanal
Södertälje stad Egellstawijken, se Igelstaviken vik Tälje stad »Blodbacken» backe
Södertälje stad Egelstaviken vik /Se Tälje stad »Blodbacken» backe
Södertälje stad Ellarn ö /Se Tälje stad Blå backe backe
Södertälje stad Engelbrektsbacken terräng Tälje stad Blå backe höjd
Södertälje stad Engelbrektsbacken skogsmark Telge tokar inbyggarbeteckning Boda äga
Södertälje stad Engelbrektsbacken backe /Se Tälje tokar inbyggarbeteckning Bokhållartäppan koloniträdgårdar
Södertälje stad Engelbrektsbacken (förr Kusens backe) skogsbacke /Se Albinsborg lht Bolinsängen äng
Södertälje stad Engelbrechts Graf vattendrag /Se Aleborg lht Bolinsängen markområde
Södertälje stad fiske Nabben udde /Se Alelund lht Bolls hage koloniomårde
Södertälje stad Fläsket holme Alexborg lht Borgmästarhagen hage
Södertälje stad Fläsket holme Almalund stadsäga Borgmästarns hage område
Södertälje stad Fläsket holme /Se Almalund lht Borgmästarudden udde
Södertälje stad Fribohagen stadsäga /Se Almalund stadsäga Borgmästarudden udde
Södertälje stad Fribohagen stadsäga /Se Almalund lht Brunnsparken park
Södertälje stad Frijborsbäck Saknas /Se Andersborg lht Brunnsängen område
Södertälje stad Fågelkärret kärr? Anderslund lht Bråthagen hage
Södertälje stad Fågelsundet sund Annalund stadsäga Brända tomten park
Södertälje stad Galgbacken terräng Antonialund lht Brännhagen hage
Södertälje stad Galten holme /Se Apelborg lht Bullertäppan täppa
Södertälje stad Graftäpporna täppor /Se Apelgatan gata Bållshagen, se »Bolls hage» Saknas
Södertälje stad Grönholmen ö Araratsberg lht Bårstabergen bergshöjder
Södertälje stad Hallsfjärden fjärd Aspdungen stadsäga Bårstabergen höjder
Södertälje stad Hallsfjärden fjärd Asphyddan stadsäga Bårstabergen höjder
Södertälje stad Helge Tores källa, se Tores källa källa Atiloborg lht Bårstatäppan område
Södertälje stad Holmfastvägen väg /Se Augustalund stadsäga Dammängen äng
Södertälje stad Hushagen mark /Se Augustalund lht Dammängen äng
Södertelje st Hönsholmen holme Augustalund lht Egelsta-Viken = Igelstaviken Saknas
Södertälje stad ?Igelstaviken vik Axelsberg lht Ekbomska hagen hage
Södertälje stad Igelstaviken vik Bad Saknas Ekdalsgatan gata
Södertälje stad Igelstaviken vik Badhotellet hotell Engelbrektsbacken backe
Södertälje stad Igelstaviken vik Badhotellet hotell Engalbrektskanalen kanal
Södertälje stad Igelstaviken, se Egelstaviken Saknas /Se Badhusgatan gata Engalbrektsåsen höjd
Tälje stad *Iglesund Saknas Badhusparken park Faggan, Lilla täppa
Tälje stad Iglesund sund /Se Badparken park Faggan, Stora täppa
Södertälje stad Industrikanalen kanal Badstugugatan förr gata Stora Faggan markområde
Södertälje stad Jorisgatan, *Jowisgatan, se Storgatan Saknas /Se Baltic fabrik Fattighagen hage
Tälje stad Jorisgatan gata /Se Baltic fabrik Fattigslätten åker
Södertälje stad Jovisgatan gata /Se Baltic fabrik Finntäppan täppa
Södertälje stad Kaninholmen holme Barnängen stadsäga Fiskalshagen hage
Tälje stad Kastellholmen holme Bergvik stadsäga fiske Nabben udde
Södertälje stad Katthavet del av Södertäljeviken Bergvik bebyggelse Flaxtrabacken landsvägsbacke
Södertälje stad Katthavet sjö Biborg lht Fläsket skär
Södertälje stad Kiholmen holme Björknäs stadsäga Fogdetorpssjön uttorkad sjö
Södertälje stad Kiholmen holme Björknäs lht Fogdetorps-sjön Saknas
Södertälje stad Kiholmssundet sund Björknäs område Fogtäppan markområde
Södertälje stad Kilholmen holme Björkstadion idrottsplats Forsbergsängen äng
Södertälje stad Kilholmssundet sund Björkudden havsbad Framnäs udde
Södertälje stad Klåvsten gränsmärke, stenblock /Se Björkudden restaurang Forsbergsäng Saknas
Södertälje stad Kolpenäs område /Se Björkängen stadsäga Fribohagen markområde
Södertälje stad Kolpet stadsäga /Se Björkängen stadsäga Friboängen äng
Södertälje stad Kolpgatan gata /Se Björnebo stadsäga Fårbacken Saknas
Södertälje stad Konungzbacken Saknas /Se Blombacka villasamhälle Fårhagen hage
Södertälje stad Krutholmen holme Blombacka villasamhälle Gabrielsängen äng
Södertälje stad Kusens backe backe /Se Blombacka stadsägor Gabrielsäng odlat område
Södertälje stad Kusens backe (nu Engelbrektsbacken) skogsbacke /Se Blombacka stadsdel Galgbacken f.d. avrättningsplats
Södertälje stad Kvarnberga område /Se Blomberga lht Galgbacken backe
Södertälje stad Kvarnberget triangelpunkt Blomberga riven lht Galgtäppan täppa
Södertälje stad Kyrkgrundet grund Blomberga lht Galgtäppan markområde
Södertälje stad Limpan holme Blomdala lht Garvartäppan täppa
Södertälje stad Limpan holme Blomdala lht Garvar(e)täppan område
Södertälje stad Limpan holme /Se Blomdala lht Glasbergahagen hage
Södertälje stad Linasundet sund Blomdala lht Gropens puss uttorkad göl
Södertälje stad Lindholmen, Lilla holme Boda stadsäga Gropens puss göl
Södertälje stad Lindholmen, Stora holme Boda stadsäga Groptäppan täppa
Södertälje stad Longgatun gata /Se Bollshage lht »Gröna gatan» gränd
Södertälje stad Malmsjön sjö Bolls hage lht Gubbhagen hage
Södertälje stad »malmwritu» naturnamn? Bondkvarteret hörn av Nygatan och Järnagatan Hagraderna hagar
?Södertelje stad Malmvreten äga /Se Borg stadsäga Hagraderna förr ägor
Södertälje stad Malmängen betesmark /Se Brolunda stadsäga Hallsfjärden fjärd
Tälje stad Maren sjö /Se Brolunda lht Hallsfjärden fjärd
Södertälje stad Maren sjö Brolunda lht Hallsfjärden havsvik
Tälje stad Maren vik Brunnsgränd nu Rådhusgatan Hatt-Jansängen äng
Södertälje stad Maren vik /Se Brunnsgränd förr brunn Hattjans äng Saknas
Södertälje stad Maren sjö /Se Wästre Brunnsgränden del av Garvaregatan Herrängen äng
Södertälje stad Marie källa terräng? Östre Brunnsgränden del av Garvaregatan Herrängen område
?Södertälje stad Midsommar holme /Se Brunnsliden stadsäga Hålvägen del av Evalundsgatan
?Södertälje stad Mormorsängen ägomark Brunnäng villaområde Hälsokullen kulle
Södertälje stad Mossen, St., se Måsnaren sjö Brunnsäng villasamhälle Höglofthagen Saknas
Tälje, nu Södertälje st Månängen ägomark Brunnsäng(en) bebyggelse Högloftsskogen markområde
Södertälje stad Måsnaren sjö Brända Tomten Saknas Högloftsäng område
Södertälje stad Måsnaren sjö Brända tomten tomt Igelstaviken vik
Södertälje stad Måsnaren sjö Buren lht Igelstaviken vik
Södertälje stad Måsnaren sjö Carlsborg lht Igelstaviken vik
Södertälje stad Måsnaren sjö Centrifugen separatorfabrik Industrikanalen kanal
Södertälje sn /Se Måsnaren sjö Charlottendal riven lht Jersenska ängen äng
Södertälje stad Måsnaren sjö /Se Charlottenlund lht Jerstska ängen Saknas
Södertälje stad Måsnaren sjö /Se Charlottenro lht Jorisgatan gata
Södertälje stad Måsnaren sjö /Se Christineborg lht Järkans kärr område
Södertälje stad Mälartorget förr torg /Se Dahlsborg lht Järnatullen stadstull
Södertälje stad Nabben udde /Se Danielsborg lht Järnavägen Saknas
Södertälje stad Norrholmen ö Den okände soldatens grav bekvämlighetsinrättning Järnvägsbron bro
Södertälje st Näsbyviken vik Edet lh Kanalhagen hage
Södertälje st Näset udde Edvinsborg stadsäga Kanalhagen område
(Söder)tälje stad Näset udde Edvinsborg lht Kanalholmen holme
Södertälje stad Näset stadsdel /Se Edvinsborg lht Kaplansgatan gata
Södertälje stad Pingsten holme /Se Edvinsborg lht Katthavet göl
Södertälje stad Pinsta, se Fläsket holme Ekdalsgatan gata Katthavet göl
Södertelge Saknas Porsängen ägomark Ekenberg gd o. tegelbruk Katthavet vattensamling
Södertälje Saknas Pustbacken backe /Se Ekenbergsvik gd, tegelbruk Kjellmanska hagen hage
Södertälje stad Påska, se Limpan holme Ekenbergsvik lht Klaffbron bro
Södertälje stad påsö-, se Sällskapsholmen holme Ekenbergsvik Saknas Klofsten stenblock
Södertälje stad Ragnhildsborg holme /Se Ekensberg förr gård Kolpenäs näs
Södertälje stad Ragnhilds källa Saknas Ekensberg stadsäga Kolpet nedra område
Södertelge st Ragnilla källa källa /Se Ekensberg bebyggt område Kolpet, Övra område
Södertälje stad Ritorp stadsäga /Se Ekensberg bebyggelse Korpet Öfra och Nedra Saknas
Södertelje stad Ronna stadsäga /Se Ekensbergs tegelbruk rivet tegelbruk Korstäppan täppa
Södertälje stad Rosenborg område /Se Ekenbergsvik stadsägor Korstäppan markområde
Södertälje stad Rothugget ägomark Ekgården stadsäga Kattsvansen gata
Södertälje stad Saltsjötorget torg /Se Eleonoraborg stadsäga »Kringelbyn» stad
Södertelje Saknas *Saltskog sjö /Se Elinsborg lht Krokbrinken backe
Södertälje stad Saltskogsfjärden sjö Elmedal lht Krutholmen holme
Södertälje stad Saltskogsfjärden sjö Elsaro stadsäga Krutholmen holme
Södertälje stad Sandtorp ägomark Emau lht Kulltäppan täppa
Tälje, nu Södertälje stad Sankta Ragnhilds källa Saknas /Se Emaus stadsäga Kungsgatan del av Järnagatan
Södertälje stad Sankta Ragnhilds källa offerkälla /Se Emaus lht Kusens backe stadsägor
Södertälje stad Sankt Tores källa källa /Se Emilsborg lht Kusens backe backe
Södertälje stad Schmidtenskärr ägomark Emmaborg lht Kvarnberga område
Tälje, nu Södertälje stad Slottsholmen holme Enby lht Kvarnbergaberget berg
Södertälje stad Snäckviken vik Eneborg lht Kvarnbergabäcken förr bäck
Södertälje stad Snäckviken vik /Se Eneborg stadsäga Kvarnberga damm uttorkad kvarndamm
Södertälje stad Soludden udde Eneborg lht Kvarntäppan täppa
Södertelje st Soludden udde Eneborg lht Kvarnängen äng
Södertälje stad Stora Sandbacken backe /Se Engdala stadsäga Kyrkgrundet grund
Södertälje stad Storgatan gata /Se Engelbrektsholm lht Källdalen däld
Södertälje stad Storgatan gata /Se Engalbrektsholm gd Kärleksstigen Saknas
Tälje, nu Södertälje stad Strömsgrafwen vattendrag /Se Epedemisjukhuset epedemisjukhus Köhlerska skogen skogslott
Tälje, numera Södertälje stad *Strömsgraven vattendrag /Se V(ästra) Eriksberg lht Kölnbrunn källa
Södertälje stad Strömsviken vik /Se Eriksdal riven lht Ladhagen hage
Södertälje stad Stövelberget halvö Eriksdal stadsäga Ladängen äng
Södertälje stad Svalängen ägomark Eriksdal lht Ladängen ormåde
(Söder)tälje stad Svarta Maja backe /Se Erikslund lht Lejonbacken backe
Södertelge stad Svingens backe backe /Se Erikslund stadsäga Lidmanska ängen åker
Tälje, nu Södertälje stad Sällskapsholmen holme Erikslund lht Lillskogen täppa
Södertälje stad Sällskapsholmen holme Erstalund lht Lillängen äng
Södertälje stad Sällskapsholmen holme /Se Evalund stadsägor Limpan skär
Södertälje stad Södertälje triangelpunkt Evalund stadsägor Lortgatan gångväg
?Södertälje stad Södertälje kanal kanal Evalund lht Lortgatan stig
Södertälje stad Södertälje kanal kanal Fattiggården Saknas Lortgatstäppan täppa
Södertälje stad Södertälje kanal kanal Flagghissarns Saknas Lortgatstäppan område
Tälje stad Södertälje kanal kanal /Se Flagghissarbostället kanalvaktstuga Lortgatsängen äng
Södertälje stad Södertäljeleden f.d. farled /Se Flugan fabrik Lotsbryggan brygga
Södertälje stad Södertäljeviken vik Fogdetorp förr gd Lotsudden udde
Södertälje stad Södertäljeviken vik Fogdetorp område Lovisinsgatan gata
Södertälje stad Södertäljeviken vik Folkparken festplats Lundbykröken vägskäl
Södertälje stad Södertäljeviken, se Täljeviken vik /Se Forsbergshagen stadsäga Lundstorpstäppan täppa
Tälje, nu Södertälje stad Södertäljeviken vik /Se Framnäs stadsägor Långmyra gator väg
Södertelje Saknas *Tjuvakullen kulle? Framnäs stadsägor Långmyra gator väg
Södertälje stad Torckels Gatan Saknas /Se Fredsberg lht Långmyragärdet åker
Södertälje stad ?Tore källa = Sankt Tores källa? källa /Se Fredriksberg lht Maren sjö
Södertälje stad *Tors källa källa /Se Fredshamra stadsäga Maren sjö
Södertälje stad Tore källa källa? Fribohagen stadsäga Maren sjö
Södertälje stad Torekälla källa /Se Fribohagen stadsäga Maren vik
Södertälje stad Tores källa källa /Se Fridaberg bebygg. Maren, Inre del av sjö
Södertälje stad Torekällberget skogsmark Fridenslund stadsäga Maren inre del av sjö
Södertälje stad Torekällsgatan gata /Se Fridenslund stadsäga Maren, Yttre del av sjö
Södertälje stad Torekällsparken park /Se Fridenslund lht Maren, yttre del av sjö
Södertälje kyrka k:a Torget Saknas Fridsberg Saknas Marie källa källa
Södertälje stad Torkälltäppan Saknas /Se Fridsberg lht Mariekällrännilen bäck
Södertälje stad Torpaviken vik /Se Forsbergshagen bebyggelse Midsommarsholmen holme
Södertälje stad Torsjön tjärn Garvaregatan gata Mormorskärret kärr
Södertälje stad Torsjön tjärn /Se Gipsfabrik riven gipsfabrik Mormorskärret kärr
Södertälje Saknas Travarholmen holme Granhem lht Mormorskärret markområde
Södertälje Saknas Träsket sjö /Se Granhem stadsäga Mormorskärret markområde
Södertälje stad Tullstugu-Putten vattensamling /Se Granhem torp Mormorsängen äng
Södertälje stad Tultan vattensamling /Se Granpark lht Mormorsängen markområde
Södertälje stad Täljheden passage /Se Gransäter stadsäga Myrhagen hage
Södertälje stad Täljeviken vik /Se Grantomta stadsäga Målartäppan täppa
?Södertälje stad Tällie Näset, se Näset udde Gropgatan gata Mälarhamnen hamn
?Södertälje stad Tälliewijken, se Södertäljeviken vik Gropgränden nuv. Villagatan Mälartorget torg
Södertälje stad Tältet terräng Wästre-Gränden del av S:t Ragnhildsgatan Norra kanalen kanal
Södertälje stad Tältet öppen plats /Se Östre-Gränden del av S:t Ragnhildsgatan Notariehagen hage
Södertälje stad Varma hörnan gathörn /Se Gränsgården stadsäga Notviken vik
Södertälje stad Varma hörnan plats /Se Grönalund riven gästgivargård Notvikstäppan täppa
Södertelje stad Vasaskäret holme Gröna lund förr värdshus Nyhagen hage
Södertelje stad Vibergen område /Se Gröndal stadsäga Nyköpingsvägen landsväg
Södertälje stad Värdsholmen förr holme, nu stadsel /Se Gröndal stadsäga Nyängen äng
Södertälje stad *Västra vägen Saknas /Se Gröndal bebyggelse Näset Saknas
Södertälje Saknas Åbo ägomark Gubbero lht Nässkatan? del av stadsområde
Södertälje stad Ällarn ö Gubbero lht Näsudden område
Södertälje stad Ängsholmen holme Gustafsborg stadsägor Näsängen äng
Södertälje stad *Östergötlandsvägen, se *Västra vägen Saknas /Se Gustafsberg lht Näsängen Saknas
Södertälje stad   Gästgivaregatan del av nuv. Gamla Stockholmsgatan Ottesångstäppan täppa
Södertälje stad   Haga lht Oxbacken område
Södertälje stad   Hagaberg stadsäga Oxbacken backe
Tälje, nu Södertälje stad   Hagaberg stadsäga Oxbacksplan torg
Södertälje stad   Hagaberg gd Oxbackstorget Saknas
Södertälje stad   Hagaberg lht Oxelgrenshagen markområde
Södertälje stad   Hagaberg bebyggelse Oxtorget Saknas
Södertelje Saknas   Hagalund, Östra stadsäga Per Svensängen äng
Södertelje stad   V(ästra) Hagalund lht Perukmakartäppan täppa
Södertälje stad   Hagstugan lht Perukmakaretäppan område
Södertelje Saknas   Hamngatan nuv. Västra Mälarhamnen Polhagarne Saknas
(Söder)tälje stad /Se   Hansta förr tegelbruk Promenaden väg
Södertälje stad   Hanstabruk Saknas Prästkärret kärr
Södertälje stad   Hansta tegelbruk nedlagt tegelbruk Pussbackstäppan täppa
Södertälje stad   Handtverkaregatan del av nuv. Nygatan Pålhagen hage
Södertälje stad   Havsbadet badanläggning Qvarnebacken nuv. Oxbacken
Södertälje stad   Hildaborg lht Ragnhilds källa källa
Södertälje stad   Hillebo stadsäga Risselgärdet åker
Södertälje stad   Hållkarlskrogen riven krog Risselgärdet markområde
Södertälje stad   Högbergsparken park Risselhagen hage
Södertälje stad   Högborg stadsäga Risselhagen hage
Södertälje stad   Högborg stadsägor Ritorpshagen bebyggelse
Södertälje stad   Högborg område Rothugget område
Södertelje stad   Högloft bebyggelse Rullbron riven bro
Södertälje stad   Högloft bebyggelse Ränniltäppan täppa
Södertälje stad   Idrottsparken idrottsplats Salta biten täppa
Södertälje stad   Idrottsplatsen idrottsplats Saltsjöhamnen hamn
Södertälje stad   Irisdal stadsäga Saltsjön Saknas
Södertälje stad   Israelsborg lht Saltsjöudden Saknas
Telgie Saknas   Jerna tull Saknas Wästre Saltsiöudden Saknas
Södertälje stad   Jernströms Saknas Saltsjöudden, östra Saknas
Södertälje stad   Joakimslund lht Saltskog-Fielen = Saltskogsfjärden Saknas
Södertälje stad   Joakimslund lht Saltskogsbacken backe
Södertälje stad   Joakimslund bebyggelse Saltskogsbergen höjder
Södertälje stad   Johanneslund riven lht Saltskogsfjärden sjö
Södertälje stad   Johannelund område Saltskogsfjärden göl
Södertälje stad   Johannisberg lht Saltskogsfjärden sjö
Södertälje stad   Johanstorp stadsäga Saltskogsrännilen bäck
?Södertälje stad   Johanstorp lht Sandbrinkstäppan täppa
Södertälje stad   Stora Jovisgatan förr gata Schmidtens kärr kärr
Södertälje stad   Jungfrulund lht Schmidtens kärr Saknas
Södertälje stad   Jungfrulund lht Sjötäppan täppa
Södertälje stad   Jungfrulund lht Sjötäppan täppa
Södertälje stad   »Jämmerdalen» hus Skalbonäsängen Saknas
Södertälje stad   Järnagatan gata Skalbonäsängen område
Södertälje stad   Kalle smeds riven smedja Skepparhagen markområde
Södertälje stad   Kanalvaktarestugan Saknas Skolmästartäppan täppa
Södertälje stad   Kanalvaktstugan riven lht Skälbomsängen äng
Södertälje stad   Kanalvaktstugan kanalvaktstuga Slaktarhagen hage
Södertälje stad   Kaplansgatan gata Slussen sluss
Södertälje stad   Karlberg område Slussbron bro
Södertälje stad   Karlberg, Lilla lht Slussholmen halvö
Södertelje st   Karlberg, Lilla stadsäga Slussholmen förr holme
Södertälje stad   Karlberg, Stora stadsägor Slänghagen hage
Södertälje stad   Karlberg, Stora lht Smedtäppan f.d. täppa
Södertälje stad   Karlberga lht Smegränd Saknas
Södertälje stad   Karlberga stadsägor Snäckviken vik
Södertälje stad   Karlberga bebyggelse Snäckvikshagen område
Södertälje stad   Karlhem stadsäga Snäckvikshamnen hamn
Södertälje stad   Karlhem lht Snäckvikshamnen hamn
Södertälje stad   Karlhem bebyggelse Snäckviksholmen Saknas
Södertälje stad   Karlholm lht Solberget berg
Södertälge stad   Karlholm stadsäga Stads Wiken vik
Södertälje stad   Karlholm bebyggelse Stenbrinken landsvägsbacke
Södertälje stad   Karlhov stadsägor Stenhagen hage
Södertälje stad   Karlhov lht Stenhagen område
Södertälje stad   Karlhov lht Stentäppan täppa
Södertälje stad   Karlhovshage bebyggelse Stentäppan täppa
Södertälje stad   Lilla Karlslund lht Stockholmshagen bebyggelse
Södertälje stad   Stora Karlslund lht Stockholmskärret kärr
Södertälje stad   Katrineberg stadsägor Stockholms-kärret Saknas
Södertälje stad   Katrineberg bebyggelse Stockholmsvägen landsväg
Södertälje stad   Katrinelund lht Storhagen hage
Södertälje stad   Kattsvansen gata Storhagen markområde
Södertälje stad   Kemisk-teknisk fabrik riven fabrik Storängen äng
Södertälje stad   Kinaborg lht Strömens engh Saknas
Södertälje stad   Klaraberg lht Strömens gierde Saknas
Södertälje stad   Klastorp lht Strömmens Hage äng
Södertälje stad   Klastorp lht Strömmens Äng äng
Södertälje stad   Klastorp bebyggelse Strömshagen hage
Södertälje stad   Kolpenäs stadsdel Strömsliden område
Södertälje stad   Kolpet, Nedre stadsägor Strömsviken vik
Södertälje stad   Kolpet, Övre stadsäga Strömsviken vik
Södertälje stad   Kolpgatan gata Suckarnas dal del av Badparken
Södertälje stad   Kristiansborg hus Svalängen äng
Södertälje stad   Kristinelund stadsägor Svalängen område
Södertälje stad   Kristinelund lht Svarta Maja skogsbacke
Södertälje stad   Kristinelund bebyggelse Svarvarlöten hage
Södertälje stad   Kulgränd nuv. Postgatan Svingens backe backe
Södertälje stad   Kullen lht Svängbron riven bro
Södertälje stad   Kullmansgatan gata Sågtäppan täppa
Södertälje stad   Kungsgatan förr gata Sågtäppan markområde
Södertälje stad   Kvarnberga stadsäga Sällskapsholmen holme
Södertälje stad   Kvarnbergagatan gata Sällskapsholmen holme
Södertälje stad   Norra Kyrkogatan nuv. Turingegatan Södertull Saknas
Södertälje stad   Östra Kyrkogatan Saknas Södertälje kanal kanal
Södertälje stad   Källströmssmedjan Saknas Södertälje sand åkrar
Södertälje stad   Källtorp lht Södertäljeviken vik
Södertälje stad   Käringeträtan stadsäga Södra kanalen kanalen
Södertälje stad   Käringeträtan Saknas Tegelhagen hage
Södertälje stad   Ladugatan nuv. Lovisinsgatan Tegelhagen markområde
Södertälje stad   Lastplatz nuv. Stora uthamnen Tegeltäppan täppa
Södertälje stad   Libanon lht Tegelängen äng
Södertälje stad   Libanon stadsäga Tegelängen markområde
Södertälje stad   Liljansdal lht Telge Näs Saknas
Södertälje stad   Liljemo stadsägor T.H:s pojke staty
Södertälje stad   Liljemo stadsägor Tidlunds odling åker
Södertälje stad   Liljemo bebyggelse Tobakshagarna åkrar
Södertälje stad   Lillhamra stadsäga Tobakshagarna, se Tobaksängarna Saknas
Södertälje stad   Lilltäppan stadsäga Tobaksängarna markområde
Södertälje stad   Lindeby lht Togtäppan stadsäga
Södertälje stad   Lindesberg lht Tore källa källa
Södertälje stad   Lindhof lht Tore källa källa
Södertälje stad   Lindås bebyggelse Torekällberget berg
Södertälje stad   Lindängen bebyggelse Torekällberget berg
Södertälje stad   Listonhill stadsäga Torekällparken park
Södertälje stad   Listonhill villa och villaområde Torekälltäppan Saknas
Södertälje stad   Listonhill lht Torekällparken park
Södertälje stad   Ljungbylund lht Torekälltäppan område
Södertälje stad   Lotshuset = Lotsstugan Saknas Torpaviken vik
Södertälje stad   Lotsstugan riven lht Trekanten berg
Södertälje stad   Loviseborg lht Trekanten torg
Södertälje stad   Lovisedal stadsäga Treaket vattensamling
Södertälje stad   Lovisedal lht Tullstugupussen göl
Södertälje stad   Lovisedal lht Tullstuguputten göl
Södertälje stad   Lovisedal torp Tullstuguputten vattensamling
Södertälje stad   Lovisehäll lht Tultan puss
Södertälje stad   Loviselund lht Tunaborgsbacken backe
Södertälje stad   Lovisinsgatan gata Turingebrinken backe
Södertälje stad   Ludvigsborg lht Turingebrinken backe
Södertälje stad   Lundby stadsäga Turingebrunn pump
Södertälje stad   Lundby stadsäga Turingetullen stadstull
Södertälje stad   Lundby område Turingetäppan täppa
Södertälje stad   Lundbydal bebyggelse Tvetahagen hage
Södertälje stad   Lundbylund bebyggelse Tvetavägen väg
Södertälje stad   Lundsberg lht Tyska bostäderna hus
Södertälje stad /Se   Lundsborg lht Tyskhagen hage
Södertälje stad   Lundstorp lht Tältbacken landsvägsbacke
Södertälje stad /Se   Lundstorp förr gd Tältet rote
Södertälje stad /Se   Lundstorps täppan plats Tältet markområde
Södertälje stad /Se   Luskappen hus Tältet område
Södertälje stad /Se   Lyckebo stadsäga Tälttäppan täppa
Södertälje stad /Se   Långa raden rad av hus Tändsticksberget Saknas
Södertälje stad /Se   Lännock stadsäga Törntäppan täppa
Södertälje stad /Se   Lännock (?) lht Törntäppan område
Södertälje stad /Se   Lännock bebyggelse Udden Saknas
Södertälje stad /Se   Löfborg lht Vallmoängen äng
Södertälje stad /Se   Lövhöjden stadsäga Varma hörnan gathörn
Södertälje stad /Se   Lövlund riven lht Vedtorgsängen äng
Södertälje stad /Se   Löflund Saknas Westerhagen Saknas
Södertälje stad /Se   Lövsjö stadsäga Vibergen skogsmark
Södertälje stad /Se   Lövsjö stadsäga Vibergen täppa
Södertälje stad /Se   Lövsjö gd Videska vreten åker
Södertälje stad /Se   Lövsjö förr gd Wiksgärdet, Stora Saknas
Södertälje stad /Se   Lövåsa stadsäga Stora Viksgärdet markområde
Södertälje stad /Se   Margretelund Saknas Viksängen markområde
Södertälje stad /Se   Marieholm lht Våtängarna område
Södertälje stad /Se   Mariehäll lht Våtängen äng
Södertälje stad /Se   Marielund stadsäga Väderkvarnsbacken backe
Södertälje stad /Se   Marielund lht Väderkvarnstäppan täppa
Södertälje stad /Se   Maskinverken verkstäder Värdsholmen (?) förr holme, nu stadsdel
Södertälje stad /Se   Miljonhuset hus Västerbergs lador markområde
Södertälje stad /Se   Monopolet cigarrettfabrik Västertull Saknas
Södertälje stad /Se   Moraberg lht Västra udden udde
Södertälje stad /Se   Moraberg lht Ådala rännil bäck
Södertälje stad /Se   Moraberg lht Östertäppan täppa
Södertälje stad /Se   Moraberg torp  
Södertälje stad /Se   Mälar(e)gatan gata  
Södertälje stad /Se   Mälaregränd gata  
Södertälje stad /Se   Lilla Mälaregränd nu Paradisgränd  
Södertälje stad /Se   Stora Mälare gränden nuv. Kullmansgatan  
Södertälje kyrka kyrka /Se   Västra Mälarhamnen gata  
»tælbo», se Västertälje o. Östertälje förs.   Östra Mälarhamnen gata  
Tälje (nu Södertälje) stad /Se   Mälar Torget nuv. Mälargatan o. Västar Mälarhamnen  
tælghium stad /Se   Noaksberg lht  
Tælgis stad /Se   Norlingsberg lht  
Tälje = Södertälje stad /Se   Norra Södermanlands järnvägs jordområde Saknas  
Tälje, (nu Södertälje) stad /Se   Norrwich lht  
Tälje, se Södertälje stad   Norsberg lht  
Tälje, se Södertälje stad   Norsberg, se Norsborg Saknas  
Tälje stad /Se   Norsborg lht  
Tälje stad /Se   Norsborg Saknas  
Tälje äldre namn på Södertälje /Se   Norsborg bebyggelse  
Tälje stadsnamn /Se   Nybo stadsäga  
Tälje stad /Se   Nyby lht  
tælghian inbyggarbeteckning /Se   Nydala stadsäga  
Tälje tokar inbyggarbeteckning /Se   Nygatan gata  
Asplund torp /Se   Nygatan gata  
Brandaborg medeltida borg /Se   Lilla Nygatan nuv. Lovisingsgatan  
*Brotten Saknas   Nyp-Jans speceriaffär  
Bränningeström hemman /Se   Nytorp lht  
*Carbonæs Saknas   Näset stadsdel  
*Carbonäs prope Tælghis, se Näset lhtr   Näset stadsägor  
Carbonæs beb. /Se   Näsets villasamhälle område  
Fiskarstugan Saknas   Oljebruket rivet oljebruk  
Fogdetorp (nu Rosenborg) beb /Se   Oljebruket fabrik  
Geneta gd /Se   Olofsborg stadsägor  
Geneta gd /Se   Olovsborg lht  
*Gulddrag förr hus /Se   Olovsborg bebyggelse  
Hagaberg Saknas /Se   Olofshage stadsäga  
Igelsta hgd /Se   Olofshage stadsäga  
*Karlsholm förr slott /Se   Olovshage bebyggelse  
Karlsholm förr slott /Se   Olofsskog villasamhälle  
Karlsholm medeltida slott   Olovsskog lht  
Karlsholm förr slott   Olovsskog bebyggelse  
Karlsholm f. slott   Orrskog stadsäga  
Karlholm slott? /Se   Orrskog stadsäga  
Karlsholm slott /Se   Orrskog bebyggelse  
Karlsholm medeltida stenhus /Se   Oskarsborg stadsäga  
*Klockarstugan gd   Oxbacksgatan gata  
Kolpenäs del av stadsområde   Westra Oxbacksgatan nuv. Oxbacksgatan  
Lännock beb. /Se   Östra Oxbacksgatan del av nuv. Nygatan  
Malmvreten Saknas   Oxbacksplan torg  
Mickelsmässan marknad /Se   Paradiset förr värdshus  
Mörby avhyst gd /Se   Paradisgränd gata  
Näset lhtr   Peterhof lht  
Ritorp beb. /Se   Pettershov stadsäga  
Rosenborg (ä. Fogdetorp) beb /Se   Lilla Petersberg lht  
Saltskog gd /Se   Stora Petersberg lht  
Saltskog, se Södertälje Södra jvstn.   »Piperska muren» rivet hus  
*Storegården f. tomt   Polhagarne äga  
*Storegården f. tomt   Postgatan gata  
Strömmen hemman /Se   Prestgatan Saknas  
Södertälje Central jvstn /Se   Prästegårdsgatan nuv. Nya Stockholmsgatan  
Södertälje slott f. slott   Qvarnberga gränd num. Templaregatan  
Södertälje station, se Södertälje Central jvstn   Randiga fläsket hus  
Södertälje Södra jvstn /Se   Riddarhuset hus  
Tjufkullen Saknas   Riddarhusgränden gata  
Täljehus slott   Ringsborg lht  
Tälje hus f. slott   Ritorp, Lilla stadsäga  
Tälje hus slott /Se   Ritorp, Lilla villaområde  
Vattbrink torp /Se   Ritorp, Stora villaområde  
*Waxiö by el. gd   Ritorp, Stora stadsägor  
    Ritorp Stora o. Lilla gdar  
    Ritorpshagen stadsäga  
    Ritorps tegelbruk rivet tegelbruk  
    Ronna Saknas  
    Ronna, se Rånna Saknas  
    Rosenborg förr gård (?), nu överläkarebostad  
    Rosenborg rote  
    Rosenborg gård  
    Rosenborg område  
    Rosenhem stadsäga  
    Rosenlund stadsäga  
    Rosenlund, Östra stadsäga  
    Östra Rosenlund bebyggelse  
    Rosta lht  
    Rothugget lht  
    Rothugget lht  
    Rungatan gata  
    Ryska magasinet rivet magasin  
    Rytorpet, se Ritorp Stora o. Lilla Saknas  
    Rådhuset rådhus  
    Rådhusgatan gata  
    *Rådhusgränd, se Viksgatan Saknas  
    Rådstugugränden nuv. Viksgatan  
    Rånna stadsäga  
    Rånna bebyggelse  
    Rännilgatan förr gata  
    Saltis kafé  
    Saltsjögatan gata  
    Saltsjöhamnen gata  
    Saltsjökaféet kafé  
    Saltsjötorget torg  
    Saltsjöpark Saknas  
    Saltskog gård  
    Saltskogs station f.d. station  
    Saltskog f.d. jvstn  
    Saltskogs Torget nu Saltsjötorget  
    Sandsborg lht  
    Sandsborg stadsäga  
    Sankt Ragnhildsgatan gata  
    Sankt Ragnhils gränd Saknas  
    Sanne lht  
    Scania Vabis Saknas  
    Scania Vabis stadsägor  
    Separators fabrik separatorsfabrik  
    Separators fabrik separatorsfabrik  
    Sjögränd nuv. Wallins gränd  
    Skjutbanorna skjutbanor  
    Skogshill stadsäga  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht  
    Skogsäng stadsäga  
    Skogsäng förr gård  
    Skogsäng bebyggt område  
    Skogsäng bebyggelse  
    Skogsängen Saknas  
    Skojarstan rote  
    Skojarstan rote  
    Skolgatan gata  
    Gamla Skolgatan nuv. Skolgatan  
    Sköndal riven lht  
    Sköndal lht  
    Slingan stadsäga  
    Smalagränd nuv. Tullgränden  
    Snäckvik stadsäga  
    Snäckviken arbetarbost.  
    Snäckvikshamnen gata  
    Societetshuset lht  
    Sofiehill stadsägor  
    Sofiehill stadsägor  
    Sofiehill gd  
    Sofiehill lht  
    Sofiehill bebyggelse  
    Lilla Sofielund lht  
    Sofiero, Öfre och Nedre lhter  
    Soldalen stadsägor  
    Spritcentralen spritfabrik  
    Stadshotellet hotell  
    Stadsjorden Saknas  
    Stadsplanen Saknas  
    Stadt hotell  
    Stathagen stadsäga  
    Stathagen lht  
    Stathagen lht  
    Stensborg lht  
    Stockholmsgatan gata  
    Gamla Stockholmsgatan gata  
    Nya Stockholmsgatan gata  
    Nya Stockholmsgatan gata  
    Storgatan gata  
    Strandgatan gata  
    Strandhöjden stadsäga  
    Strandvik stadsäga  
    Stålhamra stadsäga  
    Ström hg  
    Stålhamra stadsäga  
    Stålhamra lht  
    Stålhamra lht  
    Sumidadal lht  
    Sundbyberg lht  
    Sundsta stadsäga  
    Svensborg stadsäga  
    Svensborg, Västra Saknas  
    Svenska Maskinverken fabrik  
    Sågtäppan stadsäga  
    Sätergården stadsäga  
    Södertullporten plats  
    Södertälje Centralstation station  
    Södertälje havsbad badhus  
    Södertälje havsbad havsbad  
    Södertälje havsbad hp  
    Södertälje Södra järnvägsstation  
    Södertälje Södra station  
    Södertälje uthamn hamn  
    Södertälje uthamnsstation station  
    Södertälje varv båtvarv  
    Södertälje verkstäder Saknas  
    Södertälje verkstäder fabrik  
    Tabor lht  
    Tegeläng lht  
    Tegeläng lht  
    Telge Näs stadsdel  
    Templaregatan gata  
    Teoli lht  
    Teresialund lht  
    Tippen f.d. ölstuga  
    »Tokstan» stad  
    »Tokstan» stad  
    Torekels Gatan, se Torekällgatan Saknas  
    Torekällgatan gata  
    Torpa pensionat  
    Torpa lht  
    Torpa område  
    Torpa pensionat Saknas  
    Trekanten torg  
    Tullgränden gata  
    Tunaborg lht  
    Turingegatan gata  
    Tälje stad  
    Tälje kanal kanal  
    Tältet rote  
    Törnby lht  
    »Utkiken» hus  
    Vagnfabriken fabrik  
    Valla stadsäga  
    Wallins gränd gata  
    Vallmohagen lht  
    Wersholmen Saknas  
    Widal lht  
    Wiksgatan nuv. Ekdahlsgatan  
    Viksgatan gata  
    Viksäng stadsäga  
    Viksäng stadsäga  
    Viksängen stadsägor  
    Wilhelmsborg lht  
    Villagatan gata  
    Vårbo stadsäga  
    Värdsholmen rote  
    Västra stambanans jordområde Saknas  
    Ålderdomshemmet ålderdomshem  
    Ångermanland hus  
    Örsta Nya Stockholmsgatan  
    Örsta (?) lht  
    Östa stadsäga  
    Östa Saknas  
    Österåt stadsägor  
    Österåt bebyggelse  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.