ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västertälje socken : Öknebo härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 148 Naturnamn : 9 Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 111
Västertälje sn Bråtthagen äga /Se Väster-Tälje sn Aspholmen holme
Västertälje och Östertälje snr Kiholmen holme /Se Altomta lht Aspholmen holme
Västertälje socken Kiholmen holme /Se Annebo lht Brännbacken backe
Västertälje sn Lambo ängen område /Se Asphyddan lht By(e)ns backe ängsbacke
Västertälje och Östertälje snr Lambohagen område /Se Asplund riven bondgård Byängen äng
Västertälje o. Östertälje snr Ragniltäpporna åker /Se Asplund rivet torp Byängen gärde
Västertälje sn Slottsholmen holme /Se Berga lht Dalkarlskärret kärr
?Västertälje sn *Tegelhagen hage? Bergmon avs. Drängvreten, Stora åker
Västertälje o. Östertälje snr /Se *Täljehagen hage? Bergtomta lht Drängvreten, Lilla åker
Västertälje o. Östertälje snr /Se   Björkbacken lht Drängvreten, Lilla åker
Västertälje o. Östertälje snr   Björkebo avs. Drängvreten, Stora åker
Västertälje o. Östertälje snr   Björkhaga avs. Eldarn (?) holme
Östertälje och (el.) Västertälje förs:ar   Björkhaga avs Enhörnavägen landsväg
Västertälje sn   Björkliden lht Farfars hage hage
Västertälje o. Östertälje församlingar   Björkliden lht Fyrkanten åker
Västertälje förr snr   Björkliden avs. Försökegärdet åker
Västertälje sn   Björkliden riven lht Gubbängen äng
Västertälje o. Östertälje församlingar   Björneborg torp Gubbängen äng
Västertälje och Östertälje snr   Björneborg torp Gåsholmen holme
Västertälje o. Östertälje snr   Bro torp Gåsholmen holme
Västertelje sn   Bro förr torp Gästgivarberget berg
Västertälje och Östertälje snr   Bro Saknas Hanstakorset vägskäl
Västertälje och Östertälje snr   Bårsta gård Hemgärdet åker
Västertälje och Östertälje snr   Bårsta villaområde Hemgärdet gärde
Västertälje el. Östertälje sn   Bårsta skola folkskola Hemgärdet åker
Västertälje och Östertälje snr   Bårsta villasamhälle Hästhagsängen äng
Västertälje och Östertälje snr   Charlottenberg avs. lht Hästhagsängen äng
?Västertälje sn   Dalen rivet torp Hönsholmen holme
Västertälje o. Östertälje snr   Dalen Saknas Hönsholmen holme
Västertälje f. sn, nu del av stad   Djupdal arbetarbostäder Kastellholmen holme
Västertälje sn   Djupdal vattenledningsverk Kastellholmen holme
Västertälje och Östertälje snr   Djupdal avs. Kastellholmen holme
Västertälje sn   Epedemisjukhuset Saknas Kedjeholmen holme
Västertälje sn /Se   Fredslund lht Kiholmsholme holme
Västertälje sn /Se   Fridhem Saknas Klockbacken landsvägsbacke
Västertälje prästgård Saknas   Fållnäs torp Korpenhovsgärdet åker
Asplund förs. torp /Se   Fållnäs torp Kvarnberget berg
Björneborg torp /Se   Försökestugan rivet torp Källholmen holme
Björneborg torp /Se   Försöket rivet torp Källholmen holme
Bårsta by   Försökestugan Saknas Källvreten åker
Bårsta by   Geneta prästgård Källvreten åker
Bårsta by /Se   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Körsbärslundsåkrarna åkrar
Geneta f.d. kyrkoherdeboställe   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Linasundet sund
Geneta f.d. kyrkoherdeboställe   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Linasundet sund
Geneta Saknas /Se   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Linasundet sund
Geneta Saknas /Se   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Linasundet sund
Geneta gd /Se   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Linavägen väg
Geneta gd /Se   Geneta f.d. kyrkoherdeboställe Lindholmen holme
Geneta gd /Se   Glädjen lht Linån å
Gnitahøhe = Geneta gd /Se   Glädjen lht Lindholmen holme
*Haghaby gård   Glädjen arbetarbostad Loggärdet Saknas
Hagstugan Saknas /Se   Gotthem lht Lustigkullaåkrarna åkrar
Hagstugan förr lht /Se   Grindstugan lht Malmsjön sjö
»hanastom», se Hansta hg   Grindstugan stuga Malmsjön sjö
?Hansta hg /Se   Grindstugan lht Malmsjön sjö
Hansta hg   Grindstugan lht Minan tunnel
Hansta, nu Hanstavik säteri   Grindstugan torp Minan tunnel
Hansta (numera Hanstavik) hg   Gåvan lht Minbacken backe
Hansta hg   Hagby lht Minbacken landsvägsbacke
Hansta hg   Hagstugan riven lht Mjölnarviken vik
Hansta hg   Hanstavik hg /Se Måsnaren sjö
Hansta hg   Hansta bebyggelse Måsnaren sjö
Hansta hg   Hansta gård Måsnaren sjö
Hansta hg   Hanstavik gd Måsnaren sjö
Hansta hg   Hanstavik hgd Måsnaren sjö
Hansta säteri   Hanstavik hgd Norrholmen holme
Hansta hgd   Hanstavik gård Näsbyviken vik
Hansta hg   Hanstaviks mejeri mejeri Näsbyviken vik
?Hansta hgd   Hanstavret torp Näsbyviken vik
Hansta hg   Hanstavreten torp Norrholmen holme
Hansta hgd   Hanstavreten Saknas Odlingen åker
Hansta herrgård   Helenelund folkskola Odlingen åker
Hansta herrgård   Helenelund lht Oxhagsgärdet Saknas
Hansta herrgård   Helenelund torp Porsängen äng
Hansta herrgård   Holmia lht Prästgårds bråte åker
Hansta hg   Holmstugan villa Ragnhildsborgs holme holme
Hansta herrgård   Holmstugan lht Ragnhilds holme Saknas
Hansta hg   Hushagen Saknas Ribacken landsvägsbacke
Hansta hg   Hushagen Saknas Rothugget gärde
Hansta herrgård   Hushagen Saknas Sandborgsgärdet åker
Hansta herrgård   Huushagen Saknas Sankt (?) Ragnhilds holme holme
Hansta (nu Hanstavik) hgd   Hägersta lht Sjöängen äng
?Hansta hg   Högberga avs. Sjöängen äng
Hansta hg   Högloft avs Skansen kafé
Hansta (numera Hanstavik) hg /Se   Högloft avs. Slottsholmen udde
Hansta, se Hanstavik hg   Jernströms gd Slottsholmen holme
Hansta, nu Hanstavik hg /Se   Kalaset Saknas Spelhags bråte åker
Hanstavik hg   Kalaset f.d. båtsmanstorp Supkors backe landsvägsbacke
Hanstavik Saknas /Se   Kalåsen lht Svarta hålet vik
Hanstavik hgd /Se   Karlsborg lht Södertäljeviken vik
Hansta(vik) herrgård /Se   Katrineborg avs. lht Tempelön Saknas
Hanstavik hgd /Se   Kaxberg lht Torsjön sjö
Hosaby hanastum, se Hansta, nu Hanstavik hg   Kaxberg torp Torsjön uttorkad sjö
hosaby hanastum = Hansta(vik) hgd /Se   Kaxberg lht Trefaldighetskällan källa
Husaby Hansta, se hosaby hanastum hgd   Kiholm gård Tunnkällan källa
Hushagen, se även Ragnhildsborg gd   Kiholm hgd Vasaborg ö
Hushagen gd   Kiholm hgd Vasa borg ö
Hushagen gd   Kilholm gård Vasa stenbrott stenbrott
Hushagen torp   Kiholm gård Vasaberg jordområde
Karlsholms slott förr slott /Se   Kiholm hg Vasaviken vik
Karlsholms slott förr slott /Se   Kiholms sjukhem sjukhem Vattgatan väg
Kiholm gd   Kiholms tegelbruk tegelbruk Vårdtallen tall
Kiholm gd /Se   Klashill lht Ällarn holme
?Lina hg   Korpenhov lht Ällarn holme
Lina hg   Korpenhov lht Ällarön Saknas
Lina herrgård   Korpenhov lht Ändlösa gärden
Lina hg   Kullen lht Ängsholmen holme
Lina hg   Kyrkoherdebostället Saknas Ängsholmen holme
Lina hg   Källtorp torp Österängen äng
Lina hrgd?   Källtorp torp Österängen äng
?Lina hg   Källtorp förr torp Österängsskiftet gärde
?Lina hg   Källtorp gd  
Lina hg   Landsvägsbygget lht  
Lina hg   Landsvägsbyggningen lht  
Lina gd   Larslund torp  
Lina hg   Larslund lht  
Lina Saknas /Se   Larslund torp  
Lina hgd /Se   Lillbo lht  
Lina gd /Se   Lina hgd  
Lina gd /Se   Lina gård  
Lina gd /Se   Lina hgd  
Linatorp f. gd   Lina gd  
Mörby gård   Lina kvarn kvarn  
Mörby gård   Lina kvarn kvarn  
Mörby gård   Linabro torp  
Mörby gård   Linanäs villasamhälle  
Mörby gd   Lina skola folkskola  
Mörby gd   Lina tegelbruk tegelbruk  
?Mörby gd   Lina tegelbruk tegelbruk  
Mörby Saknas /Se   Linatorp riven gård  
Mörby förr gd /Se   Linatorp gd  
Näsby gd   Lina trädgård handelsträdgård  
Näsby gd   Lugnet avs.  
?Näsby gd   Lugnet lht  
Näsby gd   Lustigkulla riven lht  
Näsby gård   Lyckhem lht  
Näsby Saknas /Se   Långa raden statarstugor  
Näsby Saknas /Se   Lövsätra lht  
Ragnhildsborg tegelbruk /Se   Majhem lht  
*Ragnhildsborg förr kungsgård /Se   Majtuna lht  
Ragnhildsborg gd /Se   Malmsta lht  
Saltskog hg   Markhem torp  
Saltskog hg   Markhem torp  
»skyastum» Saknas   Markhem lht  
Telge hus förr slott   Mora förr torp  
Vasa gd /Se   Mora torp  
*Waxiö gd el. by   Mora torp  
Åtorp Saknas /Se   Måsnaryd gård  
    Måsnaryd vilohem  
    Måsnaryd avs.  
    Mörby riven gård  
    Mörby Saknas  
    Mörby torp  
    Nilstorp avs.  
    Nybygget torp  
    Nybygget lht  
    Nybygget torp  
    Näsby gårdar  
    Näsby förr torp  
    Näsby riven gård  
    Nässjö avs.  
    Olovshem lht  
    Olovsskog lht  
    Olovsskog torp  
    Ragnhildsborg gd, tegelbruk  
    Ragnhildsborg gård  
    Ragnhildsborg gård  
    Ragnhildsborg villaområde  
    Ragnhildsborg bebyggelse  
    Ragnhildsborgs varv båtvarv  
    Ronnelid lht  
    Rosbacken lht  
    Rosenhov lht  
    Rosenlund lht  
    Rökhem torp  
    Röke(?) lht  
    Rökhem torp  
    Saga lht  
    Saltskog hgd  
    Saltskog f.d. station  
    Sandsborg lht  
    Sandsborg lht  
    Sandsborg lht  
    Sandstugan lht  
    Sandstugan torp  
    Sandstugan lht  
    Segerstorg lht  
    Skogsborg lht  
    Skogshäll avs. lht  
    Solelid lht  
    Solglimt villa  
    Solgården avs. lht  
    Solhem lht  
    Solliden lht  
    Solvreten lht  
    Solåker lht  
    Stavlöt Saknas  
    Stjärnvillan arbetarbostad  
    Stjärnvillan lht  
    Sundbo avs. lht  
    Sågen såg  
    Sörgården Saknas  
    Torsjödal torp  
    Torsjödal torp  
    Torsjödal torp  
    Torsjödal Saknas  
    Tullbacken lht  
    Uddebo lht  
    Uleåborg torp  
    Uleåborg lht  
    Vallhov lht  
    Vasa hgd  
    Vasa hgd  
    Vasa gård  
    Vasa banvaktsstuga banvaktsbyggning  
    Vattenledningsverket vattenledningsverk  
    Viborg torp  
    Viborg torp  
    Vårgård lht  
    Åbo lht  
    Åbo lht  
    Åbo torp  
    Åtorp förr torp  
    Åtorp torp  
    Åtorp torp  
    Ändlösan Saknas  
    Ändlösa Saknas  
    Ändlösa avs.  
    Ängsbacken lht  
    Ängsbacken torp  
    Örsta krog riven krog  

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.