ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Saltsjöbadens köping : Svartlösa härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 13 Naturnamn : 207 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Saltsjöbaden köping /Se Alfredsroviken vik    
Garrkroken tp? /Se Algö, se Älgö köping    
Neglinge samh. /Se Allgö, se Älgö ö    
Neglinge gd Alvarpet sund    
Neglinge gd Badklippan holme    
Neglinge gd Badvarpet vik    
Neglinge samh. Baggensfjärden fjärd    
Neglinge samh. /Se Baggensfjärden vik    
Neglinge samh. /Se Baggensfjärden fjärd    
Neglinge Saknas /Se Baggensfjärden fjärd    
Rösunda tp /Se Baggensfjärden vik    
Tattby by /Se Baggensfjärden vik    
Vårgärdet gd /Se Baggensfjärden fjärd    
  Baggensfjärden vik    
  Baggensfjärden vik    
  Baggensfjärden vik    
  Baggensfjärden fjärd    
  Baggensfjärden fjärd    
  Baggensfjärden fjärd    
  Baggensfjärden fjärd    
  Baggensfjärden fjärd    
  Baggensstäket sund /Se    
  Baggensstäket sund /Se    
  Baggensstäket sund /Se    
  Baggensstäket sund /Se    
  Baggensstäket sund    
  Baggensstäket sund    
  Baggensstäket sund    
  Baggensstäket sund    
  Baggensstäk(et) sund /Se    
  Baggensudden udde    
  Bofladen sund    
  Bohålet sund    
  Brännkyrka skärgård Saknas /Se    
  Dalaröbryggan brygga    
  Dammsjön sjö    
  Dammsjön sjö    
  Dragedet landtunga /Se    
  Dragedsviken vik    
  Dragviken vik    
  Dyviken vik    
  Ekholmen halvö    
  Ekholmsklipporna öar    
  Engeholm, se Gåsö ö holme    
  *Enstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik    
  Erstaviken vik /Se    
  Fagerudd udde    
  Fladen sund    
  Furuholmen holme    
  Furuholmen holme    
  Furuholmen holme    
  Furuholmen holme    
  Furuholmen holme    
  Fällström sund    
  Fällström sund    
  Fällström sund    
  Granskär ägomark?    
  Gåsö ö    
  Gåsön ö    
  Gåsö ö    
  ?Gåsö ö ö    
  Gåsö ö holme    
  Gåsö fjärden, se Ägnöfjärden fjärd    
  Gåsösund sund    
  Gåsö ö ö    
  Harsteket, se Baggensstäket sund    
  *Harsteket sund /Se    
  Harstäket, se Baggensstäket sund    
  Harstäket, nu Baggensstäket sund    
  *Holmar holmar    
  Hotellviken vik    
  Härstäket, se Baggensstäket sund    
  Kil-holmen ö    
  Klobbsundet sund    
  Klobbviken vik    
  Kläppen ö    
  Knapens hål sund    
  *Korsholm holme    
  Korsholmen holme    
  Korsholmen holme    
  Kyrkogårdsudden udde    
  Kyrkogårdsudden Saknas /Se    
  *Landerstasundet sund    
  Lindskär ö    
  Lundsjön sjö    
  ?Långholmen holme    
  Långholmen holme    
  Långudden udde    
  Lännerstasunden sund    
  Lännerstasunden sund    
  Lönnknuven sten    
  Mellangårdsholmen holme    
  Mellangårdsholmen holme /Se    
  Moranedet ed /Se    
  Moranviken vik    
  Munken ö    
  *Naglingsmaren vik    
  Nedergårdsholmen holme /Se    
  *Neglingemaren (nu Neglingeviken) vik /Se    
  Neglingeviken vik    
  Neglingeviken vik    
  Neglingeviken del av vik    
  Neglingeviken vik    
  Neglingeön ö    
  *Neglingsmaren vik    
  *Neglingsmaren vik    
  Norrön skär    
  *Näglingsmasan ?del av vik    
  *Pålnäsviken del av vik    
  Pålnäsviken vik    
  *Rantalsvik del av vik    
  Restaurangholmen holme    
  Restaurangholmen holme    
  Ropudden udde    
  *Räntatsvik del av vik    
  Saltsäcken holme    
  Sjöudden udde    
  Skogsö udde    
  Skogsö udde    
  skogsöholmen holme    
  Skogsöträsk sjö    
  *Skogsöudd udde    
  *Skogsöudd udde    
  *Skogsjöudden udde    
  Skogsöträsk del av sund /Se    
  *Skogsöudden udde    
  Skogsöviken vik    
  Skutviken vik    
  *Slogöudd udde    
  Solplatsen strandområde    
  Stenkistudden udde /Se    
  Stockviken vik    
  Stäket sund    
  Stäket sund /Se    
  Stäket, Södra, se Baggensstäket sund    
  Stäket, Södra, se Baggensstäket sund    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  ?Sumpholmen holme    
  Sumpholmen holme    
  Sundmaren försvunnen vik /Se    
  Svartviken vik    
  Svärdsö ö? /Se    
  Svärdsön halvö    
  Söderudden udde    
  Södra Stäket sund /Se    
  Södra stäket, se Baggensstäket sund    
  Tallskär ö    
  Tallskärsgrynnorna öar    
  Tattbybron bro    
  Tattbykärret sankmark    
  Torskholmen holme    
  Torskholmen holme    
  Torskholmen holme    
  *Torskholmen holme    
  Torskholmen ö    
  *Torskholmsgrund grund    
  Torskholmsgrynnan ö    
  Torskholmsviken vik    
  *Tärskholmen holme    
  *Tärskholmsgrund grund    
  Utsiktsberget berg    
  Wallenbergsparken park    
  *Varjardsmaren vik    
  Veduddsgrunden grund    
  *Wårgierds Mahren insjö /Se    
  Vårgärdsmaren sjö    
  Vårgärdsmaren vik    
  Vårgärdssjön sjö    
  Vårgärdssjön vik    
  Vårgärdssjön sjö    
  Vältudden udde    
  *Väntalviken vik    
  Väsahara höjd /Se    
  Årsta Wiken, se Erstaviken vik    
  *Årstaviken vik    
  Ägnöfjärden fjärd    
  Ägnöfjärden fjärd    
  Ägnösund sund    
  Älgö köping    
  Älgö halvö    
  Älgö halvö    
  Älgö ö    
  Älgö halvö    
  Älgö triangelpunkt    
  Älgö ö    
  Älgö ö /Se    
  Älgömaren vik /Se    
  Älgömaren vik    
  Älgösund sund    
  Älgösund sund    
  Älgövik vik    
  Älgö ö näs    
  *Ängsholmen ö    
  Örnberget berg    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.