ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ingarö socken : Värmdö skeppslag : Stockholms län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 35 Bebyggelsenamn : 16 Naturnamn : 4
  *Boten holme Baggensnäs lht Porckorne, Små kobbar
  Bredskär holmar Fagerholm bebyggelse med såg Skitställningsviken vik
  Bredskär, St. o. L. holmar Finnsvedsberget avs. Storholmen holme
  Finnholmarna holmar Fällström avs. Stretan vägstycke
  Forsviks klippor holmar Grisslinge avsöndringar  
  Furuskär holme Hanskroka hmd  
  Furuskär holme Henriksdal Västeräng bebyggelse  
  Furuskär holme Ingaröstrand tomtområde  
  Furuskär holme Lillängsdal avsöndringar  
  Furuskär holme Nytorp avsöndringar  
  Furuskär holme Näsudden avsöndringar  
  *Hallonskär holme Råudden bebyggelse  
  *Hallonskär holmar Skolan förr skola  
  *Hallonskär skär Skälsmara hemman  
  *Högkläppan bergudde? Skälsmara hemman  
  *Högklövsberg berg Ängkärret hemman  
  *Högklövsberget bergudde    
  Ingaröfjärden fjärd    
  *Ingranö holme    
  Kofoten holme    
  *Kogklopsberget bergudde    
  Långholmen holme    
  Prackholmen holme    
  *Skenoraön halvö    
  *Skenoraön halvö    
  *Skeppsholm holme (ev. holmar)    
  *Skunoraö udde    
  Skälsmaraö ö    
  Stångholmen holme    
  Stångholmen holme    
  *Säbyviken vik    
  Tallholmen holme    
  Tranaröfjärden fjärd    
  Vishamns udde udde    
  Återvallsträsket sjö    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.