ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Färentuna socken : Färentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 132 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 36
Färentuna sn o. hd Bergudden udde Färentuna sn o. hd Blackan udde
Färentuna sn o. hd Brofjärden fjärd Färentuna socken socken Brofjärd fjärd
Färentuna sn Brofjärden vik Färentuna kalkoner inbyggarnbeteckning Byrudden udde
Färentuna sn Brofjärden fjärd Berga gd? Eldgarn ö
Färentuna sn o. hd Brofjärden vik Bockens Saknas Eldgarnssundet Saknas
Färentuna sn Brofjärden fjärd Borgen ruin? Eldgarnssundet sund
Färentuna sn o. hd Brofjärden fjärd Brofjärd Saknas Eldgarnsö Saknas
Färentuna sn o. hd Brofjärden fjärd Brostugan Saknas Eldgarnsö ö
Färentuna sn o. hd Brofjärden fjärd Brostugan lht Fiskholmsviken vik
Färentuna sn o. hd Bro Wijken, se Brofjärden fjärd Bönhus Saknas Göholmen holme
Färentuna sn o. hd »Defwensøsund» plats för rådsmöten Eldgarn ö och gd Göholmssundet sund
Färentuna sn Devensösundet sund /Se Eldgarn gd Igelviken sjö
Färentuna sn o. hd Domarevreten, se Kungsberga Saknas /Se Eldgarnssund lht Karlskärsviken? vik
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö Eneberg Saknas Kronudden udde
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö Eneberg torp Långtarmen sund
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Eneby Saknas Långtarmen fjärd
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Eneby Saknas Lilla Munken holme
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Enebyholme lht Möskär holme
Färentuna sn o. hd Eldgarn holme /Se Enebyholme torp Möskär holme
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Erikslund Saknas Möskär skär
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Erikslund bs Nora träsk sjö
Färentuna sn o. hd Eldgarn ö /Se Fiskholmen lht Noraträsk sjö
Färentuna sn Eldgarnssundet sund Fiskholmen gd Norrsund sund
Färentuna sn o. hd *Eldgarnssundet sund Fredrikslund Saknas Norrsundet sund
Färentuna sn Eldgarnssundet sund Fredrikslund bs Norrsundet sund
Färentuna sn Eldgarnssundet sund /Se Färentuna poststation Norrudden udde
Färentuna socken Eldgarnssundet sund /Se Granskog bs Norrudden udde
Färentuna sn Eldgarnssundet sund Granudden Saknas Räfsholmen Saknas
Färentuna sn Elgarnssundet Saknas /Se Granudden torp Räfsholmen ö
Färentuna sn /Se Eldgarnsö ö Gråtorna lht Skarnholm äng
Färentuna sn Eldgarnsö ö Gråtuna bs Skaten l. Nora Skaten udde
Färentuna sn Eldgarnsö ö Gråtuna bs Skeppsbackasundet sund
Färentuna sn Eldgarnsö ö Gråtuna bs Skorvvik vik
Färentuna sn Eldgarnsön ö Gråtuna bs Slaskholmen halvö
Färentuna sn o. hd Eldgarnsö ö Grönäng Saknas Stockkärrsviken vik
Färentuna sn Eldgarnsö ö Göholmen torp Sätunavik vik
Färentuna sn Eldgarnsön ö Harholmen lht  
Färentuna sn och hd Eldgarnsön ö Harholmen gd  
Färentuna sn Eldgarnsö ö Hummelskär Saknas  
Färentuna sn Eldgarnsö Saknas /Se Hummelskär torp  
Färentuna sn Elgarn, se Eldgarnsö ö Högby Saknas  
Färentuna sn o. hd Elgarsöön, se Eldgarnsö ö Högby by  
Färentuna sn Elgarör, se Eldgarnsö ö Högby Saknas  
Färentuna sn Elgarön, se Eldgarnsön ö Högbyskär Saknas  
Färentuna sn Ellgarn, se Eldgarnsö ö Högbyskär torp  
Färentuna sn Färingö ö Ilända Saknas  
Färentuna sn Färingön ö /Se Ilända Saknas  
Färentuna sn Färingön ö /Se Iländaskär lht  
Färentuna sn Färingön ö /Se Iländaskär torp  
Färentuna sn Grotteberget, se Kungsberga höjd /Se Johannesberg bs  
Färentuna sn Göholmen (resp. Gökholm) holme Johannesberg bs  
Färentuna sn Göholmen holme Karlhäll gd  
Färentuna sn Göholmen holme /Se Karlhäll Saknas  
Färentuna sn Göholmen holme Karlshem Saknas  
Färentuna sn. Göholms-sundet sund Klemenstorp torp  
Färentuna sn Göholms-sundet sund Klockaregården Saknas  
Färentuna socken /Se Harholmen holme /Se Kråkvillan Saknas  
Färentuna sn /Se Helgegarn, se Eldgarn ö /Se Kråkvillan arb.b.  
Färentuna sn o. hd /Se Hummelskär udde Kumlaberg Saknas  
Färentuna sn o. hd Hundbacken backe medd fornlämningar Kungsberg Saknas  
Färentuna sn o. hd Högbyskärsviken vik Kungsberga Saknas  
Färentuna sn o. hd /Se Karlskärsviken vik Kungsbärga by  
Färentuna sn /Se Klippans skog skogsmark Kungsberga Saknas  
Färentuna sn och hd /Se Kumlaberget, se Kungsberga höjd Kungshäll Saknas  
Färentuna sn och hd /Se Kungsbergaberg triangelpunkt Kungshäll lht  
Färentuna sn /Se Kungsberga minnesmärke minnesmärke /Se Kyrkoherdeboställe Saknas  
Färentuna sn /Se *Kungsholm del av Svartsjölandet Lunda Saknas  
Färentuna sn /Se *Kungsjorden ?terräng Lunda gd  
Färentunas sn /Se Kungsängen plantering(?) /Se Lunda gd  
Färentuna sn /Se Kurbacken höjd Långbacken Saknas  
Färentuna sn /Se Kurberget, se Kungsberga höjd /Se Långbacken torp  
Färentuna sn /Se Kärret kärr Långskär gd  
Färentuna sn o. hd /Se Långtarmen fjärd Långskär torp  
Färentuna sn o. hd /Se Långtarmen sund Långängen Saknas  
Färentuna sn o. hd /Se Långtarmen vik Lärkbacka Saknas  
Färentuna sn o. hd /Se Långtarmen sund Lärkbacken torp  
Färentuna sn o. hd /Se Långtarmen del av Mälaren /Se Lövhagen Saknas  
Färentuna sn /Se Malmöfjärden fjärd /Se Lövhagen bs  
Färentuna kyrka kyrka /Se *Mofjälen f.d. sjö eller tjärn Nora tegelbruk  
Färentuna kyrka Saknas /Se Mofjärd terräng Nora Saknas  
?Berga (nu Kungshaga) by Munsön ö /Se Noralund torp  
Berga, se även Kungsberga by Månbacken skogsmark Norrby Saknas  
Bromans = Brostugan Saknas /Se Mälaren sjö Norrby gd  
Brostugan lht /Se Möskär holme /Se Norrgården gd  
Eldgarn gd med kronopark /Se Möskär skär Nybygget Saknas  
Eldgarn gd /Se Nora träsk sjö Nybygget torp  
Eldgarn lht /Se Nora träsk sankmark Oxelgärde Saknas  
Eldgarn gd o. lht /Se *Nora äng Saknas Oxelgärde gd  
Eldgarn gd /Se Norrsundet sund Pettersberg Saknas  
Eldgarnskrogen = Brostuga Saknas /Se Norrsundet sund Prästgården prästgård  
Eldgarnssund = Brostugan Saknas /Se Norrudden udde Ringanäs slottsruin  
Eldgarnsö gård /Se Nunnan holme Ringanäs Saknas  
Eneby by Nybryggan udde Ringanäs lht  
Eneby by Näsfjärden fjärd Rånäset Saknas  
?Eneby by Prästaholmssundh, se Göholms-sundet sund Rånäset bs.  
Eneby by Prästh:, se Göholmen holme Rödbacka Saknas  
Eneby by *Prästholmen holme Rödbacka bs  
Eneby by *Prästholmssundet sund Sandvik Saknas  
Eneby Saknas /Se ?Räfsholmen holme Sandvik gd  
Enebyholmen gård Ringanäs ruiner /Se Sandvik gd  
Högby by Ringanäs slottsruin /Se Sexan gård  
Högby by Ringanäs slottsruin Saknas Sjöängen Saknas  
Högby by Ringnäsborgen fornborg Sjöängen torp  
Högby by Räfsholmen holme /Se Skarnholm Saknas  
Högby by Räfsholmen holme Skarnholmen gd  
Högby by Räfsholmen holme? /Se Skarnholmen Saknas  
Högby by Skarphagen skogsmark Skarphagen torp  
Högby by *Skarpholm udde Skarphagen arrend. bost.  
Högby by Skaten udde Skolhus Saknas  
Högby by Skeppsbackasundet sund Skolhus Saknas  
Högby by Skyttebacken skogsmark Skrivarhuset Saknas  
Högby by *Skärpnäs udde Skrivarehuset Saknas  
Högby by Smedbacken ?höjd Skvalbacken bs  
Högby Saknas /Se *Stabofjärden fjärd Spånvik Saknas  
Ilända hg *Staborfjärden fjärd Spånvik torp  
Ilända hg Stockkärret vik Stav Saknas  
Ilända hg Storgärdet gärd /Se Stav gd  
Ilända hg Svartsjölandet ö Stav Saknas  
Ilända hg Svartsjölandet ö Stav arb.b.  
Ilända hg Svartsjölandet ö /Se Stav Saknas  
Ilända hg Säbyviken vik Stavsbergs industriområde Saknas  
Ilända hg Vulfabacken skogsmark Stavsborg Saknas  
Ilända hg *Väntholmen, Lilla förut ö Stavsborg gd  
Ilända hg /Se Väntholmsviken vik Stavsborg Saknas  
Klemenstorp = Österudd lht /Se Väntholmsviken vik Stenvik Saknas  
Klemes = Österudd lht /Se *Älgarsön ö Stenvik torp  
Klemeses = Österudd lht /Se *Älgarsön ö Stjärtnäs Saknas  
Kongsberg förr kungsgård /Se *Älgerön ö Stjärtnäs torp  
*Konungsberg slott Älvälte vik /Se Storgärdet Saknas  
*Konungsberg slott *Ölstaholmen holme Storgärdet gd  
Kungsberg förr slott /Se *Ölstaviken vik Storgärdet gd  
Kungsberga by Österudd udde Svarthäll Saknas  
Kungsberga by   Svarthäll bs  
Kungsberga by   Sätuna gd  
Kungsberga by   Sätuna Saknas  
?Kungsberga by   Sätuna kvarn Saknas  
Kungsberga by   Sätuna Skarphage bs  
Kungsberga by   Tolvan gd  
Kungsberga by med lämningar av slott /Se   Tullen Saknas  
Kungsberga by   Tullen torp  
Kungsberga by   Vendeludd Saknas  
Kungsberga by   Vendeludd torp  
?Kungsberga by   Västertorp bebyggelse  
?Kungsberga by   Västertorp Saknas  
?Kungsberga by   Ölsta Saknas  
Kungsberga by   Ölsta by  
Kungsberga by   Ölsta Saknas  
Kungsberga by   Ölstaholm Saknas  
Kungsberga by   Ölstaholm gd  
Kungsberga by /Se   Östertorp Saknas  
Kungsberga by   Östertorp bebyggelse  
Kungsberga by   Österudd Saknas  
Kungsberga by   Österudd torp  
Kungsberga by      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga by /Se      
Kungsberga slottsruin lämningar /Se      
Kungsbergs slottsruin Saknas      
Kungsborg förr kungasäte? /Se      
*Kunsgård Saknas /Se      
Käringtä, se Kungsberga Saknas /Se      
?Lunda gd      
Nora hg      
Nora hg      
Nora hg      
Nora gård      
Nora herrg      
Nora hg      
Nora hg      
Nora hg      
Nora hg      
Nora herrg      
Nora hg      
Nora hg      
Nora hrgd      
Prästgården Saknas /Se      
Ringanäs slottsruin /Se      
Ringanäs slottsruin      
Ringanäs ruin /Se      
Ringanäs ruiner /Se      
Ringanäs ruiner /Se      
Skarphagen Saknas /Se      
Skarphagen torp      
Skrivarhuset lht /Se      
Staff, se Stävsborg hg      
Stav, se Starsborg gd      
Stavsborg el. Stav hg      
Stav el. Stavsborg hg      
Stav el. Stavsborg hg      
Stavsborg el. Stav hg      
Stav el. Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg gd      
Stafsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stavsborg hg      
Stav hg      
?Stav(sborg) hgd      
Stav by      
Stavsborg gd      
Stav by      
Stav by      
Stav by      
Stavsborg hg      
Stavsborg Saknas /Se      
Stav gd /Se      
Stav gd /Se      
Stavsborg gd /Se      
Stavsborg gd /Se      
Stavsborg fabrik och handelsträdgård /Se      
Stjärtnäs gd /Se      
?*Sätra försv.beb.      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
?Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna by      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna gd      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Sätuna by /Se      
Tingstaden gd /Se      
Torp, (numera Västertorp o. Östertorp) gdar      
Vendeludd tp /Se      
Westertorp o. Östertorp gård      
Västertorp by      
Västertorp gd      
Västertorp och (eller) Östertorp gård(ar)      
Västertop = Västertorp Saknas /Se      
Västertorp gd /Se      
»zatunum», se ?Sätuna by      
Ødistum, se Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
?Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta gd      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta by      
Ölsta samhälle      
Ölsta by      
Ölsta Saknas /Se      
Ölsta by /Se      
Östertorp gd      
Östertorp och (eller) Västertorp gård(ar)      
Österudd lht /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.