ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hilleshögs socken : Färentuna härad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 37
Hillersjö, se Hilleshög sn *Algö Saknas Hilleshög sn Blåsudden udde
Hilleshög sn *Algö förr trol. ö Hilleshög s:n Blåsviken vik
Hilleshög sn *Algö förr ö /Se Hilleshög socken sn Brofjärd fjärd
Hilleshög sn Blåsudden udde Hillersjö sn Djupskär skär
Hilleshög sn Blåsudden udde /Se Hillersjö sn sn Djupviken vik
Hilleshög socken Blåsviken vik Hillersjö kycklingar inbyggarbeteckning Flintudden udde
Hilleshög sn Brända berget udde Aludden Saknas Galgbacken Saknas
Hilleshög sn Djupskär skär Aludden villa Stora o. Lilla Gunnarsholmen holmar
Hilleshög sn Djupviken vik Antonhäll lht Lilla Gunnarskär holme
Hilleshög sn /Se Drottning Kristinas källa källa Bastun arb.b. Stora Gunnarskär holme
Hilleshög sn Ekbacken skogsmark *Bombarsund(?), se Dombasun Saknas Hillersjö vadet vik
Hilleshög sn Elghorn, se Älghornsudd udde Bredlöt bebyggelse Hillersjöviken vik
Hilleshög sn *Fartholmen förr holme Bålstanäs torp Hillersjöviken vik
Hilleshög sn Flintudden = Lillnäset Saknas /Se Dalfrid Saknas Hilleshög kulle
Hilleshög sn Fållan gärde /Se Degerby gd Igelviken sjö
Hilleshög sn Fänsängen äng /Se Degerby Saknas Kobergsudd udde
Hilleshög sn Färingön ö /Se Dombasun lht Lillnäset udde
Hilleshög sn Gunnaholmen, se Gunnaren, Stora holme Eneborg Saknas Långviken sjö
Hilleshög sn Gunnaren holme /Se Eriksberg avs lht. Norrudden udde
Hilleshög sn Gunnaren, Lilla halvö Grindstugan bs Skansholmen holme
Hillersjö sn Gunnaren, Stora holme Hillersjö by Skansholmen holme
Hilleshög sn Stora Gunnaren ö Hillersjögård gd Storhagen skog
Hillersjö sn Gunnaren, Stora ö Hillersjönäs lht Storhagsudd udde
Hilleshög sn Gunnarn Stora o. Lilla = Gunnarsholmen St. o. L. holmar /Se Hillersjönäs torp Storhagsudd udde
Hillersjö sn Gunnar(e)n, Stora o. Lilla holmar /Se Hillersjöskär Saknas Lilla Tjuvholmen holme
Hillersjö sn /Se Gunnarsholmen, St.o.L. den förra holme, den senare halvö /Se Hilleshög Saknas Stora o. Lilla Tjuvholmen holmar
Hillersjö sn Gunnarsholm, St. holme Hilleshögby bebyggelse Vadevik vik
Hillersjö by /Se Gunnarsholmen, St. o. L. holmar /Se Hilleshögs tertiärstation bebyggelse Vadevik vik
Hilleshög sn Gunnarsholmen, se Stora Gunnaren ö Hilleshögvägen bebyggelse Vifärnaholm holme
Hilleshög sn Gunnarsskär skär Hillesskär bebyggelse Vifärnaholmen holme
Hilleshög sn Hildershögen gravhög /Se Hilleviken bebyggelse Väntholms kronopark Saknas
Hilleshög sn Hilleshögen fornlämning Hillevikens tegelbruk Saknas Väntholmsviken Saknas
Hilleshög sn Hillerhögskogen skog /Se Hillevikens tegelbruk Saknas Väntholmsviken vik
Hilleshög sn Hilleshögviken vik Himmelriksvreten lht Väntholms äng Saknas
Hilleshög sn Hillershögsviken Saknas /Se Horsbacken torp? Älghorn Saknas
Hilleshög sn Horsbacken triangelpunkt Horsbacken bs Älghornsudde udde /Se
Hilleshög sn Högbyskärsviken vik Höghammar torp Älghornsudden udde
Hilleshög sn Igelviken sjö /Se Höghammar bebyggelse  
Hilleshög sn Igelviken sjö Höghammartorp torp  
Hilleshög sn /Se Kaninholmen holme /Se Johannelund Saknas  
Hilleshög sn /Se Kaninholmen holme Johannesberg gd  
Hillershög sn /Se Klippans skog skogsmark Karlhäll lht  
Hilleshög sn Kobergsudd = Lillnäset Saknas /Se Karlsro afs. lht  
Hilleshög = Hillersjö sn /Se Kungsparken skog /Se Katrinelund lht  
Hilleshög sn Lilla tjyven holme Kattnäs lht  
Hilleshög sn /Se Lillnäset udde Kattnäs bs  
Hilleshög sn /Se Lillnäset udde /Se Klappe Saknas  
Hilleshög sn /Se Lövstafjärden fjärd Klippan lht  
Hilleshög sn /Se Lövstafjärden fjärd *Klippan torp  
Hilleshög sn /Se Lövstafjärden fjärd Klockars klockaregård  
Hilleshög sn /Se Mälaren sjö Klockaregården Saknas  
Hilleshög sn /Se Näckskär holme /Se Klockargården bebyggelse  
Hilleshög sn /Se Näsfjärden fjärd Korslöt gd  
Hillersjö, se Hilleshög sn Näsfjärden fjärd Korslöt gd  
Hillersjö = Hillehög sn /Se Näsfjärden fjärd Kungshög avs. lht  
Hilleshög sn /Se Näsfjärden fjärd Kungshög bebyggelse  
Hilleshög sn /Se Näsfjärden fjärd Kvarnstugan Saknas  
Hilleshögs kyrka kyrka Näsfjärden fjärd Kvarnstugan torp  
Hillersjö kyrka Saknas /Se *Partholmin holme? Kvarsta Saknas  
Hillersjö Saknas /Se *Partholmen holme Kvarsta gd  
*Algö Saknas Ricksättra skans udde Kvarsta bebyggelse  
*Algöö by? Runeberget berg /Se Kåltorpet torp  
*Algö gd Runeberget berg Lillnäset näs  
*Algö gd Skansholmen holme Litselby gd  
[Algö] Saknas Skansholmen holme Litselby Saknas  
*Algö gd Skansviken vik Lisselby bebyggelse  
*Algö Saknas Skånäsudd, se Storhagsudd udde Litselbyskog bs  
*Algö Saknas *Skånäsudden udde Långviken sjö  
*Algö Saknas Slumphagsudd udde Långängen torp  
Algö förr gd /Se Storhagsudd udde Marielund lht  
Brelöt by Storhagsudd udde Norrgården gd  
Bredlöt by Stortjuven holme Norrskog Saknas  
Bredlöt gd /Se Svartsjölandet ö Norrskog torp  
Degerby by Svartsjölandet ö Nybygget torp  
Degerby by Svartsjölandet ö /Se Nyhem Saknas  
Degerby by Tallholmen holme Paradiset bs  
Degerby by Vadevik vik Prästnibble gd  
Degerby by wantholmswijken, se Väntholmsviken vik Prästnibble Saknas  
Degerby gd:ar Vifärnaholm holme Prästnibble Saknas  
Degerby gd Vifärnaholmen holme Ricksätra Saknas  
Degerby Saknas Vifärnaholmen holme /Se Ricksätra bebyggelse  
Degerby by Vifärnaholmen holme Rosenhill Saknas  
Degerby by Vifärnaholmen holme Rosenhill Saknas  
Degerby by Väntholmen halvö Sandstugan Saknas  
Degerby by Väntholmen halvö Skeppar Björklunds Saknas  
Degerby by Väntholmen halvö Skulmansta Saknas  
Degerby by Väntholmen förr ö Sundsudd Saknas  
Degerby by Väntholmen ö /Se Sundsudd torp  
Degerby by Väntholmen förr ö med kronopark /Se Talltorpet torp  
Degerby by *Väntholmen, Stora numera halvö Tegelbacken Saknas  
Degerby by *Väntholm, Stora numera halvö Tegelbacken torp  
Degerby Saknas /Se Wäntholms Landet, se Väntholmen halvö Tuppensberg lht  
Degerby by Väntholmsviken vik Varggrinden torp  
Degerby gd /Se Väntholmsviken vik Vifärna gd  
Degerby by /Se Väntholmsviken vik Vifärna Saknas  
Degerby Saknas /Se Väntholmsviken vik Vifärna Saknas  
Degerby gd /Se Väntholmsviken vik Viksund bebyggelse  
Dighredhby gd Åttan, Stora skogsmark Vilhelmsberg Saknas  
Digra Ødby gd:ar Älghorn udde Väntholm kungsgård  
Edby, Lilla, se Litselby by Älghorn udde Väntholm kungs- och kungsladugård  
*Edby, Lilla Saknas Älghorn udde Väntholmen kungsgård  
*Edby, Lilla Saknas Elgöhorn Saknas Väntholmen avrättsplats  
Edhby, Litsla gd:ar Älghorn udde Väntholmen bebyggelse  
*Hansatorp förr torp Älghorn, se Älghornsudd udde Älghorn fiskareb.  
Hillersjö by Älghorn udde /Se Ängsvaktartorp Saknas  
Hillersjö annex Älghornsudd udde    
Hillersjö by Älghornsudd udde    
Hilleshög by Älghornsudd udde    
Hilleshög by      
Hilleshög by      
Hillersjögård gd      
Kvarsta by      
Kvarsta by      
Qvarsta by      
Kvarsta by      
Kvarsta by      
Kvarsta by      
Kvarsta by /Se      
Kvarsta by      
Kvarsta gd:ar /Se      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby gd:ar      
Litselby gård      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
?Litselby gdr      
Litselby by      
Litselby by      
Litselby by      
Lisselby Saknas /Se      
Lisselby Saknas /Se      
Litselby by      
Litselby kaplansboställe /Se      
Litselby by /Se      
Litselby by /Se      
Norrskog torp      
Nygård, se Väntholmen kungsgård      
Nygården, se Väntholmen gd      
*Olaff Staffanssons torp förr torp      
*Olov Staffansons torp Saknas      
Paradiset torp /Se      
Paradiset bs      
Prästnibble by      
Prästnibble by      
Prästnibble hg o. lhtr      
?Riksätra hg      
?Ricksättra gd      
Riksätra gd /Se      
Riksätra gd /Se      
*Skeppartorp Saknas      
Säby gård      
*Thorpit torp?      
*Torpet(?) Saknas      
Vifärna gd      
Vifärna gård      
Vifärna gd /Se      
Vifärna by /Se      
*Wintholmen, se Väntholmen kungsgård      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Ventholm kgsgd      
Väntholmen gd      
Väntholmen hg      
Väntholmen hg      
Väntholmen hg      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen hg      
Väntholmen hg      
Väntholmen kungsgård      
Väntholm kungsgård /Se      
Väntholmen gd      
Väntholmen gd      
Väntholmen hg      
Väntholmen hg o. halvö      
Väntholmen hg      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen kungsgård      
Väntholmen gdar      
Väntholmen gd:ar      
Väntholm kungsgård      
Ventholmen gård      
Väntholm kungsgård      
Väntholm kungsgård      
Väntholmen gd /Se      
Väntholmen förr kungsladugård med kronopark /Se      
Väntholmen förr kungsladugård /Se      
Väntholmen gd /Se      
Väntholmen gd /Se      
Wendholm hg /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.