ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sundbybergs stad : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 23 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Sundbyberg stad /Se Bällstabron bro    
Sundbyberg stad /Se Bällstaviken vik    
Sundbyberg stad /Se Bällstaån å    
Sundbyberg stad /Se Duvbo triangelpunkt    
Sundbyberg stad /Se Duvbo skog skogsmark    
Lorpan = Lorry dansrestaurang /Se froofierden lacus, se Råstasjön sjö    
Sumpan = Sundbyberg stad /Se Golfängarna terräng    
Sumpan = Sundbyberg stad /Se Hallonbergen berg    
Sundby = Sundbyberg stad /Se Järva militärt övn.område /Se    
Duvbo torp, stadsdel /Se Lötsjön sjö    
Duvbo förr municipalsamhälle, nu del av stad /Se Lötsjön sjö    
Sundbyberg gård Nydalen ägomark?    
  Rissne skog skogsmark med fornlämning /Se    
  Råsta gärde ägomark    
  Råstasjön sjö    
  Råstasjön sjö    
  Råstasjön sjö    
  Råstasjön sjö    
  Råsta skog skogsmark    
  Storskogen skogsomr.    
  Västerdalen ägomark    
  Västerängen ägomark    
  Österängen ägomark    

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.