ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Värmdö socken : Värmdö skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 643 Naturnamn : 2580 Bebyggelsenamn : 638 Naturnamn : 2048
Arxö del av Värmdö Abborrudden udde Bebyggelsenamn Saknas Nummerförteckning förteckning
»argxø» del av Värmdön Algrundet grund Värmdö socken sn Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö, sn o skplg Algrundet grund Värmdö sn Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Algrundet grund Värmdö sn Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Aliöfjärden fjärd Värmdö kalvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö o. sn *Aliön, St. ö Värmdö kalvar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö, sn o. skplg *Alliö o. Alliö, L. ö, resp. holme Aborrvass hmd Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö o. sn Alliö Fierden, se Älgöfjärden fjärd Albano lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö o. sn *Alliöfjärden fjärd Adèlelund bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Stora Alliön, se Älgön, Stora ö Agnesberg avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Alljö Fjerden, se Älgfjärd fjärd Alfredsro lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn ?Allmänningsgrund skär Alphyddan avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Allmänningsgrund grund Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Alnäset näs Alsvik by Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Alnäsgrundet triangelpunkt Alsvik hemman Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Alsnytan ägomark Alsvik, Lilla avs Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Alsviks udd udde Alsvik, Lilla avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Andra kärret åkermark Alsviks Missionshus lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Apaludden udde Alsvikudd hmd Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Arbodaön ö Alsviksudd hmd Nummerförteckning förteckning
Värmdö s:n o. skg *Arboön ö Aludden avs. Nummerförteckning förteckning
?Värmdö sn *Arbo(n)ö ö Andersdal (f.d. torp) lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Ardaön ö Anneberg avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaö ö Annehill avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaön ö Annelund avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaö ö Annelund avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaön ö Aronsdal lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaön ö Art. skjutfältet avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaö ö Arvidsudd lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö socken sn Argbodaö ö Askholmen avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaö ö Askolmen, St. o. L. avs Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Argbodaön ö Aspebo avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Asbetn holme Augustendal förr tegelbruk Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg *Asbnäsholm holme Avesjö avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Askbotten holme Axelsberg avs Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Askbotten holme Baldersnäs villa Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen holme Baldersvik villa Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen ö Barndalen lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen holme Barndalen f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen holme Berga avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg ?Askholmen holme Bergsbo avs Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen holme Bergshyddan avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen, Lilla holme Bergshyddan avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Askholmen, Stora holme Bergudden avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Askholmen holme Bergudden avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Aspholmen holme Bergviken lht Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Aspholmen holme Bergängen hmd Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Aspholmen holme Bernhardsro avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen holme Betania avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen holme Betsö, L. Saknas Nummerförteckning förteckning
Värmdö ö, sn Aspholmen holme Betsö, Stora avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn ?Aspholmen holme Betsön avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen holme Betsön, Lilla avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen holme Björkbo avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen, se Sillholmen holme Björkebo avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Aspholmen och Muskholmen öar Björkebo avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Asvik vik Björkhem avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn *Avlingeholm holme Björkholmen avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Bakängen åkermark Björkholmen, Björkholmskobben avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn Baldersvik triangelpunkt Björkliden avs. Nummerförteckning förteckning
Värmdö sn o. skg Barndalen dal Björkliden avs. Abborrudden udde
Värmdö sn Baset ägomark Björknäs avs. Abborrvass, Lilla åker
Värmdö sn o. skg *Bastholm holme Björkvik hemman Abborrvass, Stora åker
Värmdö sn *Bastholm holme Björkviken avs +Abborrvassudden udde
Värmdö sn *Bastholm holme Björkviken avs. Abborrvassviken vik
Värmdö sn *Bastholmar ?holme Björnholmen avs. Algrund kobbe
Värmdö ö o. sn *Bastholmen holme Blackan lht Algrundet kobbe
Värmdö sn *Bastholmen holme Blomsterhagen avs. Algrundet kobbe
Värmdö sn *Bastholmen holme Boda hemman Algrundet kobbe
Värmdö sn Bastuholmen udde Bolvik lht Algrundet kobbe
Värmdö sn Bastuholmsviken vik Bolvik hemman Alkällan källa
Värmdö sn Bastuudden udde Bolviksnäs torp Alkärret åker
Värmdö sn *Bastö holme +Bondby förr gårdar Alkärret kärr
Värmdö sn *Bastön ö Botvik hemman Allmänningsgrund kobbe
Värmdö sn *Bastön holme Brevik säteri Alnäset landområde
Värmdö sn *Bastön ö Brevik, L. Saknas Alnäsgrundet kobbe
Värmdö sn *Bastö Skrattö holme Brostugan avs. Alsh. kobbe
Värmdö sn Berggrundet holme Brydås avs Alsnytan åker
Värmdö sn Bergholmen ö BT Saknas Alsviksmaren kärr
Värmdö sn Bergholmen ö BT Saknas Aludden udde
Värmdö sn Bergholmen holme Bullandö hemman Aludden udde
Värmdö sn o. hd Bergholmen, Lilla holme Burlanda hemman Andersdal åker
Värmdö sn Bergholmen, Stora holme Bussviken torp Andersdalsskogen skog
Värmdö sn Bergholmssundet sund Byn boställen Anders Ers åker
Värmdö sn Bergsundsgrunden grund Byn boställen Ankarboms Saknas
Värmdö sn Bergudden udde Båtsmanstorp lht Apelklöven vik o. åker
Värmdö sn Berteln, Lilla holme Båtsmanstorpet avs. Apalkjusan löväng
Värmdö sn Berteln, Lilla holme +Båtsmanstorpet nu rivet båtsmanstorp Apaludden udde
Värmdö sn Berteln, St. holme Båtsmanstorpet f.d. båtsmanstorp Argbodaö Saknas
Värmdö sn Berteln, Stora holme Bönhus lht Askgärdet åker
Värmdö sn Berteln, Stora holme Charlottendal avs. Askholmen, Lilla kobbe
Värmdö sn Betania triangelpunkt Corpsberget avs. Askholmen, Stora holme
Värmdö sn och skg Betsö ö Dalatorp torp Aspdalen vik o. äng
Värmdö sn Betsö holme Daleke f.d. torp Aspholmen kobbe
Värmdö ö, sn, skg Betsö ö Dalen avs. Aspkilen vik
Värmdö sn Betsö ö Dalen torp Aspkubb kobbe
Värmdö socken socken /Se Betzön, se Betsön, Stora ö Dalhugget (f.d. torp) avs. Backen, Södra skog
Värmdö socken socken Betsön holme Daltomta avs. Badfiskviken vik
Värmdö sn /Se Betsön ö Dammborg lht Bakängen åker
Värmdö sn /Se Betsön holme Dammborg torp Bakängen åker
Värmdö ö, sn, skg /Se Betsön holme Danielsudd hmd Barndalsgärdet åker
Värmdö sn, skg /Se Betsön holme Didriksdal Saknas Baset åker
Värmdö sn o. skg /Se Betsön holme Dragede hemman Bastugärdet åker
Värmdö sn o. skg /Se Betsön holme Dragudden avs. Bastugärdet åker
Värmdö sn o. skg Betsön ö Drättsvik lht Bastuholmen landfast holme
Värmdö sn o. sklg /Se Betsön, Lilla ö Edslösa hemman Bastuholmsudden udde
Värmdö ö, sn, skg /Se Betsön, Lilla ö Edsäng äng Bastuskogen skog
Värmdö sn o. skg /Se Betsön, Stora holme Edvinshill avs. Bastuudden udde
Värmdö sn o. skg /Se Betsön, Stora holme Eflinge hemman Bastuviken vik
Värmdö sn o. skg /Se Betsön, Stora ö Eflinge, Norra hemman Bastusved vik
Värmdö sn /Se Betsön, Stora ö Eflinge, Södra hemman Bastuudden udde
Värmdö sn /Se Betsön, Stora ö Eflinge hemman Bastuudden udde
Värmdö sn o. skplg /Se Betsön, Stora ö Egerö hmd Bastuugnen vik
Värmdö sn /Se Betsön, Stora ö Eke torp Bastuängen åker
Värmdö kyrka kyrka Betsön, Stora ö Ekerön hmd Bastuängen åker
Värmdö poststation /Se Betsön, Stora ö +Eknästorp Saknas Bergen Djupna udde
Värmdö prästgård Saknas Betsö, Skägga holme Ektorp avs. Berghagen skog
Hemmesta fjärding del av Värmdö Betsö, Vårholma holme Ektuna avs. Bergholmen kobbe
Hemmesta fjärding del av Värmdö Betsö, Vårholma ö *Ekviken avs. Bergholmen, Lilla kobbe
Hemmesta fjärding förr del av sn och skplg Betzoholmen, se Kaninen holme Elofshäll avs. Bergholmen, Stora kobbe
Hemmesta fjärding del av sn /Se *Betö holme Enhagen lht Bergholmssundet sund
Ingarö fjärding del av sn Biorkowijkzholm, se Fårholmen holme Elvira avs. Bergviksudd udde
Orminge fjärding del av sn Biörkholm, se Fårholmen holme Eriksberg torp Bergängen åker
Siggesta fjärding del av Värmdön /Se Bjurholm, se Bjurön ö Eriksberg f.d. fiskartorp Bertlarna kobbar
Skägga fjärding förr del av sn *Bjurö holme Eriksdal avs. Betesdelsodlingen åker
Skägga fjärding förr del av Värmdön Bjurön ö Eriksdal avs. Betesmarken skog
Skägga fjärding del av sn Bjurön ö Erikslund avs. Betet betesmark, udde
Skärö fjärding område /Se Bjurön ö Eriksro avs. Betsön ö
Svartsö fjärding förr del av sn och skplg ?Bjurön ö Ersbo avs. Betsön holme
Svartsö fjärding område /Se ?Bjurön ö Evlinge bebyggelse Bjuröbukten vik
Söder Ljusterö fjärding område /Se Bjurön ö Evlinge hemman Bjuröfladen vik
Ulfsala fjärding förr fjärding Bjurön ö Evlinge, Stora hemman Bjurögrund kobbe
Vindö fjärding område /Se *Björkholm holme Fagerdala hemman Bjurön holme
Vindö fjärding förr del av sn och skg Björkholmen holme Fagerdala, Lilla avs. Bjurösundet sund
Väsby fjärding förr del av Värmdön Björkholmen holme Falkensberg f.d. båtsmanstorp Björkbacken skogsbacke
Väsby fjärding del av Värmdön /Se Björkholmen holme Farresta hemman Björkholm, St. o. L. Saknas
?Alsvik by Björkholmen holme Farresta, se 1 Vik gd Björkholmen Saknas
Alsvik by Björkholmen holme Filadelfiakap. bebyggelse Björkholmen holme
Alsvik gd Björkholmen holme Finntorpet torp Björkholmen holme
Alsvik gd Björkholmen ö +Fiskartäppan lht Björkholmen holme
Alsvik gd Björkholmen holme Fiskarudden avs. Björkholmen holme
Alsvik by Björkholmen holme Fiskens stuga Björkholmskobben kobbe
Alsvik by /Se Björkholmen holme Fjällsvik by Björkholmsströmmen sund
Alsvik by /Se Björkholmen holme Fladen, Olivehill lht Björkholmssundet sund
Argboda gd Björkholmen holme Folkskolan avs. Björkkärret åker
Argboda gd Björkholmen holme Fortet Torsberget avs. Björkliden avs
Argsö by? /Se Björkholmen holme Fredrikberg f.d. torp Björknäsudd udde
Aspvik gård /Se Björkholmen holme Fredriksborg Saknas Björkudden udde i åker
*Awø Saknas Björkholmen ö Fredriksborg avs. Björkviken åker
Björkvik gd /Se Björkholmen holme Fredsborg avs. Björkviksholm kobbe
Boo gd /Se Björkholmen holme Fredshäll avs. Björnholmen holme
Boda gd Björkholmen holme Friden f.d. torp Björnholmen, Lilla landfast kobbe
Boda gd Björkholmen holme Friden f.d. torp Björnsundet sund
Boda gd Björkholmen holme Fridhem avs. Björnsundsudden udde
Boda gd Björkholmen holme Fridhem avs. Blackan holme
Bolvik gd Björkholmen holme Fridhem Saknas Blackan holme
Bolviksnäs torp Björkholmen holme Fridhem hmd Blackgrundet kobbe
Brevik hg Björkholmen holme med triangelpunkt Fridhem avs. Blacknäsudden udde
Brevik gd Björkholmen holme Fridhem avs. Blackorna kobbar
Brevik hg *Björkholmen holme Frimodigs lht Blomsterpottan åker
Brevik säteri Björkholmen, Lilla holme Fruvik tomtområde Blåsbergen berg
Brevik säteri Björkholmen, Lilla holme Funkens stuga förr stuga Blötviken vik
Brevik säteri Björkholmen, St. holme Furubacken avs. Blötviken vik
Brevid säteri Björkholmen, Stora holme Furuberg avs. Blötviken vik
Brevik säteri Björkholmen, Stora holme Furuholmen, Södra Saknas Bockh. kobbe
Brevik säteri /Se Björkholmen, Stora holme Furuliden avs Bodaudde triangelpunkt
Brevik gd /Se Björkholmskobben kobbe Fyrbåken lht Bodaviken vik
Bullandö gd Björkholmsströmmen sund Fågelbro bebyggelse Bodaviken vik
Bullandö gd *Björkviksholmen holme Fågelbro säteri Bodsundet sund
Didriksdal lht *Björkviksholmen holme Fågelsången avs. Bodviken vik
Dragede gd /Se Björnberget berg Gabrielsdal Saknas Bodviken vik
Dragede gd /Se Björnholmen holme Getudden lht Bodvikshagen skog
Dragede gd /Se Björnholmen holme Getudden lht Boholmen kobbe
*Drittia torp torp Björnholmen holme Gillet torp Bokholmen holme
*Ebröö Saknas Björnholmen holme Gillstugan Saknas Bokholmen kobbe
?*Ed Saknas Björnholmen holme Glittran avs. Bolviksbryggan lastplats
?*Ed Saknas /Se Björnholmen holme /Se Granede avs. Bolviksgärdet åker
*Ed Saknas /Se Björnholmen holme /Se Grangärde Saknas Bolviks Norrängen åker
?*Ed Saknas /Se Björnholmen holme Granhem avs. Bolviksviken vik
*Ed Saknas Björnsundet sund Granholmen bebyggelse Bondbygärdet åker
*Ed Saknas Blackan holme Granskoga avs. Bondudden udde
?*Ed Saknas Blackan ö /Se Grantomta avs. Bonduddshalsen ede
?*Ed Saknas Blackgrundet grund Gregoriehill, se 7 Hemmesta Saknas Borggrunden kobbar
*Ed beb. Blötviken vik Gregoriihill avs. Borggrunden kobbar
*Ed Saknas Blötviken vik Grinda hemman Bottnen åker
Ed försv. beb. Blötviken vik +Grindakrogen krog Branten backe, gistplats
Ed försv. beb. Bodviken vik Grindstugan bs Branten bergbrant
Ed försv. beb. Boholmen holme +Grindtorpet stuga Brantåkern åker
Ed försv. beb. Bokholmen holme Grisselmaren lht? Bredviken vik
*Ed Saknas *Bollöudden del av Malmaön Groparna lht Bredviken vik
*Ed Saknas /Se *Bollöudden udde Groparna stuga Bredviken vik
+Edh by /Se Bolviken vik Grytan hmd Bredvikholmen holme
Edslösa by Bolviken vik Gröndal Saknas Bredviksholmen holme
Edslösa gd Bolviksberget triangelpunkt Grönskan avs. Breviks Skate Saknas
Edslösa gd /Se *Bolöudden halvö Gustafsberg hmd Breviksskogen skog
Edslösa gd /Se Bondudden udde Gustavsberg hmd Brevikssundet sund
Edslösa gd /Se Borggrunden grund Gustafsvik avs. Breviksviken vik
Edsäng Saknas *Boteudden halvö Gustavsvik avs. Brinkgärdet åker
Edsäng äng *Bottviken vik Gällnö hemman Brodalen åker
Eke fordom gd *Botöudd udde Gällnöby pst Brodalsgärdet åker
Eke torp *Botöudden (resp. Bötöudden) halvö Jällnö krog Saknas Brovarpet notvarp
Eke torp /Se *Botöudden halvö Jällnönäs by Broön Saknas
Eke torp *Botöudd udde Gällnönäs hemman Broösundet vik
Eke torp Branten terräng Gösseholme avs Brudgrundet kobbe
Eldsby, se Älvsby gd Bredviken vik Hagaberg avs. Brudgrundet kobbe
Elvsby, se Älvsby gd Bredviken vik Haghulta tomtområde Brudgrundet kobbe
Fagerdala gd Bredviken vik +Haghulta, Lilla torp Brudskär kobbe
Farsta hg Bredviken ägomark +Haghulta, Stora torp Brudstenarna stenar
Farsta herrgård Bredviksholmen holme Halleberg avs. Brudstensviken vik
Fågelbro hg *Breviksholmar holmar Hanneberg avs. Brudstänkan kobbe
Fågelbro hg Brevikssundet sund Hanstanäs Saknas Brunnsgärdet åker
Fågelbro hg Brevikssundet sund Hedeberga avs. Brunskäret holme
Fågelbro hg Brevikssundet sund Hedensberg lht Brunskärskobbarna kobbar
Fågelbro hg Breviksviken vik Hedvigsstrand avs. Bryggvedsholmen holme
Fågelbro hg Breviksviken vik Helsingholmen hmd Brännholmen landfast kobbe
Fågelbro gd /Se Brodalen dal Hemmesta bebyggelse Brännholmsvassen vik
Fågelbro gd /Se Brodalshuvud berg Hemmesta hemman Brännkolsmossen mosse
*Galleke förr hmn Broön halvö Hemmestanäs f.d. torp Brännmästargärdet åker
*Galleke förr hmn Broösundet vik Hemmestatorp hemman Brännskäret kobbe
Grinda by Brudgrundet grund Hemmet avs. Brödstycket kobbe med fyr
*Grova gärde torp Brudstenarna stenar? Herrvik hemman Bullandöviken vik
Gudby? beb.namn /Se Brudstänkan holme Hesselmara hemman Busholmen holme
*Gudhaby Saknas Brunskäret skär Hildesborg avs. Bushålet sund
*Gudhaby Saknas /Se Brunskärskobbarna kobbar Hjälmö hemman Buskängen åker
Gustavsberg porslinsfabrik Bryggvedsholmen holme Hyddan hmd Busmansäng åker
Gustavsberg Saknas Bryststycke, se Brödstycket holme Håkansberg avs. Byttholmen holme
Gustavsberg säteri /Se Brännholmen halvö Håkansberg avs. Byttholmssundet sund
Gällnö by Brännkolsmossen mosse Håkansberg avs. Byviken vik
Gällnö by Brännskäret holme Hägerön hmd Bålmyra åker
Gällnö by Brödkakan skär Hässelmara bebyggelse Båtdraget vik
Gällnö by Brödstycket holme Hästhagen torp Båtdraget strand
Gälnö by Brödstycket holme Högholmen avs Båtdragsudden udde
Gällnöby by /Se Brödstycket holme Idholmen hmd Båtholmen holme
Gällnönäs hmn Brödstycket holme Idskäret lht Båtsholmen holme
Gällnönäs by /Se Brödstycket holme Ingridsborg avs Båtskobben landfast kobbe
Hargsö förr gd /Se Brödstycket fyr /Se Isskäret, Lilla avs. Båtsmansudden udde
Harxö, se Arxö del av Värmdö Brödstyckets fyr fyr /Se Isskäret, Stora avs. Båtsviken vik
*Hedhisvik Saknas *Bullandet halvö Johannesberg torp Bäckudden udde
*Hedhiswik Saknas /Se Bullandö halvö Johannesdal torp Börholmen kobbe
Hämmesta hg Bullandö halvö Johanneslund avs. Bötet, Norra udde
Hämmesta hg Bullandö halvö Johanneslund lht Daleksgärdet åker
Hemmesta herrgård *Bypölen sjö Johannesudd lht Daleksgärdet åker
Hemmesta hg Byråberget berg Johannesvik torp Dalholmen kobbe
?Hemmesta hgd Byttholmen holme Jonsberg avs. Dalhuggsåkrarna åker
Hemmesta by Byttholmen holme Josefinero avs Dalkarlskärret åker
Hemmesta by Byttholmen holme Julviksholme Saknas Dalkarlskärret kärr
Hemmesta by Byttholmen holme Kajsebo avs. Dalkjusan åker
Hemmesta hg Byttholmen holme Kalvandö bebyggelse Dammarsviken vik
Hemmestad Saknas /Se Byttholmen holme Kalvandö hemman Dammborgsgärdet åker
Hemmesta lht /Se Byttholmen holme Kalvholmen avs. Dammborgsskogen skog
Hemmesta gd /Se Byttholmen holme Kalvsvik bebyggelse Dammborgsängen åker
Hämmesta hgd /Se Byttholmen holme Kallsvik hemman Dannviken vik
Hemmesta gd /Se Byttholmen holme Kalvsvik hemman Degerstenen sten
Hämmesta hg /Se Byttholmssundet sund Kalvsvik gd Delholmen, Lilla holme
Hämmesta gd /Se Byviken vik Kalvön torp Delholmen, St. holme
Hemmesta fjärding f. del av sn /Se Bålmyra åkermark Kaninen avs. Delholmsbank undervatt.grund
Hemmesta fjärding del av sn o. skg /Se Båtholmen holme Kapellet f.d. torp Delö kobbe
*Hemmesta fjärding förr del av skeppslag Båtsmanspinan sund /Se Karklö hemman Djupdalen åker
?Herrvik hg Båtsmansudden udde Karlsberg Saknas Djupfladen vik
Herrvik lg:er /Se Bärteln, St, o. L. Saknas /Se Karlsberg avs. Djupfladen vik
Herrvik gd *Bästholmen holme Karlsberg hmd Djupsundet sund
Herrvik gd /Se Börholmen holme Karlsdal avs. Djurvikholmen holme
Herrvik lht:er /Se Bötsberget (el. Tynningeböte) berg /Se Karlshem hmd Dotterviken, Inre vik
Hjälmö gd Bötsberget berg /Se Karlshäll avs. Dotterviken, Yttre vik
Hjälmö gd Cronlassarön, se Kron, Stora o. Lilla kobbar Karlshäll lht Dragedeviken vik
Hjälmö by /Se Daleke terräng Karlshäll avs. Drottning Kristinas ruddamm insjö
Hjälmö by /Se Dalholmen holme Karlshäll avs. Dyppeln sjö
»Husby» ödegård Dalkarlskärret sankmark Karlslund avs. Dyppeln insjö
»Häsleby» ödegård Dalkarlskärret ägomark Karlslund torp Dyppeln insjö och kärrmark
Hässelmara förr gd Dalsholmen holme Karlsro lht Dyviken vik
Hässelmara gd /Se Delholmarna holmar Karlsvik hemman Dyviken vik
Hässelmara by Delholmen triangelpunkt Kastmyra stuga Dyviken åker
Högbena by Delholmen ,L. holme Klippan torp Dövensodlingen åker
Kalvandö gård Delholmen, Lilla holme Klippan Saknas Edeviken vik
Kalvandö gd Delholmen, Lilla holme Klippan lht Edholmen kobbe
Kalfvandö gård Delholmen, St. holme Klockaregården avs. Edholmen kobbe
Kalvandö gd Delholmen, St. o. L. holmar Klubben avs. Edslösaviken vik
Kalfvandö gård Delholmen, Stora holme Knatteholm avs. Edsängen åker
Kalvnäs gård Delholmen, St. o. L. holmar Kokgrytan hmd Ekedalsviken vik
Karklö by o. ö Delholmen, St. o. L. holmar Kolviken hmd Ekegärdet åker
Karklö by o. ö /Se Delholmen, St. o. L. holmar Kolvik gård Ekerön, se Hägerön ö
Karklö by /Se Delholmen, St. o. L. holmar Kolviken avs. Ekeviken vik
*Kolsmora förr torp Delholmen, Stora holme Kommin.bost. Saknas Ekeäng åker
Kopparmora gd Delholmen, Stora holme Kopparmora hemman Ekholmen holme
Kopparmora gd Delö ö Korshamn Saknas Ekholmen kobbe
Korsnäset torp Djupsundet sund Korsnäset torp Ekudden udde
Kovik by Djupviken vik Korsnäset lht Elfsalanäs Saknas
?Kråklund torp *Djurahamn Saknas Kristineberg lht (f.d. torp) Elgö holme
Kråklund torp Djurön ö /Se Kristinedal avs. Elgö fjärd fjärd
Kråkelund torp /Se Dragedeviken vik +Krogen Saknas Enkobben kobbe
Kårboda gård Dragudden udde Kroksholmen lht Entaln kobbe
*Käringsnäs Saknas Dyppeln sjö Kräklund torp Eriksbergsgärdet åker
?Lagnö by Dyppeln sjö Kulan Saknas Eriksdalsgärdet åker
Lagnö by Dyppeln insjö /Se Kulaudd avs. Erikssved åker
Lagnö ö, by /Se Dyviken vik Kullsveden lht Fagerdala, Gamla åker
Lillsved gd /Se Dyviken ägomark Kungsängen, Norra Saknas Fagerdalagärdet åker
Lådna by Edholmen holme Kungsängen, Södra Saknas Fagerdalavretarna åker
Lådna by Edslösaviken vik Kunnan bebyggelse Felvik vik
Lådna by Edslösaviken vik +Kvarnstugan Saknas Femåkrarna åker
Lådna by /Se *Eflingeholm holme Kvarnstugan Saknas Filbyttgrundet udde
Lådna ö o. by /Se Ekbacken terräng Kvarnstugan stuga Finnmossen åker
Löknäs gd Ekerön ö Kvarnstugan lht Finnströmsodlingen åker
Löknäs hmn Ekeäng ägomark Kvarnstugan lht Finnströmsudd udde
Löknäs hmn Ekholmen kobbe Kvarntorpet torp Finntorpsskogen skog
Löknäs by Ekholmen holme Kvarntorpet lht Finntorpsängen åker
*Lösta Saknas /Se Ekholmen, Lilla ö Kyrkoherdebostället hemman Finntäpporna åkrar
*Lösta Saknas Ekholmen, Stora ö Kyrkvaktarebostaden lht Finska Maja udde
*Lösta Saknas Enkobben halvö Kåpholmen hmd Fiskargärdet åker
*Lösta Saknas Eriksberg terräng Källbacken avs. Fiskargärdet åker
Malma hg Estlösawjken, se Edslösaviken vik Kärrstugan f.d. båtsmanstorp Fiskarudden udde
Malma hg Evlingeträsk sjö Kärrstugan f.d. båtsmanst. Fiskarudden udde
?Malma hg *Evlinholm holme Lennartsro avs. Fjärden, Inre fjärd
?Malma hg Faret sund /Se Lergropen avs. Fjärdgrundet kobbe
?Malma hg Faret sund /Se Levinstorp avs. Fjärdgrundet grund
Malma hg /Se Faret sund /Se +Lillbrevik Saknas Flackskär holme
Malma hg Faret sund /Se Lillgården avs Fladen vik
Malma hg Femåkrarna ägomark Lillströmsudd avsöndringar Fladen vik
Malma gd /Se *Fifsö ö Lillstugan Saknas Fladen vik
Malma Saknas /Se *Fifsön ö Lillsaltarö gård Fladen vik
Malmö hg Finska Maja udde Lillsved hemman Fladviken vik
Malmö hgd Finska Maja udde /Se Lillsved pst Fladviken vik
Malmö hgd Fiskaruden udde Lillvassö lht Flakholmen holme
Malmö hgd Fiskaruddsberget berg? Lillvik avsöndringar Flakholmsströmmen, Lilla sund
Mor hmn *Fjällsviken vik Lindalen avs Flakholmsströmmen, Stora sund
Mor hmn Fjällviksviken vik Lindalen ställe Flakströmmen sund
Mor gd /Se Fjällviksviken vik Linnéaborg avs. Flyn kärr
Myttinge gd Fjärdgrundet grund Linnéahill lht Flågsundet sund
Myttinge by Fladen vik Linnéahill avs Fläskängen åker
Myttinge by /Se Fladen vik Linnéalund avs. Franska stenarna bränningar med fyr
Myttinge by /Se Flakholmen holme Ljung avs. Fredriksborgsskogen skog
Myttinge by /Se Flakholmen holme Ljungheden avs Fridarnshagen skog
Myttinge by /Se Flakströmmen sund Ljungholmen avs. Fridskogen skog
Mölneby Saknas Hågsundet sund /Se Lugnet f.d. torp Fridträsket sjö
Mölnvik gård Fläskstycket holme Lugnet torp Fridträsket insjö
Mölnvik gd Fläskängen åkermark Lunda f.d. torp Fridudden udde
*Nedergården gd *Franskan holme Lurbacken torp Frimodigsodling åker
Nora by *Frantzen holme Lurbacken lht Frumenke råsten
Nora by Franska stenarna holmar Lyckebo avs. Fräkensundet sund
Nora by Franska stenarna holmar Lyckhem avs. Furuholmarna Saknas
Nora by Franska stenarna holmar Lådna by Furuholmen, Norra holme
Nora by /Se Franska stenarna holmar Lådna by Furuholmen, Södra holme
Nora by /Se Franska stenarna skär Lådna hmd Furuvikarna vikar
Noret båtmanstorp /Se Franska stenarna holmar Lådna hemman Fuxensgrund undervattensgrund
*Nor(r)etorp Saknas /Se Franska stenarna skär Långholmen, se 1 Granholmen Saknas Fågelbrolandet ö
*Norre torp Saknas Franska stenarna klippa /Se Låstan torp Fågelsidan Saknas
?Norrhåva (förr Åva) gård *Franssten holme (ev. holmar) Löjviken f.d. torp Fågelsundet Saknas
Norrhova gd Frantsen, se Franska stenarna skär Löknäs hemman Fågelsången kobbe
Norrhova gd *Frantsen holme Löknästorp hemman Fågelsången åker o. skog
Norrhåva by /Se Fredriksberg berg Lövhyddan avs. Fårdöstenen kobbe
Norrnäs och Södernäs gårdar Fridträsket sjö Löfhyddan avs. (predikolokal) Fårhagen skog
Norrnäs hgd Fridträsket sjö Madagaskar avs. Fårhagsbackarna åker
Norrnäs hg Fridudden udde +Magneberg stuga (nu riven) Fårholmen holme
Norrnäs herrgård Fridudden udde Malma bebyggelse Fårholmen kobbe
Norrnäs herrgård Frimodigsängen ägomark Malma bebyggelse Fårviken vik
Norrnäs hgd Frustugan berg /Se Malma Saknas Fårviken vik
Norrnäs hg /Se Fräkensundet sund Malma hemman Fäkobben landfast kobbe
Norrnäs herrg. Furuholmarna holmar Malmakvarn kvarn Fäkobben del av Västerholmen
Norrnäs hg Furuholmarna holmar Malmstugan lht Fäkubb Saknas
Norrnäs hgd Furuholmarna holmar Malmö hemman Fästningsudden udde
Norrnäs hrgd? Furuholmen, Norra o Södra holmar Mansör avs. Fördärven åker
Norrnäs hg Furuholmen, Norra holme Margretehäll avs Gabrielsdal åker
Norrnäs hg Furuholmen, Södra holme Marieborg, Lilla avs. Gallickegärdet åker
Norrnäs hg Furuskär holme Marieborg, Stora avs. Gallickeviken vik
Norrnäs herrg. Furuskär holme Mariedal avs. Gallickeån bäck
Norrnäs hg Furuskär holme Mariedal, Lilla avs. Galtholmsstråket sund
Norrnäs hg Furuviken vik Mariedal, Stora avs. Gammelhamnen sund
Norrnäs hg Fågelbrolandet ö Marielund Saknas Gastbacken åker
Norrnäs hg /Se Fågelbrolandet ö Marielund avs. Gamla ån bäck
Nornäs hg Fågelbrolandet ö Marstugan stuga Gammelviken vik
Norräng gd /Se Fågelbrolandet ö Marsängen hmd Genstig gångstig
Nortuna gd /Se Fågelbrolandet ö Masängen Saknas Getfösan holme
Nyby åker Fågelbrolandet ö Mellangården hmd Geth. kobbe
Nyvarp länsmansbost. Fågelbrolandet ö Mineberg avs. Geth. holme
Nyvarp gd /Se Fågelbrolandet ö Missionshuset avs. Getholm udde
Näs, se även Norrnäs och Södernäs gårdar Fågelbrolandet ö Mor hemman Getholmen landfast holme
Orminge Saknas /Se Fågelbrolandet ö Myrholmen avs. Getholmsviken, Inre vik
Orminge fjärding förr del av sn /Se Fågelbrolandet ö Myttinge hemman Getholmsviken, Yttre vik
Ramsdalen torp Fågelbrolandet ö Mönsterholmen avs. Getkobben kobbe
Ramsö by, ö Fågelbrolandet ö Mönsterudden avs. Getkobben kobbe
Ramsö gd Fågelbrolandet ö Nederstugan hmd Getudden udde
Ramsö gd Fågelbrolandet ö /Se Nickebo avs. Getudden udde
Ramsö gd Fågelbrolandet ö /Se Nilsberg avs. Getö, St. o. L. holmar
Rindö by Fågelsången åkermark Nolsund hemman Gilleskogen skog
Rindö by Fårholmen holme Nor hemman Gillstuviken vik
Rindö by Fårholmen holme Nora hemman Gillsängsmossen kärr
Rindö by Fårholmen holme Nordkap avs Gisskär kobbe
Rudma (el. Rumbo) f. fjärding Fårholmen holme Noret, L. Saknas Gisthamnen vik
Ryttinge tp /Se Fårholmen holme Noret, Stora f.d. båtsmanst. Gistholmen holme
*Rävsjö förr gd Fårholmen holme Noret f.d. båtsmanstorp Gistviken vik
Rävsjö förr gård /Se Fårholmen holme Norrgården hmd Gistviken, Lilla vik
*Rävsjö förr gd /Se Fårholmen holme Norrgården hmd Gistviken, Stora vik
Saltarö hg Fårholmen holme Norrgården hemman Gistviken vik
Saltarö hg Fårholmen holme Norrgärdet f.d. torp Gjälnö Böttna undervattensgrund
Saltarö hg Fårviken vik Norrholmen, St. o. L. avs. Grandalen åker
Saltarö hg Fäholmen del av ö Norrhåfva f.d. hemman Granholmen landfast holme
Saltarö by Fölungen kobbe /Se Norrhåva gård Granängen åker
Saltarö gd /Se Fördärven ägomark Norrkobbarna avs. Granängsviken vik
Saltarö gd /Se Första kärret åkermark Norrnäs säteri Granö ö
Saltarö gd /Se Gallikeviken vik Norrvik hemman Grendalen åker
Saltarö gd /Se Gallikeviken vik Norrvikstäppan lht Grinda ö
Scistæ Saknas /Se Gallikeviken vik /Se Norråva bebyggelse Grindafjärd fjärd
Siggesta hg *Galten holme Norrängen f.d. torp Grindafjärd fjärd
Siggesta hgd Galtholmen holme Norshagen torp Grindamilen roddsträcka
Siggesta hg Galtholmen holme Notgisttäppan lht (f.d. torp) Grindarefvet kobbe och undervattensgrund
Siggesta hg Galtholmen holme +Nybygget Saknas Grindarevet kobbe o. undervattensgrund
Siggesta hg Galtholmen holme Nybygget avs. Grindstugugärdet åker
Siggesta hg Galtholmen holme Nybygget avs Grindtorpsgärdet åker
Siggesta hg Galtholmen holme Nybygget avs. Grisselkobben kobbe
Siggesta hg Galtholmen holme Nyhem avs. Groverna åker
Siggesta hg Galtholmen holme Nyhem eller Aspebo avs. Grovön Saknas
Siggesta hg Galtholmen holme Nysved torp Grovörn udde
Siggesta hg Gammelhamnen sund Nytorp avs. Grundena kobbar
Siggesta gd Gammelviken vik Nytorp f.d. torp Gruskullen grusås, grustag
Siggesta hg *Gattholm holme Nyvarp hemman Grynnan kobbe
Siggesta hg Gertrudskobb kobbe Näset by Grytaviken vik
Siggesta förr säteri, nu gd /Se Getholm holme Näset avs. Grytholmen holme
Siggesta gd /Se *Getholm, Lilla holme Olivehill lht Grålles täppa åker
Siggesta fjärding del av sn Getholm, Lilla, se Gistholmen holme Olofslund avs. Gråtholmen holme
*Sigsta fjärding förr del av skeppslag *Getholm, L. holme +Oppgården bebyggelse Gråtskär kobbe
Siggesta säteri *Getholm, Stora holme /Se Oppstugan hmd Gränholmen landfast holme
Siggesta säteri *Getholm, Stora holme Oscar Fredriksborg Saknas Gränholmshalsen ede
Siggesta hg Getholmen holme Oskarsberg avs. Gränholmsströmmen sund
Siggesta säteri Getholmen, Lilla holme Oskarshamn lht Gränholmsviken, Norra vik
Siggesta hg *Getholmen, St. o. L. holmar Oxöland lht Gränholmsviken, Södra vik
Skaft gd Getholmen, Stora holme Per Janskobbarna avs. Gränö ö
?Skarpö gd Getkobben holme Persbo avs. Gränö ö
Skarpö ö o. samh. /Se Getkobben holme Pettersberg lht Gränö ö
Skavlinge försv.tp /Se *Getudden udde +Pettersberg (riven) bs Gränöudden udde
*Skefland förr torp Gillstuguwijken, se Långbroviken vik Pettersberg lht +Gräskärret f.d. kärr
*Skefland torp *Gillstuguviken vik Ploglandet gård Gröna gången udde
*Skefland förr tp /Se *Ginsjön, Hällelmara sjö Ploglandet hmd Gröna Jägarna, se Jägarna, Gröna Saknas
Skeramara, se Skärmarö gd Gisthamnen vik Prästgården hemman Grönnäsudden udde
Skevik Saknas /Se Gistholmen holme Ramsdalen Saknas Grönnäsudden udde
?Skrävlan hmn Gistholmen holme Ramsdalen lht Grönäs udde
?Skrävlan hmn Gistholmen (resp. Träskö Gistholme) holme Ramsta T. Saknas Grötskär kobbe
Skrävlinge gd /Se Gistholmen holme Ramsö bebyggelse Gubbantesholmar kobbar
Skrävlan tp /Se Gistholmen ö /Se Ropnäset Saknas Gubbenskärret åker
*Skuetta torp Gistviken vik +Rosendal stuga (nu riven) +Gubbkjusan åker
Skägga by Giälnö, se Gällnö ö Rosendal lht Gubbvantarna kobbar
Skägga by Giälnö, se Gällnö ö +Rosendal, Lilla Saknas Gullholmen kobbe
Skägga, Västra o. Östra gdr Giälnöport, se Gällnöport sund Rosenhill avs. Gullholmen kobbe
Skägga, Västra o. Östra gdr Giälnöö, se Gällnö ö Rosgården avs. Gullholmsviken vik
Skägga förr fjärding Gjärdes Näset, se Bullandö halvö Ryttinge torp Gullviken vik
Skägga, Västra gd Gjäsenacke, se Hästnacken, Stora o. Lilla holme Rådalen (f.d. torp) lht Gullviken vik
?Skägga, Västra gd Grandalen dal Rågholmen avs. Gumshornet vik
?Skägga, Västra gd Granholmen, Östra ö Rågudden hmd Gunnasvass vik
?Skägga, Västra gd Granholmen, Östra ö Räfsnäs avs. Gyllviken Saknas
Skägga, väster- och Öster- gd Granö ö Röda Stugan avs. Gyllviken vik
Skägga, Östra gd Grendalen ägomark Saltarö bebyggelse Gyllviksudden udde
Skägga, Östra el. Västra gdr Grillsudde udde Saltarö hemman Gyltholmen holme
?Skägga by Grinda ö Sandbacken hmd Gyltholmen holme
?Skägga by Grinda ö Sandvik avs. Gyltholmsören kobbe
Skägga, Östra gd Grinda ö Sandviken avs. Gårdsö, N. ö
Skägga gårdar o. lhtr Grinda ö Sandön avs. Gåsskär kobbe
Skägga, Östra Saknas /Se Grinda ö /Se Seboudd avs. Gåsskäret kobbe
Skägga by /Se Grinda ö /Se Selmedal avs. Gäddviken vik
Skägga gd:ar /Se Grindafjärden fjärd Siggesta säteri Gällnö ö
Skägga, Östra o. Västra gd:ar /Se Grindarevet holme eller holme Sippsön hmd Gällnö ö
Skägga by /Se Grindaön ö Självik bebyggelse Gällnöbank vattenområde
Skägga fjärding f. del av sn Grindaön ö Sjöbacka avs. Gällnöknallen undervattensgrund
Skägga fjärding förr del av sn Grindön ö Sjöhagen hmd Gällnöport sund o. fyr
Skägga fjärding förr del av sn Grindaön ö Sjöhagen hmd Gällnöskogen skog
*Skäggenäs Saknas Grindtorpet ägomark Sjöliden avs. Gärdesnäset udde
*Skäggenäs Saknas Grindön ö Sjöskvalpet bebyggelse Gärdesviken vik
Skälvik gd Grindön (resp.Grindaön) ö Skaget hmd Gärdesviken vik
Skälvik by Grindaön ö Skarpsberget Saknas Gärdet, Västra åker
Skälvik beb. /Se Grisarna, se Sandö sugga holme Skarnhåva lht Gärdet, Östra åker
Skäre f. fjärding *Griskiäle, se Isskär, Stora o. Lilla kobbar Skarnhåva avs Gärdet, Östra åker
Skärmarö gård Grisslingen fjärd Skepparviken f.d. torp Gärdet, Övre åker
Skärmarö gd Grisslingsfjärden fjärd +Skeppsdalen förr torp Gärdsträsket sjö
Skärmarö gd ?Groverna åker Skogshem avs. Gärdsträsket insjö
?Skärmarö gård Grundvijksfiärden, se Saxarfjärden, Östra fjärd Skogshyddan avs. Gärdsudden udde
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogshyddan avs. +Gärdsudden udde
?Skärmarö gd Grundviks Fjärden, se Saxarfjärden, Östra fjärd Skogshyddan avs. Gärdsviken vik
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogshyddan f.d. torp Göddabottnen åker
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogshyddan lht eller avs. Göstaskärret kärr
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogsstugan avs. Hage åker
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogstorp avs Hagen skog o. åker
Skärmarö gd *Grundviksfjärden fjärd Skogstorp avs. Hagen udde
Skärmarö kvarn Saknas /Se Grytholmen holme Skogsäter avs. Hagen åker o. sjöviste
Skärmarö gd /Se Gränö ö Skolan, se 1 Fågelbro Saknas Hagen åkrar
Skärmarö gd /Se *Grundviksfjärden fjärd Skolan avs. Hallonskäret holme
Skärmarö gd /Se Gruvudden udde Skolan avs. Halvkakan kobbe
Skärmarö Saknas /Se Gråtholmen holme Skolhus lht Hammaren skog
*Skävland, se *Skefland förr torp Gränholmen halvö Skolhustomt lht Hammarlöterna vikar
Småris gd /Se Gränholmshalsen nor Skrävlan bebyggelse Hamnviken vik
?»Solö» ödegård Gränholmsviken, Norra vik Skrävlan hemman Hampträsket insjö
Strömma gård Gränholmsviken, Södra vik Skuggan avs. Hamträsket insjö
Sund hg Gränö ö Skägga, Västra bebyggelse Hanstorp åker
Sund hg /Se Gränö ö Skägga, västra hemman Harnsäng åker
Sund hg Gränö ö Skägga Östra bebyggelse Hellkvistensgärdet åker
Sund gd /Se Gränö ö Skägga östra hemman Hellviken Saknas
Sund gd:ar /Se Gränö ö Skälvik, se 1 Självik Saknas Hemfladen vik
Svartsö f. fjärding Gränö ö Skälvik hemman Hemgärdet åker
Svartsö by Gränö ö Skärmaräng hmd Hemgärdet åker
Sartsö by Grönnäsudden udde Skärmarö hemman Hemgärdet åker
Svensvik, se Vik hg Grötskär holme Skärmarönäset landområde Hemgärdet åker
Sågen lht Gubbenskärret ägomark Sköndal lht Hemgärdet åker
Söderhåva by /Se Gula klippan klippa Småris hemman Hemgärdet åker
Södernäs och Norrnäs gårdar Gullholmen holme Sockenstugan lht Hemgärdet åker
Södernäs gd Gumshornet udde Sofieberg avs. Hemgärdet åker
Södernäs säteri Gunnasvass vik Sofiedal Saknas Hemgärdet åker
Södernäs lhtr Gyllviken vik Sofiehem f.d. torp Hemgärdet åker
Södernäs säteri Gyllviken vik /Se Sofiehem avs. Hemgärdet åker
Södernäs Saknas /Se Gyltholmen holme Sofiero avs. Hemgärdet åker
Söderåva förr gd? /Se Gysholmarna, se Isskär, Lilla o. Stora holmar Sofiestrand avs. Hemgärdet åker
Tavastboda gd /Se *Gålnönäset udde Solgläntan avs. Hemgärdet åker
*Tholarna torp Gåsskäret skär Solhem avs. Hemlandsh. kobbe
TIngsstället, Värmdö skeppslags Saknas /Se Gäddviken vik Solhem avs. Hemlandskobben kobbe
Torsby gård Gällnö ö Solhöjd avs. Hemlandsudden kobbe
Torsby gård Gällnö ö Solstugan avs. +Hemlandsudden udde
Torsby gård Gällnö ö Soludden avs. Hemmaren kärr
Torsby gd Gällnö ö Sommarhem avs. Hemmaren insjö
Torsby Saknas /Se Gällnö ö Sommarro avs. Hemmestaträsk sjö
Torsby Saknas /Se Gällnö ö Sommarstugan avs. Hemmestaträsket insjö
Torsby gd /Se Gällnö ö Stadsvall, Lilla lht Hemskogen skog
Torsby gd /Se Gällnö ö Stadsvall, Stora (f.d. torp) lht Hemskogen skog
Torsby gd /Se Gällnö ö Stenbrottet stenbrott Hemträsket insjö
Tottkällan hmn Gällnö ö Stensborg avs. Hemviken vik
Tranvik by Gällnö ö Stensedet avs. Hemviken vik
Träsket by Gällnö ö Stenskedet lht Hemviken vik
Träskö by Gällnö ö Stenskedet avs. Hemviken vik
Träskö gd Gällnö ö Stenslätten, Lilla lht Hemviken vik
Träskö ö o. lhtr /Se Gällnö ö Stenslätten, Stora lht Hemviken vik
Tuna gård Gällnö ö Stenslätten, Lilla hmd Hemviken vik
?Tuna gd Gällnö ö /Se Stenslätten, Stora hmd Hemängen åker
Tuna gd Gällnöbank fjärd Stinas hmd Herrviken vik
Tuna gd Gällnönäs del av Gällnö Storsand avs. Herrviksgärdet åker
Tuna gd Gällnönäs del av Gällnö Storsved torp Herrvikshagen skog
Tuna by /Se *Gällnönäset del av ö Strandhem avs. Herrviksnäs udde
Tuna gd /Se *Gällnöport sund Strömma poststn Herrviksviken vik
Tynningö ö o. gård *Gällnöport sund Strömma hemman Hesselmaraberget triangelpunkt
?Tynningö hg Gällnöport udde Strömmadal avs. Hesselmaragärdet åker
Tynningsö gd *Gällnöport sund Strömma gård hemman Hesselmara näset udde
Tynningsö gd Gällnöport sund Strömmen torp Hesselmaraudden udde
Tynningö hg Gällnöport sund Stugan avs. Hinsan åker
Tynningsö säteri *Gällnöport sund Sund gd Hinsaviken vik
Tynningsö säteri *Gällnöport sund Sund säteri Hjertrudskubb kobbe
Tynningsö säteri Gällnöport sund Sundsvik avs. Hjortens odlingar åker
Tynningö hg /Se *Gällnöudd udde Svanvik Saknas Hjälmö Saknas
Tynningö, N:a lht:er /Se *Gällnö Västernäs udde Svartsö bebyggelse Hjälmö ö
Tynningö Saknas /Se *Gällnö Västernäs udde Svartsö hemman Hjälmö Hårslangen Saknas
Tynningö gd o. ö /Se *Gättnö ö Sågen torp Hjälmö Västerholmen Saknas
*Uppegården gd *Gärdsholmen holme Sågen avs. Holmängen åker
*Uppegården gd *Gärdsnäset näs Söderbo avs. Holmängen åker
*Utterljunge Saknas *Gärdsnäset halvö Söderbordsudd avs. Holmängen åker
Vik hg *Gärdsnäs udde Söderboudde avs. Holmängsviken vik
Vik hg Gärdsträsket sjö Söderby hmd Holmängsviken vik
Vik hgd Gärdsviken vik Södergården hmd Horsslangen holme
Vik hg Gärdsviken vik Södergården hmd »Horslången» holme
Vik hg *Gördsholm ö +Söderhåva gård Horslangen Saknas
Vik hg *Gösnacka ö Södernäs säteri Horsslangen landfast holme
Vik hg /Se *Gösnacken ö Södernäsudd lht Horsslangshalsen ede
Vik gods /Se *Gösnacken ö Södernäsudd avs. Horsslangsviken vik
Vindö fjärding område Hagarön, se Hägerön holme Tallbacken avs. Horsslangskobben kobbe
Vreta gd *Hagerön ö Tallbacken avs. Horsön ö
Vreta gd Hallonskäret holme Tallgläntan avs. Hummeldalskärret kärr
Vreta gd Hampträsket sjö Talliden avs. Hummelmora åker
Vretland gd Hampträsk sjö /Se Talltomta avs. Hummelmoraskogen skog
Vretlund gård Hamnholmen holme Tavastboda f.d. torp Huvudholmarna holmar
Vretlund gård Hamnviken vik Tegelnora torp Huvudholmsfladen flade
Vårholma säteri *Hargsö del av Värmdön Templet lht Hvitträsket insjö
Vårholma säteri *Hargsö del av Värmdön /Se Tingshuset lht Hårslangen holme
Vårholma hg *Hargsö gammalt namn på Ormingelandet /Se Tomtebo avs. Hårslangen landfast holme
?Vårholma hg Harskärsudd udde Tomtebo avs. Hårslangr. kobbe
Vårholma säteri /Se *Harslan holme Tomtebo avs. Hägerön ö
Vårholma lht:er /Se Harslan, se Tjockholmen f.d. holme Tomtebo avs. Hälsingholmarna ögrupp
Vermdö by *Harslan holme Torpa avs. Hälsingholmen holme
Värmdö skeppslags tingställe Saknas /Se *Haröfjärden fjärd Torpa Saknas Hässelbygrundet åker
Värmgärde gd *Haröfjärden, Stora fjärd Torparängen Saknas Hästhagen skog
Värmgärdet gd Haröfjärd, se Kanholmsfjärden fjärd Torpet Norra och Södra f.d. torp Hästhagen skog
Värmegärdet gd /Se *Harön ö /Se Torpet f.d. torp Hästhagen skog
Värmgärdet gd /Se »Harxø» ö /Se Torpet avs. Hästhagsodlingen åker
Värmegärdet gd? /Se *Hatsklippan holme Torsby hemman Hästhagsudd udde
Värmgärdet gd /Se *Helsö ö Torsvik avs. Hästhagsån bäck
Väsby hg Hemfladen vik Tottkällan hemman Hästholmen holme
?Väsby hg Hemlandskobben kobbe +Tratten krog Hästholmen kobbe
Väsby gd Hemlandsudden udde Trekanten avs. Hästholmshålet sund
Väsby hg Hemmestaträsket sjö Trångholmen hmd Hästholmssundet sund
Väsby hg Hemmestaträsket sankmark Träskö bebyggelse Hästholmssundet sund
Väsby f.d. gd Hemträsket sjö Träskö hemman Hästnacken ö
Väsby hgd Hemviken vik Träskö Storö hmd Hästhacken, St. o. L. öar
?Väsby hgd Hemviken vik Tuna hemman Hästnacken, Lilla holme
Väsby hg Hemviken vik Tynningö bebyggelse Hästnacken, Stora holme
Väsby säteri Hemviken vik Täppan lht (f.d. fiskartorp) Hästnacksfjärden fjärd
?Väsby hg Hemviken vik Udden f.d. torp Hästnacksfjärden fjärd
?Väsby hg Hemviken vik Valbo avs. Hästryggen holme
?Väsby hg Hemviken vik Valborgsudd avs. Hästskon udde
?Väsby hg Hemängen ägomark Vidablick Saknas Hästskoudd udde
Väsby hg Herrviken vik Viggsö hmd Hästskoudd udde
Väsby Saknas /Se Hinsan ägomark Vik hemman (säteri) Hästskärsströmmen sund
Väsby hg /Se Hinsaviken vik Vik gd Hästskärsudd udde
Väsby förr säteri /Se Hjälmö ö Vikingsnäs Saknas Hästudden udde
Väsby fjärding del av sn Hjälmö ö Viks pensionat avs. Hästudden udde
Vässby fjärding del av sn /Se Hjälmö by o. ö /Se Viks skola bebyggelse Högh. kobbe
*Väsby fjärding förr del av skeppslag Hjälmösundet sund Vilan avs. Högholmen holme
Västanvik Saknas Hjälmö-Västerholmen ö Vilan avs. Högholmen kobbe
*Västergården gd Hjälmö - Västerholmen ö Vindängen hmd Högholmen holme
Ålstäket villasamh. Hjälmö - Västerholmen ö Vinersdal avs. Högholmen holme
Ålstäket gd? /Se Hjälmö Västerholme triangelpunkt Vinterhem avs. Högholmen kobbe
Ålstäket Saknas /Se Holmängen ägomark Vreta hemman Högholmen kobbe
*Ålträsket förr torp Holmängen ägomark Vretaborg Saknas Högholmen holme
Åva, se Norrhova gd Holmängsviken vik Vreten f.d. torp Högholmsgr. undervattensgrund
Åva, Söder-, se Söderåsa Saknas /Se *Homö holme Vretland f.d. hemman Högholmskobben kobbe
*Äleby gd *Homön del av ö Vretlund lht Högkobben kobbe
Älfsby, se Älvsby gd *Hopkullaberget berg Vårdala avs. Högnäset udde
Älvsala by /Se Horsslangen holme Vårgård avs Högnäsudd udde
Älfsala by Horsslangen halvö Vårhem (Blackan) lht Högvarpet vik
Älfsala by Horsslangskobben kobbe Vårholma säteri Höstnacken, St. o. L. holmar
Älvsala by Horsön ö Vårlunda avs. Höstnackskobben kobbe
Älvsala by Horsön ö Vårlunda annex avs. Hötterkroken vik
Älvsala by Horsön ö Värmdö församlings skoltomt, se 1 Vika skola Saknas Hötterudden udde
Älvsala by *Horsön ö Väsby säteri Hötterviken vik
Älfsala by Horsön triangelpunkt Västergården torp (nu friköpt) Idholmen holme
Älvsala by /Se Huvudholmen, Lilla holme +Västernäset torp Idholmen, L. holme
Älvsala gd:ar /Se Huvudholmen, Stora holme Västerskägga hemman Idholmen, Lilla holme
Älvsala by /Se *Hålsön ö Åkerslund Saknas Idholmsgrynnorna kobbar
Älvsby by Hårslangen, Lånna del av ö Åkerslund Saknas Idholmsviken vik
?Älvsby by *Håtkobben kobbe Ålderdomshemmet lht Idskär kobbe
?Älvsby gd Hägeröbotten fjärd Ålstäket avs. Idskären kobbar
?Älvsby gd Hägerön ö Ångsågen bebyggelse Idskäret kobbe
Älfsby gd Hägerön ö Älvsala Västra bebyggelse Igelbäcken kärr
Älvsby by /Se Hägerön ö Älfsala hemman Igelpotten kärr
Älvsby gd /Se Hägerön ö Älvsala Östra bebyggelse Införvarv kobbe
Älvsby by /Se Hägerön holme Älfsala Ö. hemman Inspektorn kobbe
Älvsby by /Se Hägerön ö Älvsalatomten bebyggelse Iskällarviken vik
Älvsby by /Se Hägerön ö Älvsby bebyggelse Iskällarängen åker o. äng
Ävlinge by Hälsingholmarna holmar Älfsby hemman Isskär, Lilla kobbe
Ävlinge gd Hälsingholmarna triangelpunkt Ängshöjden lht Isskär, Stora Saknas
Evlinge by *Hälsö ö Ängsnäset hmd Julviken vik
Evlinge by Hälsön, se Norrgårdsön ö Ängsudden avs. Julvikholmen, se Djurvikholmen holme
?Evlinge by *Hälsön ö Ängsvik skattlagd lht Julviksholmen holme
Ävlinge, Södra Saknas /Se *Härnön del av ö Ängsvik, Församlingsgården lht Jungfrukobben kobbe
Ävlinge by /Se Hässelmara triangelpunkt Örsholmen Saknas Jutkubb kobbe
Ävlinge gd:ar /Se Hässelmara - udden udde Österdalen torp Jutviksholmen holme
Ävlinge gd:ar /Se Hästanacken, Lilla holme Östergården lht Jutören kobbe
Ømistum, se Hämmesta hg Hästnacken, Stora o Lilla holmar Österskägga hemman Jutören kobbe
Ømistum, se Hämmesta gd Hästanacken, Stora holme Östervik förr krog Jägarna, Gröna kobbar
?Ösby gd Hästanackskobben, Lilla- kobbe   Järklarskobben landfast kobbe
Ösby Saknas /Se Hästanackskobben, Stora- kobbe   Järterskobb kobbe
Öster-Skägga gdr o. lhtr Hästgrundet grund   Jösseholmen holme
Överby gd Hästhagen skogsmark   Jösseholmen holme
?Överby gd Hästhagsudd udde   Kakelsbergen berg
  Hästhagsån å   Kalfvandenäs udde
  Hästholmen holme   Kalfholmar kobbar
  Hästholmen holme   Kalfholmen kobbe
  Hästholmen holme   Kalfviken vik
  *Hästholmen holme   Kalgubbe åker
  Hästholmen holme   Kalholm, Lilla holme
  Hästholmen holme   Kalholm, Stora holme
  Hästholmen holme   Kalholmsfladen flade
  Hästholmen holme   Kalholmsglon vik
  Hästholmssundet sund   Kalholmsknallen undervattensgrund
  Hästnacken (resp. Hästnacken St.) ö   Kallsviken vik
  Hästnacken ö   Kallviken vik
  Hästnacken, (resp. Hästnacken, St.) ö   Kallviksgrynnan undervattensgrund
  Hästryggen holme   Kalvhagen skog
  Hästryggen holme   Kalvhagshålet åker
  Hästryggen holme   Kalvholmen kobbe
  Hästryggen holme   Kalvholmen holme
  Hästryggen holme   Kalvholmen, Lilla holme
  Hästryggen holme   Kalvholmen, Stora holme
  Hästryggen holme   Kalvholmskläppen kobbe
  Hästskoudd udde   Kalvholmskobben kobbe
  Hästudden udde   Kalviken vik
  Högholmen holme   Kalviken vik
  Högholmen holme med triangelpunkt   Kalvsvikskogen skog
  Högholmen holme   Kalvsviksudd udde
  Högholmen holme   Kalvsvikudd udde
  Högholmen holme   Kalvsvikviken vik
  Högkobben kobbe   Kalvsviksviken vik
  Högnäset näs   Kalvudden udde
  Högvarpet vik   +Kalvudden udde
  *Hönsön ö   Kalvudden udde
  *Hönsön ö   Kalvviken vik
  Hötterkroken vik   Kalvviksåkrarna åker
  Hötterviken vik   Kalvön ö
  Idholmen, St. ö   Kalvöström sund
  Idholmen holme   Kanalbacken backe
  Idholmen, St. ö   Kanalgärdet åker
  Idholmen, St. ö   Kaninen kobbe
  Idholmen ö   Kaninen kobbe
  Idholmen holme   Kaninholmen Saknas
  Idholmen holme   Kaninholmen kobbe
  Idholmen holme /Se   Kaninklippan kobbe
  Idholmen, Lilla holme   Kannan åkrar
  Idholmsviken vik   Kannan vik
  Idskär, se Isskär, Stora o. Lilla kobbar   Kannviken vik
  Idskäret halvö   Kapelläng åker
  Igelbäcken bäck   Kappen Saknas
  Införvarv holme   Kappgärdet åker
  Inspektoren holme   Karklö ö
  *Jrskiär, se Isskär, Stora o. Lilla kobbar   Karklö ö
  Iskällarviken vik   Karklöfladen flade
  Isskär holme   Karkklöfladen flade
  Isskär, Lilla skär   Karklö-Krokholmen holme
  Isskär, Lilla o .Stora holmar   Kasberget berg
  Isskär, Stora o. Lilla kobbar   Kasholmen holme
  Isskär, St. holme   Kasshålet sund
  Isskär, Stora halvö   Kassvägen vinterväg över Krokafladen
  Jerk-Larskobben udde   Kasten vik
  Julviksholmen holme   Kastet vik
  Jungfruhamn Saknas   Kastmyran åker
  Jutkobbarna holmar   Kastmyraträsk insjö
  Jutkobbarna holmar   Kastmyraträsket insjö
  Jutören holme   Kattgången kobbe
  Jällöja ö /Se   Katthavet flade
  Jösseholmen holme   Kattholm holme
  *Kabsön ö   Kattrumpan udde
  Kakelsbergen berg   Kattrumpan udde
  Kalfvijkan, se Kallviken vik   Kattskäret kobbe
  Kalholmen, Lilla holme   Kattviken vik
  Kalholmen, Stora holme   Kattörn kobbe
  *Kallenskär holme   Killingh., L. kobbe
  *Kallenskär holme   Killingholmen, Lilla kobbe
  Kallsviken vik   Killingholmen, Lilla kobbe
  Kallviken vik   Killingholmen, Stora holme
  Kallviken vik   Killingholmen, Stora holme
  Kallviksgrynnan grund   Kilsviken vik
  Kallviksgrynnan grund   Kjusan åker
  Kalvandö udde   Klippan kobbe
  Kalvholmen holme   Klippan, Gula kobbe
  *Kalvholmen synbarl. udde   Klockargrundet kobbe
  Kalvholmen holme   Klockarudden udde
  Kalvholmen holme   Klockarudden udde
  Kalvholmen holme   Klockarvreten åker
  Kalvholmen holme   Klockbacken backe
  Kalvholmen holme   Klockgärdet åker
  Kalvholmen holme   Klockgärdet åker
  Kalvholmen, Lilla holme   Klubben udde
  Kalvholmen, Lilla holme   Klubben udde
  Kalvholmen, Lilla holme   Klubbgr. kobbe
  Kalvholmen, Stora holme   Klubbudden udde
  Kalviken vik   Klubbuddsslätten åker
  *Kalvskären holmar /Se   KLubbv. vik
  *Kalvskären holme   Klubbviken vik
  Kalvsvik vik   Klubbviken vik
  Kalvsviksudd udde   Knallen und.vatt.grund
  Kalvsviksviken vik   Knippedalen åker
  Kalvudden udde   Knäppet backe och grind
  *Kalvvik vik   Kobben, Lilla kobbe
  Kalvö ö   Kofållan åker
  Kalvön ö   Kofållan grind
  Kalvö ö   Kohagen skog
  Kalvön ö   Kohagen skog
  Kalvön ö   Kohagen skog
  Kalvön ö   Kohagen, Lilla skog
  Kalvön ö   Kohagen, Stora skog
  Kalvön ö   Koholmarna holmar
  Kalvön ö   Koholmen, Lilla holme
  Kalvön ö   Koholmen, Stora holme
  *Kangholmen holme   Kohuvud kobbe
  Kanholmen, St. holme   Kohuvudet kobbe
  Kanholmen, St. holme   Kohuvudsgrunden kobbar
  Kanholmen St. o. L. holmar   Kojsveden åker
  Kanholmen, Stora holme   Kokgrytan vik
  Kanholmen, St. holme   Kolbottnen åker
  Kanholmsfjärden fjärd   Kolbottnen vik
  Kanholmsfjärden fjärd   Kolerabacken backe
  Kanholmsfjärden fjärd   Koleragärdet åker
  Kanholmsfjärden fjärd   Koleraviken vik
  Kanholmsfjärden fjärd   Kolfatet kobbe
  Kanholmsfjärden fjärd   Kolmilan åker
  Kanholmsfjärden fjärd /Se   Koltorpet åker
  Kaninen holme   Koltorpsodlingen åker
  Kaninen holme   Koltorpsträsket insjö
  Kaninholmen holme   Kolviken vik
  *Karholm ö   Kolviken, Lilla o. Stora vikar
  Karklö ö   Kolviksgärdet åker
  Karklö ö   Kolviks-Korsviken kärr och äng
  Karklö ö   Kolvikskärret kärr
  Karklö ö   Kolviksudden udde
  ?Karklö ö   Kolviksviken vik
  Karklö triangelpunkt   Kolvikudden udde
  Karklöfladen fjärd   Kopparmoraviken vik
  Karkö, se Karklö ö   Koppkärret åker
  *Karkö ö   Kornbäcken åker
  Kasberget triangelpunkt   Korpbergen berg
  Kasberget berg /Se   Korpberget berg
  Kasberget berg /Se   Korpberget berg
  Kasshålet sund /Se   Korpholmen landfast holme
  Kassvägen vinterväg /Se   Korpholmsudden udde
  Kastmyran åkermark   Korset åker
  Kastmyraträsk sjö   Korshamnsmaren vik
  Kastmyraträsk sjö   Korshamnsviken vik
  Kattgången holme   Korshamnsviken vik
  Katthavet vik   Korsholmen holme
  Kattskäret skär   Korsholmen holme
  *Kilholmen holme   Korsmodrogen åker
  Killingholm, Stora holme   Korsmosjön insjö
  ?Killingholmen holme   Korsnäset udde
  Killingholmen, Lilla holme   Korsnäsgärdet åker
  Killingholmen, Stora holme   Korsudden udde
  Killingholmen, St. holme   Korsudden udde
  Killingholmen, St. holme   Korsuddsholmen kobbe
  Killingholmen, St. holme   Korsviken vik
  Killingholmen, St. holme   Korsviksbergen berg
  Killingholmen, St. holme   Korvudden udde
  Killingholmen, St. holme   Kosmosjön insjö
  ?Killingholmen, Stora o. Lilla holmar   Kovilan landfast kobbe
  Killingholmen, Stora holme   Kriget undervattensgrund och vattenområde
  Kilsviken vik   Kristinasholme kobbe
  Klippan terräng   Krogagärdet åker
  Klobben holme   Krogen åker
  Klubben terräng   Kroka plats för sjövisten
  Klubbgrundet holme   Krokafladen flade
  Klubbudden udde med triangelpunkt   Krokafladen flade
  Klåvholmen holme   Krokasvedjan vik
  Klövholmen holme   Krokholmen holme
  Klövholmen holme   Krokholmen holme
  Knippedalen ägomark   Krokholmen holme
  Kodjupet, se *Kuggdjupet sund   Krokholmen, Lilla holme
  Koholmen, Lilla holme   Krokholmen, Stora holme
  ?Koholmen, Stora o. Lilla holmar   Krokholmsfladen flade
  Koholmen, Stora holme   Krokholmshalsen ede
  Kohuvudet holme   Krokholmsviken vik
  Kojsveden ägomark   Kroksjödal åker
  Kolbotten åkermark   Kroksjödammen damm
  Kolerabacken skogsmark   Kroksjöhagen skog
  Kolerabacken höjd   Kroksjömossen kärr
  Koltorpsträsket träsk   Kroksjön insjö
  *Kolvik vik   Krokängen åker
  Kolviken vik   Kron, St. o. L. kobbar
  Kolviken vik   Kråklunds-Sandviken vik
  Kolviksudden udde   Kråklundsskogen skog
  Kolviksudden udde   Kråklundsviken Saknas
  Kolviksviken vik   Kråkvret vik och åkrar
  Kongholmen, se Kungsholmen holme   +Kulaudden udde
  Kongsholmen, se Kungsholmen holme   Kulaviken vik
  *Konungsholmen holme   Kulkärret åker
  Koppkärret ägomark   Kullbacken åker
  Kornbäcken ägomark   Kullsvedgärdet åker
  Korpberget berg   Kummelhagen skog
  Korpberget berg   Kummelmossen kärr
  Korshamnsmaren vik   Kungsholmen holme
  Korshamnsviken vik   Kungsholmsören kobbe
  Korshamnsviken vik   Kungsängsskogen skog
  Korshamnsviken vik   Kungsörn kobbe
  Korshamnsviken vik   Kunnan, L. kobbe
  Korshamnsviken vik   Kunnan, St. holme
  Korsholm, se Muskholmen holme   Kunnvarpet vik
  Korsholmarne,se Aspholmen och Muskholmen öar   Kunnören, Lilla kobbe
  Korsholmen holme   Kunnören, Stora kobbe
  Korsholmen holme   Kvarnbacken backe
  Korsholmen holme   Kvarnbergen berg
  ?Korsholmen holme   Kvarnberget berg
  Korsholmen holme   Kvarndammen insjö
  Korsholmen holme   Kvarngärdet åker
  Korsmogärdet åkermark   Kvarngärdet åker
  Korsmosjön sjö   Kvarngärdet, Västra åker
  Korsmosjön sjö   Kvarngärdet, Östra åker
  Korsudden udde   Kvarnholmen kobbe
  Korsudden udde   Kvarnholmsklippan kobbe
  Korsuddsholmen holme   Kvarnkammaren åker
  stora Kran, se Stor-Krån holme   Kvarnkärret åker
  *Kran, St. o. L. holmar   Kvarnkärret åker
  *Kran, St. o. L. holmar   Kvarnsjön insjö
  Kraön Lilla, se Lill-Krån holme   Kvarnsjön sjö
  Kraön, Stora, se Stor-Krån holme   Kvarnstuguån bäck
  *Kraön, St. o. L. holmar   Kvarntorpsgärdet åker
  *Kristholmen holme   Kvarntorpsskogen skog
  Kristineberg terräng   Kvarntorpsviken vik
  Krokafladen vik   Kvarntorpsviken vik
  Krokan vik   Kvarnträsket insjö
  Krokholm holme   Kvarnudden udde
  Krokholmen holme   Kvarnviken vik
  Krokholm holme   Kvarnängen åker
  Krokholmen holme   Kylagärdet åker
  Krokholmen holme   Kyrknabbsudden udde
  Krokholmen holme   Kyrksundet sund
  Krokholmen f.d. holme   Kyrkängen åker
  Krokholmen holme   Kålfatet kobbe
  Krokholmen, Lilla holme   Kålklobben udde
  Krokholmen, Stora holme   Kålskär kobbe
  Krokholmen halvö   Kålviken, Lilla vik
  Krokholmen halvö   Kålviken, Stora vik
  Krokholmsviken vik   Kåpholmen Saknas
  Kroksjödal betesmark   Kåpholmen holme
  Kroksjön sjö   Kåpholmen, Lilla landfast holme
  Kroksjön sjö   Kåpholmsfjärden fjärd
  Kroksjön sjö   Kåpholmsströmmen sund
  Kron, St. o. L. holmar   Kåpkubb landfast holme
  Kron, St. o. L. holmar   Kårnäsgärdet åker
  Kron, St. o. L. holmar   Kårnäsudden udde
  Kron, St. o. L. holmar   Kåva vik
  Kron, St. o. L. holmar   Kåva vik
  Kron, St. o. L. holmar   Kåvakobben landfast kobbe
  Kron, St. o. L. holmar   Källarbacken åker
  Kron, St. o. L. holmar   Källbacken backe
  Kron, Stora o. Lilla kobbar   Källargärdet åker
  Kron, St. o. L. (resp. Strokrån o. Lillkrån) holmar   Källgärdet åker
  Krytshamn, se Korshamnviken vik   Källkobben, Lilla kobbe
  Kråkvret vik   Källkobben, Stora kobbe
  *Kubbö holme   Källtorpshagen skog
  *Kuggdjupet sund /Se   Källviken vik
  Kuggudden udde   Källviken vik
  Kuggudden udde   Källviken vik o. åker
  Kuggudden udde   Källviken vik
  Kuggudden udde   Källviken vik o. åker
  Kuggudden udde   Källviksgrynnan undervattensgrund
  Kuggudden udde   Källviksudden udde
  Kuggudden udde   Käringensvän vik ovh äng
  Kulan triangelpunkt   Käringörarna udde
  Kulan terräng   Kärret åker
  Kulaviken vik   Kärret, Lilla åker
  Kulkärret åkermark   Kärret, Stora åker
  Kullbacken ägomark   Kärret, Stora åker
  Kullgärdet ägomark   Kärret åker
  Kullgärdet ägomark   Kärret kärr
  *Küllholm holme /Se   Kärret åker
  *Kullholmen holme   Kärret, Andra åker
  *Kullholm holme   Kärret, Första åker
  Kullsveden terräng   Kärret, Tredje åker
  Kummelnäs berg /Se   Käringkjusan åker
  Kungarna holmar   Ladudden udde
  *Kungsholmen holme   Ladugårdsgärdet åker
  Kungsholmen holme   Ladugårdsudden udde
  Kungsholmen holme   Ladviken vik
  Kungsholmen holme   Ladviken vik
  Kungsholmen holme   Ladviken vik
  *Kungsholmen holme   Lagerholm Saknas
  Kungsholmen holme   Laggaredet ede
  *Kungsholmen holme   Laggarudden udde
  Kungsholmen ö   Laggarudden udde
  Kungsholmen holme   Lammskär holme
  Kungsholmen holme   Lammskäret holme
  Kungsholmen holme   Landsgrunden grund
  Kungsholmsören holme   Landsgrundet landfast kobbe
  Kungsängsskogen skogsmark   Landsvägsodlingen åker
  Kungsängsskär, N. skär   Landviken vik
  Kunnan, Lill- holme   Landviksgärdena åkrar
  Kunnan, Stor- holme   Landviksudden udde
  Kunnören, Lilla holme   Lassesodlingen åker
  Kunnören, Stora holme   Lergroparna åker
  Kvarnbacken höjd   Lerviken vik o. åker
  Kvarnholmen holme   Lillbreviksvreten åker
  Kvarnholmen kobbe   Lillbreviksängen åker
  Kvarnholmen holme   Lillgetö holme
  Kvarnholmsklippan holme   Lillgetö holme
  Kvarnkärret ägomark   Lillgärdet åker
  Kvarnsjön sjö   Lillhagen åker
  Kvarnsjön sjö   Lillkrån holme
  Kvarnsjön sjö   Lillkrån kobbe
  Kvarnstuån å   Lillkunnan kobbe
  Kvarntorpsviken vik   Lillmossen kärr
  Kvarnudden udde   Lillmossträsk insjö
  *Kvinnören holme   Lillmossträsket insjö
  Kylagärdet ägomark   Lillnoret bäck
  Kyhl, se Killingholmen, Stora holme   Lillsaltarö åker
  *Kyrkholmen holme   Lillsand kobbe
  *Kyrkolandet del av Värmdö   Lillsjön insjö
  *Kyrkholmen holme   Lillsaxaren holme
  Kyrklandet benämn. på Värmdön /Se   Lillskogen skog
  *Kyrkogårdsholmarna holmar   Lillskogen skog
  *Kyrkolandet del av Värmdön   Lillskogen skog
  Kålkobben udde   Lillskogen skog
  Kålskär holme   Lillskogen skog
  Kåpholmen holme   Lillskogen åker
  Kåpholmen holme o. lht /Se   Lillskogen skog
  Kårnäsuden udde   Lillskogen skog
  Kåva vik   Lillskogen skog
  Kåva vik /Se   Lillskratten kobbe
  Källkobben, Lilla kobbe   Lillstack åker
  Källkobben, Stora kobbe   Lillstackudden udde
  Källtorpshagen skogsmark   Lillströmsudd udde
  Källviken vik   Lillströmmen sund
  Källviken vik   Lillströmmen sund
  Källviken vik   Lillsvedviken vik
  Källviken vik   Lillsvedviken vik
  Källviksudden udde   Lillträsket insjö
  *Käringviken vik   Lilludden udde
  Labbskär skär /Se   Lillvambö landfast kobbe
  *Ladnön ö   Lillängen åker
  Ladudden udde   Lillängen åker
  Ladugårdsviken vik   Lillängen åker
  Ladviken vik   Lillängen åker
  Ladviken vik   Lillängen åker
  Laggarudden udde   Lillängen åker
  Lagnö, Södra ö   Lindalsbank undervattensgrund
  Lammskäret holme   Lindalssundet sund
  Landsgrunden udde   Lindalsudden udde
  Landviken vik   Lindholmen holme
  Landviksgärdet ägomark   Lindholmen holme
  Lill - Brevik åkermark   Lindkrok vik
  *Lillbådan holme   Lindorna åker
  Lillholmen, se Björkholmen, Lilla holme   Lindströmsudd udde
  Lillkrån holme   Lingonskäret kobbe
  Lill - Krån holme   Lingonskärsfjärden fjärd
  Lill - Krån ö   Lisslö ö
  Lill - Krån holme   Lisslö ö
  Lill - Krån ö   Lisslö ö
  Lillmossträsket sjö   Lisslösundet sund
  Lill - Saxaren ö   Lisslösundet sund
  Lill - Saxaren ö   Loggärdet åker
  Lill - Saxaren ö   Loggärdet åker
  Lill - Saxaren ö   Loggärdet åker
  Lill - Saxaren ö   Loggärdet åker
  Lill - Saxaren ö   Logudden udde
  Lill - Saxaren ö   Logåkern åker
  Lill - Saxaren ö   Lortholm kobbe
  Lill - Saxaren triangelpunkt   Losten kobbe
  Lillsaxaren ö /Se   Lugneholmarna holme o. kobbar
  Lillskog ägomark   Lugneudd udde
  Lillströmmen sund   Lugnvik vik
  *Lillsundsviken vik   Lundbergstäppan åker
  Lillsvedsviken vik   Lusgnaget udde
  Lillträsk sjö   Lådna ö
  Lillträsket tjärn   Lådna ö
  Lillängen ägomark   Lådna, L. ö
  Lillängen ägomark   Grundet, Långa kobbe
  Limpan grund   Långbertil, St. o. L. kobbar
  Lindalssundet sund   Långbroviken vik
  Lindalssundet sund   Långbroviken vik
  Linddalssundet sund   Långdalarna åker
  *Lindalsudde udde   Långdalen åker
  Lindholmen holme   Långdalen åker
  Lindholmen holme   Långdalen åker
  Lindholmen skär   Långdalshagen skog
  Lingonskär holme   Långgrundet kobbe
  Lingonskär holme   Långgärdet åker
  Lingonskär holme   Långholmen holme
  Linnarum, se Ängsöön/Ängh Holmen holme   Långholmssundet sund
  Lisslö ö   Långkoksen vik
  Lisslösundet sund   Långkärret kärr o. åker
  Lobacken höjd   Långlöten åker
  Loggärdet ägomark   Långraden kobbe
  Longrund, se Kallviksgrynnan grund   Långramsan åker
  Lortholmen, se Rågholmen holme   Långskapta åker
  Losten holme   Långskaten udde
  Losten holme   Långskatsgr. kobbar
  Losten holme   Långstagrunden landfast kobbe o. åkrar
  Losten holme   Långstranden halvö o. åker
  Losten holme   Långstranden strand
  Losten holme   Långtäppan åker
  Losten holme   Långudden udde
  Losten ö   Långängen åker
  Losten holme   Långängen åker
  Losten skär   Långängen åker
  Losten ö   Långängen åker
  Lotsen, se Losten skär   Långören udde
  Lugnesten sten   Långören kobbe
  Lugneudd udde   Långörn holme
  Lådna ö   Långörn kobbe
  Lådna ö   Långörnsgrunden kobbar
  Lådna ö   Lånna ö
  Lådna ö   Lånna Hårslangen landfast holme
  Lådna ö   Lånnalårn ö
  Lådna ö   Lånnalårn ö
  Lådna ö /Se   Lånna Sund sund
  Lådna ö /Se   Lånnasundet sund
  Lådna öar /Se   Lånnaö ö
  Lådna, L. ö   Lånna ön Saknas
  Lådna, L. ö   Lånnaön ö
  Lådna, L. ö   Lånnaön ö
  Lådna, L. (resp. *Lådnaön, L.) ö   Lånnö ö
  Lådnafladen fjärd   Lårn ö
  *Lådnaön ö   Lårn holme
  Lådnaön ö   Lårsundet sund
  Lådnaön, Lilla, se Låren ö   Lårsundet, Norra sund
  *Lådön, L. ö   Lårsundet, Östra sund
  Låna ön, se Lådna ö   Låstan skog o. äng
  Långa grundet grund   Lägget, Östra skötlägge
  Långbertil, St. holme   Ländesviken vik
  Långbertil, L. holme   Länsdalen vik
  Långbertil, St. holme   Länskär holme
  Långbroviken vik   Länsman sten
  Långbroviken vik   Länsmansudden udde
  Långbroviken vik   Löfskär, S. kobbe
  Långbärtil, se Berteln, Lilla holme   Löjholmen holme
  Långdalen betesmark   Löjviken vik
  Långdalen dal   Löjviken vik
  *Långgrundet grund   Löjviksgärdet åker
  Långgrundet skär   Löjviksudden udde
  *Långholm ?udde   Löjö holme
  långholmen, se Granholmen, Östra ö   Löjön holme
  Långholmen holme   Löjönsgrund undervattensgrund
  Långholmen holme   Löknäs triangelpunkt
  Långholmen holme   Löknäsbukten vik
  *Långholmen holme   Löknäsgärdet åker
  Långholmen del av ö   Löknäsviken vik
  Långholmen del av holme   Löknäsholm, Lilla kobbe
  Långholmen holme   Löknäsholmen, Stora holme
  Långholmen holme   Löknäsholmen, Västra holme
  ?Långholmen del av ö   Löknäsholmen, Östra holme
  Långholmen holme   Löknäsudd udde
  Långholmen holme   Löknäsudden udde
  *Långholmssundet sund   Löppingen landfast kobbe
  Långkoksen vik /Se   Löppingsudden udde
  Långkoksen vik /Se   Lövskär, Yttra o. Inra kobbar
  Långkärret kärr   Lövskäret, Inre kobbe
  Långraden holme   Lövskäret, Yttre kobbe
  Långremsan ägomark   Lövsved vik
  Långskaten holmparti   Lövsvedgärdet åker
  Långträsk sjö /Se   Magnebergsgärdet åker
  Långören halvö   Malmafladen flade
  Långörnsgrunden ögrupp   Malmafladen vik
  Lånna ö /Se   Malma fjärd vik
  Lånna ö /Se   Malmalandet landområde
  Lånna Hårslangen del av ö   Malma Storsjön insjö
  Lånna Hårslangen udde   Malma Storsjön sjö
  Lånnalårn ö   Malmaön halvö
  Lånnalårn ö   Malmaön landfast ö
  Lånnaön ö /Se   Malmen skog
  Lånnaön ö   Mansören kobbar
  Lånnaön ö   Maren kärr
  Lånnaön ö   Maren sankmark
  Låren ö   Maren vik
  Låren ö   Maren sankäng
  Lårsundet, Norra sund   Maren insjö
  Lårsundet, Östra sund   Maren kärr
  Låsta träsk, se Lillträsk sjö   Maren insjö och åker
  Låsten, se Losten ö   Maren åker
  Låsten, se Losten holme   Marshålet sund
  Länsmansudden udde   Marsundet vik
  *Lästen holme   Marsviken vik
  Lästen, se Losten holme   Marsängen vik o. sankmark
  *Lästen holme   Marsängsudden udde
  Löjö holme   Marsängsviken vik
  *Löknäs holme   Marsängsviken vik
  Löknäsholmen holme   Marsängsvreten åker
  Löknäsholmen holme   Matsens täppor åker
  Löknäsholmen holme   Mellangärdet åker
  Löknäsholmen, Stora holme   Mellangärdet åker
  Löknäsholmen holme   Mellangärdet åker
  Löknäsholmen holme   Mellankärret åker
  Löknäsholmen holme   Mellansjön sjö
  Löknäsholmen holme   Mellansjön insjö
  Löknäsholmen holme   Midsommaren kobbe
  Löknäsholmen, Lilla holme   Midtemellan kobbe
  ?Löknäsholmen, Stora holme   Mittigärdet åker
  Löknäsholmen, Stora holme   Mjölkkjusan åker
  Löknäsholmen, Västra holme   Mjölkskvimpen kobbe
  Löknäsholmen, Östra holme   Mjölkvallen åker
  *Löknäsnäset udde   Mjölkvallen äng o. vik
  Löknäsudd udde   Mjölkvallen vik
  Löknäsudden udde   Mjölkvallen åker
  Löknäsviken vik   Mjölkvallen vik och ängar
  Löknäsviken vik   Mjölkvallen åker
  *Lönngrund grund   Morfarsarslet bergformation
  *Lönngrund grund   Morkullan åker
  *Lönngrund grund   Morskogen skog
  *Lönngrundet grund   Morträsket insjö
  Löppingen halvö   Morängen åker
  Löppingsudden udde   Mossen åker
  *Lötenäsholm holme   Mossen åker
  *Lötenäsholm holme   Mossen åker och kärrmark
  Lövgrundet holme   Mossen sankmark
  *Lövholmen holme   Mossen åker
  Lövskäret, Inra skär   Mossängen åker
  Lövskäret, Yttra skär   Mossängsudden udde
  Madagaskar udde?   Muskholmen kobbe
  *Madelholmen holme   Myggtäppan sankmark
  *Madholm holme   Myran åker
  Magneberg ägomark   Myrarna åker
  Mallmö Landet, se Fågelbrolandet ö   Myrh. kobbe
  Malmafladen vik   Myrholmen holme
  Malmafladen sund   Myrholmen holme
  *Malmalandet ö   Myrängen åker
  Malma Storsjön sjö   Myskholmen, L. kobbe
  Malmaön halvö   Myskholm, St. kobbe
  Malmaön halvö   Myttingegärdet åker
  Malmaön halvö   Myttingeskogen skog
  Malmaön halvö   Myttingeviken vik
  Malmaön halvö   Myttingeviken vik
  Malmen berg?   Månskärskobben kobbe
  Malmo Landet, se Fågelbrolandet ö   Måsgrundet kobbe
  Malmö, se Fåglebrolandet ö   Måsk. kobbe
  Malmölandet, se Fågelbrolandet ö   Måskobben kobbe
  Malmö Landet, se Fågelbrolandet ö   Märgelgropen vik
  *Malmölandet ö   Märgeludden udde
  *Malmölandet ö   Märrgrundet kobbe
  Malmölandet, se Fågelbrolandet ö /Se   Märrhålet sund
  Malmölandet, se Fågelbrolandet ö   Mölnbäcken insjö o. åker
  Malmö-Landet, se Fågelbrolandet ö   Mönsterudden udde
  Malmön, se Fågelbrolandet ö   Mönsterviken vik
  *Mansara holmar   Mörholmen holme
  Mansön, se Mansören holme   Mörholmen kobbe
  *Mansön holme   Mörholmskobbarna kobbar
  Mansören holme   Mörkret ede
  Mansören holmar   Mörtviken vik
  Mansören holmar   Mörtviken vik
  Mansören holme   Mörängsfladen vik
  Mansören skär   Namnlösen kobbe
  Mansören holmar   Nisses backen skogsbacke
  Mansören holmar   Nissesvik vik
  Mansören holmar   Nissesvik vik
  Mansören holmar   Nolsundsgärdet åker
  Mansören holme   Nolsundsskogen skog
  Mansören ö   Norediket utfallsdike
  Mansören holme   Noregärdet åker
  Manön, se Mansören holme   Noreskogen skog
  Marbackarna åkermark   Norrbergsudde Saknas
  *Marsholmsudden udde   Norrfjärden fjärd
  *Marsholmsudden (resp. Mansholmsudden) udde   Norrfjärden fjärd
  Marshålet sund   Norrfladen vik
  Marsundet vik   Norrgårdsgärdet åker
  *Medelholmen holme   Norrgårdsholm kobbe
  *Medelholm holme   Norrgårdsön ö
  *Medelholmen holme   Norrgårdsön ö
  *Meielholm holme   Norrgårdsön ö
  Mellangärdet ägomark   Norrgärdet åker
  Mellansjön sjö   Norrgärdet åker
  Mellansjön sjö   Norrgärdet åker
  Mellansjön sjö   Norrgärdsholmarna kobbar
  Midsommaren skär   Norrgärdsholmen, Lilla kobbe
  Mjölkkjusan ägomark   Norrgärdsholmen, Stora kobbe
  Mjölkskvimpen udde   Norrgärdsvikarna vikar
  Mjölkvallen vik   Norrholmen holme
  »Mjölkvallen» äng /Se   Norrholmskubb holme
  Modelholm, se ?Killingholmen, Lilla holme   Norrhåvagärdet åker
  Morfarslåret terräng   Norrkilarna åkrar
  Morträsket sankmark   Norrnäsviken vik
  Mossen ägomark   Norrsjön vik
  Muskholmen holme   Norrsjön Saknas
  Muskholmen holme   Norrskogen skog
  Muskholmen och Aspholmen öar   Norrskogen skog
  Myrhäll, se Mörholmen del av ö   Norrstuguberget triangelpunkt
  Myrängen ägomark   Norrsvedlandet åker o. vik
  Myskholmen, se Stora Skratten ö   Norrudden udde
  Myskholmen holme   Norrudden udde
  Myskholmen holme   Norrv. vik
  Myskholmen holme   Norrviken vik
  Myskholmen, L. holme   Norrviken vik
  Myskieholm, se Aspholmen holme   Norrviken vik
  Myttingeviken vik   Norrviken vik
  Myttingeviken vik   Norrviken vik
  Myttingeviken vik   Norrviken vik
  Månskärskobben holme   Norrviken vik
  Måsgrundet grund   Norrviken vik
  Måsholmen holme   Norrviken vik
  Måskobb kobbe   Norrviksgärdet åker
  *Mälareön delar av ö   Norrvikshagen skog
  *Mälareön del av ö   Norrviksudden udde
  *Mälarön del av ö   Norrvreten åker
  Märkberget berg   Norrvreten åker
  Märrgrundet kobbe /Se   Norrängen åker
  Märrhålet sund   Norrängen åker
  Möja Västerfjärd fjärd   Norrängen åker
  ?Möja Västerfjärd fjärd   Norrängsodlingen åker
  *Möllenbäcksjön sjö   Norrängsträsket insjö
  Mölnbäcken sjö   Norsgärdet åker
  Mölnbäcken sjö   Norsgärdet åker
  Mölnbäcken sjö   Norskobben landfast kobbe
  *Mölnbäcksjön sjö   Norsviken vik
  Mönsterholmen holme   Norsviken vik
  Mönsterudden udde   Norsviken vik
  Mönsterviken vik   Norsviken, Inre vik
  Mörholmen del av ö   Norsviken, Yttre vik
  Mörholmen holme   Norsängen åker
  Mörholmen halvö   Notgistorna grund flade
  Mörholmskobbarna kobbar   Notholmen kobbe
  Mörholmssundet sund   Notströmmen sund o. notvarp
  Mörtviken vik   Notströmsgrundet kobbe
  Mörtvikskobben kobbe   Notudden udde
  Namnlösen holme   Nyboda åker
  *Narslan ?del av ö   Nybrovassen vik
  *Narslan del av ö   Nybroäng åker
  Nedre skottvallen åkermark   Nybrötet åker
  Nissasvik tjärn   Nyby åker
  Nissasvik tjärn   Nybygget åker
  *Nornäsfjärden fjärd   Nybyggsgärdet åker
  Norrgårdsön ö   Nygärdet åker
  Norrgårdsön ö   Nyckeludden udde
  Norrgårdsön ö   Nysvedhagen skog
  Norrgårdsön ö   Nysvedängen åker
  Norrgårdsön ö   +Nytorpsgärdet åker
  Norrgärdsholmen, Lilla holme   Nyvarpsudden udde o. landområde
  Norrgärdsholmen, Stora holme   Nyvarpsviken vik
  Norrgärdsvikarna vikar   Nyängen åker
  Norrholmen, Lilla holme   Nyängsgärdet åker
  Norrholmen, Stora holme   Nyängsviken vik
  Norrnäsviken vik   Näbbensö kobbe
  Norrskogen skogsmark   Näbbensö kobbe
  Norrudden udde   Näktergalen kobbe
  *Norrvik vik   Näsefjärden fjärd
  *Norrvik vik   Näsegärdet åker
  Norrviken vik   Näset landområde
  Norrviken vik   Näset landområde
  *Norrviken del av Trattfjärden   Näset landområde
  ?Norrviken vik   Näsfjärden fjärd
  Norrviken vik   +Näsudden udde
  Norrviken vik   Näsudden udde
  Norrviken vik   Näsudden udde
  Norrviken vik   Näsudden udde
  Norrviken vik   Näsuddhålet sund
  Norrviken vik   Nävekärret åker
  Norrviken vik   Nötholmskobben kobbe
  *Norrängsholmen holme   Observatorium högt berg
  Norrängsträsket sjö   Odlingen åker
  *Norrövik vik   Odlingen åker
  Norskobben halvö   Odlingen åker
  Norsviken vik   Odlingen åker
  Norsviken vik   Odlingen åker
  Notholmen holme   Odlingen åker
  Notudden udde   Odlingen åker
  Nygärdet åkermark   Odlingen åker
  Nyvarpsträsket sjö   Odlingen åker
  Nyvarpsudden udde   Odlingen åker
  Nyvarpsviken vik   Odlingen, Lilla åker
  Nyvarpsviken vik   Odlingen, Stora åker
  Näbbensö ö   Odlingen, Övra åker
  Näktergalen holme   Odlingen, Övre åker
  Nämdöfjärden fjärd   Olasö kobbe
  Nämdöfjärden fjärd   Oppgårdsäng åker
  Näsefjärden fjärd   Orndalarna åker
  Näsegärdet ägomark   Orneshagen skog
  Näset, se Fridudden udde   Orrholmen kobbe
  *Nästinge skär ?holme   Oxdjupet sund
  Näsudden udde   Oxhagen skog
  Näsudden udde   Oxhagen skog
  Nötholmskobben kobbe   Oxhagen skog
  Odlingen ägomark   Oxhagen skog
  Odlingen åkermark   Oxhagen åker o. skog
  Odlingen ägomark   Oxhagen skog o. åker
  Olasö ö   Oxhagsgärdet åker
  Orgelberget berg   Oxön landfast ö
  Ormingelandet del av Värmdön   Pannkaksgrundet kobbe
  Ormingelandet del av Värmdö   Perjanskobbarna holmar
  Orrholmen holme   Per Janskobbarna kobbar
  Orrholmen holme   Pettersbergsodlingen åker
  Orrholmen holme   Piggärdet åker
  Orrholmen holme   Pilkaskärret åker
  Orrholmen holme   Pinkan åker
  Orrholmen holme   Pjeltgrundet kobbe
  Ottekärret ägomark   +Plomgrens bro f.d. sjöviste
  Oxdjupet sund   Portholmen holme
  Oxdjupet sund   Prediksstolen bergformation
  Oxdjupet sund   Predikstolen kobbe
  Oxdjupet sund   Prickgrundet kobbe
  Oxdjupet sund   Prästfjärden fjärd
  Oxdjupet sund   Prästfjärden fjärd
  Oxdjupet sund   Prästängen äng
  Oxdjupet sund   Puttisholmen Saknas
  Oxdjupet sund   Puttisholmshålet sund
  Oxdjupet sund   Pårlhaksbackarna åker
  Oxdjupet sund   Påvalsviken vik
  Oxdjupet sund   Påvalsudden udde
  Oxdjupet sund   Rabosdal åker
  Oxdjupet sund   Ramsdalen åker
  Oxdjupet sund   Ramsdalen åker
  Oxdjupet sund /Se   Ramsdalsudden udde
  Oxdjupet sund   Ramsdalsviken vik
  Oxdjupet sund   Revet kobbe o. undervattensgrund
  Oxdjupet sund   Rigärdet åker
  Oxdjupet sund   Rilogen Saknas
  Oxdjupet sund /Se   Rilogsgärdet åker
  Oxdjupet sund /Se   Rindö ö
  Oxdjupet sund /Se   Ringklippan kobbe
  Oxdjupet sund /Se   Risbrohålet sund
  Oxelöfjärden fjärd   Roparplanen udde
  Oxö förr ö   Ropnäset udde
  Oxön del av Värmdö   Ropsten sten
  Pannkaksgrundet holme   Rosendal åker
  Pettersberg berg   Rosengård strand o. vik
  Portholmen holme   Rosengårdsviken vik
  Portholmen holme   Rysskyrkogården backe o. vik
  Portholmen holme   Ryssviken vik
  Portholmen holme   Ryssviken vik
  Predikstolen holme   Rådalsgärdet åker
  Prästfjärden fjärd   Rådalshagen skog
  Prästfjärden del av vik   Rådalsholmen holme
  Prästfjärden vik av Saltsjön   Rådalsodlingen åker
  Prästfjärden del av vik   Rågholmarna holmar
  Prästfjärden del av vik   Rågholmarna holmar
  Prästfjärden fjärd   Rågholmen kobbe
  Prästfjärden fjärd   Rågholmsörn Saknas
  Pukholmen ö /Se   Rågrunden kobbar
  Puttisholmen holme   Rågångsbacken skog o. backe
  Puttisholmen holme   Räfse åker
  Puttisholmen holme   Räfsevik, Lilla vik
  Puttisholmen holme   Räfsevik, Stora vik
  Puttisholmen holme   Räfsnäsudd udde
  Puttisholmen holme   Räfsnäsudd udde
  Puttisholmen holme   Rävberget udde
  Puttisholmen holme   Rävgrytsgrundet undervattengrund
  Puttisholmen holme   Rävsöfjärden fjärd
  *Radalsholmen holme   +Röda bodarna nu rivna sjul
  Ramsdalen, Lilla ägomark   Rödbodberget berg
  Ramsdalen, Stora ägomark   Rödbodudd udde
  Ramserviken vik   Rödgrund kobbe
  Ramsön ö   Rödhällsfjärden fjärd
  Ramsö ö   Rönnholm Saknas
  Ramsön ö /Se   Rönnkobben kobbe
  Ramsö ö /Se   Rönnskäret landfast kobbe
  ?Ramsöholm del av ö   Rönnskärshalsen ede
  Rilogen ägomark?   Rönnudden udde
  Rindö ö och by   Rörvik vik
  Rindö ö   Rövarhamn vik
  Rindö ö   Saltaröfladen flade
  Rindö ö /Se   Saltaröhålet åker
  Rindön ö /Se   Saltaröströmmen sund
  Rindö ö /Se   Saltmanshålet åker
  Ringklippan klippa   Saltmans täppa åker
  Rogholm, se Rågholmen, Stora o. Lilla holmar   Saltskavet åker
  Rogholm, se Rågholmen, Lilla el. Stora ö   Saltsäcken kobbe
  Rogholmen, se Berteln, Stora holme   Sandbacken Saknas
  Rosengård vik   Sandbanken undervattensgrund och notvarp
  *Rundeträsk myr (kanske torrlagd)   Sandgropen, Gamla grustag
  Rysslätten slätt?   Sandskär holme
  *Ryttholmen holme   Sandskärsskaten udde
  Ryttinge betesmark   Sandskärsskaten udde
  Rådalsholmen holme   Sandsuggorna kobbe med fyr
  Rådalsholmen holme   Sandsundet vik
  Rådalsholmen holme   Sandtäppan åker
  Rådalsholmen holme   Sandudden udde
  Rådalsholmen holme   Sandudden udde
  *Råda träsk vik   Sanduddsgärdet åker
  *Råggrunden f.d. skär   Sandviken vik
  *Rågholm holme   Sandviken vik
  Rågholmarna holmar   Sandviken vik
  Rågholmarna holmar   Sandviken vik
  Rågholmarna holmar   Sandviken vik
  Rågholmarna holmar   Sandviken vik
  Rågholmarna holmar   Sandviken vik
  Rågholmen holme   Sandviken vik
  Rågholmen holme   Sandviken vik
  Rågholmen, Lilla o. Stora holmar   Sandviken vik
  Rågholmen, Lilla el. Stora öar   Sandviken Saknas
  Rågholmen, Lilla o. Stora holmar   Sandvreten åker
  Rågholmen, Lilla holme   Sandö, Lilla holme
  Rågholmen, Stora o. Lilla holmar   Sandöfjärd fjärd
  Rågholmen, Stora o. Lilla holmar   Sandöfjärd fjärd
  Rågholmen, Stora holme   Sandön holme
  Rågholmsören holme   Sandön, Stora holme
  Rågrunden ögrupp   Sandö sugga undervattensgrund
  Rågudden udde   Sandövassen vik
  *Rångnäsudd udde   Sankgrundet kobbe
  Räfse ägomark   Sankgrundet kobbe
  Räfsevik, Lilla vik   Saxaren, St. o. Saxaren, L. holmar
  Räfsevik, Stora vik   Saxarfjärden, Västra fjärd
  Räfsevik, Stora vik   Saxarfjärden, Östra fjärd
  Räfsnäs näs   Segelholmen Saknas
  Räfsnäs udde /Se   Segelskäret holme
  Räfsnäsudd udde   Segelskärsgrund bränning
  Rävholmen terräng   Segelsk.örn kobbe
  Rävsöarna, St. o. L. öar   Severinsängen åker
  *Rödalsholm holme   Sigfridskobben kobbe
  Rödkobb holme   Siggestaträsk insjö
  Rönnskäret halvö   Siggestaträsket insjö
  Rönnudden udde   Sillholmen kobbe
  Rönnudden udde   Silvergruvan berg
  Rövarhamn vik   Silverkannan holme
  *Sadelholmen holme   Silverkannan holme
  Saltarö triangelpunkt   Silverkällan källa
  Saltaröberget berg   Simpan åker
  Saltarögärdena ägomarker   Simpudden udde
  Saltaröströmmen sund   Simpudden udde
  Saltaröudd udde   Simpudden udde
  *Saltholmen holme   Simpviken vik
  Saltsäcken grund   Sippsön holme
  Saltsäcken grund /Se   Sippsösund sund
  Samsholmen holme   Själgr. kobbe
  Samsholmen holme   Själgrund kobbe
  Samsholmen holme   Själgrundet kobbe
  Samsholmen holme   Själgrynnan bränning
  Samsholmen holme   Själkobben kobbe
  Samsholmen holme   Själviken vik
  Samsholmen holme   Själviken vik
  *Sanaren, St. o. L. öar   Sjögrensgärdet åker
  Sandbanken sandbank   Sjöhagen åker o. skog
  Sandskär skär   Sjögärdet åker
  Sandskär holme   Sjögärdet åker
  Sandskär holme   +Sjöodlingen åker
  Sandskär holme   Sjöskvalpsgärdet åker
  Sandskär holme   Sjöskvalpsviken vik
  Sandskär holme   Sjövistet hopmark
  Sandskär holme   Skagsfjärden fjärd
  Sandskär ö   Skagsudden udde
  Sandskär holme   Skagsudden udde
  Sandskär holme   Skagsviken, Norra vik
  Sandskär holme   Skagsviken, Södra vik
  Sandskär holme   Skagsören kobbe
  Sandskär holme   Skagsören kobbe
  Sandskär holme   Skalla kobbe
  Sandskär ö   Skallagrunden kobbar
  Sandskär holme   Skalle och Skalla skär
  Sandskär ö   Skalleberg berg
  Sandskärsskaten udde   Skarnovaviken vik
  Sandsuggan (resp. Sandö sugga) holme   Skarpvreten åker
  Sandsuggan holme   Skarpö ö
  Sandsundet vik   Skenoraströmmen sund
  Sandsviken vik   Skepparholmen holme
  *Sandvik vik   Skepparviksträsket sjö
  Sandviken vik   Skepparviksviken vik
  Sandviken vik   Skepparviksviken vik
  Sandviken vik   Skepparviksträsket insjö
  Sandviken vik   Skeppsdalen åker
  Sandviken vik   Skeppsdalsström sund
  Sandviken, Lilla vik   Skeppsdalsström sund
  Sandöfjärden fjärd   Skjutkubb. kobbar
  Sandöfjärden fjärd   Skogen skog
  Sandöfjärden fjärd   Skogsgärdet åker
  Sandöfjärden fjärd   Skogsholmen landfast holme
  Sandöfjärden fjärd   Skogsodlingen åker
  Sandöfjärden fjärd   Skogsudden udde
  Sandöfjärden fjärd   Skogsängen åker
  Sandöfjärden fjärd   Skogsörn kobbe
  Sandö holme   Skolgärdet åker
  Sandö, St. ö   Skolgärdet åker
  Sandö, St. holme   Skolhusgärdet åker
  Sandö (resp. Sandö, St.) ö   Skolviken vik
  Sandön holme   Skomakarsveden åker
  Sandön ö   Skonaren kobbe
  Sandön ö   Skottvallarna åker
  Sandön ö   Skottvallen åker
  Sandön, Lilla ö   Skoängen åker
  Sandön, Lilla o. Stora öar   Skoängen, Övre åker
  Sandön, Stora ö   Skratten, St. o. L. kobbar
  Sandön, St. ö   Skräfleholm kobbe
  Sandön, St. holme   Skrävlabacken backe
  Sandön, Stora ö   Skrävlafjärden fjärd
  Sandön, St. holme   Skrävlafjärden fjärd (el. flade)
  Sandön, Stora ö   Skrävlagärdet åker
  Sandön, Stora o. Lilla holmar   Skrävlaviken vik
  Sandön, Stora o. Lilla öar   Skuggsten vik
  Sandö sugga holme   Skutudden udde
  Sandö sugga holme   Skutuddskärret åker
  Sandö sugga holme   Skåpet vik o. ede
  Sandö sugga holme   Skäggaberget triangelpunkt
  Sandö sugga holme   Skägga Betsön holme
  Sandö sugga skär   Skäggaudd udde
  Sandö sugga holme   Skäggmansgärdet åker
  Sandö sugga holme   Skäggmansskogen skog
  Sandö sugga holme   Skäggmansviken vik
  Sandö sugga skär   Skällarviken vik
  Sandö sugga holme med triangelpunkt   Skälviksfladen vik
  Sandön, Stora ö   Skäret landområde
  Sandövassen vik   Skärmarängsviken vik
  Sankgrundet grund   Skärmaröskogen skog
  Saxaren, Lilla o Stora holmar   Skärmaröviken vik
  Saxaren, Stora o. Lilla holmar   Skärsudden udde
  Saxaren, St. o. L. öar   Skötholmen, Inra holme
  Saxaren, St. o. L. öar   Skötholmen, Inre holme
  Saxaren, St. o. L. öar   Sköth., Mell. holme
  Saxaren, St. o. L. öar   Skötholmen, Yttre holme
  Saxaren, St. o. L. öar   Skötskäret kobbe
  Saxaren, St. o. L. öar   Skötsundet vik o. åkrar
  Saxaren, St. öar   Slangudd udde
  Saxaren, St. o. L. öar   Slåttsvedjan åker
  Saxaren, St. o. L. öar   Slätten, Södra åker
  Saxaren, St. o. L. öar   Smala ängen åker
  Saxaren, St. o. L. öar   Smedjegärdet åker
  Saxaren, Stora ö   Smedskobbarna kobbar
  Saxaren, Lilla o. Stora holmar   Smedsängen åker
  Saxar(e)n ö /Se   Smedudden udde
  Saxaren, Stora o. Lilla holmar /Se   Smedudden udde
  Saxar(e)n ö /Se   Smedviken vik
  Saxaren ö /Se   Smedviken vik
  Saxaren, Stora och Lilla öar /Se   Smedängen åker
  *Saxarfjärden fjärd   Smultrongrund kobbe
  *Saxarfjärden fjärd   Smultrongrundet kobbe
  Saxarfjärden vik   Småholmarna holme
  Saxarfjärden, Västra fjärd   Småholmskobben kobbe
  Saxarfjärden, V. fjärd   Småland åker och skog
  Saxarfjärden, Västra o. Östra fjärdar   Smårishålet åker
  Saxarfjärden, Västra fjärd   Småristräsk insjö
  Saxarfjärden, Västra Saknas   Småristräsk insjö
  Saxarfjärden, Västra fjärd   Småängarna åkrar
  Saxarfjärden, Östra fjärd   Smörasken kobbe
  Saxarfjärden, Östra fjärd   Smörasken kobbe
  Saxarfjärden, Ö. o. V. fjärdar   Snusnöden udde
  Saxarfjärden, Ö. fjärd   Snusnödsviken vik
  Saxarfjärden, Östra fjärd   Snåltäppan åker
  Saxarfjärden, Ö. fjärd   Soldatviken vik
  Saxarfjärden, Ö. fjärd   Solängen äng
  Saxarfjärden, Ö. fjärd   Solöfjärd fjärd
  Saxarfjärden, Ö. o. V. fjärdar   Solögärdet åker
  Saxarfjärden, Östra fjärd   Solöstenen (flyttblock) sten
  Saxarfjärden, Östra vik   Solöudd udde
  Saxarfjärden, Östra fjärd   Spaddalen åker
  *Saxargrund holme   Sparrholmen holme
  *Saxargrundet holme   Spetalet kobbe
  *Saxargrundet grund   Speviken vik
  Saxarklippan kobbe   Speviken, Norra Saknas
  Segelskäret skär   Speviken, Södra Saknas
  *Sifferön, (ev. Sifrön) ö   Speviken, Södra vik
  Sifsöhn, se Sippsön Saknas   Speviksgrund Saknas
  Sifsön, se Sippsön ö   Speviksgärdet åker
  Sifön, se Sippsön holme   Speviksholmen kobbe
  Sifsön, se Sippsön ö   Spiggrytan vik o. åker
  *Sifsön ö   Spånudden udde
  *Siggafjärden fjärdar   Stadsvallsviken vik
  Siggestaträsket sjö   Stafatsgrundet kobbe
  Siggestaträsket sjö eller sumpmark   Stafsuddagr. kobbe
  Siggestaträsket träsk   Stagneudd udde o. landområde
  *Siggestaviken sjö eller sumpmark   Stagneuddsträsket insjö
  Sillholmen holme   Stallstäppan åker
  Sillholmen holme   Stekpannan kobbe
  Silvergruvan gruva?   Steksholm holme
  Silverkannan udde?   Stengodsholm kobbe
  Simpströmmen sund   Stenkobben kobbe
  Simpströmmen sund   Stenkobben kobbe
  Simpudden udde   Stenrunken kobbe
  Simpudden udde   Stenskedeholmen holme
  Simpudden udde   Stenskedeholmen kobbe
  Simpviken vik   Stenslättsvreten åker
  Simpviken vik   Stenudden udde
  Sippsön ö   Stenudden udde
  Sippsön ö   Stenudden udde
  Sippsö ö   Stenuddsgrundet kobbe
  Sippsö ö   Stickelsberg berg
  Sippsön ö   Stickelsberg berg
  Sippsön ö   Stickelsbergskärret kärr
  Sippsön ö   Sticksholmen holme
  Sippsön holme   Stinagrund kobbe
  Sippsö ö   Stockbacken backe
  Sippsön, (resp. Sippön) ö   Stockudden udde
  Sippön (resp. Sippsön) ö   Stockudden udde
  Sippsö ö   Stockuddsviken Saknas
  Sippsö ö   Stockviken vik
  Sippsön, (resp. Sippön) ö   Stockviken vik
  ?Sippsön ö   Stockängen åker
  Sippsön holme   Storbåtsudd udde
  Sippsön (resp. Sippsö o. Sippön) ö   Storflatan åker
  Sippsön ö   Storgetö holme
  Sippsön ö   Storgetö holme
  *Sippsörn f.d. skär   Storgärdet åker
  Sippsösund sund   Storgärdet, Norra åker
  Sippön ö   Storgärdet, Södra åker
  Sipsön, se Sippsön ö   Storholmen holme
  *Sistronholm holme   Storholmen holme
  Siundholmen, se Tallholmen holme   Storholmen kobbe
  Siygstawijken, se Myttingeviken vik   Storholmsfjärden fjärd
  Siälrumpan, se Breviksviken vik   Storkrån holme
  Själgrund holme   Storkrån kobbe
  Själgrundet grund   Storkunnan holme
  Själgrundet holme   Storkärret kärr
  ?Själgrundet skär   Storkärret åker
  Själgrundet holme   Stormossdalen åker
  Själgrundet holme   Stornoret bäck
  Själgrundet holme   Storsand holme
  ?Själgrundet holme   Storsand holme
  Själgrundet grund   Storsandskobb kobbe
  Själviken vik   Storsaxaren holme
  *Skabbsön del av ö   Storsjön insjö
  *Skabbön f.d. ö   Storskogen skog
  *Skabsön ö   Storskogen skog
  *Skabön del av ö   Storskogen skog
  *Skaftklappen holme (ev. holmar)   Storskogen skog
  *Skaftklippan holme (ev. holmar)   Storskogen skog
  *Skaftklubban holme   Storskogen skog
  *Skaftkläpparna holmar   Storskogen skog
  *Skaftkläpparna holmar   Storskogen skog
  Skagsfjärden fjärd   Storskogen skog
  Skagsfjärden fjärd   Storskogen skog
  Skagudden udde   Storskogen skog
  Skagsudden udde /Se   Storskogen skog
  Skagören holme   Storskratten kobbe
  Skallagrunden grund   Storsveden åker o. sjöviste
  Skallarna holme   Storträsket insjö
  Skalleberg berg   Storudden udde
  Skarnåva ägomark   Storudden udde o. åker
  *Skarnävafjärden fjärd   Storvik vik och åker
  *Skarpudd udde   Storviken vik
  Skarpö ö och by   Storviken vik
  Skarpö ö   Storvreten åker
  Skarpö halvö   Storängarna åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö halvö   Storängen åker
  Skarpö ö   Storängen åker
  *Skarpöudd udde   Storängen åker
  *Skarpöudd udde   Storängen åker
  *Skarpöudden udde   Storängen åker
  *Skattö holme   Storängen åker
  Skenoraströmmen sund   Storängshörnan skogsdunge
  Skenoraströmmen sund   Storängsvassen vik
  Skepparviken vik   Storängsviken vik
  Skepparviken vik   Storö ö
  *Skepparviken vik   Storön holme
  Skepparviksträsket sjö   Storöfladen flade
  Skepparviksviken vik   Storön holme
  Skeppsdalsström sund   Strängarna kobbar
  Skiäggia Betzön, se Betsön, Lilla ö   Strömma kanal kanal
  Skiäggia Fierden, se Skäggafjärden del av Trälhavet   Strömmen sund
  Skiäggia hufwud, se Skäggaudd udde   Strömsgärdet åker
  *Skofjärden fjärd   Stubbkärret åker
  Skogsholmen halvö   Stubblandet åker
  Skogsön ö   Stugudden udde
  Skomakarviken vik   Stångudden udde
  Skonaren holme   Stäksholmen landfast holme
  Skonarn grund /Se   Stäksholmen holme
  Skonaren kobbe /Se   Störholm holme
  Skonareviken vik   Suggan kobbe med fyr
  Skratten holme   Sumpen vik
  Skratten, St., (resp. Skratten) holme   Sundet vik
  Skratten, Lilla holme   Sundholmen kobbe
  Skratten, Lilla holme   Sundsviken vik
  Skratten, Stora holme   Sundsängen åker
  Skratten, Stora ö   Svarta backen skogsbacke
  Skratten, Stora holme   Svarta källan källa
  *Skravlefjärden fjärd   Svartkrok udde
  Skrävlabacken skogsmark   Svartkroksskogen skog
  Skrävlafjärden fjärd   Svartkroksviken vik
  Skrävlabacken fjärd   Svartsö ö
  Skrävlafjärden fjärd   Svartsö ö
  Skrävlafjärden fjärd   Svartsöfjärden fjärd
  Skrävlafjärden fjärd   Svartsöfladen vik
  Skuggstenshalsen nor   Svartsömaren kärr
  Skuggstenshalsen nor /Se   Svartträsket insjö
  *Skåviken vik   Svartträsket insjö
  Skäggafjärden del av Trälhavet   Svartträskplogen åker
  *Skäggafjärden fjärd   Svartviken vik
  *Skäggafjärden fjärd   Svartviken vik
  *Skäggafjärden fjärd   Svarvarängen åker
  *Skäggafjärden fjärd   Sveden notvarp
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandet skog
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandet åker
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandet åker
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandet åker
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandet åker
  *Skäggafjärden fjärd   Svedlandsviken vik
  *Skäggafjärden fjärd   Svedängen äng
  *Skägga Storö ö   Svedängen åker
  Skäggaudd udde   Svidudden udde
  Skäggaudd udde   Sviudden udde
  Skäggaudd udde   Sågbälgen kobbe
  *Skäggaudden udde   Sågbälgen kobbe
  *Skäggaudden udde   Sågträsket insjö
  *Skäggaudden udde   Sågträsket insjö
  *Skäggaudden udde   Sågudden udde
  Skägga udd udde   Sågängen åker
  *Skäggaudden udde   Sälgr. undervattensgrund
  *Skäggaudden udde   Sälgskäret kobbe
  Skäggaudd udde /Se   Sälkobben kobbe
  Skägga, Västra udde   Sältingedskobben kobbe
  Skäggmansgärdet ägomark   Sältingsudden udde
  *Skäret skär   Sältingsviken vik
  Skärmarängsviken vik   Särjedalen dalgång
  *Skärmarö halvö   Särkviken, Lilla vik
  Skärmaröviken vik   Särkviken, Stora vik
  Skärmaröviken vik   Södergrunden kobbar
  Skötholmarna, Inra holmar   Södergrunden kobbar
  Skötholmarna, Inra ögrupp   Södergårdskärret åker
  Skötholmen, Yttra holme   Södergårdsskogen skog
  Skötskäret skär   Söderholmen holme
  Skötsundet vik   Söderholmen, Lilla holme
  Smedskobbarna ögrupp   Söderholmen, Stora holme
  Smedudden udde   Söderhåvagärdet åker
  Smedudden udde   Söderhåvahagen åker
  Smedudden udde   Söderhåvalogen loge
  Smedviken vik   Södermar åker
  Småholmarna holmar   Södermarsh. kobbe
  Småholmsgrunden grund   Södermarskobben kobbe
  Småland skogsmark   Södermarsskogen skog
  Småristräsk sjö   Södermarsviken vik
  Smöraskan holme   Södernäs landområde
  *Snusdöden udde /Se   Södernäsgärdet åker
  Snusnöden terräng?   Södernässkogen skog
  Snusnöden fyrplats /Se   Södersjögärdet åker
  Snörum vik   Södersjön sjövisten
  *Solafjärden fjärd   Södersjön strand
  Soldatviken vik   Söderviken vik
  Solöfjärden fjärd   Söderäng åker
  Solöfjärden fjärd   Tallbacken skogsbacke
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen holme
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen Saknas
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen, Lilla kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallholmen, Stora kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallkobbarna kobbar
  Solöfjärden fjärd   Tallkobben kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallkobben kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallkobben kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallkobben kobbe
  Solöfjärden fjärd   Tallkobben kobbe
  Solöfjärden fjärd   Talludden udde
  Solöfjärden fjärd /Se   Taskkärret åker
  Solöfjärden fjärd   Tattarboda åker
  Solöfjärden fjärd   Tattarlägret åker
  Solöfjärden fjärd /Se   Tavastbodaviken vik
  Solögärdet ägomark   Tebacken backe
  Solöstenen sten   Tegelbruksudden udde
  Solöudd udde   Tegelbruksudden udde
  *Sonkrokaön ö   Tegelhagen åker
  *Soråvaholm (resp. Sorovaholm) holme   Tegelnoraudden udde
  Soöfierden, se Solöfjärden fjärd   Tegelnoraviken vik
  Spaddalen terräng   Tippen kobbe
  Spaddalskärret ägomark   Tisterholm holme
  Sparrholm holme   Tisterön holme
  Sparrholmen holme   Tjockholmen Saknas
  Sparrholmen holme   Tjockholmen holme
  Sparrholmen holme   Tjockholmshalsen ede
  Sparrholm holme   Tjockholmskobben kobbe
  Sparrholmen holme   Tjockholmssundet vik
  Sparrholmen holme   Tjuvtäppan skogsdunge
  Sparrholmen holme   Tjyvdalen åker
  *Sparrholmssundet sund   Tjyvdalen vik o. åker
  Spelwjken, se Speviken vik   Tjyvhamnen vik
  Spetalet, Lilla holme   Tjyvhamnskobben kobbe
  Spetalet, Stora holme   Tjyvudden udde
  Spetalet, Stora ö   Tjärnäsäng åker
  Speviken vik   Tjärnäsängsviken vik
  Speviken vik   Tolvskillingsbacken backe
  Speviksholmen holme   +Tomtbacken backe
  Stadsvall, St. udde   Torsbyfjärd fjärd
  Stadsvallsbergen terräng   Torskbergen berg
  Stadsvallsviken, Stora vik   Torskgrundet kobbe
  Stagneudd udde   Torskholmen landfast holme
  Stora alliön, se Älgön, Stora ö   Torskholmsedet ede
  Stangnä(s)udd udde /Se   Torskkobbarna kobbar
  Stangnä(s)udd fyrplats /Se   Torsviken, Västra vik
  *Statsklippan holme   Torsviken, Östra vik
  Stora Betsön, se Betsön, Stora holme   Tottkällan åker
  Stegsundet sund   Transformatorgärdet åker
  ?Stegsundet sund   Tranvikarnas himmelrike vik
  Stegesund sund   Tratten åker
  Stegsundet (el. Stegesund) sund   Trattfjärden fjärd
  Stegsundet (el . Stegssund) sund   Trattholmen holme
  Stegesund sund   Trattströmmen sund
  Stegesund sund   Trattströmmen sund
  Stegesund sund   Tretallen, Lilla kobbe
  Stegesund sund   Tretallen, Stora kobbe
  Stegsundet (el. Stegesund) sund   Tretoppartallarna holme
  Stegesund sund   Tretoppartallen kobbe
  Stegsundet sund   Trollholmarna, Trollholmarne Saknas
  Stegsundet sund   Trollholmen holme
  Stegesund sund   Trollholmskubb kobbe
  Stegesund sund /Se   Trollsjön insjö
  Stegsundet sund   Trångholmen Saknas
  Stegsundet sund /Se   Trångholmsgärdet åker
  *Stegsundsön Saknas   Trångholms-Krokholmen holme
  Steksholmen upplandad holme /Se   Trångholmsskäret landfast holme
  Stenkobben kobbe   Trädgårdarna kobbe
  Stenkobben kobbe   Trädgårdarna holme
  Stenskedeholmen holme   Trädgårdsudden udde
  Stenudden udde   Trädgårdsviken vik
  Stenudden triangelpunkt   Trädgårdsviken, Lilla vik
  Stenuddsgrundet holme   Trädgårdsviken, Stora vik
  Stenören holme   Trädgårdsängen åker
  Sticklingsberg berg   Trälhavet fjärd
  Sticksholmen triangelpunkt   Träskdalen åker
  *Stifsön ö   Träskesdalen åker
  Stigesund, se Stegsundet sund   Träskesladkärret kärr
  Stinagrund grund   Träsket insjö
  Stockbacken skogsmark   Träsket kärr
  *Stockholmen holme   Träskö ö
  Stockudden udde   Träsköfjärd fjärd
  Stockviken vik   Träskö Gistholme holme
  Stockviken vik   Träskö Storö ö
  Storeholmen, se Björkholmen, Stora holme   Träskösundet sund
  Storgärdet, Norra ägomark   Trätskär kobbe
  Storgärdet, Södra ägomark   Trätskäret kobbe
  Storgärdet ägomark   Trätvarpet notvarp
  *Storholm holme   Tunaträsk insjö
  Storholm, se Björnholmen holme   Turvarpen notvarp
  *Storholm holme   Tvistparken skog
  *Storholmen holme   Tynningö ö
  Storholmen holme   Tyskgrufviken vik
  Storholmen holme   Tyssgrytet vik
  *Storholmsudden udde   Tyssgryteviken vik
  *Storkran, Lillkran holmar   Tyssgryteviken vik
  Storkrån holme   Täppan f.d. åker
  Stor - Krån holme   Täppan åker
  Stor - Krån ö   Täppan åker
  Stor - Krån ö   Täppan, Lilla åker
  Stor - Krån holme   Täppan, Stora åker
  Storkärret ägomark   Täppahagen skog
  Stormossdalen åkermark   Täpporna åker o. vik
  Storsand holme   Tärngrundet kobbe
  Storsand holme   Tärnholmen holme
  ?Storsand holme   Tärnholmen kobbe
  Storsand holme   Tärnkobben kobbe
  Storsand kobbe   Tärnkobben kobbe
  Stor - Saxaren ö   Tärnkobben kobbe
  Stor - Saxaren ö   Tärnskobben kobbe
  Stor - Saxaren ö   Tärnskobben kobbe
  Stor - Saxaren ö   Udden, Västra udde
  Stor - Saxaren ö   Vad näs
  Stor - Saxaren ö   Vad näs
  Stor - Saxaren ö   Vadet åker
  Stor - Saxaren ö   Vadholmen landfast kobbe
  Storsaxarn ö /Se   Vadholmshalsen ede
  Storsjön sjö   Valborgsudd udde
  Storsjön sjö   Valborgsudd udde
  Storsjön sjö   Wallbergsudde udde
  Storsjön, Malma sjö   Valöarna kobbar
  Storsjön sjö   Vangfjärden insjö
  Storsjön sjö   Vambö landfast holme
  Storskogen skogsmark   Vamböströmmen sund
  Storsved terräng   Varpskäret kobbe /Se
  Storsved triangelpunkt   Vattkärren kärr
  Storsvedsgrunden grund   +Vattkärret, Stora f.d. kärr
  Storträsket sjö   Vattängen åker
  Storudden udde   Vattängen åker
  Storvik vik   Wedgrund kobbe
  Storängen åkermark   Vedudden udde
  Storängen ägomark   Vedudden udde
  Storön ö   Vesterön ö
  Storön ö   Vidricksk. kobbe
  Storön ö   Vidsjön insjö
  Storön ö   Vidsjön sjö
  Storön ö   Viggsö ö
  Storön holme   Viksviken vik
  Storön del av ö   Vindbrohagen skog
  Storön del av ö   Vindbron bro
  Storön ö   Vindgrundet kobbe
  Storön ö   Windvik vik
  Storön ö   Vindviken vik o. notvarp
  Storön ö   Vinkällaren åker
  Storö del av ö   Vinnförvarv kobbe
  Storön ö   Vinterkjusan åker
  Storön ö   Vinterkärret kärr
  Storön ö   Vinternotvarpet notvarp
  Storön ö   Vintervägen väg
  Storön ö   Virträsket insjö
  ?Storön ö   Vitmosskärret åker
  Storön ö   Vretakärret kärr
  Storön del av ö   Vretavik vik
  Storön ö   Vreten åker
  *Storön Ängelholm ö   Vreten åker
  *Storö Ängsholme ö   Vreten åker
  *Storöängsholmen ö   Vreten åker
  *Strumholmen (resp. Strunholmen) holme   Vreten, Lilla åker
  *Strunholmen holme   Vreten, Stora åker
  *Strunholm holme   Vreten, Stora åker
  *Strunholm holme   Vreten, Östra åker
  Strängarna öar   Wretholmsknallen undervatt.grund
  Strängarna kobbar   Vretland åker
  Strängarna ögrupp   Vretlandsholmen Saknas
  Strängarne holmar /Se   +Vretsdammen f.d. kärr
  Strängarna öar /Se   Vretsgärdet åker
  Strömma triangelpunkt   Vretsholmen kobbe
  Strömma - kanal kanal   Vretstäpporna åker
  Strömmen vik   Våmfjärden insjö
  Strömmingsholmen holme   Vårholma ö
  Stubbhagen, Nedre ägomark   Vårholmaviken vik
  Stubbhagen, Övre ägomark   Väderkvarnsgärdet åker
  Stubbkärret åkermark   Värmdö ö
  Stubblandet ägomark   Väsbyströmmen sund
  Stugholmen holme   Västerdalen åker
  Stugholmen holme   Västerfjärden fjärd
  Stugudden udde   Västerglo vik
  Stångbergsudd udde   Västerglon vik
  *Stångnäsudd udde   Västergårdshagen skog
  Stångudden udde /Se   Västergårdsholmen holme
  *Stäkesundet sund   Västergårdsströmmen sund
  Suggan, se Sandön, Stora ö   Västergårdsudden udde
  *Suggan eller Sandö holme   Västergärdet åker
  *Sundsströmmen sund   Västerholmen Saknas
  Sundsviken vik   Västerholmen ö
  Sundsviken vik   Västerholmen ö
  Sundsviken vik   Västerholmen ö
  Sundsviken vik   Västerholmen holme
  Sundsviken vik   Västerkärret åker
  Sundsviken vik   Västerskogen skog
  Sundsviken vik   Västerskäggaviken vik
  Sundsviken vik   Västerskäggaviken vik
  Sundsviken vik   Västersveden skog o. åker
  Svartklippan klippa   Västerudden udde
  Svartkrok, Lilla vik   Västerudden udde
  Svartkrok, Stora vik   Västervarpet vik
  Svartsö ö   Västervassen vik
  Svartsöfaret fjärd   Västerviken vik
  Svartsöfladen vattenparti   Västervreten åker
  Svartsömaren tjärn   Västeräng åker
  Svartträsket sjö   Västeräng åker
  Sviudden udde   Västerängen åker
  Sviudden udde   Västerängen åker
  Sågträsket sjö   Västerängen åker
  Svartsiö, se Svartsö ö   Västerängen åker
  Svartsö ö   Västerängsviken vik
  Svartträsket sjö   Västerön del av Lånnaön
  Svartträskplogen betesmark   Vesterön ö
  Svartvikskobb holme   +Yttergrundet kobbe
  Svartvikskobb holme   Ytterholmen holme
  Svartvikskobb holme   Ytterön Saknas
  Svartvikskobb holme   Yxskäret kobbe
  Svartvikskobb holme   Ådalen dalgång med bäck
  Svartvikskobb holme   Åkerbloms kärr åker
  Syrsön, se Sippsön ö   Åkerstensudd landområde
  Sågträsket sjö   Ålstäkshagen skog
  Södernäsudd udde   Ålstäkskällan källa
  Svartsö ö   Ålstäksviken vik
  Svartsö ö   Ålstäksäng åker
  Sågbälgen holme   Ålsundet vik, igengrundat sund
  Sågträsket träsk   Åluddskärret åker
  *Sälbådan ?grund   Ålviken vik
  *Sälrumpan udde   Ån bäck
  Södergrunden ögrupp   Återkärret åker
  Söderholmarna holmar   Åängen åker
  Söderholmen holme   Älfsalahålet åker
  Söderholmen, Stora holme   Älfsalaviken vik
  Södermar ägomark   Älgö, Lilla holme
  Södermarskobben kobbe   Älgö, Stora ö
  Södernäs udde udde med triangelpunkt   Älgöfjärd fjärd
  Södersjön sund   Älgön, Lilla holme
  Söderåvahagen ägomark   Älgön, Stora holme
  Södra bryggan brygga?   Älgöskaten udde
  Söljskär skär   Älgösundet sund
  *Sörgåsholmen holme   Älskesnäset åker
  Tallholmen holme   Ängen åker
  Tallholmen holme   Ängen åker
  Tallholmen holme   Ängen åker
  Tallholmen, Lilla holme   Ängen åker
  Tallholmen, Stora holme   Ängen åker
  Tallkobb holme   Ängen, Norra åker
  Tallkobbarna kobbar   Ängsholmen Saknas
  Tallkobben kobbe   Ängskrokarne Saknas
  Tallkobben holme   Ängskroken vik
  Tallkobben kobbe   Ängskärret åker
  Talludden udde   Ängsviken vik
  Tattarboda terräng   Ängsvikstäppan åker
  ?Tavastbodaviken vik   Äspan holme
  Tavastbodaviken vik   Äspan holme
  Tavastbodaviken vik   Evlingeträsk insjö
  Tegelhagen ägomark   Ölviken vik
  Tegelnoraudden udde   Ölviken vik o. åker
  Tegelnoraviken vik   Ölviksdalen åker
  Tenösund sund   Ölviksgrundet kobbe
  Tippen grund   Ölviksudden udde
  Tippen holme   Örarne Saknas
  Tippen holme eller grund   Örnboskogen skog
  Tippen holme   Örnholm udde
  Tisterön holme   Örnholmsudden udde
  Tisterön holme   Örsundet sund
  Tisterön holme   Örsundet sund
  Tisterön holme   Örsöfjärd fjärd
  Tisterön holme   Örträsket insjö
  Tisterön holme   Österfladen vik
  Tisterön holme   Östergrunden kobbar
  ?Tisterön holme   Östergårdsgärdet åker
  ?Tisterön ö   Österholmarna holme
  Tisterön holme   Österkärret åker
  Tisterön ö   Östermaren kärr
  *Tistronholm holme   Östermaren kärr
  *Tistronholmen holme   Österskaten udde
  Tjockholmen holme   Österskogen skog
  Tjockholmen holme   Österskäggaviken vik
  Tjockholmen f.d. holme   Österskäggaviken vik
  Tjockholmen holme   Östersundet sund
  Tjockholmen holme   Östersved skog o. åker
  Tjockholmskobben kobbe   Österudden udde
  Tjockholmssundet vik   Österuddsgärdet åker
  Torgålsholmen, se Postholmen holme   Östervik vik
  *Torkobben udde   Österviken vik
  *Torrgårdsholm (resp. Torgårdsholm) holme   Österviken vik
  Torsbyfjärden fjärd   Österviken vik
  Torsbyfjärden fjärd   Österviken Saknas
  Torsbyfjärden fjärd   Österviksgärdet åker
  Torsbyfjärden fjärd   Östervikshålet åker
  Torsbyfjärden fjärd   Österäng åker
  Torsbyfjärden fjärd   Österängen åker
  Torsbyfjärden fjärd   Österön del av Lånna-ön
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyfjärden fjärd    
  Torsbyholmen holme    
  Torsbyholmen holme    
  *Torsbyhov holme    
  *Torsbyviken vik    
  Torsholm, se Torskholmen udde    
  Torskgrundet grund    
  Torskholmen udde    
  Torskholmen udde    
  Torskholmen del av ö    
  Torskholmen udde    
  Torskholmen del av ö    
  Torskholmen del av ö    
  Torskholmen udde    
  ?Torskholmen udde    
  Torskholmen del av ö    
  Torskholmen del av ö    
  Torskholmen halvö    
  Torskkobben, Stora ö    
  *Torskobben udde    
  Torskobben kobbe    
  *Tors - kubben del av ö    
  *Torskubben del av ö    
  *Torskudd del av ö    
  *Torskudden udde eller holme    
  *Torskudden del av ö    
  *Torsk udden holme    
  *Torsudden udde    
  Torsviken, Västra vik    
  Torsviken, Östra vik    
  *Torsön holme    
  Tranaröfjärden fjärd    
  Tranaröfjärden fjärd    
  Tranaröfjärd fjärd    
  Tranaröfjärd fjärd    
  *Transten grund    
  Trattfjärden fjärd    
  Trattfjärden fjärd    
  Trattfjärden vik    
  Trattfjärden fjärd    
  Trattfjärden fjärd    
  Trattströmmen sund    
  Trattströmmen sund    
  Tredje kärret åkermark    
  Tre Kongs holmar, se Kungarna holmar    
  Trettsholmarne, se Trollholmarna holmar    
  *Trokholmarna holmar    
  Trollhavet fjärd    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna öar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollholmarna holmar    
  Trollharu holme    
  Trollsjön sjö    
  Trångholmen holme    
  Trångholmen ö    
  Trångholmen ö    
  Trångholmen holme    
  Trångholmen holme    
  Trädgårdarna holme    
  Trädgårdsudden udde    
  Trälhavet del av Mälaren    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet vik    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet innanhav    
  Trälhavet inhav    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavet fjärd /Se    
  Trälhavsstrand terräng    
  *Trällharu holme    
  Träskestorön, se Träskö-Storö ö    
  *Träsket ö    
  Träsket vik    
  Träsket sjö    
  Träskö ö    
  Träskö ö    
  Träskö ö    
  Träskö ö    
  Träskö ö    
  Träskö ö    
  Träsköfjärden fjärd    
  Träskö Gistholme holme    
  Träskö - Storö ö    
  Träskö Storö ö    
  Träskö-Storö ö    
  Träskö - Storö ö    
  Trät hafve, se Trälhavet fjärd    
  Trälhafwet, se Trälhavet del av Mälaren    
  *Tulkgrytevik vik    
  Tunaträsk träsk    
  Tunkällsåkern ägomark    
  Tunnkobben ö    
  Tynningeböte (el. Bötsberget) berg /Se    
  Tynningeböte udde /Se    
  Tynningö ö    
  Tynningsön Saknas    
  Tynningön ö    
  Tynningö ö    
  Tynningsön ö    
  Tynningön ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö    
  Tynningö ö o. gd /Se    
  Tynningö ö /Se    
  Tynningö ö /Se    
  Tyskegryteviken vik    
  Tyske grytte vijken, se Tavastbodaviken vik    
  *Tyskgryteviken vik    
  *Tysnegryte vik    
  Tyssgrytet vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tysssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  Tyssgryteviken vik    
  *Tytranholm holme    
  Täbacken terräng    
  Tärnholmen holme    
  Tärnkobbarna holmar    
  Tärnkobben kobbe    
  Tärnkobben kobbe    
  Tärnskobben kobbe    
  *Utsidskär holme    
  Waar holma, Wa..holma, se Vårholma ö    
  Vadholmen halvö    
  *Vaggeholm (ev. Väggeholm) ö    
  Waggeholm, se Viggsö ö    
  Valborgsudd udde    
  *Vallaholmarna holmar    
  *Wallögrunden, Östra o. Västra Saknas    
  Valoholm, se Valön holme    
  Valöarna holmar    
  Valöarna ögrupp    
  Valöarna holmar    
  Valöarna holmar    
  Valöar öar    
  Valöarna holmar    
  Valöarna holmar    
  Valöarna holmar    
  Valöarna holmar    
  Valöarna kobbar    
  Valöarna ögrupp    
  *Valöholm holmar    
  Walöholmar, se Valöarna ögrupp    
  Valön holme    
  Valön ö med triangelpunkt    
  *Vamban vik    
  *Vamblingen sjö    
  Vambö del av ö    
  Vambö holme    
  Vambö holme (ev. del av ö)    
  Vambö halvö    
  Vambö, Lill- halvö    
  Vamböströmmen sund    
  *Vamlingen vik    
  Warholm, se Vårholma ö    
  *Varholma ö    
  *Varholma (resp. Vaxholma) ö    
  *Varholma, (resp. Vårholma) ö    
  Warholma, se Vårholma ö    
  Warholma, se Vårholma holme    
  Varholma, se Vårholma ö    
  *Varholmen ö    
  *Varmgårdsnäs udde    
  *Varmgärdsnäset udde