ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Danderyds socken : Danderyds skeppslag : Stockholms län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 373 Naturnamn : 115 Bebyggelsenamn : 171 Naturnamn : 50
?Danderyd sn o. skplg Alpstigen väg /Se Saknas Saknas Saknas Saknas
Danderyd sn o. skplg Bernhardsberg kvarter /Se Danderyd sn Nummerförteckning förteckning
Danderyd sn /Se Borgenviken vik Danderyd sn /Se Nummerförteckning förteckning
Danderyd sn Brahevägen väg /Se Danderyd sn /Se Aluddsviken vik
Danderyd sn o. skplg Brinken backe /Se Danderyd sn Danderydsberg höjd
Danderyd sn Brovägen väg /Se Danderyds kalvar inbyggarbeteckning Djursholms udde udde
Danderyd socken Brunnsviken sjö Anneberg villasamhälle Edsviken vik
Danderyd socken Brunnsvägen väg /Se Annehill kafélgh Ekebysjön sjö
Danderyd sn o. skplg Calles klimp sten /Se Berga Saknas Ekebysjön sjö
Danderyd sn o. skplg Dalgången väg /Se Berga bebyggelse Ekudden udde
Danderyd sn o. skplg Danderyds forgata väg /Se +Bergastugan Saknas Framnäs udde
Danderyd sn o. skplg Danderydvallen idrottsplats Bergastugan lgh Framnäsviken vik
Danderyd sn o. skplg Danderydsvägen väg /Se Bergshyddan lgh Germaniaviken vik
Danderyd förr sn, nu köping Dianavägen väg /Se Bernhardsberg Saknas Kassverksviken vik /Se
Danderyd sn Djursholmsvägen väg /Se Bernhardsberg villa Kohagsviken, se Gumaniaviken vik
Danderyd köping Donners stig väg /Se Björkebo lgh Limpholmarna Saknas
Danderyd sn o. skg Edsviken vik Björkhem villa Limpholmarna holmar
Danderyd sn Edsviken vik Borgen Saknas Mörbyberget Saknas
Danderyd sn Edsviken vik Borgen villor Mörbyberget höjd
Danderyd sn o. skg Edsviken sjö Brunnebo, se ekbacken Saknas Noraträsk nu utdikad sumpm.
Danderyd sn Edsviken vik Centrallasarettet, se Länslassarett Saknas Noraträsket kärr
Danderyd köping Edsviken vik Charlottenberg Saknas Näsbyviken vik
Danderyd sn Edsviken vik /Se Charlottenberg villa Rymmarn skär
Danderyd sn Edsviken vik Charlottenberg villa Råholmen Saknas
Danderyd sn o. skg Edsviken vik Danarö villasamhälle Råholmen holme
Danderyd sn Edsviken vik Danderyd st:n Rösjön sjö
Danderyd socken Edsviken vik Danderyd pst Samsö holme
Danderyd socken Edsviken vik /Se Danderyds krog, se Danderydsberg Saknas Samsöviken vik
Danderyd sn Egilsvägen väg /Se Danderydberg Saknas Santarara-täppan skogslott
Danderyd köping o. skg Ekbacksvägen väg /Se Danderydsberg villaområde Skraggen, Lilla o. Stora Saknas
Danderyd sn Frejavägen väg /Se Danderydsberg villaområde Skraggen, Lilla holme
Danderyd köping Grinden kvarter /Se Ekbacken villa Skraggen, Stora holme
Danderyd förr sn, nu köping Gårdsvägen väg /Se +Ekbacken Saknas Skärsnäs udde
Danderyd sn Gärdsmygen väg /Se Ekbacken villasamhälle Skärviken eller Västerviken vik
Danderyd socken sn Johan Banérs väg Saknas /Se Eneby gård Stocksundet sund
Danderyd sn Klingstaberget berg? Enebyberg, se 1-2 Eneby gård Stocksundet sund
Danderyd förr sn, nu köping Konvaljevägen väg /Se Enebyberg pst Svalnäsholmen Saknas
Danderyd sn Kornvägen väg /Se Enebybergs villastad municipalsamhälle Svalnäsholmen holme
Danderyd sn *Korsholm (resp. *Karsholm) holme (ev. udde) Enebyberg gård o. samh. Sveaviken vik
Danderyd sn Kävlingeberget berg Enhagen lgh Täcka höjden höjd
Danderyd f, sn, nu köping Ladugården kvarter /Se +Enhagen Saknas Vittskär, se Västerskär holme
Danderyd sn o. köping Lagman Linds väg Saknas /Se +Epidemisjukhus Saknas Stora Värtan Saknas
?Danderyd sn Landsvägen, se Danderydsvägen väg /Se Eriksberg lgh Värtan, Stora havsvik
Danderyd sn o. köping Lilltägt kvarter /Se +Eriksberg Saknas Västerskär Saknas
Danderyd köping Lillängen äng /Se Filmen, se Ekbacken Saknas Västerskär holme
Danderyd f. sn, nu köping Lusthuset kvarter /Se Friberga fabriksområde Västerviken, se Skärviken vik
Danderyd sn Långängstorp kvarter /Se Granbacken villa Vågaskär holme
Danderyd förr sn, nu köping /Se Marsvägen väg /Se Granbacken lgh Ösbysjön sjö
Danderyd köp., skg. /Se Milstolpen kvarter /Se Granbacken lgh Ösbysjön Saknas
Danderyd köping /Se Mjölkstigen väg /Se Granhem lgh Österviken vik
Danderyd sn o. skg /Se Mormors grind Saknas /Se +Gråbo Saknas  
Danderyd köp. /Se Mossvägen väg /Se Gråbo lgh  
Danderyd sn /Se Myrstigen väg /Se Hagersryd lgh  
Danderyd sn o. skg /Se Mörbyberget berg Hörnberga lgh  
Danderyd köping /Se Mörbyviken vik Inverness Saknas  
Danderyd köping o. skg /Se Noraberget berg? Inverness fabriksområde  
Danderyd köping /Se *Noraholmen halvö Jungfrutornet villa  
Danderyd köping o. skg /Se Nora träsk träsk +Jungfrutornet Saknas  
Danderyd köping /Se Nora träsk träsk? Karlshäll lgh  
Danderyd köping o. skg /Se Nordanskog kvarter /Se Karlshäll villa  
Danderyd sn o. tg /Se Norevägen väg /Se Karlsro gd o. samh.  
Danderyd köping o. skg /Se *Norraholm udde? Karlsro lgh  
Danderyd sn /Se Norrängen kvarter /Se Karlsro villa  
Danderyd köping o. skg /Se Näsbyviken vik Klingsta Saknas  
Danderyd köp. /Se Olof Hermelins väg Saknas /Se Klingsta säteri o. villastad  
Danderyd sn /Se *Ostholm holme Klingsta Park villasamhälle  
Danderyd köping o. skg /Se Paradiset kvarter /Se Klockarbol, se Klockargården gård  
Danderyds kyrka kyrka Rinkebyskogen skogsmark Klockaregården gård  
Danderyds kyrka kyrka Rågvägen väg /Se Kullen Saknas  
Alfhem villa /Se *Råsjön sjö Kullen lgh  
Al(l)ida villa /Se Rävkällan kvarter /Se Kyrkoherdebostället Saknas  
Annedal villa /Se Rösjöholmen holme Kävinge Saknas  
Annehill lht /Se Rösjön sjö Kävinge herrgård  
Annehäll villa /Se Rösjön sjö Lahäll villasamh.  
Backgården villa /Se Rösjön sjö Lahäll gård  
Backstugan villa /Se Rösjön sjö Lahäll pst  
Bahia villa /Se Rösjön sjö Lillgården lgh  
Belgrad villa /Se Rösjön insjö Loviseberg villa  
Bella Vista villa /Se Rösjön sjö Lybeck Saknas  
Berga gd Rösjön sjö Lybeck, se Lövbacken eller Lybeck organistbost.  
Bergabo villa /Se Samsö holme (ev. udde) Lybäck gård  
Bergliden villa /Se *Sanck Kärr Saknas /Se Långängen gd o. villasamh.  
Bergshyddan villa /Se Sikreno kvarter /Se Långängen villasamhälle  
Bernhardsberg villa /Se Sjörup kvarter /Se Långängsborg villa  
Bessabo villa /Se Skolvägen väg /Se Länslasarett Saknas  
Björkebo villa /Se Snarstigen väg /Se Länsmansbostället Saknas  
Björkhem villa /Se Sommarvägen väg /Se Länsmansgården bebyggelse  
Björkliden villa /Se Stocksundet sund Löfbacken eller Lybäck, se 1 Lybäck gård  
Blanca villa /Se Stocksundet sund Lövbacken eller Lybeck organistbost.  
Brunnsbo villa /Se Stocksundet sund +Mejeri Saknas  
Carlsro lht /Se Stocksundet sund Minelund båtsmanst.  
Carlsro villa /Se Stocksundet sund Mörby gd o. samh.  
Casa Rossa villa /Se Stocksundet sund Mörby villasamhälle  
Charlottenberg villa /Se Stocksundet sund /Se Mörby, Lilla villor  
Charlottenborg villa /Se Stocksundet sund /Se Mörbylund lgh  
Claestorp villa /Se Stocksundet sund /Se Nora samhälle  
Dalstugan villa /Se Stocksund(et) sund /Se Nora villasamhälle  
»danarø», se Danderyd sn *Storängen Saknas /Se Nora hg  
Darrö, se Danderyd sn *Storängen förr äng /Se Nora hg  
*Diketorp Saknas Storängsstigen väg /Se Nora by  
Djursholms-Ösby f. by, nu villasamhälle Sturevägen väg /Se Nora hg  
Djursholm hg Stäkessund, se Stocksundet Saknas Nora by  
Egilsberg villa /Se SvalnäsViken, se Näsbyviken vik Nora hgd  
Ekbydalen villa /Se Tornet kvarter /Se Nora hg  
Ekeberg villanamn /Se Torsvägen väg /Se ?Nora hg  
Ekebo villa /Se Tvären väg /Se Nora ?hg  
Ekeby gård Tågaliden väg /Se Nora hg  
*Ekeby gd Täcka Udden Saknas /Se Nora hg  
Ekeby förr gd Valdemarsberget berg Nora hg  
Ekeby gård Vasavägen väg /Se Nora hg  
Ekeby gd Vintervägen väg /Se Nora hg  
Ekeby samh. Vårdkasen kvarter /Se Nora hg  
Ekeby gd Värtan, Stora vik /Se Nora hg  
Ekeby gd *Östmarken Saknas /Se Nora hg  
Ekeby gd *Östmarken Saknas /Se ?Nora hg  
Ekeby gård   Nora hg  
Ekeby gård   Nora hg  
Ekeby gård   Nordanskog villa  
?Ekeby gd   Norrängen villa  
Ekeby gd   Norska Villan gård  
Ekeby gd   Nora hg  
Ekeby gd   Norrhagen torp  
Ekeby Saknas /Se   Nyborg lgh  
Ekhyddan villa /Se   Nyborg, Gamla lgh  
Ekhyddan, se Ekbydalen Saknas /Se   +Nybygget Saknas  
Electa villa /Se   Nybygget lgh  
Ella gd   Oskarsborg villa  
Eneby by   Reparationsverkstad Saknas  
Eneby hg   Rinkeby Saknas  
?Enebyberg gård   Rinkeby by  
?Enebyberg gd o. samh.   Rinkeby, Lilla, se Länsmansgården Saknas  
Eneby (numera Enebyberg) gd o. samh.   Rinkeby, Stora bebyggelse  
Enebyberg by   Rösjötomten Saknas  
Eneby, nu Enebyberg gd och by   Santarara-täppan avs  
Enebyberg gd   Sikreno hmn  
Enebyberg hg o. samh   Sicreno villor  
Eneby gård   Sjöhagen villa  
Eneby by   Skogshyddan Saknas  
Enebyberg Saknas   Skogshem lgh  
Enebyberg gd   Skogshyddan villa  
Eneby gd   Skogshäll lgh  
Enebyberg, se Eneby gd o. samh.   Skogsvik Saknas  
Ersbo villa /Se   Skogsvik, se Västervik eller Skogsvik villor  
Essingen villa /Se   Skolhus Saknas  
Fridal villa /Se   Smedbyberg lgh  
Fridhem villa /Se   +Smedstugan Saknas  
Furubo villa /Se   Smedstugan lgh  
Furuhäll villa /Se   Sofieberg villor  
Furuliden villa /Se   Solbacken lgh  
Fågelbo villa /Se   Solberga lgh  
Fågeltorp villa /Se   Solklint lgh  
Gran- förled i villanamn /Se   Solliden lgh  
Granbacken villa /Se   Stockby herrgård  
Granbo villa /Se   Stockby Saknas  
Grankullen villa /Se   Stocksberg villasamhälle  
Granliden villa /Se   Stocksund köping  
Grantorp villa /Se   Stocksund köping  
Gullerud villa /Se   Stocksundsbro villor  
Gungebo villa /Se   Svalnäs Saknas  
Gärdsgården villa /Se   Svalnäs herrgård  
Gär(d)storp villa /Se   Svalnäs hpl  
Hemfrid villa /Se   Sätra bebyggelse  
Hexa villa /Se   Sätra f.d. kyrkoherdbost.  
Hildesheim villa /Se   Sätra äng villor  
Horn villa /Se   Sätra äng Saknas  
Hovde villa /Se   Tallbo villa  
Håga villa /Se   Talliden lgh  
Hällen villa /Se   +Täcka Höjden Saknas  
Häxa, se Hexa villa /Se   Västertorp torp  
Högbo villa /Se   Västervik eller Skogsvik villor  
Idala villa /Se   Ösby Saknas  
Inverness villa /Se      
Inverness fabriksområde /Se      
Japan villa /Se      
Jennyhill villa /Se      
Karlsro, se Carlsro lht /Se      
Kastellet villa /Se      
Kjellborg villa /Se      
Kjellgården villa /Se      
Klippan villa /Se      
Kullabo villa /Se      
Kävinge egendom      
Kävinge by      
Kävinge by      
Kevinge gd      
Kävinge gård      
Kävinge by      
Käfvinge gård      
Kävinge by /Se      
Kävinge hgd /Se      
Kävinge gd /Se      
Kevinge gd /Se      
Kävinge by /Se      
Kevinge gd /Se      
*Lillegarn Saknas      
Lindegården villa /Se      
*Litlinge Saknas      
*Litlinge Saknas      
Loviseberg villa /Se      
Lybeck tp /Se      
Lyckebo villa /Se      
*Lyklinge Saknas      
Långängen by      
Långängen villasamhälle /Se      
Långängen villasamhälle /Se      
Långängsborg villa /Se      
Mariehill villa /Se      
Maryhill villa /Se      
Metsola villa /Se      
Muspelhem villa /Se      
Mörby kronog.      
Mörby villasamhälle /Se      
Nippon villa /Se      
Noräng villa /Se      
Nybo villa /Se      
Nyby gd      
?Nyby gård      
Nästet villa /Se      
Olofsborg villa /Se      
Onnela villa /Se      
Persborg villa /Se      
Puttebo villa /Se      
Pyrola villa /Se      
Qvist villa /Se      
Rahm(s)säter villa /Se      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby by      
Rinkeby gd      
Rinkeby by      
Rinkeby Saknas /Se      
Rinkeby by /Se      
Rinkeby gård /Se      
Rinkeby by /Se      
Rinkeby samh. /Se      
Rinkeby by      
?Rinkeby by      
Rockwood villa /Se      
Roden, Östra Saknas      
Rosendala villa /Se      
Rosenhill villa /Se      
Runeborg villa /Se      
Sagabo villanamn /Se      
Sagabo, se Egilsberg villa /Se      
Schat-gåra villa /Se      
Sikreno villa /Se      
Sjörup villa /Se      
Skoga villa /Se      
Skogalund villa /Se      
Skogsbo villa /Se      
Skogsbrynet villa /Se      
Skogshem villa /Se      
Skogshyddan villa /Se      
Skogstorp villa /Se      
Skåksboda försv. gd /Se      
Skärvik gård      
Skärviken Saknas      
Sköld villa /Se      
Sköldberga villa /Se      
Smedstugan lht /Se      
Solbacka lht /Se      
Solbacken lht /Se      
Solbo villa /Se      
Solhaug villa /Se      
Solhem villa /Se      
Solhäll pensionat /Se      
Solinge villa /Se      
Solklinten villa /Se      
Solstugan villa /Se      
Solvi villa /Se      
Solåkra villa /Se      
*Stav torp      
[Staf] Saknas      
Stinedal villa /Se      
Stjärnhaga villa /Se      
Stockby by      
Stockby by      
Stockby by      
*Stocaby Saknas /Se      
Stockby gd /Se      
Stockby förr by, nu del av samhälle /Se      
Stockby by /Se      
Stockby gd /Se      
Stockby beb /Se      
Stockbylund villa /Se      
Stocklycke villa /Se      
Stocksberg villasamhälle /Se      
Stockshem villa /Se      
Stocksund samhälle /Se      
Stocksund stadsdel /Se      
Stocksund samhälle /Se      
Stocksund köping /Se      
Stocksund köping /Se      
Stocksund köp. /Se      
Stocksund samh. /Se      
*Storängsbacken, se Tallbacken villa /Se      
Stugan villa /Se      
Svalnäs (?) gd      
?Svalnäs hg      
?Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs förr sätesgård, nu by /Se      
Svalnäs hg o. by      
Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs hg      
Svalnäs förr hg nu by      
Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs förr sätesgård, nu by      
Svalnäs by      
Svalnäs by      
Svalnäs by /Se      
Svalnäs hg /Se      
Svalnäs by /Se      
Svalnäs Saknas /Se      
Svea, se Norska Villan gård /Se      
Svedenborg villa /Se      
Sätra gd, samh.      
Tabo villa /Se      
Tallbacken villa /Se      
Tallbacken villa /Se      
Talldungen villa /Se      
Tallom villa /Se      
Talludden villa /Se      
Telemarken villa /Se      
Thoralid, se Solbacka lht /Se      
Tjärnet villa /Se      
Tomta villa /Se      
Tomte- förled i villanamn /Se      
Tomtebo villa /Se      
Torsliden villa /Se      
Torsåker villa /Se      
Toråke villa /Se      
Täcka Höjden förr villa /Se      
Täppan villa /Se      
Uppeke beb. /Se      
Vallbo villa /Se      
Vegeta villa /Se      
Vibo villa /Se      
Vidfjäll villa /Se      
Wilhelmsfrid villa /Se      
Villa Berga villa /Se      
Viola villa /Se      
Vivibacka villa /Se      
Vårgård villa /Se      
Vänborga villa /Se      
Värestorp villa /Se      
Västerskog villa /Se      
Västrabo villa /Se      
Åkesberg villa /Se      
Åke(s)borg villa /Se      
Åsgård villa /Se      
Änganäs villa /Se      
Ösby by      
?Ösby by      
Ösby förr by (nu stadsdel)      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby villasamh.      
Ösby by      
?Ösby by      
?Ösby by      
Ösby by, numera villasamhälle      
Ösby Saknas /Se      
Ösby by /Se      

  ^  

Stockholms läns socknar m.m.